Sunteți pe pagina 1din 55

Număr special ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

Anul VIII 2015 Număr special


VOL. I

Revistă recunoscută în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

Revistă indexată EBSCO şi SSRN

~1~
Număr special REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII

Director
Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU
Consiliul ştiinţific:
MAURICE PETIT Prof. univ. dr. LIGIA NEGIER DORMONT
„Colegiul de Poliţie Bruxeles” Universitatea Pantéon, Paris
NORBERT LEITNER PETER LAMPLOT
Rector Academia de Securitate din Viena Lector Academia de Securitate din Viena
Prof. univ. dr. ION DOGARU Prof. univ. dr. LAZĂR VLĂSCEANU
Membru corespondent Academia Română Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. OVIDIU PREDESCU Prof. univ. dr. ROMIŢĂ IUCU
Facultatea de drept Simion Bărnuţiu Prorector Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI Prof. univ. dr. GHEORGHE TOMA
Rector Universitatea Naţională Prorector Academia Naţională de Informaţii
de Apărare „CarolI” „Mihai Viteazul”
Prof. univ. dr. GHEORGHE POPA Prof. univ. dr. MIHAIL VASILE OZUNU
Rectorul Academiei de Poliţie Secretar de statRelaţia cu Parlamentul, informare
„Alexandru Ioan Cuza” publică şi creşterea calităţii vieţii personalului
Prof. univ. dr. ADRIAN LIVIU IVAN Prof. univ. dr. MARIAN PREDA
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. FLORIN SANDU Chestor de Poliţie dr. PETRE TOBĂ
Avocat, Baroul Bucureşti Inspector general al IGPR
Prof. univ. dr. VLAD BARBU Prof. univ. dr. IOAN DASCĂLU
Prof. univ. dr. ALEXANDRU BOROI Prof. univ. dr. VERONICA STOICA
Prof. univ. dr. MIHAELA FLORENTINA PRUNĂ Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU
Decan Facultatea de Drept Academia de Poliţie
Universitatea Româno-Americană „Alexandru Ioan Cuza”

Comitetul de redacţie:
Redactor şef: Prof. univ. dr. ŞTEFAN EUGEN PRUNĂ
Redactor şef adjunct: Conf. univ. dr. LAURENŢIU CONSTANTIN GIUREA
Secretar general de redacţie: Conf. univ. dr. MARIUS PANTEA

Redactori:
Conf. univ. dr. Claudiu M. ŢUPULAN Prof. univ. dr.Dan V. CVAROPOL
Conf. univ. dr.Gheorghe POPESCU Conf. univ. dr.Sergiu A. Vasile
Conf. univ. dr. Nicolae GHINEA Conf. univ. dr. Mara IOAN
Lect. univ. dr. Ioan C. MIHAI Lect. univ.drd. Amalia NIŢU
Lect. univ. dr. Mihail P. MARCOCI Lect. univ. dr. Nelu NIŢĂ
Lect. univ. dr. Cătălin VASILE Lect. univ.dr. Cristian Ştefan
Lect. univ. dr.Adriana C. VOICU Asist. univ. drd. Ligia .M. STANCU

Revista apare cu sprijinul Catedrei de Poliţie din cadrul


Academiei de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti
Publicaţie semestrială sponsorizată de IPA Romania
Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei, 158–160, Sector 4, 041323
Tel.021 332 17 54, 021 332 17 56
www.cij.ro
ISSN 1844–7945

~2~
Număr special ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

CUPRINS

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI AMENINȚĂRILE CBRNE .............................................. 7


Prof.univ.dr. Dan Victor CAVAROPOL
LOTERIA ROMÂNĂ. ASPECTE LEGISLATIVE DE ACTUALITATE ....................................................... 13
Conf. univ. dr. Marius PANTEA
O ALTĂ FAȚĂ A TERORISMULUI .................................................................................................. 23
Prof.univ.dr.TORJE Daniel Costel
POLIȚISTUL – OGLINDA SOCIETĂȚII ............................................................................................ 31
Prof. univ. dr. TORJE Daniel-Costel
,,IMPLICAȚII ALE EVOLUȚIEI RESURSELOR DE APĂ, HRANĂ ȘI POPULAȚIE ASUPRA SECURITĂȚII
NAȚIONALE A ROMÂNIEI” ..................................................................................................... 39
Profesor gr. I. doctorand Cristiana-Lenuța BORANDĂ
ÎNFIINȚAREA POLIȚIEI SCAUNULUI MUREȘ .................................................................................. 45
Drd. COCOARÃ Iacob-Adrian
NECONSTITUŢIONALITATEA EVAZIUNII FISCALE AVÂND CA OBIECT IMPOZITELE ŞI CONTRIBUŢIILE
CU REGIM DE STOPAJ LA SURSĂ. CONSECINŢE ASUPRA SISTEMULUI FISCAL .......................... 51
ŞTEFAN Gheorghe Daniel
MECANISMUL PLANGERILOR INDREPTATE IMPOTRIVA POLITISTILOR LA NIVEL EUROPEAN –
MIJLOC DE CONTROL............................................................................................................ 63
Drd. FRUNZEANU Ștefan
DEONTOLOGIA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ................................................................... 77
MARINESCU N. Constantin Victor Lucian
ENERGIA DURABILĂ – ALTERNATIVĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE
A ROMÂNIEI ......................................................................................................................... 83
Av. Nicoleta MUNTEANU
O PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA NOILOR MEDII DE STOCARE, PRELUCRARE ŞI TRANSMITERE
A INFORMAŢIEI – IMPACTUL ASUPRA DOMENIULUI FINANCIAR .............................................. 93
Drd. Mircea Constantin ŞCHEAU
METODE SPECIALE DE SUPRAVEGHERE ŞI CERCETARE .............................................................. 107
Drd. STOICA Costin Sebastian
REFUGIAȚII DE LA GRANIȚELE EUROPEI – PROBLEMĂ A SECURITĂȚII INTERNE A UNIUNII
EUROPENE ......................................................................................................................... 115
Drd. Iulian VOICU
INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI - IMPERATIV DE SECURITATE NAȚIONALĂ ......................................... 121
Drd. MOLDOVEANU Costin
MĂSURI ADOPTATE DE ROMÂNIA PENTRU ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI
LA COMPETIȚIILE DE FOTBAL, ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII EURO 2020 .............................. 133
Drd. Av.POPESCU Catalin Eugen
ARGUMENTE PRO SECURITATE SI GLOBALIZARE ....................................................................... 141
Col.(r) Monica Nicoleta OLTEANU
DETECTAREA PROACTIVĂ A ATACURILOR CIBERNETICE - HONEYPOT-URILE ............................. 151
MARTIN Ioana, doctorand
MODALITATI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA. STUDIU DE CAZ ROMANIA-BULGARA ......... 159
Nicu Florian RABOJ
SECURITATEA VERSUS SIGURANȚA ALIMENTARĂ...................................................................... 171
Drd. NEAGU Iulia-Raluca
COMUNITĂȚILE MINORITARE ÎNTRO SOCIETATE GLOBALIZATĂ ................................................ 177
CUCOREANU Cristian – Augustin

