Sunteți pe pagina 1din 37

ICS 77.140.

75

SR EN 10219-2
~

STANDARD ROMAN

Februarie 2010

Profile cave deformate la rece pentru constructii


sudate, din 0teluri de constructie nealiate ~i cu
granulatie fina
Partea 2: Dimensiuni, tolerante ~i caracteristici
ale profilului
...

o...
N

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy


and fine grain steels. Part 2: Tolerances, dimensions and
sectional properties

;;
~
~i

<i
u
i=

Profils creux pour construction soudes, formes a froid en


aciers non allies et a grains fins. Partie 2: Tolerances,
dimensions et caracteristiques de profil

<t
:E

o
z

U
CJ)

i'

"2
ell

APROBARE

I Aprobat

CORESPONDENTA

I Acest

de Directorul General al ASRO la 21 octombrie 2006


Standardul european EN 10219-2:2006
are statutul unui
standard roman

t:t::

c:
"'C
G.l

...
nl

'5
...
nl
"'C

l:nl

standard
EN 10219-2:2006

este

identic

cu

standardul

european

Ci5
G.l

..,

This standard is identical


EN 10219-2:2006

\0

(j

with the

European

Standard

o
(fl

<t

La presente norme est identique a la Norme europeenne


EN 10219-2:2006

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Director

Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 01 0362, Bucure~ti


General: Tel.: +4021 3163296,
Fax: +40 21 3160870

Directia De Standardizare:
Tel. +40213101730,
+4021 3104308,
+4021 3124744,
Fax: +40213155870
Directia Publicatii - Serv. Vanzari/Abonamente:
Tel. +4021 31677 25, Fax + 40 21 3172514,
+40 21 3129488
Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21316.99.74

ASRO Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului standard In arice publica\ii ~i prin arice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu ex isla acordul scris al ASRO

Ref.: SR EN 10219-2:2006

Edi1ia 2

STANDARD

EUROPEAN

EN 10219-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROpAISCHE

NORM

Aprilie

ICS 77.140.75

2006

Inloeuie!?te EN 10219-2:1997

Versiunea romana

Profile cave deformate la rece pentru constructii sudate, din oteluri de


constructie nealiate i cu granulatie fina. Partea 2: Tolerante, dimensiuni i
caracteristici ale profilului
Cold formed welded structural
hollow sections of non-alloy and
fine grain steels - Part 2:
Tolerances,
dimensions
and
sectional properties

Profils creux pour construction


soudes, formes a froid en aciers
non allies et a grains fins. Partie
2: Tolerances, dimensions et
caracteristiques de profil

Kaltgefertigte
geschwei[l,te
Hohlprofile fOr den Stahlbau aus
unlegierten Baustahlen und aus
Feinkornbaustahlen
- Teil 2:
Grenzabma[l,e,
Ma[l,e
und
statische Werte

Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 16 martie 2006.


Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile
In care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare.
Listele actualizate ~i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe
baza de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN.

Acest standard european exista In trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana).
versiunea In
oricare alta Iimba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
nationala r;;inotificata la Centrul de Management, are acelai statut ca i versiunile oficiale.
Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania,
Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia ~i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europaisches Komitee fUr Normung European

Centru de management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles


2006 CEN Toate drepturile de exploatare sub ariee forma!?i In ariee
mod sunt rezervate membrilor CEN.

Ref. EN 10219-2:2006 RO

SR EN 10219-2:2006

Preambul
Acest document (EN 10219-2:2006) a fast elabarat de Camitetul Tehnic ECISS/TC 10 "Oteluri de
constructii - Marc! ~icalitati" al carui secretariat este detinut de NEN.
Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratifieare, eel tarziu pana Tn oetombrie 2006, iar toate standardele natianale Tn
eontradictie trebuie anulate pana Tnoctombrie 2006.
Acest document Tnlocuie~te EN 10219-2:1997.
Acest standard cuprinde urmiHoarele parti sub titlul general "Profile cave deformate la rece pentru
constructii sudate, din oteluri nealiate ~i cu granulatie fina":
Partea 1

Conditii tehnice de livrare

Partea 2

Talerante, dimensiuni ~i caracteristici ale profilului.

.....

o
N
.....

C?

':)

.::J

<i

()

i=

<C

:!E

oz
w

Acesta face parte dintr-o serie de standarde referitoare la profilele cave din oteluri Tmpreuna cu
EN 10210-1 ~i 2 care sunt Tncurs de revizuire.
in conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din
urmatoarele tari sunt obligate sa aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica CeM, Romania,
Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia ~i Ungaria.

()
C/)

.!2
c:
co

o
r:t:

.5
"0
<ll

..
co

:0
..
co

"0

c:
co

C/)
<ll

...,

~
o
u

III
<C

SR EN 10219-2:2006

Tabelul1 - Simboluri i defini!ii


0mm
Abaterea
de
la
rectilinitate
Simbol Axa
Rasucire
Grosimea
totala
nominala
masurata
secundara
aprofil
unui
profil
cav
cu
sectiune
dreptunghiulara
de
simetrie,
axa
principala
aaale
unui
profit
cav
cu
sectiune
dreptunghiulara
mm
mm
mm
mm
Unitate
cm4
m2/m
cm
Masa
cm2
liniara
Ovalizare
cm4
%
Lungime
Lungimea
cm3
nominala
rotunjirii
exterioare
ala
laturii
mari
coltului
aunui
unui
profil
unui
profil
cav
cu
cav
sectiune
cu patrata.
sectiune
dreptunghiulara
patrata
sau
Rasucire
masurata
la
un
alprofilului
profil
Dimensiunea
nominala
aacapat
laturii
cav
cu
sectiune
Dimensiunea
Diametrul
nominal
al
profilului
cav
cu
sectiune
circulara
cm3
Concavitatea
unei
sec\iune
Raza
rotunjirii
exterioare
ai
coltului
sectiune
patrata
exterior
maxim
minim
al
unui
profil
cav
cu
sectiune
circulara,
Raza
de
giratie
Convexitatea
laturi
unui
cav
cu
sectiune
patrata
sau
Unghiul
kg/m
dintre
laturile
adiacente
unui
profil
cav
cu
seGtiune
pat
rata
sau
Modul
de
torsiune
Definitie
Aria
superficiala
pe
metru
liniar
Moment
de
inertie
la
torsiune
incovoiere
(moment
elastica
polar
de
inertie
numai
in
cazul
Modul
de
rezistenta
incovoiere
plastica
Aria
sectiunii
transversale
dreptunghiulara
nominala cave
a
mici
a unui
profil cav cu sectiune dreptunghiulara.
dreptunghiulara
profilelor
cu sectiune
masurate
in laturii
acelai
plan
. circulara)

zz
M
L
H
R
eB
T
V
Wel
X1
eiI
V1
C1/C2
It
X2
DmaxiDmin
As
Ct
Wpl
yy

.....

...

oN
~
~

-~

.::>

<i
t>

i=
<l:
:!E

o
z

t>
CJ)

.~
s:::

ell

a::

.E
"C
CIl

"ell

'5
"ell

"C
s:::

ell

U5

-,
Cll

Informatii obtinute de producator

Urmatoarele
la momentul

informatii obligatorii cuprinse in aceasta


cererii de oferta 9i al comandarii:

a)

tipul de lungime,

b)

dimensiunile

parte a EN

gama de lungimi sau lungimea

(a se vedea articolul

8).

10219

trebuie obtinute

(a se vedea tabeluI4);

de producator

SR EN 10219-2:2006
Tabelul 3 - Toleranle pentru profilele rotunjite exterior
Dimensiuni In milimetri
Nu este necesarGrosime
ca laturile sa fie tanqente la Profil
arcurile
colt
1,6T/a
3,OT
la 2,4T
3,6T
2,4
Tde
rotunjit
C1,
C22,OTla
sau
R
aexterior

Tabelul 4 - Toleranle la lungimea livrata de producator


Oimensiuni In milimetri

pentru
ata deinterval
2 000

+5lungime,
6 4000
<;<L L<; 10
000
sub
valoarea
minimafurnizate
a intervalului
valoarea
din
minima
:2
000
Interval
L0 cererii
10
%
fi
precizata
Tip
de
lungime
a disponibile
Toleran~a
16
000,
cu profilurile
varia\ie
4
000
+15
mm
Lungimile
curente
sunt
6 <;
mde
~i
m.din
Se +1
recomanda
cumparatorului
sa indice
la12
momentul
dede
oferta ~ipot
al comenzii
tipul de lungime cerut
+6
mm
+58
mm
o 0 mm
mm/m
b
%
comandat,
dar nu mai
decat 75
~i domeniul
de lungime
sau mici
lungimea.

Tabelul 5 - Toleranla inallimii cordonului de sudura intern i extern pentru profilele cave sudate
cu arc imersat sub flux
Oimensiuni In milimetri
3,5a cordonului
inal~imea maxima4,8

Grosime, T

de sudura

<;14,2

Masurarea dimensiunilor i a formei

7.1

Generalitati,

Toate dimensiunile
exterioare,
inclusiv ovalizarea,
trebuie masurate la a distanta fata de capatul
profilului cay, de minimum 0 pentru profilele cu sectiune circulara, respectiv de B pentru profilele cu
sectiune patrata sau H pentru profilele cu sectiune dreptunghiulara
cu un minim de 100 mm.

SR EN 10219-2:2006
X1

-x100%;
1:3

X2

~x100%'

-x100%;

~X100%

' H

In care g 9i H sunt dimensiuni/e /9.turi/or care con tin concavitatea

-<iN0"0Ewu:~?0zu.~c:c:Ei

:0
c:a

""...
Cl
ell
tell
"01
1l
.!::!
.::J
0::
tJ)
J)
C3
<ll
<ll

I IA

""

\1\1

xo

Xi

sau convexitatea

:t::
G

II

\
~I\i\!
II XlB

x2

I...J

X,

Figura 2 - Masurarea concavitatii Iconvexitatii profilelor cave cu secliune patrata ~i


dreptunghiulara

SR EN 10219-2:2006
7.8

Rasucire

7.8.1
Rasucirea (V) unui profil cav cu sectiune patrata sau dreptunghiuJara trebuie determinata
conform 7,8.2 sau 7.8.3, la alegerea producatorului.
7.S.2
Profilu I cav se amplaseaza pe 0 suprafata orizontala cu una din laturi apasata pe unul din
capete pe aceasta suprafata. La capatul opus a profilului cav se masoara diferenta de 'i'naltime dintre
cele doua colturi de jos, fata de suprafata orizontala (a se vedea Figura 5).

.------

"-

Figura 5 - Rasucirea profilelor cave cu sec~iune patrata i dreptunghiulara


7.8.3
Rasucirea se masoara cu ajutorul unei nivele cu bula de aer ~i un micrometru (cu ~urub).
Lungimea de referinta a nivelei cu bula de aer trebuie sa corespunda distantei cuprinse Tntre
intersectia unei laturi plane ~i arcele de cere ale rotunjirilor (a se vedea Figura 6). Rasucirea V este
diferenta dintre valorile V1 (a se vedea Figura 6) masurate la fiecare capat al profilului cav.

Iii

'(j

1/1

Legenda
1 Nivelul bulei
2 H pentru profile cu sectiune dreptunghiulara. B pentru profile cu sectiune patrata

Figura 6 - Masurarea rasucirii

11

SR EN 10219-2:2006

Anexa A
(informativa)

Toleran1e suplimentare pentru 1evile utiHzate ca pHoti


Generalitati,

A.1

Aceasta anexa contine liniile directoare referitoare la tolerantele suplimentare care se pot aplica tevilor
cand acestea se utilizeaza ca piloti portanti sau elemente principale In pereti combinati conform
ENV 1993-5. Aceste cerinte se aplica In general tevilor cu diametrul <::900mm ~i DIT <::100.

...
...

o'N

'::l

~
<i.

