Sunteți pe pagina 1din 3

IADL – Scala de măsurare instrumental a activităților zilnice

Numele pacientului:
Data:

Pentru fiecare categorie vă rugăm să încercuiți itemul care descrie cel mai bine nivelul cel mai
înalt de funcționare al pacientului (0 sau 1):

A. Abilitatea de a utiliza telefonul E. Abilitatea de a spala rufe


1. Utilizează în mod activ telefonul 1 1. Își spala singur toate rufele. 1
(caută numere de telefon, formează, etc.)
2. Apelează doar numerele de telefon 1 2. Spală doar rufe mici (de exemplu, 1
cunoscute șosete)
3.Răspunde la telefon dar nu apelează 1 3. Toate rufele trebuie să fie spălate de 0
altcineva
4. Nu utilizează telefonul 0
B. Abilitatea de a face cumpărături F. Folosirea mijloacelor de transport
1.Merge singur la cumpărături și își 1 1. Se deplasează singur utilizând 1
procură tot ce are nevoie transportul public sau autoturismul
personal
2. Merge singur la cumpărături dar 0 2. Poate comanda singur un taxi atunci 1
cumpără doar o parte dintre produsele de când are nevoie dar nu folosește
care are nevoie mijloacele de transport în comun
3. Are nevoie să fie însoțit atunci când 0 3. Călătorește utilizând transportul 1
merge la cumpărături public doar atunci când este ânsoțit.
4. Nu are capacitatea de a merge la 0 4. Călătorește doar cu automobilul sau 0
cumpărături cu taxiul, cu condiția să fie însoțit.
5. Nu călătorește deloc. 0
C. Abilitatea de a prepara alimentele G. Responsabilitate in privinta luării
medicației
1. Planifică, gătește și servește mâncarea 1 1. Are capacitatea de a-și lua singur 1
independent și adecvat medicația la orele recomandate și în
dozele corecte
2. Poate găti singur dacă îi sunt furnizate 0 2. Își ia singur medicația cu condiția ca 0
ingredientele dozele să fie pregătite anterior de
altcineva
3. Încălzește mâncarea, pregătește și 0 3. Nu are capacitatea de a-și lua singur 0
servește masa; pregătește masa; medicația.
pregătește masa fără să țină cont de dieta
recomandată
4. Are nevoie să i se gătească și să i se 0
servească mâncarea.
D. Abilitatea de a face menajul H. Abilitatea de a gestiona bani
1. Realizează singur toate activitățile 1 1. Își gestionează în mod independent 1
casnice sau are nevoie ocazional de finanțele (își face bugetul, scrie cecuri,
ajutor (de exemplu, în cazul activităților merge la bancă, platește chiria, facturi),
casnice grele) își ridică singur pensia
2. Realizează zilnic activități casnice 1 2. Își face singur cumpărăturile uzuale 1
ușoare (de exemplu, își face patul sau dar are nevoie de intermediere în relația
spală vase) cu banca și de ajutor în privința
cumpărăturilor mari
3. Realizează zilnic activități casnice 1 3. Incapacitatea de a gestiona banii 0
ușoare dar nu are capacitatea de a
menține un nivel acceptabil de curățenie
4. Are nevoie de ajutor în privința 1
tuturor sarcinilor casnice
5. Nu participă deloc la activitățile 0
casnice
SCOR: SCOR:
Scala ADL
Cu ajutor igiena corporală(1);cu ajutor îmbrăcare(0);mersul la toaletă(1);locomoţia cu
ajutor(0);continenţă(1);odihnă/repaus(1)notă=4p/6p

Scala ADL:
1)pacientul isi face igiena personala singur;
2)pacientul mananca singur;
3)pacientul merge singur la toaleta;
4)pacientul se imbraca/dezbraca singur;
5)pacientul se ridica singur, merge singur;
6)modul de deplasare;

Scor maxim: 6

Scala IADL:
1)utilizeaza tel mobil;
2)isi face cumparaturile singur;
3)isi prepara hrana singur;
4)isi face menajul singur;
5)isi spala rufele singur;
6)isi administreaza bugetul singur
7)foloseste aparatura casnica;
8)transportul-singur;

Scor maxim: 8

S-ar putea să vă placă și