Sunteți pe pagina 1din 13

Ierom.

Ghelasie Gheorghe: "Trăirea Mistică a LITURGHIEI"

Motto :
Niciodată nu se opreşte LITURGHIA
IUBIRII,
De aceea este INIMĂ NEMURIRII,
De aceea este INIMĂ în „bătaie
neîncetată“,
LITURGHIA IUBIRII nu se opreşte
niciodată.

IISUSE, bate IUBIREA Ta în Inima Mea.


Şi nu poate Inima în loc vreodată să stea.
Bucură-te, Isihie,
Taină de necontenit LITURGHIE,
Bucură-te, Isihie,
Ce în POTIRUL Inimii te faci DUMNEZEIASCĂ
EUHARISTIE.

Doamne IISUSE, ce mare DAR ne-ai dat


Să ne putem zilnic curăţi de „păcat“.
În Biserica TA unde TU LITURGHISEŞTI.
Prin care ne Menţii în Viată şi ne ÎMPĂRTĂŞEŞTI.
Cum să mă „lipsesc“ de Acest IZVOR DUMNEZEIESC?...
DOAMNE IISUSE, cu toată Fiinţa mea mă închin şi-Ţi Mulţumesc.
DOAMNE, m-ai Creat din a TA IUBIRE,
DOAMNE, m-ai Născut din a TA LITURGHIE,
Iată-mă în genunchi cu Mulţumire înaintea IUBIRII TALE,
LITURGHIA IUBIRII fiind şi în mine fără încetare.
Cu evlavie şi cutremur vin înaintea SFÂNTULUI ALTAR,
De unde se revarsă fără oprire IUBIREA TA în Dar.

Nimeni la ALTAR cu „mâinile goale“ să nu vină,


LITURGHIA IUBIRII este de DARURI Plină.
LITURGHIA IUBIRII este „totală“ DĂRUIRE,
Este Plină de DARURI de Mulţumire.
DOAMNE, aduc şi eu în DAR a Fiinţei mele „PRESCURE“.
Scoate din „ea“ pe MIELUL-CUVÂNTUL,
AGNEŢUL JERTFELNIC ce ÎNVIAZĂ „pământul“,
Ce-l ridică la Cântare şi la Lumină,
AGNEŢUL-CUVÂNTUL Scoate-L din „tină“.
De puţina mea Iubire nu te scârbi,
De LITURGHIA IUBIRII TALE nu mă lipsi.

Fiinţa mea este o „SCÂNTEIE din IUBIREA TA ÎNTRUPATĂ“


Ce m-a „Născut“ pe mine, „o Iubire Creată“,
Pe care Ţi-o Aduc şi eu în DAR,
Fă-mă Părtaş DUMNEZEIESCULUI TĂU HAR.

Primeşte-mă, DOAMNE, ca pe o PRESCURE,


Fă şi din mine a TA LITURGHISIRE,
AGNEŢUL-MIELUL JERTFELNIC pe care mereu ÎL ÎNTRUPEZI
Şi din PRESCUREA mea să-L ÎNVIEZI,
Să mă Împărtăşesc şi eu cu TINE,
Să fiu şi eu IUBIRE-LITURGHISIRE.

Eu sunt „căzut“ din IUBIRE prin multe păcate


Şi zac în „prăpastie şi moarte“,
Dar, DOAMNE IISUSE, Primeşte-mă ca pe o PRESCURE,
Din ea pe MIELUL AGNEŢUL TĂU îl Scoate,
Fă-mă şi pe mine a TA LITURGHISIRE.

DOAMNE IISUSE, IUBIRE-LITURGHISIRE,


Plânge DUHUL în mine de a TA „lipsire“,
Dar primindu-mă ca pe o PRESCURE
În care TU, MIELUL JERTFELNIC, Te ÎNTRUPEZI,
Prin care din „moarte“ să mă ÎNVIEZI,
Iarăşi voi Primi a TA ÎMPĂRTĂŞIRE.
PÂINEA este NUMELE Chipului de Viaţă,
Este „arătarea“ Vieţii la Faţă,
Este NUMELE Chipului Împărtăşirii,
Este Taina IUBIRII-DĂRUIRII.