ENV 1993-5 - Piloti ~i palplan~e se refera la ENV 1993-1-6 - Rezistenta ~i stabilitatea placilor curbe
subtiri, pentru verificarea pilo1ilor tUbulari supuse deformarii placilor curbe. Deformarea placilor este
guvernata Tn parte de imperfectiunile geometrice ale placii datorate unei ovalizari, unei excentricitati
accidentale ~i unei ondulari. ENV 1993-1-6 specifica Iimitele pentru fiecare din aceste imperfec1iuni
geometrice bazate pe conceptul claselor de calitate de fabricatie. Modalitatile detaliate de evaluare a
ovalizarii, a excentricitatii accidentale ~i a ondularii ~i valorile maxim permise recomandate pentru
fiecare c1asa de calitate de fabricatie sunt indicate la A.2, A.3 ~i A.4.

()

i=
<C
::!!:

o
z

()
en

NOTA 1 - A se vedea EN 1993-1-6 pentru detalii mult mai ample pentru clasele de calitate ale tolerantelor de
fabricatie ~i implicatiile lor asupra proiectarii ~i pentru definitiile ~i utilizarile simbolurilor.
NOTA 2- Valorile anumitor parametrii, indicati in tabelele A.1, A.2 ~i A.3 pot fi supuse schimbarii prin aplicarea
nationala a ENV 1993-1-6. Parametrii determinati pe plan national se vor indica Tn anexa nationala care se aplica
la ENV 1993-1-6 .

.!f
c:
co

o
a:::

A.2

Toleranta
, la ovalizare

c:

:s
~
"-

CO
.!::!

"0
"-

Ovalizarea unui pilot tubular este evaluata sub forma parametrului Ur , diferenta dintre valorile maxime
~i minime ale diametrului interior masurat, Tn raport cu diametrul interior nominal , a se vedea figura
A.1, data de:

CO

"0
c:

CO

en

UrTT

~
....,

dmax -dmin
dnom

Tncare:
dmax

este diametrul interior maxim masurat;

dmin

este diametrul interior minim masurat;

dnom

este diametrul interior nominal (d = D - 2T, a se vedeaB.2).

5e stabile!;lte sa se masoare un numar suficient de diametre pentru a identifica valorile maxime ~i


minime.

13

SR EN 10219-2:2006
Ue=~

In care
ea

este excentricitatea accidental a Intre punctele mediane ale pere'i1or ,evii la nivelu\ imbinarii,
In comparatie cu grosimea lor normala;

Teste grosimea tevii.


NOTA - Pentru Imbinarile care cuprind \evi cu grosimi diferite, se recomanda a 5e face referire la ENV 1993-1-6.

ea
..
..

o
N

~;:;
~
.0

<i

i=

u
<C
:iE

o
z

u
en
w

.~t:
ell

LJ

a::

.5
"'C
ell
"-

ell
.!::!
"'C
"-

ell
"'C

t:
ell

,
...
en
ell

Figure A.2 - Masurarea excentricitatii peretelui tevii

Excentricitatea accidentala

ea

(ea)

trebuie sa satisfaca condi'ia:

In care
ea, max

este excentricitatea accidentala maxima permisa.

Valorile recomandate pentru fiecare c1asa de calitate a tolerantei de fabricatie sunt indicate In tabelul
A.2.
Parametrul de excentricitate accidentala Ue trebuie sa satisfaca conditia:
Ue 5 Ue,max

In care
Ue, max

este valoarea maxima permisa pentru parametrul excentricitaiii accidentale.

15

SR EN 10219-2:2006
Nivelul ondularilor initiale Tn peretele
ondularii, Ud , dat de:

Parametrul

tolerantei

la ondulare

piloiilor

Ud trebuie

tubulari

se evalueaza

sa satisfaca

Tn raport cu parametrul

tolerantei

conditia:

Tn care:
Ud, max este valoarea

Valorile

recomandate

maxima

permisa

pentru parametrul

pentru fiecare c1asa de toleranta

tolerantei

de fabricatie

la ondulare.

sunt indicate In tabelul A.3.

Tabelul A.3 - Valori maxime permise pentru parametrul de toleranta la ondulare


Dimensiuni
Clasa de calitate a

Tn mm

Excelent
Normal
Ridicat
0,006
0,010
0,016
Ud, max
Descriere
Tncaz de dubiu, ar trebui sa se faca referire la Anexa Naiionala din ENV 1993-1-6.
Glasa A
pot fi modificate Tnaplicarea naiionala a ENV 1993-1-6.

17

Ud, max

SR

8.3

EN

10219-2:2006

Profil~ cav~ cu secf;une dreptunghiulara

sau patrata

Caracteristicile profilului pentru profile cave cu sectiune patrata , sunt prezentate In tabelul C.2, ~i
pentru profile cave cu sectiune dreptunghiulara, In tabelul C.3, 9i se calculeaza utilizand formulele de
maijos.
Lungimea nominala a laturii unui profil cav cu sectiune patrata sau
latura mica a unui profil cav cu sectiune dreptunghiulara

(B)

(mm)

Lungimea nominala a laturii lungi a unui profil cav cu sectiune


dreptunghiulara

(H)

(mm)

Grosime de perete nominala

(T)

(mm)

...
...

oN

Raza nominala de rotunjire la exterior a coltului

(ro) ,

pentru calcul este:

(ro = 1,5T)

(mm)

(ri =

(mm)

o:\i

Raza nominala de rotunjire la interior a coltului

(r;)

pentru calcul este

1,OT)

<{

()

i=

:iE

o
z

Ace~ti parametri, care caracterizeaza forma geometrica a profilelor cave cu sectiune dreptunghiulara,
inclusiv cu sectiune patrata, pot varia In limitele tolerantelor admisibile In acest standard ~i
caracteristicile profilului raman valabile.

()
(/)

Suprafata laterala (per metru liniar)

.!i

c:
ctl

o
0:::

c:

'5

Aria sectiunii transversale

Ql

..

2T(B+H
-2T)-(4-JZ")~o2
A=----------

-ri2)

102

ctl

'5
..
ctl

"0
c:

M= O,785A

Masa pe unitatea de lungime

(kg/m)

ctl

(/)
Ql

-0

Moment de iner\ie la Incovoiere

.,j
ctl

"u

III

Axa
principala
104 [BH;
12
I YY = _1

12 - 2T)'
(B - 2TXH

-4(1, + A,h/)+

4(1" + A,h,'

l;

Axa
secundara

Raza de giratie
(em)

Axa principala
lyy

19

SR EN 10219-2:2006

h = 2[(B - T) + (H - T)] - 2Rc(4 -

rc)

(mm)
(mm)

....
....

o
N

.,

(mm)

~
.0
<ti

()

i=

oz

::i::

()
(/)

nl

'2
ell

0::

s:::

:c
QI
"-

ell
.!::!

"tl
"-

ell

"tl
s:::
ell
Ci5

.,
QI

..;
ell

III

21

SR EN 10219-2:2006

mm
em'
Diametrusuperfieiala
em
ko/m
e
m"
de
T
I448
114
014
419
2159
230
502
4460
5
073
830
102
8697
17400
1224
781
126
3093
1825
1076
402
3686
1843
2460
339
4723
2490
torsiune
transversale
liniara
M
A
Masa
Grosime
251
281
2499
186
347
231
251342
136
337
416
3119
839
143
564
586
252338
286
303
934
436
218285
4772
386
767
282
417
3
346
681
340
415550
10150
1230
1274
637849
9392
1833
972
917
11880
1768
98.6
612799
122
6
147
1006
554
935
979
787
490636
277359
12300
15150
15860
929
1133
1186
21090
2409
171
1205
78560
000
572
106
3351
2233
2774
1117
1676
135
32450
19850
92170
1195
2956
211
155
978
1270
174
4472
2347
2361
196
300
5384
107900
37450
79420
54700
53960
3113
3642
132
3776
1892
1560
243
168
8068
946
184400
31700
41560
31250
21620
1009
1220
3071
1536
175
70180
1998
110
140
28450
1280
de
ineovoiere
nominala
de
Modul
Modul
Moment
Modul
de
de liniar
Aria
141
825
1650
173
135
3083
177
196
149
3724
862
486
243330
4318
222
111
2146
144
320
273
2
016
322
161
168
4031
221
211
630
504
5678
3128
606
5869
411
657
540
352
793
270357
328
383515
397534
176
8400
5919
4200
4345
3598
2960
208273
221287
4564
441
523
262341
199
547
6692
8321
1048
524
4160
7
692
154
857
615818
11700
429562
16790
8
396
852
688
486649
938
1501
884
751986
329
19820
28640
8974
14850
14320
12160
4487
1168
428
393509
503673
12740
9910
369
7572
593769
48950
24660
1485
125
109
912
49330
39700
24480
39280
16220
1472
847
121
166
1956
1478
60060
39750
30030
29800
1940
154
102
235
2153
130
109400
15,6
38280
19140
1417
191
2236
1489
780
745962
30260
43240
74900
00
45430
15850
5479
440
266
3637
1230
1174
1819
62490
43150
29810
1
377
586
275
6951
158800
35090
4671
1983
1
991
45310
13
22650
1245
de
inertie
Aria
lem'
Dlastica
a
la
Moment
de11'1
e
m372
186
250
269
2392
228
2028
541
64,9
2640
178
208276
3260
560
293397
4883
185
2442
8689
7197
3856
229
438
1la
928
2699
5397
6397
274358
14310
73,7
344
4696
24320
50,1
29690
1213
468606
7562
476615
8464
952
20140
10550
19,3
1387
26400
742967
13200
117
134
2848
1546
12,1
1,60
59580
255
316
4034
19870
2692
59620
83110
15130
11,7
1512
216
3475
1888
86290
2
137
5.75
131400
56900
1613
Raza
26,6
42,7
21,3
27,1
5,0
209282
51,0
5,88
20,4
5,86
19,6
29,6
21,2
7,61
27,0
57,7
17,9
18,6
47,1
71,2
6,42
33,6
33,1
42,1
78,1
65,7
53,1
0,688
40,2
16,3
45,0
47,1
46,7
57,8
0,768
59,4
10,0
21,4
52,3
17,3
9,22
68,8
87,7
12,5
118
71,5
77,4
91,1
79,4
16,0
49,3
33,0
9,48
62,9
55,1
0,768
14,0
16930
566733
10070
1,12
18,4
149
1424
57870
28940
867
10,2
15,1
8,24
13,8
15,3
90860
4,25
12,8
2989
17,7
1,28
1,44
3,17
7,59
15,0
13,5
16,1
66,7
5749
15,8
65680
3822
89,2
11,3
tors'iune
incovoiere
m"/m
m470
WI
em
0,529
21,8
33,9
33,5
92,8121
37,5
0,559
0,559
32,4
6,0
46,9
58,3
6,11
29,9
41,4
52,7
24,2
62,5
23,3
23,8
6,71
4,0
53,4
6,67
43,0
36,6
46,7
6,57
8,0
34,3
0,609
37,1
35,4
36,0
45,3
53,8
68,5
27,3
22,1
6,50
55,9
12,5
26,4
41,6
61,3
51,6
24,0
30,2
19,4
31,5
63,7
81,1
7,40
7,53
37,9
37,6
7,54
31,7
35,3
37,0
28,3
33,9
8,43
64,9
82,6
8,37
19,1
66,6
77,2
98,4
9,24
8,30
24,1
80,3
12,9
41,4
25,3
8,23
12,9
39,5
39,3
50,3
11,1
11,0
1,02
14,5
43,2
96,0
11,3
21,3
10,8
10,4
0,858
1,02
25,4
30,3
47,0
59,9
11,2
20,3
1,12
23,1
54,3
69,1
87,4
12,2
9,45
10,1
11,9
13,9
20,0
7,46
6,04
12,7
14,1
78,6
62,2
75,5
79,2
13,7
1,28
6,49
16,9
17.7
85,0
15,7
6,0
7,30
3.75
70,0
9,07
88,6
15,9
14,3
pe
pe
metru
tona
Ct
17,1
em
25,6
6,15
6,07
49,7
5,61
39,3
25,4
6,01
6,08
5,94
49,1
18,7
29,1
27,8
6,3
6,63
12,0
6,44
29,5
7,57
7,33
7,47
5,0
15,7
8,47
8,42
27,0
9,31
15,4
9,37
0,858
52,8
92,3
9,44
62,3
8,21
12,4
68,6
12,3
12,0
97,8
85,2
98,6
9,83
59,2
25,0
14,2
13,5
94,6
99,3
6,3
2874
8,0
WOI
A,
It
39,0
10,0
6,64
7,32
9,43
65,9
14,6
16,0
8,57
30,0
77,9
74,3
5,25
25,0
seeliunii
51,7
12,4
14,0
15,5
inertie
1,44
rezistenta
Lungime
giratie
4,64
rezisten!a

....
....

