Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 16 JUSTIŢIe PAg. 2 POLITICĂ PAg.

6 SPORT
Matriţa dacică descoperită Chiar dacă mai au doi ani Competiția de schi
la Sarmizegetusa Regia la dispoziţie, liberalii „Cupa Veteranilor”
va fi evaluată, din punct de îşi pregătesc deja se va desfășura la acest
vedere al valorii materiale, candidaţii pentru sfârşit de săptămână, în
de către un expert acceptat alegerile locale din 2020. staţiunea Straja,
în procesul de la În curând va fi lansat din masivul Vâlcan.
Tribunalul Hunedoara. şi un sondaj de opinie.

Fondat de Cornel POENAR

Bibliotecarul Avram Iancu s-a retras din


ultramaratonul de la Polul Nord din cauza
durerilor puternice la piciorul drept. /p. 5

Anul XIII • nr. 555 • Apare 16 - 22 martie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Termocentrala Mintia,
Ce ne RezeRvĂ ASTReLe în
ACeASTĂ PRIMĂvARĂ ?

salvată în ultimul ceas

Calendaristic vorbind, primăvara și-a intrat


în drepturi. Natura renaște, iar odată cu ea,
astrele se pun în mișcare, agitând viața
tuturor semnelor zodiacale. Ce surprize ne
aduc zodiile în această primăvară, ce schim-
bări se petrec în viața noastră aflaţi în
paginile 8-9.

/p.3

Anunţuri
de mare
şi mică
publicitate
în ziare
locale
şi centrale
Deva, 22 Decembrie,
37A • Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro
2 - aDmiNiStraŢie 16 - 22 martie 2018

Spitalul Judeţean ar putea PNL are desemnaţi


candidaţii de primar în
extinde secţia de Pediatrie aproape tot judeţul
n Construcţia ar putea începe în acest an.

Deva – Secţia de Pediatrie pavilion principal al spitalu- UPU vor fi folosiţi, cu acordul
a Spitalului Judeţean de Ur- lui, capacitatea secţiei de Pe- ministerului, spre noua in-
genţă Deva s-ar putea ex- diatrie se va mări la 60 de vestiţie.
tinde şi în pavilionul locuri. „Proiectul este în lucru şi
principal al unităţii medicale, „Peste pavilionul principal va fi transmis Ministerului
unde ar urma să fie construit al spitalului se va construi Sănătăţii pentru aprobare. Deva - Filiala judeţeană PNL la primării vor fi desem-
un etaj în plus, a anunţat încă un nivel. Cred că lu- Cred că noua investiţie va fi Hunedoara a Partidului naţi în cel mult trei luni de
deputatul Laurenţiu Nistor crările ar putea începe anul gata în următorii doi ani”, a Naţional Liberal (PNL) şi-a zile, între localităţile unde
(PSD), într-o conferinţă de acesta”, a spus Nistor. estimat liderul PSD Hune- stabilit candidaţii pentru urmează să fie stabilite
presă. Potrivit acestuia, fon- doara. funcţia de primar în 61 dintre potenţialele candidaturi în-
El a precizat că decizia a durile necesare vor proveni În ceea ce priveşte noua cele 69 de unităţi administra- scriindu-se oraşele Geoagiu
fost luată pentru ca şi de la Ministerul Sănătăţii, construcţie şi mobilarea tiv-teritoriale ale judeţului, în şi Orăştie.
părinţii să-i poată însoţi în după ce pentru Unitatea de acesteia, deputatul social-de- perspectiva alegerilor locale „La Orăştie o să fie o mare
condiţii decente pe micuţii Primire Urgenţe a spitalului mocrat a apreciat că aceasta din anul 2020, a declarat joi surpriză pentru actualul pri-
care se internează în spital. a fost câştigată o finanţare va deveni complet funcţion- preşedintele PNL Hunedoara, mar al municipiului”, a pre-
Practic, prin construirea europeană. În acest fel, banii ală în următorii doi ani. deputatul Lucian Heiuş. cizat Heiuş.
unui nou etaj peste actualul alocaţi pentru modenizarea „Ca niciodată, în ultimii 28 Liderul PNL Hunedoara a
de ani, cu doi ani înainte de mai spus că în următoarea
începerea campaniei, avem perioadă vor fi cunoscuţi şi
Insolvența –în dezbatere la Geoagiu-Băi deja desemnaţi candidaţii de
primar în 61 din cele 69 de
candidaţii pentru funcţiile de
consilieri locali şi judeţeni,

F
iliala Hunedoara vență, alți specialiști în venței profesioniș- localităţi ale judeţului Hune- precizând că ţinta este de a
U.N.P.I.R. orga- domeniu. Printre te- tilor”, ne-a declarat doara. Unii dintre ei vor realiza cel puţin 35% din vo-
nizează la Geoagiu- mele dezbătute la Deli-Maria Alic, rămâne, dacă vor confirma turile electoratului.
Băi, în perioada 16-18 seminar amintim: preşedintele Uniunii prin munca pe care o vor Săptămâna viitoare PNL
martie a.c. împreună cu ”Principalele modi- Naţionale a Practicie- depune în aceşti doi ani, să Hunedoara ar putea începe
filialele din județele Alba, ficări fiscale 2018 cu nilor în Insolvenţă – câştige acele primării. Poate, un prim sondaj de opinie în
Sibiu și Dolj, un seminar impact și asupra insol- Filiala Hunedoara. pe ici pe colo, vor mai fi rândul electoratului din judeţ
de pregătire profesională venței”, ”Insolvența Vom reveni cu schimbări”, a spus liderul pentru a cunoaşte percepţia
cu tema: ”Noutăți legisla- persoanei fizice – aplicabili- noutăți despre insolvența PNL Hunedoara. cetăţenilor despre modul în
tive cu influență în proce- tate și condițiile deschiderii persoanei fizice – o lege de El a arătat că primarii în care este condus Consiliul
dura insolvenței”. funcţie ai PNL vor fi susţinuţi Judeţean, dar şi intenţia de
procedurii”, ”Activitățile cu- mare interes, în condițiile so-
“La seminar participă ma- pentru un nou mandat. vot a oamenilor, pe partide
rente în procedura insol- cietăţii de azi.
gistrați, practicieni în insol- Ceilalţi opt candidaţi ai politice.

PENITENCIARUL DEVA, ANUNŢ PUBLIC


cu sediul în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara,
Takacs Alina Elena cu domiciliul în localitatea Deva, Aleea Vi-
tel. 0254-218920, fax. 0254-230780, itorului, bl. D4, ap. 15, anunta elaborarea primei versiuni a
doreste încheierea unui contract de servicii planului/programului faza PUZ “Ansamblu de locuinte” in localitatea
în vederea ridicării deşeurilor colectate selectiv Deva, zona Archia, f.n., jud. Hunedoara si declansarea etapei de în-
cadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
(hârtie, plastic, uleiuri alimentare şi industrial uzate).
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate re-
aliza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25 de luni-joi
Persoanele juridice interesate vor putea depune oferta la intre orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
sediul Penitenciarului Deva, până la data de 30.03.2018. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Persoana de contact pentru eventuale informaţii suplimentare: Hunedoara în termen de – 18 zile calendaristice de la data prezentu-
Ghiuriţan Adrian, tel 0254218920, int.187. lui anunţ.
16 - 22 MarTie 2018 aCTUaLiTaTe - 3

Termocentrala Mintia – salvată de


sindicate pe ultima sută de metri
n Un Memorandum care ar fi trebuit discutat în Guvern, săptămâna aceasta, prevedea închiderea a cinci grupuri energetice.

Deva – Termocentrala tanţii sindicatelor din com-


Mintia s-a aflat la un pas de panie vor avea loc la masă, cu
un dezastru care ar fi adus statut de invitat, dar acest
sistemul energetic naţional în statut le va permite să-şi
postura de a cumpăra energie susţină, în timp real, punctele
de peste graniţă. Cel mai de vedere, astfel încât ceea ce
mare producător de energie va rezulta ca urmare a decizi-
electrică din Transilvania, ter- ilor comitetului interministe-
mocentrala Mintia, a fost, rial să satisfacă toate părţile
până acum câteva zile, vic- implicate, inclusiv liderii de
tima unui program gândit pe sindicat, care, cu siguranţă, şi
picior, care ar fi avut ca efect este de apreciat acest lucru,
închiderea a cinci din cele îşi manifestă îngrijorarea
şase grupuri energetice şi tre- privind locurile de muncă ac-
cerea la un grup pe gaz tuale şi viitoare", a precizat
metan. vicepremierul Viorel Ştefan.
A fost momentul pentru ca La rândul său, preşedintele
Sindicatul Solidaritatea Sindicatului Solidaritatea
Hunedoara şi Sindicatul Liber tră domnule preşedinte al oficial la cele cinci grupuri en- ile care vizează viitorul com- Hunedoara, Cristian Iştoc, a
Independent Electrocentrale PSD pentru a vă atrage ergetice de 1000 MW, am- paniei, decât cu implicarea dat asigurări că în urma dis-
Deva să-şi dea mâna, în mod atenţia că promisiunile dum- intite mai sus, memorandum sindicatelor ca partener de cuţiilor purtate cu echipa gu-
simbolic, pentru a atrage neavoastră făcute în faţa en- promovat de Ministerul En- dialog. Mai exact, vorbim de- vernamentală formată din
atenţia asupra pericolului ergeticienilor de la ergiei fără consultarea sindi- spre un memorandum care vicepremierul Viorel Ştefan şi
care plana asupra termocen- termocentrala Mintia în oc- catelor din cadrul era pregătit să intre în şed- ministrul Energiei, Anton
tralei şi a celor 700 de anga- tombrie 2017 s-au bazat pe termocentralei Mintia sau a inţa de Guvern şi care a fost Anton, nu vor fi închise
jaţi de aici. mincinoşi, pe secretari de stat conducerii executive a aces- contestat de liderii de sindi- grupuri energetice la termo-
Timp de două zile, ener- şi funcţionari din Ministerul teia", se arată în scrisoarea cat. Asupra acestui memo- centrala Mintia.
geticienii au protestat şi au Energiei care duc mai de- deschisă. randum am convenit să fie "Sperăm ca această ultimă
solicitat sprijinirea de către parte programul guvernului rescris şi la rescrierea lui vor acţiune de protest să repună
stat a termocentralei Mintia, tehnocrat de a demola cinci Memorandumul participa liderii de sindicat", Mintia pe harta energetică a
dar şi prezenţa membrilor grupuri energetice din cadrul se rescrie a declarat vicepremierul României şi să nu ne mai în-
guvernului la sediul unităţii termocentralei Mintia, cu o Viorel Ştefan. tâlnim cu neplata drepturilor
pentru a le explica ce prevede Că lucrurile pot lua o altfel salariale. (...) Suntem mulţu-
putere instalată de 1000 MW, El a arătat că prin viitorul
un Memorandum care ar fi de întorsătură o demon- miţi de discuţia de astăzi, am
periclitând în felul acesta sig- memorandum se va înfiinţa
urmat să fie discutat joi în strează protocolulul semnat reuşit să informăm ministrul
uranţa Sistemului Energetic un comitet interministerial
şedinţa de Guvern. miercuri cu vicepremierul (Energiei, n.r.) şi vi-
Naţional şi transformând care va stabili strategia de vi-
Mai mult, nemulţumiţi că Viorel Ştefan şi ministrul En- cepremierul corect şi la timp,
România într-un stat depend- itor a Complexului Energetic
una s-a promis în campania ergiei, Anton Anton. Chiar vi- pentru că am avut dreptate
ent de importul de energie Hunedoara, iar sindicatele
electorală din octombrie cepremierul recunoaştea când am tras acel semnal de
electrică. Nimic din cele con- vor fi prezente la întâlnirile
2017 şi alta se întâmpla cinci lispa unui dialog cu sindi- alarmă că Mintia riscă să
venite împreună cu dum- comisiei pentru a-şi putea ex-
luni mai târziu, liderul Sindi- catele şi a promis, conform rămână cu un singur grup en-
neavoastră în discuţiilor de la prima un punct de vedere în
catului Solidaritatea Hune- documentului semnat, că ergetic. Mâine (joi, n.r.) era
termocentrala Mintia nu a de- timp util referitor la prob-
doara, Cristian Iştoc, a toate deciziile vor fi luate, de ziua în care trebuia să se în-
venit realitate. lemele ce vor fi discutate.
adresat o scrisoare deschisă acum încolo, prin consultarea tâmple acest lucru şi am
Astăzi (miercuri, 14 mar-
preşedintelui PSD, Liviu partenerilor sociali. reuşit să o depăşim. Nu vom
tie), domnule preşedinte
"Discuţiile s-au încheiat cu
Statutul sindicatelor
Dragnea, cel care s-a întâlnit, Liviu Dragnea, Guvernul opri niciun grup energetic.
în toamna anului trecut cu semnarea unui protocol între "Prin acest memorandum Comitetul interministerial va
României condus de PSD -
energeticienii de la Deva. noi, reprezentanţii Guvernu- se va înfiinţa un comitet in- stabili care grupuri vor fi în-
ALDE are pe ordinea de zi un
lui, şi reprezentanţii liderilor terministerial care va creiona locuite, cu ce capacităţi şi pe
memorandum prin care se
Atenţionarea încearcă legiferarea jafului
de sindicat, care consfinţeşte strategia şi liniile de dez- ce tip de resurse. Deci,
sindicatelor naţional, mai precis pro-
un lucru foarte important: de voltare ale companiei. La lu- mergem mai departe cu toate
aici încolo nimic nu se va în- crările acestui comitet grupurile energetice", a afir-
„Mă adresez dumneavoas- movarea unui act normativ
tâmpla, în legătură cu decizi- interministerial reprezen- mat liderul sindical.
prin care România renunţă

