Sunteți pe pagina 1din 29

ICS 25.160.

01

SR CEN ISO/TR 15608


~

STANDARD ROMAN

Mai 2009

Sudare
Ghid pentru
metalice

un sistem

de grupe

de materiale

Welding, Guidelines for a metallic materials grouping system

Soudage. Lignes directrices


des materiaux metalliques

pour un systeme

de groupement

u
<t,'

i=
<t
:iE

zwo
uen

w
ci

APROBARE

'2
III

Aprobat de Directorul General al ASRO la 26 mai 2009


Raportul tehnic CEN ISO/TR 15608:2005 are statutul
standard roman
Inlocuiete

unui

SR CR ISO 15608:2002

a:::
s:::

"C
Ql

..
III
.!::!

"C

..
III

"C

-l:

III
en
Ql

"C

III

CORESPONDENTA

identic

Acest
standard
este
CEN ISO/TR 15608:2005
This
standard
is identical
CEN ISO/TR 15608:2005

with

cu

raportul

tehnic

the

Technical

Report

:;::;
'11

La presente
norme est
CEN ISO/TR 15608:2005

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE

identique

au

Rapport

Technique

DIN ROMANIA (ASRO)

Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucurel?ti


Director General: Tel.: +40213163296,
Fax: +40213160870
Direc\ia De Standardizare: Tel. +40213101730,
+40213104308,
+40213124744,
Fax: +40213155870
Direc\ia Publica\ii - Serv, Vanzari/Abonamente: Tel, +402131677
25, Fax + 40 213172514,
+40213129488
Serviciul Redac\ie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74
ASRO Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului standard In arice publica\ii 9i prin orice procedeu

(electronic,mecanic,fotocopiere,microfilmareetc.) este interzisadaca nu exista acordul scris al ASRO

Ref.: SR CEN ISO/TR 15608:2009

Edi~ia 1

Preambul na~ional
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului raportului tehnic GEN ISO/TR 15608:2005.
Standardul a fost tradus de ASRO, are acelai statut ca i versiunile oficiale i a fost publicat cu
permisiunea GEN.
Acest standard reprezinta
GEN ISO/TR 15608:2005.

versiunea

romana a textului in limba engleza a raportului

Acest raport tehnic prezinta un sistem uniform pentru gruparea materialelor in scopul sudarii.

....
....

o
N
M
~
"'l

u
..;(.

i=
<C

:i:

oz

U
rJ)

.~
l:
III
E

a::

l:

'5
Q.)
"-

(II

'5
"-

III

"tl

l:

III
+J
rJ)
Q.)

"tl
(II

:;:;
It!

tehnic

RAPORT TEHNIC
TECHNICAL

CEN ISO/TR 15608

REPORT

RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER

Octombrie 2005

BERICHT

ICS 25.160.01

Tnloeuie~te CR ISO 15608:2000

Versiunea romana

..

o
N
.....

e-,
""

(,)

j::

==

o
z
w

Sudare. Ghid pentru un sistem de grupe de materiale metalice


(ISO/TR 15608:2005)
Welding - Guidelines for a
metallic
materials
grouping
system (ISO/TR 15608:2005)

Soudage - Lignes directrices


systeme
de
pour
un
des
materiaux
groupement
metalliques
(ISO/TR 15608:2005)

Schweir..en - Richlinien fOr eine


Gruppeneinteilung
von
metallischen
Werkstoffen
(ISO/TR 15608:2005)

C/)

~
C

Acest raport tehnic a fost adoptat de CEN la 4 iulie 2005. EI a fost elaborat de Comitetul Tehnic
CEN/TC 121.

(tl

c::

.5
"0

e(tl

.~
"0

Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehi3, Siovacia,
Slovenia, Spania, Suedia ~i Ungaria.

..
(tl

"0
c:

(tl

C/)

Cll

"0
(tl
+:::

(tl

I/l

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europaisches Komitee fOr Normung European

Centrul de Management: rue de Stassart 35, B-1 050 Bruxelles


2005 CEN Toate drepturile de exploatare sub oriee
forma ~i Tnorice mod sunt rezervate membrilor CEN.
Ref. CEN ISO/TR 15608:2005 (RO)

..

