Sunteți pe pagina 1din 2

Scrisoare de intentie

1. DESCRIERE Daca CV-ul este un instrument necesar pentru a-i starni celui care te angajeaza interesul pentru tine, scrisoarea de intentie este "ambalajul" CV-ului, care nu trebuie expediat fara aceasta scrisoare. CV-ul este mai degraba general prin natura sa in timp ce scrisoarea de intentie este personalizata. Scrisoarea de intentie nu este o scrisoare tip, ea trebuie sa raspunda cerintelor institutiei sau firmei careia o trimiti. Cateva reguli in editarea scrisorii de intentie: . ! scrisoare de intentie trebuie sa fie concisa. ! scrisoare in care elementul esential este "vedeti CV-ul pe care-l atasez", este o sansa ratata. ". ! scrisoare de intentie trebuie sa fie corect scrisa. #reselile gramaticale sau de ortografie sunt de neiertat. $n angajator care ar citi o astfel de scrisoare cu greseli gramaticale, ar vedea "prin" ea un candidat neglijent care nici macar pentru a solicita un job nu e in stare sa-si dea toata silinta. %eciteste si corecteaza orice greseala, oricit de minora ar parea. &ulti angajatori vad in scrisoarea de intentie un exemplu al calitatilor de comunicare ale candidatului. 'u pierde aceasta ocazie de a face o impresie buna de la inceput. (. ! scrisoare de intentie trebuie sa reflecte interesul tau pentru firma la care vrei sa te angajezi. De aceea trebuie sa includa date specifice din care sa reiasa ca ti-ai facut temele. )rata cum firma va beneficia de calitatile si aptitudinile tale. *xprima-ti increderea in aceasta firma aratind ca stii cite ceva despre afacerile pe care le deruleaza si despre pozitia sa pe piata. )semenea informatii le poti obtine din publicatii de specialitate, articole de presa, statistici oficiale, site-ul firmei de pe +nternet, ...etc. +nvesteste ceva timp in studiul mediului de afaceri al firmei inainte de a scrie scrisoarea de intentie.

2. MODEL Adriana POPESCU )leea ,anu &anta nr. " ,l. Sector , ,ucuresti .el. //////.. *mail//////.

SCRISOARE DE INTENTIE %ef: colectare informa0ii statistice Stimat Doamn / stimate Domn !e Va scriu 1n leg2tur2 cu anun0ul dvs. prin care v2 exprima0i nevoia de persoanal specializat 1n scopul de a colecta informa0ii statistice pentru preg2tirea unui studiu european. Dup2 cum ve0i observa 1n CV 3 ul anexat prezentei, sunt absolvent2 a 4acult20ii de 5si6ologie, promo0ia "77", specialitatea 5si6ologie !rganizational2. Consider ca am calit20ile 8i cuno8tin0ele necesare pentru a 1ndeplini cu succes acest tip de activitate, 1n care am fost implicat2 8i 1n perioada studen0iei, pe parcursul preg2tirii tezei de licen02. &a pot defini ca o persoana persistent2, foarte motivat2, dinamic2, disciplinat2, organizat2, care 8tie cum s2-8i urm2reasc2 obiectivele, implicat2 1n activitate 8i capabil2 s2 1ndeplineasc2 cu succes orice sarcin2. &i-ar face o deosebit2 pl2cere s2 am ocazia de a colabora cu organiza0ia dumneavoastr2 1n cadrul proiectului pe care-l demara0i, av9nd 1n vedere faptul c2 educa0ia:formarea 8i integrarea socioprofesional2 a tinerilor reprezint2 o prioritate la nivel na0ional. ;n speran0a c2 scrisoarea mea v-a re0inut aten0ia, a8tept s2 ne vedem pentru un interviu oric9nd ve0i considera oportun.

C deose"it considera#ie$ Adriana POPESCU

% c re&ti 21.'(.')