Sunteți pe pagina 1din 57

Universitatea Transilvania din Braov

coala Doctoral Interdisciplinar


Centrul de cercetare: Sisteme electrice avansate

Ing. Dipl. Sorin Floric Abagiu

OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE


CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

OPTIMIZATION OF POWER SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC


POWER PLANTS

Rezumatul tezei de doctorat


PhD Thesis Abstract

Conductor tiinific
Prof. dr. ing. Elena HELEREA

BRAOV, 2016
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII STIINIFICE


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAOV
Bd. Eroilor 29, 500036 Braov, Romania, Tel/Fax: +40 268 410525, +40 268 412088
www.unitbv.ro

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 7537 din 30.09.2015

PREEDINTE: Conf.univ.dr.ing. Carmen GERIGAN


DECAN, Facultatea de Inginerie Electric i tiina
Calculatoarelor, Universitatea Transilvania din Braov

CONDUCTOR TIINIFIC: Prof.univ.dr.ing. Elena HELEREA


Universitatea Transilvania din Braov

REFERENI: Prof.univ.dr.ing. Mihaela Marilena ALBU


Universitatea ,,Politehnic din Bucureti

Prof.univ.dr.ing. Clin MUNTEANU


Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca

Prof.univ.dr.ing. Dan STOIA


Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: joi, 10.03.2016,


ora 11, n corpul N al Universitii Transilvania din Braov, sala NI1.

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le


transmitei n timp util, pe adresa Universitii Transilvania din Braov, Departamentul
de Inginerie Electric i Fizic Aplicat a Facultii de Inginerie Electric i tiina
Calculatoarelor.
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de doctorat.

V mulumim !

1
Rezumatul tezei de doctorat

CUPRINS

Pg. Pg.
teza rezumat
INTRODUCERE 9 6
1. CENTRALA FOTOVOLTAIC SURS REGENERABIL DE ENERGIE 13 9
1.1. Surse regenerabile de energie 13 9
1.1.1. Surse regenerabile de energie i generarea distribuit 13 9
1.1.2. Evoluia surselor fotovoltaice 14 9
1.2. Centrale fotovoltaice 18 10
1.2.1. Structura centralelor fotovoltaice 18 10
1.2.2. Generatorul fotovoltaic 20
1.2.3. Convertorul electronic de putere 22
1.2.4. Interfaa cu reeaua electric de distribuie 25
1.3. Calitatea energiei electrice furnizate de centrale fotovoltaice 27 11
1.3.1. Cercetri i reglementri 27 11
1.3.2. Condiii de racordare la reea a centralelor fotovoltaice 32 12
1.4. Concluzii 39
2. MODELAREA I SIMULAREA PANOULUI FOTOVOLTAIC I A
40 13
GENERATORULUI FOTOVOLTAIC
2.1. Modelri actuale ale panoului fotovoltaic 40 13
2.2. Modelri i simulri pentru panoul fotovoltaic tip SYP24245S 46 13
2.2.1 Influena variaiei radiaiei solare asupra caracteristicii de curent i
49 15
putere pentru un panou fotovoltaic
2.2.2. Influena variaiei temperaturii asupra caracteristicilor de curent i
52 17
putere pentru un panou fotovoltaic
2.2.3. Influena variaiei radiaiei solare i a temperaturii asupra
55 18
caracteristicii de curent i putere pentru un panou fotovoltaic
2.3. Modelarea i simularea generatorului fotovoltaic 56
2.4. Concluzii 63
3. OPTIMIZAREA PROIECTRII CENTRALELOR FOTOVOLTAICE 65 19
3.1. Analiza metodicii de proiectare 65 19
3.1.1. Reglementri, documentaie tehnic i noi aspecte n literatura de
65 19
specialitate
3.1.2. Principii de proiectare 70 20
3.1.3. Optimizarea proiectrii centralei fotovoltaice n baza metodei
81 21
iterative
3.1.4. Integrarea centralei fotovoltaice n reeaua electric de distribuie 87
3.2. Studiu de caz - Proiectarea unei centrale fotovoltaice de medie putere 89 22
3.2.1. Date tehnice i soluia pentru panourile PV 89 22
3.2.2. Invertoare i posturi de transformare 90
3.2.3. Integrarea centralei fotovoltaice Cristuru n reeaua electric de
93 23
distribuie
3.3. Concluzii 99
4. MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE N REELE
101 25
ELECTRICE DE DISTRIBUIE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE
4.1. Impactul centralelor fotovoltaice asupra parametrilor reelelor electrice de
101 25
distribuie

2
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

4.1.1. Topologia generrii distribuite n reelele electrice de distribuie 101


4.1.2. Sarcina maxim admisibil a generrii distribuite 104
4.1.3. Impactul generrii distribuite asupra cderii de tensiune i
105
scurtcircuitului
4.1.4. Influena centralelor fotovoltaice asupra calitii energiei electrice n
106
punctul comun de cuplare
4.2. Caracterizarea regimului nesimetric i deformant 107 25
4.2.1. Efecte ale regimului nesimetric i deformant 107 25
4.2.2. Noi indicatori ai regimului nesimetric i deformant n reelele
108 26
electrice de distribuie
4.3. Modul software pentru monitorizarea regimului deformant i dezechilibrat
112 27
n reele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice
4.4. Monitorizarea calitii energiei electrice n punctul comun de cuplare cu
118
reeaua a centralei fotovoltaice
4.4.1. Caracteristici i amplasri ale centralelor fotovoltaice 118
4.4.2. Monitorizare, prelucrare date i interpretare 124
4.5. Concluzii 128 34
5. STUDIUL REGIMULUI PERMANENT N REELE ELECTRICE DE
130 35
DISTRIBUIE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE
5.1. Analiza cderilor de tensiune n reelele electrice de distribuie 130 35
5.1.1. Cderi de tensiune n linii electrice radiale 130
5.1.2. Cderi de tensiune n linii electrice cu consumatori dezechilibrai 134 35
5.2. Analiza pierderilor de putere n reele electrice de distribuie 137
5.2.1. Pierderi de putere n linii electrice 138 36
5.2.2. Pierderi de putere n transformatoare 138
5.3. Mediul de programare NEPLAN utilizat pentru calculul regimului
141 37
permanent
5.4. Optimizri n reele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice 143 37
5.4.1. Influena amplasrii centralei fotovoltaice asupra circulaiei de puteri 145 38
5.4.2. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test fr
146 39
central fotovoltaic
5.4.3. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test cu o
149 40
central fotovoltaic
5.4.4. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test cu dou
152 42
centrale fotovoltaice
5.5. Concluzii 156
6. CONCLUZII FINALE I CONTRIBUII PERSONALE 157 44
6.1. Concluzii finale 157 44
6.2. Contribuii personale i perspective 165 50
Bibliografie 167 51
Rezumatul tezei de doctorat 175 54
Curriculum Vitae 176 55
CD cu anexe Nr.
pag.
Anexa 1. Scheme electrice monofilare de distribuie 20 kV, Cristuru Secuiesc 3
Anexa 2. Scheme de simulare n EDSA pentru CFV Cristuru 1
Anexa 3. Date monitorizare n PCC la CFV Codlea i CFV Podu-Olt in
20
30.12.2015
Anexa 4. Indicatori orari ai regimului deformant i dezechilibrat obtinui cu
2
modulul software PS-DEF-DEZ-var1 pentru CFV Codlea i CFV Podu-Olt

3
Rezumatul tezei de doctorat

TABLE OF CONTENTS

Pg. Pg.
teza rezumat
INTRODUCTION 9 6
1. PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS RENEWABLE ENERGY SOURCE 13 9
1.1. Renewable energy sources 13 9
1.1.1. Renewable energy sources and distributed generation 13 9
1.1.2. Evolution of photovoltaic sources 14 9
1.2. Photovoltaic power plants 18 10
1.2.1. The structure of photovoltaic power plants 18 10
1.2.2. Photovoltaic generator 20
1.2.3. Power-electronic converter 22
1.2.4. Interface with power distribution network 25
1.3. Power quality supplied by photovoltaic power plant 27 11
1.3.1. Research and regulations 27 11
1.3.2. Terms of the grid connection of photovoltaic power plants 32 12
1.4. Conclusion 39
2. MODELING AND SIMULATION OF PHOTOVOLTAIC PANEL AND
40 13
GENERATOR
2.1. Current modeling of photovoltaic panel 40 13
2.2. Modeling and simulation of SYP24245S photovoltaic panel 46 13
2.2.1 Influence of solar radiation variation on current and power
49 15
characteristics of photovoltaic panel
2.2.2. Influence of temperature variation on current and power characteristics
52 17
of photovoltaic panel
2.2.3. Influence of solar radiation and temperature variation on current and
55 18
power characteristics of photovoltaic panel
2.3. Modeling and simulation of photovoltaic generator. 56
2.4. Conclusion 63
3. OPTIMIZATION DESIGN OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 65 19
3.1. Analysis of design methodology 65 19
3.1.1. Regulations, technical documentation and new aspects in literature 65 19
3.1.2. Design principles 70 20
3.1.3. Photovoltaic power plant design optimization based on iterative method 81 21
3.1.4. Integration of photovoltaic power plant into power distribution network 87
3.2. Case study - Designing a medium power photovoltaic power plant 89 22
3.2.1. Input technical data and solution for PV panels 89 22
3.2.2. Inverters and transformation substations 90
3.2.3. Integration of Cristuru photovoltaic power plant into power distribution
93 23
network
3.3. Conclusion 99
4. MONITORING QUALITY INDICATORS IN POWER DISTRIBUTION
NETWORKS WITH PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 101 25

4.1. Impact of photovoltaic power plants on power distribution network


101 25
parameters
4.1.1. Distributed generation in power distribution networks 101
4.1.2. Maximum permissible load of distributed generation 104

4
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

4.1.3. Impact of distributed generation on voltage drop and short circuit 105
4.1.4. Influence of photovoltaic power plants on power quality at the point
106
of common coupling
4.2. Distorted and unbalanced regime caracterization 107 25
4.2.1. Effects of distorted and unbalanced regime 25
107
4.2.2. New indicators of the distorted and unbalanced regime in power
108 26
distribution networks
4.3. Software for monitoring distorted and unbalanced regime in power
112 27
distribution networks with photovoltaic power plants
4.4. Power quality monitoring at point of common coupling of photovoltaic power
118
plant with the power network
4.4.1. Characteristics and location of photovoltaic power plants 118
4.4.2. Monitoring, data processing and interpretation 124
4.5. Conclusion 128 34
5. STUDY OF PERMANENT REGIME IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS
130 35
WITH PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
5.1. Analysis of voltage drops in power distribution networks 130 35
5.1.1. Voltage drops in radial power lines 130
5.1.2. Voltage drops in power lines with unbalanced loads 134 35
5.2. Analysis of power losses in power distribution networks 137
5.2.1. Power losses in power lines 138 36
5.2.2. Power losses in transfomers 138
5.3. NEPLAN software tool used for the calculation of the permanent regime 141 37
5.4. Optimizations in power distribution networks with photovoltaic power plants 143 37
5.4.1. Impact of grid-connected photovoltaic power plant on power distribution
145 38
netwotk
5.4.2. Influence of photovoltaic power plant location on power flow 146 39
5.4.3. Voltage levels and power losses in test network without photovoltaic
149 40
plant
5.4.4. Voltage levels and power losses in test network with a photovoltaic
152 42
plant
5.4.5. Voltage levels and power losses in test network with two
156
photovoltaic plants
5.5. Conclusion 157
6. FINAL CONCLUSION AND PERSONAL CONTRIBUTIONS 157 44
6.1. Final conclusion 44
6.2. Personal contributions and outlook 50
Bibliography 171 51
Abstract 171 54
Curriculum Vitae 173 55
CD with ANNEXES PP.
Annex 1. Single line diagrams of 20 kV distribution network, Cristuru Secuiesc 3
Anexa 2. EDSA simulation diagrams for CFV Cristuru 1
Anexa 3. Monitoring data at PCC of CFV Codlea and CFV Podu-Olt on 30
20
December, 2015
Anexa 4. Hourly indicators of distorted and unbalanced regime obtained with
2
PS-DEF-DEZ-var1 software for CFV Codlea and CFV Podu-Olt

5
Rezumatul tezei de doctorat

INTRODUCERE

Necesitatea cercetrii
Tendinele de adaptare a centralelor fotovoltaice (CFV), n paralel cu dezvoltarea noilor
tehnologii pentru generarea de energie electric, au adus modificri importante caracteristicilor
sistemelor electrice de distribuie. Energia produs de centralele electrice fotovoltaice reprezint o
mic parte din cea injectat n reea, dar creterea numrului acestora va avea efect asupra reelelor
de distribuie, iar dac ponderea lor va crete semnificativ, va influena i reelele de transport.
Perspectiva implementrii pe scar larg n reelele electrice de distribuie precum i la utilizatori
a surselor distribuite de energie electric bazate pe centrale fotovoltaice, determin transformarea
reelelor pasive n reele active, n care transferul de energie este bidirecional i care ridic noi
probleme privind sigurana n exploatare, calitatea i eficiena energetic.
Studiul influenei producerii de energie electric n apropierea consumatorului, utiliznd
centralele fotovoltaice a permis evaluarea corect a impactului asupra securitii echipamentelor
electrice prin msuri de meninere a nivelului de tensiune n intervalul stabilit prin normative i din
punct de vedere economic asupra pierderilor de putere.
Au fost realizate noi cercetri privind optimizarea reelele electrice de distribuie cu centrale
fotovoltaice, avnd ca rezultat stabilirea de proceduri pentru controlul nivelului de tensiune i a
pierderilor de putere n nodurile reelelor electrice de distribuie.
Regimurile deformante i dezechilibrate sunt procese complexe, care necesit o caracterizare
detaliat. Studiul acestor regimuri n reelele de distribue cu centrale fotovoltaice permite introducerea
i standardizarea unor indicatori ai dezechilibrului i stabilirea de metode adecvate de evaluare.
Efectele regimului dezechilibrat n nodurile reelelor electrice de distribuie n care sunt
conectate centrale fotovoltaice sunt asemntoare cu cele produse de regimurile deformante de
cretere a pierderilor de putere cu consecine negative asupra randamentului de transfer a energiei
electrice. Pentru eliminarea acestor deficiene sunt necesare noi cercetri privind meninerea nivelului
indicatorilor de calitate a energiei electrice, cu posibilitatea introducerii de noi indicatori, globali.
O analiz pertinent asupra indicatorilor de calitate a energiei electrice se poate face doar n
cazul n care dezechilibrul este analizat mpreun cu perturbaiile introduse de ctre centralele
fotovoltaice.

Obiectivele tezei de doctorat


Prezenta tez de doctorat are ca obiectiv principal stabilirea de soluii pentru creterea calitii i
eficienei energetice n reelele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice. Obiectivele specifice
tratate n capitolele prezentei teze de doctorat sunt:
O1. Controlul nivelului de tensiune i a pierderilor de putere n nodurile reelelor electrice de distribuie
cu centrale fotovoltaice; Stabirea de soluii pentru optimizarea structuriii centralelor electrice
fotovoltaice n vederea creterii performanelor acestora ;
O2. Creterea calitii energiei electrice n punctul comun de cuplare al centralei electrice fotovoltaice
prin dezvoltarea de instrumente de monitorizare a indicatorilor de calitate ai energiei electrice cu
considerarea regimului deformant i dezechilibrat;
O3. Dezvoltarea de soluii pentru controlul nivelului de tensiune i a pierderilor de putere n nodurile
reelelor electrice de distribuie n care sunt cuplate centrale electrice fotovoltaice.

Structura tezei
Capitolul 1, intitulat Centrala fotovoltaic - surs regenerabil de energie, cuprinde o analiz a
structurii centralelor fotovoltaice, cu avantajele i dezavantajele lor din punct de vedere al eficienei
energetice. Este argumentat necesitatea stabilirii de noi soluii pentru optimizarea structurii
centralelor fotovoltaice, pentru a obine un transfer maxim de putere ntre generatorul fotovoltaic i
utilizator. Se evalueaz impactul panourilor fotovoltaice conectate la o reea electric de distribuie i
se pun n eviden aspecte importante, cum sunt : circulaia invers a puterii i prezena distorsiunilor

6
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

armonice. Calitatea energiei electrice n punctul comun de cuplare al centralelor fotovoltaice este
caracterizat prin indicatori specifici de calitate. Dintre acetia, variaia de tensiune, prezena
armonicilor de tensiune i curent i nesimetria n reelele electrice sunt indicatori care au relevan tot
mai mare pentru integrarea centralelor fotovoltaice n reelele electrice de distribuie.
Capitolul 2, intitulat Modelarea i simularea panoului i generatorului fotovoltaic, analizeaz
influena variaiei temperaturii i a radiaiei solare asupra caracteristicii de curent i putere a unui
panou fotovoltaic precum i a generatorului fotovoltaic. Pentru modelarea caracteristicii curent-
tensiune a generatorului fotovoltaic, autorul a considerat un panou fotovoltaic de tip Risen Energy
SYP245S, la care se cunosc parametrii celulei fotovoltaice pentru funcionare n condiii de eficien
maxim. Pentru realizarea modelrii autorul a realizat un model echivalent al generatorului fotovoltaic,
n Matlab/Simulink, n care sunt puse n eviden: influena variaiei radiaiei solare asupra
caracteristicii de putere i curent la temperatur constant; influena variaiei temperaturii asupra
caracteristicilor de putere i curent la radiaie solar constant; influena variaiei radiaiei solare i a
temperaturii asupra caracteristicii de putere i curent. Rezultatele obinute sunt prezentate grafic i
tabelar. Din analiza efectuat se deduc urmtoarele concluzii: ecuaiile fizice prezentate descriu corect
modelul PV i sunt utile pentru modelarea n Matlab/Simulink a generatorului fotovoltaic; modelul
propus este util ca model de baz pentru efectuarea de studii n domeniul modelrii PV.
Capitolul 3, intitulat Optimizarea proiectrii centralelor fotovoltaice, prezint i analizeaz
etapele i procedurile de proiectare a centralelor fotovoltaice. Sunt analizate cele mai utilizate
programele software pentru dimensionarea i simularea performanelor centralelor fotovoltaice
conectate la reea sau cu funcionare autonom. Sunt sintetizate cercetrile actuale privind tehnicile
de optimizare pentru proiectarea centralelor fotovoltaice i principalii parametri care influeneaz
dimensionarea centralelor fotovoltaice conectate la reea. Se arat c n prezent, sunt luate n
considerare, din punct de vedere cantitativ, beneficiile tehnice ale inserrii generrii distribuite cu CFV
n reeaua de distribuie a energiei electrice, ca indicator al mbuntirii profilului de tensiune i al
reducerii pierderilor din linii, dar exist efecte negative pe care conectarea CFV la reea le poate cauza
dup conectarea la reeaua electric, n special asupra variaiilor de tensiune, cderilor de tensiune i
scurtcircuitului n reele electrice de distribuie. Aceste deficiene sunt sumarizate prin realizarea unui
studiu de caz de proiectare a unei centrale fotovoltaice de medie tensiune i a racordului acesteia la
reeaua electric.
Capitolul 4, intitulat Monitorizarea indicatorilor de calitate n reele electrice de distribuie cu
centrale fotovoltaice prezint integrarea centralelor fotovoltaice n reele electrice de distribuie i
modulul software pentru monitorizarea regimului deformant i dezechilibrat. Sunt studiate i prezentate
efectele conectrii centralelor fotovoltaice n reelele electrice de distribuie asupra calitii energiei
electrice i sunt introdui indicatorii regimului nesimetric i deformant n reelele electrice de distribuie.
Pentru studiul noilor indicatori ai calitii energiei electrice s-a adaptat i implementat modulul PS-DEF-
DEZ-var 1 care s-a utilizat n studiul de caz pentru dou centrale fotovoltaice: Podul Olt i Codlea.
Capitolul 5, intitulat Studiul regimului permanent n reele electrice de distribuie cu centrale
fotovoltaice, trateaz o tem de mare actualitate, cea a creterii calitii transferului de energie i a
eficienei energetice n reelele electrice de distribuie de joas tensiune n care sunt conectate
centrale fotovoltaice. Sunt analizate i sintetizate modalitile de calcul a cderilor de tensiune i ale
pierderilor de putere n funcie de parametrii liniei electrice i a consumatorilor. Pentru studiul regimului
permanent n reele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice, autorul a considerat dou reele
test, la care distana dintre noduri este de 100 m i de 300 m, pentru cazurile n care la reelele test se
conecteaz o central electric de putere 320 kW i respectiv, dou centrale electrice avnd mpreun
320 kW. Aceste reele test au fost implementate n programului NEPLAN i s-au stabilit cderile de
tensiune precum i pierderile de putere. Rezultatele obinute sunt prezentate grafic i tabelar. Analiza
efectuat arat c este mai eficient s se funcioneze cu reeaua electric avnd conectate dou s-au
mai multe centrale fotovoltaice pentru a obine creterea calitii transferului de energie i a eficienei
energetice n reelele electrice de distribuie de joas tensiune n care sunt conectate centrale
fotovoltaice.
Capitolul 6, intitulat Concluzii finale i contribuii personale, prezint concluziile generale
desprinse din lucrare, contribuiile personale, diseminarea rezultatelor tiinifice, precum i direciile
viitoare privind continuarea acestei cercetri.

7
Rezumatul tezei de doctorat

Diseminarea rezultatelor
Rezultatele obinute pe durata cercetrii doctorale au fost prezentate n rapoartele de cercetare
i n cele 14 articolele publicate n volume ale conferinelor naionale i internaionale, din care 10
lucrri ca prim autor, 5 lucrri indexate n baze de date ISI proceedings i 4 lucrri indexate n baze de
date internaionale din care 2 lucrri n curs de publicare.

