Sunteți pe pagina 1din 62

CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anual a activitii manageriale
desfurate de directorii i directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar

n baza prevederile art. 92 alin. (21) , 94 alin. (1) i (2) lit. n) din Legea educaiei naionale
nr. 1/2011 cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Educaiei Naionale,

Ministrul Educaiei Naionale


emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprob Metodologia privind evaluarea anual a activitii manageriale desfurate


de directorii i directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar prevzut n anex,
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Metodologia de evaluare a
directorilor i directorilor adjunci din unitile de nvmnt aprobat prin ordinul ministrului
educaiei naionale nr. 4990/1998, precum i orice alt dispoziie contrar.
Art. 3 Direcia General Management Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale i inspectoratele colare duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

MINISTRU,

PAVEL NSTASE

Nr. 3623 din data: 11.04.2017


Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3623/11.04.2017

METODOLOGIE
privind evaluarea anual a activitii manageriale desfurate
de directorii i directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1 Metodologia de evaluare anual a activitii manageriale desfurate de directorii i


directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar, denumit n continuare metodologie,
reglementeaz modalitatea de evaluare a activitii manageriale desfurate de persoanele care
ocup funcia de director i director adjunct n:
a) unitile de nvmnt preuniversitar de stat, centrele judeene de resurse i asisten
educaional/Centrul Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional, unitile de
nvmnt special, centrele colare pentru educaie incluziv, centrele colare, centrele de
excelen, palatele i cluburile copiilor, cluburile sportive colare, denumite n continuare uniti
de nvmnt de stat;
b) Palatul Naional al Copiilor;
c) unitile de nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite n continuare
uniti de nvmnt particular.

Art. 2 (1) Evaluarea anual a activitii manageriale desfurate de directorii i directorii adjunci
din unitile de nvmnt de stat se realizeaz de ctre inspectoratul colar. n cazul Palatului
Naional al Copiilor, evaluarea anual a directorului i a directorilor adjunci se realizeaz de
Ministerul Educaiei Naionale, prin direciile generale care coordoneaz nvmntul
preuniversitar.
(2) Pe baza fielor-cadru aprobate de Ministerul Educaiei Naionale, inspectoratele colare
elaboreaz/revizuiesc la nceputul anului colar fia de (auto)evaluare pentru director/director
adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar i, cu aprobarea consiliului de administraie al
inspectoratului colar, pot introduce noi criterii de performan, punctajele din fia de
(auto)evaluare fiind realocate n funcie de specificul unitii de nvmnt (nivel de nvmnt,
filier, nvmnt special, alternative educaionale).
(3) Evaluarea se declaneaz prin autoevaluare i se finalizeaz prin acordarea unui calificativ
anual sau pentru perioada aferent exercitrii funciei de conducere. Pentru evaluarea activitii
manageriale, perioada minim de ocupare a funciei de conducere este de 90 de zile
calendaristice.
(4) Dac o persoan a ocupat, pe parcursul unui an colar, mai multe funcii de conducere la
nivelul unei uniti de nvmnt sau la mai multe uniti de nvmnt, evaluarea se realizeaz
distinct pentru activitatea managerial desfurat n fiecare dintre funciile respective i pentru
fiecare unitate de nvmnt n parte i se finalizeaz cu acordarea unui punctaj distinct pentru
fiecare dintre perioadele n care a ocupat funciile de conducere respective. Punctajul final se
stabilete ca medie ponderat cu dou zecimale fr rotunjire a punctajelor obinute pentru fiecare
activitate evaluat, conform formulei:
f x p + f x p 2 + ... + f n x p n
P= 1 1 2 ,
f1 + f 2 + ... + f n

1
Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3623/11.04.2017

unde f1, f2, ... fn reprezint perioadele de exercitare a funciei de conducere (exprimate n zile
calendaristice), iar p1, p2, ... pn reprezint punctajele corespunztoare acestor perioade.

CAPITOLUL II
Desfurarea evalurii

Art. 3 (1) Evaluarea activitii manageriale desfurate de directorii i directorii adjunci din
unitile de nvmnt de stat este realizat de ctre o comisie de evaluare, organizat pe
subcomisii, constituit la nivelul inspectoratului colar, prin decizie a inspectorului colar
general, n urmtoarea componen:
(a) preedinte, inspector colar general adjunct/inspector colar;
(b) 4 membri n fiecare subcomisie inspectori colari pentru management instituional,
inspectori colari;
(c) 1-2 secretari, care asist la activitile comisiei, dar nu se implic n evaluarea candidailor
personal din aparatul propriu al inspectoratului colar.
(2) Numrul subcomisiilor se stabilete de ctre fiecare inspectorat colar, n funcie de numrul
directorilor i directorilor adjunci evaluai.
(3) n cazul Palatului Naional al Copiilor, evaluarea activitii manageriale desfurate de
directorul i directorii adjunci este realizat de ctre o comisie de evaluare constituit la nivelul
Ministerului Educaiei Naionale prin ordin de serviciu aprobat de secretarul de stat cu atribuii n
nvmntul preuniversitar, format din 5 inspectori/consilieri/experi/directori din cadrul
direciilor generale care coordoneaz nvmntul preuniversitar, dintre care unul are calitatea de
preedinte i 1 secretar.

Art. 4 (1) Evaluarea activitii manageriale desfurate de directorii i directorii adjunci din
unitile de nvmnt de stat i din Palatul Naional al Copiilor se realizeaz n urmtoarele
etape:
a) Autoevaluarea activitii manageriale este realizat de fiecare persoan care ocup/a ocupat
o funcie de conducere pe o perioad mai mare de 90 de zile, doar prin completarea Fiei de
(auto)evaluare i elaborarea raportului argumentativ prin care se motiveaz punctajele nscrise n
rubrica autoevaluare din fia de (auto)evaluare. Raportul argumentativ i Fia de (auto)evaluare,
n format letric se depun, conform procedurii de evaluare elaborate de fiecare inspectorat colar,
mpreun cu o copie a fiei postului la registratura inspectoratului colar. n cazul Palatului
Naional al Copiilor, documentele se depun, conform procedurii de evaluare elaborate de direcia
general care coordoneaz activitatea educativ extracolar din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale, la registratura ministerului.
b) Evaluarea de etap a activitii manageriale desfurate de directorii i directorii adjunci din
unitile de nvmnt de stat i din cadrul Palatului Naional al Copiilor se realizeaz conform
unei proceduri de evaluare i a unui calendar de desfurare a evalurii stabilite de inspectoratele
colare/Ministerul Educaiei Naionale, n aceast etap realizndu-se consultri cu personalul
didactic i nedidactic al colii/Palatului Naional al Copiilor, organizaia sindical din
coal/Palatul Naional al Copiilor, autoritile locale i directorul unitii de nvmnt n cazul
evalurii directorului adjunct i se elaboreaz un raport de etap.
c) Stabilirea punctajelor i acordarea calificativului pentru activitatea managerial desfurat
de directorii i directorii adjunci din unitile de nvmnt de stat i din Palatul Naional al
Copiilor este realizat de comisia de evaluare pe baza fielor de (auto)evaluare, a rapoartelor

2
Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3623/11.04.2017

argumentative i a rapoartelor de etap. Comisia de evaluare stabilete punctajele i calificativele


aferente i le consemneaz ntr-un raport justificativ. Raportul de etap i raportul justificativ,
mpreun cu fiele de evaluare completate i semnate de toi membrii comisiei, sunt naintate spre
aprobare inspectorului colar general,, respectiv directorului general al direciei generale care
coordoneaz activitatea educativ extracolar din cadrul Ministerului Educaiei Naionale, n
cazul Palatului Naional al Copiilor.
(2) n procesul de evaluare pot fi luate n considerare i rezultate ale altor evaluri externe din
perioada analizat prin diferite tipuri de inspecie (inspecie colar, evaluare instituional,
rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Educaiei Naionale, note informative etc.), dac
acestea exist i sunt corelate cu atribuiile din fia postului.

Art. 5 (1) Persoanele care au ocupat o funcie de conducere la nivelul unitilor de


nvmnt/Palatului Naional al Copiilor pe o perioad mai mare dect perioada minim
prevzut la art. 2 alin. (3) i care, la data evalurii, nu mai dein aceast funcie, sunt anunate n
scris, la adresa de domiciliu, de ctre inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale cu
privire la demararea procedurii de evaluare a activitii manageriale, pentru perioada n care au
ocupat funcia de conducere respectiv.
(2) Persoanele aflate n situaia prevzut la alin (1) vor solicita unitilor de nvmnt la care
au ocupat funcia de conducere, pentru perioada pentru care se face evaluarea activitii
manageriale, copii conform cu originalul ale documentelor pe care le consider necesare
motivrii punctajelor acordate n fia de (auto)evaluare i elaborrii raportului argumentativ.
Unitile de nvmnt au obligaia eliberrii n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la
nregistrarea cererii a copiilor conforme cu originalul dup documentele solicitate.
(3) Pentru persoanele care ocup o funcie de conducere n nvmntul preuniversitar sau care
se afl n situaia prevzut la alin (1) i care nu depun Raportul argumentativ i Fia de
(auto)evaluare, n format letric, mpreun cu o copie a fiei postului la registratura inspectoratului
colar/Ministerului Educaiei Naionale, evaluarea se realizeaz pe baza documentelor i a
informaiilor rezultate din consultri n cadrul evalurii de etap.

Art. 6 (1) Rezultatul evalurii se concretizeaz n acordarea calificativului anual, astfel:


a) 85 100 puncte: calificativul foarte bine;
b) 70 - 84,99 puncte: calificativul bine;
c) 60-69,99 puncte: calificativul satisfctor, situaie n care va avea loc monitorizarea-
reevaluarea la un interval de 3-6 luni;
d) sub 60 puncte: calificativul nesatisfctor.
(2) n situaia acordrii la evaluarea anual a calificativului nesatisfctor unui
director/director adjunct, acesta este eliberat din funcie i i nceteaz de drept contractul de
management educaional ncheiat cu inspectorul colar general/ministrul educaiei naionale.
(3) Persoana care a primit calificativul anual nesatisfctor nu va fi numit prin detaare n
interesul nvmntului n funcia de director/director adjunct.

Art. 7 (1) Pn la data de 30 septembrie a anului colar urmtor celui pentru care se face
evaluarea, inspectoratul colar, prin serviciul secretariat, transmite directorilor i directorilor
adjunci adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfurat n anul
colar precedent, nsoite de copii ale fielor de evaluare.
(2) n cazul Palatului Naional al Copiilor, Ministerul Educaiei Naionale, prin direcia general
care coordoneaz activitatea educativ extracolar, transmite directorului i directorilor adjunci,

3
Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3623/11.04.2017

pn la data de 30 septembrie a anului colar urmtor celui pentru care se face evaluarea,
calificativele acordate pentru activitatea desfurat n anul colar precedent, nsoite de copii ale
fielor de evaluare.

Art. 8 (1) Eventualele contestaii se adreseaz, n scris, consiliului de administraie al


inspectoratului colar, n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea rezultatelor evalurii.
(2) n cazul Palatului Naional al Copiilor, contestaia se adreseaz n scris, n termen de 5 zile
lucrtoare de la comunicarea rezultatelor evalurii, secretarului de stat cu atribuii n nvmntul
preuniversitar din cadrul Ministerului Educaiei Naionale, fiind nregistrat la registratura
Ministerului Educaiei Naionale.

Art. 9 (1) Comisia de contestaii, numit prin decizia inspectorului colar general, este format
din 3 inspectori colari, alii dect cei nominalizai n comisia de evaluare, iar unul dintre acetia
este preedinte i 1 secretar.
(2) Comisia de contestaii din inspectoratul colar preia toat documentaia aferent de la comisia
de evaluare i reevalueaz activitatea managerial a contestatarilor. Punctajul acordat se
consemneaz n Fia de (auto)evaluare.
(3) Punctajul final i calificativul sunt supuse aprobrii consiliului de administraie al
inspectoratului colar judeean/al Municipiului Bucureti, n prezena directorului/directorului
adjunct evaluat, i se comunic n scris contestatarului, nsoite de copia fiei de evaluare, n
termen de 3 zile lucrtoare de la data emiterii hotrrii.
(4) Hotrrea consiliului de administraie este definitiv i poate fi atacat numai la instana de
contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 10 (1) n cazul Palatului Naional al Copiilor, comisia de contestaii este format din 3
inspectori/consilieri/experi/directori din cadrul direciilor generale care coordoneaz
nvmntul preuniversitar, alii dect cei nominalizai n comisia de evaluare, i este aprobat de
secretarul de stat cu atribuii n nvmntul preuniversitar, iar unul dintre acetia este preedinte
i 1 secretar.
(2) Comisia de contestaii preia documentaia aferent, reevalueaz activitatea managerial a
contestatarilor n prezena directorului/directorului adjunct evaluat i decide asupra punctajului
final pe care-l consemneaz n fia de (auto)evaluare.
(3) Hotrrea comisiei de contestaii este definitiv i poate fi atacat numai la instana de
contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Ministerul Educaiei Naionale, prin direcia general care coordoneaz activitatea educativ
extracolar comunic n scris contestatarului punctajul final i calificativul, nsoite de copia
fiei de evaluare, n termen de 3 zile lucrtoare de la finalizrii reevalurii.

