Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ,,Alexandru Filipaşcu” Petrova Aviz,

Director,
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie

Modulul: M2-Contabilitate generală

Nr. ore /săptămână: din care: LT: 32 Aviz,


Şef de catedră,
Clasa: a-X-a
Profesor: Pop Ramona-Liliana
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale


Nr învăţării/Rezultate ale învăţării
. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Observaţii
crt
.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT LT
(0 (1) (2) (3) (7)
(4) (5) (6)
)
Recapitulare 1 S1
1. 3.1.1 3.2.1 3.3.1 Evaluare iniţială
I. Procedee comune 1
disciplinelor economice
1.1 Evaluarea 4
1.1.1 Definiţie, importanţa,
competente 1 S2
1.1.2 Metode de evaluare
Unitatea de rezultate ale
Nr învăţării/Rezultate ale învăţării
. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Observaţii
crt
.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT LT
(0 (1) (2) (3) (7)
(4) (5) (6)
)
 Evaluarea la data 1 S3
intrarii in entitata
 Evaluarea la data 1 S4
iesirii din entitate
 Evaluarea la inventar
si prezentarea
elementelor in bilant 1 S5
 Reevaluarea in
contabilitate

1
1.2 Calculatia
1.2.1. Definiţie, importanţă 1 S6
1.2.2 Exemple de calculaţie
3
1.3 Inventarierea
1.3.1.Definiţie, importanţă, 1 S7
cop, obiect
1.3.2.Clasificarea
inventarierii 1 S8
1.3.3. Principiile 1 S9
inventarierii
1.3.4.Desfăşurarea 1 S10
inventarierii
1.3.3.Documente utilizate
2. 3.1.2 3.2.2 3.3.2 in
3.2.3 inventarierea gestiunii
Recapitulare si evaluare
Unitatea de rezultate ale
Nr învăţării/Rezultate ale învăţării
. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Observaţii
crt
.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT LT
(0 (1) (2) (3) (7)
(4) (5) (6)
)
4
II. Procedee specifice 1 S11
metodei contabilitatii
2 S12,S13
2.1 Bilanţul contabil
2.1.1 Definiţie, importanţă, 1 S14
structură
2.1.2 Tipuri de modificari
bilantiere
2.1.3 Situatia performantei 6
financiare (cheltuieli, 1 S15
venituri, rezultate)
1 S16
2.2 Contul
2.2.1 Definiţie, 1 S17
structură,formă
2.2.2 Planul general de 1 S18
conturi 2 S19, S20
2.2.3. Reguli de funcţionare
a conturilor
2.2.4 Dubla înregistrare 4
si corespondenţa conturilor
2.2.5 Analiza contabila 1 S21
2.2.6 Formula şi
articolul contabil
3 S22-S24
2.3 Balanta de verificare
2.3.1Definitie, importanţa, 1 S25
Unitatea de rezultate ale
Nr învăţării/Rezultate ale învăţării
. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Observaţii
crt
.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT LT
(0 (1) (2) (3) (7)
(4) (5) (6)
)
functii
2.3.2 Clasificarea balanţei 1 S26
3. 3.1.3 3.2.4 3.3.3 de verificare
3.2.5 2.3.3 Intocmirea balanţei
3.2.6 de verificare
2.3.4 Tipuri de erori din
balanta de verificare
Recapitulare si evaluare 2

III. Preţurile mărfurilor: 1 S27


definitie, caracteristici,
clasificare 1 S28

3.1 Preţurile en-gros si cu


amânuntul 3
3.1.1.Preţurile en-gros
3.1.2.Preţul cu amânuntul S29-S34
3.1.2 Reducerile de preţ
oferite
clienţilor

3.2.Documente specifice
mărfurilor
 Nota de receptie
 Factura fiscala
 Chitanta
 Raport de gestiune zilnic
 Borderou de vanzare
Unitatea de rezultate ale
Nr învăţării/Rezultate ale învăţării
. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Observaţii
crt
.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT LT
(0 (1) (2) (3) (7)
(4) (5) (6)
)
 Aviz de insotire a marfii
 Registru de casa
 Bon de predare-primire
transfer-restituire
 Proces verbal de receptie
 Fisa de magazie

Recapitulare finală 1 S35

14-18 Mai 2018 Şcoala Altfel


Practica comasată: Întocmit,
Prof. Pop Ramona