Valoarea aplicativ a tezei de doctorat


Rezultatele teoretice i experimentale obinute n cadrul prezentei teze de doctorat au valoare
aplicativ i pot fi utilizate n viitor pentru: monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice n
punctul comun de cuplare a centralelor fotovoltaice; mbuntirea procedurilor pentru optimizarea
reelele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice; controlul nivelului de tensiune i a pierderilor de
putere n nodurile reelelor electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice.

Mulumiri
Doresc s adresez mulumiri conductorului tiinific Prof.Univ. Dr. Ing. Elena HELEREA, pentru
ndrumarea i coordonarea pregtiri mele doctorale, pentru sprijinul i ajutorul constant cu sfaturi
substaniale n realizarea tezei de doctorat.
Mulumesc comisiei de doctorat Prof.Univ. Dr.Ing. Mihaela Marilena ALBU, Prof.Univ. Dr.Ing.
Clin MUNTEANU, Prof.Univ. Dr.Ing. Dan STOIA i decanului Facultii IESC Conf. Dr.Ing. Carmen
GERIGAN pentru deosebita onoare pe care mi-au fcut-o, acceptnd propunerea de a face parte din
comisia de doctorat, pentru atenia cu care s-au aplecat asupra lucrrii i pentru sfaturile acordate.
Totodat, mulumesc colectivului din Departamentul de Inginerie Electric i Fizic Aplicat din
Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor de la Universitatea Transilvania Braov
pentru sprijinul acordat, precum i tuturor celor care au citit teza, pentru comentariile i sugestiile lor n
vederea rafinrii ideilor.
Mulumesc, n mod deosebit, colegilor mei Dr.Ing. Ionel LEPADAT i Dr.Ing. Ctlin MIHAI
pentru nenumratele discuii, consultri, idei i rezolvri de probleme tehnice i tiinifice i pentru
sprijinul acordat.
Vreau s mulumesc conducerii societii ELECTRICA SA. (din care fac parte) i n mod special
colegilor, pentru ajutorul acordat.
n final, dar nu n ultimul rnd, doresc s mulumesc soiei mele pentru rbdarea, nelegerea i
suportul moral acordat fr de care cu greu a fi dus la bun sfrit aceast lucrare.

8
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

1. CENTRALA FOTOVOLTAIC SURS REGENERABIL DE ENERGIE

1.1. Surse regenerabile de energie

1.1.1. Surse regenerabile de energie i generarea distribuit


n ultimii ani, conceptul surselor de energie distribuit (DER - Distributed Energy Resources),
care permite instalarea i conectarea surselor de energie regenerabile la reelele electrice de
distribuie, a ctigat tot mai mult teren datorit beneficiilor tehnice, economice i de mediu [1]. Printre
aceste surse de generare distribuit, centralele fotovoltaice (PV) au avut o penetrare semnificativ n
sistemele electroenergetice [2], [3].
Sursele regenerabile de energie sunt integrate n reelele electrice de distribuie, asigurnd
creterea performanelor prin [4]: mbuntirea profilului tensiunii, reducerea pierderilor, creterea
calitii energiei electrice i a fiabilitii alimentrii utilizatorilor.
Termenul de generare distribuit se refer la generarea de energie electric n apropierea
locului de consum, prin generatoare de putere mic, conectate uzual la reeaua electric de distribuie.
ntr-un mod mai comun, generarea distribuit poate fi definit ca o generare de energie electric n
reelele electrice de distribuie la utilizator, avnd ca scop asigurarea unor surse de energie electric
activ.
Producerea de energie electric utiliznd surse de energie distribuite de capacitate redus
permite furnizarea de energie electric n apropierea utilizatorilor, devenind astfel un supliment pentru
energia produs centralizat, cu beneficii prin reducerea pierderilor de energie electric n timpul
transportului i a costurilor generate de modernizarea reelelor de distribuie. n ceea ce i privete pe
utilizatori, costurile reduse, fiabilitatea ridicat, calitatea bun a energiei electrice i o anumit
autonomie a rezervelor de energie, sunt aspectele care intereseaz n momentul adoptrii soluiei de
producere a energiei prin surse de energie distribuite, dar acest lucru este posibil numai cu investiii
suplimentare. Prin utilizarea generrii distribuite n domeniul tehnologiilor energetice regenerabile, cum
sunt cele eoliene, solare i hidroelectrice, se asigur un efect benefic asupra mediului nconjurtor.
Sistemul de generare distribuit se compune din:
a) generatoare alimentate din surse regenerabile de energie (SRE) excepie fcnd
hidrocentralele mari (P>10 MW) i centrale eoliene de mare putere;
b) sisteme de cogenerare sau sisteme CHP (Combined Heat and Power) pentru producerea
combinat de energie termic i energie electric (cogenerare);
c) generatoare de rezerv n situaiile n care generarea centralizat nu corespunde cerinelor,
nevoilor sau are un cost ridicat.
n practic, generarea distribuit presupune uniti de generare de putere relativ mic,
amplasate n apropierea utilizatorului, cu scopul de a satisface nevoile acestuia, a sprijini funcionarea
reelei deja existente. Puterea acestor generatoare se ncadreaz, n general, n limita a maxim 50
MW.
Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eolian, energia solar, energia apei,
energia hidraulic, energia geotermic, energia de biomas.
Implementarea surselor de energie regenerabile n sistemul energetic naional reprezint o
prioritate a politicii n domeniul energetic.
Din punct de vedere al caracteristicilor surselor regenerabile de energie, centralele fotovoltaice
reprezint o soluie eficient.

1.1.2. Evoluia surselor fotovoltaice


Unitatea de baz a centralei fotovoltaice este celula fotovoltaic (PV). n mod uzual, o celul PV
are o putere electric ntre 1 i 2 W. Pentru a mri puterea, celulele PV sunt conectate electric pentru
a forma uniti mai mari, numite module (panouri). Practic, un modul (panou) PV const din celule PV
conectate n serie. Modulele (panourile), la rndul lor, pot fi conectate n serie i/sau paralel pentru a

9
Rezumatul tezei de doctorat

forma uniti mai mari, numite stringuri (iruri) fotovoltaice (PV). Stringurile PV conectate n serie
i/sau paralel constituie o arie PV, a crei definiie a fost adoptat n ANSI/IEEE Std.928-1986.
Tehnologia fotovoltaic a devenit un actor major n sectorul producerii energiei electrice la nivel
mondial i este n prezent una dintre cele mai dezvoltate tehnologii pentru SRE, fiind scalabil de la
aplicaii rezideniale pn la aplicaii industriale sau comerciale.
Conform raportului IEA-PVPS (International Energy AgencyPhotovoltaic Power System) pe
2015 [7], puterea instalat din surse fotovoltaice la nivel mondial este n prezent de 177 GW. Europa
rmne lider mondial n ceea ce privete capacitatea cumulat instalat din surse PV, cu 87,788 GW la
finele anului 2014.
Evoluia capacitii centralelor fotovoltaice n Europa n perioada 2000-2014 este prezentat n
Fig. 1.1.

Fig.1.1. Evoluia capacitii centralelor fotovoltaice n Europa n perioada 2000-2014


Din Fig.1.1 se observ c n Europa n anul 2000, puterea instalat a surselor fotovoltaice era
de 129,00 MW iar n anul 2014 s-a ajuns la o putere instalat de 87.788 MW, ceea se nseamn o
cretere a capacitii cumulat instalat cu 87.659 MW.
Romnia are un potenial semnificativ de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice. n
Fig. 1.2 este prezentat evoluia capacitilor centralelor fotovoltaice n Romnia n perioada 2000-
2014.

Fig.1.2. Evoluia capacitii centralelor fotovoltaice n Romnia n perioada 2010-2014


Din Fig.1.2 se observ c n Romnia n anul 2000 puterea instalat a surselor fotovoltaice era
de 0,00 MW, iar n anul 2014 s-a ajuns la o putere instalat de 1.230 MW.
Evoluia puterii instalate n centralele fotovoltaice n perioada 2010-2014 arat o dezvoltare
puternic a acestui sector ntr-o perioad de 4 ani.

1.2. Centrale fotovoltaice

1.2.1. Structura centralelor fotovoltaice


n funcie de componena convertorului electronic de putere, centralele fotovoltaice pot fi:
Centralele fotovoltaice simplu etaj, la care convertorul are un singur etaj de conversie c.c.-c.a;
Centralele fotovoltaice multi etaj, la care convertorul are mai multe etaje de conversie c.c.-c.c.-c.a.
Centrala fotovoltaic este format din:
generatorul fotovoltaic (PV);
convertorul electronic de putere;
interfaa cu reeaua electric de distribuie.
n Fig. 1.3 este prezentat schema bloc a unei centrale fotovoltaice simplu etaj.

10
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Fig. 1.3. Schema bloc a unei centrale fotovoltaice simplu etaj


Sistemul fotovoltaic simplu etaj permite reglarea punctului de putere maxima (MPPT), att prin
reglarea tensiunii continue, ct i prin transferul puterii la reea. Aa cum se arat n Fig.1.3, de pe
partea de c.a. a convertorului VSC, sistemul PV este interfaat cu reeaua electric de distribuie n
punctul comun de cuplare (PCC) printr-un filtru trece-jos i un transformator de separare.

1.3.Calitatea energiei electrice furnizate de centrale fotovoltaice

1.3.1.Cercetri i reglementri
Reelele de distribuie a energiei electrice ca parte a sistemelor electroenergetice - sunt
proiectate pentru a funciona cu tensiune sinusoidal. Abaterea variaiei n timp a tensiunii de la o
und sinusoidal ideal reprezint un aspect fundamental al calitii energiei electrice.
n [18] se identific i se analizeaz posibile scenarii privind ameliorarea calitii energiei
electrice ntr-o reea electric de distribuie prin examinarea impactului sarcinilor rezideniale neliniare,
cum ar fi vehiculele electrice i invertoarele centralelor fotovoltaice.
n [19] se sintetizeaz problemele legate de funcionarea reelelor electrice de distribuie
datorate integrrii unui numr mare CFV, un caz studiat fiind creterea tensiunii n cablurile de
distribuie ca rezultat al circulaiei inverse a puterii, n special n condiiile de cerere mic i penetrare
mare. Se evalueaz efectul unor niveluri ridicate de penetrare asupra calitii energiei electrice n
reelele electrice de distribuie rezideniale. Au fost luate n considerare diferite scenarii privind nivelul
de penetrare i nivelul de radiaie solar n condiiile variaiei sarcinii, cu utilizarea softului de
modelare-simulare Matlab/Simulink. Asigurarea unui nivel al calitii energiei electrice n reele
electrice de distribuie n care sunt conectate i centralele fotovoltaice este o sarcin complex datorit
comportamentului din punct de vedere al distorsiunilor armonice, modificrii profilului tensiunii i a
funcionarii numai pe timp de zi.
n [20] se evalueaz impactul panourilor fotovoltaice conectate la o reea electric de distribuie
i aspecte importante, cum sunt circulaia invers a puterii i analiza distorsiunilor armonice.
O problem major o reprezint curenii distorsionai produi i injectai de centralele
fotovoltaice n reelele electrice de distribuie la care sunt conectate. Prezena unui numr mare de
centralele fotovoltaice conectate la reea creeaz noi probleme legate de sistemele de protecie i de
calitate a energiei electrice.
n [21], energia electric este prezentat ca un produs a crui calitate este dat de un ansamblu
de caracteristici specificate. Pentru a asigura i menine la un anumit nivel calitatea energiei electrice
este definit setul de indicatori ai calitii energiei electrice, n vederea elaborrii unor recomandri i
anume: variaia frecvenei, variaia de tensiune, variaia formei de und a tensiunii i curentului
(poluarea cu armonici) i nesimetria tensiunilor n reeaua trifazat.
n prezent sunt elaborate i implementate o serie de standarde tehnice privind calitatea energiei
electrice produs de centralele fotovoltaice (PV) conectate la reeaua electric de distribuie.
Standardul IEEE 929-2000: Practica recomandat pentru interfaa cu reeaua electric a
sistemelor fotovoltaice, reprezint un ghid privind echipamentele i funciile necesare pentru a asigura

11
Rezumatul tezei de doctorat

funcionarea compatibil a sistemului PV conectat n paralel cu reeaua electric public i include


aspecte privind: securitatea personalului, echipamentul de protecie, calitatea energiei electrice,
funcionarea reelei de utiliti.
n ceea ce privete calitatea energiei livrate de sistemului PV, standardul IEEE 519-1992:
Practica recomandat i cerinele pentru controlul armonicilor n sistemele electrice de putere, prezint
limitele tensiunii i curentului n Punctul Comun de Cuplare (PCC). Standardul stabilete limitele de
5% pentru factorii THD de tensiune i curent pe care productorul trebuie s le asigure la livrarea
energiei electrice ctre consumator. Acest standard indic, de asemenea, limitele procentuale ale
armonicilor la ieirea principal a sistemului PV.
Standardul IEC 61727 (echivalent EN 61727): Sisteme fotovoltaice (PV) Caracteristicile
interfeei cu reeaua stabilete cerinele interfeei dintre sistemul PV i reeaua electric. Referitor la
calitatea energiei electrice i n particular, la armonici, sunt acceptabile niveluri joase ale armonicilor
de curent i tensiune.
Cnd sunt definite limitele pentru armonici, este luat ntotdeauna n consideraie factorul THD. n
particular, diferite limite sunt date pentru curent, 5% pentru THDI i tensiune, 2% pentru THDU, cu un
maxim de 1 % pentru armonicile de tensiune. De exemplu, n Italia, limitele armonicilor sunt date
considernd doar factorul THD.

1.3.2. Condiii de racordare la reea a centralelor fotovoltaice


Centralele fotovoltaice trebuie s ndeplineasc anumite cerine tehnice minimale pentru a fi
racordate la reelele electrice publice, astfel nct s poat fi asigurat funcionarea n siguran a
sistemelor electroenergetice respective. Integrarea centralelor fotovoltaice n mod descentralizat, n
apropierea consumatorilor, mai ales n reelele de distribuie de medie tensiune i joas tensiune pot
produce instabilitate n funcionarea reelelor electrice cu generare distribuit prin centrale PV. Din
acest motiv, organisme autorizate pentru reglementare n domeniul energetic au stabilit coduri
(condiii) privind racordarea centralelor fotovoltaice la reelele electrice de distribuie.
Au fost stabilite astfel de coduri n primul rnd, n Germania, dup care i alte ari au adoptat
propriile coduri, iar n alte state, acestea sunt n pregtire.
Directiva adoptat n cadrul Energy Economy Law (Energiewirtschaftsgesetz EnWG),
denumit German Grid Codes, are rolul de a asigura sigurana i fiabilitatea funcionrii reelelor
electrice cu generare distribuit. Cerinele sunt particularizate pentru reelele electrice de medie
tensiune i de joas tensiune.
Exist patru categorii de condiii pentru conectarea centralelor fotovoltaice n reelele electrice
de distribuie, la medie tensiune, referitoare la: dynamic grid support, regimul de scurtcircuit, controlul
puterii active, controlul puterii reactive.
Codurile de reea stabilite drept condiii de conectare la reeaua electric a centralelor
fotovoltaice reprezint un instrument pentru asigurarea stabilitii sistemului n condiiile generrii
distribuite, n acelai timp cresc costurile pentru productorii de centrale fotovoltaice: pentru
proiectarea i implementarea invertoarelor, liniilor electrice si transformatoarelor din structura
centralelor fotovoltaice, sporite de cerina de a produce putere reactiv.
n Romania, astfel de condiii au fost stabilite de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n
domeniu Energiei (ANRE) prin Norma tehnic Condiii tehnice de racordare la reelele electrice de
interes public pentru centralele electrice fotovoltaice (Ordinul nr. 30/2013, completat cu Ord.
nr.74/2013), prin care condiiile de racordare la reea sunt stabilite difereniat pentru dou tipuri de
centrale fotovoltaice:
Centrale fotovoltaice dispecerizabile (CFVD), cu puterea instalat mai mare de 5 MW;
CFVND - Centrale fotovoltaice nedispecerizabile, cu puterea instalat mai mic sau egal cu 5 MW.

12
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

2. MODELAREA I SIMULAREA PANOULUI FOTOVOLTAIC I A GENERATORULUI


FOTOVOLTAIC

2.1. Modelri actuale ale panoului fotovoltaic


n literatura de specialitate, pentru diferite topologii de convertoare i condiii de mediu, s-a
studiat i determinat punctele de funcionare corespunztoare puterii maxime la diferite niveluri de
radiaie solar i temperatur.
Relaia dintre curentul i tensiunea unui generator PV variaz pe durata unei zile n funcie de
condiiile de mediu. Pentru a gsi punctele de putere maxime MPP pe care o poate genera PV-ul, este
important s se pun n concordan caracteristica I=f(U) ct mai aproape de valorile reale este foarte
important s se aleag caracteristica I=f(U) a panoului fotovoltaic n concordan cu caracteristica
I=f(U) a sarcinii.
O abordare general pentru controlul reaciei puterii este msurarea i maximizarea puterii
aplicate la bornele sarcinii i ia n considerare c puterea maxim a PV-ului este egal cu puterea
maxim a sarcinii. Aceast metod, numit i metoda conectrii directe, este aplicabil n cazul
conectrii directe a sarcinii la PV i n acest fel se maximizeaz de fapt puterea aplicat sarcinii i nu
puterea maxim pe care o debiteaz PV-ul. Metoda cuplrii directe nu poate extrage automat puterea
maxim a modulului dac condiiile de temperatur i radiaie solar se schimb. De aceea parametrii
sarcinii i ai PV-ului trebuie atent selectai.
Pentru c puterea generat de PV depinde de nivelul de radiaie i temperatur, o problema
major care trebuie depit este extragerea puterii maxime disponibile la modificarea condiiilor de
mediu n care opereaz acesta. n acest sens este implementat aa numitul Maximum Power Point
Tracker (MPPT), care este un dispozitiv de urmrire i extragere a puterii maxime a PV-ului. Acest
dispozitiv este un convertor c.c.-c.c. nserat ntre PV i sarcina electric a acestuia. Acest convertor
este controlat dup diferite tipuri de algoritmi, ncercndu-se gsirea celor mai eficiente soluii pentru
extragerea puterii maxime.
Astfel, controlul extragerii de putere maxim poate preveni scderea tensiunii PV-ului atunci
cnd puterea sarcinii crete n mod excesiv. Pentru un sistem fr MPPT, tensiunea va tinde foarte
repede spre zero. Acest fenomen poate fi neles cu uurin din studierea caracteristicii curent-
tensiune a PV-ului. Un sistem ce conine un MPPT evit cderea tensiunii prin meninerea punctului
de funcionare al PV-ului n punctul de putere maxim (MPP) [33].
Cel mai frecvent algoritm MPPT utilizat este Perturb i Observ (P & O), datorit uurinei
sale de punere n aplicare n forma sa de baz. Cu toate acestea, exist unele limitri, cum ar fi
oscilaii n jurul punctului maxim n regim staionar, vitez de rspuns lent i chiar de urmrire n mod
greit la schimbarea rapid a condiiilor atmosferice [34], [35].
Cercetri actuale privind diferite tehnici de reglare a Punctului de Putere Maxim a centralelor
fotovoltaice sunt prezentate n [36], [37].
Pentru gsirea Punctului de Putere Maxim a Centralelor fotovoltaice, n literatura de
specialitate [38], [39], [40] s-a realizat simularea funcionrii PV n Matlab/Simulink.
S-au efectuat simulri pentru cazul cnd elementul de baz al generatorului fotovoltaic este
celula fotovoltaic cu o diod [41], [42], celula fotovoltaic cu doua diode [43] i celula fotovoltaic cu
trei diode [44].

2.2. Modelri i simulri pentru panoul fotovoltaic tip SYP24245S


Puterea electric furnizat de o celul fotovoltaic nu este suficient pentru consumatorii
rezideniali i industriali. Pentru a crete puterea, celulele fotovoltaice se conecteaz n serie pentru ca
tensiunea la borne s creasc i astfel se obine un panou PV. Panourile PV se conecteaz n serie
pentru creterea tensiunii i n paralel pentru creterea curentului. Aceste conectri ale panourilor PV
serie/paralel formeaz generatorul fotovoltaic.
O proiectare optimal a generatorului fotovoltaic necesit cunoaterea familiei de caracteristici
I=f(U) i P=f(U) pentru diferite niveluri de radiaie solar G i temperaturi T. Scopul studiului de caz

13
Rezumatul tezei de doctorat

este de a dezvolta o metod de obinere a caracteristicilor I=f(U) i P=f(U), n vederea realizrii unei
analize comparative a performanelor celulelor, panourilor i generatorului fotovoltaic.
Pentru o modelare eficient este necesar cunoaterea parametrilor celulei fotovoltaice i a
funcionrii n condiii de eficien maxim, autorul a considerat un panou fotovoltaic de tip Risen
Energy SYP245S, cu urmtorii parametri: Puterea maxima, Pmax=245 [W]; Tensiunea la Pmax,
Ump=30,3 [V]; Curentul la Pmax, I=8,09 [A]; Curentul de scurtcircuit, Isc=8,34 [A]; Tensiunea n circuit
deschis, Uoc=37,3 [V]; Coeficientul de temperatura pentru Isc, =0,003/C; Coeficientul de temperatura
pentru Uoc, =-0,32 /C.
Modelarea realizat de autor ia n considerare relaiile (2.34) - (2.41).
Modelul realizat de autor pentru un panou PV, este caracterizat, n condiii de referin, de
urmtoarele ecuaii:

Ur
I ref I sc 1 C1 exp 1
(2.34)


C 2U oc
unde:
I U mp
C1 1 mp exp (2.35)
I sc C2U oc
U mp
1
C2 U oc (2.36)
I
ln 1 mp
I sc
Pentru a adapta ecuaia (2.34) la diferite niveluri de radiaie solar G i temperatur T, se
utilizeaz urmtoarele relaii:
T T Tref (2.37)

G
I T G 1 I sc (2.38)
G G
ref ref
U T Rs I (2.39)
de unde rezult, pentru un punct de funcionare:
U U ref U (2.40)
I I ref I (2.41)
unde: Iref - curentul de referin, Uref - tensiunea de referin, Ump - tensiunea n punctul de putere
maxim, Imp - curentul n punctul de putere maxim, Isc - curentul de scurtcircuit, Uoc - tensiunea la
funcionarea n gol, Tref - temperatura de referin, T - temperatura la care funcioneaz generatorul
PV, Gref - radiaia solar de referin, G - radiaia solar la care funcioneaz generatorul PV, T -
diferena de temperatur, G - diferena de radiaie solar, U - tensiunea generat de panou PV
peste cea de referin i I - curentul generat de panou PV peste cel de referin.
Modelul echivalent realizat de autor n Matlab/Simulink pentru panoul fotovoltaic analizat este
prezentat n Fig. 2.4.
Modelul n Matlab/Simulink este format din urmtoarele blocuri:
- "Mux" combin mai multe semnale de intrare ntr-o singur ieire, o intrare poate fi un semnal scalar
sau vector.
- "Constant" genereaz o valoare real sau complex;
- "Fcn" aplic expresia matematic specificat la intrarea sa;
- "Ramp" genereaz un semnal care ncepe la un moment dat avnd o rat specificat;
- "Gain" multiplic valoarea de intrare cu o constanta specificat.
- Blocul "Produs" are la ieire rezultatul nmulirii a dou semnale de la intrare.
Rezultatele obinute sunt prezentate n Fig. 2.5, Fig.2.6, Fig. 2.9, Fig.2.10, Fig. 2.13, i
Fig.2.14, n care sunt puse n eviden urmtoarele:

14
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Fig. 2.4. Implementarea modelului PV de tip Risen Energy SYP245S n Matlab/Simulink


a) Influena variaiei radiaiei solare asupra caracteristicii de putere i curent pentru un panou
fotovoltaic, la temperatur constant;
b) Influena variaiei temperaturii asupra caracteristicilor de putere i curent pentru un panou
fotovoltaic, la radiaie solar constant;
c) Influena variaiei radiaiei solare i a temperaturii asupra caracteristicii de putere i curent pentru un
panou fotovoltaic.

