Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU TEHNIC CABINET MEDICAL

A. Date generale :

1. Denumirea completa a obiectivului -


__________________________________________________________________________________

2. Adresa exacta -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.Forul ierarhic superior -


__________________________________________________________________________________

B. Elemente tehnico functionale :

1. Spatiile functionale componente (finisajele si suprafata specifica a fiecareia)


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Dotarea cu mobilier , instrumentar , aparatura / materiale pt. sterilizare


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Dotarea cu materiale si ustensile pentru operatiunile de curatenie-dezinfectie in cabinet ,


personalul desemnat sa efectueze aceste operatiuni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C. Utilitati si dotari de interes sanitar :

1. Modul de asigurare si distributie al apei potabile (calda/rece) -


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.Modalitatile de colectare , neutralizare si indepartare a reziduurilor rezultate din activitatile
medicale -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Modul de rezolvare a colectarii si indepartarii apelor uzate fecaloid-manajere
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.Modalitatile de colectare si indepartare a reziduurilor menajere -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.Asigurarea cu anexe social sanitare ( vestiar , grupuri sanitare , echipament de protectie)


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6.Modul de asigurare a iluminatului , microclimatului , ventilatie , etc.


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Numarul si structura personalului pe locuri de munca


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data________________ Semnatura si parafa ,