Sunteți pe pagina 1din 45

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

Anul V Numărul 1/2012

Revistă recunoscută în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

Revistă indexată EBSCO şi SSRN

ă în domeniul Ordine Public ă ş i Siguran ţă Na ţ ional ă Revist ă

~ 1 ~

Numărul 1/2012

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

Director Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU

Consiliul ştiinţific: MAURICE PETIT „Colegiul de Poliţie Bruxeles” Prof. univ. dr. LIGIA NEGIER DORMONT
Consiliul ştiinţific:
MAURICE PETIT
„Colegiul de Poliţie Bruxeles”
Prof. univ. dr. LIGIA NEGIER DORMONT
Universitatea Pantéon, Paris
NORBERT LEITNER
Rector Academia de Securitate din Viena
PETER LAMPLOT
Lector Academia de Securitate din Viena
Prof. univ. dr. ION DOGARU
Membru corespondent Academia Română
Prof. univ. dr. LAZĂR VLĂSCEANU
Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. OVIDIU PREDESCU
Facultatea de drept Simion Bărnuţiu
Prof. univ. dr. ROMIŢĂ IUCU
Prorector Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI
Rector Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”
Prof. univ. dr. GHEORGHE TOMA
Prorector Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul”
Prof. univ. dr. GHEORGHE POPA
Rectorul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”
Prof. univ. dr. MIHAIL VASILE OZUNU
Secretar de stat Relaţia cu Parlamentul, informare
publică şi creşterea calităţii vieţii personalului
Prof. univ. dr. ADRIAN LIVIU IVAN
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. MARIAN PREDA
Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. FLORIN SANDU
Avocat, Baroul Bucureşti
Chestor de Poliţie dr. PETRE TOBĂ
Inspector general al IGPR
Prof. univ. dr. VLAD BARBU
Prof. univ. dr. IOAN DASCĂLU
Prof. univ. dr. ALEXANDRU BOROI
Dr. Ing. IULIAN MEDREA
Prof. univ. dr. MIHAELA FLORENTINA PRUNĂ Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU
Decan Facultatea de Drept Academia de Poliţie
Universitatea Româno-Americană „Alexandru Ioan Cuza”

Comitetul de redacţie:

Redactor şef: Prof. univ. dr. ŞTEFAN EUGEN PRUNĂ

Redactor şef adjunct: Conf. univ. dr. LAURENŢIU CONSTANTIN GIUREA Secretar general de redacţie: Lect. univ. dr. MARIUS CEZAR PANTEA

Redactori:

Conf. univ. dr. Nicolae GHINEA Asist. univ. dr. Sergiu A. VASILE Asist. univ. dr. Mihail P. MARCOCI Asist. univ. drd. Amalia NIŢU

Lect. univ. dr. Claudiu M. ŢUPULAN Lect. univ. dr. Gheorghe POPESCU Lect. univ. dr. Laura MAIEREAN Asist. univ. dr. Ioan Cosmin MIHAI

Revista apare cu sprijinul Catedrei de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza” Bucureşti

Publicaţie semestrială sponsorizată de IPA Romania

Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei, 158 – 160, Sector 4, 041323 Tel. 0213321754, 0213321756

www.cij.ro

ISSN 1844 – 7945

~ 2 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

C U P R I N S

I. STUDII, ANALIZE, SINTEZE

POLIŢIA ŞI SOCIETATEA: FORMELE ŞI METODELE DE LUCRU CE VOR ÎNTĂRI AUTORITATEA POLIŢIEI ÎN OCHII POPULAŢIEI Prof. Univ. Dr. Costică VOICU

9

COMPONENTELE SPAŢIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE AL UNIUNII EUROPENE, DIN PERSPECTIVA TRATATULUI DE LA LISABONA Prof. Univ. Dr. Nicoleta DIACONU

15

MODIFICĂRI ADUSE PRIN PREVEDERILE NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ ÎN PRIVINŢA COMPETENŢEI ÎN MATERIE PENALĂ – DISPOZIŢII APLICABILE ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE Prof. Univ. Dr. Anca-Lelia LORINCZ

22

ASPECTE TEORETICE ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRILOR LEGALE PE LINIA PROTECŢIEI PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA, Drd. Corina Mihaela BĂLŢĂTESCU

27

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE POLIŢIE CRIMINALĂ - INTERPOL - Lect. Univ. Dr. Gheorghe POPESCU

38

IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN POLIŢIA ROMÂNĂ Lect. Univ. Dr. Nelu NIŢĂ