2.2.1 Influena variaiei radiaiei solare asupra caracteristicii de curent i putere pentru un
panou fotovoltaic
n Fig. 2.5 i Fig. 2.6 sunt prezentate caracteristicile I=f(U) i P=f(U) la radiaie solar de 1000
2 2 2 2 2
W/m , 800 W/m , 600 W/m 400 W/m i 200 W/m la temperatur constant egal cu T=298,15 K.

Fig. 2.5. Caracteristicile I=f(U) pentru diferite Fig. 2.6. Caracteristicile P=f(U) n pentru diferite
niveluri ale radiaiei solare (T=298,15 K) niveluri ale radiaiei solare (T=298,15 K)

Din Fig. 2.5 i Fig. 2.6 se observ ca modificarea radiaiei solare n condiii de temperatur
constant are influen asupra valorii curentului i a tensiunii produse de panoul PV de tip Risen
Energy SYP245S, astfel:
- n zona (1) curentul rmne constant pentru fiecare caracteristic, dar scade odat cu scderea
radiaiei solare, indiferent de tensiune, pentru aceast regiune, panoul PV de tip Risen Energy
SYP245S funcioneaz ca un generator de curent. Valoarea tensiunii este aceeai pentru toate
caracteristicile;

15
Rezumatul tezei de doctorat

- n zona (2), zona intermediar sunt reprezentate valorile curentului pentru o funcionare optim a
panoului PV de tip Risen Energy SYP245S, unde poate fi determinat punctul de putere maxim.
Scderea valorii radiaiei solare are ca efect scderea valorii punctului de putere maxim;
- n zona (3) are loc o variaie a puterii care corespunde unei tensiuni aproape constante pentru
fiecare caracteristic, n acest caz panoul PV de tip Risen Energy SYP245S este comparabil cu un
generator de tensiune. n acest zon, scderea valorii radiaiei solare are ca efect scderea valorii
2
curentului i a tensiunii, iar n cazul radiaiei solare de 200 W/m tensiunea i curentul sunt egale cu
zero.
2
n Fig. 2.7 este prezentat caracteristica I=f(U) i P=f(U) la radiaie solar de 1000 W/m , 800
2 2 2 2,
W/m , 600 W/m , 400 W/m i 200 W/m la temperatura de referin egal cu T=298,15 K, furnizate de
productor. Din Fig.2.8. se observ c valorile puterilor maxime furnizate de productor i cele
obinute prin simulare n Matlab/Simulink, pentru diferite valori ale radiaiei solare sunt identice.
n Tabel 2.3. sunt prezentate incertitudinile caracteristicilor obinute prin simulare n
2 2 2 2 2
Matlab/Simulink la 1000 W/m , 800 W/m , 600 W/m , 400 W/m i 200 W/m la temperatur constant
egal cu T=298,15 K.

Fig. 2.7. Caracteristicile I=f(U) i P=f(U) pentru Fig. 2.8. Compararea valorilor puterilor
2 2
radiaii solare de 1000 W/m , 800 W/m , 600 maxime furnizate de productor i obinute prin
2 2 2
W/m , 400 W/m , 200 W/m i temperatur simulare n Matlab/Simulink, pentru diferite valori
T=298,15 K, furnizate de productor ale radiaiei solare

Incertitudinea caracteristicilor obinute sunt prezenate n Tabelul 2.3.


2 2
Tabel 2.3. Incertitudinea caracteristicilor P=f(U), la radiaie solar de 1000 W/m , 800 W/m , 600
2 2 2
W/m , 400 W/m i 200 W/m i temperatur constant egal cu 298,15 K.

Niveluri de radiaie solar G


Puncte de
funcionare G=1000 G=800 G=600 G=400 G=200
2 2 2 2 2
[W/m ] [W/m ] [W/m ] [W/m ] [W/m ]
Isc
scc 0,00 3,40 2,81 16,80 4,05
[A]
Uoc
n gol 0,00 1,10 1,11 3,24 5,59
[V]
Imp
1,83 1,88 0,64 0,32 9,03
[A]
Ump
MPP 2,42 2,52 2,63 2,81 2,89
[V]
Pmp
0,61 0,53 1,86 2,96 10
[W]
Din Tabelul 2.3 se observ c nivelul incertitudinilor parametrilor obinui de la productor i prin
simulare sunt sub 10 %. Modelul propus poate fi util pentru a servi ca model de baz pentru
efectuarea de studii n domeniul modelrii generatorului fotovoltaic.

16
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

2.2.2. Influena variaiei temperaturii asupra caracteristicilor de curent i putere pentru un


panou fotovoltaic
Pentru a urmri influena temperaturii mediului ambiant asupra puterii produse de PV s-au
determinat caracteristicile I=f(U) i P=f(U) la radiaie solar constant i variaii de temperatur, Fig.
2.9 i Fig. 2.10.

2 Fig. 2.10. Caracteristicile P=f(U) la


Fig. 2.9. Caracteristicile I=f(U) la G=1000W/m 2
G=1000W/m i diferite valori de temperatur
i diferite valori de temperatur

Efectele creterii temperaturii mediului ambiant asupra PV de tip Risen Energy SYP245S sunt
urmtoarele:
n zona (1) se menine valoarea curentului constant pentru fiecare caracteristic; scderea
valorii tensiunii, avnd ca rezultat reducerea puterii; se funcioneaz ca generator de curent.
n zona (2) valorile curentului pentru o funcionare optim a generatorului, unde poate fi
determinat punctul de putere maxim; pentru fiecare caracteristic se menine valoarea curentului n
punctul de putere maxim; pentru fiecare caracteristic scade valoarea tensiunii n punctul de putere
maxim; scade valoarea puterii produse de panoul fotovoltaic.
n zona (3) se produce o variaie a puterii care corespunde unei tensiuni aproape constante
pentru fiecare caracteristic, n acest caz panoul PV este comparabil cu un generator de tensiune.
n Fig. 2.11 este prezentat caracteristica I=f(U) la temperatur de T=263,15 K, T=273,15 K,
2
T=298,15 K i T=323,15 K i radiaie solar G=1000 W/m .

Fig.2.11. Caracteristicile I=f(U) pentru temperatura Fig. 2.12. Caracteristicile Pr(Gr,Tr)=f(U)


T=263,15 K, T=273,15 K, T=298,15 K i T=323,15 obinute de la productor i prin simulare n
2
K la radiaie solar constant cu 1000 W/m Matlab/Simulink

Din Fig. 2.9 obinut prin simulare i Fig 2.11 furnizat de productor se observ cum creterea
temperaturii, nu are influen asupra curentului de ieire care i menine valoarea pn la punctul de
putere maxim iar tensiunea scade puternic, ceea ce duce la scderea puterii de ieire a panoului PV.
Caracteristicile obinute prin simulare, ct i cele furnizate de productor la temperaturi egale cu
T=298,15 K i T=323,15 K sunt identice.
Verificarea s-a fcut prin aplicarea modelului la panoul PV de tip Risen Energy SYP245S i
compararea caracteristicilor obinute prin simulare cu cele furnizate de productor. n Fig. 2.12 este
prezentat grafic variaia puterii panoului fotovoltaic n funcie de temperatur.
Din Fig.2.12. se observ c la creterea temperaturii, scade diferena dintre puterea generat
conform diagramei furnizate de productor i cea obinut prin simulare.

17
Rezumatul tezei de doctorat

2.2.3. Influena variaiei radiaiei solare i a temperaturii asupra caracteristicii de curent i


putere pentru un panou fotovoltaic
Pentru a putea determina influena radiaiei solare i a temperaturii asupra puterii produse de
un panou fotovoltaic e se ridic caracteristicile I=f(U) i P=f(U) la variaii ale radiaiei solar i ale
temperaturii, Fig. 2.13 i Fig. 2.14.

Fig. 2.13. Caracteristicile I=f(U) la variaii ale Fig. 2.14. Caracteristicile P=f(U) la variaii ale
radiaiei solar i temperaturii radiaiei solar i temperaturii

Datorit creteri temperaturii mediului ambiant efecte asupra PV sunt urmtoarele:


n zona (1) se menine valoarea curentului constant pentru fiecare caracteristic, scderea
valorii tensiunii, avnd ca rezultat reducerea puterii; se funcioneaz ca generator de curent.
n zona (2) valorile curentului pentru o funcionare optim a panoului, unde poate fi determinat
punctul de putere maxim; pentru fiecare caracteristic se menine valoarea curentului n punctul de
putere maxim; pentru fiecare caracteristic scade valoarea tensiunii n punctul de putere maxim;
scade valoarea puterii produse de panoul fotovoltaic.
n zona (3) se produce o variaie a puterii care corespunde unei tensiuni aproape constante
pentru fiecare caracteristic, n acest caz panoul PV este comparabil cu un generator de tensiune.
n Fig. 2.15, sunt prezentate grafic, caracteristice puterilor obinute prin simulare n
Matlab/Simulink n funcie de variaia temperaturii i radiaiei solare.

Fig. 2.15. Caracteristicile I=f(U) obinute prin simulare n Matlab/Simulink, n funcie de


temperatur i radiaia solar

Din Fig. 2.15 se observ urmtoarele efecte:


- creterea tensiunii la funcionarea n gol (Uoc);
- creterea tensiunii din punctul de putere maxim (Ump);
- scderea curentului de scurtcircuit (Isc);
- scderea curentului din punctul de putere maxim (Imp);
- reducerea puterii furnizate de panoul fotovoltaic.

18
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

3. OPTIMIZAREA PROIECTRII CENTRALELOR FOTOVOLTAICE

Obinerea de energie electric de la centralelele fotovoltaice (CFV) n condiii economice i de


fiabilitate presupune o proiectare optimal, asociat n mod uzual cu procesul de dimensionare.
Procesul de dimensionare al CFV conectate la reeaua electric de distribuie const, n principal,
n selecia panourilor fotoelectrice (PV) i a invertoarelor, determinarea dimensiunilor i configuraiei
ariilor PV i implicit, ale generatorului fotovoltaic, precum i calculul performanelor tehnice i
economice estimate ale CFV.
n particular, dimensionarea optimal pentru o locaie dat necesit o analiz a influenelor
variabilelor dependente de amplasament, cum ar fi radiaia solar, temperatura, precum i analiza
dependenei funcionrii centralei n raport cu aceti factori.

3.1. Analiza metodicii de proiectare

3.1.1. Reglementri, documentaie tehnic i noi aspecte n literatura de specialitate


Problema fundamental pe care o ridic proiectarea unei centrale fotovoltaice este determinarea
configuraiei optimale a CFV i a locaiei optimale, selecia i tipul componentelor instalate i
integrarea acestora, astfel nct centrala CFV s asigure randamentul maxim de energie la cheltuieli
minime i pe toat durata ei de via.
Reglementrile aplicabile domeniului i rezultatele studiilor i cercetrilor efectuate au oferit un
cadru pentru definirea metodologiei de proiectare a centralelor fotovoltaice.
Au fost elaborate reglementri aplicabile la centralelele fotovoltaice, n contextul definirii normelor
pentru reelele electrice cu generare distribuit, pe care le enumerm mai jos: UL Standard 1703:
Standard for Flat-plate Photovoltaic Modules and Panels; UL Standard 1741: Inverters, Converters,
and Controllers for Independent Power Systems; IEEE 929-2000: Recommended Practice for Utility
Interface of Photovoltaic (PV) Systems; IEEE 1547 Series: Standard for Inter-connecting Distributed
Resources with Electric Power Systems.
n literatura de specialitate tematica proiectrii centralelor fotovoltaice cuprinde aspecte ale
metodologiei de proiectare: [61], [62]. Lucrarea ABB este un ndrumar elaborat de compania ABB
pentru proiectarea i instalarea centralelor fotovoltaice.
Pentru dimensionarea centralelor fotovoltaice conectate la reeaua electric au fost concepute
i implementate programe software, care simuleaz performanele centralelor fotovoltaice conectate la
reea sau autonome, dintre care cele mai utilizate sunt cele pentru:
analiza i proiectarea CFV: PV F-CHART www.fchart.com, PVSYST www.pvsyst.com, PV-
DesignPro www.maulsolarsoftware.com, PVselect www.pvselect.com.
calcule de performan: overtrag www.volker-quaschning.de /software/overtrag;
analiza locaiei: ECOTECT http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc;
umbrire: ShadowsPro www.shadowspro.com).
Totui utilizarea programelor software de dimensionare CFV este ntr-un fel inflexibil, ct
vreme rezultatul dimensionrii este strict dependent de algoritmul integrat n software. Drept urmare,
programele software de dimensionare sunt adesea utilizate doar ca instrumente comparative la
procesul convenional de dimensionare folosit n mod curent de ctre proiectanii CFV.
Procesul de dimensionare, cu o abordare manual [63] se bazeaz pe o procedur de tip
iterativ, prin selectarea panoului PV i a invertorului dintr-o baz de date, astfel nct caracteristicile
acestora s fie compatibile i astfel s poat fi determinat configuraia corespunztoare a structurii
generatorului fotovoltaic, precum i parametrii electrici ai sistemului proiectat. Dac caracteristicile
panourilor i configuraia lor ca generator PV este adaptat caracteristicilor invertoarelor, se poate
afirma ca procedura de dimensionare a realizat o configuraie optimal.
Au fost studiate i concepute diferite tehnici de optimizare pentru proiectarea centralelor
fotovoltaice, cum sunt: programarea evolutiv [64], algoritmul genetic (GA) [65], [66], optimizarea cu
metoda roiului de particule (PSO) [67], aplicarea sistemului imunitar artificial (AIS) [68] etc.

19
Rezumatul tezei de doctorat

Procedura uzual de dimensionare tehnic a centralelor fotovoltaice implic mai muli pai care
s conduc la obinerea cantitii estimate de energie produs, ntruct CFV este dimensionat pe
baza energiei anuale proiectat a fi produs.
Etapele specifice n proiectarea CFV sunt urmtoarele: dimensionare panouri fotoelectrice;
dimensionare structur generator fotovoltaic; dimensionare invertoare; dimensionare cabluri cc i ca,
precum i echipamente auxiliare; proiectarea elementelor de conectare la reeaua electric de
distribuie.
Aa cum s-a prezentat pe parcursul tezei, Soarele este cea mai important surs de energie
pentru procesele naturale de pe Pmnt. Cantitatea de energie emis de Soare ntr-o or acoper
necesarul energetic actual al Pmntului pentru 1 an ntreg.
2
Densitatea de putere a soarelui deasupra atmosferei este n medie de 1366 W/m , aceasta fiind
redus cu cca. 30% la trecerea prin atmosfer. Radiaia solar normal, la nivelul mrii, ntr-o zi
2
senin, este de 1.000 W/m .
Conversia energiei solare n energie electric n CFV este realizat de celula fotovoltaic.
Eficiena celulei fotovoltaice este redus de limitri datorit efectelor cuantice, reflexiei optice,
recombinri ale purttorilor de sarcin, rezistena electric a materialelor componente, de
imperfeciuni mecanice ABB, [69].
Exist o multitudine de categorii de sisteme de producere a energiei electrice bazate pe
conversia fotovoltaic, clasificarea fcndu-se cu diferite criterii:
Clasificare dup modul de racordare: CFV autonome (locaii izolate), CFV racordate la reea;
Clasificare dup locaie: CFV pentru mediul urban, CFV pentru mediul rural;
Clasificare dup modul de instalare: CFV cu BAPV (adaptate cldirii), CFV cu BIPV (integrate n
cldire);
Clasificare dup dimensiune: CFV rezideniale (< 10 kW), CFV comerciale (10..100 kW), CFV
industriale (100..1000 kW), CFV de utilitate public (>1 MW).
Sistemele racordate la reea
La aceste tip de centrale fotovoltaice, orice exces de putere generat poate fi injectat napoi n
reeaua electric. n lipsa soarelui, se poate consuma energie din reea.
Conform unui scheme de sprijin Tarif pentru Energia Injectat (Feed+in Tariff), proprietarul
sistemului fotovoltaic este ndreptit legal s fie pltit pentru energia generat.
Centrale autonome / hibride
O central fotoelectric neracordat la reea este de obicei echipat cu baterii de acumulatori,
astfel nct puterea s fie disponibil i noaptea sau dup cteva zile de radiaie solar redus. n
acest caz, este necesar un invertor pentru conversia ntre curentul continuu i curentul alternativ
folosit de aplicaii.
Exist trei categorii mari de sisteme autonome: CFV neracordate la reea pentru electrificarea
zonelor rurale, CFV neracordate la reea pentru aplicaii industriale, sisteme fotoelectrice pentru bunuri
de larg consum.
Tehnologia fotovoltaic are un impact neglijabil asupra mediului nconjurtor, pot fi
implementate aproape oriunde i utilizeaz procese de producie comune, ceea ce determin un cost
redus i eficien n implementare.

3.1.2. Principii de proiectare


Pentru a ncepe planificarea i proiectarea unei centrale fotovoltaice, proiectantul trebuie s
verifice n primul rnd, dac locaia este propice sau nu pentru amplasarea centralei fotovoltaice.
Pentru efectuarea analizei locaiei, proiectantul trebuie s colecteze datele care vor fi folosite
pentru estimarea produciei de energie i costul centralei PV [70]: suprafaa disponibil, poteniala
locaie a centralei PV, posibilele locaii pentru echipamentul auxiliar, traseele de cabluri, umbrirea,
particularitile terenului (pentru sistemele PV montate la sol), orientarea, unghiul de nclinaie (pentru
PV montate pe acoperi).
Proiectantul trebuie s poat rspunde la orice ntrebare despre centrala PV propus i s
poat oferi alternative n funcie de diveri factori, precum locaia instalrii sistemului i nevoile
beneficiarului.
Principalele ntrebri sunt:

20
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Este locaia/acoperiul propice pentru centrala PV?


Care este durata de via a unei centrale PV?
Ct energie va produce centrale PV pe an?
Ce se ntmpl cu sursa de energie n zilele nnorate?
Centralele PV au cost mare de operare? Ce mentenan este necesar?
Care este perioada de recuperare a investiiei?

Condiiile climatice
Cu ct este mai intens i mai uniform radiaia solar care cade pe panourile fotoelectrice, cu
att eficiena centralei este mai mare.
Pentru eficiena CFV locaia amplasrii este deosebit de important: zonele nordice au o
energie solar disponibil mai mic dect cele sudice.
Hrile solare, care ilustreaz potenialul solar n diferite locaii din Europa, sunt disponibile prin
Sistemul Informaional Geografic Fotovoltaic (PVGIS).
Centralele fotovoltaice trebuie proiectate s reziste la toate condiiile meteorologice posibile,
precum trsnete, vnt pn la 120 km/or i temperaturi extreme, condiii care pot reduce treptat
productivitatea sistemului.
Panourile fotoelectrice sunt mai eficiente la temperaturi sczute, deci ar trebui s fie instalate la
o oarecare distan de acoperiuri sau pmnt, pentru a fi ventilate.

3.1.3. Optimizarea proiectrii centralei fotovoltaice n baza metodei iterative


O prim cerin pentru proiectarea oricrei centrale fotovoltaice este dimensionarea corect a
generatorului fotovoltaic prin determinarea capacitii panourilor fotoelectrice n baza radiaiei medii
solare lunare i anuale. Este important de a stabili o predicie ct mai exact posibil a energiei anuale
livrate de ctre CFV n ideea eficienei economice. Acesta este un bun punct de pornire pentru
proiectarea centralei fotovoltaice conectate la reeaua electric.
Proiectarea se bazeaz pe o metod iterativ, utiliznd un algoritm iterativ [63]. Algoritmul
calculeaz dimensiunile panourilor, stringurilor i ariilor fotoelectrice, precum i configuraia lor i de
asemenea caracteristicile electrice ale CFV.
Dac panourile i ariile PV se potrivesc caracteristicilor invertoarelor, procedura de
dimensionare a ajuns la configuraia optimal. n caz contrar, aceeai procedur se repet prin
selectarea unei alte combinaii de configuraie de panouri PV i invertoare.

