Sunteți pe pagina 1din 11

Programul Saga Amanet este un program software pentru activitatea caselor de amanet care

opereaza atat cu gajuri in obiecte de aur cat si cu alte tipuri de gajuri (electronice, auto, imobiliare,
etc). Se asigura lucrul simultan cu mai multe tipuri de contacte total configurabile pe transe de
imprumut, dobanzi si perioade de contract. Se pot efectua prelungiri si restituiri partiale de gajuri in
cadrul contractelor. In privinta gajurilor expirate programul ofera posibilitatea valorificarii acestora
in executare directa sau prin trecere in proprietate. Modulul de vanzare din program permite
urmarirea vanzarilor. Se pot opera de asemenea transferuri intre mai multe puncte de lucru.
Programul ofera situatiile specifice: rapoarte de gestiune, liste de inventar, centralizatoare, analize.
Salt in pagina:

1.
2.
3.
4.

Descrierea programului
Descarca programul
Imagini din program
Informatii licentiere / abonament

Utilizatori:

firme cu activitate de amanet cu gajuri in aur si alte tipuri de gajuri (electronice, auto, imobiliare, etc.)
Scopul:

configurarea modelelor de contract pe principalele elemente de contract: durate, dobanzi, preturi de gaj

evidenta contractelor de amanet pe rol: clienti, gajuri in cadrul contractelor, operatiuni pe contracte restituiri,
prelungiri, executari (partiale sau totale)

evidenta operatiunilor privind gajurile expirate: fie in sistemul executarii directe fie prin trecere in proprietate;

urmarirea vanzarii acestora


evidenta operatiunilor de transfer intre puncte pentru firmele cu mai multe puncte de lucru

evidenta operatiunilor de transformare a obiectelor de aur (din vandabile in nevandabile si invers)

Sectiunile programului:
Configurare:

Date prestator:
- se inregistreaza datele de identificare ale punctului de lucru operator si cele ale
sediului firmei
Puncte de lucru:
- se inregistreaza alte puncte de lucru ale firmei

Gestiuni / categorii de gajuri - marfuri:


- se configureaza cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in executare directa si marfuri
in proprietate) precum si categoriile de gajuri (aur, electronice, auto, etc.)
Tipuri de gajuri - marfuri:
- se configureaza principalele tipuri de gajuri in cadrul fiecarei categorii

Configurare contracte de amanet - preturi:


- se configureaza tipurile de contracte de amanet (max. 4 tipuri) pe principalele
elemente de contract: dobanzile zilnice pe transe de imprumut, dobanda minima, dobanda
de prelungire; perioada de contract si perioada post contract; preturi de evaluare pentru
gajurile din aur pe titluri
Configurare contabila:
- se evidentiaza modul de inregistrare in contabilitate a tuturor operatiilor
din activitatea de amanet in scopul oferirii raportului contabil centralizat pentru
inregistrarea acestuia in alte programe de contabilitate

Preluare stocuri initiale:


- se preiau stocurile initiale existente la inceputul folosirii programului

Operatii:

Clienti:
- se inregistreaza datele de identificare ale clientilor in nomenclatorul de clienti

Contracte de amanet:
- se inregistreaza contractele de amanet (pe tipuri ale acestora)
- pe contractele incheiate se pot opera restituiri si prelungiri totale sau partiale
Executari gajuri expirate:
- in aceasta sectiune se opereaza gajurile expirate din contracte
- executarea se poate face in doua modalitati: prin contiunuarea executarii sau
prin trecere in proprietate (cel doua tipuri declansand fiscalizari diferite)

Vanzari:
- se inregistreaza vanzarile de gajuri aflate in continuarea executarii sau vanzarile de
marfuri (gajuri trecute in proprietate)
Operatii diverse:
- inregistrarea transformarii obiectelor de aur (din aur fragmente in aur obiecte sau
invers) pe cele doua gestiuni
- inregistrare de plusuri / minusuri de aur proprietate
- treceri ulterioare in proprietate de gajuri expirate

Transferuri intre puncte:


- se inregistreaza intrarile / iesirile punctului de lucru operator in relatie cu alte puncte
ale casei de amanet.
Incasari / plati diverse:
- inregistrarea transferurilor de numerar intre puncte precum si alte operatiuni diverse
de casa

Situatii:

Registrul de casa:
- documentul se intocmeste automat in baza operatiunilor zilnice in care este
implicat numerarul din casa

Rapoarte de gestiune:
- documentul se intocmeste automat pe cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in
executare directa, marfuri in proprietate) in functie de operatiile zilnice
Liste de inventar:
- documentul se intocmeste automat pe cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in
executare directa, marfuri in proprietate) aratand structura stocurilor la un moment
dat

Registrul special de evidenta aur:


- registru obligatoriu in care sunt evidentiate intrarile, iesirile si marcarile de
obiecte de aur
Raport contabil:
- raportul cuprinde toate operatiunile din activitatea de amanet (dintr-o perioada)
contate in baza configurarii contabile definite

Situatie analiza:
- se calculeaza datele distinct pentru evolutia soldului de amanet, situatia
veniturilor (amanet si vanzari) precum si situatia vanzarilor intr-o anumita perioada

