Sunteți pe pagina 1din 3

CABINET: .

CONSTANTA DESCRIEREA PROGRAMELOR INFORMATICE

In cadrul cabinetului de contabilitate PF./ SC. pentru tinerea evidetei contabile se folosesc doua programe informatice : unul pentru tinerea evidentei contabile in partida simpla (pentru personae fizice autorizate )si unul petru tinerea evidentei contabile in partida dubla ( pentru societati ). Progamul de Contabilitate in Partida Simpla se adreseaza asociatiilor familiale , persoanelor fizice autorizate si organizatiilor guvernamentale care au optat pentrutinerea evientei contabile in partida simpla , toate denumite mai jos contibuabili. Dupa instalare programului trebuie completate datle de identificare ale contribuabilului :Denumire,Cod fiscal,Platitor TVA se sel. DA sau NU ,Data data la carese realizeaza evidenta contabila in acest Program ( listarea tuturor rapoartelor se va facenumai la aceasta data ). Programul permite introducerea datelor si inaintea acestei date pentru actualizarea situatiei clientilor si a furnizorilor , respective a situatiei catre bugetul de stat. Se mai completeaa : Datele contribuabilului sediul contribuabilului si alte date de contact , Sold Casa pentru contribuablii care doresc si tinerea Registrului de Casa , Solduri Registru Jurnal de I ncasari si Plati , Adauga Banca . Dupa verificarea si salvarea datelor introduce programul cteeaza o baza de date identificata prin codul fiscal al contribuabilului , in directorul C:/PS/ cod fiscal.mdb. Introducerea datelor se va face , dupa ce se selecteaza luna si anul pentrucare se lucreaza din meniul Fisiere/Selectare Data , in meniul tranzactii , respective submeniurile : Venituri - toate datele introduse in acest submaniu sunt centralizate in jurnalul de vanzari .In situatia in care sunteti inregistrat ca platitor de TVA , acest registru sta la baza determinarii TVA-ului colectat . Cheltuieli se inregistreaza toate cheltuielile aferente desfasurarii activitatii cointribuabilului , indiferent daca aestea sunt compensate sau nu toate datele introduse in acest submenui sunt centralizate in jurnalul de cumparari .In situatia in care sunteti inregistrat ca platitor de TVA , acest registru sta la baza determinariiTVAului deductibil. Diverse- inacestsumeniu seintroduc toate acele operatiuni care, desi reprezinta in sine tot o cheltuiala sau un venit , auanumite perticularitati care necesita introducerea lor separata.( ex. Impozitul pe salarii reprezinta o cheltuiala pentru contribuabilul care are angajati , dar in acelasi timp reprezinta o obligatie de plata fata de bugetul de stat. Aceasta cheltuiala nu trebuie sa se regaseasca in jurnalul de cumparari, drept urmare se va inregistra in acest submeniu).

