Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume...................................

Data......................................................
Şcoala..................................................
Nota reală .............................................................................................................
Semnătura părinte.............................................................................................
Notǎ estimativǎ elev..........................................................................................
TEST DE EVALUARE
Unitatea de evaluare –Ve
Disciplina BIOLOGIE, Clasa a VI-a

SUBIECTUL I. Enumeraţi cele cinci clase de animale vertebrate : 15 puncte


-
-
-
-
-

SUBIECTUL II. Alegeţi litera corespunzǎtoare rǎspunsului corect: 15 puncte


1.Crapul este un peşte :
a) cartilaginos b) cartilaginos -osos c) osos

2. Crapul are corpul de formă:


a) aerodinamică b) hidrodinamică c) conică

3.Are respiraţie pulmonară şi prin piele:


a)parameciul b)broasca de lac c) crapul

4. Are o limbă lungă, lată, bifurcată şi o proiectează prin răsucire pentru a pride insecte:
a) broasca de lac b) crapul c) sturionul

5.La crap fecundaţia este:


a) externă b) internă c)încrucişată

SUBIECTUL Ill. 15 puncte


B. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 3. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare
afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Afirmaţia
modificată se scrie în apaţiul de sub afirmaţia falsă pe care o modificaţi.

1. Broasca de lac trăieşte doar terestru.


2. Crapul trăieşte acvatic în ape dulci.
3. Broasca de lac are coada scurtă acoperită cu solzi mici.
SUBIECTUL IV. Completaţi spaţiile punctate cu informaţia corectǎ.
15 puncte
1. Celulele sexuale ale crapului mascul se numesc.....................

2. Crapul are la cap un căpăcel osos numit .................................

3. Broasca de lac face parte din clasa...............

4. Crapul respiră prin.........................................

5. Corpul crapului este compus din cap, trunchi şi .......................................................

SUBIECTUL Vl. Descrie modul de înmulţire pentru broasca de lac având în vedere: 10 puncte

-fecundaţia
-dezvoltarea după fecundaţie

SUBIECTUL Vll. Descrieţi membrele anterioare şi posterioare ale broaştei de lac :


10 puncte

SUBIECTUL VlIl. Numiţi trei înotătoare pe care le are crapul .


10 puncte.

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor seacordă 90 de puncte.


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.