Ajutor de stat pentru minele Lonea şi Lupeni


Bucureşti - Guvernul a Potrivit acestuia, în cir- un alt proiect de Hotărâre de 15 martie, şi pe care vrem să- una dintre revendicările
avut pe agendă un proiect de cuitul de avizare se află un alt Guvern, la care sperăm să l extindem până în 15 noiem- protestatarilor de la termo-
hotărâre referitor la apro- proiect de Hotărâre de Gu- reuşim să parcurgem circuitul brie, când vom intra sub centrala Mintia, vicepre-
barea ajutorului de stat pen- vern prin care termenul pen- de avizare până săptămâna vi- reglementările viitorului pro- mierul a menţionat că suma
tru minele Lonea şi Lupeni tru serviciul tehnologic de itoare şi să fie aprobat în Gu- gram de iarnă, pentru iarna de bani care se acordă pentru
din Valea Jiului. Suma care va sistem, aplicat în cazul pro- vern, care vizează prelungirea următoare”, a arătat vi- serviciile tehnologice de sis-
fi alocată va produce efecte în ducătorilor de energie elec- termenului până la care va cepremierul Viorel Ştefan. tem ar putea fi crescută, astfel
bugetul întregii companii, in- trică pentru perioada de funcţiona serviciul tehnologic Întrebat despre modul în încât să poată fi create şi
clusiv în sectorul energetic, a iarnă, ar putea fi prelungit de sistem, acel regim RTL, care care vor fi asigurate fondurile resursele necesare pentru
a anunţat, la Deva, vi- până la 15 noiembrie. este reglementat în legătură pentru plata contribuţiilor plata restanţelor la con-
cepremierul Viorel Ştefan. „Se află în circuit de avizare cu programul de iarnă până în sociale ale energeticienilor, tribuţiile sociale.
4 - ACTUALITATE 16 - 22 MARTIE 2018

Geoparcul Dinozaurilor, Ai cui mai suntem?


S -a ajuns într-o situ-

model de studiu pentru ație în ţara asta , în


care nimeni nu o
mai poate înțelege.

specialişti în arii
Mă uit să văd o rază de
soare şi nu văd decât nor si
întunericul răzbunării.
Dacă critici în ţara asta,

protejate din şase ţări


eşti împotriva sistemului, ori
esti plătit de cineva sau faci
parte din nu ştiu ce agentura.
Dacă critici Preşedintele
loveşti în instituția prezi-
dențială.
Să nu critici oameni din
justiţie că loveşti în justiţie.
Dacă critici pe Alina Bica
critici omul de aur care a
conceput ,,codurile penale",
ea devenind penală, ulterior
a fugit în Costa Rica.
Înainte te întrebau ce ai
făcut în ultimii 5 ani, acum te
întreabă ce ai făcut în ultimii mai ei fură, ei sunt corupţii,
20 ani. Halal..!!! alţii sunt îngerași.
Dacă critici BOR loveşti în Pentru că la noi toată
biserica şi implicit în creş- lumea tace, toată lumea
tinitate. așteaptă, ce așteaptă nu se
Să nu vorbești urât de un ştie.
politician sau partid politic Ei nu văd că ţara asta este
că începe un război pe viaţă blocată datorită neclarificării
şi pe moarte. unor probleme care au
O parte dintre televiziuni, apărut în spaţiu public în
ziare, radio, oameni pe care toată lumea vorbește
stradă etc vorbesc despre dar nu se vede nici o demisie
subiecte încinse în acest mo- sau revocare din funcție.
ment care pot duce la o to- Trăim într-o ţară unde ori
tală neîncredere a unei mari noi nu vrem sa vedem ade-
părți a populației in oamenii vărul, ori sunt interese per-
care alcătuiesc ,,statul de sonale şi nu se doreşte să se
drept". Cealaltă parte vor- vadă aceste matrapazlâcuri
n Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului a fost gazda evenimentului beşte de manipulare. Oare sau trăim ,,virtual " în ţară şi
organizat cu ocazia celei de-a cincea întâlniri regionale din cadrul care este adevărul? conduşi cu ajutorul rețelelor
proiectului Interreg IMPACT - Modele Inovatoare pentru Arii Protejate: Nimeni nu acţionează de socializare.
pentru a lua măsuri, nimeni Trebuie ca toată lumea să-
Schimb şi Transfer. nu recunoaște că unii oa- şi recunoască greşelile, să ne
Haţeg – Un număr de 35 lectat ca exemplu de bune persoane din țara sa care pot meni care conduc anumite trezim la realitate.
de participanți din Spania, practici (stakeholder) în fi un astfel de exemplu (stake- structuri şi-au pierdut raţi- Nu pot încheia decât cu un
Franța, Germania, Italia, Litu- cadrul proiectului de către holder). unea, au întrecut orice logică zâmbet amar şi cu o între-
ania și România au venit în partenerul din România - In- În cazul nostru, Geoparcul de bun simţ inclusiv încăl- bare.
Geoparc pentru a participa la stitutul Național de Cercetare este un stakeholder impor- carea legii. Oare primarii şi vice nu au
conferința internațională in- – Dezvoltare în Turism, orga- tant pentru că s-a implicat Pai dacă ce vedem este şi ei dreptul la ,,pensii spe-
titulată "Comunicarea şi nizatorul evenimentului. benevol în proiect și sperăm real, atunci nu ne rămâne ciale"?
conştientizarea rolului ariilor Bunele practici oferite de că prin acest proiect vom decât să ne alăturam celor Domnilor parlamentari
protejate în conservarea pat- Geoparc partenerilor inter- aduce cât mai mulți turiști în 3400000de romani plecați in care aţi propus aşa ceva,
rimoniului natural". Confer- naționali sunt legate de man- zonă și în județul Hunedoara”, afara tarii, lăsaţi şuşanalele şi nu va ju-
ința a fost un bun prilej agementul și conștientizarea afirmă Cristina Lixăndroiu, Unde mergi în România caţi cu banii publici că o să
pentru realizarea unui ariilor protejate prin volun- manager de proiect și nu auzi de dimineaţă până plătiți rău.
schimb de experiență între tariat și educație. cercetător științific la Institu- seara numai de corupți şi pe- Nu vedeţi că se toacă banii
partenerii din cadrul proiec- Concret, Geoparcul este un tul Național de Cercetare nali. Mulţi oameni se întrea- publici aiurea, tot ce visați
tului și reprezentanți ai model pentru strategia de in- Dezvoltare în Turism din Bu- bă de ce au fost lăsaţi să fure noaptea cereţi ziua în Parla-
grupurilor țintă. terpretare – Casele Geoparcu- curești. şi după aceea au devenit ment.
În cadrul prezentărilor lui, programul de voluntariat Două dintre cele trei zile corupți. Unde a fost statul de Dar vorba unui coleg, care
susținute de specialiștii Voluntari pentru Geoparc și ale evenimentului au fost drept? Mare majoritate au spunea aşa.
prezenți, Ambasadorii Geop- Ambasadorii Geoparcului dedicate vizitelor în teren. furat de la stat. ,,Când un pom este atacat
arcului au avut și ei propria precum și pentru activitățile Participanții au vizitat Casele Şi Europa are corupţii ei la crengile de sus de omizi,
sesiune de prezentare, în educaționale inovatoare des- Geoparcului și Centrul de viz- dar nu se face atâta tam-tam care mâncând una dupa alta
limba engleză, a activităților fășurate în cadrul rețelei itare al Parcului Național despre corupţie. frunzele riscă uscarea pomu-
pe care le desfășoară în Geop- EduGeoparc. Retezat. De asemenea, ei au Dar străinii care fură în lui. Soluţia nu este să tai
arc. Tinerii ambasadori au ”Acest proiect constă în avut posibilitatea de a lua România de ce nu ajung pe- pomul ci să tai crengile ata-
încântat audiența prin dezin- schimbul de experiență între contact cu gastronomia lo- nali şi corupți ? cate!!"
voltură și implicarea de care parteneri prin intermediul cală, în cadrul unei sesiuni de Pentru că a doua zi vezi un Atenție la pomii atacați de
dau dovadă în ceea ce fac. vizitelor de studiu, a schim- degustare de produse locale ambasador al unei ţări că omizi din ţară.
Geoparcul Dinozaurilor bului și transferului de bune organizată cu sprijinul Asoci- merge la toate palatele. Oare ai cui mai suntem?
Țara Hațegului – Geoparc In- practici. Fiecare partener im- ației Femeilor din Sântămăria Este confuz că numai
ternațional UNESCO a fost se- plică acele organizații sau Orlea. românii plătesc dările, nu- Prof . Ioan Romeo Mânzală
16 - 22 MARTIE 2018 ACTUALITATE - 5

Avram Iancu, învins de propriul corp


în ultramaratonul de la Polul Nord
n Retragerea a avut loc pe traseul dintre punctele de control 1 şi 2, la 70 de kilometri de start.

