Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 17

CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE BAZ DE SERVICII MEDICALE N


AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ N ASISTENA MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
1. Lista investigaiilor paraclinice - analize de laborator
Nr.
Crt.

Cod

1.

2.6001

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.6002
2.6003
2.6040
2.60501
2.60502
2.6059
2.6101
2.6102
2.6103

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2.1002
2.1003
2.10063
2.1011
2.1012
2.1014
2.1015
2.1016
2.1020
2.10303
2.10304
2.10305
2.10306
2.10402
2.10403
2.10404
2.10406
2.10409
2.10500
2.10501
2.10503
2.10504

Denumirea analizei de laborator

Hematologie
Hemoleucogram complet - hemoglobin, hematocrit,
numrtoare eritrocite, numrtoare leucocite, numrtoare
trombocite, formul leucocitar, indici eritrocitari*1)
Numrtoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin*3)
VSH*1)
Determinare la gravid a grupului sanguin ABO*1)
Determinare la gravid a grupului sanguin Rh*1)
Anticorpi specifici anti Rh la gravid
Timp Quick i INR*1) (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie*1)
Biochimie - seric i urinar
Proteine totale serice*1)
Electroforeza proteinelor serice*1)
Feritin seric
Uree seric*1)
Acid uric seric*1)
Creatinin seric*1), **)
Bilirubin total*1)
Bilirubin direct*1)
Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
HDL colesterol*1)
LDL colesterol*1)
Trigliceride serice*1)
TGP*1)
TGO*1)
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfataz alcalin*1)
Sodiu seric*1)
Potasiu seric*1)
Calciu seric total*1)
Calciu ionic seric*1)

Tarif decontat
de casa de
asigurri de
sntate
- lei 14,01
5,62
18,62
2,63
7,54
7,88
7,54
14,68
12,30
13,68
7,04
15,20
40,00
5,86
5,86
5,92
5,86
5,86
5,74
5,74
8,19
7,69
7,04
5,86
5,83
10,00
7,99
7,79
10,00
11,00
5,37
7,88
163

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2.10505
2.10506
2.10507
2.2600
2.2604
2.2612
2.2622
2.2623

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

2.2500
2.2502
2.2507
2.2509
2.2510
2.2514
2.2521
2.2522
2.2523
2.2525
2.327091
2.327092
2.327093
2.32710
2.40000
2.40010
2.40013
2.40203
2.430011
2.430012
2.43010
2.43011
2.43012
2.43014
2.40053
2.43040
2.43044
2.43135
2.43136

70.

2.3025

71.

2.50102

72.

2.3100

73.

2.3062

Magneziemie*1)
Sideremie*1)
Fosfor (fosfat seric) *9)
Examen complet de urin (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare*1)
Microalbuminuria (albumin urinar) *8)
Dozare glucoz urinar*1)
Creatinin urinar *8)
Imunologie
TSH*1)
FT4*1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactin
Anti-HAV IgM*2)
Ag HBs (screening) *2)
Anti HCV*2)
Testare HIV la gravid*1)
ASLO*1)
VDRL*1) sau RPR*1)
Confirmare TPHA*4)
Antigen Helicobacter Pylori*1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactiv*1)
Factor reumatoid
ATPO
PSA*1)
free PSA*6)
Microbiologie
Exudat faringian
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian*1)
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare fungic*1)
Examen urin
Urocultur*1) - Examen microscopic nativ i colorat,
cultur i identificare bacterian
Examene materii fecale
Coprocultur*1) - Examen microscopic nativ i colorat,

5,37
7,10
13,00
9,34
5,37
22,00
5,37
8,00
20,50
20,83
43,00
23,82
23,82
27,87
30,10
23,82
25,31
25,31
40,98
31,15
64,90
33,29
11,48
5,49
12,29
40,00
10,84
10,84
14,77
14,77
15,10
14,29
10,67
9,34
39,00
23,07
23,61
15,29
15,29
15,29
15,29
164