Art. 11 (1) n cazul unitilor de nvmnt particular, evaluarea anual a directorului i


directorilor adjunci se realizeaz de ctre o comisie numit de conducerea persoanei juridice
fondatoare, constituit din doi membri, dintre care unul are calitatea de preedinte, un
reprezentant al inspectoratului colar i 1 secretar care asist la activitile comisiei, dar nu se
implic n evaluarea candidailor.
.

4
Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3623/11.04.2017

(2) Rezultatul evalurii se concretizeaz n acordarea calificativului anual conform art. 6 alin.
(1).
(3) Eventualele contestaii se adreseaz, n scris, consiliului de administraie al unitii de
nvmnt particular, n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea rezultatelor evalurii. La
edina consiliului de administraie al unitii de nvmnt particular n care se analizeaz
contestaiile particip un reprezentant al inspectoratului colar, altul dect cel care a fcut parte
din comisia de evaluare, i directorul/directorul adjunct evaluat.
(4) Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt particular este definitiv i
poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea
prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(5) Punctajul final i calificativul se comunic n scris contestatarului, nsoite de copia fiei de
evaluare, n termen de 3 zile lucrtoare de la data hotrrii consiliului de administraie.

CAPITOLUL III
Dispoziii finale

Art. 12 Ministerul Educaiei Naionale i inspectoratele colare pot dispune evaluarea activitii
manageriale a persoanelor care ocup funcii de conducere n unitile de nvmnt
preuniversitar i pe parcursul anului colar, evaluare care se finalizeaz prin acordarea unui
calificativ pentru perioada evaluat, fr a fi necesar parcurgerea etapelor din prezenta
metodologie.

Art. 13 (1) Prin procedura/procedurile de evaluare, inspectoratul colar/direcia general care


coordoneaz activitatea educativ extracolar din cadrul Ministerului Educaiei Naionale
stabilete calendarul evalurii anuale a activitii manageriale desfurate de directorii i
directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar/Palatul Naional al Copiilor, precum
i instrumentele de evaluare (fie, chestionare, rapoarte tip etc.), cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii.
(2) Documentele care stau la baza evalurii anuale a activitii manageriale desfurate de
directorii i directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar se vor afia la sediul i
pe site-ul inspectoratului colar judeean/al Municipiului Bucureti i n cazul Palatului Naional
al Copiilor pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale pn la data de 30 octombrie, data anului
colar pentru care se face evaluarea, excepie fcnd anul colar 2016-2017:
a) Metodologia privind evaluarea anual a activitii manageriale desfurate de directorii i
directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar;
b) Fiele de (auto)evaluare;
c) Procedura/procedurile de evaluare anual a activitii manageriale desfurate de directorii i
directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar elaborat/elaborate de inspectoratul
colar.

Art. 14 Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezenta metodologie.

5
Anexa nr. 1

FIA CADRU DE (AUTO)EVALUARE-DIRECTOR


Numele i prenumele:____________________________________
Unitateade nvmnt:___________________________________
Perioada evaluat:_______________________________________

UNITATEADECOMPETEN
I. Proiectareastrategieidecoordonareidireciilordedezvoltareaunitiidenvmnt: 16 puncte
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
1.1. Stabilirea obiectivelor cuprinse n documentele manageriale strategice i 2
operaionale prin consultare/colaborare cu autoritile publice locale, cu
1. Asigurcorelarea consultarea partenerilor sociali, n conformitate cu specificul unitii de
obiectivelorunitiide nvmnt, ca parte integrant a strategiei educaionale i a politicilor
nvmntcucelestabilite la educaionale la nivelul inspectoratului colar i a programului de guvernare n
nivelnaionalilocal vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor instituiei , n
calitate de entitate finanat din fonduri publice:
Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naional de
nvmnt i a celui teritorial cu cele specifice unitii de nvmnt aa
cum sunt reflectate n proiectul colii i alte documente manageriale
Elaborarea proiectului de curriculum al colii privind:
o aplicarea curriculumului naional
o dezvoltarea regional/local de curriculum
o curriculumul la decizia colii
Elaborarea proiectului privind: activitatea extracurricular (extra-clasa i
extra-coal):
o concursurile colare la nivelul unitii
o simpozioane, conferine
Asigurarea coerenei ntre curriculumul naional i curriculum la decizia
colii
Asigurarea coordonrii ntre diferitele discipline/module/cadre didactice
Rezolvarea conflictelor de prioritate ntre reprezentanii diverselor
discipline n interesul copiilor/tinerilor
1.2. Validareaobiectivelorla nivelulConsiliuluideAdministraieiasigurarea
asumriiacestoradepersonalulunitiidenvmnt:
Crearea i dezvoltarea unei culturi organizaionale care promoveaz i
susine ncrederea, creativitatea i inovarea, munca de calitate, spiritul de
echipa i colaborarea
Aprecierea i recunoaterea meritelor i rezultatelor elevilor i ale
personalului
1
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
2.1. Elaborareai/saurevizuireametodeloriprocedurilorconsemnaten 8
documentelemanagerialenconcordancuprincipiileunuimanagementeficient:
Asigurmanagementul
2. Existena procedurilor operaionale care reglementeaz activitile
strategicioperaionalal
unitiidenvmnti principale ale fiecrui compartiment conform prevederilor legale
estedirectresponsabilde Existena autorizaiei sanitare, PSI etc., conform prevederilor legale
calitateaeducaieifurnizate Organizarea activitii de SSM conform legii
de unitateadenvmnt Organizarea activitii PSI i ISU conform legii
Organizarea colectivelor de elevi (clase, grupe de studiu)
Completarea la zi a documentelor colare
Calitatea activitii manageriale: stilul de conducere (managerul susine
implicarea personalului pentru dezvoltarea instituionala si creterea
calitii actului didactic, stimuleaz lucrul n echip, ia decizii corecte,
transparen n decizie, tact i implicare n gestionarea conflictelor, este
perceput ca leader i creeaz un climat adecvat), cu respectarea cerinelor
legale
2.2. Elaborareai/saurevizuireaproceduriledemonitorizareiautoevaluarea
activitiiunitiidenvmnt:
Existena documentelor de evaluare i analiz, la nivelul:
- Consiliului de administraie
- Consiliului profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice
- Compartimentelor funcionale
Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea educaiei
Existena instrumentelor de evaluare a calitii serviciilor educaionale i a
gradului de satisfacie a beneficiarilor (fie de evaluare, chestionare etc.)
Controlul i monitorizarea procesului instructiveducativ prin:
- numrul asistenelor la ore conform legislaiei (ore, catedre,
activiti extra-clas)
- activitile de formare organizate n unitatea de nvmnt
- ntlniri formale, informale cu cadrele didactice
- evaluri interne, simulri organizate la nivelul unitii de
nvmnt pentru stabilirea nivelului de pregtire a elevilor
- ntlniri cu elevii/prinii n vederea evalurii calitii procesului
de predare-nvare

2
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Funcionarea comisiei de asigurare a calitii la nivelul colii, conform
legii:
o asigurarea standardelor de funcionare ale unitii
o urmrirea i evaluarea continu a rezultatelor nvrii
o ntocmirea rapoartelor RAEI
Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calitii ofertei
educaionale i a programelor de mbuntire a calitii educaiei, cu
respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calitii n educaie
ntocmirea rapoartelor semestriale i anuale de activitate a unitii colare
Existena planurilor de msuri i dembuntire a deficienelor

2.3. Stabilirea obiectivelor, activitilor, responsabilitilor i termenelor de


realizare n PDI/PAS i n programele de dezvoltare a sistemelor de control
managerial, ,n acord cu codul de control intern :
Existena i calitatea documentelor de proiectare-planificare cu respectarea
prevederilor Legii educaiei naionale nr.1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare i a Regulamentului de organizare i funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar i ale ordinelor i
instruciunilorspecifice:
- la nivelul colii: programe manageriale anuale, rapoarte
semestriale, anuale, materiale de analiz
- la nivelul compartimentelor: planuri de activitate, rapoarte
semestriale, anuale, materiale de analiz
- la nivelul comisiilor metodice: planuri anuale, rapoarte semestriale
i anuale, materiale de analiz
Existena ofertei educaionale cu respectarea prevederilor Legii educaiei
naionale nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare
Existena strategiei de marketing educaional pentru unitatea colar cu
respectarea prevederilor Legii educaiei naionale nr.1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioarei a Legii nr. 87/2006 privind
asigurarea calitii n educaie
Componena, planificarea ntlnirilor, temele ntlnirilor, documente,
procese verbale, rapoarte de activitate, hotrri, anexe ale:
- Consiliul de administraie
- Consiliul profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice,cu respectarea prevederilor legislaiei n
vigoare
Implementarea controlului managerial intern conform prevederilor legale
Organizarea compartimentelor funcionale ale unitii colare decizii de
numire a persoanelor cu funcii/atribuii de conducere/coordonare
3
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Existenta documentelor legislative si a altor acte normative care
reglementeaz activitatea unitii, accesul personalului la aceste
documente
Constituirea comisiilor/stabilirea responsabililor pentru aplicarea normelor
I.S.U., N.S.S.M., P.S.I. cu respectarea prevederilor legele
3. Propuneinconsiliulde 3.1. Proiectareabugetuluiunitiidenvmnt,corelatcudomeniilede 2
administraie,spreaprobare,pr activitatei ale PDI/PAS, precum iasigurareaaprobriinC.A.:
oiectuldebugetcorelat cu Elaborarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli, pe surse de
domeniile de activitate i ale finanare, n conformitate cu prevederile legale
PDI/PAS Elaborarea Programului de achiziii publice, conform legii
ntocmirea documentaiei pentru primirea finanrii necesare lucrrilor i
obiectivelor de investiii
3.2. Realizarealisteideprioritiacheltuielilorcorespunztoareetapei,pe
principiilenecesitiiioportunitiii aprobareanconsiliulde
administraie,nconformitatecuprevederilelegale:
Repartizarea fondurilor alocate, conform legii, pe capitole de cheltuieli
i articole bugetare n conformitate cu legislaia n vigoare

4. Propuneinspectoratului 4.1. Fundamentareaplanuluidecolarizare pe analiza de nevoi realizat la 2


colar,spreaprobare, nivelul unitii/zonei i pe prevederile PRAI i PLAI
proiectulplanuluide 4.2. Elaborareaproiectuluiplanuluide colarizarela nivelulunitiide
colarizare,avizatde nvmnt
consiliuluideadministraie 4.3. Supunereaspreavizareconsiliuluideadministraie
aproiectuluiplanuluidecolarizarela nivelulunitiidenvmnt
Elaboreazproiectulde 5.1.ntocmireaproiectuluidencadrare: 2
5. ncadrarecupersonal ntocmirea corect a fiei de vacantare i prezentarea ei la termenul
didacticdepredare,precum stabilit serviciului Personal
ischemadepersonal ntocmirea corect a statului de funcii i prezentarea n termenul
didacticauxiliari stabilit la serviciul Plan
nedidacticile supune, ntocmirea corect a statului de personal i prezentarea n termenul
spreaprobare,consiliului stabilit la serviciului Plan
deadministraie 5.2.AsigurareaaprobriinC.A.a proiectuluidencadrare

4
Anexa nr. 1

II. Organizareaactivitilorunitiidenvmnt: 14puncte

PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. ntocmete, 1.1. Elaborareafielordepostale
conformlegii, fiele angajailornconformitatecuatribuiilepostuluiicu
posturilor pentru organigramaunitiidenvmnt. Existena fiei postului pentru fiecare
personaluldin subordine categorie de personal i pentru fiecare funcie
1.2.Repartizareaconcret 3
asarcinilor,potrivitatribuiilorcompartimenteloriposturilor. Realizarea
ncadrrii corecte pe post a cadrelor didactice i a personalului didactic
auxiliar i a personalului nedidactic
1.3 Realizarea ncadrrii corecte pe post a cadrelor didactice i a personalului
didactic auxiliar i a personalului nedidactic
Rspundede 2.1Selectareapersonaluluinconcordanculegislaian vigoare:
selecia, angajareai Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor i catedrelor vacante
ncetarea raporturilorde pentru personalul din subordine conform normelor legale
muncale personalului 2.2ncadrarea/angajareapersonaluluinconcordanculegislaian vigoare
dinunitate, precumide 2.3 ncadrarea n normativul de personal didactic i nedidactic
selecia personalului 2.4 ncheierea contractelor de munc cu personalul didactic i nedidactic,
2. nedidactic conform prevederilor legale n vigoare 2

ndeplinete 3.1.Gestionarea etapelordemobilitatea


atribuiile prevzutede personaluluididactic,nconformitatecuprevederileMetodologiei-
actele normativen vigoare cadruprivindmobilitateapersonaluluididacticdepredaredinnvmntulpreun
privind mobilitatea iversitar
personalului didactic
3. 2