Deva – Bravul bibliotecar


Avram Iancu, din Petroşani, a Levente Polgar-
fost nevoit să abandoneze ghinionul saniei
cursa în ultramaratonul de Ghinionul l-a urmărit şi pe
Polul Nord, 6633 Arctic Ultra, aiudeanul Polgar Levente,
după ce o durere puternică primul om din lume acceptat
resimţită la gamba piciorului la 6633 Arctic Ultra, cu toate că
drept i-a făcut mari probleme prezenta un handicap la mâna
pe zeci de kilometri. Hune- dreaptă.
doreanul nostru şi-ar fi riscat „La kilometrul 107 am in-
inutil viaţa dacă ar fi contin- trat într-o furtună polară cu un
uat în această cursă nebună, vânt ce depăşea 100 km/h, mi-
despre care un alt român, Tibi a răsturnat sania cu mine cu
Uşeriu, spune că adună oa- tot, am apăsat butonul de a
meni care au ceva special şi veni organizatorul de a mă
care nu au cum pleca de acolo ajuta să scot sania pe drum, a
sănătoşi. venit medicul care a decis să
Pentru Avram Iancu, ultra- mă oprească prin abandon, am
maratonul ar fi fost un prilej cerut organizatorilor de a mă
să arate cât de curajos este şi lăsa să continui cursa fie şi
cât de mult este încărcat de onorific, lucru ce nu au fost de
adrenalină. Nu a fost să fie aşa acord. Vă rog să mă iertaţi pen-
pentru că retragerea sa nu a le-am petrecut în repaus, au recuperare. Nu găseam un loc dentă în locul amintit , însă, nu tru că v-am dezamăgit, aveţi
fost determinată de lipsa unei făcut ca plecarea să fie chinu- potrivit pentru a-mi monta a putut da un diagnostic precis. tot dreptul de a fi supăraţi pe
voinţe de fier sau de antrena- itoare. Doar după câteva sute kitul de somn. A trebuit să "It's up to you" (depinde de mine", este mesajul pe care
mentele insuficiente, ci de de metri am reușit să ies din trag în brațe, sprijinindu-mă tine) mi-a zis doctorul. Atunci Polgar Levente l-a postat pe
hazardul care i-a adus o pro- starea de șchioapătare. Am pe piciorul stâng și trându-l am făcut vreo 50 de metri să contul său de Facebook.
blemă de sănătate gravă la pi- înțeles că rana e gravă. Totuși, pe celalalt. Intr-un final găsesc văd ce simt. Schiopatam vizibil
ciorul drept. eram pe locul 3 în acel mo- un loc sigur unde nu puteam cu dureri mari. Mă cunosc! Am Go, Tibi!
ment, iar gândul la o medalie fi călcat de mașină. Am în- realizat că rana nu este recu- Din păcate, şi românca Flo-
Cum a început cursa pentru România m-a animat. ceput să mă "gospodăresc ". perabilă într-un timp scurt. rentina Iofciu, stabilită acum
„După ce s-a dat startul, ca Mi-am păstrat poziția până la În timp ce mă mișcăm Am ajuns în starea în care în Canada, a fost nevoită să se
de obicei, compatriotul nostru primul punct de control, Artric schiopătam de-a binelea. Am voința celor mai dârji oameni retragă. În cursă a mai rămas
Tibi, a plecat tare! Am fost sin- Cicle, km 37 al cursei”, intrat în sacul de dormit și de pe planetă, cumulată la un bistriţeanul Tiberiu Uşeriu
gurul care a reacționat și din povesteşte Avram Iancu. eram în deplină siguranță. Am loc, nu m-ar fi putut duce până (foto mic), cel care a câştigat şi
primul metru am fost in ace- mâncat, m-am hidratat și m- la linia de sosire, în timpul ultimele două ediţii ale cursei
lași ritm cu el. Nu mi-a fost Odihnă, dar am pus la somn, cu timer-ul impus. nebuneşti de la Polul Nord.
greu deloc să duc acest ritm. durerea nu a cedat setat la 3 ore”, relatează Iancu. În această situație, am luat Tibi este în fruntea plutonului,
Eram in grafic. Însă, la km 11 Ca să-şi mai aline durerea, Un medic a venit să-i vadă cea mai bună decizie: re- la distanţă mare de alţi con-
al cursei, un "cuţit îmi polisportivul din Petroşani a piciorul şi i-a spus că depinde tragerea din cursă. Așadar, nu curenţi, dar a suferit mai
sfârtecă" gamba piciorului luat un calmant, a mâncat şi a doar de el, dacă doreşte să competiția m-a învins ci am multe degerături şi faţa i s-a
drept, lateral stânga. Durerea pornit, din nou, la drum. continue. Era însă prea riscant fost trădat de propriul orga- umflat din cauza frigului
a fost atât de mare încât nu pot Durerile nu l-au părăsit şi a şi sănătatea i-ar fi fost pusă nism; când îmi era lumea mai cumplit. Dacă va rezista până
să o descriu. Din acel moment fost ajuns din urmă de alţi grav în pericol. dragă și când totul decurgea la final, ceea ce este aproape
Tibi a reușit să se desprindă concurenţi. conform cu planul de acasă. sigur, românul va face istorie
de mine. Am continuat deși „Ritmul meu de deplasare „Trădat de propriul „Vă mulțumesc tuturor pen- pentru că actuala ediţie a ul-
durerea era foarte mare. În 5 a devenit mult prea încet. Tre- organism” tru susținere. În viața trebuie tramaratonului, cea cu nu-
km mă ajunge din urmă cuseră 12 ore și am parcurs „Medicul a dorit să vadă pi- să acceptăm cu demnitate în- mărul 10, este şi cea mai lungă
Patrick (Irlanda). Nu pot aproape 60 de km (în grafic ciorul. Când am iesit din sac, frângerile și să privim cu opti- dintre toate, 617 kilometri
reacționa. Aș fi vrut! M-am pentru cei 70 pe 24 de ore). primul pas pe care l-am făcut a mism spre viitor”, îşi încheie parcurşi la temperaturi care
oprit pentru o scurtă ali- Era noapte...am luat decizia să fost cumplit. La palpare s-a Avram Iancu descrierea unei au coborât şi la minus 50 de
mentare. Cele 2 minute care dorm 2 -3 ore, sperând într-o putut observa o durere evi- zile cumplite. grade Celsius.

Boicot la CECCAR Hunedoara


D
upă cele două zile didatură rămasă validă pen- este nevoie de o prezență de marcat că persoanele care și-
de vot pentru tru funcția de președinte, cel puțin131 de membri. au exprimat dorința de a
alegerea unui nou respectiv a senatorului PNL Trebuie reamintit că, și cu candida sunt membri activi
președinte la CECCAR de Hunedoara, Carmen Eleo- această ocazie, alegerile con- ai CECCAR, unii cu state
Hunedoara, respectiv nora Hărău. vocate s-au desfășurat sub vechi, alții cu funcții în actu-
13-14 martie, prezența a În aceste condiții, consiliul semnul unor tensiuni fără alul consiliu de conducere al
fost foarte scăzută, de conducere al filialei a precedent, întrucât avem de- filialei hunedorene. Prezența
doar 35 de persoane decis, în cadrul unei reuniuni a face cu a treia tentativă de foarte scăzută la vot scoate în
dintr-un total de ” de urgență”, prelungirea pe- alegere a președintelui. evidență lipsa de încredere
436 de membri înscriși rioadei de vot cu încă patru Deși s-au mai înscris încă în singurul candidat acceptat
pe listele de vot. zile, doar, doar, se va întruni trei candidați, acestora li s-a de comisia de validare a
Acest fapt dovedește lipsa cvorumul prevăzut în statut. invalidat dosarele, fără a li se dosarelor, dar și în așa-zisul tualelor alegeri din filiala
de încredere în singura can- Pentru a fi validate alegerile oferi vreo explicație. De re- ”act democratic” al ac- hunedoreană.
6 - SPORT 16 - 22 MARTIE 2018

ATLETISM: Răzvan Deliu TENIS DE


CÂMP

(SCM Deva) medaliat


Federația Română de
Tenis anunță că s-au pus în
vânzare biletele pentru
meciul contând pentru

cu argint la naţionale
play-off-ul Grupei Mondiale
a Fed Cup by BNP Paribas
dintre România și Elveţia,
care va avea loc în Sala Po-

C
livalenta din Cluj. Biletele
ampionatului au fost puse în vânzare pe
Național de atletism
site-ul www.bilete.ro,
probe combinate s-a
desfășurat la finalul săp- anunţă frt.ro. cu urmă-
tămânii trecute în Sala de toarele valori: Inel 1 = 130
atletism din Complexul Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3
Național „Lia Manoliu” cu = 75 Ron. Pe o comandă pot
participarea sportivilor fi achiziţionate cel mult
seniori, tineret și juniori patru bilete pentru fiecare
1,2 și 3, printre partici- din cele două zile. Copiii
panți aflându-se și preşcolari, dar nu mai mici
reprezentanți din județul de 3 ani, au acces gratuit,
Hunedoara. ocupând acelaşi loc cu per-
Răzvan Deliu ( legitimat la soanele majore care îi în-
SCM Deva) , a participat în soţesc, deţinătoare a unui
cadrul probelor de în hepta- bilet valabil. Întâlnirea din-
tlon de la categoria seniori, la tre România şi Elveţia, se va
finalul competiței el cla- desfășura în perioada 21-
sându-se pe locul al doilea. În 22 Aprilie 2018, și se dis-
aceași probă de heptatlon, pută după sistemul cel mai
categoria juniori II, Sebastian bun din cinci meciuri:
Bolboacă și Marian Drîngă primele două meciuri de
(ambii legitimați la CSȘ Hune- simplu în ziua de sâmbătă
doara), au ocupat locurile (21 aprilie), urmând ca du-
șapte și opt, iar la juniori 3, minică (22 aprilie) să se
Cristian Velican și Eduard dispute celelalte două
Oprea (ambii legitimați la meciuri de simplu şi meciul
CNS Cetate Deva), au termi- de dublu. Echipa care
nat pe nouă și zece. La fem- câştigă această întâlnire va
inin, în concursul junioarelor obținut de Andrada Gheață colega sa de club Francesca Viorica Munteanu, toate de la juca din sezonul viitor în
III , în proba de pentatlón, cel CSȘ Hunedoara), care a Rus a terminat pe local VI , iar CNS Cetate Deva, au ocupat prima Grupă Mondială a
mai bun rezultat a fost cel încheiat concursul pe local IV, Elisa Enache, Andrada Popi și locurile șapte, nouă și zece. Fed Cup by BNP Paribas.