,l

....

")

<i

u
~

<I:
==

o
z

U
en

w
.!!!

I::
III

0::
I::

'5
~
III

,!:!

"tl
"-

III

"tl

I::
III
en
Ql

....,

ro
'(3

o
VI

<I:

23

SR EN 10219-2:2006

mm
Diametru superficiala
em
em'
em'
736
938
22217
de
kQlm
M
A
T25,0
Moment
dela
de
54860
1672000
2708400
2
8760
605
Raza
lorsiune
lI3Modul
a
de
27430
3344000
591
Iiniara
Modul
Aria
de
17951
1094000
Aria
la
transversale
42,2
44440
Modul
Moment
de Iiniar
475
753
1354000
Masa
de
3,83
1,36
em
em'
2188000
Grosime
23260
m"/m
em'
incovoiere
nominala
1,69
42,4
35900
20,0
2,11
W"
m5650
42,5
incovoiere
plastlca
W,
16,0
Ct
Lungime
/,torsiune
pe
pe
metru
tona
e
giratie
reziSlen\a
As
rezisten\a
inel"\ie
la
sec\iunii
inertie

--------

....
....

?"

~~
<i
u
i=

:!:

oz
u
en

!:

.!i
ell

It:
.5
-c
C1l

..
n:l

'6
..
n:l

-C

-!:
co

en

Figura C.1 - Profil cay cu sec~iune circularc~i

C1l

...,

~
o
o
Ul

25

SR EN 10219-2:2006
em
em
mm
em
Diametru superficiala
em'
em
ka/m
211
em
,009
1572
24970
2294
10160
922
transversale
A
651
lrezisten\a
a
185
3830
351
1422
237
1787
1182
32560
11.9
366
104
133
132
1
25190
07
2182
1
675
1035
15520
114
2808
2216
2552
1717
1663
44320
36510
13740
2
2488
112
113
11200
1266
1337
813975
17280
18880
1028
759894
739
711
493569
772
629734
510591
10480
635
8843
384
1129
120
710
7812
881
804
590
11150
6
712
487
735
526
5
782
668
4
251
7072
417
817
440
987
M
T
107
357
10210
150
5625
1
706
202
275
743
292341
2349
de
362
2
1968
1741
833
354
295
426
226264
158
2210
4459
182
432
515
432550
4189
4799
7178
5074
413
404
395
584
193
2724
224
737
224
443
284356
1829
1184
29510
20680
17770
1402
1439
40130
2299
1892
1223
30600
1,16
29050
18350
2892
180
145
853991
15.8
47600
38220
12800
3322
2086
235
3238
61480
56150
3395
689795
9
2683
964
997
862
888
15430
1226
117
789944
16690
109
139
964
12050
470544
9970
9290
873
1520
955
13090
681
178
578
11600
5672
676
577
7443
442
8.08
13970
805
951
607
11530
674
625
521
425508
358
5976
402
940
237298
3231
de
439516
294
340
torsiune
226
264
544
543
901
em
176
2239
206
421
444
473576
268
4682
8230
1541
3
torsiune
213
143
elastica
566
Iiniara
Moment
Modul
Aria
Aria
dela
486594
8502
859
096
340
283330
197
3049
3383
226
698
520
241279
336
410
037
406
334
256
3490
311
048
290
600
467
887
017
27.0
322
454
3997
275
1,37
123
108
156
137
11,3
451
120
141
4336
1660
1293
153
171
20310
93280
22080
1949
184
159
127
3518
2642
1042
203
162
1057
16220
23990
74600
49390
71840
30050
2587
289
147
1381
187
664764
19550
45880
10340
1063
11550
1156
0,978
16040
108
8
707
1062
14200
21150
822
865
878
454524
7
229
9533
347
813
de
442
380
7815
5038
389
242306
6277
5815
828
238
58,7
74,8
180
123
la
de
405
442
Modul
Masa
Grosime
Moment
Raza
Modul
de
de liniar
765
30.4
562
175
730
233273
3223
922
283
3763
218
378
2897
6050
0,706
318
335
45,9
546
369
5865
455
278346
4114
134
1472
37840
1,36
774
1911
11,7
60430
214
0,958
13.4
8,77
0,997
9,96
11,3
0,936
9859
11,4
697
1180
0,973
10,2
21,2
0,983
0,798
5,0
10,7
73,5
0,816
93,7
0,837
15,8
0,818
13,6
0,846
3321
nominala
lncovoiere
24,5
0,619
0,757
0,766
0,853
0,518
0,718
1896
17,6
0,626
5,18
7,76
51,9
incovoiere
0,613
34,1
0,783
33,2
260
0,558
7,16
0,638
38,4
0,779
7,93
27,9
73,8
0,703
94,0
0,677
0,686
6,02
24,1
19,7
0,658
7,11
0,576
22,5
0,578
19,6
13,9
9,65
84,2
13,8
9,61
11,6
1,14
9,30
88,4
14,0
12,5
15,5
1,17
1,54
1,34
1,32
8,16
7,86
0,976
11,9
15,7
7,07
13,2
88,0
88,6
1,18
18,3
0,938
9,52
16,0
9,32
72,7
0,957
13,8
47,1
60,0
10,3
0,918
1,01
1,02
16,2
9,18
49,1
0,966
0,979
62,6
20,4
22,1
45,2
9,92
57,6
6,0
26,3
38,0
48,4
9,97
93,9
13,1
76,2
97,0
8,29
8,32
63,2
80,6
8,47
19,4
41,2
57,0
0,538
0,859
8,66
7,65
52,5
21,2
25,3
51,5
19,3
0,536
62,0
65,6
4,0
20,5
21,5
35,4
24,3
11,9
17,0
6,34
0,623
36,0
37,4
6,0
42,0
780
66,0
6,29
0,773
0,736
84,1
59,2
14,6
68,3
0,738
87,0
15,2
33,3
35,8
30,1
0,699
45,6
7,88
15,7
32,1
21,8
0,693
0,786
27,7
40,8
41,2
37,1
30,0
44,4
50,7
60,5
0,606
0,656
64,6
6,84
56,6
10,0
27,4
16,5
17,1
0,597
34,4
19,0
50,9
64,9
5,86
52,6
67,0
12,0
13,6
1,52
1,12
5,43
11,8
6,81
6,28
17,5
9,73
10,9
57,0
72,6
9,93
11,8
91,9
9,55
84,8
92,6
9,70
9,89
10,1
16,9
61,6
78,4
75,2
39,6
50,4
8,70
48,7
0,863
12,5
28,3
29,3
33,2
5,41
60,1
5,44
12,0
8,74
8,58
6,3
6,21
6,25
m"/m
46,5
Ct
W"
As
26,8
23,8
83,8
7,26
7,50
5,0
37,2
42,4
47,4
7,85
7,47
31,2
41,5
24,3
7,97
52,8
6,94
30,9
77,0
7,06
6,65
6,43
16,0
58,5
74,5
6,68
5,83
7,46
11,4
71,6
91,2
1,56
8,35
54,7
69,6
75,8
96,6
59,1
9,80
30,1
47,1
m020
W,
It
7,03
pe
tona
46,4
6,12
63,7
81,2
5,60
rezisten\a
ine'1ie
pe
metru
la
36,5
8,0
Lungime
ine~ie
sec~iunii
gira~ie
j

....
....

Cl

~?
~~

<i

j:::

::a:

oz
u
en

.!ff

c:
co

c::

c:
"C
Ql
"co
.!::!

"C
"co

"C

c:

