Sunteți pe pagina 1din 16

Pag. 2 sănătate Pag. 2 Mediu Pag.

12 Masa de Paşti
Spitalul municipal din Primăria comunei Râu de Sărbătoarea Paştelui
Hunedoara este singurul Mori a dat o mână de este un bun prilej să ne
din judeţ în care se poate ajutor jurnaliştilor care aşezăm cu prietenii şi
efectua o intervenţie şi-au propus să planteze o familia la masă.
chirurgicală la coloana sută de brazi în staţiunea Reţetele unor preparate
vertebrală. Râuşor, pentru a susţine delicioase pe care trebuie
campaniile de mediu. să le avem acasă.

Fondat de Cornel POENAR

Starea Civilă are un program special în


minivacanţa de Paşte /pag.3

anul XiV • nr. 610 • apare 26 aprilie - 2 mai 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN
Hristos a Înviat! HUNEDOARA
Marele Praznic al Învierii îmi oferă
plăcutul prilej de a vă transmite
cele mai sincere gânduri de sănătate,
prosperitate şi fericire,
alături de cei dragi.
Sărbători fericite !
Mircea Flavius Bobora
Președinte

Lumina Sfântă, dătătoare


de viață din Noaptea
Învierii să vă înalțe
sufletul spre fericire, să
aveți parte de sănătate,
belșug și numai bucurii.
Vă doresc sărbători
binecuvântate!
Hristos a Înviat!
Sorin Marica
Deputat PSD

Primăria şi Consiliul
Local ȘOIMUȘ
Sărbători fericite, încărcate de lumină, Sărbători fericite,
bucurii şi armonie. Noaptea Sfintei
Învieri să vă aducă sănătate și să vă pline de lumină şi bucurie!
inunde sufletul de pace și credință. Hristos a Înviat!
Hristos a Înviat ! Binecuvântarea cerească din Noaptea
Mihai Irimie, Primar Sfântă de Paşti să vă deschidă sufletul
spre armonie, speranţă de mai bine şi
credinţă. Lumina Divină să vă
călăuzească paşii, să vă aducă
sănătate, fericire şi numai bucurii.
Hristos a Înviat !
Ovidiu Pîrvu
Director general
2 - aCTUaliTaTe 26 aprilie - 2 mai 2019