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Cuprins
Pagina
Preambul

",

Introducere

-U00ze~Nu~l:l:Ii
:c
'2
..
...
Cl
C
/)
"C
N
'C
+QI
c::
w
M
C
:jE
:E
::/)..
C'Cl
C'Cl

C'Cl
C'Cl

QI

673
4-<.'
5
<J)

,."
,

"

"
,

3
,

.4

Domeniu de aplicare

Sistem de grupe pentru oteluri

Sistem de grupe pentru aluminiu i aliaje de aluminiu

Sistem de grupe pentru cupru i aliaje de cupru

Sistem de grupe pentru nichel i aliaje de nichel

Sistem de grupe pentru titan i aliaje de titan

10

Sistem de grupe pentru zirconiu i aliaje de zirconiu

10

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Preambul
Acest document (CEN ISO/TR 3834-6:2007) a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 121
"Sudare" al carui secretariat este detinut de DIN, In colaborare cu Comitetul Tehnic ISO/TC 44
"Sudare ?i procedee conexe".
Acest document Tnlocuie~te CR ISO 15608:2000.
Conform Regulamentului intern CEN/CENELEC, organizatiile de standardizare nationale ale tarilor
urmatoare sunt obligate sa puna In aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Cipru,
Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha,
Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia i Ungaria .

...
...

o
N
M

o
~

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Introducere
Cereri privind interpretari oficiale asupra oricaror aspecte ale acestui raport tehnic ar trebui
direc~ionate ciHre secretariatul ISO/TC 44/SC 10 prin organismele na~ionale de standardizare. 0 Iista
completa a acestor organisme se gase~te la adresa www.iso.org .

...
...

(;)

N
M

e-,
""

(,)

i=

:E

o
z
w

u
CJ)

w
cO

'C
(\l

0::
r::

"C

..
(\l
Cl)

.!::!

"C

..

(\l

"C

r::
(\l

CJ)
Cl)

"C
(\l

:;:;
'"

III

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Domeniu de aplicare

Acest raport tehnic prezinta un sistem uniform pentru gruparea materialelor in scopul sudarii. EI poate
fi aplicat, de asemenea, in alte scopuri ca tratamentul termic, formarea la cald, examinarea
nedistructiva.
Acest raport tehnic acopera sistemele de grupe pentru urmiHoarele materiale standardizate:
-atel;
-

aluminiu ?i aliajele sale;

nichel ?i aliajele sale;

cupru ?i aliajele sale;

titan i aliajele sale;

zirconiu ?i aliajele sale;

-fonta.

Sistem de grupe pentru oteluri

0telurile se grupeaza cum se indica in tabelul 1. Se iau in considerare numai acele elemente care
sunt specificate in standardele sau specificatiile de materiale. Valorile indicate Tn grupele 1 ~i 11 se
refera la analizele pe lichid ale materialelor. Valorile indicate Tn grupele de la 4 pana la 10 au la baza
continutul elementelor utilizate la simbolizarea aliajelor.