JUDO: Medalie de argint la Cupa SCHI: „Cupa veteranilor” de la Straja,


Europei pentru Bianca Prodan
la ediția cu numărul 47
Competiția de schi „Cupa
Veteranilor” se va desfășura
și în acest an, în masivul
Straja, care aparține, din
punct de vedere administra-
tiv – teritorial, de municipiul
Lupeni. Aceasta este una din-
tre cele mai vechi competiții
de schi din România, anul
acesta fiind organizată ediția
cu numărul 47 a acestui
eveniment. Ineditul de la
O delegație de sportive mona Enache și Mugurel „Cupa Veteranilor” vine nu
componente ale Centrului Ciușcă, au avut o comportare doar din faptul că vârsta pe
Național Feminin de judo din bună, cel mai bun rezultat care trebuie să o aibă cel mai
Deva au participat la un im- fiind obținut de Bianca Pro- tânăr concurent nu trebuie
portant stagiu de pregătire dan, care a cucerit medalia să fie mai mică de 60 de ani,
pentru cadeți U 18 ,organi- de argint la categoria +70 de ci și din faptul că, în afară de
zat sub egida federației eu- kilograme. schiul alpin clasic, vor fi și
ropene, în Antalya (Turcia). Daria Biriș (-70) și Anne probe de schi de tură, dar și
După stagiu a fost organizată Brebinaru (-44), au încheiat de schi pe doage de butoi. În
și o etapă de Cupa Europe. concursul din Antalya pe fiecare an la această com-
România fiind reprezentată locul V iar celelalte partici- petiție participă peste 100
în competiția feminină de pante din delegație, la de schiori de vîrstă res-
șase sportive, toate de la această etapă de Cupa Eu- pectabilă, în 2018 evenimen-
Centrul Național Feminin de ropei la judo pentru cadeți, tul urmând a avea loc în
judo din Deva. Tinerele au avut evoluții mai puțin perioada 17-18 martie, pe
sportive pregătite de Ra- importante. Pârtia Lupului din Straja.
16 - 22 MARTIE 2018 SPORT - 7

Hunedorenii de la Elite FOTBAL Liga a III-a


etapa a XVIII-a
Center medaliaţi la
Campionatul Naţional de
Karate DO Shotokan WSF
dorenii sunt pregătiți de in-
structorul Eric Soș, legitimat
acum și la CSU Craiova. El a
cucerit cele trei medalii de
aur în proba de kumite WKF
individual masculin seniori -
84 KG, la kumite Shobu Ippon Etapa a doua din returul ași care îl are ca antrenor pe
individual masculin -84 KG și Ligii a III-a programează la Silviu Lung.
în proba de Kata echipe mas- finalul acestei săptămâni Liderul seriei a IV-a, ACS
culin seniori + 18 ANI ca și o partide importante pentru Șirineasa, va juca la Inter-
medalie de argint la Kata in- formațiile care reprezintă național Bălești, echipa din
dividual masculin Seniori județul Hunedoara în Valea Jiului este mare fa-
Monica Dan a cucerit și ea această competiție. CNS vorită în acest joc, care se va
o medalie de argint la kata Cetate Deva, va juca pe disputa sâmbătă, de la ora
individual feminin 12-13 ani, terenul formației ACSO Fili- 15.00.
iar cele de bronz au fost
obținute de Monica Dan în
proba de kumite WKF indi- Programul etapei:
vidual feminin 12-13 ani -45 vineri, ora 15:
kg, Rahela Zagor (kumite ACSO Filiaşi – CNS Cetate Deva
Shobu Ippon feminin 12-13 AFC Hermannstadt II – CS Şoimii Lipova
ani -50 kg),Mihai Cozorici CN Pregătire Timişoara – CSM Şcolar Reşiţa

C
ampionatul Naţional CS ELITE CENTER Hune- (kumite shobu ippon mas-
de Karate Do doara a avut reprezentanți la culin 14-15 ani -52 kg și la sâmbătă, ora 15:
Shotokan s-a des- această competiție care au kumite WKF masculin 14-15 CS Internaţional Băleşti – ACS Şirineasa
fășurat anul acesta la urcat pe podiumul de pre- ani -52 kg), Andrei Dobra CS Naţional Sebiş – CS Millenium Giarmata
Tg. Secuiesc și a reunit miere, aducând la palmaresul (kumite shobu ippon mas- Gloria Lunca Teuz Cermei – CSU Craiova II
circa 200 de sportivi din clubului un numar de 12 culin 14-15 ani -52 kg) și CSM Lugoj – ACS Ghiroda
țară, de la secțiunea medalii din care 3 de aur, 2 Bogdan Puian (kumite WKF NMM Becicherecu Mic stă
karate do Shotokan WSF. argint si 7 bronz. Hune- masculin 14-15 ani -63 kg).

Baschet: Decebaliștii pe RUGBY: Antrenorul echipei Tir cu arcul


primul loc la Petroșani naţionale de rugby a demisionat Campionatele

A
ntrenorul principal Naționale
al echipei naţionale pentru copii,
de rugby a României,
galezul Lynn Howells (67 cadeți și ju-
de ani) a demisionat din
funcţie. niori 2 la Deva
El a declarat: "Sunt evident Sala Sporturilor din
extrem de întristat de felul Deva va găzdui, la acest
cum se încheie colaborarea șfârșit de săptămână,
noastră şi de faptul că trebuie Campionatele Naționale

L
să renunţ la rolul de antrenor de tir cu arcul pentru
a Petroșani, în orga- echipe din Deva, Hunedoara și principal al echipei României. copii, cadeți și juniori 2
nizarea Colegiului din Valea Jiului, mulţi dintre Accept şi îmi asum întreaga competiție care se va
Economic Hermes s-a cei care au evoluat în echipele responsabilitate pentru per- desfășura atât la indivi-
desfășurat etapa județeană liceelor fiind practicanți cu ex- formanţele echipei şi pentru dual, cât și pe echipe, cu
a Olimpiadei naționale a periență a acestui sport. faptul că nu am atins obiec- evoluții la arcu Olimpic –
A câștigat locul I la această tivul pe care ni l-am propus în
Sportului Școlar la baschet, R, Compound – C, Bare
ediție și implicit dreptul de a acest turneu, calificarea di-
pentru elevii din cadrul Bow - BB și Paralimpic -
reprezenta județul la etapa in- rectă la Cupa Mondială din
liceelor, cu participarea a P .. Sâmbătă, de la 8.30
terjudețeană, echipa Colegiu- Japonia 2019, şi că nu am avut
mai multor echipe de la in- vor avea loc calificările la
lui Național Decebal Deva succes pe teren atunci când
stituții școlare din județ. cadeți și juniori 2, iar de
(prof. Cristian Bauman) care a conta rezultatul. Cu toţii tre- dut 21, galezul fiind printre
Faptul că organizarea aces- la 13.45, sunt progra-
dominat competiția, fiind ur- buie să ne asumăm respon- cei mai titraţi antrenori care
tor etape este itinerantă, în mate calificările pentru
mată în clasament de CNS sabilitatea pentru astea, dar au condus naţionala de rugby.
fiecare an, o altă instituție șco- copii, urmate, de elimina-
Cetate Deva (prof. Dorin Re- eu, în special, ca antrenor Acesta a fost antrenor al Ţării
lară din județ fiind organiza- toriile din concursul de
claru jr.) și Hermes Petroșani principal", a declarat antreno- Galilor U21, al reprezentativei
torul evenimentului, arată un echipe mixte. În ultima zi
(prof. Doina Țopescu). rul galez, citat de site-ul frr.ro. secunde a Ţării Galilor,
mai mare interes pentru com- a concursului, duminică,
Pentru echipa de la decebal Sub conducerea lui Lynn antrenor secund al primei
petiție iar disputele pentru de la ora 8.30 sunt pro-
au jucat: Prădatu, Popa, Howells, "Stejarii" au disputat reprezentative în turneele din
locurile de pe podiumul de gramate finalele și apoi
Dioane, Mircea Raul, Holhoș, 70 de meciuri, dintre care au Africa de Sud şi Zimbabwe şi
premiere sunt pline de specta- festivitatea de premiere.
Mircea Alexandru,Pârvănescu, câştigat 48, au obţinut un antrenor principal al Ţării
col. Etapa județeană a reunit Jeflea și Habuc. rezultat de egalitate şi au pier- Galilor în turneul din Japonia.
8 - MAGAZIN 16 - 22 MARTIE 2018

Ce ne rezervă astrele în
această primăvară ?

n Calendaristic vorbind, primăvara și-a intrat în drepturi. Natura renaște, iar odată cu ea, astrele se pun în mișcare, agitând
viața tuturor semnelor zodiacale. Ce surprize ne aduc zodiile în această primăvară, ce schimbări se petrec în viața noastră,
vom vedea în cele ce urmează.