co

en

Ql
..,

cii

i3

o
en

27

SR EN 10219-2:2006
Tabelul C.3 - Dimensiuni nominale ~i caracteristici pentru 0 gama IimitaUi de profile cave cu
sectiune dreptunghiulara (a se vedea figura C.3)
Hx 40
em'
mm
em
em
mm
em"
em'
ka/m
transver406
T
124
M
215
109
603
107
402
108
597
60
134
3.17
157
331
254
189
80
123
255
230
375
4,33
113
9.70
2.53
469
133
SO
1.67
Aria
287
20
40
251
609
109
121
182
258
127
248
160
166
226
102
295
106
476
517
liniara
205
203
mede
134
188
430
328
353
193
torsiune
434
596
355
116
158
176
179
4.0
Masa
A
136
103
161
Moment
Modul
103
incovoiere
48
Grosila
de\a depede
3.0
8.99
281
123
239
18.4
238
22.1
116
357
63
148
308
196
125
180
153
49
216
252
223
501
de
152
de
154
163
141
109
0,386
64,9
216
53,4
280
327
112
1.54
30.4
340
289
188
Aria
228
149
Moment
Raza
Modu\
MOClul
de
3,15
67,7
423
1
93
50
60
60
242
181
126
103
2.63
50
241
156
201
278
236
1.53
52
74,0
51.4
24,8
77,8
68,7
0,306
106
0,290
35,7
149
3,20
25,4
0,346
412
122
3,77
91,2
45,6
41,1
37,9
33,5
18.2
14,4
13,3
584
108
21,7
217
180
50,8
408
incovoiere
8,59
2,05
34,1
50
18,0
135
58,7
60
3,95
2,58
26,1
BO
1,99
63,5
18,5
60
62,6
21,6
7,09
89.4
44,1
2,4
303
168
2,87
2,31
12,7
9,34
87,9
2,36
2,12
0,111
1,68
3
,01
492
14,8
26,7
4,19
14,9
0,146
341
83
4,93
32,7
0,383
73,0
3,60
26,6
37,9
22,9
38,7
79,3
6,74
3,67
72.4
3,08
51,7
45,5
8,59
12,4
3,72
4,98
3,84
25,8
30,0
47,2
58,9
22,5
20,2
9,39
12,8
36,1
76,9
2,07
3,56
26,7
14,0
21,3
0,293
12,4
75,4
8,41
53,0
21,5
2,69
24,7
1,59
8,78
16,2
65,0
8,55
90,9
2,30
52,8
75,5
40,7
0,299
30,3
16,8
51,9
371
nominala
75,7
4,44
4,07
2,35
45,2
59,8
49,1
0,390
39,3
63,6
85,2
44,9
2,03
3,50
15,0
26,8
18,2
50
0,9
3,38
4,0
6,0
4,49
4,13
8,96
5,56
15,1
30,8
2,53
3,31
2,27
3,29
2,38
36,1
46,2
84,1
52,5
19,5
183
12,2
15,4
35,0
27,1
38,4
15,6
54,7
12,6
30,9
0,326
41,3
36,3
0,379
10,4
68,1
53,6
87,9
6,61
1
75,0
91,2
259
21,2
27,9
torsiune
17,1
1,4
53,8
em
2,0
0,770
2,31
30
1,35
1,21
1,80
1,54
4,74
3,33
3,81
2,86
0,113
0,153
0,286
31,3
4,84
12,3
58,2
3,32
3,05
2,44
28,6
23,3
42,1
15,6
49,5
40
Dimensiune
8,0
7,97
65,7
60
11,3
55,2
2,94
4,33
2,89
56,1
27,0
26,4
22,1
10,4
84,3
20,6
11,6
40
60
9,04
26,9
0,266
22,0
25,8
0,351
21,9
0,263
10,9
40
6,36
18,7
45,8
50
30,3
14,4
31,7
55,8
38,0
37,4
14,7
0,1
0,748
6,13
1,32
1,38
1,68
12,8
21,0
1,34
4,57
2,60
2,02
7
5,21
11,3
2,72
3,00
19,2
,81
3,02
38,6
18,0
75,1
64,4
4,30
2,51
1,62
30,3
15,7
18,1
0,233
7,50
13,3
74,5
63,5
0,4
44,9
15,0
17,5
70,0
24,1
46,9
14,7
7,59
31,5
5,58
8,05
4,46
16,5
15,3
7,71
,35
3,29
23,4
24,2
0,273
0,350
53,4
80,8
37,1
5
57,9
15,9
,34
2,93
3,74
2,47
31,1
4,92
3,60
2,17
13,4
7,94
8,46
0,190
29,3
25,4
11,2
6,56
2,06
2,11
1,48
11,8
0,183
10,3
42,8
35,3
15,6
,36
3,19
86,1
0,413
69,4
9,70
2,42
30,5
63,8
21,7
1,67
23,7
34,4
1,96
26,8
0,270
18,5
10,8
18,9
59,0
92,3
19,4
90,2
55,1
3,21
54,7
45,2
85,3
46,9
62,0
39,9
19,2
10,6
15,9
50,5
16,8
3,0
6,60
22,7
16,4
0,291
41,9
63,7
25,0
74,0
77,9
9,22
1,7
2,75
21,5
24,6
20,9
16,5
0,230
0,226
18,8
10,7
12,3
43,9
75,1
64,8
15,3
4,18
11,7
13,2
5,04
3,26
91,8
51,3
36,9
35,4
62,2
73,9
0,339
26,4
45,1
0,423
62,9
54,0
14,9
91,8
m'/m
40,7
3,18
28,8
16,3
76,7
22,4
46,9
28,5
35,8
23,5
6,3
6,71
5,19
13,5
15,5
3,59
3,49
31,1
2,33
32,2
43,1
1,58
70,6
36,6
1,94
15,4
20,4
19,7
17,2
2
8
54,7
7,2
,55
53,0
58,9
4,29
29,6
31,9
1,34
1,91
2,61
35,1
0,279
3,45
9,77
2,94
2,35
4,69
9,54
52,3
2,36
81,5
79,9
7,17
30,9
11,0
5,0
5,10
14,4
18,9
13,0
2,61
22,6
2,01
33,2
43,7
71,2
32,2
0,231
0,343
36,4
18,4
24,0
18,4
5,59
65,1
64,6
2,5
6,0
0,793
2,82
17,0
10,5
52,5
5,05
3,44
3,27
1,77
28,2
3,24
32,7
1,19
We1w
3,98
5,70
em
40,8
1,98
25,0
19,3
1,60
31,6
0,271
0,151
0,283
0,110
We1zz
3,37
50
4,06
65,3
2,14
36,8
11,7
3,59
13,4
C,
6,59
4,05
81,9
em
70,3
5,72
em'
I,ciala
4,39
12,5
2,84
7,63
37,6
15,9
45,1
60,1
20,7
13,2
8,13
80,8
2,48
37,2
8,58
60,9
1,90
37,4
10,8
23,1
47,8
36,2
37,5
24,0
12,2
5,96
2,49
3,00
3,69
2,40
25,1
21,2
12,1
17,7
17,4
10,6
15,6
0,311
88,3
61,2
26,2
8,01
18,8
lu
i1,88
u
4,54
4,20
6,69
1,12
1,69
6,10
13,5
4,19
96,0
2,09
23,1
39,2
10,5
18,2
9,35
12,9
0,223
16,4
24,6
4,25
50,5
40,1
9,83
2,22
7,47
6,14
0,193
8,12
47,0
2,19
11,7
1,60
9,06
7,36
5,87
6,72
0,191
9,72
,41
5,45
16,3
9,89
18,4
11,5
13,2
0,186
8,14
9,21
6,95
31,0
13,7
66,2
47,4
3,12
7,81
72,4
0,419
3,47
88,6
10,2
55,2
18,8
79,3
62,6
3,82
3,22
30,4
29,8
0,2
2,00
19,1
22,8
97,7
28,0
16,0
0,426
76,5
77,0
2,03
1,68
54,6
2,46
3,66
20,8
24,1
0,310
30,6
2,81
17,6
1,63
13,1
41,4
3,30
0,366
54,5
0,333
46,8
m
giratie
5,17
8,72
1,65
3,09
15,3
14,1
4,52
11,3
A,
,59
22,2
2,37
3,55
31,9
0,303
32,0
20,6
3,56
iw
W:,'W
~IZZ
64,7
85,6
50
Iw
488
em'
4,58
0,150
4,21
6,49
31,5
21,5
81,2
27,1
5,65
20,7
95,4
4,25
6,84
25,1
36,7
4,59
19,4
61,4
7,07
9,01
21,4
17,5
88,7
4,28
68,1
54,3
pe
tona
3,62
3,04
3,30
5.70
1,16
1,75
6,57
5,13
3,80
12,8
plasticii
superfi55,4
64,6
51,8
45,7
Lungime
92,1
sec\iunii
ine'1ie
rezisten\a
0,373
57,3
inertie
la
rezisten\a
liniar

metru
la

incovoiere

29

SR EN 10219-2:2006
mm
em'
Dlmensiune
em
mm
em
em
em~
7458
12460
T
em
9260
1530
1747
1268
843
1062
671
14550
597
22750
1747
35280
45530
2492
2198
28540
1554
1598
16430
27580
44350
2218
1824
1576
1315
1095
1568
2220
300
16210
1824
1224
1501
127
27100
25120
1256
31180
1355
652
162
133
1
1770
07
inertie
la
250
1335
11590
19410
23500
1109
712
927
113
1522
967
738
1442
Moment
Moment
deladede
kqlm
H
torsiune
mincovoiere
1092
869
766
Iiniara
2122
123
1764
1516
156
2708
1954
1272
2228
1810
159
35500
1310
58730
1902
203
3159
2132
1173
1714
1229
1487
19730
1544
1294
108
36490
30610
27750
23600
1061
1081
949
137
1644
1984
134
13260
104
22200
nomlnala
transver
876
109
7744
8340
15620
15290
19220
12920
620
139
lncovolere
M
19140
16000
914
A
1253
Masa
Aria
Aria
Modul
GrosiRaza
Modul
mede
9,99
13690
22920
47240
28770
38410
2580
1830
2093
23520
15820
728
28930
1627
1106
1,37
1133
6517
18970
171
la
13,4
132
de
de
698
1000
1041
834
omL
200
9573
mLlm
ciala
em"
em
Modul
1,36
9,81
14,8
1,34
7,46
84,2
12,3
12,2
14,1
11,9
11060
32550
57,0
10,1
13,1
1,18
72,6
1,16
18,3
om'
54,7
6,0
1319
10,2
1=
I926
91,2
69,6
1,17
w
17,5
lors'iune
vv:
I1010
LZ
It
9,61
8,16
12,1
12,0
11,9
12,7
15,0
1,32
6,28
7,86
14,0
71,6
8,22
8,45
14,4
15,2
15,3
1,14
1,12
9,65
9,30
10,0
12,0
6,3
88,4
10,0
13,0
11,3
superfi
8,0
10,3
13,3
13,2
W'W
iLL
12,5
12,9
8,05
13,8
10,6
Ct
Wel22
0,918
7,75
16,0
A,
9,18
plastica
L.ungime
em
iyy
WelYY
sectiunii
pe
tona
rezistenta
inertie
gira~ie
rezislen\a
pede
Iiniar

metru
la

incovoiere

.....
"-"-

ell
0ell"tl
~
<.....
"tl
1/1
<I:
w
.!:!
,;)
0::
C
"tl
E
00s:::CIls:::s::::'IICl)';jIiJ)
en
U
~
'(3
.~
~
:c6E

u
?z
0

Figura C.3 - Profil cay cu sec~iune dreptunghiulara

31

(pagina alba)

....
....

o
""l

?is
J

.j
<i

u
i=

::!:

o
z

u
en
w

.!i

c:

C'Cl

'"

c:
"t:l
CIl

...
C'Cl

.!:!
"t:l

...
C'Cl

"tl

c:

C'Cl

en

CIl

-..

Standardul european EN 10219-2:2006 a fost acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic
CT 42 O~eluri ~i feroaliaje.
Membrii Comitetului tehnic CT 42 care au verificat versiunea romana a standardului european
EN 10219-2:2006.

Prei?edinte CT 42

ICEM SA

Mircea Dobrescu

Secretar CT 42

ICEM SA

Cristina Anca Moldoveanu

Reprezentant ASRO CT 42

ASRO

Camelia Negrila

Membrii CT 42

ICEM SA

$tefan Stan

....
....

oN

M
~

Standardul a fost tradus de dna Cristina Anca Moldoveanu de la ICEM SA.

<{

t)

i=
<l:
::2:

o
z

t)

rn

.!i

!::
co

0::
!::

:a
Q)
...
co
"~
"'C
...
co
"'C

!::

co

rn
Q)
"'C
co

:;::
co
"(3

o
(/J

<l:

Un standard roman nu con~ine neaparat totalitatea prevederilor necesare


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

pentru contractare.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei edi~ii ~i a
tuturor modificarilor.
Informa~iile referitoare la standardele romane sunt publicate In Catalogul Standardelor Romane i?i In
Buletinul Standardizarii.

SR EN 10219-2:2006

Bibliografie

ENV 1993-1-6, Eurocade 3: Design of steel structures - Part 1-6: General rules: Supplementary rules
for the shell structures:
ENV 1003-5, Euracade 3: Design of steel structures - Part 3: Piling