O sută de brazi ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI


Tăriceanu, achitat

pentru o sută de ani


În preajma Sărbătorilor Pascale, un gest care va dăinui peste ani.
Bucureşti - Preşedintele Senatului, Călin Popescu-
Tăriceanu, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.
Un complet de cinci judecători de la Instanţa Supremă a respins
apelul declarat de DNA şi a menţinut decizia de achitare data
Râu de Mori - Un aer tare de de prima instanţă.
munte te cuprinde imediat ce te
îndrepţi cu maşina spre locali-
tatea Râu de Mori, în imediata Cercetări într-un accident
vecinătate a Retezatului. Ai scă- Deva - Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara
pat de oraş şi, în zare, încă mai a început verificări pentru a stabili împrejurările în care o per-
ai bucuria să descoperi cum ză- soană de 64 de ani a decedat din cauza unui arc electric. In-
pada mai îmbracă încă vârfurile cientul a avut loc duminică în parcarea unui şantier în care se
masivului, dintre care, cel mai aflau mai multe utilaje de pe autostrada A1, în localitatea Bejan.
uşor de recunoscut, din partea Primele verificări ale poliţiştilor arată că un tânăr de 30 de ani,
dreaptă, este chiar vârful angajat al societăţii care lucrează la autostradă, a manevrat un
Retezat, care arată după cum îi camion al firmei, chiar dacă se afla în timpul liber. În timpul
este numele. manevrelor, bena camionului a ajuns sub o linie de înaltă ten-
Cam aşa a început o zi în care siune, moment în care s-a produs un arc electric care l-a
o parte dintre jurnaliştii hune- doborât pe bărbatul de 64 de ani, aflat lângă autovehicul. Din
doreni au dorit şi au încercat să duţii. „Aici s-au mai făcut astfel zona staţiunii Râuşor, din primele informaţii, nu ar fi vorba despre un accident de muncă,
demonstreze că le pasă de de acţiuni, dar în urmă cu 20-30 Retezat, devine din ce în ce mai ci de unul care a avut loc în afara programului de lucru.
natură şi de ceea ce întâmplă în de ani. Peste vreo cinci ani, se va căutată pentru potenţialul tur-
jurul nostru, şi nu doar la modul vedea mai bine cifra 100, pe istic pe care îl oferă. Exemplu de bună practică
declarativ. Suntem în comuna care am încercat să o desenăm „Este o acţiune lăudabilă şi
Râu de Mori şi urmăm drumul aici folosindu-ne de puieţii de utilă pentru mediu. Peste o sută Deva - Sarmizegetusa Regia a fost dată ca exemplu de bună
spre staţiunea Râuşor, acolo brazi”, ne explică şeful silvicul- de ani, aceşti brazi vor fi mari. practică în ceea ce priveşte administrarea şi punerea în valoare
unde, pe un teren al primăriei, torilor. Cred că aici, în mijlocul naturii, a unui monument UNESCO. Aici există acum un regulament de
urmează să fie plantaţi o sută de „Nu întâmplător am ales să să plantezi puieţi, care vor funcţionare, este asigurată paza, iar despre braconajul arheo-
brazi. De ce o sută? Pentru că plantăm bradul. E vertical, e rămâne când noi nu vom mai fi logic, care bântuia Munţii Orăştiei până în anul 2001, se poate
jurnaliştii s-au gândit să mar- drept, aşa cum ar trebui să fim pe această lume, este un lucru spune că nu mai există. În schimb, situaţia este total diferită la
cheze astfel cei o sută de ani de în profesiunea noastră, de deosebit în zona Râuşorului. celelalte cetăţi dacice, iar lipsa unui sistem de pază a dus la situ-
la înfiinţarea Uniunii Ziariştilor fiecare dată. Sunt o sută de Avem aici o staţiune turistică aţii în care persoane iresponsabile au săpat gropi sau au scri-
jelit nume pe zidurile monumentelor, s-a arătat în acdrul unei
Profesionişti din România brazi, plantaţi în forma cifrei despre care a început să se vor-