~3~
Număr special REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII
ANALIZA INFORMAŢIILOR DIN SURSE DESCHISE ....................................................................... 183
Drd. Cristian PURICE
DOMENIUL AFACERILOR INTERNE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE ................................................ 189
Prof. univ. dr. George-Marius ȚICAL
CONTRABANDA – ASPECTE DE TEORIE ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ ................................................ 195
Drd. BÎGU Cătălin Gabi
CONEXIUNILE DINTRE CRIMA ORGANIZATĂ ȘI COMERȚUL ILEGAL CU FILDEȘ AFRICAN............... 203
Iuliana CHIRIAC
PARTICIPAREA JANDARMERIEI ROMANE CU FORTE SPECIALIZATE LA MISIUNILE FORTEI
DE JANDARMERIE EUROPENE ............................................................................................. 213
MATEI Viorel
CAUZELE TRAFICULUI DE PERSOANE ........................................................................................ 221
SIMUS Roxana
ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI ȘI JUDICIARE INTERNAȚIONALE ............. 229
DONȚU Mihai Marian
IMPLICAȚII ALE EVOLUȚIEI RESURSELOR DE APĂ, HRANĂ ȘI POPULAȚIE ASUPRA SECURITĂȚII
NAȚIONALE A ROMÂNIEI ..................................................................................................... 235
Profesor gr. I. doctorand Cristiana-Lenuța BORANDĂ
METODE ȘI TEHNICI PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI UMANE ÎN MAI .................................. 243
Drd. Călin COȘAR
CONSIDERAȚII PRIVIND CONCEPTUL DE REZILIENȚĂ ȘI PROTECȚIA INFRASTRUCTURII CRITICE
ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE ȘI ANTROPICE .......................................................... 253
Cpt. drd. COSMA Robin
CONTEXTUL GEOSTRATEGIC AL SECURITĂȚII ENERGETICE ÎN VIZIUNEA NATO ȘI UE .................. 261
ȘARGU Irina Petronela
COOPERAREA – PILONUL COMBATERII NOILOR AMENINȚĂRI .................................................... 267
Memet DENISS
ASOCIAŢIA FORŢELOR DE JANDARMERIE ŞI POLIŢIE CU STATUT MILITAR EUROPENE
ŞI MEDITERANEENE (FIEP) .................................................................................................. 273
Drd. CORCODEL Marian
FRAUDA ECONOMICO - FINANCIARA: FLAGEL CE AFECTEAZA ORDINEA ȘI SIGURANȚA
PUBLICA ............................................................................................................................ 281
Drd. DICĂ Alexandru Manule
ASIGURAREA SECURITĂȚII ECONOMICE, O PROVOCARE A STATELOR EUROPENE....................... 289
Vasilică DONCIU
DEZINFORMAREA ȘI MANIPULAREA – FACTORI AGRAVANȚI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI
ÎN ESTUL EUROPEI .............................................................................................................. 295
Emanuel PREDA
Drd. FRUNZEANU Ștefan
SECURITATEA ECONOMICĂ, COMPONENTĂ A SIGURANŢEI NAŢIONALE A STATELOR.................. 303
Drd. IONESCU Valentin
ROLUL TRANSPORTATORILOR AERIENI IN DEPISTAREA ŞI COMBATEREA INFRACTIUNILOR
TRANSFRONTALIERE .......................................................................................................... 311
Drd. Livia Daniela NICULESCU
EFECTUL ANTI-RICARDIAN. SCĂDEREA TAXELOR CA POLITICĂ FISCALĂ DE CREȘTERE
A OCUPĂRII PE PIAȚA MUNCII ............................................................................................. 317
Liviu Marian POP
AMENINȚAREA ASUPRA SECURITĂȚII PERSOANEI, A SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE - TERORISMUL FLAGELUL GREU DE CONTROLAT ...................................... 323
MEDRUŢ Iosif Marius, MAXIM Iulian
STRATEGIA APĂRĂRII NAŢIONALE A ROMÂNIEI -CONŢINUT, DIMENSIUNI ŞI PERSPECTIVE ......... 329
Drd. MUŞAT Laura-Noyemy

~4~
Număr special ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
ABORDAREA PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI ÎN CONTEXTUL NOILOR PROVOCĂRI
ALE SECURITĂȚII INTERNE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ............................................................ 343
Comisar șef de poliție drd. Octavian MELINTESCU
PROBLEMATICA COOPERĂRII JUDICIARE ŞI POLIŢIENEŞTI EUROPENE ........................................ 349
Subinspector de poliţie NISTORESCU George Gabriel
METODE DE COMITERE A INFRACŢIUNILOR IN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
CU CAPITAL PRIVAT ........................................................................................................... 359
Drd. RADU Cătălin
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VIOLENŢA ........................................................................... 367
Drd. ŞIMONESCU-DIACONU Raluca Elena
VICTIMĂ ŞI VICTIMIZARE ÎN CRIMELE CU SPECIFIC .................................................................... 375
Drd. TAMAŞ Remus
COMPORTAMENTUL CRIMINAL IN CAZUL TERORISMULUI DE SORGINTE EXTREMIST TERORISTA
ISLAMICA ........................................................................................................................... 383
Drd. Daniela TARAU
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA INFRACŢIONALITĂŢII FINANCIARE ...................... 393
Drd. Tudor Mihai DELEA
TRAFICUL DE PERSOANE FORMA MODERNĂ A SCLAVIEI – O PROBLEMĂ SOCIALĂ ..................... 399
Drd. Vasile Cătălin GOLOP
PROVOCĂRI ALE SECURITĂŢII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ............................................................ 407
Nicolae Zavergiu
OPERAŢIUNEA “AUTONOMOUS” ŞI SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII .................................... 415
Drd. Zavergiu Nicolae, Drd. BÂDEA Florian-Antonio

~5~
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI AMENINȚĂRILE CBRNE

Prof.univ.dr. Dan Victor CAVAROPOL


cavaropold@gmail.com

Abstracts: This article emphasis the importance of emergency situations linked with the
threats of chemical, biological, radiologic and nuclear attack, and of explosives. The recent
adopted national romanian defence strate gyand the main points related to globalisation
are treated in a specific manner in the paper

Keywords: nationalsecurity, emergencysituations, strategy, CBRNE


Număr special ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

LOTERIA ROMÂNĂ. ASPECTE LEGISLATIVE DE ACTUALITATE

Conf. univ. dr. Marius PANTEA


marius.pantea@academiadepolitie.ro
Academia de Poliție „A.I.Cuza”,
Facultatea de Poliție, Departamentul de Poliție

Abstract:
The Romanian Lottery, is unquestionably the oldest and largest gaming operator in our
country. October this year brought forth a repositioning of the Romanian state to the
activity of the lottery by changing the "administrator" of this company which operates the
state monopoly of gaming lottery, meaning the National Gambling Office will manage this
area for a period of four years. This material points to the legislative changes and discusses
some aspects of legal-technical nature of great interest for the specialists in the
circumscribed interest of gambling.

Keywords: gambling, Romanian Lottery, state monopoly, lottery games, NGO

~ 13 ~
Număr special ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

O ALTĂ FAȚĂ A TERORISMULUI

Prof.univ.dr.TORJE Daniel Costel


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Abstract
The presence of violence, as a fundamental characteristic of terrorism makes it
necessary to distinguish between terrorist acts and the acts committed by terrorist
organizations. Not all the actions of the terrorist organizations can be categorized as of a
terrorist type, as neither all the terrorist acts are not compulsorily fulfilled by a terrorist
organization. All the criminal acts, regardless of the political stakes, moral justifications
and forms of terrorist activity, involving murders, attacks, hijackings, kidnappings, arsons,
sabotages, acts condemned by the society. It is precisely this kind of terrorism distinguishes
terrorism and criminal urban or rural guerrilla warfare, counter-insurgency operations
which, although they are not considered fully forms of conventional war, are accepted as
such by the society. Terrorist acts are not justifiable.

Key-words: terrorism, violence, victim, attempt, explosion, kidnapping, criminal

~ 23 ~
POLIȚISTUL – OGLINDA SOCIETĂȚII

Prof. univ. dr. TORJE Daniel-Costel


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Abstract
Often, the police officer’s portrait in the society does not correspond to reality. It is
intentionally distorted by those who do not want to understand that democracy does not mean
doing anything, anywhere and anytime. It's an unjust image in relation to his work and
commitment to efforts which he submits to defending the supreme values of the State.
A society altered by all sorts of vices will generate a series of vulnerabilities on all the
levels of State employees training and will create that environment favorable to occurrence
and development of acts of corruption. The policeman does not make exception. Just like the
other categories of State servants, he is the exponent of some shortcomings, which have
become customs, in the meantime, and that the State has not been able yet to bring to an end.

Key-words: police officer/policeman, corruption, portrait/image, employee, defence, law,


society.
,,IMPLICAȚII ALE EVOLUȚIEI RESURSELOR DE APĂ, HRANĂ ȘI POPULAȚIE
ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI”

Profesor gr. I. doctorand Cristiana-Lenuța BORANDĂ


Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” - București
cristianaboranda@gmail.com

Abstract
The significance of the study is given by the concern regarding the management of
contemporary society and, hence, primary resource security.
The concept of security, concept with wide area coverage, considered in most situations
through the prism politically and militarily, includes security features primary resources
(water, food, population).
Need to ensure the safety of primary resources requires engaging all stakeholders and
applying all norms that support and protect these resources (especially water resources, food
and population).

Key words: primary resources, security, evolution, risk, protection


ÎNFIINȚAREA POLIȚIEI SCAUNULUI MUREȘ

Drd. COCOARÃ Iacob-Adrian


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
cocoaradrian@yahoo.com

Abstract:
The aim of this article is to present a research regarding the way the police institution
appeared in Mureş Chair. I wish to highlight the fact that in Transylvania, the law system was
more advanced than in Ţările Române. Also, the accent falls on the new proficiencies, the way
of organizing police institutions which were set up at the beginning of the XIXth century. The
way people deprived of their freedom were treated by the authorities has a special attention in
this paper.

Keywords: Mureş Chair, dungeon, county police, convicts, breakings of the law, freedom.
NECONSTITUŢIONALITATEA EVAZIUNII FISCALE AVÂND CA OBIECT IMPOZITELE
ŞI CONTRIBUŢIILE CU REGIM DE STOPAJ LA SURSĂ. CONSECINŢE ASUPRA
SISTEMULUI FISCAL.

ŞTEFAN Gheorghe Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.


danielstefan@yahoo.com

Abstract
The paper is focused on tax fraud analysis covering collection and non-payment
intentionally within 30 days of the due date, the amounts of taxes or contribution, special
offense under Law 241/2005 for preventing and combating tax evasion phenomenon. The
article debates the causes of declaring unconstitutional the offense provided by art. 6 Law
241/2005 and their consequences both in terms of activity of judicial structures in Romania
and regarding the collection of taxes due the state budget by the authorities, focusing on the
safety of the economic circuit.

Keywords: tax fraud, evasion phenomenon, economic offense, unconstitutional, tax


system, safety of the economic circuit, courts, jurisprudence.
MECANISMUL PLANGERILOR INDREPTATE IMPOTRIVA POLITISTILOR
LA NIVEL EUROPEAN – MIJLOC DE CONTROL

Drd. FRUNZEANU Ștefan – adj. I.P.J. Ilfov


stefanfrunzeanu@yahoo.com

Abstract:
Psychologically speaking, when the cop feels increasingly motivated in its duties, he
feels more satisfaction, gratitude of the society and appreciation of the authorities towards
the results of his work.
There simultaneously inherent dangers associated this sense of satisfaction, such as:
belief that it has a discretionary power; emphasize a sense of independence; installation and
display of sense of superiority; proclamation and emphasizing the secrecy of policing;
development of autonomous unionism linked to the secret police procedures used to.
So, the need to establish and exercise control over the environment police appear not
only as a support for confidence, but also as an appropriate response, if not total, as demand
ever more urgent need for the existence of a genuine ethical policing .

Key words: public security, public control, complain, democratic society, independent
commission
DEONTOLOGIA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

MARINESCU N. Constantin Victor Lucian


Penitenciarul Pelendava Craiova
lucian.marinescu_anp@yahoo.com

Abstract:
Ethics can be defined, on the one hand, as a set of moral norms, technical or otherwise
to be respected by those carrying out certain activities, on the other hand, theory or
discplină that aims to establish these rules.
The profession of organ prosecution, unlike many others, is presented as a special one,
given that the entire business who carries representing the company and the achievements
or failures of its repercussions on both the institution on whose behalf they work, how and
the company invested. The more important appear ethical standards that should govern the
activity of the investigators, since they appear not only as a subject official duties
incumbent on line its specialty, but also as a representative moral society, as a defender of
freedom and dignity.

Keywords: Ethics, moral norms, organ prosecution, ethical norms, criminology, honesty,
truth, offenses, the right of defense, accused arrested, prosecution, breaking the law, arrest,
research, defendant.
ENERGIA DURABILĂ – ALTERNATIVĂ PENTRU ASIGURAREA
SECURITĂŢII ENERGETICE A ROMÂNIEI

Av. Nicoleta MUNTEANU


International Mediation Center, Bucharest,
PhD student, Police Academy „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
nicoletamunteanu@borzasiasociatii.ro

Abstract: The stringent need for resources influences the geopolitical environment to
such an extent that territories rich in oil and gas have become strategically important. The
accelerated decrease in oil and gas resources, generated by increasing electrical power
consumption, leads to an increase in the use of other energy sources which has a strong
impact on the environment and causes a rise in security risks.

Keywords: energy, renewable energy, energy resources, stability, instability, dependance,


trends, policies, economy, climate changes, technologies, capacity.
O PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA NOILOR MEDII DE STOCARE, PRELUCRARE
ŞI TRANSMITERE A INFORMAŢIEI – IMPACTUL ASUPRA DOMENIULUI FINANCIAR

drd. Mircea Constantin ŞCHEAU BCR


mirceascheau@hotmail.com

Abstract
Today’s cybercriminal industry has evolved to a point where criminal activities have
become as structured, organized, and skilled as security vendors, turning them into money-
scheming machines causing global yearly financial losses ranging in the billions of dollars.
Financial and banking institutions that have adhered to the new internet and technology era
in the hopes of delivering better customer experience and service availability have
embraced technology with both hands. However, this has caused a wide range of problems
due to the ever-increasing complexity of systems used to deliver these services. Expanding IT
infrastructures and operating system fragmentation has paved the way for cybercriminals
to find and exploit new and unknown vulnerability that affect all transitioning parties.

Keywords: Cloud computing, server, security, provider limited, costs, flexibility,


independence, lost dates, spy, globalization, cloud accounting, single euro payment area
METODE SPECIALE DE SUPRAVEGHERE ŞI CERCETARE

Drd. STOICA Costin Sebastian


Academia de Poliţie”Al. I. Cuza”
costinstoika@yahoo.com

Abstract:According to the regulations of the New Code of Criminal Procedure art. 138
para. 1 by special surveillance and research methods (name head. NCPP IV is reproduced as
amended by art. 102 of Law no. 255/2013), we refer to the following: interception of
communications or of any kind of communication distance; access to a computer system;
video surveillance, audio or photography; locating or tracking through technical means;
obtaining data on the financial transactions of a person; detention, surrender or searching
mail; use of undercover agents or employees; authorized participation in certain activities;
controlled delivery; obtaining data generated or processed by providers of electronic
communications networks or public or providers of publicly available electronic
communications services other than communication content retained by them under the
special law on the retention of data generated or processed by providers of public
communications networks electronic public.

Keywords: Information, evidence, means of investigation, record-operative tools, methods


and operationaltechniques.
REFUGIAȚII DE LA GRANIȚELE EUROPEI – PROBLEMĂ A SECURITĂȚII INTERNE
A UNIUNII EUROPENE

drd. Iulian VOICU


Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”
Ivoicu@yahoo.com

Abstract:
From the security component of the European Union and homeland security part of this
space, which has been configured in a manner marked by consistency in the Lisbon Treaty.
The concept of security, more contemporary than ever in this period, not only focuses on
the aspects of a military nature, but also on non-military threats on security. In the
contemporary globalized world of new threats to security have emerged, such as objectives
of security has changed. Refugee issue was the constatnt at the confluence of humanitarian
principles and concerns of each state to preserve sovereignty and control over the right to
decide who can and can not enter and remain on its territory. This problem is also shed on
the table of many countries and international bodies, not just a problem facing the
European Union.

Keywords: internal security, refugees, the current issue, unified legal framework, European
solidarity
INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI - IMPERATIV DE SECURITATE NAȚIONALĂ

THE INDEPENDENCE OF JUSTICE- A NATIONAL SECURITY IMPERATIVE

Drd. MOLDOVEANU Costin


Judecător la Tribunalul Sălaj
costin_moldoveanu2001@yahoo.com

Abstract
The democratic rule of law which represents the judicial area that is necessary in order
to exercise the civil rights and freedoms is unthinkable in the absence of the division of the
three powers-legislative, executive and judicial - a principle that creates the premises of
ensuring a genuine independence of the justice system. In Romania, the security interests
result from the constitutional provisions and aim inter alia the defence and consolidation of
the constitutional democracy and rule of law, the protection of the fundamental civil and
human rights and freedoms as well as ensuring their safety. The progress in achieving the
national and safety targets-seen from the internal perspective- is provided by the
improvement of the justice well functioning as a public service, as well as in terms of the
consolidation of its independence.

Keywords: national security, independence of justice, democratic state, constitution,


separation of powers
MĂSURI ADOPTATE DE ROMÂNIA PENTRU ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ȘI
SIGURANȚEI LA COMPETIȚIILE DE FOTBAL, ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII EURO
2020

Drd. Av.POPESCU Catalin Eugen


Avocat in cadrul Baroului Bucuresti,
titular al Cabinetului Individual de Avocat “Popescu Catalin Eugen”
av.popescu@yahoo.com

Abstract: Due the high importance of the fact that Romania won the organization of
four football matches in UEFA Euro 2020 competition, this article reveals the main safety
conditions that our country needs to achieve, inspired by the next major international
competition, Euro 2016, organized by France.

Keywords: football, security, international competitions, law, order.


ARGUMENTE PRO SECURITATE SI GLOBALIZARE

Col.(r) Monica Nicoleta OLTEANU


Avocat
vasimon2006@yahoo.com

Abstract
European context in terms of security risks and trends extension has a worrisome
dynamic, which prompted the Council of Europe on 10 June 2015 to propose an internal
security strategy for the period 2015-2020 renewed. Therefore, this essay seeks only an
inventory of threats, methods and principles by which the European Union is trying to
regroup countries and measures in order to remove and manage risks and crises today. The
essay is an attempt of understanding the concept of security and globalization, without
giving advice or solutions.

Key words: information, security, globalization, strategy national, multilateral partnerships,


regional integration, enhanced political dialogue, interoperability, cross-cutting objectives,
agreements, international cooperation, transnational, cross-cord insecurity
DETECTAREA PROACTIVĂ A ATACURILOR CIBERNETICE - HONEYPOT-URILE

Martin Ioana, doctorand Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”


andrei_ioana@yahoo.com

Abstract
An increasing number of complex attacks demand improved early warning detection
capabilities for CERTs. By having threat intelligence collected without any impact on
production infrastructure, CERTs can better defend their constituencies assets. Honeypots
are powerful tools that can be used to achieve this goal.
Honeypots offer great insight into malicious activity in a CERT’s constituency, providing
early warning of malware infections, new exploits, vulnerabilities and malware behaviour
as well as an excellent opportunity to learn about changes in attacker tactics.

Keywords: cyber attacks, vulnerabilities, honeypots, CERT


MODALITATI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA.
STUDIU DE CAZ ROMANIA-BULGARA

Nicu-Florian RABOJ
Ministerul Afacerilor Interne
Politia de Frontiera
nicuraboj72@yahoo.com

Abstract:
Accession to the European Union led and connect the Romanian Border Police to
European context, so new initiatives have deepened the cooperation with neighboring
countries. At international level there are mechanisms of cooperation between institutions,
having tasks in preventing and combating illegal cross-border of European Union external
borders, this has been mentioned in conventions, protocols and plans for collaboration.
Romanian Border Police has strengthened institutional trust by participating in sevaral
cooperative actions. Collaboration with the Border Police of the Republic of Bulgaria is
carried out at regional level through Giurgiu Joint Contact Center and internationally by
Police Cooperation Centre, both components of the European network Police Cooperation
Centres. This institutional cooperation has proven to be an effective one both fighting illegal
migration and other aspects of cross border crime.

Keywords: European space, police cooperation, risk analysis,ilegal migration


SECURITATEA VERSUS SIGURANȚA ALIMENTARĂ

drd. NEAGU Iulia-Raluca


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
neaguflorin1962@yahoo.com

Abstract:
The paper examines a range of vital security.
The material is structured in four parts. In the introduction I have defined the terms of
security and food safety. In the second part I have presented were the legislative measures
taken at national and European level as regards food, in the third part I have analyzed
situations become critical due to irregular diet of nutritionally but and in terms of food
nonconformity, and the fourth point the conclusions we reached the following review.

Keywords: safety, security, food, UE, nonconforming, additives


COMUNITĂȚILE MINORITARE ÎNTRO SOCIETATE GLOBALIZATĂ

MINORITY COMMUNITIES IN A GLOBALIZED SOCIETY

CUCOREANU Cristian – Augustin


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
cucoreanu_cristian@yahoo.com

Abstract:The approach of minority communities may be done through the elements that
require their integration in the majority population, keeping, at the same time, the identity
that differentiate them. One can achieve a complete approach if it is taken into
consideration the difficulties of the minorities either in their specific way of life or cultural
and social particularities.
We consider that the aspects related to minorities should be compared with the
globalization phenomenon and how, due to this process, social, economic and cultural
elements are influenced.

Key words: minorities, multicultural communities, globalization, majority population


ANALIZA INFORMAŢIILOR DIN SURSE DESCHISE

Drd. Cristian PURICE


Şcoala Doctorală OPSN
Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”
cristipurice@gmail.com

Abstract:
Open source software is becoming the most interesting ‘new’ phenomenon of the entire
information technology landscape,generating a level of interest similar to that of the first
moments of the Internet. However, as we will show inthis document, the open source
software phenomenon is not historically new, although in recent years it has reached
acritical mass, which has allowed it to enter the mainstream software market.
The impact of open source technology is expected to be quite noticeable in the software
industry, and in society asa whole. It allows for novel development models, which have
already been demonstrated to be especially well suited toefficiently take advantage of the
work of developers spread across all corners of the planet. It also enables completely
newbusiness models, which are shaping a network of groups and companies based on open
source software development.

Cuvinte cheie: informaţii, surse deschise, analiză, agenţii, analist information, open source
analysis, agency, analyst
DOMENIUL AFACERILOR INTERNE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Prof. univ. dr. George – Marius ȚICAL


Membru titular la Academia de Științe ale Securității Naționale
ticalgeorge@yahoo.com

Abstract:The article tackles the domain of internal affairs. In the first part of the article
is presented the origins and evolution of this domain. It is know that the domain have a
relatif recent history. In the second part we offer an definition. We also present the
principles that governing the activity in the internal affairs domain. In the last part of the
article we tackle the subdomain of internal affairs.

Keywords: internal affairs, concept, domain, subdomain, origins, principles, subdomain.


CONTRABANDA – ASPECTE DE TEORIE ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ

drd. BÎGU Cătălin Gabi,


I.P.J. VASLUI
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
catalinbigu@gmail.com

Abstract
Tobacco smuggling is a real plague contemporary, which shall be without prejudice to
national economy and serious which, in order to be countered, you need to first known.There
is a new form of manifestation of organized crime, which can be fought against only if there
is no political will and involvement on the part of all actors with responsibilities in the field.

Key words: Tobacco smuggling, national economy, organized crime


CONEXIUNILE DINTRE CRIMA ORGANIZATĂ ȘI COMERȚUL ILEGAL
CU FILDEȘ AFRICAN

Iuliana CHIRIAC
Facultatea de Poliţie
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
Iulian_chiriac@yahoo.ro

Abstract
Illegal wildlife trafficking is now estimated to generate more than US$10 billion
annually, closely following the drug trade, arms trade, and human trafficking. Today, more
than 70 percent of the world’s illegally trafficked ivory ends up in China. The Environmental
Investigation Agency estimates 90 percent of ivory for sale in China is illegal. Mainstream
conservation organizations, now believe that, to halt the poaching epidemic in Africa,
consumer countries must institute national bans on the ivory trade to prevent illegal ivory
from being laundered into the legal domestic markets. With its connections to organized
crime, terrorism, and corruption, combating elephant poaching and ivory trafficking is no
longer the sole concern of the conservation community. Governments, international law
enforcement agencies, the private sector, revenue agencies, global financial institutions,
and others have joined the fight, and many countries are deploying new legislative and law
enforcement tools to fight wildlife crime. Several countries, including China and the United
States, have also destroyed their stockpiles of confiscated ivory, sending a clear message
that there is no economic future in ivory.