32

SR EN 10219-2:2006
Hx 120
mm
mm
em
em
em
em'
em'
Dimensiune
T
477
transver
237
874
146
1929
193
245
244
618
1353
115
1345
172
3007
281
364
278
3419
406
117
127
2350
294
377
261
4121
426
409
678
7315
6121
400
704
602
106
152
100
5614
759
977
842
12890
9923
624
763
4777
120
1079
411
188
2403
168
318
722
306
411
148
2515
174
120
985
142
318
300
112
2122
159
222
213
132
120
1111
474
4177
222
2623
5042
574
410
626
9389
7684
3595
10590
837
200
396
640
6491
350
512
612
1056
563
912
801
15240
9452
479
685
706
853
1167
862
12790
108
torsiune
incovoiere
la
1947
293
172
131
2040
150
101
198
731
708
129
255
164
250
356
141
1652
103
210
135
210
M
A
5.60
319
1262
1368
395
228
2806
3031
303
595
809
4695
719
412
2634
3002
225
320
582
3285
201
351
311
391
531
5825
6633
504
337
396
658
390
517
444
805
566
361
8713
5844
460
613
823
523
453
3453
140
992
113
7660
848
3493
573
7267
388
473
6145
642
772
4679
8245
615
790
10330
520
634
911
884
113
601
106
80
425
281
132
868
4907
327
105
125
1200
702
732
122
126
143
497
181
1459
290
117
127
208
796
100
1129
1417
115
2001
170
200
185
181
124
1224
125
204
524
154
1045
1227
105
7106
146
1310
174
208
183
154
179
359
710
221
2474
269
178
266
521
1171
1124
329
508
268
177
637
2073
1565
1859
127
147
207
1598
260
285
4104
865
2080
757
610
1543
500
330
1343
285
309
386
10630
4939
4292
8524
9157
3681
504
277
309
405
610
6074
7624
508
7808
1
455
592
521
07
838
2150
3125
546
883
479
776
517
321
3498
10300
5234
9153
7879
466
417
287
687
614
9209
418
244
6266
499
733
150
4174
12390
11330
123
6854
1091
10.8
7060
13180
706
879
112
1204
Iiniara
de
nominalii
mede
de
201
898
125
1976
165
298
209
2507
180
239
308
m
kg/m
750
120
79.3
1649
662
105
Modul
Moment
Modul
Modul
de
de
384
406
276
4078
3514
233
243
310
416
150
2219
482
266
378
340
3886
5050
236
296
264
4886
150
1768
7088
3886
684
2856
2925
463
103
137
317
386
6458
948
5013
111
835
147
100
536
134
1008
180
4174
694
540
8850
464
566
7363
1426
211
4812
815
635
10680
535
8482
652
229
38,9
651
1225
494
204
220
166
130
163
598
836
100
335
135
163
882
1001
106
150
286
1045
380
577
191
1031
5978
1146
1703
846
219
186
238
523
135
591
1283
3080
1483
209
118
399
148
1335
1185
1739
385
226
292
194
452
391
156
218
178
350
1374
732
631
736
782
892
4988
100
2414
275
245
175
261
8010
534
2659
1859
1965
680
479
322
318
195
2154
164
292
1092
8,19
11.1
11,2
673
705
818
11310
557
826
2091
2444
1015
267
165
1811
141
209
250
588
0,836
12,8
828
15770
120
m"/m
19,3
7,37
Masii
1079
0,623
2386
24,5
Aria
Aria
Moment
GrosiRazii
dela depe
391
320
1397
3099
1508
3304
180
128
169
1206
107
182
199
614
123
155
1162
215
163
642
1573
128
161
1207
1606
233
4,30
396
126
103
854
374
926
876
2607
6058
0,966
59,1
921
12990
606
754
75,2
1012
3962
446
8115
396
7370
491
651
6,01
7,94
torsiune
lncovoiere
28,3
7,32
4,97
4,93
0,619
6,0
42,0
88,4
7,27
4,90
0,406
0,613
34,1
Welzz
III
8,0
6,3
29,3
7,43
5,02
23,8
14,9
44,4
50,9
4,72
1825
0,626
0,597
em
4001
18,9
64,9
em
56,6
em'
0,4
51,9
0,578
67,2
19,6
150
33,2
6,12
5,87
7,45
9,86
8,73
0,783
150
0,863
0,738
42,4
87,0
54,5
30,1
15,2
5,90
8,77
0,757
2
7,6
14,6
17,6
41,2
5,50
46,1
8,47
180
106,8
0,473
44,6
63,2
5,74
10,2
93,9
6,85
3,35
3,63
9,11
74,7
50,9
0,798
70,2
10,7
5,0
6,0
17,5
14,2
5,68
3,30
22,4
6,4
5,46
5,62
3,26
3,16
0,453
70,2
46,7
10,0
6,3
21,4
22,3
5,32
5,57
91,7
3,06
0,586
82,2
0,496
100
40,6
28,4
7,3
48,2
22,3
55,5
5,92
44,8
4,20
3,74
57,0
5,06
2,93
4,07
4,12
97,8
31,4
31,4
6,32
5,96
43,4
4,11
0,517
0,498
45,7
40,0
55,3
36,6
16,9
47,1
9,64
698
0,526
84,1
21,2
6,82
72,7
3,94
0,873
92,6
23,7
12,5
96,4
78,1
6,25
10,3
0,838
0,866
99,5
13,3
0,938
11,8
12.5
88,0
0,936
11,4
35,4
41,8
23,9
4,82
3,10
73,3
30,4
37,4
~Izz
izz
A
I,ciala
10,0
4,0
8,0
36,5
4,82
7,17
0,606
46,4
27,4
22,5
4,10
4,59
6,84
95,7
72,5
0,486
63,7
37,2
6,20
5,55
88,3
52,6
4,05
4,57
6,80
0,576
76,8
95,9
67,0
19,0
5,0
46,5
30,1
18,3
6,27
9,28
9,08
0,483
23,4
38,4
5
9,2
33,2
21,7
35,8
57,0
66,0
6,23
9,23
6,02
8,96
0,779
0,766
45,6
72,6
21,5
4,01
7,38
9,77
0,479
88,8
2,5
11,9
16,0
5,69
150
0,853
24,3
22,4
5,45
3,98
90,5
0,466
8,5
36,1
27,7
51,5
5,35
3,90
7,29
9,68
0,846
65,6
3
5,2
19,4
5,22
33,4
3,80
7,20
9,56
42,6
80,6
0,837
0,457
29,9
15,8
5,01
37,7
76,2
3,65
7,04
9,35
48,1
97,0
73,5
7,07
0,438
0,816
0,818
26,5
13,1
4,97
92,9
57,4
0,436
0,466
49,5
88,0
25,7
4,0
69,7
0,463
90,2
61,0
18,1
57,0
26,4
18,0
81,3
83,3
31,8
4,28
3,24
0,459
83,7
0,446
71,4
22,9
37,9
7,12
7,23
7,17
4,23
4,19
10,0
95,0
99,4
33,6
2,90
98,9
25,4
27,4
6,43
7,06
0,437
0,579
34,8
32,3
12,0
12,5
6,0
6,59
16,8
6,48
6,53
35,8
36,9
4,14
3,99
9,90
3,76
0,418
90,4
0,543
0,539
0,533
0,583
80
0,573
21,3
31,2
27,9
48,3
40,8
26,2
23,1
44,9
39,4
20,7
6,19
6,55
48,7
38,1
3,89
4,00
3,82
3,79
0,973
0,879
0,538
0,536
26,4
48,6
60,1
62,0
20,5
59,7
24,7
31,8
40,5
83,8
8,27
6,35
9,26
0,736
0,718
1,6
0,557
24,2
12,0
42,2
33,9
52,8
41,3
8,09
6,03
6,15
75,4
6,32
5,83
10,4
10,6
10,7
10,8
0,857
0,818
67,2
43,2
96,1
52,6
3,7
10,4
15,4
18,9
4,04
0,566
29,5
45,2
7,96
10,9
84,8
plastica
pe
tona
C,
iw
'w
9,18
47,4
0,773
26,8
9,38
93,7
13,6
5,02
24,5
84,0
4,18
0,416
74,8
47,0
27,1
0,546
68,3
3,97
9,59
47,1
60,0
6,95
64,8
0,957
82,6
13,8
8,29
11,3
0,979
12,0
~IW
W"w
Lungime
22,1
superfiinertie
fa
sec\iunii
inertie
gira\ie
rezisten\ii
rezisten\ii
liniar

metru
la

lncovoiere

30

SR EN 10219-2:2006

..
..

o
N
M

<i
(.)

i=

zo

Figura C.2 - Profil cay cu sectiune

UJ

(.)
(/)
UJ

ci
"2
ctl

0::
!:::
"'C

Ql
...
ctl

:s
...
ctl
"'C
!:::
ctl

(/)
Ql
"'C
ctl

+:
ctl

"u

tn

28

patrata

SR EN 10219-2:2006
Tabelul C.2 - Dimensiuni nominale ~i caracteristici pentru 0 gama Iimitata de profile cave cu
sec~iune patrata (a se vedea figura C.2)
Diametru superficiala
cm
em'
mm
em'
{183
m"lm
k~lm
i2,14
312
278
750
152
140
220
2839
1
174
239
1922
941
205
113
1833
1550
1479
1256
132
223
425
174
1,47
M
A
1.36
423
Iiniara
112
122
778
303
137
804
130
14.1
794
411
127
105
106
18.9
441
382
201
111
112
281
123
193
4.0
5.0
193
126
341
269
653
156
185
230
248
197
170
322
161
131
134
1901
2567
1554
1146
1127
982
155
194
160
140
2364
1023
1312
108
44.8
291
57.0
2274
219
136
1518
817
329
175
129
1163
2634
1376
677
529
596
953
733
610
955
114
e
m"
5,40
T
de
141
913
inertie
torsiune
Moment
Modul
Aria
Raza
l4,13
incovoiere
a
la
transversale
dela
de
de
355
238
402
0,336
341
111
136
536
236
168
514
100
408
24.0255
279
163
11,4
362
456
180
177
8.13
3.84
119
271
64.7
252
368
261
316
142
131
228
141
103
168
163
220
0,579
200
153
253
398
33,9
289
0,573
31.2
188
1412
920
652
198
0,517
12.5
187
153
230
791
180
1551
178
108
806
808
203
204259
777
146
em
e
em'
m
21,4
572
incovoiere
0,459
492
Modul
Masa
Aria
Grosime
Moment
la
Modul
de
de Iiniar
434
de
nominala
562
57,0
4,21
488
114
0,191
9,49
645
410
366
314
6,78
110
8,01
17,0
162
108
33,0
12,8
218
221
25.8
149
37,9
24,2
27,4
41,3
43,2
5,80
34,8
5,84
5,30
26,2
25,4
38,1
48,6
44,9
23,1
20,7
0,416
1265
125
5,00
0,496
4,0
138
1,05
0,0731
27,3
0,692
1,21
0,877
1,91
2,03
1,89
2,41
1,74
2,59
2,10
1,81
1,19
1,35
2,53
48,2
1,48
2,21
1,47
2,61
W"
I,
tors'iune
\>\(,
0,110
2,94
11,3
6,94
0,463
3,59
4,11
13,6
3,30
4,665,72
0,150
9,32
4,20
101
5,54
0,146
637
7,01
2,93
3,74
4,76
0,470
52,1
34.4
10,8
21.4
17,5
0,338
1,92
4,0
0,186
0,190
7,79
40,4
9,39
8,07
6,56
94,1
3,55
3,36
0,357
8,36
3,0
10,2
0,379
0,213
0,219
82,2105
307
39,1
21,6311
2,5
8,0
28,3
0,271
78,5
42,5
2,16
0,230
0,390
0,223
0,350
16,4
18,7
47,5
33.1
71,3
13,7
4,39
6,71
7,97
10,5
11,7
57,9
14,9
8,55
4,54
5,59
8,38
20,6
14,5
226
24,8
9,79
13,2
2,94
16,8
42,9
42,6
51,4
9,70
11,3
13,5
15,1
19,2
5,0
12.4
32,9
10,1
11,9
9,01
2,53
9
3,8
0,557
52,6
6,3
24,5
5,89
0,583
0,543
0,526
0.498
32,3
10,0
8,0
48,3
36,6
31,8
31,4
5,48
0,539
0,546
5,20
0,533
26.4
5,0
40,8
39,4
59,7
27,1
36,9
4,20
4,17
0.418
47,0
27,9
18,0
35,8
0,437
31,4
31,8
4,38
40,6
1,06
0,0897
0,720
1,34
3,33
0,692
1,64
0,924
0,899
0,874
2,07
1,80
0,0931
0,0914
0.453
2,09
1,10
1,13
0,113
2,97
4,54
3,16
1,69
1,84
1,71
A,
plastica
0,111
2,36
1,08
3,01
2,34
6,15
3,50
2,96
2,31
5,23
1,54
3,47
4,61
26,4
2,82
6,21
1,51
0,151
4,97
,22
7,07
1,49
15,8
8,48
4,66
1,44
5,35
19,4
14,2
78,2
92,3
60,2
3,0
1,95
0,193
5,66
22,6
6,66
4,25
3,60
5,45
11,8
14,4
10,2
3,67
3,33
1,90
0,366
1,85
27,2
4,59
6,95
5,41
73,2
27,5
32,1
46,8
35,3
19,5
16,9
91,1
11,7
97,0
2,84
3,76
0,373
42,1
57,3
58,9
76,4
53,9
16.4
25,6
3,53
32,6
5,17
9,55
21,2
2,11
2,74
6,59
18,1
49,4
16,5
3,4
6,13
53,2
16,6
3,79
2,71
1,80
7,81
0,183
62,3
0,286
0,270
56,6
10,8
98,4
2
19,4
3,7
8,96
3,56
76,2
81,7
3,94
2,67
13,3
10,1
2,0
0,233
0,293
0,333
0,383
0,226
0,306
72,6
39,8
64,6
74,0
69.4
17,6
9,22
14,4
18,4
0,326
36,0
0,386
37,1
54,2
46,1
9,45
2,31
10,4
16,8
11,7
57,1
86,4
15,5
33,0
36,7
56,6
74,2
3,03
2,33
2,62
14.4
14,4
17,2
16,4
19,7
0,231
27,2
0,310
0,263
0,266
0,339
0,299
0,343
48,7
8
75,7
66,2
77,9
39,7
29,6
4,6
7,07
5,19
42,1
2,98
3,39
3,12
0,346
49,0
37,3
0,303
0,253
86,7
87,8
88,7
11,5
14,7
26,8
0,259
5,61
5,03
16,8
43,4
5.43
5,39
40,0
21,3
5,71
0,566
29,5
22,3
26,4
93,1
162
22,9
45,7
0.446
22,3
2,27
4.49
46,7
1,68
2,75
2,72
3,20
4,58
95,3
C,
3,58
0,153
Lungime
93,7
80,9
6,0
11,1
95,4
22.4485
0,466
70,2
4,71
18,1
67,0
8,51
14,1
82,1
29,1
13,8
37,0
12,5
62,8
22,2
20,8
12,2
5
4,4
28,3
28,8
66,6
24,7
28,6
3,25
36,1
81,6
92,4
61,1
27,0
75,1
22,0
12,6
35,4
7
41,2
2,1
68,1
88,8
25,6
17,7
3,07
3,48
2,21
11,7
12,0
27,8
85,2
53,0
14,0
64,6
0,5
6,1
0,9
31,1
15,2
3,89
2,57
2,35
2,26
24,2
45,3
43,6
30,3
25,1
5,2
49,7
54,2
3,43
3,35
6,61
22,0
95,4
45,8
59,5
41.4
6,3
6,0
88,3
33,8
55,3
5,52
33,6
28,4
5,93
pe
pe
metru
tona
78,3
23,7
7,5
41,8
53,3
49,1
35,1
60,3
0,586
55,5
giratie
rezisten!a
inertie
rezistenta
sectiunii