Programe software pentru dimensionarea racordului CFV la reeaua electric


Pentru proiectarea i modelarea reelelor electrice de distribuie ce au integrat generarea
distribuit cu CFV se realizeaz proiectarea ntr-un mediu de programare uor cu software de
proiectare a sistemelor electroenergetice, de exemplu, Paladin Design Base din familia de software
aplicat EDSA.
Folosite n aproape toate domeniile n care energia electric este utilizat, produsele Paladin
Design Base asigur operarea corect i continu a sistemelor electrice din reelele de transport i
distribuie a energiei electrice, centrale nucleare, termoelectrice i hidroelectrice, centre de comand,
fabrici, platforme petroliere i alte structuri complexe care necesit alimentare continu cu energie
electric.
Softurile Paladin Design Base sunt folosite pentru modelarea, simularea, nelegerea i
reproiectarea modului n care infrastructura electric rspunde n cazul apariiei unor defecte
neprevzute sau pentru mentenana uzual a sistemului.
Alternativ la modelul informatic tradiional, acest software propune o variant care are drept
avantaj esenial utilizarea unei reele arborescente.
Prin utilizarea softurilor Paladin Design Base se permite creterea substanial a vitezei de
lucru n urmtoarele direcii principale: simularea proceselor din reea i identificarea rapid a
elementelor implicate ntr-un eveniment; accesarea i editarea documentaiei primare (seciuni prin
instalaii, scheme tehnice); ntreinerea i consultarea datelor tehnice i statistice referitoare la
instalaiile din gestiune; interfa prietenoas cu utilizatorul.

21
Rezumatul tezei de doctorat

3.2. Studiu de caz - Proiectarea unei centrale fotovoltaice de medie putere


n acest subcapitol este abordat, ca studiu de caz, metodologia de proiectare pentru Centrale
fotovoltaice de la Cristuru Secuiesc, cu puterea la ieire de 4,33 MW, la care autorul a efectuat
calculele de proiectare, optimizri, a participat la implementarea proiectului i la validarea soluiei
propuse.

3.2.1. Date tehnice i soluia pentru panourile PV


Date tehnice generale de proiectare: Suprafaa ocupat: A = 9,39 ha; Un = 0.46 kV / 20 kV;
Putere instalat: P = 4.801,06 kW; Putere aprobata: Pa = 4.330 kW.
Aplicnd breviarul de calcul i algoritmul de optimizare prin metoda iterativ, pentru realizarea
instalaiei s-a dimensionat un numr total de 18.722 de panouri PV de 255 W tip Suntech STP255-
20/Wd plus 110 panouri PV de 245 W tip Suntech STP245-20/Wd, amplasate pe structuri metalice.
Panourile fotovoltaice Suntech STP245-20/Wd au urmtoarele caracteristici tehnice: Putere
PMPP = 245 W, Tipul de celule: poly-cristaline 60 buc/panou, Tensiune funcionare n gol V0C= 37,3V,
Curent scurtcircuit Isc= 8,52 A, Tensiune VMPP= 30,5 V, Curent IMPP= 8.04 A, Eficiena = 15,10 %,
Dimensiuni:1640 x 992 x 35 mm, Suprafaa panoului:1,63 m, Tensiunea maxim a sistemului:1.000 V
Coeficieni de temperatura: Tc pentru tensiunea de funcionare n gol: -0,33 %/C, Tc pentru
PMPP: -0,43 %/C, Tc pentru Isc: 0,067 %/C.

3.2.2. Invertoare i posturi de transfomare


Pentru transferul energiei produse n reeaua de distribuie, se vor monta 2 posturi de
transformare n interiorului parcului fotovoltaic.
Postul de transformare PT-1 se conecteaz radial cu postul de transformare PT-2 prin cablu tip
2
A2XS(FL)2Y 20kV 3x1x150/25mm n lungime total de 355 m. De la postul de transformare PT-2 se
2
merge cu cablu tip A2XS(FL)2Y 20kV 3x1x150/25mm pn la Punctul de Conexiuni (PC) n lungime
total de 155 m.
Calculul energiei reactive
Conform Ordinului ANRE nr. 30/2013 i 74/2013, centrale fotovoltaice trebuie s aib energia
reactiv capacitiv/inductiv egal cu zero, atunci cnd CFV nu produce. Astfel conform calculelor de
mai jos a fost realizat schema monofilar ct i configuraia tabloului general aferent posturilor de
transformare.

Compensare putere reactiv n PT-1: cutie echipat cu o bobin de compensare de 5 kVAr/460V c.a.
Putere reactiv capacitiv aferent cabluri

2 32,54 kvar tronson cablu Al 150 mmp


Q0 2 U C 0 l
U= 20 kV
=2f= 314
C0= 0.254 F/km pentru un circuit cabluri
l= 0,51 km 3* A2XSFL2Y 1*150 mmp

Funcionare n gol Buci Total kVAr funcionare in


gol
Putere reactiva-inductiv aferent
13,8 2 27,60
transformator 2500 kVA, 20 /0.46 kV
Total 27.60
Realizarea comunicaiei invertoarelor
Comunicaia invertoarelor se realizeaz cu echipamente dedicate aferente Meteo Control i
anume, dispozitiv de comunicaie tip Web'log Pro Unlimited de la Meteo Control. Se folosesc 6 astfel
de dispozitive cu un numr maxim de 31 de invertoare conectate pe acestea.
Invertoarele se leag n serie (de la 1 la 31) la Web'log prin protocol RS485 cu cablu dedicat
aferent.
Planul centralei fotovoltaice este prezentat n Fig. 3.9.

22
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Fig. 3.9. Planul centralei fotovoltaice de 4,33 MW

3.2.3. Integrarea centralei fotovoltaice Cristuru n reeaua electric de distribuie


Rezultatele racordrii centralei fotovoltaice la reeaua electric de distribuie sunt prezentate n
cele ce urmeaz.
Schemele electrice monofilare de distribuie 20 kV zona Cristuru Secuiesc fr CFV 4,33 MW i
respectiv, cu CFV 4,33 MW sunt prezentate n Anexele 1.a i 1.b, iar schema electric monofilar a
CFV 4,33 MW este reprezentat n Anexa 1.c.
Pentru scenariile gol de sarcin (GS) i vrf de sarcin (VS), att pentru regim normal de
funcionare, ct i pentru regim de avarie, s-au avut n vedere cerinele pentru cderile de tensiune,
circulaiile de putere i curenii de scurtcircuit, de ncadrare n standardele de performan i pentru a
nu se depi valorile admisibile pentru elementele din reea. Pentru contingenta (N 1) s-a studiat
cazul cel mai defavorabil: defect pe LEA Sighioara pe alimentarea din staia surs - Staia Cristuru
Secuiesc. Schemele de simulare n EDSA sunt prezentate n Anexa 2.
n aceast situaie s-au simulat urmtoarele scenarii pentru cazurile cele mai dezavantajoase
:Scenariul 1: gol de sarcin (GS) cu aport CFV; Scenariul 2: gol de sarcin de avarie cu aport CFV.
Tensiunea n staie, de pe barele de 20 kV s-a considerat 21.0 kV ca valoare medie n urma
analizei prezentate n Tabelul 3.2. Rezultatele celor 2 scenarii sunt prezentate n Tabelul 3.3. i
Tabelul 3.4.
n urma simulrii la scurtcircuit, cu aportul CFV n zon au rezultat valori ale curentului de defect
trifazat sub 5.4 kA. Aportul adus de centrale fotovoltaice este de 4,1 kA.

Tabel 3.2. Regimurile de funcionare studiate

Nr. U[kV] / Pierderi Linii


Caz Studiat Nod
Crt. Umax [%] electrice
kW kVAr
RED 20 kV Vrf de Sarcina
(VS) fr aport Centrala
1 - 21 10
fotovoltaice Cristuru
Secuiesc
RED 20 kV GS cu aport Centrala
21,502 kV
2 Centrala fotovoltaice fotovoltaice 110 100
-2,39%
Cristuru Secuiesc Cristuru Secuiesc
RED 20 kV GS cu aport
Centrala fotovoltaice
Centrala
Cristuru Secuiesc defect 21,643 kV
3 fotovoltaice 130 90
LEA 20 kV Sighioara -3,05%
Cristuru Secuiesc
preluare pe LEA 20 kV
Abator

23
Rezumatul tezei de doctorat

Tabel 3.3. Scenariul 1: Calculul regimului de scurtcircuit la GS cu aportul CFV de 4,33 MW


Denumire 3P Flt LL Flt LG Flt LLG Flt Thevenin Imped
V A A A A Z+(pu) Zo(pu) X/R
Bara 1 21000 4824 4177 4714 4821 0,5700 0,6098 2,8353
Bara 2 21000 4824 4177 4714 4821 0,5700 0,6098 2,8354
CFV 4,33 MW 21000 4064 3520 3874 3999 0,6765 0,7761 4,9313
Derivaia Bodogaia 21000 4064 3520 3874 3999 0,6765 0,7761 4,9313
Derivaia Soimosu 21000 2356 2041 1822 2281 1,1667 2,2185 1,5393
PT 18+48 21000 2613 2263 2142 2470 1,0523 1,7477 1,6566
PT 23 21000 3840 3326 3427 3748 0,7159 0,9764 3,1505
PT 25 21000 1878 1626 1424 1814 1,4643 2,8982 1,2233
PT 26 21000 2514 2177 2036 2384 1,0936 1,8667 1,5854
PT 27 21000 2154 1865 1676 2065 1,2766 2,3823 1,3632
PT 28 21000 3804 3295 3471 3710 0,7227 0,9314 3,4313
PT 34 21000 2831 2452 2389 2664 0,9711 1,5100 1,8354
PT 35 21000 2281 1975 1799 2178 1,2055 2,1839 1,4356
PT 49 21000 2718 2354 2259 2561 1,0115 1,6288 1,7390
St. Cristuru B1 21000 5141 4452 5210 5198 0,5348 0,5136 2,8757
PT Cristuru B2 21000 4824 4177 4715 4821 0,5700 0,6098 2,8355

Tabel 3.4. Calculul regimului de scurtcircuit la GS de avarie cu aportul CFV de 4,33 MW


Denumire 3P Flt LL Flt LG Flt LLG Flt Thevenin Imped
V X/R
A A A A Z+(pu) Zo(pu)
Bara 1 21000 4917 4259 4747 4861 0,5591 0,6195 2,5543
Bara 2 21000 4917 4259 4747 4861 0,5591 0,6195 2,5544
CFV 4,33 MW 21000 4080 3533 3875 4105 0,6738 0,7839 3,8592
Derivaia 21000 2855 2473 2284 2777 0,9630 1,7023 1,6620
Derivaia
Bodogaia 21000 2494 2160 1931 2434 1,1021 2,0985 1,4406
PT 18+48
Soimosu 21000 3969 3437 3321 3769 0,6927 1,0992 2,0463
PT 23 21000 3156 2733 2685 3084 0,8712 1,3377 2,0626
PT 25 21000 3905 3382 3556 3812 0,7040 0,9122 2,8597
PT 26 21000 4008 3471 3369 3809 0,6859 1,0771 2,1237
PT 27 21000 3866 3348 3271 3701 0,7112 1,1003 2,2162
PT 28 21000 3486 3019 3106 3420 0,7886 1,0817 2,4869
PT 34 21000 4035 3495 3417 3824 0,6813 1,0511 2,0648
PT 35 21000 3888 3367 3257 3710 0,7071 1,1197 2,1264
PT 49 21000 4000 3464 3363 3795 0,6873 1,0784 2,0499
St. Cristuru B1 21000 5141 4452 5210 5198 0,5348 0,5136 2,8757
St. Cristuru B2 21000 4917 4259 4747 4861 0,5591 0,6195 2,5545

Producere unei cantiti mari de energie prin generare distribuit duce la creterea capacitilor
de scurtcircuit a sistemelor electroenergetice aproape de valoarea maxim de proiectare. Un remediu
realist la aceast problem o reprezint creterea impedanei de scurtcircuit a transformatorului IT /
MT care alimenteaz reeaua electric de distribuie. De asemenea, la nivelul staiei de evacuare a
CFV, pot fi montate reactoare i limitatoare de scurtcircuit de scurt perioad.
Dup construirea CFV, s-au verificat indicatorii de performan ai centralei fotovoltaice:
Cerina ca factorul de putere n punctul comun de cuplare cu reeaua (PCC) la puterea activ
maxim la care s-au efectuat msurtorile s se ncadreze la 0,9 inductiv/0,9 capacitiv.
Cerina ca CFV n regim normal de funcionare s nu produc n PCC mai mult de 4 % variaii
rapide de tensiune fa de tensiunea nominal la medie i nalt tensiune i de maxim 5 % din
tensiunea nominal la joas tensiune.
Verificarea schimbului de putere reactiv cu reeaua electric cnd PCFV=0.
Verificarea calitii energiei electrice n punctul de racordare al CFV, cu cerinele corespunztoare
pentru CFV cu putere instalat mai mare de 1 MW.
Verificrile i msurtorile efectuate arat c funcionarea CFV se ncadreaz n limitele impuse
de normativele n vigoare.

24
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

4. MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE N REELE ELECTRICE DE DISTRIBUIE


CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

4.1. Impactul centralelor fotovoltaice asupra parametrilor reelelor electrice de distribuie


Reelele electrice reprezint legtura ntre procesul de producere i cel de utilizare a energiei
electrice i cuprind instalaiile de transport i distribuie a acesteia.
Transmiterea energiei electrice spre consumatori se face prin sisteme de distribuie, la diferite
nivele de tensiune, nivele stabilite pe baza unor calcule tehnico-economice, care in cont de pierderile
de energie, valoarea investiiilor i a cheltuielilor de exploatare.
Dei au o structur sub form de bucle, sistemele de distribuie cu multiple puncte de
alimentare de la substaiile nalt tensiune (T) / medie tensiune (MT) sunt folosite n configuraii
radiale, n aa fel nct fiecare staie T/MT alimenteaz o poriune radial de sistem. Redistribuirea
circulaiei de puteri n cadrul reelei, n cazul apariiei unui defect, se face prin ramurile redundante ale
sistemului.
Tendinele de adoptare a surselor distribuite n paralel cu dezvoltarea noilor tehnologii pentru o
generare la scar mic a energiei aduc modificri importante caracteristicilor sistemelor electrice de
distribuie.
Prin urmare, cercetrile n domeniu efectuate de-a lungul timpului au reliefat nevoia integrrii n
reelele de energie electric a unor uniti de generare fiabile, care s ofere calitatea produsului livrat
n raport cu valori ale investiiilor i cheltuielilor de exploatare reduse.

4.2. Caracterizarea regimului nesimetric i deformant

4.2.1. Efecte ale regimului nesimetric i deformant


Creterea cererii de produse performante, cu consum ct mai redus de materiale i energie a
determinat utilizarea de receptoarele cu control electronic. Echipamente, cum sunt: instalaiile de
prelucrare cu laser, acionri electrice, ventilatoare, corpuri de iluminat, calculatoare, convertizoare i
invertoare, n majoritatea lor, prezint caracteristici tensiune-curent neliniare, constituind surse
perturbatoare/generatoare de armonici n reea. Astfel, formele de und ale tensiunii i curentului sunt
distorsionate diferit pe cele trei faze. Concomitent, un numr mare de utilizatori, care au caracteristic
tensiune-curent liniar, nu sunt echilibrai pe cele trei faze, producnd nesimetrii n reeaua electric
de alimentare.
Regimul dezechilibrat i cu distorsiuni armonice n reelele electrice de joas tensiune implic
0
existena inegalitii valorilor efective ale tensiunilor i curenilor pe faze i/sau defazaj diferit de 120 ,
precum i existena armonicile de tensiune i curent.
n acest sens, exist cercetri privind dezvoltarea de metode i instrumente pentru creterea
calitii energiei electrice [ 77], [78].
Studiul dezechilibrului de tensiune a permis standardizarea unor indicatori ai regimului
dezechilibrat i stabilirea de metode de evaluare n cazul reelelor de joas tensiune [79], [80], [81],
[82].
Modelarea curenilor n regim deformant, analiza efectelor acestora precum i introducerea de
noi seturi de indicatori capabili s caracterizeze calitatea energiei electrice la punctul comun de
cuplare (PCC) din punct de vedere al distorsiunii armonice face obiectul a numeroase cercetri [83], [
84], [85].
Dar o analiz pertinent asupra indicatorilor de calitate a energiei electrice se poate face doar
n cazul n care dezechilibrul este analizat mpreun cu perturbaiile introduse de ctre consumatorii
neliniari. n acest sens, exist lucrri [86], [87], [23] care analizeaz regimurile dezechilibrate i
deformante, urmrind impactul sarcinilor neliniare asupra reelei electrice de distribuie i
fundamentarea de noi indicatori de calitate a energiei electrice.
Indicatorii definii de reglementrile internaionale sunt analizai n IEC 61000-4-30/2003, IEEE
Std 1459-2000, cu evaluarea posibilelor erori care pot aprea n calculul indicatorilor. n [88], [89] se

25
Rezumatul tezei de doctorat

arat c sunt numeroase cercetri privind dezvoltarea de algoritmi de hardware i software pentru
determinarea valorilor efective ale tensiunilor/curenilor i recomand s se identifice posibilele erori
ascunse n calcul i interpretare.
Efectele produse ntr-o reea electric de regimurile nesimetrice sunt, asemntoare efectelor
produse de regimurile deformante, de cretere a pierderilor de putere i energie, cu consecine
negative asupra randamentului de transfer a energiei electrice.
Toate aceste studii indic faptul c regimurile deformante i dezechilibrate sunt procese
complexe, care necesit o caracterizare detaliat.
Scopul tezei este de modelare i simulare a regimurilor deformante i nesimetrice, n cazul
reelelor electrice de distribuie de joas tensiune cu considerarea dezechilibrului i a armonicilor de
tensiune. Se determin indicatori caracteristici utiliznd o aplicaia dezvoltat n MathCAD cu metoda
componentelor simetrice.

4.2.2. Noi indicatori ai regimului nesimetric i deformant n reelele electrice de distribuie


Regimul dezechilibrat i distorsionat al tensiunilor de faz pentru un sistem de alimentare
trifazat este descris cu considerarea descompunerii n serii Fourier, cu relaiile:


k

u R t 2 U R sin kt R
k 1
k

k 2 k

uS t 2 U S sin k t S (4.1)
k 1 3
k 2 k

uT t 2 U T sin k t T
k 1 3
k
unde: k este numrul de ordine al armonicii, U R este valoarea efectiv a tensiunii pe faza R
k
corespunztoare pentru armonica de ordin k i R este unghiul de faz iniial a armonicii de
tensiune de ordin k.
Se consider unghiul de referin pentru ntregul sistem ca originea componentei tensiunii de
faz la frecven fundamental [90].
Pentru sistemele trifazate de tensiune exist o corelare ntre ordinul armonicii i secvena de
rotaie, Tabelul 4.2, [91].

Tabelul 4.2
Relaia dintre ordinul armonicii i secvena de rotaie pentru n 0,1, ...,
Ordinul Frecvena Secvena
armonicilor de rotaie de rotaie
3n+1 (3n+1) Pozitiv
3n+2 (3n+2) Negativ
3n+3 (3n+3) Zero

Indicatorii specifici care caracterizeaz regimul nesimetric i deformant se determin aplicnd


metoda componentelor simetrice i utiliznd proprietile armonicilor descrise n Tabelul 4.2.
Cu considerarea relaiei (4.1) se definete matricea fazorilor tensiunilor de faz
corespunztoare armonicilor de ordin k:
t
k k k k
U U R U S UT (4.2)

unde t indic transpoziia matricelor.


Pentru separarea componentelor de regim echilibrat fa de regimul dezechilibrat se ine seama
de urmtoarele considerente.
n regim echilibrat, valorilor efective i unghiurile de defazaj ale tensiunilor de faz sunt:

26
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

k k k k k k
U R U U T i R T (4.3)
S S
unde pentru k = 0,1,...., sunt valabile urmtoarele proprieti [92]:
1) armonicile de ordin k=3n+1, n=0, 1, 2,...., ale fazorilor de tensiune se rotesc n sens pozitiv cu
frecvena f a reelei. Componenta de secven pozitiv corespunztoare acestor armonici va fi
nenul, iar componentele de secven negativ i zero vor fi nule;
2) armonicile de ordin k=3n+2, n=0, 1, 2,...., ale fazorilor de tensiune i curent se rotesc n sens
negativ cu frecvena f a reelei. Componenta de secven negativ corespunztoare acestor
armonici va fi nenula, iar componentele de secven pozitiv i zero vor fi nule;
3) armonicile de ordin k=3n+3, n=0, 1, 2,...., ale fazorilor de tensiune i curent nu se rotesc, sunt n
faz. Componenta de secven zero corespunztoare acestor armonici va fi nenul, iar
componentele de secven pozitiv i negativ vor fi nule.