Două IUBIRI se ÎNTÂLNESC în Sacră Vorbire,


Se fac Împărtăşire,
Se fac PÂINE-IUBIRE în LITURGHISIRE.

Şi CUVÂNTUL Trup S-a făcut,


PÂINEA cu Fiinţa în CUVÂNT.

Din Cer „coboară“ LUMINILE în Şoapte,


Ridică Pământul din „tină şi noapte“,
Îl fac GRÂU Seminţe de Soare,
CER şi Pământ cu Îngemănare.

PÂINEA, CER şi Pământ în ÎNTÂLNIRE,


DUMNEZEU şi Creaţie în ÎMPĂRTĂŞIRE,
PÂINEA ce are în Sine CUVÂNTUL,
PÂINEA ce are în Sine Pământul,
PÂINEA, DUMNEZEIASCĂ LITURGHISIRE.

Mielule Dumnezeiesc, Cel mai Nevinovat Miel,


Miel Pământesc ce Întrupezi pe Cel din Cer,
O, Cel mai Frumos Miel Vreodată Născut,
TU eşti CUVÂNTUL ce Trup S-a făcut.

O, MIEL cu Ochii de un Senin Dumnezeiesc,


De ce de vânătăi se încercuiesc?...
De ce îţi curg Lacrimi cu Sânge amestecate,
De ce ai pe Faţă Răni însângerate?...

O, PRUNC de Creaţie şi MIEL de JERTFIRE


O, Pământ şi Cer în deodată IUBIRE,
O, Creaţie şi DUMNEZEU în LITURGHISIRE...

O, PRUNC-MIEL Nevinovat ce vei fi JERTFIT,


TU ÎNSUŢI Te apropii de CRUCEA pe care vei fi Răstignit,
TU ÎNSUŢI Îţi desfaci Pieptul în care vei fi împuns,
O, JERTFĂ a IUBIRII, DUMNEZEIESCUL MIEL IISUS.

O, PRUNC Nevinovat din MIELUŞEAUA Nevinovată Născut,


O, DUMNEZEU Întrupat pe Pământ,
O, Taină mai presus de grăire,
O, IUBIRE în DUMNEZEIASCĂ LITURGHISIRE.

O, Taină a FECIOAREI MAME, Însăşi Taina Creaţiei,


Care NAŞTI PREOŢIA – Taina Coborârii Lui DUMNEZEU în Creaţie,
O, ÎMPĂRĂTEASĂ ce Te Faci LITURGHISIREA PREOŢIEI!

Dacă nu ai fi Tu, MAICA DOMNULUI,


Nu S-ar Coborî FIUL LUI DUMNEZEU pe Pământ,
Doar prin Tine Fiica-Pururea FECIOARĂ a Creaţiei
Se DĂ TRUP DUMNEZEIESCULUI CUVÂNT.
Este o Iubire de Creaţie care şi pe DUMNEZEU Îl Coboară de Sus,
Este IUBIREA MAICII DOMNULUI ce ÎNTRUPEAZĂ pe DOMNUL IISUS.
Este Iubirea ce de asemenea Ridică şi Creaţia în Sus,
Este „tot a MAICII DOMNULUI“, ce ne face „FRAŢII LUI IISUS“.
O, MAICA DOMNULUI-Biserică, Taină negrăită,
Prin Tine PREOŢIA DUMNEZEIASCĂ LITURGHISEŞTE,
Prin Tine Creaţia cu DUMNEZEU se ÎNTÂLNEŞTE.

Ne-ai Creat, DOAMNE, din DĂRUIREA IUBIRII TALE


Şi noi Trăim din ACEASTĂ ÎMPĂRTĂŞIRE
Pe care ne-o DĂRUIEŞTI mereu prin a TA LITURGHISIRE.

Dacă vreodată LITURGHISIREA IUBIRII TALE S-ar „opri“,


Atunci Viaţa noastră de Creaţie „ar muri“.

De aceea nu se poate Viaţă fără a IUBIRII LITURGHISIRE,


Nu există TRĂIRE fără ÎMPĂRTĂŞIRE.

Niciodată nu se „opreşte“ LITURGHIA IUBIRII,


De aceea este INIMA NEMURIRII,
De aceea este INIMĂ în BĂTAIE Neîncetată,
LITURGHIA IUBIRII nu se opreşte niciodată.