43

TEHNICI ŞI SOLUŢII DE CONTABILITATE CREATIVĂ PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE Prof. Univ. Dr. Victor MUNTEANU, Economist Drd. Alina Elena (ANDREI) DĂNĂILĂ

54

CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ALTE SISTEME DE DREPT Conf. Univ. Dr. Laurenţiu GIUREA

58

REFERINŢE LEGISLATIVE COMPARATIVE PRIVIND OMUCIDERILE ÎN UNELE STATE ALE LUMII Chestor de poliţie Viorel VASILE,

63

II. EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE CRIMINALITĂŢII

TIPURI DE FRAUDE ÎN SISTEMUL SANITAR ROMÂNESC Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA, Procuror Drd. Vasile Constantin POPA

73

ASPECTE VICTIMOLOGICE CIRCUMSCRISE ACTULUI CRIMINAL Chestor de poliţie Viorel VASILE

81

PARTICULARITĂŢILE SPECIFICE OMORULUI SĂVÂRŞIT CU PREMEDITARE Lector univ. dr. Marin Claudiu ŢUPULAN, Judecător Costin MOLDOVEANU

87

ACTIVITAŢILE POLIŢIENEŞTI CIRCUMSCRISE PROCEDURII URMĂRIRII JUDICIARE Lector univ. dr. Gheorghe POPESCU

93

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE PRIN INTERNET Lect. Univ. Dr. Andrei Ionuţ BARBU, Cristian OPRIŞAN

100

~ 3 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ASPECTELE SPECIFICE DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA Conf. Univ. Dr. Laurenţiu GIUREA, Mihai Mircea JURCĂ

106

TEHNICI SI METODE SPECIFICE DE INVESTIGARE INFORMATIVĂ A CRIMINALITĂŢII CORPORAŢIILOR MULTINAŢIONALE Asist. Univ. Dr. Petrică Mihail MARCOCI

112

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ÎN DOMENIUL ACVACULTURII Lect. univ. dr. Laura MAIEREAN

118

ROLUL POLIŢIEI ÎN CONTEXTUL VIOLENŢEI ÎN FAMILIE. ORDINUL DE RESTRICŢIE Asist. Univ. Drd. Amalia NIŢU

128

PARTICULARITĂŢI CRIMINOLOGICE ALE CRIMINALITĂŢII INFORMATICE Drd. Olguţa DOGARU

133

ASPECTE PRIVIND PROIECTELE DE REGLEMENTARE PERMISIVĂ A FENOMENULUI PROSTITUŢIEI IN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ Lect. univ. drd. Cristian Giuseppe ZAHARIE

141

III. CERCETAREA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

INCURSIUNE ISTORICĂ ÎN DOMENIUL EVAZIUNII FISCALE Lect. univ. dr. Marius PANTEA, Drd. Ovidiu ŞANTA

149

EVOLUŢII ÎN PROCESUL DE ASCULTARE A PERSOANELOR Conf. univ. dr. Gabriel Ion OLTEANU

156

TRAFICUL DE PERSOANE – PERICOL AL CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE Lect. univ. dr. Gheorghe POPESCU

165

ANALIZA PSIHOPATOLOGIEI CRIMINALILOR ÎN SERIE Chestor de poliţie Viorel VASILE

170

ACTIVITĂŢILE ORGANELOR JUDICIARE PE LINIA CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR DE FALS Lector univ. dr. Marin Claudiu ŢUPULAN, Judecător Costin MOLDOVEANU

178

RELEVANŢA DETERMINĂRII LOCULUI ŞI TIMPULUI ÎN CAZUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR LA REGIMUL ARMELOR ŞI AL MUNIŢIILOR Lect. Univ. Dr. Nicolae GROFU

184

UNELE CONSIDERAŢII JURIDICE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI STATULUI Lect. Univ. Dr. Andrei Ionuţ BARBU

188

SUBSTANŢE CU PROPRIETĂŢI PSIHOACTIVE Lect. Univ. Dr. Ligia Teodora ILIESCU

195

SANCŢIUNI ŞI MĂSURI ADMINISTRATIVE RUTIERE ÎN DOMENIUL TEHNIC Lect. Univ. Dr. Dragoş-Andrei IGNAT

200

ACTIVITĂŢI INFORMATIV-OPERATIVE ŞI DE CERCETARE DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII AUTORILOR Conf. Univ. Dr. Nicu Damian BARBU

205

~ 4 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

IV. MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII CRIMINALITĂŢII

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR ORGANIZAŢIONALE

Prof. Univ. Dr. Ştefan PRUNĂ, Dr. Ionel GEORGESCU

215

ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE CU PRIVIRE LA MOTIVAŢIA ŞI OBŢINEREA SUCCESULUI ÎN MUNCA POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ Lect. Univ. Dr. Costel DUMITRESCU

221

V. PROBLEMATICA SCHENGHEN

FRONTIERELE INTELIGENTE – NOI ORIZONTURI ÎN GESTIOANREA OPERAŢIONALĂ A SISTEMELOR INFORMATICE DE SECURIZARE A FRONTIERELOR EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE Asist. Univ. Dr. Sergiu Adrian VASILE, Asist. Univ. Drd. Oana POPESCU

229

PRINCIPII CE STAU LA BAZA PERMISULUI DE CONDUCERE AL UNIUNII EUROPENE Lect. Univ. Dr. Dragoş-Andrei IGNAT

238

VI. RECENZII

245

~ 5 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

POLIŢIA ŞI SOCIETATEA: FORMELE ŞI METODELE DE LUCRU CE VOR ÎNTĂRI AUTORITATEA POLIŢIEI ÎN OCHII POPULAŢIEI

Prof. Univ. Dr. Costică VOICU Preşedinte I.P.A. Secţia Română c.voicu@iparomania.ro

In the last years there have been important changes in the European countries, which determined a reform process within the police structures. The objective if these reforms was to enhance effectiveness of the institution, to ensure security for the citizens and to make them trust in police. In this article we shall analize the main objectives of police structures fron the point of view of knowledge of the public society. and the developement of a partnership with the community.

Keywords: police, society, investigation, violence, public order, national security

~ 9 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

COMPONENTELE SPAŢIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE AL UNIUNII EUROPENE, DIN PERSPECTIVA TRATATULUI DE LA LISABONA

Prof. Univ. Dr. Nicoleta DIACONU Director Departament Drept Public,Facultatea de Poliţie Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nicoleta.diaconu@academiadepolitie.ro

Lisbon Treaty marks a new stage in EU integration, strengthening the democratic achievement of the

acquis communautaire. In this sense, the treaty creating the appropriate legal framework for the Union to offer its citizens an area of freedom, security and justice, without internal frontiers in which the free movement of persons, in conjunction with appropriate measures for border control external, asylum, immigration and crime prevention and combating of crime. Treaty gives the architecture structured on the three pillars, including aspects of „Area of freedom, security and justice” in the internal Union policies and actions. Under the Lisbon Treaty rules, parts area of freedom, security and justice are:

- „Policies on border checks, asylum and immigration”;

- „Judicial cooperation in civil matters”;

- „Judicial cooperation in criminal matters”;

- „Police cooperation”.

Keywords:

space of freedom, security and justice; the Treaty of Lisbon; police cooperation; judicial cooperation in civil and criminal; border control, asylum and immigration.

~ 15 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

MODIFICĂRI ADUSE PRIN PREVEDERILE NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ ÎN PRIVINŢA COMPETENŢEI ÎN MATERIE PENALĂ – DISPOZIŢII APLICABILE ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE

Prof. Univ. Dr. Anca-Lelia LORINCZ Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anca.lorincz@academiadepolitie.ro

Amendments to the provisions of the new Romanian Criminal Procedure Code are intended, among other things, to accelerating criminal proceedings, simplifying the creation of a coherent jurisprudence in line with European Court of Human Rights. Unlike the current Criminal Procedure Code, in which jurisdiction is subject to a separate title General Part (Title II - Jurisdiction), in the new Criminal Procedure Code the jurisprudence of judicial bodies is regulated under Title III (participants in the criminal case), along with judicial jurisdiction and competence of the judge of preliminary chamber, the criminal investigation bodies.

Key words:

criminal jurisdiction, criminal investigation, criminal investigation body, legislative changes, New Criminal Procedural Code

~ 22 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ASPECTE TEORETICE ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRILOR LEGALE PE LINIA PROTECŢIEI PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA Departamentul de poliţie, Facultatea de Poliţie Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” marius.pantea@academiadepolitie.ro

Drd. Corina Mihaela BĂLŢĂTESCU Consultant - Senatul României corinamihaelab@yahoo.com

Protection of cultural heritage is one of the most relevant sources of knowledge of the past of a nation by bringing all traces of human activity in the environment, and a way of asserting identity and support the economy and resources. In this article we chronologically review the national regulations of the national cultural heritage protection in Romania and how it reflects European regulations in the regulations at national level.

Keywords:

national cultural heritage, management of heritage protection activities, cultural policy, economic impact, national traditions

~ 27 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE POLIŢIE CRIMINALĂ - INTERPOL -

Lect. Univ. Dr. Gheorghe POPESCU Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” gheorghe.popescu@academiadepolitie.ro

Interpol has become the leading organization fighting to prevent and combat international crime. With the benefits of the industrial revolution of the nineteenth century occurred in early twentieth century and problems in the internationalization of criminal activities. Intense exchange of goods, ease of growing large to travel abroad, the development of rapid means of communication and transport have led to unprecedented human relationships.

Keywords: Interpol, industrial revolution, human relationships.

~ 38 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN POLIŢIA ROMÂNĂ

Lect. Univ. Dr. Nelu NIŢĂ Universitatea George Bacovia, Bacău nita_nelu@yahoo.com

To meet citizens' expectations and requirements, Romania must follow, renewal and reform process, so that all public institutions must become more democratic, more transparent, more effective and efficient. Thus, as any country in Europe, Romania shall fully respect citizens' expectations, regardless of nationality and without any discrimination. It is now clear that in Romania began to supply critical assertions, so that citizens have not only expectations, they want certainties in the quality of services provided by institutions of order and public safety. Increase public confidence in institutions of order and public safety, is influenced directly by consistently improving the quality of services provided by these institutions, regardless of their location and the hierarchical level.

Key words:

quality, total quality, service quality, international standards on quality, principles of quality, system quality management, total quality management

~ 43 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

TEHNICI ŞI SOLUŢII DE CONTABILITATE CREATIVĂ PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

Prof. Univ. Dr. Victor MUNTEANU Universitatea Româno-Americană

a2c_vm@yahoo.com

Economist Drd. Alina Elena (ANDREI) DĂNĂILĂ

alina.danaila77@yahoo.com

The main objective of accounting is to present information about the financial status, the performances and the changes in the financial status of a commercial society. This information is useful for the business partners of the company in the decisional process only if they satisfy certain characteristics which ensure the quality of reporting. This research identifies and presents the main creative accounting techniques as regards the intangible assets and how they may influence the information presented in the annual balance sheets, affecting their quality and credibility. The companies and their managers use different techniques of handling the information presented in the balance sheets, either to influence the level of result or to modify the financial status of the company. The creative accounting techniques can be limited if the accountants set an accounting conceptual frame to reduce the number of authorised operations by developing the current provisions according to the complexity of the real economic processes.

Key words: Creative accounting,result,management,financial report, auditor

~ 54 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ALTE SISTEME DE DREPT

Conf. Univ. Dr. Laurenţiu GIUREA Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” laurentiu.giurea@academiadepolitie.ro

The article is focused on the plurality of meanings of the concept of public order as it is regulated in the legislation of other states. Public order has always existed in all human communities, as there were promoters of disorder, individuals who, for various reasons, felt the need to behave differently than normal, which confused both good and evil and wanted to make their own justice.

Keywords: public order, police, state, living, discipline.

~ 58 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

REFERINŢE LEGISLATIVE COMPARATIVE PRIVIND OMUCIDERILE ÎN UNELE STATE ALE LUMII

Chestor de poliţie Viorel VASILE, Inspector general adjunct al Poliţiei Române viorel.vasile@politiaromana.ro

Since the first scientific researches conducted in criminology field, it has been trying and partly it has been succeeded a departure from the abstract view on crime, which was practiced by the penologists. Crime was considered as a human and a social fact, as a phenomenon in the sense of observable and repeatable reality. The Italian positivists went back on the course of human history, broke the state and continental boundaries in order to study crime and criminal man.

Keywords: murder, victim, premeditation, punishment, prison.

~ 63 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

TIPURI DE FRAUDE ÎN SISTEMUL SANITAR ROMÂNESC

Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA Departamentul de poliţie, Facultatea de Poliţie Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” marius.pantea@academiadepolitie.ro

Procuror Drd. Vasile Constantin POPA Procuror Şef Secţie Urmărire Penală Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

vasile.rares11@yahoo.ro

Bussiness criminality appeared in Romania in 1989, after the accession to the EU. The modus operandi for this crimes has diversified. One of the fields this crime produces important damage for more than 20 years to the state budget and the health insurance budget is health care fraud. This article aims at drawing attention on this type of fraud, presenting a series of illegalities, the modus operandi and the factors that allow these acts to happen. We are addressing to the judicial competent authorities and the persons responsible for the national health care system. The statistics regarding fraud in the health care system vary between 1,6 billion in 2004 to 300-400 milion in 2012, in a period when global crisis made governants adopt unprecedented budgetary cuts.

Keywords: fraud, economic-financial crime, corruption, health care, pharmacy, doctors

~ 73 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ASPECTE VICTIMOLOGICE CIRCUMSCRISE ACTULUI CRIMINAL

Chestor de poliţie Viorel VASILE Inspector general adjunct al Poliţiei Române viorel.vasile@politiaromana.ro

Victimology reveals the aggression’s cause and effects over the victim, the sequence in which acts of aggression with a clear content occur, there being a causal link between the violent act and the effect of the aggression. The correlation between aggression and victimization is a correlative for qualifying the effect of each violent act as being an effect of the aggression. The way victim perceives, understands, accepts or rejects the violence of the aggressive act is important for establishing the chain of causes and effects of the victimization phenomenon.

Keywords: victim, criminal, assault, judicial bodies, violence

~ 81 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

PARTICULARITĂŢILE SPECIFICE OMORULUI SĂVÂRŞIT CU PREMEDITARE

Lector univ. dr. Marin Claudiu ŢUPULAN Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” claudiu.tupulan@academiadepolitie.ro

Judecător Costin MOLDOVEANU Curtea de Apel Cluj - Judecătoria Jibou

costinm78@yahoo.com

The protection of persons and life implicitly is a constant concern, common to all law systems, from any social structure, life is protected by the law as a biological phenomenon but also as a social phenomenon, as a primary and absolute value of any society, as a requisite of the human existence itself. So, the law protects not only every individual's interest for living, to preserve and extend their life, but also the society's interest as each one's life to be preserved and respected by the others, the conservation of each individual's life beeing decisive for the existence of the society, which can be conceived only by being composed of living individuals.

Key words: homicide, premeditation, crime, offender, aggravating circumstance

~ 87 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACTIVITAŢILE POLIŢIENEŞTI CIRCUMSCRISE PROCEDURII URMĂRIRII JUDICIARE

Lector univ. dr. Gheorghe POPESCU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” gheorghe.popescu@academiadepolitie.ro

Using appropriate equipment to collect information about wanted people for committing crimes is practiced in all democratic states. The judicial bodies are developing an useful activity from social point of view in the interest of society, for being effective, reason for what it was created a juridic framework in the most democratic states to govern these bodies right to use the operative technique, including interception telephone conversations or discussions held in closed spaces, limited only by law not to exploit these methods.

Keywords: monitoring, interception, detention, surveillance, house search, prosecution, judgement.

~ 93 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE PRIN INTERNET

Lect. Univ. Dr. Andrei Ionuţ BARBU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” ionut.barbu@academiadepolitie.ro

Cristian OPRIŞAN Ofiţer specialist SOS Constanţa – IGPR cristi.oprisan@gmail.com

Cybercrime is a phenomenon of our time, often reflected in the media.A study shows that fear of cyber attacks exceeds the intensity of ordinary theft or fraud.Criminological research on crime carried out through computer systems is still in flirtation. Even the one made so far tends to change the classic manner crimes are perceived in the current criminal justice systems.Crime phenomenon has developed by taking advantage of the lack of international legislation harmonized with the current technology and also a poor cooperation between the countries of the world, the crime phenomenonwith an extraneous matter outrunning, through extent and damage, the nationwidebusiness crime.

Key words: electronic commerce, defamation, fraud, online crime, virtual communities.

~ 100 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ASPECTELE SPECIFICE DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA

Conf. Univ. Dr. Laurenţiu GIUREA Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” laurentiu.giurea@academiadepolitie.ro

Mihai Mircea JURCĂ Ministerul Administraţiei şi Internelor jurcamihai@yahoo.com

Dimensions of the organized crime that make a threat to Romania's national security by affecting most areas of the economic and social environment, which resulted in thedevelopment of an appropriate strategy, based on the analysis of organized crime status and trends of manifestation of the phenomenon.

Keywords: organized crime, police cooperation, drug trafficking, illegal migration

~ 106 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

TEHNICI SI METODE SPECIFICE DE INVESTIGARE INFORMATIVĂ A CRIMINALITĂŢII CORPORAŢIILOR MULTINAŢIONALE

Asist. Univ. Dr. Petrică Mihail MARCOCI Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” mihaimarcoci@yahoo.com

The current wave of corporate fraud prosecutions focuses on a variety of criminal conduct, including falsification of corporate books and records, distribution of fraudulent financial statements to the public and to regulatory authorities, creation of „off-the-books” accounts and relationships to conceal fraudulent activity, abuse of high corporate positions for personal benefit at the expense of the corporation, and insider trading. Often, related charges are brought for obstructing and compromising audits and investigations related to fraudulent misconduct, destruction or alteration of corporate records, perjury before grand juries and investigative authorities, and related criminal activity.

Keywords:

collect of information about corporate crimes, flows analysis, accounting surveillance, bank accounts surveillance, area distribution anaysis

~ 112 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ÎN DOMENIUL ACVACULTURII

Lect. univ. dr. Laura MAIEREAN Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” laura.maierean@academiadepolitie.ro

Gives the unique existence of common EU policies that, demonstrates acceptance of surrender of part of Member States' sovereignty to European institutions. From October 1970, the Common Fisheries Policy (CFP) is based on the common organization of markets. It aims to achieve a proper balance between supply and demand, in the interests of fishermen and European consumers. Common Fisheries Policy shall cover conservation, management and exploitation of living aquatic resources, aquaculture and processing and marketing of fishery and aquaculture, where such activities are practiced in Member States or in Community waters or by Community fishing vessels or, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, nationals of Member States.

Keywords: aquaculture, EU common, competition, European Commission

~ 118 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

ROLUL POLIŢIEI ÎN CONTEXTUL VIOLENŢEI ÎN FAMILIE. ORDINUL DE RESTRICŢIE

Asist. Univ. Drd. Amalia NIŢU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” amalianitu@yahoo.com

Family violence includes any imaginable form of violence that may appear as long as there is a relation between the victim and the aggressor. This terrible reality has to be confronted with, even if the real numbers are not known. The Police are the first institution that responds in this fight to control and put an end to this phenomenon. The shift to a proactive activity of the Police in the case of domestic violence offences has developed in time, starting from lack of intervention to mediation and arrest. Criminalizing domestic violence acts has been accomplished and it is up to the law maker to provide us with laws that may allow a legitimate police intervention.

Key words:

domestic violence, criminalization, security measures, restraining order, protection order, abusive relations

~ 128 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

PARTICULARITĂŢI CRIMINOLOGICE ALE CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

Drd. Olguţa DOGARU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” olguta.dogaru@academiadepolitie.ro

This article presents some important aspects related to computer crime, the psychology of the offender, his behavior which is highly generated by the society. There are presented some typologies of offenders like hackers and crackers, motives for their actions and the impact on the structures of the globalized society.

Keywords: Criminal psychology, hackers, crackers, cyber offenders

~ 133 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ASPECTE PRIVIND PROIECTELE DE REGLEMENTARE PERMISIVĂ A FENOMENULUI PROSTITUŢIEI IN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ

Lect. univ. drd. Cristian Giuseppe ZAHARIE Departamentul de Ştiinţe Juridice, Universitatea Româno-Americană cristian_giuseppe_zaharie@yahoo.com

Nowadays our society is confronted with several issues one of them referring to the legal regime regarding prostitution. This situation falls within a European context and a geographical space in which state regulations are very different.

Key words: prostitution,de lege ferenda, legislative proposals, legal regime.

~ 141 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

INCURSIUNE ISTORICĂ ÎN DOMENIUL EVAZIUNII FISCALE

Lect. univ. dr. Marius PANTEA Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” marius.pantea@academiadepolitie.ro

Drd. Ovidiu ŞANTA santa.ovidiu@gmail.com

Tax evasion is a complex social and economic phenomenon, with which all states are facing, trying to eradicate undesirable consequences of this growing phenomenon is almost impossible. The effects of tax evasion are reflected directly on tax revenues, leading to distortions in the market mechanism and contributing to social inequities.

Keywords:

tax evasion, tax fraud, legal avoidance, economic and financial crime, offenses, tax payer, legislation, Organic Regulations, National Strategy for Public Order, Government program

~ 149 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

EVOLUŢII ÎN PROCESUL DE ASCULTARE A PERSOANELOR

Conf. univ. dr. Gabriel Ion OLTEANU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” gabriel.olteanu@academiadepolitie.ro

The author considers necessary to introduce in the Romanian doctrine and in practice a new concept, interviewing strategies as it is necessary to take an effective professional step forward.

Keywords: interviewing strategy, investigator, lie, interrogation

~ 156 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

TRAFICUL DE PERSOANE – PERICOL AL CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

Lect. univ. dr. Gheorghe POPESCU Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” gheorghe.popescu@academiadepolitie.ro

Trafficking in persons, the danger of organized crime, requires national and international bodies to adopt appropriate measures to protect society and criminal actions to ensure effective contribution of public safety and respect for fundamental rights and freedoms of individuals.

Keywords: human trafficking, victims, rights, freedoms.

~ 165 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

ANALIZA PSIHOPATOLOGIEI CRIMINALILOR ÎN SERIE

Chestor de poliţie Viorel VASILE Inspector general adjunct al Poliţiei Române viorel.vasile@politiaromana.ro

Understanding criminal motivation and especially predictive orientation, unfortunately not with a predictable certainity, is nevertheless extremely useful in identifying and capturing the serial killers before they do it again. Hence it results the exceptional importance of psycho-behavioral stamp identification from which the science and the art in this field emerge, because a great part of the effort must be focused on understanding killer’s motivation.

Keywords: murderer, victim, psychopath, violence, crime.

~ 170 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

ACTIVITĂŢILE ORGANELOR JUDICIARE PE LINIA CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR DE FALS

Lector univ. dr. Marin Claudiu ŢUPULAN Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” claudiu.tupulan@academiadepolitie.ro

Judecător Costin MOLDOVEANU Curtea de Apel Cluj - Judecătoria Jibou

costinm78@yahoo.com

Forgery offenses are harmful to most of the socio-economic fields, recording an alarning growth which imposes the necessity of taking some measures to prevent and combat the problem in an unified framework. The research held by police officer’s has an important role in establishing the guilt of the forgers and this means both transforming the information and data made in procedural documents, and gathering evidence as well as completing the appropiate documents.

Keywords: forgery, counterfeiting, crime, offenders, prejudice, leads

~ 178 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

RELEVANŢA DETERMINĂRII LOCULUI ŞI TIMPULUI ÎN CAZUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR LA REGIMUL ARMELOR ŞI AL MUNIŢIILOR

Lect. Univ. Dr. Nicolae GROFU Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Cercetător ştiinţific asociat – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române nicugrofu@yahoo.com

In the present article, the author want to emphasize the relevance of the crime scene and the time when the offence was committed, also issues that must be clarified during the criminal investigation of firearms and ammunition offences.

Keywords: crime scene, time, offences, firearms, ammunition, criminal investigation

~ 184 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

UNELE CONSIDERAŢII JURIDICE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI STATULUI

Lect. Univ. Dr. Andrei Ionuţ BARBU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” ionut.barbu@academiadepolitie.ro

The structural changes that occur in Europe this century, especially the events inside the geopolitical sphere which our country is part of, fully prove that any changes made to the political, economic and social structures inevitably recoil on the states’ most important values, all important for the state as an organization. These values will be complete and multilateral protected only if these structural changes, based on law and justice will contribute to strengthening the position of the state and law’s order. If, however, there will be trends towards diminishing the organizational and leadership capacity of the state, these values will be less and less protected when facing certain social events.

Keywords: state safety, crimes, treachery, constitutional order, sabotage, espionage.

~ 188 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

SUBSTANŢE CU PROPRIETĂŢI PSIHOACTIVE

Lect. Univ. Dr. Ligia Teodora ILIESCU Academia de poliţie”Al. I. Cuza” ligia.pintilie@academiadepolitie.ro

Without strict definition drugs, we can say that for a cop, a drug is any substance which is scheduled under the Law. 143/2000 on preventing and combating illicit drug trafficking and consumption. „Designer drugs” term used by chemists laboratory analysis of drugs, or ethnobotanical plants, name known by ordinary people, have the same action as prohibited substances, listed in Tables I-III, Annex to Law 143/2000, but different chemical composition and structure, so that it is legal.

Keywords: designer drugs; ethnobotanical plants drugs.

~ 195 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

SANCŢIUNI ŞI MĂSURI ADMINISTRATIVE RUTIERE ÎN DOMENIUL TEHNIC

Lect. Univ. Dr. Dragoş-Andrei IGNAT Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” andrei.ignat@academiadepolitie.ro

As a specificity, OG 43/1997 on road rules, as amended provides, in addition to fines imposed on individuals and legal personnel with the inspection and control authorized by the Ministry of Transport for observance of traffic on public roads total mass exceeding the maximum permissible weights of the axles and/or maximum size allowed, required the offender to pay, on behalf of the National Company of Motorways and National Roads in Romania - SA, as the rate of compensation.