...
...

o
N

N
o
<i

i=
::a:

o
z

u
rn
w

.~
c
CIl

0::

c
:s

~
"CIl

.~
-c
"CIl

-c

-c
CIl

rn

-c
CIl

:;:;
CIl

III

SR EN 10219-2:2006
mm
Diametru superficiala
em
kq/m
em
em'
em
m
'/m
342
286
12467
6040
12969
25940
1515000
6690
261
491
5113
455100
198
12148
252
10010
5003
406700
462900
925700
203400
6448
6080
548
We'
29493874
5898
149800
7
4910
trans~ersale
147
e
474
28290
1724000
436
27190
728100
356
454
364
24930
1456000
757400
566
767
20353
721
977
40710
1189000
2377000
3.67
2.81
2
6360
16903
332
626
33810
1804000
463900
776300
2
1930
516
658
1170
12372
24740
1257000
6000
159
278
354
202
19920
10230
9959
40325184
354
8064
327800
467300
910300
359700
163900
6567
2900
179
441
542
24300
228
833
690
561500
233700
698
24570
1123000
10490
745600
3920
504
642
119
148
341
14590
434
4707
188
2782
151
2248
7295
1702
1785
4495
3405
5564
3570
114
119
518700
169700
108900
103900
137100
259400
51920
84850
54440
68550
2189
2296
9552
2899
3600
291
50866864
10590
10170
451
5295
6456
371
323000
393800
161500
196900
16.9
129200
8561
429
7557
177
15110
547
230500
461000
0100
194
123
247
156
1910
97040
48520
2480
MA
Moment
I15140
Ilem
dela
torsiune
Masa
Aria
Grosime
la
a
153
187
195
57540
Modul
Aria
Moment
de
Modul
de liniar
T
372
14146
862200
8200
13597
1657000
7480
357
455
10443
11387
609800
40.9
3410
4620
455
298
25115
16452
32900
50230
1315000
1467000
2933000
1922000
960800
3
1240
2670
642
818
18821
37640
1912000
4560
729
611
22251
15282
929
778
30560
44500
2261000
1553000
1130000
29180
9840
325
312
10790
10373
414
17390
398
8693
20750
1107000
927600
901800
3360
3900
415
528
395
223
15740
503
628500
719400
0160
199
267
309
654
17829
18780
12700
6436000
7871
7569
6349
340
562
35660
12670
580300
1630000
496100
814800
799700
345890
954000
1
9764
8172
0120
3450
248
237
231
454
579
486
366
15105
12286
11829
10327
23660
20650
11930
16860
8427
619
466
5426
294
316
738
5959
302
579
30210
1381000
413500
961700
642200
690300
480900
242200
786900
393500
321100
206700
11000
1
7700
7023
9760
5990
5530
3580
247
391
19280
9641
498
6850
314
261000
783800
392000
2600
117
112
21000
149
185
236
43845655
1
3535
8768
7070
334100
269400
90
134700
372800
167000
4548
17850
3305
6611
177
225
9415
334700
6099
215
274
184
173
361
235
220
11870
12910
3435
349
459
274
3806
5936
6869
7612
422100
258400
270600
209000
25.0
211000
167300
104800
135300
5.43
4914
4463
6965
7730
139
109
234
43215647
24363129
299
139
3071
4871
8641
218300
263600
173200
109200
131800
86590
3954
241
3820
307
Iiniara
Modul
sectiunii
de
Raza
de
22652953
23533070
4530
4705
115100
119500
59760
de
nominala
828700
20890
22770
1388000
1220000
40,6
705
24646
898
380
49290
2630000
694000
32270
20831
1111000
27150
956000
21580
1151000
575700
553420
13676
27350
1459000
729600
7680
284
290200
1,85
19530
253
63348129
9389
9766
394
691800
477000
321800
992300
25,9
1,82
2100
2590
13933
10900
27870
484500
1133000
399900
566400
8400
294
222
314
12400
10440
401
15660
13700
6196
7828
375
522000
503700
636400
251900
28,2
318200
8011
8906
0170
5345
2803
2672
5605
213600
50
101800
43
106800
20360
3598
3429
423
8927
539
201700
634700
317400
4292
1770
100800
207
43675837
264
4529
9057
6141
8734
221800
322000
111000
161000
5864
104
36004766
133
2323
4645
7199
182900
165100
82570
91430
2982
torsiune
fncovoiere
de
2,69
40,4
1,77
41660
2223000
30,0
1,64
1,94
37,4
37,0
10,0
3,35
3,84
20,0
2,41
35,4
2,53
28,5
31,8
32,0
4,03
4,49
2,82
5,59
297
378
28,4
26,1
31,6
2,39
2,20
5,05
2,27
283
5219
397700
198900
6751
2,39
26,6
26,7
24,1
5,39
6,72
2,23
93,8
21,4
21,2
21,3
20,0
24,7
16,0
21,1
24,6
24,4
6,76
8,42
11,2
10,7
3,65
20,9
20,7
1,92
1,92
1,60
2,83
4,27
3,44
379
20,5
2,33
17,4
17,5
5,15
6,55
m
12,5
em"
3,83
2,80
3,50
40,7
16,0
3,67
1,42
1,30
35,0
35,2
25,0
3,19
2,04
1,37
37,2
3,20
3,08
10,0
2,55
31,9
2,87
3,23
6,30
3,75
3,60
27,7
3,19
8,0
2,73
5,03
3,37
1,53
1,73
30,0
28,3
31,4
26,2
4,05
3,18
4,22
3,40
28,0
26,4
2,55
2,56
8,94
8,52
6,0
1,98
24,3
2,36
2,93
89,4
4,64
24,8
2,23
17,1
2,77
3,36
4,83
5,78
24,9
17,3
24,9
21,0
8,0
6,3
4,15
9,13
9,59
6,81
12,0
plastica
42,7
40,9
3,35
2,92
36,7
3,35
1,56
36,9
34,9
37,3
12,0
31,3
35,6
35,5
12,5
25,0
26,5
27,9
4,33
2,06
4,51
5,65
7,21
I,
W,
C,
A,
17,6
8,14
1,60
Lungime
pe
pe
metru
tona
ine'1ie
inertie
la
giralie
rezistenla
rezistenla
incovoiere

...
...

oN
M

oN
<i
(.)

i=
<I:

:i:

oz
w
u
(f)
w

.~
!::
{\l

o
c:::

.5
"C
Ql

..
{\l

.t:!

"C
..
{\l

'C

!::
{\l

(f)
Ql

"C
{\l
:;::;
{\l

'(j

IJ)

<I:

24

SR EN 10219-2:2006

Anexa C
(informativa)

Caracteristici ale profilelor pentru 0 gama limitata de dimensiuni curente


Tabelul C.1 - Dimensiuni nominale lji caracteristici pentru 0 gama limitata de profile cave cu
sec~iune circulara (a se vedea figura C.1)

em
Diametru superficiala
mm
ka/m
514
207
193
119
M
155
2
257
135
413
226
602
300
133
162
759
137
26,0
112
169
170
92.2
30,8
26.7
236
138
961
564
206
142
229
440
532
814
A
T
Z'!7
HZ'!
10~
de
Moment
Aria
de
dela
166
856
240
250
280
204
76
140
164
23,2
45,0
103
233
430
422
188
104
13.4
21,7
52,5
14,3
1129
127
355
215
301
211
157
145
121
11.1
1177
325
786
379
146
5,55
4,73
281
147
164
481
720
187
1441
114
3
220
264
185
9.2
298
274
118
407
520
640
141
1.40
1,11
502
665
566
739
123
1,33
863
liniara
Modul
Aria
1050
Raza
incovoiere
127
697
inertie
torsiune
la
lIem'
incovoiere
a
la
transversale
102
203
2017
158
2107
165
154
2595
206
191
113
270
43,3
233
74,2
116
28,9
275
393
589
177
8,38
105
0,439
10,7
80,8107
293
150
96,3
163
313
180
3.5
33,1
28.2
348
109
25,2
103
96.4
139
9,42
37,3
32.0
438
9,11
4,27
1,78
2,44
354
7,87
343
2,01
2,84
Modul
Moment
de
Masa
Grosime
de
1065
nominala
1394
25,7
1712
009
125
308
297
30,6
15,3
19,8
18,8
60,7
12,3
14,1
89,9
3,87
18,0
59,8
73,9
81,4
0,359
30,4
11,6
70,7
29,2
54,9
10,1
14,8
28,5
86,2
57,6
3,06
3,00
13,9
12,9
18,9
42,357,3
4,0
4,0
600
63,4
98,9
67,5
18,7
56,9
3,95
3.04
12,3
28,4
24,0
16,8
37,2
6,82
6,89
8,23
19,8
22,2
13,8
9,34
6,3
67,0
625
9,86
5,34
2,88
12,6
13,4
2,05
21.2
6,80
4,54
3,66
6,69
6,30
5,17
31,2
32,3
19,0
6,80
8,36
4,66
3,23
4,29
38,5
3,35
4,37
7,83
16,8
11,4
1,61
2,91
0,152
0,239
3,60
4,556,17
5,57
0,152
22,0
27,5
11,0
2,46
8,77
5,91
2,953,99
4,245,92
9,06
0,133
11,2
6
,26
2,98
1,49
5,02
1,99
4,90
2,54
10,4
5,19
3,27
1,56
1,09
2,04
6,88
1,63
1,50
2,14
1,92
2,88
1
1,49
Modul
,22
de liniar
,01
862
1,81
1,48
63.3
0,664
82,0
14,6
,24
Ct
W"
A,
em4
tors'iune
0,571
0,748
61,7
5,78
133
30,6
120
25,2
32,1
1
41,6
053
4,91
6,11
2,93
3,50
7,78
31,5
2,0
77,9
5,6
12,8
37,6
7,29
9,29
6,0
13,5
2,94
3,39
17,2
0,279
40,7
22,3
91,9
41.3
15,1
5,33
10,9
44,5
52,4
84,7
6,79
0,319
4,29
6,36
9,63
48,0
69,9
8,10
5,46
26,2
5
31,3
1,6
4,83
4.72
3,83
3,90
17,1
43,1
36,9
84.3112
50,5
56,1
10,8
16,0
16,8
33,6
18,7
14,7
3,45
3,77
2,48
1,96
21,4
8,69
5,40
8,78
10,5
66,4
28,8
34,9
7,37
2,5
56,3
44,4
8
47,7
73,7
15,3
90,6
38,1
12,7
4,8
3,56
21,0
16,6
44,6
10,3
2,06
0,439
1,54
0,189
7,07
54,7
8,0
8.0
38,0
60,2
74,7
15,6
16,2
10,4
43,0
21,5
29,6
3,65
4,66
4,77
68,8
90,8
5,41
24,2
6,89
12,1
92,2
46,1
16,0
2,82
2,28
6.47
20,6
2,62
2,60
3,92
5,78
0,239
8,40
10,3
64,0
18,9
9
7,81
5,25
11,0
,46
7,11
2,52
18,6
5,0
7
0,9
8,48
1,41
3,13
18,0
12,5
31,0
3,56
0,106
5,70
6,00
2,91
3,79
1,92
6,84
1,43
2,45
3,71
2,45
3.42
15,5
2,5
3,00
4,67
,25
2,27
1,77
4,08
2,25
1,99
2,89
2,0
2
,51
,44
1,23
1,56
1,07
1,44
1,35
2,43
1,39
0,067
1,72
0,696
1,21
3,27
1,48
0,741
1,72
1,25
5,85
0,671
0,085
0,623
0,907
2,44
0,889
em'
0,686
0,403
em
1,21
0,536
1,14
It
W,
m
5,81
0,529
20,6
82,8108
81,8
49,7
24,0
31,6
40,3
39,7
63,1
3,52
6,26
43,1
16,3
81,5
3,49
96,7
10,3
2,97
3,07
13,2
84,0
48,7
35,2
4,24
20,7
11,9
3,42
4,80
3,38
2,03
20,4
15,2
26,4
56,2
6,3
46,7
70,4
2,2
3,94
3,82
48,2
22,1
2,49
2,00
1,8
0,359
2,59
59,6
4,54
1,64
1,62
78,4
15,6
13,5
25,3
1,57
13,8
2,55
1,36
4,83
14,5
8,99
20,8
9,1
1,12
3,0
0,867
0,852
0,656
0,883
0,95
1,07
31,3
1,16
m'/m
plastica
em'
em'
pe
metru
20,1
6,0
31,6
62,4
73,6
Lungime
12,2
15,6
3,0
32,0
pe
tona
16,2
5,0
5,74
5,73
5,67
4,00
40.7
ineF1ie
gira\ie
sectiunii
10,0
rezisten\a
rezisten\a

