Sunteți pe pagina 1din 1

Colind popular, glas T 



A  
s ta-i ca sa cea fru moa să flo ri le dal be cu i coa n~e


lu mi noa
să flo 
ri 
le dal 
be, 

L  
a fe reşti cu flori dom n~e eşti flo ri le dal be pă la uşi cu


flori d~e ru
uji flo 
ri 
le dal 
be, 

L  
a o bloa ce bu su ioa ce flo ri le dal be la o bloa ce


bu su ioa
ce flo 
ri 
le dal 
be, 

P  
ăs tă ma să Cru ce tra să flo ri le dal be păs tă pat Cru


ce d~e bra
ad flo 
ri 
le dal 
be, 

I 
ar 
la 
ma
să ci n~e 
şe
d~e flo ri
le dal
be 
şe d~e gaz da


ce fru moa
să flo 
ri 
le dal 
be, 

C  
u’n pa har d~e vin în mâ nă flo ri le dal be la câţi vin la


toţi le-n chi
nă flo 
ri 
le dal 
be, 

Ş 
i’n  
cea mâ nă bu su 
io
cu flo 
ri 
le dal be 
să ai bă gaz


da no ro
cu flo 
ri 
le dal 
be. 

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro