Sunteți pe pagina 1din 400

DICK FRANCIS

PRINESA CASILIA

Pentru
DANIELLE i HOLLY

amndou CONVORBIRI

n scute

dat

cu

INTERCEPTATE"

1
" A m a r n i c f ebr uar i e , i -afar , i -n sufletul m e u . O s t a r e de spirit pe p o t r i v a v r e m i i ; cer m o h o r t , frig , a p r o a p e de nghe . A m por ni t din c a m e r a c n t a r u l u i s p r e p a d o c u l d e p r e z e n t a r e d e p e h i p o d r o m u l din N e w b u r y ncer c n d s nu caut chi pul care n -avea s fie acolo , chi pul pe care - 1 t i a m a t t de b i n e al Danielle -ei de Brescou . cu c a r e e r a m logodit n m o d oficial , d u p tot tipicul , cu inel cu d i a m a n t si t o a t e cele lalte . O c u c e r i s e m pe aceast t n r n n o i e m b r i e t r e c u t n chi p n e a t e p t a t i t r i s e m s e n t i m e n t e de p r o f u n d emoie , da elan . . . de fericire . D a r s-o pstrez pe gerurile de d i n a i n t e a p r i m v e r i i se d o vedea al d r a c u l u i de greu . T n r a i m u l t a d o r a t a m e a i ubi t cu p r u l n e g r u p r e a a-i m u t a in m o d n g r i j o r t o r a t e n i a de ia un j o c h e u de steeplechase (adic eu ) s p r e o p e r s o a n sofisticat , de vi nobil (un pr i n ) , ma i bogat i m a i n vrst , car e nici m c a r nu a v e a d e c e n a s a r a t e prost . M s t r d u i a m pe ct p u t e a m s nu mi se citeasc t u l b u r a r e a pe chip , d a r f r u s t r a r e a se r e -

DICK

FRANCIS

vrsa , n s c h i mb , n t i m p u l curselor , f c n d u - m s s a r p e s t e obstacole i m p r u d e n t , s c a u t cu tot d i n a d i n s u l pericolul ca pe un drog c a r e s -mi a d u c u i t a r e a . P o a t e c n u este n el ept s practici o m e s e r i e plin de riscuri c n d m i n t e a i este ple cat l a d o u s u t e d e mile d i s t a n , d a r p e n t r u m i n e primej diil e erau ca un tranchilizant. P r i n e s a Casilia , f r a fi nsoit de Danieile . n e p o a t a di n p a r t e a soului , a t e p t a , ca de obicei , n p a d o c u l d e p r e z e n t a r e u r m r i n d u - 1 din ochi p e Cascade , calul su di n c u r s a u r m t o a r e . M - s m n d r e p t a t s p r e ea , a m s t r n s m n a c e mi s-a n t i n s , am fcut o m i c pl ecci une , ca un s e m n de r e c u noater e a r a n g u l u i su p r i n c i a r . Re c e zi, a s pus ea cu o voce ale crei c o n s oane e r a u u o r g u t u r a l e , vocalele p u r e i clare , singur accentul amintind vag de ara ei de batin. D a . rece , am r s p u n s . Dani ei l e n u venise . Bi ne n el es c n u . E r a s t u p i d di n p a r t e a m e a s m a i sper . Ea mi spusese vesel la telefon c n -o s fim m p r e u n n acest w e e k - e n d p e n t r u c se va d u c e cu p r i n u l i c i va d i n t r e pri et eni i iui la o m a n i f e s t a r e de a r t flo r e n t i n , cu t o t u l de excep i e , c a r e va a v e a loc la u n hot el di n a r a La c ur i l or , u n d e custodele seciei de p i c t u r italian de l a L u v r u v a i n e cteva conferine despre Renaterea Italian urmate de alte a c i u n i de acelai gen . E r a o ocazie u n i c i e x t r a o r d i n a r , aa c m a i m u l t de c t sigur a v e a m s-o neleg . Ar fi al treilea w e e k - e n d consecutiv c n d ea apelase c a m n aceiai t e r m e n i la n e l e g e r e a m e a . P r i n e s a , o d o a m n de v r s t mijlocie , supl , d e o deosebit f e m i n i t a t e i c l d u r . n haina -i d e

PRIN ESA

CASIUA

s a m u r c e s e u n d u i a p e u m e r i i nguti a v e a u n a e r de o m a r e distincie , ca n t o t d e a u n a . De obicei , nu -i p u n e a n i m i c p e cap , p r u - i n e g r u i m o a l e fiind s t r n s n t r - o c o a f u r m o n t a n t , d a r n z i u a a c e e a a v e a un fel de cciul r u s e a s c de bl an , nalt , cu u r e c h i l e m a r i p r i n s e n cretet i m - a m g n d i t n t r e a c t c p u i n e femei ar fi p u t u t - o p u r t a cu a t t a el egan . De peste zece a n i i cl r i s e m caii , fuseser v r e o douzeci la n u m r i a j u n s e s e m s -i c unos c bine mbrcmintea de c u r s e . Cciula a c e e a e r a n o u . A obs er vat di rec i a privirii m e l e i a d m i r a i a ce "o nsoea , d a r n -a s pus de c t a t t : Este p r e a r e c e p e n t r u Cascade , nu crezi ? Nici n -o s se sinchiseasc , i -am r s p u n s . O s -i fie t o c m a i b i n e c n d va a j u n g e la s t a r t : Ea n -ave s a m i n t e a s c de a b s e n a Danielle -ei d a c e u n -o f ceam . n t o t d e a u n a r e z e r v a t , a s c u n zndu -i g n d u r i l e n dosul g e ne l or lungi , p r i n esa se a g a de m a n i e r e l e civilizate p a r c s p r e a se p u n e la a d p o s t n faa asaltului r u t i l o r lu mii , i a r e u m aflam n c o m p a n i a e i d e p r e a m u l t v r e m e c a s n u - m i d a u s e a m a d e m a s c a social p e c a r e i -o c o m p u s e s e c u b u n tiin . Cu pol i t e ea sa p u t e a s d o m o l e a s c f u r t u n i , s m p r t i e ful gerele p r i n t r - o si mpl conversaie , d a r d u s c u fer m i t a t e , se p r i c e p e a s -i d e z a r m e z e pe cei m a i b e licoi a d v e r s a r i fr a le c e r e altceva de c t s se c o m p o r t e civilizat . t i a m c ar fi p r e f e r a t s -mi p s t r e z p e n t r u m i n e g n d u r i l e n e g r e i c s -ar fi simit s t n j e n i t d a c f c e a m altfel . Pe de alt p a r t e , nelegea perfect jalnica si t u a i e n c a r e m aflam n m o m e n t u l d e fa . Danieile e r a n e p o a t a soului su , iar Litsi , p r i n u l

10

DICK

FRANCIS

c a r e a c u m c a p t a a t e n i a Danielle -ei i n v i t n d - o l a o m a n i f e s t a r e de secol al XVI -lea , e r a p r o p r i u l ei nepot. A t t Litsi , n e p o t u l ei , ct i Danieile , n e p o a t a soului ei , i e r a u oaspei n l o c u i n a d i n E a t o n S q u a r e , u n d e s e n t l n e a u , d i n c t e t i a m eu , d e d i m i n e a p n s e a r a ... i de s e a r a p n di mineaa. Ce anse a v e m ? m - a n t r e b a t p r i n e s a pe ton neutru. D e s t u l de b u n e , i -am r s p u n s . A nclinat d i n c a p n s e m n de a p r o b a r e , p l i n d e s p e r a n , p e r s p e c t i v e l e victoriei fiind destul d e reale . Dei n u e r a u n cai inteligent , C a s c a d e ctigase n t r e c u t n u m e r o a s e c u r s e d e d o u mile , n t r e c n d u - i m u l i a d v e r s a r i . D a c a v e a n o r o c , o va face d i n n o u ; d a r n i c i o d a t n i m i c nu este sigur , nici la c u r s e ... nici n v i a . P r i n u l Litsi , a l c r u i n u m e n t r e g p r e a l u n g d e u n i a r d i imposibil d e p r o n u n a t p e n t r u m i n e , e r a u n tip c u v e d e r i largi , cultivat , p r i e t e n o s i fcea o f o a r t e b u n i m p r e s i e . V o r b e a o englez perfect , cu expresii i d i o m a t i c e , f r nici u n a d i n acele c o n s o a n e g u t u r a l e ale m t u i i sale , ceea ce n u e r a a p r o a p e deloc s u r p r i n z t o r , d a t fiind c s e n s c u s e d u p ce bunicii si de spi r e g a l fu seser d e t r o n a i i o m a r e p a r t e d i n copilrie el i -o p e t r e c u s e n Anglia . A c u m locuia m a i m u l t n F r a n a , d a r eu , d e - a lungul anilor , l n t l n i s e m de c t e v a ori c n d i
1

un

1 iard

= 0.9144

m.

PRIN ESA

CAS 11, IA

11

vizitase m t u a i -o nsoise la curse . l p l c u s e m n t r - u n m o d vag , f r s-1 fi c u n o s c u t p r e a bine . C n d a m auzit c v a v e n i d i n n o u n vizit n u m - a m g n d i t ctui d e p u i n l a i m p a c t u l p e c a r e a v e a s-1 p r o d u c a s u p r a u n e i t i n e r e a m e r i c a n c e p l i n de d u h , c a r e l u c r a la o a g e n i e de tiri T .V . i creia i plcea la n e b u n i e L e o n a r d o da Vinci . Kit , a spus p r i n e s a . Mi-am ndeprtat gndurile de la ara Lacu ril or i mi le-am concentrat asupra calmului de pe chip u l ei . Ei bine . am r s p u n s , u n e l e c u r s e s u n t m a i grele . F tot ce poi . Da. D e - a l u n g u l anilor n t l n i r i l e n o a s t r e d i n a i n t e a c u r s e l o r d e v e n i s e r s c u r t e i p l c u t e i n t e r l u d i i n c a r e s e s p u n e a foarte p u i n , d a r s e s u b n e l e g e a m u l t . M a i toi p r o p r i e t a r i i m e r g e a u n p a d o c u l d e p r e z e n t a r e nsoii d e a n t r e n o r i , d a r W y k e h a m H a r l o w , a n t r e n o r u l cailor prinesei , n c e t a s e s m a i v i n l a curse . m b t r n i n d , n u m a i s u p o r t a lungile cltorii d i n t i m p u l iernii . Wykeham, a c r u i m e m o r i e slbea pe zi ce trece , iar g e n u n c h i i i se a n c h i l o z a u , nc m a i e r a capabil s creeze acea c o m u n i u n e n t r e el i cal , care - 1 plasase d i n t r u n c e p u t direct n ealonul a n t r e n o r i l o r de vrf . La cei optzeci de ani ai si c o n t i n u a s t r i m i t d i n g r a j d u l su ce se b u c u r a de o r e p u t a i e solid iruri de ctigtori pe c a r e eu i c l r e a m plin de rec unotin. P r i n e s a v e n e a c u p e r s e v e r e n l a curse , i n d i f e r e n t de v r e m e , d e l e c t n d u - s e cu isprvile aa -zi ilor ei copii , f c n d p l a n u r i p e n t r u viitorul lor ,

12

DICK

FRANCIS

r e m e m o r n d u - l e t r e c u t u l , u m p l n d u - i zilele c u u n i n t e r e s m e r e u t r e a z fa d e aceste c r e a t u r i . n toi aceti ani , eu i ea a j u n s e s e m la o relaie c a r e e r a a t t p r o t o c o l a r ct i de o a n u m e p r o f u n z i m e , i m p r t i n d laolalt m o m e n t e d e glorie i d e t r i s t e e , : n e l e g n d u - n e u n u l pe cellalt n t r - u n p e r fect a c o r d la curse , d e s p r i n d u - n e la p o a r t a h i p o d r o m u l u i , fiecare r m n n d c u p r o p r i a lui via . '""'Fr ;'s a v e m nici o alt l e g t u r , ca s zic' aa , p n rt rioidmbrie t r e c u t c n d Danieile venise din A m e r i c a s p r e a -i n c e p e slujba la L o n d r a i sfr ise n p a t u l m e u . D e a t u n c i , dei p r i n e s a m a c c e p t a s e f r n d o i a l c a p e u n viitor m e m b r u a l familiei i m i n v i t a s e deseori n casa ei . c o m p o r t a r e a sa fa de m i n e i a m e a fa de ea r m s e s e 1 ' v i r t u a l n e s c h i m b a t , n special la curse . Ti p a r e l e ' fuseser de p r e a m u l t v r e m e t u r n a t e i a m n d o i l e g s e a m perfecte . Baft , a s p u s ea ncet c n d a v e n i t t i m p u l s ncalec , d u p c a r e r a - a m n d r e p t a t c u C a s c a d e s p r e s t a r t . G a l o p u l u o r ar fi t r e b u i t s-1 ncl zeasc , d a r , c a d e obicei , n u - m i t r i m i t e a nici u n m e s a j t e l e p a t i c d e s p r e s t a r e a lui de spirit . Cu u n i i cai , o c o m u n i c a r e m e n t a l d i n a m b e l e p r i p u t e a fi ' a p r o a p e tot a t t de c l a r ca i c u m n e - a m fi neles p r i n viu grai , d a r C a s c a d e cel n e g r u , s u p l u i iret era , ca n t o t d e a u n a , i r e m e d i a b i l t c u t . C u r s a s-a d o v e d i t a fi m u l t m a i g r e a dect m a t e p t a s e m , d a t fiind c u n u l d i n cai p r e a a-i fi gsit u n p l u s d e v a l o a r e fa de ultima noastr n t l n i r e c n d l n v i n s e s e m . A srit obstacol d u p obstacol m p i n g n d u - 1 p e C a s c a d e s p r e gril i c n d a i n t r a t n linie d r e a p t d u p ieirea d i n t u r n a n t , s-a i n u t scai de el de p a r c ar fi fost

PRIN ESA

CASIL1A

13

lipit cu clei . C n d s-a n d r e p t a t s p r e u l t i m e l e p a t r u obstacole e r a tot n coastele lui Cascade , j o c h e u l lui i n n d u - 1 acolo cu n c p n a r e , dei avea t o a t l i m e a pistei la dispoziie . E r a o t a c tic d e m o r a l i z a n t pe c a r e acel j o c h e u o p r a c t i c a adeseori fa de caii pe care -i c r e d e a u o r de s p e riat , d a r e u n u m aflam deloc n t r - o a s e m e n e a dispoziie ca s m las n g h e s u i t la gril de el sau oricare altul i e r a m contient , aa c u m mi se n t m p l a p r e a des n u l t i m u l t i m p , de furia i vio len a c e m o c n e a u n m i n e i de d i s p e r a r e a n b u it ce -avea s t l zui as c n c u r n d . I - a m d a t p i n t e n i z d r a v e n i cu tocuri l e de la cizme l a u l t i m e l e s r i t u r i , f o r n d u - 1 f r m i l s le a b o r d e z e corect i, d a c nu i -a p l c u t , cel p u i n nu mi - a spus -o . i -a n t i n s g t u l i c a p u l n e g r u s p r e linia de sosire i, s u b p r e s i u n e a m e a ce n -a slbit deloc , s-a n t r e b u i n a t p n la p o t o u . A m ctigat c u u n s c u r t bot i, d u p c t e v a mi cr i ovielnice , c o m p l e t epuizat , C a s c a d e a n c e p u t s m e a r g la pas . Mi -a fost o a r e c u m r u i n e de m i n e n s u m i i victoria m - a b u c u r a t n m i c m s u r , i a r n t i m p ce-1 d u c e a m s p r e p a d o c u l arbitrilor , n u m - a m simit ctui d e p u i n el i berat din t e n s i u n e a n c a r e m g s e a m , c i c u p r i n s d o a r de o t e a m c r e s c n d c a v e a m s-1 v d n c u r n d c z n d m o r t d i n p r i c i n a inimii care -i v a ceda d u p a t t a efort . A pit n p a d o c u l a r b i t r i l o r cu picioarele t r e r m u r n d e ca s -i p r i m e a s c a pl a uz e l e pe c a r e le m e r i t a d i n plin , i a r p r i n e s a i -a ieit n n t m p i n a r e cu o u o a r nelinite n ochi . Dej a se a n u n ase r e z u l t a t u l sosirii n u r m a fotografiei , confir -

14

DICK

FRAXCIS

i n n d victoria lui Ca s c a de i se p a r e c p r i n e s a nu e r a p r e o c u p a t d a c ctigase sau n u , ci c u m . N -ai fost p r e a d u r cu el , K i t ? a n t r e b a t ea cu o o a r e c a r e ndoial n t i m p ce desclecam . Po ate mult prea dur, Kit? A m m n g i a t b o t u l a b u r i n d a l lui Cascade , s i m i n d u - i t r a n s p i r a i a s u b degete . Mul i cai ar fi c r p a t s u b o a s e m e n e a p r e s i u n e , d a r el n -a fcut -o . E viteaz , i -am r s p u n s . D tot ce p o a t e . Ea m - a u r m r i t c u p r i v i r e a n t i m p c e m i - a m d e s c t r m a t chingile i m i - a m p u s aua pe b r a . Ca l u l a r m a s nemi cat , cu c a p u l plecat de efort cnd Du s t y , eful bieilor de grajd , i -a acoperit trupu-i mur g iroind de t r a n s p i r a i e cu un pled ca s n u rceasc . Nu t r e b u i e s dovedeti ni mi c , Kit , a spus pr i n e s a rspicat . Nici mie , nici altcuiva . M - a m oprit di n a r a n j a r e a chingilor i m - a m u i t a t la ea s u r p r i n s . A p r o a p e c ni ci odat nu fcuse o r e m a r c att de d i r e c t p r i v i n d v i a a m e a p e r sonal . C r e d c a r t a m la fel de d e s c u m p n i t d u p c u m m i simeam. A m t e r m i n a t d e a ezat chingile p e m n c u ges t u r i i m a i l e n t e . M a i b i n e m - a d u c e s m c n t r e s c , am s pus ovitor . Ea a n c u v i i n a t p r i n t r - o n c l i n a r e a capului . M u l u m e s c , i -am spus . A d a t di n n o u di n c a p i m - a m n g i a t u or pe b r a , u n m i c gest f ami l i ar p e c a r e n t o t d e a u n a l folosea ca s e m n c m nelegea , d a r i c n t r e v e d e r e a luase sfrit . M - a m r s u c i t pe clcie ca s-o p o r n e s c s p r e c a m e r a c n t a r u l u i i l - a m v z u t po u n u l din a r bi t r i v e n i n d f oar t e g r b i t s p r e Cas -

PRINESA

CAS11JA

Kt

cade , pe c a r e nu - 1 slbea deloc di n priviri . Ar b i t r i i nt o t d e a u n a p a r s a r a t e la fel c n d e x a m i n e a z caii suprasolicitai n curs , dar , n cazul acestui arbitru , n zelul cu c a r e o fcea , e r a ceva m a i m u l t d e c t si mpl a d r a g o s t e fa d e a n i m a l e . M - a m o p r i t c o n s t e r n a t , i a r p r i n e s a i -a n t o r s c a p u l ca s -mi u r m r e a s c p r i v i r e a i i m e d i a t s-a u i t a t di n n o u l a m i n e . I - a m n t l n i t ochii a l b a t r i i am v z u t acolo un licr de nelegere . D u - t e i te c n t r e t e , a s pus ea . Am plecat r e c u n o s c t o r i -am lsat -o s-1 n fru n t e p e acel b r b a t care , probabil , m a i m u l t d e ct orice p e l u m e a r f i v r u t s m v a d p i e r z n d u - m i l i c e n a d e j oc he u . S a u a r f i fost m a i b i n e d a c - m i p i e r d e a m c h i a r viaa .

M a y n a r d Allardeck , c a r e er a a r b i t r u l a h i p o d r o m u l di n N e w b u r y (fapt ce -mi ieise d i n m i n t e p e n t r u m o m e n t ) avea t o a t e motivele , n t e m e i a t e i n e ntemeiate, ca s m urasc. Pe mine, jocheulKit Fielding . Cele n e n t e m e i a t e e r a u m o t e n i t e , d e p e a u orice r a i u n e i, ca a t a r e , le fceai fa cel m a i g r e u . Ele i a v e a originea n t r - o v r j m i e d i n t r e familiile n o a s t r e c a r e d u r a d e m a i b i n e d e t r e i se cole i c a r e g e n e r a s e un l u n g ir de f a p t e v i o l e n t e i r e p r o b a b i l e di n p a r t e a a m b e l o r p r i . n t r e c u t cei di n n e a m u l F i e l d i n g i o m o r s e r pe cei di n n e a m u l A l l a r d e c k i viceversa . Eu n s u mi , m p r e u n c u sora m e a g e a m n , Holly , fusesem n v a i di n fraged p r u n c i e de c t r e b u n i c u l n o s t r u c toi di n

16

DICK

FRANCIS

familia A l l a r d e c k s u n t necinstii , lai , r z b u n t o r i i perfizi . P r o b a b i l c aa am fi c r e z u t t o a t v i a a d a c Holly nu s -ar f i n d r g o s t i t de un A l l a r d e c k cu c a r e s-a i cstorit i n n d cu t o t d i n a d i n s u l s repete pove stea Capulet Montague. B o b b y Allardeck , soul ei , nici v o r b ca s fie necinstit , la , r z b u n t o r i perfid , ci d i m p o t r i v , era u n t i p p l c u t , b i n e i n t e n i o n a t i a n t r e n a cai de c u r s e n N e w m a r k e t . Eu i Bobby , d a t o r i t aces tei cstorii , p u s e s e m , n sfrit , c r u c e vechii di honi i , l s n d - o s se o d i h n e a s c p e n t r u o g e n e r a i e , d a r t a t l lui Bobby , M a y n a r d Allardeck , e r a nc prizonierul trecutu lui. M a y n a r d nu 1-a i e r t a t ni ci odat pe B o b b y p e n t r u ceea ce el c o n s i d e r a o t r d a r e i nu n u m a i c n - a n c e r c a t o reconciliere , ci d i m p o t r i v , i -a n t r i t c r e d i n a c cei di n n e a m u l Fielding , i m a i cu s e a m eu i Holly , s u n t e m hoi , perfizi , c r uz i i u r z i t o r i d e c o m p l o t u r i . I n o c e n t a m e a sor , Holly , n u e r a n i m i c d i n t o a t e acestea , d a r M a y n a r d i v e d e a p e toi di n familia F i e l d i n g d e f o r m a t . Holly m i - a povestit c a t u n c i c n d B o b b y i spusese t a t l u i s u (pe c n d se aflau cu toii n b u c t r i e , acas la B o b b y i Holly ) c Holly este g r a v i d i, i n d i f e r e n t d a c i place s a u n u , n e p o t u l lui va a v e a sngele i genel e a t t ale familiei Allar d e c k ct i ale familiei Fielding , ea crezuse pe m o m e n t c M a y n a r d o s-o s t r n g de gt . N u m a i c el , dei a v e a m i n i l e nt i ns e s p r e g t u l ei , se r sucise b r u s c pe clcie i v o m a s e n c h i u v e t . C n d mi-a r e l a t a t scena , Holly e r a f o a r t e z g u d u i t , iar B o b b y s-a j u r a t c n -o s-1 m a i lase pe t a t l su n i c i o d a t s-i t r e a c p r a g u l casei .

PRIN ESA

CASILIA

17

M a y n a r d Al l a r de c k fcea p a r t e clin Cl u b u l J o cheilor , forul c a r e g u v e r n a cursele i e r a f oar t e p r e o c u p a t ca , p r i n i n u t a sa i m p o z a n t i p r i n t r - u n a r m cu priz l a public , s p a r c u r g t o a t e t r e p t e l e i e r a r h i c e posibile . M a y n a r d Allardeck , c a r e deja ajunsese a r b i t r u , i n t e a spre t r i u m v i r a t , spre g r u p u l celor trei a r b i t r i d i n c a r e se alegea di n trei n trei a n i a r b i t r u l ef. P e n t r u u n Fi e l di ng c a r e e r a jocheu , p e r s p e c t i v a u n u i Al l a r de c k n t r - o f unc i e ce -i oferea p u t e r i a p r o a p e totale a s u p r a lui n s e m n a u n a d e v r a t d e zas t r u . i de aici n c e p e a u m o t i v e l e r e a l e i lesne d e neles p e n t r u c a r e m u r a M a y n a r d : a v a n t a j u l i m e n s pe c a r e l a v e a m a s u p r a lui e r a acela c el n u - m i p u t e a d i s t r u g e c a r i e r a , v i a a sau r e p u t a i a fr s nu i le d i s t r u g i pe ale lui . Acest l u c r u er a suficient de b i n e c u n o s c u t i de alte c t e v a p e r soane c a r e a v e a u grij ca , n m a t e r i e de curse , el s d o v e d e a s c o a t i t u d i n e c o r e c t fa de m i n e . D a c a c u m a d u c e a t ot u i p r o b e c , n t r - a d e v r , l m a l t r a t a s e m pe Cascade , p u t e a s o b i n cu u u rin o a m e n d i o s u s p e n d a r e p e n t r u m i n e , ceea c e l -ar f i u m p l u t d e b u c u r i e . n febra cursei i l u a t c u asalt d e p r o p r i i l e m e l e s e n t i m e n t e p e c a r e n u l e mai p u t e a m i n e s u b c o n t r o l nici m c a r n u - m i t r e cuse p r i n m i n t e c el st la p n d i m u r m r e t e din t r i b u n e . M-am dus n camera de cntrire i m-am ur cat pe c n t a r , apoi am r e v e n i t n c a d r u l uii s ce se p e t r e c e afar . De aici l -am u r m r i t pe M a y n a r d c u m i tot v o r b e a p r i n e s e i c a r e i a t e r n u s e pe c h i p e xpr e s i a sa cea m a i politicoas i binevoitoare . Cei doi i d d e a u r o a t lui C a s c a d e

18

DICK

FRANCIS

c a r e t r e m u r a din t o a t e m d u l a r e l e i din t r u p i ieeau a b u r i n a e r u l rece . p e n t r u c M a y n a r d i p o r u n c i s e lui D u s t y s scoat pl edul de pe el . M a y n a r d a r t a , ca n t o t d e a u n a , elegant , ca scos din cutie i d e m n de n c r e d e r e , aceasta fiind i m a ginea sa de s u p r a f a , care -i servea a t t n afaceri , u n d e se mbog i s e pe s e a m a altora , ct i n so cietate , u n d e fcuse n u m e r o a s e o p e r e d e c a r i t a t e p e n t r u c a r e i c n t a s e s i n g u r osanale . N u m a i f oar t e p u i n i , cei c a r e i c u n o s c u s e r a d e v r a t u l eu , m e s chin , d u r i nemilos , r m n e a u n e i m p r e s i o n a i i-l p r i v e a u cu cinism . n s e m n de respect fa de p r i n e s , i scosese pl r i a i o inea s t r n s la piept , iar p r u - i b l o n d , uor n c r u n i t i e r a p i e p t n a t impecabil . A p r o a p e c s e g u d u r a c a s i n t r e n graiile p r i n e s e i . n v r e m e ce i p o n e g r e a jocheul i nu e r a m sigur d a c n -o va c o n v i n g e c de d a t a asta K i t F i e l d i n g fu sese totui p r e a d u r cu calul ei . Ei bine . . . ei n - a v e a u s gseasc nici un s e m n pe pielea lui C a s c a d e p e n t r u c nu - 1 a t i n s e s e m d e loc cu cravaa . Cellalt cal fusese a t t de a p r o a p e nct , a t u n c i c n d a m ridicat b r a u l , m i - a m d a t s e a m a c l -a fi a t i n s pe el d a c l s a m n jos c r a vaa , i n u p e Cascade . F r ndoial . M a y n a r d v z u s e b r a u l m e u ridicat , d a r cele c a r e a c i o n a ser fuseser g a m b e l e , clciele , n c h e i e t u r i l e m i nilor i furia . P u t e a u s fie u r m e de c r a v a a n sufletul lui Cascade , d a c avea v r e u n u l , d a r pe pie lea lui n -avea s se v a d ni mi c . M a y n a r d a p e r o r a t o b u n b u c a t de v r e m e cu buzele u g u i a t e , c l t i n n d din cap i fr a o slbi clin ochi pe p r i n e s c a r e c o n t i n u a s z m b e a s c

P IUN ES A

CAS IEI A

19

b l n d , dar , n cele din u r m , s-a nclinat rigid s p r e ea , i -a p u s p l r i a pe c a p cu grij i s-a n d e p r t a t bos i d e z a m g i t . F o a r t e u u r a t , a m privit -o p e p r i n e s c u m s e altur unui grup de prieteni.nvreme ce Dusty, c r u i a i se citea clar n e m u l u m i r e a pe chip , i -a p u s p l e d u l la loc lui C a s c a d e i i -a s p u s b i a t u l u i ce-1 i n e a de c p s t r u s-1 d u c la g r a j d u r i . C a s c a d e a plecat obosit , cu c a p u l lsat i fr nici un s t r o p de v l a g n el . m i p a r e r u , m i - a m zis n sinea m e a , mi p a r e r u , b t r n e . S - 1 ia n a i b a pe Litsi . P r i n e s a a rezistat n c e r c r i l o r lui M a y n a r d de a o c o n v i n g e i-i p s t r a s e ndoielile p e n t r u sine , m i - a m zis n g n d m u l u m i t n t i m p ce -mi s c o t e a m culorile ei i le p u n e a m pe cele d i n c u r s a u r m toare . E a tia c u m s t t e a u l u c r u r i l e n t r e m i n e i M a y n a r d , p e n t r u c B o b b y i povestise m a i d e m u l t , ntr -o zi de n o i e m b r i e , i, dei de a t u n c i nu m a i p o m e n i s e n i m i c d e s p r e acest subiect , n m o d c e r t nu uitase . Se p a r e c t r e b u i a s m fac v i n o v a t de o vin m u l t m a i m a r e d e c t e p u i z a r e a u n u i cal ca ea s m predea dumanului. A m clrit n c u r s a u r m t o a r e foarte c o n t i e n t de p r e z e n a lui M a y n a r d n t r i b u n e : am p a r c u r s d o u m i l e de obstacole n g r a b i am t e r m i n a t al pa t r u l e a . D u p aceea m - a m s c h i m b a t d i n n o u n culorile p r i n e s e i i m - a m r e n t o r s n p a d o c u l de p r e z e n t a r e p e n t r u e v e n i m e n t u l c e n t r a l a l zilei , cursa c u obstacole d e t r e i m i l e c a r e e r a c o n s i d e r a t Ca o p r o b pentruGrand National. 1 I n m o d c u t o t u l n e o b i n u i t , p r i n e s a nc n u '.r afla n p a d o c u l de p r e z e n t a r e i o v r e m e am
1 Cea mai r e n u m i t curs britanic cu obstacole , care se |lne anual la Aintree . I^iverpool.

20

DICK

FRANCIS

stat s i n g u r privindu - 1 p e vnjosul e i C o t o p a x i c u m e r a p l i m b a t d e b i a t u l d e grajd . C a m u l i d i n caii ei , el p u r t a n u m e l e u n u i m u n t e , i, n cazul lui , se p o t r i v e a perfect , d a t fiind c e r a m a r e , usciv i coluros , u n r o i b c u p e t e g r i p e c r u p e , c a d e z p a d m u r d a r . L a cei o p t a n i a i si a l e r g a b i n e i u n e o r i c r e d e a m , n t r - a d e v r , c a p u t e a , n sfr it , s o b i n cu el G r a n d N a t i o n a l - u l p e s t e o l u n . C t i g a s e m a p r o a p e t o a t e cursele clasice d i n c a l e n d a r u l hipic , n a f a r d e G r a n d N a t i o n a l , u n d e fusesem al doilea , al treilea , al p a t r u l e a , d a r nici o d a t p r i m u l . C o t o p a x i a v e a calitile n e c e s a r e c a s-1 p o a t o b i n e d a c exista i p u i n n o r o c . D u s t y a v e n i t la m i n e , n t r e r u p n d u - m d i n p l c u t a visare . U n d e e p r i n e s a ? m - a n t r e b a t el . Nu tiu . N i c i o d a t n - a lipsit de la c u r s a b t r n u l u i P a x i. Mic d e s t a t u r , b t u t d e v r e m e i m e r e u sus picios , D u s t y s e u i t a l a m i n e a c u z a t o r d e p a r c a fi tiut ceva i n u - i s p u s e s e m . Profesional , el d e p i n d e a d e m i n e , d u p c u m i e u d e p i n d e a m d e el, dar n-am ajuns niciodat s ne agrem reciproc. E r a capabil s -mi s p u n v e r d e n f a c p u t e a m e u s fiu j o c h e u c a m p i o n s a u n u , sigur n - a ctiga a t t e a victorii d a c n - a r fi m u n c a g r e a a bieilor d e grajd , p r i n t r e c a r e s e i n c l u d e a , b i n e neles , i p e sine . C o m p o r t a r e a lui f a d e m i n e u n e o r i a j u n g e a f o a r t e a p r o a p e d e i m p o l i t e e , fr ns a depi n i c i o d a t o a n u m e limit , d a r eu m o b i n u i s e m cu el , m a i cu s e a m c , de fapt , e r a b u n n m e s e r i a lui , i a r n p r i v i n a bieilor d e grajd a v e a d r e p t a t e i, ca s fiu cinstit , nici nu p r e a

PRIN ESA

CASILIA

21

a v e a m d e ales . D e c n d W y k e h a m n c e t a s e s m a i v i n l a curse , s t a r e a cailor n t i m p u l d e p l a s r i i d e p i n d ea ntru totul de Dusty, iar pentru mine toc mai acest aspect m i n t e r e s a cel m a i m u l t . C a s c a d e abia i t r a g e picioarele , a s p u s Du s t y a p r i n z n d u - s e l a fa . Nu chioapt , i -am s p u s cu b l n d e e . O s -i t r e b u i a s c s p t m n i s se refac . Nu i-am rspuns. Mi-am aruncat privirile n j u r c u t n d - o p e p r i n e s , c a r e nc n u a p r u s e . Voiam , n special , s aflu ce -i spusese M a y n a r d , dar se prea c va trebui s mai atept. Era ceva cu t o t u l n e o b i n u i t ca ea s lipseasc d i n p a d o c u l d e p r e z e n t a r e . M a i t u t u r o r p r o p r i e t a r i l o r l e fcea p l c e r e s se afle aici n a i n t e de curs , d a r , m a i ales p e n t r u p r i n e s , a c e a s t a d e v e n i s e o r u t i n de l a c a r e n u s e a b t e a . n plus , i n e a l a C o t o p a x i , Iiind f o a r t e m n d r de el i t o a t i a r n a vorbise de ansele lui l a G r a n d N a t i o n a l . M i n u t e l e a u t r e c u t , s-a d a t s e m n a l u l p e n t r u jochei s ncalece i D u s t y m - a a j u t a t cu n d e m nar e , ca de obicei , s p u n p i c i o r u l n s c a r ca s urc n a . A m p l e c a t d i n p a d o c s p e r n d c n u s e n t m p l a s e n i m i c g r a v i, p e c n d n a i n t a m n c a n in - s p r e start , a m a v u t t i m p s -mi ridic p r i v i r i l e s p r e loja p r i n e s e i , c a r e se afla sus , d e a s u p r a t u r n u l u i arbitrilor , c r e z n d c am s-o v d acolo cu prietenii , u r m r i n d c ursa. Totui , b a l c o n u l e r a gol i a m simit p r i m a t r e srire d e a d e v r a t n g r i j o r a r e . D a c a r f i t r e b u i t s prseasc hipodromul pe neateptate sunt sigur c m i - a r fi t r i m i s un m e s a j i, c u m m aflam n padoc , n -a fi fost c h i a r g r e u de gsit . T o t u i m e sajele s e p u t e a u r t c i , i a r acesta , d a c c u m v a

22

DICK

FRANCIS

s u n a : . ,Spunei -i lui K i t F i e l d i n g c p r i n e s a C a silia a plecat acas" , n - a r fi fost c o ns i d e r a t d r e p t o urgen. Mi-am continuat drumul spre start gndind u - m c , fr ndoial , am s aflu la t i m p ce s-a ntmplat i spernd c nu veniser pe neateptate veti p r o a s t e d e s p r e soul ei c a r e e r a n v r s t i cu o s n t a t e u b r e d , fiind legat pe v i a de un s c a u n cu rotile . P e n t r u el p r i n e s a se n t o r c e a acas n fiecare sear d u p curse , i n d i f e r e n t de la ce dis tan. Co t o p a x i . s p r e deosebi re d e Cascade , m b o m bar d a c u informaii , m a i t o a t e t r a n s m i n d u - m i c s e s i m e a bine , c nu s e sinchisea de v r e m e a r e c e i c e r a b u c u r o s c r e v e n i s e pe pist , n sfrit , pentru prim a o a r d u p C r c i u n . I a n u a r i e fusese cu m u l t z p a d i n c e p u t u l lui f e b r u a r i e f o a r t e geros , iar caii p u r - s n g e englezi , c u m e r a C o t o p a x i , a j u n g e a u s se plictiseasc u or de p e r i o a d e l e l u n g i p e t r e c u t e n grajd . W y k e h a m , s p r e d e o s e b i r e d e m a j o r i t a t e a zia relor , nu se a t e p t a la o victorie p e n t r u C o t o p a x i la Newbury. Nu este pe d e p l i n p r e g t i t , mi spusese el l a telefon s e a r a t r e c u t . Nu va fi l a vrf de f o r m n a i n t e d e G r a n d N a t i o n a l . A c u m a i grij d e el , Ki t , d a ? I - a m p r o m i s c o s am i, d u p cele n t m p l a t e c u Cascade , v a t r e b u i s -mi sporesc a t e n i a . O s am grij de Co t o p a x i , o s m uit d u p M a y n a r d i am s mi - 1 scot pe p r i n u l Litsi d i n g n d u r i . E u i C o t o p a x i n e - a m fcut c u r s a c u p r u d e n i c u m i n t e a l i m p e d e , a m a b o r d a t corect fie c a r e obstacol s r i n d u - l e p e t o a t e c u a c u r a t e e , p r e -

PRIN ESA

CASILIA

cizia micrilor f c n d u - n c p l c e r e i n - a m t r a s deloc de t i m p . Am f l u t u r a t suficient c r a v a a ca s nu se c r e a d c nu l -am s u s i n u t d e - a j u n s n final i am t e r m i n a t onorabil pe locul al treilea , d e s t u l de a p r o a p e de ctigtor ca s se tie c la v i i t o a r e a ieire va fi la f o r m m a x i m . O t r e a b b u n p e n t r u Cotopaxi , o r e a s i g u r a r e p e n t r u W y k e h a m i un licr d e s p e r a n p e n t r u prines. n t i m p u l cursei ea nu fusese n bal con i nu -i fcuse a p a r i i a nici n p a d o c u l arbitrilor . D u s t y a m o r m i t ceva d e s p r e a b s e n a ei , iar e u a m n t r e b a t pe u n u l i pe altul la c n t a r d a c n u - m i lsase v r e u n mesaj , d a r f r nici u n r e z u l t a t . M - a m s c h i m b a t din n o u p e n t r u cea de a cincea c u r s i, d u p aceea , m i - a m p u s h a i n e l e d e s t r a d i a m h o t r t ca o r i c u m s m e r g n loja ei , aa c u m f c e a m la sfritul fiecrei zile de curse , s v d d a c os p t r i a de acolo nu tia c u m v a ce se n t m p l a s e . P r i n e s a avea n c h i r i a t cte o loj pe diverse h i p o d r o m u r i i t o a t e e r a u d e c o r a t e la fel , n n u a n e do c r e m , cafeniu i c u l o a r e a p i e r s i c i i . n fiecare se afla c t e o m a s i s c a u n e p e n t r u d e j u n , iar uile cu geamuri ddeau spre balconul de unde se pri veau cursele . De obicei , avea invitai diveri p r i e teni , d a r n ziua aceea p n i p r i e t e n i i disp ruser . Am b t u t s c u r t la u i, fr s m a i a t e p t rspuns , a m a p s a t c l a n a i a m pit n u n t r u . Ca d e obicei d u p d e j u n , m a s a fusese m p i n s la p e r e t e ca s r m n m a i m u l t s p a i u i pe ea e r a u aezate cele n e c e s a r e ceaiului : mici s a n d v i ciuri i p r j i t u r e l e , f a r f u r i o a r e i ceti , alcool la discreie i cutii c u t r a b u c u r i . n ziua aceea t o a t e

24

DICK

FRANCIS

e r a u n e a t i n s e i nu se v e d e a nici o o s p t r i c a r e s -mi ofere ceai c u l m i e nsoit d e u n z m b e t p e buze. De altfel , m a t e p t a s e m ca loja s fie goal i, tot u i , n u era . P r i n e s a se afla acolo , pe un s c a u n . L n g ea , s t t e a n p i c i o a r e u n b r b a t p e c a r e nu - 1 c u n o t e a m . N u e r a nici u n u l d i n t r e p r i e t e n i i e i obinuii . U n b r b a t n u c u m u l t m a i n v r s t d e c t m i n e , cu p r u l n e g r u i cu n a s i m a x i l a r e puternice. P r i n e s . . . am s p u s i am f c u t un p a s n u n t ru. Ea i -a n t o r s capul . H a i n a de s a m u r i cciula r u s e a s c nc m a i e r a u pe ea , dei , de obicei , i le scotea n loj . S-a u i t a t la m i n e cu ochi lipsii de expresie , m p i e n j e n i i i goi , m a r i , a l b a t r i i a b seni . B r b a t u l a vorbit . Vocea se p o t r i v e a cu n a s u l i m a x i l a r e l e , e r a f e r m , p l i n de for , se fcea r e m a r c a t . P l e a c de aici , a s p u s ei .

9
~ m plecat .
/-X C u s i g u r a n n u a v e a m s m a m e s t e c nepoftit n nici u n u l d i n n e c a z u r i l e d i n v i a a p e r s o n a l a p r i n e s e i i cu acest s e n t i m e n t am ajuns la parter. M obinuisem de prea mult v r e m e c u relaiile n o a s t r e , n c a r e p s t r a m t o t u i o a n u m e d i s t a n n c t s n u m g n d e s c l a afa -

PRIN ESA

CAS1I.IA

25

cerile ei ca fiind p r o p r i i l e m e l e afaceri , e x c e p t n d d o a r ceea ce d e c u r g e a d i n f a p t u l c ea e r a soia unc h i u l u i Danielle -ei . P e c n d m n d r e p t a m s p r e m a i n , deja r e g r etam c am plecat att de precipitat, fr ca mca r s-o n t r e b d a c n -o p u t e a m a j u t a . F u s e s e n vocea t r a n a n t a s t r i n u l u i o n o t p r e s a n t , c a r e ia n c e p u t mi se p r u s e a p u r c e d e d o a r d i n d o r i n a de a o p r o t e j a pe p r i n e s , d a r , g n d i n d u - m m a i bine , n u m a i e r a m a t t d e sigur . N - a m n i m i c de p i e r d u t , m i - a m zis , d a c o a t e p t s c o b o a r e ca s plece s p r e cas , ceea ce , cu s i g u r a n , t r e b u i a s fac p n la u r m i astfel s m a s i g u r c t o t u l este n o r d i n e . D a c s t r i n u l se afla t o t cu ea i e r a la fel de categoric ca m a i nainte , i a r ea i c u t a sprijinul , a t u n c i , cel p u i n , ii voi s p u n e c o p u t e a m a j u t a , n caz c ar a v e a nevoie . M - a m d u s d i n p a d o c n p a r c a r e u n d e oferul ei , T h o m a s , o a t e p t a , ca de obicei , n Rolls R o y c e . E u i T h o m a s n e s a l u t a s e m deseori n p a r c r i . Era u n l o n d o n e z flegmatic , c a r e citea i m p e r t u r babil cri , fr a da nici o a t e n i e s p o r t u l u i ce se d e r u l a n p r e a j m . Solid i d e m n d e n c r e d e r e , e r a eforul p r i n e s e i de a n i de zile i-i c u n o t e a v i a a i d e p l a s r i l e la fel de b i n e ca o r i c a r e d i n familie . M -a v z u t v e n i n d i m i - a fcut u n v a g s e m n cu m n a . De obicei , d u p ce p l e c a m d i n loja p r i n esei , m u r m a i e a d e s t u l d e c u r n d , a p a r i i a mea fiind c a u n s e m n a l p e n t r u T h o m a s c a s p o r neasc m o t o r u l i s nclzeasc m a i n a . M - a m d u s la el i a c o b o r t f e r e a s t r a ca s vorbim . Prinesa e gata ? m-a ntrebat.

26

DICK

FRANCIS

Am cltinat din cap . Este un d o m n cu ea. . . Am fcut o pauz . Cuno t i c u m v a u n b r b a t destul d e t n r , subire , cu p r u l negru , cu b r bi e i na s p r o e m i n e n t e ? S-a gndi t pu i n , d u p care mi -a spus c nu - i ve n e a nici u n u l n m i n t e i m -a n t r e b a t ce m ngrijora . Ea n -a venit s-i v a d caii alergnd . T h o m a s i -a de z mor i t spatele . Niciodat nu s-a n t m p l a t aa ceva . Nu . Ei bine . n -a fost .

Asta -i ru .
Da . cred c da . I -am spus lui T h o m a s c m -a nt oar ce s v d dac totul este n or di ne i l -am prsit l sndu -l fel de ngrijorat ca i mi n e . Ul t i ma curs se t e r mi na s e , iar m u l i m e a se g r b e a s plece . Am r m a s lng p o a r t a d e u n d e n -a fi p u t u t s-o scap pe p r i n e s c nd cobora i p r i v e a m s c r u t t o r chipurile ce se p e r i n d a u p r i n faa mea . Pe mu l i i cuno t eam , mul i m tiau ei pe mi ne . Am zis n o a p t e b u n de vreo cincizeci de ori , c u t n d n v a n cciula de bl an . P u h o i u l de o me n i s-a t r a n s f o r m a t n g r u p u r i mici , g r u p u r i l e n perechi . Am por ni t ncet napoi spre t r i b u n e g n d i n d n e h o t r t c p o a t e a m s u r c

la

din nou n loja ei.


A p r o a p e c a j uns e s e m lng t r i b u n a r ezer vat oficialilor c n d am zrit -o . Ch i a r de Ia douzeci de pai i se v e d e a pr i vi r ea mp i e nj e ni t i me r s u l ciudat , de p a r c nu s i m ea p m n t u l pe carc - 1 clca , ri di cnd piciorul mul t p r e a sus i cobo r n d u - 1 ca din pod la fiecare pas .

PRIN ESA

CAS IEI A

27

E r a s i n g u r i n t r - o s t a r e de nedescris . P r i n e s , am s pus n d r e p t n d u - m r e p e d e s p r e ea . D a i - m i voie s v ajut . S-a u i t a t la m i n e f r s m v a d , c l t i n n du -se . Am prins -o eu o m i c a r e sigur de talie , ceea ce n -a fi fcut n i c i o d a t n m p r e j u r r i obi nui t e i am simit c u m se ncordeaz , p a r c s p r e a nega nevoi a de ajutor . M simt perfect , a s pus ea cu o voce t r e mur at. Da . . . da , i n e i - v de b r a u l m e u . M i - a m d e s p r i n s m n a di n talie i i -am oferit b r a u l pe care . d u p o u o a r ezitare , 1-a a c c e p t a t . F a a i e r a palid sub cciula de b l a n i t r u p u l i t r e m u r a . Am p o r n i t a l t u r i de ea ncet s p r e p o a r t i n e - a m n d r e p t a t s p r e locul u n d e n e a tepta T h o m a s . L - a m gsit a f a r d i n m a i n , p r n d nelinitit , i . la v e d e r e a n o a s t r , a deschis p o r t i e r a . M u l u m e s c , a s pus slab p r i n e s a u r c n d n main . M u l u m e s c , Kit . S-a lsat pe b a n c h e t a d i n s p a t e scondu -i c ciula i a u r m r i t - o i n d i f e r e n t cu p r i v i r e a c u m se rostogolete jos . i -a scos m n u i l e i i -a d u s o m n s p r e Crunte a c o p e r i n d u - i ochii . Cred . . . A nghi i t n sec i a fcut o p a u z . p u i n ap , T h o m a s ? fi i

Da . d o a m n , a r s p u n s el cu p r o m p t i t u d i n e :,i s-a d u s la p o r t b a g a j s a d u c cutia cu b u t u r i rcori toare p e c a r e o avea . d e o b i c e i . n m a i n . Lichiorul d e p o r u m b e m a c e r a t e n gin , a m p a n i a , fcpa m i n e r a l , t o a t e b u t u r i l e p r e f e r a t e ale p r i n (' ei se aflau n t o t d e a u n a la n d e m n .

28

DICK

FRANCIS

S t t e a m l n g p o r t i e r a deschis n e t i i n d d a c v a c o n s i d e r a c m a i a r e nevoi e d e a j u t o r sau n u . i c u n o t e a m p r e a b i n e m n d r i a , a u t o c o n t r s p e r a n e l e ce i le p u n e a n sine . Nu voia cu nici un p r e ca alii s-o c r e a d slab d i n fire . T h o m a s i -a d a t u n p a h a r m a r e d e cristal c u a p m i n e r a l i c u b u r i de g h e a z o r n i t o a r e . Ea a sorbit d o u s a u t r e i n g h i i t u r i mici i a r m a s cu ochii p i r o nii n gol . P r i n e s , am s p u s .ovielnic , v - a r fi de un o a r e c a r e folos d a c a v e n i cu d u m n e a v o a s t r ia Londra ? i-a n t o r s ochii s p r e m i n e s t r b t u t d e u n fior c a r e a fcut s -i z o r n i e c u b u r i l e de g h e a n pahar. Da , a s p u s ea cu o u u r a r e e v i d e n t . Am n e v o i e de c i n e v a s . . . S -a oprit n e g s i n d u - i c u v i n t e l e . D e cineva c a r e s -i m p i e d i c e p r b u i r e a , a m p r e s u p u s eu . N u a v e a n e v o i e d e u n u m r p e c a r e s p l n g , ci de p r e z e n a cuiva de j e n a c r u i a s n -o fac . T h o m a s , a p r o b n d cele stabilite , m - a n t r e b a t prozaic : C u m r m n e cu m a i n a d u m i t a e ? Este n p a r c a r e a jocheilor . Am s-o d u c napoi , l n g g r a j d u r i l e h i p o d r o m u l u i . Acolo o s fie n s i g u r a n . A n c u v i i n a t d i n c a p i, n d r u m s p r e i e i r e ! de pe h i p o d r o m , am fcut o s c u r t o p r i r e ca s -mi m u t M e r c e d e s - u l la un loc m a i ferit i s-i s p u n efului d e l a g r a j d u r i c a m s r e v i n d u p el m a i t r z i u . P r i n e s a p r e a c nici n - a observai t o a t e aceste a r a n j a m e n t e , c o n t i n u n d s priveascfi

PRIN ESA

CASIIJA

29

in gol , c u p r i n s a de g n d u r i pe c a r e nu mi le p u t e a m i m a g i n a i abi a c n d a m a j u n s d e p a r t e , n d r u m s p r e L o n d r a , n a m u r g u l c e s-a lsat d e v r e m e , ea , n sfrit , s-a m i c a t i , a b s e n t , m i - a n t i n s p a h a r u l cu b u l e de a p gazoas i cu b u c e l e mici , nc n e t o p i t e , r m a s e d i n c u b u r i l e d e g h e a , gest ce n s e m n a un fel de p r e l i m i n a r i i la c o nv e r s a i e . m i p a r e r u c i - a m d a t b t a i e de cap , a s pus ea . D a r nu mi - a i d a t . Am a v u t un oc c u m p l i t , a c o n t i n u a t ea cu j . i mi este dificil s explic . . . S-a o p r i t i i -a c l t i n a t capul , d n d n e p u t i n cioas di n m i n i . Totui , mi fcea i m p r e s i a c ajunsese l a u n p u n c t n c a r e u n o a r e c a r e a j u t o r ar fi b i n e venit . A p u t e a face ceva p e n t r u d u m n e a v o a s t r ? am n t r e b a t - o pe un t o n n e u t r u . Nu s u n t s i g u r de ct p o t cere . F o a r t e m u l t , a m r s p u n s sincer . n ochi i s -au s t r e c u r a t p r i m e l e licriri ale u n u i rs , d a r au d i s p r u t la fel de r e p e d e . M g n d e a m . . . a s p u s ea , d u p c a r e s-a t . C n d a j u n g e m la L o n d r a , vrei s vii la noi i atepi ct v or b e s c cu soul m e u ? Da , bineneles . Ai t i m p ? P o a t e c t e v a ore ? Orict , am a s i g u r a t - o crispat . Danieile plecase s-1 v a d pe L e o n a r d o i timpul se s c u r g e a g r e u f r ea . M i - a m n b u i t n t i m e n t u l a c u t d e nefericire i m n t r e b a m d o a r 11 oc o fi suferit p r i n e s a . N i m i c nu p r e a a c u m vea v r e o l e g t u r c u s n t a t e a d o m n u l u i d e H cou . P r o b a b i l c e r a ceva cu m u l t m a i g r a v .

30

DICK

FRANCIS

Am cltorit o b u n b u c a t de d r u m n t c e r e n t i m p ce afar se fcuse c o m p l e t n t u n e r i c i p r i n e s a se u i t a din n o u n gol , oftnd d i n c n d n c n d . iar e u m n t r e b a m ce -a p u t e a face c u paharul. Ca i c u m m i - a r fi citit g n d u r i l e . T h o m a s a spus brusc : Este un s u p o r t p e n t r u p a h a r pe u , sub sc r u m i e r , d o m n u l e Fielding . M i - a m d a t s e a m a c -mi observase d i l e m a n oglinda r e t r o v i z o a r e . M u l u m e s c , T h o m a s , am s p u s u i t n d u - m n oglid i i -am n t l n i t ochii a m u z a i . Am r a b a t a t un obiect ce s-a dovedit a fi un inel m e t a l i c a s e m n t o r s u p o r t u l u i p e n t r u p a h a r u l cu a p de g u r din b a i e i am lsat pocalul s al u n e c e in el . P r i n e s a c o n t i n u a s -i p r i v e a s c vi ziunile ce o t o r t u r a u . T h o m a s , a s p u s ea n cele din u r m . te rog , vezi d a c d o a m n a J e n k i n s n -a plecat nc . D a c o gseti , roag -o s-1 s u n e pe d o m n u l G e r a i d Gree n i n g i s-1 n t r e b e d a c este liber i p o a t e s t r e a c pe la noi n s e a r a asta . D a . d o a m n , a s p u s T h o m a s i a f o r m a t n u m r u l d e telefon a r u n c n d u - i ochii a s u p r a ci frelor c t e v a f r a c i u n i de s e c u n d , fr a-i des prinde cealalt m n d e p e volan . Doamna Jenkins lucra pentru prines i dom n u l de Brescou ca s e c r e t a r i ca a j u t o r la t o a t e ; e r a t n r , d e c u r n d m r i t a t i p r e a u n fel d e c r e a t u r h o i n a r i tears . L u c r a d e l u n i p n vineri i p r s e a slujba fix la ora cinci . U i t n d u - m la ceas , am v z u t c nu m a i e r a u d e c t c t e v a

PRIN ESA

( \ASII . 1 A

31

m i n u t e p n la cinci . Se p a r e c T h o m a s a p r i n s - o c h i a r n p r a g de p l e c a r e i i -a t r a n s m i s m e s a j u l s p r e m u l u m i r e a p r i n e s e i . E a n - a s p u s cine e r a G e r a l d Greening i treptat gndurile mohorte au cuprins-o din n o u . C n d a m a j u n s n E a t o n S q u a r e e a i r e v e n i s e a p r o a p e c o m p l e t d i n p u n c t d e v e d e r e fizic i , n t r - o h u n m s u r , i m e n t a l . T o t u i nc a r t a p a l i d i n c o r d a t i s-a sprijinit de m n a p u t e r n i c a lui T h o m a s c a s c o b o a r e d i n m a i n . A m u r m a t - o i eu pe t r o t u a r , i a r ea a r m a s acolo o clip uitn d u - s e l a m i n e i T h o m a s c u m s t t e a m n lu m i n a felinarelor d i n s t r a d . Ei b in e , a s p u s ea c z u t pe g n d u r i , v m u lumesc la amndoi. T h o m a s a r t a c a n t o t d e a u n a d e p a r c a r fi v r u t s -i dea i v i a a p e n t r u ea , nu n u m a i s-o d u c i s o a d u c de la c u r s e n d e p l i n sigu r a n , d a r , d e d a t a aceasta , aa c u m t r a v e r s a t r o I u a r u l cu l e g t u r a de chei n m n ca s -i d e s chid p r i n e s e i ua din fa , p r e a u n a d e v r a t om de l u m e . E u i p r i n e s a a m i n t r a t n cas lsndu - 1 p e Thomas s gareze maina i am urcat amndoi Scara s p a i o a s ce d u c e a la e t a j . La p a r t e r u l casei tnari i vechi se g s e a u d e p e n d i n e l e , a p a r t a m e n t u l p e n t r u oaspei , biblioteca i c a m e r a p e n t r u m i c u l dejun . P r i n e s a i soul ei l o c u i a u de f a p t sus ; la i Lajul nti se aflau salonul , c a m e r a de zi i s u f r a | oria , iar d o r m i t o a r e l e la u r m t o a r e l e t r e i nivele . P e r s o n a l u l locuia la demisol , iar l e g t u r a n t r e etaje < tcea p r i n t r - u n lift f o a r t e b u n , i n s t a l a t n v r e m urile m o d e r n e s p r e a fi folosit de s c a u n u l cu rotile al d o m n u l u i de Brescou .

32

DICK

FRANCIS

Vrei s a t e p i n c a m e r a de zi ? a s p u s ea . T o a r n - i s i n g u r ceva d e b u t . D a c d o r e t i ceai , sun - 1 p e Dawson . . . F o r m u l e l e d e politee v e n e a u a u t o m a t , d a r p r i v i r e a i e r a n c e o a t i a r t a f o a r t e obosit . O s m d e s c u r c , am r s p u n s . M t e m c s -ar p u t e a s lipsesc m u l t . Am s fiu aici . A nclinat d i n c a p i a u r c a t scrile largi la e t a j u l de d e a s u p r a , u n d e ea i soul ei a v e a u a p a r t a m e n t e s e p a r a t e i u n d e R o l a n d de B r e s c o u i p e t r e c e a cea m a i m a r e p a r t e a t i m p u l u i . N u fusesem n i c i o d a t acolo , d a r D a n i e i l e mi descrisese a p a r t a m e n t u l lui c a u n m i n i s p i t a l . c u u n d o r m i t o r i living , o c a m e r de fizioterapie i o a l t a p e n t r u asistentul medical. De fapt , ce a r e ? o n t r e b a s e m . Un v i r u s ngrozitor . Nu tiu e x a c t ce , d a r n u poliomielit . C u a n i n u r m picioarele sale a u ncetat s mai mearg. Ei nu prea vorbesc despre a s t a . i cunoti d o a r , i -mi p a r e nepoliticos s -i ntreb. M - a m d u s n c a m e r a d e zi, c a r e - m i d e v e n i s e u n t e r i t o r i u familiar i l - a m s u n a t p e D a w s o n , m a j o r d o m u l d e s t u l d e i m p o z a n t i l - a m r u g a t s -mi a d u c u n ceai . I m e d i a t , d o m n u l e , a s p u s el sobru . Este i i n e s a Casilia cu d u m n e a v o a s t r ? Este sus cu d o m n u l de Brescou . A s p u s un ,,a !i ; i a n c h i s telefonul . A a p r u t d u p foarte p u i n t i m p a d u c n d o m i c t a v d f a r g i n t cu ceai i l m i e , d a r f r l a p t e , z a h r , biscuii . pr

oflj

PRIN ESA

CASII.IA

33

A fost o d u p - a m i a z cu succese , d o m n u l e Fielding ? m -a n t r e b a t el p u n n d t a v a jos . Un ctigtor i un loc trei . Mi -a z m b i t vag . E r a u n b r b a t d e a p r o a p e aizeci de ani , f r familie i fericit n m u n c a lui . F o a r t e m u l u m i t o r , d o m n u l e Fielding .

Da.
A nclinat d i n c a p i a plecat , iar eu m i - a m t e r m i n a t ceaiul i l - a m b u t n c e r c n d s n u m g n d e s c l a p i n e a prjit , c u u n t . P e g e r u l d i n februarie m n g r a s e m cu t r e i livre 1 i, ca a t a r e , d d e a m o l u p t m a i a p r i g ca de obicei ca s

slbesc .
C a m e r a de zi e r a p l c u t , cu c a r p e t e i t a p i e r i i cu flori , cu l m p i r s p n d i n d p e t e calde de lumin , t o a t e laolalt c r e n d o a t m o s f e r m a i p r i e tenoas d e c t b r o c a r t u r i l e a u r i i ale s a l o n u l u i f o a r t e

fran uzesc

de alturi . Am deschis televizorul ca

B u r m r e s c tirile i l - a m nchis c n d s -au t e r minat, apoi m - a m n v r t i t ncoace i -ncolo c u t n d

Ceva de citit . De as emenea , m n t r e b a m n t r e a c t


de ce dorise p r i n e s a s a t e p t i c a r e a n u m e ar ii a j u t o r u l pe c a r e ea l -ar p u t e a gsi p r e a m a r e i i s-1 cear . P r i n t r e m a t e r i a l e l e d e citit s e p a r e c a v e a m de ales n t r e o revist d e s p r e a r h i t e c t u r , n francez , e d i t a t pe foaie velin i un o r a r al Curselor a e r i e n e i n t e r n a i o n a l e i, p e c n d m h o i irsem p e n t r u cea de a d o u a v a r i a n t , am d a t peste o b r o u r m p t u r i t pe m a s a de a l t u r i , c a r e mia : , ,Conferine d e s p r e m a r i m a e t r i i n u t e
1

I livr

= 453,6 gr.

34

DICK

FRANCIS

n t r - u n decor c u t o t u l d e o s e b i t " i m - a m trezit f a n f a cu w e e k - e n d - u l Danielle -ei . M - a m aezat n fotoliu i am citit b r o u r a de l a p r i m a p n l a u l t i m a p a g i n . H o t e l u l , nsoit d e fotografiile de rigoare , e r a descris ca o cas de a r r e n o v a t m a s i v i c a r e se afla n t r - u n peisaj cu d e a l u r i i l a c u r i ce -i c u t r e m u r a u sufletul , iar ca m e r e l e e r a u nclzite c u focuri s t r l u c i t o a r e d e lemne. M a n i f e s t r i l e a v e a u s n c e a p cu o r e c e p i e vi n e r i d u p - a m i a z a la o r a ase (ceea ce n s e m n a c s e v o r d e r u l a p e m a i m u l t e zile , d u p c u m a m ci tit ) , u r m a t de un d i n e u i apoi v o r fi i n t e r p r e t a t e s o n a t e d e C h o p i n n salonul a u r i u . Smbt vor fi inute conferine despre Mae trii R e n a t e r i i I t a l i e n e " d e c t r e i l u s t r u l c u s t o d e a l p i c t u r i l o r italiene d i n L u v r u . D i m i n e a a C a p o d o p e r e d i n L u v r u : Botticelli , L e o n a r d o da Vinci , R a fael" i d u p - a m i a z a C i n q u e c e n t o n V e n e i a : Concert cmpenesc de Giorgione si Laura Dianti de T i z i a n " , t o a t e fiind nsoite d e diapozitive c a r e s ilustreze a s p e c t e de t e h n i c i stil . C o n f e r i n e l e , s p u n e a b r o u a , r e p r e z e n t a u u n privilegiu deosebit , r a r e o r i a c o r d a t n afara g r a n i e l o r F r a n e i d e c t r e cel m a i m a r e e x pe r t di n l um e, p r o ba b il , n ar t a R e naterii Italien e. S m b t s e a r a a v e a s fie u n m a r e b a n c h e t flo r e n t i n , special o r g a n i z a t d e c t r e u n m a e s t r u d i n R o m a , iar d u m i n i c v o r a v e a loc vizite n a r a Lacurilor , la casele lui W o r d s w o r t h , R u s k i n i (dac v o r f i a m a t o r i ) B e a t r i x P o t t e r . n final s e v a servi ceaiul de d u p - a m i a z n j u r u l focului , n salonul cel m a r e i apoi se v o r n t o a r c e cu toii la casele lor .

PRIN ESA

CASILIA

35

R a r e o r i m - a m s i m i t n e s i g u r , fie de m i n e , fie de d r u m u l p e c a r e l - a m ales n via , d a r a m p u s jos bro u r a cu o s e n z a i e de t o t a l i n a d e c v a r e . Practic nu tiam nimic despre Renaterea Ita lian i nu - 1 p u t e a m plasa cu c e r t i t u d i n e pe da Vinci n t r - u n i n t e r v a l de o s u t de ani . t i a m c 0 p i c t a s e pe M o n a Lisa i c d e s e n a s e h e l i c o p t e r e i s u b m a r i n e , d a r c a m asta e r a tot . D e s p r e B o t t i celli , G i o r g i o n e i Rafael t i a m la fel de p u i n . Caca pe D a n i e i l e o i n t e r e s a u a t t de p r o f u n d a r tele , a v e a e a s m a i r e v i n v r e o d a t l a u n b r b a t a c r u i m u n c e r a fizic , b a n a l i i n c e r t ? La un om c r u i a n a d o l e s c e n i p l c u s e biologia i c h i mia i nu voise s u r m e z e o f a c u l t a t e ? La cineva care ar fi evitat n m o d c e r t s m e a r g acolo u n d e ar fi a r s de n e r b d a r e ca s se d u c ? M -a t r e c u t u n fior . N u p u t e a m s u p o r t a s-o p i e r d , nici p e n t r u p i c t o r i m o r i d e m u l t , nici p e n t r u u n p r i n n via. T i m p u l t r e c e a . A m citit o r a r u l c u r s e l o r a e r i e n e i n t e r n a i o n a l e i a m d e s c o p e r i t c e r a u m u l t e lo curi d e s p r e c a r e n u a u z i s e m niciodat , c u o a m e n i care z b u r a u cu t r e b u r i n t r - a c o l o sau de acolo n fiecare zi . Erau mult prea multe lucruri pe care cu nu le tia m. n cele d i n u r m , p u i n d u p o r a opt a r e a p rut i m p e r t u r b a b i l u l D a w s c n i m - a i n v i t a t sus , iar e u l a m u r m a t s p r e u a n e f a m i l i a r d e l a c a m e r a de zi a d o m n u l u i de B r e s c o u . D o m n u l Fielding , m - a a n u n a t D a w s o n i a m m i r a t n t r - o c a m e r c u p e r e i d e u n v e r d e nchis , d r a p e r i i a u r i i ce c d e a u n f a l d u r i grele i fotoliii d e piele , de un rou-brun.

36

DICK

FIIANCIS

R o l a n d de B r e s c o u sttea , ca de obicei , n scau n u l su cu rotile i i m e d i a t s-a v z u t c i el t r e cuse p r i n acelai oc g r a v ca i p r i n e s a . n t o t d e a u n a a a r t a t slbit , d a r a c u m , m a i m u l t ca ori c n d , p r e a p e p u n c t u l d e a-i d a d u h u l , pielea -i palid , g a l b e n - c e nu i e i e r a n t i n s pe p o m e i i o brajilor p r o e m i n e n i , i a r ochii -i pustiii p r i v e a u n gol . C r e d c fusese un b r b a t b i n e la v i a a lui i nc m a i p s t r a u n c a p f r umos , m p o d o b i t c u u n p r alb i avea un fel a r i s t o c r a t de a fi, f oar t e fi resc . P u r t a , ca de obicei , un c o s t u m de c u l o a r e n chis i c r a v a t , n e f c n d nici o concesie bolii . P u t e a fi el b t r n i fragil , d a r n c e r a p r o p r i u l s u s t p n , iar la m i n t e n - a v e a egal . De la l o g o d n a m e a cu Danieile l n t l n i s e m de c t e v a ori , d a r , dei fr ndoial politicos , e r a n t o t d e a u n a r e t r a s i t o t p e - a t t de r e z e r v a t ca nsi p r i n e s a . I n t r , mi - a s p u s el cu vocea -i , ca de obi cei , s u r p r i n z t o r d e p u t e r n i c , p r n d u o r r g u it a c u m . B u n seara , K i t . Engleza sa avea un v a g a c c e n t francez , la fel de e r c e p t i b i l ca ai p r i n e s e i . imp

B u n seara , d o m n u l e de Brescou , am s pus f c n d i o u o a r p l e c c i u n e s p r e el , d a t fiind c -i displceau s t r n g e r i l e de m n : m i n i l e lui e r a u a t t de s u b i r i c l -ar fi d u r u t . P r i n e s a , c a r e s t t e a n t r - u n u i d i n fotolii , a r i dicat obosit degetele n t r - u n m i c s e m n d e n t m p i n a r e i, pe c n d D a w s o n s e r e t r g e a n c h i z n d ua n u r m a m e a , a s pus c e r n d u - i i e r t a r e : T e - a m fcut s atepi a t t de mult . . . M -ai avert i zat . A d a t d i n cap .

PRINESA

CAS1LIA

37

V r e m s "ti1 p r e z e n t m pe d o m n u l G r e ning . D o m n u l G r e e n i n g p r o b a b i l c e r a p e r s o a n a care lalea n picioare la c a p t u l c a me r e i , r e z e m n d u - s e de peretele v e r de , cu m i n i l e n b u z u n a r e i mi c a ndu -se d e p e u n picior p e altul . D o m n u l G r e ening , n s mo c h i n g i c r a v a t ne a g r , e r a t r e c u t bine de cincizeci de ani i avea b u r t i chelie . M privea cu ochi l umi no i i cunosctori e v a l u n d u - mi v r s t a (treizeci i u n u ) , nl i mea (cinci pi 1 2 i ioare i zece o i i ) , h a i n e l e (costum gri , obinu M ) i, probabil , veni t ul . Avea aspectul o m u l u i obi nuit s fac e s t i m r i r a p i d e i c a r e nu se n c r e d e dect n propriile c o n s t a t r i i nu n spusele altora . J o c h e u , a zis el cu o voce care -i t r d a s t u diile la Eton . Deci p u t e r n i c i br av . Era ironic , ceea ce nu m - a de r a nj a t . Am z mb i t Uor, p a r c u r g n d m e n t a l diverse profesii posibile .i m - a m lansat cu o supoziie : Avocat ? am s u g e r a t eu . Pe r s pi c a c e ? A rs i s-a d e s p r i n s de l ng p e r e t e . G e r a l d G r e e n i n g , a spus el ncl i nnd din ea p . Avocat . O s fii aa de d r g u i s asistai ea m a r t o r la s e m n a r e a u n o r d o c u m e n t e ? Am fost de acord , bineneles , reflectnd c n -a fi crezut c p r i n e s a o s -mi cear s atept att de m u l t d o a r p e n t r u asta , d a r n - a m zis ni mi c . Geral d G r e e n i n g a ridicat de pe m s u a de cafea hrtiile pr i ns e cu o c l a m de mi ca p l a n e t de icris , a ntors o fil i i -a d a t stiloul lui Rol a nd de Brescou ca s s e m n e z e pe pagi na a doua .
1

I picior = 30,479 cm . ' 1 ol = 2,54 cm.

33

DICK

FRANCIS

Cu o n f l o r i t u r t r e m u r a t b t r n u l u m e l e l n g u n sigiliu ro u , r o t u n d . Acum dumneata, domnule Fielding.

i-a scris n

Mi -au fost n m n a t e h r t i i l e i stiloul i am s e m n a t acolo unde mi-a cerut, sprijinind mica planet pe braul stng. A m o b s e r v a t c d o c u m e n t u l d e n u m a i d o u p a gin i n u e r a b t u t l a m a i n , c i r e d a c t a t d e m n , n c e r n e a l n e a g r , cu o caligrafie ngrijit . N u mele meu i a l lui R o l a n d d e B r e s c o u e r a u a m n d o u scrise c u aceeai c e r n e a l n e a g r . C n d G e r a l d G r e e n i n g i -a adugat adresa i ocupaia sub propria-i semntur d i n jo su l p agin ii , caligrafia s a e r a i d e n t i c cu cea a t e x t u lui. D e c i t o t u l s e fcuse n m a r e g r a b . M i n e s -ar p u t u t s fie p r e a t r z i u . fi

N u e ste n e c e s a r c a d u m n e a t a s c u n o t i c e c o n i n e d o c u m e n t u l p e c a r e l -ai s e m n a t , m i - a s p u s G r e e n i n g c u n o n a l a n , d a r p r i n e s a insist s tii . Ia loc , K i t , a zis p r i n e s a , o s d u r e z e . M - a m a e z a t n t r - u n u i d i n fotoliile d e p iele i mi-am aruncat privirea spreRoland de Berscou care se uita plin de ndoial de parc gndea c na v e a nici u n r o s t s m i s e s p u n . M a i m u l t c a s ig u r c a r e d r e p t a t e , a m g n d i t n sin e a m e a , d a r n u p o t s n e g c n u e r a m curios . Simplificnd lucrurile, a spus domnul Gre e n i n g c o n t i n u n d s ste a n p i c i o a r e , d o c u m e n t u l s t i p u l e a z c , i n d i f e r e n t d e o ric e a l t e a r a n j a m e n t e anterioare, domnul de Brescou nu mai poate lua nici o h o t r r e n p r o b l e m e d e a fa c e r i f r c o n s i m m n t u l i s e m n t u r i l e p r i n e s e i Casilia , p r i n u l u i Litsi i se t r e c u s e cel p u i n j u m t a t e d i n

PRIN ESA

CASILIA

39

tot n u m e l e i d o m n i o a r e i D a n i e i l e de Brescou ,

semnturi ce vor fi date n prezena unor martori. Am ascultat perplex. Dac nu era nimic n nen gul cu facultile m e n t a l e ale lui R o l a n d de Bl ~cou, a t u n c i de ce g r a b a ca el s s e m n e z e d e clinarea a u t o r i t i i ? A c e a s t a este o m s u r i n t e r i m a r , a c o n t i n u a t G e r a l d G r e e n i n g . O m s u r de p r e c a u i e , s -ar p u t e a s p u n e , ca s o p r i m a p e l e n t i m p ce c o n s t r u i m barajul . Prea ncntat de comparaie i am a v u t i m presia c o m a i folosise i n a i n t e . i , . . . v a l u l c o n s t n ceva a n u m e ? am n t r e b a t eu . Bineneles c aa t r e b u i a s fie , d i n m o m e n t ce o t u l b u r a s e a t t de m u l t pe p r i n e s .
G e r a l d G r e e n i n g a fcut u n t u r n j u r u l c a m e r e i , cu m i n i l e la s p a t e . O m i n t e n e o b o s i t i un trup n p e r p e t u m i c a r e , a m g n d i t n sinea m e a i am a s c u l t a t a m n u n t e d e s p r e familia de B r e s c o u pe care , altfel , nici p r i n e s a , nici soul ei nu mi [i ar fi povestit ei nii n i c i o d a t . T r e b u i e s ii cont , s p u n e a G r e e n i n g c u tnd s m fac s neleg , c d o m n u l de B r e s c o u i p rine u n e i alte societi , d e d i n a i n t e d e r e v o l u ie . F a c e p a r t e d i n t r - o familie a r i s t o c r a t , c h i a r I ic el nsui nu p o a r t nici un titlu . Este esenial l -i dai s e a m a c p e n t r u el p e r s o n a l o n o a r e a fa miliei are o importan suprem. D a , am spus . n e l e g acest l u c r u . F a m i l i a lui K i t nsui , a i n t e r v e n i t p r i n e s a CU b l n d e e , a r e n u r m a ei o t r a d i i e de secole . G e r a l d G r e e n i n g a p r u t u o r u i m i t i m - a m : : ta m u z a t c secolele de m n d r i e i u r ale

40

DICK

FRANCIS

familiei F i e l d i n g nu e r a u e x a c t ceea ce avea el n mi n t e . Totui , i -a r e m o d e l a t i m a g i n e a ce i -o for m a s e d e s p r e m i n e s p r e a -mi i n c l u d e s t r m o i i i i -a c o n t i nuat povestea: Pe la mijlocul secolului al XlX -lea , a s p u s el , s t r b u n i c u l d o m n u l u i de Brescou a a v u t a n s a s p a r t i c i p e la c o n s t r u i r e a de p o d u r i i c a n a l e i, ca a t a r e , a p r o a p e fr i n t e n i e , a n t e m e i a t u n a d i n cele m a i m a r i societi d e construcii d i n F r a n a . El p e r s o n a l n -a l u c r a t n i c i o d a t n ea era mo ier d a r afacerile au p r o s p e r a t i m e n s a d a p t n du -se cu o v i g o a r e n e o b i n u i t v r e m u r i l o r . La n c e p u t u l secolului al X X - l e a b u n i c u l d o m n u l u i de B r e s c o u a fost de acord s -i u n e a s c afacerile cu o alt societate de c o n s t r u c i i profilat pe o sele , nu pe canale . Epoca construirii de m a r i ca n a l e se ncheia , a u t o m o b i l u l abia a p r u s e i e r a nevoie de drumuri mai bune. Bunicului domnului de B r e s c o u i r e v e n e a u cincizeci la s u t d i n socie t a t e a n o u creat , a r a n j a m e n t c a r e n u d d e a nici u n u i a din p a r t e n e r i c o n t r o l deplin . Un licr de n e m u l u m i r e s-a v z u t n ochii lui Ge r a l d G r e e n i n g n t i m p ce m e r g e a cu pai r a r i n j u r u l scaunelor . T a t l d o m n u l u i de Brescou a czut n cel de al II -lea Rzboi M o n d i a l fr s a p u c e s m o t e neas c ceva . D o m n u l de B r e s c o u a d e v e n i t m o t e n i t o r c n d b u n i c u l su a m u r i t la v r s t a de n o u zeci de ani , d u p cel de al II -lea Rzboi M o n d i a l . M u r m r e t i ? Da , am spus . Bine . A c o n t i n u a t s m e a r g cu pai rari d e p n n d u - i p o v e s t e a cu l u c i d i t a t e , a p r o a p e ca i

PRIN ESA

CASIIJA

41

c u m ar f i e x p u s faptele n faa u n u i j u r i u destul de ursuz . F i r m a c a r e a fuzionat cu cea a b u n i c u l u i d o m n u l u i d e Br es cou e r a c o n d u s d e u n b r b a t c u n u m e l e d e H e n r i N a n t e r r e , care , d e a s e m e n e a , e r a de origine a r i s t o c r a t i de o na l t i n u t m o r a l . Cei doi b r b a i se p l c e a u reciproc , a v e a u n c r e d e r e u n u l n cellalt i au c z u t de a c o r d ca f i r m a lor r e u n i t s fie c o n d u s d u p cele m a i na l t e p r i n cipii . Au instalat n p o s t u r i de r s p u n d e r e p e r s o a n e caro se bucurau de o bun reputaie, uurndu-i astfel m u n c a i , ... i -au sporit averile . M d a , am spus . n a i n t e i n t i m p u l celui de al II -lea R z bii M o n d i a l f i r ma a i n t r a t n r e c e s i u n e r e d u c n du -se la un sfert di n v o l u m u l iniial , d a r a r m a s destul de solid ca s se revitalizeze n anii cinci zeci , n ciuda m o r i i p r i e t e n i l o r c a r e fuseser ini i a ! n p o s t u r i de c o n d u c e r e . D o m n u l de Brescou a r ma s n t e r m e n i b u n i cu m o t e n i t o r u l N a n t e r r e Louis i t r a d i i a de a folosi cei m a i b u n i d i r e c tori a c o n t i n u a t . i cu a s t a a j u n g e m la v r e m u r i f c p r o p i a t e n o u . A c u m t r e i a n i d e zile , c n d Louis de N a n t e r r e a m u r i t , i -a lsat p a r t e a sa de cinci zeci la s u t u n i c u l u i su fiu , H e n r i . H e n r i N a n t e r r e n v treizeci i a p t e d e ani , este u n a n t r e p r e n o r capabil , plin de energie , p r i c e p u t n afaceri . P r o f i lurile firmei cresc an de an . Att p r i n e s a ct i soul ei au as cul t at poso mori acest l u n g recital c a r e - m i p r e a a fi pov e s unui succes de m a r i p r o p o r i i . ti a

H e n r i N a n t e r r e , a explicat G r e e n i n g cu tij, a p a r i n e l umi i m o d e r n e . S a u . cu alte c u v i n t e , v e c i ii Io valori n s e a m n foarte p u i n p e n t r u el .

42

DICK

FRANCIS

N - a r e nici o o n o a r e , a i n t e r v e n i t R o l a n d de B r e s c o u c u dispre . i face n u m e l e d e rs . Am ntrebat-o trgnat pe prines: Cum arat ? L -ai v z u t , a r s p u n s ca simplu . n loja m e a .

"T u r m a t o s c u r t t c e r e , apoi p r i n e s a i s-a /-X a d r e s a t lui G r e e n i n g :

^ Te rog , c o n t i n u . G e r a l d . S p u n e - i lui K i t ce . . . ce v r e a ticlosul acela i ce a fost capabil s -mi debiteze . R o l a n d de B r e s c o u a i n t e r v e n i t n a i n t e ca el s n c e a p s v o r b e a s c i, n t o r c n d u - i s c a u n u l cu rotile ca s fie cu faa s p r e m i n e , a zis : Am s -i s p u n eu . O s -i povestesc e u . Eu , p e r s o n a l , n - a m v r u t s t e a m e s t e c n t r e b u r i l e n o a s t r e , d a r soia m e a este de a l t p r e r e . . . A fcut un gest v a g c u m n a firav n s e m n d e a f e c i u n e f a de prines . . . i , d a t fiind f a p t u l c u r m e a z s te cstoreti c u Danieile , e i bine , poate . . . D a r a m s i -o s p u n e u n s u m i . Vocea i e r a t r g n a t , d a r m a i p u t e r n i c , o cul n c e p n d s ctispar , m n i a l u n d u - i p e s e m n e locul . D u p c u m tii , a c o n t i n u a t el . eu m aflu n aceast s t a r e de m u l t v r e m e . . . A fcut un gest s p r e t r u p u l s u f r a l t e comentarii. De asemenea,locuim n Lo n d r a d e m u l t t i m p . D e p a r t e d e afaceri , deci . m nelegi , da ? Am dat din cap.
A

PRIN ESA

CASILIA

43

Louis N a n t e r r e o b i n u i a s se d u c acolo d e s t u l de des , s se c o n s u l t e cu consiliul de a d m i n i s t r a i e . D i s c u t a m f r e c v e n t la telefon i el m i s p u n e a tot c e s e n t m p l a . . . L u a m m p r e u n h o t r r i d a c e r a cazul s n e n d r e p t m n alte direcii . Eu i el , de e x e m p l u , am p u s pe p i c i o a r e o fabric de m a t e r i a l e plastice , deci nici m e t a l , nici b e t o n . Lucruri precum conducte masive de canalizare care s nu plesneasc s u b osele i nici s nu se c o r o deze , n e l e g i ? Am n c e p u t s p r o d u c e m m a t e r i a l e pla rice noi , f o a r t e r e z i s t e n t e . A fcut o p a u z m a i m u l t ca s -i t r a g r e s p i raia , s e ; p a r e , d e c t d i n c a u z a a ceea ce a v e a de spus . P r i n e s a , G r e e n i n g i c u m i n e a m a t e p t a t s -i d u c m a i d e p a r t e firul g n d u r i l o r . Louis , a s p u s el n cele d i n u r m , o b i n u i a s v i n la L o n d r a , n a c e a s t cas , de d o u ori pe an , cu juritii i cu contabilii e r a p r e z e n t i G e rald i a n a l i z a m ce se realizase , se c i t e a u r a p o a r tele i sugestiile v e n i t e d i n p a r t e a consiliului de a d m i n i s t r a i e , d u p c a r e l u a m h o t r r i . A oftat cu a m r c i u n e . Apoi Louis a m u r i t i eu l - a m r u g a t pe H e n r i s v i n aici la n t l n i r i , d a r a refuzat . A r e f u z a t ? am r e p e t a t eu . - Absolut . i apoi , d i n t r - o d a t n - a m m a i t i u t Ce se n t m p l i l - a m t r i m i s acolo pe G e r a l d , am scris contabililor . . . H e n r i concediase contabilii , a s p u s G e r a l d I 1 . n i n g s u c c i n t n p a u z a c a r e a u r m a t , i a n g a i . 1 alii alei de el . Se d e b a r a s a s e de j u m t a t e d i n Consiliul de a d m i n i s t r a i e p r e l u n d el nsui c o n i rea i o r i e n t a s e p r o d u c i a n direcii d e s p r e 0 *re d o m n u l d e B r e s c o u n u tia nimic .

44

DICK

FRANCIS

L u c r u r i t o t a l inadmisibile , a s pus R o l a n d de Brescou . i azi ? am n t r e b a t eu . Ce -a s pus astzi la Newbury ? Ce n d r z n e a l , s se d u c la soia m e a ! T r e m u r a de furie . S-o a m e n i n e ! Este . . . este dez gusttor ! S e p a r e c n u e x i s t a u c u v i n t e destul d e p u t e r nice , c a r e s -i e x p r i m e a d e c v a t s e n t i m e n t e l e . I -a s pus p r i n e s e i Casilia , a i n t e r v e n i t p r o m p t G e r a l d G r e e n i n g c a r e nevoie d e s e m n t u r a soului e i p e u n d o c u m e n t p e c a r e d o m n u l d e B r e s c o u nu v r e a s-1 s e mn e z e , iar ea u r m a s-1 d e t e r m i n e so fac . Ce d o c u m e n t ? am n t r e b a t eu plat . Nici u n u l d i n t r e ei , se p a r e , c nu se g r b e a s r s p u n d i, n cele di n u r m , G e r a l d G r e e n i n g a n l a t din u m e r i i a s pus : Un f o r m u l a r emis de g u v e r n u l francez c a r e rep rezint o cerere preliminar pentru obinereaautoriz a i e i de f a b r i c a r e i e x p o r t de a r m e . A r m e ? am n t r e b a t eu s u r p r i n s . Ce fel de arme ? A r m e de foc p e n t r u o m o r r e a o a m e n i l o r . A r m e mici f c u t e di n m a t e r i a l plastic . El mi - a spus , a i n t e r v e n i t p r i n e s a ai crei ochi se a d n c i s e r n orbite , c ar ii s i m p l u s se foloseasc la f a b r i c a r e a a r m e l o r m a t e r i a l e l e plas tice c a r e s u n t f oar t e r e z i s t e nt e . A zis c s -ar p u t e a face di n m a t e r i a l plastic m u l t e pistoale i m i t r a liere m o d e r n e . Ar fi m a i ieftine i m a i u o a r e , a s pus el . P r o d u c i a ar fi simpl i profitabil d i n m o m e n t u l n c a r e a c p t a t licena . i a m a i zis c o va o b i n e n m o d categoric p e n t r u c a fcut

PRIN ESA

CAS1LIA

45

t o a t e d e m e r s u r i l e n e c e s a r e . Dificultile n t m p i n a t e au fost m i n o r e , p e n t r u c f i r m a B r e s c o u N a n t e r r e a r e o r e p u t a i e a t t de b u n i este r e s pectat , aa c n - a r m a i a v e a nevoie d e c t d e a c o r dul soului m e u . S-a oprit copleit de aceeai t r i s t e e c a r e se p u t e a citi n egal m s u r i pe c h i p u l soului ei . A r m e ! a e x c l a m a t el . N - a m s s e m n e z nici odat . E s t e d e z o n o r a n t , nelegi , s faci n zilele n o a s t r e c o m e r cu a r m e ! E s t e de n e c o n c e p u t ! n E u r o p a de azi aceasta nu este o a f a c e r e c a r e s se b u c u r e de o r e p u t a i e b u n . n special c n d este vorba d e a r m e d i n m a t e r i a l plastic c a r e p o t f i t r e cute p r i n a e r o p o r t u r i f r a fi d e p i s t a t e . B i n e n eles , tiu c m a t e r i a l e l e n o a s t r e plastice ar fi f o a r t e potrivite , d a r niciodat , a b s o l u t n i c i o d a t n -o s se n t m p l e ca n u m e l e m e u s fie folosit p e n t r u v n z a r e a d e a r m e c a r e a r p u t e a s -i gseasc d r u mul s p r e teroriti . Categoric , aa ceva este de n e conceput ! A m v z u t p e c h i p u l lui c , n t r - a d e v r , aa era . Unul din managerii notri mai vechi mi-a telefonat a c u m o l u n s m n t r e b e d a c c h i a r Voiam s f a b r i c m a r m e , a c o n t i n u a t el furios . Nu auzisem p n a t u n c i n i m i c d e s p r e asta . N i m i c ! Apoi H e n r i N a n t e r r e a t r i m i s o scrisoare p r i n c a r e uni c e r e a n m o d oficial c o n s i m m n t u l . I - a m i s p u n s c n - a m s i-1 d a u n i c i o d a t i m a t e p t a m Ca t o a t p r o b l e m a s se ncheie aici . S u b nici o form nu se poate trece la fabricarea armelor fr C o n s i m m n t u l m e u . D a r s -mi a m e n i n e soia ! Ce fel de a m e n i n r i ? am n t r e b a t . H e n r i N a n t e r r e m i - a zis , a r s p u n s p r i n e s a I I o voce slab , c este sigur c am s-1 c o n v i n g

46

DICK

FRANCIS

p e soul m e u s s e m n e z e , p e n t r u c n -o s v r e a u s se n t m p l e v r e u n a c c i d e n t cuiva la c a r e in . . . s a u v r e u n u i a d i n o a m e n i i c a r e s u n t n serviciul nostru. Nu e r a de m i r a r e c acestea o r v i s e r , m i - a m zis n g n d . A r m e , a m e n i n r i c u violen , p e r s p e c t i v a d e z o n o a r e;i t o t u l se afla la a n t i p o d u l e x i s t e n e i sale respectabile , sigure i ferite de vl t o r i l e l u m i i . H e n r i N a n t e r r e , c u c h i p u l lui d u r i voce a u t o r i t a r , p e s e m n e c o b t e a la c a p de cel puin o o r c n d am a j u n s eu n loj . Ce s-a n t m p l a t cu p r i e t e n i i d u m n e a v o a s t r de la N e w b u r y ? am n t r e b a t - o . Cei d i n loja d u m neavoastr ? El le -a s p u s s plece , a r s p u n s ea obosit . Le -a zis c t r e b u i e s v o r b e a s c cu m i n e u r g e n t , i a r e i s nu se mai ntoarc. i ei au plecat . Da. Ei bine . . . i eu n s u m i f c u s e m la fel . Eu n - a m t i u t cine este , a c o n t i n u a t p r i n esa . H a b a r n - a v e a m ce este cu el . A i n t r a t ca o vijelie i i -a t r i m i s pe toi a f a r i nici n - a v r u t s a u d n t r e b r i l e m e l e . Eu . . . A n l a t d i n u m e r i . . . E u n i c i o d a t n - a m fost p u s n t r - o a s e m e n e a si tuaie. H e n r i N a n t e r r e , e l nsui a r t a n b u n m s u r c a u n terorist , m i - a m zis n sinea m e a . n orice caz , a v e a o c o m p o r t a r e de t e r o r i s t : voce p u t e r n i c , a c i u n i d e for i a m e n i n r i . Ce i -ai s p u s ? am n t r e b a t - o , p e n t r u c , dac putea cineva s domoleasc un terorist prin c u v i n t e , cu s i g u r a n , p r i n e s a i z b u t e a s-o fac .

PRIN ESA

CASILIA

47

Nu tiu . El nu asculta . P u r i simplu , v o r bea a c o p e r i n d tot c e n c e r c a m e u s -i s p u n , p n ce , n cele d i n u r m , n u i - a m m a i zis n i m i c . N - a v e a rost . C n d a m n c e r c a t s m ridic , m - a m p i n s jos . C n d v o r b e a m , e l u r l a i m a i t a r e . T u r u i a n t r - u n a , s p u n n d m e r e u aceleai l u c r u r i , iar i iar . . . C n d a i i n t r a t n loj e u e r a m c o m p l e t n u c . T r e b u i a s fi r m a s . N u . . . ai f c u t m u l t m a i b i n e c ai plecat . S -a u i t a t la m i n e calm . P o a t e c ar fi t r e b u i t , pu r i simplu , s m l u p t cu el , m i - a m zis n sinea mea , d a r p r o b a b i l c a fi p i e r d u t i, cu s i g u r a n , asta n - a r fi fost de nici un folos n i m n u i . In orice iaz, am proce dat prost c n-am rmas. G e r a l d G r e e n i n g i -a d r e s glasul , a p u s pe m a s a de alturi hrtiile prinse cu clam de mica plan

et de scris i a r eveni t l ng per et e , n spatele


meu , u n d e a c o n t i n u a t s se m i t e de pe un picior pe cellalt . P r i n e s a Casilia m i - a povestit , a s p u s el zor nind n i t e m o n e d e n b u z u n a r , c n n o i e m b r i e

trecut jocheul ei le -a venit de hac la doi ma g na i

Corup i din l u m e a presei , p r e c u m i u n u i ticlos ce


I fcut a v e r i m p i n g n d u - i pe alii Ia f a l i m e n t . M i - a m n t o r s c a p u l i, p e n t r u o f r a c i u n e de '' ( und , i -am n t l n i t p r i v i r e a c a r e e x p r i m a t o t a l nencredere . Este o p e r s o a n d e r u t a n t , m i - a m zis . Nu la a s t a m - a fi a t e p t a t de ia un om al legii . L u c r u r i l e , o a r e c u m , a u m e r s d e l a sine , a m p u s pe un ton neutru. Ei te m a i u r m r e s c i a c u m s -i p l t e a s c poliele ? Era o t e n t i r o n i c n vocea sa , ca i c u m n i ni' ni n - a r p u t e a l u a n serios p o v e s t e a p r i n e s e i .

48

DICK

FRANCIS

D i n c t e tiu , d o a r cel cu a v e r e a f c u t pe s e a m a f a l i m e n t e l o r p u s e de el nsui la cale . Maynard Allardeck ? Ai auzit de el ? L - a m c u n o s c u t , a s p u s G r e e n i n g cu un u o r z m b e t d e triumf . U n b r b a t serios , n c n t t o r , a zice . N i c i d e c u m un escroc . N - a m fcut nici u n c o m e n t a r i u . E v i t a m s v o r b e s c d e s p r e M a y n a r d ori de c t e ori e r a posibil p e n t r u c n u v o i a m ctui d e p u i n c a l u c r u r i l e d e f i m t o a r e pe c a r e le -a fi p u t u t s p u n e s a j u n g la u r e c h i l e lui de c r c o t a . n orice caz , a c o n t i n u a t G r e e n i n g cu i r o ni e v d i t n voce , p r i n e s a Casilia a r dori a c u m s alergi n galop i s ncerci s-1 scapi pe d o m n u l de Br e s c o u d e odiosul N a n t e r r e . Nu, nu, a protestat prinesa nlndu-i capul . G e r a l d , n - a m s p u s e u aa ceva . M - a m ridicat ncet n p i c i o a r e i m - a m n t o r s ca s-1 privesc pe G r e e n i n g d i r e c t n f a i nu tiu ce a v z u t el exact , d a r a n c e t a t s se m a i b a l a n seze de pe un picior pe cellalt , i -a scos m i n i l e d i n b u z u n a r i a d e c l a r a t b r u s c pe cu t o t u l alt t o n : Nu asta a spus , d a r , fr n d o i a l a s t a d o rete . i t r e b u i e s r e c u n o s c c p n n acest m o m e n t a m c o n s i d e r a t c este u n fel d e g l u m . M -a p r i v i t n c u r c a t . Ascult , d r a g u l m e u , p o a t e c m - a m nelat . Kit , a i n t e r v e n i t p r i n e s a d i n s p a t e l e m e u , t e rog , i a loc . C a t e g o r i c n - a m c e r u t asta . M n treba m doar . . . O , te rog , ia ioc . M - a m aezat i m - a m a p l e c a t n f a s p r e ea , p r i v i n d u - i ochii nelinitii .

PRIN ESA

CASILIA

49

A c e a s t a este ceea ce dorii , am s p u s cu so licitudine . A s t a t r e b u i e s fie . Voi face t o t ce p o t c a s v ajut . D a r e u s u n t totui . . . u n j o c h e u . Eti un Fielding , a r s p u n s ea pe n e a t e p tate . Acest l u c r u 1-a neles a d i n e a o r i G e r a l d . Ai acel ceva . . . de c a r e B o b b y zicea c tu n u - i d a i seama . . . S -a oprit , o a r e c u m confuz . n m p r e j u r r i n o r m a l e n i c i o d a t p r i n e s a n u m i - a v o r b i t n acest fel. V o i a m s te rog , a c o n t i n u a t ea cu o s t p n i r e de sine ce d e v e n e a tot m a i vizibil , s faci tot posi bilul ca s previi orice fel de a c c i d e n t e " . S te g n d e t i la ce s -ar p u t e a n t m p l a , s ne a v e r t i zezi , s ne d a i un sfat . A v e m nevoie de cineva ca tine , de cineva a c r u i m i n t e s p o a t prefigura . . . S-a oprit . t i a m e x a c t ce voia s s p u n , d a r a m zis : V -ai g n d i t s a n u n a i poliia ? A n c u v i i n a t n t c e r e p r i n t r - o n c l i n a r e a capului i, d i n s p a t e l e m e u , G e r a l d a s p u s : L e - a m telefonat i m e d i a t d u p ce p r i n e s a mi -a p o v e s t i i ce s-a n t m p l a ; . M i - a u r s p u n s c l i -au n o t a t ce l e - a m zis . N - a u n t r e p r i n s nici o a c i u n e ? am s u g e r a t

eu.
Au s p u s c s u n t s u p r a a g l o m e r a i cu delicte care deja s -au comis , d a r a u p u s a c e a s t cas s u b lup raveghere. - i ai discutat , bineneles , cu cineva d i n de rspundere, nu ?

factorii

A t t ct i - a m p u t u t gsi n s e a r a asta . Este imposibil , a m g n d i t n sinea m e a , s p Beti pe cineva n p e r m a n e n ca s nu fie asasinat , dar m n d o i a m c H e n r i N a n t e r r e a v e a d e g n d l mearg att de departe. Era mult mai probabil

50

DICK

FRANCIS

c s-a g n d i t c ar p u t e a s sperie cu d e s t u l u u r i n un b t r n p a r a l i z a t i o femeie lipsit de sim p r a c t i c , n u m a i c el a s u b e s t i m a t a t t c u r a j u l p r i n esei ct i o n o a r e a inflexibil a soului ei . P e n t r u u n o m lipsit d e s c r u p u l e , opoziia m o r a l l a c a r e se a t e p t a p u t e a s -i p a r o n c p n a r e t e m p o rar uor de nlturat, dar nicidecum o barier de netrecut. M n d o i a m c p u n e a , n t r - a d e v r , l a cale a c c i d e n t e ; se a t e p t a ca a m e n i n r i l e s fie sufici e n t e . M n t r e b a m ct d e c u r n d a v e a s afle c nu e r a u ? M-am adresat prinesei : V -a fixat N a n t e r r e o a n u m e p e r i o a d de t i m p ? V -a s p u s c n d i u n d e u r m a ca d o m n u l de B r e s c o u s s e m n e z e h r t i a ? N - a m s-o s e m n e z , a i n t e r v e n i t R o l a n d de Brescou . N u , d o m n u l e , d a r H e n r i N a n t e r r e n u tie nc . A zis c va t r e b u i ca un n o t a r s fie m a r t o r c n d s e m n e a z soul m e u , a r s p u n s p r i n e s a cu o voce slab . A s p u s c a v e a s a r a n j e z e el asta i o s ne a n u n e cnd . Un n o t a r ? Un j u r i s t francez ? Nu tiu . El le -a v o r b i t p r i e t e n i l o r m e i n e n glez , d a r , d u p ce ei au plecat , a n c e p u t s t u r u i e n f r a n c e z i eu i - a m s p u s s v o r b e a s c n englez . E u tiu franceza , bineneles , d a r p r e f e r engleza , c a r e este ca o a d o u a l i m b p e n t r u m i n e , d u p c u m tii . A m d a t d i n cap . D a n i e i l e mi spusese c nici p r i n e s a , nici soul ei nu v o r b e a u acas n l i m b a

PRIN ESA

CASILIA

51

m a t e r n a celuilalt , a m n d o i c o n s i d e r a u engleza ca limba lor de b a z i di n a c e a s t c a uz aleseser s locuiasc n Anglia . Ce p r e s u p u n e i c va face N a n t e r r e c n d va afla c c e r e r e a t r e b u i e s fie s e m n a t de p a t r u p e r soane , n u numai de domnul de Brescou ? l-am n trebat pe G reening. S -a u i t a t la m i n e fix , a v n d s t r l uc i r i n p r i viri . A r e lentile d e contact , a m g n d i t n t r e a c t . Consecinele s u n t specialitatea d u m i t a l e , d i n neleg , a r s p u n s el . cte

D e p i n d e de ct este el de bogat , de l acom , de n s e t a t d e p u t e r e , d e t e n a c e i d e c r i mi n a l , a m r s p u n s eu . O , d r a g , ce oribile s u n t t o a t e acestea , a spus p r i n e s a cu o voce a n e m i c . E r a m d e a c o r d c u ea . Cel p u i n n aceeai m sur ca i ea a fi p r e f e r a t s fiu pe o pist , n b taia v n t u l u i , u n d e ticloii a v e a u p a t r u p i c i o a r e i o zbal . Ex i s t o cale si mpl ca s v i n e i familia i g u r a n i s v p s t r a i n u m e l e n e p t a t . C o n t i n u , a s p u s d o m n u l de Brescou . C u m - S c h i m b a i n u m e l e societii i v i n d e i p r lea d u m n e a v o a s t r . El a clipit . P r i n e s a i -a d u s m n a la g u r i eu na m p u t u t s v d r e a c i a lui G r e e n i n g c a r e s e afla n spat el e m e u . D i n p c a t e , a s pus n cele di n u r m R o l a n d do Brescou , nu pot s-o fac fr c o n s i m m n t u l lui I lenri N a n t e r r e . Aa a fost stabilit a c o r d u l iniial . A fcut o p a u z . Este posibil , bineneles , ca el s
9

n s

52

DICK

FRANCIS

s e nvoiasc c u a s e m e n e a s c h i m b r i d a c a r p u t e a s formeze un consoriu care s preia totul, avndu - 1 pe el n f r u n t e cu o m a j o r i t a t e de v o t u n . A t u n c i a r p u t e a s fabrice a r m e d a c d o r e t e . P a r e o soluie acceptabil , a s p u s G e r a l d G r e e n i n g d i n spatele m e u f r p r t i n i r e . A i iei d i n n c u r c t u r . Ai t r a n s f o r m a t o t u l n capital . Da . . . c u s i g u r a n , p r o p u n e r e a t r e b u i e l u a t n c o n sideraie . R o l a n d d e B r e s c o u mi s t u d i a faa . S p u n e - m i , a zis el , tu p e r s o n a l ai u r m a a c e a s t cale ? A u r m a - o o a r e ? m - a m n t r e b a t n sinea m e a . A u r m a - o d a c a fi b t r n i p a r a l i z a t ? A u r m a - o d a c a ti c r e z u l t a t u l ar fi o g r m a d de n o i a r m e n t r - o l u m e c a r e deja se scald n ele ? D a c a ti c m n d e p r t e z de principiile m e l e de v i a ? D a c nu m i - a r fi i n d i f e r e n t s i g u r a n a familiei mele. Nu tiu , i -am r s p u n s . A sch ia t un z m b e t i i -a n t o r s c a p u l s p r e p r i nes. i t u , d r a g a m e a , tu ai p r o c e d a aa ? E a n - a m a i a p u c a t s r s p u n d fiind n t r e r u p t de b z i t u l i n t e r f o n u l u i r e c e n t i n s t a l a t n cas i care scutea pe toat lumea de multe drumuri de fcut . P r i n e s a a r i d i c a t r e c e p t o r u l , a a p s a t un b u t o n i a s p u s : - D a . A a s c u l t a t , apoi a zis : N u m a i o clip . i -a ridicat privirile s p e r soul ei i 1-a n t r e b a t : A t e p i oaspei ? D a w n s o n zice c au v e n i t doi d o m n i c a r e s p u n c au fixat o n t l n i r e . I -a c o n du s n bibliotec .

PRIN ESA.

CASILIA

53

R o l a n d d e B r e s c o u i -a c l t i n a t c a p u l plin d e ndoieli i c h i a r a t u n c i s-a a u z i t un p o c n e t n leiefon . Poftim ? a spus prinesa ducndu-i iar re c e p t o r u l la u r e c h e . Ce -ai spus , D a w n s o n ? A ascul tat , d a r se p a r e c nu se m a i a u z e a n i m i c . A p l e cat , a zis ea n e d u m e r i t . Ce crezi c s-a n t m p l a t ? M d u c s v d , d a c dorii , am s p u s eu . D a , Kit , te rog d u - t e . M - a m ridicat i m - a m n d r e p t a t s p r e u , d a r nici n - a m a p u c a t s-o a t i n g c n d s-a deschis b r u s c i i -au fcut a p a r i i a doi b r b a i c a r e au pit cu a p l o m b n u n t r u . U n u l e r a fr nici u n d u b i u I l e n r i N a n t e r r e ; l a u n p a s n u r m a lui v e n e a u n t n r cu o fa u s c i v i palid , m b r c a t n t r - u n c o s t u m n e g r u i s t r m t i cu o serviet n m n . D a w s o n a v e n i t a l e r g n d n u r m a lor , abia r e s p i r n d , c u g u r a deschis d e g r o a z p e n t r u m o dul n e p r o t o c o a r n c a r e i -au fost n c l c a t e a t r i buiile . - D o a m n , a s p u s el n e a j u t o r a t , p u r i sim plu a u t r e c u t v a l - v r t e j p e l n g m i n e . . . H e n r i N a n t e r r e a t r n t i t cu b r u t a l i t a t e u. a c o p e r i n d u - i explicaiile i s-a trezit n t r - o c a m e r plin de l u m e . A p r u t d e c o n c e r t a t c n d 1-a v z u t pe G e r a l d G r e e n i n g , m i - a a r u n c a t apoi i m i e o privire sfichiuiicare a m i n t i n d u - i c m v z u s e nainte , d a r fr s-1 n c n t e acest l u c r u . M i - a m d a t s e a m a c se a t e p t a s e s -i gseasc d o a r pe p r i n e s i soul ei , socotind c i t i m o r a s e pe a m n d o i n suficient m s u r p e n t r u a-i a t i n g e scopul . N a s u - i coroiat p r e a m a i e s t o m p a t aa c u m s e proiecta p e p e r e i i d e c u l o a r e n u f o a r t e deschis .

34

DICK

FRANCIS

i a r a g r e s i u n e a nu -i m a i era att de concentrat c u m fusese n loja c u m u l t m a i mic , totui , fora se m e n i n e a a t t n vocea ridicat , c t i n r e s p i n g e r e a total a u n u i c o m p o r t a m e n t civilizat care -i lipsea p r o b a b i l d i n t o t d e a u n a . A pocnit d i n d e g e t e s p r e c a m p i o n u l su , c a r e a scos d i n serviet o coal de h r t i e de c u l o a r e bej i i -a dat -o , apoi i -a spus ceva d e s t u l de l u n g i vizibil n e p l c u t lui R o l a n d de Brescou n francez . i n t a a t a c u r i l o r sale s-a t r a s s p r e s p a t e n s c a u n u l cu rotile , p a r c s p r e a se r e t r a g e d i n faa a ceva d e z a g r e a b i l i, n p r i m a p a u z ivit , i -a s p u s cu sete : V o r b e t e n englez . H e n r i N a n t e r r e a f l u t u r a t h r t i a i a d a t d r u m u l unei alte a v a l a n e n f r a nc e z t r e c n d peste orice n c e r c a r e a d o m n u l u i Br e s c o u de a-1 n t r e r u p e . P r i n e s a a fcut un gest n e a j u t o r a t s p r e m i n e a r t n d u - m i c asta e r a e x a c t ce i se n t m plase i ei . Nanterre ! a intervenit autoritar Gerald G r e e n i n g p r o f i t n d d e u n respiro di n t i r a d a aces tuia , p e n t r u c de o p a u z nici m c a r nu p u t e a fi vorba. E u m - a m r e n t o r s l a fotoliul p e care - 1 o c u p a s e m n a i n t e , m - a m aezat n e l p u n n d u - m i picior peste picior i am n c e p u t s -mi balansez u n u l d i n ele . Ac e a s t a 1-a iritat pe N a n t e r r e fcndu - 1 s se opreasc i s -mi s p u n ceva c a r e t r e b u i e s fi

fost

Et qui etes vons ?"

dei nu s unt sigur .


i

B r u m a de f r a nc e z pe c a r e o t i a m fusese n v a t pe h i p o d r o m u r i l e di n A u t e u i l i C a g n e s - s u r - M e r
1

i tu cine eti ?

(fr.)

PRIN ESA

CASILIA

55 (garduri ) ,

consta n pr i nc i pa l din c u v i n t e ca

: haies

P r i v e a m cal m s pr e N a n t e r r e i a m c o n t i n u a t s -mi balansez piciorul . G r e e n i n g a profitat de s c u r t a p a u z ca s s p u n destul de t r a n a n t : D o m n u l de Br escou nu m a i a r e nici o a u t o m a t e d e a c u m n a i n t e c a s s e mn e z e v r e o h r t i e sau orice alt d o c u m e n t . Nu fi ridicol , a spus N a n t e r r e . v o r b i n d n cele din u r m n englez , l i mb pe care , ca toi oameni i de afaceri francezi , s-a dovedit a o st pni perfect . A r e m u l t p r e a m u l t a u t o r i t a t e . E l nu este n cont act cu l u m e a m o d e r n i a t i t u d i n e a lui obs t r uc t i v t r e b u i e s nceteze . Eu i cer s ia o h o t r r e care va da un n o u i m p u l s i va a d u c e p r o s p e r i t a t e une i firme c a r e m b t r n e t e i sufer d e m e t o d e nvechite . V r e m u r i l e construirii d e d r u m u r i s -au t e r m i n a t . T r e b u i e s c u t m noi pi e e de desfacere . Eu am gsit o a s e m e n e a p i a c a r e se pot r i v e t e perfect p e n t r u ma t e r i a l e l e plastice pe care le f a b r i c m noi i nici o p r e j u d e c a t s t u p i d i p e r i m a t n -o s -mi stea n cale . D o m n u l de Br e s c o u nu ma i a r e a u t o r i t a t e a
de a lua s i n g u r decizii , a s pus G r e e n i n g . Ali p a t r u oameni , n afar de el , t r e b u i e s -i p u n s e m n turile pe orice modificare legat de profilul i o r i e n t a r e a firmei . Asta , categoric , nu este a d e v r a t , a s pus N' a n t e r r e c u trie . De Br e s c o u a r e p u t e r e t ot a l de decizie . Nu m a i ar e . A s e m n a t n acest sens . N a n t e r r e p r e a d e r u t a t i ncepuse s reflec t e z e la piedicile p e c a r e G r e e n i n g a r p u t e a , de fapt ,

courants (alergtori ) i

piste (pist ) .

56

DICK

FRANCIS

s le p u n , c n d acesta a fcut greeala s t u p i d s t r a g c u coada ochiului s p r e h r t i i l e d e p e m a s . C u m p o a t e f i cineva a t t d e prost , m i - a m zis n sinea m e a i l - a m d e t e s t a t n m o m e n t u l n c a r e N a n t e r r e i-a u r m r i t d i r e c i a privirii i s-a m i cat c u viteza fulgerului p n l a m a s a j u n g n d acolo p r i m u l . Las -ie jos , a s p u s G r e e n i n g furios , d a r N a n t e r r e deja rsfoia paginile i i le -a n t i n s r a p i d pali d u l u i s u acolit . A s t a s u n t legale ? a n t r e b a t el . G e r a l d G r e e n i n g a fcut civa pai ca s -i recapete documentele n timp ce francezul ce nu n e fusese p r e z e n t a t s e t o t t r g e a napoi p a r c u r g n d h r t i i l e pe care le i n e a astfel ca s n u - i p o a t fi luate. Oui, legale . a s p u s el n cele d i n u r m . D a , s u n t

n acest caz . . . N a n t e r r e i -a s m u l s foile d i n m n i Ie -a r u p t b u c i i b u c e l e . D o c u m e n t u l n u m a i exist . B i n e n e l e s c exist , i -am s p u s eu . C h i a r fcut b u c i , exist . A fost s e m n a t de fa cu m a r tori . I n t e n i a r m n e un fapt i a c t u l p o a t e fi scris din n o u . N a n t e r r e m - a sfredelit c u p r i v i r e a . Tu cine eti ? m - a n t r e b a t el . prieten. n c e t e a z s -i t o t b i piciorul la . m c o n t i n u a t s mi -1 balansez . A Un

De ce nu v r e i s nelegi c d e m n u l de B r e s c o u n u va a c c e p t a n i c i o d a t ca societatea lui

PRIN ESA

CAS1LIA

57

s v n d a r m e ? l -am n t r e b a t . D a c d u m n e a t a asta doreti , de ce nu eti de acord ca f i rm exis a te n t s fie dizolvat i cu p a r t e a d u m i t a l e s o porneti pe un d r u m p r o p r i u ? Se ui t a l a m i n e p r i n t r e gene , toi d i n c a m e r a t e p t n d u - i r s p u n s u l . C n d 1-a dat , 1-a spus n sil, d a r se v e d e a clar c nu m i n e a . Vetile e r a u oas t e i p e n t r u R o l a n d de Brescou . Mi s-a spus , a vorbi t cu m n i e N a n t e r r e , c se va a c o r d a licena n u m a i dac o va cere de Brescou personal . M s-a precizat c este esenial i a v e m ca g a r a n i e n u m e l e su . A t u n c i mi -a veni t ideea c cineva din culisele franceze pr ob a b i l c nu voia ca N a n t e r r e s fabrice a r m e i, ca a t a r e , i luase m s u r i subtile spre a-1 opri , e v i t n d un refuz net , care , din p u n c t de ve der e politic , p o a t e c n - a r fi picat t oc ma i bi ne . P u n n d o condiie c a r e nu va fi ndepl i ni t n s e m n a s lase eecul p l a n u r i l o r lui N a n t e r r e s a p a r ca i 1 itorndu -se absolut n u m a i lui de Brescou . Aa c , a c o n t i n u a t N a n t e r r e a m e n i n t o r , (ie Brescou va t r e b u i s s emneze . Cu voie sau fr do voie . S-a u i t a t ia paginile r u p t e pe c a r e nc le mai i n e a n m n i i Ie -a d a t nsoi torul ui su . Du-te i vezi u n d e e baia , i -a spus el . D e s c o t o r o ite-te de hr t i i l e astea . Apoi nt oar ce -t e . T n r u l cu. figur palid a d a t din cap i a p l e cai . G e r a l d G r e e n i n g a n c e p u t s fac tot felul de pr ot es t e c a r e n - a u a v u t nici un efect a s u p r a lui Na n t e r r e . Acesta p r e a b n t u i t d e g n d u r i c a r e uii -l n c n t a u deloc i 1-a n t r e r u p t pe G r e e n i n g ; p u n n d u - i pe un t o n ridicat : Ci ne s u n t o a me ni i c a r e au s e m n a t h r t i a ?

pr mi s

58

DICK

FRANCIS

Greening, dnd pentru prima oar dup atta v r e m e d o v a d a n e l e p c i u n i i u n u i om al legii , a s p u s c h a b a r n u avea . U n d e s u n t respectivii ? 1-a n t r e b a t N a n t e r r e p e R o l a n d d e Brescou . A p r i m i t d r e p t r s p u n s o r i d i c a r e galic din u m eri. A p u s n t r e b a r e a cu aceleai s t r i g t e p r i n e s e i , c a r e a c l t i n a t t c u t d i n cap , apoi mi -a pus -o i mie c u acelai r e z u l t a t . Unde sunt ? C r e d c acetia a s c u l t a u a c o r d u r i l e a r m o n i o a s e d i n C h o p h i n i m n t r e b a m d a c m c a r tiau d e s p r e e x i s t e n a d o c u m e n t u l u i n spe . C u m i c h e a m ? a n t r e b a t N a n t e r r e . N - a r s p u n s n i m e n i . S -a d u s la u i a s t r i g a t t a r e pe hol : V a l e r y ! Vino aici i m e d i a t , V a l e r y ! Vino odat ! T n r u l V a l e r y a a p r u t n g r a b i cu m i n i l e goale . S-a t e r m i n a t cu d o c u m e n t u l , 1-a a s i g u r a t el . T o t u l s-a d u s pe c a n a l n jos . Ai citit s e m n t u r i l e de pe el , da ? 1-a n t r e b a t N a n t e r r e . i a m i n t e t i n u m e l e acelea ? V a l e r y a n g h i i t n sec . Eu nu ... L -a s t r b t u t un fior . Nu l e - a m d a t a t e n i e . ... p r i m u l e r a al p r i n e s e i Casilia . . . i celelalte ? V a l e r y i -a c l t i n a t capul , ochii mai-mai s -i ias d i n orbite . i el , ca i N a n t e r r e , v e d e a p r e a t r z i u c a r u n c a s e r nite i n f o r m a i i c a r e le -ar fi p u t u t fi utile . i c n - a v e a u c u m s fac

PRIN ESA

CASILIA

59

p r e s i u n i a s u p r a u n o r o a m e n i a c r o r i d e n t i t a t e n -o c u n o t e a u . Nu tiau pe cine s m i t u i a s c sau s ia cu biniorul . N a n t e r r e i -a c o n c r e t i z a t f r u s t a r e a d e v e n i n d i m a i agresiv , v r n d u - i d i n n o u s u b ochi lui R o l a n d de B r e s c o u f o r m u l a r u l i c e r n d u - i s -1 semneze. D o m n u l d e B r e s c o u nici m c a r n u s-a d e r a n jat s d e a d i n c a p . N a n t e r r e n - a r e anse , m i - a m zis n sinea m e a i n c u r n d o s se r e t r a g . D a r m - a m nelat . I -a n t i n s f o r m u l a r u l lui Valery , i -a b g a t m n a d r e a p t s u b h a i n i, d i n t r - u n loc a s c u n s a scos un pistol n e g r u . Cu un p a s de felin a a j u n s lng p r i n e s , i -a lipit e a v a d e t m p l , r m n n d in s p a t e l e ei i i n n d u - i s t r n s c a p u l cu m n a s t n g , d e sub b r b i e . A c u m , a spus el cu a s p r i m e c t r e de B r e s semneaz formularul. cou ,

n t r - o a t m o s f e r electrizat , am s p u s s i m p l u Nu fi ridicol . T e r m i n cu b i t u l acelui picior , m i - a N a n t e r r e furios . A m n c e t a t s-1 m a i balansez . E r a t i m p p e n t r u toate .

: zis

D a c o m p u t i pe p r i n e s a Casilia , am s p u s calm , d o m n u l d e B r e s c o u n -o s -i s e m n e z e d e claraia .

60

DICK

FRANCIS

P r i n e s a s t t e a c u ochii nchii , i a r R o l a n d d e B r e s c o u p r e a fragil i pe p u n c t u l de a leina . V a l e r y r m s e s e cu ochii cscai , g a t a s -i ias d i n orbite , i a r G e r a l d G r e e n i n g p e u n d e v a , n spatele m e u s p u n e a n oapt , f r s -i c r e a d ochilor ceea ce v e d e a : O D o a m n e , D u m n e z e u l e !" Am spus cu g u r a u s c a t : D a c o m p u t i pe p r i n e s a Casilia , noi toi s u n t e m m a r t o r i . V a t r e b u i s n e o m o r i p e toi , i n

clusiv pe Valery .
V a l e r y a scos un g e a m t . D e m n u l de B r e s c o u n -o s s e m n e z e d e c l a r a i a , ? m c o n t i n u a t eu . Vei sfri l a n c h i s o a r e , p e v i a . i cu ce te -ai ales ? S e h o l b a s p r e m i n e c u ochii -i n e g r i , febrili , i n n d c u strnicie c a p u l p r i n e s e i . D u p o p a u z c a r e p a r c a d u r a t milenii a s c u t u r a t c a p u l p r i n e s e i i i-a d a t d r u m u l . N - a r e g l o a n e , a s p u s el . A v r t pistolul n a p o i n toc i i -a lsat d i n a d i n s j a c h e t a d e s c h e iat . M -a sfredelit cu p r i v i r e a ca i c u m ar fi v r u t s -i n t i p r e a s c c h i p u l m e u n m e m o r i e p e n t r u t o t d e a u n a i, f r nici un alt c u v n t , a ieit d i n camer. V a l e r y i -a n c h i s cehii , i -a deschis apoi pe j u m t a t e , i -a v r t c a p u l n t r e u m e r i i a ters -o pe urmele stpnului su artnd de parc ar fi v r u t s se afle o r i u n d e n alt p a r t e , n u m a i aici
nu.

P r i n e s a , cu un oftat de m a r e a m r c i u n e s -a lsat n g e n u n c h i l n g s c a u n u l cu rotile , i -a m b r i a t soul sprijinindu -i faa d e g t u l lui , p r u - i n e g r u , s t r l u c i t o r profilndu -i -se p e o b r a z u l lui

PRIN ESA

CASILIA

61

palici . El i -a ridicat m n a firav , i -a m n g i a t c a p u l i s-a u i t a t la m i n e cu ochii triti . A fi s e m n a t , a s p u s el . tiu . E u n s u m i m s i e a m r u i mi p u t e a m i m a g i n a c u p r i s o s i n p r i n c e t r e c u s e r ei . P r i n e s a t r e m u r a vizibil i c r e d c abia i s t p n e a p l n s u l . M - a m ridicat . Am s a t e p t jos , am s p u s eu . El a n c l i n a t r a p i d d i n cap , iar eu am n c e p u t s m r e t r a g p e u r m e l e lui N a n t e r r e a r u n c n d u - m i privirea napoi spre Gerald Greening. Paralizat, acesta m - a u r m a t n c h i z n d d u p e l u a i a m co b o r t in salon u n d e a t e p t a s e m i n a i n t e . N -ai tiut c pistolul nu e r a n c r c a t , n u - i aa ? m - a n t r e b a t el r g u i t . Nu. i -ai a s u m a t un risc teribil . S -a d u s d i r e c t la t a v a cu b u t u r i , i i -a t u r n a t b r a n d y cu o m n c a r e i t r e m u r a . Vrei i d u m n e a t a ? A m n c l i n a t d i n c a p i r n - a m aezat d e s t u l d e fr vlag p e u n a d i n c a n a p e l e l e c u h u s e d e c r e ion . Mi -a d a t i m i e un p a h a r i s-a p r b u i t i el "ei de sfrit n t r - u n fotoliu . N i c i o d a t nu m i - a u p l c u t a r m e l e , a s p u s c ! cu ochii dui n orbite .
1

M n t r e b d a c a a v u t de g n d s-1 folo Beasc, am zis eu . Nu cred , p e n t r u c l -ar Ii a d u s ncrcat . A t u n c i de ce-1 p o a r t cu el , ia u r m a urmelor ? Ar p u t e a fi un p r o t o t i p , nu c r e d e i ? am . rat eu . Pistolul s u d i n plastic , m o d e l u l pe

62

DICK

FRANCIS

c a r e s-1 a r a t e . M n t r e b c u m 1-a i n t r o d u s n Anglia f r s fie d e t e c t a t n a e r o p o r t u r i . C e c r e d e i ? L -a a d u s d e m o n t a t n b u c i ? G r e e n i n g a a t a c a t cu sete p a h a r u l su de brandy, dup care a spus : C n d l - a m n t l n i t n F r a n a , l -am consi derat bombastic i viclean . ns ameninrile acelea . . . c o m p o r t a r e a lui d i n s e a r a asta . . . Nu viclean , ci d u r , am s p u s eu . Mi -a a r u n c a t o p r i v i r e . Crezi c va r e n u n a ? N a n t e r r e ? N u , m t e m c n u . P e s e m n e c i -a d a t s e a m a c astzi a fost foarte a p r o a p e de a ob i n e ceea ce voia . A zice c va n c e r c a d i n n o u . ntr-u n alt m o d , p r o b a b i l . C n d d u m n e a t a n -o s te afli aici . A spus -o ca o a f i r m a i e sigur , t o a t e ndoielile lui a n t e r i o a r e a c u m d i s p r u t e . D a c n u v a f i a t e n t , m i - a m zis n sinea m e a , v a a j u n g e s s e c o n v i n g s i n g u r e x a c t de c o n t r a r i u . S -a u i t a t la ceas i a oftat d i n s t r f u n d u r i . I - a m p r o m i s soiei c a m s ntrzii f o a r t e p u i n . i u i t e ct de p u i n a fost ! T r e b u i a s ne n t l n i m la un d i n e u . A fcut o p a u z . D a c am s plec , ai s m scuzi , da ? E -n o r d i n e , am s p u s u o r s u r p r i n s . Nu v -ai gndit . . . - . . . s i n s t a l a i b a r i c a d e l e ? I -a t r e b u i t o clip s -i d e a s e a m a la ce m r e fer e a m , d u p c a r e a s p u s c - 1 va n t r e b a pe d o m n u l d e B r e scou ce dorete. Ar p u t e a fi a p r a t aa c u m ai a v u t de g n d , n u c r e d e i ? a m s p u s eu . M a i c u s e a m c N a n t e r r e n u tie a s u p r a cui s fac p r e s i u n i . Am tras cu c o a d a ochiului spre broura cu prelegeri despre

PRIN ESA

CASILIA

63

m a r i i m a e t r i , c a r e nc zcea p e m s u a d e cafea . Danieile i p r i n u l Litsi tiu c s-a folosit n u m e l e lor ? A c l t i n a t din c a p . P r i n e s a Casillia nu i -a p u t u t a m i n t i h o t e lul . D a r asta n u afecteaz l e g a l i t a t e a d o c u m e n t u l u i . C o n s i m m n t u l lor n a c e a s t faz n u este n e c e s a r . S -au auzit civa pai c o b o r n d scrile , apoi u a s -a deschis u o r i a i n t r a t p r i n e s a Casilia . A m n d o i n e - a m r i d i c a t n picioare . D a c plnsese , nu se v e d e a nici o u r m pe c h i p u l ei , dei inc m a i a v e a p r i v i r e a goal i p a l o a r e a o a m e n i l o r c a re au dat mna cu moartea. G e r a l d , a m n d o i v r e m s -i m u l u m i m c ai venit , a s p u s ea pe un t o n ceva m a i ridicat d e c t cel obinuit . N e p a r e r u c i - a m stricat d i n e u l . P r i n e s , a p r o t e s t a t el, t i m p u l m e u v a p a rine. S o u l m e u te roag , d a c ai p u t e a , s revii m ine diminea. G r e e n i n g a fost u o r n c u r c a t , de p a r c i -ar fi fost s t r i c a t p a r t i d a de golf de s m b t , a n t r e b a t d a c ora zece este c o n v e n a b i l i cu o v d i t u u rare a plecat . Kit . . . P r i n e s a s-a n t o r s s p r e m i n e . Ai s r m i la noi p e s t e n o a p t e ? n caz c . . . d o a r n caz c . . . D a , am r s p u n s . i -a n c h i s ochii , apoi i -a deschis iar . A fost o zi a t t de n g r o z i t o a r e . A fcut o pauz . T o t u l p a r e ireal . P o t s v t o r n ceva de b u t ? N u , Roag - 1 pe D a w s o n s -i a d u c s m n n c i ceva . S p u n e - i c ai s d o r m i n c a m e r a de

64

DICK

FRANCIS

b a m b u s . Mi -a a r u n c a t o p r i v i r e lipsit de expresie , fiind m u l t p r e a obosit ca s m a i p o a t fi s t p n i t d e v r e o e mo i e . S o u l m e u v r e a s t e v a d m i n e d i m i n e a. D a r d e s t u l de d e v r e m e , am s u g e r a t eu . T r e b u i e s fiu l a N e w b u r y p e n t r u p r i m a curs . D u m n e z e u l e , u i t a s e m ! Un licr de i n t e r e s i-a a p r u t n priviri . Nici m c a r n u t e - a m n t r e b a t ce -a fcut Co t o p a x i . A ieit al treilea . A alergat bine . A v e a m se n z a i a c asta se n t m p l a s e cu m u l t t i m p n u r m . Vei v e d e a l a video . A s e m e n i m u l t o r p r o p r i e t a r i e a c u m p r a casete video cu m a j o r i t a t e a curselor n c a r e a l e r g a u caii ei s p r e a-i privi i a se b u c u r a di n n o u , ori de c t e ori a v e a plcere , de p e r f o r m a n e l e lor . - Da , aa -i . A s pus n o a p t e b u n p e u n t o n a t t d e firesc de p a r c n - a r fi a v u t un pistol lipit de t m p l cu o ju m t a t e de or n u r m i a n c e p u t s u r c e u o r scrile cu o i n u t perfect d r e a p t . O femeie r e m a r c a b i l , m i - a m zis n sinea m e a nu p e n t r u p r i m a o a r i am c o b o r t l a demisol ca s-1 c a u t p e D a w s o n c a r e s t t e a i n c m a n faa t e l e vizorului b n d o b e r e . Valetul , u o r s t n j e n i t p e n t r u c n u - i p u t u s e o p r i p e musafirii nepoftii d e a a j u n g e n salon , n -a obi ect at cu n i m i c la p r o p u n e r e a m e a de a verifica m p r e u n s i s t e m u l de a p r a r e al casei . F e r e s t r e l e , ua d i n fa , ua d i n spate , de la demisol , t o a t e e r a u n c u i a t e . Mi -a spus c J o h n G r u n d y , a s i s t e n t u l medical , va sosi la o r a zece ca s-1 p r e g t e a s c pe d o m n u l d e Br es cou d e c u l c a r e i v a d o r m i n t r - o c a m e r

PRIN ESA

CASIE!A

65

alturat, iar mine diminea l va ajuta s fac baie, s se b rbiereasc i s se mbrace . i va face patul i la ora unsprezece va pleca. Dawson mi-a mai spus c el i so ia sa (sluj nica personal a prinesei) dormeau la demisol, iar restul personalului venea dimineaa. Prinul Litsi, care ocupa apartamentul de oaspei de la parter i domnioara de Brescou, a c camer se rei afla dincolo de dormitorul prinesei, dup cum tiam, erau plecai. Cnd i-am transmis c voi sta n camera de bambus i-a n l at sprncenele i mi-am dat .cama de ce abia atunci cnd m-a condus cu liftul la etajul de deasupra celui locuit de prin es i soul ei. Apartamentul era de-a dreptul magnific, pe tonuri de bleu pal, auriu i crem, pretndu-se unor oaspei de cea mai nobil spi, numele de camera de bambus venindu-i de la imprimeul draperiilor i mobilierul de culoare deschis, stil Chippendale chinezesc. Era un pat dublu, imens, 0 baie, tot felul de buturi i un televizor ascuns In dosul unor ui plasate cu discreie. Dawson a plecat i am profitat de ocazie ca B-i dau obinuitul telefon de sear lui Wykeham, B-i povestesc cum i alergasem caii. El a spus c i r a ncntat de Cotopaxi, dar nu n elegea ce se ntmplase cu mine, cum de nu mi-am dat seama Oe i-am f cut lui Cascade ? Dusty, plin de furie II relatase totul despre curs , inclusiv despre ins

pecia lui Maynard Allardeck care a urmat dup

ceea.

- Cum se simte Cascade ? l-am ntrebat.

66

DICK

FRANCIS

L-am cntrit. A pierdut 30 de livre. Abia i mai poate ine capul ridicat. Tu nu obinuieti s trimii caii la grajd n aceast stare. mi pare ru, am spus. Sunt ctiguri i ctiguri, a spus el moro cnos. L-ai terminat pentru Cheltenham. mi pare ru, am repetat eu plin de remucri. Cursele de la Cheltenham ce vor avea loc peste dou s pt mni i jum tate, reprezentau punctul de vrf al anului la steeple, ele bucurndu-se de un deosebit prestigiu i de premii mari. Lui Wykeham i plcea, mai presus de orice, s aib ctigtori acolo, lucru dup care tnjeam i eu i orice jocheu de steeple. S pierd un premiu la Cheltenham cred c era o nv de tur minte pentru mine, ca s nu m mai las copleit de pro pria-mi nefericire, iar pentru Wykeham mi prea ru din tot sufletul. S nu mai faci una ca asta mine cu Kalgoorlie, a spus el cu severitate. Am oftat. Kalgoorlie era mort de muli ani. Memoria lui Wykeham i fcea feste pn ntr-att c uneori mi era cu neputin s-mi dau seama despre ce cal vorbete. Cu Kinley, adic ? i-am sugerat eu. Poftim ? Da, bineneles, aa ani spus i eu. S faci o curs frumoas cu el, Kit. Cel puin tia cu cine vorbete, mi-am zis : deseori nc mi mai spunea la telefon pe numele unui jocheu pe care-1 avusese cu zece ani n urm. L-am asigurat c am s fac o curs frumoas cu Kinley. i s ctigi, bineneles, a adugat el. E-n ordine.

PRIN ESA

CAS1LIA

67

O curs frumoas i o victorie nu puteau merge ntotdeauna mn n mn, dup cum i Cascade o tia bine. Kinley era, totui, sperana noastr cea mai mare pentru Cheltenham i, dac n-o s ctige uor la Newbury, n dejdile puse n el deveneau incerte. Dusty zice c prinesa n-a venit in padocul de prezentare nainte de cursa lui Cotopaxi i nici dup aceea nu 1-a vzut pentru c era furioas din pricina lui Cascade. Vocea gjit a lui Wykeham ora plin de nemulumire. Nu ne putem permite s-o mniem pe prines. Dusty se nal, i-am rspuns. N-a fost fu rioas. A avut nite neplceri cu... -... un vizita tor venit pe nepus mas n loja ei. Ea mi-a expli cat ulterior... i m-a invitat n Eaton Square, unde m aflu acum. O. a spus el domolit. E-n ordine, atunci. Cursa lui Kinley se d mine la televizor, a con tinuat el, aa c am s-o vd. Grozav. Ei bine. atunci... noapte bun, Paul. Noapte bun, Wykeham, i-am spus. Am sunat nerbdtor la telefonul robot de la mine de acas , dar n-au fost mesaje deosebite i imediat s-a rentors Dawnson cu cina : sup de pui, unc i o banan (la cererea mea). Mai trziu am fcut mpreun un nou tur al casei i, chiar cnd se ndrepta spre camera lui, l-am ntlnit pe John Grundy, care era un brbat de aizeci de ani, v duv. Att el ct i Dawson mi-au spus c n-am s -i deranjez dac am s mai repet rondul la ore trzii, dar, dei am urcat i

68

DICK

FRANCIS

cobort o dat sau de dou ori, imensa cas a rmas tcut toat noaptea, singure ceasurile auzindu-se ticind n surdin. Am dormit pe apucate n cearafuri de oland, sub o cuvertur de m tase, n pijamaua pe care mi-a adus-o Dawson, iar dimineaa am fost condus la Roland de Brescou. Era singur n salonul din apartamenul su, m brcat n costum de ora, cma alb i earf n loc de cravat. Pantofii negri erau lustruiioglind. Prul alb i era periat cu grij.Nu se fceau con cesii nici condiiei lui, nici sfritului de sptmn. Scaunul s u pe rotile era altfel dect celelalte, avnd un sptar nalt nct i putea rezema capul dac voia s mo ie. n aceast diminea , dei el era complet treaz, n orice caz, i sprijinea capul de sptar. Te rog, ia loc, a spus el politicos i m-a urmrit cu privirea n timp ce m aezam n acelai fotoliu de piele viinie n care st tusem cu o sear nainte. El arta i mai fragil dect ieri, dac acest lucru nc mai era cu putin , pielea i cptase o culoare cenuie, iar minile lungi, care z ceau li nitite pe bra ele scaunului, aveau o anume trans paren, carnea care-i acoperea oasele fiind de gro simea unei coli de hrtie. M-am simit indecent de puternic i sntos n comparaie cu el i l-am ntrebat dac puteam s-i fiu cu ceva de folos. A spus nu clipind uor din ochi, ceea ce putea fi interpretat ca un zmbet de nelegere, ca i cum ar fi fost obinuit cu o asemenea reac ie de vinovie din partea vizitatorilor.

PRIN ESA

CASILIA

69

Vreau s-i mulumesc pentru c ai venit n ap rarea noastr , a spus el. Pentru c ai aju tat-o pe prinesa Casilia. El niciodat nu o numise soia mea" cnd discutase cu mine, dup cum nici eu nu a fi n drznit vreodat s o numesc altfel dect prines. Felul lui protocolar de a vorbi era ciudat de mo lipsitor. De asemenea, a continuat el cnd am deschis gura s obiectez, i mulumesc pentru c mi-ai dat rgazul ca s reflectez la ce trebuie fcut n legtur cu Henri Nanterre. i-a umezit buzele uscate cu vrful limbii care prea i ea deshidratat. Nam putut s dorm... nu pot s risc s i se fac vreun ru prinesei sau cuiva din preajma noastr. Este (impui pentru mine s cedez controlul, s gsesc un succesor... Dar eu n-am copii i au mai rmas foarte puini din familia Brescou. N-o s fie uor ca s aflu pe cineva din neamul meu care s-mi ia locul. Pn i gndul la discuiile i deciziile pe care aceast hotrre le implica prea s-1 epuizeze. Louis mi lipsete teribil, a spus el pe nea teptate. Nu pot s merg mai departe fr el. A venit vremea s m retrag. Trebuia s -mi fi dat seama... cnd a murit Louis... c sosise timpul. Prea c vorbete att pentru sine ct i pentru mine, limpezindu-i gndurile, ntrebrile citindu-i-se n ochi. N-am fcut nici un comentariu, manifestn(Iu-mi doar interesul. Totui cred c i eu eram de aceeai prere c timpul retragerii venise demult i se pare c el a intuit ceva din gndul meu, pentru c a

spus calm :

70

DICK

FRANCIS

Bunicul meu la nouzeci de ani a fost n deplintatea facultilor mentale. Am crezut c i eu am s mor aflndu-m n fruntea societii, dat fiind c acum sunt preedinte. Da. n eleg. Privirea i s-a oprit pe chipul meu. Prinesa Casilia va merge azi la curse. Sper c ai s vii cu ea n main. A fcut o pauz. Pot s te rog... s-o aperi, s nu i se ntmple ceva ru ? Da, o voi face cu preul vieii, am rspuns eu fr emfaz. Nici mcar nu suna melodramatic dup eveni mentele din seara trecut i el a prut s considere afirmaia mea ca foarte fireasc. Abia dac a n clinat vag din cap i m-am gndit c ulterior, privind lucrurile retrospectiv, am s fiu teribil de ruinat de mine nsumi. Dar, n momentul de fa. probabil c spusele mele acopereau exact gndu rile, iar sinceritatea lor srea n ochi pentru oricine. n orice caz, se pare c acesta era rspunsul pe care dorea s-1 aud. A dat din nou ncet i de cteva ori din cap, ca spre a pecetlui un pact i m-am ridicat smi iau rmas bun. Am vzut o serviet ieind cam pe jum tate de sub unul din scaunele dintre mine i u ; am ridicat-o i l-am ntrebat unde ar dori s-o pun. Nu este a mea, a rspuns el fr prea mult interes. Trebuie s fie a lui Gerald Greening. El revine n dimineaa asta. Totui, brusc mi-a rsrit n minte imaginea patetic a lui Valery care a scos formularul pentru obinerea aprobrii de fabricare a armelor exact din aceast serviet i care, pn la urm , a zbu ghit-o din camer cu minile goale. Cnd i-am

PRIN ESA

CAS1LIA

71

explicat acestea lui Roland de Brescou el a sugerat s-o duc jos, n hol, ca atunci cnd proprietarul ei se va ntoarce s-o ia, s nu mai fie nevoie s vin sus. Am luat servieta cu mine, dar, cum nu m caracteriza onestitatea i lipsa de curiozitate a lui de Brescou, m-am dus n camera de bambus i nu jos. Servieta din piele neagr , practic i modest, s-a dovedit a fi nencuiat i neinteresant, con innd doar ceea ce prea a fi un duplicat al for mularului pe care Roland de Brescou nu-1 semnase. O hrtie glbuie, mai toat scris cu litere cursive, mici i, bineneles, n francez, o hrtie banal care cu greu ai fi crezut c poate provoca tulbur rile pe care le-a provocat. Din ct mi pu team da seama, nu se referea n mod special la armament, dar avea multe spaii goale care tre buiau completate. Nu se completase nimic pe du plicat, dei era de presupus c formularul cu care plecase Valery era gata de semnat. Am pus formularul n sertarul unei mese i am dus servieta jos unde l-am ntlnit pe Gerald Greening care tocmai sosea. Ne-am dat bun dimi neaa, fiecare dintre noi avnd vie n minte amin tirea violenei din noaptea trecut, iar el a spus c, nu numai c rescrisese documentul, dar l i btuse la main aplicndu-i parafele necesai'e. Aa c eram att de amabil nct s-mi repet servi ciile ca martor ?

Ne-am dus din nou la Roland de Brescon i ne-am pus amndoi semnturile i eu am amintit iar c trebuie s-i informm pe Danieile i prinul Litsi. Nu m-am putut abine s nu m gndesc la

72

DICK

FRANCIS

ei. Acum pesemne c ei ascult nceputul prele gerii Capodoperele lui Leonardo..", fir-ar s fie. Da. da, spunea Greening. neleg c ei se rentorc mine sear. I-ai putea pune n tem chiar dumneata. Probabil. i acum, a zis Greening, s mprosptm memoria poliiei. S-a dus la telefon, a sunat i 1-a g sit pe poli istul de ieri i un superior. A obinut promisiunea ca acest caz s intre n atenia unui ofier de la C.I.D. i. Probabil c a fost ntrebat unde s-ar putea afla Nanterre i a trebuit s admit c nu tie. Imediat ce-i va face din nou apari ia v vom informa, spunea el, iar eu m ntrebam n sinea mea ct de imediat va fi acel imediat promis dac Nanterre se va ntoarce narmat. n orice caz, Roland de Brescou a prut a-1 aproba fr a da nici un semn de disperare i iam lsat pe amndoi discutnd despre cea mai bun modalitate de a gsi un succesor al lui de Brescou. Am fcut apoi diverse pregtiri pentru ziua ce o aveam n fa. Cnd prinesa a cobort cu Dawson nvrtindu-se n jurul ei ca s mergem la curse, eu m aflam n hol, iar Thomas, care fusese anun at prin telefon, a oprit lin maina n faa casei. Ea era mbrcat cu o hain de culoare bej, nu cu cea de samur, f p r l rie i cu cercei grei. de aur. Dei p rea perfect calm , n-a putut s nu arunce cteva priviri nelinitite de-a lungul strzii n timp ce traversa trotuarul nsoit de cei trei vajnici aprtori.
De p a r t a me n t u l de investigaii criminale din Mar ea B r i t a n i c

PRIN ESA

CASILIA

73

Este important, a spus ea dornic de con versa ie imediat ce s-a urcat n main i Thomas a blocat toate uile prin comand automat, s nu lsm ca primejdiile s ne ntunece bucuriile. Mda, am spus eu evaziv. A zmbit blnd. Este valabil i pentru tine, Kit. Acele bucurii sunt pentru mine modul de a-mi ctiga existena. Atunci primejdiile nu trebuie s ne mpie dice de a ne face datoria. A oftat. Spus aa, sun cam sever, nu crezi ? Deseori datoria i bucuria n adncul sufletului coincid, nu eti de aceast prere ? Nu m gndisem pn acum la asta i mi-am zis c, probabil, avea dreptate. Fr ndoial era un bun psiholog, n felul ei. Povestete-mi despre Cotopaxi, mi-a cerut n continuare i a ascultat mulumit punndu-mi ntrebri cnd m opream. Dup aceea am discutat despre Kinley, unul dintre cei mai buni sritori tineri de obstacole pe care-i avea, i apoi despre cel lalt cal care alerga n cursele de azi, Hillsborough, i abia cnd ne-am apropiat de Newbury am ntrebat-o dac era de acord ca Thomas so n soeasc n loj i s stea alturi de ea toat dupamiaza. Thomas ? a ntrebat ea surprins. Dar lui nu-i plac cursele, ll plictisesc, nu-i aa, Thomas ? De obicei, da, doamn, a spus el. Thomas este solid i capabil, am spus eu scond n eviden esenialul, iar domnul de Bres cou a cerut ca dumneavoastr s v bucura i de curse nemolestat.

74

DICK

FRANCIS

O, a exclamat ea deconcertat . Ce... ce anume i-ai spus lui Thomas ? S m uit dup un broscoi cu nas de vultur i s am grij s nu v supere, doamn, a rspuns prompt Thomas. Era uurat i amuzat, iar mie mi s-a prut c i mulumit. Acas , fie c ea tia sau nu, John Grundy i sacrifica dup-amiaza lui de smbt rmnnd lng Roland de Brescou, cu numrul de telefon al seciei locale de poliie bine ntiprit n minte. - Poli ia deja tie c s-ar putea s ave i ne cazuri, i spusesem eu lui de Brescou. Dac -i su nai, au s vin imediat. John Grundy, care era puternic pentru anii si, mrturisise c avusese de-a face destul de des cu beivi pui pe btaie, aa c ,,lsai totul n seama mea". Dawson a c rui soie ieea n ora cu sora lui, jurase c el no s dea drumul nici unui strin s le treac pragul. Dup prerea mea, cred c era puin probabil ca Nanterre s ncerce un alt atac frontal, dar ar fi fost o prostie s risc m nelund msuri de prevedere. Thomas, care. cu statura sa, ntr-adevr arta ca o gard personal, a mers toat dupamiaza la un pas n urma prin esei, iar aceasta s-a compor tat aproape tot timpul ca i cum n-ar fi tiut nimic de umbra care o nso ea. Ea nu voise s -i contra mandeze pe cei cinci prieteni pe care-i invitase n aceast dup-amiaz s ia masa mpreun ii ru gase, la sugestia mea, s r mn cu ea n loj in diferent ce s-ar ntmpla i s n-o lase singur dect dac ea nsi ar fi cerut-o.

PRINESA

CASII.IA

77)

Doi dintre ei au nsoit-o n padocul de pre zentare nainte de prima din cele dou curse n care alergau caii ei, iar Thomas se afla mereu n preajm, toi trei formnd un scut n jurul ei cnd au pornit spre tribune. Prinesa reprezenta o int mult mai probabil dect de Brescou nsui, mi-am zis n sinea mea nelinitit n timp ce m ndreptam cu Hillsborough spre start i o urm ream cu pri virea cum pleac din padoc. Soul ei n-ar fi semnat niciodat ceva care s-1 dezonoreze spre a-i salva propria via , dar ca s -i salveze so ia rpit... probabil c ar fi fcut-o. El ar putea s nege valabilitatea unei semn turi obinute prin ameninare. Ar putea retracta, ar putea face scandal, ar putea spune : N-am avut ncotro". n acest caz ar fi;posibil ca armele s nu se mai fabrice, dar sntatea lui ar fi deteriorat i numele f cut de rs. Mai bine s previi dect s salvezi, mi-am zis i m-am ntrebat dac -mi sc pase ceva. L-am simit pe Hillsborough n minile mele fr chef i am tiut n timp ce m ndreptam spre linia de plecare c n-o s fac o curs bun . Sem nalele pe care le dau caii care se simt i bine i sunt gata s alerge lipseau cu des vrire i, dei am ncercat s -1 nviorez dup ce s-a dat startul, el a r mas la fel de lene ca un motor nenc lzit. A abordat majoritatea obstacolelor corect, dar a pierdut teren la aterizare, pentru c nu pleca din

nou cu destul vitez i, cnd am ncercat s1 fac s alerge mai repede dup ultimul obstacol, fie c n-a putut, fie c n-a vrut, aa c i-au mai trecut nc doi cai nainte, terminnd i el, cu chiu, cu

76

DICK

FRANCIS

vai, pe locul al optulea din cei doisprezece concu reni. N-aveai ce-i face. Nu po i s ctigi ntotdea una. M-am nfuriat, totui, cnd dup terminarea cursei a venit un oficial al hipodromului la vestiar i mi-a spus c arbitrii voiau s m vad imediat. L-am urmat n turnul arbitrilor mai degrab clo cotind de furie dect resemnat i acolo, aa cum m ateptam, se afla Maynard Allardeck aezat la o mas cu ali doi arbitrii artnd tot ca un sfnt, imparial i nelept. Arbitrii mi-au spus c voiau s tie de ce calul meu care era cotat bine la bookmaker-i alergase att de prost. Ei erau de prere c n-am tras calul sau c nu m strduisem s c tig i m rugau s le dau o explicaie. Era aproape sigur c totul pornise de la May nard, dar el nu scotea o vorb . Unul dintre ei, un arbitru pe care l respectam, a spus : Domnule Fielding, explic-ne comportarea lamentabil a lui Hillsborough n aceast curs. El nsui clrise ca amator n vremuri demult apuse i i-am rspuns fr nconjur c, pur i sim plu, calul p ruse a nu se sim i bine i nu-i fcuse plcere s alerge. N-avusese chef chiar din clipa cnd se ndreptase spre start i n timpul cursei n cercasem o dat sau de dou ori s-1 stimulez. Arbitrul s-a uitat spre Allardeck, apoi spre mine i mi-a spus : De ce n-ai folosit cravaa dup ultimul ob stacol ? Fraza s biciueti un cal mort" mi-a venit n minte aproape f r s vreau, dar n-am rspuns dect att :

PRIN ESA

CASILIA

77

I-am dat o mulime de stimulente s se gr beasc, dar n-a putut. Dac l-a fi cravaat, nu s-ar fi schimbat nimic. Ai lsat impresia c nu l-ai forat deloc, a spus el, dar fr patim. Ce explicaie dai ? Nu l-ai forat deloc era un eufemism pentru ..nu te-ai str duit s ctigi", sau chiar mai ru, pentru ,,ai evitat s ctigi"', ceea ce nsemna sus pendarea licenei de jocheu. Am spus cu oarecare for : Caii prinesei Casilia i ai domnului Harlow ntotdeauna dau tot ce au mai bun n ei ntr-o curs. Hillsborough a fcut tot ceea ce a putut, dar azi a avut o zi proast. In ochii arbitrului a ap rut o und de amuza ment. El tia, ca oricine din lumea curselor, cum stteau lucrurile ntre familiile Allardeck i Fiel ding ; de o jumtate de secol arbitrii cutau s dea de capt acuzaiilor teribile aduse tatlui lui May nard de c tre bunicul meu sau aduse bunicului meu de c tre tat l lui Maynard, amndoi antre nnd cai pentru curse de plat n Newmarket. Sin gura noutate pe cmpul de btlie era prezena n ultimul timp a lui Allardeck printre factorii de decizie, ceea ce i amuza f ndoial pe r toi, n afar de mine. Am luat not de explicaia dumitale, a spus arbitrul sec i mi-a zis c pot s m retrag. Am plecat fr s-mi arunc privirea spre May nard. De dou ori n dou zile i scpasem printre degete i nu voiam s cread c jubilam de bucu rie. M-am ntors n grab la vestiar spre ami schimba culorile prin esei cu ale unui alt proprie tar i s m cnt resc, dar tot am ajuns cu ntr-

78

DICK

FRANCIS

ziere n padocul de prezentare pentru cursa urm toare (i pentru aa ceva, de asemenea, puteai fi pedepsit). M-am alturat grbit micului grup din care lip sea un jocheu i atunci, la treizeci de pai, l-am vzut pe Henri Nanterre.

N civa proprietari, un antrenor i un jocheu i se uita n direc ia mea de parc mi-ar fi urmrit sosirea. Pe ct l detestam, totui, a trebuit s -mi mut gndurile de la el pentru c aveam de dat soco teal celor doi soi rotofei care ndjduiau din toat inima ca n urm toarele zece minute s le transform visele n realitate ; n orice caz, speram c prinesa se afl sus n siguran, nconjurat de prieteni. Calul, al c rui nume era Visul, fusese un cti gtor n cursele de plat i aceasta era prima sa aler gare ntr-o curs de steeple. S-a dovedit a fi un cal bun, iute, dar nu era deprins cu s ritul obsta colelor : A trecut rapid i periculos peste primele trei iruri de obstacole i a intrat cu picioarele n cel de al patrulea i cu asta cursa s-a terminat pentru noi. Calul, speriat, a luat-o razna n galop, iar eu m-am ridicat de pe gazon nev t mat i am ateptat resemnat s vin ambulan s m a ia. O cdere la zece, unsprezece curse este ceva firesc pentru oricine i n majoritatea cazurilor sunt

din

>e afla n mijlocul altui grup format

PRIN ESA

CASILIA

79

uoare, alegndu-te doar cu nite vn t i, cum a fost de data asta. Cele rele se ntmpl probabil de dou ori ntr-un an i ntotdeauna vin cnd nici nu te atepi. M-a controlat doctorul, aa cum se procedeaz dup orice cdere i, n timp ce m schimbam pentru cursa urmtoare mi-am gsit vreme s stau de vorb cu jocheul din grupul lui Nanterre : Jamie Fingall cu care eram coleg de mult vreme. Franuzul cu nasul coroiat ? Mda, ei bine, antrenorul mi 1-a prezentat, dar nu i-am dat prea mult atenie. Are nite cai n Frana, ceva de ge nul sta. Aha... Venise cu antrenorul tu sau cu pro prietarii ? Cu proprietarii, dar mi s-a prut c antre norul ncerca s-1 ademeneasc spre a-i trimite un cal aici. Mul umesc. N-ai pentru ce. Antrenorul lui Jamie Fingall, Basil Clutter, i avea grajdul n Lambourn, cam la o mil de casa mea, dar n-am avut vreme s -1 caut nainte de cursa urm toare, o curs de trei mile, iar dup aceea a trebuit s m schimb din nou i s-o ntl nesc pe prin es n padocul de prezentare unde Kinley deja era plimbat la pas. Ca i mai nainte, ea era bine gardat i aproape prea c-i face plcere, aa c n-am tiut dac era cazul sau nu s-o alarmez cu vestea despre Nanterre. n cele din urm, i-am spus doar lui Thomas : Franuzul este aici. Stai n preajma ei. Thomas a schi at un gest cu mna c a neles i era suficient s -1 priveti ca s dai -i seama c

80

DICK

FRANCIS

de el se putea trece cu greu. Cu o asemenea nf iare cred c l-ar fi inut n loc i pe hanul Attila, mi-am zis n sinea mea. Kinley m despgubea pentru o dupamiaz de altfel anost nlndu-mi sufletul chinuit din prpastie pe culmi ameitoare. Relaiile dintre noi, stabilite aproape instanta neu n timpul primei sale curse de garduri n no iembrie trecut, se adnciser n urmtoarele trei, aa c prin februarie el prea s tie dinainte ceea ce voiam s fac , dup cum i eu intuiam ceea ce el avea n gnd. Rezultatul era o curs absolut su blim, o comuniune de spirit la un nivel primar i, n mod cert, o bucurie reciproc mprtit. Kinley srea obstacolele cu o asemenea impe tuozitate nct prima oar aproape c nici n-am sesizat cnd a fcut-o, iar, dup aceea, chiar dac tiam, n-a putea spune c nu m lua prin surprin dere de fiecare dat. Primul obstacol m-a lsat cu gura cscat, ca de obicei, i^r la sfrit miam dat seama c furasem n aer douzeci de lungimi pe puin. A ctigat degajat terminnd cursa ntr-un galop de vntoare. Speram c Wykeham, care privea la televizor, avea s-i spun : frumoas curs" i o s m ierte pentru Cascade. n timp ce-1 duceam la pas pe Kinley ca s i se scoat aua de pe el mi-am zis posomort n gnd c de data asta Maynard Allardeck n-o s gseasc nici un pretext ori vreo chichi de care s se lege. i miam dat seama c el i Kinley, precum i Nanterre mi-au fcut, totui, un bine : mi-au oprit

gndurile s mai zboare spre Botticelli, Giorgione, Tizian i Raphael.

PRIN ESA

CASILIA

81

Prin esei i str luceau cele mai frumoase stele n ochii-i albatri i ar de parc ta pistoalele nici mcar n-ar fi fost inventate. Am desclecat, ne-am zmbit ntr-un triumf reciproc mprtit i cu greu m-am stpnit s n-o mbriez. Este pregtit pentru Cheltenham, a spus ea scondu-i o mnu ca s-i mngie uor botul cenuiu. Este la fel de bun ca Sir Ken. Prin anii cincizeci Sir Ken fusese tot timpul vedet ctignd trei Champion Hurdle i nume roase alte premii clasice de steeple. S ai un cal precum Sir Ken era dorina suprem a multora din cei care-1 vzuser, iar prinesa, care-1 avusese, l lua deseori ca punct de referin. l ateapt un drum lung, am spus eu n timp ce desctrmam chigile. Este nc att de tnr. O, da, a spus ea fericit. Dar... S-a oprit brusc tindu-i-se respiraia. M-am ui tat la ea i i-am v zut ochii larg deschii privind cu groaz peste um rul meu drept i m-am ntors rapid s vd ce se ntmplase. Henri Nanterre se uita fix la ea. Eu m aflam ntre ei. Thomas i ceilal i prie teni se gseau n spatele ei preocupai mai mult s evite copitele lui Kinley dect s-i ndeplineasc misiunea de-a o pzi, locul fiind unul dintre cele mai sigure i mai pline de public. Imediat Nanterre i-a mutat privirea spre mine, dup care, ocat, a r mas cu gura cscat i cu ochii pironii asupra mea. Cnd m aflasem n padocul de prezentare, am crezut c m recunoscuse, de vreme ce se uita la mine, dar, n clipa aceea am neles c el m luase,

82

DICK

FRANCIS

pur i simplu, ca fiind jocheul prinesei i atta. Prea c abia acum i ddea seama c sunt unul i acelai cu interlocutorul su din seara trecut. Tu eti... a spus el pierzndu-i brusc graiul. Eti... Exact, am rspuns. Ce doreti ? i-a revenit rapid din surpriz, i-a ngustat ochii a inti i din nou asupra prinesei i a spus rspicat : Jocheii pot avea accidente. La fel i oamenii care poart pistoale, i-am rspuns. Asta ai venit s-mi comunici ? Prea, mai mult sau mai puin, c acesta era motivul. terge-o de aici, i-am spus aa cum mi spu sese i el cu o zi mai nainte sus, n loj i, spre totala mea uluire, a plecat. Hei, a spus Thomas agitat, acela a fost... acela a fost... nu-i aa ? Da, i-am rspuns aeznd chingile pe a. Acum tii cum arat. Doamn ! a exclamat Thomas plin de c in. De unde a venit ? N-am vzut, a rspuns prinesa cu respira ia uor tiat. Pur i simplu, m-am trezit cu el acolo. Tipul este alunecos ca un pete, a intervenit unul dintre prietenii prinesei. i, ntr-adevr, n modul n care s-a ndeprtat, era un fel de furiare rapid i alunecoas. Ei bine, dragii mei, a spus prinesa priete nilor si zmbind strbtut de un fior, s mergem sus s celebrm aceast frumoas victorie. i, Kit, vino i tu ct poi de repede.

PRIN ESA

CASIEI A

83

Da, prin es . M-am cntrit i, cum aceasta fusese pentru mine ultima curs a zilei, m-am schimbat n hai nele de strad . Dup aceea m-am ab tut pe la bo xele unde se preg teau caii nainte de alergare pentru c , din cele spuse de Jamie, Basil Clutter trebuia s fie acolo s -i neueze calul pentru ul tima curs. n aceste locuri antrenorii n-au niciodat vreme s stea de vorb, dar tot am izbutit s scot un rs puns sau dou de la el, date fr tragere de inim, n timp ce aeza teltia cu plumbi, pledul cu nu mrul din curs i aua pe calul su care nu-i mai gsea astmpr. Franuzul ? Nanterre, da. Are cai n Frana antrenai de Villon. E un industria, sau ceva de soiul sta. Unde st ? De unde s tiu ? ntreab-i pe soii Roqueville, cu care era. Soii Roqueville ? Ascult, oprete-te cu ntrebrile, sun-m disear. E-n ordine ? Da, am rspuns oftnd i am plecat lsndu-1 s tearg botul calului ca s apar curat i bine ngrijit n faa publicului. Basil Clutter era foarte muncitor, totdeauna zorit i, ca s economiseasc bani, fcea i munca lui Dusty de capelmaistru, nsoindu-i caii peste tot la curse. Am urcat n loja prin esei, am b ut ceai cu l mie i am retr it relatnd pentru ea i prietenii ei momentele de glorie din sriturile lui Kinley. Cnd a venit timpul s plec m, ea mi-a spus pe tonul cel mai natural, ca pe ceva de la sine neles : Tu ai s te ntorci cu mine, nu-i aa ?

84

DICK

FRANCIS

Iar eu i-am rspuns, de parc gseam situaia tot pe-att de fireasc : Da, cu siguran. Mi-am luat din main sacoa cu lucrurile pen tru noapte pe care, de obicei, o purtam cu mine i ne-am ntors n Eaton Square f alte r incidente, iar apoi i-am telefonat lui Wykeham din camera de bambus. Mi-a spus c era ncntat de Kinley, dar era ngrijorat n legtur cu Hillsborough. Aflase de la Dusty c nu-mi d dusem nici un in teres n privina lui n curs, drept pentru care fusesem chestionat de arbitri. n concluzie, ce este cu mine de-am intrat n buclucuri dou zile la rnd ? L-a strnge de gt pe Dusty, mi-am zis n gnd i i-am povestit lui Wykeham ceea ce le spu sesem i arbitrilor. Ei au acceptat explica am continuat ia, eu. Unul dintre ei era Maynard Allardeck, iar el se ine scai de capul meu, indiferent ce-a face. Da, cred c da. S-a veselit o bucat de vreme i chiar a chicotit. S-au f cut pariuri la bookmaker-i 1 pentru ziua n care Allardeck va obine suspendarea ta i nu dac va izbuti so ob in. Foarte nostim, am comentat eu deloc amu zat. Sunt tot n Eaton Square dac ai nevoie de mine. Da ? a spus el. E-n ordine atunci. Noapte bun, Kit. Noapte bun, Wykeham.
Persoan care ine registrele de pariuri la curse (engl.).

PRIN ESA

CAS1LIA

85

L-am sunat apoi pe Basil Clutter care mi-a spus numrul de telefon al familiei Roqueville i i-am prins pe so ii Roqueville care abia se ntor seser de ia Newbury. Bernard Roqueville a spus c el nu tie unde locuiete Nanterre. Da, l cunotea, dar nu bine. l ntlnise la Paris, la curse, la Longchamp, iar Nanterre reluase leg turile invitndu-i, pe el i soia lui, la o bere n Newbury. De ce m interesa ? m-a ntrebat el. I-am spus c speram s aflu unde locuiete Nan terre n Anglia. Bernard Roqueville regreta, dar nu m putea ajuta pentru c nu tia i asta a fost tot. Un fir care n-a dus nic ieri, mi-am zis resem nat n sinea mea punnd receptorul n furc. Poate c poliia o s aib mai mult succes, dei m te meam c, dac s-ar gsi cineva care s-1 admones teze pentru fluturarea unui pistol nencrcat la tmpla unei prinese strine, n-ar nsemna neap rat c s-a i trecut la organizarea prinderii lui. Am cobort n salon i, n timp ce-mi goleam pe ndelete paharul de whisky am discutat cu prin esa despre cderea n dizgraie a lui Hillsborough i mai trziu ne-am dus n sufragerie unde mpre un cu Roland de Brescou am luat cina servit de Dawson : iar eu, de cel puin douzeci de ori, m-am gndit la banchetul florentin ce avea loc n nord. Abia dup ora zece, cnd ne spuneam noapte bun prinesa a adus vorba despre Nanterre. El te-a avertizat c jocheii au accidente, nu-i aa ? Da, aa a zis. i aa se i ntmpl destul de des.

86

DICK

FRANCIS

Nu asta a vrut el s spun. Probabil c nu. Nu mi-a ierta-o, dac din cauza noastr ai pi ceva. Pe asta i conteaz Dar am s risc. . La fel i Thomas. i, n sinea mea, m-am gndit c , dac soul ei n-a sucombat pe loc cnd a v zut pistolul la tm pla prinesei, n-o s-o fac nici atunci cnd focul de baraj va fi ndreptat asupra capetelor noastre. Au s se ntmple accidente cu cei pe care-i iubesc... i cu salariaii mei. Nu este dect gura de el. N-o s fac nimic, am spus eu ncurajator, iar ea a rspuns anemic c sper s fie aa i a plecat la culcare. Am f cut din nou un tur al casei imense verificndu-i sistemul de aprare, ntrebndu-m din nou dac mi scpase ceva. Dimineaa am aflat.
* *

La ora apte eram deja sculat cnd a sunat interfonul i am auzit vocea adormit a lui Dawson care m-a rugat s ridic telefonul pentru c eram sunat din afar. L-am ridicat i pe fir era Wy keham. Grajdurile cu cai de curse i ncep activitile devreme i duminicile, la fel ca i n celelalte zile ale sptmnii, iar eu eram obinuit cu refleciile matinale ale lui Wykeham care ntotdeauna se tre zea la ora cinci. Totui, n dimineaa asta vocea lui era incoerent i agitat cum n-o mai auzisem nici-

PRIN ESA

CASILIA

87

odat i la nceput m-am ntrebat disperat ce p cate a fi putut comite n timpul somnului. Ai... ai auzit ce i-am... i-am spus ? s-a bl bit el. Doi ! Dd... doi din caii prin... prinesei sunt... sunt mori. Doi ? ! am exclamat eu ridicndu-m brusc n capul oaselor i simind cum tot trupul mi este strbtut de fiori reci. Cum ? Adic... care doi ? Sunt mori n boxele lor. epeni. Sunt mori de cteva ceasuri bune... Care doi ? am ntrebat din nou cuprins de team. A urmat o tcere la cellalt capt al firului. El i amintea cu greu numele cailor chiar i n pe rioadele lui cele mai bune, aa c-mi puteam ima gina ce mbulzeal de nume ale unor eroi demult apui era atunci pe limba lui. Cei doi, a spus el n cele din urm, care au alergat vineri. Am simit c ameesc. Mai eti acolo ? a ntrebat el. Da... Adic... Cascade... i Cotopaxi ? Nu cred c se putea ntmpla una ca asta, mi-am zis n sinea mea. Era imposibil s fie ade vrat. Nu Cotopaxi... nu nainte de Grand National. Cascade, a spus el. i Cotopaxi. O. nu... Cum ? am ntrebat eu n cele din urm Am chemat veterinarul, a rspuns el. L-am sculat din somn. Nu tiu cum. Asta e treaba lui. Dar doi ! n eleg s moar unul, tiu c se poate ntmpla, dar nu doi... Spune-i prinesei, Kit.

88

DICK

FRANCIS

Asta e datoria ta, am protestat eu. Nu, nu, tu eti acolo... Spune-i-o tu. Mai bine dect la telefon. Ei erau ca nite copii pen tru ea. Ii iubea ca pe nite oameni... Doamne Dumne zeule ! Ce face Kinley ? l-am ntrebat precipitat. Cine ? Kinley... ctig torul de la cursa cu obsta cole de ieri. O, da, el. E bine. I-am verificat pe to i cei lal i cnd i-am g sit pe cei doi. Boxele acestora erau una lng alta, cred c i aminteti... Spune-i prinesei ct mai repede, Kit, da ? Va trebui s ducem de aici hoiturile. Ea va trebui s ne spun ce s facem cu ele. Dei dac au fost otr vi i... Crezi c au fost otrvii ? l-am ntrebat. Nu tiu. Spune-i acum, Kit. A pus telefonul n furc i l-am nchis i eu pe al meu cu o furie neputincioas. S-i omoare caii ! Dac Henri Nanterre s-ar fi aflat aici n clipa asta i-a fi vrt pistolu-i de plastic n gt. Cascade i Cotopaxi . . . i tiam, i tiam de ani de zile. mi prea ru dup ei ca dup nite prieteni. Dawson a fost de acord ca soia sa s-o trezeasc pe prin es i s -i spun c am veti proaste des pre unul din caii ei i c o atept n salon. M-am mbrcat i am cobort n salon, iar peste cteva clipe a venit i ea nefardat i cu nelinite n pri

viri.

Ce s-a ntmplat ? m-a ntrebat ea. Care din ei ?

PRIN ESA

CASILIA

89

Cnd i-am spus c erau doi i care anume am vzut cum groaza i s-a transformat n supoziii nspimnttoare. O, nu, el n-a putut face asta ! a exclamat ca. Crezi c el... Dac el a fcut-o, i-am rspuns, o so re grete amarnic. A hotrt s mergem la grajdul lui Wykeham imediat i n-am putut s-o opresc cnd am ncercat s-o conving s nu vin. Bineneles c trebuie s merg. Bietul Wy keham, are nevoie de un sprijin moral. Ma simi vinovat dac nu m-a duce. Wykeham avea nevoie de ncurajare ntr-o mai mic msur dect ea, dar pe la opt i jumtate ne aflam deja pe drum, prinesa rujat, Thomas pla cid, f r s se plng de faptul c ziua lui liber s-a dus. Oferta mea de a conduce Rolls-ul n locul lui a fost refuzat ca o sugestie complet nepotrivit. Grajdul lui Wykeham se afla la o or de mers cu maina, la sud de Londra, la marginea unui c tun, pe o pant de pe colinele Downs din Sussex. Fusese mrit la ntmplare, la diverse intervale <le-a lungul unui secol, lbrndu-se pe o suprafa mare, dar prezenta o atracie pentru proprie tari din cauza labirintului s de mici i u neatepLate cur i interioare cu cte opt sau zece boxe fiecare i cu tufe de ilice n ciubere vopsite n rou. Pentru personalul de la grajd labirintul pitoresc n s e m n a munc n plus i pierdere de timp. Caii prinesei erau rspndii n cinci din aceste curi interioare, fr ns a ocupa toate boxele din vre u n a din ele. Wykeham, ca majoritatea antrenori-

90

DICK

FRANCIS

lor, prefera s mprtie caii unui proprietar, nu s-i in pe toi laolalt i s-a ntmplat ca cei doi, Cotopaxi i Cascade, s fie singurii care aparineau prinesei i care s-au aflat n boxele din curtea cea mai apropiat de intrare. Am parcat maina i ne-am ndreptat pe sub arcade spre boxele clin curile interioare. Auzindu-ne venind, Wykeham ne-a ieit n ntmpinare n prima curte. Arat mbtrnit fa de acum o sptmn, mi-am zis n sinea mea stnjenit n timp ce -1 pri veam cum srut trengrete mna prinesei. El ntotdeauna cochetase oarecum cu ea, ochii, de obicei, i jucau i ceva din vechiul s u arm mai ieea la iveal, dar n dimineaa asta el prea, pur i simplu, absent i, cnd i-a scos p l ria, pru-i alb i s-a f cut vlvoi, iar minile b trne i sub iri i tremurau. Dragul meu, Wykeham, a spus prinesa alar mat. Ari att de fr vlag. Haidei n cas, a spus el pornind-o ntracolo. Este mai bine. Prinesa a ovit. Bieii mei cai, nc mai sunt aici ? El a dat din cap nefericit. Veterinarul este cu ei. Atunci am s-i vd, a spus ea simplu i s-a ndreptat hotrt spre curte, eu i Wykeham ur mnd-o, fr s ncercm s o facem s se rz gndeasc. Uile de la cele dou boxe erau deschise i n interior se zrea o lumin electric slab, dei afar

PRIN ESA

CASILIA

91

era plin zi. Toate celelalte boxe erau nchise, iar Wykeham a spus : Am lsat ceilali cai aici, n boxele lor. Nu par s fie tulburai, pentru c nu exist nici o urm de snge... tii, asta i-ar tulbura... Prinesa, ascultnd doar pe jumtate, s-a n dreptat cu pai i mai ncei spre locul acoperit cu zgur maronie din boxele unde-i zceau caii. trupurile lor artnd ca dou movile tcute, viteza lor fulgertoare stins pentru totdeauna. Muriser cu pledurile care se puneau n cursul nop ii pe ei, dar, fie c veterinarul, fie c Wykeham, ori bieii de grajd le scoseser i le f cuser sul punndu-le lng perete. Am privit cu toii n tcere trupul negru, strlucitor al lui Cas cade i trupul murg, cu pete de zpad al lui Cotopaxi. Robin Curtiss, veterinarul nalt, stngaci, cu nfiare copilroas o mai ntlnise pe prines cnd i cnd, iar pe mine mult mai des. mbrcat ntr-o salopet verde, protectoare, a dat din cap spre noi i s-a scuzat c nu poate s ne dea mna spunnd c mai nti trebuie s se spele. Prinesa i-a rspuns la salut i 1-a ntrebat imediat cu stpnire de sine : Te rog, spune-mi... cum au murit. Robin Curtiss a aruncat o privire spre mine i Wykeham, dar nici unul din noi n-am ncercat s-1 oprim, aa c s-a ntors spre prin es i i-a spus direct : Doamn, au fost mpucai. N-au simit p'mic. Au fost mpucai cu o arm care nu pro duced u r e r i . Cu un Colt cu sgeat.

92

DICK

FRANCIS

ascade z cea pe o parte n box , cu capul n umbr, dar nu departe de u. Robin Curtiss a naintat civa pai pe zgur i s-a aplecat ridicnd smocul de pr negru care acoperea fruntea calului. Nu putei vedea foarte clar, doamn, pentru c este att de negru, dar exist chiar sub acest smoc un semn pe unde a intrat sgeata. S-a ridicat tergndu-i degetele cu o batist. Foarte uor l poi scpa, a continuat el. Nu-i dai seama de ceea ce s-a ntmplat dect dac te atepi la aa ceva. Prinesa s-a ndeprtat de lng calul mort cu lacrimi n ochi, dar cu chipul calm. S-a oprit pen tru o clip n faa boxei urmtoare unde lng u se vedea crupa lui Cotopaxi, fr a i se zri capul, care se afla lng iesle. i cu el s-a procedat la fel, a spus Robin Curtiss. Sub coama de pe frunte, aproape c nici nu se vede semnul. A fost un expert, doamn. Caii n-au suferit. Ea a dat din cap nghind n sec. apoi, inca pabil s scoat o vorb, 1-a prins pe Wykeham de bra i cu cealalt mn a fcut semn spre arcada porii i casa lui Wykeham ce se afla dincolo. Eu i Robin Curtiss i-am urmrit cum se nde prtau iar el a oftat comptimitor. Biata doamn. ntotdeauna asemenea lovi turi sunt att de greu de suportat. Caii au fost omori, am spus. Ceea ce face s f ;e i mai greu de suportat.

PRIN ESA

CASIEIA

93

Da, n mod cert au fost omori. Wykeham a chemat poli ia, dei i-am spus c nu era neap rat necesar. Legea este foarte vag n privina omorrii animalelor. Dar, cum caii aparin prin esei Casillia, cred c a procedat bine. i el este nerbdtor ca s ridicm hoiturile ct mai curnd posibil, dar nu tiu cum st cu societatea de asigurri... dac, ntr-un caz ca acesta, nu trebuie ca ei s fie anunai primii... i mai este i duminic. S-a oprit pierzndu-i irul vorbelor, dup care a adugat ceva mai coerent : n zilele noastre nu prea ntlneti rni de acest fel. Ce vrei s spui ? l-am ntrebat. Sgeile recuperabile sunt demult ieite din uz. Aproape nimeni nu le mai folosete astzi. S ge i recuperabile ? Coltul cu sgei recuperabile. Se numesc astfel pentru c sgeata nu pleac definitiv din pistol, ci revine automat n a p o i . Cu siguran c tii asta, nu ? Da. Adic tiu c sgeata revine. Am vzut lina chiar de aproape, cu ani n urm. Nu tiam c sunt ieite din uz. Acum ce se folosete ? Presupun c ai vzut cum este omort un cal, a continuat el surprins. n curse, n toate cazurile cnd calul pe care l clreti i rupe un picior... Mie nu mi s-a ntmplat dect de dou ori, i-am spus. i de ambele dai mi-am scos aua i am plecat. M-am trezit reflectnd la acest lucru i am n cercat s-i explic : ntre tine i acea creatur se stabilete o < ( muniune, probabil chiar ajungi s ii la el i n

94

DICK

FRANCIS

clipa urmtoare el trebuie s moar... Aa c eu n-am vrut niciodat s stau s privesc. i se poate prea ciudat, mai cu seam c am crescut n tr-un grajd de cai de curse, dar, de fapt, eu nam vzut niciodat cum se duce pistolul la capul calului. ntotdeauna mi-am imaginat vag c se mpuc dintr-o parte, cum ar fi tmpla omului. Ei bine, a spus el surprins i uor amuzat, ar trebui s te coleasc cineva. Tocmai dumneata s nu tii ! Uite, a continuat el, privete la capul lui Cotopaxi. i-a croit drum printre picioarele epene ale calului pn a putut s-mi arate ce voia. Ochii lui Cotopaxi erau pe jumtate deschii i lptoi i, dei Robin Curtiss arta complet detaat, pentru mine, totui, nu era o chestiune de zi cu zi. Creierul unui cal este doar de mrimea unui pumn, a spus el. Presupun c asta o tii. Da, tiu c este mic. A dat din cap. Mai tot capul unui cal este un spaiu gol, nuntru nu sunt dect sinusurile. Creierul este sus, ntre urechi, n extremitatea gtului. Osul n zona aceea este destul de tare. Numai ntr-un singur loc sgeata poate s ptrund i s-i ating inta. A ridicat coama lui Cotopaxi de pe frunte i mi-a artat o mic neornduial n prul de cu loare deschis. Tragi o linie de la urechea dreapt la ochiul stng, a continuat el, i o linie de la urechea stng la ochiul drept. n locul n care liniile se ntlnesc, acolo este cel mai bine... mai

mult sau mai puin, acesta este... singurul punct n care trebuie s ocheti. i vezi ? S geata a intrat n capul lui Cotopaxi exact n acest loc. N-a fost o

PRINESA

CASILIA

95

treab fcut la ntmplare. Indiferent cine este autorul, a tiut exact ce trebuie s fac. Ei bine, am spus czut pe gnduri, acum c mi-ai explicat, tiu cum trebuie s procedez. Da, dar nu uita c trebuie s ai i unghiul tot att de corect stabilit ca i locul. Trebuie s in teti exact n punctul n care se ntlnete coloana vertebral i creierul. Atunci rezultatul este instan taneu i, dup cum vezi. nu exist nici o urm de snge. i, ntre timp, am sugerat eu ironic, calul st, pur i simplu, i ateapt ca toate acestea s se ntmple ? Nostimada este c mai to i o fac. Chiar i aa, totui, mi s-a spus c pentru oamenii scunzi este dificil s duc mna la nlimea necesar spre a obine unghiul corect. Da, cu siguran, am rspuns. Mi-am co bort privirile spre cel care a fost o mare spelan n lumea curselor i s-a pierdut n van. 11 clrisem, i nelesesem gndurile, i simisem elasticitatea muchilor, m bucurasem de victoriile lui, l antrenasem cnd nu era dect un ncep tor i urmrisem emoionat cum devenea tot mai vi guros o dat cu trecerea timpului. i, totui, mi-am zis, n-a putea s asist la omorrea unui cal, dac ar fi s se ntmple un accident ntr-o curs . Am ieit afar urmat de Robin Curtiss care continua s m instruiasc sec. In afar de dificultatea de a lovi exact locul respectiv, sgeata mai are un dezavantaj i anume acela c , dei ea se retrage imediat, calul ncepe s cad tot att de repede, iar dup mai

96

DICK

FRANCIS

multe ntrebuinri oasele craniene ndoaie sgeata i pistolul nu mai funcioneaz. Aa c acum folosi i altceva ? Da, a ncuviinat el dnd din cap. Glonul. Am s-i art, dac vrei. Am un pistol n main. Ne-am ndreptat fr grab spre locul unde i era parcat maina, nu departe de Rolls-ul prin esei. A descuiat portbagajul, apoi o geant diplo mat pe care o avea n untru i din ea a scos un obiect nvelit ntr-o crp maro, pe care a dato la o parte. A ieit la iveal un pistol automat, tip Luger, care nu p rea cu nimic ieit din comun, n afar de eava. Aceasta nu era dreapt i ngust aa cum te-ai fi ateptat, ci lat i umflat , cu o des chiztur oval, tiat pe oblic, la capt. eava asta trimite glonul afar nvrtindu-1 n spiral, mi-a explicat el. Orice glon obinuit ? Da, orice tip de pistol i orice glon, dar trebuie s aib calibrul potrivit. Acesta este unul din marile avantaje, po i s sudezi o eava ca asta la orice pistol vrei. Ei bine... glonul pleac din pistol cu energie mare, de scurt durat, dar, pen tru c merge n spiral , va fi oprit de orice obsta col pe care-1 ntlnete n cale. Aa c, dac mputi un cal, glon ul se va opri n capul lui. n majorita tea cazurilor, aa se ntmpl . A zmbit. Oricum, nu-i trebuie atta precizie ca la sgeat, pentru c glonul are efecte mai mari i mai sigure. L-am privit c zut pe gnduri. Cum poi s fii att de sigur c cei doi au fost omori cu o sgeat ?

PRIN ESA

CASILIA

97

O... la glon ar fi arsuri de la praful de puc n locul n care a intrat, de asemenea, i-ar fi curs snge pe nas i probabil pe gur. Uneori nu mult. dar oricum ar fi fost ct de ct, pentru c rana n interior este mult mai mare, nelegi ? Da, i-am r spuns oftnd. n eleg. Lam privit cum i nvelea la loc pistolul i l-am ntre bat : Presupun c i trebuie o autorizaie pen tru el. Bineneles. La fel i pentru sgei. Trebuie s fie mii de asemenea pistoale prin zon, am reflectat n sinea mea. Orice veterinar, probabil, c are unul. Orice parlagiu. Orice fer mier cu multe oi i vite. Orice h ita care are n grij o ceat de cini de vntoare. Oamenii care se ocup de caii poliiei... Probabilitile preau fr de sfrit. B nui c sunt sute de asemenea sgei prin zon, ieite din uz i nefolosite. Da, sub cheie i lact, a rspuns el. Dar nu si n noaptea trecut. Nu. Cam pe la ce or din noapte crezi c s-a ntmplat ? i-a terminat de mpachetat pistolul i 1-a pus clin nou sub cheie. Devreme, a rspuns el convins. Nu mult dup miezul nopii. ntr-adevr, a fost o noapte rece ca piatra n dimineaa asta. Nici n interior nu mai erau calzi. Asta cere timp... iar ei au fost gsii la ora ase i jumtate. A fcut o grimas . Celor de la ecarisaj nu le place s ridice cai mori de atta v r e m e . i deplaseaz greu cnd sunt n epenii i ca s-i scoi din box este o problem.

98

DICK

FRANCIS

i-a dezbr cat salopeta i a pas-o n portbagaj. Trebuie fcut autopsia. Cei de la asigurri in sist asupra acestui lucru. A nchis portbagajul. Putem s mergem i noi n cas. i-i s m acolo ? l Am fcut semn spre grajduri. N-o s plece nicieri, a rspuns el, dar s-a ntors i a nchis uile celor dou boxe. ntr-o duminic att de frumoas s-ar putea ca unii pro prietari s vin ca s -i vad caii i sensibilitatea lor ar putea fi afectat. Cred c n prima sptmn din timpul preg tirii sale ca medic veterinar i propria sensibilitate a lui Robin avusese mult de suferit, dar se obi nuise i acum era un doctor foarte bun i eficient pentru caii lui Wykeham. Am intrat n casa lui Wykeham, veche i n tortocheat asemeni ogrzii i i-am gsit, pe el i pe prines, consolndu-se cu ceai i amintiri, ea, plin de solicitudine i stpnindu-i durerea, iar el prnd mai calm i mai sigur pe sine, dar totui stnjenit. Cnd mi-am fcut apariia, el s-a ridicat brusc n picioare, s-a repezit spre mine i m-a scos din salon spunnd c vrea s-mi arate unde s pre gtesc ceaiul, dei asta o tiam de zece ani. Nu neleg, mi-a spus pe cnd m conducea spre buc t rie. De ce ea nu ntreab cine i-a omort ? Este primul lucru pe care a vrea s-1 tiu. Ori ea nici n-a amintit mcar o singur dat. A vorbit doar despre curse, n felul ei obinuit i s-a interesat de ceilal i cai. De ce nu vrea s tie cine i-a omort ?

PRINESA

CASILIA

99

Mde, i-am rspuns. Cred e tie. Ce ? ! Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, Kit... cine ? Am ovit. El prea att de usciv i slbit, cute adnci i br zdau fa a b trn i zbrcit pe care pistruii ap ru i o dat cu vrsta ieeau mult n eviden. O s-i spun ea nsi, i-am rspuns, dar este ceva legat de afacerile so ului ei. Nu cred c este cazul s-i faci griji c ar fi un trdtor prin tre oamenii t Dac ea nu i. i-a spus ce crede, nseamn c n-o s spun nimnui pn nu dis cut cu soul ei i, chiar i atunci, s-ar putea s ia hotrrea de a nu divulga nimic, pentru c tii ct de mult ursc publicitatea. n orice caz, va fi publicitate, a rspuns el ngrijorat. Co-favoritul pentru Grand National, mpucat n box... Chiar dac ncercm, nu putem face s n-ajung la urechile presei. Am nceput s pregtesc ceaiul pentru mine i Robert fr a mai insista asupra vlvei care se va produce n mod cert. n orice caz, am continuat eu, principala dumitale problem nu este s afli cine a f cut-o. Dumneata trebuie s te ngrijeti nainte de toate ca toi ceilali cai s fie n siguran. Kit ! Era totul uluit. A... afurisit treab,. Kit... Kit. Se blbia iar. N-o s ... n-o s se ntm ple din nou ! Ei bine, am spus eu domol, dei naveam cum s-o spun cu mai multe menajamente, a zice c pericolul i pate pe toi. Toi caii ei. Nu imediat. Nu chiar azi. Dar, dac prinesa i soul ei se hotrsc pentru un anume curs al lucrurilor,

100

DICK

FRANCIS

ceea ce este foarte probabil, atunci toi sunt n pericol, Kinley mai ales. Aa c , ceea ce trebuie fcut este s ne punem min ile la treab pentru a lua msuri de aprare. Dar, Kit... Trebuie angajate patrule cu cini, am spus eu. Sunt foarte scumpe... Prinesa este bogat, am subliniat eu. ntreab-o. Dac nu-i convine preul, am s pltesc eu. Wykeham a rmas cu gura cscat i a nchis-o cnd i-am explicat mai departe : Eu deja am pier dut cea mai bun ans pe care am avut-o vreo dat de a ctiga Grand National-ul. Caii ei n seamn tot att de mult pentru mine, ct i pentru ea i pentru tine, i s naiba dac m ia stau cu minile n sn i las s fie omori doi cte doi. Aa c , pn disear s aduci oameni de paz . s te asiguri ca de acum nainte s cineva n fie per manen la grajduri, s se patruleze toate curile zi i noapte. E-n ordine, a spus el trgnat. Am s aranjez totul... Dac a ti cine i-a omort, l-a ucide cu propria mea mn. Suna extraordinar, aa cum fusese spus, fr mnie, mai mult ca o autodescoperire neateptat. Aceasta era i dorina mea, dar n-a fi putut-o face dect la furie. El sugera o ac iune dus pn la capt cu mintea limpede ; oamenii ns fac asemenea afirmaii, fr a le da nici ei crezare, iar el nu avea putere nici ct un oarece n faa lui Nanterre, care era ca un uliu de prad , mi-am zis n sinea mea cu prere de ru.

-L

PRIN ESA

CASILIA

101

n tinere ea lui fusese ca un Hercule, aa-mi spusese, un fel de uzin energetic pe dou pi cioare, cu o bucurie de a tri pulsndu-i n vene. Sete de via, asta este ceea ce am cu pri sosin, mi repetase el de nenumrate ori. Asta ai i tu. Nimeni nu ajunge nic ieri dac n-o are. Plcerea luptei, asta-i totul. Fusese jocheu de renume n curse de amatori, se ndrgostise lulea i se nsurase cu fata unui an trenor mediocru ai c rui cai au nceput s ctige din momentul n care Wykeham a pit n ograd. Acum, dup cincizeci de ani, cnd toat vigoarea i era dus, soia moart, iar propria-i fiic, ea n si bunic, lui nu-i mai rmsese dect priceperea de nepre uit de a transmite setea de a tr i cailor si. Nu se prea mai gndea Ia altceva n afar de ei, alte lucruri nu-1 mai interesau, i fcea ron dul de sear la grajduri vorbind fiecrui cal ca unui om, jucndu-se cu unii, mutruluindu-i pe alii, mgulind foarte puini, dar fr a ignora pe nici unul. Clrisem pentru el de cnd aveam nou spre zece ani, fapt pe care-1 povestea cu mulumire de sine. Uitai-v la tnrul la", le spusese pe atunci diverilor proprietari. ..Este ceea ce ne trebuie. i m pricep bine la asta". Uneori m gndeam c el mi d duse cu tenacitate exact ceea ce oferea celor dragi : ans, ncredere i bucuria muncii. Pe cnd mi fceam ucenicia, el antrenase doi cai ce ctigaser Grand National-ul, ca jo cheu, fusesem i eu destul de aproape n a-1

obine, dar abia de curnd mi ddusem seama ct de mult i dorea a treia victorie. Calul mort de afar

102

DICK

FRANCIS

nsemna pentru noi toi o mare pierdere, care ne seca inimile de durere. Cotopaxi, a spus el cu intensitate, nimerindu-i exact numele n chip surprinztor, era calul pe care l-a fi scos primul dintr-un incendiu.

Eu i prinesa ne-am ntors la Londra fr ca s mai ateptm poliia, pe cei de la asigurri sau ecarisaj (totul era att de oribil). M ateptam ca ea s vorbeasc mai cu seam despre caii ei. ca de obicei, dai -, se pare, c acum gndurile i erau spre Wykeham. Acum treizeci i cinci de ani, cnd tu nici nu erai nscut, a spus ea. cnd am intrat n lumea curselor, Wykeham domina scena ca un Colossus. Era exact aa cum povestete el, un Hercule, ntradevr. Puternic, plin do succes, teribil de atrac tiv... Mai toate femeile erau leinate dup el, iar soii i ieeau din mini de furie... A zmbit la aduceri aminte. Presupun c este greu pentru tine, Kit, s i1 imaginezi astfel, cunoscndu-1 doar de cnd este btrn, dar a fost un brbat splendid... i nc mai este, bineneles. M-am simit privilegiat, n urm cu muli ani, cnd a acceptat s-mi an treneze caii. Priveam fascinat faa-i senin. n trecut o v zusem deseori cu Wykeham la curse, totdeauna ascultndu-i sfaturile, btnclu-1 uor pe bra vesel. Nu-mi ddusem seama ct de mult trebuie s-i fi simit ea lipsa cnd el a nceput s nu mai vin la curse, ct de mult trebuie s fi regretat ea veste jirea unui asemenea titan.

PRINESA

CASILIA

Contemporan cu bunicul meu (i cu tat] lui Maynard Allardeck) Wykeham era o legenda pen tru mine cnd mi oferise slujba. O acceptasem aproape uluit i m maturizasem rapid, avnd o judecat de om n toat firea la douzeci de ani din cauza responsabilitilor pe care mi le ncre din ase. Cai de sute de mii de lire se aflau n mi nile mele tot timpul, succesul unui grajd era pus pe umerii mei. Nu inuse cent de tinereea mea, mi spusese n termeni foarte clari de la nceput c toat munca lui atrna n final de priceperea jocheului, de n elepciunea i de capacitatea lui de a lua hotrri la rece. Aa c, dac nu eram la nlimea cerinelor lui. nu ne rmnea altceva de fcut dect s ne lum rmas bun. Micat n adncul sufletului meu, mbria sem din toai inima ceea ce mi oferise tiind c o asemenea ans nu mai intlneam a doua oar n via ; i. n general, totul ieise foarte bine. Gndurile prinesei erau identice cu ale mele. Cnd Paul Peck a avut accidentul acela n grozitor i s-a hot rt s se retrag a , spus ea, eram n plin sezon, fr nici un jocheu la grajd, iar ceilali jochei de valoare aveau angajamente n alt parte. Wykeham ne-a spus, mie i altor pro prietari, c era n Newmarket un biat, Fielding, care c l rea ca amator de un an de zile, de cnd terminase coala... . A zmbit. To i eram foarte n doielnici. Wykeham ne-a spus s avem ncredere n el, pentru c nu se nela niciodat. tii ct este de modest ! A fcut

o pauz czut pe gnduri. Cnd a fost asta ? Acum zece ani, la sfrit de octombrie. A oftat.

104

DICK

FRANCIS

T i m p u l t r e c e a t t de i u t e . Cu ct m b t r n e t i cu a t t t r e c e i m a i r e pede . . . i p e n t r u m i n e e r a la fel . T i m p u l nu se m a i d i l a t a la infinit . Anii ct voi m a i sta n a se a p r o pie de sfrit , p o a t e v o r fi p a t r u , p o a t e v o r fi cinci . A s t a s e v a n t m p l a a t u n c i c n d t r u p u l n u m i se mai vindeca att de repede dup czturi, iar eu nici p e d e p a r t e n u e r a m p r e g t i t s fac fa scurgerii i n e x o r a b i l e a zilelor . m i i u b e a m cu p a s i u n e m e s e r i a i m t e m e a m de ziua c n d se va n cheia . O r i c e ar u r m a d u p aceea va fi n e s p u s de pictisitor , m i - a m zis n sinea m e a . P rin esa a rm as tcut p en tru o vr eme, g n dur i l e n t o r c n d u - i - s e s p r e C a s c a d e i C o t o p a x i . S g e a t a aceea , a s p u s ea ezitnd . . . n - a m p u t u t s -1 n t r e b pe Robin . . . eu , de fapt , nu tiu cu m a r t a u n a s e m e n e a pistol . R o b i n s p u n e c acel Colt cu sgeat nu p r e a m a i este folosit n zilele n o a s t r e , i - a m r s p u n s , dar eu am vzut cndva unui. Veterinarul bunicu lui m e u m i 1-a a r t a t . E r a u n pistol foarte g r e u . C u o e a v a foarte groas . S g e a t a n sine este o v e r g e a din m e t a l c a r e a l u n e c p e e a v a . C n d s e a p a s p e trgaci , v e r g e a u a m e t a l i c n e t e afar , d a r , p e n t r u c este fixat n u n t r u p e u n arc , r e v i n e i m e d i a t n e a v a . A n i reflectat c t e v a clipe , apoi am c o n t i n u a t : V e r g e a u a , sgeata . . . este p u i n m a i g r o a s d e c t un creion i c a m zece c e n t i m e t r i d i n ea i n t r n . . . - ... cel a s u p r a c r u i a s-a t r a s . A fost s u r p r i n s . A t t de m i c ? tii , am c r e z u t c este m u l t a i m a r e . i p n astzi h a b a r n - a m a v u t c . . . c a g e n f r u n t e . m se t r

PRIN ESA

CAS1LIA

105

S-a oprit brusc i o bun bucat de vreme s-a concentrat asupra peisajului. Fusese de acord fr nici o rezerv asupra patrulei cu cini i-i spusese lui Wykeham s nu fac economii, pericolul n care se aflau toi ceilali cai ai si fiind evident. Ateptasem cu atta nerbdare Grand Na tional-ul, a spus ea n cele din u r m . Cu att de mult nerbdare ! Da, tiu. i eu la fel. M-a mngiat uor pe mn destul de absent. Este o pierdere att de mare, a spus ea cu durere. i totul a fost att de stupid. Soul meu n-o s intre niciodat in comerul cu arme ca s-mi salveze caii. Niciodat . i nici nu i-a cere-o. Dragii, dragii mei cai ! S-a luptat ca s n-o apuce plnsul i cu cteva prize de aer trase pe nas i cteva nghi ituri n sec a ctigat b t lia. Cnd am ajuns n Eaton Square a spus s mergem n salon s bem ceva ca s ne mai treac suprarea. Totui, acest plan bun a c zut pentru c salo nul era ocupat. Dou figuri, care stteau fiecare n cte un fotoliu, s-au ridicat n picioare cnd prin esa a pit nuntru ; erau prinul Litsi i Da nieile. Scumpa mea mtu, a spus prinul Litsi aplecndu-se i srutndu-i mna i amndoi obrajii. Bun dimineaa. Bun dimineaa, a rspuns ea anemic i a srutat-o pe Danieile. Credeam c v ntoarcei disear, trziu. Vremea a fost ngrozitoare, a spus prinul strngndu-mi mna. Ploaie. Cea. Frig. Ieri am

DICK

FRANCIS

hot rt c ne-a fost de-ajuns i am plecat dis-dediminea, nainte de micul dejun. Am srutat obrazul catifelat al Danielle-ei, do rind mult mai mult dect att. M-a privit scurt n ochi i a spus c Dawson le zisese c eu locuiam aici. N-o vzusem de trei sptmni i nu voiam s aud nimic despre Dawson. Totui, n preajma prin esei mi-am stpnit emoiile care m rveau i m-am auzit ntrebnd-o dac i-au plcut prelege rile, de parc i sperasem acest lucru. Au fost grozave. Prin esa a hot rt ca eu. prin ul Litsi i Danieile s servim cte o b utur , iar ea a plecat sus s-i vad soul. F tu pe gazda, i-a spus ea nepotului. i tu, Kit. povestete-le tot ce s-a ntmplat, vrei ? Dragii mei... nite necazuri att de oribile. A fluturat vag din mn n semn de rmas bun i a ieit din salon. O siluet zvclt i dreapt, care se definea singur. Kit, a spus prinul deplasndu-i atenia asupra mea. Sir. Stteam amndoi n picioare de parc ne cnt ream unul pe cellalt : El era mai nalt dect mine, cu zece ani mai n vrst un om de lume. i Un brbat robust, cu umeri puternici, cap mare. buze crnoase, nas drept i ochi inteligeni, de culoare deschis. Pru-i castaniu ncepuse s se retrag uor de pe frunte, dndu-i un aer de distincie, iar din cmaa-i crem, nenchis la guler se profila un gt puternic. Ar la fel de impun ta tor cum i tiam dintotdeauna. Trecuse un an sau mai mult de cnd ne vzusem ultima oar.

PRIN ESA

CASII. IA

La rndul lui. cred c a vzut un pr castaniu, crlionat, nite ochi cprui i un trup slbnog, aa cum cereau baremurile curselor. Pesemne c el a mai vzut i un brbat pe a crui logodnic o ademenise cu plceri ezoterice, dar, ca s fiu drept, nu se citea pe chipul lui nici triumf, nici amuza ment. A vrea s beau ceva, a spus Danieile brusc. S-a aezat n fotoliu ateptnd. Litsi... Prinul m-a mai cntrit o clip din ochi, apoi s-a ntors i s-a ocupat de sticle. Pn acum noi discutasem doar despre curse, am reflectat eu, meninndu-ne la o conversaie politicoas i su perficial . De fapt, l cunoteam tot pe-att de puin pe ct m cunotea i el. Fr s ntrebe, a turnat vin alb pentru Danieile i scotch pentru noi doi. E-n ordine ? m-a ntrebat el oferindumi paharul. Da, Sir. Zi-mi Litsi, a spus el cu nonalan. Tot acest protocol... nu-mi place n i n t i m i t a t e . Cu tanti Castilia este altceva, dar eu n-am cunoscut vremurile de altdat. Nu mai exist nici un tron... eu n-am s fiu niciodat rege. Eu tr iesc n lumea modern... aa c s rmn n ea, vrei ? Da, am rspuns. Dac dorii. A ncuviin at din cap i a sorbit cteva nghii turi. Tu. n orice caz, i spui mtuii Castilia ..prines", a subliniat el. Ea mi-a cerut-o.

103

DICK

FRANCIS

Deci rmne cum am hotrt. A fcut un gest larg cu mna, subiectul fiind nchis. Spune-ne ce a rvit aceast cas. Am privit spre Danieile care era mbr cat n pantaloni negri, bluz alb i pulover bleu. Era fardat cu obinuitul ruj roz. iar pru-i negru, bogat fusese strns Ia spate cu o panglic bleu. Totul mi era cunoscut, familiar i drag. Doream cu ardoare s-o strng n brae, s-i simt cldura trupului lipit de al meu, dar ea st tea foarte hot rt n fotoliul n care nu ncpea dect o persoan fiind concentrat asupra buturii i dac-mi ntl nise privirea pentru o secund sau dou. O pierd, mi-am zis n sinea mea i nu puteam s suport gndul. Kit, a spus prinul lund loc n fotoliu. Am respirat adnc, mi-am ntors privirea spre el i m-am aezat i eu. dup care mi-am nceput lungul recital, pornind cronologic de la descinderea scandaloas a iui Nanterre de vineri dup-amiaz i terminnd cu caii mori din grajdul lui Wykeham din dimineaa asta. Litsi a ascultat cu o consternare crescnd, iar Danieile. pur i simplu, era indignat. Asta-i oribil, a spus ea. Biata tanti Casilia ! S-a ncruntat. Cred c nu este bine s cedezi sub ameninri, dar de ce este unchiul Roland att de pornit mpotriva armelor ? Ele se fabric n toat lumea, nu ? n Frana, i-a rspuns Litsi, pentru un om de rangul lui Roland, dac s-ar ndeletnici cu armele, ar fi considerat demn de dispre.

PRIN ESA

CASIEIA

109

apropia. Unde sunt ? n untru ? A ap rut i per soana n cadrul uii de la salon. Dawson zice c este ocupat camera de bambus. Asta-i ridicol ! Eu ntotdeauna am stat n camera de bambus ! I-am spus lui Dawson s mute lucrurile, indiferent ale cui sunt. Dawson mi-a aruncat o privire inexpresiv peste umerii ei i i-a continuat drumul spre etajul de sus ducnd o valiz.

Dar el nu locuiete n Fran a, a spus Danieile. El tr iete n sine. Litsi i-a ntors privirile spre mine. Tu nelegi de ce nu poate, nu ? Da, i-am rspuns. A dat din cap. Danieile s-a uitat pe rnd la fiecare din noi i a oftat. Asta-i judecat european, presupun. Co merul cu arme n America nu nseamn mare lucru. Mi-am zis c , probabil, nsemna cu mult mai mult dect i d dea ea seama, iar din expresia lui Litsi am neles c i el gndea la fel. Cele patru sute de familii cu vechi tradiii ar face nego cu arme ? a ntrebat el, dar, dac s-a ateptat la un rspuns negativ, nu 1-a avut. Da, binen eles, cred c da, a spus Danieile. Adic, de ce i-ar face probleme ? n orice caz, a spus Litsi, pentru Roland este imposibil. Discu ia a fost ntrerupt de o voce ce venea dinspre scri, o voce feminin, puternic, ce se

110

DICK

FRAXCIS

Acum, a spus apariia din prag, s-mi pregteasc cineva i mie un .,Bloody Mary". Afurisitul de avion a avut o ntrziere de dou ore. Drace ! a exclamat abia auzit Danieile, pe cnd toi trei ne ridicam n picioare. Tanti Beatrice.

de

~T Jf tua Beatrice, sora lui Roland

/ \ / / Brescou, vorbea cu un uor accent francez mult estompat de un pronunat accent american. Avea un p foarte bogat, r nu negru i lung ca al Danielle-ei, ci alb, btnd n oranj pal, care ncadra o fa rotund, cu ochi tot rotunzi, n care se citea o expresie de o hot rre ce mergea pn la obstinaie. Danieile ! a exclamat Beatrice cu sprncenele-i subiri nlate. Ce faci aici ? Lucrez n Anglia. Din toamna trecut. Danieile s-a ndreptat spre m tua sa ca s-i dea srutarea cuvenit. Mie nimeni nu-mi spune nimic. Beatrice purta un costum din jerse din mtase haina de vizon i fusese dus sus pe braul lui Dawson cu o blan de foc prins cu un lan de aur care-i str lucea pe piept. Degetele-i pline de inele ar tau ca o pepit de aur, cam de o uncie i un crocodil fusese sacrificat pentru geanta ei. ntr-un cuvnt, Beatrice tia s se bucure de banii ei.
Combinaie de vodc i suc de roii (slang, eng].).

PRINESA

CASILIA

111

Ea era pe punctul de a ntreba cine suntem eu i Litsi, cnd a intrat prinesa, care, din cte miam dai scama, coborse ntr-o vitez record. - Beatrice, a spus ea naintnd cu ambele I rae ntinse i un zmbet contrafcut, ce surpriz plcut ! A mbr iat-o pe Beatrice i i-a aplicat dou srutri de bun venit, dar i-am observat disperai 'a din ochi. - Surpriz ? a ntrebat-o Beatrice cnd s-a desprins din mbriare. Am sunat vineri i am Vorbit cu secretara. I-am spus s-i ia toate masurile ca s-i transmit mesajul i mi-a promis Lft o s-i lase o not. - O ! O expresie de toleran a strbtut faa pi inesei. Pesemne c este jos, n birou i eu n-am Observat-o. Am fost... destul de ocupai. Casilia, n privina camerei de bambus... a n c e p u t cu tenacitate Beatrice, dar prin esa a n trerupt-o cu dexteritate. - ll cunoti pe nepotul meu, Litsi ? a spus ea lacnd prezent rile de rigoare. Litsi, ea este sora Ini Roland, Beatrice de Brescou Bunt. Beatrice. ai plecat din Palm Beach asear ? Ai fcut un zbor Ittl de lung din Miami. Casilia... Beatrice a dat mna cu Litsi. < amera de... i el este logodnicul Danielle-ei, Christmas l'ielding, a continuat prinesa fr s-i lase timp de vorbire. Cred c nici pe el nu -1 cunoti. i acum, draga mea Beatrice, puin vodc cu suc de roii ? Casilia ! a spus Beatrice proptindu-i bine picioarele n pantofi. ntotdeauna am avut camera de bambus.

112

DICK

FRANCIS

Am deschis gura s spun ndatoritor c nu m deranja s m mut n alt parte cnd am primit o privire rapid , de o el pur, din partea prin esei. Am nchis gura uluit i amuzat, fr a lsa s mi se citeasc ceva pe chip. Beatrice, doamna Dawson i despacheteaz lucrurile n camera roz, a spus prinesa cu fermi tate. Ai s te simi foarte bine acolo. Beatrice, furioas, dar nemaiavnd ncotro, 1-a lsat pe amabilul Litsi s-i pregteasc un ,,Bloody Mary", dnd instruciuni precise despre cum se agit sucul de roii, despre ct Worcestershire s pun, ct lmie i ct ghea. Prinesa o urm rea cu o expresie vag binevoitoare, iar Danieile i stpnea cu greu rsul. i acum, a spus Beatrice cnd, n sfrit, butura i-a fost pregtit pe placul ei, ce este toat aiureala asta cu Pvoland care nu vrea s-i extind afacerile ? Dup o secund de imobilitate de ghea, prin esa i-a revenit i s-a aezat ntr-un fotoliu, ncrucindu-i braele i picioarele ntr-o poz studiat. Beatrice a repetat ntrebarea cu insisten. Mi-am dat seama c ea nu se d dea niciodat b tut. Litsi i-a oferit un scaun, a instalat-o cu bln dee n el, discutnd vrute i nevrute, dndu-i prinesei timp s-i recapete stpnirea de sine. Litsi s-a aezat n al treilea fotoliu nclinndu-se spre Beatrice cu o polite e care s-o domoleasc , iar eu i Danieile ne-am instalat pe sofa, cu o ju mtate de pogon de creton nflorat ntre noi. Roland, pune tot felul de piedici, iar eu am venit s-i spun c nu-1 aprob. Trebuie s-i

PRINESA

CASILIA

schimbe modul de a gndi imediat. Este ridicol s nu fi in pas cu vremea i a venit timpul s cutm noi piee. Prin esa s-a uitat spre mine i eu am dat din cap. Noi auzisem acelai lucru, unele fraze chiar identice, din gura lui Nanterre vineri seara. De unde tii despre unele oferte de afa ceri ? a ntrebat-o prinesa. Tnrul acela plin de energie, fiul lui Louis Nanterre, mi-a spus, bineneles. A fcut un drum special ca s m vad i mi-a explicat totul de-a fir a p r. M-a rugat s -1 conving pe Roland s triasc n secolul al XX-lea, ce s mai vorbim de al XXI-lea care bate la u i m-am hotrt s vin eu nsmi aici ca s-1 conving. tii c el i propune s fabrice i s exporte arme ? am ntrebat-o. Bineneles, a rspuns ea. dar numai compo nentele de plastic. Roland este demodat. Am o pri eten n Palm Beach iar firma soului ei produce proiectile pentru Ministerul Aprrii. Aa c unde-i diferena ? A fcut o pauz. i pe tine ce te privete ? Ochii i s-au oprit asupra Danielle-ei i i-a amintit. Presupun, a spus ea n sil, c tangen i ai te intereseaz i pe tine. N-am tiut c Danieile s-a logodit. Mie nimeni nu-mi spune nimic. Henri Nanterre, mi-am zis n sinea mea, i spusese mult prea multe. Beatrice, a intervenit prinesa, sunt sigur c vrei s te speli dup drum. Dawson ne preg tete dejunul dei, dat fiind c n-am tiut c vom fi aa de muli... Vreau s vorbesc cu Roland, a spus Beatrice cu ncpnare.

114

DICK

FRANCIS

Da. mai trziu. Acum se odihnete. Prin esa s-a ridicat n picioare, la fel i noi, ateptnd ca m tua Danielle-ei s plece sus, aa cum i-o cereau bunele maniere ; i a fost intere sant c ea s-a dat b tut , a l sat jos paharul cu butura neterminat i a plecat mormind, totui, n timp ce se ndep rta, c sper s fie instalat n camera de bambus cel trziu ziua urmtoare. Este de nenduplecat, a spus Danieile cnd vocea nu i s-a mai auzit. ntotdeauna obine ce vrea. i, n orice caz, camera de bambus nu este ocupat, nu-i aa ? Ce ciudat din partea mtuii Casilia s-o refuze. Am dormit eu acolo n ultimele dou ncpi, am spus. ntr-adevr? m-a ntrebat Litsi. Eti gz duit la un rang mai mult dect princiar. Nu fi nedrept, i-a spus Danieile. Tu ai spus c preferi camerele de la parter pentru c poi s vii i s pleci fr s deranjezi pe nimeni. Litsi a privit-o cu afeciune. ntr-adevr ? Am vrut s spun doar c mtua Casilia i stimeaz foarte mult logodnicul. Da. a rspuns Danieile, aruncndu-mi o pri vire ncurcat. l stimeaz. Ne-am aezat din nou cu toii, dar Danieile n-a venit mai aproape de mine pe sofa. Litsi a ntrebat : De ce Henri Nanterre a recrutat-o pe m tua ta cu atta srguin Ea n-o s -1 ? fac pe Roland s se rzgndeasc. Beatrice triete din banii familiei de Brescou, a spus Danieile pe neateptate. La fel

PRINESA

CASILIA

115

i prinii mei, acum c, oaia neagr adic tall meu, a fost reprimit n snul clanului. Din bene ficiile de pe pmntul su, unchiul Roland a stabi lit sume frumoase pentru fiecare, dar mtua mea, chiar de cnd am cunoscut-o, se plnge c el ar fi putut fi mai generos. De cnd ai cunoscut-o ? a repetat Litsi. N-o tii dintotdeauna ? Danieile a cltinat din cap. Ea nu 1-a aprobat pe tata. Cnd tata a p rsit casa printeasc, a provocat o adevrt fur tun, dei exact ce-a fcut niciodat nu mi-a spus ; Cnd l ntreb, el o d pe glum dar trebuie , s fi fost ceva destul de grav. Mama spune c trebuia s aleag ntre exil i pucrie, iar el a ales Cali fornia. Ea i cu mine am aprut pe scen mult mai trziu. n orice caz, acum opt ani tanti Beatrice a dat n val peste noi s vad ce s-a ales de fri orul ei c zut n dizgra ie i de atunci am vzut-o de nenumrate o r i . Cu mult timp n urm ca s-a mritat cu un om de afaceri american i, dup moartea lui. a nceput s caute pe tata. -1 I-au trebuit doi ani - Statele Unite sunt o ar mare dar la ea perseveren este o virtute de a cpti. Locuiete ntr-o superb cas stil spaniol n Palm Beach am stat acolo cteva zile ntr-o vacan de primvar iar ea vine des la New York i n fiecare var cltorete n Europa undc-i petrece o vreme n castelul nostru", aa cum l numete ea. Litsi ddea din cap n semn de aprobare. Tanti Casilia venea s m viziteze la Paris cnd cumnata ei sttea prea mult acolo. Tanti

Casilia i Roland. a explicat el, fr s fie necesar, merg n fiecare an la castel pentru vreo ase

11/5

DICK.

FRANCIS

sptmni, n iulie i august, ca s respire aer de ar i-i joac i ei rolul de proprietari. tiai ? I-am auzit uneori, i-am rspuns. Da, bineneles, a spus Litsi. Cum arat castelul ? 1-a ntrebat Danieile. Nu este un castel tip Disney Land, a rs puns Litsi zmbind. Seamn mai degrab eu o mare cas de ar georgian, construit din piatr de culoare deschis i cu obloane la toate feres trele. Castelul de Brescou... Oraul din apropiere se afl la sud de Bordeaux i a fost construit mai tot pe pmntul lui Roland, aa c prosperitatea lui constituie un motiv de mndrie civic i moral pentru Roland. Chiar i fr societatea de construc ii, el ar putea sponsoriza o parte din jocurile olim pice cu venitul pe care-1 primete din chirii, iar proprietile sale sunt conduse, aa cum era i compania, de manageri buni, de o mare corectitu dine. El nu poate s fabrice i s vnd arme, am comentat eu. Danieile a oftat. mi dau seama, ntr-adevr, a admis ea, c toat acea onoare aristocratic, veche de secole, nu i-ar permite s-o fac. Dar pe mine m surprinde foarte mult. am spus eu, c Beatrice a putut mbria ideea cu des tul uurin. A fi crezut c ea mprtete sen timentele fratelui su. Pariez, a spus Danieile, c Henri Nanterre i-a promis un milion de dolari dac-1 face pe unchiul Roland s se rzgndeasc.

PRINESA CA Si LI A

117

In cazul sta, am sugerat eu blnd, unchiul tu ar putea s-i ofere dublu ca s se ntoarc la Palm Beach i s rmn acolo. Danieile prea ocat. Asta n-ar fi corect. Din punct de vedere moral, nu, am ncu viinat eu, dar din punct de vedere pragmatic, ar ii o soluie eficace. Litsi m-a privit czut pe gnduri. Crezi c ea reprezint o asemenea amenin are ? Cred c ar fi ca pictura de ap ce-i sap calea n stnc Ar fi ca apa ce picur pe . fruntea unui om pn-1 scoate din mini. Tortura cu ap. a spus Lilsi. Am auzit c, dup o vreme, o simi ca un sfredel ncins cum i gurete easta. Beatrice este exact aa, a spus Danieile. A urmat o scurt tcere n care am reflectat asupra capacit ilor distructive ale doamnei Beatrice de Brescou Bunt i apoi Litsi a spus cum pnind bine lucrurile : Ar putea fi o idee bun s-i vorbeti despre documentul la semnarea cruia ai fost martor. D-i vestea proast c va trebui ca noi toi patru s fim de acord cu armele i asigur-o c. chiar dac reuete s-1 determine pe Roland s cedeze, ca va trebui, totui, s aib de-a face cu mine. Nu-i spune, m-a rugat Danieile. N-o s ne mai dea pace la nici unul. Nici Danieile, nici Litsi nu obiectaser c li se folosise numele n absen ; dimpotriv, fuseser ncntai. Ne face s fim ca o familie", spusese

118

DICK

FRANCIS

Danieile, iar cel care se sim ea exclus eram eu, martorul. Sus am ceva ce cred c este un duplicat al formularului pe care Henri Nanterre voia s-1 semneze domnul de Brescou, am spus eu czut pe gnduri. Este n francez. Ai vrea s-1 vezi ? Foarte mult. a spuns Litsi. r E-n ordine. M-am dus sus s-1 iau i am gsit-o pe Beatrice Bunt n camera mea. Ce faci aici ? a ntrebat ea. Am venit s iau ceva, i-am rspuns. inea n mn ortul bleu n care obinuiam s dorm i pe care n dimineaa asta l pusesem n scrinul de lng pat, peste formularul lui Nanterre. Sertarul era deschis i formularul, probabil, c se afla nuntru. Astea sunt ale tale ? m-a ntrebat Beatrice nencreztoare. Tu stai n camera asta ? Exact. M-am dus spre ea, i-am luat ortul din mn i l-am pus la loc n sertar. Am fost uurat s v d c formularul zcea acolo neatins. In cazul sta, a spus ea triumftoare, nu este nici o problem O s . iau eu camera asta i tu o po i lua pe cealalt . Eu ntotdeauna am stat n apartamentul de bambus, este un lucru de la sine n eles. V d c ai cteva obiecte n baie. N-o s-i ia mult ca s le strngi. Cnd intrasem, lsasem ua deschis i pro babil c auzindu-i vocea prinesa s-a grbit s vin s vad ce se ntmpl.

PRINESA

CASILIA

11!)

Casilia, i-am spus acestui tnr s se mute. pentru c aceasta este camera mea, bine neles, a spus Beatrice. Logodnicul Danielle-ei rmne n aceast camer atta vreme ct st n aceast cas, a spus prinesa calm. Acum s mergem, Beatrice, te rog, camera cu trandafiri este extrem de plcut, ai s vezi. Este jumtate ct asta i n-are o camer de toalet. Prinesa i-a aruncat o privire goal mascnd admirabil iritarea. Cnd va pleca Kit, tu o s ai apartamentul de bambus, bineneles. Am avut impresia c ai spus c-1 cheam Christmas. Aa-i, a ncuviinat prinesa, s-a nscut n ziua de cr ciun. Haide, Beatrice, s coborm, prnzul este deja foarte ntrziat. i-a condus hotrt cumnata afar pe coridor i o secund mai trziu s-a ntors pentru o scurt i remarcabil propoziie, care suna jumtate ca porunc : Atta vreme ct ea st n casa asta tu nu pleci de aici. Dup prnz, eu, Litsi i Danieile am urcat n teritoriul disputat ca s ne uitm la formular, Litsi punnd pariu c Beatrice m va expulza din acest apartament splendid nainte de mine sear. Ai observat ce priviri ca nite pumnale i arunca, mai-mai s -nghe e i faa de mas de groaz ?

120

DICK

FRANCIS

N-aveau cum s-mi scape. i remarcile acelea ascu despre b ite unele maniere, despre generozitate i ntietatea pe care o are rangul social. Prinesa se comportase de parc toate acestea nici nu i-ar fi trecut pe lng urechi, se interesase cu amabilitate de s n tatea Beatrice-ei i a cini lor si, precum i despre starea vremii n Florida n luna februarie. Roland de Brescou, aa cum se ntmpla adeseori, rmsese s ia prnzul sus. mai mult ca sigur cu ua baricadat . Prin cuvinte blnde prinesa i luase aprarea. Ei bine, am spus, iat formularul. L-am scos de sub ortul albastru i i iam dat lui Litsi care s-a ndreptat cu el spre cele cteva scaune confortabile de lng fereastr. L-a citit cu atenie, instalndu-se absent pe unul din ele. ll urmream din priviri : era un brbat ro bust, fr a excela printr-o for deosebit i se comporta cu o mare naturalee. l plceam, dar, din cauza Danielle-ei, m i temeam de el, mi crea un amestec contradictoriu de sentimente, totui, aveam ncredere n nf iarea lui ce emana com peten i bunvoin. M-am dus i eu lng fereastr la , fel i Danieile, iar, dup o vreme, el i-a ridicat capul i s-a ncruntat. Mai nti de toate, a spus el, acesta nu este un formular prin care s se cear licen de fabri care i de export arme. Eti sigur c asta a zis Nanterre c ar fi ? Am reflectat. Din cte mi amintesc avocatul Gerlad Greening a spus c este un formular guvernamen-

PRIN ESA

CASILIA

121

tal pentru o cerere preliminar de licen . Am neles c tot asta i-a spus Henri Nanterre prin esei n loja ei din Newbury. Ei bine, nu este absolut deloc un formular guvernamental. Nu este o cerere pentru nici un fel de licen . Este un formular general i vag folosit pentru ncheierea unui contract obinuit. A fcut o pauz. n Anglia, cred c oricine poate cumpra de la papetarii un formular tiprit ca s fac un testament. n el se afl to termenii legali i care s asigure ntocmirea corect a testamentului. Cei interesat completeaz, pur i simplu, spaiile libere cu ceea ce dorete s se fac de exemplu, , s lase o main unui nepot. Ceea ce conteaz , de fapt, este ce s-a scris n aceste spa Ei bine, acest ii. for mular este ceva oarecum similar. Termenii legali sunt corec i, aa c acesta ar fi un document autentic dac este semnat aa cum trebuie n pre zena martorilor. i-a cobort privirea pe hrtie. Bineneles, este imposibil s tii cum ar fi comple tat Nanterre toate aceste spaii, dar bnuiesc c, n principal, ar spune c prile numite n contract au c zut de acord asupra unui anume curs al ac iunii, conform documentelor anexate. A nclina s cred c acest formular ar fi ataat el figurnd ca pagina numrul 1 la un teanc de hrtii care ar include tot felul de lucruri precum : capacitatea fabricii, posibilitile de vnzare n strintate, comenzi preliminarii din partea clienilor i speci ficarea armelor propuse spre a fi fabricate. Tot

felul de lucruri. Dar acest simplu formular, cu semntura lui Roland pe el, ar valida tot materia lul anexat. Ar fi luat foarte n serios, ntradev r, ca o declaraie de intenii complet. Avnd aceast

122

DICK

FRANCIS

hrtie la mn , Henri Nanterre poate s cear imediat licena. i s-o primeasc, am spus eu. El era sigur de asta. Da. Dar unchiul Roland ar putea spune c a fost constrns s semneze. Ar putea s repudieze actul, nu ? a spus Danieile. O cerere se poate anula mai uor, dar un contract este mult mai dificil, iar oamenii legii ar putea spune c este prea trziu s se r zgn deasc din moment ce a capitulat. i dac ar obine anularea contractului, am spus eu czut pe gnduri, Henri Nanterre ar putea s-i nceap ameninrile din nou i nu s-ar da deloc btut pn nu s-ar semna iar contractul. Dar acum trebuie s fie semnat de noi toi patru, a spus Danieile. Ce se ntmpl dac noi toi spunem nu ? Cred, am rspuns eu, c, dac unchiul tu se hotrte s semneze, atunci toi va trebui s-1 urmai. Litsi a dat din cap. Consensul celor patru semnturi nu este dect o tactic de amnare, nu o soluie. i care este soluia ? a ntrebat Danieile plat. Litsi a privit spre mine. Pune-1 pe Kit s-o gseasc. A zmbit. Danieile mi-a spus c n noiembrie , trecut, le-ai venit de hac la civa indivizi foarte puternici. N-o poi face din nou ? Acum situa ia este oarecum alta, am r s puns.

PRIN ESA

CASILIA

123

Ce s-a ntmplat data trecut ? m-a ntre bat el. Danieile nu mi-a dat nici un detaliu. Un ziar a f cut publicitate proast surorii mele i so ului ei el este antrenor i ei au spus c se afl n pragul falimentului iar eu, n principal, l-am determinat s-i cear scuze i s-i plteasc lui Bobby unele compensaii. Povestete-i lui Litsi i despre detestabilul tat al lui Bobby, a spus Danieile. Ea m privea de parc totul ar fi fost ca nainte. Am ncercat, probabil cu puin succes, s-mi ascund nelinitea ce pusese stpnire pe mine n legtur cu ea i i-am relatat povestea lui Litsi. Adevratul motiv al atacurilor asupra lui Bobby a fost s se ajung la tat lui, care l ncer case s pun mna pe ziar. Tat l lui Bobby. Maynard Allardeck, era pe liste pentru a fi fcut cavaler, iar ideea celor de la ziar a fost s - 1 dis crediteze, ca s nu mai poat ob ine titlul. Maynard a fost o adev rat pacoste, o povar pe umerii lui Bobby. Aa c eu... -... l-am scpat de ea. Cum ? a ntrebat Litsi curios. Maynard, i-am rspuns, i-a sporit capita lul mprumutnd bani oamenilor ale cror afaceri ncepeau s se clatine. Le aducea pe linie de plui apoi cerea restituirea banilor. Respectivii nu puteau s -i pl teasc aa c el prelua afacerile i, la scurt timp dup aceea, vindea averea firmei falite. Rechinul venea cu zmbetul pe buze i n ghiea n grab petiorii plini de recunotin care nu-i ddeau seama de greeal dect dup ci au fost pe jumtate digerai.

124

DICK

FRANCIS

Aa c tu ce-ai fcut ? m-a ntrebat Litsi. Ei bine... m-am dus i am luat interviuri filmate celor pe care i-a distrus. A fost un mate rial destul de impresionant : Nite btrnei crora ii s-a luat prin nelciune un cal campion, un brbat al crui fiu s-a sinucis cnd a dat faliment i un tnr fr minte care a fost ajutat" s-i risipeasc jumtate din avere jucnd la curse. Eu am vzut filmul, a spus Danieile. Lovea n plin... M-a f cut s plng. Kit 1-a amenin at pe Maynard c va trimite copii n diverse locuri dac acesta i va mai face vreun r u lui Bobby. i tu ai uitat s-i spui, mi s-a adresat ea mie, c Maynard a ncercat s -1 determine pe Bobby s te omoare. Litsi a clipit. S -1 omoare... Mda, am spus. E paranoic, nu poate s ac cepte cstoria lui Bobby cu sora mea. Din fra ged pruncie i s-a inoculat ura mpotriva tuturor Fielding-ilor. i spunea lui Bobby cnd era mic c, dac nu este cuminte, va fi mncat de cei din familia Fielding. I-am povestit apoi ct de amarnic i pro fund era vechea dumnie dintre clanul Fielding i Allardeck. Bobby i cu mine, am continuat eu. i-am i-am pus capt i suntem prieteni, dar tatl lui nu poate suporta asta. Bobby crede, mi s-a adresat Danieile, c Iui Maynard i stau n gt succesele tale. Nu tc-ar ur cu atta nverunare dac ai fi un jocheu de mna a aptea. Maynard, i-am spus eu lui Litsi zmbind, este membru al Clubului Jocheilor i acum apare

PRINESA

CASILIA

125

destul de des ca arbitru la diverse curse. Ar fi te ribil de ncntat dac m-ar vedea pierzndu-mi licena de jocheu. Pe care n-o poate obine pe ci necinstite din cauza existen ei acelui film, a spus Litsi c zut pe gnduri. Este o situaie fr ieire, am ncuviinat eu calm. Bun, a spus Litsi, atunci ce-ai zice de o si tuaie similar pentru Henri Nanterre ? Nu tiu suficiente lucruri despre el. Pe Maynard l cunosc de o via. Nu tiu nimic despre arme i n-am nici o cunotin care s se ndeletniceasc cu ele. Litsi i-a uguiat buzele. Cred c asta s-ar putea aranja, a spus el.

am ascultat

ai trziu, duminic dup-amiaza, itelefonat lui Wykeham i i-am

temerile. Pentru el fusese o zi plin de frustrri i dificulti, care nc nu se termina ser. Omul angajat s patruleze cu cinele se afla n buc t rie, cu cine cu tot, bnd ceai i plngndu-se de gerul de afar. Wykeham se temea c patrula se va desfura peste noapte mai mult nuntru dect prin ograd. A nceput deja ngheul ? l-am ntrebat, ngheul reprezenta ntotdeauna o veste foarte proast, pentru c, n acest caz, cursele aveau s

126

DICK

FRANCIS

fie a b a n d o n a t e , p m n t u l fiind t a r e , a l u n e c o s i periculos . D a c m a i c o b o a r d o u g r a d e s-a t e r m i n a t . .Wykeham inea termometre deasupra robine telor de afar ca atunci cnd gerurile erau foarte p u t e r n i c e s p u n n funcie boilerele ca a p a s n u n g h e e . G r a j d u l s u e r a plin c u tot felul d e dispozitive pe c a r e le instalase de -a l u n g u l t i m p u l u i , ca , de exemplu, lumini infraroii n boXe . s p r e a i n e caii la c l d u r i sntoi . A v e n i t un poliist , a c o n t i n u a t W y k e h a m . Un detectiv . A fost de p r e r e c s -ar p u t e a s fie o p o z n de -a copiilor . S p u n e i tu ! I - a m zis c , s m p u t i doi cai cu o p r i c e p e r e de e x p e r t nu p r e a ctui de p u i n o p o z n , d a r el m i - a r s p u n s c este u l u i t o r de ce s u n t n s t a r e copiii s p u n la cale . El v z u s e l u c r u r i i m a i rele . de pild , p o n e i pe c m p cu ochii scoi . T o a t discuia cu el a fost o . . . o... a i u r e a l . I - a m zis c . o r i c u m , C o t o p a x i n u e r a u n ponei , e r a cofavoritul p e n t r u Gr a n d N a t i o n a l , iar el mi-a r s p u n s c a fost... a fost ghinionul proprietarului. A p r o m i s s n t r e p r i n d ceva ? A spus c o s r e v i n m i n e ca s ia d e c l a r a i i de la bieii de grajd , dar nu cred c ei tiu ceva . P e t e , c a r e se ngrijea de C o t o p a x i , avea . ochii plini de lacrimi , iar ceilali e r a u i n d i g n a i cu toii . P e n t r u ei a fost m a i r u dect atunci c n d v r e u n cal m o a r e n t r - u n accident . P e n t r u noi toi este m a i r u , am s p u s e u . Da , a oftat . O a m e n i i de la ecarisaj au scos c u g r e u c a d a v r e l e a f a r din grajd . Eu nu m-am uit at . N - a m p u t u t . Caii tia...iiubeam pe amndoi.

PRIN ESA

CASILIA

127

Pentru parlagii, bineneles, hoiturile de cai nu nsemnau dect carne pentru cini, aceasta le era meseria, iar implica iile sentimentale nu-i aveau locul. Ori, pentru oameni ca Wykeham, care ineau la cai, era firesc ca nu ntotdeauna s poat stabili un dialog cu ei, s fac planuri laolat sau s triasc viaa lor. Antrenorii de steeplechase lucreaz cu un cal pe perioade de timp mult mai mari dect antrenorii de plat, uneori zece ani sau mai mult, pe cnd ceilali nu dep esc trei ani sau patru ani. Cnd Wykeham spu nea c iubete un cal, acesta era purul adevr. Totui, mi-am zis, sentimentul pe care-1 avea pentru Kinley era ceva cu totul aparte. Kinley rmnea starul de excepie, tnr i clocotind de via! Ai grij de Kinle\^, i-am spus. : Da, l-am mutat. Este n boxa din col. Boxa din col era ntotdeauna folosit ultima i nu se putea ajunge la ea direct din nici o curte, ci doar printr-o alt box. Poziia ei era incomod pentru bieii din grajd, dar nsemna locul cel mai sigur i cel mai secret din tot grajdul. Asta-i grozav, i-am spus uurat. i acum. ce este cu ziua de mine ? Mine ? Cursele de la Plumpton. A urmat o scurt t cere ca s -i fac ordine n gnduri. El ntotdeauna i trimitea civa cai la Plumpton, pentru c era unul din cele mai apro piate hipodromuri i, din cte tiam, eu aveam de clrit ase cai acolo. - Dustv are o list, a spus el n cele din urm. O.K.

128

DICK

FRANCIS

G l reste-i aa cum crezi tu c este mai bine. E-n ordine. Atunci, noapte bun, Kit. Noapte bun, Wykeham. Cei puin mi-a spus corect numele, mi-am zis n timp ce puneam telefonul n furc. Probabil c; vor ajunge la Plumpton toi caii care trebuiau.

Dimineaa urmtoare am luat trenul spre graj durile lui Wykeham simind cum m cuprinde bu curia odat cu fiecare mil cu care m ndeprtam de casa din Eaton Square. Dei atenuat de prezena prinesei, a lui Litsi i a Danielleei, o sear petrecut cu Beatrice de Brescou Bunt des chidea perspectiva unui calvar fr sfrit. Aa c m scuzasem foarte devreme sub privirile pline de repro ale celorlal i, dar, chiar i n somn, mi s-a p rut c aud acea voce insistent , care venic se plngea de ceva. Dimineaa cnd plecasem, Litsi mi spusese c-i va petrece mai toat ziua cu Roland. Prin esa i Danieile se vor ocupa de Beatrice. Danieile, care lucra n schimbul de sear la compania sa de televiziune, avea s lase totul pe umerii prinesei curnd dup ora cinci i jumtate. Promisesem s m ntorc de la Plumpton ct de curnd posibil, dar, la drept vorbind, am fost bucuros cnd s-a ivit o scuz bun pentru a m eschiva i anume mesajul pe care l g sisem la vestiar. Mesajul fu sese transmis de directorul hipodromului din

New-

PRIN ESA

CASILIA

129

bury care m ruga s mut maina de unde o par casem, pentru c locul respectiv era solicitat ur gent pentru alte scopuri. Am telefonat n Eaton Square i a r spuns Da nieile. I-am explicat ce se ntmplase. Din Plumpton am s plec cu cineva cu ma ina la Newbury. Totui, cred c ar fi mai bine s dorm acas, n Lambourn, dat fiind c mine tre buie s merg la curse la Devon. Vrei s m scuzi fa de prines ? Spune-i c am s m ntorc mine sear, dup curse, dac dorete. Dezertorule, a spus Danieile. Pari suspect de ncntat. ine cont de milele pe care le am de str btut, am rspuns. Asta s i-o spui lui mutu' ! Ai grij de tine, i-am zis. Dup o pauz, ea a spus un da" ca un oftat i a nchis telefonul. Uneo ri p rea ca totul ntre noi este la fel ca mai nainte, i apoi, ntr-o clip , to tul se spulbera. Fr prea mult entuziasm m-am dus s caut pe Dusty care sosise exact -1 cu caii care trebuiau i cu culorile grajdului pe care urma s le port, dar i cu o prere proast despre poli istul detectiv, care ncercase s-i chestioneze pe bieii de grajd n timp ce erau la lucru. n orice caz, nimeni nu tia nimic, spune Dusty, iar bieii erau ntr-o stare de spirit c fi linat pe ar orice strin pe care l-ar fi prins dnd trcoale pe acolo. Smbt noaptea, capelmaistrul (nu Dusty care avea sarcina s aduc la curse caii nscrii n pro gram) i fcuse rondul pe la grajduri, ca de obicei, |K> la ora unsprezece cnd totul pruse n ordine.

130

DICK

FRANCIS

El nu se uitase n toate cele optzeci de boxe, ci doar n una sau dou ai c ror ocupan i nu se sim eau bine. Nu trecuse nici pe la Cascade, nici pe la Cotopaxi. Se oprise la Kinley i Hillsborough ca s se asigure ci mncaser hrana dup curse i plecase acas s se culce. Ce putea mai mult s fac cineva ? se ntreba Dusty. Nimeni nu-nvinuiete pe nimeni, i-am spus. Deocamdat nu, a rspuns posomort i a luat aua ca s-o pun pe calul pe care urma s c lresc n prima curs. Ne-am ndeplinit fiecare ndatoririle, aa cum fceam adeseori, el aducnd i neund caii, eu clrindu-i, amndoi achitndu-ne de obligaiile ce le aveam fa de diveri proprietari, felicitndu-i, comptimindu-i, explicndu-le i scuzndu-ne. Am ncheiat ziua n mod obinuit : dou curse pe locul unu, una pe locul doi, alte dou terminnd traseul neclasat, i o c dere, dar cu o aterizare uoar i fr urmri. Mulumesc, Dusty, i-am spus la sfrit. Mulumesc pentru tot. Ce vrei s spui ? a ntrebat suspicios. Nimic altceva dect c ase curse nseamn o zi aglomerat pentru tine i totul a mers bine. Ar fi mers i mai bine dac nu cdeai ntr-a cincea, a rspuns el ursuz. Eu nu czusem. Calul alunecase cu mine. do vad i petele de iarb rmase pe numrul de pe pledul lui. Dusty tia asta foarte bine. Ei bine, i-am spus, i mulumesc oricum. A dat din cap f s zmbeasc i a r plecat n grab. Dei eram ntr-un dezacord permanent, fr

PRIN ESA

CASILIA

131

nici o ndoial, aveam s acionm ca o echip ziua urmtoare la Newton Abbot i n cealalt la Ascot, o echip eficient, dar glacial. Doi jochei care locuiau n Lambourn m-au dus cu automobilul lor pn la Newbury, de unde mi-am luat maina i m-am oprit la casa mea de pe colin. Am aprins focul n c min ca s mai nveselesc puin atmosfera, am mncat pui la grtar i i-am telefonat lui Wykeham. El avusese o alt zi obositoare. Cei de la asi gurri i chestionaser oamenii de paz, detectivii i bgaser n speriei pe toi bieii de grajd, iar omul cu cinele fusese gsit dormind n hambarul cu fn de ctre capelmaistru cnd sosise la ora ase dimineaa. Wykeham informase secretariatul Clubului Jocheilor despre moartea cailor (o rutin obligatorie) i toat dup-amiaza telefonul l sco sese din mini, ziarele sunnd unul dup altul ca s-1 ntrebe dac era adevrat c fuseser omori cei doi cai. Telefonase i prin esa ca s spun c -i -i con tramandase vizita la prietenii din Newton Abbot, aa c nu va mai fi acolo s-i vad caii i-l rugase pe Wykeham s-i transmit lui Kit c ea inea neaprat ca el s se rentoarc n Eaton Square ct de curnd posibil. Ce se ntmpl acolo ? m-a ntrebat Wyke ham, fr a manifesta un interes deosebit. Ea pare cu totul schimbat. Cumnata ei a sosit pe neateptate. Da ? Nu i-a mai continuat ideea. Astzi ai fcut curse frumoase cu cei doi ctigtori. Mulumesc.

132

DICK

FRANCIS

Am fcut o pauz ateptndu-m s aud c Dusty i spusese c-a fi c zut de pe cal, dar l-am judecat greit pe btrnul argos. Dusty mi-a povestit c Torquil a czut ca o plcint n cursa a cincea. Tu ai pit ceva ? Nici o zgrietur, i-am rspuns foarte sur prins. Bun. Atunci pentru ziua de mine... Am discutat despre caii ce urmau s alerge a doua zi i, n cele din urm, mi-a spus la revedere, numindu-m pentru a doua oar la rnd Kit. Lu crurile vor fi intrat n normal, mi-am zis, atunci cnd mi va spune din nou Paul. Mi-am ascultat mesajele l sate la robot i mai toate erau asemntoare cu telefoanele primite de Wykeham : un ir lung de ziariti care voiau s-mi cunoasc sentimentele n legtur cu pierderea lui Cotopaxi. Mai bine c nu fusesem acas, mi-am zis n sinea mea. M mai cutase i un antrenor din Davon care voia s tie dac puteam c l ri pentru el la New ton Abbot, pentru c jocheul lui fusese accidentat. I-am cutat caii n stood-book, dup care i-am te lefonat ca s -i spun c primesc i m-am dus lini tit la culcare. Telefonul m-a trezit n jur de ora dou i ju mtate. - Alo, am spus adormit, trgnd cu coada ochiului spre ceas, ateptndu-m la veti proaste. Cine este la telefon ? K it...

PRIN ESA

CASILIA

133

M-am trezit deplin ntr-o fraciune de secund. Era vocea Danielle-ei, foarte amrt. Unde eti ? am ntrebat-o. A- ... tii... am nevoie... sunt ntr-un shop. Ai spus oc sau shop ? am ntrebat-o. O... Am auzit-o cnd a tras adnc aer n piept. Ambele sunt valabile, cred. Ce s-a ntmplat ? Trage- respira i ia i spune-mi pe ndelete. Am plecat de la studio... la dou i zece... m-am urcat n main i am pornit spre cas . S-a oprit. Ea ntotdeauna termina slujba Ia ora dou, cnd studioul se nchidea i toi concet enii ei din America, care recepionaser tirile mergeau Ia culcare, iar ea pleca cu micul Ford spre garajul din Eaton Square, din spate, unde Thomas inea Rolls-ul. - Zi-i mai departe, i-am spus. Mi s-a p rut c o main m urm rete. Apoi am avut o pan de cauciuc. A trebuit s m opresc... Am auzit-o trgnd din nou aer cu pu tere n piept. Am v zut... c aveam pan la dou roi. S-a oprit i cealalt main i un brbat a cobort din ea. Purta... purta o masc . Iisuse Cristoase ! mi-am zis n sinea mea. Am alergat, a continuat Danieile ncercnd vizibil s -i potoleasc starea de surescitare. A n ceput i ei s fug dup mine... eu am alergat, am alergat... i am v zut acest shop... este deschis toat noaptea... i am intrat nuntru. Dar proprie tarul nu vrea s aib probleme. M-a l sat s -i fo l o s e s c telefonul... dar n-am nici un ban, geanta i haina mi-au rmas n main... i nu tiu... ce s fac...

134

DICK

FRANCIS

Ceea ce trebuie s faci, i-am spus, este s stai acolo pn vin eu. Da, dar... omul de aici nu vrea s m lase nuntru... i afar... nu pot... pur i simplu, nu pot s merg afar. M simt att de stupid... dar mi este fric. Da, ai toate motivele s-i fie. Am s vin imediat. D-mi-1 la telefon pe proprietar... i nu-i face griji, am s fiu acolo n mai puin de o or. A spus aproape n oapt, bine" i dup c teva secunde s-a auzit un alo" pronunat de o voce ce prea asiatic dup accent. Prietena mea, i-am spus, are nevoie de aju torul dumitale. O ii la cldur, i dai un ceai fier binte i ai grij de ea pn la sosirea mea, iar eu am s-i pltesc. Bani ghea, a spus el scurt. Da, bani ghea . Cincizeci de lire, a precizat el. Pentru aceasta, i-am rspuns, ai grij de ea foarte bine. i acum spune-mi adresa. Cum ajung acolo ? Mi-a dat toate l muririle i mi-a spus c se va ocupa de tn ra doamn , s nu m grbesc, dar s-i aduc bani pein, iar eu l-am asigurat din nou c aa voi face. M-am mbrcat, am aruncat cteva haine ntr-o saco, am nchis casa i am pornit spre Londra fr a mai respecta nici o limit de vitez. Dup ce am greit de vreo dou ori apucnd-o pe alte strzi i dup ce l-am ntrebat pe un trector ce n-avea chef de vorb, am gsit strada cu irul de p .valii ntunecate, cu excepia uneia, la cellalt

PRIN ESA

CASILIA

135

capt, lng staia de metrou, care avea ferestrele luminate. Am oprit brusc pe linia galben dubl i am intrat nuntru. Locul era un mini-supermarket strmt, cu un galantar cu geam lng u n care erau expuse preparate calde, tot restul spaiului fiind ticsit pn n tavan cu mrfuri care emanau un vag mi ros de mirodenii. Doi clien alegeau i mncare cald , un al treilea, ceva mai departe, examina nite cutii de conserve, dar Danieile nu se zrea ni cieri. Asiaticul care servea, un brbat cu faa ro tund , neted , rotofei la trup i cu privirea ca de drogat, s-a uitat la mine o frac iune de secund cnd am intrat grbit nuntru i i-a vzut mai departe de treab netulburat sco nd cu cletele din galantar papanaii i specialitile alese de clieni. Tnra doamn, unde este ? l-am ntrebat. S-a comportat de parc nu m-ar fi auzit, m pachetnd cumprturile i calculnd preul. Unde este ? am insistat, dar parc nici n-a fi vorbit. Asiaticul a discutat cu clien s ntr-o ii i limb pe care n-am auzit-o niciodat, le-a luat banii, le-a dat restul i a ateptat ca ei s plece. Unde este ? am ntrebat pe un ton ridicat, nelinitea punnd stpnire pe mine. D-mi banii. Ochii i vorbeau clar despre nevoia lui stringent de bani ghea . Ea este n si guran. Unde ? n spatele magazinului, dup u. D-mi banii.

136

DICK

FRANCIS

I-am dat ceea ce ceruse, l-am lsat numrndu-i i aproape c am zburat acolo unde-mi artase. Am ajuns la peretele din spate care era acoperit cu mrfuri, ca i restul ncperii, din duumea pn n tavan i furia ncepea s pun stpnire pe mine pn s m dumiresc c i ua era acope rit cu rafturi. ntr-un spa iu minuscul, ticsit cu pachete de cafea, am zrit mnerul uii. M-am repezit asupra lui, l-am apsat i am mpins ua. Am intrat n tr-o camer plin cu i rnai multe cutii de carton maro. Aici nu rmnea dect un mic spaiu liber n care se aflau un birou, un scaun i un radiator electric cu un singur element. Danieile st tea pe un scaun nf urat ntr-o hain brbteasc mare, de culoare nchis, ncer cnd s se nclzeasc la radiatorul anemic, iar privirea i era a intit n gol. Bun , i-am spus. Uurarea evident de pe chipul ei cred c mi-a picat la fel de bine ca un s rut p tima pe care. de fapt, nu I-am primit. S-a ridicat n picioare i mi-a alunecat n bra e ca i cum ar fi venit acas i am inut-o strns aproape f r s -i simt trupul prin haina groas. Trgnd n piept parfumul oriental, de mosc, al materialului de culoare nchis, mngiam prul Danielle-ei i respiram adnc, plin de mulumire. Dup o vreme s-a desprins uor din braele mele, dei eu a mai fi r mas aa ore n ir.. Pesemne c m crezi idioat, a spus ea tre murnd, respirnd adnc i tergndu-i lacrimile cu degetele. Am fost o proast, ntr-adevr. Departe de mine asta.

PRIN ESA

CASILIA

137

M bucur att de mult c te vd. O spunea din inim nu era nici un , dubiu. Haide, atunci, i-am spus cu sufletul mai mpcat. Mai bine s plecm. A ieit din haina care-i era prea mare i a l sat-o pe scaun tremurnd puin, rmas doar n pantaloni, bluz i pulover. Este din cauza ocului, mi-am zis n sinea mea, pentru c nici n prvlie, nici n camera de depozitare a mrfurilor, de fapt, nu era frig. Am un pled n main, i-am spus. Apoi vom merge s-i lum haina. Ea a dat din cap, n semn de ncuviinare, apoi am strbtut prvlia ndrepndu-ne spre ua de la strad. Mulumesc, i-am spus asiaticului. Ai oprit radiatorul ? m-a ntrebat el. Am cltinat din cap. N-a prut ncntat. Noapte bun, i-am spus, iar Danieile a adugat : Mul umesc. Ne-a urm rit cu ochii-i de drogat i n-a rs puns, noi am ieit afar, am traversat trotuarul i ne-am oprit la main. De fapt, a fost de treab, a spus Danieile n timp ce-i puneam pledul pe umeri. Mi-a oferit cal a i ceva s m nnc, dar nam putut s iau o nghiitur. Am instalat-o pe bancheta din spate i m-am Btrecurat i eu lng ea. Unde i-ai lsat maina ? ara ntrebat-o. Nu-i putea aminti, ceea ce nu era surprinz tor, dat fiind panica n care fugise.

138

DICK

FRANCIS

Cred c parcursesem doar dou mile cnd mi-am dat seama c am o pan de cauciuc. Am scos maina de pe carosabil. Dac ne ntoarcem spre studio... dar nu-mi amintesc... O s-o gsim, i-am spus. N-ai putut alerga prea departe. i, de fapt, am gsit-o destul de uor pe o strdu lateral, imediat dup col i am parcat n spatele ei. Am l sat-o pe Danieile n main i m-am dus s-mi arunc o privire. Haina i poeta dispruse r, la fel i tergtoarele i radioul. Este bine, to tui, mi-am zis, c maina nc mai era acolo, chiar dac cele dou roi erau dezumflate, pentru c cheile nc se g seau n contact. Le-am luat, am ncuiat uile i m-am ntors la Danieile cu vetile bune i rele. Maina nc o mai ai, i-am spus, dar ar pu tea fi spart sau furat pn mine diminea dac n-o remorcm. A dat tcut din cap i a rmas n main cnd am gsit un garaj cu program de noapte care avea cu ce s-o tracteze. Am dus tratative cu cei care erau de serviciu. Bun, au spus ei trgnat, lund cheile ma inii, notnd numrul de nmatriculare i locul unde era parcat Mi-au zis s-o las n . seama lor, pentru c o s-o aduc imediat, o s-i repare anve lopele, o s-i nlocuiasc tergtoarele i dimineaa avea s fie gata putnd veni dup ea. Danieile n-a mai discutat nimic despre pre zumtivul ei atacant pn cnd am pornit-o spre Eaton Square i atunci a f cut-o f r tragere de inim.

PRIN ESA

CASILIA

139

Crezi c a vrut s m jefuiasc ? m-a n trebat ea ncordat. Ei bine... m tem c ... pare foarte probabil. Am ncercat s aflu cum arta. Ce fel de haine pur ta ? Ce masc ? N-am observat, a nceput ea i apoi mi-am dat seama c re inuse mai mult dect ar fi crezut c este posibil. Un costum. Un costum b rb tesc obinuit i pantofi de piele, bine lustruii. Strlu cea lumina n luciul lor i i-am auzit cum trop iau pe caldarm... Ce ciudat ! Masca era... o c ciul de ln , de culoare nchis tras peste fa cu orificii , , pentru gur i ochi. Oribil, am spus comptimitor. Probabil c m-a ateptat s plec de la stu dio. A fost str de un fior. Crezi c b tut el mi-a tiat pneurile ? Pan la dou roi deodat nu poate fi o coinciden. Ce crezi c trebuie s fac ? S anuni poliia ? i-am sugerat. Nu, categoric nu. Ei consider c o femeie care merge cu maina singur n puterea nopii i caut singur necazuri. Totui... tii, a continuat ea, o cunotin de-a unei prietene o americanc era cu maina, ca mine, n Londra i, f s fac absolut r nimic a fost oprit de poli ie i dus la sec ie. Au dezbr cat-o ! Po s crezi una ca asta ? Au spus i c ve rificau toi suspecii cutnd droguri sau bombe... Se temeau de un atac terorist i au avut impresia c ea are un accent strin. I-a trebuit o groaz de

140,

DICK

FRAXCIS

vreme pn ce i-a g nite colegi pe sit care i-a sculat din somn i care au confirmat c ea, ntradevr, mergea acas dup ce lucrase Ia slujb pn noaptea trziu. A f cut un oc, care a mar cat-o pe tot restul vie i a trebuit s ii renun e la serviciu. Pare, ntr-adevr, de necrezut, am ncuviin at eu. S-a ntmplat exact cum i-am povestit, a spus ea. Nu to i poli itii sunt astfel, am spus eu blnd. n orice caz, Danieile a luat hot rrea de a spune colegilor de studio c trebuie pus paz la parcare. Tmi par r c te-am f u cut s vii att de departe, a continuat ea nu deosebit de conving toare. Dar n-am vrut s amestec poli ia i altfel ar fi trebuit s -1 trezesc pe Dawson ca s trimit pe cineva s m ia. M simeam drmat... tiam c tu ai s vii. Da. A oftat, ceva din tensiunea interioar nemaisimindu-i-se n voce. n geant n-aveam cine tie ce, asta-i bine. Doar rujul, peria de p r i foarte pu ini bani. Nici o carte de credit. Cnd merg la slujb niciodat nu-mi iau prea multe cu mine. Am ncuviinat din cap. Dar cheile ? O... Cheia de la intrare din Eaton Square ?

PRIN ESA.

CASILIA

141

Da, a rspuns ea consternat. i cheia de la ua din spate de la studio, pe unde intr persona lul. Va trebui s le spun mine, cnd vine schim bul de diminea. Ai avut ceva la tine pe care s fie trecut adresa din Eaton Square ? Nu, a spus ea categoric. n dupamiaza asta am f cut ordine n main ... ca s scap de tanti Beatrice... i mi-am schimbat geanta. Naveam nici o scrisoare sau altceva de genul sta la mine. Asta tot e ceva, am spus eu. Eti att de practic. Eu a anuna poliia, ani spus pe un ton neutru. Nu. Tu nu nelegi, nu eti femeie. Nu prea aveam nici o replic, aa c n-arn mai insistat. Am ofat spre Eaton Square cum mai f cusem de multe ori nainte, cnd o conduceam acas de la slujb i abia cnd eram aproape de cas m-am ntrebat dac omul cu masc nar fi putut fi Henri Nanterre i nicidecum un tlhar. Privind superficial lucrurile, nu prea posibil, dar ipoteza trebuia avut n vedere. Dac, de fapt, fcea parte din campania de accidente i intimi dri, aveam s aflm, aa cum vom afla i despre cai : nici un act de terorism nu era complet dac autorii nu se i fleau cu el dup aceea. Danielle nu-1 v zuse niciodat pe Henri Nan terre, aa c nu tia cum arat, dac e gras sau slab, sau cum se mic. Pe de alt parte, nici el nu i-ar fi fcut apari ia n Chiswick dac n-ar fi tiut c ea se afl acolo.

142

DICK

FRANCIS

Ai devenit brusc foarte tcut, a spus Dani eile, prnd a nu mai fi speriat, ci mai degrab somnoroas. La ce te gndeti ? Mi-am aruncat o privire spre fa de pe a care dispruser urmele ncordrii. Pn acum, de trei sau patru ori tiusem fiecare despre cellalt ce gndea, ntr-un fel de joc telepatic ce se ntmpl uneori ntre oameni ce se cunosc foarte bine, dar asta nu se mai petrecea frecvent, iar n ultimul timp, deloc. M bucuram c n clipa de fa nu-mi putea citi gndurile, pentru c nu tiam dac ar fi mai mult sau mai pu in speriat , n cazul n care mi le-ar fi cunoscut. Mine sear, roag-1 pe Thomas s te duc cu maina, i-am spus. El nu merge la Devon... i am s vin eu s te iau. Dar dac ai curse la Devon... Am s m duc acolo cu trenul, i-am rs puns. O s fiu napoi, n Eaton Square, n jurul orei nou. Bine, presupun c... Mulumesc. Am parcat maina pe locul unde sttea maina ei de obicei ,mi-am luat sacoa din portbagaj i, cu Danieile nf urat n pled ca ntr-un al foarte mare, ne-am ndreptat spre ua din fa din Eaton Square. Sper c ai o cheie, a spus ea cscnd. Dac n-ai, nu tiu ce facem, artm ca nite igani. Dawson mi-a dat una. Bun... dorm din picioare. Am intrat nuntru i am urcat ncet scrile. Cnd am ajuns la etajul ei am mbriat-o din nou, cu pled cu tot, innd-o strns lipit de trupul meu,

PRIN ESA

CASILIA

143

dar de data asta n-am mai sim acelai it rspuns din partea ei i, cnd m-am aplecat s-o srut, mi-a oferit obrazul, nu gura. Noapte bun, i-am spus. Te simi bine ? Da. Aproape c mi-a ocolit ochii. Ii mul umesc, ntr-adevr. N-ai pentru ce, i-am rspuns. O ... Mi-a aruncat o privire scurt parc , contra riat. Apoi a lsat s-i cad pledul pe care-1 inuse strns n jurul ei ca pe o pav ap z de rare, i-a aruncat bra ele de gtul meu i mi-a dat o sru tare rapid, o reminiscen din vremuri mai bune chiar dac a aternut-o undeva pe brbie. Somn uor, a spus ea ncet i a pornit de-a lungul coridorului spre camera ei, fr s se mai uite napoi. Mi-am luat sacoa i pledul i am ur cat la mine simindu-m cu mult mai bine dect cu o zi nainte. Am deschis ua camerei de bambus ateptndu-m s-o g sesc pe Beatrice sforind fe ricit n cearceafurile mele, dar patul era neatins i gol i m-am cufundat n el, ntr-un somn fr vise, pentru dou ceasuri bune.

9 iminea a, pe la ora apte i un sfert, am cobort la parter i am b la ua tut lui Litsi pn cnd o voce somnoroas a spus : Cine este ? K it. A urmat o scurt pauz , dup care am auzit :

144

DICK.

FRANCIS

Bine, intr . Camera era n ntuneric, Litsi sttea sprijinit ntr-un cot, strduindu-se s aprind un lampadar de lng pat cu cealalt mn . Lumina a dat Ia iveal o camer spa ioas , panelat cu stejar, cu un pat cu t bliile pictate pe ambele p r i, cu dra perii de brocart i tablouri vechi. Nici c putea fi altceva mai potrivit pentru Litsi, mi-am zis n sinea mea. Credeam c nu eti aici, mi-a spus ei, frecndu-se la ochi cu degetele. Ce zi este astzi ? Mari. M-am ntors n dimineaa asta na inte de ora cinci i tocmai despre asta am venit s-i vorbesc. S-a ridicat n capul oaselor n timp ce asculta. Crezi c, ntr-adevr, a fost Nanterre ? m-a ntrebat cnd am terminat de povestit. Dac a fost, probabil c a vrut doar s-o prind i s-o sperie... s -i spun ce s-ar putea n tmpla dac unchiul ei nu cedeaz. Indiferent cine a fost, nu s-a ateptat ca ea s alerge att de re pede. Danieile poart la lucru pantofi sport... adidai de fapt... i, n genere, are o condi ie fizic bun . Probabil c el, pur i simplu, n-a putut s-o prind. Dac a vrut s-o avertizeze, treaba nu i-a reuit. Deci, vom mai auzi de el. Da. i despre cai. i-a ieit din mini, dac a fost el, a adu gat Litsi. n orice caz, am crezut c este mai bine s te previn, i-am spus. I-am povestit i despre geanta Danielle-ei care a disprut.

PRIN ESA

CASILIA

145

Dac este un ho obinuit, n-are importan, pentru c nuntru nu era nici o adres, dar, dac a luat-o Nanterre, acum el are o cheie de la ua din fa a acestei case. Crezi c ai putea s-i ex plici prinesei i s-o rogi s schimbe ncuietoarea ? Eu plec la Devon unde am cteva curse i am s m ntorc disear. Am s m duc eu s-o aduc pe Danielle de la slujb, dar, dac nu prind trenul la ntoarcere, ai tu grij ca ea s ajung n siguran acas , da ? Dac ai nevoie de main , po i s-o iei pe a mea. Totui, nu pierde trenul. Nu. i-a nlat sprncenele, apoi le-a cobort. Atunci d-mi cheile, a spus el. I le-am dat. ncearc s afli dac Danielle i-a spus miuii Beatrice unde lucreaz i la ce or pleac de la slujb. A clipit din ochi. Henri Nanterre, i-am reamintit, are un spion chiar n aceast cas. Bun. Acum du-te i... baft. Am zmbit i am plecat reuind s prind tre nul spre Devon. Pesemne c sunt nebun, mi-am zis n sinea mea, de vreme ce i-o ncredin ez pe Danielle lui Litsi, dar ea trebuie s fie n siguran i un drum scurt, cu Litsi la volan, n Mercedes-ul meu era puin probabil ca s hotrasc lucrurile ntr-un fel sau altul. Cu toat viteza i riscurile implicate de meserie, cazurile mortale printre jocheii de steeplechase surveneau rar. Era mai periculos, de exemplu, s

146

DICK

FRANCIS

curei geamurile ca s ai din ce tri. Oricum ns, se putea foarte uor ca uneori s sfreti la spi tal i asta se ntmpla ntotdeauna n momentele cele mai nepotrivite. N-a putea spune c n ziua aceasta am clrit cu o deosebit pruden la New ton Aboot, dar n mod cert furia nesbuit din ul timele dou sptmni dispruse. Poate c n cele din urm Danieile se va ntoarce la mine, poate c nu. n orice caz, aveam anse mai bune acum cnd m aflam lng ea i nu la dou sute de mile de prtare. Subiectul de conversaie al ntregii dupamieze pe hipodrom, din cte am putut s-mi dau seama, a fost omorrea lui Cascade i Cotopaxi. n tren am citit relatrile din paginile sportive a dou ziare iar n vestiar am mai v zut alte dou dar , toate erau mai mult speculaii i titluri scrise cu litere mari, dect fapte brute. Am fost asaltat cu ntre bri pline de curiozitate i comptimire din partea tuturor cu care am stat de vorb dar nu le, am prea putut rspunde mare lucru, dect : ,,da, i vzusem n boxele lor i da, bineneles, prinesa era foarte amrt, i da, am s caut un alt cal pe care s-I clresc la Grand National". Dusty, pe chipul cruia se citeau doar tunete i fulgere, era supus aceluiai tir de ntrebri. S-a mai domolit puin cnd unul din caii prinesei a ctigat, fiind ntmpinat de aplauze i ovaii din partea tuturor, fapt ce vorbea de la sine de sim patia de care se bucura prinesa n public.

Arbitrul ef i preedintele colegiului director m-au chemat n camera directorilor nu ca s se plng de felul cum am c l rit, ci ca s m roage s transmit re gretele lor prinesei i lui Whykeham. M-au btut

PRINESA

CAS1LIA

147

CU sobrietate pe umr i mi-au dat ampanie, totul la antipodul felului n care am fost primit cnd ni a reclamat Maynard Allardeck. La ntoarcere, am prins trenul aa cum plnui ' i o . am mncat un sandvici cumprat n gar i ;nn ajuns n Eaton Square nainte de ora nou. A trebuit s-1 chem pe Dawson s -mi deschid penI i u c broasca fusese, ntr-adev r, schimbat i m-am dus n salon, unde i-am gsit pe prines, pe Litsi i Beatrice Bunt eznd cu toii n linite, fiecare nvluit n propria-i tcere ca ntr-un clopot do sticl, fr s se poat auzi unul pe cellalt. Bun seara, am spus, vocea mea sunnd deosebit de puternic. Beatrice Bunt a srit n picioare pentru c vor bisem lng ea. Pe chipul prinesei golit de orice expresie s-a aternut brusc bucuria, iar Litsi a prins via de parc cineva ar fi atins cu o baghet vrjit o figur de cear. Te-ai ntors ! a exclamat el. Mul umesc lui I '.imnezeu mcar pentru asta ! Ce s-a ntmplat ? l-am ntrebat. Nici unul din ei nu prea era pregtit s-nu spun. Danielle e bine ? am ntrebat. Prinesa a prut surprins. Da, binen eles. Thomas a dus-o cu maina la slujb . St tea pe sofa cu spatele drept, capul nlat i muchii ncordai. Vino aici, a spus ea, stingnd uor cu palma pernele de pe sofa i po vestete-mi cum au alergat caii. tiam c acesta era refugiul ei clin realitate cnd aspectele neplcute deveneau covritoare.

148

DICK

FRANCIS

ntotdeauna n trecut, n clipele cele mai grele vor bise despre caii ei, agndu-se de ei ca de o stnc ntr-o lume care se cltina. M-am aezat lng ea, intrnd bucuros n joc. Bernina a fost n vrf de form i a ctigat cursa. Pare s -i plac hipodromul din Devon, este a treia oar cnd ctig acolo. Povestete-mi cum a fost, a spus prin esa, prnd att ncntat ct i, ntr-un fel, nc de zorientat n sinea ei, iar eu i-am relatat, cursa, dar fr s se schimbe ceva pe chipul ei. Am aruncat o privire spre Litsi i am "^ zut c i el asculta n acelai mod detaat, apoi mi-am plimbat ochii spre Beatrice care prea c nu este atent deloc. I-am transmis compasiunea directorilor i iam povestit ct de ncntat a fost mulimea cnd unul din caii ei a ctigat. Ce drgu, a murmurat ea. Aici ce s-a mai ntmplat ? am ntrebat din nou. Litsi a fost cel care a r spuns n cele din urm : Henri Nanterre a telefonat acum o or. Voia s vorbeasc cu Roland, dar Roland a refuzat i apoi m-a cerut pe mine personal. Am ridicat sprncenele a mirare. Mi-a spus c-mi tia numele, dat fiind c eram unul dintre cei trei care trebuiau s semneze alturi de Roland cnd se luau hotrri n materie de afaceri. A spus c nolatul su i amintise. Cei lali erau prinesa i Danielle. M-am ncruntat. Cred c i le-ar fi putut reaminti numai dac i le-ar fi spus cineva... atunci ar fi putut s le i recunoasc.

149

Litsi a ncuviinat din cap. Henri Nanterre a zis c notarul lui i-a ui tat servieta la Roland n salon. n serviet se g sete un contract cu spa iu liber n josul paginii pentru semnturi i martori. Zice c toi patru tre buie s semnm acest formular n prezen a nota rului su i ntr-un loc pe care o s ni-1 comunice. A spus c va telefona n fiecare diminea pn ce toi vom fi de acord. i dac n-o s fii ? am ntrebat. A menionat c ar fi pcat ca prinesa s-i piard i ali cai fr rost i c tinerele femei care circul singure noaptea sunt ntotdeauna n pri mejdie, a rspuns Litsi pe un ton plat. Apoi a fcut o pauz nlndu-i o sprncean ironic. A mai zis c prinesa nu este imun la accidente i c un anume jocheu, dac vrea s rmn teafr, s plece de aici i s-i vad de treburile .lui. Sunt exact cuvintele lui ? l-am ntrebat plin de interes. Litsi a cltinat din cap. A vorbit n francez . Am ntrebat-o pe Beatrice, a intervenit prin esa cu o furie reinut i o politee de suprafa , dac de duminic, de cnd a sosit n aceast cas, a mai vorbit cu Nanterre vreodat, dar ea zice c habar nu are unde se afl acesta. M-am uitat spre Beatrice, care, imperturbabil, i-a ntors privirea n alt parte. De fapt, nu era necesar s tii unde st cineva din moment ce-i aveai num rul de telefon, dar, se pare, c n-avea rost s-o fac s treac din stadiul evaziv n cel de minciun sfruntat, lucru ce mi-1 confirma i obrz nicia ce i se citea n priviri.

150

DICK

FRANCIS

Prin esa mi-a spus c so ul ei o rugase s-mi transmit c vrea s vorbeasc cu mine la ntoar cere i mi-a sugerat c ar fi timpul s merg la el. Am plecat avnd senzaia c cei trei ncremenea) iar fiecare n clopotul lui de sticl i, ajuns sus, am ciocnit la ua lui Roland de Brescou. M-a poftit s intru i s iau loc, dup care m a ntrebat cu un interes bine disimulat despre suc cesele zilei de azi. I-am spus c Bernina ctigase, iar el a r spuns absent : bine", n vreme ce-i ornduia in minte ceea ce avea s-mi spun. Nu mai arat att de fragil din punct de vedere fizic ca vineri i smb t , mi-am zis n sinea mea, dar nu mai prea nici aa de hotrt. Retragerea mea va lua ceva timp, a spus e] i, imediat ce voi face o micare Henri Nanterre are s-o afle. Gerald Greening crede c atunci cnd va ajunge la urechile lui Nanterre, acesta o s-mi cear s renun prcsndu-m cu tot mai multe ameninri i aciuni viclene. Am fcut o pauz. i-a spus Litsi despre telefonul lui Nanterre ? Da, domnule. Caii... Danieile... soia mea... Litsi... dum neata... nu v pot. lsa pe toi expui primejdiei. Acum Gerald Greening m sftuiete s semnez contractul i apoi, imediat ce Nanterre obine apro barea pentru arme, s vnd toat partea mea. Nan terre va trebui s fie de acord. Am s-o pun drept clauz nainte de a semna. Toat lumea i va da seama c eu am vndut din cauza armelor... cel puin, ntr-o oarecare msur reputaia mea este salvat. Un spasm de amrciune i-a

contorsionat gura. Pentru mine semnarea acestui contract este cea mai mare ruine posibil, dar alt cale nu vd.

PRIN ESA

CASILIA

,151

A rmas tcut, dar cu o ntrebare nerostit, de parc m-ar fi invitat s-mi spun prerea, ceea ce .mi i fcut dup o scurt pauz : -- Nu semnai, domnule, i-am zis. a privit czut pe gnduri, pentru prima oar Iprnd pe chipul lui un surs abia schiat. Litsi a spus c aa ai s reac ionezi, a coni Inuat el. Da ? i prerea lui Litsi care a fost ? Dumneata ce crezi ? S nu semnai, am rspuns. Dumneata i Litsi. A ap rut iar sursul fu gar. Sunte i att de diferi i. i att de asem na tul i. El zice despre dumneata acestea sunt cu\ nl.ele lui, nu ale mele c eti un diavol deLcp1 i tenace" i mi-a spus c ar trebui s-i dau i li uni tale i lui timp s v gndii la un mod de i I opri pe Nanterre definitiv. A spus c numai dac voi amndoi nu reuii i v recunoate i n frngerea, numai atunci, eventual, s semnez. i... ai fost de acord ? Voi fi, dac asta este dorin a dumitale. Ca s m angajez ntr-o aciune categoric era cu fotul altceva fa de elaborarea unui sistem de aprare ; dar m-am gndit la cai, i la prines, i la Danielle i ndoielile mele s-au spulberat. Da, este, i-am rspuns. Foarte bine... dar sper din suflet c nu se va ntmpla nimic ngrozitor. I-am spus c vom face tot ceea ce ne st n pu tin ca s nu se ntmple i l-am ntrebat dac este de acord cu prezena unui om de paz n cas i n fiecare zi, n orele n care John Grundy este iiber.

152

DICK

FRANCIS

Un paznic ? m-a ntrebat ncruntndu-se. Nu n apartamentul dumneavoastr, dom nule de Brescou. Un paznic care s fie prin preajm. Nici nu l-ai observa, dar i-am da un radio-emitor, aa c l-ai putea chema dac-ai avea nevoie. i am putea instala un telefon care s n registreze toate convorbirile ? i-a ridicat vag mna-i sub ire i a l sato s cad la loc pe braul fotoliului. F ceea ce crezi c este mai bine, a rspuns el, apoi, cu un zmbet aproape ugub, singura licrire a unui comportament mai puin protocolar pe care i-am v zut-o vreodat , m-a ntrebat : A reuit Beatrice s te scoat din camera de bambus ? Nu, domnule, i-am rspuns bucuros. A fost aici azi-diminea i mi-a cerut s te mut, a spus el, zmbetul nc persistndui pe chip. i m-a pisat la cap s-1 las pe Nanterre s dirijeze afacerile aa cum crede el c este mai bine, dar, drept s-i spun, nu tiu care din cele dou focuri o obsedau mai mult. Trecea de la unul la cel lalt n cadrul aceleiai propoziii. A fcut o pauz. Dac poi s-o nfrngi pe sora mea, a continuat el, Nan terre trebuie s fie o bagatel.
* * *

n diminea a urm toare am ieit n ora ca s cump r un telefon dotat cu un sistem de nregis trare a convorbirilor i s-a prezentat i omul de paz, un tnr sprinten, de douzeci de ani, deloc convenional, care nvase karate din fraged pruncie.

PRIN ESA

CASILIA

153

Cum era de ateptat, Beatrice n-a fost de acord nici cu prezena, nici cu nfiarea lui, mai cu seam c fusese gata-gata s-o doboare la pmnt cnd ncercase s demnostreze c poate alerga mai repede dect liftul de la parter la ultimul etaj. Mi-a spus c numele lui este Sammy (n aceast sptmn) i c fusese profund impresionat de prines creia i se adresa cu Altea Voastr" spre amuzamentul ei discret i prietenos. Crezi c este bun ? m-a ntrebat ea tatonndu-m cnd el nu era de fa. Are referin e extrem de bune, am asigu rat-o eu. Patronul lui mi-a garantat c poate s zboare pistolul din mna oricui nainte ca respec tivul s fi apucat s apese pe trgaci. Spiritul uor demonic al lui Sammy o amuza teribil pe prin aa c a anun pe un es , at ton ca tegoric c vom merge cu to ii, inclusiv Beatrice, bineneles, la cursele de la Ascot. Prnzul deja fusese comandat acolo, iar soul su rmnea n paza lui Sammy. Ea uneori se comporta cu veselia pe care i-o d asumarea unui risc, veselie care, n cele din urm, s-a dovedit molipsitoare i pentru Danielle i Litsi. Posac , Beatrice s-a plns c nu-i plceau cursele. Eu sczusem teribil n ochii ei de cnd des coperise c eram jocheu profesionist. El nu este dect un slujba n
simbria

am auzit-o din ntmplare spunndu-i furioas prinesei. n mod sigur sunt nite camere la man sard. Aa cum am descoperit n timpul turelor mele din cursul nop ii, la mansard erau mai multe ca mere pentru copii, nelocuite, reci, cu mobilele aco-

ta,

154

DICK

FRANCIS

perite cu huse, ca s fie ferite de praf. Camera care mi-ar fi putut fi dat se afla lng camera cu tran dafiri, amndou folosind aceeai baie, dar i ea avea mobila acoperit cu huse galbene. N-am tiut c vii, Beatrice drag , i-a amin tit prinesa. Iar el este logodnicul Danielle-ei. Dar ntr-adevr... Fr nici o tragere de inim, ea a mers, totui, Ia curse probabil pe considerentul c, dei ar fi iz butit s intre din nou la fratele ei i s -1 aduc la disperare, n-ar fi reuit s fac s semneze -1 con tractul, pentru c, n primul rnd, nu-1 avea (acum se afla n camera lui Litsi spre a fi n siguran n eventualitatea c ea ar fi ocupat cu for a camera de bambus), iar, n al doilea rnd, cei trei cosemnatari n-ar fi putut fi constrni ntr-un mod si milar. Litsi avusese grij s-i spun, dup telefo nul lui Nanterre i nainte de ntoarcerea mea de la Devon c formularul de contract nu fusese gs.t nicieri. - Unde este ? ntrebase ea. Draga mea Beatrice, i rspunsese Litsi po liticos, habar n-am. Servieta notarului nc se afl n hol ateptnd ca s fie ridicat , dar nu este nici o hrtie n ea de nici un fel. Dar cu o sear nainte, la sugestia lui, eu i du sesem hrtia jos ca s fie n siguran. Beatrice a mers la Ascot cu prin esa n Rolls ; Danieile i Litsi au venit cu mine. Danieile, ab tut , s-a aezat pe bancheta din spate. Cnd o adusesem noaptea trecut de la slujb tcuse mai tot timpul, fiind strbtut cnd i cnd de cte un fior din pricina gndurilor, pen tru c, de altfel, n main era cald. Ii povestisem

PRIN ESA

CASILIA

155

despre telefonul lui Nanterre, de asemenea, despre nelegerea dintre unchiul ei, Litsi i mine i, dei ochii ei se f cuser imeni de groaz , tot ceea ce spusese a fost : ,,Te rog, fii cu grij. Amndoi... fii cu mare bgare de seam". La Ascot am urmrit, cuprins indubitabil de gelozie, cum Litsi a condus-o c tre loja prinesei spre a servi prnzul, n vreme ce eu m-am desprins de grup, dac pot s spun aa, ca s -mi vd de slujb . Clream n patru curse ; una pentru prines, dou pentru Wykeham i una pentru un antrenor Lambourn. Dusty era prost dispus, Maynard Allardeck i fcuse din nou apariia ca arbitru, iar se cundul meu mi spusese c greab nul de la aua mea favorit se f cuse nd ri. In afar de asia, era al dracului de frig i, colac peste pupz, eu mai pusesem nc o livr, probabil din pricina sandviciului din gar. Primul pursnge al lui Wykeham era un fost cal de plat care se afla la prima lui ieire la obsta cole i, dei f cusem cu el mai multe srituri la antrenamentele lui Wykeham, nu izbutisem s-i insuflu i curaj. El a parcurs toat cursa artndu-mi clar c nu-i place i, dup aceea, cu greu m-am putut gndi la ceva ncurajator pentru pro prietarii lui. Un cal cruia nu-i plac cursele este o pierdere de timp, de bani i de emoii. Era mai bine s-1 vnd repede i s cumpere altul. Le-am spus asta cu cel mai mare tact posibil, dar proprietarii au cl tinat din cap plini de ndoieli i au zis c-1 vor ntreba pe Wykeham. Nici al doilea cal al lui Wykeham nu s-a pla sat, nu pentru c n-ar fi vrut, pentru c era ini-

156

DiCK

FRANCIS

mos i sigur pe picioarele lui, ci pentru c n-a fost suficient de rapid ca s-i depeasc adversarii. Am plecat de la cntar pentru cursa cu calul prinesei cu un ,,joie de vivre" 1 foarte sczut, sen timent ce nu m-a p r sit ctui de pu in cnd am zrit-o pe Danieile intrnd n padocul de prezen tare inndu-1 pe Litsi de bra i rznd. Prinesa, care ajunsese prima n padoc, dup ce i-a vzut calul neuat, mi-a urmrit privirea i m-a btut uor pe bra : Este ntr-o stare confuz, mi-a spus ea slab. D-i timp. M-am uitat n ochii albatri ai prinesei, pe ju mtate ascuni, ca de obicei, n dosul genelor. Pe semne c ea i dduse seama cu acuitate c aveam nevoie de un sfat, pentru c altfel nu mi lar fi dat. I-am spus ,,e-n ordine" cu brbia ncordat, iar ea a dat scurt din cap ntorcndu-se s-i ntm pine pe ceilali. Unde este Beatrice ? a ntrebat ea uitndu-se n van peste umerii celor doi. N-a cobort ? A zis c este prea frig. A rmas sus, n loj, a rspuns Litsi. Adresndu-mi-se mie, a adugat : S pariem pe tine ? Col, calul prinesei, acoperit cu un pled bleu marin, cu blazon auriu, era plimbat la pas prin pa doc i p rea f r nici un chef. Era un cai care-i pierdea repede forma i punea probleme n curs, pentru c, dac atacai prea devreme i luai capul, se nfrna, iar dac n ultima turnant atacai trziu
1

bucurie de a tri

(fr.).

PRINESA

CAS11JA

l.r)7

i nu te plasai erai considerat, dar i tu nsui te simeai ca un idioL Nu pariai pe el, i-am rspuns simind c astzi nu prea a fi una din zilele lui bune. Ba da, pariai, a spus brusc prinesa. Ne sunte i de un ajutor teribil, a comenta* Litsi amuzat. Col era un murg cu o pat alb pe bot i pintenog la trei picioare. Ca majoritatea cailor cu care Wykeham spera s ctige la Cheltenham, Col pro babil n-o s fie n vrf de form dect peste dou sptmni pentru National Hunt Festival, dar el trebuia s fie destul de pregtit pentru Ascot unde avea o curs ceva mai uoar. La Cheltenham el va concura pentru Cupa de Aur, cursa cea mare a zilei i, dei nu era favoritul indubitabil, aa cum fusese Cotopaxi pentru Grand National, avea anse s vin bine plasat. F tot ce po i, mi-a spus prin esa, aa cum mi spunea adeseori, iar eu, ca de obicei, i-am rs puns ,,da, voi face". Dusty m-a ajutat s pun piciorul n a, dup care arn plecat cu Col n canter spre start ncer cnd s adun ceva fore pentru amndoi. Un jo cheu moroc nos, pe un cal f r nici un chef, puleau foarte bine s se ntoarc direct la grajd. n momentul n care s-a dat startul am nceput s-i spun c ne aflm aici ca s facem o curs aa cum se cuvine i s ne mndrim puin cu ea, i vorbeam att lui ct i mie ; iar n tura a treia, la cel de al dou zeci i doilea obstacol, a aprut un uor elan la amndoi ce prea a fi n cretere. Arta sriturilor ntr-o curs consta, de obicei, n a aduce calul n faa obstacolului n aa fel nct

158

DICK

FRANCIS

s-1 poat sri fr s piard din vitez. Col era printre puinii cai care tia singur s aprecieze dis tanele, lsndu-i jocheul s se preocupe de pro bleme tactice, dar niciodat nu se grbea dac nu-1 solicitai i n-avea spirit competitiv. l clrisem i ctigasem de multe ori cu el, l nelegeam bine i tiam c, n cele din urm, va trebui s ajung pn la acea flacr ce mocnea n el i care avea s-i trezeasc la via sufletu-i fleg matic. ndrznesc s spun c din tribune nimeni nu-i putea da seama c ceva nu este n ordine. Dei mie mi se prea c abia i trte picioarele, pasul lui Col era destul de rapid. Cele trei mile leam parcurs aflndu-ne mai mereu pe locul patru sau cinci i cnd am ajuns pe ultima turnant eram pe locul al treilea, cei doi jochei din fa a mea n cepnd deja s dea semne de oboseal. Mai erau nc trei obstacole de trecut, dup care dou sute patruzeci de iarzi de alergat la plat. Unul din caii din faa noastr nc era n plin vitez : pe el Col trebuia s-1 depeasc. Jocheul de pe cellalt cal deja scosese cravaa, simind pri mele semne amenintoare ale oboselii. L-am m boldit vag pe Col ca s r mn pe locul al treilea la primul dintre cele trei obstacole n linie dreapt. L-a s rit cu acurate e i s-a comportat la fel de bine cnd l-a trecut i pe urmtorul, ntrecndu-1 pe jocheul ce scosese cravaa nainte de a ajunge la ultimul. Rmsese prea mult spaiu liber, mi-am

zis. Lui i plcea s sar ultimul obstacol cu nc doi sau trei cai lng el. Totui, l-a srit cu un pas imens

PRINESA

CASII.IA

l.r)0

i apoi n-a mai fost cazul s strnesc -i dorin a de a ctiga i s spun c acum... -i acum... era mo mentul. Col a aterizat pe piciorul din fa care s-a n covoiat sub el. Botul i-a cobort spre iarb. Am dat drumul drlogilor s-mi alunece printre de gete pn la cap t i m-am l sat pe spate nfigndu-mi zdravn clciele n burta lui ca s nu fiu aruncat din a. Printr-un miracol, cellalt picior din fa a atins pmntul sigur pe el susinnd toat greutatea trupului de o jumtate de ton, Col s-a reechilibrat i i-a continuat alergarea. Am strns drlogii. Cursa ar fi trebuit s fie pierdut, dar focul care mocnise atta vreme acum cu greu mai putea fi stvilit. Haide, animal ticlos, i spuneam, acum este momentul, nu mai ai dect un singur cal pe care s-1 nfrngi, termin cu el, acum s-mi ari, dovedete-le tuturor ce poi face, pentru c totui poi. Ca si cum ar fi n eles fiecare cuvnt, i-a l sat capul pe spate i a accelerat ntr-un efort de ultim moment, rapid i uluitor, efort cu care reueti s smulgi o victorie n situa ii ce par impo sibile. Aproape c izbutisem, eram la un pas de vic torie. Col recupera lungimile pe care le pierduse 11 aproape c-1 clream cu tot atta nverunare ca pe Cascade, dar f r furie i iat -ne ajuni la crupa celuilalt cal, la a, la gt... dar linia de so ire a aprut cu trei fuleuri mai devreme. Prinesa spusese c nu va cobor n padoc dac HU ctigm, fiind distana prea mare de la loja ei. Totui, cnd am cobort din a, Maynard se alia acolo holbndu-se la mine, cu privirea ntu-

160

DICK

FRANCIS

necat i chipul livid de ur. Nu puteam nelege de ce a venit lng mine. Dac eu a fi urt pe ci neva att de mult, a fi evitat s-1 v d pe ct a fi putut, iar eu l detestam pe Maynard pentru ceea ce ncercase s fac cu Bobby, s ia min ile propriului fiu i s-1 mping la crim. Dusty l-a acoperit pe Col cu un pled n chip ostentativ, f r s fac nici un comentariu referi tor la rezultatul cursei, iar eu m-am dus s m cntresc cu mai toat nemulumirea dupamiezii

plutind n jurul meu ca un nor.

n cursa urmtoare am clrit pentru antreno rul din Lambour i am terminat al treilea, deci mai prost i, cu sentimentul de a nu fi realizat ni mic, m-am schimbat n hainele de strad , ziua de curse terminnduse pentru mine. Cnd m ndreptam spre loja prinesei, am auzit pe cineva n urma mea strignd : Hei, Kit'" i m-am ntors ca s -1 aflu pe Basil Clutter care venea cu pai repezi. nc l mai caui pe Henri Nanterre ? m-a ntrebat cnd m-a prins din urm. D a. M-am oprit i s-a oprit i el micndu-se de pe un picior pe cel lalt pentru c niciodat nu putea s stea locului linitit. Astzi soii Roqueville sunt aici, au avut un cal n prima curs Este cineva cu ei care l . tie destul de bine pe Henri Nanterre. Au spus c, dac nc te mai intereseaz, poate c ai dori s-o cunoti. Da, a vrea. S-a uitat la ceas.

PRIN ESA C ABILI A

161

Acum ar fi timpul s m ntlnesc cu ei n barul proprietarilor i antrenorilor la un pahar, aa c mai bine ai veni cu mine. Mulumesc foarte mult, i-am spus. L-am urmat spre bar unde, narmat cu un Perrier al turi de paharele lor cu vin de Porto, am cunoscut-o pe prietena soilor Roqueville, care s-a dovedit a arta foarte franuzoaic i minion, cu un ic treng resc ce-i d dea o not de tinere e. Chipu-i de spiridu era ridat, pru-i negru, tiat scurt, era grizonat la rdcin, purta cizme nalte, negre i un pantalon i jachet din piele neagr, fin, cu o earf de mtase legat la spate, stil cowboy. Vorbea, n chip surprinztor, o englez tipic pentru lumea curselor i mi-a fost prezentat ca doamna Madeleine Darcy, soia englezoaic a unui antrenor de cai de curse francez. Henri Nanterre ? a spus ea cu dezgust. Bine neles c-1 cunosc pe tic los. I-am antrenat .caii pn ce a ters-o ntr-o noapte cu ei i i-a trimis lui Villon.

10
J~^a. discuta f r reticen e, cu libertatea pe care i-o d amorul propriu jignit i cu plcerea de a amuza un auditoriu atent. Este ca un coco care se umfl n pene i ip foarte tare, a spus ea. l tiu de pe vremea rnd era un adolescent i caii aparineau tatlui

162

DICK

FRANCIS

su, Louis, care era un om foarte de treab, un gentleman. Deci Henri a motenit caii ? am ntrebat-o eu. Da, laolalt cu toate celelalte. Louis a fosl un prost. A crezut c fiul s nu poate face u nimic ru. Att de stupid ! Henri este un hrpre din cale afar. Villon i se potrivete de minune. Hrpre ? Cum adic ? am ntrebat-o. Sprncenele-i pensate i sau nlat. Noi am cump rat o mnz de un an, cu un curent de snge bun pe care voiam s-o antrenm i s o b g m n curse pentru noi, iar mai trziu s-o prsim. Henri a vzut-o n ograd ntot deauna i bga nasul prin grajduri i a spus c ar dori s-o cumpere. Cnd i-am zis c nu vrem s-o vindem, ne-a amenin c va lua caii de at -i la noi dac nu i-o d m. Avea opt cai... i nu voiam s-i pierdem. Am fost foarte furioi. Ne-a fcut s-i vindem mnza la preul la care o cumprasem... iar noi o aveam de cteva luni bune. Apoi, dup cteva sptmni, ne-a telefonat ntr-o sear i ne-a spus c diminea a vor veni rulotele ca s -i ia caii. i dui au fost. Ce s-a ntmplat cu mnza ? am ntrebat-o. Gura i-a schiat un zmbet de plcere. A f cut o boal a oaselor de la picioare i a trebuit s fie omort, biata creatur, i tii ce i-a trecut prin minte tic losului aceluia de Nanterre ? S-a oprit o clip pentru a spori efectul. Patru voci, inclusiv a mea, au ntrebat : Ce ?

PRIN ESA

CASIL1A

Villon ne-a povestit. Era dezgustat. Nan terre a zis c nu are ncredere n cei de la ecarisaj, pentru c acetia ar fi putut s ndoape mnza cu medicamente ca s-i calmeze durerile i s o vnd, Obinnd un profit pe seama lui. Aa c a inut mor i s fie de fa . Mnza a fost omort n ograda lui Villon i sub ochii lui Nanterre. Doamna Roqueville prea i dezamgit i pe punctul de a i se face sil. A spus : Cnd l-am ntlnit la Longchamp i apoi la Nrwbury, prea un brbat destul de agreabil. Cred c i marchizul de Sade era deosebit dc ncnttor pe un hipodrom, a spus Madeleine blnd. Este locul unde oricine se poate preface c este un gentleman. Dup o pauz, am ntrebat-o : tii ceva despre afacerile lui ? Afaceri ! a strmbat din nas. Societatea de construcii ,,Brescou & Nanterre" este a lui. Nu tiu nimic despre afacerile lui, ci doar despre cai. N a avea ncredere n el n materie de afaceri. Judec omul dup felul n care se comport fa de .inirenorul cailor s de curse i tiu c aa i ' se va comporta i n afaceri. Omul de onoare va rmne om de onoare, iar hrpreul i va da curnd n petic. - i... ti cumva unde l-a putea i gsi n Anglia ? Nu l-a c uta, dac a fi n locul t u. Mi-a aruncat un zmbet care i-a luminat chipul. Nu-i va aduce nimic altceva dect necazuri.

164

DICK

FRANCIS

Am relatat conversa ia lui Litsi i Danieile n loja prinesei. Acest Nanterre, a spus Danieile dezam git, este ordinar. Prinesa i Beatrice, care se aflau n balconul lojei, discutau cu un brbat nalt, solid, cu ochi ce nuii i o fa mare, blnd. Litsi, urmrindu-mi privirea, a spus : Lordul Vaughnley a venit s-o consoleze pe tanti Casilia pentru ghinionul lui Col. l cunoti ? Cred c este ceva n jurnalistic. Da, am spus plat. Este proprietarul ziarului ntr-adev ? Mintea agil a lui Litsi a r n ceput s lucreze rapid. Nu este ziarul care l-a ata cat... pe Bobby ? Nu, acela era The Flag. O ! Litsi prea dezamgit. Deci nu este unul din cei doi magnai ai presei care pn la urm au fost nfrni ? Ba da, este. Lordul Vaughnley i-a aruncat ochii spre mine. Am s-i povestesc eu odat, i-am spus lui Litsi i l-am urmrit cu privirea pe lordul Vaughnley cum s-a ndreptat spre noi i cum apoi a ezitat, aa cum fcea ntotdeauna, nainte de a-mi ntinde mna. Totui el n mod cert a tiut c avea s m ntlneasc n acest loc, pentru c prezen a mea aici, la sfritul fiec zile de rei curse, era un ritual bine cunoscut pentru el. Kit, a spus el nfrngndu-i oviala, a fost o curs mare... i s ai un asemenea ghinion ! Se ntmpl, i-am rspuns.
The Towncrier.

PRIN ESA

CASILIA

165

ori m ntlnea, totui, cu coada ochiului am putut s vd uluirea de pe chipul lui Litsi. De obicei, i rs pundeam c nu era nevoie, dar, de data asta, m-am gndit c n-aveam nimic de pierdut dac fceam o ncercare. Dac voiam s aflu trebuia s ntreb. Nimic, de fapt, i-am rspuns, afar doar... presupun c n-a i dat niciodat pn acum de nu mele lui Henri Nanterre. Toi l-au urmrit cu privirea n timp ce re flecta, prinesa cu un interes crescnd, Litsi i Da nielle cu o simpl curiozitate, Beatrice prnd alar mat. Lordul Vaughnley i-a plimbat privirea peste chipurile care ateptau, s-a ncruntat i, n cele din urm, a rspuns tot cu o ntrebare : Cine e ? a zis el. Partenerul de afaceri al soului meu, a rs puns prinesa. Dragul meu, l cunoti ? Lordul Vaughnley era nedumerit, dar i-a cl tinat capul su mare. Nu-mi amintesc s fi auzit de el. Ai putea... -... s vedei dac The
Town-

Baft mai mult la Cupa de Aur, ce zici ? Ar fi bine. Pot face ceva pentru tine, dragul meu ? Aceast ntrebare mi-o punea ori de cte

crier are un dosar n leg tur cu el ? l-am ntre bat. Mi-a aruncat un uor zmbet resemnat i a dat din cap : Scrie-mi numele pe o hrtie, mi-a spus el. Cu litere de tipar. Am pescuit din buzunar un pix i un carneel i i-am scris cu majuscule, aa cum m-a rugat, att numele lui ct i al societ de ii construc ii.

166

DICK

FRAWCIS

Este francez, i-am spus. Este proprietar de cai de curse. Ar putea fi gsit n paginile de curse, sau, eventual, n cele de afaceri. Sau chiar la ru bricile de brf monden. Doreti ceva n mod deosebit ? m-a ntrebat el nc zmbind. Chiar acum el se afl n Anglia. Ar fi ideal dac am afla unde st. Gura lui Beatrice s-a deschis i s-a nchis cu zgomot. n mod cert ea tie cum se ajunge la el, mi-am zis n gnd. Poate c o s folosim acest lu cru cnd o s avem un plan. Lordul Vaughnley a mpturit hrtia i a puso n buzunarul de la hain spunnd c va introduce numele n computer chiar n seara asta dac este important pentru prines. Este, ntr-adevr, a spus prinesa tulburat. Orice fapt, ct de minor, poate s ajute, am spus eu. Foarte bine. A srutat mna prinesei i a fcut un gest de rmas bun pentru toat lumea i, pe cnd se ndrepta spre u, m-a ntrebat : Te-ai mbarcat ntr-o nou cruciad ? Cred da. c Atunci Dumnezeu s-1 apere pe acest Nan terre. Ce-a vrut s spun cu asta ? a ntrebat Bea trice, dup ce a plecat lordul Vaughnley. Prinesa i-a spus cu diplomaie c aceasta era o poveste lung care nu-i avea locul aici, mai cu seam c ea voia s -i relatez cu lux de amnunte cursa lui Col. A mai adugat c lordul Vaughnley

PRIN ESA

CASILIA

167

era un prieten bun pe care-1 ntlnea deseori la curse, aa c tnimic mai firesc ca el s-o ' ajute la nevoie. Ca s fim drepi, Beatrice devenise mult mai tcut dup telefonul din seara trecut al lui Nan terre. Refuzase s cread c el omorse caii. (Tre buie s fi fost nite rufctori, aa cum a spus poli ia") pn n momentul n care el nsui o re cunoscuse, i, dei continua s sus in cu trie c Roland trebuie s mearg cu Nanterre n afaceri, lotui, n-o mai auzisem ludndu-1. Pe de alt parte, ostilitatea ei fa de mine p rea c se adncise i, n timp ce-mi relatam cursa, i-a exprimat propria-i prere : Toate astea sunt aiureli ! N-ai pierdut cursa la ultimul obstacol. .Tot timpul ai fost mult prea in coad. Toat lumea a vzut asta. A luat un mic sandvici de pe platoul de pe mas i i-a nfipt dinii n el cu hotrre de parc n ii-ar fi sfrtecat mie capul. Nimeni n-a contrazis-o, aa c ncurajat i-a , , pus Danielle-ei cu rutate : Vntorul tu de zestre nici mcar nu este un jocheu bun. Beatrice, a intervenit imediat prinesa calm, Kil are propria lui avere i l va moteni i pe bu nicul su, care este un om bogat. Mi-a aruncat o privire rapid, care-mi inter ni a s-o contrazic. Averea mea se rezuma la ceea ce ctigasem ca jocheu, iar bunicul meu, dei avea numeroi cai n Newmarket, valoarea lichid a bunurilor sale nu i * prezenta cine tie ce.

168

DICK

FRANCIS

i, tanti Beatrice, a spus Danieile, roind uor, eu sunt srac. Beatrice i-a mncat sandviul lsndu-i ochii s vorbeasc n locul ei. Pru-i portocaliu deschis are aproape aceeai culoare cu pnza de sac cu care sunt tapisa i pere ii, mi-am zis n sinea mea, fr nici o logic. Cursa a asea i ultima era n plin desfurare, auzindu-se cu prisosin strigtele mulimii din tribune. To i, n afar de Beatrice, au ieit pe bal con s priveasc , iar eu m-am ntrebat dac me rita s te fr mn i att pentru un ipotetic milion de dolari. ..Este bine s fii drgu cu oamenii", ne spunea destul de des bunica, mie i lui Holly pe cnd eram copii i se ocupa de educa ia noastr. ,,Ura i mpovreaz mintea". Bunicul, cnd o au zea din ntmplare, ncerca s ne scoat din cap nvmintele ei prin tirade mpotriva familiei Allardeck, dar. pn la urm, tot ea a nvins. Holly se c s torise cu Bobby, iar eu, dac nu luam n consideraie actuala stare de spirit datorat relai ilor cu Danieile sau diversele lovituri grave nca sate n trecut, r m sesem n esen o fire fericit . Beatrice, cu toat haina sa de vizon, accesoriile de crocodil i casa n stil spaniol din Palm Beach. nu fusese att de norocoas. Cnd a venit vremea s mergem acas. Beatrice a plecat din nou cu prinesa n Rolls. Sperasem c Litsi avea s li se al ture, dat fiind c eu trebuia s fac o abatere la Chiswick ca s-o las pe Danieile la studio, dar el a luat-o pe Danieile de bra i a condus-o spre parcajul jocheilor, ca i cum aceasta

ar fi fost ceva de la sine n eles. Litsi motenise is cusin a de nepre uit a m tuii sale de a-i urma

PRIN ESA

CASILIA

169

propriul drum. comportndu-se n mod politicos i discret. Ar fi fost un mare monarh dac ar fi avut ansa, m-am gndit n sinea mea cu amrciune. Am lsat-o pe Danielle la slujb (ea i-a flutu rat mna spre amndoi i n-a srutat pe nici unul), dup care noi ne-am ndreptat spre Eaton Square. n chip destul de firesc, Beatrice i-a f cut apariia n conversaia noastr. Ai fost ocat cnd ai auzit-o spunndu-i vntor de zestre, a spus el amuzat. Tu nici mcar nu te gndisei la perspectivele Danielle-ei. M-a fcut jocheu nepriceput, i-am rspuns. O, da. A chicotit. Tu eti un puritan. Danielle are banii pe care-i ctig, i-am spus. i eu la fel. Danielle este nepoata lui Roland. a spus el. de parc ar fi nvat un copil. Roland i tanti Casilia o ndr gesc foarte mult. iar ei n-au copii. Nu vreau aceast complicaie. A mormit ceva lng mine i n-a mai spus nimic despre acest subiect. Dup o vreme l-am n trebat : tii de ce n-au copii ? Pentru c n-au vrut sau din cauza bolii lui ? Sau, pur i simplu, nu s-a putut ? ntotdeauna am presupus c din cauza bolii lui. dar n-am ntrebat niciodat. Cred c el avea n jur de patruzeci de ani cnd s-au cstorit, fiind cu cincisprezece ani mai mare dect ea. iar el a contactat virusul acela nu mult mai trziu. Nu-mi amintesc s-1 fi vzut vreodat mergnd, dei cred ca la vremea lui a fost un bun schior. Cumplit tragedie pentru ei, am spus.

170

DICK

FRANCIS

A dat din cap ncuviinnd. ntr-o oarecare msur el a fost norocos. Muli oameni care se contamineaz cu acel virus i mulumesc lui Dumnezeu c este rar nu mai pot s -i foloseasc nici bra ele. Bineneles ei niciodat nu prea discut despre acest subiect. Cum ai de gnd s-i salvezi onoarea ? Tu inventezi i eu o s ionez, a ac spus Litsi alene. Acionezi o prghie, am spus eu absent. O prghie ? Ca s rstorni lumea. i-a dezmorit oasele mulumit. Ai, totui, ct de ct vreo idee ? Una sau dou. Destul de vagi. Pe care nu vrei s le divulgi ? Nu nc. Trebuie s m mai gndesc pu in. I-am povestit c n dimineaa asta cumpra sem un telefon care s nregistreze convorbirile. Cnd vom ajunge acas o s -1 instal m i o s fa cem o prob. El a zis c o s sune din nou n seara asta. Nu era cazul s ntreb cine era ,,el". Mda, am spus. Telefonul pe care l-am cum prat este i un telefon pentru conferine. Are i un difuzor, deci toat lumea din camer poate s aud ce spune interlocutorul. Nu ai nevoie de un receptor. Aa c , atunci cnd o s sune Nanterre, dac rspunzi tu, vrei s-1 faci s vorbeasc n englez ? Poate c este mai bine s r spunzi tu i, vrnd-nevrnd, n-o s mai aib de ales.

PRIN ESA

CAS1LIA

.171

E-n ordine. i mesajul pe care-1 transmi tem nu este... un mare risc ? N-ai putea doar s-1 duci de nas ? Da, eventual, am rspuns. Dar, ca s-1 ani hilm trebuie s-1 gsim, ori el se poate afla ori unde. Beatrice tie unde este sau mcar cum s dea de el. Dac-1 prindem n cmp deschis.... Am fcut o paz. Ceea ce ne trebuie, da fapt, este o momeal, un ap ispitor. i cine este cel pe care l-ai ales pentru aceast treab ingrat ? m-a ntrebat Litsi ironic. Am zmbit. Un ap mpiat, cu un behit mecanic. Toi apii adevrai trebuie s fie bine pzii sau ei n ii s fie cu mare bgare de seam. Tanti Casilia, Roland i Danielle s fie p zii. i caii, am adugat eu. O.K. i caii s fie pzii. Iar eu i tu... Am aprobat din cap : S fim foarte aten i. Nici unul din noi n-am pomenit nimic despre faptul c Nanterre ne amenin ase pe fiecare c o s fim intele lui imediat urmtoare. N-avea nici un sens s-o facem. Nu cred c va ncerca, ntr-a devr, s omoare pe vreunul din noi, dar pericolul trebuia s fie destul de mare ca s ob in rezulta tul scontat. Cum arat ? m-a ntrebat Litsi. Tu l-ai n tlnit. Eu nu l-am vzut niciodat. S-i cunoti inamicul... este prima regul n lupt. Ei bine, eu cred c el a intrat n toate astea Iar s fi chibzuit ctui de puin nainte, am spus eu. Cred c vinerea trecut el gndea c o va spe-

172

DICK

FRANCIS

ria suficient de tare pe prines nct Roland avea s cedeze. Ceea ce, de altfel, a fost aproape gata s se ntmple. i, din cte neleg, nu s-a ntmplat pentru c tu te-ai aflat acolo. Nu tiu. n orice caz, vineri noaptea cnd a scos pistolul care n-avea gloan e n el... cred c acesta este un comportament tipic pentru el. Aci oneaz sub imperiul impulsurilor, fr s cnt reasc lucrurile mai nti. Este obinuit s-i cro iasc drum cu uurin prin intimidri. S-a nv at s i se dea ascultare. De cnd a murit tatl su iar acesta, de obicei, l tempera a condus so cietatea de construcii dup bunul su plac. As zice c a atins stadiul n care, pur i simplu, crede c nu poate fi nfrnt, i mai cu seam de un btrn bolnav, care nu mai are nici un contact cu lumea. Cnd Roland i-a trimis o scrisoare prin pot, refuzndu-1, bnuiesc c-a venit aici gndind : ..Curnd o s se schimbe toate astea". Cred c, ntr-un anume fel, el se poart copil rete, ceea ce nu-1 face mai puin periculos, ba chiar dimpotriv. Am fcut o pauz, dar Litsi n-a comentat. Atacnd-o pe Danieile, am continuat eu. a gndit din nou c lucrurile vor iei cum vrea el. Pariez c nici nu i-a trecut ctui de pu in prin minte c ea va alerga mai repede dect el. Aa c i-a fcut apariia n costum de ora i pantofi lustruii. A fost un fel de arogan, a considerat de

la sine neles c el o s fie n chip firesc mai rapid i mai puternic, deci o s domine situa ia. Dac-ar fi avut ct de ct dubii, ar fi trebuit s poarte un

PRIN ESA

CASILIA

173

trening sau ceva de felul sta i pantofi mai co mozi. i caii ? a ntrebat Litsi. Mi-era groaz s m gndesc la cai. Erau vulnerabili, am spus. i el tia cum s-i omoare. N-am idee de unde i-a procurat un Cr>lt cu sgeat, dar el se ndeletnicete cu armele. I'tart asupra lui un pistol. Armele l atrag, altfel n-ar vrea s le fabrice... De obicei, oamenii se ocup cu ceea ce este n firea lor, nu-i aa ? Poate c el simte o nevoie real s vad cum mor fiin(<'. vii... Cnd a spus c vrea s se asigure c parlagiii nu-1 neal, aceasta putea fi singura motiva ie plauzibil pe care o putea aduce spre a nu da in vileag dorine mai morbide. Oamenii ntotdea u n a i gsesc motivaii rezonabile pentru ceea ce Vor s fac. i tu ? rn-a ntrebat curios. Bineneles. Eu spun c mi place s cl uz pentru bani. i n-o faci pentru asta ? A face-o i pe degeaba, dar, dac sunt plIil, este i mai bine. A ncuviinat printr-o nclinare a capului, n;ndu-m pe deplin. - Deci, la ce te atep i n continuare de la irre ? m-a ntrebat. Un alt atac pe jumtate pus la punct asupra u n u i a dintre noi. El n-o s-1 plnuiasc aa cum trebuie, dac inem cont de toate detaliile anteri n,nr, dar noi, n orice caz, ne putem atepta la si tu iin neplcute.

174

DICK

FRANCIS

ncnttor, a spus el. S nu- i fixezi ntlniri cu persoane ne cunoscute pe alei ntunecoase. N-o fac niciodat. L-am ntrebat, mai degrab ca s -1 ncerc, cu ce se ocupa la Paris, acolo unde locuia. M tem c nu cu cine tie ce, a rspuns el. Am o galerie de art mi petrec o bun parte . din timp privind picturi. Expertul de la Louvre pe care eu i Danieile ne-am dus s -1 ascult m este o foarte veche cunotin a mea. Am fost sigur c ei o s -i plac ... A f cut o pauz . i i-a plcut, n tr-adevr. Da. L-am simit cum s-a micat pe bancheta din spate pn a reuit s m vad mai bine. Am fost un grup de prieteni, a spus el. N-am fost singuri. Da, tiu. Nu i-a mai continuat ideea. n schimb, a spus pe neateptate : Am fost cstorit, dar suntem desprii. Mai bine zis, nc sunt cstorit. Dac vreunul din noi ar dori s se recstoreasc, va trebui s aib loc divor ul. Dar ea i are iubi ei, aa cum i eu am ii iubite... A n l at din umeri. Este ceva des tul de obinuit n Frana. Dup o pauz, i-am spus : Mulumesc" i el a dat din cap ; i acest subiect nu l-am mai abor dat. Dup o vreme a spus : Mi-ar fi pl cut s fiu artist. Am studiat civa ani... Pot s detectez geniul n marile pic-

PRIN ESA

CASILIA

175

luri, dar, n ceea ce m privete... pictez pe pnz, ns n-am un talent deosebit. Iar tu, Kit, dragul meu prieten, eti al dracului de norocos fiind n zestrat cu o ndemnare ce-i d posibilitatea s-i traduci dorinele n practic. N-am mai scos o vorb ; am fost redus la t cere. Aveam aceast ndemnare nnscut i, practic, nu pot s spun de unde vine ; i nu m prea gndisem la ce s-ar fi ntmplat dac na fi avut-o. Brusc, am privit viaa din perspectiva lui Litsi, mi-am dat seama c , ntr-adev r, eram al ciracului de norocos, c de-aici i trgea seva sta rea fundamental de fericire i c ar trebui cu umilin s-mi art recunotina. Cnd am ajuns n Eaton Square i-am sugerat s-1 las la ua din fa iar eu s m duc s garez maina, dar el nici n-a vrut s aud Mi-a . rea mintit ce-i spusesem despre aleile ntunecate i despre faptul c trebuie s fim cu bgare de seam. Se vede ceva lumin la garaje, i-am spus. n orice caz, parcm maina mpreun i ne ntoarcem mpreun lundu-ne precauiile pe care le-am hotrt. E-n ordine, i-am spus i mi-a trecut prin minte c la unu i jumtate, cnd m voi duce s-o iau pe Danielle, am s merg singur pe aceeai alee ntunecat i mai degrab atunci va trebui s fiu foarte atent. Eu i Litsi am intrat n cas iar Dawson ne-a ntmpinat n hol spunndu-ne c prinesa i Bea trice dispruser n camerele lor ca s se schimbe. Unde este Sammy ? l-am ntrebat.

176

DICK

FRANCIS

Dawson a rspuns cu o oarecare dezaprobare c Sammy se plimba peste tot i niciodat nu st tea ntr-un loc mai mult de un minut. M-am dus sus s aduc noul telefon i l-am ntlnit pe Sammy care cobora scrile venind de la ultimul etaj. tiai c mai este o buc acolo t rie sus ? :m-a ntrebat. Da, am vzut-o. i mai este un luminator, ba chiar dou. Am plasat sub ele nite dispozitive ingenioase, o minu nie. Dac auzi acolo sus ceva ca nite pocnituri de arm, vii imediat cu ntriri. L-am asigurat c aa voi face i l-am luat jos cu mine ca s -i ar t i lui, precum i lui Dawson i Litsi cum funcioneaz telefonul care nregistra convorbirile. Sistemul telefonic din aceast cas era i sim plu, dar i complicat : nu exista dect o singur li nie, dar numeroase aparate erau rspndite peste tot. La apelurile din exterior sunau doar trei apa rate : unul n salon, unul n birou unde doamna Jenkins lucra n cursul zilei, i altul la demisol. Cine se afla mai aproape de vreunul din aceste trei telefoane r spundea cnd suna i, dac era cutat altcineva, persoana respectiv era anunat prin interfon, aa cum Dawson procedase cu mine du minica trecut cnd sunase Wykeham. Acest aran jament scutea ase sau mai multe persoane de a rspunde ori de cte ori suna telefonul. Din fiecare camer de oaspe se putea i chema direct exteriorul, la fel i n apartamentele prin-

PRIN ESA

CASILIA

177

esei i al soului ei. Casa rareori era aa de aglo merat ca acum, inuse s precizeze Dawson, aa c telefonul nu prea era ocupat. n mod normal, sistemul funciona fr probleme. Le-am explicat c noul telefon era foarte sim plu, trebuia doar introdus n priz n locul celui vechi. - Dac apei pe butonul acela, le-am spus artndu-1, se nregistreaz toat conversaia. Dac apei pe cellalt, toi cei din camer pot auzi ce se discut. Am instalat telefonul n priza din salon. Este mai bine s fie aici cnd ne aflm cu toii acas. Peste zi, dac suntem pleca i, cum s-a ntmplat astzi, poate fi instalat n biroul doam nei Jenkins i noaptea, dac Dawson, n-are nimic mpotriv , la demisol. N-are importan cte con vorbiri nesemnificative sunt nregistrate, pentru c le putem terge, dar neap rat... vocea aceea nu trebuie s ne scape. Toi au ncuviinat dnd din cap. Un brbat att de grosolan, a comentat Dawson, glasul acela strident l-a recunoate dintr-o sut. Dup ce Dawson i Sammy au plecat. Litsi a spus : Pcat c nu putem intercepta telefonul lui Beatrice i s nregistrm ce spune. Ori de cte ori este sus, ca acum. putem s ridicm receptorul i s ascultm. Ceea ce am i fcut, dar nimeni din cas nu vorbea. Putem s ateptm i s ascultm ore n

178

DICK

FRANCIS

ir, dar, n acest timp, nimeni din afar nu are cum s ne c h e m e . Cu regret, Litsi a pus receptorul la loc n furc spunnd c s-ar putea s aib noroc, aa c va ncerca din cinci n cinci minute : dar pn in momentul cnd Beatrice a reaprut pen tru cin , veghea intermitent nu a dat nici un re zultat. ntre timp, eu am vorbit cu Wykeham i mi-am adunat mesajele de la robot ceea ce n-a durat prea mult i, dac cineva ar fi ncercat s sune n acest timp, a fi auzit pocnituri pe fir, dar n-am auzit nimic. Beatrice a cobort ntr-o rochie alb , cu un imprimeu frumos cu floarea soarelui i a ceru: un ..Bloody Mary", iar Litsi se tot nvrtea n jurul ei plin de solicitudine, f a r ine cont de lipsa ei de politee. tiu c nu m vre i aici. a spus ea f r me najamente, dar pn ce Roland nu semneaz , n-am s plec. Prinesa a cobort la cin fr Roland i dup aceea, cnd ne-am rentors n salon, Litsi, cu dis cre ie a manevrat pe toat lumea astfel c eu am ajuns s stau lng telefon. A zmbit pe deasupra cetii sale de cafea i to i ateptam. Cnd, n cele din urm , a sunat telefonul, Bea trice a srit n picioare. Am ridicat receptorul apsnd att butonul de nregistrare ct i pe cel de conferin : n atep tarea tuturor, s-a auzit o voce sonor vorbind n francez.

PRIN ESA

CASILIA

179

11
itsi s-a ridicat imediat, a venit spre mine / i mi-a f cut semn s dau -i telefonul. Nu este Nanterre, a spus el. A luat receptorul, a decuplat butonul de confe rin i a vorbit n francez : ,,Oui... non... certainement... ce soir... oui... merci" 1 A pus telefonul n furc i aproape n aceeai secund a sunat din nou. Litsi 1-a ridicat, a ascul tat foarte puin, a fcut o grimas, a apsat iari IK butonul de nregistrare i cel de conferin i mi la pasat mie. El este, mi-a spus succint i, ntradevr, toi am putut auzi vocea cunoscut, poruncitoare, debitnd o avalan de cuvinte care pentru mine nu aveau absolut nici un sens. Vorbii, v rog, l-am ntrerupt eu. Am spus, a continuat Nanterre n englez,, ca vreau s vorbesc cu prin ul Litsi care trebuie adus la telefon imediat. Acum este ocupat, i-am r s p u n s . i pot t ransmite mesajul. Cine eti dumaeata ? m-a ntrebat. tiu cine < ti. Jocheul. D a. Am lsat instruciuni ca s prseti casa aceea. Nu dau ascultare instruciunilor tale. Ai s-o regre i.
J

Da... n u . . . Cu siguran . . . n seara asta... da... mul ume s c (fr.).

180

DICK

FRANCIS

n ce fel ? l-am ntrebat, dar el nu s-a lsat antrenat ntr-o ameninare direct ; ceea ce cred c se datora probabil faptului c nc nu se hotrse asupra unei anume mutilri. Notarul meu va ajunge mine diminea acolo la ora zece, a continuat el. Ca i rndul trecut o s fie condus n bibliotec . O s atepte acolo. Roland de Brescou i prin esa Casilia s coboare imediat ce sosete el. La fel i prin ul Litsi si Danieile de Brescou. To trebuie s semneze i for mularul care este n servieta notarului. Notarul va fi martor la fiecare semn i va aduce tur docu mentul n servieta sa. Este clar ? A fost foarte clar, am rspuns eu calm, dar asta n-o s se ntmple. Trebuie s se ntmple. Nu exist nici un document n serviet. Rspunsul meu abia dac l-a oprit pentru o secund. Notarul meu va aduce un formular similar. Toi trebuie s semneze documentul notarului. Nu, ei nu sunt preg ti i s-o fac , i-am spus. V-am prevenit ce-o s se ntmple dac do cumentul nu este semnat. Ce-o s se ntmple ? l-am ntrebat. Nu poi s-i faci pe oameni s se comporte mpotriva con tiinei lor. Orice contiin are un pre, a spus el furios i a nchis brusc. S-au auzit cteva pcnituri n telefon, dup care a venit tonul i am pus recep torul n furc. Litsi a cltinat din cap cu regret.

PRIN ESA

CASILIA

181

A nceput s devin precaut. Nimic din ce-a spus nu poate fi prezentat poliiei ca o ameninare care s cear o intervenie din partea lor. Ar trebui s semna i cu to ii documentul i s nu-i mai punei piedici n extinderea afacerilor, a spus Beatrice ce se vedea frustrat n dreptu rile sale. Nimeni nu s-a obosit s-o contrazic : subiectul deja fusese discutat de prea multe ori. Apoi Litsi a ntrebat-o pe prines dac o deranja faptul c el i cu mine vom iei pentru pu in vreme n ora. Sammy nc se afla aici i se va ocupa de toate pn venea John Grundy, iar eu aveam s m n torc la timp ca s merg s-o aduc pe Danielle. Prinesa a ncuviinat acest aranjament n t fr a prea prea entuziasmat de perspectiva de a fi singur cu Beatrice o vreme i, cu o senzaie de vinovie, l-am urmat fericit pe Litsi afar din camer. O s lu m un taxi pn la hotelul Maryie bone Piaza, a spus el. Locul nu pare genul frecventat de tine, am remarcat eu calm. Mergem s ne ntlnim cu cineva. Este ge nul lui de local. Cine ? Cineva care s-i vorbeasc despre comer ul cu arme. Adev rat ? am ntrebat interesat. Cine este respectivul ? Nu tiu precis. Trebuie s mergem n ca mera 1112 i s stm de vorb cu un anume domn
c e r e ,

182

DICK

FRANCIS

Mohammed. Acesta nu este numele lui adevrat, pe care el prefer s nu-1 cunoatem. Mi s-a spus c ne va fi de folos. Litsi a zmbit. De fapt, nu eu l-am g sit. Dar am ntrebat pe cineva n Frana care, n mod normal, trebuie s tie... care ar putea smi spun ce se petrece n lumea armelor. Aa a aprut domnul Moha mmed. Fii mulumit cu asta. O.K. Numele t u este domnul Smith, iar al meu domnul Jones, a spus el. Sunt de-o originalitate uluitoare. Hotelul Marylebone Piaza se afla cam la trei mile de Eaton Square i intr-o lume complet dife rit din punct de vedere economic. Cinstit vorbind, Marylebone Piaza era un hotel mizer, un fel de hardughie fr nici o personalitate, unde trgeau peste noapte cltori sraci, un adpost pentru cei anonimi. Trecusem destul de des pe lng el, dar niciodat nu-i clcasem pragul i era limpede c nici Litsi. Ne-am croit drum printr-un hol imens, pestri si cenuiu i am luat liftul pentru etajul XI. Sus, coridoarele erau nguste, dar mochetate i luminate cu economie. Ne-am chiort la numerele de pe ui, am g sit 1112 i am b tut. Ne-a deschis un brbat smead la fa mbrcat ntr-un costum elegant, cma alb, butoni de aur i cu o expresie impasibil pe chip. Domnul Jones i domnul Smith, a spus Litsi. Omul a deschis ua mai mult i ne-a fcut semn s intrm. nuntru am gsit un brbat similar im-

PRIN ESA

CASILIA

183

brcat, afar doar c acesta avea n plus un inel masiv de aur, cu patru diamante ntr-o montur de form ptrat. Mohamed, s-a prezentat el ntinzndu-ne mna cu inel ca s i-o strngem. A fcut semn peste umerii notri ctre priete nul su care a ieit afar nchiznd usa n urma lui. Mohammed, care cred c se plasa undeva ntre vrsta mea i a lui Litsi, avea prul de culoarea corbului, ochii negri, pielea mslinie i o musta bogat, neagr. Opulena inelului i avea corespon dent n servieta de piele ce z cea pe pat i n cea sul care ap rea ca un colan de aur masiv la nche ietura minii. Era binedispus i i-a cerut scuze c ne-a fixat ntlnirea ntr-un loc unde nimeni nu ne cunoate pe niciunul din noi". M ocup de comerul cu a r m e . Cu acte in regul, ne-a asigurat el. Am s v lmuresc tot ceea ce dori s afla i i, cu condi ia s nu spune i de la cine ti i. S-a scuzat din nou pentru faptul c n camer nu se g sea dect un singur scaun i i 1-a oferit lui Litsi. Eu m-am cocoat pe o mas i Mohammed s-a aezat pe pat. La fereastr erau perdele roia tice, pe duumea un covor maroniu cu model, iar pe pat o cuvertur de bumbac. n dungi : totul p rea curat i n stare bun . Eu trebuie s plec peste o or a spus , Mo hammed consultndu-i ceasul de aur. V intere seaz pistoalele de plastic. V rog, dai-i drumul. A-... s-a blbit Litsi.

184

DICK

FRANCIS

Cine le fabric ? l-am ntrebat eu. Mohammed i-a ndreptat ochii negri n direcia mea. Cele mai cunoscute, a rspuns el fr n conjur, sunt fcute de firma Glock din Austria. Glock 17. i-a tras fr grab servieta spre el i a deschis-o. V-am adus unul ca s-1 vedei. Engleza sa cultivat avea un accent pe care nu-1 puteam identifica. ntr-o anume msur, arab, cred. Categoric mediteraneean, italian nu, poate francez. Glock 17 este fcut mai mult din material plastic, dar are i p r i de metal, a continuat el. n viitor, arme de acest fel pot fi fabricate ntru totul din plastic. Nu este dect o problem de a gsi for mula potrivit pentru material. A scos din serviet o cutie neagr p , trat . Am acte n regul ca s posed acest pistol, a precizat el. n ciuda condiiilor n care are loc ntlnirea noastr, eu sunt un comerciant care m bucur de o bun reputaie. L-am asigurat c nici n-am crezut altfel. A dat din cap mulumit i a ridicat capacul cutiei. n untru se aflau n l cae anume f cute pentru ele un pistol negru, ca o juc rie, o lam pentru cartue, optsprezece gloane aurii, aranjate ordonat pe trei iruri a cte ase, cu capetele plate n sus, iar vrfurile nu se vedeau. Mohammed a scos pistolul din cutie. Pistolul acesta are multe avantaje, a spus el. Este uor, este mai ieftin i se confec ioneaz mult mai simplu dect orice pistol din metal. De asemenea, are o precizie mult mai mare.

PRIN ESA

CASILIA

185

A lsat informaiile s ni se sedimenteze n cre ier, ca un adevrat negustor. Se demonteaz. Ne-a demonstrat-o scond printr-o pocnitur toat partea de sus i dnd la iveal o eava metalic. Acesta este tamburul. L-a scos. Mai este i un ax metalic. i gloanele sunt tot din metal. Patul i lama pentru cartue sunt din plastic. Piesele se monteaz la loc cu mare uurin. A reasamblat pistolul rapid fixnd i partea de sus la locul ei tot printr-o pocnitur. Dup cum vedei este extrem de uor. n nc rc tor intr nou gloane. Oamenii care folosesc acest pistol, inclusiv unele fore ale poliiei, l gsesc mult mai avan tajos i consider c n curnd va nlocui tipul clasic. n America n-au ncercat s -1 interzic ? a ntrebat Litsi. Ba da. Mohammed a n l at din umeri. Amendamentul 4194 la Legea 18, prin care se in terzice importul, confecionarea i vnzarea de nrice fel de arme fabricate dup 1 ianuarie 1986. Asta pentru c plasticul nu poate fi detectat de aparatura cu raze X. Se tem c aceste arme vor fi introduse n aeroporturi i n cldiri guvernamen tale de ctre teroriti. i n-au s-o fac ? am ntrebat eu. Probabil c da. A nlat din umeri. Aproxi mativ dou milioane de ceteni particulari din America posed arme, a spus el. Ei sunt convini c nu iot dreptul s poarte arme. Acest pistol Glock aparine viitorului. Ca o consecin, cred c va lua .un;mioare fabricarea detectorilor de arme din plas tic... i, pesemne c se vor interzice n avioane orice

186

DICK

FRANCIS

bagaje de mn, exceptnd poetele doamnelor i servietele diplomat, ce pot fi cercetate manual. i-a mutat privirile de la mine spre Litsi. Terorismul este problema care v intereseaz ? Nu, a rspuns Litsi. Nu direct. Mohammed a prut uurat. Pistolul sta n-a fost inventat ca o arm terorist, a spus el. Serios, este un pistol bun. mult mai bun din toate punctele de vedere. Ne d m seama de asta, i-am spus. Ct este de profitabil ? Pentru cine ? Pentru cel care l fabric. A ! i-a dres vocea. A reflectat. Cost puin ca s-1 faci i, ca atare, este mai ieftin dect pistoa lele din metal. Diferen de profit poate s a nu fie foarte mare, n general, dar beneficiul brut, binen eles, depinde de numrul de articole vndute. A zmbit bonom. Se estimeaz c majoritatea celor dou milioane de oameni care deja posed arme n America, de exemplu, vor dori s treac la noul produs. ti cum este : ceea ce este nou i este con siderat mai bun, se bucur de un prestigiu mai mare i aa mai departe. De asemenea, i forele de poliie ar vrea s-1 aib n dotare. Lsndui pej americani la o parte, n lume este o cerere mare dej arme tii, americanii particulari le posed mai| mult din considerente istorice sau pentru sport, dir pur fantezie, pentru sentimentul de putere perso nal i nu pentru c ar vrea s omoare oameni ci ele dar n multe, foarte multe locuri, elul cum prrii lor este uciderea. Omor, securitate i ap rare. Piaa este larg deschis pentru noile

pistoale

PRIN ESA

CASILIA

187

care, ntr-adev r, sunt bune, ieftine, demne de n credere. M car pentru o vreme, pn ce cererea este satisfcut, fabricanii pot s strng rapid sume mari de bani pe ci cinstite. Eu i Litsi l ascultam cu atenie. Ce este cu banii obinui pe ci necinsti le ? l-am ntrebat. A fcut o pauz foarte scurt. Depinde la cine v referii. Discutm nc tot despre fabricani, i-am spus. A ! O corpora ie ? O societate particular, cu un singur om la conducere. Un asemenea brbat i poate tipri pro priile milioane. Ct anume ? l-am ntrebat. Cel mai uor mod este s-i mbarce pro dusul pe dou nave, a spus el demontnd din nou pistolul din plastic in componentele sale. S zicem c toate aceste piese le mpachetai ntr-o cutie ca aceasta, omind doar eava. O eava, s presupu nem, fcut dintr-un material plastic special, care nu se topete i nu se deformeaz cauza din cl durii rezultate din frecarea glonului care trece

prin ea.

S-a uitat la noi ca s vad dac apreciem nite chestiuni att de simple i, prnd mulumit de constatri, a continuat : Fabricantul export evile separat. Aceasta, ii zice el. este o msur de precauie pentru cazul n care ncrctura este deviat pe drum deviat fiind un eufemism pentru furat i atunci bu-

188

DICK

FRANCIS

nurile nu vor avea nici o valoare. Numai cnd am bele transporturi ajung n siguran la destinaie, pistolul poate fi asamblat. Corect ? Corect, am r spuns amndoi. Fabricantul i pune toate hrtiile la punct. Fiecare transport expediat este nsoit de chitanele de plat a taxelor vamale, fiecare transport conine exact ceea ce este trecut n chitan e, totul este le gal. Pasul urm tor se face n func ie de ct de ur gent vrea clientul armele. Cum adic ? a ntrebat Litsi. S presupunem, a rspuns Mohammed. savurndu-i spusele, c este vorba despre un client care are nevoie stringent de arme. Fabricantul i trimite pistoalele f r evi. Clientul pl tete con form nelegerii. Numai dup aceea fabricantul tri mite evile. nelegei ? Amndoi am dat din cap. Fabricantul i spune clientului c trebuie s plteasc facturile societii care le-a fabricat, dar, n afar de ele, mai are de pl tit o sum ntr-un alt cont de banc al crui numr i ar i-au fost transmise i cnd aceast sum se afl n siguran n posesia fabricantului, i numai de el tiut, abia atunci i va trimite i evile. Simplu, am remarcat eu. Bineneles. Este un procedeu foarte rspn dit. Asemenea lucruri se practic n toat lumea. per uri, am spus eu. Cu siguran. n multe ri sistemul este unanim acceptat. Comerul nu poate merge nainte fr el. Un mic comision ici-colo... A nlat din umeri. Fabricantul dumneavoastr care produce arme din plastic i la un pre ieftin poate trece un

PRIN ESA

CASILIA

189

profit adecvat n registrele societ i s ii bage n buzunarul su o avere care nu apare nicieri n scripte. A reasamblat pistolul cu dexteritate i mi 1-a ntins. Pipii-1, a spus el. Un pistol numai din plastic va fi mult mai uor chiar i dect acesta. Am luat arma cercetndu-i suprafaa neagr, mat, de o form adaptat scopului, buza metalic a evii ieind la iveal la una din extremit i. n mod cert, era teribil de uor de mnuit, chiar dac avea unele pri metalice. Confecionat tot numai din plastic va arta ca o jucrie pentru copii. Strbtut de un fior i l-am dat lui Litsi. Era pentru a doua oar n patru zile cnd fusesem instruit cum s mnuiesc armele i, dei folosisem una mai demult, nu eram un bun trgtor i, pro babil, c n-am s ajung niciodat s practic acest sport. Litsi a cntrit czut pe gnduri pistolul pe care-1 avea n palm, apoi i 1-a napoiat proprieta Discutm despre un fabricant anume ? a n trebat Mohammed. Despre unul care dorete s obin licena de a fabrica i exporta arme din plastic, dar care pn acum n-a fost n negoul cu arme, am rspuns i-a nlat sprncenele. n Frana ? Da, a spus Litsi, f r a fi .ctui de puin surprins i mi-am dat seama c Mohammed tre buie s fi tiut c cererea i fusese adresat prin canale franceze, chiar dac nu el fusese cel care vorbise cu Litsi la telefon.
eu.

rului.

190

DICK

FRANCIS

Mohammed i-a uguiat buzele sub mustaa-i imens. Ca s ob in licen a, persoana dumneavoa str trebuie s fie de o condi ie deosebit de bun . ti i, aceste licen e nu se mpr tie aa peste tot ca nite confetti, el trebuie, cu siguran ,s aib posibilitatea de a le fabrica, deci, n primul rnd, s aib fabrica. De asemenea, i prototipul i, pro babil, nite comenzi, dar mai presus de toate tre buie s se bucure de o reputaie bun. Ne-a i fost de mare folos, a spus Litsi. Mohammed radia de ncntare. Cum obinuiete un fabricant s-i vnd armele ? Prin intermediul reclamei ? l-am ntrebat. Cu siguran. Reclame n revistele de co mer i de arme din toat lumea. Poate, de aseme nea, s angajeze un agent, aa cum sunt eu. A zm bit. Eu lucrez contra unui comision. Sunt foarte bine cunoscut. Oamenii care vor s cumpere arme vin la mine i m ntreab : ,,Ce ar fi mai potrivit pentru noi ? Ct cost ? Ct de repede le putem primi ?" i-a rsfirat palmele. Eu sunt un inter mediar. Noi suntem indispensabili. S-a uitat la ceas. Mai dorii i altceva ? ntrebarea mi-a venit pe buze spontan : Dac cineva ar vrea s aib un colt cu s geat, ai putea s-i facei rost ? Este ieit din uz, a rspuns el prompt. Au fost f cute n Anglia de Accles i Shelvoke, n Birmingham. La acelea v referii ? Calibrul 405. pro Cred c da, am spus. Nu tiu. Eu nu m ocup cu asemenea arme... Sunt prea speciale. N-ar merita s m pltii ca s v

babil ?

PRIN ESA

CASILIA

191

gsesc unul. Sunt o mulime peste tot, toate ieite din uz. A ntreba veterinari mai n vrst, ei, pro babil, ar fi interesai s vnd. Bineneles, avei nevoie de permis ca s intra i n posesia unuia. A fcut o pauz. Ca s fiu cinstit, domnilor, gsesc c este foarte profitabil s am de-a face cu clien i pentru care permisele nu constituie o problem. Este cineva, l-am ntrebat, i v rog s nu mi-o luai ca pe o insult, dar exist cineva cruia ai refuza s-i vindei arme ? N-a luat-o ca o ofens A spus : . Numai dac cred c respectivii nu pot sau nu vor s pl teasc. Din considerente morale, nu. Nu-i ntreb ce fac cu ele. Dac mi-ar p sa ce fac cu ele, ar nsemna c mi-am greit meseria. Vnd butura, nu-mi frmnt creierii cu ,.la ce folo sete ?". Se pare c att eu ct i Litsi epuizaser m n trebrile. Mohammed a pus pistolul la locul lui n cutie, aezndu-1 cu grij deasupra gloanelor. A cobort capacul i a bgat cutia n serviet. S nu uita i, a spus el cu zmbetul nc pe chip, c i atacul i aprarea sunt vechi de cnd lumea i pmntul. n vremurile de demult eu a li vndut vrfuri de suli din cremene bine as cuite. Domnule Mohammed, v mulumim foarte mult, i-am spus. A dat din cap ndatoritor, Litsi s-a ridicat n. picioare i a strns din nou mna cu inel cu dia mante, aa cum am f i eu. Mohammed cut ne-a pus c , dac -1 vom vedea pe prietenul s u pier:ndu-i vremea pe coridor, s nu ne facem

griji

192

DICK

FRANCIS

i s nu-i vorbim, pentru c el se va ntoarce n camer imediat ce noi vom fi disprut. Nu i-am dat nici o aten ie prietenului s u care atepta la lift i am cobort la parter fr inci dente. Nici unul din noi n-am scos o vorb pn nu ne-am v zut ntr-un taxi, n drum spre Eaton Square. El i aducea justificri lui nsui, a spus -Litsi. Toat lumea o face. Este mai sntos. i-a ntors capul spre mine. Ce vrei spui ? s Alternativa este disperarea ce i-o produce vinovia. ntr-un cuvnt autojustificarea poate fi o iluzie, dar te oprete de la sinucidere. Tu ai putea s-i autojustifici chiar i sinu ciderea. I-am zmbit privindu-1 din profil. i tu la fel. Nanterre, a spus el, simte o atracie deose bit ctre cremenele ascuite. Mda. Cremene uoare, ieftine, ascuitebrici. Care s poarte marca de Brescou. Mi-1 i imaginez pe Roland dnd mna ca s pecetluiasc trgul cu Mohammed. Litsi a rs. Trebuie s-1 salvm s nu ajung la justi ficri. Cum ai dat de Mohammed ? l-am ntrebat. Unul din avantajele de a fi prin, a spus Litsi, este i acela c dac ntrebi, rareori , eti refuzat. Altul este c ai prieljul s cunoti o mul ime de oameni care ocup poziii importante i

PRIN ESA

CASIIJA

193

pot s-i fie folositori. Eu, pur i simplu, am pus cteva roti e n micare, la fel cum ai f cut tu ieri cu lordul Vaughnley. A urmat o pauz. De ce un om pe care l-ai nfrnt este att de dornic s i fie pe plac ? Ei bine... cnd l-am nvins, l-am i salvat. Maynard Allardeck a fost pe punctul de a-i prelua ziarul n mod legal, dar prin mijloace categoric ti cloase, iar eu i-am oferit posibilitatea de a-1 opri definitiv oferindu-i o copie a acelui film. n eleg, a spus Litsi ironic, c el i este da tor o favoare sau dou. De asemenea, am continuat eu, biatul care a pierdut la pariuri jumtate din motenire, ur mnd sfaturile lui Maynard a fost Hugh Vau ghnley, fiul lordului Vaughnley. Sub ameninarea c va face public filmul, lordul Vaughnley 1a constrns pe Maynard s dea napoi partea de mo tenire ce i-o nsuise. De fapt, motenirea nu era altceva dect ac iuni la ziarul The Towncrier. Un fel de antaj poetic. A fost ideea ta ? Ei bine... oarecum. A chicotit. Presupun c ar trebui s nu fiu de acord. Cu siguran a fost ceva mpotriva legii. Legea nu face ntotdeauna dreptate. De cele mai multe ori victimele pierd. Adeseori legea poate doar s pedepseasc, dar nu corecteaz lucrurile. Iar tu crezi c a ndrepta relele pricinuite victimelor este mai important dect orice altceva. Acolo unde este posibil este prioritatea nu mrul unu. - i ai nc lca legea pentru asta ?

194

DICK

FRANCIS

Acum este noapte i prea trziu ca s des picm firul n patru, i-am spus. i, de fapt, iat c am ajuns n Eaton Square. Am urcat n salon i, cum prin esa i Beatrice plecaser la culcare, am b ut un brandy ca s ne relaxm. mi plcea din ce n ce mai mult Litsi ca persoan, dar a fi dorit s stea permanent n cea lalt emisfer a pmntului ; i, uitndu-m la el i la mine, m ntrebam dac nu cumva gndea i el acelai lucru. Ce faci mine ? m-a ntrebat. Am curse la Bradbury. Unde-i asta ? La jumtatea drumului spre Devon. Nu tiu de unde ai atta energie. A cscat. Am petrecut o dup-amiaz pimbndu-m n ju rul hipodromului Ascot i trebuie s recunosc c am fost mort de obosit. i-a but paharul de brandy i ceva mai trziu am scos din priz telefonul care nregistra convor birile i l-am dus la demisol. Apoi am urcat la par ter i ne-am oprit o clip n faa camerei lui Litsi. Noapte bun , am spus. Noapte bun. A ezitat, apoi mi-a ntins mna. I-am strns-o. Un obicei att de stupid, a spus el ironic, dar ce po face ? i A schi at o fluturare a minii i a intrat n ca mera sa. iar eu mi-am continuat drumul pe scri, s vd dac voi mai dormi n camera de bambus i. se pare c ansele erau de partea mea. M-am lungit peste cuvertur, pentru o or sau dou, dup care am cobort i m-am dus s iau maina ca s-o aduc pe Danieile.

PRIN ESA

CASILIA

195

n timp ce mergeam ncet pe aleea ntunecoas i pustie m gndeam c aceasta, ntr-adevr, ar li un loc ideal pentru o ambuscad.

12
~X leea era o fundtur pietruit, lung cam /-X de o sut de iarzi, i lat de vreo ase picioare, fiind ns ceva mai larg la unul I i capete, unde mainile puteau ntoarce n voie. De o parte i de alta, era strjuit de spatele unor I l.uliri nalte, care o nchideau asemeni unui ca nion . La parterul cldirilor se nirau uile garaje lor , dar, spre deosebire de alte zone, n care actua1 le garaje fuseser cndva grajduri ce adposteau Cleti i cai, locul numindu-se chiar Falmouth Mcws ', aici nu exista nici o intrare pentru locatari. In timpul zilei garajele erau pline de via i n u r - o forfot continu, mai cu seam c multe dintre ele erau deinute de o firm ce se ocupa cu ararea mainilor pentru cei din cartier. Noap. cnd toi mergeau acas, aleea strjuit de ui ITlari, ferecate, era pustie i ntunecoas, fiind lur inat doar de la ferestrele locuinelor de dea supra. Garajul n care Thomas inea Rolls-ul se afla pe la jum tatea aleii. Dincolo de el, era un garaj care aparinea mecanicilor auto pe care Thomas i convinsese s-1 nchirieze temporar prinesei pen ii II maina Danielle-ei (pe care Thomas o adusese

G rajdurile Falm outh

(engl.).

196

DICK

FRANCIS

de la reparat). Eu mi parcam Mercedes-ul afar, n faa uii garajului Danielle-ei. Ici-colo mai erau alte cteva maini parcate similar. Pentru o fami lie care avea dou maini, una, de obicei, se afla n garaj, iar cealalt era parcat afar n fa , a in trrii. Aceste maini parcate afar ofereau o mulime de locuri n care se putea ascunde cineva. Ar trebui s am cu mine o lantern , mi-am zis n sinea mea. Mine o s-mi cumpr una. Garajele puteau adposti tot felul de montri... iar Beatrice tia ora la care plecam n fiecare noapte la Chiswick. Mergeam pe mijlocul aleii simind cum inima mi bate s-mi sar din piept, dei cu o noapte na inte trecusem pe aici fr nici o palpitaie. Ima gina ia mi face feste, mi-am zis cu o grimas Nu s-a auzit nici un fonet . prin tufiuri, nu s-a n pustit nimeni asupra mea, nu sttea nici un tigru la pnd n ateptarea cprioarei. Maina prea exact cum o lsasem, dar am verificat circuitul electric sub capot i sub tabloul de bord nainte de a rsuci cheia n contact. Am controlat s nu fie vreo scurgere de ulei pe sub motor, pneurile s fie tari, iar frna am verificat-o printr-o apsare brusc nainte de a iei din alee. Mulumit, am ofat fr nici o problem spre Chiswick i am luat-o pe Danieile de la studio la ora dou. Ea era obosit dup o zi lung de lucru i a vorbit puin, spunndumi doar c i-au pe trecut toat seara cu o poveste despre case de z pad i ghea, pe care ea, personal, le considera o pierdere de timp.

PRIN ESA

C ASIEI A

197

Ce case de zpad i ghea ? am ntrebat-o mai mult ca s vorbesc cu ea, dect c a fi vrut s aflu. Sculpturi pentru un concurs. Civa din b iei s-au dus acolo i au filmat expoziia. Un fel de castele de nisip, atta doar c erau f cute din z pad i ghea. Unele din ele preau destul de dr gue i aveau chiar "lumini n interior. Reporterii care s-au dus acolo au spus c au avut senzaia c ar fi filmat un iglu. Presupun c toat povestea a fost nostim, dar, n rest, am avut penurie de tiri. A cscat i n-a mai spus nimic. In scurt vreme am ajuns la garaje. Noaptea ntotdeauna drumul il fceam ntr-un timp scurt, pentru c nu era I rafie. N-o s po s vii mereu s m tot i iei, a s p u s ea cnd d deam col ul n Eaton Square. mi face pl cere. Litsi mi-a spus c omul cu masc a fost Henri Nanterre. A strbtut-o un fior. Nu tiu dac este mai bine sau mai ru. n orice caz, acum nu mai lucrez n nopile de vineri i nici smbetele pi duminicile, bineneles. Aa c vineri noaptea poi s dormi. Am intrat n cas folosind noile chei i n faa camerei ei ne-am spus noapte bun. n casa aceasta nu dormisem niciodat n acelai pat, aa c nu e r a u multe amintiri sau regrete care s -mi fr m n le mintea, dar, n timp ce urcam sc rile, am Minit o dorin fierbinte ca ea s vin cu mine : i, totui, nu avea rost ca s i-o sugerez pentru c s rutul ei de noapte bun fusese doar o stratagem

de ap rare, nu o promisiune i din nou nu dusese nicieri.

198

DICK

FRANCIS

D-i timp... Timpul era o stare de nelinite care durea, fr a se ntrevedea vreo certitudine n per spectiv.

n salonul de diminea care se afl vis , vis de apartamentul lui Litsi, te ateptau micul dejun, ziarele i o c ldur mbietoare. Joi diminea a, n jurul orei nou, m aflam acolo bndu-mi sucul de portocale i verificnd numele cailor ce alergau in ziua aceea la Bradbury, cnd s-a auzit vocea lui Dawson n interfon spunndu-mi c eram cutat la telefon de domnul Harlow. Am ridicat receptorul cu team. Wykeham ? O, Kit. Ascult, m-am gndit c este mai bine s vorbesc cu tine, dar n-o alarma pe prines. Noaptea trecut un ho ne-a dat trcoale. Caii sunt n ordine ? Kinley ? Da, da. Nu s-a ntmplat nimic. Omul cu cinele a spus c acesta a fost nelinitit, ca i cum cineva s-ar fi plimbat prin preajm. A zis c mai bine de o jumtate de or cinele a tot scheunat i a fost numai ochi i urechi. Au fcut turul gi*ajdu rilor de dou ori, n-au vzut pe nimeni, i, dup o vreme, cinele s-a potolit. Aa c... tu ce crezi ? Cred c ai fcut o treab grozav c ai adus cinele. Da... sunt foarte ngrijorat. Pe la ce or a fost asta ? Cam pe la miezul nopii. Bineneles, eu ml culcasem i omul de paz nu m-a trezit de vreme

PRIN ESA

CASIL1A

199

Nu. Le-am cerut s nu-1 mai vd pe aici. Dup acea prim noapte au fost cu toii foarte ateni. Am discutat despre cei doi cai ce vor alerga la Bradbury, nici unul din ei nu era al prinesei. Uneori el trimitea caii cei mai ncei la Bradbury fiind convins c , dac nu ctigau acolo, naveau s ctige nicieri, dar, de cele mai multe ori, evita acest hipodrom. Era un hipodrom mic, de Iar, cu un circuit plat, ceva mai mare de o mil , uor de clrit dac mergeai pe coard. S faci o curs frumoas cu Melisande. Da, Wykeham, i-am rspuns. Melisande fu sese pe vremea cnd eu nc nu eram jocheul lui. Vrei s spui Pinkeye ? Ei bine... sigur c da... i-a dres vocea. Ct mai stai n Eaton Square ? Nu tiu. Totui, am s-i spun cnd plec. Am nchis i am pus o felie de pine, care re prezenta toat masa mea de diminea, n aparatul de prjit i m-am gndit la cei care au dat tr coale pe la grajduri. A intrat Litsi i i-a turnat puin cafea. Cred c a putea s merg ast zi la curse, a spus el amator de conversaie, n timp ce-i umplea un bol cu muesli 1 i smntn.
1

grajdul cu fn.

ce nu s-a ntmplat nimic. Nu s-a vzut nici un semn c ar fi fost cineva acolo. Continu cu patrulele, i-am spus, i ai grij s nu i1 mai trimit pe omul care a dormit in

(engl.).

m n c a r e din fulgi de ovz , fructe uscate , nuci , miere , etc .

200

DICK

FRANCIS

La Bradbury ? am ntrebat eu mirat. Nu seamn cu Ascot-ul. Este cel mai pricjit dintre hipodromuri. Este lipsit de confort. Adic nu vrei s m iei ? Ba da. Dar te-am prevenit. S-a aezat la mas i m-a privit cum mneam pinea fr unt sau gem. Dieta ta este ngrozitoare. M-am obinuit cu ea. M-a urmrit cum nghieam o pilul sorbind din cafea. Ce sunt acelea ? m-a ntrebat. Vitamine. A cltinat din cap resemnat cufundnduse n hrana-i bogat n calorii. A intrat Danieile mbr cat ntr-un pulover alb, llu, artnd proaspt i cu strluciri n priviri. Bun, a spus ea fr s se adreseze vre unuia din noi n mod special. M ntrebam dac suntei aici. Ce facei astzi ? Mergem la curse, a spus Litsi. i tu ? i-a ntors privirea spre el surprins. Mergi cu Kit ? Binen eles cu Kit. O ! Atunci... -... pot veni i eu ? i-a plimbat privirea de la unul la cellalt vznd fr doar i poate bucurie pe ambele chipuri. ntr-o jumtate de or s fii gata, am spus eu zmbind. Nimic mai simplu. Aa c to i trei am plecat la cursele din Brad bury, lundu-ne rmas bun n hol de la prines

PRIN ESA

CASILIA

201

venise s pun la punct unele treburi de se cretariat cu doamna Jenkins i, de asemenea, de la Beatrice, care coborse din pur curiozitate. I teatrice i-a pironit privirea-i tioas asupra mea : Te ntorci ? m-a ntrebat. Da, se ntoarce, a rspuns prinesa blnd. i mine o s mergem cu to la ii Sandown, unde-mi alearg doi cai, aa c va fi nostim, nu ? Beatrice a privit descump de nit la unul la cel lalt i, profitnd de acel moment de incertitu dine, eu. Litsi i Danieile am ters-o. Cnd am ajuns la Bradbury am vzut c hipo dromul era n cursul unor transformri ambiioase. I \ iste tot fuseser puse afie prin care se cereau scuze pentru inconvenientele create de grmezile de materiale i altele ustensile ale constructorilor. Din zona peluzei se profila printre schele o nou tribun central i mai tot etajul superior al tri bunei oficialilor fusese transformat ntr-o sal cu terestre mari, cu mese, scaune, aperitive i buLuri rcoritoare. Acolo mai fcuser i o galerie din care se puteau vedea caii cum sunt plimbai n padocul de prezentare. Pe o mas din faa camerei de cntrire se afla o mic machet, care arta cum va fi totul cnd lucrrile vor fi gata, iar directorul executiv se plimba ncoace incolo primind felicitri cu zm bete pline dencntare. Litsi i Danieile au plecat ntr-o stare de bealitudine s -i cumpere un sandvici i ceva de but de la vechiul bar nc nerenovat, iar eu, n li mp ce-mi puneam pantalonii i nclrile,
care

ncer cam s nu m gndesc prea mult la ei. Am m brcat o flanel de corp subire i secundul meu

202

DICK

FRAXCIS

mi-a aranjat earfa alb la gt. Dup aceea, mi-am pus brul care-mi proteja coloana i rinichii, peste care am mbrcat cazaca din prima curs a zilei. Am verificat totul : toca, ochelarii, cravaa, bucata de pnz cu numrul calului, teltiile i aua ; m-am cntrit, i-am dat cele necesare lui Dusty ca s neueze calul, mi-am pus un hanorac pentru c era rece i am ieit afar. Nu mi-ar fi displ cut ca, m car o dat s , am i eu o zi cnd s pot merge la curse cu Danielle. s stau n tribun ca oricare altul. S m nnc un sandvici, s beau ceva, s pun un pariu. n timp ce m ndreptam spre pist i-am vzut pe amndoi zmbind i fcndu-mi semne cu mna, le-am rs puns la rndul meu dorind s fiu i eu acolo lng ei, n tribun. Calul pe care l-am clrit a ctigat cursa, ceea ce avea s -1 surprind i s -i fac plcere lui Wykeham, dar nu va compensa eecul lui Col din ziua anterioar. n afar de cei doi cai ai lui Wykeham fusesem anunat n program pentru nc trei. Am clrit unul din ei fr nici un rezultat n cursa a doua i am pus cazaca n dungi, rou cu albastru, a lui Pinkeye pentru cea de a treia curs, peste care am mbrcat hanoracul i m-am ndreptat spre padocul de prezentare ca s stau de vorb cu proprietarul cel mai crcota i cu cele mai multe ifose al lui Wykeham. N-am apucat s ajung la padocul de prezentare. S-a auzit un ipt sus de tot i o voce care a strigat ajutor" i, la fel ca to i ceilali, mi-am ntors capul s vd ce se ntmpl.

PRIN ESA

CAS1I.IA

20:

Sus, la balconul de la tribuna oficialilor, sttea agat un brbat ntr- o singur mn. Un brbat nalt, mbrcat n pardesiu de culoare nchis. Litsi. ngrozit pn-n strfundurile sufletului, lam privit cum s-a r sucit pn a izbutit s se prind cu ambele mini de marginea balconului dar era prea lung i prea greu ca s se trag in sus ia;sub el l atepta un picaj direct pe tarmacul dur. de ia o nlime de 50 de picioare. Am zburat pn acolo, mi-am scos hanoracul i i-am aternut exact pe locul deasupra cruia atrna Litsi. Scoatei-v haina, i-am spus celui mai apro piat brbat de lng mine. Punei-o jos. Cineva trebuie s urce s-i ajute, a spus el. Cineva se va duce. Scoatei-v haina. M-am ntors spre o femeie. Scoate i-v haina ! Pune i-o jos ! Repede, r pede, punei hainele jos ! S-a uitat la mine perplex Purta o hain . de blan, lung, scump. i-a scos-o, a aruncat-o peste hanoracul meu i a spus cu vehemen b r batului de lng ea : Scoate i-v haina ! Doamne Dumnezeule, Litsi, ine-te bine, nc puin, m-am rugat n gnd. Mai strigau i al oameni spre el : i ,,ine-tc, ine-te !" S-au auzit i unul sau dou ipete pros teti i aveam impresia c este mult zgomot dei foarte muli tceau. Un b ie el cu ochi imeni i-a descheiat micul su. hanorac albastru, i-a smuls i flanelau!

204

DICK

FRANCIS

multicolor i le-a aruncat peste grmada care cretea, dup care a nceput s alerge prin mul ime doar n tricoul de bumbac, viu colorat, i s strige att ct putea cu glasul su de copil : Re pede, repede, scoatei-v hainele !" . Ini iativa a dat rezultate. Hainele veneau cu zecile, date din mn n mn, erau aruncate claie peste grmad, ca s formeze o saltea care n cepuse s se ntind pe o raz destul de mare, su ficient ca s-i cuprind trupul dac venea n picaj, dar ar fi trebuit s fie mai groas, i mai groas. nc nu ajunsese nimeni la balcon, la Litsi, n-a aprut nici un bra puternic care s-1 prind i s-1 trag n sus. Hainele zburau ca frunzele. Cuvintele : Scoa tei-v haina, scoatei-v haina... repede... repede..." treceau din gur n gur. Cnd Litsi a czut, arta tot ca o hain n zbor, afar doar c el venea rapid i parc ar fi fost de plumb. O secund a plutit n aer, i n urmtoarea a fost jos. La nceputul picajului, trupul lui era de o verticalitate perfect, apoi umerii si mari l-au dezechilibrat trgndu-1 napoi i a aterizat pe spate, aproape la orizon tal. A ricoat cu putere pe grmada de haine, s-a rostogolit, a alunecat de pe ele i a r mas lungit pe o parte, cu capul pe o hain i trupul pe tar mac, artnd aproape ca o crp. Am nit i am ngenuncheat lng el. Mi-am dat seama imediat c, dei era complet nuc, totui, era viu cu adev rat. S-au ntins mini ca s-1 ajute, dar el nu era pregtit pentru asta, aa c am spus :

PRINESA

CASILIA

20T>

Nu-1 atingei... lsai-1 pe el s se mite nti... Trebuie s fi i cu mare b gare de seam. Toi care erau din lumea curselor tiau c la fracturile de coloan jocheii nu trebuiau micai pn nu se luau toate m surile de siguran , iar eu, care m aflam acolo purtnd cazaca de jocheu, nu am fcut dect s le reamintesc acest lucru. Minile pregtite s-1 ajute nu l-au atins. M-am uitat la mulimea strns n jur, toi n cmi, toi tremurnd de frig, toi nite oameni minunai. Unii aveau lacrimi n ochi, mai ales doamna care-i aternuse haina de vizon. Litsi, am spus coborndu-mi privirile spre el i vznd c o oarecare ordine se restabilise n ochii lui. Litsi. cum te simi ? Am... c zut ? A micat o mn, apoi picioarele doar foarte puin i prin mulime a trecut un murmur de uu rare. Da, ai czut, am spus. Rmi acolo unde eti, doar un minut. Totul este bine. Cineva de sus a strigat : Este teafr ?" i am vzut la balcon doi brbai care, se pare, alerga ser s-I salveze. Mulimea a strigat : Da" i s-a pornit s bat din palme, apoi, aproape ca la un spectacol de gal, au nceput s-i ia hainele din grmad. Cred c sunt vreo dou sute, miam zis n sinea mea n timp ce priveam. Hanorace, haine de piele, de tweed, fulgarine, blnuri, smochinguri, pulovere, chiar i un pled pentru cal. Bieelul cu ochi mari i-a ridicat din grmad hanoracul albastru, l-a pus peste jerseu uitndu-se int la mine. L-am strns la piept i l-am ntrebat :

206

DICK

FRANCIS

Cum te cheam ? Matthew. Eti un tip grozav. Aceea este haina tatlui meu, cea de sub capul domnului, a spus el. Roag-1 pe tticul tu s-o mai lase acolo doar un minut. Cineva alergase s aduc primul ajutor, care a i sosit cu o brancard. Totul e n ordine, a spus Litsi cu o voce anemic, dar nc era dezorientat, abia i trgea respiraia i nu s-a mpotrivit deloc cnd s-au fcut pregtirile spre a fi transportat. Brusc, a ap rut lng el Danielle, cu fa a alb

ca varul.

Litsi, a spus ea. O, Doamne... ! i-a ridicat privirile spre mine. l ateptam,... am auzit pe cineva spunnd c a c zut un b rbat... este teaf r ? Va fi, i-am spuns. O fie bine. r s O... Am prins-o cu minile de umeri. Este n ordine. n mod sigur. Se pare c nu-1 doare nimic, i s-a tiat doar respiraia. S-a desprins uor i s-a dus lng brancard n momentul n care o ridicau. Suntei soia lui ? a ntrebat medicul. Nu... o prieten . Tatl bieelului i-a luat haina i mi-a strns mna. Femeia a ridicat de jos vizonul mototolit, 1-a scuturat de praf i m-a srutat. A venit un arbitru care m-a rugat s -mi iau calul i s merg la potou pentru c deja era trziu. M-am uitat la

207

(('asul hipodromului i am vzut cu uimire c abia trecuser cincisprezece minute de cnd ieisem din camera cntarului. Toi caii, toi proprietarii i antrenorii se aflau nc n padocul de prezentare de parc timpul s-ar fi oprit pe loc, dar acum jocheii ncepuser s-ncalece ; moartea fusese evitat , via a putea merge linitit nainte. Mi-am ridicat hanoracul. Toate hainele fuseser luate, numai el zcea acolo singur pe tarmac i cravaa dedesubt. Mi-am nlat privirile spre bal con , care era att de departe, de gol i neinte resant. Brusc, nimic nu mai p rea real, totui n trebrile ncepuser s-i croiasc drum. Ce cuta Litsi acolo, sus ? Cum ajunsese s se agate de via cu buricul degetelor ? De ce nu fusese atent ?

Litsi a stat lungit n camera de prim ajutor pn s-au terminat cursele, dup care a insistat i este restabilit pe deplin i poate s se ntoarc S-a scuzat fa de directorul hipodromului penl i u c fusese att de idiot ca s urce la balcon spre a privi mult l udata privelite i a spus c numai propria sa nendemnare l fcuse s se mpiedice de nite materiale lsate de constructori i s-i piard echilibrul. Cnd a fost ntrebat cum se numete, a dat o versiune prescurtat a numelui su de familie, fr s adauge titlul de ,,prin" n fa, i i-a exprimat speran a c nu se va face publicitate n leg cu propria-i stupiditate. tur
la Londra.

208

D /CK

FRASCIS

Sttea pe bancheta din spate cu Danielle lng el i ne povestea toate acestea n timp ce ne n dreptam spre Londra. Cum te-ai mpiedicat ? l-am ntrebat urmrindu-1 n oglinda retrovizoare din cnd n cnd. Erau multe materiale acolo, sus ? Scnduri i lucruri de felul sta. Prea ne dumerit. De fapt, nu tiu cum m-am mpiedicat. Am pus piciorul pe ceva care s-a balansat, am n tins o mn ca s m sprijin i m-am trezit n aer, dincolo de parapetul balconului. Totul s-a derulat att de repede... Pur i simplu, am alunecat. Te-a mbrncit cineva ? l-am ntrebat. Kit ! a exclamat Danielle ngrozit, dar acest aspect trebuia avut n vedere i, se pare c Litsi deja reflectase asupra lui. Am zcut acolo n pat toat dupamiaza, a spus el t r g nat i am ncercat s -mi amintesc exact cum s-a-ntmplat. N-am v zut pe nimeni acolo sus, sunt sigur de asta. Am pus piciorul pe ceva care s-a balansat de parc m-a fi dat hua i mi-am pierdut total echilibrul. Nu cred c am fost mbrncit. Ei bine, am spus eu czut pe gnduri, te deranjeaz dac ne ntoarcem ? Ar fi trebuit s urc pn sus i s -mi arunc o privire cnd s-au terminat cursele. Oamenii hipodromului au verificat, a spus Litsi. Au venit i mi-au spus c nu era nimic deosebit de periculos dar, bineneles, eu n-ar fi trebuit s urc acolo. Ne ntoarcem, am spus i, dei Danielle a protestat pentru c va ntrzia la slujb, am virat-o napoi spre hipodrom.

PRIN ESA

CASILIA

209

I-am lsat pe Litsi i Danielle afar, n main, i eu am urcat n tribuna central. Ca la mai toate tribunele centrale aveai mult de urcat pn ajun geai la ultimul rnd, iar cile de acces spre tri bunele de rangul al doilea nu erau prea numeroase, aa c, dat fiind i mulimea ce se ngrmdise n tribunele de rangul nti ca s vad cursa, era uor de n eles cum celor care alergaser s -1 salveze pe Litsi, le trebuise o bun bucat de vreme ca s ajung pn sus. Treptele largi de la tribunele de rangul nti coborau direct spre aleea de lng pist, fiind deci uor accesibile, dar la tribunele de rangul al doilea se putea ajunge doar pe cele dou scri laterale ce se aflau n extremiti. Am urcat pe scara dinspre camera cntarului, cea pe care o folosise i Litsi ca s ajung n locul unde se dezechilibrase. Cnd te uitai de jos, din spatele tribunei centrale, locul cu pricina se afla n stnga, la captul balconului. Scara ducea mai nti la treptele de sus ale tribunei de rangul nti, fr a se opri aici, aa c am urcat pn la ultimul nivel unde camerele des tinate bufetelor erau n plin proces de construcie, ntreaga suprafa fusese nchis cu geamuri, r mnnd deschis doar balconul. Acesta se ntindea de-a lungul camerei unde va fi bufetul cu aperitive si buturi rcoritoare. Deocamdat fusese dotat cu ui cu geam, care acum erau nchise, dar prin ele se vor aduce sandviciurile cnd renova u-a se va fi terminat. Peste tot erau gr mezi de materiale de construcie, scnduri, bidoane, de vopsea i scri mobile.

210

DICK

FRANCIS

M-am ndreptat pind cu grij spre balconul deschis, expus frigului i vntului, ctre locul unde Litsi i pierduse echilibrul i mi-am dat seama cam ce se ntmplase. Tot coridorul ce ducea spre balcon era plin cu scnduri aranjate n stive destul de nalte. Cnd am p it peste ele mi s-a prut c balustrada balconului mi-ar ajunge n talie, iar Litsi era mai nalt dect mine, cam cu un lat de palm. Indiferent ce a alunecat sub picioarele lui Litsi, acum nu s-a mai clintit nimic, dar scndu rile din balcon nu mai erau stivuite ordonat ca pe coridor ci mprtiate de-a valma. Mi-am croit drum printre ele simind cum se mping una pe cealalt cnd le atingeam i-am ajuns n locul de unde czuse Litsi. Proptindu-mi bine picioarele n duumea am privit n zare. De aici aveai o privelite extraor dinar asupra padocului de prezentare i a fru moaselor dealuri din deprtare. Balconul era foarte atractiv i nu prezenta nici un pericol dac picioarele i erau bine fixate n duumea. L-am parcurs n ntregime avnd intenia s cobor pe scara de la cel lalt cap de t, lng par care, dar mi-am dat seama c nu era posibil : treptele lipseau, locul fiind n reconstrucie. M-am ntors spre captul pe unde urcasem, am reevaluat scndurile i am cobort. Ei bine, m-a ntrebat Litsi cnd m-am ntors la main, ce-ai aflat ? Scndurile acelea par destul de nesigure. Da, a spus el amrt n timp ce porneam maina i ne ndeprtam de porile hipodromului. Dup ce mi-am pierdut echilibrul i am reuit s

PRIN ESA

CASILIA

211

m prind ct de ct de marginea parapetului m-am gndit c , dac izbutesc s stau aa, cineva avea s vin s m salveze, dar tii... degetele, pur i simplu, au cedat... Nu mi-am dat drumul n mod contient. In timp ce c deam am fost convins c ;;m s mor... i aa s-ar fi ntmplat... este incre dibil cum to i acei oameni i-au scos hainele. A fcut o pauz. A vrea s le mulumesc, a conti nuat el. N-am tiut unde te-ai dus, a intervenit Danielle. Te ateptam n tribun unde stabilisem s ne ntlnim cnd m-am dus la toalet . Nu mi-am imaginat... Dar eu am urcat n balconul acela pentru c trebuia s te ntlnesc acolo, Danielle. Am oprit brusc maina. Mai spune-o o dat. i-am zis.

itsi a mai spus-o o dat : Am primit un mesaj c Danielle m-ateapt sus, n balcon, s admirm pri velitea. Eu nu i-am trimis un asemenea mesaj, a spus Danielle sec. Eu te-ateptam acolo unde ur mrisem cursa dinainte, n locul n care stabilisem ne ntlnim. Cine te-a anun ? l-am ntrebat pe at Litsi. Un brbat oarecare. Cum arta ?

212

DICK

FRANCIS

Ei bine, ... un brbat obinuit. Un foarte tnr. Avea n mn un Sporting Life i cred c un stood book i binoclu. Ce voce avea ? Obinuit. Am ridicat piciorul de pe frn cu un oftat i am pornit spre Chiswick. Litsi czuse direct ntr-o capcan care trebuia, fie s-1 nspimnte, fie s-1 omoare i nimeni altul n-ar fi putut s-o pun la cale dect Nanterre. Nu-1 vzusem pe Nanterre la curse, iar Litsi i Danieile habar nu aveau cum arat. Dac Nanterre organizase capcana, nseamn c tia unde o s fie Litsi n aceast zi i singura modalitate prin care ar fi aflat ar fi fost prin Beatrice. Nu credeam s fie contient de felul n care ar putea fi folosit p l vr geala ei i, pe mo ment, mi-am dat seama c nici n-a fi vrut ca ea s tie. Era important ca Beatrice s continue s vorbeasc. Litsi i Danieile st teau t cu i pe bancheta din spate, fr ndoial gndindu-se i ei la acelai lucru. Totui, s-au mpotrivit cnd le-am spus s nu-i pomeneasc lui Beatrice despre mesajul fals. Dar ea trebuie s tie, a protestat cu vehe men Danieile. Astfel i va da seama c trebuie s se opreasc. Va n elege ct de periculos este acel brbat... N-a vrea s se opreasc deocamdat , am spus. Nu nainte de mari. De ce nu ? De ce mari ?
1 carte n care sunt trecute date despre caii de curse tere , linie de snge , pedigriul , proprietari etc . (engl.)

: na

PRIN ESA

CAS1L1A

213

Vom face aa cum vrea Kit, a spus Li t s i . i voi povesti lui Beatrice ceea ce le-am spus i oficia litilor hipodromului, c m-am dus n balcon s admir peisajul. Dar e periculoas, a spus Danielle. Nu vd cum l putem prinde pe Nanterre fr ajutorul ei, i-am replicat. Aa c, te rog, fii nelegtoare. Nu tiu dac acesta a fost de fapt cuvntul po trivit care s-o reduc la tcere, dar ea n-a mai fcut nici o obiecie i pentru o vreme am mers fr s ne mai spunem ceva deosebit. Pe Litsi l dureau braele i umerii i, din cnd n cnd se mica gsindu-i cu greu locul i gemnd uor. M-am gndit iar la brbatul care transmisese mesajul i l-am ntrebat pe Litsi dac era absolut sigur c respectivul folosise cuvntul Danielle". Categoric, a rspuns Litsi, fr nici o ezi tare. Ceea ce mi-a spus din capul locului a fost : Cunoti pe cineva care se numete Danielle ?" Cnd i-am rspuns c da, mi-a spus c aceasta m ruga s urc la balcon s privim peisajul. Mi-a artat i unde. Aa c mam dus. E-n ordine. Atunci vom trece la aciune. Ca mai toi care i desfurau activitatea n lumea curselor, aveam un telefon n main i am sunat la The Towncrier cernd departamentul Sport. Nu eram sigur dac corespondentul lor hipic, Bunty Ireland se afla la birou la ora asta, dar, spre norocul meu, l-am gsit. Nu fusese la Bradbury : de obicei mergea la cursele importante, iar n celelalte zile i scria rubrica la slujb.

214

DICK

FRANCIS

Vreau s dau un anun , i-am spus, dar trebuie s fie pe pagina de curse i ntr-un loc vi zibil. Eti n cutare de curse ? m-a ntrebat el sardonic. Un cal pentru Grand National ? Ai a, dar n-ai pe ce s-o pui, ceva n genul sta ? Mda, am spus. Foarte amuzant. Bunty avea un umor grosolan, dar era bun la inim. Scrie ce-i spun eu, cuvnt cu cuvnt i convinge-1 pe redactorul de la pagina de curse s-o tipreasc cu litere mari, care s-i sar n ochi de la o pot. Atunci, d -i drumul. Se ofer recompens substanial persoa nei care a transmis un mesaj din partea Daniel le-ei la cursele de joi dup-amiaz, la Bradbury. Am dictat rar i am ad ugat num de rul tele fon din Eaton Square. Dezorientarea lui Bunty s-a sim it clar pe fir. Pentru asta ai nevoie de rubrica anunuri personale, a spus el. Nu. Pagina de curse. Ai notat exact ? A citit textul, cuvnt cu cuvnt. Hei, a spus el, dac ai c la l rit Bradbury poate c-mi poi confirma o poveste foarte ciu dat care ne-a ajuns la urechi despre un tip care a czut de la balcon pe un morman de haine. i-a btut careva joc de noi sau o putem tipri ? Aa a fost, i-am spus. Ai vzut tu, cu ochii ti ? Da. Tipul a pit ceva ?

PRIN ESA

CASILIA

215

Nu, absolut nimic. Ascult , Bunty, caut-i pe altcineva care s-i spun povestea, te rog. Sunt n main i vreau ca notia aceea s ajung la The Sporting Life i la The Racing Post nainte de a pleca n tipografie. Ai putea s-mi dai numerele lor ? Bineneles, ateapt. Am pus telefonul jos, mi-am scos agenda i pixul i i le-am dat Danielle-ei, iar cnd Bunty a revenit cu numerele, le-am repetat cu voce tare ca ea s le- scrie. Ascult Kit, a spus Bunty, zi-mi pe ce , loc termini mine cu Abseil. tii c nu pot, Bunty, lui Wykeham Harlow nu-i place asta. Bine, bine. E un ticlos btrn care nu vrea deloc s coopereze. Nu uita anunul, i-am spus. A promis c se va ocupa de el, iar eu am sunat la cele dou gazete sportive cu aceeai rugminte. Mine i smb s le tip ri i, le-am spus. Cu litere mari, negre, t prima pagin . O s te coste, m-au avertizat. Trimitei-mi nota. Danielle i Litsi au ascultat aceste conversa ii n tcere i, cnd am terminat, Litsi m-a ntrebat plin de ndoieli : Crezi c va da vreun rezultat ? Nu se tie niciodat Dac nu ncerci, . n-ai nici o ans. Danielle a spus : Este motto-ul vieii tale. Nu e ru, a spus Litsi.

216

DICK

FRANCIS

Am l sat-o pe Danieile la studio la timp i ne-am ndreptat spre Eaton Square. Litsi a hotrt s nu spun nimic despre felul cum a sc pat ca prin urechile acului i m-a ntrebat ce-i recomand ca s-i lecuiasc ntinderea de muchi. O saun i-un masaj, i-am spus. n lipsa lor, o baie ct mai lung, fierbinte i nite aspirine. Iar mine diminea John Grundy i poate face un masaj. A hotrt s se doftoriceasc acas i cnd am ajuns n Eaton Square a disprut n apartamentul su ca s-i vad singur de locurile dureroase. Eu mi-am continuat drumul spre camera de bambus, nc neinvadat, unde, ca n fiecare sear i-am telefonat lui , Wykeham i mi-am adunat mesajele de la robotul de acas. Wykeham a spus c proprietarii lui Pinkeye erau iritai pentru c a nceput trziu cursa i s-au plns c , dup aceea, eu nu le d dusem aten ia cuvenit. Dar Pinkeye a ctigat, i-am spus. Clrisem n toat cursa ca un automat, aa cum ofezi pe un drum foarte cunoscut, cu mintea preocupat de altele i la sosire nu-i aminteti ni mic despre drum. Cnd am ajuns la potou na fi putut s spun prea multe despre obstacolele srite. i tii cum sunt, a rspuns Wykeham. Nici odat nu sunt mulumii, nici atunci cnd ctig. Mda, am spus. Calul este n ordine ? Toi caii sunt bine, a spus Wykeham iar Abseil (se pronun Absail) nu-i mai gsete as tmprul, aa c mine trebuie s fac un trap pe land.

PRIN ESA

CAS1LIA

217

Grozav, am spus. Ei bine, noapte bun, Wykeham. Noapte bun , Paul. Categoric, starea de normalitate revenea pe f gaul ei, mi-am zis n sinea mea zmbind n timp ce puneam telefonul n furc. Cina a fost pretenioas, cu Roland de Brescou stnd n capul mesei, n scaunul su cu rotile i p rnd destul de absent. Beatrice s-a plns o vreme de magazinele Harrods care deveniser de nefrecventat (autocare pline cu turiti, Casilia !"), la fel i magazinele P'ortnums, iar magazinul ei preferat de blnuri tr sese obloanele, nu mai exista, pur i simplu. Ziua de cump r turi a lui Beatrice indusese i o vizit la coafor, ceea ce avusese ca rezultat intensificarea nuanei de persic a prului. Dup cum mi-am dat seama, plcerile lui Beatrice constau dintr-un anu me mod de a-i pierde timpul aiurea, era o lips de perspectiv i de care te sufoca i te el deprima t e r i b i l . Cu tot acest vid care o nconjura, nu era de mirare c se plngea tot timpul de ceva, miam zis n sinea mea. S-a uitat spre mine, simindu-mi fr ndoial privirea i mi-a spus cu un venin brusc pe care nu s-a mai obosit s-1 mascheze : Tu eti cel care stai n calea progresului. O tiu, s n-o negi. Roland a recunoscut-o n dimi neaa asta. Sunt sigur c el ar fi fost de acord cu planurile lui Henri dac nu erai tu. Tu eti piaza rea. Beatrice, a admonestat-o prinesa, el este oaspetele nostru !

218

DICK

FRANCIS

Nu-mi pas, a spus ea nfierbntat. N-ar trebui s fie. mi st tot timpul n cale. n calea ta, Beatrice ? a ntrebat-o Roland. Beatrice a ezitat. St n camera mea, a rspuns ea n cele din urm. Este adev rat, am spus eu, f r s ridic tonul, c nu sunt de acord ca domnul de Brescou s semneze ceva care este mpotriva contiin ei sale. O s scap eu de tine, mi-a r spuns ea. Nu, Beatrice, z c asta-i prea de u tot ! a exclamat prin esa. Kit, te rog s accep i scuzele mele. Nu v face i probleme, am asigurat-o eu, fr s mint. Este perfect adevrat. Recunosc, stau n calea doamnei Bunt. ntotdeauna m voi opune ca domnul de Brescou s ntreprind ceva mpo triva contiinei sale. Litsi m-a privit speculativ. Eu fcusem o decla raie foarte explicit i provocatoare i, se pare, c se ntreba dac eram contient de asta. Pe de alt parte, eram bucuros c mi se ivise prilejul i a fi repetat ceea ce am spus dac mi se mai oferea ansa. Umbli dup banii lui Danieile, mi-a replicat ea furioas. tii c n-are deloc. Umbli dup averea pe care o va moteni de ia Roland. Prinesa i Roland erau consternai. Cred c nimeni pn acum nu dusese o b t lie att de sfruntat la o mas ce se desfura dup toate nor mele de etichet.

PRIN ESA

CASILIA

219

Dimpotriv, i-am rspuns politicos. Dac vnzarea de arme l face pe domnul de Brescou mai bogat i dac eu a umbla dup motenirea fabuloas a Danielle-ei, atunci l-a ndemna s semneze imediat. A rmas cu ochii pironii asupra mea, fr s mai scoat nici o vorb o bucat de vreme. Mi-am pstrat aceeai expresie evaziv pe chip, obicei ce-1 deprinsesem n conflictele cu Maynard Allardeck i m-am comportat de parc purtam cea mai nor mal conversaie posibil. n general, i-am spus pe un ton amabil, m-a opune categoric fa de oricine ar ncerca s-i croiasc drum prin ameninri i hruieli. Kenri Nanterre s-a comportat ca un gangster i atta vreme ct vei sta aici voi face tot ce pot ca s-i dejoc planurile. Litsi a deschis gura s spun ceva, dar, dup o scurt reflectare, a renun at. Medita ia ce se ci tise pe chipul lui a fost nlocuit de o anume neli nite. Ei bine, a spus Beatrice... E bine,... Am continuat cu o voce calm ca i , nainte : ntr-adevr, este foarte bine ca fiecare s-i spun limpede punctul de vedere. Aa cum ai fcut i dumneavoastr, doamn Bunt. nu-i aa ? n acel moment, la mas se servea calcan de Dover. Beatrice a hotrt c erau prea multe oase care-i solicitau aten ia, iar Litsi a spus c a fost invitat la deschiderea unei noi galerii de art n Dover Street pentru miercurea viitoare i voia s tie dac m tuii Casilia i f cea pl cere s 1 n soeasc.

220

DICK

FRANCIS

Miercuri ? prinesa i-a mutat privirile de la Litsi spre mine. Unde avem curse miercurea viitoare ? La Folkstone, am spuns. r Prinesa a acceptat invitaia lui Litsi pentru c, de obicei, nu mergea la Folkstone i a schimbat peste mas cteva platitudini cu el spre a atenua canonada de replici Bunt-Fielding. Cnd am tre cut n salon, Litsi din nou a avut grij eu ca s stau lng telefon, dar acesta a r mas mut toat seara. Nici un mesaj, nici o ameninare, nici o intrare intempestiv din partea lui Nanterre. Ar fi prea mult s sper m c i-a mpachetat lucru rile i a plecat, mi-am zis n sinea mea. Cnd, n cele din urm, Roland, prinesa i Beatrice s-au dus la culcare, Litsi, n timp ce s-a ridicat n picioare spre a-i urma, a spus : Deci, te-ai ales pe tine nsui drept ap isp itor ? N-am de gnd s m las rpus, i-am spus zmbind i ridicndu-m de pe scaun. S nu urci la nici un balcon. Nici o grij, i-am rspuns. Noapte bun. Am fcut rondul casei, dar totul prea n sigu ran i la vremea potrivit m-am dus s-o iau pe Danielle. Aleea arta la fel de bntuit de stafii i miam luat i mai multe precauii n privina mainii, dar din nou totul prea perfect i am ofat pn n Chiswick fr nici un incident. Danielle era palid i obosit. A fost o sear agitat, a spus ea. Slujba ei de coordonator de birou implica lua rea deciziilor privind felul n care era acoperit

PRIN ESA

CASILIA

221

fiecare tire i, ca atare, trimiterea carelor de re portaj la fa a locului. Fusesem de multe ori la ea la studio i o v zusem lucrnd, aa c tiam ct energie mental i pricepere stteau la baza succe sului pe care i1 ctigase a c o l o . i cunoteam te nacitatea i spiritul inventiv i tiam c acestea se puteau transforma rapid ntr-o tcere plictisit. Tcerile dintre noi nu mai erau momente de o profund comuniune ntre prieteni, ci deveniser aproape stnjenitoare, aa cum sunt tcerile ntre strini. n week-end-urile din noiembrie, decem brie, ianuarie fcusem dragoste cu pasiune, dar, cu fiecare sptmn ce trecea, totul prea s se nruie. Am ofat pn-n Eaton Square cu gndul la ct de mult o iubeam, ct doream ca ea s fie ca altdat i, cnd am oprit la garaje, am spus sub imperiul unui impuls, nainte ca ea s coboare : Danielle, te rog... te rog, spune-mi ce nu este n ordine. Procedam fr tact i din disperare, i nesoco tisem sfatul prinesei ; i, imediat ce vorbele mi-au ieit din gur , am regretat c le-am rostit, pentru c ultimul lucru de pe lume pe care a fi vrut s-1 aud era ca ea s mi confirme c -1 iubea pe Litsi. M-am gndit c poate chiar <D determinam s-o re cunoasc i, n panic, am adugat : Nu-mi rspunde... N-are importan. Nu-mi rspunde. i-a ntors capul, m-a privit, apoi s-a uitat iar in deprtare. La nceput a fost minunat, nu-i aa ? a spus ea. S-a ntmplat att de repede. A fost... ca o

vraj .

222

DICK

FRANCIS

N-o mai puteam asculta. Am deschis portiera i am dat s cobor. Ateapt , a zis ea. Trebuie acum c am nceput. Nu, am spus. Nu. Cam acum o lun, a continuat ea revrsndu-i, cum i veneau n gur gndurile ce le , adu nase atta vreme, cnd ai avut c derea aceea n grozitoare la Campton i te-am vzut cum zceai pe targa incontient, cnd te-au scos din ambu lan... i cnd m-a apucat diareea, eram att de speriat c-ai s mori... i am fost copleit de ct pericol este n viaa ta... i ct suferin... i m-am vzut aici, ntr-o ar strin . . . Cu un angajament pe via... nu chiar cu perspectiva unei frumoase i neateptate poveti de dragoste, ci prins pentru totdeauna n capcana unei vie i departe de ai mei, cu teama n suflet n fiecare zi... i eu n-am tiut c este att de rece i umed aici, eu am crescut n California... i apoi a venit Litsi... i el cunoate att de multe... i pare att de simplu s fii cu el, s mergi la lucruri care nu prezint nici un pericol, ca la expozi de pild i s nu-mi ii, , aud btile inimii n creier... n sptmna asta i-am simit ngrijorarea din voce la telefon, i-am citit-o pe chip cnd te-am rev zut, dar parc nu puteam s-i spun... A fcut o scurt pauz. Am vorbit cu tanti Casilia. Am ntrebat-o ce s fac. Mi s-a dezlegat glasul : i ce i-a spus ? am ntrebat-o. Mi-a zis c nimeni nu poate hot r pentru mine. Am ntrebat-o ce p rere are, dac m-a putea obinui cu ideea de a tr pentru i

totdeauna ntr-o ar str in , aa ca ea, de asemenea, dac

PRIN ESA

CA SILI A

223

a putea fae fa n eventualitatea c tu ai fi omort sau mutilat ngrozitor... i s nu spui c asta nu se ntmpl, sptmna trecut un jocheu a avut un accident mortal... i am ntrebat-o dac credea c-i spun tmpenii... S-a oprit trgndu-i rsuflarea. Ea mi-a spus c nimic n-o s te schimbe, c tu eti aa cum eti i c eu trebuie s te judec foarte limpede. Mi-a zis c ntrebarea nu era dac eu voi reui s fac fa vieii de aici cu tine, ci dac putem face fa vie ii oriunde n alt parte fr tine. A urmat o nou pauz dup care a urmat : I-am povestit ct de linitit m simeam cu Litsi... Ea a spus c Litsi este un brbat drgu... A zis c , cu timpul, am s v d... am s m lmu resc... ce-mi doresc cel mai mult... A spus c tim pul are modul lui de a rezolva lucrurile... A zis c tu o s ai rbdare i are dreptate, tu, tu ai... Dar eu nu pot continua aa la infinit, tiu c nu este cinstit. Am mers la curse ieri i azi s vd dac m-a putea rentoarce... dar nu p o t . Cu greu am urmrit cursele. N-am vrut s m gndesc la ce faci... c tu eti acolo. I-am promis lui tanti Casilia c am s merg... c am s ncerc... dar am stat tot timpul de vorb cu Litsi... Vocea i s-a stins, r mnnd t cut , obosit i nefericit. Te iubesc foarte mult, i-am spus ncet. Vrei s m las de aceast meserie ? Tanti Casilia mi-a zis c ,dac i-o cer, tu ai s-o faci i ne cstorim, dar o s fie un dezastru, n cinci ani vom fi divorai. A fost foarte cate-

224

DICK

FRANCIS

goric . Mi-a spus c nu trebuie s i-o cer, ar fi total necinstit, te-a distruge, pentru c eu n-am curajul tu. A nghiit de cteva ori, necndu-se, cu ochii plini de lacrimi. Am privit de-a lungul garajelor nvluite n ntuneric i m-am gndit la pericol i team , att de strns legate unul de cellalt. Nimeni nu te poate nva cum s trieti cu ele, asta trebuie s vin din interiorul fiinei tale. Ca-n orice, expe riena te poate ajuta, dar s-ar putea s-i dispar curajul peste noapte. Nervii te in i te las , mai ales dac este ceva dincolo de capacitatea ta de a ndura. Haide s mergem, i-am sugerat. Este frig. Am fcut o pauz. i mulumesc c mi-ai spus. Ce... ce-ai de gnd s faci ? S intru n cas i s dorm pn diminea. Nu... A oftat, schind un surs. n leg tur cu ceea ce i-am spus. Am s atept aa cum mi-a spus prinesa Casilia, i-am rspuns. Prin esa ! a exclamat Danieile. I-ai po vestit ? Nu, nu eu. Ea a spus-o din senin ;n pa docul de prezentare la Ascot. O, a optit Danieile. Eu am stat de vorb cu ea mari, cnd tu aveai curse la Devon. Am cobort din main i am ncuiat uile. Ceea ce-mi spusese Danieile era destul de ru dar nu att de ru i de irevocabil ct ar fi fost o recunoatere a dragostei pentru Litsi. Pn nu-i va scoate inelul de logodn pe care nc l purta, m mai puteam aga de o uoar raz de speran.

PRIN ESA

CASILIA

225

Am mers unul lng altul pn n piaet i din nou ne-am spus scurt noapte bun pe palier. Am urcat la mine i m-am lungit pe pat cu sufle tul chinuit o bun bucat de vreme, dar pentru aa ceva aspirina nu-mi putea oferi un leac.

Cnd am cobort la micul dejun, Danielle i Litsi se aflau acolo, el stnd la mas i citind The Sporting Life i ea aplecat peste umrul lui f cnd acelai lucru. A aprut ? am ntrebat. Ce s apar ? a spus Litsi continund s citeasc foarte atent. Anunul pentru cel care a transmis mesa jul, am rspuns. Da, a aprut, a spus Litsi. Este o poz de-a la n ziar. Mi-am adus un pahar cu suc de grapefruit fr a fi nerbdtor s-o vd. mi apreau destul de des fotografii n ziare : inea de natura meseriei. Aici scrie, a continuat Litsi, c jocheulcampion Kit Fielding a salvat viaa unui brbat la Bradbury, convingnd mulimea s-i atearn hainele n chip la saltea. A l sat jos ziarul i m-a privit int . N-ai scos o vorb c asta a fost
Ideea ta. mea.

i Danielle rmsese cu ochii pironii asupra

De ce nu ne-ai spus ? O criz de modestie, am rspuns n timp cc mi beam sucul. Litsi a rs.

226

DICK

FRANCIS

Atunci n-o s i mulumesc. Nu, n-o face. Danieile m-a ntrebat : Vrei nite pine pr jit ? Da... te rog, i-am rspuns. S-a dus la bufet, a t o felie de iat pine ce reprezenta ntregul meu mic dejun i a puso n aparatul de prjit . i urmream gesturile i miam dat seama c Litsi m privete. Ochii ni s-au n cruciat, dar n-a putea spune ce gndea i m-am ntrebat ct de multe se puteau citi pe chipul meu. Ce-i mai fac muchii ? l-am ntrebat. Sunt n epeni i. Am dat din cap. Felia mea a srit din apa ratul de pr jit, Danieile a pus-o pe o farfurie i mi-a adus-o. Mul umesc, i-am spus. Cu pl cere. O spusese cu blndee, dar nu era o ntoar cere la noiembrie. Am mncat felia de pine ct nc era fierbinte i am fost recunosctor pentru micile atenii. Eti iar ocupat n dup-amiaza asta ? m-a ntrebat Litsi. Am cinci curse, i-am rspuns. Vii ? Tanti Casilia a zis c mergem cu toii. Deci, aa a zis. Am reflectat o clip, venindu-mi n minte conversaia de diminea din hol. I-am spus Danielle-ei : Ar fi bine dac ai putea aminti ntmpl tor de fa cu Beatrice, dar fiind sigur c te aude, c sptmna viitoare no s mai ai tur de noapte dect luni.

PRIN ESA

CASILIA

227

Prerea nedumerit. Dar nu-i adevrat. Programul nu mi s-a schimbat cu nimic. Vreau ca Beatrice s cread c luni este ultima noapte cnd te ntorci att de trziu De ce ? a ntrebat Danieile. Adic nu vreau s rpun c n-am s-o fac, dar de ce ? Litsi nu m slbea din ochi. i ce altceva mai vrei ? m-a ntrebat el. I-am rspuns amator de conversaie : Nu este nici un pericol dac montm o srm cu cteva crlige cu momeal pe ea. Nu pierdem nimic dac petele nu profit de prilej. i dac o face ? l pescuim. Ce fel de srm i ce fel de crlige ? a n trebat Danieile. Un anume timp i loc pentru a scpa de un indezirabil pe care altfel n-ai cum s-1 nde prtezi. L-a ntrebat pe Litsi : Tu tii ce vrea s spun ? M tem c da, a rspuns Litsi. Seara tre cut i-a spus lui Beatrice c Roland nu va semna contractul pentru arme atta vreme ct el se afl aici ca s mpiedice acest lucru. De asemenea, Kit este singurul dintre noi pe care Nanterre nu l-a atacat direct n nici un fel, dei a promis de dou ori c o va face. Kit l dirijeaz spre un anume timp i loc pe care am putea s le folosim n avan tajul nostru. Timpul, cred eu, este luni dup miezul nopii, spre ziua de mari, cnd el pleac de aici ca s te ia de la slujb.
acas.

223

DICK

FRANCIS

i locul ? a ntrebat Danielle cu ochii mari. Litsi mi-a aruncat o privire rapid. Toi tim foarte bine locul, a rspuns el. Dup o pauz extrem de scurt, ea a spus plat : Aleea. Am dat din cap. Cnd Thomas o s le duc ast la zi curse pe prin i pe Beatrice o s spun c a es uitat s i ceva foarte important din garaj. Aa c o s mearg cu maina la garaje pn la locul din cap t unde s poat ntoarce, ca Beatrice s aib o privire de ansamblu, iar, dup ce-a ntors, o s se opreasc lng garaj, dar n spatele Mercedesului meu. El o s spun ct de pustie i ntu necoas este aleea noaptea... o s atrag aten ia c Mercedes-ul este al meu i o s menioneze c-n fiecare sear eu vin s te iau de la slujb . Dac Beatrice nghite momeala, aceasta este ansa pe care i-o oferim lui Nanterre. Iar, dac nu el pro fit de ea, aa cum v-am mai zis, nu pierdem nimic. Tu ai s fii pe alee ? a ntrebat Danielle, dar n-a mai ateptat un rspuns i a continuat : Ce ntrebare stupid ! Am s nchiriez un ofer care s te aduc de la Chiswick, i-am spus. N-ar putea Thomas... ? Thomas, zice c nu vrea s piard repre zenta ia cu nici un pre , i-am rspuns. El i Sammy se vor afla amndoi aici. N-am s fiu singur pe alee. N-am s pot s lucrez nimic, a spus Da nielle. Nu cred c am s m duc. Dar trebuie neap rat, a spus Litsi. Totul trebuie s par c se desfoar normal.

PRIN ESA

C ASIEI A

229

Dar dac el vine ? a ntrebat ea. Ce faci dac-1 prinzi ? Am s-i propun o ofert la care n-are cum s reziste, i-am rspuns i, dei amndoi voiau s tie ce este, m-am gndit c nc nu era timpul s le spun.

e-am dus cu to i la cursele de la Sandown, cu excepia lui Roland, bineneles, care rmsese n grija lui Sammy. Telefonul care nregistra convorbirile se afla n biroul doamnei Jenkins, fiind lsate instruciuni tuturor ca orice mesaj ce venea pentru Danieile s fie nregistrat cuvnt cu cuvnt, iar celui care suna s i se cear numrul de telefon i adresa ca s putem ajunge la el. Probabil c o s cear o recompens, i-am spus firavei secretare, precum i lui Dawson i lui Sammy. Dac o face, d -i toate asigur rile c o s-o primeasc. To i au fost de acord i n-au pus nici o ntre bare. Eu, Litsi i Danieile am mai ntrziat prin cas pn ce Thomas a plecat cu maina cu prinesa i Beatrice care se plngea c nu-i place s mearg la curse de dou ori pe s pt mn . Dup ce Tho mas a instalat-o pe bancheta din spate i a nchis portiera, mi-a fcut semn cu ochiul nainte de a se aeza la volan, iar eu am reflectat ce oameni de ncredere erau to i angaja ii din casa prinesei,

230

DiCK

FRAXCIS

cum fceau toate acele lucruri ale cror rosturi nu le tiau, mulumindu-se doar cu faptul c erau foarte importante pentru prines. Cnd am ajuns la garaje, Rolls-ul nu se mai zrea, iar Litsi i Danielle s-au speriat foarte tare cnd au vzut c mi-am verificat din nou maina. Am mprumutat oglinda pe care mecanicii o folo seau ca s fac inspecii rapide pe sub main, dar n-am gsit nici un material exploziv, i, cu toate acestea, nu i-am lsat pe cei doi s se urce n main nainte de a o porni, dup care am rulat civa iarzi i am oprit-o apsnd cu fora pe frn. Faci asta de cte ori pleci ? m-a ntrebat Litsi czut pe gnduri, n timp ce se aezau amn doi pe bancheta din spate. De fiecare dat, dar numai n aceste ultime zile. De ce n-o parchezi n alt parte ? m-a n trebat, pe bun dreptate, Danielle. M-am gndit i eu la asta, i-am rspuns. Dar mi ia mai puin timp s-o verific dect s gsesc un loc de parcare. n afar de asta, tu vrei ca Nanterre s tie unde-i parchezi maina, dac nu cumva tie deja. M da. A dori s nu se ntmple totui, a spus Danielle. Cnd am ajuns la hipodrom, din nou ei s-au dus s ia prnzul, iar eu s lucrez., Litsi poate c a fost destul de norocos ca s scape de publici tate, dar numele meu apruse n prea multe ziare,

PRIN ESA

CASILIA

231

aa c o mulime de necunoscu i mi-au strns mna, fapt pentru care toat dupamiaza mi s-a prut teribil de stnjenitoare. Cel care, aa cum era de ateptat, g sea ener vant climatul de simpatie general era Maynard Allardeck, care prea c m urmrete pas cu pas spernd c doar-doar m-o prinde nclcnd regu lile cu ceva. Dei nu fcea parte dintre arbitrii care rspun deau de cursele din aceast zi, el se posta n pado cul de prezentare. nainte de fiecare curs urmrind Lot ce fceam, iar cnd m ntorceam din curs l gseam n pragul camerei de cntrire privindu-m cu ochii ostili i foarte atent. Ca de obicei, arta ca un aristocrat, stlp al societii, un gentleman pe care nu l-ar fi inte resat nici o comoar chiar dac i s-ar fi oferit pe tav. Cnd am ieit pentru cea ,de a treia curs cu calul prin esei, Abseil, ea l-a z rit pe Maynard la o distan de civa iarzi. Domnul Allardeck se uit int la tine, mi-a spus prinesa n padocul de prezentare cnd m-am alturat grupului ei format din Litsi, Danieile i Beatrice. Da, tiu. Cine este domnul Allardeck ? a ntrebat Beatrice. Tatl soului sorei lui Kit, a rspuns Da nieile succint, f r alte am nunte, lsnd-o pe mtua ei la fel de neinformat. Este enervant, a spus Litsi. Am ncuviinat din cap. Cred c asta i urm rete. Toat dupamiaza nu m-a slbit din ochi.

232

DICK

FRANCIS

Totui, tu nu pari enervat. Nu prea tare. M-am ntors spre prines : Am vrut mereu s v ntreb ce v-a spus dup ce Cascade a ctigat sptmna trecut ? Prinesa a schiat un gest de amrciune cu gndul la soarta calului ei, dar a rspuns : O inea una i bun c ai cravaat fr mil calul. Acestea au fost cuvintele lui. Dac ar fi gsit mcar un semn pe Cascade... A nlat din umeri. Voia ca eu s confirm c ai fost de o cru zime excesiv. Mulumesc pentru c n-ai fcut-o. A ncuviin at din cap tiind c acesta era ade

vrul.

Am s fiu blnd cu Abseil, i-am spus. Nu prea blnd. A zmbit. A vrea din tot sufletul s ctige. Individul nc se holbeaz la tine, a spus Danielle. Dac privirile ar putea ucide, ai fi deja n mormnt. Prinesa s-a hotrt s-1 abordeze direct i, ca i cum abia acum l-ar fi zrit pe Maynard pen tru prima oar , i-a ridicat minile nmnuate, a fcut civa pai ieindu-i n ntmpinare i i-a spus : O, domnule Allardeck, ce zi splendid, nu-i aa ? El i-a scos p l ria, s-a nclinat spre ea i a rspuns cu o voce destul de rguit c da, era, ntr-adevr. Prinesa a mai adugat c era bine c se mai vedea puin soarele dup atta vrem noroas, iar Maynard a aprobat-o.

PRIN ESA

CASILIA

233

Este frig, a continuat prinesa, dar este normal pentru aceast perioad a anului. Da, a rspuns Maynard. Prin esa a aruncat o privire spre noi to i i i S-a adresat din nou lui Maynard : Mi-au plcut foarte mult cursele de la Sandown, dumitale nu ? Caii mei ntotdeauna par s sar bine pe acest hipodrom, ceea ce m ncnt Aceast remarc inocent, fcut cu nona lan , a provocat o privire i mai intens n di recia mea o privire otrvit, neagr i peri culoas. De ce asta l nfurie att de ru, mi-a optit nedumerit Litsi n ureche. Nu-i pot spune aici, i-am rspuns. Atunci mai trziu. S-a dat semnalul pentru jochei s ncalece i, tu un zmbet candid pe buze, prinesa i-a urat Im Maynard o dup-amiaz plcut, apoi a venit pic mine s -mi spun , nainte de a ncepe cursa l te ntorci teafr". Da, prines, i-am rspuns. Ochii i-au zburat pentru o clip n direcia Dwnielle-ei i, brusc, i-am neles gndurile: S
1

foarte mult.

Poate.

Milua

ntorci teafr pentru c, altfel, i vei pierde pentru totdeauna". - D - i toat silin a, a spus prin esa ncet ca i cum ar fi negat primele sfaturi, iar eu am ncu"n.it din cap i am pornit cu Abseil n canter pi>' start gndindu-m c n mod cert, a , putea I mi fac cursele preocupndu-m n primul rnd

234

DICK

FRANCIS

de sigurana mea, cum, de altfel, procedasem ntr-o oarecare msur toat sptmna, dar, dac aveam de gnd s fac asta mereu, puteam s m las de meserie imediat. S fii precaut i s ctigi nu mergeau mn n mn. Un jocheu prea grijuliu i-ar pierde reputaia, proprietarii, cariera... iar, n cazul meu, x^espectul fa de mine nsumi. Alege rea tranant ntre Danielle i slujba mea, alegere pe care noaptea n-o rezolvase, mi chinuise mintea i-n timpul celor dou curse cu obstacole, care nu-mi puseser probleme. De fapt, eu fusesem te ribil de contient de prezena ei n tribune ntr-un mod cum nu mi se mai ntmplase niciodat pn a nu fi aflat de fr mnt rile i temerile ei. Abseil, un cal de steeplechase, sur, de opt ani, era un bun sritor, cu micri suple, cu o vitez rezonabil i de o robustee ndoielnic. Amndoi ctigasem cteva curse, dar, de cele mai multe ori, terminasem pe locul al doilea, al treilea sau al patrulea pentru c n momente critice nu lupta. Singurul su avantaj era curajul cu care aborda obstacolele ; dac-1 domoleam aici, naveam alt ans dect s ne trm n coad. Hipodromul Sandown, vlurit, cu apte obsta cole plasate unul lng altul la una din extremi ti, avea o pist pe care jocheii buni puteau s-i etaleze valoarea. Mie mi plcea n mod deosebit s clresc aici. era un loc excelent i pentru Ab seil, exceptnd dealul din fini care-1 putea

gsi obosit. Pentru a ctiga trebuia s alerge n frunte, pe culoarul din afar i s sar ultimele trei obsta cole cu cea mai mare vitez posibil. Apoi, dac obosea pe deal, nu mai avea mult pn la potou spre a se menine n frunte.

PRIN ESA

CASILIA

235

n mod cert, lui Abseil i pl cea s alerge imi trimitea semnale c este n form i plin de neas tmp r. Ard de nerbdare", mi spusese Wyke ham ; i aceast curs avea s se desfoare grupat pentru c el nu alerga la Cheltenham Festival, nel'cnd parte din clasa de elit. Linia de plecare pentru cursa de dou mile se afla cam la jum tatea distan ei dintre cele dou turnante, riviera rmnnd n spate. n curs aler gai opt cai, pe un hipodrom de o mrime potrivit, iar Abseil era cel de-al doilea favorit. Am pornit cu toii deodat, nu n pas ntins, pentru c ni meni nu inten iona s atace cursa din start i n-a fost nici o problem pentru mine ca s fiu atent la primele trei garduri, la turnanta lung i la ce lelalte trei obstacole care aveau s fie ultimele n tura urmtoare i nici cnd am urcat dealul pe lng tribune. Acolo, n vrful dealului, cnd am cotito la dreapta spre a porni n circuitul urmtor, a trebuit s m hotrsc pe loc : Fie s cobor dealul i s sar peste urmtorul obstacol n ritmul cursei, ceea ce putea nsemna nmormntarea multor sperane, fie s verific, s strunesc calul, s sar cu grij i )ierd poate patru lungimi... Abseil voia s mearg. I-am dat un pinten. Am /.burat peste obstacol depind n aer doi cai i am aterizat pe panta dealului cu precizie i cu vitez mare, iar la turnant ne aflam pe locul al doilea. Urmtoarele apte obstacole erau astfel plasate C, dac l abordai pe primul corect, mergeau nur |l toate celelalte, aa cum se ntmpl n trafic cu

.emafoarele. Totul era s apreciezi bine distana CU mult nainte de primul, astfel ca s faci orice

236

DICK

FRANCIS

corectur din vreme, iar atunci cnd ajungi la ob stacol s te afli exact n locul de unde s sari fr a mai mari sau scurta fuleul. Era o deprindere pe care to i jocheii de clas i-o formau din primii ani, intrndu-le apoi n snge. Abseil a priceput ce voiam, i-a micorat pasul continund s galopeze fericit i a s rit peste primul din cele apte obsta cole la perfecie. Hotrrea fusese luat aproape incontient. Alt alternativ nu exista. Eram ceea ce eram, ceea ce tiam s fac se afla acolo, n faa mea i nici chiar pentru Danielle nu puteam s renun. La cel de al doilea din cele apte obstacole, Ab seil a preluat conducerea de la favoritul cursei, iar eu i trimiteam mesaje mentale : Haide, d-i b taie, treci i peste sta, alt cale nu ai, asta-i ansa ta, iar eu sunt cum sunt, asta e via a... d -i btaie i zboar . A s rit peste groap i apoi peste rivier . S-a ndreptat spre ultimele trei obstacole din extremi tatea pistei. Era cu treizeci de iarzi buni n frun tea celorlali. nc trei obstacole. Urechile i erau ciulite, cursa l umplea de bucurie. Precauiile pierduser demult btlia, n mintea lui i n mintea mea. S-a ndreptat sp primul din cele trei obstacole n plin vitez, 1 fel i spre cel de al doilea i spre ultimul. E aproape c stteam lipit de gtul lui, trupul fiin du-mi aplecat mult n fa i cu capul lng al lui A obosit foarte repede pe deal, aa cum mtemut. Trebuia s-i menin echilibrul, dar

simte cum ncepe s nainteze mai anevoie, s ov i i-mi spuneam c fusese prea mult pentru el.

PRIN ESA

CASILIA

237

Haide, nu te lsa, aproape c am reuit, d-i 'nainte ticlosule, n-o s pierdem chiar acum, suntem la civa pai, aa c mic-te. Auzeam mul imea strignd, ceea ce, de obicei, nu mi se ntmpla. Auzeam un alt cal care venea n urma mea, copitele duduindu-i. l vedeam cu coada ochiului, braul jocheului nlndu-se n aer in momentul in care am simit c Abseil ncepe s cedeze... i atunci stlpul de la potou a aprut chiar la timp, nu cu trei fuleuri mai trziu. Abseil era mndru de el i pe bun dreptate. L-am mngiat fr rezerve pe gt i i-am spus c totul a fost O.K., c a f cut treab bun i c este un camarad pe cinste. Apoi s-a ndreptat tropind spre padocul unde i se scotea aua de pe el, ure chile fiindu-i nc ciulite i prul de la chii umed <lc transpiraie. Prinesa era mbujorat i ncntat, aa cum era ntotdeauna dup o curs foarte strns. Am desclecat, i-am zmbit i am nceput s dosctrmez chingile. Asta numeti tu blndee ? m-a ntrebat ea fr nici o urm de repro. I-a spune constrngere, i-am rspuns. Abseil, pur i simplu, se nclina spre mulime liind c aplauzele i se cuveneau. L-am mngiat Iar pe gt, mulumindu-i. i-a rsucit capu-i sur ca s m priveasc cu amndoi ochii, rsuflnd cu putere pe nri i sa nclinat din nou. - Caii i vorbesc, a spus prinesa. Unii dintre ei. Am nfurat chingile pe a i m-am ntors pe :ie ca s-o pornesc spre camera de cnt rire

238

D /CK

FRANCIS

cnd l-am vzut pe Maynard Allardeck stndumi exact n cale, aa cum f cuse Henri Nanterre la Newbury. Ura de pe chipul lui Maynard era evi dent, i srea n ochi. M-am oprit. Nu mi-a plcut niciodat s-i vor besc, pentru c , orice i spuneam l ofensa. Unul dintre noi trebuia s se dea la o parte i acela aveam s fiu eu, pentru c, n orice fel de confrun tare ntre un arbitru i un jocheu, jocheul de re gul pierde. Ei bine, domnule Allardeck, a spus prin esa pind lng mine, vrei s m felicita i ? A fost o curs grozav, nu ? Maynard i-a scos p l ria i a spus cu tupeu c era ncntat c ea fusese norocoas mai cu seam c jocheul ei venise n fa mult prea de vreme, fiind gata-gata s dea peste cap toat cursa. O, dar, domnule Allardeck, am auzit-o spunndu-i blnd pe cnd fceam un pas lateral ca s-1 las pe Maynard s treac i apoi s m ndrept i eu spre camera cntarului, dac nu i-ar fi des chis un asemenea culoar, n-ar fi ctigat. Ea nu numai c este o mare doamn , mi-am spus mul umit n sinea mea n timp ce stteam pe cntar, dar i n elege ce se ntmpl de , fapt, ntr-o curs, ceea ce nu muli proprietari o pot face. Totui, Maynard m nelinitea pentru c prea c ncearc s m foreze s am o confruntare cu el, aa c -mi pusesem n gnd s fiu ntotdeauna extrem de atent i s evit s fiu n preajm -i . Fil mul pe care i-1 fcusem i-ar distruge credibilitatea

acolo unde conta, dar acesta reprezenta ultimul mijloc de aprare pe care nu-1 puteam folosi uor,

PRIN ESA

CASILIA

239

dat fiind faptul c -i punea la ad post i pe Bobby i Holly n fa a consecin elor distructive ale obse siei lui Maynard, nu numai pe mine. Dac -1 folo seam, s-ar alege praful de via lui Maynard, a dar furia lui n-ar mai putea fi stpnit. El n-ar mai avea nimic de pierdut, iar noi am fi cu toii n pericol. ntre timp, ca de obicei, am mai clrit i n alte curse. Am mai fcut nc dou, din start pn la fini, fr s-mi iau msuri de precauie, dar zeii au fost buni cu mine i n-am atins turful. May nard a continuat s m pironeasc cu privirile, iar eu m-am str duit s fiu foarte atent i, ntrun fel sau altul, am reuit s scap nevtmat pn la ora ceaiului. M-am schimbat n hainele de strad i am ur cat n loja prin esei unde l-am g sit pe lordul Vaughnley stnd de vorb cu ea, cu Litsi i Da nielle ; Beatrice nu era nicieri. Dragul meu, a spus lordul Vaughnley, cu faa-i mare i blnd pe care se citea numai bun voin , am venit s-o felicit pe prinesa Casilia. Ai fcut o curs foarte reuit, foarte reuit, dragul meu, cu o tactic foarte potrivit. Mulumesc, i-am rspuns prietenos. i ce s mai zic de ziua de ieri ! Ai fost grozav, absolut de prim clas ! Ieri n-am avut nici un cal n curs ,a spus prinesa zmbind. Nu, nu, nu este vorba de cal ctig tor. Fe lul cum i-a salvat via a acelui tip la cursele de la i (radbury, nu tii ? Ce tip ? a ntrebat prinesa.

240

DICK

FRANCIS

Un nebun care s-a dus unde nu trebuia i a czut din balcon. Nu i-ai povestit, Kit ? Nu, i-a dat el cu p rerea. Presupun c n-ai f cuto. n orice caz, toat lumea a discutat despre asta, n treaga dup-amiaz i ntmplarea a aprut n mai toate ziarele. N-am vzut ziarele n dimineaa asta, a spus prinesa. Lordul Vaughnley i-a relatat cu lux de am nunte cele petrecute, auzite la a doua mn , dar care, n esen, erau adevrate. Litsi i Danieile priveau preocupai pe fereastr, iar eu mi doream s pot mnca din prjiturile cu crem i lordul Vaughnley s nceteze cu superlativele. Apropo, a spus el ridicnd un plic maro, mare, care zcea pe mas, acesta este pentru tine. Este tot ce am putut gsi. Sperm c-i va fi ct de ct de folos. Mi-a ntins plicul. Mulumesc foarte mult, i-am spus lundu-1. E-n ordine, a spus lordul Vaughnley ncn tat, i mulumesc mult pentru ceai, drag prines Casilia i, din nou, felicitri. A plecat nvluit ntr-un nimb de beatitudine lsnd-o pe prines cu ochii mari de nedumerire. Voi ai fost la Bradbury, le-a spus prinesa lui Danieile i Litsi. Ai vzut toate astea ? Nu, n-am vzut, a rspuns Danieile. Am aflat n dimineaa asta din The Sport ing Lije. De ce nu mi-ai spus ? Prinesa s-a uitat la mine. I-am ridicnd din umeri :

Kit n-a vrut.

spus

PRIN ESA

CASILIA

241

Este adev rat, eu n-am fost de acord. i v-a fi foarte recunosc tor, prines, dac nu i-ai povesti nimic doamnei Bunt. N-a mai avut cnd s m ntrebe de ce, pentru c a reaprut Beatrice, parc la momentul potrivit, intrnd n loj cu o expresie de infatuare pe chip, care s-a accentuat i mai mult cnd m-a vzut. Tot timpul ct i-a mncat cu poft prjitura cu crem nu m-a slbit deloc din ochi ca i cum foamea mea i-ar fi fcut, ntr-adev r, plcere. La asta pot face fa cu mai mult uurin, mi-am zis n sinea mea eu amrciune, dect la celelalte necazuri mult mai numeroase ale zilei. Prinesa i-a spus lui Beatrice c este timpul s plece, ultima curs terminndu-se demult i a con dus-o spre Rolls. Nu era nici o ans ca Litsi s mearg cu ele, chiar dac ar fi vrut, pentru c Danielle 1-a inut strns de bra tot drumul pn la parcare. Nu voia s r mn singur cu mine dup explicaia de asear i am vzut, aa cum presupusesem toat ziua, c ea n-ar fi venit deloc la curse dac n-ar fi contat pe prezen a lui. Ziua ur mtoare aveam din nou curse la Sandown i am nceput s m gndesc c ar fi mai pu in ncor dare pentru toat lumea dac ea n-ar mai veni. Cnd am ajuns la main, Litsi s-a aezat pe locul din fa , la insisten ele Danielle-ei, iar ea pe bancheta din spate i, nainte de a porni maina, am deschis plicul mare, maro, pe care mi-1 adusese lordul Vaughnley. nuntru am gsit o tietur mic dintr-un ziar, o alta mai mare dintr-o revist ilustrat o ,

foto grafie alb-negru de opt pe zece i o foaie de hrtie

242

DICK

FRANCIS

cu cteva rnduri de la lordul Vaughnley care m ruga s napoiez materialul la The


Towncrier,

unde acum nu mai existau dect fotocopiile. Ce este, m-a ntrebat Litsi ? I-am dat fotografia alb-negru f cut cu ocazia unei ceremonii de acordare a premiilor dup o curs. Era un grup de oameni care ofereau sau pri meau un trofeu. Danieile s-a uitat peste umrul lui Litsi i a ntrebat : Cine sunt toi aceti oameni ? Brbatul care primete cupa este Henri Nanterre. Amndoi au exclamat uitndu-se i mai atent la fotografie. Brbatul de lng el este antrenorul fran cez de cai de curse Villon i presupun c hipodro mul este Longchamp. Uit -te pe verso, s-ar putea s fie unele informaii. Litsi a ntors fotografia. Scrie doar att : Dup Prix de la Cite, Villon, Nanterre, Duval". Duval este jocheul, le-am explicat eu. Deci, aa arat Nanterre, a spus Litsi, czut pe gnduri. O dat ce l-am v zut este uor de re cunoscut. I-a dat fotografia lui Danieile. Ce altceva mai ai ? Aceasta este dintr-o revist englezeasc i pare s fie un spot publicitar pentru Derby-ul de anul trecut. Villon, se pare, c avut un cal a care a participat la Derby, iar articolul vorbete despre proasptul triumf de la Longchamp". Nanterre este menionat ca unul dintre proprietari.

PRIN ESA

CASILIA

243

en glezesc, nu mi-a fost nici ea de mai mult folos. Spunea c Proudhomme, al crui proprietar era industriaul francez H. Nanterre i care fusese an trenat de Villon, venise s alerge n Newmarket i murise din cauza unui atac de cord ; i asta era tot. Cine a f cut fotografia ? am ntrebat ntorcndu-m spre Danielle. Este menionat cumva ? Copyright Towncrier, a r spuns ea, citind pe verso. Am nlat din umeri. Pesemne c ei s-au dus acolo pentru o curs important. L'Arc de Triomphe, a nclina s cred. Am luat napoi fotografia i am pus-o n plic laolalt cu tieturile din pres. Are o fa foarte dur a spus Danielle , referindu-se la Nanterre. i o voce pe msur, am adugat eu. Dar n-am naintat cu nimic, a conchis Litsi. Am pornit motorul i ne-am ndreptat spre Londra unde am aflat c nu se ntmplase nimic deosebit, ceea ce l plictisise pe Sammy. Chiar i dac stai, i ctigi pinea, i-am spus. Omule, nimeni nu tie c sunt aici. Aa c iau degeaba. Ei tiu, cu siguran , i-am r spuns sec. Tot cc se ntmpl n casa asta ajunge la urechea in dividului de care ne temem, aa c s nu adormi
cumva.

Cealalt tietur, care era tot dintr-un ziar

- Nu mi s-a ntmplat niciodat a spus el , lUprat.

244

DICK

FRANCIS

Bine. I-am ar tat fotografia f cut de The Towncrier i i-am spus : Acesta este omul. Dac-1 vezi vreodat, trebuie s fii cu mare bgare de seam . Poart pistol care poate fi nc rcat sau nu i recurge la tot felul de iretlicuri. S-a uitat lung la fotografie i a c zut pe gn Am s-1 recunosc, a spus el. Am luat darurile lordului Vaughnley n camera de bambus, i-am telefonat lui Wykeham, mi-am cules mesajele de la robot i m-am ocupat de ele : rutin obinuit. Cnd am cobort n salon, unde se servea cte o b utur nainte de cin , Litsi, Da nieile i prinesa discutau despre impresionitii francezi i expoziilc lor din Paris din preajma anu lui 1880. Cezanne... Pissarro, Renoir... Degas... cel puin despre ei auzisem. M-am dus la tava cu buturi i mi-am turnat un scotch. Berthe Morisot este dintre cei mai buni, a spus Litsi f a se adresa cuiva r anume din nc pere. Nu crede i ? El ce-a pictat ? l-am ntrebat cnd deschi deam sticla. El a fost o ea, a spus Litsi. Am mrit uor i mi-am turnat puin whisky. Deci ea ce-a pictat ? Femei tinere, copii, efecte de lumin . M-am aezat n fotoliu i mi-am but scotch-ul privindu-1 pe Litsi. Cel puin el nu m trata cu condescenden, mi-am zis n sinea mea. Nu-i poi vedea chiar oriunde, muli sunt n colecii parti-

duri.

PRIN ESA

CASILIA

245

culare, al sunt ia Paris i foarte mul la ii i Natio nal Gallery of Art din Washington. Pesemne c tia c era pu in probabil ca eu s le dau de urm. Sunt nite picturi ncnttoare, a spus prin esa. Luminoase. i n-o uita i pe Mary Cassatt. a spus Da nielle. i ea a fost extraordinar S-a . ntors spre mine : Era americanc, dar a fost studenta lui Degas la Paris. Am s merg cu ea la galeriile de art, dac asta i face plcere, mi-am zis n gnd. ntr-una din aceste zile po s i -mi dai nite lecii, i-am spus calm. i-a ntors capul ca i cum ar fi fost gata s izbucneasc n plns, ceea ce nu fusese ctui de puin intenia mea ; i cred c a fost foarte bine c exact n acel moment a sosit i Beatrice ca s -i ia o porie de ,,Bloody Mary". Beatrice i pierduse total sim ul umorului. Sammy, care circula numai n goan, se ciocnise din nou de ea pe sc i-i repetase ri scuzele : ..Scump bunicu, iart-m, te rog". Beatrice s-a simit profund jignit. Cnd a vzut sursul de pe chipul meu s-a nfuriat i mai tare. Litsi i-a mas cat zmbetul ducnd paharul la gur. Prinesa, cu un rictus abia vizibil, i-a asigurat cumnata c-i va cere lui Sammy s fie mai atent, iar Beatrice a spus c era vina mea, pentru c eu l adusesem n cas . Incidentul a animat i a nveselit seara, f cnd-o s treac mai uor dect celelalte ; dar tot n-a sunat nimeni n legtur cu anunurile din ziare, iar Nanterre n-a dat nici un semn.

246

DICK

FRANCIS

Dimineaa urmtoare, cu mult nainte de ora apte, Dawson m-a trezit din nou prin interfon, spunnd c eram cutat de Wykeham Harlow. Am ridicat telefonul, somnul deja dus. Wykeham ? am spus. K... K... Kit. Se blbia ngrozitor. V... V... Vino aici. V... Vino imediat.

fr cnd

ykeham a nchis imediat telefonul s-mi spun ce se ntmplase i

am sunat la el n urmtoarea secund n-a mai rspuns nimeni. Cuprins de sentimente ngrozitoare, m-am mbrcat la repezeal, am ple cat n fug la main, am verificat-o superficial i am ofat n mare vitez pe str zile aproape goale ndreptndum spre Sussex. Wykeham prea aproape descompus, ocul i vrsta fcnd s-i tremure cumplit vocea. Atunci cnd am ajuns la el li se mai alturase i mnia, transformndu-se totul ntr-un tremur i o furie neputincioas. L-am gsit n parcare, lng Robin Curtiss, medicul veterinar. Ce s-a ntmplat ? l-am ntrebat cobornd din main. Robin a fcut un gest neajutorat cu mna, iar Wykeham a spus cu mnie : V... Vino i privete. L-am urmat n ograda de lng cea n care fu seser Cascade i Cotopaxi. Wykeham, cu genun-

PRIN ESA

CASILIA

247

chii tremurnd de emoie dar cu spatele drept, a pornit spre una din uile nchise i a pus mna pe clan. Aici, n untru, a spus el. Ua boxei era nchis dar f z , r voare trase, pentru c, oricum, calul dinuntru nu mai avea cum s scape. Am deschis ua i am v zut hoitul z cnd pe zgur. Un murg de culoare deschis , pintenog la trei picioare i cu o stea alb n frunte. Era Col. Fr s pot rosti nici un cuvnt, m-am ntors spre Wykeham i Robin nelegnd furia i toat disperarea lui Wykeham. Nanterre era prea iute de mn i laul se strngea cu repeziciune n jurul lui Roland de Brescou. Este la fel ca nainte, a spus Robin. Sgeat. S-a aplecat, a dat la o parte smocul de pr i mi-a artat semnul de pe steaua alb din fruntea mur gului. Este mult ulei n ran... In comparaie cu ultima dat , pistolul acum a fost uns. A dat dru mul smocului de pr i a revenit la vertical. Calul este rece ca o stan de piatr A fost omort . de vreme, a zice c nainte de miezul nopii. Col... alergase minunat la Ascot, promind a fi n vrf de form pentru Cheltenham pentru Cupa de Aur. Patrula unde a fost ? am ntrebat regsindu-mi, n sfrit graiul. Aici, a rspuns Wykeham. n grajd, adic nu n curte. A plecat, presupun.

248

DICK

FRANCIS

Nu, i-am spus s te atepte. Este n bu ctrie. Col este singurul... nu-i aa ? l-am ntrebat. Robin a ncuviinat dnd din cap. Ar trebui s ne bucurm pentru asta. Nu mult, mi-am zis n gnd. Cotopaxi i Col fuseser doi dintre caii cei mai buni ai prinesei i nu putea fi nici o coinciden c tocmai ei au fost inta atacurilor. Kinley ? l-am ntrebat pe Wykeham. Ai tre cut pe la Kinley ? Da, imediat. El este nc n boxa din col, din ograda alturat. Cei de la asigurri n-or s fie prea ncntai, a spus Robin coborndu-i privirile spre calul mort. La primii doi s-ar fi putut spune c a fost doar ghinion, dar trei... A ridicat din umeri. Nu este problema mea, bineneles. Cum a reuit s-i gseasc ? am ntrebat mai mult pentru mine dect pentru Robin i Wy keham. Asta este boxa n care st de obicei Col ? Da, a rspuns Wykeham. Cred c acum am s-i mut dintr-o box n alta, dar asta d peste cap

tot grajdul. Abseil e teafr ? l-am ntrebat. Cine ? Ctig torul de ieri ? Gndurile lui Wykeham s-au limpezit. O, da, este bine. Abseil putea fi recunoscut tot att de uor ca i ceilal i, am gndit n sinea mea. Nu era murg, nici aproape negru precum Cascade, ci cenuiu, cu coad neagr. Unde este ? l-am ntrebat.

PRIN ESA

CASILIA

249

n totdeauna veneam pentru antrenament, drept pen tru care ne deplasam cu maina pn la colinele Downs, unde clream o serie de cai nvndu-i cum s sar obstacolele. Aproape niciodat nu ple casem la antrenamente sau s m fi ntors de acolo clare. i, dei tiam n ce boxe se afl unii din cai, ca de pild Cotopaxi, nu eram sigur de , nici M-am aplecat i am atins piciorul din fa al lui Col i i-am sim rigiditatea, r it ceala. Era pi ciorul care ne salvase la Ascot, cel care-i susinuse ntreaga greutate. Va trebui s-i spunem prinesei, a zis Wy keham nefericit. Poate o faci tu, Kit ? Da, am s-i spun eu, i-am rspuns. La Sandown. A nclinat din cap. Ce cai avem acolo ? m-a ntrebat. Helicon al prinesei i ali trei. Dusty are lista, bineneles, a adugat el. Mda, am spus. Wykeham s-a uitat din nou lung la splendoarea care zcea pe zgur. Am s-1 omor pe ticlosul care a fcut asta cu propria lui sgeat, a spus el. Robin a oftat i a nchis uile grajdului spu nnd c va aranja s fie luat hoitul, dac Wykeham era de acord. Wykeham a dat tcut din cap i am ieit cu toii din ograd, ndreptndu-ne spre casa lui Wykeham iar Robin s-a dus la telefonul din birou.

n ultima ograd , lng cas . Dei l vizitam destul de des pe Wykeham,

unul.

250

DlCK FRANCIS

Omul cu cinele se afla nc n buctrie, nervos, dar spsit. Cinele, un Dobermann negru, zcea la picioarele lui i csca. Spune-i lui Kit Fielding ce mi-ai povestit i mie, i-a zis Wykeham. Omul cu cinele era de vrst mijlocie. nce puse s se ngrae i purta o uniform bleumarin. Vocea i era agresiv, dar btnd n retragere, prea de o inteligen medie i-mi doream s-1 fi adus aici, n locul lui, pe Sammy care alerga ca un titirez. M-am aezat de cealalt parte a mesei i l-am ntrebat cum de i-a scpat cel care 1a ucis pe Col. N-am avut cum, ce-a fi putut s fac ? a spus e l . Cu toate bombele acelea ce s-au inut lan ! Ce bombe ? Mi-am aruncat privirea spre Wykeham care n mod evident auzise despre bombe nainte. Ce bombe, pentru numele lui Dumnezeu ? Omul cu cinele avea o musta pe care io tot ferchezuia rsucind-o n afar, ntre degetul mare i arttor. Ei bine, cum puteam eu s tiu c acelea nu erau bombe adevrate ? a spus el. Fceau destul zgomot. Ia-o cu nceputul, i-am spus. Povestete din momentul n care ai venit la slujb. i - . . . ai fost aici i-n celelalte nopi ? Da, a spus el. De luni pn vineri, cinci nopi. E-n ordine, i-am spus. Descrie-o pe ultima. Eu vin de obicei la slujb pe la ora apte, cnd capelmaistrul termin de hrnit caii. mi in-

PRIN ESA

CASILIA

251

stalez cartierul general aici, n buctrie i fac cte o inspecie din jumtate n jumtate de or, aa cum se obinuiete. Ct i ia o inspecie ? Cincisprezece minute, poate mai mult. n nopile astea a fost amarnic de irig. i treci prin toate ogrzile ? Niciodat nu-mi scap vreuna, a spus el smerit. i unde altundeva te mai duci ? Cercetez oprul cu fn, camera unde se ine hrana, ura cu nutreuri, curtea din spate unde se afl tractorul, grapa, grmada de blegar i toate celelalte. Zi-i mai departe, atunci, i-am spus. Cte inspecii fcusei cnd au izbucnit bombele ? A numrat pe degete. Nou, cred. Capelmaistru! trecuse pe aici s mai arunce o ultim privire, aa cum face de obi cei, i totul era n ordine. Aa c m-am eu ntors ; n buctrie ca s m mai nclzesc puin i am ieit din nou la unsprezece i jumtate, a zice. mi ncepusem rondul cnd s-au auzit din spate toate cele pocnete i bubuituri ngrozitoare. Aa c m-am repezit acolo cu Ranger... i-a cobort pri virile spre cine. Ei bine. ce-a fi putut face ? Era normal, nu ? Da. am spus. Unde exact n spate ? La nceput n-am putut vedea bine pentru a acolo nu prea era lumin , iar mirosul acela pu ternic, de ars, i p trundea pe gt i atunci a xplodat alta la civa metri de mine. Aproape c mi-a spart timpanele.

252

DICK

FRANCIS

Unde au fost bombele ? l-am ntrebat din nou. Prima a fost dup grmada de blegar. Am gsit resturile ce au mai rmas din ea dup aceea, cu lanterna. Dar nu ai la dumneata lanterna tot timpul ? N-ai nevoie de ea n ogrzi pentru c mai toate sunt luminate. Mda. O.K. Unde a fost a doua ? Sub grap . Wykeham, ca muli antrenori, folosea din cnd n cnd grapa la padocuri ca s le menin n bun stare. Grapa a fost aruncat n aer ? am ntrebat; ncruntndu-m. Nu, tii, nu erau bombe adev rate. Dar ce fel de bombe ? De sub grap s-a nlat o imens trmb de scntei. Scntei aurii ce s-au r spndit n tot locul. Mici scntei care ardeau. Au czut cteva i pe mine... Erau focuri de artificii. Am g sit cu tiile goale. Pe cele care nu arseser scria bomb"'. Acum unde sunt ? l-am ntrebat. Acolo unde au explodat. Nu le-am atins, afar doar pe cele pe care le-am lovit cu piciorul ca s le ntorc s vd ce scrie pe ele. i cinele dumitale ce-a fcut n tot acest timp ? Omul prea dezamgit. l aveam n les. ntotdeauna l in aa, bineneles. Nu i-au plcut bubuiturile, scnteile, nici mirosul. Cred c a fost dresat s nu se sinchi-

PRIN ESA

CASILIA

253

seasc de mpucturi, dar nu i-au plcut focurile ele artificii. Ltra, gata s se npusteasc i ncerca s-o ia la fug. A ncercat s alerge n diferite direcii dar l-ai oprit ? Exact. Pesemne c a ncercat s alerge dup cel care mpucase calul. Omul a rmas cu gura cscat, dup care a nchis-o rapid cu un pocnet. i-a netezit mustaa de cteva ori i a devenit vizibil mult mai agresiv. Ranger tra la bombe, a spus el. l Am dat din cap. Era prea trziu ca s mai aib vreo importan. i presupun c n-ai auzit celelalte zgomote din deprtare... N-ai auzit mpuctura ? l-am n trebat. Nu, n-am auzit-o. Urechile mi bubuiau si Hanger fcea un trboi ngrozitor. Aa c, mai departe ce s-a ntmplat ? Nimic, a spus el. Am crezut c a fost vre unul din b ie ii aceia care lucreaz aici. Pur i simplu, nite derbedei. Aa c, mi-am continuat | .aulele ca de obicei. Nu era nimic n neregul ... ai bine zis nimic nu prea astfel. M-am ntors spre Wykeham care tot timpul ascultase posomort. Tu ai auzit artificiile ? l-am ntrebat. Nu, dormeam. A ovit, dup care a adur.at : Nu dorm prea bine... Zilele astea n-am putut s dorm deloc fr somnifere. Avusesem patru n o p i nelinitite i fusesem treaz mai tot timpul, aa c... n ultima noapte am luat un somnifer.

254

DICK

FRANCIS

Am oftat. Dac Wykeham ar fi fost treaz, n orice caz el ar fi alergat tot spre locul cu explo ziile i ar fi fost acelai lucru. I-am spus omului cu cinele : Ai fost aici miercuri cnd s-a dat trcoale prin preajm ? Da, am fost. Ranger a tot scheunat, dar n-am gsit pe nimeni. Nanterre venise la grajduri miercuri noaptea cu gndul de a ucide, mi-am zis n sinea mea. i fusese ndeprtat de prezena cinelui, aa c reve nise dou nop i mai trziu punnd la cale di versiunea. Pesemne c fusese la Ascot i v zuse calul. Dar eu nu-1 zrisem, dup cum, de altfel, nici la Bradbury nu ddusem cu ochii de el ; dar aceasta era ceva firesc pe un hipodrom plin de lume, iar eu fiind i ocupat pe deasupra. Mi-am cobort privirile spre Ranger ntrebndu-m n sinea mea cum reacioneaz de obicei. Cum se comport Ranger cnd vin oameni aici, aa cum am f cut eu cu pu in timp mai na inte ? mi-am pus cu voce tare ntrebarea. Se ridic , se duce la u i scheaun un pic. In general, este un cine linitit. Nu latr. De aceea tiu c a ltrat din cauza bombelor. Ei bine, n timpul scurtelor ederi n bu ctrie, ce faci aici ? mi preg tesc o cafea. M nnc. Citesc. M uit la televizor. i-a netezit musta a displcndu-i ntrebrile mele. Nu moi, dac asta v intere seaz.

PRIN ESA

CASILIA

Asta inusem s aflu, i. binen eles, ceea ce fcuse pe parcursul nopii. Date fiind cele patru nopi reci, lungi i linitite, totul era explicabil, dar nu i scuzabil. n timpul week-end-ului va trebui s du blm i s triplm paza. i-am spus lui Wykeham. S fie patrule n permanen. A dat din cap n semn de ncuviin are. Va trebui s-o facem. Ai anun at deja poli ia ? Nu nc. Totui, o s-o fac curnd. S-a uitat cu dezgust spre omul cu cinele. Poliitii vor vrea s aud ce-ai de spus. Totui, omul s-a ridicat n picioare, a anun at c el deja trebuia s plece de o or, iar, dac po liia vrea s stea de vorb cu el, putea s-o fac prin intermediul firmei sale. Acum se va duce s se culce. Wykeham l-a urmrit posomort cu privirea cum pleac i a spus : Ce naiba se ntmpl. Kit ? Prinesa tie cine i-a omort caii, dup cum tii i tu, aa c spune-mi i mie. Nu este corect ca el s tie, mi-am nu zis n sinea mea, aa c i-am povestit pe scurt : cineva ncearc s obin cu fora semntura lui Roland de Brescou atacndu-i familia oriunde e posibil. Dar sta e... terorism. Wykeham a folosit cuvntul cu grij, de parc simpla lui pronunare l ofensa. ntr-o mic msur, da, am recunoscut eu. Mic ? ! a exclamat el. Trei cai de mare clas omori, tu numeti asta ,,ntr-o mic msur" ?

256

DICK

FRANC1S

Bineneles c nu. Gndul la ei m mbolnvea i m nfuria. n comparaie cu terorismul mon dial, sta era o nimica toat, dar amndou i aveau rdcinile n convingerea mrav c drumul spre atingerea scopului trece prin omorrea celor nevinovai. M-am ridicat. Arat-mi unde sunt toi caii prinesei, iam spus lui Wykeham i am ieit amndoi din nou afar, n aerul rece ca s facem turul grajdurilor. Boxele lui Cascade i Cotopaxi erau nc goale i nici unul din caii prinesei nu se gseau n prima ograd . n a doua fusese doar Col. n cea de din colo de aceasta se aflau Hillsborough i Bernina, iar Kinley n boxa din colul cel mai ndeprtat. Cam o treime din cai se aflau la antrenamente pe land i, n timp ce prseam ograda n care era boxa lui Kinley, s-au auzit ntorcndu-se tropind, umplnd tot locul cu zgomote i micare, bieii de grajd desclecnd i ducndu-i n boxele lor. Eu i Wykeham ne-am croit drum printre bieii care i eslu protejaii, le curau culcuul, umpleau g leile, aduceau fn n iesle, propteau eile n faa boxelor, tr geau z voarele i plecau i ei s i ia micul dejun. Mi-am revzut vechii prieteni, fiecare n boxa lui ; printre ei, North Face, Dhaulagiri, Icicle i Icefall, precum i tnrul Helicon, un cal de patru ani care avea s mearg n aceast dupamiaz la Sandown. Wykeham le-a nimerit numele la jum tate din ei, ateptnd ca eu s -1 ajut la

ceilal i. Totui, el cunotea cu precizie cariera i pedrigriul fiec ruia ; caii erau pentru el o realitate care nu avea nevoie s poarte un nume al turi. Capei-

PRIN ESA

CASILIA

2.17

maistrul tia s aleag exact ce avea el n minte atunci cnd ntorcea listele cu caii ce urmau s participe la curse. n ultima ograd ne-am oprit la Abseil i am deschis oblonul din partea de sus a uii. Abseil a venit spre noi i i-a scos capul afar ntrebtor. I-am mngiat nrile cenuii i buza de sus i mi-am lipit capul de al lui, trimindu-i n nas propria-mi respiraie. El i-a frecat de cteva ori botul de obrazul meu, apoi i-a n l at capul n semn c schimbul de saluturi se terminase. Wyke ham nu ne-a dat nici o atenie. i Wikeham vorbea n acest mod cu caii, cu cei cu care se putea comu n i c a . Cu alii, nimeni nu s-ar ncumeta niciodat fr riscul de a rmne cu nasul cioprit. Wykeham a scos dintr-un buzunar adnc un morcov i i l-a dat lui Abseil dup care a nchis oblonul, lsndu-1 iar n semiobscuritate. Wykeham a artat cu mna boxa urmtoare : De obicei, asta e boxa lui Kinley. Acum este goal. Nu-mi place s-1 in n boxa aceea din col, este prea ntunecoas i prea anost pentru el. Sper c n-o s trebuiasc s-1 lai acolo mult vreme, i-am spus i i-am sugerat s mergem s cercetm bombele". Wykeham le vzuse mai devreme i mi le-a artat i mie. Aa cum m ateptasem, mai rm sese din ele doar partea de jos a recipientului de carton, partea de sus arsese. Amndou erau la fel, pe suprafeele arse nc se mai distingeau flcrile pictate n galben i rou ip tor, iar pe cea gsit sub grap era scris cu litere ce- i s reau n ochi : BOMB AURIE.

258

D/CK

FRANCIS

Ar fi mai bine s le l acolo s le s m vad poliia, am spus. Wykeham a fost de acord, dar a zis c artifi ciile vor convinge i mai mult poliia c este vorba de joac de copii. Ne-am ntors n cas i Wikeham a telefonat la poli ie ob innd promisiunea c se va cerceta cazul, iar eu l-am sunat pe Dawson rugndu-1 s-i spun prin esei c eu sunt la Wykeham de unde voi pleca la Sandown. Eu i Wykeham am servit apoi micul dejun, dup care am plecat n furgoneta lui cu roi mari spre dealurile Downs ca s vedem antrenamentul celui de al doilea lot de cai. Sub cerul rece i vntos am rmas surprins cnd l-am auzit spunndu-mi din senin c avea de gnd s ia din -i nou un ajutor. tiam c n trecut avusese cnd i cnd cte un ajutor, dar nici unul nu rezistase mult vreme. ntr-adevr ? l-am ntrebat. Am crezut c nu supori s ai un manager. Nu sunt buni de nimic, a spus el. Dar m btrnesc... trebuie s gsesc pe cineva care s-i plac prinesei. Cineva cu care i tu s te nelegi. Aa c , dac ai n minte pe cineva, spune-mi. Eu nu-i mai tiu acum. E-n ordine, i-am promis, dar cu regret. Wykeham, n pofida neputinei sale de a ine minte vreun nume, era de nenlocuit. N-ai de gnd s te pensionezi, nu ? Nu, nici vorb ! Niciodat . N-a avea nimic mpotriv dac a muri aici urmrindu-mi caii. A rs brusc, n ochi reaprndu-i un licr vag din

PRIN ESA

CASILIA

259

vigoarea ce zcuse cndva n el, nu cu mult vreme nainte, pe cnd era un titan. tii, am avut o via extraordinar. Una dintre cele mai bune. Nu te da btut, i-am spus. A cltinat din cap. Poate c anul viitor o s ctig m Grand National-ul.
*

Caii lui Wykeham alergau la Sandown n pri mele trei i n cea de a cincea curs , iar pe prin irx am v zut-o cnd a cobort n padocul de pre zentare pentru cursa lui Helicon, care era cea de a treia n program. Se aflau cu ea Beatrice, precum i Litsi cu Danieile, care, dup ce ne-am salutat vag, a fost foarte preocupat s nu m mai bage n seam, prnd a urmri foarte atent caii care se plimbau n cerc. Faptul c ea se afla aici, c ncerca s-i nving teama cred c nsemna totui ceva. Bun dimineaa, mi-a rspuns prinesa cnd m-am nclinat spre ea. Dawson mi-a zis c a tele fonat din nou Wykeham devreme. Era o umbr de nelinite pe chipul ei, care brusc s-a accentuat cnd i-a dat seama de propria mea stare de spirit. A fcut civa pai mai ncolo, ndeprtndu-se de ceilali i eu am urmat-o. Iari ? a ntrebat ea nevenindu-i s cread. Ci i care din ei ? Unul, am spus. Col. i-a mascat ocul clipind ndelung. n acelai mod... ca nainte ? a ntrebat.

260

niCR

FRANCIS

D a . C u sgeata. Bietul meu cal !

mi pare ru. N-am s-i spun soului meu, a continuat ea. Te rog, s nu le spui celorlali, Kit. Mine sau luni vor scrie ziarele, probabil c se va face mai mult vlv ca nainte, i-am spus. O... Perspectiva o afecta tot att de mult ca i moartea lui Col. N-am s las s -1 nte easc presiunile asupra so ului meu, a spus ea cu hot rre. El nu poate semna contractul acela mizera bil ! Dac-o face, va muri, tii asta. N-o s supravie uiasc dezonoarei care o s-i tortureze contiina. Va dori s moar ... n to i aceti ani, dei starea lui fizic este o grea ncercare pentru el, totui, a vrut s tr iasc . A f cut un vag gest cu mna nmnuat. tii... mi este... foarte drag, Kit. Auzeam n minte vorbele bunicii despre crco taul meu bunic : .,l iubesc pe btrnul peze venghi, Kit", ceea ce era tot o declara ie de dra goste fa de un om care la prima vedere nu prea chiar demn de a fi iubit. Era surprinztor c prinesa o fcuse, dar nu att de imposibil cum ar fi fost nainte de apariia lui Nanterre. Mi-am dat seama c n ultimele opt zile multe se schimbaser n rela iile noastre. S-i salvez onoarea, s-i salvez viaa, s salvez viaa lor laolalt... Dumnezeule, miam zis, era peste puterile mele ! Ea avea nevoie de Superman, nu de mine. S nu-i spui despre Col, m-a rugat din nou. Nu, n-am s-i spun. Privirea i s-a oprit asupra lui Beatrice.

PRIN ESA

CASILIA

261

N-am s spun nici celorlal i, am asigurat-o. Dar n lumea curselor n-o s rmn un secret. Dusty i b care au ie ii venit cu caii tiu to i. i de la ei au s afle i ceilal i b ie i de grajd... i m tem c se va rspndi. Ea a dat uor din cap, nefericit i i-a deplasat aten ia de la Beatrice la Helicon care chiar trecea pe lng noi. L-a privit cteva secunde i i-a n tors capul dup el cnd s-a ndeprtat. Ce p rere ai despre el ? m-a ntrebat, me canismului ei de aprare punndu-se vag n mi care. La ce s m atept ? nc e un pic cam dificil, i-am spus, dar, dac o s -1 pot tempera, o s alerge bine. Dar n-o s fie un alt Kinley ? a sugerat ea. N-o s ajung att de departe. F tot ce poi... I-am spus, ca de obicei, c am s m strduiesc i ne-am alturat celorlali ca i cum ar fi vorbit doar despre calul ei. Ai bgat de seam cine se tot holbeaz la tine ? m-a ntrebat Danieile. i i-am spus c ntr-adevr, observasem , ochii aceia care m urm reau pretutindeni. Nu te calc pe nervi ? m-a ntrebat Danieile. Care nervi ? a zis Litsi. Vorbii despre domnul Allardeck, a ntrebat Beatrice. Nu neleg de ce nu-i place. Pare ado rabil. Adorabilul brbat i proiecta de la distan gndurile obsesive n direcia mea ntr-o adevrat invazie psihologic, iar eu am reflectat din nou ne-

262

DICK.

FRANC1S

linitit la starea de spirit care le genera. Ochiul diavolului mi-am zis n sinea mea : i nu vedeam nici un scut care s m apere. A venit timpul s ncalec aa c eu i impacientatul Helicon am ieit pe pist . Era i nervos i impetuos ; deci, nici o bucurie s-1 clresc. Cnd ne ndreptam spre start am cutat s-1 domolesc, dar, ca de obicei, a fost ca i cnd a fi ncercat s aplatizez o spiral de srm ghimpat. Prinesa l cumprase cnd avea un an i i pusese mari spe rane n el. dar, dei s rea destul de bine, nici eu, nici Wykeham nu izbutim s temper -i m ciu deniile. Erau cam douzeci de cai n curs, iar eu i Helicon am pornit-o destul de n frunte, pentru c. dac rmnea la grmad, s-ar fi speriat i s-ar fi oprit ; totui, trebuia s-1 strunesc bine pentru c putea s acioneze dup capul lui i s-o ia complet razna. A nceput s scuture din cap, aa cum reaciona ntotdeauna cnd se simea constrns, dar l aveam sub control i alerga destul de bine, iar cnd am srit peste cel de al treilea obstacol, m-am gndit c partea cea mai dificil fusese depit, aa c puteam s ne relax m pu in i s ne concentr m pentru o curs acceptabil. Dar n-a fost s fie. La cel de al patrulea obsta col, calul imediat din faa lui i-a bgat piciorul n gard i a czut cu o izbitur puternic la p mnt lungindu-se pe o rn . Helicon a venit peste el cu repeziciune azviiindu-m din a ; i mai departe nu tiu prea clar ce s-a ntmplat, pentru c s-au ngrmdit unii peste alii de-a valma, cai

PRIN ESA

CASILIA

i clrei, ntr-o mbulzeal demn de o busculad pe o autostrad n plin cea. Mai trziu, am aflat c La sritura aceea cinci cai au lovit tija de deasu pra obstacolului. Unul dintre ei. se pare. c a ateri zat chiar deasupra mea ; ceea ce nu era o bucurie pentru oasele nimnui.

16
ceam pe iarb evalund situaia. Eram contient i m simeam ca un gn ^ dac strivit, dar nu-mi fracturasem picioa rele, lucru de care ntotdeauna m temeam cel mai mult. Unul din ceilali jochei din nvlmeal s-a ri dicat pe vine lng mine i m-a ntrebat dac eram teafr, dar nu i-am putut rspunde pentru c mi pierdusem respiraia. Este rnit, a spus colegul meu cuiva de alturi, iar eu am reflectat : ,,La fel ca Litsi la Bradbury, vai de capul meu !". Colegul mi-a desctrmat toca i mi-a scos-o de pe cap, lucru pentru care nu i-am putut mulumi. Respiraia mi-a revenit, aa cum se ntmpl de obicei. Pn cnd a sosit ambulana i doctorul eu ajunsesem la concluzia mbucur toare c nu aveam nici o fractur i c era timpul s m ridic n picioare i s iau lucrurile ca atare. Cnd am dat s m scol de jos. m-am sim de parc a fi fost it strivit cu barosul i nu era buc ic din mine care s nu m doar, dar trebuia s iau situaia ca atare i am

264

DICK

FRANC1S

recunoscut c fusesem norocos s scap att de uor dintr-o asemenea terciuial. Unul din ceilali jochei nu fusese att de no rocos i era lungit la p mnt, alb la chip ca varul i nu scotea nici un sunet, cu doctorul ngenun cheat nelinitit lng el. S-a trezit uor cnd ambu lana a trecut prin dreptul tribunelor i a nceput s geam cu intermitene, ceea ce i-a alarmat pe nsoitori, dar mcar a dat semne de via. Cnd am ajuns la camera de prim ajutor i uile din spate ale ambulan ei s-au deschis, eu am cobort primul i am g sit-o pe so ia celuilalt jocheu ateptnd, frumoas, gravid i cu chipul rvit de nelinite. Joe este teafr ? m-a ntrebat i apoi 1a z rit pe targa foarte departe de a fi bine. I-am vzut ocul pe chip, paloarea rapid, gura uscat... agonia. Asta era ceea ce i se ntmplase lui Danielle, mi-am zis n sinea mea. Asta era n mare ceea ce vzuse i ceea se simise i era destul. Am cuprins-o pe so lui Joe de umeri, ia am strns-o la piept i i-am spus c Joe va fi bine, sigur va fi bine, dar nici unul din noi nu tiam dac acesta era adevrul. Joe a fost dus n camera de prim ajutor, ua nchizndu-se n urma lui, dar imediat a ieit un doctor care i-a spus cu blnde e soiei lui Joe c l vor trimite la spital imediat ce va sosi ambulana de la Urgen. Putei s venii nuntru i s stai cu el. dac dorii, i-a mai spus, dup care a adugat, adresndu-mi-se mie : Ar fi mai bine dac-ai veni i dumneata.

PRIN ESA

CASILIA

Am intrat i eu, iar el m-a consultat, dup care m-a ntrebat : mi ascunzi ceva ? Nimic. Te cunosc bine, a spus el. Oriunde te ating i nbui un strigt. Au, m doare, dac asta vrei, i-am spus. Unde te doare ? Glezna, n special. Mi-a tras cizma i eu am scos un au'' destul de tare, dar, dup p rerea mea, nu cred c era o fractur . A spus c -mi trebuie o fa i pu in repaos, adugnd c a putea clri luni dac nu m jeneaz la mers i dac sunt destul de nebun. S-a ntors s se ocupe de Joe i una din surori s-a dus s vad cine a b tut la u , dup care a venit s-mi spun c eram ateptat afar. Mi-am pus din nou cizma n picior, mi-am trecut degetele prin pr i am ieit n hol unde m ateptau Litsi i Danieile. Litsi o inea pe Danieile cu un brai de dup umeri, iar Danieile arta de parc acesta era ul timul loc de pe lume unde ar fi dorit s fie. Eram contient de starea deplorabil n care m aflam, de chioptatul pe care nu-1 puteam ascunde, de petele de iarb de pe mine i de pantalonii sfia i ceva mai jos de oldul stng. Litsi m-a cntrit dintr-o privire, iar eu iam Kmbit uor. Asta este, i-am spus. Aa-i. M-a privit gnditor. Tanti Casilia ne-a trimis s vedem... cum te simi.

266

DICK

FRAXC1S

i trebuise mult curaj lui Danielle. m-am gn dit n sinea mea, ca s se afle aici, s fac fa la ceea ce ar fi putut fi o repetare a ntmpl rii din ianuarie. M-am adresat lui Litsi, dar cu ochii pi ronii asupra Danielle-ei. Te rog. spune-i c totul este n ordine. Luni voi clri. Cum o s mai clreti ? m-a ntrebat r vit. Stnd n a, cu picioarele n scri i cu mi nile pe drlogi. Nu fi stupid Cum poi s glumeti... Nu e cazul s rspunzi. Cunosc ambele rspunsuri : Uor sau greu. depinde cum va fi mai nostim. Brusc a izbucnit n rs. dar era mai mult un rs nervos i i-a sprijinit faa de umrul puternic al lui Litsi. Am s urc n loj, le-am spus, i Litsi a dat din cap. dar nainte ca ei s plece, ua de la ca mera de prim ajutor s-a deschis i a ap rut soia lui Joe. Kit, a spus ea uurat vznd c nc mai eram aici. Trebuie s merg la toalet ... Stomacul mi-a luat-o razna... Ei zic c pot s -1 nso esc pe Joe la spital, dar, dac vine ambulana n lipsa mea, ar putea pleca f mine. Vrei s stai r aici i s le spui ? Nu-i lsa s plece fr mine. O s am eu grij, i-am promis. Mi-a zis un mulumesc" abia auzit i a plecat mai mult alergnd spre toalet, iar Danielle cu ochii mari a spus : Dar ea este... exact ca mine. So ul ei... este rnit grav ?