4. Coordoneaz 4.1. Asigurareaobineriiautorizaiiloriavizelor 2


procesulde legalenecesarefuncionriiunitiide nvmnt:
obinerea autorizaiilor Existena autorizaiei sanitare, PSI etc., conform prevederilor legii
iavizelor legale necesare Organizarea activitii de SSM conform legii
funcionrii unitiide Organizarea activitii PSI i ISU conform legii
nvmnt

5
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
ncheierea de contracte 5.1. Existena contractelor ncheiate i derulate cu agenii economici, ONG i
cu agenii economici, alte organizaii privind derularea proiectelor
ONG i alte organizaii
privind derularea
proiectelor
5. 2
Lanseaz 6.1Implicareaunitiidenvmntnproiectedeparteneriatcuunitidenvm
proiectede parteneriatcu nt similaredinUniuneaEuropeansaudinaltezone:
unitide nvmnt Identificarea surselor de finanare i a posibilitilor de aplicare pentru
similaredin Uniunea proiecte europene i proiecte comunitare
6. Europeansau dinaltezone Existena unei planificri cu privire la accesarea proiectelor europene 3
Depunerea aplicaiilor pentru proiectele europene i a proiectelor FSE
Organizarea echipelor care lucreaz la proiecte: scrierea aplicaiilor,
implementarea proiectelor
Implementarea proiectelor aprobate i gestionarea corect a
documentelor
Elaborarea rapoartelor cu privire la calitatea proiectelor i a impactului
acestora n activitatea elevilor i cadrelor didactice
Oferirea cadrului logistic (spaii, aparatur, expertiz/consultan etc.)
pentru proiecte, programe

6
Anexa nr. 1

III. Conducerea/coordonareaactivitiiunitiidenvmnt: 16puncte

PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Implementeaz 1.1 Implementareaplanuluimanagerialprinalocarearesurselorumane, 2
planul materiale financiareplanificate:
1 managerialalunitii existena procedurilor de monitorizare a stadiului implementrii
denvmnt planului managerial
stabilirea msurilor remediale
1.2 Respectareatermenelorstabiliteprinplanulmanagerial

Stabilete,prin 2.1 Constituirea i emitereadeciziilordeconstituire a comisiilor i grupurilor 2


decizie,componena de lucru la nivelul unitii de nvmnt: cadre didactice, personal nedidactic,
catedreloricomisiilor prini, elevi,nbazahotrriiconsiliuluideadministraie
2 dincadrulunitiide 2.2 EmitereadecizieideconstituireacomisieiSCMIprinrespectareastandardelor
nvmnt,numete decalitate
coordonatorii 2.3Desemnareacoordonatorilor structurilor unitilor cu personalitate
structurilor care aparin de juridicnbazahotrriiconsiliuluideadministraie
unitatea de
nvmnt.nbaza
hotrriiconsiliuluide
Propuneconsiliuluide 3.1. Propunereaspreaprobareconsiliuluideadministraiea 1
administraie,spre ROFUIiRegulamentuluiintern
aprobare, Regulamentulde
3 organizarei
funcionarealunitii
denvmnt
Prezint,anual,un 4.1 Propunereaspreaprobareaconsiliuluideadministraiea raportului 1
raportasupracalitii privindcalitateaeducaiei
4
educaieinunitateade 4.2 Prezentarearaportului nconsiliulprofesoralin
nvmnt consiliulreprezentativalprinilor

7
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie

5
Elaboreaz 5.1. Activitateadendrumare,controlievaluarea activitilorsebazeazpe 4
instrumenteinternede utilizareaunorinstrumenteinternedelucru:
lucru,utilizaten Existena instrumentelor de evaluare a calitii serviciilor educaionale i a
activitateade gradului de satisfacie a beneficiarilor (fie de evaluare, chestionare etc.)
ndrumare,controli Controlul i monitorizarea procesului instructiveducativ prin:
evaluarea tuturor - numrul asistenelor la ore conform legislaiei (ore, catedre, activiti
activitilorcarese extra-clas)
desfoarinunitatea - activitile de formare organizate n unitatea de nvmnt
denvmnti le - ntlniri formale, informale cu cadrele didactice
supunespreaprobare - evaluri interne, simulri organizate la nivelul unitii de nvmnt
consiliuluide administraie pentru stabilirea nivelului de pregtire a elevilor
- ntlniri cu elevii/prinii n vederea evalurii calitii procesului de
predare-nvare
Funcionarea comisiei de asigurare a calitii la nivelul colii, conform Legii
nr. 87/2006 privind asigurarea calitii n educaie:
- asigurarea standardelor de funcionare ale unitii
- urmrirea i evaluarea continu a rezultatelor nvrii
- ntocmirea rapoartelor RAEI
Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calitii ofertei
educaionale i a programelor de mbuntire a calitii educaiei, cu
respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calitii n educaie
ntocmirea rapoartelor semestriale i anuale de activitate a unitii colare
Existena planurilor de msuri i mbuntire a deficienelor

8
Anexa nr. 1
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Asigur,prinefii 6.1 Procurarea documentelor curriculare si a bazei logistice necesare: 4*
catedrelori responsabilii manuale, auxiliare curriculare
comisiilormetodice, cri pentru bibliotec
aplicareaplanuluide logistica
nvmnt,a 6.2 Verificareaaplicriiplanurilor-cadrudenvmnt
6
programelorcolarei 6.3Verificarea i avizareaplanificrilorcalendaristicealecadrelordidactice i ale
ametodologieiprivind comisiilor metodice
evaluarearezultatelor 6.4 Analizarearezultatelorcolarealeelevilor:
colare Elaborarea/operaionalizarea criteriilor de monitorizare i evaluare a calitii
educaiei colare
Analizarea rezultatelor la testele iniiale, evaluri, simulri i propunerea
soluiilor de mbuntire
Analizarearezultatelor obinute la evaluarea naional/bacalaureat
Analizarearezultatelor obinute la olimpiadele i concursurile colare
recunoscute de inspectoratul colar sau Ministerul Educaiei Naionale

Controleaz,cu 7.1Efectuarea de asistenelaore, cel puin una pe semestru la fiecare cadru 2


sprijinulefilorde didactic
catedra/responsabililor 7.2Verificareadocumentelecolarealecadrelordidactice i comisiilor
comisiilormetodice, 7.3Participarealaactivitieducativeextracolare
calitateaprocesului
instructiv-educativ,
7
prinverificarea
documentelor,prin
asistenelaoreiprin
participrila diverse
activitieducative
extracurricularei
extracolare.
ncursul unuiancolar,
directorulefectueaz
sptmnal4 asistene
laoreledecurs,astfel nct
fiecarecadru
didacticsfieasistat

9
IV. Motivarea/antrenareapersonaluluidinsubordine: 8puncte
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Coordoneaz 1.1. Promovarea 2
comisiade isalarizareapersonaluluicurespectareaprevederilorlegalenvigoare. Realizarea
salarizareiaprob trecerea procedurilor de evaluare si promovare a personalului
personaluluisalariat al
unitiide nvmnt,delao
1. gradaiesalarialla
alta,ncondiiile prevzutede
legislaian
vigoare

Rspundede 2.1. Evaluareaanual a activitiipersonaluluiunitiidenvmntpebaza 2


evaluareaperiodic fielor/procedurilorexistente,curespectareametodologiilornvigoare,
imotivarea personalului n conformitate cu atribuiile i sarcinile din fia postului
2.
2.2. P reocupareademotivareapersonaluluiinndcontde
rezultateleevalurilor:
Repartizarea echitabil i n conformitate cu criteriile naionale i locale, a
stimulentelor materiale i morale stabilite prin lege pentru personalul
unitii
Stimularea prin mijloace materiale i morale, a formrii, autoformrii i
dezvoltrii profesionale.
2.3 Asigurarea cadrului instituional pentru participarea personalului la
procesul decizional prin colectivele i organele de conducere colectiv
existente: colectivele de catedr, Consiliul de Administraie i Consiliul
Profesoral
2.4 Asigurarea condiiilor de perfecionare profesional a personalului,
conform prevederilor legislaiei n vigoare

Apreciaz 3.1Participarealainspeciilede specialitatepentruacordareagradelordidactice 2


personaluldidactic 3.2ntocmireaaprecieriipentrucadreledidacticecaresolicitnscrierealaconcurs
depredareide ul pentruobinereagradaieide merit
3. instruirepractic,la
inspeciilepentru
obinereagradelor
didactice,precumipentruacor
darea

10
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
gradaiilordemerit

Informeaz 4.1. 2
inspectoratulcolar Propunereaconfeririidedistinciiipremiipentrupersonaluldidacticdinunitatea
cuprivirela rezultatelede denvmnt
excepieale personalului
didactic,pecarel
propunepentru conferirea
4.
distinciilori
premiilor,conform
prevederilorlegale

11
V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activitilor din unitatea de nvmnt: 30 puncte
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Coordoneazi 1.1 2
rspundede Colectareadatelorstatisticepentrusistemulnaionaldeindicatoripentrueducaie
colectareadatelor i monitorizarea introduceriidatelenSIIIR, n termenele solicitate
statisticepentru
sistemulnaionalde 1.2 Monitorizarea gestionriibazelordedatespecificeunitiidenvmnt
indicatoripentru
educaie,pecarele transmite
inspectoratului
1.
colarirspunde
deintroducerea
datelorinSistemul
deInformaii Integratal
nvmntuluidinRomani
Asigurarhivarea 2.1. Monitorizarea arhivrii i pstrrii documentelor colare oficiale, cu 2
documentelor respectarea legii
oficialeicolare,
rspundede ntocmirea, 2.2 Monitorizarea, ntocmirea, completarea i gestionarea documentelor
eliberarea, reconstituirea, colare, cu respectarea legislaiei n vigoare
anularea,
2. completareai
gestionareaactelor de
studiiia documentelorde
evidencolar

12
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Realizeaz procedurile 3.1 Asigurrespectareaprevederilorlegalensoluionarea abaterilor disciplinare, 3
disciplinare i de de rezolvare a petiiilornregistratela nivelulunitiidenvmnt
rezolvare a contestaiilor,
3.
conform prevederilor
Legii nr. 53/2003, cu
modificrile i
completrile ulterioare i
a Legii educiei naionale
nr. 1/2011, cu
modificrile i
completrile ulterioare

Aplicsanciunile 4.1RespectareaROFUIP i 2*
prevzutede regulamentulde ROFUIncazulabaterilordisciplinaresvritedeelevi
organizarei funcionarea
unitilorde nvmnt
preuniversitaride
regulamentulinternpentruab
4.
aterile disciplinare
svritedeelevi*
Asiguraplicareai 5.1.AsigurareainstruiriipersonaluluiprivindnormeledeSSM 1
respectarea normelorde
5. sntatei securitaten 5.2. Asigurarea asistenei sanitare i a condiiilor optime de munc, conform
munc normelor de SSM

Monitorizeaz 6.1Monitorizareaaplicrii planuluidedezvoltarepersonala debutanilor. 2


activitateacadrelor 6.2Consiliereaprofesional a cadrelordidacticedebutante
didacticedebutante 6.3Organizarea activitiidementoratnunitateadenvmnt
6. isprijin
integrareaacestora
incolectivulunitii
denvmnt

13
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Rspundede 7.1 Stabilirea, prin decizie, a responsabilului cu manualele 1
asigurarea 7.2. Identificareai comunicareanecesaruluidemanuale ctre inspectoratul
manualelorcolare colar/Ministerul Educaiei Naionale
pentrueleviidin 7.3 Monitorizareadistribuiriimanualelorctreelevi
nvmntul obligatoriu, 7.4Controlarearecuperriimanualelorlasfritulanuluicolar
conform
prevederilorlegale. Asigur
7. personalului
didacticcondiiile
necesarepentru
studiereaialegerea
manualelorpentru elevi

Rspundede 8.1. Coordonareacomisieideacordareaburselorcolare: 2*


stabilirea necesaruluide Alocarea burselor i distribuirea alocaiilor de stat pentru copii, a
bursecolareia abonamentelor gratuite i a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege
altorfacilitila
8. nivelulunitiide
nvmnt,
conformlegislaiei 9.1. ncadrareanbugetulaprobat alunitiidenvmnt: 2
Rspundede ncadrareain
Realizarea execuiei bugetare, n conformitate cu prevederile legale
bugetulaprobatal
Administrarea eficienta a resurselor materiale
9. unitiide nvmnt
ncheierea exerciiului financiar, cu respectarea normelor legale referitore
la destinaia fondurilor, n conformitate cu legislaia n vigoare
ntocmirea documentelor i a rapoartelor tematice curente i speciale,
cerute de inspectoratul colar, Ministerul Educaiei Naionale sau alte
instituii abilitate prin lege