Programul poate fi descarcat si utilizat gratuit pentru o perioada de 30 zile folosind link-ul de mai jos. La finalul
perioadei de evaluare va trebui sa achizitionati o licenta de utilizare daca doriti sa folositi programul in continuare.
Kit instalare Saga Amanet

Ecrane din program:

Configurarea programului Saga Amanet cu datele societatii (casa de amanet) si


a punctului curent (in care se afla instalat acest program)

Configurarea punctelor de lucru ale casei de amanet in care se utilizeaza


programul Saga Amanet

Se pot folosi 4 tipuri de contracte, la fiecare se pot defini 4 transe, la fiecare in


parte se pot configura parametri diferiti (pentru tipul de contract si/sau pentru

transa la tipul de contract)

Se poate tipari un afis generat conform configurarii tipurilor de contracte care


prezinta oferta privind conditiile de creditare ale casei de amanet

Un model de contract generat de Saga Amanet care arata cum sunt asezate in
pagina elementele contractului de amanet propriuzis. Clauzele se completeaza in

functie de necesitati pentru fiecare tip de contract in parte

Crearea unui contract nou selectandu-se un anumit tip de contract; introducerea


gajurilor in contract; selectarea automata a procentelor in functie de transele
din tipul de contract - relativ la valoarea de evaluare a gajurilor

Lista contractelor de amanet, cu statistici si filtre complexe relativ la starea


individuala a gajurilor din contract

Executarea gajurilor expirate cu optiunea de reclasificare a gajurilor din aur


("aur grame - AG", "noi I", "noi II", "obiecte uzate - OU") si selectarea modalitatii
de valorificare a gajurilor expirate: Executare directa sau Trecere in proprietate
- gajurile vor trece in gestiunea "GE" respectiv "GM" (marfuri)

Programul Saga Amanet permite infiintarea obiectelor de aur pentru punerea


lor in vanzare din fragmente si obiectele nevandabile desfiintate (trecerea lor in

gestiunea "Aur Grame")

Rapoartele de gestiune in programul Saga Amanet: "Gestiunea gajuri pe rol GR" (gajuri pe rol in contractele de amanet); "Gestiuunea gajuri in executare
directa - GE" pentru gajurile expirate si valorificate prin executare directa si
"Gestiunea Marfuri - GM" pentru gajurile expirate si trecute in proprietate - atat
pentru gajuri obiecte din aur cat si pentru alte gajuri

Registrul de casa generat de programul Saga Amanet in care sunt specificate


operatiile aferente documentelor create si sumele intrate sau iesite relativ la

conturile operatiilor

Registrul special de evidenta aur - document obligatoriu caselor de amanet

Raportul contabil generat de programul Saga Amanet - in tabelul din stanga


sunt prezentate articolele contabile iar in dreapta sunt afisate documentele
cuprinse de articolul selectat - in Saga Amanet este posibila si generarea unui
Raport contabil centralizat (cu datele din toate punctele de lucru) daca
programul este configurat corespunzator (punct de lucru de tipul
"colector/centralizator") sau raportul contabil pentru oricare alt punct de lucru

al casei de amanet

Tiparirea unui raport contabil centralizat - sumele evidentiate sunt colectate de


la toate punctele de lucru, acest raport reflecta activitatea casei de amanet pe dea intregul si nu doar punctul de lucru curent - disponibil doar daca pucntul de
lucru curent este configurat ca fiind colector/centralizator (3.4 in ecranul "date
prestator")

Configurarea programului este permisa doar dupa autentificarea utilizatorului


ca administrator - atribut al persoanei delegate de acasa de amanet pentru
administrarea programelor pentru toate punctele de lucru. Parola implicita la
prima instalare a programului este "admin". Se recomanda schimbarea acesteia
de catre administrator pentru pre-intampinarea eventualelor fraude de catre

angajati sau persoane terte.

Operatiile de administrare a programului Saga Amanet sunt limitate sau


dezactivate, acestea intrand in responzabilitatea administratorului delegat de
casa de amanet, pentru accesarea lor fiind necesarea autentificarea
administratorului

Administratorul delegat de casa de amanet are acces (dupa autentificare) la


toate elementele de configurare a programului Saga Amanet

Operatiile de administrare specifice programului Saga Amanet disponile


administratorului desemnat de casa de amanet.

Preturi licente / abonament:


- Pretul unei licente este de 690 RON. Licenta va asigura dreptul pe viata de folosire a programului Saga
Amanet. Impreuna cu licenta achizitionata veti primi un abonament de asistenta pentru 12 luni.

- Abonamentul va permite accesul la actualizarile programului Saga Amanet si la asistenta tehnica prin email sau
telefon.
- Dupa expirarea perioadei initiale, abonamentul poate fi reinnoit pentru pretul de 150 RON / licenta.
- Doar programele a caror licenta este inclusa in abonamentul de asistenta vor putea fi actualizate.
- Pentru obtinerea licentelor de utilizare a programului Saga Amanet, completati formularul de comanda accesibil
la Comanda Saga Amanet!