Keywords: illegal trade, trafficked ivory, elephants poaching, terrorist groups.


PARTICIPAREA JANDARMERIEI ROMANE CU FORTE SPECIALIZATE
LA MISIUNILE FORTEI DE JANDARMERIE EUROPENE

MATEI Viorel
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
mateivioreld@yahoo.com

Abstract:
The community of democratic nations is growing, enhancing the prospects for political
stability, peaceful conflict resolution and greater hope for the people of the world. At the
same time, the dangers we face are unprecedented in their complexity. Ethnic conflict and
outlaw states threaten regional stability; terrorism, drugs, organized crime and
proliferation of weapons of mass destruction are global concerns that transcend national
borders; and environmental damage and rapid population growth undermine economic
prosperity and political stability in many countries.
Protecting the security of our nation, our people, our territory and our way of life is our
foremost mission and constitutional duty.

Keywords: Forţa de Jandarmerie Europeană, democraţie, securitatea europeană, misiuni


internaţionale
CAUZELE TRAFICULUI DE PERSOANE

SIMUS Roxana
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
Roxana.simus@yahoo.ro

Abstract
Human trafficking, besides the serious consequences it produces in human, social and
economic perspective represents a serious attack on fundamental human rights, democracy
and rule of law. Among the causes of trafficking we find the perspective of profits obtained
from this type of criminal activity, the lack of a satisfying standard of living for the victims,
their educational deficiencies, the existence of demand for the services of trafficked persons,
permissive criminal law or lack of diligence in the implementation of legal provisions.

Keywords: causes of human trafficking, risk factors, prevention programs.


ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI ȘI JUDICIARE
INTERNAȚIONALE

DONȚU Mihai Marian


Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Juridic
mihaimariand@gmail.com

Abstract:
Law no. 302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters and G.E.O.
no. 103/2006 on facilitating international police cooperation are representative for
transposition into national law the E.U. Council Decisions of judicial cooperation in criminal
matters and police cooperation. It’s interesting to be analyzed the contact between police
and judicial cooperation in the context in which the first uses mainly methods less delimited
institutionally based on discretion and informal techniques, while the second uses legal
instruments clearly defined and delimited institutional.

Keywords: cooperation, police, judicial, authorities, assistance, demand, exchange.


,,IMPLICAȚII ALE EVOLUȚIEI RESURSELOR DE APĂ, HRANĂ ȘI POPULAȚIE
ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI”

Profesor gr. I. doctorand Cristiana – Lenuța BORANDĂ


Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” - București
cristinaboranda@gmail.com

Abstract
The significance of the study is given by the concern regarding the management of
contemporary society and, hence, primary resource security.
The concept of security, concept with wide area coverage, considered in most situations
through the prism politically and militarily, includes security features primary resources
(water, food, population).
Need to ensure the safety of primary resources requires engaging all stakeholders and
applying all norms that support and protect these resources (especially water resources,
food and population).

Key words: primary resources, security, evolution, risk, protection


METODE ȘI TEHNICI PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI UMANE ÎN MAI

Drd. Călin COȘAR


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
cosarcatalin@yahoo.ro

Abstract:The approach of this paper, bring arguments for defining and building a
specific methodology for identifying, measuring and profiling training for officers MAI,
which enable them to fulfill their missions at a higher level, effectively and with minimum
effort and resources. This goal is achieved by developing certain psycho-emotional and
somatic skills, following a special training. This experimental research show how it can be
demonstrated that subjects, which presents low values of individual parameters, shows a
psychosomatic, behavioral and emotional higher dysfunctional level than the subjects who
have value of corresponding parameters, qualitatively and quantitatively superior.

Key words: psycho-emotional, psychosomatic, dysfunctional level, gas discharge


visualization, human performance.
CONSIDERAȚII PRIVIND CONCEPTUL DE REZILIENȚĂ ȘI PROTECȚIA
INFRASTRUCTURII CRITICE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Cpt. drd. COSMA Robin


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
cosmarobin@gmail.com

ABSTRACT
With this paper we analyze the concept of resilience in context of protection of critical
infrastructure. Our starting hypothesis is that in this moment there is absence of national
consensus of what resilience means which reflects negatively on actual protection of critical
infrastructure against all types of hazards. In the first part of the paper we identify the
concept of resilience as seen by different branches of science. In the second part we analyze
how the concept of critical infrastructure protection against all types of hazards and what
does it mean to have unified/centralized approach towards this issue. We end the paper with
possible recommendations’ for the future.

Cuvinte cheie: reziliență, infrastructuri critice, protecție, reducerea riscului de dezastre


Introducere
CONTEXTUL GEOSTRATEGIC AL SECURITĂȚII ENERGETICE
ÎN VIZIUNEA NATO ȘI UE

ȘARGU Irina Petronela


Doctorand – Academia de Poliție Al. I. Cuza – București
Irina.saru@gmail.com

Abstract
In recent years, energy security has become a major theme of the debate on
international security.
Armed threats to the supply (whether there are terrorist attacks or piracy) and political
instability in many producing energy countries - including attempts by some of these
countries to use (or abuse of) the supply of energy as a weapon policy led to the need to
develop a unified energy strategy, this representing a challenge not only for NATO but also
for the EU.

Keywords : energy security; energy policy; security interests.


COOPERAREA – PILONUL COMBATERII NOILOR AMENINȚĂRI

Memet DENISS

Rezumat : Cooperation is important because it allows people and groups to work together
to achieve a common goal or derive mutual benefits. Cooperation exists at many levels and takes
place between individuals and organizations as well as between states and countries.
Cooperation allows participants to exchange valuable information that helps both sides
improve their knowledge bases and work in a time- and resource-efficient manner.

Cuvinte cheie : terorism, islam, Romania, threat, European Union.


ASOCIAŢIA FORŢELOR DE JANDARMERIE ŞI POLIŢIE CU STATUT MILITAR
EUROPENE ŞI MEDITERANEENE (FIEP)

Drd. CORCODEL Marian


Academia de Poliţie
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
Marian.corcodel@gmail.com

Abstract:
FIEP is an association of national gendarmeries or affiliated corps, encompassing
the European and Mediterranean Gendarmeries and Police Forces with Military Status. The
goal of FIEP (which started with the corps of France, Italy, Spain, and Portugal) is to broaden
and strengthen the mutual relationships, to promote an innovative and active reflection on
the forms of police co-operation, and to value its model of organisation and structures
abroad. FIEP wants to be recognised by the European authorities as a forum and a structure
of separate police co-operation, capable of leading concrete actions.