dezbateri care a vizat împlinirea a 20 de ani de la includerea
(UZPR). 100 pentru ca ea să se poată bească deja la nivel naţional cetăţilor dacice pe lista UNESCO.
Aşa că, „înarmaţi” cu hârleţe, vedea, peste ani, şi de la pentru că Râuşorul nu
sape, bună dispoziţie şi, de ce înălţime”, spunea principalul înseamnă doar pârtii de schi.
nu, curiozitate, colegii noştri au organizator al acţiunii, jurnalis- Aici sunt terenuri de sport mul- Bani pentru pneumologie
ajuns într-o zonă delimitată de tul Nicolae Gheorghiu. tifuncţionale şi cum poţi să îm- Deva - Primăria Municipiului Deva a virat aproape 100.000
silvicultorii de la Ocolul Dincolo de momentul mar- bini mai fericit mişcarea pentru de lei către spitalul judeţean Deva, bani ce vor fi folosiţi la secţia
Retezatul Clopotiva Râu de cat de jurnalişti, terenul ales de sănătate, decât în natură. Vom de pneumologie. Din această sumă vor fi cumpărate bunuri și
Mori, unde era nevoie de mână silvicultori şi proprietate a continua astfel de acţiuni pen- echipamente medicale. De la începutul anului 2018 și până în
de lucru pentru a completa Primăriei comunei Râu de Mori tru că ele trebuie să devină o prezent, Primăria Deva a plătit către Spitalul Județean de Ur-
brazii de pe faţa domoală a unui avea nevoie să fie împădurit. constantă”, a spus primarul co- gență Deva peste 500.000 de lei pentru dotarea secțiilor: In-
deal. „E o zonă extraordinară, munei Râu de Mori, Niculiţă terne II, Ortopedie și Pneumologie, ca urmare a solicitărilor
unde am mai fost de multe ori. Mang. În final, se cuvine să venite din partea medicilor șefi ai secțiilor respective și a man-
„Cu verdele-n sus!” Faptul că am plantat aici puieţi adresăm mulţumirile noastre agementului spitalului. Administraţia locală va continua să
Coordonaţi de şeful de ocol, de brad nu cred că este întâm- sincere şefului Ocolului silvic susțină financiar Spitalul, în limitele bugetului și a legii. Chiar
inginerul Otto Hebel, un om plător. În jurul nostru este multă Retezatul Clopotiva Râu de dacă unitatea medicală se află în subordinea Consiliului
pentru care pădurea nu mai are pădure de brad, dar sunt şi Mori, Otto Hebel, silvicultorului Județean Hunedoara și nu a Primăriei Deva.
secrete de mulţi ani, ziariştii s- goluri, dovadă că aici era nece- Dorel Mitucă- un om deosebit,
au pus pe treabă: muşuroaiele sar să dăm o mână de ajutor elevului Gabriel Hebel, de la Bani pentru elevii buni
au fost nivelate, s-au săpat atât silvicultorilor, cât şi Colegiul Naţional „Mihai Emi-
gropile şi s-au adus puieţii de primăriei din zonă”, a remarcat nescu” din Petroşani, Ocolului Deva - Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara alocă, în bugetul
brad oferiţi, cu generozitate, de jurnalistul Ioan Vasiu. Silvic Haţeg-pentru puieţii de pe acest an, peste 100.000 de lei pentru premierea elevilor şi
Ocolul Silvic Haţeg. „Cu verdele- brad puşi la dispoziţie, şi, nu în sportivilor care au obţinut rezultate deosebite în anul 2018,
n sus, vă rog!”, recomandă, în Frumuseţea Râuşorului ultimul rând, primarului co- dar şi pentru recompensarea profesorilor şi antrenorilor care
glumă, Otto Hebel, după care Autorităţile locale şi-au ex- munei Râu de Mori, care a săpat i-au pregătit pe aceşti tineri. Premiile vor fi acordate în mod
trece la măsurat şi delimitarea primat intenţia de a continua şi plantat brăduleţi alături de ju- festiv în cadrul evenimentului "Gala Excelenţei Hunedorene"
locului unde vor fi plantaţi bră- astfel de acţiuni, mai ales că rnalişti. care se va desfăşura în data de 6 mai, de la ora 13,00, la Teatrul
de Artă din Deva.