Keywords: Police work, social implications, driving license, traffic violations, law

~ 200 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACTIVITĂŢI INFORMATIV-OPERATIVE ŞI DE CERCETARE DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII AUTORILOR

Conf. Univ. Dr. Nicu Damian BARBU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nicu.barbu@academiadepolitie.ro

Death occurred in the evolution of living matter, as a phenomenon of adaptation is necessary for its development, the progress of the organic world. From studies, it appears that an appreciable percentage of the total number of deaths, requires formal investigation to determine the circumstances in which the death and its causes. Therefore the judicial police officer wearing a very big responsibility when he is called to investigate a suspicious or violent death, as in the situation in defending the interests of the victim.

Keywords: murder, criminal, research, scene, violence

~ 205 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR ORGANIZAŢIONALE

Prof. Univ. Dr. Ştefan PRUNĂ Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” stefanpruna@yahoo.com

Dr. Ionel GEORGESCU Director BRD Groupe Societe Generale dna_ionel@yahoo.com

This paper analyzes how strategies can be designed at the organizational level. The foundation of a strategy is a matter of choice and top management has freedom of movement to manage its strategy by

Beyond that, building a strategy is a matter of methodology and the literature provides

some useful tools for those interested in working.

objectives set

Keywords: organizational strategy, strategic analysis, vision, core values, strategic objectives.

~ 215 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE CU PRIVIRE LA MOTIVAŢIA ŞI OBŢINEREA SUCCESULUI ÎN MUNCA POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ

Lect. Univ. Dr. Costel DUMITRESCU Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” costel.dumitrescu@academiadepolitie.ro

Work culture seeks to be less independent from the working conditions due to the ongoing development of technologies which operate with symbols. And we are talking in the first place about the Member States that have modern technical disponibilities in the field of state border surveillance and control. Further on we will briefly analyze the main factors that influence the psychosocial climate, namely the motivation to carry out professional duties.

Key words:

basic

organizational climate

needs,

professional

aspects,

instrumentalist

~ 221 ~

orientation,

expressive

orientation,

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Num ă rul 1/2012 ACADEMIA DE POLI Ţ IE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

FRONTIERELE INTELIGENTE – NOI ORIZONTURI ÎN GESTIOANREA OPERAŢIONALĂ A SISTEMELOR INFORMATICE DE SECURIZARE A FRONTIERELOR EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE

Asist. Univ. Dr. Sergiu Adrian VASILE Departamentul Poliţie de frontieră, pregătire Schengen şi Limbi Străine Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sergiu.vasile@academiadepolitie.ro

Asist. Univ. Drd. Oana POPESCU Departamentul Poliţie de frontieră, pregătire Schengen şi Limbi Străine Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” oana.popescu@academiadepolitie.ro

In the context of a predictable rise in the number of EU citizens and third country nationals crossing the EU’s external borders, adapting the border checking procedures to the new realities is a requisite for the Member States. Cecilia Malmström, Commissioner for Home Affairs expressed her strong belief that the Union must continue to modernise the management of its external borders. “We now need to make sure that the most efficient systems are in place and I am looking forward to discussing the available options with the European Parliament, the Council and the European Data Protection Supervisor”. The 'Smart Borders' initiative would consist of an entry/exit system (EES) which would record the time and place of entry and the length of authorised short stays in an electronic database, replacing the current system of stamping passports. Moreover, it is part of a comprehensive approach to strengthen the overall governance of the Schengen area.

Keywords: data protection, Swedish initiative, Prüm Decision, PNR, TFTP, s-TESTA.

~ 229 ~

Numărul 1/2012

Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II
Num ă rul 1/2012 REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALIT ĂŢ II

PRINCIPII CE STAU LA BAZA PERMISULUI DE CONDUCERE AL UNIUNII EUROPENE

Lect. Univ. Dr. Dragoş-Andrei IGNAT Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” andrei.ignat@academiadepolitie.ro

Beginnings unique license can be found in the European Union in 1991. Then, Union Council, having regard to the Treaty establishing the European Community and in particular Article 71 of Directive 91/439/EEC issued July 29, 1991. In this regard, the Old Continent has surpassed the United States, where there are 50 models of driving license, one for each state, where even in terms of substance there is a unified vision or federal rules.

Keywords: Police work, social implications, police cooperation, driving license, law

~ 238 ~