Keywords: Jandarmeria, luptă antiteroristă,crimă organizată, ordine publică


FRAUDA ECONOMICO - FINANCIARA: FLAGEL CE AFECTEAZA
ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICA

Drd. DICĂ Alexandru Manule


Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
dicamanuel@gmail.com

Abstract:
True anticorruption protection must come through civic education, from community
supervision which exerts on the public and the behavior of each citizen. It should appear by
activating feelings of religious obligation, municipal attachment to traditions and local
identities. Virtue was the only guarantee against decay of state institutions and it must be
coupled with patriarchal customs, a simple lifestyle, with a deep sense of patriotism and
military engagement.

Keywords: criminalitate, fraudă fiscală,corupţie,transnaţional


ASIGURAREA SECURITĂȚII ECONOMICE, O PROVOCARE A STATELOR EUROPENE

Vasilică DONCIU
PhD student, „National Defense University “Carol I”
donciuvasilică@yahoo.ro

Abstract: Theories security are not reduced to the defense, protection and the protection
of a state, on the contrary, they are closely related to the concept of developing civic
democracy and economic freedom. From this perspective, asigurareaa security must be
geared not only to the prevention of hazards, but also to achieve a set of measures for the
development and strengthening of economic and civil rights and freedoms, sovereignty and
territorial integrity of a state. Economic security is designed to ensure social and political
stability of society and the state, to counter internal and external threats. Related hazards
are indispensable for the unsustainable development of society and ecosystems stability
disturbance developing the concept of economic security is a prerequisite for ensuring
national interests. Principles must guarantee a functioning and continuous development of
economy and efficiency multidimensional ensure solving social problems in EU Member
State.

Keywords: economic security, democracy, economic freedom, freedom civic, military


security, energy security
DEZINFORMAREA ȘI MANIPULAREA – FACTORI AGRAVANȚI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA
CORUPȚIEI ÎN ESTUL EUROPEI

Emanuel PREDA
Ministerul Afacerilor Interne
emanuel.preda77@yahoo.com

Abstract
Corruption and organised crime represent two important problems that have a
powerful negative impact on societies where these are present and on neigh bouring
countries. In the Eastern Europe countries, especially those that are part of the Eastern
Partner ship Initiative, these phenomena, especially because of the USSR collapse, had a
bigger development, arising from their historical particularities of these states, currently
being possible to speak about an endemic form of corruption. In addition, taking into
consideration the geopolitical, economic and social issues that characterize these countries,
manipulation and mis information of local population have reached an un precedented
dimension, having a powerful impact on corruption phenomenon and essentially
influencing on preventing and combating corruption efforts.

Keywords: Corruption, organised crime, EasternPartnership, European Union, preventing,


combatingcorruption, manipulation, misinformation, securityfactors, media involvement,
influence.
SECURITATEA ECONOMICĂ, COMPONENTĂ A SIGURANŢEI NAŢIONALE
A STATELOR

Drd. IONESCU Valentin


Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Ionescu.valentin@yahoo.ro

Abstract:
The reality shows that currently fully tax fraud is far from being perceived correctly and
completely so that mechanisms designed to prevent and combat it are also far from being
effective.Given that tax fraud is circumscribed phenomenon of crime in the economic and
business determinants in specific causation genesis are circumcised segments point.

Keywords: Evaziune legală, evaziune ilegală, fraudă fiscală,criminalitate economico-


financiară
ROLUL TRANSPORTATORILOR AERIENI IN DEPISTAREA
ŞI COMBATEREA INFRACTIUNILOR TRANSFRONTALIERE

Drd. Livia Daniela NICULESCU


SC BLUE AIRLINE MANAGEMENT SOLUTION SRL
MAIL: daniela.niculescu@blue-air.ro

Abstract: In the context in which nowadays the terrorism and the organized crime are
climbing over the borders of the European States, becomes more and more important the
existence of a complex and covering legislation in the transportation field.
The legal regulations in this field, where carriers, with no difference in which area they
develop their activity, are an important element in the protection of the security and safety
of one country, has to be very clear in order to be able to provide a real order regarding this
aspects.
Organized crime and terrorism are notions that determine a large range of criminal
activities with an important degree of sophistication and methodology. In order to struggle
with this phenomenon the States have to elaborate a proper legislation and also have to
develop a very good collaboration between their authorities.

Keywords: terrorism, security, legislation,criminal activities, frontier,treatise, schengen,


foreign countries.
EFECTUL ANTI-RICARDIAN. SCĂDEREA TAXELOR CA POLITICĂ FISCALĂ
DE CREȘTERE A OCUPĂRII PE PIAȚA MUNCII

Liviu Marian POP, Senatul României,


Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Dialog Social
drd. Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
liviupop@gmail.com

Abstract
The economic measures implemented by the Romanian Gouvernment in the year 2015
have been contested by many, starting from local economics personalities, like the
Gouvernor of the Romanian National Bank, Mugur Isărescu, to global financial specialists,
like the IMF advisors. The main argument of the oposition was that the financial policy of
the Gouverment which was based on tax cut measures, will drive the economy on a
dangerous road and the effect will be the weakening of the economy, the rise of public
deficit and a low level of consumption. Using empirical data, in this paper I argue that the
effects of the economic measures implemented by Gouvernment contradicts the not only the
contestants assumptions, but also the Ricardian equivalence theory.

Keywords: financial policy, deficit, equivalence, tax-cut


AMENINȚAREA ASUPRA SECURITĂȚII PERSOANEI, A SECURITĂȚII NAȚIONALE
ȘI INTERNAȚIONALE - TERORISMUL FLAGELUL GREU DE CONTROLAT

MEDRUŢ Iosif Marius


MAXIM Iulian
Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Iulian.maxim@academiadepolitie.ro

Abstract:
Almost dailymankind isfaced witha multitude of terrorist actions some
unimaginable violence that spread terror, profoundly disturb the normal life of
society, defying the rule of lawand international law, threatening the existence
and functioning democracies, national security of state sand even world peace.