Dacă vreodată LITURGHIA S-ar „opri“,


Dintr-o dată „toate ar pieri“.

O, MAICA DOMNULUI, în Tine ne punem toată Fiinţialitatea,


Prin Tine noi ne ADUCEM DAR la ALTAR,
Pe care MARELE PREOT HRISTOS să-L LITURGHISEASCĂ.

Noi Credincioşii Te „Naştem“ pe Tine Fiica-FECIOARA PREACURATĂ


Şi pe Tine Te ALEGE FIUL DUMNEZEIESC ÎMPĂRĂTEASĂ-MAICA SA
CHIP ce Te face totodată Însăşi MAMA noastră DUMNEZEIASCĂ.
Prin Tine noi ne facem „Rude-Fraţi“ cu FIUL DUMNEZEIESC,
Prin Tine TRUPUL Nostru se face TRUPUL LUI HRISTOS,
În care EL LITURGHISEŞTE JERTFA IERTĂRII şi MÂNTUIRII.

Doamne IISUSE, vin şi eu la a Ta LITURGHISIRE


Şi-Ţi Aduc Darul Meu de Iubire
Ce are însă şi multe „păcate de răstignire“...
În mine Mlădiţa ce se „întoarce“ în Tine,
Se Redeschide Suferinţa ta de Răstignire,
Se Redeschid Aceleaşi Răni, şi Acelaşi Sânge
Ca în Fiinţa mea în FIINŢA Ta Curge...

IUBIREA este Necontenită LITURGHISIRE,


Este în Nesfârşită Revărsare de Sine.
IUBIREA este în al DRAGOSTEI RITUAL,
Este în EUHARISTIA CUVÂNTULUI DAR,

O, DUHULE PREASFINTE, Tu eşti CEL ce LITURGHISEŞTI,


În RITUALUL TĂU TU ÎNSUŢI SLUJEŞTI,
Tu eşti de asemenea DUMNEZEIASCA PREOŢIE
Cu PREOŢIA LUI HRISTOS deodată în SLUJIRE,
În PREOŢIA RITUALULUI TĂU HRISTOS Se Adevereşte,
În CHIPUL RITUALULUI TĂU CUVÂNTUL LITURGHISEŞTE.
CHIPUL CUVÂNTULUI este deodată în CHIPUL RITUALULUI TĂU,
Tu, DUHULE PREASFINTE, eşti ADÂNCUL TATĂLUI DUMNEZEU.

RITUALUL este VĂPAIA LITURGICĂ, Trăirea este prin


VĂPAIA RITUALULUI SF. DUH.

În RITUALUL TĂU, PREASFINTE DUHULE,


toate celelalte chipuri se opresc,
În FAŢA TA toate încremenesc,
Doar în CHIPUL TĂU totul se Mişcă şi se Sâvârşeşte,
Doar în CHIPUL TĂU JERTFA LITURGHIEI se SLUJEŞTE.

DUHULE PREASFINTE, DUMNEZEIASCĂ MAIESTATE,


ŢIE ne Închinăm, DUMNEZEULE ÎMPĂRATE.
Nu ne arde cu VĂPAIA TA Mistuitoare,
TE Rugăm, Dăruieşte-ne BINECUVÂNTARE,
Să ne învrednicim de a LUI HRISTOS LITURGHIE,
Să ne ÎMPĂRTĂŞIM de DUMNEZEIASCA EUHARISTIE.

DUHULE PREASFINTE, DUMNEZEIASCĂ MAIESTATE,


DUHUL ADEVĂRULUI, DUMNEZEULE ÎMPĂRATE,
TU ÎNSUŢI LITURGHIA LUI HRISTOS Slujeşti.
TE Rugăm şi pe noi să ne învredniceşti,
În RITUALUL TĂU să Liturghisim JERTFA MÂNTUIRII,
Prin TINE să Gustăm din EUHARISTIA ÎNVIERII.
*

TOTUL este CUVÂNT, RITUAL şi BINECUVÂNTARE,


Totul este SACRU, OFERIRE şi CÂNTARE,
Totul este Revărsare de Absolută IUBIRE,
Totul este DUMNEZEIASCĂ LITURGHISIRE.