14
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
2
Sepreocupde
10.1.
atragereaderesurse
Atragereaiutilizarearesurselorextrabugetare,curespectareaprevederilorlegale
10. extrabugetare,cu
:
respectarea
Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritilor stabilite n
prevederilorlegale
proiectele i programele colii i n bugetul de venituri i cheltuieli
Evaluarea realizrii planului de achiziii i al utilizrii fondurilor
extrabugetare
Asigurarea de servicii (consultan i expertiz, baz logistic, micro-
producie, oferirea de spaii pentru diverse activiti etc.) n contrapartid
pentru organizaii, ca surse alternative de finanare
2
Rspundede
11.1Respectareastandardelordedotare minimala unitiidenvmnt
realizarea,
11.2 Existenta si funcionarea comisiei de recepie a bunurilor materiale
utilizarea,pstrarea,
11.3 Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului unitii, cu respectarea
completareai
legii
11. modernizareabazei
11.4Preocuparea privind
materialea unitii
utilizarea,pstrarea,completareaimodernizareabazei materialea
denvmnt
unitiidenvmnt
12.1. Respectareatermenelorilegalitateancasriiveniturilor 1
Urmretemodul
12. dencasarea veniturilor

13.1. ntocmireadocumentelorlegaleprivindmanagementulfinanciar 2
Rspundenceeace
Monitorizarea ntocmirii documentelor legale privind execuia financiar
privetenecesitatea,oportunit
13. 13.2 Urmrete aprobarea deciziilor de natur financiar n consiliul de
ateai legalitateaangajrii i
administraie, numai dupa precizarea temeiului legal in vigoare
utilizrii creditelorbugetare,
nlimitaicu
destinaiaaprobate
prinbugetul propriu
14.1Asigurareaniveluluioptimprivindpstrareaintegritiiifuncionalitateabu 2
Rspundede
nuriloraflatenadministrare
integritateaibuna
14.2Asigurareaniveluluisatisfacieibeneficiarilorprivinddotareaifuncionalitat
14. funcionarea
eabunuriloraflatenadministrare
bunuriloraflaten
administrare

15
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
15.1Asigurarearespectriilegiinntocmireadocumentelorfinanciarcontabile. 2
Rspundede
Arhivarea i pstrarea documentelor financiar-contabile conform
organizareai inerealazia
prevederilor legale:
contabilitiii
Asigurarea transparenei n elaborarea i execuia bugetar
prezentareala termena
15.2Supunerea spre aprobareaconsiliuluideadministraiea
bilanurilor contabileia
15. raportuluideexecuiebugetar
conturilorde
execuiebugetar
16.1. Asigurareantocmiriicorecteila termena statelordeplat 2
Rspundede
ntocmireacorect ila
termena statelorlunarede
16.
plata drepturilor salariale

16
VI. Relaiidecomunicare: 10 puncte
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
1.1. 3
Rspundede
Asigurareacomunicriiifluxuluiinformaionallanivelulunitiidenvmnt,c
transmitereacorect ila
onformprocedurilor
1. termena
1.2. ntocmirea documentelor i a rapoartelor tematice curente i speciale,
datelorsolicitatede
cerute de inspectoratul colar, Ministerul Educaiei Naionale sau alte instituii
inspectoratulcolar
abilitate prin lege
1.3. Respectareatermenelorderaportarea
datelorsolicitatedeinspectoratulcolar

Raporteazn 2.1. Respectareaproceduriidecomunicareintraiinterinstituional 1


timpulcelmai scurt
oricesituaiede
2. natursafecteze
procesulinstructiv
educativsau imagineacolii

Colaboreazcu 3.1.Dezvoltareaimeninerealegturiicu autoritileadministraieipublicelocale 3


autoritile administraiei 3.2.Consultareareprezentanilorpriniloriai elevilor
publicelocalei 3.3.Colaborarea
consultpartenerii socialii cuorganizaiineguvernamentaleialteinstituiialesocietiicivile,
3. reprezentanii prinilori cuinstituiidespecialitatenvedereaschimbuluideinformaiiiastabiliriide
elevilor activiticomune
3.4. Organizarea de ntlniri periodice cu reprezentanii comunitii locale:
membri n organele alese de conducere de la nivel local, prini, oameni de
afaceri, reprezentani ai Bisericii i ai organizaiilor culturale etc., privind
creterea adecvrii ofertei educaionale a colii la specificul comunitar

17
PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie
Aprobvizitarea 4.1. Elaborarea procedurii deaccesnunitateadenvmnt 1
unitiide 4.2. Comunicareacu mass-mediarespectndprincipiultranspareneiiasigurrii
nvmntdectre accesuluila informaiideinterespublic
persoanedinafara
unitii,inclusivde
ctrereprezentani
aimass-media(fac
excepiedela
aceastaprevedere
4.
reprezentanii
instituiilorcudrept
dendrumarei
controlasupra
unitilorde
nvmnt,precum
ipersoanelecare
participalaprocesul
Seconsultcu 5.1.Respectareaprevederilorlegalenprocesuldeconsultarea 1
reprezentanii reprezentanilororganizaiilorsindicalereprezentativela nivelde
organizaiilor sindicale sectordeactivitatenvmntpreuniversitar
reprezentativela nivelde 5.2. Organizarea i funcionarea comisiei paritare la nivel de unitate
5. sectorde activitate
nvmnt preuniversitar

Manifestloialitate 6.1. Promovarea imaginiiunitiidenvmnt,prinactivitispecifice, la 1


6. fadeunitateade nivellocal,judeean/naional
nvmnt

18
VII. Pregtireprofesional: 6puncte

PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERII DE PERFORMAN PUNCTAJ
ATRIBUII EVALUATE
crt. I INDICATORI DE CALITATE MAXIM Autoevaluare Evaluare Contestaie

Monitorizeaz 1.1.
activitateade ntocmireaanalizeinevoilordeformareprofesionalprinraportarelacompetenel
formarecontinua enecesarerealizriisarcinilorinclusenfiapostului
1. 1.2. Implementarea planuluideformareexistentn unitateadenvmnt 2
personaluluidin unitate
1.3. Selectareapersonaluluipentrucareseimpuneparticiparealaformede
perfecionare/formarepebazaunorcriteriispecifice itransparente
1.4. Evaluarea periodic a
eficieneiactivitiideperfecionare/formareiidentificareamsurilordeameliora
Coordoneaz 2.1AsigurareaaprobriiPlanuluideformare/dezvoltareprofesionalnconsiliuld
2. realizareaplanurilor eadministraiealunitiidenvmnt
deformare profesional 2.2Participarealacursurideformare/dezvoltareprofesional 3

Monitorizeaz 3.1 Asigurareaimplementriioptimea planurilordeformareprofesionala


implementarea planurilorde personaluluididacticdepredare,didactic-auxiliari nedidactic
formare profesionala
personalului
3. 1
didacticdepredare, didactic-
auxiliari nedidactic
Total punctaj: 100

* Inspectoratul colar va decide redistribuirea punctajelor n funcie de specificul unitii de nvmnt

Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat,

85 100 puncte: calificativul Foarte bine; Numele i prenumele: ___________________________________


70 - 84,99 puncte: calificativul Bine; Semntura: ____________________________________________
60 69,99 puncte: calificativul Satisfctor;
sub 60 puncte: calificativul Nesatisfctor. Data: _________________________________________________
19
Comisia de evaluare, Comisia de contestaii,

Preedinte, Numele i prenumele: _____________________________ Numele i prenumele: ______________________________


Semntura: ______________________________________ Semntura: __________________________________________
Membri, 1. Numele i prenumele: ___________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: ______________________________________ Semntura: __________________________________________
2. Numele i prenumele: ____________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: ______________________________________ Semntura: __________________________________________
3. Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: ______________________________________
4. Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: ______________________________________
Secretari, 1. Numele i prenumele: ___________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: ______________________________________ Semntura: __________________________________________
2. Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: _______________________________________

20
Anexa nr. 2
FIA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT

Numele i prenumele:______________________________________
Unitatea de nvmnt: _____________________________________
Perioada evaluat: _________________________________________
UNITATEA DE COMPETEN

I. Proiectarea strategiei de coordonare i direciilor de dezvoltare a unitii de nvmnt: 15 puncte


PUNCTAJ ACORDAT
Nr. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN PUNCTAJ Autoevaluare Evaluare Contestaie
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM
1.1. Particip, n colaborare cu directorul, la
elaborareaPlanului de dezvolatare instituional i a
Planului managerial al unitii de nvmnt prin
corelarea cu planul managerial al inspectoratului colar
1.2. Particip, n colaborare cu directorul, la elaborarea
Colaboreaz cu directorul unitii de
planului managerial al unitii de nvmnt prin
nvmnt la conceperea planului
operaionalizarea direciilor de aciune stabilite la nivelul
1. managerial propriu n concordan cu 3
inspectoratului colar
planul de dezvoltare instituional
1.3. Particip, n colaborare cu directorul, la elaborarea
documentelor manageriale ale unitii de nvmnt prin
raportarea la indicatorii cuantificabili de realizare
1.4. Particip, n colaborare cu directorul, la elaborarea
documentelor manageriale ale unitii de nvmnt prin
precizarea i planificarea tuturor resurselor necesare
2.1. Particip, n colaborare cu directorul, la elaborarea
documentelor de proiectare
Colaboreaz cu directorul unitii de
2.2. Particip, n colaborare cu directorul, la proiectarea
nvmnt la elaborarea materialelor de
documentelor de planificare
2. proiectare, planificare i evaluare a 3
2.3. Particip, n colaborare cu directorul, la proiectarea
activitii desfurate n unitatea de
elementelor de evaluare a activitii din unitatea de
nvmnt
nvmnt

Colaboreaz cu directorul colii, consiliul 3.1. Particip, n colaborare cu directorul, la alctuirea i


de administraie i consiliul profesoral la promovarea ofertei educaionale
3. alctuirea i promovarea ofertei 3
educaionale privind planul de colarizare
pentru anul colar urmtor

1
Anexa nr. 2
4.1.Particip, n colaborare cu directorul, la elaborarea
Realizeaz mpreuna cu directorul proiectul proiectului de ncadrare cu personal didactic de predare
4. de ncadrarecu personal didacticdin unitatea al unitii de nvmnt 3
de nvmnt

5.1. Proiectez/planific stagiile de pregtire practic


Planific stagiile de pregtire practic
5. sptmnal/comasat/laboratoarele 3
tehmice de profil

II. Organizarea activitilor unitii de nvmnt: 15puncte


PUNCTAJ ACORDAT
Nr. CRITERIILE DE PERFORMAN PUNCTAJ Evaluare
ATRIBUII EVALUATE Autoevaluare Contestaie
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM
1.1. Particip, n colaborare cu directorul, la organizarea
1. Rspunde, alturi de directorul unitii de activitilor unitii de nvmnt, conform obiectivelor
5
nvmnt, de asigurarea desfurrii stabilite n documentele manageriale
procesului instructiv-educativ
Organizeaz examenele, olimpiadele i 2.1. Asigur resursa uman i material pentru desfurarea
2.
concursurile colare care se desfoar la examenelor, olimpiadelor i concursurilor colare 5*
nivelul unitii de nvmnt
Elaboreaz o planificare a asistenelor, n
concordan cu planul managerial al unitii 3.1.Planific semestrial asistenele la ore
3. de nvmnt, aprobat de director, astfel
2
nct s se realizeze asistene la ore, iar
fiecare cadru didactic s fie asistat cel putin o
data pe semestru
nlocuiete directorul i ndeplinete 4.1. Exercit atribuiile delegate pe baza deciziei directorului
4. atribuiile delegate pe o perioad determinat 3
n lipsa directorului, n baza unei decizii

III. Conducerea/coordonarea activitii unitii de nvmnt: 20 puncte


Nr. PUNCTAJ ACORDAT
PUNCTAJ
crt. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN Autoevaluare Evaluare Contestaie
MAXIM
UTILIZATE N EVALUARE
Coordoneaz activitile de realizare a ofertei 1.1 Centralizeaz documentaia specific disciplinelor
1 2*
colii pentru disciplinele opionale

2
Anexa nr. 2
opionale/curriculumul n dezvoltare local
(CDL)
Coordoneaz, alturi de directorul unitii 2.1 Realizeaz graficul pregtirii
colare i cadrele didactice responsabile,
activitile de pregatire organizate pentru
2 2*
elevii care particip la olimpiade, concursuri
pe discipline de nvmnt, examene
naionale
Rspunde de examene, de situaii nencheiate, 3.1 Verific existena deciziilor de numire a comisiilor, a
corigene i diferene, la solicitarea cataloagelor de examen, a subiectelor i biletelor pentru
3 3*
directorului examenele orale i nregistrarea rezultatelor n documentele
colare
Coordoneaz, alturi de directorul unitii 4.1 Verific actualizarea datelor n bazele de date specifice
colare i de membrii consiliului de unitii de nvmnt
4 administraie ntocmirea bazelor de date i a 3
situaiilor statistice la nivelul unitii de
nvmnt
Coordoneaz, ndrum i monitorizeaz 5.1 Gestioneaz implementarea SCMI prin respectarea
implementarea i dezvoltarea sistemului de standardelor de calitate
control intern managerial (SCMI) din cadrul 5.2 Implementeaz i asigur revizuirea periodic a
unitii colare procedurilor privind controlul intern al unitii de nvmnt,
5 conform legislaiei n vigoare 10
5.3 Asigur existena fielor/formularelor de identificare,
descriere i evaluare a riscurilor
5.4 Asigur existena registrului riscurilor la nivelul unitii.
5.5 Identific i inventariaz funciile sensibile

