Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRIS LA BIOLOGIE CLASA A IX-A I. Alege varianta corecta ( 2p ) 1. Celula procariot: a. prezint corpusculii Nissl b.

nu are material genetic c. are ADN dublucatenar circular d. are ARN dublucatenar. 2. Componenta celular care lipsete din structura Fungilor: a. peretele celular celulozic b. vacuole c. lizozomi d. aparatul olgi. !. "tiin#a care se ocup cu studiul structurii i $unc#iilor celulelor se numete: a. microbiologieb. embriologie c. $iziologie celulara d. citologie. %. &eretele celular lipseste la celulele : a.vegetale b. bacteriilor c. animale d. ciupercilor. '. (nele celule se pot misca activ cu a)utorul: a. mitocondriilor b cloroplastelor c. cililor si $lagelilor d. ribozomilor II. A ocia!" corect no#i$nile %in cele %o$" coloane& ( 2 p ) B. 1.nucleul a. $urnizeaz energie 2. membrana b. este caracteristic animalelor !.mitocondriile c.depoziteaz substan#e de rezerv %.leucoplastele d. asigur transmiterea caracterelor ereditare '. centrozomul e. are $unc#ie de control al substan#elor $. sunt *buctarii celulei+ III. 'e(initi $r)atorii ter)eni& ( *+, p ) &ermeabilitate selectiv, $agocitoz, capsul I-. I%enti(ica#i co)ponentele cel$lare. E.plica#i rol$l $n$i organit cel$lar i%enti(icat. ( 2 p )

-. Ribozomii, lizozomii i mitocondriile reprezint %- . din organitele unei celule. "tiind c o celul con#ine: !- --- ribozomi, 2'- lizozomi i 2- de mitocondri, stabili#i procentul $iecrui tip de organit la nivelul acesteia. / 1,' p 0.

Se acor%" * p %in o(ici$

LUCRARE SCRIS LA BIOLOGIE CLASA A IX-A I. Alege varianta corecta ( 2p ) 1. Celula procariot: a. prezint corpusculii Nissl b. nu are material genetic c. are ADN dublucatenar circular d. are ARN dublucatenar. 2. Componenta celular care lipsete din structura Fungilor: a. peretele celular celulozic b. vacuole c. lizozomi d. aparatul olgi. !. "tiin#a care se ocup cu studiul structurii i $unc#iilor celulelor se numete: b.microbiologieb. embriologie c. $iziologie celulara d. citologie. %. &eretele celular lipseste la celulele : a.vegetale b. bacteriilor c. animale d. ciupercilor. '. (nele celule se pot misca activ cu a)utorul: a. mitocondriilor b cloroplastelor c. cililor si $lagelilor d. ribozomilor II. A ocia!" corect no#i$nile %in cele %o$" coloane& ( 2 p ) B. 1.nucleul a. $urnizeaz energie 2. membrana b. este caracteristic animalelor !.mitocondriile c.depoziteaz substan#e de rezerv %.leucoplastele d. asigur transmiterea caracterelor ereditare '. centrozomul e. are $unc#ie de control al substan#elor $. sunt *buctarii celulei+ III. 'e(initi $r)atorii ter)eni& ( *+, p ) &ermeabilitate selectiv, $agocitoz, capsul I-. I%enti(ica#i co)ponentele cel$lare. E.plica#i rol$l $n$i organit cel$lar i%enti(icat. ( 2 p )

-. Ribozomii, lizozomii i mitocondriile reprezint %- . din organitele unei celule. "tiind c o celul con#ine: !- --- ribozomi, 2'- lizozomi i 2- de mitocondri, stabili#i procentul $iecrui tip de organit la nivelul acesteia. / 1,' p 0.

Se acor%" * p %in o(ici$