UN ANUME CUVÂNT DUMNEZEIESC Sufletul ne Creează,


Un ANUME RITUAL al SFÂNTULUI DUH ne Viază,
O ANUME BINECUVÂNTARE din ACESTEA ne NAŞTE.

Creaţia Luminii este CUVÂNT în al SFÂNTULUI DUH RITUAL,


Zilele Creaţiei sunt CHIPUL DUMNEZEIESCULUI HAR
Şi toate sunt RITUAL în Cântare de CUVÂNT,
În BINECUVÂNTAREA TATĂLUI toate sunt.

Fiecare zi de Creaţie este „Cât“ Un CUVÂNT şi Un RITUAL.


Fiecare zi este al BINECUVINTĂRII DAR
Fiecare zi este „cât“ o LITURGHIE a IUBIRII,
De aceea Ziua este în CHIPUL LITURGHISIRII.

Nu poate LITURGHIA IUBIRII să se „oprească“,


Nu poate CUVÂNTUL şi RITUALUL să nu LITURGHISEASCĂ
Nu poate BINECUVÂNTAREA să nu Se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ.

O, de ai Şti cu câtă DRAGOSTE SFÂNTUL DUH ne Viază,


Dacă ai Şti că Datorită SFÂNTULUI DUH Respirăm...
Seara şi Dimineaţa sunt RITUALUL SFÂNTULUI DUH,
ZIUA este tot RITUALUL SĂU în Mişcare de Lumină
Tot ce Trăieşte este SUFLUL RITUALULUI SĂU.
RITUALUL este tot LITURGHISIRE a IUBIRII şi RECUNOŞTINŢEI
Şi fără RITUAL orice Mişcare s-ar „opri“.

Bat Clopotele Bisericii şi la DUMNEZEU ne Cheamă,


Suflete al meu, nu fi „surd“, te scoală şi la El aleargă,

În Biserică LITURGHISEŞTE ÎNSUŞI DOMNUL IISUS,


Se Coboară toate Cetele îngereşti de SUS,
Toţi Sfinţii Cântă LITURGHIA IUBIRII,
Toată Făptura Cântă DĂRUIREA ÎMPĂRTĂŞIRII.

Se Coboară SFÂNTUL DUH peste FECIOARA-Biserică,


Se DESCHID UŞILE de Creaţie să INTRE DUMNEZEU,
Se DESCHID UŞILE ALTARULUI ca Fiii Bisericii
Să ÎNTÂLNEASCĂ pe ÎNSUŞI CREATORUL lor.
Suflete al meu, DESCHIDE-ŢI Uşile, nu mai sta,
DUMNEZEU Coboară în Lume,
Coboară şi pentru tine prin LITURGHIA SA.

O, DAR ce nu se poate grăi,


Cum TU, DOAMNE, la noi să VII,
Să ne SPUI nouă CUVINTELE Negrăite DUMNEZEIEŞTI...

Prin CUVÂNTUL DUMNEZEIESC toate s-au Făcut,


Toate sunt ÎNTRUPARE de CUVÂNT.
La început a fost CUVÂNTUL ce nouă ni Se DĂRUIEŞTE,
ÎNTOTDEAUNA este CUVÂNTUL care LITURGHISEŞTE.

Suflete al meu, AUZI CUVÂNTUL care te-a Creat,


ÎNCHINĂ-TE CUVÂNTULUI ce la VIAŢĂ te-a CHEMAT.
Este CUVÂNTUL DUMNEZEIESC CEL PURUREA din tine
Datorită CĂRUIA poţi şi tu VORBI în Sine.

SF. EVANGHELIE, se AUD din TINE NEGRĂITELE CUVINTE,


Ce Se Fac în noi Graiurile Vorbite.
Cerul şi Pământul sunt în FILELE TALE SCRISE,
În Sufletele noastre ACESTEA sunt CANDELELE APRINSE.

Cerul şi Pământul împreună LITURGHISESC,


Creaţia cu DUMNEZEU Faţă către Faţă se ÎNTÂLNESC,
Îngerii cu Oamenii împreună Slujesc,
Toate în HRISTOS Acum se ÎNTÂLNESC.

Doamne, TU GRAI EŞTI prin CUVÂNTUL TĂU ÎNSUŢI


Şi CUVÂNTUL TĂU se AUDE şi „dincolo“ de TINE,
Şi pe „Acest Dincolo“ CUVÂNTUL TĂU îl face Creaţie.