3
Anexa nr. 2
IV. Motivarea/antrenarea personalului din subordine: 5 puncte
PUNCTAJ ACORDAT
PUNCTAJ
Nr. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN Autoevaluare Evaluare Contestaie
MAXIM
crt. UTILIZATE N EVALUARE
Se preocup de atragerea de resurse 1.1 Asigur parteneriate n vederea obinerii de fonduri
1. extrabugetare, precum: sponsorizri, donaii, extrabugetare/materiale/echipamente/servicii/premii pentru
5
consultan, colectare de materiale i lansare susinerea activitilor colare i extracolare
de proiecte cu finanare intern sau extern

V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activitilor din unitatea de nvmnt: 25puncte


Nr. PUNCTAJ ACORDAT
crt. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN PUNCTAJ Autoevaluare Evaluare Contestaie
UTILIZATE N EVALUARE MAXIM*
Urmrete prin responsabilii ariilor
curriculare/efi de catedr, aplicarea 1.1 Verific aplicarea planurilor-cadru de nvmnt
planurilor-cadru de nvmnt, a 1.2 Verific planificrile calendaristice ale cadrelor didactice
programelor colare i a metodologiei privind 3
1.
evaluarea rezultatelor colare;
2.1 Analizeaz rezultatele colare ale elevilor
Controleaz, cu sprijinul responsabililor
2. 3
ariilor curriculare/efilor de catedr, calitatea
procesului instructiv-educativ
Rspunde, alturi de directorul unitii de 3.1 Asigur completarea carnetelor individuale de protecie a
nvmnt, de respectarea normelor de igien muncii
3. colar, de protecie a muncii, de protecie 3.2 Monitorizeaz graficul de instruire NTSM i PSI 2
civil si de paz contra incendiilor n ntreaga 3.3 Coordoneaz exerciiile de evacuare n caz de cutremur
instituie sau incendiu
Colaboreaz la elaborarea diverselor 4.1 ntocmete instrumente de evaluare a activitilor specifice
instrumente de evaluare a activitii unitii de nvmnt
4. 2
personalului didactic de predare, didactic
auxiliar i nedidactic
5.1 ntocmete graficul serviciului pe coal pentru
Verific, alturi de directorul colii,
personalul didactic
5. efectuarea serviciului pe coal de ctre 2
5.2 Realizeaz planificarea elevilor pentru serviciul pe coal
personalul didactic i de ctre elevi
.
6. Colaboreaz la elaborarea i/sau modificarea 6.1 Asigur existena i completarea fielor de evaluare a 2

4
Anexa nr. 2
fiei postului angajailor/fiei de evaluare personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic
anual a personalului

7.1 ntocmete situaia inseriei absolvenilor n forma


Monitorizeaz inseria absolvenilor pe piaa superioar de nvmnt/piaa muncii
7. 3*
muncii.

8.1 Verific completarea condicilor de prezen


Consemneaz n condica de prezen
absenele i ntrzierile la ore ale personalului
8. 3
didactic de predare, precum i ale
personalului didactic auxiliar i nedidactic

9.1 Realizeaz repartizarea elevilor pentru efectuarea orelor de


instruire practic la ateliere coal/ageni economici
9. Monitorizeaz instruirea practic 3*
9. Verific periodic prezena elevilor la orele de instruire
practic
10.1 Asist la ore de curs conform graficului pe coal i
mpreun cu directorul unitii de nvmnt completeaz fiele de asisten corespunztoare
1
se ocup de problemele legate de asistene la 2
0,
ore i prezena personalului didactic la ore

VI. Relaii de comunicare: 10puncte


PUNCTAJ ACORDAT
Nr. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN PUNCTAJ Autoevaluare Evaluare Contestaie
crt. UTILIZATE N EVALUARE MAXIM
1.1 Urmrete actualizarea informaiei pe site-ul unitii
Dispune afiarea noutilor legislative la colare
1. 1.2 Asigur existena documentelor legislative la punctul de 2
avizierele colii
documentare i informare al unitii de nvmnt
Mediaz/negociaz/rezolv strile 2.1 Urmrete rezolvarea petiiilor/reclamaiilor/sesizrilor
conflictuale sau accidentele de munc la ntregistrate n unitatea de nvmnt
2. 2
nivelul unitii i informeaz directorul de 2.2 Mediaz eventuale conflicte intrainstituionale
modul n care a soluionat fiecare problem
3. Informeaz toate categoriile i organizaiile 3.1 Verific afiarea ofertei educaionale pe site-ul unitii de 2

5
Anexa nr. 2
interesate beneficiare n legatur cu oferta nvmnt i la avizier
educaional a colii 3.2 Iniiaz activiti de promovare a imaginii unitii de
nvmnt
Dezvolt, alturi de directorul unitii de 4.1 Iniiaz proiecte de parteneriat cu diverse organizaii,
nvmnt i membrii consiliului de comunitatea local, mediul local de afaceri
4. administraie, relaii de parteneriat cu diverse 2
organizaii, comunitatea local, mediul local
de afaceri
Asigur, alturi de directorul unitii de 5.1 Completeaz i centralizeaz contractele dintre unitatea de
nvmnt i de membrii consiliului de nvmnt i prini
administraie, cadrul organizatoric i 5.2 ntocmete graficul lectoratelor cu prinii
5. 2
faciliteaz relaiile de parteneriat dintre 5.3 Asigur colaborarea dintre consiliul reprezentativ al
unitatea colar i prinii/familiile elevilor* prinilor i reprezentanii unitii de nvmnt

VII. Pregtire profesional: 10 puncte


Nr. PUNCTAJ ACORDAT
crt. ATRIBUII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMAN PUNCTAJ Autoevaluare Evaluare Contestaie
UTILIZATE N EVALUARE MAXIM
1.1. Monitorizeaz aplicarea planului de dezvoltare personal
a debutanilor
Sprijin i consiliaz profesorii debutani n
1.2. Consiliaz profesional cadrele didactice debutante. 6
1. formarea lor
1.3. Monitorizeaz activitatea de mentorat n unitatea de
nvmnt
Apreciaz, alturi de directorul unitii 2.1. Particip la inspeciile de specialitate pentru acordarea
colare i responsabilii catedrelor/comisiilor gradelor didactice
2. metodice/efiilor de catedr, personalul 2.2 ntocmete aprecieri pentru cadrele didactice care solicit
4
didactic de predare i instruire practic, la nscrierea la concursul pentru obinerea gradaiei de merit
inspeciile pentru obinerea gradelor didactice
i acordarea gradaiilor de merit.
Total punctaj 100

*Inspectoratul colar va decide redistribuirea punctajelor n funcie de specificul unitii de nvmnt

Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat,

6
Anexa nr. 2

85 100 puncte: calificativul Foarte bine; Numele i prenumele: ______________________________


70 - 84,99 puncte: calificativul Bine; Semntura: __________________________________________
60 69,99 puncte: calificativul Satisfctor;
sub 60 puncte: calificativul Nesatisfctor. Data: __________________________________________________

Comisia de evaluare, Comisia de contestaii,

Preedinte, Numele i prenumele: ______________________________ Numele i prenumele: ______________________________


Semntura: __________________________________________ Semntura: __________________________________________
Membri, 1. Numele i prenumele: ___________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: __________________________________________ Semntura: __________________________________________
2.Numele i prenumele: ____________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: __________________________________________ Semntura: __________________________________________
3. Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: __________________________________________
4. Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: __________________________________________
Secretari, 1. Numele i prenumele: ___________________________ Numele i prenumele: ______________________________
Semntura: __________________________________________ Semntura: __________________________________________
2.Numele i prenumele: ____________________________
Semntura: __________________________________________

7
Anexa nr. 3
FIA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE/CMBRAE

Numele i prenumele: __________________________________________


Unitatea de nvmnt: CJRAE/CMBRAE _________________________
Perioada evaluat: _____________________________________________

Nr. Funcia Atribuii din fia postului Indicatori de performan Punctaj Punctaj acordat
crt. managerial maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
I. ORGANIZARE: 30 puncte
1 Proiectare Este reprezentantul legal al Decizia de numire pe post
CJRAE/CMBRAE i realizeaz Contractul de management
conducerea executiv a acestuia educaional
Contractul de management
administrativ-financiar
Coordoneaz elaborarea proiectului PDI aprobat/revizuit
de dezvoltare instituional a
CJRAE/CMBRAE, prin care se Analiza de nevoi
stabilete politica educaional a
acestuia;
Asigur managementul operaional Planul operaional
al CJRAE/CMBRAE i este direct
responsabil de calitatea serviciilor Planul managerial
educaionale specializate furnizate

Elaboreaz instrumente interne de Proceduri i instrumente de lucru;


lucru, utilizate n activitatea de
ndrumare, control i evaluare a Proceduri specifice n vederea
tuturor activitilor care se respectrii i aplicrii normelor de
desfoar n cadrul sntate i securitate n munc;
CJRAE/CMBRAE i le supune spre
aprobare consiliului de Proceduri aferente controlului intern
administraie; managerial.
Elaboreaz i propune consiliului de ROF, RI aprobate/revizuite
administraie, spre aprobare,
regulamentul de organizare i
funcionare i regulamentul intern al
CJRAE/CMBRAE;

1
Anexa nr. 3
Aprob graficul monitorizrilor Graficul monitorizrilor activitilor
activitilor profesorilor consilieri profesorilor consilieri colari i al
colari i al profesorilor logopezi de profesorilor logopezi aprobat n
ctre responsabilii de comisii consiliul de administraie.
metodice, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare;
Elaboreaz proiectul de ncadrare cu Proiectul schemei de ncadrare a
personal didactic de predare, personalului didactic aprobat
precum i schema de personal
didactic auxiliar i nedidactic i le Statul de personal didactic auxiliar i
supune, spre aprobare, consiliului de nedidactic aprobat
administraie;
2 Organizare Solicit inspectoratului colar, Solicitri scrise i nregistrate adresate
consiliului local/consiliului inspectoratului colar i consiliului
judeean, desemnarea local/consiliului judeean n vederea
reprezentanilor n consiliul de desemnrii reprezentanilor n
administraie al CJRAE/CMBRAE; consiliul de administraie al
CJRAE/CMBRAE;
Rspunde de transmiterea corect i Documente oficiale care atest
la termen a informaiilor solicitate transmiterea la termen a informaiilor
de inspectoratul colar, MEN i alte solicitate
instituii
Monitorizeaz realizarea unor baze Baze de date actualizate privind
de date privind tipurile de servicii tipurile de servicii educaionale
educaionale furnizate furnizate beneficiarilor;
beneficiarilor;
n exercitarea atribuiilor i a Decizii i note de serviciu ntocmite
responsabilitilor stabilite, n conformitate cu legislaia n vigoare
directorul emite decizii i note de
serviciu
3 Conducere Coordoneaz procesul de obinere a Autorizaii i avize necesare
operaional autorizaiilor i avizelor legale funcionrii CJRAE/CMBRAE;
necesare funcionrii
CJRAE/CMBRAE;
Raporteaz n timpul cel mai scurt Documente ntocmite i transmise
orice situaie de natur s afecteze care atest raportri ale unor situaii
activitatea sau imaginea instituiei; de natur s afecteze activitatea sau
imaginea instituiei;
Numete i controleaz personalul Decizie de numire a personalului care
care rspunde de sigiliul unitii; rspunde de sigiliul
CJRAE/CMBRAE;

2
Anexa nr. 3
Rspunde de respectarea condiiilor Proceduri ntocmite n vederea
i a exigenelor privind normele de respectrii condiiilor i a exigenelor
igien de protecie i securitate n privind normele de igien de protecie
munc, de protecie civil i de paz i securitate n munc, de protecie
contra incendiilor n cadrul civil i de paz contra incendiilor n
CJRAE/CMBRAE cadrul CJRAE/CMBRAE
Iniiaza i monitorizeaz realizarea Studii i cercetri privind: orientarea
de studii i cercetri privind: colar si profesional a elevilor din
orientarea colara i profesional a clasele a VIII-a si a XII-a, corelarea
elevilor din clasele a VIII-a si a XII- ofertei educaionale cu cererea pieei
a, corelarea ofertei educaionale cu forei de munc, implementarea
cererea pieei forei de munc, strategiilor moderne de predare-
implementarea strategiilor moderne nvare-evaluare n actul didactic etc;
de predare-nvare-evaluare n
actul didactic etc;
Coordoneaz, realizeaz, Rapoarte de activitate, grafice de
monitorizeaz i evalueaz monitorizare, fie de evaluare a
serviciile educaionale furnizate la activitii personalului
nivelul judeului/Municipiul CJRAE/CMBRAE
Bucureti de specialitii din cadrul
CJRAE/CMBRAE; Grupuri i comisii de lucru constituite
prin decizii n vederea elaborrii i
revizuirii documentelor specifice
activitii
Documente arhivate
Rspunde de ntocmirea, eliberarea, Documente completate n
reconstituirea, anularea, conformitate cu legislaia n vigoare
completarea i gestionarea respectnd prevederile legale cu
documentelor specifice; privire la prelucarea datelor cu
caracter personal i liber circulaie a
acestora