PRIN ESA

CASILIA

267

Cred c este prea devreme ca s tim. Cum poate s reziste ? Nu tiu, i-am rspuns. Crede-m, nu tiu. Este mult mai simplu pentru Joe... i pentru mine. Merg s vd dac o pot ajuta cu ceva, a spus brusc Danieile i, prsind sprijinul oferit de Litsi, a plecat dup soia lui Joe. Serios, a ntrebat Litsi urmrind-o cu pri virea, cum poi s glumeti ? Cnd este vorba despre Joe sau despre so ia lui, n-o fac, dar cnd e vorba de mine nsumi, de ce nu ? Dar... merit ? I-am r spuns : Dac ai putea picta aa cum ai dori. ai su porta unele dureri ? A zmbit nlndu-i sprncenele. Da. le-a suporta. Este cam acelai lucru, i-am spus. Este ba de propria-i mplinire. Ne aflam ntr-un loc mai linitit de pe hipo drom, departe de zgomotul tribunelor, care se pre gteau pentru cursa urmtoare. Dusty a sosit n fug, cutndu-m grbit din ochi i alarmat. Mi-am luxat glezna, i-am spus. Pentru cursa a treia va trebui s -1 iei pe Jammie. tiu c este liber. Dar pentru luni sunt n form. Helicon este bine ? A dat scurt din cap de cteva ori i a plecat fr a mai face risip de cuvinte. Litsi a spus : Este o minune c nu te afli intr-o stare mai jalnic. A prut ceva cumplit. Tanti Casilia te ur-

268

DICK

FRANCIS

mrea cu binoclul i a fost foarte ngrijorat pn n momentul n care te-ai ridicat de jos. Atunci a spus c tu i-ai asumat asemenea riscuri, aa c era de ateptat ca aceste lucruri s se ntmple din cnd n cnd. Are dreptate, i-am rspuns. n cel mai civilizat mod cu putin, s-a uitat la urmele de p mnt de pe cazac , la pantalonii ce-mi erau sfia i i cu pete verzi de la iarb i ia piciorul pe care nu m puteam sprijini. Cum faci fa la toate astea, mereu i me reu ? m-a ntrebat el. A vzut rictusul de pe buzele mele i a adu gat : Uor sau greu, dup cum este mai nostim. Am rs. Niciodat nu m atept ia ele din start. n totdeauna vin ca o surpriz neplcut. i acum, cnd s-a ntmplat cum le faci fa ? M gndesc la altceva, i-am r spuns. Iau o grmad de aspirine i m strduiesc s-mi revin ct mai repede posibil. Nu-mi place s tiu ali jo chei pe caii mei, cum se ntmpl acum. Vreau s-i clresc eu. Atta vreme ct i-am nvat eu i i tiu cum se comport consider c sunt ai , mei. i i place s ctigi. Da, mi place. Ambulana spitalului a sosit la cteva minute dup ce soia lui Joe i Danielle s-au rentors i, n timp ce Joe era transferat, eu, Litsi i Danielle am r mas lng so ia lui Joe. El nc era semiincontient, nc gemea i fa ii c a p tase o culoare pmntie. Brancardierul a ajutat-o pe soia lui

PRIN ESA

CASILIA

209

Joe s urce n ambulan i nainte de a se nchide uile, i-am vzut chipul tnr i speriat aruncnd o ultim privire spre noi. Litsi i Danieile s-au uitat la mine i eu mam uitat la ei ; nu mai era nimic de spus, ntradevr. Litsi i-a pus iar bra ul pe umerii lui Danieile, s-au r sucit pe c lcie i au plecat ; am pornit-o i eu chioptnd, am fcut un du i m-am schim bat n hainele de strad, dup nc o cdere din irul multor altora dintr-o carier de o via. Pe cnd ieeam din camera cntarului ca s m cluc n loja prinesei, m-am trezit cu Maynard Allardeck in calea mea. Arta ca ntotdeauna, foarte elegant, gentleman-ul englez prin excelen, mbrcat din cap pn-n picioare de la cele mai luxoase magazine. Purta o cravat de mtase, n dungi, mnui din piele de porc, iar n ochi i se citea aceeai nebunie dintotdeauna. M-am oprit sim ind cum mi se taie respira ia. n faa camerei cntarului, acolo unde ne aflam, era o verand acoperit , cu trei trepte largi care coborau spre padocul unde se scoteau eile de pe primii patru cai clasai din fiecare curs. O aiee cu tarmac traversa iarba ducnd spre tumul arbi trilor. Caii din cursa a cincea fuseser deeua i i scoi din padoc, mai erau ceva oameni prin preajm, dar nu foarte muli. Maynard st tea ntre mine i trepte i, ca s-1 evit, trebuia s fac un pas lateral i s -1 ocolesc. Fielding, a spus el ap snd pe fiecare si lab. Nu mi se adresa pur i simplu pe nume, ci

folosea cuvntul ca un blestem, n felul n care generaii n ir l-au folosit, nsetate de rzbunare.

270

D1CK

FRAXC1S

mi blestema strbunii, propria mea existen, ura adunat de secole revrsndui-se n gur ca fie rea, aspectul ira ional al dumniei lui fa de mine bine strunit. Era mai nalt dect mine cam cu o palm i mai gras cu vreo cincizeci de livre, dar mai btrn cu douzeci de ani i fr condiie fizic. Dac n-a fi avut glezna scrntit l-a fi evitat cu uurin, dar, n situaia n care eram, cnd eu fceam un pas ntr-o parte, f cea i el la fel. Domnule Allardeck, am spus pe un ton neutru, m ateapt prinesa Casilia. N-a dat nici un semn c m-ar fi auzit, dar cnd am fcut un nou pas lateral, el nu s-a mai micat. A r mas pe loc i am trecut pe lng el, dar dup doi pai, cnd m aflam n vrful treptelor, am primit un brnci puternic in spate. M-am dezechilibrat, am simit cum vin mpleticindu-m pe cele trei trepte, sfrind prin a m lungi ct eram de mare, pe aleea cu tarmac. M-am rsucit ateptndu-m ca Maynard s se arunce asupra mea, dar el st tea n vrful sc rilor holbndu-se, iar atunci cnd ni s-au ntlnit privirile, a fcut stnga mprejur i dup nc vreo trei pai s-a ataat unui mic grup de brbai cam de ace eai talie cu el. Un antrenor pentru care clrisem cndva i care s-a ntmplat s fie n apropiere, m-a prins de cot i m-a ajutat s m ridic. Te-a mbrncit ! a exclamat el f r s-i vin s cread. Am vzut-o cu ochii mei ! Este de neconceput ! Omul acela a p it exact n spatele tu i te-a mpins !

PRIN ESA

CASILIA

271

Stteam ntr-un picior, scuturndu-mi hainele de mizeriile de pe jos. Mul umesc, i-am spus. Dar te-a mbrncit ! N-ai de gnd s faci nici o plngere ? Cui ? Dar Kit... Treptat i-a dat seama de situa ie. Acela este Maynard Allardeck. M da. Dar n-are dreptul s te atace. Iar tu te-ai rnit la picior. Nu de la el mi se trage, i-am spus. Este de la cztura din cursa a treia. Mare harababur... S-a uitat la mine plin de ndoieli. Dac vrei s faci plngere, eu o s spun ce-am vzut. I-am mul umit din nou i i-am spus c n-o s m deranjez, ceea ce el tot n-a putut nelege. Am aruncat o privire rapid spre Maynard, care acum era cu spatele spre mine, de parc n-ar fi tiut nimic de prezena mea i. ontcind, am pornit-o din nou spre loja prinesei. mbrncitura n sine fusese o chestiune relativ minor, dar cum Maynard era sngeros din fire, aceasta putea fi luat ca o tentativ de cmor, o rbufnire de eliberare, o supap de evacuare care s opreasc aruncarea n aer a muntelui din cauza vulcanului din adncuri. Filmul avea s in vulcanul sub control, am gndit n sinea mea nelinitit ; i cred c putem face fa jeturilor de abur dac le consideram drept supape de siguran menite s reduc pre siunea de fierbere. Nu voiam s erup ieit de sub

272

DICK

FRANCIS

control. Preferam s mai cad pe cteva trepte ; dar, de asemenea, trebuia s fiu mai atent pe unde umblam. Cnd am ajuns la loja prin esei, ea era pe bal con, singur, nfurat n haina de blan. M-am dus i eu afar i am g sit-o czut pe gnduri, plimbndu-i privirea goal pe deasupra hipodromului. Prines, am spus. i-a ntors capul, rmnnd cu ochii aintii asupra mea. S nu v da i b tut, i-am spus. Nu. i-a ndreptat coloana i i-a nlat gtul parc spre a nltura un asemenea gnd. He licon este teafr ? m-a ntrebat ea. Dusty a spus c da. Bine. A oftat. Ai idee cine alearg spt mna viitoare ? Mintea mi este complet goal. i mintea mea era la fel. Icefall alearg joi la Lingfield. Cum a czut Helicon ? m-a ntrebat i iam spus c n-a fost calul ei de vin , ci cel lalt dina intea lui 1-a fcut s cad. El alerga bine, i-am spus. Se maturizeaz i devine mai uor de st pnit. O s-1 antrenez sp tmna viitoare ntr-o diminea ca s -i recapete ncrederea n el. n ciuda tuturor neplcerilor zilei, i s-a ivit, totui, un lic r de bucurie n ochi. Nu m-a ntre bat direct de starea sntii mele pentru c n-o fcea niciodat : ea considera cderile mele ca aparinnd vieii mele private n care nu voia s se amestece. Era o atitudine ce-i avea rdcinile

PRINESA

CASILIA

273

in propria sa comportare rezervat i, departe de 8 m deranja, o apreciam. Exact ceea ce nu supor tam era de a se face caz in ceea ce m privea. Am intrat nuntru ca s bem puin ceai m preun cu Danielle, Litsi i Beatrice i imediat i-a l'cut apariia lordul Vaughnley n mai mult sau mai puin frecventele sale vizite n loja prinesei. Vaga sa expresie de nelinite a disprut n mo mentul n care m-a vzut acolo bndu-mi ceaiul, i, dup cteva minute, a reuit s m desprind de ceilali, dirijndu-m spre un col al lojei. I-am mulumit pentru pachetul de ieri. Poftim ? O. da. dragul meu. n-ai pentru ce. Dar nu asta voiam s discut cu tine, absolut de loc. Mi-e team c s-a aflat ceva... Totul este foarte neplcut. Ce anume s-a aflat ? am ntrebat nedu merit. Despre filmul pe care l-ai fcut cu Maynard Allardeck. Mi-e team, a continuat lordul Vaughnley, c a ajuns la urechile lui Allardeck c ai trimis o copie celor din comisia de acordare a titlurilor de onoare din Downing Street. tie c niciodat nu \ Tai fi luat n considera spre a i se oferi ie ran gul de cavaler, pentru c tu le-ai pus la dispozi ie acel film. A zmbit oarecum nelinitit, dar n-a pu tut s nu conchid jurnalistic : Niciodat nu va fi Sir Maynard, niciodat lordul Allardeck, din cauza lui Kit Fielding. Cum naiba de-a aflat ? l-am ntrebat. Nu tiu. a rspuns lordul Vaughnley n curcat. Dragul meu, de la mine n nici un caz, te

274

DICK

FRANCIS

asigur. Eu n-am spus absolut nimnui. Dar uneori asemenea lucruri transpir. Cineva de la serviciul civil... Cine tie ? L-am privit consternat. De ct vreme tie ? l-am ntrebat. Cred c de sptmna trecut. i-a cltinat capul ntristat. Eu am aflat n diminea asta a la o edin a comitetului societii de caritate, unde eu i Allardeck suntem directori. Ei este pree dinte, binen eles. Societatea de Caritate pentru cei din Serviciile Publice, aminteti ? i-o Mi-o aminteam. Prin opere de binefacere pen tru cei bolnavi i nevoiai care fcuser parte din serviciile publice, Maynard se strduise din rs puteri ca s urce la rangul de cavaler. Sper c filmul n-a fost v zut de nimeni de la Societatea de Caritate, nu ? l-am ntrebat ur gent. Nu, nu, dragul meu. Ei au auzit doar c exist . Se pare c unul dintre ei l-a ntrebat pe Allardeck dac tia ceva despre asta. O, Doamne Dumnezeule ! mi-am zis n sinea mea ; cum a fost oare cu putin ? ! M-am gndit c este mai bine s tii, a con tinuat lordul Vaughnley. i nu uita c eu sunt tot att de interesat de acel film pe ct eti i tu. Dac este ar tat n tot locul ne vom pierde prghia pe care putem aciona. Maynard i va pierde reputaia de sfnt. Poate s opereze i fr ea. Singurele copii care exist am spus , eu, sunt : una pe care v-am dat-o dumneavoastr i alta celor din comisia pentru acordarea titlurilor

PRIN ESA

CA SI [.IA

275

de onoare, plus cele trei pe care eu le am n banc. Dac dumneavoastr i cei din comisie nu le artai... i nu pot s cred c o vor face... am spus eu rbufnind, atunci totul rmne doar un zvon. M-am gndit c trebuie s te previn. M bucur c ai fcut-o. Asta explic att de multe n privina compor trii lui Maynard din ultimul timp, am reflectat cu. Lund n consideraie ct trebuie s fi clocotit de furie cnd m-a mbrncit pe scri, asta denot o uluitoare stpnire de sine. Deci... eu nc am filmul i atta vreme ct n-a fost v zut de un public mai larg, categoric May nard are tot interesul s nu fie artat i altora, chit c a pierdut deja foarte mult din cauza lui. Lordul Vaughnley s-a scuzat fa de prin es pentru c i-a monopolizat jocheul i m-a n trebat dac m mai interesau nc informaiile despre Nanterre. Da. v rog, i-am rspuns i el a dat din cap spunnd c scotocete n continuare prin com putere. Ai necazuri ? m-a ntrebat Litsi venind lng mine dup ce a plecat lordul Vaughnley. Necazuri cu Allardeck, am zmbit strepezit. Cei din neamul Fielding au avut probleme cu fa milia Allardeck de cnd lumea i pmntul. Ca zul Nanterre este mult mai presant. Am privit ultima curs, n ceea ce m privete nu cu cine tie ce interes, iar la terminare ne-am ntors la maini. Litsi i Danieile au prsit Rolls-ul spunnd c vin cu mine.

276

DICK

FRANCIS

n drum spre parcare eu m-am oprit de cteva ori din cauza piciorului. Nimeni n-a fcut nici o remarc, dar cnd am ajuns la maina mea Danie lle a spus hotrt : Trec eu la volan. Tu-mi spui pe unde tre buie s-o iau. Nu- i este necesar piciorul stng cnd ai comand automat, am subliniat eu. ofez eu, a spus ea cu nverunare. Am mai condus i altdat maina ta. O fcuse ntr-o ocazie similar. M-am aezat lng ea f r alte comentarii i, dup ce am parcurs o bucat de drum, am rugat-o s opreasc la farmacie. - Ce- i trebuie ? m-a ntrebat ea brusc oprind maina. Am s-i aduc eu. Nite fee i ap mineral. Aspirine vrei ? Sunt cteva n torpedo. A plecat cu micri repezi spre drogherie i s-a ntors cu o pung de hrtie, pe care mi-a aruncat-o n poal. Am s- i spun cum se va desfura scena riul, i s-a adresat ea lui Litsi cu un fel de furie stpnit n timp ce a rsucit cheia n contact i am pornit-o spre Londra. O s-i bandajeze glezna i o va ine tot timpul sub cuburi de ghea ca s nu se umfle prea tare. Trupul o s fie tot -i numai vnti sub form de copit, care pn mine se vor nnegri i nu va fi buc din el care s ic nu-1 doar. Nu va vrea s bagi de seam c nu-i poate pune piciorul acela n pmnt fr a fi sfredelit de durere pn n creieri. Dac-1 vei ntreba cum se simte, o s-i rspund : ,,cu nervii la pmnt".

PRIN ESA

CASILIA

277

Nu-i place s fie comptimit. Rnile l fac s se simt prost i se va strdui din rsputeri s le ignore. Cnd ea s-a oprit, Litsi a spus : nseamn c-1 cunoti foarte bine. Asta a redus-o la t cere pe Danieile. Continua s ofeze cu aceeai mnie nbuit i i-a trebuit ceva timp s se calmeze. Am nghiit cteva aspirine cu ap mineral i am reflectat la ce spusese. Litsi avea dreptate, mi-am zis n sinea mea : ea, ntr-adevr, m cu notea foarte bine. Din pcate suna ca i cum ar fi dorit s nu fie aa. Dup o vreme, Litsi a ntrebat : Kit, nu mi-ai spus de ce l-a deranjat att de mult pe Maynard Allardeck cnd prinesa a zis c ntotdeauna caii ei au alergat bine la Sandown. Cum naiba poate una ca asta s nfurie pe ci neva ? Modestia mi interzice s-i rspund, iam spus zmbind. Ei bine. ncearc. Ea-mi fcea un compliment pe care May nard nu voia s-1 accepte. Vrei s spui c gra ie priceperii tale caii ei sar bine ? Chestie de experien, i-am rspuns. Ceva de genul sta. E obsedat, a spus Litsi. Este periculos, mi-am zis n sinea mea. i mai era ceva : putea s angajeze ucigai de profesie, lucru la care nici nu voiam s m mai gndesc. Ca s-mi ndeprtez mintea de la idei att de ngro-

278

D/CM

FRANCIS

zitoare am ntrebat-o pe Danielle dae a reuit s-i spun lui Beatrice c luni va fi ultima zi cnd va sta la serviciu pn noaptea trziu. Dup o pauz lung, Danielle a rspuns c n-o fcuse. A fi vrut s-i spui, i-am zis alarmat. Mi-ai promis. Nu pot s-i spun... Dac apare Nanterre i te mpuc ? N-o s m mpute, am asigurat-o. Dar, dac nu-1 prindem... Am fcut o pauz. Astzi prinesa mi-a spus c, dac Roland semneaz con tractul pentru arme ca s ne salveze pe to i, mai mult ca sigur va muri de ruine. N-o s mai vrea s triasc. Era extrem de speriat c el va ceda... ea-1 iubete... vrea ca el s triasc. Aa c va tre bui s-1 oprim pe Nanterre ; i asta curnd. Am parcurs dou sau trei mile fr ca Danielle s rspund i, n cele din urm, Litsi a rupt t cerea : Am s-i spun eu lui Beatrice, a zis el hotrt. Nu, a protestat Danielle. Noaptea trecut, Nanterre a omort un alt cal al prin esei, le-am spus eu. Prin esa nu vrea ca Roland s tie... nici Beatrice, pentru c ar ajunge la urechile lui Roland. De pe buzele celor doi au nit exclama ii de durere. Nu e de mirare c ea a fost att de trist, a spus Litsi. Nu era de vin doar cderea lui Helicon. Care cal a fost omort ? a ntrebat Danielle.

PRIN ESA

CASILIA

27!)

Col. i-am rspuns. Cel pe care l-am clrit la Ascot. Acela care a fost aproape gata-gata s c tige ? a ntrebat Litsi. Da, a rspuns Danieile. Era calul ei pentru Cupa de Aur. A nghiit n sec. Dac Litsi i spune lui Beatrice c luni este ultima oar cnd sunt de serviciu n tura de noapte, n-am s neg.

Am mai petrecut nc o sear de claustrare n cas. Roland a cobort la cin i conversaia a fost pe teme banale menite s ne mpiedice s ne gn dim la lucruri care nu erau cunoscute de to cei prezeni i nici i nu trebuiau dezvluite. Litsi a reuit s-i spun foarte clar lui Beatrice, dar pe un ton firesc, c luni era ultima oar cnd o aduceam pe Danieile noaptea de la slujb, pentru c nu va mai lucra dect n turele de diminea , veste care a surprins-o mult pe prines. Beatrice a receptat informaia n chip satisfc tor, m-a privit cu coada ochiului i pentru fiecare a fost limpede c nghiise momeala. M ntrebam dac ea-i ddea seama de ceea ce speram ca s pun la cale. P rea c nu avea nici o ndoial sau reinere n privina organizrii unei ambuscade care s m ndeprteze din calea ei ; dar, bineneles, ea nu tia nimic despre atacul asupra lui Litsi sau despre moartea lui Col, lucruri pe care nu i le puteam spune pentru c, fie c l-ar li informat imediat pe fratele ei i l-ar fi presat ca s cedeze, fie c ar fi apucat-o remuc rile i atunci n-ar fi ntreprins nimic.

280

DICK

FRAXCIS

Beatrice era unica noastr carte, cu care puteam ctiga sau pierde partida. Nici de data asta Nanterre n-a telefonat ; i toat ziua n-a sunat nimeni care s se intereseze de recompensa n legtur cu Bradbury. Timp de dou zile anunul fusese la loc pro eminent n ziarele de curse, la fel i n The Towncrier, dar, fie c cel care transmisese me sajul nu-1 vzuse, fie c nu voia s r spund deocamdat. Ei bine, mi-am zis dezamgit pe cnd mergeam s m culc, la vremea respectiv pruse a fi o idee bun. Fr nici o ndoial i Eva i-a spus la fel lui Adam dup ce i oferise mrul. Duminic dimineaa, nainte de ora apte,. Dawson m-a chemat prin interfon. Rspundei la telefon, a spus el. Nu din nou ! mi-am zis n sinea mea : Doamne, nu din nou ! Am ridicat receptorul cu un sentiment teribil de team, ncercnd cu greu s nu tremur. Ascult, a spus vocea, mesajul la pentru Danielle. Nu vreau s am necazuri, dar recompensa este o treab sigur ?

17

,a, este. am spus sim ind cum nu mai 'am saliv n gur. Atunci, ct ? Am tras adnc aer n piept abia venindu-mi a crede i cu inima gata-gata s-mi sar din piept.

PRIN ESA

CASILIA

281

Destul de mult, i-am r spuns. Depinde de ce-mi spui... A vrea s vii i s stm de vorb. Nu tiu dac am s-o fac. a spus el fr chef. Recompensa va fi mai mare, i-am spus. i am s-o aduc cu mine. Respiram mai uor, minile nu-mi mai tre murau. Nu vreau s am necazuri, a zis el. N-o s ai. Dumneata mi spui unde s ne ntlnim i eu am s vin. Cum te cheam ? Am ezitat o fraciune de secund. Christmas, i-am spus. Bine, domnule Christmas, nu m ntlnesc cu dumneata fr o sut de btrne. Era agresiv, suspicios i precaut, toate laolalt. E-n ordine, am spus trgnat. Sunt de acord. La vedere, pe mas, a spus el. Da, s-a fcut. i dac spun ceea ce te -i intereseaz du blezi suma. , Dac-mi spui adevrul, da. Mda, a spus el acru. Atunci e-n ordine... Slai n Londra, nu ? sta e numr de Londra. Da. Ne ntlnim la Bradbury, a continuat el. In ora, nu la hipodrom. Vii la Bradbury la ora dousprezece i ne ntlnim la crciuma de acolo... King's Head. Cam pe la jumtatea lui High Street. Voi fi acolo, i-am spus. Cum o s te recu nosc ? S-a gndit respirnd anevoie.

282

DICK

FRANCIS

O s in in mn The Sporting cel cu anunul dumitale. i... -... cum te cheam ? l-am ntrebat. Avea rspunsul la ntrebare pregtit : John Smith, a spus el prompt. Atunci o s ne vedem, domnule Christmas. O.K. ? O.K., am spus. A nchis telefonul i eu m-am lungit iar n pat simindu-m mai degrab nelinitit dect n cntat. Petele nu prea c se prinsese bine n undi. Mucase din momeal, dar ovia. Speram al dracului de tare s-i fac apariia n locul i la ora la care spusese, iar dac venea, s fie omul care-mi trebuia. Vorbea o englez rural, nu foarte dialectal, exact vorbirea obinuit din inutul Berkshire pe care o auzeam zilnic n Lambourn. Nu p rea din cale afar de inteligent sau viclean, iar suma pe care o ceruse, mi-am zis, spunea foarte multe despre veniturile i preteniile lui. Recompens mare... Cnd nu fcusem nici o obiec ie la o sut , o dublase. Dar pentru el dou sute nsemna mult. Era un parior : Litsi l descrisese ca avnd n mn un ziar sportiv, un anuar hipic i binoclu. Ceea ce prea acum sigur era c juca la sume mici, fiind un parior pentru care o sut de lire nsemna un ctig substanial. Cred c ar trebui s fiu fericit c nu s-a gndit la o sut ca punct de plecare : o recompens mare pentru cineva de acest gen ar fi putut fi o mie. Mulumit n sinea mea, am ncercat s m ridic din pat, ceea ce ntotdeauna n dimineile ce urmau unor cderi mi izbutea anevoie i cu dureri mari.
Life,

PRINESA

CASILIA

283

Cuburile de ghea ce le pusesem la culcare se topiser demult, dar glezna care n dup-amiaza anterioar se umflase ca o gogoa, acum i redu sese dimensiunile n chip vizibil. Am scos bandajul oxaminndu-mi vntile ce se nnegriser i l-am nfurat din nou strngndu-1 bine. Din fericire, laba mi intra n pantof. n pantaloni, cma i pulover am cobort cu liftul la parter i am terpelit o mulime de cuburi (ic ghea din frigider, le-am pus n pungi de plas tic i mi le-am ngrmdit n oset. Dawson a aprut n halat s vad ce se petrecea n buctrie i abia a n l at din sprncene, tot pe-att ct nlase i seara trecut cnd m vzuse adunnd toate cuburile de ghea din cas. Am procedat bine, m-a ntrebat el urm ri ndu-mi micrile, cnd v-am chemat diminea la telefon ? Categoric da. Zicea c este n legtur cu anunul, spunea C se grbete pentru c este la un telefon public. Era la telefon public ? Mi-am lsat maneta de la pantalon n jos, peste oseta doldora i am sim it cum rceala ghe ii trece prin bandaj. Da, a spus Dawson. Auzeam iuiturile. Nu \ i alegei cu degeraturi de la ghea ? Niciodat pn acum. Uor resemnat, a spus c micul dejun va fi iervit n salonul de diminea ntr-o jumtate de iar eu i-am mulumit i mi-am petrecut timpul I 1 aveam la dispoziie trezindu-1 pe Litsi, care I .pus cu ochii crpii de somn c nu era obinuit I scoale nainte de zece n zilele de duminic.

284

DICK.

FRANCIS

A ap rut o pist la orizont, i-am explicat i i-am povestit despre John Smith. Eti sigur c nu- i ntinde Nanterre o curs ? m-a ntrebat Litsi trezindu-se de-a binelea. Nu uita c Nanterre ar fi putut foarte bine s vad i el acel anun . Ar fi posibil ca tu s fii cel legat fedele i nu invers... Sper c te-ai gndit la asta, nu ? Da, m-am gndit. Dar cred c John Smith este curat. Dac ar fi fost o capcan , s-ar fi pre zentat altfel, mai mult ca sigur. S-a ncruntat. Am s vin cu tine, a spus el. Am cltinat din cap. mi face plcere compania ta. dar Sammy este liber pentru c suntem cu toii acas, ori, dac plecm amndoi... E-n ordine, a spus el. Dar nu te urca n balcoane. Ce-i mai face glezna ? Sau nu trebuie s ntreb ? Cam pe jumtate spre normal, i-am spus. Danielle exagereaz. Nu prea mult. i-a trecut o mn prin pr. Ai destui bani lichizi pentru John Smith ? Da, acas la mine. n drum am s trec pe-acolo. O s m ntorc aici dup-amiaz, nu tiu cnd. Totul are s fie bine, a spus el sec.

Dup ce am f cut o verificare foarte amnun it a mainii, am plecat spre Lambourn. Totui era posibil ca John Smith s fie o capcan, dei.

PRIN ESA

CASILIA

285

cntrind lucrurile, nu-mi venea s cred. Nanterre nu putea gsi un actor care s acopere toate nuan ele din atitudinea lui John Smith i nici el nsui n-avea cum s -i imite vocea. Ar fi fost posibil ca John Smith s fie cineva care s ncerce s pun mna pe recompens f a avea nimic de r dat n schimb : ar putea fi un punga, mi-am zis. dar nu un pericol mortal. Casa mea era goal i rece. Am deschis toate scrisorile care se adunaser de la nceputul spt mnii, le-am luat pe cele care m interesau, iar pe celelalte le-am aruncat la co laolalt cu nu meroase ziare necitite. Am frunzrit gazetele de duminic i am gsit dou sau trei meniuni despre mpucarea lui Col prezentate ca nouti i ca paragrafe speciale n paginile de sport. Toate is torisirile aminteau de Cascade i Cotopaxy, dar nu puneau ntrebarea capital de ce i spuneau doar c autorul rmnea un mister total. De cnd a venit, n-o vzusem niciodat pe Beatrice citind un ziar sportiv i speram al dracului c n-o s nceap chiar n dimineaa asta. Am adunat cteva lucruri pe care s le iau cu mine : lenjerie curat, bani lichizi, hrtie de scris, un casetofon de buzunar, casete de rezerv i cteva fotografii alese dintr-un sertar unde zceau de-a valma. Am dus n main i video-recorder-ul pe care-l folosisem ca s fac filmul ce-1 incrimina pe Maynard, precum i cteva casete de rezerv i baterii, dar totul mai mult ca s fie, ,.n caz de

nevoie", nu ca un plan precis de utilizare. Am luat din buctrie, de unde-1 ineam, un mic aparat pe care l cumprasem din New York i care por-

286

DICK

FRAXCIS

nea maina de la distan. Funciona prin radio, comanda fiind preluat de un receptor din main care declana aprinderea i pornea motorul. mi plceau aceste dispozitive ingenioase, iar cel de fa era foarte folositor pe vremea geroas pentru c puteai s-i porneti maina din cas i motorul se nclzea nainte ca tu nsui s plonjezi n viscolul de afar. Mi-am luat mesajele de la robotul telefonic rezolvnd pe cele urgente, mi-am burduit oseta cu alte cuburi de ghea i, in cele clin urm . am plecat spre Bradbury, ajungnd n orelul de pro vincie cu zece minute mai devreme la locul de n tlnire. Am descoperit c King's Head era o cldire mic, ptrat, din crmid, relativ modern i profilat pe bere. N-avca nimic din savoarea vre murilor de alt dat , nu erau nici vase cu jar pen tru nclzit, nici brne de stejar, nici abajururi roii, nici cni de cositor ; dar nici parcare nu avea. Bradbury Arms de peste drum prea dotat clin plin cu orice. Am parcat maina n strad i am intrat n crciuma King"s Head, oprindu-m mai nti n barul pentru publicul de rnd, unde se gseau un panou pentru aruncri la int, numeroase bnci i mese joase, un covor de iut i un bar destul de srac. Nu era nici un client. Am ncercat apoi barul select, mobilat mai cu grij, cu cristal pe mese i cu fotolii relativ

confor tabile, din lemn. M-am aezat i eu n unul i am ateptat.

PRIN ESA

CASILIA

287

A aprut un brbat n spatele tejghelei i m-a ntrebat ce doresc. O bere blond . Mi-a dat-o i am pltit. Am pus pe cristalul de pe masa din fa a mea plicul mare, maro n care era fotografia lui Nanterre dat de lordul Vaukhnley. De fapt, pli cul era burduit i cu micul casetofon de buzunar, alte patru fotografii, dou grmezi de bancnote puse n plicuri separate i cteva coli de scris. Tot ceea ce mi trebuia n leg tur cu John Smith era pregtit, dai- John Smith nu se zrea nicieri. Civa oameni din partea locului, cunotine bune ale barmanului, au intrat i au comandat butura obinuit. Se uitau curioi la mine, eu fiind pentru ei un strin. Nici unul dintre ei nu avea n mn un ziar. i am mai remarcat c nu era nici o femeie n local. Am auzit un zgomot... un zornit de zaruri... cineva juca table n barul pentru publicul de rnd, aa c mi-am luat plicul i berea i m-am rentors acolo ca s m uit. De data asta aici erau trei clien i : doi jucau lable i altul st tea pe marginea unei bnci uitn du-se la ceas. Pe banc , lng el, zcea ziarul The Sporting Life. de smbt, cu anunul tiprit cu litere aldine n partea de sus a paginii. Cu un sentiment de o mare uurare m-am dus spre el i m-am aezat pe banc, ziarul rmnnd ntre noi. Domnul Smith ? am ntrebat. A tresrit speriat, cu toate c m urmrise cu privirea cnd m ndreptasem spre el.

288

DICK

FRANCIS

Avea n jur de cincizeci de ani, purta o jachet cafenie, nchis in fa cu fermoar i arta cu un ins deprins cu nfrngerile. Pru-i nc negru era pieptnat cu grij ca s-i acopere parial chelia, iar vrful nasului i era ndreptat exact n jos de parc cineva i-ar fi imprimat direcia respectiv, m vremuri demult apuse. Numele meu este Christmas, i-am spus. M-a privit atent i s-a ncruntat. Te cunosc parc . Posibil, i-am spus. i-am adus banii... Vrei s bei ceva ? O s -mi aduc eu, a spus el. S-a ridicat gr bit i s-a ndreptat spre bar ca de acolo s m studieze nencreztor. Am bgat mna n plicul mare, am ap sat pe tasta de nre gistrare a casetofonului i am scos primul pachet cu bani pe care l-am aezat pe mas, lng paharul meu. n cele din urm, s-a ntors cu o halb i a but cu sete cam o treime din ea. De ce chioptezi ? m-a ntrebat punndu-i cu grij halba pe mas. Mi-am luxat glezna. Eti jocheul acela, Kit Fielding, a spus el. Am simit cum l-a cuprins teama cnd m-a identificat i am mpins banii spre el spre a -1 ine locului, ca s-1 opresc s nu-i ia tlpia. O sut, la vedere, i-am spus. N-a fost vina mea, s-a scuzat el grbit, pe jumtate belicos, jumtate in defensiv. Nu. tiu asta. Ia banii.

PRINESA

CASILIA

289

A ntins o palm mare, cu degete cioturoase, a luat prada, a verificat i i-a dat drumul ntr-un buzunar interior. Totui, nu era pregtit. Stnjeneala, privit sub aspect cauz i efect, era prima de care trebuia s m ocup. Ascult, vreau ca lucrurile s se opreasc aici, a spus el nervos. N-am tiut ce hot rre s iau. Am vzut anunul vineri... dar, tii, de fapt, atunci eu n-ar fi trebuit s m aflu la curse. Dumitale i spun c am fost acolo dar nu vreau ca lucrurile s mearg mai departe. Mda, am spus eu pe un ton neutru. Dar vezi, nu mi-ar pica r u nite bani neunpozitabili, cui i-ar cdea ru ? Aa c m-am gndit s-i spun, dar valoreaz dou sute pentru dumneata. Restul se afl aici, l-am ntrerupt artnd ipre plicul maro. Trebuie doar... s -mi spui ce s-a ntmplat. Ascult, eu atunci trebuia s fiu la munc. Am ters-o zicnd c am grip Dac efii m. ar fi pe rit n-a fi fost concediat, a fi primit doar n mutruluial , dar nu vreau ca so ia mea s afle, II II nelegi ? Ea m credea la lucru. M-am ntors Ras la ora obinuit. Dac-ar ti, ar apuca-o durerile de stomac, e ceva cronic la ea. Nici nu < Pea s aud de pariuri, nelegi ce vreau s spun ? Iar dumitale i place s faci cte un mic l'.uiii la curse, i-am spus. - Nu-i nimic r n asta, nu ? a u ntrebat. - Nu, i-am rspuns. - Nevasta nu tie c sunt aici, a continuat el. \ ita nu e crciuma mea. I-am spus c vin la

290

DICK

FRANCIS

Bradbury ca s-mi iau ceva pentru motor.. Schimb uleiul i am nevoie de un filtru. Nu trebuie s scot nici o vorb despre ntlnirea noastr. nelegi ? Diminea te-am sunat din ora cnd am ieit s plimb cinele. Aa c m nelegi, nu vreau s afle. M-am gndit, fr a m simi vinovat, la micul meu casetofon care nregistra, dar cred c efuzi unea domnului Smith ar nceta ntr-o fraciune de secund dac ar afla de existen lui. Totui, el prea c nu a este genul de om care s suspecteze o asemenea prezen. Sunt sigur c n-o s se afle, domnule Smith, i-am spus. Din nou a tresrit uor la auzul numelui. tii, numele meu nu este Smith, cred c i-ai dat seama. Dar, dac nu -1 tii, eu sunt mult mai n siguran, m nelegi ? Da, i-am spus. A but aproape toat berea i i-a ters gura cu o batist alb cu carouri maro pe margini. Ce' doi brbai care jucau table i-au terminat partid i au plecat n barul select lsndu-ne singuri decorul spartan. M uitam la caii din padoc i o pornise spre bookmaker-i cnd tipul la a venit la mi i mi-a oferit o bancnot de cinci lire ca s duc mesaj. O bancnot de cinci, am repetat eu. Mda... ei bine, i-am spus : Zece i eregul. A pufnit pe nas. N-a fost foarte ncnta Mi-a aruncat o privire dispreuitoare dar, n cel din urm, s-a nvoit. Zece lire, asta nseamn puteam s pariez n voie pentru cursa aceea, elegi ce vreau s spun ?

PRIN ESA

CASILIA

291

Da, i-am rspuns. Aa c tipul la a zis c tot ceea ce trebuia s fac era s m duc la un b rbat pe care mi-1 va arta el i s-i spun c Danieile l roag s vin sus, n balcon, s admire privelitea. Asta a spus el n mod sigur ? M-a pus s-o repet de dou ori. Apoi mi-a dat dou bancnote de cinci i mi-a artat un brbat nalt, cu un pardesiu de culoare nchis cu , o n fiare foarte distins. M-am rsucit s-1 vd, dar cnd am revenit la loc individul plecase. n orice caz, mi pltise ca s transmit mesajul, aa c l-am transmis. Nu m-am gndit deloc la el, nelegi ? Vreau s spun c nu prea nici un pericol n el. tiam c balconul nu era deschis, dar, dac el dorea s urce acolo, l privea. M nelegi ? Da, neleg. Am transmis mesajul i domnul cu nfi are elegant mi-a mul umit, iar eu m-am dus la bookmaker-i i am pus amndou bancnotele de cinci pe Applejack. Domnul Smith f cea parte din categoria oamenilor ghinioniti, mi-am zis n sinea mea. Atunci eu clrisem pe Pinkeye i l btusem pe Applejack, care se plasase pe locul al doilea. Nu bei, a observat el ndreptndu-i pri virile spre paharul meu care era plin. Berea nsemna un plus de greutate pentru mine. Dac - i face pl cere, po i s-o iei dumneata, i-am spus. A luat paharul fr alte comentarii i a nghiit pe nersuflate coninutul.

292

D1CK

FRANCIS

Ascult, a zis el. Mai bine mi-ai spune... brbatul cruia i-am transmis mesajul a fost cel care a czut de la balcon ? Ochii i erau speriai, aproape plednd pentru orice r spuns n afar de acel de care se temea. M tem c da, i-am spus. M-am gndit eu c aa trebuie s fie. Nu l-am v zut cnd a c zut, eu eram afar , n fa, la bookmaker-i, n elegi ? Dar mai apoi am auzit ici i colo oamenii vorbind despre haine i alte asemenea lucruri... totui, n-am tiut despre ce a fost vorba pn n ziua urm toare cnd s-a scris n gazete. i-a cltinat capul. Totui, eu nu puteam s spun nimic despre ce se ntmplase la curse din moment ce nevast-mea tia c n-am fost Dificil, ntr-adevr, am ncuviinat eu. N-a fost vina mea c el a czut de la balcon, a continuat posomort. Aa c m-am gndit ce rost avea s -i povestesc cuiva despre mesaj. i mi-am pus lac la t gur . Poate c acea Danielle 1-a mbrncit, m-am gndit eu. Poate c era soul ei, iar amantul m-a pus s-1 trimit acolo, sus, ca ea s-i poat face vnt. M nelegi ? Mi-am n buit un zmbet v znd ce avea el n cap. Nu voiam s am de-a face cu poliia, n elegi ? Vreau s spun c, datorit dumitale, n-a fost omort, aa c nu s-a ntmplat nimic ru, nu ? Nu, am spus. N-a fost mpins. i-a pierdut echilibrul pe nite grmezi de scnduri lsate acolo de constructori. El mi-a povestit, explicndu-mi cum a czut.
acolo, nu ?

PRIN ESA

CASILIA

293

O ! Domnul Anonim Smith p rea i uurat i dezamgit c nu fusese implicat ntro ncercare de crim pasional. neleg. Dar, am continuat eu, el este curios n pri vina mesajului. Ar vrea s tie cine te-a rugat s i-1 dai, aa c ne-am hot rt s d m acel anun ia ziar. Deci l cunoti ? m-a ntrebat el perplex. Acum da, am rspuns. A ! A dat din cap. Omul care i-a dat mesajul, l-am ntrebat pe un ton indiferent, i aminteti cum arta ? Am ncercat s nu mi se taie respira ia. Totui domnul Smith a sim c aceasta era it o ntrebare crucial i a privit semnificativ spre plic, mintea lui concentrndu-se asupra celui de al doilea pachet cu bancnote. Cea de-a doua sut este a ta dac mi-1 poi descrie, i-am spus. Nu era englez, a zis el, avntndu-se. Tip forte, voce dur, nas mare. i-1 aminteti clar ? l-am ntrebat relaxndu-m n sinea mea. L-ai recunoate ? M gndesc la el de joi, a rspuns el simplu. L-a recunoate. Am scos cu nonalan cele cinci fotografii din plic : toate erau poze alb-negru, lucioase, de opt pe voce, cu oameni care-i primeau trofeele dup urse. n patru dintre ele jocheul care ctigase era Fielding, dar n dou stteam cu spatele spre

294

D!CK

FRANCIS

aparatul de fotografiat. Pozele erau cel mai corect test pe care-1 putusem improviza n timpul scurt pe care-1 avusesem la dispoziie. Vrei s te ui la aceste poze i s i -mi spui dac respectivul se afl n ele ? i-am zis. i-a scos o pereche de ochelari i i-a pus pe nasul turtit : era un b rbat ters, nefericit. A luat fotografiile, s-a uitat la ele cu aten ie, una cte una. Poza lui Nanterre era a patra dintre cele cinci ; s-a uitat la ea i a trecut mai departe. A privit-o i pe a cincea i le-a pus pe toate jos, pe mas . Am sperat din tot sufletul s nu-mi con firme dezamgirea. Ei bine, a spus el chibzuind. Da, este. L-am privit abia mai respirnd i am ateptat. Dac. ntr-adevr, l recunotea pe Nanterre, i ndeplineam orice dorin. Ascult, a spus parc speriat de propriul tupeu, eti Kit Fielding, aa-i ? Nu duci tu lips de parale. i brbatul care a czut arta destul de bogat. n elegi ce vreau s spun ? F dou sute cincizeci i am s i1 art care este. Am respirat adnc i m-am pref cut c iau n scam propunerea fr tragere de inim. Fie dou sute cincizeci. A trecut rapid prin fotografii i 1-a artat cu precizie pe Nanterre. Ai cele dou sute cincizeci de lire, i-am spus. I-am dat cel de al doilea plic. Acolo sunt o : ut de lire. Mi-am scos portmoneul din buzunar i i-am mai dat cincizeci. Mulumesc, i-am spus.
El este, a zis el.

E-n ordine, am spus n cele din urm .

PRIN ESA

CASILIA

A cl tinat din cap i i-a pus banii de-o parte, cu grij, ca mai nainte. Domnule Smith, l-am ntrebat eu relaxat, Ce-ai face pentru nc o sut ? S-a holbat la mine prin ochelari. Ce vrei s spunei ? Prea plin de speran. I-am spus : Dac scriu cteva cuvinte pe o bucat de hrtie, vrei s-i scrii numele de familie pe ea ? Numele de John Smith merge foarte bine. Ce cuvinte ? m-a ntrebat prnd din nou nspimntat. Am s i ie scriu, i-am spus. Apoi o s vezi dac o poi semna. Pentru o sut de btrne ? Exact. Am scos o foaie de hrtie din plic, mi-am des chis stiloul i am scris : ,,La cursele din Bradbury (am menionat data) i-am transmis unui domn un mesaj. n sensul c Danieile voia ca el s vin sus, ia balcon. Brbatul care mi-a dat acel mesaj este cel pe care l-am indicat n fotografie". I-am dat-o domnului Smith. A citit-o, Nu era sigur de consecinele semnturii sale, dar nc se mai gndea la cele o sut de lire. Semnezi, domnule Smith ? l-am ntrebat. Da, Cu nflorituri, aa cum se cere a fi o semntur. I-am dat stiloul meu. Fr prea multe ezitri a fcut aa cum i cerusem. Grozav, am spus lund coala i am bgat-o cu fotografiile napoi n plic. Mi-am scos portmo-

296

DICK

FRANCIS

neul din nou, i-am mai dat o sut de lire i am vzut cum i strluceau ochii aproape cu foame cnd a zrit banii care nc-i mai aveam. Mai sunt i alte o sut cincizeci de lire nuntru, i-am spus artndu-i-le. Ar face n total n jur de cinci sute. Jocul ncepuse s-i plac tot mai mult. A spus : Pentru acelea ce-ai dori ? S m scuteti s te urm resc pn acas , i-am r spuns blnd. A vrea s -mi scrii pe o foaie separat numele adevrat i adresa. Am scos o coal din plic. Stiloul meu nc mai este la dumneata, i-am reamintit. Fii bun i scrie. Arta de parc l-a fi lovit n moalele capului. Am venit cu autobuzul, a rspuns el abia auzit. Pot s urmresc i autobuzele, i-am rspuns. Prea c e gata s i se fac ru. N-am s-i spun soiei dumitale c ai fost la curse, i-am promis. N-am s-o fac dac ai s-i scrii numele, aa c nu va mai fi cazul s te ur mresc. Pentru o sut cincizeci ? a ntrebat el slab. Da. i-a scris numele i adresa cu litere mari : 44, CARLETON AVENUE WIDDERLAWN, NR BRADBURY Ce nseamn A.V., l-am ntrebat. Arnold Vincent, a spus inocent.
A.V. HODGES

PRIN ESA

CASILIA

297

E-n ordine, am zis. Poftim restul de bani. I-am numrat n locul lui. S nu-i joci pe toi deodat. A aprut surprins i apoi, ruinat, a rs scurt : Nu m pot duce des la curse, nelegi ? Nevast-mea tie ci bani am. Acum nu tie, i-am rspuns vesel. Mulu mesc foarte mult, domnule Smith.

18
c sigur. veam destul timp i m-am gndit poate ar fi bine s fiu totui

Am hoin rit aiurea n timp ce John Smith i-a cump filtru de ulei de la un rat garaj. A luat apoi autobuzul, iar eu l-am urmrit discret pn la Widderlawn. John Smith a cobort i s-a ndreptat spre Carleton Avenue unde s-a oprit la num rul 44, o cldire a consiliului comunal, bine ngrijit, ce i'orma un singur corp cu surata ei de alturi. A deschis ua cu cheia i s-a fcut nevzut. Mulumit de rezultate, m-am ntors la Londra i, cnd tocmai intram n hol, l-am ntlnit pe Litsi care ieea din bibliotec. Te-am vzut cnd ai venit, a spus el tr gnat. Ferestrele bibliotecii ddeau, ntradevr, n strad. Sunt ncntat c te-ai ntors. M ateptase, mi-am zis n gnd. N-a fost o capcan, i-am spus. V d .

298

DICK

FRANCIS

Am zmbit brusc i cl a continuat : Eti ca un motan care toarce, dac am vzut vreodat vreunul. Am fcut semn cu capul spre bibliotec : S mergem nuntru i o s-i povestesc. Am luat cu mine sacoa cu haine i plicul mare n camera lung , panelat , cu pere ii cptu ii cu rafturi de cri, cu covoare persiene, cu draperii roii de catifea i perdele de tul. Era o camer elegant i bine proporional. De obicei, aici erau primii oaspeii ce nu fceau parte dintre intimii casei, care, de regul, erau invitai sus ; pentru mine avea aerul unor sli de ateptare scumpe, lipsite de via. Litsi i-a cobort privirile spre picioarele mele. Poi clca pe toat talpa ? m-a ntrebat fr s-i vin a crede. M da. Am pus jos sacoa i plicul i m-am desc l at de pantoful stng n care se scursese unul din pa chetele cu cuburi de ghea . Spre oroarea lui, am luat cealalt pung din oset care , rmsese in tact i-am vrsat coninutul ntr-un ghiveci cu plante ornamentale. Cea de a doua pung, care se golise din proprie iniiativ, a urmat-o pe prima n coul de gunoi. Mi-am scos oseta ud am , m pturit-o, am pus-o pe saco i am nclat din nou pantoful jilav. Cred c toate astea au fost un fel de fri gider ambulant, a spus Litsi. Exact. Eu a fi pus o compres cald, a zis el czut pe gnduri.

PRIN ESA

CASILIA

299

Gheaa este mai eficace. Am luat plicul i m-am ndreptat spre cele dou fotolii aezate de o parte i de alta a mesei pe care se afla o veioz ; am aprins veioza i m-am aezat n fotoliu. Litsi m-a urmat ocupnd si el cellalt fotoliu. Biblioteca era mai ntotdeauna n semintuneric, luminile trebuind s stea aprinse mai mereu, cenuiul dup-amiezii topinduse n faldurile crem ale perdelei de tul de la fereastra ce ddea spre strad. Domnul Smith poate vorbi el nsui, am spus. Am pus micul casetofon pe mas, am derulat banda i am apsat tasta de pornire. Listi, domnul cu nfiare distins, a ascultat cu o fascinaie crispat pn n momentul n care el fusese salvat, iar ctre sfrit a rmas cu sprncenele nlate, ceea ce nsemna c nu nelesese ceva. I-am artat hrtia pe care o semnase John Smith i, n timp ce o citea, eu am desenat un cerc cu stiloul n jurul capului lui Nanterre din fotografie. Domnul Smith locuiete, ntr-adev r, acolo unde a scris, i-am spus. L-am urmrit pn acas, ca s fiu sigur. Dar, dac l-ai urmrit, a spus Litsi surprins, de ce i-ai mai dat ultimele o sut cincizeci de lire ? O... mde,... n-am mai pierdut vremea ca s -i aflu numele de la vecini. Litsi prea sceptic. Ei bine, am continuat eu, le merita. Ce-ai de gnd s faci cu toate astea ? m-a ntrebat el schind un gest cu mna. Cu puin noroc, asta, i-am rspuns. i i-am povestit.

300

DICK

FRANCIS

Graie liftului am urcat trei etaje i mam oprit n camera de bambus ca s -mi scot ncl rile, s fac du, s -mi pun alte fee, hot rnd s ntrerup cuburile de ghea. Cred c ncepusem s m simt ca acas n ca mera foarte elegant Se pare c Beatrice . renun ase la planurile de a o lua cu fora, dei inuse cu tot dinadinsul s nu am nici un dubiu n pri vina triei resentimentelor sale ; i, cum afec iu nea mea pentru camer cretea cu fiecare zi, i nelegeam tot mai mult amorul propriu jignit. Seara cnd am cobort la cin , ea nu era n sufragerie ; nu se aflau dect prinesa, Danielle i Litsi, care le turna butur n pahare. M-am nclinat uor spre prin es pentru c o vedeam prima oar n aceast zi i am srutat-o pe Danielle pe obraz. Unde ai fost ? m-a ntrebat ea pe un ton neutru. La pescuit. Ai prins ceva ? Am pus momeal pentru un rechin, am rspuns. Mi-a aruncat o privire rapid, cu zmbete n ochi. Pentru o frac iune de secund n fa , a mea s-a aflat iar Danielle cea de altdat, blnd i iubitoare, dar n clipa urmtoare s-a evaporat. Am luat paharul n care Litsi pusese foarte puin scotch i am ncercat s-mi nbu un regret. Chiar n acel moment i-a f cut apari ia Beatrice cu ochii-i rotunzi speria i i a r mas n mijlocul ca merei de parc n-ar fi tiut ce s fac n conti nuare.

PRIN ESA

CASILIA

301

Litsi a nceput s-i prepare butura preferat : ar fi fost un bun rege, dar un barman i mai bun, mi-am zis n sinea mea plcndu -1. Beatrice s-a ndreptat spre sofaua pe care sttea prinesa i s-a aezat lng ea, de parc i s-ar fi tiat genunchii. Beatrice s-a uitat la b utur f r s-o vad . Casilia, a rostit ea de parc cuvintele i-ar fi rnit gtul. Am fost aa de proast. Draga mea, Beatrice... a spus prinesa. Dintr-o dat Beatrice a nceput s plng , nu linitit, ci cu suspine care erau foarte aproape de gemete. Prinesa prea ncurcat i Litsi a fost cel care a venit n ajutorul lui Beatrice oferindu-i o ba tist alb, brbteasc i linitind-o. Spune-ne ce te supr i cu siguran te vom ajuta, i-a zis el. Beatrice a scos iar i un oftat din adncul pl mnilor, gura deschis i s-a contorsionat ntr-un cerc agonic i i-a ters ochii cu putere cu batista lui Litsi. ncearc s-i revii, Beatrice, i-a spus prin esa cu o und de maliie. Nu te putem ajuta pn nu tim despre ce este vorba. Paroxismul uor teatral al lui Beatrice a dis prut, lsnd locul unei mhniri autentice. Supra licitarea sentimentelor de comptimire poate c a dat gre, dar cina era real. N-am avut ncotro, a spus ea i i-a tam ponat cu grij fardul de la ochi punnd marginea batistei mpturite peste pleoapa de jos i clipind din pleoapele de sus, lsnd urme fine, negre, pe batist.

302

DICK

FRAXCIS

Nimeni n asemenea momente nu i-ar fi putut terge ochii mai meticulos, am gndit n sinea mea. Am fost att de proast, a repetat ea. n ce mod. draga mea ? a ntrebat-o prin esa, lsnd clar impresia c ea deja o considera astfel pe cumnata ei de mai mult vreme. Eu... am vorbit cu Henri Nanterre, a spus Beatrice. Cnd ? a ntrebat-o rapid Litsi. Chiar acum. Sus, din camera mea. i eu i el ne-am uitat la telefonul pentru n registrri care nu dduse nici un semn de via. Pn la urm nici eu, nici Litsi nu ridicasem re ceptorul la momentul oportun. Tu i-ai telefonat ? a ntrebat-o Litsi. Da, binen eles. Beatrice a nceput s i re vin la starea-i normal de inteligen, atta ct era. Ei bine, adic... Ce i-a zis el ca s te tulbure att de mult ? a ntrebat-o Litsi nelsnd-o s-i termine gndul. Eu... Eu... El era att de drgu cnd a venit s m vad la Palm Beach. dar eu m-am nelat... m-am nelat teribil. Acum ce anume i-a zis Nanterre ? a n trebat-o din nou Litsi. A zis... s-a uitat la Litsi nspimntat, a zis c a fost convins c Roland va da ortul popii la vestea c tu ai fost la un pas de moarte... i m-a ntrebat de ce n-a murit... Dar eu... eu nici mcar n-am tiut c tu ai fost gata-gata s mori. I-am spus c n-am auzit nimic despre asta i c eram sigur s nici Roland, nici Casilia nu tiau

PRIN ESA

CASILIA

303

nimic, iar el a fost teribil de furios, a urlat... Beatrice i-a cl tinat capul. A trebuit s in tele fonul departe de ureche... nu mai puteam suporta. Prinesa privea uluit i ntristat. Litsi ! Ce s-a ntmplat ? N-ai spus nimic... Henri s-a ludat, a continuat Beatrice pe un ton jalnic, c el a pus la cale un accident pen tru Litsi, care ar fi reuit de minune dac acest... acest... Nu tia cum s m numeasc aa , c s-a mulumit s arate spre mine. El i-a salvat viaa lui Litsi. Beatrice s-a necat. N-am crezut nicio dat... absolut niciodat... c Nanterre va face ceva att de ngrozitor... c, ntr-adevr, va rni pe ci neva. i el a spus... a spus... el a crezut c Roland i Casilia n-or s vrea s mai aib al cai i mor i. i m-a ntrebat cum a reac ionat ea cnd a auzit despre Col... iar, cnd i-am spus c nu tiam nimic despre asta, el a izbucnit n urlete... A ntrebat dac Roland aflase i i-am spus c habar naveam... i el rcnea in telefon... era total ieit din
mini...

a zis c n-a crezut niciodat c ei au s reziste att... A zis c deja dura de prea mult vreme i c va mri presiunea. ocul lui Beatrice era profund. A zis c jocheul i st ntotdeauna n cale, i pune piedici, a adus oameni de paz , telefoane care s nregistreze convorbirile ; aa c mai nti avea s scape de jocheu. Apoi i va veni rndul lui Danielle, pe care o va slui i atunci nimeni nu-1 va. mi opri po Roland s semneze. A zis,

a ad ugat ea cu ochii-i rotunzi, din nou f r la crimi, ca eu s reproduc exact lui Roland -i toate amenin rile lui. M-a sf tuit s spun c el a tele fonat aici i s-a ntmplat s ridic eu receptorul.

304

DICK

FRANCIS

Prinesa ngrozit, dar cu fruntea sus, a spus : N-am s te las s -i spui lui Roland nimic, Beatrice. Henri a nchis telefonul, a continuat Bea trice, iar eu am r mas sus, n camera mea, gndindu-m c n-avea s fac toate asteea, c nu putea s slu easc chipul Danielle-ei... Ea este tot att nepoata mea ct i a lui Roland... Aa ceva n-a fi admis pentru toi banii din lume... Am ncercat s m conving singur c nu erau dect ameninri, dar el chiar o urmrise n seara aceea i el a omort, ntr-adev caii ; el s-a r, ludat cu astea... i eu n-am vrut s cred c a ncercat s-1 omoare pe Litsi... S -1 omoare !... Nu era cu pu tin... Dar el prea att de pornit... n-a fi crezut c putea fi astfel. S-a ntors implornd-o pe prin es. Casilia, poate c sunt proast, dar ticloas nu sunt. Ascultam avalana de mrturisiri cu profund nelinite. Nu voiam ca remuc rile ei trzii s dis trug planurile fcute cu atta grij. A fi pre ferat ca elurile ei iniiale s rmn puternice i intacte. L-ai sunat din nou ? am ntrebat-o. Beatrice nu voia s vorbeasc cu mine i n-a rspuns pn ce Litsi n-a pus aceeai ntrebare. L-am sunat, a recunoscut ea pe un ton ce implora iertare, dar deja plecase. Deja ? a ntrebat Litsi. Beatrice a spus cu o voce mult mai slab : El mi-a spus c nu -1 mai pot g la si acel numr. n orice caz, nici pn acum nu prea era de gsit acolo. Adic...

PRINESA

CASILIA

305

De cte ori ai vorbit cu el ? a ntrebat-o Litsi cu blndee. i la ce or din zi ? Beatrice a ezitat, dar a rspuns : Azi i ieri cam n jurul orei ase i joi di minea a i... Ea ncerca s -i aminteasc . Trebuie s fi fost miercuri seara la ase i luni de dou ori, dup ce am aflat... Vocea i s-a pierdut, recu noaterea, chiar i parial, alarmnd-o brusc. Ai aflat ce ? a ntrebat-o Litsi f r mena jamente. Ea a rspuns nefericit : Marca i culoarea mainii lui Danielle. El voia s tie... Eu habar n-am avut... A gemut brusc... c el voia s-o atace. Cnd mi-a spus la telefon nici nu mi-a venit s cred... Cnd el i-a spus lui Litsi... cnd a zis c tinerele femei n-ar trebui s ofeze singure noaptea. S-a ntors apoi spre Danielle spunndu-i struitor : Danielle, cu niciodat nu i-a face vreun ru, niciodat. Dar joi i-ai spus c eu i Danielle vom merge la cursele de la Bradbury, a continuat Litsi. Da, dar el mi-a cerut s-i spun amnunte de acest fel, a zis Beatrice furioas Voia . s fiu la curent cu cele mai m runte lucruri tot timpul. M ntreba ce se ntmpl... spunea c, dat fiind c era important i pentru mine ca el s reueasc, trebuia s-1 ajut cu detalii, orice fel de amnunte, ct de mici. Am ntrebat n aceeai manier ca Litsi, ca s n-o strnesc : n ce m sur era important i pentru dum neavoastr, doamn Bunt ? Totui, a fost iritat S-a uitat lung la . mine i n-a rspuns. Litsi a reformulat ntrebarea :

306

DICK

FRANCIS

i-a promis Henri... poate un cadou fru mos... dac reuea ? Beatrice s-a uitat nesigur la prines, al crui chip era sever, iar privirea aintit asupra mini lor aezate n poal Nimic pe lume n-ar fi . con vins-o s -i spioneze cu bun tiin gazda n fa voarea dumanului fratelui ei i mi imaginez c ncerca din rsputeri s nu-i arate pe fa dez gustul. Beatrice i-a rspuns lui Litsi autoscuznduse : Bineneles eu am partea mea din capitalul familiei de Brescou, dar te cost mult s - i menii -pozi ia social n Palm Beach... ti i seratele, la care nu invit mai mult de cincizeci de prieteni apropiai... nimic de proporii... i servitorii, n-am dect doi, so i soie... Abia dac mi-ajunge, iar Henri a spus, Henri a promis... A fcut o pauz cuprins de ndoieli. Un milion de dolari ? a sugerat Litsi. Nu, nu, a protestat ea, nu att de mult. El a zis c , atunci cnd pistoalele vor ncepe s fie fabricate i cnd el va fi ncheiat prima afacere bun cu arme, ceea ce gndea c se va ntmpla nainte de un an, mi va trimite n dar dou sute cincizeci de mii... i, dup aceea, o sut de mii n fiecare an, timp de trei ani. Nu era mult... dar, tii, pentru mine ar fi contat. O serat pentru o sut de persoane, am gndit n sinea mea sarcastic. O mic n l are ca pozi ie social printre cei bogai. Se ajungea n total la' ceva mai mult de o jumtate de milion. Diferent era vizibil. Nu am v zut nimic r n a ncerca u sconving pe Roland, a spus ea. Cnd am venit aici

PRIN ESA

CASILIA

307

am fost sigur c voi reui cu uurin , dup care urma s -mi primesc banii de la Nanterre i s fac ce vreau cu ei. V-a dat un contract scris ? am ntrebat-o. Nu, binen eles c nu, a r spuns ea uitnd c vorbea cu mine, dar mi-a promis. El este un Chiar i ea, dup ce a spus-o, i-a dat seama c Nanterre putea fi orice, de la un aristocrat pn Ia un om de afaceri, dar gentleman, n orice caz, nu. A promis, a repetat ea. Beatrice p rea s se simt mai n largul ei, ca i cum mrturisirea complet ar fi scuzat vino via. Eram nelinitit s aflu cte informaii trans misese pn a-i da seama de adevrata fa a lucrurilor, dup care ncepuser mustrrile de contiin . Multe planuri aveau s se duc pe apa .smbetei, dac ea nu relatase ceea ce voisem noi. Doamn Bunt, am spus eu cu un exces de modestie, dac Henri Nanterre v-a spus c avea de gnd s scape de jocheu, v-a dat de n eles i cum ? Sau poate cnd ? Ori unde ? Nu, n-a spus, a r spuns ea prompt, privindu-m cu dezaprobare. Dar poate c i-ai spun unde m duc i cnd, la modul la care i-a i vorbit despre Danielle si Litsi ? Pur i simplu, a rmas holbndu-se la mine. Litsi nelegnd ce-am vrut eu s aflu, a spus : Beatrice, dac i-ai povestit lui Nanterre unde ar putea fi Kit vulnerabil, trebuie s ne spui .'.cum, serios, trebuie.
(jcntleman.

308

DICK

FRANCIS

S-a uitat la el btnd n retragere. Din cauza lui (acela eram eu) Roland n-a fost de acord cu planurile lui Nanterre. Aa mi-a spus Roland. i el nsui a recunoscut-o. i-a nl at brusc capul n direcia mea. El a spuso pe fa la cin... l-ai auzit... c, atta vreme ct el se afl aici, Roland n-o s semneze. Are atta putere... to face ceea ce v spune el... i i Henri a zis c, dac n-ar fi fost el aici, totul s-ar fi aranjat chiar din prima zi, nainte de venirea mea. Totul este din cauza lui. El a fost cel care l-a determinat pe Henri s fac toate acele lucruri ngrozitoare. Din cauza lui probabil c eu nu-mi voi mai cpta banii. Aa c , atunci cnd Henri mi-a cerut dac pot s aflu cnd i unde jocheul va fi singur... ei bine, ... i-am spus c voi face... c o eram bucu roas s o fac ! Tanti Beatrice ! a exlamat Danieile. Cum ai putut ? El mi-a luat camera ! a explodat Beatrice. Au urmat cteva clipe de tcere tensionat. Apoi am spus blnd : Dac ne spui ce i-ai povestit lui Henri Nan terre, atunci n-am s m duc acolo... niciodat . Trebuie s ne spui, a intervenit prinesa vehement. Dac i se ntmpl ceva lui Kit din cauza ta, Beatrice, nu vei mai fi primit niciodat nici n aceast cas, nici la castel. Beatrice parc a mpietrit la aceast amenin are att de teribil. Pe deasupra, a spus Litsi pe un ton dur, tu nu-mi eti nici sor, nici cumnat, nici mtu.
Camera mea !

PRIN ESA

CASILIA

309

Nu suntem legai prin sentimente de familie. Tu ai dat informaii care ar fi putut duce la moartea mea. Dac ai f cut acelai lucru i n privin a lui Kit, ceea ce se pare c da, iar dac Nanterre reu ete s -1 omoare, ai s fii vinovat de coparticipare la crim i eu am s informez poliia n acest sens. Beatrice s-a pr buit total. Asta ntrecerea cu mult m sura n care ea ar fi vrut s se implice, iar ameninarea lui Litsi suna de parc s-ar fi auzit n deprtare apropiindu-se cu pai grei un viitor proces penal. Beatrice i-a r spuns lui Litsi uor ocat : I-am spus lui Henri unde-i ine maina ct st aici. Iar n seara asta i-am spus c mine o s mearg s-o ia pe Danieile pentru ultima oar... c se duce la main n jurul orei unu i jum tate... Henri a zis c este excelent... dar apoi el a vorbit despre tine la Bradbury, despre caii care au murit... i a nceput s ipe, iar eu mi-am dat seama... n ce mod m-a folosit. Fa a i s-a schimo nosit de parc ar fi vrut s plng din nou, dar, probabil, simind lipsa total de compasiune, i-a domolit impulsul i i-a plimbat privirea de la unul la cellalt cutnd mil. Litsi arta uor triumftor, aa cum m sim eam i eu, de altfel. Totui prinesa era ocat i ochii i se fcuser mari. Garajele de pe aleea aceea ntunecat ! a spus ea nspimntat. Kit, s nu te duci acolo. Nu, am asigurat-o eu. Am s-mi parchez maina n ait parte.

310

D1CK

FRAXCIS

S-a destins, vizibil mulumit de soluia sim pl, iar Danielle m-a privit czut pe gnduri, tiind c nu era adevrat. I-am fcut semn cu ochiul. Ea aproape c a rs. Cum poi ? m-a ntrebat ea. Cum poi s glumeti ? S nu spui, s nu s p u i . . . Cu uurin. Beatrice i prinesa preau nedumerite, dar n-au dat prea mult atenie. Suntei absolut sigur, am ntrebato pe Beatrice, c nu putei lua legtura din nou cu Nanterre ? Da, sunt, a rspuns ea ndoielnic i a privit nervos spre Litsi. Dar... dar... Dar ce, Beatrice ? El urma s telefoneze n seara asta aici. Voia ca eu s-i spun lui Roland despre accidentul tu i despre Col c a fost mpucat i atunci avea s afle dac Roland este gata s semneze... Iar dac nu... Beatrice se simea ncurcat. Nu puteam s -1 las s -i fac r u Danielle-ei. Nam putut ! Ochii i erau aintii spre butura neatins. i-a ntins mna cu unghii de un rou intens, ncrcat cu inele i a b ut cu sete. Prin esa abia supor tnd s-o mai priveasc pe cumnata ei, s-a ndrep tat spre u i mi-a f cut semn s vin cu ea. Am urmat-o. A intrat n sufragerie, unde masa era preg i m-a rugat s nchid ua, tit ceea ce am fcut. A spus cu o nelinite profund : Nimic nu s-a schimbat din cauza a ceea ce ne-a spus Beatrice, nu ? Nu, am spus cu o mulumire al crui sub strat ea nu-1 bnuia.

PRIN ESA

CASILIA

311

Nu putem continua aa la nesfrit. Nu putem risca s-o vedem pe Danieile mutilat . Nici lu nu poi s faci asta. Dilema era ngrozitoare, aa cum f/oise Nanterre. Nu, i-am spus. Nu pot s risc aa ceva. Dar dai-mi timp pn mari. Pn atunci nu lsai ca ameninrile s ajung la urechile domnului de Brescou. Avem un plan, avem o prghie, dar ne trebuie una mai puternic . O s scpm de Nanterre, v promit, dac ne dai acest rgaz. Tu i Litsi ? Da. Litsi a fost b rbatul care a c zut de la balcon ? a ntrebat ea voind o confirmare. Am ncuviinat din cap i i-am povestit despre mesajul-capcan, dar nu i-am spus c l-am gsit pe cel care l-a transmis. Doamne Dumnezeule ! categoric trebuie s anunm poliia. Ateptai pn mari, am rugat-o. O vom face atunci, dac va trebui. A ncuviinat cu destul uurin pentru c cercetrile poliiei ar fi dus la publicitate ; iar eu speram, de dragul lui John Smith Arnold Vincent Iloddges, c nu vom fi nevoi i s-1 dm n vileag fa de nevast. Am ntrebat-o pe prines dac pot s am o convorbire de zece minute cu so ei, ntre ul patru ochi. F r alte comentarii, m-a condus la lift i a aranjat s-1 vd imediat spunnd c era momentul cel mai potrivit, pentru c Roland nu va cobor la cin.

312

DICK

FRANCIS

M-a condus la el i ne-a l sat singuri, iar eu m-am aezat n fotoliul rou, de piele, aa cum rni-a indicat Roland. Cu ce te pot ajuta ? a ntrebat el politicos, cu capul sprijinit de sptarul nalt al scaunului cu rotile. Mai muli paznici ? L-am ntlnit pe Sammy, a continuat el zmbind vag, este un tip amuzant. Nu, nu mai multe grzi. M ntrebam dac a putea s-1 vd pe avocatul dumneavoastr, Gerald Greening, mine diminea devreme. V-ar deranja dac a fixa o ntlnire ? Asta are legtur cu Nanterre ? Da, domnule. Ai putea s-mi spui de ce vrei s-1 ntl neti pe Gerald ? I-am explicat. A spus ngrijorat c nu vedea nici o ans de succes, dar nu era nevoie s m duc la biroul lui Gerald, Gerald ar vrea s vin aici. Lumea, mi-am dat seama amuzat, este mprit n cei care merg la birourile avocailor i cei la care vin avocaii acas. Roland a spus s caut num rul lui Gerald i s-1 sun i, dac este acas, va vorbi el nsui cu avocatul. Aa c n scurt timp ntlnirea a fost fixat. El va veni aici nainte de a se duce la birou, a spus Roland ntinzndu-mi receptorul s-1 pun n furc. La opt i jumtate. S i se dea micul dejun. Da, domnule. A nclinat uor din cap. Noapte bun , Kit.

PRIN ESA

CASILIA

Am cobort la cin, care s-a servit ntr-o tcere mai mare ca niciodat i mai trziu, aa cum ameninase, a sunat Nanterre. Cnd i-am auzit vocea, am ap sat pe butonul de nregistrare, nu pe cel de conferine. Vorbesc cu oricine, dar nu cu tine, a spus el. Atunci, nu vorbeti cu nimeni. A ridicat vocea : Vreau s vorbesc cu Casilia. N u. Vreau s vorbesc cu Roland. N u. Cu Beatrice. N u. Ai s-o regrei, a urlat el i a trntit recep torul.

u i Litsi l-am primit pe Gerald Greening n salonul de diminea unde el a mncat ' scrumbii afumate, urmate de ou cu unc, toate aduse de Dawson, care fusese anunat din vreme. Mda, mda, a mormit Greening n timp ce noi i explicam ce voiam. Mda... nu este absolut nici o problem. Vrei, te rog, s-mi dai untul ? Era rotofei i jovial i-i mngia stomacul. Ave i pu in pine pr jit ? i-a scos din serviet un bloc-notes mare pe care a nceput s-i ia notie.

314

DICK

FRANCIS

Da, da, a spus el continund s scrie. Am neles fondul problemei. Dorii ca inteniile dum neavoastr s fie formulate n termeni legali foarte exaci, aa-i ? I-am rspuns c da. i dori ca toate acestea s fie i btute Ia main i pecetluite cu sigiile de rigoare ? Da, v rugm, am spus. n dou exemplare. Nici o problem . Mi-a dat absent ceaca de cafea ca s i se mai toarne o por ie fierbinte. A putea s le aduc aici n jur... de... i-a consultat ceasul... s zicem ora dousprezece, la prnz. Este n ordine ? I-am rspuns afirmativ. i-a uguiat buzele. Mai repede nu pot. Trebuie formulat corect, btut la main fr greeli, toate acestea verifi cate, plus drumul cu maina din City pn aici. I-am neles punctul de vedere. A dori puin gem. I l-am dat. Altceva ? Da, a spus Litsi aducnd de pe o mas de alturi formularul redactat n francez care fusese n servieta notarului. Am vrea s ne dai un sfat n privina acestuia. Gerald a spus surprins : Singur franujii l-au luat cu ei cnd domnul de Brescou a refuzat s-1 semneze ? Acesta este un duplicat n alb, necompletat, a spus Litsi. Credem c acel pe care Henri Nanterre l voia semnat reprezenta prima pagin de la un ntreg dosar de documente. Eu i Kit dorim ca acest exemplar nefolosit s constituie prima pa gin a dosarului nostru. I l-a nmnat lui Greening.

PRIN ESA

CASILIA

315

Dup cum vedei, este un formular de contract, cu spaii pentru detalii i este n francez, bineneles. Trebuie s aib valoare de document, altfel Henri Nanterre nu l-ar fi folosit. Propun ca spaiile goale s fie completate n francez, astfel ca acesta impreun cu cellalt document care-1 nsoete s constituie un contract obligatoriu, n conformilate cu legea francez. V-a fi foarte recunosctor, a continuat el pe tonul s cel mai princiar, u dac i n-ai sftui cum s-1 redactez. n francez ? a ntrebat Greening nelinitit. n englez ... Eu am s -1 traduc. Am lucrat amndoi asupra documentului pn ce am fost mul umi iar Greening s-a i, arun cat asupra celei de a patra felii de pine pr jit, l invidiam nu pentru ct era de rotofei, nici pentru apetitul lui, ci pentru c nu trebuia s se abin de la nimic. Aa c mi-am nghiit vita minele fade dorind ca mcar s miroas a mic dejun. El a plecat dup a cincea felie de pine prjit lundu-i notiele i promind s treac imediat la aciune ; i, inndu-se de cuvnt, a reaprut n maina sa condus de ofer la dousprezece fr zece. Eu i Litsi ne aflam n bibliotec i ne uitam pe fereastr, aa c i-am deschis ua din fa roto1 iului avocat i l-am poftit n biroul folosit de micua doamn Jenkins. Acolo am ataat la prima pagin a documente lor impuntoare aduse de Greening formularul original n francez i o fotocopie a lui la cellalt grupaj, completate i btute la main ordonat, fiind lsate spaii mari pentru semnturi.