Suflete al meu „trezeşte-te“ la TUNETUL CUVÂNTULUI,


Reaminteşte-ţi CUVÂNTUL care în tine S-a „Oprit“,
Grăieşte CUVÂNTUL care la „Naştere“ ţi s-a DĂRUIT.

CUVÂNTUL este PUTEREA ce a făcut „nefiinţa“ Creaţie,


CUVÂNTUL este PUTEREA ce ŢINE Fiinţa Creaţiei,
CUVÂNTUL este LITURGHIE şi ÎMPĂRTĂŞIRE,
CUVÂNTUL este IUBIRE şi ÎNTÂLNIRE.
CUVÂNTUL se poate „răni“,
Dar CUVÂNTUL nu poate niciodată „muri“.
CUVÂNTUL poate să fie „închis“,
Dar niciodată nu poate să fie „ucis“.

CUVÂNTUL poate de „întuneric“ să fie „ascuns“.


Dar niciodată nu poate să fie „distrus“.
CUVÂNTUL poate să fie „uitat“,
Dar întotdeauna El este ÎNVIAT.

Păcatul „încearcă“ o distrugere de CUVÂNT,


Îl Răstigneşte şi-L îngroapă în pământ,
Dar CUVÂNTUL şi mai Strălucitor ÎNVIAZĂ,
Minciuna pe sine însăşi se trădează.

DOAMNE, cu „păcatele“ mele eu Te-am Răstignit,


Cu „păcatele“ mele te-am rănit...

Mă înfricoşez să văd Sângele Tău curgând...


Cum să nu mă cutremur plângând...
Eu Te-am batjocorit, Te-am scuipat,
Mi-e ruşine şi mă simt vinovat...

OCHII TĂI sunt însă Blânzi şi IERTĂTORI,


Deşi plâng cu Lacrimi de sânge...
De pe Crucea mea Cobori,
Inima în mine se frânge...

Doamne opreşte Răstignirea Ta în mine,


Este o suferinţă „peste fire“...

DOAMNE, şi eu Vreau să fiu un URMĂTOR al TĂU,


Mă Răstignesc cu DĂRUIRE Asemenea şi eu,
Primeşte şi Crucea mea Alături de CRUCEA TA,
Alături Răstignit cu TINE orice „chin“ voi suporta.
Ca pe „tâlharul“ păcatele mele mă răstignesc.
Dar ca tâlharul Asemenea grăiesc:
„Primeşte-mi, DOAMNE, Crucea ALĂTURI de a TA“.

DOAMNE, Crucea mea are în sine PUTEREA CRUCII TALE,


Prin RĂSTIGNIREA TA şi eu „pot“ să mă răstignesc,
Prin BIRUINŢA TA şi eu pot să „biruiesc“.
DOAMNE, Plânge Fiinţa mea de păcat şi vină,
Este însă de NĂDEJDEA ÎNVIERII TALE plină.
Eu încă Te Răstignesc în Fiinţa mea,
Dar Tu ÎNVIEZI în Răstignirea TA.
O, Lacrimi de căinţă în LACRIMI de IUBIRE,
IERTARE şi-NVIERE în TAINICĂ-NTÂLNIRE.

Moartea şi ÎNVIEREA se întâlnesc pe CRUCEA LUI HRISTOS


Vina şi IERTAREA se UNESC pe CRUCE,
Din CER S-a Coborât DUMNEZEU în jos.

O DUMNEZEULE PĂRINTE, ce Vezi?...


Vezi pe FIUL TĂU răstignit, plin de sânge, omorât...
Nu se poate... aceasta este prea mult...
Vrei să Ridici MÂNA TA cu „blestem“...
Dar LACRIMI ÎŢI Curg pe TRUPUL SCUMP fără suflare,
IERTAREA şi Dreptatea acum se-ncrâncenează...

Dincolo de „moarte“, FIUL Te ROAGĂ cu GLAS cutremurător,


„PREABUNULE PĂRINTE“ pentru MINE FII IERTĂTOR,
Pe Fraţii mei de Creaţie în RĂSTIGNIREA MEA îi IERT,
TU în IUBIREA MEA FII DUMNEZEU CEL DREPT...
IUBIREA MEA de IERTARE şi ÎNVIERE
Să Fie a DOUA Naştere şi Creare.
PREABUNULE PĂRINTE BINECUVÂNTEAZĂ JERTFA MEA,
IUBIREA MEA şi a CREAŢIEI să Fie în IUBIREA TA.