Intervenţie medicală în premieră Expoziţie de fotografie


Hunedoara - La Spitalul jectarea unui ciment medical ratura necesară, dar şi de un Deva - "Familia Regală pe Frontul Marelui Război (1916-
Municipal din Hunedoara a cu proprietăți speciale, iar cos- medic pregătit special pentru a 1918)" este titlul expoziţiei de fotografie ce va fi vernisată
avut loc o intervenție chirurgi- tul acesteia depășește suma de putea realiza astfel de inter- marţi, de la ora 16,00, în foaierul Teatrului de Artă din Deva.
Evenimentul este organizat de teatrul din Deva în parteneriat
cală în premieră pentru județul 1.000 de euro. Medicul Rareș venţii chirurgicale. În acest
cu Muzeul Naţional Cotroceni. Graţie imaginilor imortalizate
nostru. Este vorba despre o Hedeșiu este cel care a făcut context, medicii se aşteaptă să de aparatul fotografic în urmă cu un veac, expoziţia 'Familia
procedură minim invazivă la această intervenție chirurgi- aibă, în viitor, pacienţi din judeţ Regală a României pe frontul Marelui Război aminteşte privi-
nivelul coloanei vertebrale, cală, asistat de dr. Iulian Popa, şi din cele limitrofe. Costul unei torului despre victoriile militare pe care Armata Română le-a
care se face atunci când apare de la Universitatea de Medicină astfel de operaţii depăşeşte obţinut în bătăliile din triunghiul de foc, la Mărăşti, Mărăşeşti
o tasare la nivelul vertebrelor, din Timișoara. 1.000 de euro, însă intervenţia şi Oituz, în anul 1917. Tot aici publicul va putea să vadă aspecte
din cauza osteoporozei. În prezent, spitalul din este decontată prin sistemul legate de activitatea sanitară şi de asistenţă socială a reginei
Potrivit medicilor, inter- Hunedoara este singurul din naţional de asigurări de sănă- Maria pe linia frontului şi în spatele acestuia.
venția în sine presupune in- judeţ care dispune de apa- tate.
26 aprilie - 2 mai 2019 aCTUaliTaTe - 3