..
..

o
N
M
o

N
o

i=

::iE

o
z

U
CJ)

w
,!
t::

III

o
e:::

.5
-c

lU

"III
,~

-c
"-

III

-c

t::

III
en
lU

-c

III
:;:;
co

'u

III

SR EN 10219-2:2006
Axa secundara

(em)

Modul de rezistenta la Tncovoiere elastica


Axa principala

Axa secundara
wclzz

_ 21zz
---

x10

Modul de rezistenta la Tncovoiere plastiea


..
..

o
N

Axa prineipala

N
o

u
i=
oCt

Axa seeundara

::!E

o
z

WPlzz-103
4
_ 1 [HE]

4 - 2T)" _ 4(AghJ+
_ (H - 2TXE

4(A:;hJ-

tJ)

w
cO

'c

Moment de iner1;iela torsiune

ell

c::

r::
"'C

Modul de torsiune

l!!
ell

,!:!

C t = 1o[ T : ~/T ]

"'C

ro
"'C

r::

ell

tJ)

Tncare

QJ

"'C

Ag =

ell

4
(1- lrJr

02

ell

'(3

In
oCt

Axa principala

(mm)

12-3lr
h g = H2 _(1O-3lrJr

(Pentru axa seeundara se Tnloeuie~te B eu H.)


Axa prineipala

(mm)

2
h,, = H -2T
(Pentru axa secundara se Tnlocuie~te B cu H.)

20

12-3lr
(10-3lr)r

SR EN 10219-2:2006

Anexa 8
(informativa)

Formule pentru calculul caracteristicilor sectiunilor

B.1

Generalitati,

Tabelele 8.1, 8.2, 8.3 ~i 804 din acest standard prezinta caracteristicile nominale ale profilelor pentru
o gama limitata de dimensiuni ale profilelor cave finisate la cald. Caracteristicile nominale ale profillului
profile lor cave furnizate conform cerintelor acestui standard se calculeaza cu ajutorul formulelor de
maijos.
- Simbolizarea axei principale (yy) i;>1 axel secundare (zz) a unui profil este aliniata la cea utilizata la
simbolizarea axelor la prolectarea constructiilor in Eurocodurile pentru constructi!. Aceasta este 0 modificare fata
de simbolizarile anterioare ale axelor .
NOTA

.....

oN
.....

N
o
.r{

8.2

Profile cave cu sectiune circulara

Caracteristicile profilelor

i=

Diametru nominal exterior

(D)

(mm)

oz
w
u

Grosime de perete nominala

(T)

(mm)

Diametru nominal interior

<t

:!:

(J)

.~
c:
~
E

(mm)

(d=D-2T)

Ace~ti parametri, care caracterizeaza forma profilelor cave cu seqiune circulara, pot varia Tn Iimitele
tolerantelor admisibile in acest standard ~i caracteristieile profilului raman valabile.

D::

"
c:

Q)

..

~
N

:a
..

"~~
"~

Suprafata laterala (per metru


Iiniar)
Aria sectiunii transversale

_ 7rD
s - 103

A=;r(Dl-d2)
4x101

c:

....

(J)

4>

;~
.(3

oIII

ivl= 0,785 x A

Masa pe unitatea de lungime

(kg/m)

Moment de inertie la Tneovoiere


1= Jr(D4

<t

64 X

d4

104

(em)

Raza de giratie

Modul
de
rezistenta
Tncovoiere elastica

la

Modul
de
rezistenta
Tneovoiere plastiea

la

wel-_ 21 x 10
D

Moment de inertie la torsiune


(moment polar de inertie)
Modul de torsiune

18

SR EN 10219-2:2006
Valorile recomandate pentru fiecare c1asa de calitate a tolerantei de fabricatie sunt indicate In tabelul
A.2.
Tabelul A.2 - Valori maxime premise pentru parametrul de excentricitate
pentru excentricitatea accidentala ea, max

accidentala

Ua max

l;ii

Dimensiuni In mm

a de calitate a a
Clasa
3
4
20,14
Ridicat
Normal
Excelent
0,20
0,30
Ua,max
Descriere
dubiu, ar trebui sa se faca referire la Anexa Naiionala din ENV 1993-1-6.
icarea naiionala a ENV 1993-1-6. in caz de

ea, max

.....
.....

o
N
M
o

N
o

<
u

A.4

Toleranta
, la ondulatie
,

i=

:2

o
z

Adancimea ondulatii1or initiale In peretele tevii Wo se masoara In directiile radiala fi'i circumferentiala,
cu ajutorul unui dispozitiv de masura de lungime Ig, a se vedea figura A.3, unde:

U
en

a)

radial fi'i circumferential

b)

pe suduri

Ig

4M;

.!i

l::
ell

Ig

= 25 T dar

Ig

::;;

500 mm.

0::
l::

:c

Dispozitivul utilizat pentru masurarile radiale sunt rectilinii


circumferentiale trebuie sa aiba 0 raza de curbura r, unde:

fi'i cel utilizat

pentru

CIl

"ell

:c
'tl
l::
"ell

r = (D-T)

ell

en

NOTA - Pentru imbinarile de ievi cu grosimi diferite, se recomanda referirea la ENV 1993-1-6.

'tl
CIl

;;
ell
ell

oIII

Figura A.3 - Masurarea adancimii

16

Wo

a ondularilor

iniliale

masurarile

SR EN 10219-2:2006

\
\

I\ d
/

mln

..
..

o
N
M

o
N
o

Figura A.1 - Masurarea dmin ~i dmax~i relalia cu d

<i
(,)

i=

<
:iE

oz

Parametrul ovalizarii

Ut

trebuie sa satisfaca conditia:

u(/)
w

.~
!::

Tncare

Ctl

0::
!::

Ur, max

este valoarea maxima permisa pentru parametrul ovalizarii.

"'C

~
Ctl

.!::!
"'C

Valorile recomandate pentru fiecare c1asa de calitate a tolerantei de fabricatie sunt indicate Tntabelul

Ai,

...
Ctl

Tabelul A.1 - Valori maxime premise pentru parametrul de ovalizare

"'C

!::

Ur, max

Ctl

en
ell
"'C
Ctl

Dimensiuni Tnmm
a
Clasa de calitate0,007+0,0093
Normal
Excelent
1250
S0,010
d -- d)d)
Oescriere
Ridicat
<
d (1,25
<(1,25
1250
500
0,007
0,02
0,14
0,03
0,015
0,015+0,020
0,010+0,0133

dS 500

Gama de diametre

:;::;
trebui sa se faca referire la Anexa Nationala din ENV 1993-1-6.
ori alefabricatie
Ur max
'(3
a ENV 1993-1-6.
o Tn caz de dubiu, ar
Ctl

t/)

<

A.3

Toleranta la excentricitatea accidental a

Excentricitatea accidentCllti, excentricitatea neintentionata datorata unui defect de aliniere a pere~ilor


tevii Ie nivelul Tmbinarilor orizontale se evalueaza cu ajutorul parametrului Ue dat de:

14

SR EN 10219-2:2006
7.9

Rectilinitate

Abaterea de la rectilinitate (e) a lungimii totals a unui profil cay trebuie masurata In punctul maxim al
devierii profilului cay de la linia dreapta, care leaga cele doua capete ale sale, a;;a cum este
reprezentat Tn figura 7, Tn care L este lungimea Iivrata de producator. Procentul abaterii de la
rectilinitate trebuie calculat dupa cum urmeaza:
~x100%

Suplimentar, abaterea locala de la rectilinitate (e) a unui profil cay, masurata Tnorice punct de-a lungul
lungimii sale Tnraport cu 0 linie dreapta Leu lungime de 1 m nu trebuie sa fie mai mare de 3 mm .

...
...

o
N
M
o
N
o
<i

i=

:!:

oz
w
u
(/)

Figura 1 - Masurarea abaterii de la rectilinitate

w
C\l

C
C\l

Dimensiuni i caracteristici ale profilului

0::

.5
"C
ell

..
C\l

.!::!

Caracteristicile nominale ale profilului profilelor cave din domeniul de aplicare a acestei parti a
EN 10219 ~i fabricate cu tolerantele la dimensiuni din acest standard, solicitate pentru proiectarea
structurilor, se calculeaza conform anexei B.

"C
..
C\l

"C

c:

C\l

U5
Cll

"C

Caracteristicile profilului pentru 0 gama limitata a dimensiunilor standard ale profilului cay finisat la
cald cu sectiune circulara, patrata, dreptunghiulara ~i eliptica sunt prezentate Tn tabelul C.1 pentru
profilele cu sectiune circulara, Tn tabelul C.2 pentru profilele patrate, In tabelul C.3 pentru profilele
dreptunghiulare. Caracteristicile profilului s-au calculat cu formulele indicate Tnanexa B.

C\l

+::
Ctl

'0

<IJ

NOTA - Totalitatea dimensiunilor :;;i grosimilor precizate In tabelele C.1, C.2 :;;i C.3 nu sunt disponibile la toii
producatorii :;;i se recomanda utilizatorului sa verifice disponibilitatea acestora. Alte dimensiuni :;;i grosimi pot fi
disponibile In acest domeniu de aplicare a acestui standard.

