Sunteți pe pagina 1din 24

CLĂDIRI DIN CÂMPULUNG

Ilustrate de
epocă
VILA DRĂGHICEANU
A aparţinut inginerului
Mathei Drăghiceanu
care a construit-o
între 1900-1903 în
parcul din N-V
oraşului.
După 1925 a fost
internat pentru
Şcoala Normală,
apoi Gimnaziul
Industrial de Fete.
1910
În 1950 a devenit
spital T.B.C., cu
VILA DRĂGHICEANU

1911
VILA STĂTESCU
A fost clădită în anul
1900 şi a aparţinut
lui Eugeniu
Stătescu, fost
ministru de justiţie,
senator şi renumit
profesor la
Facultatea de
Drept.
1922 În prezent este secţie
de pneumologie a
Spitalului T.B.C.
VILA STĂTESCU

1905
VILA ILIE MIREA

1907

A fost construită la începutul secolului XX de


constructori italieni.
După naţionalizare a avut mai multe destinaţii
(internat şcolar, Casa Pionierilor).
În prezent a intrat în posesia urmaşilor familiei
VILA APOSTOL MIREA
A aparţinut lui
Apostol
Mirea, fratele
sculptorului
D.D. Mirea şi
a fost
construită în
1904.

Actualmente 1910

este
proprietate
particulară.
VILA APOSTOL MIREA

1931
VILA GRANT
A fost construită
înainte de 1900 şi
a aparţinut lui
P.M. Pencovici.
În 1909 a fost
vândută
pictorului N.
Grnat, iar în 1934
este cumpărată
1911
de Banca
Naţională,
devenind casă de
odihnă pentru
salariaţii
VILA GICĂ ŞTEFĂNESCU
Datează din anul
1735 fiind cea
mai veche
construcţie
civilă din
Câmpulung.

A fost restaurată
de arhitectul
D.I. Berechet în
anul 1928 şi
adăposteşte în
1958
prezent
colecţiile
etnografice ale
Muzeului
Municipal
VILA GICĂ ŞTEFĂNESCU

1929
VILA PAUL

1910

A avut proprietari pe fraţii Paul, mai cunoscut fiind Nicolae,


prefect, deputat şi senator.

A fost clădită în 1902, iar după naţionalizare a avut mai multe


destinaţii. Actualmente este sediul trezoreriei.
VILA MANOLESCU

A fost
construită
în jurul
anului
1905 de
Nae
Manolescu,
cunoscut
editor şi 1909
librar de la
începutul
secolului al
XX-lea.
VILA PREDOIU

1929

A aparţinut lui Ionel Predoiu,


proprietar de moară.
În faţa ei, ulterior, s-au construit
blocuri.
VILA IORGULESCU
Primul
proprietar
a fost
Grigore
(Gote)
Iorgulescu,
fost
deputat şi
senator.

1929

Azi este
cămin de
VILA ALIMĂNIŞTEANU

A fost
proprietatea lui
Virgil
Alimănişteanu,
inginer de mine
şi proprietar al
termocentralei
de la Schitu 1929

Goleşti.
VILA ŞTEFAN (GOLESCU)

1925

A aparţinut unor descendenţi din familia


Goleştilor.
Din 2004 a trecut în proprietatea fundaţiei
Pro Patrimonio.
VILA ANASTASE
Construită în
1928 de
arhitectul D.I.
Berechet şi a
aparţinut lui
Iancu Gh.
Anastase,
inginer silvic şi
mare
industriaş.

1925 După 1948 a


devenit
VILA CALINDERU

1925
A fost proprietatea lui Ion Calinderu, doctor în drept,
administrator al Domeniilor Coroanei. A fost
parţial demolată după 1940.
VILA SĂVULESCU
A aparţinut
arhitectului
Al.
Săvulescu
(1847-1902)
şi a fost
construită
de el spre
sfârşitul
vieţii.
1902
În 1954, s-a
mutat aici
Leagănul de
VILA SANDU
Primul proprietar
a fost Alexandru
(Sandu) Rosetti,
lignvist şi
filolog.
După 1948, a fost
Casă de creaţie
a Academiei
Române.
Ulterior, a avut
1902
mai multe
destinaţii, azi
fiind în
VILA TH. ŞTEFĂNESCU

1914
A aparţinut lui Theodor Ştefănescu, viceguvernator
al Băncii Naţionale între 1880-1909.
“Modernizată” de urmaşi, practic nu mai este de
recunoscut.
CASA NEGULICI

1927

Aici s-a născut pictorul câmpulungean, Ioan


D. Negulici.
BIBLIOGRAFIE
Chiţa, Gheorghe, Câmpulung şi judeţul
Muşcel – Monografie ilustrată, Ediţia a III-
a, Editura Ars Docendi a Universităţii
Bucureşti, 2007.

Arhivist,
Aurel Radu