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
Cum lucrează Starea Civilă?
PRIMĂRIA ORAȘULUI Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Starea Civilă Deva vor
SIMERIA funcţiona, în perioada sărbătorilor de Paşte după un pro-
gram special. Astfel, în perioada 26 aprilie - 1 mai, Compar-
În temeiul prevederilor art.39 alin.1, alin.3 și alin.5 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, timentul de Stare Civilă va desfășura doar activități de
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Con- înregistrare a actelor de deces. Vineri şi sâmbătă se va lucra
siliului local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția nr. 181/2019 a Primarului orașului Simeria, între orele 10-13, iar duminică, în ziua de Paşti, şi marţi, 30
pentru data de 25 aprilie 2019, ora 15,oo în Sala de ședințe a Primăriei orașului Simeria, cu următoarea aprilie, va fi închis. Luni, 29 aprilie, şi miercuri, 1 mai, pro-
ORDINE DE ZI: gramul este între orele 10 şi 13. Serviciul de Evidența Per-
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte soanelor Deva nu va avea program cu publicul în perioada
de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2019, în orașul Simeria. 26 aprilie – 1 mai 2019. De joi, 2 mai, se va reveni la progra-
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului mul obișnuit de lucru cu publicul, începând cu ora 8:30.
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contrac-
tării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei. C.S. CFR Simeria unul dintre cele mai vechi
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului cluburi din țară înființat în anul 1909
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Sîntandrei, nr.112, localitatea Sîntandrei, oraș
Simeria, județ Hunedoara”.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiții ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Uroi, nr.144, 144A, 144B, locali-
tatea Uroi, oraș Simeria, județ Hunedoara”.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă,str. Aleea Parcului, nr.2, 4, 7, oraș Simeria, județ Hune- La 28 MAI 1909 a avut loc jocul dintre CFR Simeria și CFR Cluj încheiat cu
doara”. scorul de 0-4, dată la care este atestată ca și asociație sportivă formația din
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Simeria.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2019” C.S. CFR Simeria pregătește pentru data de 18 MAI 2019 activități dedicate
sărbătoririi a 110 ani de sport în Simeria.
al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria .
Cu ocazia evenimentului va fi lansată o carte intitulată “ISTORIE ȘI
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
TRADIȚIE” în care vor fi cuprinse cele mai importante momente ale activității
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeriape
sportive de peste 110 ani.
anul 2019 și a estimărilor pe perioada 2020-2022.
Cu ocazia evenimentului vor fi jocuri de fotbal între juniorii de la C.S. CFR
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Simeria și FC CFR 1907 Cluj pentru a duce tradiția mai departe alături de cei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanțate al Centrului Cultural și de Creațieal care au fost alături de mișcarea sportive încă de la înființarea asociației.
orașului Simeria pe anul 2019 și a estimărilor pe perioada 2020-2022. În prezent C.S. CFR Simeria este unul dintre cluburile cu cea mai dezvoltată
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului activitate sportive, în prezent se pregătesc 373 sportivi la 6 discipline sportive:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2019 și a es- fotbal, handbal, karate, baschet, bridge și atletism.
timărilor pe perioada 2020-2022. Sportivii clubului participă la competițiile organizate de Federație Română
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului de Fotbal, Federația Română de Arte Marțiale, Asociația Județeană de Fotbal
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului internal orașului Simeria pe anul Hunedoara și Asociația Județeană de Handbal Hunedoara.
2019. Sportivii clubului în ultimii ani s-au evidențiat prin:
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului • Secția Karate o Campioni Naționali ai României – Ionuț Vesa, Amalia
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2019 Danci și Alexandra Leș au reprezentat România la Campionatul Mondial pen-
și a estimărilor pentru anii 2020-2022. tru copii, Cupa Kilkenny din luna Octombrie de la Dublin – Irlanda unde au
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului obținut o medalie de aur și trei medalii de bronz
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionarul SC Global • Sportivii Ionuț Vesa și Pistol Mihai au reprezentat România la Campi-
Comsim SRL Orăștie a terenului în suprafață de 380 mp., înscris în CF 60282, situat în Simeria, str. Cloșca, onatul European IKU din Orel – Rusia în luna octombrie 2018
nr.4 aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria. • Secția Fotbal o 3 juniori în ultimii 3 ani selecționați la loturile naționale
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului ale României – Danciu Dragoș, Opric Raul și Abrudean Toma
• 4 juniori s-au transferat la cluburi unde pot face performanță la cel mai
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul
înalt nivel:
Apetroaei Claudiu a terenului în suprafață de 448 mp., înscris în CF 62504, situat în Simeria, str. Sigis-
Tamaș Robert – transferat la CS Universitatea Craiova – Liga I
mund Toduță, nr.23 aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria.
Deak Andrei – transferat la ACS Viitorul Arad
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Abrudean Toma – transferat la FCSB – liga I
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Opric Raul – transferat la FC UTA Arad – liga II
Popa Adrian, a terenului în suprafață de 367 mp., înscris în CF 65191, situat în Simeria, str. Sigismund • 6 juniori a pus la dispoziție CS CFR Simeria selecționatei județului Hune-
Toduță, nr.20 aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria. doara U15 în sezonul 2018-2019: Aprotosoaei Adrian, Ilca Alex, Bocșa David,
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Griill Eduardo, Moisă Eric, Guga Adrian și Malea Răzvan.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, doamna • La Trofeul “Gh. Ola” și “Gh. Ene” C.S. CFR Simeria s-a clasat pe primul loc
Nap Milidora, a terenului în suprafață de 94 mp., înscris în CF 63383, situat în Simeria, str. Sigismund în faza județeană și în luna Decembrie 2018 a reprezentat județul Hunedoara
Toduță, nr.7 aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria. la faza zonală a competițiilor
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului • Sportivele de la C.S. CFR Simeria au reprezentat județul Hunedoara la
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor din localitățile Turneul Euroregiune – junioare IV feminin la Sânnicolau-Mare în perioada 12-
Sîntandrei și Bîrcea Mare, aflate în proprietatea privată a UAT Simeria. 14 aprilie 2019 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Având în vedere că suntem pe finalul campionatului 2018-2019, C.S. CFR
17. Proiect de hotărâre privind constatarea completării inventarului domeniului privat al orașului Simeria se află în competiție cu 3 echipe la categoriile junior U15, U13 și U11
Simeria. în Play-Off-ul competițiilor în vederea stabilirii echipelor care vor reprezenta
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului județul Hunedoara la faza zonală.
18. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însușirea modificărilo-
raduse la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Simeria. ANUNȚ PUBLIC
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului Martin Alin-Virgil şi Martin Marcela-Marinela, titular al
19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului ,,Școală Generală PUZ -„Locuinta familiala si imprejmuire”, in localitatea
clasele I-IV Uroi”, situat în Orașul Simeria, sat Uroi, județul Hunedoara. Deva, str. Archia, f.n., jud. Hunedoara, aduce la cunostinta
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
publicului faptul ca decizia etapei de incadrare,luata in
20. Diverse.
cadrul procedurii de reglementare conform HG nr.
21. Întrebări și interpelări.
1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de
Simeria, 17 aprilie 2019
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor
SECRETAR,
jr. NICOLAE ADRIAN TODOR
transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la
sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.
4 - COMUNITATE 26 APRILIE - 2 MAI 2019