4.3. Modul software pentru monitorizarea regimului deformant i dezechilibrat n reele


electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice

Programul PS-DEF-DEZ-var1 pentru monitorizarea indicatorilor de nesimetrie n regim


deformant i dezechilibrat [25] este un instrument virtual realizat n limbajul de programare Java,
limbaj simplu de utilizat i care dispune de o multitudine de librrii online ce pot fi utilizate gratuit.
Programul de calcul permite calculul indicatorilor regimului deformant i dezechilibrat, pe baza
modelului componentelor simetrice.
Cu acest program se face analiza i controlul nesimetriei, precum i ncadrarea n limite a
nivelului de armonici de tensiuni, THDU i de cureni THDI, datele obinute fiind afiate sub form
grafic i tabelar. Acest instrument semnalizeaz/ avertizeaz sonor i optic depirea nivelului
factorilor de nesimetrie impui prin normative.
Schema logic (Fig. 4.4) cuprinde trei module: <MANUAL>, <MONITORIZARE> i <
EVALUARE>. La ultimele dou module exist o comand <SINUSOIDAL / NESINUSOIDAL> pentru a
calcula factorii de nesimetrie pentru cele dou regimuri de funcionare, precum i nivelul armonicilor n
cazul regimului deformant.
Funcionarea n modul de lucru <MANUAL>este realizat prin introducerea datelor de intrare,
tensiuni, cureni de faz, precum i defazajul lor, urmat de comanda <PORNIT> ce are ca rezultat
determinarea i afiarea: componentelor simetrice ale tensiunii (zero, pozitiv i negativ);
componentelor simetrice ale curentului (zero, pozitiv i negativ); factorului de nesimetrie negativ de
tensiune, propuse de IEC 61000-4-30; factorului de nesimetrie negativ de curent, propuse de IEC
61000-4-30; factorului de nesimetrie negativ de tensiune, propus de IEEE 1159-95; factorului de
nesimetrie negativ de curent, propus de IEEE 1159-95; valoarii curentului de nul i valoarii tensiunii
de deplasare a nulului, pentru reelele de distribuie cu conductor neutru.
Al doilea modul <MONITORIZARE> este realizat conform schemei logice prezentate n Fig.
4.19.b, n care se citesc n timp real datele salvate de la sistemul de monitorizare (tensiuni/cureni,
defazajul lor) dintr-un fiier de tip Excel. Cu aceste date se determin componentele de secven zero,
pozitiv, negativ, precum i factorii de nesimetrie negativi de tensiune i curent. Aceste iteraii se
repet ct timp nu apar nesimetrii. Atunci cnd cel puin un prag de caracterizare a funcionrii n
regim nesimetric este depit, programul avertizeaz optic i sonor evenimentul i indic valorile
calculate. Modulele vor indica formele de und ale tensiunilor i curenilor de faz. Se va opri alarma,
dup care se ateapt o alt comand.
Pentru regimul deformant i dezechilibrat se d comanda <NESINUSOIDAL> la care se
calculeaz i se afieaz componentele tensiunilor/curenilor de faz i indicatorii de nesimetrie i
distorsiune armonic, precum i spectrul armonicilor. Dup care ateapt o nou comand.
Al treilea mod de lucru reprezint modulul <EVALUARE> care este realizat conform schemei
logice din Fig. 4.4.c, n care se stabilete perioada pentru care se face evaluarea parametrilor reelei
electrice de joas tensiune, programul citete din fiierul ,,input.xls datele de intrare salvate de la
sistemul de monitorizare a reelei electrice de distribuie pentru perioada selectat. Se determin
componentele de secven zero, pozitiv, negativ, precum i factorii de nesimetrie negativi de
tensiune i curent.

27
Rezumatul tezei de doctorat

a)

b)

c)
Fig. 4.4. Schema logic pentru calcul al componentelor simetrice i al factorului de nesimetrie
negativ de tensiune i curent pentru: a) modul de lucru <MANUAL>; b) modul de lucru
<MONITORIZARE>; c) modul de lucru <EVALUARE>

Cazul unui dezechilibru mai mare dect cel reglementat este semnalizat optic i sonor. Formele
de und ale tensiunilor i curenilor de faz sunt reprezentate grafic. Iteraiile se repet pentru un timp
de funcionare egal cu o or. La finalul acestei perioade, se genereaz un fiier Excel cu calculele
realizate pentru intervalul de timp considerat. Pentru a evidenia valorile de prag depite din fiierul
Excel acestea sunt marcate cu rou. Pentru o mai bun evaluare a datelor determinate, se genereaz

28
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

i dou diagrame cu evoluia n timp a curentului de nul pentru reelele electrice cu conductor neutru i
a factorului de nesimetrie negativ de tensiune i curent dup IEC 61000-4-30.
Panoul frontal al aplicaiei pentru comanda < SINUSOIDAL> este prezentat n Fig. 4.5.

Fig. 4.5. Panoul frontal al aplicaiei cu afiarea datelor pentru un regim sinusoidal
Programul fiind dezvoltat pe cele trei moduri de lucru <MANUAL> <MONITORIZARE> i
<EVALUARE>, acestea pot funciona independent nct programul este structurat pe trei zone:
1. Zona mrimilor de intrare: tensiuni, cureni de faz i defazajul acestora;
2. Zona mrimilor calculate, care conine structuri n care s-au implementat relaiile date de IEC i
IEEE pentru determinarea urmtoarelor mrimi: componentele de secven zero, pozitiv i
negativ ale tensiunilor de faz; componentele de secven zero, pozitiv i negativ ale curenilor
de faz; curentul de nul; tensiunea de deplasare a nulului; factorul de nesimetrie negativ de
tensiune conform IEC i IEEE; factorul de nesimetrie negativ de curent conform IEC i IEEE;
factorul de nesimetrie zero de tensiune i curent conform IEC; factori de nesimetrie a curentului de
faz n regim deformant i nesimetric; factori de nesimetrie a curentului de nul n regim deformant
i dezechilibrat.
3. Zona de prezentare grafic pentru: formele de und ale intensitii curentului electric i ale tensiunii
la bornele consumatorului; variaia nivelului factorului de nesimetrie de curent conform IEC pentru
intervalul de timp de monitorizare; factori de nesimetrie ai curentului de faz n regim deformant i
nesimetric; factori de nesimetrie ai curentului de nul n regim deformant i dezechilibrat.
Panoul frontal al aplicaiei pentru comanda < NESINUSOIDAL >, este prezentat n Fig. 4.6.

Fig. 4.6. Panoul frontal al aplicaiei cu afiarea datelor pentru regim deformant i dezechilibrat

29
Rezumatul tezei de doctorat

Prin comanda <NESINUSOIDAL> la care se calculeaz i se afieaz expresiile indicatorilor ce


caracterizeaz regimul deformant i dezechilibrat sunt prezentate n Tabelul 4.3 i Tabelul 4.4 [25],
[91].
Tabelul 4.3. Factori de nesimetrie ai curentului de faz n regim deformant i nesimetric

Simbol Denumire Relaia de calcul

b
Ip Componenta curentului simetric de faz b
Ip I
n0

3n1 2
I
3n2 2
I
3n3 2

u Componenta curentului nesimetric de
Ip
faz

b1 Componenta curentului simetric de faz
Ip I bp1 I 1p1
al fundamentalei
bd Componenta curentului simetric s s1
2 2
Ip I bd
p I n I n
distorsionat de faz

Ip
u1 Componenta curentului nesimetric de
faz al fundamentalei
u1
Ip I12 2 I01 2
ud
Ip
Componenta curentului nesimetric i
distorsionat de faz p
I ud I I
n 2
p
n1 2
p

d d 2 2 2
Ip Curentul rezidual distorsionat de faz Ip Ik Ik Ik
k 2 1 2 0
Raportul ntre componenta curentului
simetric distorsionat de faz i I bd
k bd
pI k bd
pI p
componenta curentului simetric de faz I bp1
al fundamentalei
Raportul ntre componenta curentului
nesimetric i distorsionat de faz i I ud
pI
p
k ud
pI k ud
componenta curentului simetric de faz I bp1
al fundamentalei
Raportul ntre componenta curentului
nesimetric de faz al fundamentalei i I up1
k u1
pI k u1
pI
componenta curentului simetric de faz I bp1
al fundamentalei
Raportul ntre componenta curentului
nesimetric de faz i componenta I up
k u
pI k u
pI
curentului simetric de faz al I bp1
fundamentalei
I dp
TPDI
I I
TPDI Factor total de distorsiune pentru curent
u1 2 n1 2
p p

I np
TPN I Factor total de nesimetrie pentru curent TPN I
I sp


2

2

2

2
*
I 3n 1 I 3n 1 I 3n 2 I 3n 2 I 3n 3 I 3n 3
u
Ip
n 0 2 0 1 0 1 2

Programul permite prelucrarea datelor i determinarea indicatorilor ce caracterizeaz regimul


deformant i dezechilibrat, cunoscnd caracteristicile consumatorului trifazat: valorile tensiunilor i
curenilor de faz, precum i defazajul.

30
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Tabelul 4.4. Factori de nesimetrie ai curentului de nul n regim deformant i dezechilibrat


Simbol Indicator Relaia de calcul

I
N
Componenta curentului de nul I
N
3

k 1
k
I sim3

IN
b Componenta curentului de nul
simetric
b
IN 3

k 0
3

3n 3
I sim
u
IN
Componenta curentului de nul
nesimetric
u
IN 3
n0

I sim3

2
3n 1 I 3n 2
sim3

2

d
IN
Componenta curentului de nul
distorsionat
d
IN 3
k2


k
I sim3

Raportul ntre componenta I Nu


u
k NI curentului de nul nesimetric i
u
k NI
componenta curentului de nul IN
Raportul ntre componenta
I Nd
d
k NI curentului de nul distorsionat i
d
k NI
componenta curentului de nul IN
Raportul ntre componenta I Nb
b
k NI curentului de nul simetric i
b
k NI
componenta curentului de nul IN
IN
NTPI
Factorul total a curentului de NTPI
faz nesimetric I sf
IN
NTPI1
Factorul total al fundamentalei NTPI1
curentului nesimetric I sf1

Analiza comparativ pentru cazul a dou centrale fotovoltaice


Programul software PS-DEF-DEZ-var 1 dezvoltat a fost utilizat n prelucrarea datelor i
determinarea indicatorilor ce caracterizeaz regimul deformant i dezechilibrat, n analiza calitii
energiei electrice n PCC cu reeaua electric de distribuie a dou centrale fotovoltaice (CFV): Codlea
i Podu-Olt.
A1. Date tehnice pentru CFV Codlea
Suprafaa ocupat: A = 10,00 ha, Un = 0.40 kV / 20 kV; Putere instalata: Pi = 3.500 kW; Putere
aprobata (kW/kVA): Pa = 2.950 kW/3.206 kVA.
Date generator fotovoltaic: Numr de panouri PV: 12.580 de 245 W tip Eopply 156/60-245 pe
structuri metalice, aranjate cte 20 panouri PV pe string, la o nclinaie de 25 de grade i azimut
0 grade (direcia SUD). Sunt 624 de stringuri, Fig. 4.7.

Fig. 4.7. Planul centralei fotovoltaice de 2,95 MW.

31
Rezumatul tezei de doctorat

Instalaia aferenta panourilor PV cuprinde:


Invertoare
Centrala fotovoltaic include 156 de invertoare de tip SUNGROW SG 20 KTL, cu: tensiune
maxim c.c. 1.000 Vc.c; tensiune de pornire 480 Vc.c; prag de lucru minim 480 800 V.c.c; putere
maxim c.c. 20,4 kW; putere maxim c.a. 20 kW; tensiune maxim c.a. 400 V; randament 97,3 %.
Instalaia electric pentru Posturile de Transformare
Pentru evacuarea energiei produse n reeaua de distribuie, sunt montate 4 posturi de
transformare n interiorul parcului fotovoltaic: Post de transformare PT-1, 1.000 kVA, 0,4/20 kV; Post
de transformare PT-2, 1.000 kVA, 0,4/20 kV; Post de transformare PT-3, 1.000 kVA, 0,4/20 kV; Post
de transfomare PT-4, 1.000 KVA, 0,4/20 kV. Schema electric monofilar de ncadrare n sistem este
prezentat n Fig. 4.8.

Fig. 4.8 Schema electric monofilar de ncadrare n sistem

Punctul de conexiuni este echipat astfel: 1 celul de linie (racord la LEA 20 kV), 1 celul
PT+msur (conexiune central electric fotovoltaic-PT-1), 1 celul de servicii interne cu
transformator de servicii interne 20/0,23 kV-4 kVA, grup de msur pentru decontarea energiei
debitate/ consumate, aparat de analiz a calitii energiei electrice.
Racordul electric la reeaua electric de distribuie este realizat printr-un punct de conexiuni
(PCT), alimentat din Staia 110/20 kV Codlea, cu o alimentare de rezerv prin LEA 20 kV Vulcan.
B1. Date tehnice pentru CFV Podu-Olt
Suprafaa ocupat: A = 7,00 ha;Un = 0.36 kV / 20 kV; Putere instalata: Pi = 2.950 kW; Putere
aprobata (kW/kVA): Pa = 2.496,96 kW / 2.715 kVA.
Date generator fotovoltaic: Numr de panouri PV: 9.792 de 255 W tip Voltec VSPS-255-60-A pe
structuri metalice, aranjate cte 24 panouri PV pe string, la o nclinaie de 25 de grade i azimut
0 grade (direcia SUD). Sunt 3 x 136 de stringuri, Fig. 4.9.

Fig.4.9. Planul centralei electrice fotovoltaice de 2,5 MW


Podu-Olt

32
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Centrala fotovoltaic include 3 invertoare de tip SUNNY CENTRAL 760CP XT, cu: tensiune
maxim c.c. 1.000 Vc.c; tensiune de pornire 510 Vc.c; prag de lucru minim 510 850 V.c.c; putere
maxim c.c. 853 kW; putere maxim c.a. 760 kW; tensiune maxim c.a. 376 V; randament 98,4 %.
Pentru evacuarea energiei produse n reeaua de distribuie, sunt montate 2 posturi de
transformare n interiorul parcului fotovoltaic: Post de transformare PT-1, 1.600 kVA, 0,36/20 kV; Post
de transformare PT-2, 1.600 kVA, 0,36/20 kV. Schema electric monofilar de ncadrare n sistem
este prezentat n Fig. 4.10.

Fig. 4.10. Schema electric monofilar pentru interfaa CFV la PT1 i PT2 ale reelei electrice
de 20 kV cu punctul de monitorizare din PCT
Punctul de conexiuni este echipat astfel: 1 celul de linie (racord la LEA 20 kV), 1 celul
PT+msur (conexiune CVF in PT-1), 1 celul de servicii interne cu transformator de servicii interne
20/0,23 kV-25 kVA, grup de msur pentru decontarea energiei debitate/consumate, aparat de
analiz a calitii energiei electrice. Racordul electric al CPV Podu-Olt la reeaua electric de
distribuie este realizat prin Punctul de Conexiuni (PC), alimentat din LEA 20 kV Hrman-Bod,
derivaia 20 kV Podu-Olt.
S-au efectuat msurtori i s-au achiziionat date de monitozorizare n PCC la CFV Codlea i
CFT Podu-Olt n data de 30.12.2015 care sunt prezentate in Anexa 3. Prelucrarea de date s-a
efectual cu modulul software PS-DEF-DES-var1 iar valoarea indicatorilor care caracterizeaz regimul
deformant i dezechilibrat pentru centralele fotovoltaice CFV Codlea i CFV Podu-Olt n punctul de
conectare sunt prezentai n Anexa 4. Variaia indicatorilor ce caracterizeaz regimul deformant i
dezechilibrat pentru centralele fotovoltaice CFV Codlea i CFV Podu-Olt sunt prezentate n Fig. 4.11 -
4.16.

Fig. 4.11. Variaia factorului de Fig. 4.12. Variaia factorului de


nesimetrie a curentului de faz n regim nesimetrie a tensiunii de faz n regim
deformant i nesimetric deformant i nesimetric

33
Rezumatul tezei de doctorat

Fig. 4.13. Variaia factorului total de Fig. 4.15. Variaia factorului total de
distorsiune pentru curent nesimetrie pentru curent

Fig. 4.14. Variaia factorului total de Fig. 4.16. Variaia factorului total de
distorsiune pentru tensiune nesimetrie pentru tensiune

Din Fig. 4.11 - 4.16 pentru sistemul de tensiuni n PCC ale celor dou CFV Podu-Olt i CFV
Codlea se observ:
- pe toat perioada de observaie, n PCC a CFV Codlea, nivelul maxim al factorului de distorsiune
a tensiunii este de 1,83 %;
- pe toat perioada de observaie, n PCC a CFV Podu-Olt, nivelul maxim al factorului de
distorsiune a tensiunii este de 1,04 %;
- pe toat perioada de observaie, n PCC a CFV Codlea, nivelul maxim al factorului de nesimetrie
negativ de tensiune este de 0,66 %;
- pe toat perioada de observaie, n PCC a CFV Podu-Olt, nivelul maxim al factorului de
nesimetrie negativ de tensiune este de 0,44 %;

4.5. Concluzii
Modulul software conceput a permis efectuarea unei analize comparative efectuate de autor
pentru monitorizarea calitii energiei electice pe perioada de 24 ore, n data de 30.12.2015, la PCC n
cazul a dou centrale fotovoltaice: Podu-Olt i Codlea.
Prin prelucrarea datelor i determinarea indicatorilor de calitate, programul de calcul dezvoltat
n Java permite caracterizarea regimul deformant i dezechilibrat.
Indicatorul total de regim dezechilibrat al tensiunii de faz echivalente i indicatorul total de
regim deformant al tensiunii de faz echivalente indic faptul c n PCC al CFV nu exist un regim
deformant i dezechilibrat pentru sistemul de tensiuni.
Indicatorul total de regim dezechilibrat si deformant al curentului de faz echivalent indic faptul
c n PCC al CFV Podu-Olt i CFV Codlea predomin un regim deformant i dezechilibrat.

34
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

5. STUDIUL REGIMULUI PERMANENT N REELE ELECTRICE DE DISTRIBUIE


CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

5.1. Analiza cderilor de tensiune n reelele electrice de distribuie

O tem de mare actualitate este cea a creterii calitii transferului de energie i a eficienei
energetice n reelele electrice de distribuie, n care sunt conectate centrale fotovoltaice.
n literatura de specialitate sunt dezvoltate mai multe metode, devenite deja clasice, de
determinare a cderilor de tensiune i a pierderilor de putere pentru diferite structuri ale reelelor
electrice.
Problematica reelelor electrice stradale lungi (lungimi de linii electrice > 500 m) de 0,4 kV [93],
scoate n eviden necesitatea dimensionrii corecte a proteciilor LEA de 0,4 kV, datorit
urmtoarelor aspecte:
- reelele stradale de 0,4 kV lungi nu sunt protejate la scurtcircuit la capetele de reea;
- reelele stradale sunt protejate numai pe o lungime de 300-500 m.
Tensiunile nominale i abaterile admisibile sunt stabilite prin standardul SR HD 472
S1:2002/A1:2013. n funcie de nivelul de tensiune i de cerinele consumatorilor, abaterile de la
valoarea nominal a tensiunii admise sunt definite n funcie de tensiunea liniei, astfel:
a) liniile electrice cu tensiuni de 6 kV 110 kV: U=5%;
b) liniile electrice cu tensiuni mai mici de 1 kV: U=10 %;
c) liniile electrice de distribuie de 0,4 kV: U=(-7 +5)%.
O analiz i o sintez asupra modalitilor de calcul al cderilor de tensiune n funcie de
parametrii liniei electrice i ai consumatorilor este realizat n acest subcapitol.
5.1.2. Cderi de tensiune n linii electrice cu consumatori dezechilibrai
Dezechilibrul consumatorilor determin n liniile electrice trifazate cderi de tensiune i apariia
curentului pe conductorul de nul [96], [97], [98], [99], [100], [101].
Cauzele dezechilibrului consumatorilor trifazai echivaleni sunt:
- dezechilibrul impedanelor receptorilor trifazai;
- ncrcarea diferit pe faze cu receptori monofazai;
- existena unor receptoare care au n structura lor elemente neliniare.
Pentru calculul cderilor de tensiune se consider cazul unei linii electrice trifazate cu
impedanele de faz egale, la captul creia se conecteaz un consumator echivalent trifazat
dezechilibrat (Fig.5.6).

Fig.5.6. Linie electric trifazat cu receptor dezechilibrat

35
Rezumatul tezei de doctorat

n ipoteza alimentrii cu un sistem simetric de tensiuni, expresiile pentru tensiunile la bornele de


alimentare sunt:
U R0 U R0 e j U R0
2
j 2
U S 0 U R0 e 3 U
R0 a (5.16)
2
j
U T 0 U R0 e 3 U R0 a

1 3
unde a este operatorul numeric de rotaie, a j
2 2
n ipoteza alimentrii cu un sistem simetric de tensiuni, tensiunea de deplasare a nulului se
determin cu relaia vectoriala [102]:
Y eR U R0 Y eS U S 0 Y eT U T 0 Y N U N 0
U N0 , (5.17)
Y eR Y eS Y eT Y N
unde admitanele corespunztoare sunt:
1 1 1 1
Y eR , Y eS , Y eT , YN , (5.18)
Z eR Z eS Z eT ZN
cu impedanele echivalente pe faze: Z eR Z LR Z R Z eS Z LS Z S Z eT Z LT Z T
; ;
i impedana conductorului de nul Z N .
Tensiunile i curenii de faz n raport cu consumatorul se obin prin calcul, cunoscnd
parametrii reelei de alimentare i ai consumatorului. Pentru determinarea cderilor de tensiune n linii
electrice cu consumatori dezechilibrai se calculeaz [103]:
- curenii de linie:
I R Y eR (U R0 U N 0 )
I S Y eS (U S 0 U N 0 )
(5.19)
I T Y eT (U T 0 U N 0 )
- tensiunile de faz la receptor:
U RN I R Z R
U SN I S Z S (5.20)
U TN I T Z T
Cderile de tensiune (valori efective) la captul liniei electrice care alimenteaz receptorul
dezechilibrat se pot aproxima prin:
U R U LR U N 0
U S U LS U N 0 (5.21)
UT U LT U N 0
Observaii:
- admitana conductoarelor active are influen asupra cderilor de tensiune;
- admitana conductorului de nul are influen asupra valorii tensiunii de deplasare a nulului;
- n cazul ntreruperii conductorului de nul, crete valoarea tensiunii de deplasare a nulului, producnd
supratensiuni pe faza cu impedan mai mare, iar pe faza cu impedan mai mic apare o
subtensiune;
- cderea de tensiune n linii electrice cu consumatori dezechilibrai este influenat de admitana
conductoarelor active i a conductorului de nul, precum i de impedanele consumatorului
dezechilibrat.