O, TRUP-JERTFĂ „Înfricoşătoare“ şi negrăită,


ÎNSĂŞI PREA SFÂNTA TREIME VINE şi TE SĂRUTĂ.
VINE şi TE Îmbrăţişează TATĂL DUMNEZEIESC,
VINE SFÂNTUL DUH cu HARUL-FOCUL Ceresc,
În TRUPUL-JERTFA TA „păcatele lumii“
Acum se IARTĂ şi se „topesc“...

Cetele Îngereşti cu toate Te înconjoară,


Cetele Sfinţilor îşi pleacă Fruntea...
O, CEA MAI DUMNEZEIASCĂ JERTFĂ-COMOARĂ,
În TINE este VREDNICIA şi Virtutea.

MAICA DOMNULUI Stă Căzută la PICIOARE,


Până în ADÂNCUL Fiinţei totul o DOARE...
Tot Cerul şi Pământul AICI SE ÎNTÂLNESC,
DUMNEZEU şi Creaţia AICI SE UNESC.

PREA SFÂNTĂ TREIME cu FOCUL DUMNEZEIRII,


Pentru JERTFA IERTĂRII şi IUBIRII,
Iarăşi şi iarăşi şi Pururi ne IARTĂ!

O, CRUCE, NUMIRE Înfricoşată,


Dacă este HRISTOS pe TINE Răstignit,
Teama „piere“ dintr-o dată:
Chinul Crucii de El e Biruit.
O, CRUCE cel mai cutremurător SEMN,
Dacă este DOMNUL HRISTOS pe TINE
Te Face CEL MAI MARE DAR de IUBIRE.

Cine a putut mai mult să DĂRUIASCĂ


Decât CRUCEA LUI HRISTOS?...
O, CRUCE, LITURGHIE DUMNEZEIASCĂ.

Toată LITURGHIA IUBIRII şi IERTĂRII


Este în DĂRUIREA CRUCII Răstignirii.
O, CRUCE SEMN şi PUTERE Înfricoşată,
În TINE este DREPTATEA Judecată
De IERTAREA şi IUBIREA fără Oprire
Ce ÎMPĂRTĂŞEŞTE DREPTATEA în SUPRAIUBIRE.

„SUS să Avem INIMILE“, pe CRUCEA IUBIRII,


Să MULŢUMIM prin CRUCEA BIRUIRII.

CRUCEA TA, DOAMNE IISUSE, nu mai este „condamnare“,


Este IUBIRE şi totală IERTARE.
Cine nu poartă CHIPUL CRUCII pe el
Nu are CHIPUL ca SEMN.
Prin CHIPUL CRUCII toate se „FAC“ IUBIRE şi IERTARE,
Prin CHIPUL CRUCII LUI HRISTOS
DUMNEZEU Însuşi Coboară
Şi Creaţia se ÎNALŢĂ ca pe o SCARĂ.

O, ÎNTÂLNIRE înfricoşată şi cutremurătoare


Ce mai mult decât toate te doare,
O, ÎNTÂLNIRE. dintre „vinovăţie“ şi IERTARE...

„Veniţi“ toţi, din TRUPUL MEU Mâncaţi,


Nu fugiţi, Eu nu vă cer „vina“,
EU vă DĂRUIESC şi mai mult IUBIREA.

Nimic mai mult EU nu vă cer,


Veniţi în IUBIREA MEA când vă CHEM...

În IUBIREA MEA găsiţi


ODIHNA tuturor celor „osteniţi“,
Liniştea celor în chinuri şi suferinţă,
Mângâierea celor în umilinţă,
IERTAREA ce Readuce IUBIREA,
ÎNTÂLNIREA cu ÎMPĂRTĂŞIREA...

TRUPUL şi SÂNGELE LUI HRISTOS de pe „pomul căderii“


Prefac „şarpele morţii“ în CHIPUL ÎNVIERII.
Din „blestemul“ păcatului reintri în IUBIRE,
E CINA cea de TAINĂ, Cereasca-Împărtăşire.