LA SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” DIN


HUNEDOARA, ŞEFII DE SECŢII S-AU NUMIT PRIN CONCURS
R ecent, cu amabili-
tatea ce-l caracter-
izează, ec. BUDAE
Radu Ion (foto1), ma-
nagerul Spitalului mu-
nicipal „Dr. Alexandru
Simionescu”, din orașul
de pe Cerna, ne-a de-
clarat în exclusivitate:
„Prin Hotărârea nr.
99/2019 a Consiliului
Local al Municipiului
Hunedoara au fost vali-
date rezultatele
concursului pentru ocu-
parea unor funcții de
șef de secție în cadrul
spitalului nostru. făcut sufletește de felul în în parte. Obiectivul principal
În toți am încredere, ei care a fost tratat”. fiind, desigur, grija față de pa-
fiind dedicați meseriei alese Gabriel Florin ILIE, în cienți. Vom pune accent pe
și respectiv funcției ocupate, Magdalena (Pneumologie), tămânalului nostru. calitatea sa de medic șef al operativitatea intervențiilor
hotărâți să-și aducă servici- MITRANOVICI Melinda Ildiko Medicul primar, Alexandru secției ATI (foto 3), ne-a de- și chiar transferul la alte
ile cu credință și pasiune în (Obstetrică, Ginecologie), SOMEȘAN (foto 2), ne-a spus: clarat: „Deși avem și personal unități spitalicești, dacă este
slujba semenului, a omului DOBRA Liliana Corina (Cro- „Doresc să-mi onorez funcția nou încadrat, ne străduim nevoie.
bolnav.” nici), PAVEL Mioara (Medi- de șef al secției Cardiologie pentru o reabilitare a întregii Doresc ca fiecare dintre
Notați și noii medici șefi de cină Internă), SOMEȘAN prin fapte, valorificându-mi în- activități pe care o doresc membrii secției să fie un
secție: CÎRLAN Maria Mirela Alexandru (Cardiologie), tregul potențial profesional. chiar la nivelul secțiilor ATI model profesional, vertical și
(laborator Radiologie și CISAR Adrian Paul (Ortope- Sunt adeptul corectitudinii din centrele universitare. de omenie. Vreau ca întregul
Imagistică medicală), GHIȚĂ die și Traumatologie). și dăruirii meseriei alese. Datoria noastră este meni- colectiv al secției să fie „pic-
Ruxandra (Psihiatrie), ALBU Am obținut și două decla- Vreau ca în secție dialogul cu tă să credem în vocația torii” unui tablou intitulat
Cecilia Laura (Neurologie), rații în exclusivitate de la doi pacientul să fie bine ges- meseriei alese, pe care tre- «OPERATIVITATEA» mereu
CIRCO Adrian Ionel (Gas- medici - șefi de secție, cu tionat, să se înțeleagă durerea buie să o coagulăm în slujba în slujba omului bolnav”.
troenterologie), ILIE Gabriel ceilalți urmând a dialoga în pacientului, așa încât acesta pacienților, respectându-ne Ioan Vlad
Florin (ATI), FRANKFURT numerele viitoare ale săp- să se simtă mulțumit și satis- sarcinile ce ne revin fiecăruia Georgeta-Ileana Cizmaș