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

cultur i identificare bacterian


2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
2.5100
Examen coproparazitologic*1)
2.2701
Depistare hemoragii oculte*1)
Examene din secreii vaginale
2.3074
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare bacterian
2.50114
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii uretrale
2.3080
Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare bacterian
2.50115
Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii otice
2.3050
Examen bacteriologic din secreii otice - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50119
Examen fungic din secreii otice - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii nazale
2.3022
Examen bacteriologic din secreii nazale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian*1)
2.50103
Examen fungic din secreii nazale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic*1)
Examene din secreii conjunctivale
2.3040
Examen bacteriologic din secreii conjunctivale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50110
Examen fungic din secreii conjunctivale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din colecie purulent
2.5032
Examen bacteriologic din colecie purulent - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50120_2 Examen fungic din colecie purulent - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Testarea sensibilitii la substane antimicrobiene i
antifungice
2.313
Antibiogram*5)
2.502
Antifungigram*5)
Examinri histopatologice i citologice
2.9021_1 Examen histopatologic procedura complet HE (1 - 3
blocuri) *7)
2.9021_2 Examen histopatologic procedura complet HE (4 - 6
blocuri) *7)
2.9010_1 Examen histopatologic procedura complet HE i coloraii
speciale (1 - 3 blocuri) *7)
2.9010_2 Examen histopatologic procedura complet HE i coloraii

15,29
12,46
25,00
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29

12,23
14,55
130
250
160
280
165

95.
96.
97.
98.

2.9030
2.9022
2.9160
2.9025

speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)


Teste imunohistochimice*)
Citodiagnostic sput prin incluzii la parafin (1 - 3 blocuri)
Examen citologic cervico-vaginal Babe-Papanicolau*1)
Citodiagnostic lichid de puncie

200 lei/set
100
40
80

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste i se deconteaz maxim 2 seturi; se efectueaz la recomandarea
medicilor de specialitate din specialitile oncologie i hematologie sau fr recomandarea
medicului specialist pe rspunderea medicului de pe anatomie patologic atunci cnd apreciaz
necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele nscriu pe buletinele de analiz rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF) prin
formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraii care au
evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice c aceasta este evideniat management de caz pentru boala cronic de rinichi. n situaia n care pe buletinele de analiz ale
pacienilor cu management de caz, nu este nscris rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF),
investigaia nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate.
*1) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate i de medicii de familie numai pentru gravide i
contacii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se deconteaz numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de specialiti cu studii
superioare nemedicale care au specializare n hematologie n cazul n care hemoleucograma
complet prezint modificri de parametri, fr recomandarea medicului specialist sau de familie,
pe rspunderea medicului de laborator.
*4) Se deconteaz numai n cazul n care VDRL sau RPR este pozitiv, fr recomandarea
medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitile clinice, pe rspunderea
medicului de laborator.
*5) Se deconteaz numai n cazul n care cultura este pozitiv, fr recomandarea medicului de
familie sau de specialitate din specialitile clinice, pe rspunderea medicului de laborator. Se
deconteaz o antibiogram/antifungigram, dup caz, pentru fiecare din culturile pozitive
identificate.
*6) Se recomand pentru bolnavii cu afeciuni oncologice, de ctre medicii de specialitate din
specialitile clinice oncologie i hematologie i de ctre medicii de specialitate urologie pentru
diagnosticul diferenial al cancerului de prostat. Aceast investigaie se deconteaz i fr
recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitile clinice, numai pentru valori
determinate ale PSA cuprinse ntre 4 - 10 nanograme/ml sau ntre 4 - 10 micrograme/litru, pe
rspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafin, secionare, colorare hematoxilin-eozin i diagnostic
histopatologic.
*8) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraii care au
evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice management de caz pentru HTA,
dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronic, boal cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i
boal cronic de rinichi, dup caz.
*9) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate i de medicii de familie pentru copiii cu grupa
de vrst 2-5 ani inclusiv, n cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene i fungice, preul include toate etapele diagnosticului:
examene microscopice, cultur i identificare.
NOTA 3: Toate examinrile histopatologice i citologice (cu excepia testelor
imunohistochimice) din pachetul de baz din ambulatoriu se efectueaz numai pentru probele
recoltate n cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi
prelevate maxim 6 blocuri.
166