BERBEC nale. Și în dragoste lucrurile consumul de băuturi alcoo- turi de ei. Împreună vor în- lucru vă motivează. N-ar
vor merge bine și reușiți să vă lice, mai ales că sistemul frunta toate piedicile. Mare strica să aveți grijă și de sănă-
În această primăvara, când exprimați sentimentele față vostru imunitar este mai sen- atenție la locul de muncă, tatea voastră. Să evitați dulci-
energia voastră va fi la cote de persoana iubită. Trebuie sibil la schimbări. unde atmosfera este destul de urile și să mâncați sănătos.
maxime, vă ambiționați să să fiți foarte atenți și la sănă- tensionată, iar prin aprilie Păziți-vă și de răceală sau
avansați în carieră și faceți tate, pentru că în martie- RAC poate izbucni un scandal. gripă!
toate demersurile pentru a vă aprilie se pot reactiva unele Tocmai de aceea, nu vă asoci-
atinge scopul. Reușiți să înlă- Primăvara aceasta vă
boli mai vechi. În schimb, simțiți liberi și doriți să ați cu nimeni, păstrați dis- BALANȚA
turați pe cei care vă sunt luna mai va fi plină de bucurii tanța față de colegii care vă
potrivnici și veți merge evadați din cotidian. Ascul- Așteptați cu nerăbdare ca
pentru voi și lucrurile intră în tați-vă inima, dar fiți foarte solicită anumite lucruri. Veți primăvara să-și intre în drep-
înainte. Dacă nu găsiți ceea ce normal. călători mult în această
vi se potrivește în carieră, ar atenți la cei din jur pentru că, turi, pentru a vă putea apuca
nu toată lumea vă vrea binele. primăvară, fie că plecați în va- de lucru. Aveți toate șansele
fi mai bine să așteptați mo- GEMENI canță, fie în interes de servi-
mentul potrivit. În viața sen- La serviciu munciți mult, dar să reușiți în ceea ce vă pro-
Încă de la începutul trebuie să mergeți pe ideea ciu. Totul este să vă și odihniți puneți, mai ales că energia
timentală, este posibil să și să vă păstrați calmul în
apară o persoană care să vă primăverii, aveți toate șansele perfecționării, să nu vă pla- voastră va fi la cote maxime.
să vă redescoperi, să faceți fonați, chiar dacă acest lucru orice situație. Stilul vostru de lucru îi in-
schimbe concepția despre
viață. Mare atenție în primele ceea ce vă place, iar cariera depășește zona voastră de spiră pe cei din jur, pentru că
voastră va merge pe un trend confort. Vă așteaptă proiecte FECIOARA nu faceți excese și vă planifi-
două luni de primăvară, când
puteți avea probleme de ascendent. Dacă nu sunteți importante în luna mai, Înarmați-vă cu mult calm cați cu atenție fiecare pas. Vă
sănătate. mulțumiți de ceea ce faceți, cărora trebuie să le faceți față. și răbdare în această primă- preocupă viața de familie și
primele două luni ale De aceea, încercați să vă odih- vară, pentru că lucrurile căutați să echilibrați situațiile
TAUR primăverii vă sunt favorabile niți suficient, pentru a face evoluează cu repeziciune. nedorite. Cu sănătatea s-ar
pentru orice schimbări. Ca să față provocărilor. În viața sen- Planificați-vă cu atenție tim- putea să aveți ceva probleme
În fiecare an, așteptați cu reușiți, alegerea trebuie bine timentală, nu sunt probleme. pul și banii de care dispuneți minore, dar care nu trebuie
nerăbdare primăvara, când studiată și, în primul rând, să și căutați să nu-i risipiți. Ana- neglijate.
vă bucurați de primele ei țineți cont de aptitudinile LEU lizați în detaliu ce puteți
semne. Acum, veți cunoaște voastre. În dragoste, va trebui pierde și ce puteți obține din SCORPION
persoane importante care fie Pentru nativii acestei zodii,
să mai aştepţi, căci surprizele lucrurile vor merge așa cum fiecare situație ivită. La servi- Sunteți hotărâți să începeți
că vă îndrumă în carieră, fie vor veni abia în a doua jumă- ciu s-ar putea să apară opor-
că vă asociați cu ele în vi- își doresc, mai ales că per- proiecte noi în această primă-
tate a anului. Mare atenție la soana iubită va fi mereu ală- tunități nesperate, iar acest vară și să faceți tot ce ține de
itoarele proiecte profesio-
16 - 22 MARTIE 2018 MAGAZIN - 9

voi pentru a le finaliza la


timp. Ca să reușiți, aveți
nevoie de liniște și de spri-
jinul colegilor de muncă. Dacă
vi se propune o colaborare,
chibzuiți bine înainte de o ac-
cepta. Veți avea parte, în
această primăvară, de foarte
multă atenție din partea per-
soanelor de sex opus. Bucu-
rați-vă, dar nu vă lăsați
purtați de val ! Spre sfârșitul
lunii aprilie, o persoană care
a făcut parte din viața voas-
tră, vă va surprinde.

SĂGETĂTOR
Chiar dacă această primă-
vară vă agită, încercați să vă
păstrați calmul și să luați lu-
crurile așa cum sunt. Nu vă
implicați în certuri și căutați
mai bine să găsiți soluții pen-
tru orice probleme. Dacă sun-
teți dornici să cunoașteți
grijă de voi, dar și de cei din faceți cât mai multe lucruri de sănătatea voastră, iar dacă sabilități în familie, asta nu
lucruri noi, primăvara aceasta
jur. interesante. În luna mai s-ar veți călători în afara țării, nu înseamnă că satisfacțiile vor
vă este de ajutor. Reușiți să vă
putea să plecați într-o călăto- uitați de asigurarea medicală. fi trecute pe locul doi. Aveți o
perfecționați într-un dome-
niu pe care l-ați dorit foarte CAPRICORN rie, hotărâtoare pentru voi, inteligență nativă, și vă adap-
mult. În viața personală este Ați așteptat cu nerăbdare care v-ar putea aduce multe VĂRSĂTOR tați ușor situațiilor noi. Nu
primăvară, iar acum încercați beneficii. Cunoașteți oameni Primăvara aceasta vine cu trebuie să vă plângeți de re-
nevoie de mai multă comuni-
să profitați de fiecare zi fru- noi și poate chiar o persoană multe schimbări pentru voi. sponsabilități. Mai bine adap-
care cu partenerul, mai ales
moasă. La serviciu sunteți specială, care vă readuce Chiar dacă aveți mult de lucru tați-vă la nou și încercați să vă
dacă vă aflați la distanță unul
foarte activi și vă place să buna dispoziție. Aveți grijă și la serviciu, mai multe respon- depășiți posibilitățile. În felul
de celălalt. Încercați să aveți
acesta, veți avea satisfacțiile
materiale dorite. Eliminați
stresul din jurul vostru, dar și
persoanele toxice din anturaj.

PEȘTI
Chiar dacă nu aveți parte
de atenția pe care v-o doriți,
încercați să vă adunați și să vă
planificați mai bine activ-
itățile de zi cu zi. Vă veți im-
plica mai mult în domeniul
profesional în această primă-
vară. Începeți proiecte noi sau
le finalizați pe cele vechi.
Totul este să dați dovadă de
perseverență și să aveți iniția-
tivă. Spre sfârșitul lunii mar-
tie, veți cunoaște o persoană
pe gustul vostru, cu o person-
alitate puternică, și care vă in-
fluențează în bine. Trebuie
doar să-i dați o șansă!
www.clickpentrufemei.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
10 - TIMp lIbER 16 - 22 MARTIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Sâmbătă, 17 martie, NAȚIONAL TV, ora • La un cabinet medical
22,00 Exasperat de cadourile pe care le primea
de la pacienți, un doctor a scris pe ușă:
Iubire și secrete ”Nu beau bomboane. Și nici flori !”
“Iubire şi secrete” este un serial plin de • Dialog între două blonde:
suspans, o poveste cât se poate de reală - Am auzit că te-ai împăcat cu soțul !
despre viața familiilor de infractori din - Da fată ! Nu mai suportam să-l văd atât de
România. El Padrino, un temut infractor, fericit !
ucide cu sânge rece un om de afaceri. La
crimă asistă și bodyguardul lui, Romeo, • Joaca de-a doctorul
care se îndrăgostește de Brândușa, fiica Soțul, amabil și drăgăstos, intră în dormi-
celui ucis. Între cei doi se înfiripă o poveste tor și își întreabă soția:
de dragoste, presărată cu multe obstacole. – Dragă, ne jucăm și noi de-a doctorul?
La un moment dat, Romeo intră la în- – Ăla de stat sau ăla privat?
chisoare în locul patronului său, păcălit de – Ce contează?! Care e diferența?
acesta că-l va lăsa în fruntea clanului, – Păi, dacă e ăla de stat, îți fac programare
atunci când se retrage. Brândușa face tot peste o lună. Dacă e ăla privat, te costă 150 de
posibilul pentru a-l elibera dar, atât ea, cât Euro.
și mama ei se apucă de afaceri cu droguri
PRO CINEMA și amândouă ajung după gratii. • Ce a pățit Gheorghe?
- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?
Duminică, 18 martie, ora 20,30 - Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot...
- Şi ai căzut?
Singuraticul - Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după
Filmul spune povestea omului de afaceri, Ben Kalmen, pro- mine...
prietarul unui lanț de magazine ce comercializa automobile. - Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?
La un moment dat, acesta își pierde averea din cauza lă- - Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!
comiei, iar scandalul care a urmat l-a lăsat fără loc de muncă.
Mai mult decât atât, numeroasele lui aventuri amoroase au • Doi prieteni stau de vorbă
accelerat sfârșitul căsniciei cu Nancy și îndepărtarea de sin- - Azi m-am certat cu nevastă-mea.
gura lui fiica și de nepoțel. Ajuns la vârsta de 60 de ani, Ben - De ce ? – întreabă prietenul.
se implică într-o relație cu Jordan, o femeie bogată, dar are - A zis că i-am stricat ziua de naștere…
în continuare tendința să-și înșele partenera. Lucrurile se - Și !?
complică atunci când acesta are o aventură cu fiica partenerei - Nu i-am stricat nimic, eu nici măcar nu
sale, Allyson, în vârstă de 18 ani. mi-am adus aminte că e ziua ei !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sunteți hotărâți să vă achi- Rutina de la locul de muncă vă Perioada următoare se arată Dialogurile pe teme profe-
tați toate cheltuielile încă de obosește, intervenind chiar favorabilă negocierilor și în- sionale revin în activitatea

H
la începutul acestei săp- plictiseala. De aceea, vă stră- trevederilor de afaceri. Dacă voastră. Sunteți nevoiți să vă
tămâni. Vor apare, pe par- duiți să aduceți ceva nou în sunteți implicați într-un parte- îndepliniți la timp sarcinile de
cursul intervalului, tot felul munca voastră, care să vină cu neriat profesional, se pot duce serviciu și să lăsați pe planul
de momente tensionate, dar avantaje materiale atât pen- bătălii pentru putere. Din toate doi obligațiile gospodărești.

O le veți soluționa repede. Sunt


schimbări avantajoase și în
plan profesional
tru firmă, cât și pentru voi. Se
recomandă prudență, întrucât
nu toți vă împărtășesc ideile.
veți ieși victorioși, iar avanta-
jele materiale pot fi consistente.
Astrele vă avantajează.
Vă veți descurca în tot ce
faceți. O iubire în trecut
revine în atenția voastră.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
La începutul intervalului sun- Banii câștigați din munca Comunicați bine cu cei din Săptămâna aceasta va fi
teți alături de rude și prieteni voastră vă ajută să realizați lu- jur, dar revin în atenția voas- destul de agitată pentru voi.
și vă simțiți foarte bine. La cruri frumoase, de care să vă tră aspectele financiare de la La serviciu aveți de finalizat
serviciu este mult de lucru, bucurați alături de cei dragi. locul de muncă. Sunt posibile un proiect mai vechi dar

S dar energia de care dispuneți


vă ajută să depășiți mo-
mentele critice. Cu toate
Relațiile cu persoanele din an-
turajul vostru vor fi tensionate.
De aceea, sunteți hotărâți să vă
schimbări salariale care vă
vor avantaja în mod deosebit.
Întâlnirile cu rudele apropi-
primiți și alte sarcini noi. Toc-
mai de aceea, trebuie să vă
programați foarte bine tim-

C
acestea, nu trebuie să vă desprindeți de persoanele care ate vă schimbă planurile și pul, ca să reușiți să duceți
asumați prea multe riscuri. au devenit toxice pentru voi. bunul mers al lucrurilor. totul la bun sfârșit.