12

SR EN 10219-2:2006

7.6

Perpendicularitatea laturilor

Abaterea de \a perpendicularitatea laturilor unui profil cay cu sec\iune patrata sau dreptunghiulara trebuie sa fie
masurata ca diferen\a dintre unghiul de 90 ~i unghiul e, a~a cum este prezentat Tnfigura 3

.,....
.,....

oN
M

N
o
<t,-

U
~

<C

:!:

Figura 3 - Perpendicularitatea

laturilor profilelor

cave cu sec1iune piHrata i dreptunghiulara

z
w
u
en
w

Ii

7.7

Rotunjirea exterioara a unui colt

"2
<"

c::

7.7.1
Rotunjirea exterioara a coltului unui profil cav cu sectiune patrata sau dreptunghiulara trebuie
sa fie masurata conform 7.72 sau 7.73 , la alegerea producatorului.

s::

:.a
ClJ

I-

7.7.2

Arcul de cere al rotunjirii se masoara cu ajutorul unui calibru pentru raza.

to

.~
"0

I-

to

"0

7.7.3
5e masoara distanta dintre intersectia laturii plate i arcul de cere al rotunjirii i intersectia
proiectiilor laturilor plate Tncolturi (C1i C2 Tnfigura 4).

s::

to
en
ClJ
"0

to
:;:::

to
'(3

I/)
<C

c,

Figura 4 - Rotunjire exterioara a coltu1ui unui profil cav cu sectiunea plitratli sau
dreptunghiulara

10

SR EN 10219-2:2006

7.2

Oimensiuni exterioare

Diametrul (D) pentru profilele cave cu sectiune circulara trebuie masurate direct, de exemplu cu
ajutorul unui ~ubler sau al unei rulete plasata In jurul circumferintei, la alegerea producatorului.
Pentru profilele cave cu sectiune patrata ~i dreptunghiulara, pozitiile limita ale sectiunii transversale
pentru masurarea dimensiunilor B !?iH sunt reprezentate In figura 1.

7.3

Grosime

Grosimea (T) profilelor cave sudate trebuie masurata la 0 distanta de minimum 2T de la sudura.
Pozitiile limita ale sectiunii transversale pentru masurarea grosimii profilelor cave cu sectiune patrata
!?idreptunghiulara sunt reprezentate In figura 1.
NOTA - In general, grosimea masurata la 0 distanta de capatul profilului mai mica sau egala cu jumatate
diametrul exterior sau cu jumatate din lungimea laturii celei mai lungi .
...
...

o
N
M
o

din

Dimensiuni In milimetri

[1

N
o
<i

---5 a

t)

i=
<t:

:E

o
z

t)
en

w
.!!!

l:ro

c::
.S:
"'0
C1l

...
ro
.!:l
"'0

...

ro
"'0

l:

ro
+'

en

Aceasta dimensiune este un maxim pentru masurarea B sau H ~i un minim pentru masurarea lui T.

C1l

"'0
ro

:;:;
ro

Figura 1 - Pozitii limita ale sectiunii transversale pentru masurarea dimensiunilor E, H $i T


pentru profilele cave cu sectiune patrata i dreptunghiulara

fJ)

<t:

7.4

Ovalizare

Ovalizarea (0) unui profil cu sectiune circulara se calculeaza cu urmatoarea formula, dar a se vedea
anexa A pentru palplanl?a tubulara:

0(%) =
7.5

Dmax - Dmin x

100

Concavitate ~i convexitate

Concavitatea (X1) sau convexitatea (X2) laturilor unui profil cay cu sectiune patrata sau dreptunghiulara
trebuie masurata al?a cum se prezinta In figura 2.
Procentul concavitatii sau al convexitatii se calculeaza dupa cum urmeaza:

SR EN 10219-2:2006
NOTA - Acesle informalii sunt incluse In lisla informaliilor pe care trebuie sa Ie ob\ina producatorul, continute In
EN 10219-1.

Tolerante
,

6.1
Tolerantele nu trebuie sa depa~easca valorile precizate In tabelul 2 pentru forma ~i masa, In
tabelul 3 pentru profilele cu colturi rotunjite ~i In tabelul 4 pentru lungimea livrata de producator ~i In
tabelul 5 pentru Ina1iimea cordoanelor de sudura interne ~i externe ale profilelor cave sudate cu arc
imersat sub strat de flux.
6.2

Coliurile interne ale profilelor cave patrate ~i dreptunghiulare trebuie sa fie rotunjite.

NOTA - Ratunjirea interioara nu este specificata.

...
...

oN
M

6.3
Tolerante suplimentare pentru ovalizare, excentricitate accidentala ~i Infundare se pot aplica
ievilor cu diametru ~ 900 mm ~i OfT ~ 50 cand se utilizeaza ca piloii sau elemente de baza In pereii
combinati conform ENV 1993-5. Pentru ca aceste tolerante suplimentare sa poata fi aplicate, se
stabile~te ca aplicarea c1asei de calitate a tolerantei de fabricaiie A, B sau C sa faca obiectul unui
acord. A se vedea anexa A.

N
o
<i

i=

Tabelul 2 - Toleranle la forma ~i masa

<C
:iE

- Caracteristica
A
se5vedea
tabelul
3 de de
90
1
-Pentru
-/Convexitate
Max.
0,8
%
cu
un
minim
0,5
mm
2
mm
plus
0,5
mm/m
lungime
-toata
mm
ala
0,6
1%
cu
un
minim
exterioara
exterioare
T::;
mm
cu
0,5
10%
mm
T>
0,8
%

maxim
de
;;i
10
mm
0::;
406,4
mm:
Lungimea
0,15
%
lungimea
din
lungimea
1m
tatala
;;icare
3~i
mm
pe
Toleranta
la
ovalitate
face
obiectul
unui
acord
Intra
parti
cazulln
rapartul
diametru /grosime este mai
%cav
pentru
profile
cave
caror
rapart
0,20
%
din
lungimea
totala
;;idin
3In
mm
Toleranta
laturilor
6al
%de
lungimile
individuale
livrate
Profil
cu
sectiune
Profil
cav
circulara
sectiune
patrata
1 % (0,
cu
un
minim
de
0,5
mm
un
convexitate
;;i2
concavitate
nu
depinde
de
toleranta
lape
dimensiunile
exterioare.
o100 a mare de Toleran\a
nu
depa;;e;;te
100.
de

0,5
mm
1m
dreptunghiulara

10
%
cu
un
maxim
de

2
mm
Pentru
0>
406,4
mm:
b
w ::;200
avitate
H, B <100
B
100
::; H,
(0)
B>
200
areH,
Rasucire (V)
Perpendicularitate
laturi (8)

oen
w

nf

'2

~
E
o
~
s:::

"'C

III
..

~
,!:!
"'C
..

"'C
s:::

en
III
"'C

~
~
'v
o
:;:::

tJl

<C

SR EN 10219-2:2006

Domeniu de aplicare

Aceasta parte a EN 10219 stabile1;>tetolerantele pentru profilele cave deformate la rece pentru
constructii, cu seqiune circulara, patrata, dreptunghiulara ~i eliptica fabricate cu grosimi de perete
pana la 40 mm, pentru urmatoarele game de dimensiuni:
circulare: diametrul exterior pana la 2500 mm;
patrate: dimensiunile exterioare p2lna la 500 mm x 500 mm;
dreptunghiulare: dimensiunile exterioare pana la 500 mm x 300 mm;
Formulele pentru calculul caracteristicilor profilului pentru profilele fabricate cu tolerantele la
dimensiuni din acest standard, utilizate pentru proiectarea constructii1or (structurilor) sunt indicate In
anexa B.
....
....

oN
M
o
N
o
<i

Dimensiunile 1;>icaracteristicile
indicate In anexa C.

profilului pentru 0 gama dimensionala Iimitata de dimensiuni sunt

Conditiile tehnice de Iivrare sunt precizate In EN 10219-1.

(,)

i=

:E

o
z

NOTA - Simbolizarea axei principale (yy) ~i a axei secundare (zz) ale profilului este aliniata la simbolizarea axel or
Tnconcepiia Eurocodurilor.

(,)
(/)

.!i
c:

C1l

o
0:::

Referinte
, normative

Urmatoarele documente de referinta sunt indispensabile pentru aplicarea acestui standard european.
Pentru referintele datate se aplica numai editiile citate. Pentru referintele nedatate se aplica ultima
editie a documentului (inclusiv amendamentele).

c:

"0
Cl)

...
C1l

EN 10219-1 :2006, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels Part 1: Technical delivery conditions

:a
...
C1l

"0

c:

C1l

Termeni ~i definitii

(/)
Cl)

"0

Pentru scopul acestui standard european, se aplica termenii ~i definitiile din EN 10219-1 :2006.

C1l

+:
'()
C1l

oVI

Simboluri

Pentru scopul acestui standard european se aplica simbolurile definite In tabelul 1.

SR EN

10219-2:2006

Cuprins
Pagina
Preambul
1

...
...

o
N
M

o
N
o
<i
u
i=

:!:
o
z

u
en
w

.!i

l::
ell

e:::

c:

"0
III
...
nl
.!::!

"0
...

_-

Oomeniu de aplicare

.4

Referinte normative

.4

3
4

Termeni ~i definitii.
Simbol uri

.4
4

Informatii obtinute de producator

Tolerante

Masurarea dimensiunilor ~i a formei

7.1
7.2
7.3
7.4

Generalitati
Oimensiuni exterioare
Grosime
Ovalizare

7
8
8
8

7.5

Concavitate ~i convexitate

7.6

Perpendicularitatea laturilor

10

7.7
7.8

Rotunjirea exterioara a unui colt


Rasucire

10
11

7.9

Rectilinitate

12

Oimensiuni ~i caracteristici ale profilului

12

Anexa A (informativa) Tolerante suplimentare pentru tevile utilizate ca piloti


A.1
Generalitati

13
13

A.2

Toleranta la ovalizare

13

A.3

Toleranta la excentricitatea accidentala

14

A.4
Toleranta la ondulatie
Anexa B (informativa) Formule pentru calculul caracteristicilor sectiunilor

16
18

B.1

Generalitati

18

B.2
B.3

Profile cave cu sectiune circulara


Profile cave cu sectiune dreptunghiulara sau patrata

18
19

Anexa C (informativa) Caracteristici ale profilelor pentru 0 gama limitata de dimensiuni curente
Bibliografie

22
32

ell

"0

c:

ell

en
III

"0
nl

:::
ell

'()

o
tJ)

Preambul national
,
Acest
standard
reprezinta
versiunea
romana
a
textului
standardului
european
EN 10219-2:2006. Standardul a fost tradus de ASRO, are acela~i statut ca ~i versiunile oficiale ~i a
fast publicat cu permisiunea CEN.
Acest standard reprezinta versiunea ramana a textului In limba engleza a standardului european
EN 10219-2:2006.
Standardul european EN 10219-2:2006 a fost adoptat la data de 31.10.2006 prin publicarea unei note
de confirmare a adoptarii. Nota de confirmare a adoptarii este Inlocuita de acest standard.
fnlocuie~te SR EN 10219-2:2002.
Corespondenta
urmatoarea:

dintre standardul

EN 10219-1:2006
...
...

oN
o

Pi

lOT

european

la care se face referire ~i standardul

roman este

SR EN 10219-1:2006
Profile cave deformate la rece pentru constructii sudate din oteluri
nealiate ~i cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

N
o
<i

~
:!i

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardul european la care se face referire (respectiv
standardul roman identic cu acesta).

ffi

Simbolul gradului de echivalenta (lOT - identic), conform SR 10000-8.

o
uC/)
w

Ii

'2
o:l

0::
.S:
"'0

~
o:l

'5
..
o:l

"'0

-t:
o:l

C/)
ell

"'0
o:l
:;::;
o:l

'(3

o
en

<C

S-ar putea să vă placă și