Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTANT S.C. CONCRET DESIGN S.R.L.

,
BENEFICIAR COMUNA MIRSID
ANTREPRENOR S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L.
SUBANTREPRENOR
PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. .. din ..

A*) STADIU FIZIC PREMERGATOR MONTARII INVELITORII


Incheiat astazi: .
Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul SARPANTA
Din cadrul investitiei: RENOVAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI
CULTURAL"
Sat POPENI, com. MIRSID, jud. SALAJ

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, Caietele de Sarcini, Instructiunile Furnizorului,
Reglementarile Tehnice in Vigoare, Procesele Verbale de Lucrari Ascunse, Documentele de
Calitate Referitoare la Materialele Utilizate

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


Lucrarile la sarpanta sunt executate conform cu prevederile din proiect, caietele
de sarcini si normativele tehnice in vigoare.
Sarpanta este ancorata de structura de rezistenta existenta prin legarea
cosoroabei de centura din beton armat de la ultimul nivel cu ancore chimice.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se accepta calitativ realizarea sarpantei si se poate receptiona.
Se pot continua lucrarile.
Se poate trece la fazele de lucrari urmatoare; ignifugare, antiseptizare, relizare
invelitoare si termo-hidroizolare pod.

Mentiuni speciale:

Numele Prenumele Functia


Semnatura
Beneficiar: Pop Septimiu diriginte .
Proiectant: Campean Vasile sef proiect .
Constructor: Avram Paul sef santier ..
Popovici Silviu R.T.E. ..............................