5.2.1. Pierderi de putere n linii electrice


Pierderile de putere n parametrii longitudinali ai liniilor electrice au loc ca urmare a circulaiei
curentului electric prin conductoare i au ca efect nclzirea prin efectul Joule-Lenz. Aceste pierderi de

36
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

putere sunt pierderi de putere activ, care au loc n rezistena liniilor electrice i pierderi de putere
reactiv, care au loc n reactana liniilor electrice [94].
Avnd n vedere c parametrii liniilor electrice sunt calculai pe faz, pierderile totale de putere
aparent se determin cu relaia [94]:
*
2
S 3 Z L I I 3 RL j X L I , (5.22)
n care: RL, XL, ZL parametrii liniei electrice pe faz, I valoarea efectiv a curentului, unde sarcina
este considerat de obicei la captul liniei electrice.
Pierderile de putere aparent se pot calcula n funcie de puterea activ i reactiv:
P2 Q2

S RL j X L (5.23)
U2
Partea real a expresiei de mai sus reprezint pierderile de putere activ:

P2 Q2
P RL , (5.24)
U2
iar partea imaginar reprezint pierderile de putere reactiv:
P2 Q2
Q X L (5.25)
U2
Din relaiile (5.24)i (5.25) se observ cum, pentru o funcionare optim a liniilor electrice, se
impune o atenie deosebit asupra etapei de proiectare, precum i a modului de exploatare a reelei
electrice de distribuie.

5.3. Mediul de programare NEPLAN utilizat pentru calculul regimului permanent


NEPLAN este un mediu de programare pentru analiza, planificarea, optimizarea i simularea
numerica a funcionrii reelelor electrice. Interfaa grafic uor de utilizat permite utilizatorului s
efectueze n mod eficient studii de caz.
Software-ul personalizabil are un concept modular i acoper toate aspectele specifice
produciei de energie electric i reelelor de transport i distribuie.
Este potrivit, de asemenea, pentru sistemele de surse regenerabile de energie i aplicaiile
moderne, cu elemente de comunicaie a datelor i convertoare statice de putere caracteristice, aa
numitele reele inteligente de energie (Smart Grids), deoarece modelele necesare i metodele de
simulare sunt integrate cu o precizie i performan foarte mare.
n afar de calculele de regim permanent, calitatea energiei electrice, metode de optimizare i
de proiectare a proteciilor, NEPLAN (Neplan_SmarterTools) permite modelarea centralelor
fotovoltaice i eoliene utiliznd comenzi pentru simulri numerice n detaliu ale regimurilor dinamice
(RMS / EMT) i integrnd, de asemenea, modele Matlab / Simulink.
Baza de date comun i interfaa unic de programare a aplicaiilor simplific integrarea
NEPLAN n aplicaii externe.
NEPLAN permite definirea, dezvoltarea i gestionarea de elemente ale sistemelor electrice,
date, biblioteci i grafic.
Principalele elemente utilizate pentru proiectare i aplicaii ale reelelor electrice sunt: elemente
ale reelelor electrice: linii electrice c.c. i c.a., transformatoare cu dou, trei sau patru nfurri, bare
electrice; Echipamente clasice de compensare i control al tensiunii: condensatoare unt,
condensatoare serie, bobine unt, comutatoare de ploturi; Echipamente FACTS: compensatoare
statice VAR, SVC, STATCOM, condensatoare serie controlate prin tiristor TCSC, controlere UPFC;
Echipamente de control a unitilor de generare: generatoare, sisteme de excitaie, regulatoare
automate de tensiune AVR, stabilizatoare de putere PSS; Receptoare de putere: receptoare cu
convertoare statice, motoare de inducie.

5.4. Optimizri n reele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice


Amplasarea centralelor fotovoltaice (CFV) determin modificri ale comportrii sistemului
electroenergetic la conectarea n reea a acestor surse regenerabile de energie. Exploatarea

37
Rezumatul tezei de doctorat

centralelor fotovoltaice schimb caracteristicile sistemelor electrice de distribuie, concepute iniial


pentru circulaii de puteri active, unidirecionale, de la nodul de alimentare spre utilizatori.
Pentru analiza influenei centralei fotovoltaice asupra pierderilor de putere i a tensiunii n
nodurile reelelor electrice de joas tensiune, s-a considerat reeaua test prezentat n Fig. 5.9.
Pentru studiu, s-a considerat o reea electric test de distribuie cu tensiunea nominal de 0,4
kV, cu sarcina total fiind P=320 kW, respectiv Q=58 kVAr.
Schema reelei electrice de joas tensiune test considerate este prezentat n Fig. 5.9. Reeaua
test este de tip radial ramificat, format din urmtoarele elemente: un transformator 20/0,4 kV; un
nod de 20 kV; 16 noduri de 0,4 kV; consumatori trifazai echilibrai.
Pentru aceast reea test, s-au realizat mai multe scenarii, considernd cazul cnd CFV este
cuplat n diferite noduri, cu generare fie doar de putere activ, fie de putere aparent. Rezultatele
numerice pentru aceste scenarii sunt obinute cu programul NEPLAN.

5.4.1. Influena amplasrii centralei fotovoltaice asupra circulaiei de putere


n vederea studierii influenei amplasrii CFV asupra reelei electrice de joas tensiune, s-au
considerat diverse scenarii.

Fig. 5.9. Schema test a reelei electrice de joas tensiune

Un prim scenariu consider cazul n care CFV este conectat n nodul 6-0,4 kV, cu generarea
de putere activ de 320 kW. Cu programul NEPLAN s-a stabilit sensul circulaiei de puteri, asociat cu
cel al puterii active (Fig. 5.10). Se constat c sensul circulaiei de puterii se va schimba pe
tronsoanele de linie dintre nodul 6-0,4 kV i nodul 4-0,4 kV.

Fig. 5.10. Circulaia puterilor n reeaua electric de JT cu CFV conectat n nodul 6

38
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Un al doilea scenariu consider cazul n care dou CFV sunt conectate n nodurile 8-0,4 kV i
15-0,4 kV, care genereaz o putere echivalent cu 320 kW. Cu programul NEPLAN s-a stabilit sensul
circulaiei de puteri, asociat cu cel al puterii active (Fig. 5.11).

Fig. 5.11. Circulaia puterilor n reeaua electric de JT cu CFV conectate n nodurile 8 i 15

Este evideniat i n acest caz o schimbare a sensului circulaiei de puteri: sensul circulaiei
puterii s-a schimbat pe tronsoanele de linie dintre nodurile 8-0,4 kV i 6-0,4 kV, precum i ntre
nodurile 15-0,4 kV i 13-0,4 kV.
Ambele scenarii evideniaz influena pe care o reprezint prezena CFV asupra circulaiei de
puteri la nivelul reelelor electrice de distribuie. O inversare a sensului circulaiei de cureni i de puteri
necesit o nou abordare n ceea ce privete proteciile, avnd n vedere c n reelele electrice de
distribuie clasice, sensul este unidirecional de la surse ctre utilizatori.

5.4.2. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test fr central fotovoltaic


Studiul urmrete stabilirea cderilor de tensiune i a pierderilor de putere n reeaua test de
joas tensiune n regim normal de funcionare (regim sinusoidal i echilibrat), pentru care se modific
lungimea liniilor electrice dintre nodurile reelei electrice test: Cazul I -lungimea liniilor electrice dintre
noduri este 100 m (Reea test RT1); Cazul II - lungimea liniilor electrice dintre noduri este 300 m
Reea test RT2).
Studiul are n vedere posibilitatea reglajului nivelului tensiunii n reeaua electric test prin
reglajul tensiunii transformatorului pe comutatorul de ploturi. Se consider nivelul tensiunii la bornele
de joas tensiune ale transformatorului de 20/0,4 kV: U2 = 0,4 kV;U2 = 0,42 kV;U2 = 0,44 kV.
a). Cderi de tensiune i pierderi de putere pentru reeaua test RT1
Pentru reeaua test de joas tensiune, cu lungimea liniei electrice ntre noduri de 100 m, variaia
tensiunii n nodurile reelei test, calculate cu programul NEPLAN pentru cele trei niveluri ale tensiunii
reglate cu comutatorul de ploturi, sunt prezentate n Fig. 5.12.

Fig. 5.12. Tensiunile n nodurile reelei test RT1, fr generare distribuit

39
Rezumatul tezei de doctorat

Se constat c prin meninerea n nodul la care este conectat nfurarea de joas tensiune a
transformatorului de 20/0,4 kV a unui nivel de tensiune apropiat de valoarea maxim admis prin
normative, tensiunea n nodurile reelei test se ncadreaz n limitele 10 % din valoarea nominal.
Pierderile de putere n reeaua test RT1, pentru U2=0,4 kV, U2=0,42 kV i U2=0,44 kV, calculate
cu softul NEPLAN, sunt prezentate n Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Pierderile de putere n reeaua test RT1, fr generare distribuit
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 23 9 2 18 25 27
0,42 21 8 2 18 23 26
0,44 19 7 2 19 21 27

Datele din Tabel 5.2 arat c prin reglarea tensiunii din comutatorul de ploturi al
transformatorului, pierderile totale de putere activ i reactiv scad odat cu creterea nivelului
tensiunii reglate prin comutatorul de ploturi.
b) Cderi de tensiune i pierderi de putere pentru reeaua test RT2
Pentru reeaua test de joas tensiune, cu lungimea liniei electrice ntre noduri de 300 m, variaia
tensiunii n nodurile reelei test, calculate cu programul NEPLAN pentru cele trei niveluri ale tensiunii
reglate cu comutatorul de ploturi, sunt prezentate n Fig. 5.13.

Fig. 5.13. Tensiunile n nodurile reelei test TR2, fr generare distribuit

Datele din Fig. 5.13 arat c numai prin meninerea n nodul la care este conectat nfurarea
de joas tensiune a transformatorului a unui nivel de tensiune apropiat de valoarea maxim admis
prin normative, tensiunea n nodurile reelei test se ncadreaz n limitele 10 % din valoarea
nominal.
Pierderile de putere n reeaua test, pentru U2=0,4 kV, U2=0,42 kV i U2=0,44 kV sunt
prezentate n Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Pierderile de putere n reeaua test RT2, fr generare distribuit
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 107 42 3 22 110 64
0,42 95 37 3 21 98 58
0,44 89 35 3 22 92 57

Datele din Tabelul 5.4 arat c prin reglarea tensiunii din comutatorul de ploturi al
transformatorului, pierderile totale de putere activ i reactiv scad odat cu creterea nivelului
tensiunii.

5.4.3. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test cu o central fotovoltaic


a) Reeaua test RT1
Datele obinute cu softul NEPLAN n cazul conectrii unei singure centrale fotovoltaice n nodul
6- 0,4 kV sunt prezentate n Fig. 5.14.

40
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Se constat c se modific nivelul tensiunilor n nodurile reelei test, valoarea cea mai mare a
tensiunii se obine n nodul unde a fost conectata sursa CFV.

Fig. 5.14. Tensiunile n nodurile reelei test RT1, cu CFV conectat n nodul 6-0,4 kV

Pierderile de putere n reeaua test, cu CFV conectat n nodul 6-0,4 kV sunt prezentate n
Tabel 5.6.
Tabel 5.6. Pierderile de putere n reeaua test, cu CFV n nodul 6-0,4 kV
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 16 5 1 16 17 21
0,42 18 7 2 17 20 24
0,44 23 9 2 20 25 29

Din Tabel 5.6, se observ cum prin creterea tensiunii i conectarea unei CFV, pierderile totale
de putere activ cresc de la P=17 kW la P=25 kW.

b) Reeaua test RT2


Datele obinute cu softul NEPLAN n cazul conectrii unei singure centrale fotovoltaice n nodul
6- 0,4 kV sunt prezentate n Fig. 5.15.
Nivelul tensiunilor n nodurile reelei test RT2 se modific, valoarea maxim fiind n nodul 6- 0,4
kV unde a fost conectat CFV.

Fig. 5.15. Tensiunile n nodurile reelei test RT2, cu CFV conectat n nodul 6-0,4 kV
Pierderile de putere n reeaua test RT2, cu CFV n nodul 6-0,4 kV, sunt prezentate n Tabelul 5.8.
Tabelul 5.8. Pierderile de putere n reeaua test RT2, cu CFV n nodul 6-0,4 kV
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 64 21 2 17 66 38
0,42 60 20 2 18 62 38
0,44 58 21 2 19 60 40

41
Rezumatul tezei de doctorat

Din Tabelul 5.8, se observ cum, prin creterea tensiunii i conectarea unei CFV, pierderile
totale de putere activ scad de la P=66 kW la P=60 kW.

5.4.4. Niveluri de tensiune i pierderi de putere n reeaua test cu dou centrale fotovoltaice
a) Reea test, RT1
n cazul conectrii a dou surse CFV, una n nodul 8 - 0,4 kV i una n nodul 15 - 0,4 kV, se
poate observa cum se modific nivelul tensiunilor n nodurile reelei test, astfel nct tensiunea cea
mai mare este n nodul 6- 0,4 kV, unde a fost conectata sursa CFV. Variaia tensiunii n nodurile
reelei test, cu CFV n nodul 8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV, este prezentat n Fig. 5.16.

Fig. 5.16. Tensiunile n nodurile reelei test RT1, cu CFV n


nodurile 8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV
Pierderile de putere n reeaua test RT2, cu CFV cuplate n nodurile 8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV sunt
prezentate n Tabelul 5.10.
Tabelul 5.10. Pierderile de putere n reeaua test, cu CFV n nodurile 8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 12 4 1 16 13 20
0,42 14 5 1 17 15 22
0,44 19 7 2 19 21 26
Din Tabelul 5.10, se observ c prin creterea tensiunii i conectarea a dou CFV pierderile
totale de putere activ cresc de la P=13 kW la P=21 kW.
b) Reea test RT2
Nivelurile tensiunilor n nodurile reelei test RT2, cu CFV conectate n nodurile 8-0,4 kV i 15 -
0,4 kV, este prezentat n Fig. 5.17.

Fig. 5.17. Tensiunile n nodurile reelei test RT2, cu CFV n nodurile


8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV
Pierderile de putere n reeaua test RT2, cu CFV conectate n nodurile 8-0,4 kV i 15 - 0,4 kV
sunt prezentate n Tabelul 5.12.
Tabelul 5.12. Pierderile de putere n reeaua test RT2, cu CFV
conectate n nodurile 8-0,4 kV i 15-0,4 kV
U2 P Line Q Line P Trafo Q trafo P reea Q reea
[kV] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAar]
0,40 45 14 1 17 46 31
0,42 43 14 1 17 44 31
0,44 41 15 1 18 42 34
Din Tabelul 5.12, se observ, cum prin creterea tensiunii i conectarea a dou CFV, pierderile
totale de putere activ scad de la P=46 kW la P=42 kW.

42
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Pentru reeaua test de joas tensiune, cu lungimea liniei electrice ntre noduri de 100 m (RT1) i
300 m (RT2), la care se conecteaz o central fotovoltaic n nodul 6-0,4 kV, precum i n cazul
conectrii a dou centrale fotovoltaice n nodurile 8 - 0,4 kV i 15-0,4 kV, variaiile tensiunii n nodurile
reelei test, calculate cu programul NEPLAN pentru trei niveluri ale tensiunii reglate cu comutatorul de
ploturi 0,4 kV, 0,42 kV i 0,44 kV, sunt prezentate n Tabelul 5.13 i Tabelul 5.14, precum i n Fig.
5.18 i Fig. 5.19.
Tabelul 5.13 Pierderile de putere n reeaua test RT1 pentru cazul n care nu este conectat
CFV, cu CFV conectat ntr-un nod i cu CFV conectate n dou noduri
RT1 fr CFV RT1 cu o CFV RT1 cu dou CFV
U2
P reea Q reea P reea Q reea P reea Q reea
[kV]
[kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 25 27 17 21 13 20
0,42 23 26 19 24 15 22
0,44 21 27 25 29 21 26

Fig. 5.18. Pierderile de putere n reeaua test RT1 pentru cazul n care nu este conectat CFV, cu
CFV conectat ntr-un nod i cu dou CFV conectate n dou noduri
Din Tabel 5.13 i Fig. 5. 18 se observ cum pentru tensiunea de alimentare 0,40 kV i 0,42 kV,
cu lungimea liniei electrice ntre noduri de 100 m, pierderile de putere scad pentru cazurile n care se
conecteaz una sau dou centrale fotovoltaice. n cazul n care tensiunea de alimentare este de 0,44
kV, cresc pierderile de putere pentru situaia n care se conecteaz o central fotoelectric.
Tabelul 5.14. Pierderile de putere n reeaua test RT2 pentru cazul n care nu este conectat
CFV, cu CFV conectat ntr-un nod i cu CFV conectate n dou noduri
RT2 fr CFV RT2 cu o CFV RT2 cu dou CFV
U2
P reea Q reea P reea Q reea P reea Q reea
[kV]
[kW] [kVAr] [kW] [kVAr] [kW] [kVAr]
0,40 110 64 66 38 46 31
0,42 98 58 62 38 44 31
0,44 92 57 60 40 42 34

Fig. 5.19. Pierderile de putere n reeaua test RT2 pentru cazul n care nu este conectat CFV, cu
CFV conectat ntr-un nod i cu CFV conectate n dou noduri
Din Tabelul 5.14 i Fig. 5. 19 se observ cum pentru tensiunea de alimentare 0,4 kV, 0,42 kV i
0,44 kV, cu lungimea liniei electrice ntre noduri de 300 m, pierderile de putere scad pentru cazurile n
care nu este conectat CFV, precum i pentru cazul n care se conecteaz una sau dou CFV.
Din Tabelul 5.13, Tabelul 5.14, Fig. 5.18 i Fig. 5.19 se observ c este mai eficient s se
funcioneze cu reeaua electric avnd conectate dou CFV dect n cazul n care se conecteaz o
singur CFV.

43
Rezumatul tezei de doctorat

6. CONCLUZII FINALE I CONTRIBUII PERSONALE

6.1. Concluzii finale


Prezenta tez de doctorat a avut ca obiectiv principal stabilirea de soluii pentru creterea
calitii i eficienei energetice n reelele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice.
Pentru rezolvarea acestei problematici, autorul a efectuat cercetri pentru: optimizarea
structurii centralelor fotovoltaice n vederea creterii performanelor acestora; dezvoltarea unor
metode i instrumente pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice cu
considerarea regimului deformant i dezechilibrat n reele electrice cu generare distribuit;
modelarea i simularea unor scenarii privind posibilitatea controlului nivelului de tensiune i
reducerea pierderilor de putere n nodurile reelelor electrice de distribuie la care sunt conectate
centrale fotovoltaice.
Capitolul 1 - Centrala fotovoltaic - surs distribuit de energie
Conceptul de surse de energie distribuit ctig tot mai mult teren, datorit beneficiilor
tehnice, economice i de mediu, intele fiind: mbuntirea profilului tensiunii, reducerea pierderilor,
creterea calitii energiei electrice i a fiabilitii alimentrii utilizatorilor.
Dintre sursele de generare distribuit, centralele fotovoltaice au o penetrare semnificativ n
sistemul electroenergetic.
Centrala fotovoltaic este format din: generatorul fotovoltaic (PV); convertorul electronic de
putere i interfaa cu reeaua electric de distribuie.
Eficiena CFV este direct legat de performanele elementului de conversie fotoelectric i
anume, de celula fotovoltaic. Principalele avantaje ale celulelor fotovoltaice sunt legate de simplitatea
construciei lor, cost relativ redus, dependena relativ redus de temperatur, mai ales a celulelor
fotovoltaice cu film subire. Dezavantaje ale celulelor fotovoltaice sunt legate de: disponibilitatea
materialelor, toxicitate i dependena performanelor de condiiile meteorologice.
Energia produs anual de ctre CFV depinde de o serie de factori de care trebuie inut cont la
stabilirea metodicii de proiectare a generatorului PV: radiaia solar, metoda de evaluare a puterii
debitate de panouri n condiii de testare standard i, n condiii de variaie de temperatur, de metoda
de control a tensiunii la care se obine valoarea maxim a puterii debitate de panouri.
n CFV cu simplu etaj, reglarea punctului de putere maxim (MPPT) se realizeaz att prin
reglarea tensiunii continue i prin transferul puterii la reea. Astfel, pe partea de c.a. a convertorului,
sistemul PV este interfaat cu reeaua electric de distribuie n punctul comun de cuplare (PCC) printr-
un filtru trece-jos i un transformator de separare.
n CFV cu dublu etaj, convertorul electronic de putere este un convertor c.c.-c.c.-c.a. n felul
acesta, tensiunea c.c. este mai nti amplificat la un nivel suficient de mare, apoi, o interfa VSC
trifazat amplific de asemenea tensiunea c.a.
Datorit utilizrii unui singur etaj de conversie a energiei, CFV cu simplu etaj este mai simplu,
mai economic i este utilizat pe scar larg de ctre marii productori.
Analiza efectuat de autor subliniaz necesitatea stabilirii de noi soluii pentru optimizarea
structurii centralelor electrice fotovoltaice, pentru a obine un transfer maxim de putere ntre
generatorul fotovoltaic i utilizator.
Asigurarea unui nivel al calitii energiei electrice n reele electrice de distribuie n care sunt
conectate i centrale electrice fotovoltaice este o sarcin complex, datorit prezenei distorsiunilor
armonice, a modificrii profilului tensiunii i a funcionrii CFV numai pe timp de zi. Calitatea energiei
electrice n punctul comun de cuplare a CFV este caracterizat prin indicatori specifici, dintre care,
variaia de tensiune, prezena armonicilor de tensiune i curent i nesimetria n reelele electrice sunt
indicatori care au relevan tot mai mare pentru integrarea centralelor electrice fotovoltaice n reelele
electrice de distribuie.
Pentru asigurarea funcionrii n siguran a sistemului electroenergetic s-au elaborat
reglementri privind cerinele tehnice minimale pentru racordarea la reeaua public a CFV. Cerinele

