Sunteți pe pagina 1din 3

Consiliere &

terapie de familie 12 Octombrie 2004


Curs 1 Prof de Curs Iolanda
Mitrofan

!!! PT EXAMEN AVEŢI DE ALES ÎNTRE:

1. AUTOANALIZĂ din perspectiva relaţiei de cuplu ( ne


ajută să conştientizăm
lucruri din viaţa
personală )

2. CERCETARE pe o temă din psihologia cuplului

Obs: pt a vă face autoanaliza este important să participaţi la orele de curs, care


constau in ore de terapie practica si ceea ce se lucrează la curs poate fi anexat la
AUTOANALIZĂ pe care unii dintre noi şi-o vor alege în locul CERCETĂRII!

BIBLIOGRAFIE

1. Psihologia vieţii de cuplu între iluzie şi realitate, Ed. Sper 2002,


Mitrofan şi Ciupercă ( această carte reprezintă Tratatul de Curs şi
se mai poate găsi in librării ); capitolele I, II şi III trebuie citite, fiind
foarte importante iar capitolul IV este opţional, putându-se folosi pt o
cercetare mai adâncă.
2. Terapii de familie, Mitrofan şi Diana Vasile ( se poate găsi numai
în bibliotecă) sau Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Mitrofan,
Ed Polirom 2003 care se poate gasi in librării a cărei ultimă parte
repezintă chiar reluarea cărţii Terapii de familie.
3. Psihologia si terapia cuplului, Mitrofan si Ciupercă
4. Atracţia interpersonală. Romeo si Julieta in cotidian, Laurenţiu
Mitrofan
5. Psihologia pierderii şi terapia durerii, Mitrofan, 2002
6. Relaţii capcană in familia toxicomanului, Denisa Cristina Stoica
7. Incursiune in psihosociologia si psihosexologia familiei, Mitrofan
şi Ciupercă, Ed Şansa 1998
8. Psihologia relaţiilor dintre sexe, Mitrofan şi Ciupercă, Ed
Alternative 1997
9. Cuplul conjugal, armonie şi dizarmonie
10. Familia de la A la Z, Ed Ştiinţifică 1992
11. Elemente de psihologia cuplului, Iolanda şi Nicolae Mitrofan
LECTURĂ

1. Inocenţă şi închipuire. Psihologia relaţiei de cuplu, Adrian Nuţă Ed Sper


1991
2. Psihologia comunicării in cuplu, Adrian Nuţă Ed Sper 2002
3. Suprafaţa şi adâncimile cuplului, Adrian Nuţă Ed Sper 2002
4. Abilităţi de comunicare, Adrian Nuţă, Ed Sper 2004
5. Închisori invizibile, Adrian Nuţă Ed Sper 2004 ( vorbeşte despre
dependenţa emoşională )

Consiliere &
terapie de familie 19 Octombrie 2004
Curs 2

Analiză didactică şi optimizare personală centrată pe cuplu

Este important de ştiut modul în care interacţionăm în relaţia de


parteneriat ( aşteptările noastre vizavi de partener ). Trebuie să conştientizăm
ceea ce ştim despre noi înşine ca partener:

A. Factorii facilitatori ( resurse perosnale ) → resurse în cuplu


B. Factorii blocanţi ( vulnerabilităţi personale) →
vulnerabilitatea interacţională în cuplu

Cum se explică succesul în relaţia mea ( atât cât este ) şi cum se explică
eşecul din propria relaţie; problemele pe care le întâmpinăm în relaţie precum
şi calităţile extraordinare care ne-au ajutat să menţinem relaţia.
In acest scop trebuie făcut un tabel cu două coloane:

→ prima coloană: elementele, calităţile pe care le considerăm


importante despre noi înşine şi pe care ne bazăm
→ a doua coloană: defectele noastre care ne creează dificultăţi în
relaţie

Apoi urmeză să ne uităm în cele două coloane sau cadrane şi să gă sim


elementele de corelaţie ( la nivel afectiv, sexual, decizional).
{ Legat de problemele abordate în cele două cadrane, la curs s-a făcut un
joc de rol între terapeut ( A ) şi pacient ( B ) }

Întrebările terapeutului: ce…?, care…?, în ce fel...?, ce simţi...?, ce


semnificaţie are pt tine asta...?; întrebarea ″ De ce…? ″ trebuie înlocuită cu ″
În ce fel acest lucru înseamnă pt tine ceva?″ sau ″ De unde crezi că-ţi vine
chestia asta?″ .
Concluziile terapeutului: ″ Am senzaţia că...″ , ″ Dacă înţeleg bine...″ .
Pacientul şi terapeutul făcând joc de rol trebuie să se întrebe: ″ Ce simt
faţă de A (B)?”, ″ Ce gândesc faţă de A (B)?”, ″ Ce avem în comun?″ , ″ Ce
este diferit?″ .
{ în timp, la alte cursuri, ne putem păstra partenerul cu care am
făcut joc de rol terapeut – pacient cu scopul de a realiza o legătură mai
strânsă sau ni-l putem schimba, pt a avea parte de experienţe cât mai
diverse }
! Foaia cu cele două cadrane cu,calităţile si defectele noastre ca
parteneri,poate fi anexată la sfârşitul semestrului la Eseul cu
AUTOANALIZA noastră ca parteneri de cuplu.
În relaţia terapeutică apar transferuri şi contratransferuri care pot
distorsiona comunicarea. Terapeutul trebuie să înveşe rezonanşa posturală, de
formulare a întrebărilor, de respiraţie pt a intra în rezonanţă cu clientul.

!Mai multe aflaţi citind cărţile din BIBLIOGRAFIE şi cele pt


LECTURĂ din primul curs!