Keywords: terrorism, the definition of terrorism, international law, human rights protection,
international organizations
STRATEGIA APĂRĂRII NAŢIONALE A ROMÂNIEI -CONŢINUT,
DIMENSIUNI ŞI PERSPECTIVE

Drd. MUŞAT Laura-Noyemy,


Universitatea Națională de Apărare “Carol I”
Laura_Noymy_Musat@yahoo.com

Abstract: Romania needs a realistic and pragmatic approach to the international


evolution and to its statute as a NATO and UE country member. On the other hand, there is a
necessity to participate in an active, proactive, preventative and participating manner to
manage new risks, vulnerabilities and threats towards the national security, these two
aspects representing the scientific premises of this paper. Moreover, the perspective from
which we started this research lies in the deterministic relationship between two
fundamental elements: novelty and actuality, integrated management of security and
structural elements/european funds as financial sources/fundamental pillars for increasing
Romania’s economical and social level of security, thus contributing to the national defense
success.

Keywords: National Defense Strategy, integrated management of security, structural


instruments/european funds, economic security, social security.
PROBLEMATICA COOPERĂRII JUDICIARE ŞI POLIŢIENEŞTI EUROPENE

Subinspector de poliţie NISTORESCU George Gabriel


Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa
Gabriel.nistorescu@yahoo.com

Abstract: The most important problems regarding judicial and police cooperation are
the real identity of the system of judicial and police cooperation, taking into account the
interests of strengthening the law and not those of the accused or the individual and
determining liability taking into account the two types the answer, namely democratic
accountability for legislation outlining cooperation and judicial responsibility for certain
acts of cooperation. The Lisbon Treaty addresses topics judicial cooperation between
Member States to link cooperation concept of mutual recognition.

Key words: police cooperation, European cooperation, the European Union, Member States,
democratic accountability, judicial accountability.
METODE DE COMITERE A INFRACŢIUNILOR IN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
CU CAPITAL PRIVAT

Drd. RADU Cătălin


drd. Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
Radu.catalin@gmail.com

Abstract :
The European Union must reduce the number of opportunities the globalized economy
generates for organized crime, especially in a crisis that exacerbates the vulnerability of the
financial system, and allocate appropriate resources to meet these challenges in an effective
way. Crime knows no borders.

Keywords: Frauda economico-financiară, economie subterană, Comunitatea Europeană,


criminalitate, societate
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VIOLENŢA

Drd. ŞIMONESCU – DIACONU Raluca Elena


Judecător Curtea de Apel Piteşti
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
simonescuraluca@gmail.com

Abstract:
We underline that violence and its consequences is a binominal whose terms and sure
its existence, the lack one of them is practically imposible.

Key Words : agresivity, violence, victim.


VICTIMĂ ŞI VICTIMIZARE ÎN CRIMELE CU SPECIFIC

Drd. TAMAŞ Remus


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
tamasremus@yahoo.com

Abstract:
Victimology is an important area of study in criminology as an academic subject, but is
also taken seriously by governments and agencies in their assessment of criminal behaviour
and their policies on crime.

Key words: victimology, criminology, crime.


COMPORTAMENTUL CRIMINAL IN CAZUL TERORISMULUI DE SORGINTE
EXTREMIST TERORISTA ISLAMICA
1
Drd. Daniela TARAU
drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
Daniela.tarau@gmail.com

Abstract:
Radiography criminological Muslim terrorist acts involving actors requires a causal
boundary reported both at "micro" -individul as single topic with their feelings and
behavioral acts and "macro" level -individul integrated into societal sphere, acting together
with other group members.

Keywords: Radiography criminological, Muslim terrorist, level -individul integrated.


CONSIDERAŢII GENERALE
PRIVIND EVOLUŢIA INFRACŢIONALITĂŢII FINANCIARE

Drd. Tudor Mihai DELEA – IPJ GIURGIU


MAIL : deleatudor@gmail.com

Abstract (Rezumatul): Financial crimes can be defined, succinctly, as being a practical


method in which individuals and legal entities evade, in one way or the other, from paying
taxes and assessments which are due to the states budget.

Keywords (Cuvinte cheie) : financial crimes, state, society, tax, assessment, individual, tax
liability, tax payer, income, avoidance.
TRAFICUL DE PERSOANE FORMA MODERNĂ A SCLAVIEI – O PROBLEMĂ SOCIALĂ

Drd. Vasile Cătălin GOLOP


drd.Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Şcoala Doctorală „Ordine publică şi siguranţă naţională”
MAIL: catalin.golop@yahoo.com

Abstract: Human trafiking is the slavery of the modern era in which some people benefit
from the control and exploitation of others which leads to a phenomenon with many
categoies: Is a serious violation of the human rights, a economic and social phenomenon
with consequences for society, an aspect of puplic health and last but not least a criminal
aspect, in which the victims aren't the felons.

Keywords: human trafficking, drug trafficking, society, social, economic, geographic, illegal,
frontier, victims, control, profit, people, exploitation, traffickers, recruiting, transport, guide,
human beings, promises, men, women, girls, job, prostitution, foreign countries, manipulation,
threat, family, sexual exploitation, forced labor, children, cadging, vulnerable, aggression,
abuse, physical, psychic, trauma, fear, kidnapping, fraud, prevention, non-governmental and
inter-governmental organizations, cooperation.
PROVOCĂRI ALE SECURITĂŢII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Nicolae Zavergiu A.N.I


Nicu.Zavergiu@yahoo.com
Eduard Paul Petrescul C.N.A.P
Eduard.Petrescul@yahoo.com

Abstract: This paper aims to make an analysis as objective as the European Security
Strategy , highlighting the main threats and risks to European security, I am referring in
particular to terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction and objectives
and the principles underlying them. This paper does is to participate in a public dialogue,
especially since the Romanian territory were developed a series of papers on the same
subject .

Key-words: terrorism , cybercrime , strategic objectives , addressing threats principles


OPERAŢIUNEA “AUTONOMOUS” ŞI SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII

Drd. Zavergiu Nicolae,


Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”
Drd. BÂDEA Florian-Antonio,
Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”
Nicu.Zavergiu@yahoo.com

Abstract
Operation autonomous took place during the Second World War and was carried out by
the British secret services in Romania in 1943. In late 1943, a commando of the famous
British spy service, SOE, was parachuted in Romania . The operation consisted in
parachuting three agents : Alfred Gardyne of Chastelain, SOE experienced officer and
commander of the operation; Ivor Porter - now the author of memoirs about Romania and
Romanian royal family; Capt. Silviu Meţianu, Romanian emigrated to Britain.
He had a dual mission of talking with representatives of political parties about the need
to conclude an armistice with the Allies and especially shorten the war. If it were captured,
three Britons, who knew very well the Romanian, were ready to convince Antonescu and his
German allies in the Balkans that a British landing was imminent.

Keywords: Autonomous, service, special, intelligence