44
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

sunt particularizate pentru reelele electrice de medie tensiune i de joas tensiune i se refer la
regimul dinamic de funcionare, regimul de scurtcircuit i la controlul puterii active i reactive. Condiiile
de racordare la reea a CFV din Romnia, elaborate de Autoritatea Naional de Reglementare n
domeniul Energiei, sunt difereniate pentru cele dou tipuri de CFV: dispecerizabile (cu P > 5 MW) i
nedispecerizabile (cu P 5 MW).
Codurile de reea stabilite prin reglementri pentru condiiile de conectare la reeaua electric a
CFV reprezint un instrument pentru asigurarea stabilitii sistemului n condiiile generrii distribuite.
Analiza efectuat arat necesitatea abordrii globale a conceptului de surse de energie
distribuite, cu dezvoltarea unui model integrat de sistem electric n care s fie inclus centrala
fotovoltaic, ca fundament pentru creterea calitii i eficienei energetice n sistemul
electroenergetic.
Capitolul 2 - Modelarea i simularea panoului fotovoltaic i a generatorului fotovoltaic
Procesul de conversie fotoelectric din generatorul fotovoltaic este descris cu diferite modele
fizice i matematice, pornind de la schemele echivalente cu dou, trei sau patru elemente pentru
celula fotovoltaic cu o diod. Numrul de parametri necesari pentru descrierea modelului este dat n
funcie de complexitatea schemei echivalente. Modelul cu trei parametri permite determinarea
caracteristicilor n condiii reale de funcionare, cu o precizie suficient n calculele de proiectare a
generatorului PV.
Pentru descrierea procesului de conversie fotoelectric, autorul a dezvoltat un model echivalent
al generatorului fotovoltaic n Matlab/Simulink care permite determinarea urmtorilor parametri:
curentul produs Ig, curentul invers de saturaie al diodei Io, rezistena serie Rs, rezistena paralel Rp,
precum i caracteristica curent-tensiune a generatorului fotovoltaic I=f(U) i caracteristica de putere
P=f(U). Studiul de caz este realizat pentru un panou fotovoltaic de tip Risen Energy SYP245S, la care
se cunosc parametrii celulei fotovoltaice pentru funcionare n condiii de eficien maxim.
Modelul dezvoltat este util n proiectarea optimal a sistemelor PV, fiind un simulator PV simplu,
rapid i precis pentru previzionarea comportrii panoului PV i a generatorului PV. Pentru analiz, pe
caracteristicile de curent i putere sunt definite trei domenii ale tensiunii generate de panoul PV: zona
1 (curent constant), zona 2 (de curbura - MPP), zona 3 (de instabilitate, descretere de curent).
Simulrile efectuate au permis punerea n eviden a influenei variaiei temperaturii i a
radiaiei solare asupra caracteristicii de curent i putere a panoului PV i a generatorului PV. Astfel:
- La meninerea constant a temperaturii mediului ambiant i modificarea radiaiei solare:
- n zona 1, corespunztoare pe caracteristica de referin de curent domeniului de tensiune (0-
24) V, curentul scade odat cu scderea radiaiei solare; panoul PV funcioneaz ca un
generator de curent;
- In zona 2, corespunztoare pe caracteristica de referin de curent domeniului de tensiune (24-
32) V, scderea valorii radiaiei solare are ca efect deplasarea spre valori mai mici a punctului
de putere maxim;
- In zona 3, corespunztoare pe caracteristica de referin de curent domeniului de tensiune (32-
37,3) V, scderea valorii radiaiei solare are ca efect scderea valorii curentului i a puterii; n
acest caz, panoul PV tinde s se comporte ca un generator de tensiune.
- La meninerea constant a radiaiei solare i modificarea temperaturii mediului ambiant:
- Odat cu creterea temperaturii, zona 1 se micoreaza; pe caracteristica de referin de
curent, domeniul de tensiune scade de la (0-24) V la (0-16) V; ca rezultat, se reduce puterea
generat de panoul / generatorul PV;
- La creterea temperaturii, zona 2 se deplaseaz ctre valori mai mici de tensiune i curent i
punctul de funcionare corespunztor puterii maxime generate se deplaseaz drastic spre
domeniul valorilor mici ale curentului/puterii generate;
- La creterea temperaturii, zona 3 se mrete; crete domeniul de instabilitate.
- La variaia radiaiei solare i a temperaturii mediului ambiant:
- Simulrile confirm datele obinute din determinri experimentale; odat cu creterea
temperaturii i scderea nivelului de radiaie apare un efect sinergic de nrutire a
performantelor panoului/generatorului PV.

45
Rezumatul tezei de doctorat

Modelul conceput permite studii i analize pentru alte diferite condiii de radiaie solar,
combinat cu diferite valori ale temperaturii de expunere a panoului PV/generatorului PV. Acest
modelul a fost validat prin compararea rezultatelor obinute n simulare cu setul de caracteristici de
curent i putere furnizate de productorul panoului PV.
Capitolul 3 - Optimizarea proiectrii centralelor fotovoltaice
Proiectarea centralelor fotovoltaice conectate la reeaua electric de distribuie este asociat, n
mod uzual, cu procesul de dimensionare al CFV, care const, n principal, n selecia panourilor PV i
a invertoarelor, determinarea dimensiunilor i configuraiei ariilor PV i implicit, ale generatorului
fotovoltaic, precum i calculul performanelor tehnice i economice estimate ale CFV.
Proiectarea optimal a CFV pentru o locaie dat necesit o analiz a influenelor variabilelor
dependente de amplasament, cum sunt radiaia solar, temperatura, caracteristicile sistemului electric
la care se racordeaz centrala fotovoltaic. Studiile realizate trebuie s conduc la determinarea
configuraiei optimale a CFV, a locaiei optimale, selecia i tipul componentelor i integrarea acestora
n sistemul electroenergetic, astfel nct centrala fotovoltaic s funcioneze la randament maxim cu
cheltuieli minime i pe toat durata ei de via.
Exist o mare varietate de programe de software pentru dimensionarea i simularea
performanelor centralelor fotovoltaice conectate la reea sau autonome, multe utilizate doar ca
instrumente comparative n procesul convenional de dimensionare folosit de ctre proiectanii CFV.
Tehnicile de optimizare aplicate n proiectarea centralelor fotovoltaice au la baz programarea
evolutiv, utilizarea algoritmilor genetici, metoda roiului de particule, aplicarea sistemului imunitar
artificial etc.
Procesul actual de dimensionare al CFV are, n general, o abordare manual, bazat pe o
procedur de tip iterativ, prin selectarea panourilor PV i a invertoarelor dintr-o baz de date, astfel
nct caracteristicile acestora s fie compatibile, s asigure configuraia corespunztoare a structurii
generatorului fotovoltaic, precum i parametrii electrici impui de reeaua electric la care se
conecteaz.
Principiile de proiectare definesc principalii factori de care se ine seama n dimensionarea CFV,
cum sunt factorii care influeneaz locaia / amplasarea CFV (condiii climatice, umbrirea, orientarea i
nclinarea panourilor PV, urmrirea radiaiei solare), parametrii i caracteristicile reelei la care se
conecteaz CFV, efectele generate de CFV asupra sistemului electroenergetic. Este cunoscut, n
acest sens, impactul generrii distribuite asupra tensiunii i a capacitii de scurtcircuit n reelele de
distribuie. Aportul CFV asupra variaiei de tensiune i a capacitii de scurtcircuit ntr-o reea electric
nu este foarte ridicat, dar o cantitate mare de generare distribuit duce la creterea capacitii de
scurtcircuit i mrirea nivelului de tensiune a reelelor electrice, aproape de valoarea maxim de
proiectare. Un remediu realist la aceast problem o reprezint creterea impedanei de scurtcircuit a
transformatorului IT / MT care alimenteaz reeaua electric de distribuie. De asemenea, la nivelul
staiei de evacuare a CFV, pot fi montate reactoare i limitatoare de scurtcircuit.
Pe baza acestor principii a fost definit metodologia de proiectare de tip iterativ. Abordarea
iterativ pentru dimensionarea centralelor fotovoltaice conectate la reea permite punerea n acord a
parametrilor ariilor PV i a capacitii invertoarelor cu cerinele de fiabilitate i posibilitile de integrare
a CFV n reeaua electric de distribuie.
Ca studiu de caz, este prezentat modul de proiectare pentru centrala fotovoltaic de la Cristuru
Secuiesc, cu puterea la ieire de 4,33 MW, la care autorul a efectuat calculele de proiectare i
optimizare i a participat la implementarea proiectului i la validarea soluiei propuse.
Sunt utilizate n total 18.722 de panouri PV de 255 W tip Suntech STP255-20/Wd i 110 panouri
PV de 245 W tip Suntech STP245-20/Wd, amplasate pe structuri metalice, dispuse pe o suprafaa de
9,39 ha. Putere instalat este Pi= 4.801,06 kW iar putere aprobat Pa = 4.330 kW.
Verificarea conectrii la reeaua electric de distribuie s-a realizat n mediul de programare
EDSA cu software de proiectare a sistemelor electroenergetice Paladin Design Base.
Pentru scenariile gol de sarcin i vrf de sarcin, att pentru regim normal de funcionare, ct
i pentru regim de avarie, s-au avut n vedere ca cerinele pentru cderile de tensiune, circulaiile de
puteri i curenii de scurtcircuit s se ncadraze n standardul de performan pentru a nu se depi
valorile admisibile pentru elementele din reea.

46
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Dup construirea CFV, s-au verificat indicatorii de performan ai centralei fotovoltaice:


Cerina ca factorul de putere n PCC la puterea activ maxim la care s-au efectuat msurtorile s
se ncadreze la 0,9 inductiv/0,9 capacitiv. S-a constatat c la valori ale tensiunii n PCC, situate n
banda admisibil de tensiune, puterile reactiv produs/absorbit de CFV pot fi reglate continuu,
corespunztor unui factor de putere n valoare absolut de maximum 0,90 capacitiv i 0,90 inductiv.
Cerina ca CFV n regim normal de funcionare s nu produc n PCC mai mult de 4 % variaii
rapide de tensiune fa de tensiunea nominal la medie i nalt tensiune i de maxim 5 % din
tensiunea nominal la joas tensiune. Pe parcursul intervalului monitorizat nu au existat variaii
rapide ale tensiunii care s se situeze n afara limitelor admisibile de 4% din tensiunea nominal.
Verificarea schimbului de putere reactiv cu reeaua electric cnd PCFV=0. Din datele nregistrate
i analizate s-a constatat c, n condiii de noapte, centrala fotovoltaic are un schimb neglijabil de
putere activ cu reeaua electric, n timp ce valorile puterii reactive schimbate cu reeaua se
situeaz, n medie, la 65 kVAr. Schimbul de putere reactiv este datorat comportamentului capacitiv
al cablurilor din reelele interioare ale centralei, cabluri care pe parcursul nopii sunt slab ncrcate.
Verificarea calitii energiei electrice n punctul de racordare al CFV, cu cerinele corespunztoare
pentru CFV cu putere instalat mai mare de 1 MW, pentru ncadrarea n limite a urmtorilor
indicatori: THD, armonici, factor de nesimetrie negativ i flicker n punctul de conectare.
Msurtorile efectuate arat c pe parcursul intervalului de monitorizare: factorul de distorsiune a
curbelor sistemului de tensiuni s-a meninut la valori aflate sub limita din normative; armonicile de
tensiune impare i cele pare se situeaz sub valorile prevzute de normative; factorul de
nesimetrie negativ a sistemului de tensiuni prezint valori sub limita de 2% prevzut n
normative.
Verificrile i msurtorile efectuate arat c funcionarea CFV se ncadreaz n limitele impuse de
normativele n vigoare.
Capitolul 4. Monitorizarea indicatorilor de calitate n reele electrice de distribuie cu centrale
fotovoltaice
Generarea distribuit poate susine reeaua de distribuie prin asigurarea nivelului de tensiune,
putere reactiv, pornire de la zero, rezolvarea congestiilor aprute precum i a surselor de rezerv
menite s alimenteze o zon limitat de consum pn la realizarea interveniilor necesare. Toate
aceste servicii furnizate la nivelul reelei de distribuie au influene i asupra reelei de transport,
generarea distribuit fiind astfel un sprijin i pentru acest nivel al reelei.
Funcionarea generatoarelor conectate n paralel cu reeaua se realizeaz n modul peak
shaving (susinere a vrfului de sarcin), n cazul n care nu acoper n totalitate sarcina la nivel local,
sau n modul net metering (contor de reea) dac acestea au capacitatea de a acoperi local sarcina.
Dac generatorul care funcioneaz n modul peak shaving mbuntete fiabilitatea prin scderea
ncrcrii reelei, generatorul ce funcioneaz n mod net metering are influen asupra sistemului
prin inversarea circulaiei de puteri. Dac generarea local depete contribuia substaiei T/MT,
fluxul de putere inversat poate deveni critic pentru coordonarea proteciei i suprancrcarea liniilor.
Impactul generrii distribuite asupra reelelor electrice de distribuie are n vedere:
- Sarcina maxim admisibil a generrii distribuite - este limitat de trei factori tehnici: nivelul
defectului, limitele termice i limitele de tensiune.
- Cderea de tensiune cnd generarea distribuit funcioneaz la tensiune constant prin variaia
puterii reactive de ieire, efectul este de descretere a cderii de tensiune de-a lungul reelei; dac
puterea generat este mai mare dect sarcina din reea, aceasta va circula de la generarea
distribuit la substaie, cauznd creterea tensiunii.
- Scurtcircuitul - valoarea curentului de scurtcircuit depinde de: puterea surselor care alimenteaz
locul de scurtcircuit; distana electric dintre surse i locul de scurtcircuit; tipul scurtcircuitului i de
timpul scurs din momentul apariiei scurtcircuitului. Analiza arat c conectarea unei surse cu
generare distribuit are ca efect creterea valorii curentului de scurtcircuit n toate nodurile reelei.
- Calitatea energiei electrice - sistemele electronice utilizate pentru conectarea la reea permit
limitarea sau chiar evitarea apariiei fluctuaiilor de tensiune, dar pot determina apariia de
importante perturbaii sub forma de armonici. Centralele fotovoltaice de puteri mari sunt trifazate i
realizate astfel nct s determine tensiuni simetrice la ieire. n reelele de joas tensiune,

47
Rezumatul tezei de doctorat

conectarea unor sisteme fotovoltaice monofazate, de putere redus, poate determina apariia unor
valori mari ale factorului de nesimetrie.
Analiza regimului de dezechilibru i n prezena armonicilor necesit un calcul laborios, astfel ca
un software specific i dedicat este util. Pentru modelarea i simularea sistemului trifazat n condiii de
nesimetrie i distorsiuni armonice s-a dezvoltat o aplicaie n mediul Mathcad, n care s-a implementat
o nou metodologie de determinare a setului de indicatori ai regimului nesimetric i deformant n
reelele electrice de distribuie cu generare distribuit.
Setul de indicatori care caracterizeaz regimul nesimetric i deformant se determin aplicnd
metoda componentelor simetrice i utiliznd proprietile armonicilor. Pentru fiecare armonic se
separar componentele de regim echilibrat fa de cele de regim dezechilibrat. Astfel, se pot defini
mrimi echivalente pentru tensiunea de faz n regim distorsionat i echilibrat: tensiunea de faz
echivalent regimului echilibrat i tensiunea de faz echivalent regimului echilibrat al fundamentalei,
precum i reziduul deformant al tensiunii de faz echivalente regimului echilibrat.
n cazul regimului distorsionat i dezechilibrat nu mai exist o legtur ntre ordinul armonicii i
sensul de rotire a fazorilor corespunztori. Chiar i pentru armonica fundamental, n regim
dezechilibrat exist cele trei componente de secven pozitiv, negativ i zero. Trebuie luate n
considerare toate componentele corespunztoare de secven pozitiv, negativ i zero, astfel c
mrimile caracteristice sunt: tensiunea de faz echivalent regimului dezechilibrat; tensiunea de faz
dezechilibrat a fundamentalei; reziduul deformant a tensiunii echivalente de faz dezechilibrat;
tensiunea echivalent total de faz n regim distorsionat i dezechilibrat. Setul de indicatori includ si
6 factori/ indicatori de distorsiune i dezechilibru.
Modulul software pentru monitorizarea regimului deformant i dezechilibrat n reele electrice de
distribuie cu centrale fotovoltaice este un instrument virtual realizat n limbajul de programare Java.
Programul de calcul permite analiza i controlul nesimetriei, precum i verificarea ncadrrii n limite a
nivelului de armonici de tensiuni i de cureni, datele obinute fiind afiate sub form grafic i
tabelar. Acest instrument semnalizeaz/ avertizeaz sonor i optic depirea nivelului factorilor de
nesimetrie impui prin normative.
Fa de modulul software prezentat de autorul Ionel Lepadat [25], autorul a adaptat i
implementat programul PS-DEF-DEZ-var 1 pentru preluarea datelor de la analizorul de reea a
energiei electrice, Janitza UMG 511, datele fiind n format .csv, iar n lucrarea [25] datele au fost
preluate de la un software de simulare a unei plci de achizitii date.
Pe lng factorii de nesimetrie pentru tensiuni i cureni, cu verificarea limitelor admisibile
conform reglementrilor n vigoare, modulul estimeaz valoarea curentului de nul i valoarea tensiunii
de deplasare a nulului pentru reelele de distribuie cu conductor neutru.
Pentru regimul deformant i dezechilibrat, modulul, cu comanda <NESINUSOIDAL>, calculeaz
i afieaz componentele tensiunilor/curenilor de faz i indicatorii de nesimetrie i distorsiune
armonic, precum i spectrul armonicilor.
Interfaa grafic prezint formele de und ale intensitii curentului electric i ale tensiunii n
PCC; variaia nivelului factorului de nesimetrie de curent conform IEC pentru intervalul de timp de
monitorizare; factori de nesimetrie ai curentului de faz n regim deformant i nesimetric; factori de
nesimetrie ai curentului de nul n regim deformant i dezechilibrat.
Modulul software conceput a permis efectuarea unei analize comparative efectuate de autor
pentru monitorizarea calitii energiei electrice pe perioada de 24 ore, n data de 30.12.2015, la PCC,
n cazul a dou centrale fotovoltaice: Codlea i Podu-Olt.
Prin prelucrarea datelor i determinarea indicatorilor de calitate, programul de calcul dezvoltat
n Java permite caracterizarea regimul deformant i dezechilibrat. S-au obinut:
tensiunea de faz echivalenta ( U bp ) i tensiunea de faz echivalent a fundamentalei ( U bp1 )
sunt egale cu valoarea nominal a tensiunii de alimentare (RMS);
tensiunea echivalent total de faz n regim distorsionat i dezechilibrat U ud
p reprezint
reziduul deformant.

48
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Indicatorul total de regim dezechilibrat al tensiunii de faz echivalente TPUU i indicatorul total
de regim deformant al tensiunii de faz echivalente TPDU indic faptul c n PCC al CFV nu exist un
regim deformant i dezechilibrat.
Pentru sistemul de cureni n PCC, att pentru CFV Podu-Olt, ct i pentru CFV Codlea se
observ:
curentul de faz echivalent ( I bp ) i curentul de faz echivalent al fundamentalei ( I bp1 ) sunt egale cu
valoarea nominal a curentului;
curentul echivalent total de faz n regim distorsionat i dezechilibrat I ud
p , reprezint reziduul

deformant;
indicatorul total de regim dezechilibrat al curentului de faz echivalent TPUI i indicatorul total de
regim deformant al curentului de faz echivalent TPDI ne indic faptul c n PCC al CFV predomin
regimul dezechilibrat;
factorul de nesimetrie negativ de curent, k upI1 , este egal cu indicatorul total de regim dezechilibrat al
curentului de faz echivalent, TPUI, indic faptul c predomin regimul dezechilibrat.
Capitolul 5. Studiul regimului permanent n reele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice
n prezent reelele de distribuie alimenteaz un numr crescnd de utilizatori dezechilibrai i
neliniari care determin un regim de funcionare nesinusoidal i nesimetric al acestor reele, care are
ca efect cderi suplimentare de tensiune i apariia curentului pe conductorul neutru. Acest fapt are ca
prim consecin negativ creterea pierderilor de putere n liniile electrice de transport i distribuie,
respectiv n transformatoare.
Calculul regimului permanent n reelele electrice de distribuie de joas tensiune include ca
etap de baz determinarea cderilor de tensiune n liniile electrice.
n etapa de proiectare a reelelor electrice, cderile de tensiune i pierderile de putere se
calculeaz lundu-se n considerare regimul simetric sinusoidal. n etapa de exploatare real, acest
lucru poate s duc la suprancrcarea liniilor electrice i a conductorului neutru sau chiar la
degradarea ntregii reele de distribuie.
Mediul de programare NEPLAN este util pentru analiza, planificarea, optimizarea i simularea
funcionrii reelelor electrice cu surse distribuite, modelele necesare i metodele de simulare fiind
integrate cu o precizie i performan suficient. n afar de calculele de regim permanent, calitatea
energiei electrice, metode de optimizare i de proiectare a proteciilor, NEPLAN permite modelarea
centralelor fotovoltaice, utiliznd comenzi pentru simulri numerice n detaliu ale regimurilor dinamice,
integrnd modelele din Matlab / Simulink.
Pornind de la constatarea c amplasarea centralelor fotovoltaice n sistemul electroenergetic
poate determina modificri ale regimului de funcionare a sistemului, autorul a propus un studiu pentru
a pune n eviden impactul introducerii CFV asupra regimului permanent al reelelor electrice de
distribuie de joas tensiune, benefic pentru etapa de proiectare a CFV.
Pentru analiza influenei centralei fotovoltaice asupra pierderilor de putere i a nivelului de
tensiune n nodurile reelelor electrice de joas tensiune, autorul a considerat o reea test de tip radial
ramificat, cu tensiunea nominal de 0,4 kV, cu sarcina total de P=320 kW, respectiv Q=58 kVAr, la
care sunt cuplate una i apoi dou centrale fotovoltaice. Simulrile sunt realizate pentru dou scenarii:
scenariul 1 ( o singura CFV cuplat la reeaua test); scenariul 2 (dou CFV cuplate la reeaua test).
Modelarea reelei test i simulrile efectuate pentru cele dou scenarii arat:
- Modificarea sensului circulaiei de puteri - Ambele scenarii evideniaz influena pe care o
reprezint prezena CFV asupra circulaiei de puteri la nivelul reelelor electrice de distribuie. O
inversare a sensului circulaiei de cureni i de puteri necesit o nou abordare n ceea ce
privete proteciile, avnd n vedere c n reelele electrice de distribuie clasice, sensul este
unidirecional de la surse ctre utilizatori.
- Modificarea cderilor de tensiunie i a pierderilor de putere n reeaua test de joas tensiune n
regim normal de funcionare (regim sinusoidal i echilibrat) - Nivelul tensiunii n nodurile reelei
test se poate menine la valori sub 0,44 kV, prin reglaj cu comutatorul de ploturi al
transformatorului din reea.

