Sunteți pe pagina 1din 3

576.

O salutaris hostia
Gioachino Rossini (1792-1868)

ddd 3 ks s s s sk k zz k ks o k z k k z k k z ks k n k
a 4 k k k k k zz k k ks ks tk tk t t t
O sa - lu - ta - ris Hos - ti - a, Qu c - li pan - dis os - ti - um, pan - dis os - ti - um, Bell-
ddd 3 s s s s s dk zz ks ks o ksz ks k
a 4 k k k k k k zz ks k s s
k k k ks k dksz kss k n k
O sa - lu - ta - ris Hos - ti - a, Qu c - li pan - dis os - ti - um, pan - dis os - ti - um, Bell-
ddd 3 k k k k k s s
aM 4 t t t t k zz k k dk ks ks ks k k zz ks ks o kt z kt k zz k knk
tt t
O sa - lu - ta - ris Hos - ti - a, Qu c - li pan - dis os - ti - um, pan - dis os - ti - um, Bell-
dd k k k k k
b d 43 t t t t
k zz k k
tt
k k k k k k zz ks k o ksz kss k zz k
tt
knk
t t t t t
O sa - lu - ta - ris Hos - ti - a, Qu c - li pan - dis os - ti - um, pan - dis os - ti - um, Bell-

ddd k k o k k dk k k k k zz k k k z k k ks ks kt k n k k z k kt kt
7

a t t t t t t t t
- la bel - la pre - munt hos - ti - li - a, pre - munt hos - ti - li - a, Da ro - bur, fer au-
ddd
a k ks o k ks ks k ks ks k zz k k k ks ks ks ks k n k k z ks ks ks
t
- la bel - la pre - munt hos - ti - li - a, pre - munt hos - ti - li - a, Da ro - bur, fer au-
ddd k k o k k k k ks k e k kt z kt k k dk k k k k k n k dk z k k k
aM t t t t t t t t t t t
- la bel - la pre - munt hos - ti - li - a, pre - munt hos - ti - li - a, Da ro - bur, fer au-
ddd k k o dk k k k k k k zz k k k k k k k knk kz k k k
b t t t t t t t t t t t t t
- la bel - la pre - munt hos - ti - li - a, pre - munt hos - ti - li - a, Da ro - bur, fer au-

ddd ksz k k k s ks ks ks k zz kss k


13

a k z ks k k k z k s k k k s
s
k dk k k k j z k k
t t t
- xi - li-um, Da ro-bur, fer au - xi - li-um fer au - xi - li - um. O sa-lu - ta-ris Hos-ti - a,
ddd s s
a k z k k k k dk z ks ks ks k dks ks k k dk k dksz ks j z k ks ks ks ks k zz ks k
- xi - li-um, Da ro-bur, fer au - xi - li-um fer au - xi - li - um. O sa-lu - ta-ris Hos-ti - a,
ddd k z k k dk k dk z k s s dk dk k e k k dk k ksz k j z k k k k k k zz k k
aM t t k k k t t t t t
t t t t
- xi - li-um, Da ro-bur, fer au - xi - li-um fer au - xi - li - um. O sa-lu - ta-ris Hos-ti - a,
d d kz k k k k z k k k dk s s k k k kz k j z k k k k k k zz k k
bd t t t t t k k t t t t t t t
- xi - li-um, Da ro-bur, fer au - xi - li-um fer au - xi - li - um. O sa-lu - ta-ris Hos-ti - a,

Marco Voli - 6 maggio 2006


http://www.marcovoli.it
ddd e k z k dk k
k zz k ks o k z kss k z k k z ks k n k kz
20

a k ks ks tk kt t t t t t k k
t
Qu c-li pan-dis os - ti-um, pan-dis os - ti - um, Bel - la pre - munt hos - ti - li - a,
ddd s dk zz ks ks o ksz kss k dksz ss n k e k z ks dks s
a s s
k k k ks k k k k kz ks k
Qu c-li pan-dis os - ti-um, pan-dis os - ti - um, Bel - la pre - munt hos - ti - li - a,
ddd s s
a dk ks ks ks k k zz k ks o kt z kt k zz k knk kz k
t
k ks k dk k ks k
M t t
Qu c-li pan-dis os - ti-um, pan-dis os - ti - um, Bel - la pre - munt hos - ti - li - a,
kz k
b
ddd k k k k k k zz kss k o ksz ks k zz k knk
tt t
k k dk k dk k k
t t
t t t t t t
Qu c-li pan-dis os - ti-um, pan-dis os - ti - um, Bel - la pre - munt hos - ti - li - a,

ddd k dk k o k dk k o kz k k dks o k
26

a k kz k knk t t t t j k
hos - ti - li - a, Da ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da
ddd
a k k dk n
k k k ks o k k ks o ksz ks k dk dk k k k ks o k
hos - ti - li - a, Da ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da
ddd k z k k z k k k dkt o dk k dkt o dksz ks j
aM dk n k k k kz o dk
hos - ti - li - a, Da ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da
ddd k z k k k knk k ks o k k ks o kt z kt j k kz o k
b
hos - ti - li - a, Da ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da

ddd e k k o k k k o k z k j
32

a t t t t ek e k ks o n n n k k k k dk k
ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da ro - bur,
ddd s s
a k ks o k k k o e ksz k j k k ks o k k k dk dk k j
k
ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da ro - bur, fer au-
ddd k e k o e k k k o k z k k k k k k k k
aM t t t t kz o k k j k k j
ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da ro - bur, fer au-
ddd k ks o k k k o e k z k j k kz o k k j k j
b t t t
ro - bur, Da ro - bur, fer au - xi - li - um, Da ro - bur, fer au-
ddd dk k k o z k k k ks p dk k k k ok
38

a k kk k kk j t
j tt t
Da ro - bur, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, da
ddd k k dk dk dk k ss
a kkkkk j k o z ks k k ks p k k k ks o k
- xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, da
ddd kk j k k dj k k k oz s dk k k k ok
a j k k k ks p tt t
M- xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, da
k j k k k k k k ok
ddd e k j j o z kss k k ks p tt t
b
- xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, da

ddd e k z k dk k kz
44

a t t t k k
t
k k kz k j k dk ks o k dk ks o ksz ks
ro - bur, fer au - xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur. fer au-
ddd o o s s
a e k z ks dks ks kz ks k k k dk j k k dks k k dks kz k
ro - bur, fer au - xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, fer au-
ddd k z k k ks kz k kz k k s
aM t t
k dk k ks k dj k k kt o dk k kt o dksz k
ro - bur, fer au - xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, fer au-
ddd k z kt k k dk k dk k k kz k k k j k k ks o k k ks o kt z kt
b t t t
ro - bur, fer au - xi - li - um, au - xi - li - um Da ro - bur, da ro - bur, fer au-

ddd k z dk k z dk e k z k k dks o s o k ks o n m s dks k z dk k z k k z kss


50

a k e k k k k jn
- xi - li - um, Da ro-bur, da ro-bur, fer au - xi - li - um.
ddd o
a dj k kz kso k ks o n m ks ks j dksz ks j
n
dk e k k
- xi - li - um, Da ro-bur, da ro-bur, fer au - xi - li - um.
ddd e k z dks dj n
aM j k kz o k k ks o dk k kt o n m dks kt dj t
- xi - li - um, Da ro-bur, da ro-bur, fer au - xi - li - um.
ddd j kz o k k k o k k ks o n m kt kt dj ksz ks
b k
t jn
- xi - li - um, Da ro-bur, da ro-bur, fer au - xi - li - um.