Sunteți pe pagina 1din 4

COLINDA

Mariana Popescu vers L.Blaga


Doar me'a - co lo - n po ia - t - prun cu - or - fr' de ta t - la la la la
a
M
Moderato (G =65)
5
8
k
s
k
t
k
t
k
z
k
k
k
k
s
k
s
k
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
s
k
s
k
o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
prun cu - or - fr' de ta t - la la la la
a
M
5
8
l l
k
k
k
s
k
z
k
k
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o
k
t
o k
n po ia - t - prun cu - sor - fr' de ta t - la la la la
b
5
8
l
k
t
k
t
k
t
k
z
k
k
t
k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
i mi cu - a - ma ma - lui
b
5
8
l l l l
k
s
k
t
k
t
k
z
k
k
k
k
s
k
z
la la la la c'a ns cut - n Vi fle - im - n'a re - scu te - -
7
a
M
o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
k
k
k
s
k
k
t
k
k
k
t
k
z
k
k
k
t
k
k
t
la la la la c'a ns cut - n Vi fle - im - n'a re - scu te - -
a
M
o
k
t
o
k
o
k
t
o k
k
s
k
s
k
k
k
t
k
t
k
t
k
z
k
t
k
t
k
k
s
la la la la c'a ns cut - n Vi fle - im - n'a re - scu te - -
b
o
k
t
o
d k
o
k
t
o
k
k
t
k
t
k k
t
d k
t
k
t
e k
z
k
t
d k
t
e k
k
k k
t
se tot pln ge - bo u - lui. - c'a ns cut - n Vif le - im - n'a re - scu te - -
b
k
k
k
s
k
k
t
k
k
k
s
k
z
k
t
k
t
k
k
k
s
k
s k
t
k
t
k
d k
t
e k
t
k
t
k
k
s
2
ce - de in n'a re - fa - nici o pa - i - nici n na - -
12
a
M
k
t
k
t
k
z
l
k
t
k
t
k
k
k
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
s
k
s
k
ce - de in n'a re - fa - nici o pa - i - nici n na - -
a
M
k
s
k
t
k
k
d k
l
k
s
d k
s
e k k
s k
t
k
t
k
k
s
k
s
k
s
k
k
s
ce - de in n'a re - a p - n'a re - fa - nici o pa - i - nicit n na - -
b
k
t
k
t
k
z
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
t
k
k
t
k
t
d k
t
e k
k
k k
t
k
t
d k
k
t
ce - de in a p - n'a re - fa - nici o pa - i - nici n na - -
b
k
t
k
t
k
k
s
n
k
k
k
s
k
s k
t
k
k
s
k
k
s
k
t
k
t
k
k
s
k
s
k
s
k
k
s
Io sif - cer cul - de pe cap n cu ier - i l'a l sat - la la la la
17
a
M
k
s
k
t
k
t
k
z
k
k
k
k
s
k
z
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
s
k
z
o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
n cu -ier i l'a l sat - la la la la
a
M
l l
k
t
t
k
t
t
k
s
k
s
k
k
k
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o
k
t
o k
de pe cap n cu ier - i l'a l sat - la la la la
b
l
k
t
k
t
k
t
k
z
k
k
t
k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
i'a ple cat - un de'a - ple cat -
b
l l l l
k
s
k
t
k
t
k
z
k
k
k
k
s
k
z
3
la la la la Noap tea'i - nea gr - cea su'i - lung St mi cu - a -
23
a
M
o
k
t
o
k
o
k
t
o
k
k
k
k
s
k
k
t
k
k
k
t
k
z
k
k
k
t
k
k
t
la la la la Noap tea'i - nea gr - cea su'i - lung St mi cu - a -
a
M
o
k
t
o
k
o
k
t
o k
k
s
k
s
k
k
t
k
t
k
t
k
z
k
t
k
t
k
k
s
la la la la Noap tea'i - nea gr - cea su'i - lung St mi cu - a -
b
o
k
t
o
d k
o
k
t
o
k
k
t
k
t
k k
t
d k
t
k
t
e k
z
k
t
d k
t
e k
k
k k
t
ca s'l la tre - ci ni'n - sat nea gr - cea su'i - lung St mi cu - a -
b
k
k
k
s
k
k
t
k
k
k
s
k
z
n
k
k
k k
s k
t
k
t
k
d k
t
e k
t
k
t
k
k
s
ln g - prunc de u rt, - n ger - nalt s'a co bo - rt. -
28
a
M
k
t
k
t
k
z
l
k
t
k
t
k
k
k
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
s
k
z
ln g - prunc de u rt, - n ger - nalt s'a co bo - rt. -
a
M
k
s
k
t
k
k
d k
l
k
s
d k
s
e k
z
k
t
k
t
k
k
s
k
t
k
s
k
k
s
ln g - prunc S le i e - de u rt, - n ger - nalt s'a co bo - rt. -
b
k
t
k
t
k
z
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
t
k
z
k
t
d k
t
e k
k
k k
t
k
t
d k
k
t
ln g - prunc i e - de u rt, - n ger - nalt s'a co bo - rt. -
b
k
t
k
t
k
k
s
n
k
k
k k
s k
t
k
k
s
k
k
s
k
t
k
t
k
k
s
k
s
k
s
k
k
s
4
i n noap te - na - dins - de ge - tul - i l'a a prins - la la lui Dum ne - zeu -
33
a
M
k
s
k
t
k
t
k
z
k
k
k
k
s
k
z
k
k
k
t
k
k
t
k
k
k
s
k
z
o
k
t
o
k
o
k
t
k
t
k
t
k
t
de ge - tul - i l'a a prins - la la lui Dum ne - zeu -
a
M
l l
k
k
k
s
k
s
k
k
k
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o k
t
k
t
k
t
k
t
na - dins - de ge - tul - i l'a a prins - la la lui Dum ne - zeu -
b
l
k
t
k
t
k
t
k
z
k
k
t
k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
k o
k
t
o
k
o
k
t
k
t
k
t
k
t
Ar de - n ge - rul - lui Dum ne - zeu -
b
l l l l
k
s
k
t
k
t
z
k
t
t
k
t
t
k
t
t
k
k
k
s
k
z
ca o lu m - na - re - de seu.
39
a
M
k
t
k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
y
k
ca o lu m - na - re - de seu.
a
M
k
t
k
t
k
k
d k
s
k
s
k
t
k
t
y
k
ca o lu m - na - re - de seu.
b
k
t
k
t
k
k
t
k
t
k
t
k
t
y
k
ca o lu m - na - re - de seu.
b
k
k
k
s
k
k
t
k
k
k
s
k
s
y
k