4 Formarea/ Semneaz parteneriate cu Parteneriate semnate cu universiti,


dezvoltarea universiti, asociaii i organizaii asociaii i organizaii
personal i nonguvernamentale pentru nonguvernamentale pentru asigurarea
profesional asigurarea formrii i specializrii formrii i specializrii personalului
personalului propriu, dar i pentru propriu, dar i pentru realizarea
realizarea pregtirii practice a pregtirii practice a studenilor;
studenilor;
5 Formarea Numete prin decizie componena Decizii de constituire a comisiilor

3
Anexa nr. 3
grupurilor de comisiilor specifice reglementate de specifice reglementate de legislaia n
lucru/ legislaia n vigoare; vigoare;
dezvoltarea
echipei
6 Evaluarea Prezint anual, un raport asupra Raport asupra calitii serviciilor
activitii calitii serviciilor educaionale educaionale prezentat n consiliul
instituiei specializate furnizate de profesoral i transmis autoritilor
CJRAE/CMBRAE; raportul aprobat administraiei publice locale, a
de consiliul de administraie este inspectoratului colar i a ministerului
prezentat n consiliul profesoral i educaiei. (PV al edinei de CP)
este adus la cunotina autoritilor
administraiei publice locale, a
inspectoratului colar i
Ministerului Educatiei Naionale.
II. RESURSE UMANE: 30 puncte
1 Proiectare Stabilete atribuiile responabililor Decizii cu atribuiile specifice ale
comisiilor metodice constituite la responabililor comisiilor metodice
nivelul judetului/ sectoarelor constituite la nivelul judeului/
municipiului Bucureti; sectoarelor municipiului Bucureti;

Decizie de numire a coordonatorului


centrelor logopedice intercolare
2 Organizare Propune consiliului de administraie Documente ntocmite n conformitate
vacantarea posturilor, organizarea cu legislaia n vigoare n vederea
concursurilor pe post i angajarea vacantrii posturilor, organizrii
personalului concursurilor pe post i angajrii
personalului (dovada publicrii
posturilor decizia comisiei de
concurs/contestaii, subiecte, bareme
etc)
ndeplinete atribuiile prevzute de Documente specifice ntocmite n
metodologia-cadru privind concordan cu metodologia-cadru
mobilitatea personalului didactic de privind mobilitatea personalului
predare din nvmntul didactic de predare din nvmntul
preuniversitar, de metodologia de preuniversitar i alte acte normative
ocupare a posturilor didactice care elaborate de Ministerul Educaiei
se vacanteaz n timpul anului Naionale (decizia comisiei de
colar, precum i de alte acte mobilitate, procese verbale ale
normative elaborate de Ministerul comisiei, machete solicitate de
Educaiei Naionale ISJ/ISMB, aprecieri/recomandri etc)
Coordoneaz organizarea i Documente specifice, ntocmite cu

4
Anexa nr. 3
desfurarea concursului de ocupare respectarea prevederilor legale n
a posturilor nedidactice vigoare, n vederea organizrii i
desfurrii concursului de ocupare a
posturilor nedidactice (decizia
comisiei de concurs/contestaii,
dovada publicrii postului, subiecte,
bareme etc)
Aprob concediile de odihn ale Graficul concediilor de odihn pentru
personalului didactic de predare, personalul didactic de predare,
didactic auxiliar i nedidactic, pe didactic auxiliar i nedidactic aprobat
baza solicitrilor scrise ale acestora,
conform Codului muncii i a
contractului colectiv de munc
aplicabil
Numete, dup consultarea Decizie de numire a responsabililor
consiliului profesoral, n baza comisiilor metodice la nivelul
hotrrii consiliului de judeului/ sectoarelor municipiului
administraie, responsabilii Bucureti
comisiilor metodice la nivelul
judeelor / sectoarelor municipiului
Bucureti
Aprob concediu fr plat i zilele Documente de aprobare a concediului
libere pltite, conform prevederilor fr plat i a zilelor libere pltite
legale i ale contractului colectiv de (cerere, PV al consiliului de
munc aplicabil, pentru ntreg administraie, decizii)
personalul, n condiiile asigurrii
suplinirii activitii acestora
3 Conducere Coordoneaz activitile propuse la Grafice cu tematicile activitilor
operaional nivelul fiecarei comisii metodice a metodice propuse la nivelul fiecarei
profesorilor consilieri colari i comisii metodice a profesorilor
profesorilor logopezi, la nivelul consilieri colari i profesorilor
judeului/sectoarelor Municipiului logopezi, la nivelul
Bucureti; judeului/sectoarelor Municipiului
Bucureti;
Angajeaz personalul din unitate Contracte de munca ntocmite n
prin ncheierea contractului conformitate cu legislaia n vigoare
individual de munc
ntocmete, conform legii, fiele de Fie de post, contracte individuale de
post, contractele individuale de munc i acte adiionale

5
Anexa nr. 3
munc i acte adiionale pentru
personalul din subordine; rspunde Documente specifice elaborate n
de selecia, angajarea, evaluarea vederea seleciei, angajrii, evalurii
periodic, formarea, motivarea i periodice, formarii, motivarii i
ncetarea raporturilor de munc ale ncetarii raporturilor de munc ale
personalului din unitate, precum i personalului din unitate, precum i a
de selecia personalului nedidactic; seleciei personalului nedidactic

Este presedintele Comisiei de Decizie de constituire a Comisiei de


Orientare colar i Profesional Orientare colar i Profesional din
cadrul CJRAE/CMBRAE, eliberata de
ISJ/ISMB;
Coordoneaz comisia de realizare a Decizia de constituire comisiei de
evalurii nivelului de dezvoltare realizare a evalurii nivelului de
psihosomatica a copiilor n vederea dezvoltare psihosomatic a copiilor n
nscrierii n nvmntul primar i o vederea nscrierii n nvmntul
propune spre aprobare consiliului de primar
administraie;
Documente specifice activitii de
evaluare a nivelului de dezvoltare
psihosomatic a copiilor n vederea
nscrierii n nvmntul primar
aprobate (fia de evaluare cu anexe,
recomandri, registre, procese verbale
etc)
Coordoneaz comisia de salarizare Decizia comisiei de salarizare
i aprob trecerea personalului
angajat, de la o gradaie salarial la Dosarele de personal ale angajailor
alta, n condiiile prevzute de
legislaia n vigoare;
Coordoneaz realizarea planurilor Analiza de nevoi
de formare profesional n
concordan cu prevederile Legii nr. Planul de formare profesional n
1/2011, cu modificrile i concordan cu prevederile Legii nr.
completrile ulterioare, Legii nr. 1/2011, cu modificrile i
53/2003 - i Codul muncii, completrile ulterioare, Legii nr.
republicat, cu modificrile i 53/2003 - i Codul muncii,
completrile ulterioare, i supune republicat, cu modificrile i
aprobrii acestora de ctre consiliul completrile ulterioare, i supune
de administraie; aprobrii acestora de ctre consiliul de

6
Anexa nr. 3
administraie;

Coordoneaz i rspunde de Decizia de numire a persoanei care


colectarea datelor statistice pentru rspunde de colectarea datelor
sistemul naional de indicatori statistice pentru sistemul naional de
pentru educaie, pe care le transmite indicatori pentru educaie (SIIIR);
inspectoratului colar i rspunde de
introducerea datelor n Sistemul de Baze de date specifice completate
informaii Integrat al nvmntului
din Romnia (SIIIR);
Coordoneaz i monitorizeaz PV de la activiti metodice
informarea i consilierea cadrelor
didactice n domeniul educaiei Materiale informative
incluzive;
Coordoneaz i monitorizeaz PV de la activiti desfurate cu
informarea beneficiarilor n elevii, prinii, cadrele didactice
domeniul consilierii privind cariera;
Materiale informative

4 Control i Monitorizeaz implementarea Rapoarte ale inspeciilor de obinere a


evaluare planurilor de formare profesional a gradelor didactice
personalului didactic de predare,
didactic-auxiliar i nedidactic. Rapoarte ale comisiei de formare i
dezvoltare profesional din unitate
Consemneaza zilnic n condica de Condica de prezen semnat,
prezen absenele i ntrzierile la verificat, tampilat
orele de curs ale personalului
didactic, precum i ntrzierile
personalului didactic auxiliar i
nedidactic, de la programul de lucru
Aplic sanciuni pentru abaterile Decizia de constituire a comisiei de
disciplinare svrite de personalul disciplin
unitii de nvmnt, n limita

7
Anexa nr. 3
prevederilor legale n vigoare; Procese verbale ale activitii comisiei
Monitorizeaz activitatea cadrelor Fie de monitorizare a activitii
didactice debutante i sprijin profesorilor debutani
integrarea acestora n colectivul
instituiei;
Controleaz, cu sprijinul Rapoartele comisiilor metodice
responsabililor comisiilor metodice,
calitatea activitilor de asisten Procese verbale de la activitile
psihopedagogic/logopedie, prin susinute
verificarea documentelor, prin
asistene la ore i prin participri la Fie de asisten la activiile de
diverse activiti specifice; consiliere colar/logopedie

Evalueaz specialitii care ofer Fie anuale de evaluare


servicii educaionale din centrele de
asisten psihopedagogic i din
centrele logopedice;
Apreciaz personalul didactic la Procese verbale, rapoarte de inspecie
inspeciile pentru obinerea gradelor i fie de evaluare a leciei/activitii
didactice, precum i pentru ntocmite la inspeciile pentru
acordarea gradaiilor de merit; obinerea gradelor didactice;
Procesul verbal al edintei consiliului
profesoral n care se prezint
memoriul de activitate n vederea
obinerii acordului pentru participarea
la concursul de obinere a gradaiilor
de merit

Aprecieri scrise n vederea obinerii


gradaiilor de merit

5 Motivare/ Informeaz inspectoratul colar cu Document care atest informarea


implicare/ privire la rezultatele de excepie ale ISJ/ISMB cu privire la rezultatele de
participare personalului didactic, pe care l excepie ale personalului didactic
propune pentru conferirea
distinciilor i premiilor, conform
prevederilor legale.
6 Formarea/ Monitorizeaz activitatea de Graficul inspeciilor de obinere a
dezvoltarea formare continu a ntregului gradelor didactice
personal i personal ;

8
Anexa nr. 3
profesional
III. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE: 25 puncte
1 Proiectare Propune n consiliul de Proiectul de buget aprobat
administraie, spre aprobare,
proiectul de buget i raportul de Raportul de execuie bugetar
execuie bugetar;
PV consiliu de administraie

2 Organizare Rspunde de realizarea, utilizarea, Referate de necesitate


pstrarea, completarea i
modernizarea bazei materiale a Documentele comisiei de achiziii
unitii
Documentele comisiei de recepie

Documentele comisiei de inventar

Rspunde n ceea ce privete Documente specifice


necesitatea, oportunitatea i compartimentului financiar-contabil
legalitatea angajrii i utilizrii
creditelor bugetare, n limita i cu
destinaia aprobate prin bugetul
propriu;
Propune ISJ/ISMB nfiinarea Adrese naintate ISJ/ ISMB privind
cabinetelor de asisten nfiinarea cabinetelor de asisten
psihopedagogic i a cabinetelor psihopedagogic i a cabinetelor
logopedice n colile de mas pentru logopedice n colile de mas, n
a oferi serviciile educaionale direct conformitate cu legislaia n vigoare
beneficiarilor, la solicitarea
unitilor de nvmnt;
3 Conducere Rspunde de ncadrarea n bugetul Anexe ale contului de execuie
operaional aprobat unitii
Se preocup de atragerea de resurse Contracte de sponsorizare
extrabugetare, cu respectarea
prevederilor legale;
4 Control i Rspunde de integritatea i buna Contracte de mentenan pentru
evaluare funcionare a bunurilor aflate n aparatura din dotare
administrare;
Rspunde de organizarea i inerea Bilanuri contabile i anexe
la zi a contabilitii i prezentarea la
termen a bilanurilor contabile i a
conturilor de execuie bugetar.