316

DICK

FRANCIS

Am luat apoi liftul i am urcat la Roland de Brescou n salon, unde ne ateptau cu toii : el, prinesa i Danieile. Gerald Greening cu gesturi uor teatrale le-a prezentat la fiecare pe rnd documentele, pxecum i lui Litsi, rugndu-i s -i semneze numele de patru ori, o dat pe fiecare din formularele n francez i o dat la sfritul fiecrui document. Cele dou dosare erau legate n marginea din stnga cu o panglic roz, ca testamentele, iar n dreptul fiecrei semnturi de la sfrit era aplicat un sigiliu rou, rotund. Greening i-a pus pe fiecare n parte s repete cuvintele vechi de secole cerute de pecetluirea do cumentului i le-a spus s pun degetul pe sigiliu, el nsui fiind martor la fiecare semntur. M-a x-ugat s fiu i eu martor altura de el, ceea ce am fcut. Nu tiu n ce m sur toate acestea sunt absolut necesare, a spus el fericit, dar domnul Fielding a vrut ca aceste documente s nu poat fi atacate prin nici un subterfugiu al legii. Sper c-nelegei cu toii exact ceea ce ai semnat i, ca atare, dac nu sunt arse sau distruse, aceste docu mente sunt irevocabile. Toi au dat din cap n semn de ncuviinare, iar Roland de Brescou cu tristee. Asta-i splendid, a spus Greening expansiv i a nceput s-i plimbe privirea prin camer i s se uite din cnd n cnd spre ceas ateptnd. i acum, Gerald, dorete pu vin in de Xeres ? a sugerat prinesa uor amuzat.

PRIN ESA

CASILIA

317

Prines Casilia, asta este o idee grozav ! a spus el cu o surpriz prefcut. Un pahar ar pica nemaipomenit. M-am scuzat fa de to dat fiind c urma i s clresc la Windsor la dou i jumtate i deja ar fi trebuit s fiu plecat de cincisprezece minute. Litsi a strns documentele semnate, le-a pus n plicul mare n care le adusese Gerald i mi le-a nmnat. Nu uita s telefonezi, a spus el. N u. A ezitat, dup care a spus : Noroc. To i au crezut c se referea la curse, ceea ce era ntru totul firesc. Prinesa nu avea nici un cal pentru astzi, deoarece aproape niciodat nu mergea la Windsor, neavnd nici o loj acolo. Beatrice i petrecea ziua la coafor, spre a-i repara respectul fa de sine. Litsi l nlocuia pe Sammy care, probabil, se odih nea. Nu m ateptasem ca Danielle s vin cu mine din proprie iniiativ, dar a cobort o dat cu mine din apartamentul lui Roland i m-a ntrebat : Dac vin cu tine poi s m duci la studio la ase i jumtate ? Chiar cu o or mai devreme. vin ? S Da, am spus. A ncuviin at din cap i s-a dus n camera ei s-i ia haina, dup care ne-am ndreptat spre garaje aproape ca-n vremurile noastre bune. M-a urmrit cu privirea fr alte comentarii ct timp am verificat maina, ateptnd la o oarecare dis tan cnd am pornit motorul i am apsat pe

318

DICK

FRANCIS

pedala de frn, iar, n drum spre Windsor, am vorbit despre Gerald Greening, despre Beatrice i reedin a de la Palm Beach i despre slujba Danielle-ei : subiecte sigure, care nu puneau pro bleme, dar eu eram bucuros pentru c ea se afla lng mine i asta-mi era suficient. Purta o jachet de ploaie, gri-verzuie, bordat cu blan , pe care i-o fcusem cadou de Crciun, pantaloni negri, helanc alb, iar pru-i negru, bogat era strns la spate cu o panglic de creton, lat i cu flori. P rerea unanim a celorlal i jochei c ea ar fi for midabil" n-am gsit niciodat c nu i s-ar potrivi. Am ofat cu vitez spre Windsor i din parcare am plecat rapid spre camera cntarului unde l-am gsit pe Dusty nvrtindu-se ncoace i ncolo, cu ochii pe ceas. Ce-i face glezna ? m-a ntrebat suspicios, nc chioptezi. Cnd clresc, nu, i-am rspuns. Dusty 1 mi-a aruncat o privire demn de numele s i a plecat gr u bit, iar Danieile a spus c se duce s-i cumpere un sandvici i o cafea. O s fie totul n ordine dac rmi singur ? Bineneles... altfel n-a fi venit. n lunile trecute, ea se mprietenise cu soia antrenorului din Lambourn pentru care clream adeseori i cu so iile a doi jochei, dar eu tiam c se simea stingher n dup-amiezele cnd venea la curse fr mtua ei. n cursa a patra nu clresc. Aa c o putem urmri mpreun, i-am spus. Da, du-te i te schimb, ai ntrziat.
1

Prfuit , neinteresant , plat

(eng.).

PRIN ESA

CASILIA

319

Pachetul cu documente l luasem cu mine pe hipodrom, nu -1 lsasem n main, aa c la ves tiar i l-am dat n grij secundului meu. Locul n. care acesta pstra n siguran orice (ca, de pild, propriul portmoneu), rivaliza cu subsolurile Bncii Angliei n care era depozitat tezaurul i acel loc nu era altul dect buzunarul foarte ncptor al orului su, de material plastic. orul, presupun c fusese conceput exact pentru acest scop : n vestiar nu existau lac te i fiecare i atrna hainele n cuier. Nu era o zi cu curse dificile. Am ctigat-o pe prima la care am participat (care era a doua in program) cu douzeci de lungimi, ceea ce Dusty a considerat c este mult prea mult, i am pierdut-o pe urmtoarea exact cu aceeai distan, ceea ce iari 1-a nemulumit. A urmat cursa a patra pe care am privit-o din tribun cu Danielle. Intre timp, pe Danielle o mai z risem n treac t n drumurile dintre camera cntarului i padocul de prezentare. I-am relatat vetile ce le aflasem despre Joe, jocheul rnit la Sandown, care acum era contient i n curs de vindecare iar ea mi-a spus c buse o cafea mpreun cu Betsy, soia antrenorului din Lambourn. Totul a fost bine, a spus ea, pur i simplu, bine. Era a treia zi din martie, o zi rece i vntoas , iar pn la Festivalul Naional de Vntoare de la Cheltenham nu mai era dect o sptmn. Betsy spune c este pcat c n-ai

s mai clreti pentru Cupa de Aur, acum, c srmanul Col este mort.

320

DICK

FRANCIS

Doar dac cumva vreun biet nenorocit nu-i rupe gtul. K it ! Asta-i piesa. Ea m-a privit ca i cum n-ar mai fi fost nevoie s-i reaminteasc, iar mie mi-a prut ru c am fcut-o. Am ieit n cursa a cincea ntrebndum dac aceast zi nu era cumva un fel de test : dac ca nu voia s se conving definitiv n ce msur putea face fa sau nu la tot ceea cc-i rezerva viaa n cazul n care rmnea pentru totdeauna cu mine. M-am simit cuprins de un uor fior n btaia vntului i m-am gndit c pericolul de a o pierde era cel mai ru din toate. Am terminat cursa al treilea i cnd mam ntors n padocul unde se scoteau cile de pe cai am gsit-o acolo pe Danieile ateptndu-m. Arta ciudat, era palid i tremura vizibil. Ce este ? am ntrebat-o brusc, cobornd de pe cal. Ce s-a ntmplat ? El este aici, a spus ea ocat. Henri Nanterre. Sunt sigur... El este. Ascult, i-am spus, trebuie s intru s m cnt resc, doar s stau pe cntar. M ntorc imediat. Rmi n faa uii de la camera cntaru lui... Nu te mica de acolo. N u. S-a dus unde i-am ar tat, iar eu am scos aua de pe cal i am fcut unele comentarii vagi, d ttoare de sperane proprietarilor, care erau totui ncntai. Am trecut cntarul, i-am dat secundului meu aua, cravaa i toca i am ieit afar la Danieile care se oprise din tremurat, dar nc prea tulburat.

PRIN ESA

CASILIA

321

se ndreapt spre mine, venind de jos, croindu-i drum prin mulime spunnd scuza i-m " i uilndu-se din cnd n cnd la mine de parc verifica unde sunt. Eti sigur c a fost el ? Era exact ca-n fotografie, aa cum l-ai des cris tu. La nceput nu mi-am dat seama... apoi i-am recunoscut. Am fost... A nghiit n sec... Am fost ngrozit . Se strecura printre oameni alu necnd ca un pete. El este, am spus posomort. M-am furiat din calea lui, a spus Danielle. M-a cuprins un fel de... panic . Nu m puteam mica repede... erau atia oameni, toi urmrind cursa i eu i deranjam... i, cnd am reuit s prsesc tribuna, cursa se terminase... i am aler gat. Ce-am s fac acum ? Tu c l reti n cursa urmtoare. Ei bine, ceea ce ai de f cut este plictisitor de moarte, dar ai s fii n siguran. Am zmbit cerndu-mi scuze. Du-te la toalet i stai acolo. Gsete un scaun i ateapt. Spune-i ngrijitoarei c i-e ru, c leini, c eti obosit, orice. Stai acolo pn se termin cursa i am s vin s te iau. O s dureze o jumtate de or, nu mai mult. Am s-i trimit pe cineva cu un mesaj... i s nu iei afar dac mesajul nu este de ia mine. Ne trebuie o parol... Zi de Crciun, a spus ea. O.K. S nu iei de acolo fr aceast parol nici dac i se spune c sunt n drum spre spital

Unde l-ai vzut ? am ntrebat-o. n tribun n timpul cursei. A prut c

322

DICK

FRANCIS

sau orice altceva de acest fel. Am s-i spun parola secundului meu i o s -1 trimit pe el s te ia dac eu nu pot... dar voi veni, am asigurat-o eu vznd teama extraordinar de pe chipul ei. Am s clresc al dracului de atent. ncearc s nu te vad Nanterre cnd intri acolo, dar dac te vede... S nu ies afar, a spus ea. Nu te ngrijora, n-am s ies. Danieile... Da ? Te iubesc, i-am spus. A clipit, a nclinat uor din cap i a plecat repede, iar eu mi-am zis c Nanterre avea de unde s tie c sunt la cursele de la Windsor, nu trebuia dect s se uite n ziar. i mi-a mai trecut prin minte c eu i oricine din familia prin esei eram vulnerabili pretutindeni, nu numai pe aleile ntu necoase. Am urmrit-o pe Danieile cu privirea pn a disprut ntr-un loc n care Nanterre nu se putea duce dup ea, apoi m-am ntors grbit s-mi schimb cazaca i s m cnt resc. Nu l-am zrit pe fran uz nic ieri, ceea ce nu nsemna c nici el nu m vzuse. Natura prin excelen public a slujbei mele, putea, totui, s acioneze n favoarea mea, mi-am zis n gnd. Era dificil pentru Nanterre s m atace la curse, pentru c pretutin deni unde mergeam m aflam n vzul mulimii, n padocurile de prezentare, pe cai. n tribune... oriunde se ducea un jocheu n culorile unui pro prietar capetele se ntorceau ca s-1 vad. Cnd

ieea de pe hipodrom intra n anonimat. Am alergat n acea ultim curs de la Windsor cu o concentraie extrem, mai ales c era o cui's

PRIN ESA

CASILIA

323

de steeple pentru debutani, ceea ce reprezenta n totdeauna o mare cot de neprev zut. Calul meu nu era antrenat de Wykeham, ci de soul lui Betsy, antrenorul din Lambourn, i trebuie s recunosc c acesta preg tea caii cu minuiozitate, nefiind adeptul lucrurilor fcute de mntuial. Soul lui Betsy a fost mulumit cu locul al patrulea pentru c mnzul srise bine, iar eu i-am spus : Data viitoare va ctiga"', aa cum se obi nuiete, spre a-i face plcere lui i proprietarilor. M-am cntrit pentru locul al patrulea, mam schimbat rapid, mi-am luat documentele de la secund, i am scris un bileel pentru Danielle : ..s-au ivit zorii zilei de Crciun. E timpul s mergem". In cele din urm Betsy a fost cea care a , dus biletul la toalet, de unde a ieit zmbind un minut mai trziu cu Danielle alturi. Am oftat uurat ; la fel i Danielle, se pare. Betsy a cltinat din cap la jocul nostru copilresc, dup care eu i Danielle am plecat n grab spre parcajul care se golea. L-ai vzut pe Nanterre ? a ntrebat Danielle. Nu. Nic ieri. Sunt sigur c era el. Da, i eu la fel. Maina rmsese aproape singur n captul parcrii, vecinele ei plecaser. M-am oprit la o oarecare distan i am scos din buzunar demarorul automat. Dar, de obicei, dispozitivul sta se folosete < nd este ger, a spus Danielle surprins.

324

DICK

FRANCIS

Mda, am rspuns i am apsat pe comand. N-a fost nici o explozie. Motorul a pornit lin, prinznd via. Ne-am ndreptat spre main i am fcut i celelalte verificri, pentru orice eventuali tate, dar n-am gsit nimic. Dar dac ar fi explodat ? a ntrebat Danieile. Mai bine maina s sar n aer dect noi. Crezi c el ar fi n stare s o fac ? Nu tiu. Nu m deranjeaz s iau unele precauii, chiar dac se dovedesc inutile. Un re gret de genul : Dac a fi fcut doar cutare lucru" ar putea s ne coste mult. Am ieit pe autostrad i la prima intersecie am virat-o n direcie opus. Asta ine tot de Dac a fi f cut doar cutare iucru", m-a ntrebat Danieile ironic. Vrei s te trezeti cu vitriol n ochi ? Nu n mod special. Ei bine... nu tim ce surprize ne preg tete Nanterre. i pe o autostrad este foarte uor ca o main s stea n urma ta ore n ir neobservat. Nu-mi place s ne pomenim cu el aruncndu-se asupra noastr pe strzile acelea mici din Chiswick. Cnd am ajuns la cealalt intersecie, am fcut manevra invers, iar Danieile studia traficul n oglinda retrovizoare. Tot drumul nu s-a inut nimeni de noi, a spus ea. Bine. Deci ne putem relaxa ? B rbatul care vine s te ia disear se numete Swallow, i-am spus. Cnd sosete maina,

PRIN ESA

CASILIA

325

roag-i pe zdrahonii aceia de la poarta studioului s-1 ntrebe cum l cheam Dac nu . spune Swallow. verific la firma de la care am nchiriat maina. Mi-am scos portmoneul. Cartea lor de vizit o gseti acolo, n prima despritur. A luat cartea de vizit si mi-a restituit porto felul. A mai rmas ceva la care nu te-ai gndit ? i eu a vrea s tiu. Chiar i cu abaterea n direcie opus, drumul de la Windsor la Chiswiek era scurt i am sosit pe strzile din preajma studioului cu o or bun nainte de ase i jumtate. Vrei s te duci la slujb mai devreme ? Nu... Parcheaz maina unde putem s privim rul. Am gsit un loc de unde se vedea apa maronie ce curgea lin i acoperea peticele de ml cnd venea fluxul. Pescruii zburau mpotriva vntu lui, scond ipete rguite i ntr-o barc patru vslai, cu spinrile curbate trgeau la rame din rsputeri. Am... -... am ceva s-i spun, a zis Danielle nervoas. Nu acum, am rspuns strbtut de un fior. Nu tii despre ce este vorba. Astzi a fost un test, i-am spus. Danielle a rspuns alene : Am uitat c uneori citeti gndurile. De data asta chiar ai fcut-o. Sunt zile mai bune dect ziua de azi, i-am spus fr nici o speran. i mai rele.
Nu. Nu foarte des. tii asta.

:i2fi

DICK

FRANCIS

Ara ncuviinat din cap. Nu fi att de trist, a zis ea. Nu pot s su port s te vd aa. N-am s mai fiu dac te mrii cu mine, i-am zis. Vrei, ntr-adev r ? D a. Nu arta prea bucuroas. Cred c totul era pierdut. Eu... -... s-a blbit ea, dac n-o s mai fii trist, am s m mrit cu tine. Am crezut c n-am auzit bine. Ce-ai spus ? am ntrebato. Am spus... S-a oprit. Vrei s te nsori cu mine sau nu ? Poftim ce ntrebare ! M-am aplecat spre ea i ea a venit spre mine i ne-am s rutat de parc ne-am fi reg sit dup o desprire ndelungat. Am sugerat s ne mutm pe bancheta din spate, cum, de altfel am i proce dat, dar nu ca s facem dragoste, pe de o parte, pentru c era nc zi i treceau mul i pietoni, pe de alta, pentru c spa disponibil nu era iul satis fctor. Ne-am mbriat, ceea ce dup toate aceste sptmni mi prea dc-a dreptul incredibil i am spus-o de cteva ori, mai-mai s devin plic tisitor. N-am avut de gnd s fac acest pas, mi-a mrturisit ea. Cnd m-am ntors din ara Lacuri lor voiam s g sesc o modalitate de ai spune c totul s-a terminat... c a fost o greeal.

PRIN ESA

CASILIA

327

cu tine att de mult... simindu-i lipsa ieri... Lucruri obinuite... Vznd ct te respect Litsi, Betsy, care mi-a spus c sunt norocoas... i soia lui Joe... tii, ea a dat totul peste cap. Absolut totul. Era ntr-o stare, ba transpira, ba o apucau frigurile... i mai era i gravid... Am ntrebat-o cum poate tri cu aceast team... i a spus c se puneau n cntar dou lucruri : teama al turi de Joe i lipsa de team, dar fr Joe, aa c alegerea era uoar. Am mbriat-o s t r ns . i simeam inima btndu-i cu putere. Astzi mi-am pus o mulime de ntrebri, am examinat lucrurile pe toate prile, a continuat ea. M-am ntrebat dac acceptam viaa din lumea curselor i iernile i starea de nelinite perma nent... Privindu-te cum clreti toi caii aceia fr s tii... fr s-i pese... dac va fi ultima ta jum tate de or din via ... i toate acestea repetndu-se de cinci sau ase sute de ori n fiecare an. I-am privit i pe ceilal i jochei cum plecau din pa docul de prezentare i toi erau la fel ca tine... per fect calmi, de parc s-ar fi dus la birou. Este mult mai bine dect ntr-un birou. Da, pentru tine. M-a s rutat. Po i s -i mul umeti lui tanti Casilia pentru c m-a fcut s vin din nou la curse, de ruine... Dar cel mai mult poi s-i mulumeti soiei lui Joe. Astzi m-am

Ce te-a determinat s te rzgndeti ? Nu tiu,... o mul ime de lucruri. Fiind

gndit foarte clar la ce ar fi viaa pentru mine fr tine... N-ar exista team i nici Kit... aa cum a spus ea... Cred c am s aleg teama.

328

DICK

FRANCIS

i fruntea sus. Cnd sus, cnd plecat n p mnt. Soia lui Joe spunea c aa este pentru toate nevestele n diverse momente din existen a lor. i pentru civa brbai, presupunem c este la fel. Ce ciudat, cum i se poate schimba complet viaa ntr-o singur clip, mi-am zis n sinea mea. Pcla de nefericire care m nvluise n ultimele luni se destrmase ca o pnz de pianjen. M simeam cu inima uoar, miraculos de fericit, chiar mai fericit dect la nceputul prieteniei noas tre. Pesemne c , ntr-adev r, mai nti trebuie s pierzi i apoi s rectigi ca s cunoti acest gen de bucurie. N-o s te r zgndeti ? am ntrebat-o. Nu, n-am s m r zgndesc, a rspuns ea i o bun bucat de vreme a fcut tot ceea ce se putea face, innd cont de spaiul restrns pentru a-mi dovedi c aa este. n cele din urm am condus-o la studio, iar eu m-am ntors ntr-o stare euforic, n Eaton Square, dar am revenit cu picioarele pe pmnt la timp spre a-mi parca maina la timp i cu grij la locul obinuit, la garaje. Am oprit motorul i am r mas o vreme la vo lan, privindu-mi vag minile i gndindu-m ce m-ar putea atepta mai departe. M-a strbtut un fior n moalele capului. Apoi am telefonat acas i Litsi mi-a rspuns imediat de parc ar fi atep tat telefonul meu. Sunt n alee, i-am spus.

PRIN ESA

CASILIA

329

2 0
"X Tu tiam nici cum, nici cnd, nici dac i / \/ va face apari ia. Noi i indicasem o ans i i oferisem un mo t i v . i dezvluisem timpul i locul de unde ar fi putut ndep rta obstacolul de netrecut ce-i st tea n cale : dar, dac el avea s dea curs invita iei indirecte, numai Dumnezeu tia. Henri Nanterre... nsui numele lui suna ca o ameninare. M-am gndit la prezena lui la Windsor. Cum i croise drum prin mulimea din tribune, strecui ndu-se cu abilitate ca s se afle n apropierea Danielle-ei. M-am gndit c pn n acea dup amiaz s-ar fi putut ca el nici m car s nu fi tiut toarte bine cum ar ta ea. Lunea trecut cnd i tiase anvelopele i o urmrise, o vzuse pe ntu neric i o recunoscuse dup main, nu dup chip. Probabil c o z rise cu Litsi la Bradbury, dar pesemne c nu prea de aproape. Trebuie s fi tiut c tnra care -1 nsoea pe Litsi era ea. Pentru c Beatrice i spusese c ci vor veni cu mine la hipodrom. S-ar fi putut ca Nanterre habar s nu fi avut c Danielle m nsoise la Windsor pn cnd n-o vzuse cu mine de mai multe ori n padocul de prezentare i n tribun n timpul cursei a patra. S-ar fi putut ca el s fi venit la Windsor f r nici un plan dinainte stabilit, dar ceea ce a pus la cale end a ntlnit-o a fost ceva de comar. Toate acestea mi treceau prin minte nu n pro pria mea main, ci stnd pe jos, pe o pern de

330

DICK

FRANCIS

buret, n garajul unde Danieile i inea micul Ford. Una din uile garajului era deschis cam de un lat de palm, att ct s pot s vd Mercedes-ul i o bun parte din garajele care d deau spre in trarea n alee. C iva oameni se ntorceau de la lucru, deschideau garajele, bgau mainile nun tru i le nchideau. Ali civa ieeau seara n ora, aa c reluau procesul, dar pe invers. Mecanicii plecaser demult i n garajele lor era linite. Numeroase maini, asemeni Mercedesului, erau parcate afar, lng bordur, lsnd un mic culoar liber pe centru. Amurgul s-a transformat n noapte i agitaia din preajm s-a stins l snd locul unui zgomot n deprtat, febril al traficului londonez. Stteam li nitit, avnd lng mine cteva lucruri pe care mi le adusesem, precum o sticl de Perrier, somon afumat i un m r, reexaminnd cu ochii min ii di verse posibiliti, dintre care nici una nu s-a n tmplat. Cam la fiecare jum tate de or m sculam n picioare, mi dezmoream coloana, fceam civa pai n jurul mainii lui Danieile i m aezam iar. Nu s-a ntmplat nimic de un interes deosebit la garaje, iar limbile ceasului meu se micau cu o n cetineal de melc ; ora opt, ora nou. zece. M-am gndit la Danieile i la ceea ce-mi spu sese la desprire : De dragul lui tanti Casilia sper ca arpele cu clopoei s-i fac apariia la garaje, dar, dac vei fi omort, n-am s te iert niciodat. Un gnd pentru eternitate, i-am spus. Ia- i toate m surile ca eternitatea s-o pe treci aici, pe pmnt, cu mine.

PRIN ESA

CASILIA

331

Da, doamn, i-am spus i am srutat-o. arpele cu clopo ei trebuia s soseasc , totui, mai devreme, mi-am zis n sinea mea cscnd, pe cnd minutarul trecea de ora unsprezece. De obi cei, eu veneam la garaje la ora unu i jumtate ca s am vreme s ajung n Chiswick nainte de ora dou. i m-am gndit c, dac Nanterre plnuia un atac fizic direct de orice fel, el va trebui s-i fac apariia cu mult nainte spre a-i cuta un loc unde s se ascund. Eram sigur c el nu venise nainte de ora apte pentru c cercetasem fiecare cotlon nainte de a m instala n garaj i alte in trri, n afar de cea dinspre strad, nu mai exis tau. Dac de atunci se furiase pe undeva fr ca eu s-1 vd, probabil c vom avea cu toii necazuri. La unsprezece i un sfert mi-am dezmor it iar picioarele plimbndu-m n jurul mainii lui Da nielle, dup care m-am aezat din nou. La unsprezece i aptesprezece minute petele a venit senin la momeal. Sperasem i-mi dorisem din tot sufletul s vin, l ateptasem... i, totui, atunci cnd i-a fcut apariia, am simit cum pielea mi se ncreete cu prins de o team animalic , de parc tigrul ar fi stat, ntr-adevr, la pnd n ateptarea cprioarei. A mers direct spre garaje ca i cum ar fi avut a main acolo. Nu era un mers propriuzis, ci mai degrab aluneca lin ca un tipar. i ntorcea capul dintr-o parte n alta, uitndu-se la mainile t cute, parcate pe alee, i, chiar i n lumina slab ce abia se filtra de sus, prin fe restrele de la cldirile din preajm, forma nasului

a maxilarelor rmnea inconfundabil.

DICK

FRANCIS

Se apropia din ce n ce mai mult ; i, din cte mi-am dat seama, nu c uta o ascunz toare, ci se uita dup maina mea. Pentru o clip de groaz i-a ndreptat privi rile direct spre ua uor cr pat a garajului unde m aflam, dar eu stteam complet nemicat, n n tuneric, mbrcat n haine de culoare nchis i am nceput s respir din nou abia cnd a p rut a nu vedea nimic care s-1 alarmeze sau s-1 nfricoeze. Nanterre este aici, mi-am spus plin de bucurie : chiar aici, n fa a ochilor mei i tot ceea ce pl nuisem avea s se mplineasc . Indiferent ce se va ntmpla, pn acum presupunerile noastre n-au dat gre, am recunoscut n sinea mea. Nanterre a privit napoi, n direcia de unde venise, dar nimic n-a prut a-1 neliniti. A venit i mai aproape de maina mea. S-a oprit lng ea, dup care a mai f cut c iva pai stpn pe sine i a descuiat portiera cu un peraclu de parc i-ar fi petrecut toat via a ocupn du-se numai de furturi. Al dracului de bine lucrat, mi-am zis n sinea mea i am auzit zgomotul capotei cnd a apsat pe butonul de decuplare din interior. A ridicat capota, a fixat-o i s-a aplecat asupra motorului luminndu-1 cu o lantern ca i cum ar fi reparat ceva, aa c oricine ar fi venit n acel moment la garaje n-ar fi dat nici o atenie. Dup o vreme a stins lanterna, a l sat capota n jos, lin, f a o trnti brusc, r cum ar fi fost normal, i a ap sat-o cu ambele palme ca s-o n chid , n cele din urm , a ncuiat f r zgomot i portiera ; cnd s-a r sucit pe c lcie ca s plece l-am vzut zmbind.

PRIN ESA

CASILIA

333

M-am ntrebat dac ceea ce l sase n motor era un obiect de material plastic ca i armele sale. A mai fcut civa pai de-a lungul garajelor nainte ca eu s m ridic n picioare, s m strecor pe u i s pornesc dup el, nevoind s m aud prea curnd. Am ateptat pn a ajuns n dreptul unei anume maini, mic, alb, parcat lng bordur i atunci am alergat n urma lui f r s fac zgomot pe cal darm, cu pantofii mei cu tlpi de gum. Cnd am ajuns n spatele lui, am aprins lanterna. Henri Nanterre, am spus. A rmas nemicat un lung moment, fiindu-i imposibil s-i revin din oc. Apoi, cu micri ne sigure, a cotrobit n bluzonul de gabardin ncer cnd s-i scoat pistolul. Sammy, am strigat i Sammy a nit ca un glon din maina mic i alb, scond un urlet care, alturi de vocea mea, a umplut aleea lini tit cu un zgomot ce prea o adevrat rafal de artilerie. Nanterre reuise s-i scoat pistolul, chipul fiindu-i cuprins de lividitate. L-a ndreptat asupra mea ochind... i Sammy, confirmndu-i renumele, dintr-o lovitur cu piciorul, i l-a zburat din mn. Nanterre a nceput s alerge abandonndu-i pistolul czut cu zgomot pe caldarm. Eu i Sammy am alergat dup el i, dintr-o alt main mai mare, parcat pe alee, au nit Tho mas i Litsi strignd vitejete, cu lanterne aprinse, ainndu-i calea. Thomas i Litsi l-au oprit, iar eu i Sammy l-am prins. Sammy a legat mna strng a lui Nan-

334

DICK

FRANCIS

terre de braul drept al lui Thomas cu o sfoar din nylon, c reia i-a aplicat o tehnic a nodurilor cu totul deosebit. Nu este cel mai elegant mod de a face o cap tur, mi-am zis, dar, n orice caz, este eficace : i, cu tot zgomotul produs, nimeni n-a ieit afar ca s pun ntrebri curioase n privina trboiului, nimeni din Londra n-ar face o asemenea prostie. Aleile ntunecoase erau alei ntunecoase i, dac se mai auzea i scandal pe ele, era cu att mai ru. L-am obligat pe Nanterre s mearg napoi spre Mercedes. Thomas mai mult l-a tras, iar Sammy venea n urma lui aplicndu-i cte o lo vitur de picior ncurajatoare peste gambe. Cnd am ajuns lng pistol, Sammy l-a ridicat de jos, l-a cntrit surprins n mn i a fluierat scurt. Are gloane ? l-am ntrebat. A scos nc rc torul i a ncuviin at dnd din cap. apte, a spus. Micu i str e lucitoare. A bgat ncrctorul la loc, a aruncat o privire n jur i l-a ascuns sub o main din apropiere ti ind c eu nu voiam s-1 folosesc. Nanterre ncepuse s-i revin la modul lui aro gant de a se comporta i s amenine plin de tupeu c ceea ce fceam noi era mpotriva legii. N-a men ionat care lege i nici nu avea dreptate. n anumite condiii, arestarea cetenilor era perfect legal. Netiind cum vor evolua lucrurile, a trebuit s facem cele mai bune planuri lund n considerare toate eventualitile. nchiriasem mica main alb i cealalt mai mare, de culoare nchis, amndou

PRIN ESA

CASILIA

335

cu ferestre uor colorate, iar eu i Thomas le par casem n cursul dimineii n locuri unde tiam c nu incomodam pe nimeni : cea mare la intrarea pe alee, foarte aproape de strad i pe cea alb la jumtatea distanei dintre aceasta i Mercedes. Litsi, Thomas i Sammy intraser n maini dup ce eu cercetasem ntreaga zon i-i telefona sem lui Litsi dndu-i toate asigur rile, iar ei se pregtiser s atepte pn la ora unu i jumtate i s spere. Nimeni nu tiuse ce va face Nanterre dac va veni la garaje. Hotrsem c, dac va veni pe lng Litsi i Thomas i se va ascunde nainte de a ajunge la maina alb, Litsi i Thomas vor semnaliza prin lanterne ca eu i Sammy s s rim n le ajutor ; ne-am dat seama c, dac va veni pe lng Sammy, va fi n raza mea vizual to i vor atepta i sem nalul meu, ceea ce s-a i ntmplat. Am fost cu to ii de acord c , dac Nanterre i va face apariia n zon, s-ar putea s se hotrasc s rmn n maina sa pe strad ateptndu-m s vin dinspre piaet, i, dac proceda aa sau dac nu venea deloc, nsemna c noi ne-am pier dut o bun bucat de vreme pregtindu-ne pentru Mai era i pericolul c chiar dac , venea, l puteam pierde, putea s se strecoare printre cap canele noastre i s scape ; i mai putea fi i-un pericol i mai mare i anume acela c el avea s intre n panic i s recurg la pistol, ceea ce n semna c unul sau mai mul i dintre noi ar fi fost posibil s fie r ni i. Totui, atunci cnd acel mo

un mare bluf.

ment a venit, cnd el i-a scos pistolul i la n dreptat asupra mea, pericolul cruia trebuise s-i

336

DICK

FRANCIS

fac fa atta vreme a trecut aa de repede c brusc a p rut a nu fi existat i nici nu merita a fi luat n consideraie. Plnuisem ca, dac-1 prindem pe Nanterre s-1 ducem n garajul unde l ateptasem s vin, dar, n timp ce mergeam pe alee, am fcut o rapid regndire a planului i m-am oprit lng maina mea. Ceilal i s-au oprit i ei uitndu-se la mine n trebtori. Thomas, i-am spus, dezleag-1 pe Nanterre de la mna ta i leag -1 de oglinda retrovizoare din stnga. Thomas, f r s pun nici o ntrebare, a tras de un la de pe unul din degetele sale i toat sfoara a c zut de pe ncheietura minii : talentele lui Sammy par fr limite. Thomas a legat sfoara cu noduri mult mai sigure de suportul solid al oglinzii retrovizoare, iar Nanterre continua s ipe c facem nite greeli pe care le vom regreta. Tac-i fleanca, i-am spus pe un ton la fel de ridicat, dar fr prea mult efect. S-i punem clu, a sugerat Thomas vesel. A scos o batist din buzunarul pantalonilor, la vederea c reia Nanterre, din fericire, a amu it. Leag-i gura, dac vine cineva la garaje, i-am spus lui Thomas, care a dat din cap. A fost suficient lumin ca s v dai seama dac domnul Nanterre a ridicat capota mainii mele ? i-am ntrebat pe Litsi, Sammy i Thomas. Toi au spus c vzuser acest lucru. Nanterre a r mas cu gura deschis i, pentru prima oar se pare c i-a dat , seama c se afl ntr-un pericol serios.

PRIN ESA

CASILIA

337

Domnul Nanterre, am spus eu adresndu-m celorlal i, este un amator care i-a l sat amprentele pe toat vopseaua de pe maina mea. Ar fi o idee bun s chemm poliia. Ceilali priveau nepstori, pentru c tiau c nu voiam s-o fac, dar brusc Nanterre a tras cu for de sfoara bine legat, stil Sammy. Mai exist o alternativ, am spus. nc luptndu-se sub privirea plin de interes a lui Sammy, Nanterre a ntrebat curios : Ce alternativ ? Spune-ne de ce ai venit aici n aceast noapte i ce ai pus n maina mea ? Da, s ne spui. n realitate, mintea nu-1 ducea prea departe. A spus cu violen : Pesemne c Beatrice v-a prevenit. Vaca aia ! I s-a f cut fric i v-a spus... i-a concentrat pri virea asupra mea. ntre mine i viitoarele mele milioane nu era dect semntura lui de Brescou, iar tu... tu... eti pretutindeni n calea mea. Aa c te-ai hot rt s foloseti o mic bomb i pac, nu mai este nici un obstacol, nu ? Tu m-ai adus aici, a strigat el. Tu m-ai m pins s-o fac... Dac mureai, el ar fi semnat. Am fcut o mic pauz, dup care am spus : Am discutat cu omul cruia i-ai dat me sajul pentru prinul Litsi la Bradbury. Te-a recu noscut dintr-o fotografie. Avem mrturia lui cu semntur. Nanterre a spus cu ur : Am vzut anunul vostru. Dac prinul Litsi ar fi murit, n-ar fi aflat nimeni despre mesaj.
S v spun vou ...

338

DICK

FRANCIS

Chiar ai vrut moar ? s C triete, c moare, pentru mine navea importan. Trebuia s-1 sperii, da. S-1 fac pe de Brescou s semneze. A ncercat din nou, fr efect, s dezlege funia. Dai-mi drumul... Eu m-am dus ns n garaj unde ateptasem sosirea lui Nanterre i am ieit din nou afar cu un plic mare, cu documente semnate. Nu te mai tot zbate, mai bine ascult cu atenie, i-am spus lui Nanterre. N-a prea dat mare importan. Asculi sau chem poliia, l-am ameninat. A spus posomort c va fi atent. Preul libertii tale, i-am spus, este s-i pui semntura pe aceste contracte. Ce e cu ele ? m-a ntrebat el furios, studiind masivitatea lor aparent. Ce contracte ? Prin ele se schimb numele din Societatea de Construc ii de Brescou i Nanterre" n Socie tatea de Construcii Gascony" i ele reprezint o nelegere ntre cei doi proprietari cu drepturi egale ca s transforme societatea privat ntr-o societate public, urmnd ca fiecare proprietar s-i scoat aciunile la vnzare. Era uluit i furios. Societatea este a mea... Eu o conduc... Nu voi fi niciodat de acord ! Va trebui s fii, i-am spus prozaic. Am scos micul casetofon din buzunarul jache tei, am ap sat uor tasta de derulat napoi i, n final, starter-ul. Vocea lui Nanterre s-a auzit clar : C triete, c moare, pentru mine n-avea importan. Trebuia s-1 sperii, da. S-1 fac pe de Brescou s semneze".

PRIN E:SA

CASILIA

339

Am oprit casetofonul. Spre surprinderea mea, Nanterre tcea amintindu-i probabil celelalte lu cruri incriminatorii pe care le spusese. Avem mrturia celui care a transmis me sajul la Bradbury, am spus. avem vocea i pe aceast caset. Cred c avem i bomba pe care ai pus-o n maina mea. Ai s semnezi contractul, s tii. Nu este nici o bomb n maina ta, a spus el furios. Poate nite focuri de artificii, am spus. Mi-a aruncat o privire goal. Vine cineva spre garaje, a spus Thomas pre cipitat, scond batista din buzunar. Ce facem ? Maina se vedea intrnd pe alee. Dac ipi, i-am spus lui Nanterre amenin tor, poliia va fi aici n cinci minute i ai s-o re grei... Ei nu sunt prea amabili cu indivizii care pun bombe n automobile. Maina care intrase pe alee s-a ndreptat spre noi i s-a oprit chiar nainte de a ajunge la maina alb, unde se ascunsese Sammy. Ocupanii ei au cobort, au deschis garajul, au bgat maina n untru, au nchis garajul i s-au uitat spre noi dubios. Noapte bun, le-am strigat pe un ton vesel. Noapte bun, au rspuns ei, mai asigurndu-se o dat i s-au ndreptat spre strad. E-n ordine, am spus relaxndu-m. Este timpul s semnezi. Eu n-o s-mi vnd societatea. N-o s-o vnd. Am spus rbdtor :

,140

DICK

FRANCIS

N-ai nici o alt alternativ dect s intri la nchisoare pentru c ai ncercat s -1 omori pe prinul Litsi i pe mine. El nc refuza s accepte starea de fapt. Pe semne c se sim tot att de furios c ea este con strns s semneze mpotriva voin ei sale, pe ct se simise i Roland. Am scos din buzunar dispozitivul de pornire automat a motorului. i i-am explicat lui Nan terre ce voiam s fac. n sfrit, Nanterre a nceput s tremure, iar Litsi. Sammy i Thomas s-au tras napoi ndeprtndu-se de main cu o team autentic, de parc acum ar fi auzit pentru prima oar ce se afla sub capot. Ai s fii doar tu singur lng main , iam spus lui Nanterre. Ne vom duce la cap tul aleii i o s te l s m aici. Prin ul Litsi i ceilal i doi vor pleca. Cnd se vor afla n siguran n casa din Eaton Square, am s aps pe butonul care pornete motorul. Litsi, Sammy i Thomas deja se retr seser destul de departe. Ai s mori de propria ta bomb, i-am spus adunndu-mi n voce i n felul de a m comporta toat for a i puterea de convingere de care eram capabil. La revedere, i-am spus. M-am r sucit pe c lcie. Am f cut c iva pai buni. M ntrebam dac va fi suficient de speriat nct s cread c-mi voi pune ameninarea n practic ; m ntrebam dac cineva ar avea tria s rite. ntoarce-te, a ipat el.

PRIN ESA

CASILIA

341

Era team autentic n vocea lui ridicat. Ade vrat team de moarte. Fr nici o mil mi-am vzut de drum. ntoarce-te... M-am ntors. Picturi mari de sudoare i se pre lingeau de pe frunte. nc se lupta din rsputeri ca s se dezlege, dar tremura prea tare ca s reu easc. Vreau s fabric arme, spunea el cu patim. A face milioane... A avea putere... Cei din fa milia de Brescou sunt bogai... cei din familia Nan terre n-au fost niciodat ... Vreau s fiu bogat, la standardele mondiale... s am putere... Am s-i dau un milion de lire... mai mult... dac... l faci pe Roland s semneze... ca s fabricm arme. Nu, am rspuns plat i m-am rsucit iar pe clcie, artndu-i din nou dispozitivul de pornire prin telecomand. E-n ordine, e-n ordine... n cele din urm, a renunat definitiv, aproape suspinnd. Pune obiectul la jos... pune-1 jos. Am strigat spre strad : Litsi ! Ceilal i trei s-au oprit i au venit ncet napoi. Domnul Nanterre va semna, le-am spus. Pune obiectul la jos, a repetat Nanterre pe o voce leinat, cu toat obrznicia i toate ipe tele duse. Pune-1 jos. L-am b gat n buzunar, ceea ce nc l speria. Nu se poate declana i singur ? a ntrebat Litsi, nu pentru c ar fi fost nelinitit, ci din pre cauie. Am cltinat din cap. Butonul trebuie apsat cu for.

:u2

DICK

FRANCIS

I-am bgat lui Nanterre contractele sub ochi i i-am z rit lic rul de furie n priviri cnd a v zut c fiecare prim pagin era aceeai cu formu larul pe care el i ceruse lui Roland s -1 semneze. Ne trebuie semn tura ta de patru ori, iam spus. Pe fiecare prim pagin i pe fiecare docu ment ataat. Cnd semnezi documentele ataate, pune-i arttorul pe sigiliul rou de lng numele tu. Noi trei, care nu suntem implicai n nici un fel n afacerile familiilor de Brescou i Nanterre, vom semna sub numele tu ca martori. I-am pus stiloul meu n mna dreapt care-i tremura i i-am pregtit documentele pentru sem nat aezndu-le pe maina mea. Nanterre a sem nat formularul francez. Am dat foile pn la ul tima pagin a contractului i i-am artat spaiul care-i era rezervat. A semnat din nou i i-a pus degetul pe sigiliu. Cu o uurare intern enorm, am scos i cel de al doilea set ca s repete procedura. n tcere, cu stropi de sudoare prelingndui-se pe obraji, a semnat din nou. Am trecut numele meu sub al lui n cele patru locuri, fiind urmat de fiecare dat de Thomas i Sammy. E foarte bine, am spus cnd totul a fost completat. Avocaii domnului de Brescou vor demara contractele imediat. Unul din aceste dou contracte se va trimite n Fran i a, sau ie avo cailor ti. Am b gat documentele n plic i i l-am dat lui Litsi care l-a pus n buzunarul interior de la hain. Las-m s plec, a spus Nanterre aproape n oapt.

PRIN ESA

CASILIA

343

Te vom dezlega cu condiia s scoi ceea ce ai pus n maina mea, i-am spus. Dup aceea, poi s pleci. L-au trecut fiorii, dar pn la urm n-a prut att de dificil pentru el s demonteze firele i s scoat un obiect de forma i dimensiunile unui cub de zah r. Detonatorul ce era lipit de el, l-a tratat cu un respect delicat, deurubnd, separnd i punnd piesele componente n diverse buzunare. Acum lsai-m s plec, a spus el tergndu-i transpiraia de pe fa cu dosul palmelor. I-am spus : ine minte c avem mrturia celui care a transmis mesajul la Bradbury i caseta cu vocea la... i am auzit cu toii tot ceea ce ai spus. ine-te departe de familia de Brescou, s nu le mai faci alte necazuri. Mi-a aruncat o privire furioas, bolnav, o pri vire de om nvins. Sammy n-a mai ncercat s deslac nodurile de la sfoara de n}don de pe ncheie tura minii lui Nanterre, ci a t iat-o cu foarfec . Pornete maina, mi-a zis Litsi, ca s-i art c nu era o glum. Plecai de lng ea, le-am spus. Ne-am ndep rtat vreo dou zeci de pai. Nanterre aflndu-se printre noi. am scos dispozi tivul de pornire din buzunar i am apsat butonul. Motorul a nceput s mearg lin, sigur de el cu for. M-am uitat direct la Nanterre, la colurile gurii lsate n jos, semn al acceptrii, mpotriva voinei sale, c btlia fusese pierdut. Ne-a arun c a t o ultim privire plin de nelesuri, obraznic, lr regrete. Thomas i Sammy au fcut un pas

344

DICK

FRASCIS

n l turi, ca s -1 lase s treac i el a pornit pe alee n sus, cu nasul acela i maxilarele nc pu ternice, dar cu umerii prbuii. L-am privit n tcere pn a ajuns la captul aleii i a dat colul fr s se mai uite napoi. Atunci Sammy a tras un ..iuhuu" de bucurie pentru victoria uor obinut i a plecat tropind ca s aduc pistolul de unde l ascunsese. Mi l-a prezentat ostentativ, a.ezndu-mi1 n mini. Captur de rzboi, a spus el zmbind.

2
TT^\ up ce le-am mul umit aa cum se cu/ J venea lui Thomas i Sammy pentru x ajutor, eu i Litsi ne-am instalat n salon srbtorind victoria la un pahar de brandy ; i-am telefonat i Danielle-ei ca s -i spunem c nu zceam n bli de snge. Slav zeilor, a spus ea. N-am putut s lucrez nimic, gndul mi-a fost numai la voi. Cred c am fcut ceva cu totul imoral, a comentat Litsi dup ce am pus telefonul n furc. Categoric, am ncuviinat eu calm. Am procedat exact cum voia Nanterre s procedeze ; i-am smuls o semntur sub ameninare. Cred c am luat legea n propriile noastre mini. Am fcut dreptate cu propriile noastre mini, l-am corectat eu.

PRIN ESA

CASILIA

345

i. aa cum ai spus tu. a continuat el, este o mare diferen. El este liber, nepedepsit i bogat, am spus eu. Dac te gndeti bine, asta nu nseamn drep tate. Dar el nu l-a distrus i nu mai are cum s-1 distrug pe Roland. A fost un trg destul de corect. Dup ce Litsi a plecat la el n camer cscnd, eu am ateptat-o pe Danielle i iam ieit n n tmpinare cnd am auzit-o intrnd. A venit drept in braele mele zmbind. N-am crezut c ai s te duci s te culci fr mine. Fie ca asta s se ntmple ct mai rar cu putin pentru tot restul vieii. Am urcat tiptil n camera de bambus i, avnd grij c Beatrice era n camera de alturi, ne-am suit n pat f r zgomot i tot n linite am f cut dragoste. Intensitatea tririi n-are nici o legtur direct cu excesul de onomatopee, vorbele spuse n oapt sunt chiar mai potrivite, mi-am zis n sinea mea, lsndu-m cotropit de emoii ; i, dac spusele noastre erau mai reinute dect nainte, ne redescopeream unul pe cellalt cu o pasiune mult mai profund. Am dormit mbriai i ne-am trezit nainte de revrsatul zorilor nfometai din nou dup adnci satisfacii. Acum m iubeti mai mult, mi-a optit ea n ureche. Te-am iubit ntotdeauna. Nu ca acum.

34 B

DICK FRANCIS

Am adormit iari istovii i nainte de ora apte ea a f cut un du, i-a pus hainele cu care fusese mbr cat ieri i a cobort cuminte n camera ei. Tanti Casilia, mi-a spus ea calm, se a teapt ca nepoat-sa, mcar de ochii lumii, s dea impresia c a dormit n patul ei. Ar deranja-o dac ar ti c n-ai dormit la tine ? Mai degrab dimpotriv , a zice. Eu i Litsi ne beam deja cafeaua n salon cnd Danieile i-a fcut apariia mbrcat n tonuri de albastru i verde. A adus o cutie cu juice i alta cu fulgi de porumb i mi-a prjit pine. Litsi ne-a privit speculativ cnt rindu-ne cu aten ie pe amndoi, i, n cele din urm, chipul i s-a luminat. Felicit ri, mi-a spus sec. Nunta va fi n curnd, i-a spus Danieile calm. Aa cum bnuiam i eu, i-a rspuns el. Ceva mai trziu eu i Litsi am urcat s-i vedem pe Roland de Brescou i pe prin ca s le es dm contractele semnate. Am fost sigur c Nanterre nu se va nvoi s dizolvm societatea. Fr ea. categoric, nu poate s fabrice arme... nu-i aa ? a spus el cu o voce slbit. Chiar dac o face vreodat, i-am rspuns, numele dumneavoastr nu va mai fi implicat cu nimic. Gascony, aa cum se numea noua societate public, era vechiul nume al provinciei din Frana

PRIN ESA

CASILIA

347

unde se afla castelul familiei de Brescou. Roland a fost i ncntat, dar i ntristat de soluie. Cum de l-ai convins, Kit ? a ntrebat prin esa uitndu-se la semntura lui Nanterre fr s-i cread ochilor. Hm... l-am legat fedele. Mi-a aruncat o privire rapid. Atunci mai bine nu ntreb. Nu este rnit i nu are pe el nici un semn. Dar poli ia ? a ntrebat Roland. Nici o poliie, am spus. Am fost nevoii s-i promitem c nu va fi implicat poli ia ca s -1 facem s semneze. Trgul e trg, a ncuviinat Litsi. A trebuit s ne inem fgduiala i l-am lsat liber. Prin esa i so ul ei tiau ce-nseamn s i ii cuvntul dat i, atunci cnd am plecat din camera Iui Roland, ea a venit dup mine, lsndu-1 pe Litsi n urm. N-am cuvinte ca s-i mulumesc... Cum am putea s-i mulumim ? m-a ntrebat ncurcat. Nu este nevoie. A-... eu i Danielle ne vom cstori n iunie. Sunt foarte bucuroas, a spus ea cu o vdit plcere i m-a srutat cu cldur nti pe un obraz, apoi pe cellalt. Mi-au trecut prin minte clipele cnd a fi vrut s-o mbriez ; probabil c ntr-o zi am s-o fac, dar nu pe un hipodrom. mi pare att de ru pentru caii dumnea voastr, i-am spus.

348

DICK

FRANCIS

Da... Cnd te vezi cu Wykeham roag 1 s nceap s se intereseze ca s cumpere alii n locul lor. Nu ne putem atepta la un alt Cotopaxi. dar pr-obabii, la anu' vom avea n orice caz un cal de valoare pentru Grand National... i nu uita c sptmna viitoare l avem, totui, pe Kinley pen tru Cheltenham. Triumph Hurdle, i-am spus. Ceva mai trziu am plecat cu trenul la curse:'1 de la Folkestone cu inima uoar , dar f r Danieile care avea or la dentist. Am clrit n patru curse ctignd dou i m simeam bine, n form, plesnind do sntate i. pentru prima oar de attea sptmni, fr nici o grij. Era un sentiment extraordinar, numai de-ar dura ! Bunty Ireland, corespondentul pentru curse de la The Towncrier, mi-a dat un plic mare de la lordul Vaughnley. Proaspt ieit de la computer, mi-a spus el. Din nou coninutul plicului prea destul de srcu, dar i-am mulumit i gndindum c. din fericire, nu-mi mai era necesar, l-am luat cu mine napoi spre Londra fr s-1 deschid. Cina n seara aceea a fost de-a dreptul festiv, dei Danieile nu era prezent fiind la studio unde ajunsese ofndu-i singur Fordul. Am crezut c asear a fost ultima oar cnd fcea de serviciu noaptea, a spus Beatrice f r s bnuiasc nimic. Programul i s-a schimbat din nou, i-am explicat. O, ce neplcut !

PRIN ESA

CASILIA

349

Beatrice hotrse s se ntoarc la Palm Beach ziua urmtoare. Scumpii ei cini probabil c-i duceau dorul, a spus ea. Se pare c prin esa i povestise c planurile lui Nanterre euaser , ceea a. n mod surprinztor, i diminuase obiceiul de a se tot plnge. M obinuisem cu prezena ei : cu pru-i oranj pal, cu ochii-i rotunzi, cu inclele-i asemeni plcue lor metalice ce se pun pe degete la box i cu ve mintele ei din Florida. Viaa va fi destul de plic ticoas fr btrna harpie ; ba mai mult, imediat dup plecarea ei, va trebui s-mi fac i eu bagajele. M ntrebam ct va mai sta Litsi... Roland a cobort la cin , a oferit ampanie i a nchinat un pahar n cinstea mea i a lui Litsi. Beatrice s-a ncruntat puin, dar a nflorit ca o f loarea-soarelui cnd Roland a spus c dat , fiind capitalul ce se va ob ine n plus din vnzare, s-ar putea s-i mreasc cota de motenire. Era mult prea generos, mi-am zis n sinea mea, dei, fr ajutorul ei, nu cred c am fi reuit. Roland, Beatrice i prin esa s-au retras destul de devreme, l sndu-ne pe mine i pe Litsi la taclale n salon. Mult mai trziu, mi-am adus aminte de plicul de la lordul Vaughnley pe care-1 lsasem nedeschis pe o msu. Litsi m-a privit absent cnd l-am deschis i am scos dinuntru o fotografie lucioas, albnegru i o tietur mic dinr-un ziar. De asemenea, o foaie cu antetul ziarului The Towncrier cu cteva cu vinte : ,.Regret, dar nu mai avem nimic altceva n legtur cu Nanterre". Poza l ar ta pe Nanterre n haine de sear nconjurat de ali civa brbai, similar mbrcai,

350

DICK

FRANCIS

pe puntea unui iaht. I-am pasat-o lui Litsi i am citit fiuica de ziar ce o nsoea : ,,La petrecerea dat vineri seara de comercianantul de arme Ahmed Fuad la bordul iahtului su FelLssima n portul Monte-Carlo, cu ocazia celei de a cincizecea aniversri, au participat musafiri din diverse coluri ale lumii : California, Peru i Darwin Australia. ntr-o abunden debordant, Fuad i-a servit cu caviar i pate de foie gras prietenii din lumea hobby-urilor sale : jocul de table, curse i cluburi de noapte". Litsi mi-a napoiat fotografia i eu i-am dat tietura din ziar. Asta voia Nanterre s ajung, i-am spus. S-i primeasc musafirii pe un iaht pe Mediterana, mbr cat n smoching alb, s dea mese extrava gante, bucurndu-se s fie adulat i flatat. Asta dorea... s fie multimilionar i s aib putere. Am ntors fotografia citind informaiile sumare de pe foia de hrtie lipit pe verso : o niruire de nume i data. Asta-i ciudat, am spus eu czut pe gnduri. Ce anume ? Petrecerea s-a inut vineri noaptea. Da, i ce este cu asta ? Pesemne c Nanterre a fcut un zbor pn acolo i s-a ntors, la fel ca i ceilali. Vineri noaptea, Col a fost mpucat. Litsi a rmas holbndu-se la mine. Nanterre nu putea s-o fac, i-am spus. El se afla la Monte Carlo.

PRIN ESA

CASILIA

351

Dar el singur a recunoscut c l-a mpucat. S-a ludat cu asta fa de Beatrice. M-am ncruntat. Da. intr-adevr. Pesemne c a pus pe altcineva s-o fac . a spus Litsi. Am cltinat din cap. Tot ce-a fcut pn acum a fcut singur : A ameninat-o pe prines, a urmrit-o pe Danielle, pe tine te-a atras n capcan a venit s , pun bomba n maina mea. Pentru nici unul din aceste lucruri n-a avut ncredere s apeleze la altcineva. Se pricepe la cai, a inut s mpute singur -i pro pria mnz... l-ar fi putut mpuca pe Col... dar n-a l'cut-o el. Dar el cu gura lui a recunoscut c a mpu cat toi caii, a insistat Litsi. Da, dar s presupunem... c a citit despre ei n ziare... c a citit c moartea lor s-a produs n condi ii misterioase i c nu se tie cine i-a omort... El inea cu tot dinadinsul s-i nspi mnte pe Roland i pe prines. S presupunem c el a spus c i-a omort, dar n-a fcut-o. Dar, n cazul sta, cine a f cut-o ? a n trebat Litsi czut pe gnduri. Cine, n afar de Nanterre, ar fi dorit s omoare caii cei mai buni ai prinesei ? M-am ridicat ncet n picioare avnd senzaia c voi leina dintr-o clip n alta. Ce este ? m-a ntrebat Litsi speriat. Te-ai albit ca foaia de hrtie.

352

DICK

FRANCIS

Au fost omori caii cu care eu a fi putut ctiga Grand National-ul. am spus fr s mai am nici un pic de saliv n gur . Caii cu care a fi putut ctiga Cupa de Aur. Kit... a zis Litsi. Nu este dect o singur persoan, am con tinuat eu cu dificultate, care m ur te att de mult nct s fac asta. Cel care nu poate s su porte s m vad ctignd toate aceste curse... care ar dori s -mi ia toate premiile care-mi sunt cele mai dragi pentru c i eu i-am luat recom pensa lui... Am simit c mi se taie respiraia i mi se nvrtete capul. Stai jos. a spus Litsi alarmat. Kinley, am zis eu. Am nit la telefon i l-am sunat pe Wykeham. Chiar m duceam la culcare, s-a plns el. Ai suspendat patrula cu cini ? l-am n trebat. Da, bineneles. Tu mi-ai spus azidiminea c nu mai este nevoie de ea. Cred c m-am nelat. Nu putem s riscm. Pornesc chiar acum spre tine i va trebui s punem din nou patrulele cu cini, paza s fie mai puternic dect oricnd n toate zilele care au mai rmas pn la Cheltenham i probabil i n continuare. Nu n eleg, a spus el.

PRIN ESA

CASILIA

353

i-ai luat somniferul ? l-am ntrebat. Nu, nu nc . S nu-1 iei pn nu ajung eu la tine, da ? i unde l-ai pus pe Kinley n noaptea asta ? napoi, n boxa lui, bineneles. Ai spus c pericolul a trecut. Cnd ajung la tine o s-1 mutm iar n boxa din col. Kit, nu, nu la miezul nop ii. Vrei s-1 ai n siguran, nu ? l-am ntrebat i la asta nu mai era nici un contraargument. Am nchis telefonul i Litsi a spus ncet : Crezi c este Maynard Allardeck ? Da, ntr-adevr. Cam acum vreo dou sp tmni a aflat c n-o s mai primeasc niciodat titlul de cavaler, pentru c eu am trimis comisiei care acord ordinele de onoare filmul pe care i I-am fcut. i dorea rangul de cavaler de cnd i-a spus bunicului meu c va veni o zi cnd cei din neamul Fielding vor trebui s i se ncline pentru c va ajunge lord. El se pricepe la cai mai bine dect Nanterre... a fost crescut n grajdul bunicu lui su i a fost ajutorul lui la antrenamente ani n ir. I-a v zut pe Cascade i pe Cotopaxi la Newbury i amndoi sunt cai uor de remarcat... i fr doar i poate... pe Col la Ascot. M-am ndreptat spre u. Am s telefonez diminea, am spus. Vin cu tine, a zis el. Am cltinat din cap. N-ai s nchizi nici un ochi toat noaptea.

354

DICK

FRANCIS

Hai s mergem, a spus el. Tu ai salvat onoarea familiei mele... Las-m s rscumpr ceva din datoria lor. ntr-adevr, eram foarte bucuros de companie. Ne-am ntors iar n aleea ntunecat de la garaje i Litsi a spus c, dac aveam starter-ul n buzunar, am fi mai n siguran s-1 folosesc. Dar Nanterre nu se mai ntorsese cu bombele lui i, de la cinci zeci de iarzi, am pornit motorul Mercedesuui. Ne-am ndreptat spre Sussex i, din main , i-am telefonat Danielle-ei ca s -i spunem unde i de ce mergem. Ea n-avea de ce s nu cread c Maynard ar fi n stare de ceva mult mai r u, mai cu seam c la Ascot i Sandown i p ruse de-a dreptul nebun dup cum se uita la mine i nu m slbea deloc din ochi. Te privea cu atta dum nie c i nghea sngele n vine, a spus ea. Ura parc i se revrsa O s ne ntoarcem pentru micul dejun, i-am spus zmbind. Somn uor. I-am auzit rsul n timp ce puneam recepto rul jos. I-am povestit apoi lui Litsi despre bombele focurile de artificii pe care le folosise spre a nde prta patrula cu cine de la boxa lui Col, dup care am continuat : tii, pe alee, cnd Nanterre a spus c n-a pus nici o bomb n maina mea, l-am ntrebat dac erau focuri de artificii. A cscat ochii de parc n-ar fi tiut nimic de aa ceva... Atunci nu mam gndit prea mult la asta, dar acum mi dau seama c el, pur i simplu, habar n-avea despre ce vor-

valuri-valuri.

PRIN ESA

CASILIA

355

beam eu. El nu tia nimic despre focurile de arti ficii de la grajdurile lui Wykeham pentru c nu se scrisese nimic despre ele n ziare. Litsi a scos un sunet ceva ntre apreciere i acord i, n aceti termeni de bun nelegere, am ajuns n satul lui Wykeham. Ce-ai de gnd s faci aici ? a ntrebat Litsi. Am nlat din umeri. S dau ocol grajdurilor. I-am explicat des pre micile ogr zi. Nu este un loc unde se patru leaz uor. Crezi, ntr-adevr, c Allardeck va ncerca s omoare nc unul din caii mtuii Casilia ? Da. Kinley, n mod special, calul ei cel mai bun la ora actual pentru curse cu obstacole. Nu tiu dac va ncerca n seara asta, sau mine sau n celelalte zile, dar nu vreau s risc. Am f cut o pauz . n orice caz, vreau s -mi cer scuze prin e sei Casilia... s-i pltesc... Ce vrei s spui ? Cascade, Cotopaxi i Col au murit din cauza vrajbei dintre familiile Fielding i Allardeck. Din cauza mea. Ea nici n-o s conceap una ca asta. Acesta este adev rul. Ne aflam deja pe V a din fa a casei lui Wykeham. Nam s las s moar i Kinley. Am oprit maina n parcare i am cobort n tcerea miezului de noapte, sub un cer limpede, plin de stele ce strluceau ca nite diamante. Aceste c r e a i i desvrite ale universului erau suficiente ipre a umili sforrile pline de sudoare ale p mntului.

356

DICK

FRANCIS

Am tras adnc aer n piept lsndu-m cuprins de pacea nopii... i am auzit, la o oarecare depr tare, bufnitura nbuit, surd a unei sgei. Doamne Dumnezeule, mi-am zis. Am ajuns
prea trziu.

Am alergat. tiam ncotro. Spre ultima curte, cea mai apropiat de casa lui Wykeham. mi zbu rau clciele de furie, mi se fcea ru de la inim i-n mintea mea era un amestec de mnie, team i regrete ngrozitoare. Trebuia s fi ofat mai repede... A fi putut pleca mai devreme... Ar fi trebuit s deschid plicul de la lordul Vaughnley cu multe ceasuri mai 'nainte... Kinley era mort i eu l omorsem. Am intrat n ograd alergnd i, cu toat vi teza mea, evenimentele de cealalt parte s-au de rulat mult mai repede. n timp ce fugeam l-am vzut pe Wykeham luptndu-se s se ridice de jos, din potec , unde zcea n faa uilor de la boxe. Dou din ui erau deschise, boxele se aflau n ntuneric, lumina venind numai de afar, din curte. ntr-una din boxe am z rit un cal zcnd pe o parte, cu picioarele nc zb tndu-se n con vulsiile morii. n cealalt box a intrat Wykeham. Cnd eu mai aveam nc vreo civa iarzi pn la el, l-am v zut ridicnd ceva de pe pervazul de crmid al ferestrei, dup care a intrat n box fr s i se aud picioarele pe zgur. Am continuat s alerg. n box mai era nc un brbat, mai nalt, care nhase calul de cpstru.

PRIN ESA

CASILIA

357

L-am vzut pe Wykeham ridicnd obiectul ce-1 avea n mn spre capul celui de al doilea brbat. Am zrit strlucirea de o clip i am auzit pocnetul ngrozitor... Cnd am ajuns la u, un brbat mort zcea pe zgur, un cal nevtmat arunca din cap i fornia pe nri de fric, n aer se simea miros de praf de puc, iar Wykeham sttea n picioare, cu privirile aintite n jos i cu Coltul n mini. Calul care tria era Kinley... dar n-am simit nici o uurare. Wykeham ! am spus. i-a ntors capul i mi-a aruncat o privire confuz. El mi-a mpucat caii, a zis el. Da. L-am omort. Am spus c o voi face... i am fcut-o. Mi-am cobort ochii spre brbatul mort, spre costumul elegant i pantofii fcui de comand. Zcea pe o parte, pe cap avea un ciorap de nylon n chip de masc, cu o gaur n el n spatele urechii drepte. Litsi a intrat alergnd n ograd i, abia res pirnd, a ntrebat ce s-a ntmplat. Aa cum m aflam n cadrul uii, m-am ntors spre el f r a -1 lsa s vad ce este nuntru. Litsi, du-te i telefoneaz la poliie, i-am spus. Folosete telefonul din main. Apas pe 0 i-i va rspunde centralista... cere poliia. Spune-le c aici a fost omort un om ntr-un accident. Un om ! a exclamat el. Nu un cal ?

358

U1CK

FRANCIS

Amndoi... dar lor spune-le c un om. Da, a zis el nefericit. Bine. A pornit napoi de unde venise, iar eu m-am ntors spre Wykeham care acum privea cu ochii larg deschii i ncepuse s tremure. N-a fost un accident, a spus el oarecum cu mndrie n voce i n felul n care-i inea capul. Eu l-am omort. Wykeham, i-am spus presant. Ascult ! M asculi ? Da. Unde vrei s-i petreci ultimii ani din via ? n nchisoare sau pe colinele Downs cu caii ti ? Sttea holbndu-se la mine. M asculi ? Da. Se va face o anchet , am continuat eu. i acesta a fost un accident. M ascul i ? A dat din cap. Ai ieit afar nainte de a te culca s vezi dac totul este n ordine. Da, am ieit. Ai avut trei cai omori n ultimele zece zile... Poli ia n-a putut descoperi cine a fcut-o... tiai c eu trebuie s vin n noaptea asta ca s te ajut la patrularea ogrzilor, dar, n chip firesc erai ngrijorat. Da. Ai intrat n aceast ograd i ai auzit pe cineva care i-a mpucat unul din cai.
Da, aa este.

PRIN ESA

CASILIA

359

Este Abseil ? Doream din tot sufletul s spun nu, dar el a spus da. Abseil... care a alergat cu o vitez c a fost ct pe-aci s -i frng gtul peste ultimele trei obsta cole la Sandown i care s-a agat de victorie chiar pe linia de potou. I-am spus : Ai fugit ncercnd s-1 mpiedici pe intrus s fac i mai mult ru... Ai vrut s-i smulgi pis tolul din mini. D a. El era mai tnr, mai puternic i mai nalt dect tine... Te-a mbrncit la pmnt folosind pistolul, tu ai czut pe potec, nucit pe moment. De unde tii ? m-a ntrebat Wykeham uluit. Semnele evii sunt peste tot pe obrazul tu. Sngereaz . S nu-1 atingi, i-am spus cnd i-a ridicat mna s se pipie. El te-a trntit la pmnt i a intrat n cea de a doua box s ca omoare i cellalt cal. Da, s -1 omoare pe Kinley. Ascult... El a avut arma n mn. Wykeham a nceput s -i clatine capul i apoi s-a oprit. Am continuat : Omul avea de gnd s-i mpute calul. Tu te-ai repezit spre arm ca s-1 opreti. Ai ncercat s i-o iei... el a cutat s i-o smulg din mn . A reuit s te izbeasc , dar tu aveai nc minile pe arm i, n ncierare, cnd a smucit arma spre

360

DICK

FRANCIS

el, cap tul gros al evii i-a lovit capul, iar atunci, nu se tie cum, ai apsat pe trgaci. Se uita la mine cu o privire fix. Tu n-ai vrut s-1 omori ; m asculi, Wy keham ? Tu ai vrut s-1 mpiedici s-i omoare i cel de al doilea cal. K... Kit... a zis el n cele din urm blbindu-se. Ce ai de gnd s le spui celor de la poliie ? Eu... am... am ncercat s -1... s -1 opresc s mpute... A nghi it n sec... El a... a smucit pis tolul... care i-a izbit capul... Arma s-a... s-a des crcat. El nc mai inea n mn pistolul de patu-i de lemn grosolan. Arunc -1 pe zgur , i-am spus. L-a aruncat i privirile noastre s-au oprit asu pra lui : era un instrument al mor greu, ii, urt, grosolan. Litsi s-a ntors spunnd c poli va veni ia cu rnd i el a fost cel care a aprins lumina dnd la iveal fiecare detaliu al scenei. M-am aplecat i m-am uitat mai deaproapela Maynard. Pe ciorapul de m tase era o pat de ulei, acolo unde ptrunsese sgeata, i mi-am amin tit c Robin Curtis spusese c sgeata fusese uns nainte de a fi omort Col... Robin i va aminti... Nu va exista nici un dubiu c Maynard omorse toi cei patru cai. tii cine este ? l-am ntrebat pe Wykeham n timp ce m ridicam la vertical.

PRINESA

CASILIA

361

tia pe jum tate. Pe jum tate nici nu-i venea s cread. Allardeck ? a spus el fr a prea sigur. Allardeck. Wykeham s-a aplecat s -i scoat ciorapul de pe cap. S nu faci asta ! i-am spus cu brusche e. S nu-1 atingi. Oricine poate vedea c el a venit aici ncercnd s nu fie recunoscut... pentru a omor caii... Nimeni nu pleac s-i fac plimbarea de sear purtnd o masc din ciorap i un Colt cu sgeat. L-a ucis pe Kinley ? a ntrebat Litsi neli nitit. Nu, acesta este Kinley. L-a omort pe Ab seil. Litsi prea de-a dreptul copleit. Biata tanti Casilia... Mi-a povestit ct de frumos ai ctigat cu Abseil. De ce l-a omort pe cel care n-ar fi putut ctiga Grand National-ul ? i-a cobort privirile spre Maynard nelegndu-i motivele. Allardeck nu suporta ca tu s strluceti, indiferent n ce fel. Vrjmia dintre cele dou familii era moart, mi-am zis n sinea mea. S-a terminat pentru tot deauna. Vechea obsesie murea o dat cu Maynard, Iar el murise nainte de a atinge zgura, la fel cu Cotopaxi, Cascade, Abseil i Col. Un sfrit pe msur, mi-am zis. Litsi a spus c promisese poli itilor s -i a tepte n parcare ca s le arate unde s vin, aa c II plecat.

362

DICK

FRANCIS

Wykeham a petrecut o bun bucat de vreme uitndu-se la Kinley, care acum sttea linitit, fr a mai fi speriat, apoi, pentru o clip , i-a oprit privirile asupra lui Maynard. M bucur c l-am omort, a spus el cu n verunare. Da, tiu. Ai grij ca s ctigi Triumph Hurdle. M-am gndit la antrenamentele pe care le f cusem cu acest cal, nv ndu-1 s aprecieze dis tanele pe colinele Downs, sub supravegherea lui Wykeham, modelnd talentul nativ, extraordinar, adugndu-i noi valene pentru o pregtire des vrit. Am s fac tot ceea ce pot, am rspuns. A zmbit. Mul umesc, Kit, mi-a zis. i mulumesc pentru tot. Poliitii au venit nsoii de Litsi : doi dintre ei, cu grade superioare, i luau note i au spus c trebuie chemai medicii veterinari legiti i fotografii. L-au chestionat pe Wykeham asupra celor n tmplate. Am ieit afar... l-am gsit pe intrus... el m-a trntit la pmnt... Avea de gnd s mpute i calul sta... m-am ridicat n picioare. A fcut o pauz. Continuai, domnule, a spus poliistul ne legtor. n faa lor, pe zgura din box, lng intrusul mort care zcea alturi de arma-i amenintoare

PRIN ESA

CASILIA

363

ce strlucea n lumina soarelui se afla un btrn slab, cu prul alb, rvit, cu fruntea acoperit de pistruii senectuii i cu snge nchegat pe obraz de la loviturile de pistol. Ei au v zut, aa cum vor vedea i judectorul, i juraii, i presa nfiarea exterioar a omului deteriorat de vreme i cu micri tremurate i nu titanul care nc mai zcea n el. Wykeham i-a ndreptat privirile spre Kinley ; spre viitor, spre calul care putea s zboare pe colinele Downs, cu coada fluturnd n vnt, srind dumnezeiete n ntmpinarea destinului su. i-a ntors capul spre poli iti, iar n ochii lui se oglindea lumina cerului. A fost un accident, a spus el.

364

In curs de apariie la Editura VIVALDI


seria SCRIITORII ULTIMULUI DECENIU NOAH GORDON
DOCTORUL
E s t e p o v e s t e a Iu i R o b J . C o l e , u n t n r d i n s e c o l u l a l Xl-lea, o epoc ii religioase. Rmas o nsuire unui om i harul su, dere cea orfan, Rob i d seama c a fost hrzit cu de fast princiar i sufocat de supersti

extraordinar : poate simi momentul cnd se apropie moartea. La nceput nspimntat de tnrul englez va arm a ajunge lu i n cu timpul cu s-1 c o n s i n e ndurto mai preioas lupta

r u l C a v a l e r n e g r u " - i M o a r t e a . Posedat de dorina de a-i vindeca pe cei bolnavi.

Rob va face imposibilul pentru a ajunge doctor: va prsi drumurile Angliei plecnd n necunoscut i va traversa Europa prin Frana, Germania, Boemia, Ungaria i Bal cani pentru a ajunge trecnd pe la Constantinopol n Ispahan, capitala somptuoasei Perii. tiind c Marele Ibn Sina (cunoscut in Europa ca Avi-

cenna) nu primete dect musulmani sau evrei la coala de medicin, Rob va avea curajul de a-i schimba iden titatea, jucnd rolul unui evreu. Implicat ca medic de rz boi n conflictele dintre sclipitoarele imperii orientale. Rob va fi susinut de protectori puternici i ameninat de cium i de prejudecile i cruzimea mullah-ilor i preo

ilor .
Alturi de pasiunea pentru unei medicin, eroul nu poate m piedica arderea flcrii pasiuni, pentru femeia cu prul

rou i ochi albatri, pe care nu o poate uita i la care se va ntoarce n cele din urm.

365

JULIE ELLIS
Julie Ellis
FEA.

este autoarea romanelor

de succes

: SIN

GURUL PCAT, VNT DE RSRIT i JUNGLA DE CATI

N - A FOST IUBIRE MAI MARE


Aciunea romanului se ntinde pe o lung perioad de t i m p , d i n a n i i 1920 p n n z i l e l e n o a s t r e . A v n d c a f u n dal America secolului al XXdea, cartea este povestea ado i tineri, Katie Freeman i Harry Newhouse, care vor r mne unii prin dragoste i prin hotrrea de nezdrunci nat de a -i croi un drum n via i de a rzbate ntr-o Americ n plin criz economic a anilor '30. Dei vremurile grele nu pot s le zdruncine iubirea, m o a r t e a f i u l u i lor e s t e m u l t p r e a g r e u d e s u p o r t a t : d r u m u r i l e l o r s e d e s p a r t , f i e c a r e i c a u t p r o p r i a c a l e s p r e f e r i c i r e , d a r n -o v o r p u t e a g s i d e c t n v e c h e a i n e s t i n s a lor p a s i u n e .

INIMI R NITE
Este o poveste emoionant despre curaj, trie de ca ract er i iubire. Betsy Bernstein este o tnr evreic, proaspt absol vent de colegiu, care triete n New York i care do rete s se realizeze ca decoratoare de interioare. II n tlnete pe bogatul Gentile Paul Forrest i cei doi se n d r g o s t e s c l a p r i m a v e d e r e . D a r m a m a lui P a u l n u v a accepta niciodat ca unicul ei fiu s se cstoreasc cu o evreic. Totui, cnd Betsy rmne gravid, cei doi se cstoresc n secret. Odat cu intrarea S.U.A. n cel de-al doilea rzboi mondial, Paul pleac pe front. Betsy rmne singur cu copilul i se hotrte sdevin o decoratoare de succes i s-i asigure fiului ei condiii bune de via. Dar ea nu a luat n calcul ncpnarea soacrei sale, preju decile societii new-yorkeze precum i tragediile rz boiului.