Sunteți pe pagina 1din 2

Test de verificare Numele şi prenumele………………………….............

SUBIECTUL I 30 puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă:

1.Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre.................... şi .................... .


2.După modul de apariţie, mutaţiile pot fi .................... şi .................... .

B. Coloana B cuprinde caracteristici ale maladiilor genetice, iar coloana A exemple de maladii
care au aceste caracteristici. Scrieţi pe foaie, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B:
A B
1. sindromul Down a. afectează numai bătrânii
2. sindromul Turner b. afectează numai bărbaţii
3. sindromul Klinefelter c. afectează numai femeile
d. afectează ambele sexe

C. Citiţi cu atenţie afirmaţia următoare şi scrieţi, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,


litera A dacă consideraţi că este adevărată şi litera F dacă este falsă. Pentru afirmaţiile pe care le
consideraţi false modificaţi parţial enunţul, astfel încât afirmaţia să devină adevărată.

1. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB.


2. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de homozigoţie.
3. Crossing-over-ul are loc în timpul profazei I a meiozei.
4. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul Y.
5. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni fizici.
6. Gameţii sunt celule haploide.

SUBIECTUL II 30 puncte

1. Sexul descendenţilor poate fi determiat de cromozomi.


a. Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului.
b. Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor, la ambele
sexe.
c. Realizaţi o schemă care demonstrează că sex- ratio este de 1: 1, în cazul determinismului
cromozomal al sexelor la tipul Drosophila.

2. Se încrucişează două soiuri de cireş ( AaBB şi aaBb ), deosebite prin două perechi de
caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Florile mari şi fructele de culoare roşie
sunt caractere dominante, iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere
recesive. Stabiliţi următoarele:
a. fenotipul organismelor parentale.
b. tipurile de gameţi produse de organismul AaBB.
c. genotipul indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această
generaţie.
3. Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii.
a. definiţi hibridarea.
b. enumeraţi legile enunţate de Mendel.
c. comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel
în experienţele de monohibridare, în F2.

SUBIECTUL III 30 puncte

Alcătuiţi un eseu cu tema MUTAŢIILE, după următorul plan:


- definiţia mutaţiilor
- clasificarea mutaţiilor după cantitatea de material genetic implicat
- tipul de celule în care se pot produce mutaţii
- definiţia şi clasificarea factorilor mutageni, precum şi precizarea a câte două
exemple din fiecare categorie.
- un exemplu de maladie cromozomală structurală şi un exemplu de maladie genică.

10 PUNCTE SE ACORDĂ DIN OFICIU

S-ar putea să vă placă și