9
Anexa nr. 3
IV. DEZVOLTARE I RELAII COMUNITARE: 15 puncte
1 Organizare Lanseaz proiecte de parteneriat cu Proiecte de parteneriat cu instituii
instituii similare din Uniunea similare din Uniunea European sau
European sau din alte zone; din alte zone;
Faciliteaz relaionarea unitilor i Parteneriate, proiecte i programe
instituiilor din nvmntului
preuniversitar cu comunitatea prin
parteneriate, proiecte i programe;
2 Conducere Asigur managementul strategic al Decizia de constituire a consiliului de
operaional unitii de nvmnt, n colaborare administraie
cu autoritile administraiei publice
locale, dup consultarea partenerilor Tematica edinelor consiliului de
sociali; administraie

PV consiliu de administraie

Registrul hotrrilor consiliului de


administraie

Aprob vizitarea unitii de Registrul de eviden a persoanelor


nvmnt, de ctre persoane din din afara unitii
afara CMBRAE, inclusiv de ctre
reprezentani ai mass-media. Fac
excepie de la aceast prevedere
reprezentanii instituiilor cu drept
de ndrumare i control asupra
unitilor de nvmnt, precum i
persoanele care particip la procesul
de monitorizare i evaluare a
calitii sistemului de nvmnt
3 Evaluarea i asum alaturi de consiliul de Rapoarte anuale semnate
activitii administraie rspunderea public
instituiei pentu performanele
CJRAE/CMBRAE pe care l
conduce
Total punctaj: 100
puncte

10
Anexa nr. 3

Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat,

85 100 puncte: calificativul Foarte bine; Numele i prenumele: _____________________________


70 - 84,99 puncte: calificativul Bine; Semntura: ______________________________________
60 69,99 puncte: calificativul Satisfctor;
sub 60 puncte: calificativul Nesatisfctor. Data: ___________________________________________

Comisia de evaluare, Comisia de contestaii,

Preedinte, Numele i prenumele: __________________________ Numele i prenumele: _____________________________


Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
Membri, 1. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
3. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________
4. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________
Secretari, 1. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________

11
Anexa nr. 4
FIA CADRU DE (AUTO)EVALUARE
A DIRECTORULUI PALATULUI NAIONAL AL COPIILOR DIN BUCURETI

Numele i prenumele: _____________________________________________________


Unitatea de nvmnt: Palatul Naional al Copiilor din Bucureti
Perioada evaluat: _________________________________________________________

I. Proiectarea i implementarea strategiei de coordonare i a direciilor de dezvoltare ale Palatului Naional al Copiilor:
25 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Asigurarea 1.1. Elaborarea proiectului de dezvoltare instituional pe 8
managementului termen mediu (3-5 ani) i a planurilor anuale de
strategic al Palatului implementare pe baza analizei contextului economic i
Naional al Copiilor socio-cultural i a planului local/regional pentru
nvmnt.
1.2. Elaborarea planului managerial i armonizarea lui cu
tendinele de dezvoltare ale sistemului naional de
nvmnt.
1.3. Elaborarea regulamentelor interne de funcionare
prevzute de legislaia n vigoare.

1
Anexa nr. 4
2. Asigurarea 2.1. Implementarea planului managerial prin planuri 8
managementului operaionale;
operaional al 2.2. Elaborarea i implementarea sistemelor de control
Palatului Naional al managerial intern;
Copiilor 2.3. Elaborarea i implementarea procedurilor de
monitorizare i evaluare a ntregii activiti a Palatului
Naional al Copiilor;
2.4. Coordonarea elaborrii Registrului riscurilor;
2.5. Coordonarea procesului de obinere a autorizaiilor i
avizelor legale necesare funcionrii unitii de nvmnt;
2.6. Asigurarea aplicrii i respectrii normelor de sntate
i securitate n munc;
2.7. Asigurarea i adecvarea spaiilor pentru activitile de
cerc, laboratoare, ateliere, sli de sport n conformitate cu
planul de colarizare prognozat i realizat.
2.8. Elaborarea proiectului de buget n conformitate cu
intele i obiectivele strategice;
2.9. ntocmirea listei de prioriti a cheltuielilor.

3. Coordonarea 3.1. Coordonarea funcionrii compartimentelor din Palatul 9


funcionrii unitii Naional al Copiilor;
3.2. Coordonarea compartimentelor secretariat, arhiv,
financiar - contabil, administrativ etc.;
3.3 Coordonarea activitii de colectare i analiz a
informaiilor privind ndeplinirea planului managerial i de
intervenie ameliorativ;
3.4. Asigurarea realizrii materialelor de analiz i sintez;
3.5. Delegarea de sarcini specifice procesului de
coordonare operaional a activitilor.

II. Organizarea procesului educaional n cadrul Palatului Naional al Copiilor:


25 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie

2
Anexa nr. 4
1. Proiectarea activitii 2.10 Coordonarea activitii de elaborare a ofertei 10
educaionale educaionale a unitii de nvmnt;
2.11 Monitorizarea aplicrii i respectrii
prevederilor specifice documentelor oficiale de
proiectare didactic;
2.12 Avizarea programelor/planificrilor
activitilor de cerc i a activitilor extra-cerc
conform specificului educaiei nonformale;
2.13 Monitorizarea atractivitii i eficacitii
ofertei educaionale a palatului/clubului pe baza
criteriilor de monitorizare i evaluare i a
indicatorilor de performan stabilii prin planul
managerial;
2.14 Stimularea creativitii cadrelor didactice n
proiectarea curricular i armonizarea activitilor
de cerc cu cele extra-cerc.
2.15 Stimularea activitilor inter-cercuri prin
organizarea de activiti multidisciplinare;
2.16 Coordonarea ntocmirii orarului unitii de
nvmnt, pe care l verific i l aprob;
2.17 Monitorizarea cuprinderii elevilor n cercuri
conform normativelor stabilite conform
prevederilor legale n vigoare;
2.18 Stabilirea componenei formaiunilor de
studiu n baza hotrrii consiliului de administraie;
2.19 Elaborarea proiectului de activiti
extracurriculare.

3
Anexa nr. 4
2. Monitorizarea i 2.1.Coordonarea elaborrii procedurilor interne prin care 10
evaluarea activitii evalurile rezultatelor nvrii conduc la revizuirea ofertei
didactice educaionale i la modificarea planului de dezvoltare;
2.2. Elaborarea i aplicarea procedurilor de optimizare a
evalurii nvrii;
2.3. Evaluarea periodic a activitilor cercurilor in
conformitate cu criteriile de evaluare/performan stabilite
la nivelul fiecrui cerc;
2.4. Stabilirea , prin decizie, a componenei catedrelor i
comisiilor din cadrul unitii de nvmnt, n baza
hotrrii consiliului de administraie;
2.5. Monitorizarea, cu sprijinul efilor de
catedr/responsabililor comisiilor metodice, a calitii
procesului instructiv-educativ, prin verificarea
documentelor, prin asistene la ore i prin participri la
diverse activiti educative extracurriculare i extracolare;
2.6. Elaborarea criteriilor de monitorizare i evaluare
pentru eficientizarea activitilor educative extra-cerc;
2.7. Asigurarea dimensiunii incluzive i a climatului
educaional propice nvrii i atragerii unui numr ct
mai mare de copii.
3. Diseminarea i 3.1. Actualizarea bazei de date cu rezultatele copiilor la 5
mediatizarea cercuri;
performanei elevilor 3.2.Asigurarea caracterului stimulativ al ofertei
educaionale;
3.3. Motivarea creterii numrului de beneficiari;
3.4. Promovarea/mediatizarea ofertei educaionale prin
diverse mijloace: WEB site, afie, pliante, media etc.

III. Asigurarea managementului resurselor umane din cadrul Palatului Naional al Copiilor:
20 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie

4
Anexa nr. 4
1. Asigurarea planului 1.1.Elaborarea proiectului de ncadrare cu personal didactic 5
de ncadrare cu de predare, precum i schema de personal didactic auxiliar
personal didactic i nedidactic;
(inclusiv didactic 1.2.Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane
auxiliar) i conform proiectului de dezvoltare pe termen mediu si
nedidactic scurt;
1.3.Elaborarea mpreun cu ceilali factori de decizie (CP,
CA) a unui set de principii i valori definitorii pentru
cultura organizaional a palatului.
1.4. Asigurarea i corelarea necesarului de cadre didactice,
didactic-auxiliare si nedidactice n funcie de planul de
colarizare realizat, de profilul cercurilor i de
Centralizatorul privind disciplinele de nvmnt,
domeniile i specializrile, precum i probele de concurs
valabile pentru ncadrarea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar.
1.5.Elaborarea documentelor legale privind managementul
resurselor umane.
1.6. ndeplinirea atribuiilor prevzute de Metodologia-
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din nvmntul preuniversitar, precum i de alte acte
normative elaborate de Ministerul Educaiei Naionale;
1.7. ntocmirea, conform legii, a fielor posturilor pentru
personalul din subordine;
1.8. Selecia, angajarea, evaluarea periodic, formarea,
motivarea i ncetarea raporturilor de munc ale
personalului din unitate;
1.9. Propunerea vacantrii posturilor, organizarea
concursurilor pe post i angajarea personalului didactic
auxiliar i nedidactic;
1.10. Coordonarea organizrii i desfurrii concursului
de ocupare a posturilor nedidactice.

5
Anexa nr. 4
2. Monitorizarea i 2.1. Stabilirea strategiei, a criteriilor i instrumentelor de 5
evaluarea evaluare periodic a personalului;
personalului din 2.2. Monitorizarea activitii cadrelor didactice debutante i
subordine
sprijinirea integrarea acestora in colectivul unitii de
nvmnt;
2.3. Aprecierea personalului didactic de predare, la
inspeciile pentru obinerea gradelor didactice, precum i
pentru acordarea gradaiilor de merit;
2.4. Coordonarea graficului de asisten la orele de curs sau
la activiti educative colare/extracolare, a efilor de
catedr/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare;
2.5.Consemnarea n condica de prezen absenele i
ntrzierile la orele de curs ale personalului didactic de
predare, precum i absenele i ntrzierile personalului
didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de lucru;

6
Anexa nr. 4
3. Asigurarea formrii 3.1. Coordonarea realizrii planurilor de formare 5
profesionale a profesional n concordan cu prevederile Legii nr. 1/2011
personalului din cu modificrile i completrile ulterioare i Codului
subordine muncii;
3.2. Monitorizarea implementrii planurilor de formare
profesional a personalului didactic de predare, didactic-
auxiliar i nedidactic.
3.3.Stimularea formrii continue pe baza rezultatelor
evalurii personalului i a proiectului de dezvoltare a
palatului.
3.4.Diversificarea modalitilor de formare la nivelul
catedrelor, comisiilor, cercurilor pedagogice, seminariilor
de lucru etc.
3.5.Stimularea participrii personalului la cursuri de
formare organizate de instituii specializate (CCD, DPPD
etc.), prin proiecte i programe educative naionale i
internaionale;
3.5.Stimularea perfecionrii n specialitate prin obinerea
gradelor didactice.

4. Motivarea 4.1. Dezvoltarea culturii organizaionale la nivelul 5


personalului din Palatului Naional al Copiilor;
subordine 4.2. Medierea conflictelor inter i intra-instituionale;
4.3. Acordarea calificativelor, recompenselor i
sanciunilor personalului din subordine;
4.4. Promovarea personalului din subordine;
4.5. Coordonarea comisiei de salarizare i aprobarea
trecerii personalului salariat al unitii de nvmnt, de la
o gradaie salarial la alta, n condiiile prevzute de
legislaia n vigoare.

IV. Asigurarea managementului resurselor financiare i materiale din cadrul Palatului Naional al Copiilor:
20 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Maxim Punctaj acordat
crt. Autoevaluare Evaluare Contestaie

7
Anexa nr. 4
1. Asigurarea 1.1.Monitorizarea ncadrrii n bugetul aprobat; 7
ndeplinirii planului 1.2. Monitorizarea legalitii angajrii i utilizrii creditelor
de execuie bugetar bugetare, n limita i cu destinaia aprobate prin bugetul
propriu;
1.3. Organizarea i inerea la zi a contabilitii i
prezentarea la termen a bilanurilor contabile i a conturilor
de execuie bugetar.
1.4. Monitorizarea modului de ncasare a veniturilor;
1.5. Atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea
prevederilor legale;
1.6. Monitorizarea ntocmirii corecte i la termen a statelor
lunare de plat a drepturilor salariale;
2. Asigurarea 2.1. Identificarea necesarului dotrii cercurilor i 7
resurselor materiale repartizarea bugetului i a mijloacelor de nvmnt i a
necesare desfurrii materialelor conform prioritilor/cercuri.
procesului 2.2. Realizarea i repartizarea fondurilor extrabugetare, n
educaional mod echitabil, pentru organizarea i derularea proiectelor
iniiate i aprobate
2.3. Identificarea surselor extrabugetare de finanare.
2.4.Intocmirea documentaiei pentru investiii.
2.5. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform
prioritilor prevzute n programele i proiectele palatului.
2.6.Asigurarea bugetului pentru ntreinere i utiliti
(nclzire, alimentare cu ap, canalizare i paz ).
2.7.ntreinerea spaiilor i terenurilor existente.
2.8. Modernizarea spaiilor de nvmnt.
3. Monitorizare i 3.1. Realizarea planului de achiziii i dotri. 6
evaluare 3.2. ncheierea exerciiului financiar.
3.3.Evaluarea realizrii planului de achiziii i a utilizrii
fondurilor bugetare i extrabugetare;
3.4. Asigurarea transparenei elaborrii i realizrii
execuiei bugetare.

