Sunteți pe pagina 1din 2

Fi de documentare

Tipuri de unitati agricole

Unitatea agricola reprezinta "locul" n care ntreprinzatorul, combina


factori de productie n vederea obtinerii de produse agricole, iar gradul de
complexitate al activitatii, finalitatea acesteia si deschiderea catre piata
sunt diferite de la o unitate la alta.

Cooperativele agricole de productie si, odata cu acestea, asociatiile


economice intercooperatiste s-au desfiintat, n urma reconstituirii si a
constituirii proprietatii private asupra pamntului. Acest fenomen a fost
nsotit de aparitia unui numar foarte mare de exploatatii familiale,
statistica denumindu-le gospodarii individuale. Fostele ntreprinderi
agricole de stat, inclusiv cele fara pamnt (I.S.C.I.P.-uri, ntreprinderi
avicole etc.) au fost transformate n societati comerciale, potrivit
prevederilor Legii l5/l990, iar cteva mari combinate industriale s-au
constituit n holding-uri. Pentru fostele asociatii economice de stat si
cooperatiste sa prevazut fie desfiintarea lor, fie transformarea n societati
comerciale agricole (Legea 3l/l990).

Statiunile de mecanizare a agriculturii s-au metamorfozat, sub diverse


denumiri, n societati comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura,
sub forma lucrarilor agricole, sau pentru repararea tehnicii agricole. Prin
asociere, potrivit Legii 36/l99l, privind societatile agricole si alte forme de
asociere n agricultura, s-au constituit, de catre proprietarii de terenuri,
unitati de tip asociativ asociatii familiale si asociatii agricole cu
personalitate juridica (societati agricole). Proprietarii amintiti pot constitui
si societati comerciale, n conditiile Legii 3l/l990. Aceste societati sunt
rodul manifestarii spiritului ntreprinzator (antreprenorial) n agricultura.
ntreprinzatorul (antreprenorul) are initiativa, si asuma anumite riscuri, ce-
i drept, calculate si are o anumita motivatie.

Statiuni si institute de cercetari agricole, reprezinta o forma de


organizare institutionala specifica activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul
de a asigura desfasurarea acestor activitati, precum si consolidarea competentei
stiintifice si tehnologice in domeniile de interes national, stabilite in acord cu
strategia de dezvoltare a Romaniei. Institutul national are patrimoniu propriu si
administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea
desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al
administratiei publice centrale. Institutul national participa la elaborarea
strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-
dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala de
cercetare. Ele constituie baze de competenta stiintifica si tehnologica, de
expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si
tehnica. Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si
Fi de documentare

de productie, conform regulamentului propriu, si se poate inregistra la registrul


comertului ca INCD.

Statiunile didactice experimentale, sunt organizate pe langa


institutiile de invatamant superior sau mediu. Ele au rol de cercetare dar si
de atelier-scoala si prezinta numeroase colectii de plante care sunt folosite
fie ca material didactic, fie ca fond de germoplasma in activiatea de creare
de noi cultivare.

Unitatile agricole sunt variate, asa dupa cum s-a vazut, nu numai prin
statutul lor juridic, ci si prin dimensiune (o societate comerciala agricola
are o suprafata mult mai mare dect o gospodarie familiala). Chiar si ntre
societatile comerciale exista deosebiri n ceea ce priveste dimensiunea lor
(ex.: o societate comerciala cu profil cerelier si alta cu profil pomicol sau
viticol). Unitatile agricole se mai deosebesc ntre ele si n ceea ce priveste
nivelul de nzestrare tehnica, exercitarea proceselor si a actelor
decizionale sau comportamentul lor n raport cu mediul ambiant
(manifestarea lor ca sisteme deschise, partial deschise etc.).