În CINA cea de TAINĂ Legea se Preface


În TAINICA IERTARE şi negrăita PACE
În CINA cea de TAINĂ se împlineşte DESĂVÂRŞIREA
Aici există doar IUBIREA.

DOAMNE IISUSE, TU ne DAI IERTAREA să o Mâncăm,


Şi în Aceasta Iubirea noastră o Înviem.
În mine DOAMNE toate se „răscolesc“,
Tună în mine GLASUL TĂU DUMNEZEIESC...
Înfricoşător fapt cu TINE Direct să mă ÎNTÂLNESC...

Ce să Fericim mai întâi în EUHARISTIA DUMNEZEIASCĂ,


Coborârea LUI DUMNEZEU sau URCAREA în EL?...
Cum Această TAINA să se „grăiască“?...
Şi CUVÂNTUL Trup-Creaţie S-a Făcut (Ioan 1, 14).
Acum Trupul se Face CUVÂNT.
O Taină de DUMNEZEIASCĂ LITURGHIE,
Acum se ÎMPLINESC Cele ce „Vor să Fie“.

O, înfricoşată LITURGHISIRE,
O, cutremurătoare DĂRUIRE de IUBIRE,
O, DUMNEZEIASCĂ BUCURIE.
IUBIREA FIULUI TĂU, PĂRINTE DUMNEZEIESC,
Cu „puţina“ noastră Iubire se ÎNTÂLNEŞTE,
Şi se ADUC ŢIE ca JERTFĂ şi PRINOS...
Fă-ne şi pe noi TRUPUL LUI HRISTOS,
Prin care să URCĂM şi noi „până la TINE“,
O, PREA SFÂNTĂ TREIME.

PREA SFINTE DUHULE, DUMNEZEIASCĂ MAIESTATE,


Te Rugăm Iartă-ne nouă toate,
FOCUL TĂU HARIC fără să ne Arzi ÎL Coboară,
PREFĂ-ne în TRUPUL LUI HRISTOS cum odinioară
AI Făcut la ÎNTRUPAREA în FECIOARĂ.

Atunci CUVÂNTUL Trup S-a Făcut,


Acum Trupul CUVÂNT să se Facă,
Atunci DUMNEZEU S-a Coborât pe Pământ,
Acum Pământul în DUMNEZEU se URCĂ.

O, DUMNEZEIASCA LITURGHISIRE
Acum este ÎMPLINIRE, DESĂVÂRŞIRE,
Mărire Ţie, PREA SFÂNTĂ TREIME, Mărire, Mărire.

Păcatul „adusese moartea şi suferinţa“,


TU ne DĂRUIEŞTI Acum, IISUSE, ÎNVIEREA.

Maica Domnului se Roagă:


O, DUMNEZEIESCULE FIU şi MARE PREOT,
Ca MAMA Acestei Biserici pe toţi Ţi-i aduc,
Nu te „scârbi“ de nici unul,
Să nu se „piardă“ vreunul,
Toţi sunt Fiii Mei şi Fraţii TĂI,
ÎN POTIRUL TĂU ÎNVIAZĂ-i.

DUMNEZEIASCĂ, PREA SFÂNTĂ TREIME,


Îţi MULŢUMESC că m-ai Creat.
Îţi MULŢUMESC, O, MÂNTUITORULE IISUSE
Că ne-ai DĂRUIT Taina LITURGHIEI,
Prin care ne „curăţim“ de păcat.

Îţi MULŢUMESC, PREA SFINTE DUHULE DUMNEZEU.


Îţi MULŢUMESC, DUMNEZEULE PĂRINTE
Că mă „Primeşti“ şi pe mine ca pe „un Fiu“ al Tău.
DUMNEZEIASCĂ, PREASFÂNTĂ TREIME, Îţi MULŢUMESC.
LITURGHIA IUBIRII Pururea să Fie.

O, LITURGHIE, INIMĂ fără oprire în VEŞNICIE!

(text apărut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucureşti, 2007, pp. 25-44).

Versiunea în limba germană se găseşte la


http://ikonischerenaissance.blogspot.com/2010/05/vater-ghelasie-das-mystische-erleben.html

S-ar putea să vă placă și