SR CEN ISO/TR 15608:2009


Tabelul1 - Sistem de grupe pentru 0leluri

O\eluri
cu
granula\ie
fina,
normalizate
cu
de
curgere
minima
specificata
minima
O\eluri
rezistente
la prin
coroziune
atmosferica
ale
analize
depai?i
cerin\ele,
durificate
precipitare
culimita
granulatie
cu pot
exceptia
cu
granula\ie
fina
tratate
termomecanic
i?icaror
o\eluri
tumate
cu
limita specificata
deotelurilor
curgere
Oteluri
Tmbunatatite
cu
fina
cu
limita
de fina
minima
0teluri
granulatie
curgere
5.2
4.1 cu
2.1
Grupa
Subgrupa
1,5
%
3,5
%
i?i0,7
1,2
/0
"0,3
Cr.s
/0
~ii?i
0,4
%~
:Sde
%~N/mm2
< ReH ~ 360 N/mm2
O\eluri
de
curgere
minima
specificata
275
O\sluri
3,5
ReH
0,75
%
~Cr
Cr%
%s;
Mo
%:;;
7,0
%:5
<
~~7,0
10,0
~i1,5
Ni
i?i0,7
0,7%
%"<0,7
<Mo
Mo
~0,7
1,2
%275 N/mm2
Tip
atel
Oteluri
culimita
Cr
0teluri
S;0,7
S;
1,5%
Nb
~
0,06
3
1
ReH
360
minima
specificata
ReH
>
460
N/mm2
360
360
N/mm
ReH
>
N/mm2
690
N/mm2
<
ReH
~
690
N/mm2
360
2
<
ReH
:;;
460
N/mm2
pentru
elemente
individuale,
indicate
la
grupa
1
inoxidabile
Cu
~~0,045
0,40
bb 3.2
Si::::
0,60
V
0,1
Mn
1,8bb(0,4
p ~~0,25
Mo
0,70
otelurilor
inoxidabile
cu tratate
limita
de
curgere minima
specificata
ReH > 360 N/mm2
Ni
Ti:;;
0,045
0,05
0,5
C~
Cr
0,3
pentru tumate)
b
O\eluri
cu
granula\ie
fina
termomecanic
i?i o\eluri
tumate cu
limitacudeexceptia
curgere
1.1
5.3
5
Oieluri
Tmbunataiite
RCH
~ 460 N/mm2
durificate
a :;;1 cuCr-Mo-(Ni)
analize
prin% precipitare
Tn%:
fina
mita4
minima specificata
5.1
5.4
1.2
4.2
2 de curgere 3.3
2.2
1.4
0teluri
slab
aliate
cu ~i
vanadiu
cu Mo s;cu
0.7granulatie
% ~i V s; 0,1
%
3.1
O\eluri Cr-Mo
fara vanadiu
cu C :;;0,35
1.3

s~

...
...

oN

e-,

,,'

SR CEN ISO/TR 15608:2009


Tabelul1 - (continuare)

Grupa
6.2
10.1
Subgrupa
Oteluri
feritice
martensitice
cu
0,5
C
::;0,85
%
0teluri
indicate
0,25
C
::;0,35
24
7,0
%
<<
12,5
0,7
%
<<19
Mo
~
1,2
%
:;;iV
~Mn
0,35
%
Tngrupa
11
0,35
%
C::;
0,5
Oteluri
inoxidabile
ferito
-3,5
cu
Cr
>ca
24%
0teluri
inoxidabile
0,3
3,5
0,75
%
~
durificate
Cr
Cr::;
0,75
7,0
%;
prin
%;
Mo
precipitare
s%
~
0,7
0,7
%
%
:;;i0,45
!?iV
::;
~atel
0,35
9i
sMo
V
V::;
austenitice
cu
mangan
cu
4%
<%+::;0,55
12poate
inoxidabile
austenitice,
Cr
aliate
cu
nichel
cuaustenitice
3,0
NiMo
:5:
%
3,0
:5:
><
%
%
8,0
%
Tip
de
valoare
mai
mare
poate
fi~acceptata
8,0
cu
<conditia
Ni
:5:
10,0
Cr
+%
Ni
+:5: se
Cu
+%V ~
1 % %cu Rp
Tnconformitate
cu
specificatia
standardelor
de
prod
use
din
otel,
ReH
Tnlocui
malcu
::;0,75
C
7
b
11
8.2
11.2
8
9
10,5 % ::;Cr ::;30
9.2
7.2 %
a
7.1
10
10.2
6 - inalt
6.3
6.4
0teluri
inoxidabile
feritice,
martensitice
sau
prin
precipitare
cu C1 s 0,35 % $i
11.3
6.1
7.3
8.3
9.3
11.1
8.1
9.1
o-(Ni)
aliate
cu vanadiu
0teluri
inoxidabile
ferito
- cu
austenitice
CNi
cu:5: exceptia
(duplex)
0,25
% < C ca
~
0,85
% din grupa
Oteluri
de
grupa
1grupa
OTA
Pe baza
analizei
reale
pe acoperite
prod
us,cu
otelurile
din
2
pot
fi considerate
oteluri
aliate
nichel
10,0
:5:
31
%
%durificate
inoxidabile
austenitice,
Ni

u
""

~
<l:
:i:

o
z
utJ)
w
w

cO

'2
ell

c::

s::