O SĂGETĂTOR
Reușiți să finalizați toate
sarcinile de serviciu în timp
CAPRICORN
La locul de muncă aveți
sarcini importante, iar șefii vă
VĂRSĂTOR
Ideile și părerile voastre sunt
apreciate de șefi, dar lucrurile
PEŞTI
Se evidențiază relațiile profe-
sionale în perioada următoare,

P record. Șefii vă apreciază efor-


turile și s-ar putea să primiți o
mărire de salariu sau o primă
consistentă. Spere sfârșitul in-
solicită un raport privitor la
munca și realizările voastre
profesionale. Ar fi bine să vor-
nu merg chiar așa cum v-ați
așteptat. Intervin complicații
în proiectele voastre de grup,
iar acest lucru vă determină să
luați decizii imediate. Vor intra
în preocupările voastre cheltu-
biți direct și la obiect despre care pot duce la pierderi. De ieli legate de moșteniri, par-
tervalului intervin cheltuieli toate problemele ivite. În caz aceea, gândiți-vă bine înainte taje, cadouri sau călătorii.
neprevăzute, cărora sunteți contrar, alții vor încerca să vă de a lua unele decizii care vă Rezervați-vă și momente pen-
nevoiți să le faceți față. desconsidere munca depusă. privesc direct. tru odihnă !
16 - 22 MARTIE 2018 OPINII - 11

Cel mai sudat cuplu


de nelegiuiţi!
D
acă la începutul druţa e şi ea genul de oaie Profituri fără fiscalizare, fără continuă. Tudorel Toader a
veacului trecut care behăie ca s-o lase lupul impozite - miliarde de euro cerut revocarea din funcţie a
„Femeia în roşu" a în pace", pentru că-i place să pe an externalizează din mamei eroine a cătuşelor,
pricinuit căderea unui im- jupoaie la fel de mult! Mintea România companiile marilor Laura Codruţa Koveşi. Iar Io-
portant personaj al lumii lui Iohannis gîndeşte în cer- puteri din Uniunea Euro- hannis îi ţine spatele. În orice
interlope americane, cul obişnuinţelor care fac peană! În S.U.A., infracţiunea stat democratic, în orice stat
astăzi, în România, o cucu- legăturile cauză-efect în lim- de evaziune fiscală echiva- de drept, şefa poliţiei politice
vea mov a pus stăpînire pe itele pe care e pregătit să le lează cu crima şi este a statului paralel ar fi fost Maria Diana Popescu
încrengăturile şi accepte. Dacă Iohannis cade sancţionată sever, dar în Io- demisă imediat şi judecată
de ambasadorii care au călcat
hăţişurile mafiote ale pe pîrtia de la Şureanu, lingăii hannislandul nostru Al pentru ilegalităţile comise,
în picioare statul de «drepţi»
Puterii şi nimeni nu prea care îl ridică sînt obişnuiţi să Capone ar fi apreciat ca in- pentru nenumăratele abu-
îşi fac nevoile public în capul
reuşeşte să-i vină de hac. creadă că cel pe care îl ridică vestitor, iar „Femeia în zuri, pentru dosarele fabri-
tuturor romanilor! Suntem
este Iohannis, dar adevărul Roşu"... cate la comandă şi susţinute
un popor de proşti de aceea
Se va alege ceva de petiţia poate fi altul. Scheme obişnu- de probe false.
acest penal cu casele îşi bate
iniţiată de „Lumea Justiţiei" ite în gîndire ale oamenilor România este văduvită de
joc de noi toţi - oameni simpli
împotriva lui Klaus Werner obişnuiţi să vadă ceea ce nu profitul activităţilor econo- Verdictul slugilor din
- dar şi de analişti, intelectu-
Iohannis şi Laurei Codruţa văd şi să audă ceea ce nu aud! mice, obţinut în ţara noastră C.S.M., chiar ele cu dosare la
ali, jurnalişti, guvern, parla-
Koveşi? Cît timp va mai fi Aceste slăbiciuni au fost de aceste companii, acesta D.N.A., aşadar şantajabile, vor
ment, de toată România! Asta
D.N.A. centrul religiei capita- mereu portiţe de scăpare fiind peste graniţă prin jaful vota unanim pentru şefa
pentru că România se află în
liste autohtone? Va mai da pentru oameni gen Iohannis numit ştiinţific „optimizare poliţiei politice. Herr Iohan-
U.E. şi N.A.T.O., şi tocmai de
din aripi Consiliului Naţional şi Koveşi. Datorită lor mişună fiscală". La fel şi cu trîmbiţata nis, şi el cu dosare pentru fals
aceea Marea Britanie a ieşit
pentru Combaterea Discrim- nepedepsiţi corupţii! Sarcina „reconstrucţie economică şi şi uz de fals sub fundul ge-
din U.E.!"
inării? Îi va învăţa cineva principală şi reală a D.N.A., stabilizare din Balcani", prin neros al mamei cătuşelor, nu
minte pe cei doi pacienţi pentru care are sprijinul Oc- infuzie de capital străin, care mişcă nici el în front. Dacă ea
Că Koveşi va fi demisă sau
veseli că folosirea abuzivă în cidentului, este împiedicarea s-a dovedit a fi o nega-es- iese din decor, lui cine îi mai
va pleca la final de mandat e
cadrul declaraţiilor de presă capitalului românesc în a se crocherie mîrşavă, care a ţine spatele? S.R.I.-ul şi
foarte bine! Dar pînă atunci
oficiale a sintagmelor: „Festi- impune pe piaţa noastră şi, adus profituri de miliarde de D.N.A.-ul sînt sub influenţă
îşi permite să joace tare! Şi ea
valul infractorilor disperaţi" totodată, intimidarea par- dolari organismelor inter- halucinogenă indusă, iar Io-
şi raţele mecanice ale S.R.I şi
şi „nişte penali", la adresa tidelor sau politicienilor po- naţionale. Iar pentru aceste hannis va rămîne la viitoarele
sistemul condus de Iohannis,
unor politicieni şi a unor oa- tenţial doritori să împiedice merite deosebite, Koveşi şi alegeri cu colhozul ăla bicis-
care a stat o vreme pe post de
meni de afaceri, cercetaţi în furtul practicat de companiile Iohannis sînt decoraţi şi nic P.N.L.- U.S.R., care nu vor
cîrtiţă, la ordinul boierilor
diverse dosare, înseamnă o occidentale, multinaţionale şi susţinuţi public de marile obţine nici 15%. Vai de ei cînd
mondiali. Dreptatea, însă,
încălcare a legii? Şi de rîs şi de bănci, prin neplata im- puteri. Şi tot aşa, hora cu li se va îndoi coloana şi vor
cere, presupune şi tragerea
plîns am ajuns cu toţii în colţii pozitelor şi redevenţelor. strigături din justiţia română cădea care pe care! Secţia de
lor la răspundere pentru
maidanezilor de la D.N.A., de procurori din C.S.M. a dat aviz
încălcarea legii şi pentu
la Cotroceni şi din Primăverii! negativ, dar o lungeşte cu mo-
abuzuri!! Altfel, D.N.A.,
Ăştia au propriul lor cod tivarea.
Preşedinţia României şi
canin de procedură penală,
Justiţia vor fi văzute de către
au propriul DEX (vezi „deca- După ce preşedintele
românii de bună credinţă
pajul" lui Koveşi şi definiţia Klaus Iohannis a anunţat că e
drept instituţii complet de-
„paraditului" portocală) şi şi- departe de a accepta această
credibilizate, total compro-
au permis să transforme cerere a ministrului Justiţiei,
mise moral şi deontologic.
D.N.A. şi instituţiile statului în Tudorel Toader a decis să
Este ştiut că sistemul se va
autoserviri şi servisuri pro- ajungă pînă la Curtea Consti-
lepăda de ei într-o secundă,
prii. Poliţia politică n-a murit tuţională a României (C.C.R.)
dacă nu le mai sînt folositori.
deocamdată, dar se pare că dacă Iohannis nu va accepta
Deocamdată, le sînt. Aşa cum
simptomele acestei boli in- cererea de revocare. „Sunt
s-au descotorosit de Alinuţa,
curabile sapă cu lopeţile din pregătit. Aveaţi dubii dacă
de Oprea, de Zgonea...
dotare propria groapă, cer- ştiu să fac o sesizare la CCR?
Oricum, într-un an de
erea de revocare a mamei că- Aşteptăm motivarea secţiei
Cotroceni cît i-a mai rămas
tuşelor fiind de fapt de procurori. Să aşteptăm
din mandat, se va supune
metastaza diagnosticată de hotărârea preşedintelui, apoi
şantajului de casă, că nu are
specialişti. decidem", a declarat Tudorel
ce face. După aceea se va
Toader. Pe de altă parte Maria
auto-încorona ca şef al haş-
Auziţi exprimare de Mia susţine că: „Milioane de
tag-reziştilor şi va acţiona tot
judecător: „L-am paradit pe români stau ca proştii la tele-
împotriva statului de drept.
Stoalfă pentru ca m-a înjurat vizor şi se uită cum un nazist
de mama acum 10 ani. Co- şi o schizofrenică , susţinuţi
www.art-emis.ro
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 16 - 22 MARTIE 2018

fIlE DE puI șI CaRTofI


Ţelina
INGREDIENTE
5-6 cartofi, două lin-
guri de făină, file de pui,
un ou, ulei, piper negru
și sare.