49
Rezumatul tezei de doctorat

Analiza asupra simulrilor fcute conduce la urmtoarele concluzii:


- Prin introducerea CFV se obine creterea tensiunii n nodurile reelei i scderea pierderilor de
putere;
- n nodurile n care s-a conectat o central fotovoltaic, iar puterea generat este egal cu cea
consumat n aval de PCC, se produce schimbarea sensului de circulaie a curenilor;
- Conectarea CFV n reelele electrice de joas tensiune produce modificarea tensiunilor n funcie de
numrul, locul i puterea acestora. Este mai eficient s se funcioneze cu dou sau mai multe
surse, avnd mpreun puterea generat egal cu cea consumat, pentru a menine un nivel al
tensiunii egal cu cel impus prin normative;
Funcionarea reelelor electrice de distribuie cu tensiunea la bornele secundarului
transformatorului egal cu valoarea maxim, 0,44 kV are ca rezultat scderea pierderilor de putere i
meninerea tensiunii n toate nodurile n limitele stabilite prin normative. Este mai eficient s se
funcioneze cu tensiunea la bornele secundarului transformatorului egal cu valoarea maxim i s se
conecteze una sau mai multe centrale fotovoltaaice, pentru a obine pierderi de putere minime i
tensiunea n nodurile reelei electrice de distribuie n limitele stabilite prin normative;
Se impune ca integrarea centralelor fotovoltaice ntr-o reea electric s se realizeze n nodurile
n care nivelul tensiunii este cel mai mic pentru a evita apariia de supratensiuni.

6.2. Contribuii personale i perspective


Considerm ca avnd un caracter de noutate, rezultat al efortului creativ al autorului,
urmtoarele:

1. Sistematizarea cunotinelor legate de calitatea i eficiena energetic n reelele electrice cu


generare distribuit utiliznd centrale fotovoltaice;
2. Dezvoltarea unui model integrat de sistem electric care include centrala fotovoltaic i
interfaa la reteaua electric, care permite stabilirea de soluii pentru creterea calitii i eficienei
energetice n reele electrice cu generare distribuit;
3. Dezvoltarea unei metodologii de proiectare optimal a centralei fotovoltaice conectate la
reea, cu o metod iterativ care a fost implementat n proiectarea i realizarea unei centrale
fotovoltaice de medie putere;
4. Adaptarea i implementarea programului software PS-DEF-DEZ-var1 pentru monitorizarea
indicatorilor de calitate a energiei electrice n nodurile reelelor electrice de distribuie cu centrale
fotovoltaice, cu implementarea unui sistem de avertizare asupra depirii nivelului de nesimetrie
stabilit prin normative;
5. Stabilirea unei proceduri de monitorizare a indicatorilor n regim deformant i dezechilibrat n
reelele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice, prin considerarea indicatorilor globali de
caracterizare a regimului deformant i dezechilibrat.
6. Punerea n eviden a influenei amplasrii centralelor fotovoltaice asupra circulaiei de puteri
i a nivelului tensiunilor n nodurile reelei de distribuie prin modelare i simulare n NEPLAN pe o
reea test de distribuie tip radial ramificat n care sunt conecate centrale fotovoltaice;
7. Stabilirea de soluii de minimizare a pierderilor de putere n nodurile reelelor electrice de
distribuie cu centrale fotovoltaice, prin amplasarea n centrul de greutate a retelei electrice de
distribuie a centralei fotovoltaice.

Direcii viitoare de cercetare


Pentru aprofundarea problemelor ridicate de calitatea i eficiena energetic n reelele electrice
de distribuie cu centrale fotovoltaice este necesar continuarea studiilor teoretice i experimentale,
care s vizeze:
1. Optimizarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor de calitate a energiei electrice pentru
regimul deformant i dezechilibrat n reelele electrice cu centrale fotovoltaice.
2. Continuarea studiilor pentru elaborarea unui indicator sintetic, practic, pentru definirea
nesimetriei reelelor electrice de distribuie cu generare distribuit.

50
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

Bibliografie Selectiv

[1] Willis H.L., Scott W.G., Distributed Power Generation, New York, Marcel Dekker, 2000.
[2] Oprisan M., Pneumaticos S., Potential for electricity generation from emerging renewable sources
in Canada, in Proc. IEEE EIC Climate Change Technology Conf.May 2006, pp.1-9.
[3] Vatra F., Poida A., Integrarea si functionarea centralelor eoliene si a instalatiilor fotovoltaice in
sistemul electroenergetic, Editura SIER, 2012;
[4] Scarlatache F., Grigoras G., Neagu B., Impactul generarii distribuite asupra reglajului de tensiune
in retelele electrice dedistributie, Revista Energetica, Vol. 62, ISSN: 1453-2360, nr. 3, 2014, pp.
105-110;
[7] *** www.iea-pvps.org/report.
[18] Niitsoo J., Taklaja P., Palu I., Klss J., Power Quality Issues Concerning Photovoltaic Generation
and Electrical Vehicle Loads in Distribution Grids, Smart Grid and Renewable Energy, 2015, 6,
pp. 164-177.
[19] Ali S., Pearsall N., Putrus G., Impact of High Penetration Level of Grid-Connected Photovoltaic
Systems on the UK Low Voltage Distribution Network, International Conference on Renewable
Energies and Power Quality(ICREPQ12)Santiago de Compostela (Spain), 28th to 30th March,
2012.
[20] Gonzlez P., Romero-Cadaval E., Gonzlez E., Guerrero M. A., Impact of Grid Connected
Photovoltaic System in the Power Quality of a Distribution Network, Technological
Innovation for Sustainability, 2011, Vol. 349, pp. 466-473.
[21] Golovanov N., Eficiena i calitatea energiei electrice, Editura AGIR, Bucureti, 2007.
[23] Chicco G., Postolache P., Toader C., Analysis of three-phase systems with neutral under distorted
and unbalanced conditions in the symmetrical component-based framework, IEEE Transactions
on Power Delivery, vol. 22, no. 1, January 2007, pp. 674 683.
[25] Lepadat I., Contribuii privind creterea calitii i eficienei energetice n sistemul de alimentare la
consumator, Teza de doctorat,Braov, 2014.
[33] Liu S., Dougal R. A., Dynamic multiphysics model for solar array, IEEE Trans. Energy Conv., vol.
17, nr. 2, Jun.2002, pp. 285294.
[34] Hussein K. H., Muta I., Hshino T., Osakada M., Maximum photovoltaic power tracking: an
algorithm for rapidly changing atmospheric conditions, Proc. Inst. Elect. Eng., vol. 142, nr. 1,
Jan.1995, pp. 5964.
[35] Batarseh I., Kasparis T., Rustom K., Qiu W., Pongratananukul N., Wu W., DSP-based multiple
peak power tracking for expandable power system, n Proc. 18th Annu. IEEE Applied Power
Electronics Conf. Expo, vol. 1, Feb. 2003, pp. 525530.
[36] Trishan E., Patrick L., Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking
Techniques, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 22, no. 2, June 2007, pp. 439-449.
[37] Wenkai W., Pongratananukul N., Weihong. Q., Rustom K., Kasparis T, Batarseh I., DSP-based
Multiple Peak Power Tracking for Expandable Power System, Proc. IEEE APEC, vol. 1, 2003, pp.
525530.
[38] Pandiarajan N., Ranganath M., Mathematical Modeling of Photovoltaic Module with Simulink,
International Conference on Electrical Energy Systems (ICEES 2011), 3-5 Jan. 2011, pp. 314-
319.
[39] Abdulkadir M., Samosir A. S.,. Yatim A. H. M, Modeling and simulation based approach of
photovoltaic system in simulink model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, May
2012, Vol. 7, no. 5.

51
Rezumatul tezei de doctorat

[40] Patel J., Sharma G., Modeling and simulation of solar photovoltaic module using Matlab /
Simulink, IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 2013, pp.
225-228.
[41] Duffie J.A., Beckman W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd ed. New York: Wiley
1991.
[42] Neville R.C., Solar Energy Conversion: The Solar Cell, 2nd ed. New York: Elsevier, 1995.
[43] Chan D.S.H, Phang J.C.H., Analytical methods for the extraction of solar-cell single and diode
model parameters from I-V characteristics, IEEE Trans.Electron Devices, vol.ED-34,no.2, feb.
1987, pp. 286-293.
[44] Nishioka K., Sakitani N., Uraoka Y., Fuyuki T., Analysis of multicrystalline silicon solar cells by
modified 3-diode equivalent circuit model taking leakage current through periphery into
consideration, Solar Energy Mater Solar Cells, vol. 91, no.13, 2007, pp. 1222-1227.
[63] Alenezi F.Q., Sykulski J.K., Rotaru M., Grid-connected photovoltaic module and array sizing
based on an iterative approach, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, vol.3,
no.2, April 2014, pp. 247-254.
[64] Sulaiman S.I., Rahman, T.K.A., Musirin I., Design of grid-connected photovoltaic system using
evolutionary programming, IEEE International Conference on Power and Energy, (PECon 2010),
September Nov 29- Dec.1, 2010, Kuala Lumpur (Malaysia), pp. 947-952.
[65] Kornelakis A., Koutroulis E., Methodology for the design optimisation and the economic analysis
of grid-connected photovoltaic systems, Renewable Power Generation, February 2009, pp. 476-
492.
[66] Sulaiman S.I., Rahman, T.K.A., Musirin I., Sizing grid-connected photovoltaic system using
genetic algorithm, IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA 2011),
September 25-28, 2011, Langkawi (Malaysia), pp. 505-509.
[67] Khare A., Rangnekar S., Optimal sizing of a grid integrated solar photovoltaic system, Renewable
Power Generation, Vol. 8, Iss. 1, 2014, pp. 67-75.
[68] Rahman T.K.A. Sulaiman S.I., Musirin I., Design of grid-connected photovoltaic system using
evolutionary programming, IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 2010),
Nov 29 Dec 1, Kuala Lumpur (Malaysia), pp. 947-952.
[69] Earthscan, Planning and installing photovoltaic systems, International Institute for Environment
and Development, British Library, 2008.
[70] Shing J., Study and design of grid-connected solar photovoltaic system at Patiala, Punjab, Thapar
University, Patiala, 2010.
[77] Baggini, A., Handbook of power quality, Ed. John Wiley & Sons Ltd., 2008, pp. 163185.
[78]. Andrei M., Chicco G., Napoli R., Porumb R., Postolache P., Toader C., Technical and economical
challenges regarding the regulation of electrical energy quality, Energetica, nr. 2, 2004.
[79] Pillay P., Manyage M., Definitions of voltage unbalance, IEEE Power Engineering Review, Vol. 5,
May 2001, pp. 50-51.
[80] Garcia D.C., Filho A.L.F., Oliveira A.G.M., Fernandes O.A., Francisco A., Voltage unbalance
numerical evaluation and minimization, Electric Power Systems Research, 79, pp. 1441-1445,
2009.
[81] Olczykowski Z., Wasowski A., Methods of voltage unbalance estimation in electric power
networks, Electrical power quality and utilisatio, journal vol. XII, no. 2, 2006, pp. 71 - 76.
[82] Lepadat I., Mihai C., Helerea E., Abagiu S., Monitoring the unbalance in power micro-grid,
International Conference of Scientific Paper, AFASES 2011, Brasov, 26-28 Mai 2011, ISSN 2247-
3173, 2011.
[83] Liew A.C., Excessive neutral currents in three-phase fluorescent lighting circuits, IEEE Trans. Ind.
Appl., vol. 25, no. 4, pp. 776782, Jul./Aug. 1989.

52
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

[84] Carbone R., Menniti D., Momson R.E., Delaney E., Harmonic and Interharmonic Distortion in
Current Source Type Inverter Drives, IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 10, No. 3, July
1995, pp. 1576-1583.
[85] S.F. de Paula Silva, J.C. de Oliveira, The sharing of responsibility between the supplier and the
consumer for harmonic voltage distortion: A case study, Electric Power Systems Research 78,
2008, pp. 19591964.
[86] Zheng T., Makram E.B., Girgis A., Evaluating power system unbalance in the presence of
harmonic distortion, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 18, no. 2, April 2003, pp. 393
397.
[87] Dell Aquila A., Marinelli M., Giuseppe V., Yanchetta P., New Power-Quality assessment criteria
for supply systems under unbalanced and nonsinusoidal conditions, IEEE Transactions On
Power Delivery, vol. 19, no. 3, July 2004, pp. 1284 1290.
[88] Albu M., Heydt G. T., On the Use of RMS Values in Power Quality Assessment, IEEE
Transactions on Power Delivery, 18(4), 2003, pp. 1586-1587.
[89]. Apetrei D., Utilizarea filtrelor difereniale cu decalaj n timp pentru identificarea perturbaiilor,
Revista Energetica, Vol. 58, ISSN: 1453-2360, nr. 11-12, 2010, pp. 509-511.
[90] Batrinu F., Chicco G., Ciortea A. O., Porumb R., Postolache P., Spertino F., Toader C.,
Experimental evaluation of unbalance and distortion indicators in three-phase systems with
neutral, Power Tech, 2007 IEEE Lausanne, 1-5 July 2007, pp. 1486-1491.
[91] Lepadat I., Helerea E., Abagiu S., Ciobanu A., Modeling and Simulation of the Three Phase
Systems in Distorted and Unbalance Conditions, Proceedings of ICATE 2012, ISBN 978-1-4673-
1809-9, Universitaria Publishing House Craiova, pp.115-118.
[92] Abagiu S., Lepadat I., Helerea E., Mihai C., Assessement of voltage quality indicators in
unbalanced and harmonic distorted regime, Pollack Periodica, 2015 (in curs de publicare).
[93] Blagu I., Stanescu D., Impactul generrii distribuite asupra reelelor de distribuie existente,
Conferinta Reele Inteligente Smart Grid, Bran, 2-3 noiembrie 2010.
[96] Katz H. Randy, Tech Titans Building Boom, IEEE Spectrum Febr. 2009.
[97] Ins M. Lima de Azevedo, Energy efficiency and conservation: Is solid state lighting a bright
idea?,Proc. of the ECEEE 2007 Conference.
[98] Albu M., Chiril A.I., Deaconu I.D., On the Model of a Compact Fluorescent Lamp as Load of a
Mixed LV Network, Proc. of the Eurosim Congress, Ljubliana, Sept. 2007.
th
[99] Lepadat I., Mihai C., Helerea E., Monitorizarea nesimetriei n microreele electrice, The 12
international Conferince AFASES 2010.
[100] Peter D.C. Instalaii de distribuie a energiei electrice, Editura MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2000.
[101] Ignat J., Popovici G. C., Reele electrice de joas tensiune, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2003.
[102] Rdule R., Bazele teoretice ale electrotehnicei, vol. II, Editura Didactic i Petagocic,
Bucureti, 1964.
[103] Lepadat I., Helerea E, Abagiu S., Effect of the neutral interruption on the unbalanced three-
phase consumers, Proceeding of the 14th International Conference on Optimization of Electrical
and Electronic Equipment-Optim 2014, pp. 192-197, 2014.
[104] Abagiu S., Lepadat I., Helerea E, Influence of dispersion earth rezistance variation on the
consumers operation, Conference for Sustainable Energy CSE 2014, Transilvania University of
Brasov, pp. 431-441, 2014.

53
Rezumatul tezei de doctorat

Optimizri la sistemele electrice cu centrale fotovoltaice


Rezumatul tezei de doctorat

Conductor tiinific Doctorand


Prof. Univ. Dr.Ing. Elena Helerea Ing. Dipl. Sorin Floric Abagiu

Prezenta tez de doctorat are ca obiectiv central stabilirea de soluii pentru creterea calitii i
eficienei energetice n reelele electrice de distribuie cu centrale fotovoltaice.
Este dezvoltat un model care descrie procesul de conversie fotoelectric i care permite analiza
n Matlab/Simulink, cu modelul echivalent al generatorului fotovoltaic, a influenei factorilor de mediu
asupra performanelor generatorului fotovoltaic, ca baz a proiectrii structurii generatorului din
centrala fotovoltaic.
Este dezvoltat o metodologie de proiectare optimal a centralei fotovoltaice conectate la reea,
cu o metod iterativ care este implementat n proiectarea i realizarea unei centrale fotovoltaice de
medie putere.
Monitorizarea calitii energiei electrice n punctul comun de cuplare la reea a centralei
fotovoltaice este realizat cu o aplicaie dezvoltat n mediul Java cu care se determin setul de
indicatori ai regimului nesimetric i deformant.
Este pus n eviden impactul amplasrii centralelor fotovoltaice asupra circulaiei de putere i
nivelului tensiunilor n nodurile reelei de distribuie i sunt propuse soluii de limitare a variaiei
tensiunii n noduri i de minimizare a pierderilor de putere n liniile electrice.

Optimization of power systems with photovoltaic power plants


PhD Thesis Abstract

Scientific Coordinator, PhD Student,


Prof. Univ. Dr. Ing. Elena Helerea Ing. Dipl. Sorin Floric Abagiu

The thesis has as main aim the establishment of solutions for increasing the power quality and
eficiency in the power distribution networks with photovoltaic power plants.
A model is developed that describes the process of photoelectric conversion and which allows
an analysis in Matlab/Simulink, with photovoltaic generator equivalent model, to put in evidence the
influence of the environmental factos on the fotovoltaic generator performance, as basis for the
structure design of the photovoltaic generator.
A methodology is developed for the optimal design of grid-connected photovoltaic power plant
with an iterative method which is implemented in the design and implementation of a medium power
photovoltaic power plant.
The power quality monitoring at the point of common coupling of photovoltaic power plant to the
grid is achieved, and with a software application in Java the set of indicators of distorted and
unbalanced regime are obtained.
Impact of photovoltaic power plant location on power flow and voltage levels in the distribution
network nodes is highlighted, and new solutions are proposed to limite voltage variation in nodes and
to minimize power losses in electric lines.

54
OPTIMIZRI LA SISTEMELE ELECTRICE CU CENTRALE FOTOVOLTAICE

CURRICULUM VITAE

NUME: ABAGIU

PRENUME: SORIN FLORIC

ADRESA:

TELEFON:
DATA NATERII: 12 FEBRUARIE 1953

STARE CIVIL: Cstorit.

STUDII: 1968-1972 Liceul teoretic Dr. Ioan Meot


1972-1977 Facultatea de Electrotehnic, Universitatea
Transilvania din Braov
2003-2005 Universit de Technologie Belfort masterat

EXPERIENA: 2014 prezent, ef serv. FDEE Electrica


Distributie Transilvania Sud SA
2006 2014, director Electrica Serv SA-
Sucursala Transilvania Sud
2000 2006, ef serv. FDFEE Electrica
Transilvania Sud SA,
1994 2000, director Braplast SRL
1983 1994, cercettor tiintific, pr., gr.II, IPA
Bucuresti-Suc.Brasov
1977 1983, inginer secia energetic
ntreprinderea nr. 2 Braov

ALTE ABILITI: LIMBI STRINE: francez-f.bine, englez-bine,


german-satisfctor.
Cunotine bune n MS Office, AutoCAD, C++, Matlab-
Simulink, EDSA, Neplan, Java.

CARNET DE CONDUCERE: Catagoria B.

TRSTURI PERSONALE: Capacitate de studiu, gndire tehnic, capacitate de


analiz i sintez, capacitate de efort intelectual,
capacitate de organizare i coordonare, spirit de echip,
abilitate de exprimare, viziune de ansamblu

55
Rezumatul tezei de doctorat

CURRICULUM VITAE

LAST NAME: ABAGIU

FIRST NAME: SORIN FLORIC

ADDRESS: 7, Victoriei Avenue


PHONE:
BIRTH DATE: 12 February 1953

CIVIL STATUS: Married.

EDUCATION: 1968-1972 Theoretical High School Dr. Ioan Meot


1972-1977 Bachelor degree, Faculty of Electrical
Engineering, Transilvania University of Braov
2003-2005 Master degree, Universit de Technologie
Belfort

WORK EXPERIENCE: 2014 present, Dept. Chief, FDEE Electrica


Distributie Transilvania Sud SA
2006 2014, Manager Electrica Serv SA-
Transilvania Sud Subsidiary
2000 2006, Dept.Chief, FDFEE Electrica
Transilvania Sud SA,
1994 2000, Manager, Braplast SRL
1983 1994, cercetator st.pr.gr.II, IPA Bucuresti-
Braov Subsidiary
1977 1983, Engineer, Energy Dept., Entreprise
no. 2 Braov

COMPETENCES: Foreign languages: french-very good, english-good,


german- satisfactorily.
Computer skills MS Office, AutoCAD, C++, Matlab-
Simulink, EDSA, Neplan, Java.

DRIVING LICENCE: B.

SOCIAL SKILLS: Study capacity, technical thinking, analysis and synthesis


capacity, capacity of intellectual effort, organiyation and
coordination ability, team spirit, ability of expression,
overview

56