:a
ell
"ell

:a
"ell

"C

s::

ell

tJ)

ell

"C

.~
~

0.2

sau Rt

0,5

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Sistem de grupe pentru aluminiu ~i aliaje de aluminiu

Aluminiul i'i aliajele de aluminiu 5e grupeaza dupa cum 5e indica Tn tabelul 2. Valorile indicate au la
baza continutul elementelor utilizate la simbolizarea aliajelor
Tabelul 2 - Sistem de grupe pentru aluminiu $i aliaje de aluminiu
Aliaje
aluminiu - siliciu - magneziu cu Cu .,:;1 % ~i 5 % < Si .,:;15 % ~i 0,1 % < Mg
Grupa Aliaje
23.1
22.2
24.1
-cu
siliciu
- aluminiu
cupru
2.,:;
<cu
Cu
.,:;
magneziu
.,:;1,5
%
zinc
-aluminiu
magneziu
siliciu
cupru
5de
%
<%
Sialiere
.,:;14 .,:;1
%; %
1 % < Cu .,:;5 % ~i Mg .,:;0,8%
Subgrupa
Tip
de
sau
aliaj
aluminiu
aluminiu -Aliaje
mangan
siliciu
cu
Cu
.,:;1
%
%
Mg
>
3,5
< 5-cu
Mg
<%
3Si
,5
.,:;15
%
%6de
1,5
%~i
Aluminiu
pur
cu
impuritaii
sau
coniinut
.,:;0,80 %pentru materiale turnate.
general
23.2
22.3
22.1
24.2
22.4
Aliaje
aluminiu
-termic
siliciu cu Cu .,:;1 %
Aiiaje tratate
termic
netratate
Grupele de la 21 pana la 23 sunt
in general
pentru materiale !rase ~i grupele de la 24 pana la 26 sun! in

...
...

oN

e
-,

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Sistem de grupe pentru cupru i aliaje de cupru

Cuprul ~i aliajele de cupru 5e grupeaza dupa cum se indica In tabelul 3.

Tabelul 3 - Sistem de grupe pentru cupru ~i aliaje de cupru


Alte aliaje
de cupru
mai(cu
mult
depU11n
5 % de
alte5 elemente)
neacoperite
de grupele
Aliaje
de cupru
slab (cu
aliate
mai
% alte elemente)
neacoperite
de
Grupa
32.1
Aliaje
complexe
Aliaje
cupru
cupru
- zinc
Tip
- stanlu
nichel
aluminiu
de
zincsau
aliaj
Subgrupa
binare cupru
- zinc
Cupru
cu
pElna
la 6cupru
%- Ag
~i 3 %
Fede cupru
grupele
de la 31 de
pana
la 31
la 36
pana la 36

38
35
32
34
33
36
37

32.2

Aliaje cupru - zinc

....
....

o
N
M

o
~

.
u
i=

:E

oz
u
(/)

.!i
c:

ell

Sistem de grupe pentru nichel i aliaje de nichel

c:

:c

Nichelul i aliajele de nichel se grupeaza dupa cum se indica In tabelul 4. Valorile indicate au la baza
continutul elementelor utilizate la simbolizarea aliajelor.

~
ell

:c

Tabelul 4 - Sistem de grupe pentru nichel i aliaje de nichel

"ell

"tl

c:
ell

(/)

Grupa

Cl>

Nichel nichelpur - tier


- cram
cobalt
(Ni-Fe-Co-Cr-Mo-Cu)
<: Ni
45
%,
Mo
cu:5%,
31
32
<:
%
%
45<::5de
%
Ninichel
:5
Aliaje
nlchel
nichel
molibden
(Ni-Mo)
-(Ni-Fe-Cr)
cupru
cu
(Ni-Fe-Cr-Cu)
Ni
cu
Ni
Tip
de
sau
aliaj
cu
cram
crom
-(Ni-Cr-Fe-Mo)
cobalt
(Ni-Cr-Co)
<:
cu
45Ni
%,
cu
<:nichel
<:40
Cu
Ni
31%
<:
%
<:
45
10
%
Co
10
%45 % ~i Fe
cupru
(Ni-Cu)
cu
Ni

"tl
ell
:;:::
ell

48
44
47
42
45
46
43

<:

20 %

52
51
an
53 pur
54

SR CEN ISO/TR 15608:2009

6
Titanul

Sistem de grupe pentru titan ~i aliaje de titan


:;;i

aliajele de titan se grupeaza dupa cum se indica In tabelul 5.