mod de preparare: se scurg bine de suc. Cartofii prăjesc în ulei încins. După
Fileul de pui se taie în fâșii scurși se amestecă bine cu ce sunt prăjite, fâșiile de
subțiri și se bate cu ciocanul un ou, sare și o lingură de carne se pun pe un platou, Este una din cele mai sănătoase legume, cultivate de
de șnițele. Fâșiile astfel făină. Fiecare fâșie de carne tapetat cu un șervet de hâr- mult timp în țara noastră. Are o mulțime de beneficii
obținute se potrivesc de sare se trece prin făina rămasă tie, ca să se absoarbă uleiul asupra sănătății, prevenind multe afecțiuni. Cu un bogat
și piper. Cartofii se curăță, se apoi, prin amestecul de în exces. Fâșiile de pui se vor conținut de nitrați, despre care se știe că ajută la scăderea
spală, se dau pe răzătoare și cartofi cu ou și făină, apoi se servi cu garnitura preferată. presiunii arteriale, țelina e recomandată celor care suferă
de hipertensiune. Țelina este folosită în medicina
CREmă DE zahaR aRs șI CafEa INsTaNT tradițională chineză în acest scop. Cu puține calorii și un
conținut ridicat de fibre, țelina scade colesterolul. De
asemenea, aceasta scade valorile trigliceridelor și crește
INGREDIENTE valorile colesterolului bun. O dietă cu țelină recomandată
2 linguri de apă, 125 de medic poate face minuni în acest sens.
g de zahăr, 250 ml lapte, Conține vitamine și minerale care reduc inflamația și
250 ml smântână pen- previn bolile de inimă. Pierderile de memorie, cancerul de
tru frișcă, o linguriță ex- sân, tumorile sau cancerul pancreatic sunt câteva dintre
tract de vanilie cu bolile pe care consumul de țelină le previne.
semințe, o linguriță www.sfatnaturist.ro
cafea instant, 3 gălbe-
nușuri de ou, 2 ouă în-
tregi, 125 g zahăr pudră. salată de țelină
cu maioneză
acolo până la punctul de fier- se dă la cuptor pentru 40 de
mod de preparare: bere. Se amestecă bine, până minute, până când compo-
Apa, împreună cu 125 g se dizolvă cafeaua. Într-un ziția din forme se întărește.
de zahăr pudră se pune într- vas mai mare se bat cele trei După ce sunt scoase din cup- Ingrediente: o țelină mai mare, o ceapă albă, o lin-
o tigaie și se lasă la fiert, la albușuri de ou cu zahărul tor, formele se lasă la tem- gură de smântână, maioneză, sare și piper după gust.
foc mic, fără să se amestece, rămas și ouăle întregi. Peste peratura camerei să se mod de preparare:
timp de 5 minute, până se compoziția obținută se răcească, apoi se dau la Țelina se curăță, se spală, apoi se taie bucăți mai mari
caramelizează zahărul. Com- toarnă crema de cafea, frigider timp de două ore. și se lasă în apă rece, timp de o oră. După acest interval,
poziția astfel obținută se îm- amestecându-se ușor, până La servire, forma se scu- bucățile de țelină se dau prin răzătoarea mică, se sărează
parte în patru forme și se la omogenizare. tură ușor, apoi compoziția se și se storc de suc.
lasă să se răcească. Crema obținută se toarnă toarnă într-o farfurie. Ceapa albă se dă tot prin răzătoarea mică, se stoarce și
Separat, într-o cratiță se în formele cu zahărul se amestecă bine cu țelina. La compoziție se adaugă
amestecă laptele cu smân- caramelizat. Se pregătește o www.clickpentrufemei.ro maioneza, cele două linguri de smântână, sare și piper
tâna, vanilia și cafeaua, apoi tavă mai mare, cu apă caldă, www.secretele­- după gust. Se pune într-un castron, se decorează și se lasă
se pun la foc ținându-se în care se pun formele. Tava gospodinei.ro la rece cel puțin 2-3 ore. (rețetă­de­la­Smaranda)
16 - 22 MARTIE 2018 jocuRI - 13

A - T - B - NEO - A - R - U - F - GOLOVITA - LIGHEANCA - R - RAR - APRIL - OTETAR - IA - SERB - AVIATOR - LA - ZATONUL MARE -
Dezlegarea integramei RAZIM - VII - ATA - I - AA - AH - T - AR - B - ABA - ORI - ARA - ASIA - C - BP - UM - TRAI - ALAI - CEA - I - BIG - ODE - ETATE - SINOI -
din numărul trecut RIDAT - ATARNAT - COJOCAR - GE - SOMOVA - LN - AU - ANA - VAG - RASA - PUI U - FII - RUTIER
14 - MICA PUBLICITATE 16 - 22 MARTIE 2018

l Vând casă, central, Deva, 2 lVând casă în sat Pojoga


IMOBILIARe Vând apartament
l
camere, bucătărie, baie, 3 sobe de (4 km de la Zam), cu 2 camere,
2 camere, elegant, cu teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
l Vând cabinet stomatologic suprafață generoasă (55mp), bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
în Municipiul Brad, jud. Hune- Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
zonă liniștită și verde, cu
doara, str. Libertății, bl.B1, îmbunătățiri și finisaje l Vând garsonieră în Deva, 30 zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Parter( vis-à-vis de Poștă). mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică,
deosebite. Este situat la Tel. 0769.897.804.
Spațiul are 3 camere, baie, 2
parter, cu balcon mare și termopan, renovată. Preț: 17.500
aparate stomatologice, 2 steril- l Vând apartament două
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor euro, telefon: 0735.923.683.
turn din vecinătatea Pieții camere, posibilitate spaţiu comer-
3 lămpi pentru fotopolimelizare, l Vând garsonieră în Deva, zona
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 41.000 euro, cial, salon coafor, cabinet medical.
Dacia, parter, baie, hol, bucătărie,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel. 0722.327.148. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
cameră 26 mp, amenajată, totul nou,
gociabil. Persoană de contact: Telefon: 0723.382.890.
termopan, uși noi. Preț: 16.500 euro,
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. l Vând casă, central, Deva, negociabil, telefon: 0722.603.648. lVând garsonieră Brad, etaj 2,
D+P+1, două apartamente a 3 camere, gresie, faianţă, parchet, termopane,
l Vând apartament 2 camere,
baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter-
l Vând apartament
Aleea Moților, semidecomandat, etaj 1, instalaţii sanitare şi electrice noi,
mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
2 camere, neamenajat, parter, gresie, faianță, termopan, parchet ste- zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
Preț:224.000 euro, telefon:
Deva, Aleea Streiului, bl.85 jar, lângă sala sporturilor. Preț: Telefon: 0725.318.158.
0721.055.313.
(Micro 15). Relații la telefon: 75.000 lei, telefon: 0731.879.049.
l Vând garsonieră Deva – Dacia,
0722.743.852. l Vând apartament 2 camere,
16 mp, cameră, hol, baie, convector,
Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă
SCHIMBURI LOCUINŢĂ
gaz, termopan, ușă metalică. Preț: l Schimb în Hunedoara aparta-
metalică, termopan, izolat exterior,
l Vând apartament 4 camere, 11.000 euro, telefon: 0722.968.910.
bucătărie mobilată, zona piață. Preț: ment 2 camere, etaj 2, bloc de
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- l Vând apartament 2 camere 36.000 euro, telefon: 0721.055.313. cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: Deva, 50 mp, balcon, CT, termopan, ușă nemodificat, cu garsonieră confort 1,
l Vând gospodărie în Brâznic,
45.000 euro, telefon: 0745.202.448. metalică, mobilat și utilat complet, zona de la teatru până la Micro 2,
com.Ilia, compusă din: două corpuri
l Persoană fizică cumpăr în Deva
etaj intermediar. Preț: 35.000 euro. Dunărea, plus diferență. Exclus
de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
apartament 2 camere, etaj 1, bloc de l Vând apartament 3 camere, cu camere, apa curentă+fântână, curte, parter, ultimul etaj sau G-uri.
cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! garaj și boxă, central, Deva, bloc P+2, grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus Nu sunt agenție.
Telefon: 0767.370.464. cu acoperiș de țiglă. Preț: 65.000 euro, alte terenuri. Preț negociabil, telefon: Telefon: 0751.813.770.
telefon: 0745.202.448. 0733.617.581.
l Vând apartament trei camere, ÎNCHIRIeRI
Gojdu, semidecomandat, CT, ter- Vând apartament 3 camere,
l lVând apartament 2 camere
Deva, central, et.3, decomandat, 75 Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă l Ofer pentru închiriere casă,
mopan, aer condiționat, ușă metalică,
mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, metalică, gaz cu două focuri, parchet, Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
renovat. Preț: 40.000 euro, telefon:
AC, renovat, ocupabil imediat. Preț: etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, mopan, mobilată și utilată, pentru
0733.345.459.
50.000 euro, telefon: 0725.452.888. telefon: 0727.974.306. persoane serioase sau firmă. Preț: 300
l Vând apartament 4 camere, euro/lună plus garanție. Telefon:
l Vând apartament 3 camere, l Vând apartament trei camere
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, 0745.202.448.
garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. Deva, zona Opera, etaj 3, decomandat,
CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, l Ofer pentru închiriat aparta-
Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, aer
semimobilat. Preț: 50.000 euro, tele- ment 2 camere, la o familie cu servi-
fon: 0725.452.888. l Vând apartament trei camere, condiționat, modern. Preț: 55.000 ciu. Zona piață, decomandat,
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, euro, negociabil. Tel. 0727.974.306. mobilat și utilat complet, termopan,
l Vând garsonieră, Geoagiu Băi,
43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus
et.3, hol, baie, bucătărie complet l Vând apartament 2 camere,
26.000 euro, telefon: 0721.055.313. garanție. Telefon: 0725.452.888.
amenajată, CT, termopan, uși noi. Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan,
Preț: 16.000 euro, telefon: l Vând garsonieră Deva, et.1, cu l Ofer pentru închiriere garaj,
renovat, vedere spre bulevard. Preț:
0748.039.401, 0728. balcon, 36 mp, str. M. Eminescu. Preț: Deva, zona piață, pentru depozit sau
65.000 lei, telefon: 0735.923.683. 47.000 euro, telefon: 0733.345.459.
l Proprietar, vând apartament mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
l Persoană fizică, vând casă în l Vând apartament 2 camere, 0722.968.910.
2 camere, decomandat, în Brad, str.
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 Crăciunești, lângă șosea sau schimb Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent l Ofer spre închiriere spaţiu
mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, cu garsonieră în Deva. Aștept oferte renovat. Preț: 41.000 euro, telefon: comercial 45 mp, central. Brad.
negociabil, telefon: 0729.025.887. la telefon: 0725.371.788 (Jeni). 0722.968.910. Informaţii la tel . 0745.368 070.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
16 - 22 MARTIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând 1500 mp teren la Hune- l Vând Opel Astra G, 1600 cmc, l Pensionar, 65/1,70/70, serios și
soane serioase, cu serviciu, garsonieră doara, la capătul barajului Dăbâca, în benzină, stare perfectă. Preț: 2400 sincer, evlavios, fără alcool, nefumător,
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- incinta localității, împrejmuit, lângă casă la țară, apartament în Deva, caut
euro, negociabil, tel. 0720.692.501. doamnă de la țară sau oraș, serioasă,
mopan, mobilată și utilată modern. șosea, stâlpi de curent la poartă, bun
l Vând urgent motor pentru familistă, veselă. Telefon:
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. pentru două familii. Preț negociabil, 0725.271.053.
Telefon: 0727.974.306. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca-
telefon: 0746.602.684. l Văduv, 76/170/80, doresc să
pacitate, nou, ambalat în cutie.
l Caut de închiriat, pe termen cunosc o doamnă de 60-68 de ani
l Vând 1500 mp., teren, la capă- Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507.
lung, garsonieră sau apartament cu pentru prietenie-căsătorie.
două camere, în Deva. Preț: tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, l Vând motocultor 12 CP, com- Telefon: 0758.413.149.
0721.055.313. împrejmuit, cu stâlp de curent și pus din cositoare, remorcă, plug,
lampă de iluminat la poartă, pretabil freză, semănătoare, disc scos cartofi.
PIERDERI
l Închiriez garsonieră confort I,
pentru orice construcție. Preț negocia- Telefon: 0744.633.217. l Pierdut legitimaţie de handicap
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și
utilată, cu balcon. Relații la tel. bil, telefon: 0746.602.684. l Vând Opel Astra G, motor de
pe numele Biriş Aurica, eliberată de
0723834445. l Vând 6 ari grădină, intravilan,
DGASPC Hunedoara. Se declară nulă.
106 COP, an fabricație 2003, înma-
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. triculat în 2016, stare perfectă, l Pierdut legitimaţie de handi-
l Închiriez spaţiu comercial în
Telefon: 0732.139.547. 160.000 km., ținut în garaj. Se oferă cap pe numele Barbu Bianca Diana,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă), eliberată de DGASPC Hunedoara. Se
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând teren intravilan, Boholt,
perfectă stare. Preț 2900 euro, nego- declară nulă.
magazin alimentar. Preţ avantajos. 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent.
Tel.: 0745.970.007. Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. ciabil, telefon: 0720.692.501. DIVERSE
TERENURI l Vând aragaz nou, ”Meta-
l Vând teren intravilan, OFERTE DE SERVICIU lica”, de culoare albă, cu 4 ochiuri
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, Luncoiu de Jos, lângă şosea.
l CASA BATIZ - CĂMIN DE
și cuptor, pe gaz. Dimensiuni:
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310. 50x50x85 cm. Preț negociabil,
torie auto sau depozit-magazin. Preț: BĂTRÂNI angajează asistent social
telefon: 0254.214.191.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. AUTO cu experienţă în asistenţa socială cu
l Vând bicicletă pentru adulţi,
normă întreagă. Informţii la tel.
l Vând teren în localitatea l Vând Opel Agila, AF 2001, marcă germană, stare bună.
0738710990 sau la sediul din Batiz, Preţ 250 lei. Tel. 0722.327.148.
Popești, la 10 km de Hunedoara, 3200 128.000 km, albastru metalizat, benz-
mp. FS 80 m, grădină cu pomi, parce- nr. 24, jud. Hunedoara.
ină, încălzire centralizată, airbag-uri, l Vând schiuri Rosignol și Fiskar,
labil. Preț: 6 euro/mp, telefon: radio, casetofon, înmatriculat, stare l Angajez menajeră la casă în 60 lei/perechea și bocanci Landrover
0721.055.313. foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, regim full-time pentru locație din nr.37, preț 60 lei. Tel. 0743.137.888.
rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 Hunedoara. Caut o doamnă harnică, l Cumpăr vas inox, de preferință
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
euro, negociabil, tel.0749.063.432. responsabilă, serioasă și în vârstă de 300-400 litri. Telefon: 0769.473.088.
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit
în 5 loturi. Două sunt lângă râul minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac- l Vând mașină de cusut electrică,
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, tată doar de persoanele ce corespund
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, senzori parcare, full, înmatriculat. tip valiză, adusă din Germania. Preț:
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: cerințelor menționate anterior. 300 lei, telefon: 0254.776.082.
Preț: 4700 euro, telefon: Ofer salariu motivant și chiar și
0737.702.160. l Vând două corpuri suspendate
0723.419.531. cazare pentru doamnele din afara lo-
l Vând loc de casă în Hațeg, str.
de bucătărie, 32/53/2,15 și
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, calității. Telefon: 0753.083.333. 32/53/1,70 și două fotolii 60/55. Preț
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m,
motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, l Văduv, pensionar, caut femeie negociabil, telefon: 0744.633.217.
posibilități apă, canal, curent, gaze. Se
gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri V- pentru menaj și curățenie, o zi pe l Vând sobă emailată de încălzit,
vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri.
Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190. I, radio CD, comenzi pe volan, spoturi săptămână. Plata 100 lei pentru ziua pe gaz sau butelie 25/70/70 cm, masă
alungite pe lateral-spate, înmatricu- respectivă. Preț: 0756.847.708. și scaun pentru alimentație copii
l Vând 8 ha teren arabil, zona lată, stare bună de funcționare, (6luni-3 ani) și scaun auto pentru
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 l Pensionară, execut costume copii. Preț negociabil, telefon:
135.000 km. Preț:1450 euro,
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. negociabil, telefon: 0751.813.770. populare pentru copii. Telefon 0744.633.217.
0753.128.090. l Vând vin roșu și alb, făcut
l Vând curte și grădină intravi- l Vând autoturism Skoda Fabia,
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu numai din boabe, 8 lei litrul, cantitate
model Avantaj, nouă, pe benzină, CERERI DE SERVICIU minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.
gard de fier, fântână, pompă de apă,
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- l Doamnă serioasă, doresc să fac
viță de vie și pomi fructiferi. l Vând fustă de piele, mărimea
lat, stare perfectă, unic proprietar. curățenie sau menaj la apartamente 32, nouă, maro închis. Preț: 50 lei,
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon:
0729.022.748, 0254.214.191. Preț: 6000 euro, negociabil, telefon: sau hotel. Am experiență în domeniu! telefon: 0725.483.189.
0721.613.095. Telefon: 0737.303.795. l Vând bibliotecă poloneză, com-
l Vând urgent teren intravilan în
Brad, bun pentru construcții sau agri- l Vând autoturism Opel Agila, MATRIMONIALE pusă din două corpuri și dulap,
cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, AF 2001, stare bună de funcționare, aproape nouă. Preț negociabil,
l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
telefon: 0723.424.912. 127.000 km., rovignetă aprilie 2018, telefon: 0728.160.401.
simțul umorului, caut doamnă sau
ITP 2018. Preț: 1200 euro, negocia- l Vând mașină de cusut Paff 30,
l Vând teren pentru cabană în domnișoară pentru căsătorie. Poate să
bil, telefon: 0749.063.432. adusă din Germania. Preț: 300 lei,
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
l Vând Peugeot Diesel, 1500
telefon: 0769.473.088.
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
0745.202.448. cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, dox, am serviciu, casă, tot confortul. l Vând suport pentru cupă de