V. Relaii de comunicare:
5 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj acordat
crt. Maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie

8
Anexa nr. 4
1. Asigurarea fluxului 1.1. Asigurarea comunicrii i a fluxului informaional 3
informaional la la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul
nivelul Palatului Palatului Naional al Copiilor;
Naional al Copiilor 1.2. Sistemele de informaii la nivelul tuturor
compartimentelor din cadrul Palatului Naional al
Copiilor sunt accesibile tuturor categoriilor de
personal;
2. Dezvoltarea i 2.1. ncheierea proiectelor de colaborare cu diverse 2
meninerea categorii de parteneri n vederea derulrii
legturilor cu mass- proiectelor educaionale;
media, parteneri 2.2. Comunicarea cu mass-media n vederea promovrii
educaionali i cu imaginii instituiei.
autoritile locale

VI. Pregtire profesional:


5 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Alegerea formei 1.1. Identificarea propriei nevoi de formare; 3
adecvate de 1.2. Selectarea formei de formare corespunde
formare/perfecionar mbuntirii activitii i competenelor
e manageriale.
2. Participarea la 2.1. Participarea la cursuri de formare conform nevoii 2
cursuri de formare de formare;
2.2. Evaluarea eficienei participrii la cursuri de
formare din punctul de vedere al creterii calitii
actului managerial.
Total punctaj: 100

Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat,

85 100 puncte: calificativul Foarte bine; Numele i prenumele: _____________________________


70 - 84,99 puncte: calificativul Bine; Semntura: ______________________________________
60 69,99 puncte: calificativul Satisfctor;
sub 60 puncte: calificativul Nesatisfctor. Data: ___________________________________________

9
Anexa nr. 4

Comisia de evaluare, Comisia de contestaii,

Preedinte, Numele i prenumele: ___________________________ Numele i prenumele: _____________________________


Semntura: __________________________________ Semntura: ______________________________________
Membri, 1. Numele i prenumele: _______________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: __________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: _______________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: __________________________________ Semntura: ______________________________________
3. Numele i prenumele: _______________________
Semntura: __________________________________
4. Numele i prenumele: _______________________
Semntura: __________________________________
Secretari, 1. Numele i prenumele: _______________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: __________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: _______________________
Semntura: __________________________________

10
Anexa nr. 5

FIA CADRU DE (AUTO)EVALUARE


A DIRECTORILOR ADJUNCI DE LA PALATUL NAIONAL AL COPIILOR DIN BUCURETI

Numele i prenumele: _____________________________________________________


Unitatea de nvmnt: Palatul Naional al Copiilor din Bucureti
Perioada evaluat: _________________________________________________________

I. Implementarea strategiei de coordonare i a direciilor de dezvoltare ale Palatului Naional al Copiilor:


20 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Contribuia la asigurarea 1.1. Implementarea planului managerial prin planurile 10
managementului operaionale ale compartimentelor din subordine;
operaional al Palatului 1.2 Implementarea sistemelor de control managerial
Naional al Copiilor intern;
1.3. Implementarea procedurilor de monitorizare i
evaluare a ntregii activiti a Palatului Naional al
Copiilor;
1.4. Colaborarea la elaborarea proiectului de buget n
conformitate cu intele i obiectivele strategice;
1.5. ntocmirea listei de prioriti a cheltuielilor a
compartimentelor din subordine.

2. Coordonarea 2.1. Coordonarea funcionrii compartimentelor din 10


funcionrii unitii subordine din cadrul Palatul Naional al Copiilor;
2.2. Coordonarea activitii de colectare i analiz a
informaiilor din compartimentele din subordine
privind ndeplinirea planului managerial i de
intervenie ameliorativ;
2.3. Participarea la realizarea materialelor de analiz i
sintez.

1
Anexa nr. 5
II. Asigurarea managementului de curriculum din cadrul Palatului Naional al Copiilor:
25 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Proiectarea activitii 2.10 Coordonarea activitii de elaborare a 10
educaionale ofertei educaionale a unitii de nvmnt n
baza analizei activitii compartimentelor
educaionale din subordine;
2.11 Monitorizarea aplicrii i respectrii
prevederilor specifice documentelor oficiale de
proiectare didactic;
2.12 Analizarea programelor/planificrilor
activitilor de cerc i a activitilor extra-cerc
conform specificului educaiei nonformale;
2.13 Monitorizarea atractivitii i eficacitii
ofertei educaionale a palatului pe baza
criteriilor de monitorizare i evaluare i a
indicatorilor de performan stabilii prin planul
managerial;
2.14 Stimularea creativitii cadrelor
didactice n proiectarea curricular i
armonizarea activitilor de cerc cu cele extra-
cerc.
2.15 Stimularea activitilor inter-cercuri prin
organizarea de activiti multidisciplinare;
2.16 Monitorizarea cuprinderii elevilor n
cercuri conform normativelor stabilite conform
prevederilor legale n vigoare;
2.17 Stabilirea componenei formaiunilor de
studiu n baza hotrrii consiliului de
administraie;
2.18 Elaborarea proiectului de activiti
extracurriculare.

2
Anexa nr. 5
2. Monitorizarea i 2.1. Monitorizarea implementrii procedurilor interne 10
evaluarea activitii prin care evalurile rezultatelor nvrii conduc la
didactice revizuirea ofertei educaionale i la modificarea
planului de dezvoltare;
2.2. Monitorizarea aplicrii procedurilor de optimizare
a evalurii nvrii;
2.3. Evaluarea periodic a activitilor cercurilor din
subordine n conformitate cu criteriile de
evaluare/performan stabilite la nivelul acestora ;
2.4. Monitorizarea, cu sprijinul efilor de
catedr/responsabililor comisiilor metodice, a calitii
procesului instructiv-educativ, prin verificarea
documentelor, prin asistene la ore i prin participri la
diverse activiti educative extracurriculare i
extracolare;

3. Diseminarea i 3.1. Actualizarea bazei de date cu rezultatele copiilor la 5


mediatizarea cercuri;
performanei elevilor 3.2.Asigurarea caracterului stimulativ al ofertei
educaionale;
3.3. Motivarea creterii numrului de beneficiari;
3.4. Promovarea/mediatizarea ofertei educaionale prin
diverse mijloace: WEB site, afie, pliante, media etc.

III. Asigurarea managementului resurselor umane din cadrul Palatului Naional al Copiilor:
25 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoe Evaluare Contestaie
valuare

3
Anexa nr. 5
1. Asigurarea planului de 1.1. Contribuie la elaborarea proiectului de ncadrare 10
ncadrare cu personal cu personal didactic de predare, precum i schema de
didactic (inclusiv personal didactic auxiliar i nedidactic;
didactic auxiliar) i 1.2. Contribuie la elaborarea planului de dezvoltare a
nedidactic resurselor umane conform proiectului de dezvoltare pe
termen mediu si scurt;
1.3.Elaborarea mpreun cu ceilali factori de decizie
(CP, CA) a unui set de principii i valori definitorii
pentru cultura organizaionala a palatului.
1.4. ntocmirea, conform legii, a fielor posturilor
pentru personalul din compartimentele din subordine;

2. Monitorizarea i 2.1. contribuie la elaborarea strategiei, a criteriilor i 5


evaluarea personalului instrumentelor de evaluare periodic a personalului;
din subordine 2.2. Aprecierea personalului didactic de predare din
compartimentul din subordine, la inspeciile pentru
obinerea gradelor didactice, precum i pentru
acordarea gradaiilor de merit;
2.3. Coordonarea graficului de asisten la orele de curs
sau la activiti educative colare/extracolare, a efilor
de catedr/responsabililor de comisii metodice, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;
2.4.Consemnarea n condica de prezen absenele i
ntrzierile la orele de curs ale personalului didactic de
predare, precum i absenele i ntrzierile personalului
didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de lucru;

4
Anexa nr. 5
3. Asigurarea formrii 3.1.Monitorizarea implementrii planurilor de formare 5
profesionale a profesional a personalului didactic de predare,
personalului din didactic-auxiliar i nedidactic.
subordine 3.3.Stimularea formrii continue pe baza rezultatelor
evalurii personalului din subordine i a proiectului de
dezvoltare a palatului.
3.4.Diversificarea modalitilor de formare la nivelul
compartimentelor din subordine.
3.5.Stimularea participrii personalului din
compartimentele din subordine la cursuri de formare
organizate de instituii specializate (CCD, DPPD etc.),
prin proiecte i programe educative naionale i
internaionale;
3.5.Stimularea perfecionrii n specialitate prin
obinerea gradelor didactice.

4. Motivarea personalului 4.1. Dezvoltarea culturii organizaionale la nivelul 5


din subordine Palatului Naional al Copiilor;
4.2. Medierea conflictelor inter i intra-instituionale;
4.3. Acordarea calificativelor, recompenselor i
sanciunilor personalului din subordine;
4.4. Promovarea personalului din subordine;

IV. Asigurarea managementului resurselor financiare i materiale din cadrul Palatului Naional al Copiilor:
20 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Asigurarea ndeplinirii 1.1.Monitorizarea ncadrrii n bugetul aprobat; 5
planului de execuie 1.2. Atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea
bugetar prevederilor legale;

5
Anexa nr. 5
2. Asigurarea resurselor 2.1. Identificarea necesarului dotrii cercurilor din 10
materiale necesare subordine i repartizarea bugetului i a mijloacelor de
desfurrii procesului nvmnt i a materialelor conform
educaional prioritilor/cercuri.
2.2. Realizarea i repartizarea fondurilor extrabugetare,
n mod echitabil, pentru organizarea i derularea
proiectelor iniiate i aprobate;
2.3. Identificarea surselor extrabugetare de finanare;
2.4.Intocmirea documentaiei pentru investiii pentru
compartimentele din subordine;
2.5. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform
prioritilor prevzute n programele i proiectele
palatului;
2.6. ntreinerea spaiilor i terenurilor existente.
2.7. Modernizarea spaiilor de nvmnt.
3. Monitorizare i evaluare 3.1. Realizarea planului de achiziii i dotri pentru 5
compartimentele din subordine;
3.2.Evaluarea realizrii planului de achiziii i a
utilizrii fondurilor bugetare i extrabugetare;
3.4. Asigurarea transparenei elaborrii i realizrii
execuiei bugetare.

V. Relaii de comunicare:
5 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Asigurarea fluxului 1.1. Asigurarea comunicrii i a fluxului 2
informaional la nivelul informaional la nivelul compartimentelor din
Palatului Naional al subordine din cadrul Palatului Naional al
Copiilor Copiilor;
1.2. Sistemele de informaii la nivelul
compartimentelor din subordine din cadrul
Palatului Naional al Copiilor sunt accesibile
tuturor categoriilor de personal;

6
Anexa nr. 5
2. Dezvoltarea i 2.1. ncheierea proiectelor de colaborare cu diverse 3
meninerea legturilor categorii de parteneri n vederea derulrii
cu mass-media, proiectelor educaionale;
parteneri educaionali i 2.2. Comunicarea cu mass-media n vederea
cu autoritile locale promovrii imaginii instituiei.

VI. Pregtire profesional:


5 puncte
Nr. Atribuii evaluate Criteriile de performan utilizate n evaluare Punctaj Punctaj acordat
crt. maxim Autoevaluare Evaluare Contestaie
1. Alegerea formei 1.1. Identificarea propriei nevoi de formare; 2
adecvate de 1.2. Selectarea formei de formare corespunde
formare/perfecionare mbuntirii activitii i competenelor
manageriale.
2. Participarea la cursuri de 2.1. Participarea la cursuri de formare conform 3
formare nevoii de formare;
2.2. Evaluarea eficienei participrii la cursuri de
formare din punctul de vedere al creterii
calitii actului managerial.
Total punctaj: 100

Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat,

85 100 puncte: calificativul Foarte bine; Numele i prenumele: _____________________________


70 - 84,99 puncte: calificativul Bine; Semntura: ______________________________________
60 69,99 puncte: calificativul Satisfctor;
sub 60 puncte: calificativul Nesatisfctor. Data: ___________________________________________

Comisia de evaluare, Comisia de contestaii,

Preedinte, Numele i prenumele: __________________________ Numele i prenumele: _____________________________


Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________

7
Anexa nr. 5
Membri, 1. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
3. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________
4. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________
Secretari, 1. Numele i prenumele: ________________________ Numele i prenumele: _____________________________
Semntura: ___________________________________ Semntura: ______________________________________
2. Numele i prenumele: ________________________
Semntura: ___________________________________