Tabelul 5 - Sistem de grupe pentru titan i aliaje de titan

Grupa
51.2 cu 0,35
0,20
Titan
%
< O2
02
Ssunt
0,25
0,40
0,35
0,25
O2
0,20
%
Subgrupa
Tip
de
titan
aliaj
de
titan Ti-11
aproape
-% beta
~iTi-2,5Cu;
beta
C sau
alfa
-a beta
b
Aliaje
52
Ti-O,2Pd;
Ti-5
AI-2,5Sn;
Ti-8AI-1
Mo-1V; Ti-6AI-2Sn-4Zr-2Mo;
Aliajele acoperite
de <grupa
54
Ti-1
OV-2Fe-3AI;
Ti-13V-11
Cr-3AI;
,5Mo-6Zr-4,5Sn;
acoperite
53
Ti-3AI-2,5V;
Ti-6AI-4V;
Ti-6AI-6V-2Sn;
Ti-7AI-4Mo.
Ti-3AI-8V-6Cr-4
Zr-4Mo.
Ti-6AI-2Nb-Ha-O,8Mo.

51.4
51.3
51.1

....
....

-oo
N
M

Sistem de grupe pentru zirconiu i aliaje de zirconiu

Zirconiul :;;ialiajele de zirconiu se grupeaza dupa cum se indica In tabelul 6.


Tabelul 6 - Sistem de grupe pentru zirconiu i aliaje de zirconiu
Grupa

Zirconiu

cu
pur 2,5 % Nb

Tip de zirconiu sau aliaj de zirconiu

62

10

SR CEN ISO/TR 15608:2009

Sistem de grupe pentru tonta

Fontele turnate se grupeaza

dupa cum 5e indica Tn tabelul 7

Tabelul 7 - Sistem de grupe pentru fonta

72
73
76
75
74

72.1
72.4
72.3

Fonte
cu grafit sferoidal
EN-GJS-500-7
:;;i EN-GJS-450-10 (daca > 20 % perlita)
austenitice
72.2
Grupa
maleabile
Fonte
ductile
calite,
Tip
fonta
turnata
Subgrupa
cu
excePiia
grupelor
de
la
71 pana
la
75cu sau
curgere
conveniionala
la:;;i
0,2
%
rupere
specificate
cu duritatea
%,
alungirea
laaustenitice
rupere
:;;ivalori
ale
rezilieniei
la
conveniionala
laFonte
0,2 %
alungirea
lade
rupere
specificate
sau
duritatea
Brinell
cenu:;;ii
cu:;;ialungirea
rezistenta
lalaspecificate
tractiune
sau
duritatea
Brinell
specificata
Tncovoiere
prin sferoidal,
sac
specificate.
sau
cucu
duritatea
Brinell
specificata
Brinell
specificata
specificata
grafit
dede
tip tip
feritic
cu rezistenta
la tractiune,
limita delimita
curgere
Fonte
cu
grafit
sferoidal,
perlitic,
cu rezistenia
la tractiune,
de
Fonte cu grafit sferoidal, de tip feritic cu rezistenta la traciiune, limita de curgere
Fonte cu grafit sferoidal cu caracteristlci mecanice specificate

.....
.....

oN
M
o
~

11

Membrii comitetului tehnic CT 39 "Sudare ~i procedee conexe":


Florin
Nicolescu
Sorin
Dinu
TMUCB
dl
Camelia
Negrila
Preedinte
Petru
Tenchea
ASRO
- Asociatia
de Standardizare
dindna
Romania
Ulpiu
Murgu
SC
E-QSE
Consulting
SRL Timioara
Nicolae
Doniga

Versiunea romana a acestui standard a fost elaborata de catre dl Dorel Fluera (SC e-QSE Consulting
SRL - Timi~oara) .

....
....

N
M

c~

.1
<C

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

pentru contractare.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei editii i a
tuturor modificarilor.
Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate In Catalogul Standardelor Romane ~i In
Buletinul Standardizarii