înmatriculat în mai, 2017, arată și Rog seriozitate. Telefon: 0729.820.711. tractor 445, fără cilindri, care se
l Vând teren intravilan, Deva, Zăvoi, prinde de motor. Preț: 500 lei, telefon:
funcționează foarte bine. Preț: 4000 l Domn distins din Brad, doresc să
la șosea, 2800 mp, FS 20 m, utilități. 0254.776.082.
Preț: 45 euro/mp, tel. 0727.974.306. lei, telefon: 0725.147.370, Deva. cunosc o doamnă pe măsură, pentru
prietenie, eventual căsătorie. Telefon: l Vând mașină de cusut electrică,

0740.239.101, 0740.690.984. tip valiză, adusă recent din Germania.


Nota redacţiei: Preț: 250 lei, telefon: 0769.473.088.
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- l Domn 63/170/80, serios, fără
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au obligații, cu apartament proprietate, S-a deschis un azil de
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul doresc să cunosc o doamnă de vârstă bătrâni, privat, în Hunedoara.
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, apropiată, pentru căsătorie. Rog serio- Telefon: 0753.083.333.
prin conţinutul lor, legea.
zitate! Telefon: 0734.076.624.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 16 - 22 MARtIE 2018

Valoarea materială a
matriţei dacice de la
Sarmizegetusa Regia,
stabilită în proces

P
rocesul „Matriţa văzut şi ridicat matriţa de la
dacică” este în plină rădăcina unui copac doborât
desfăşurare la Tri- de furtună. În plus, afirmă
bunalul Hunedoara. martorul, matriţa a fost găsită
în perimetrul cetăţii Sarmi-
Deva - Procesul „Matriţa zegetusa Regia şi, prin ur-
dacică”, aflat pe rolul Tri- mare, nu ar trebui acordată
bunalului Hunedoara, con- nicio recompensă în acest
tinuă pe 14 mai, dată la care caz.
părţile vor trebui să propună La dosarul cauzei există
specialiştii care să efectueze o acum o evaluare potrivit
evaluare materială a matriţei căreia matriţa ar valora circa
dacice descoperite la Sarmi- 560.000 de lei, însă expertiza
zegetusa Regia. este contestată de avocatul
Până atunci părţile din reclamantei în acest dosar.
acest dosar vor trebui să La termenul din luna ian-
identifice un expert care să uarie, instanţa a fost de acord
facă evaluarea materială a cu efectuarea unei noi exper-
piesei antice. tize a matriţei dacice, prin
Chiar dacă despre un arte- care să fie atestată valoarea
fact vechi de 2000 de ani pare materială a acesteia.
impropriu să faci o evaluare
materială, această operaţiune
Matriţa bijutierului de la OPRIRI DE APĂ
Sarmizegetusa Regia a fost
va trebui dusă la bun sfârşit. descoperită în iunie 2013, din • LOCALITATATEA: DEVA • LOCALITATEA:
În acest proces, o arădeancă grupul care se afla în zonă DATA: 15.03-2018 Hunedoara
solicită o recompensă de făcând parte şi femeia din STRAZI AFECTATE: Ady Endre, DATA: 16.03.2018
500.000 de lei de la Consiliul Arad. Minerva, Rosetti, Lastun INTERVAL ORAR:
Judeţean Hunedoara, susţi- Matriţa este apreciată de INTERVAL ORAR: 10:45 – 14:00. 08:00 – 15:00.
nând că ar fi fost prima per- specialişti ca fiind extrem de MOTIVUL: Remediere avarie reţea pe STRĂZI
soană care a văzut piesa în valoroasă, pentru că era str Ady Endre,nr.34A AFECTATE:
zona cetăţii dacice. folosită la confecţionarea de • LOCALITATEA: Buceş Castelului,
Pe de altă parte, afirmaţia bijuterii de către un meşter DATA: 15.03.2018 G.Bethlem, Mr. Stângă, E. Mărgineanu,
femeii este contrazisă de ad- din cetate, ceea ce arată INTERVAL ORAR: 15:00-19:00 Furnalelor, Urcușului, C-tin Bursan,
ministratorul sitului arheo- gradul de civilizaţie la care STRĂZI AFECTATE: sat Buceş 9 Mai, M. Eminescu , Cernei, Voinii.
logic, care susţine că el ar fi ajunseseră dacii acum 2.000 nr.10, 11, 12 MOTIVUL: Reparații branșament apă
fost prima persoană care a de ani. MOTIVUL: Avarie conducta DN 90 str. Castelului nr.18 și str. Furnalelor

ÎNCHIRIAZĂ TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI HALA


PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET)
Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!