LA HUNEDOARA, LECȚII VII, ATRACTIVE,


ÎN CADRUL „ȘCOLII ALTFEL”
Î n orașul de pe Cerna, Florănescu, le-a explicat ele-
contând pentru vilor de unde vine și ce se în-
tradiționala săp- tâmplă cu apa care ajunge în
tămână „ȘCOALA ALT- stație, urmând să devină
FEL”, elevii din clasa a potabilă. În laboratorul de
III-a A, de la Școala analize fizico-chimice și mi-
Gimnazială Nr. 2 din crobiologice au asistat la
Hunedoara sub îndru- demonstrații făcute de chi-
marea prof. înv. primar miști. Elevii au fost impre- întregit reușita zilelor dedi-
Georgeta-Ileana Cizmaș sionați când au văzut că cate săptămânii „ȘCOALA
au participat la o gamă într-adevăr este nevoie de o ALTFEL” și care s-a dovedit o
variată de activități adevărată „uzină” pentru ca adevărată insuflare a respec-
educative. apa să ajungă la robinete în tului pentru diversitate și in-
În cadrul acțiunii „APA, siguranță și bună pentru terculturalitate”.
PRIETENA MEA” au vizitat consum. ale planetei și au învățat elevi au fost jocurile sportive
Stația de Tratare a Apei Sân- Vizitând grădina zoolo- multe lucruri despre ele. și cultural educative care, au Ioan VLAD
petru. Șeful Centrului Oper- gică, elevii au văzut animale S-a participat la cine-
ațional Hunedoara, Dănuț sălbatice din diferite colțuri matograful „Flacăra” la vizio-
narea filmului 3D, dublat în
limba română, „Cățeii reginei
Trailer”, urmărind aventura
lui Rex, cel mai iubit câine al
monarhiei britanice.
Pe fondul unor reușite ac-
tivități, prof. înv. primar
Georgeta-Ileana Cizmaș, ne-
a declarat în exclusivitate:
„Participanții au fost încura-
jați să se exprime liber, să
pună întrebări, să își argu-
menteze propriile opinii. In-
teresante și apreciate de
26 APRILIE - 2 MAI 2019 FELICITĂRI - 5

ACTIVITATEA GOSCOM ORĂȘTIE PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL


Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, LOCAL BRAD
vă transmit cele mai calde urări Sfintele sărbători de Paşte să vă
de sănătate, fericire și bucurii. aducă linişte în suflet, bucurie,
Minunea Învierii Domnului Iisus sănătate și putere de muncă,
să vă inunde sufletul cu lumină. pentru a vă împlini visele.

Hristos a Înviat! Hristos a Înviat!


Nicolae Timariu Florin Cazacu
Director Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL Primăria şi Consiliul Local BĂIȚA


Sărbători fericite, încărcate de lumină,
LOCAL BAIA DE CRIȘ bucurii şi dragoste!
Lumina Sfântă, dătătoare de viață din Noaptea Sfintei Învieri să vă aducă sănătate
Noaptea Învierii să vă înalțe sufletul și să vă inunde sufletul
spre fericire, să aveți parte de sănătate, de pace și credință.
belșug și numai bucurii.
Hristos a înviat ! Hristos a Înviat!
Mihai Liviu Gorcea Damian Diniș
Primar Primar

Primăria şi Consiliul Primăria şi Consiliul


Local LUNCOIU DE JOS Local VEŢEL
Prin miracolul ei, Lumina Pascală ne De Sfintele Paşti, binecuvântarea
aduce bucurie în suflete, linişte şi ar- cerească să pătrundă în fiecare
monie. Marea Sărbătoare a Învierii casă, iar Lumina Divină să vă
să vă călăuzească paşii spre mai aducă linişte şi armonie.
bine, fericire şi sănătate. Sărbători Fericite!
Sărbători Fericite! Hristos a Înviat!
Călin Dud Ioan Henţiu
Primar Primar

Primăria şi Consiliul Local CRIŞCIOR PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL


Marele Praznic al Învierii Mântuitorului Iisus LOCAL BUCUREŞCI
îmi oferă prilejul de a vă transmite, Sărbătoare a Luminii şi Credinţei,
dragi locuitori ai comunei noastre, Învierea Domnului Iisus să vă înalţe
cele mai sincere gânduri de sănătate, sufletele şi să le umple
prosperitate şi fericire. de bucuria împlinirilor.
Sărbători fericite! Vă doresc sărbători fericite!
Ovidiu Ilie Furdui Hristos a Înviat!
Primar Mircea Ghilean
Primar