Incasare/Plata in acest submeniu se introduc toate datele care reprezinta efectiv un transfer banesc (incasare sau plata )pentru operatiunile inregistrate in submeniurile : venituri, cheltuieli , diverse . Avans se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor , respective avansurile primite de la clienti. Aceste avansuri nu reprezinta in momentul acordarii lor o cheltuiala propriu-zisa a contribuabilului , aceasta urmand sa fie recunoscuta in momentul finalizarii lucrarii , prin facturarea efectiva a serviciului sau lucrarii effective. Stornare se inregistreaza stornarile pentru avansurile acordate furnizorilor sau incasate de la clienti anterior , in submeniul de avans. Viramente- in acest meniuse inregistreaza depunerile si ridicarile de numerar de labanca , precum si transferal banesc dintre bancile la care contribuabilul are deshse mai multe conturi. Cautarea datelor se realizeaza atat in fiecare sumeniu ( venituri ,cheltuieli, diverse, incasare /plata , avans, viramente), dar si in submeniul Cauta toate documentele . Datele apar in tabel in ordinea introducerii lor in program, putand fi sortate in functie de unul sau mai multe criterii in acelasi timp :nr. doc, data , valoare , cenumire. Selectia se realizeaza implicit pentru luna curenta ( luna selectata pentru care introduceti date in program ), daca nu introduceti alt interval de timp in campurile data ( data minima sus , data maxima jos). Meniul Optiuni permite adaugarea sau modificarea furnizorilor , clientilor sau a tipului de heltuiala sau de venit. Rapoartele care pot listate cu ajutorul acestui software sunt urmatoarele: Registru jurnal de incasari-plati , registru de casa , registrude banca : jurnal de vanzari si de cumparari ; fisa de operatiuni diverse ; scadentare furnizori si clienti etc. Programul de Contabilitate in Partida Dubla se adreseaza persoanelor juridice cu scop lucrativ, in general. Cu ajutorul acestui program se poate organiza si conduce atat contabilitatea financiara cat si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii . Programul ofera posibilitatea lucrului in retea . La intrarea in program trebuie selectata reteaua pe care este baza de date utilizata , dupa care este selectata societatea in lucru.La acest nivel, programul iti ofera posibilitatea crearii , eliminarii, restaurarii precum si modificarii datelor de identificare ale unei societati. Programul este structurat cu ajutorul a 6 meniuri de lucru si anume :fisiere, conturi, contab,estiune,utile,rapoarte. Meniul fisiere oferasuportul necesar pentru inregistrarea datelor de identificare ale firmei , lucrul cu baza de date din punctual de vedere al importarii, exportarii, salvarii sau restaurarii acesteia , dar si posibilitatea de a opta pentru folosirea sau nu a unor facilitate de lucru dintre cele mai diverse precum alegerea imprimantei folosite , rotunjirea automata peste virgule ,folosirea unei anumite valute ca baza de inregistrare a operatiilor contabile etc. Meniul conturi ofera suportul necesar lucrului cu conturile unei societati sianume vizualizarea rulajelor si soldurilor pentru fiecare cont in parte , crearea de noi

cunturi , realizarea unor corelatii si inlantuiri intre intre conturi pentru o mai rapida efectuare a unor operatii frecvente. Meniul contab este meniul in care este tinuta evidenta contabila financiara a unei firme.Submeniurile acestuia sunt folosite pentru introducerea datelor extrase din actele contabile ale firmei , dupa cum urmeaza : -cumparari pentru cumpararile de marfa , materiale , en gros - vanzari- pentru vanzarile efectuate de firma , - cheltuieli pentru cheltuielile firmei , - universale pentru alte tipuri e operatiuni, - mijloace fixe- pentru introducerea de mijloace fixe si calculul amortizarii , -salarii- pentru operarea statelor , - inchidere pentru inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli , taxei pe valoarea adaugata , gestiunilor, salariilor . Meniul gestiuni este folosit pentru evidenta contabila a stocurilor de produse finite , materii prime, marfa si ambalaje , precum si productiei, consumului si transferului de stocuri .Ofera de asemenea posibilitatea lucrului cu stasuri si retetare. Meniul utile este folosit pentru schimbarea lunii de lucru , recalcularea si verificarea datelor , verificarea si compactarea fisierelor. Meniul rapoarte este folosit pentru tiparirea rapoartelor financiare lunare atat pentru evidenta contabila financiara cat si pentru cea de gestiune.Se pot lista de asemenea state cat si alti indicatori precum bilantul contabil active, bilantul contabil-pasiv, contul de profit si pierdere.Programul ofera posibilitatea alegerii destinatiei rapoartelor cntabile, dupa cum urmeaza: ecran, fisier sau imprimanta. Raportarile contabile cele mai frecvent folosite sunt :balanta lunara ,cartea mare sah , registrul de casa , registrul jurnal , jurnalele de cumparari si vanzari. Interfata programului ofera informatii asupra lunii de lucru , societatea in lucru , data, informatii asupra meniului/ submeniul selectat.

Intocmit, E.C./ C.A.