Primăria şi Consiliul Local Primăria şi Consiliul Local


SÂNTĂMĂRIA ORLEA RÂU DE MORI
Unică prin sfinţenie şi binecuvântare, Când Lumina Sfântă a Învierii coboară în fiecare casă,
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus fie ca speranțele voastre să se împlinească, iar bucuria
Hristos să vă găsească fericiţi, Sărbătorilor Pascale să o împărtășiți cu cei apropiați.
alături de cei dragi. Vă doresc să aveți
parte de sărbători binecuvântate.
Hristos a Înviat!
Niculiță Mang, Primar
Hristos a Înviat !
Dumitru Oprean
Primar
6 - RELIGIE 26 APRILIE - 2 MAI 2019

Sărbătoarea Paştelui –
izvor de viaţă, bucurie şi lumină
P
aștele - această mare aprinse, fiecare credincios se
sărbătoare a creșt- întoarce acasă, făcând o cruce
inătății, a adus mică pe peretele dinspre
omenirii speranța mân- răsărit, afumându-l cu
tuirii și a vieții veșnice, lumânarea, pe care o va păs-
prin sacrificiul lui Iisus tra tot restul anului. Împre-
Hristos. Este, totodată, o ună cu familia, credincioșii se
sărbătoare a luminii și vor bucura de bucatele alese,
bucuriei, care marchează gătite special pentru această
miracolul Învierii. mare sărbătoare.
Și, așa cum spunea
părintele Arsenie Boca în
predica sa ” ”Învierea este Tradiții și obiceiuri
singura minune care se pascale
arată tuturor, credincioşi Moștenite din moși-stră-
şi necredincioşi”. moși, tradițiile și obiceiurile
pascale sunt respectate cu
Învierea Domnului sfințenie de români, chiar
Iisus dacă ele diferă de la o regiune
Este una din cele mai mari la alta. Astfel că:
sărbători a creștinilor orto-
docși, dar și cel mai mare În Ţara Moţilor
eveniment care a avut loc în Există obiceiul ca, în În Noaptea Învierii
noaptea de Paşti să se ia toaca
istoria umanității. Sărbă-
de la biserică și să se ducă în
”Când clopotele bat, cu
toarea Paştelui este consider- lumânări aprinse și sufletul curat,
ată sărbătoarea bucuriei date cimitir. Acolo este păzită de
de vestea Învierii Mântu- feciori. Dacă se întâmplă să Să spunem împreună....
fie furată, aceștia vor fi obli- zilele noastre, se stropesc cu ceri. Cea
itorului. O veste care, până la parfum. Acestea, la rândul lor, mai cunos-
HRISTOS A ÎNVIAT !”
Înălţarea Domnului, respectiv gați ca a doua zi să dea un clopo-
ospăț, de care se vor bucura oferă băieților de băut, prăji- cută dintre ele este tului cu apă
timp de 40 de zile, se turi și ouă roșii. aruncarea buzduganului.
regăseşte în salutul "Hristos a atât hoții, cât și păgubașii. Dar neîncepută. În dimineața de
înviat!", la care se răspunde dacă se întâmplă ca cei care Paști, ele se spală pe față cu
au vrut să fure toaca să fie În zona Brașovului În zona Câmpulung aceeași apă, ca să fie fru-
cu „Adevărat a înviat!“. Moldovenesc, dar
Cu pioșenie și bucurie în prinși, atunci ei vor fi cei care Se face o petrecere, unde moase tot anul.
vor plăti ospăţul. se adună întreaga comuni- și în alte locuri
suflet, în această Noapte
Sfântă, credincioșii se spală tate. Acolo, grupurile de tineri În dimineața de Paști, În Maramureş
cu apă curată pe față, îşi pun În Ardeal – Junii Brașovului – care se credincioșii se adună în Aici, în dimineața de Paști,
straie noi, iau câte o lumânare Se păstrează și astăzi stro- organizează în cete de că- curtea bisericii, luând cu ei copiii merg la vecini și pri-
şi pornesc spre biserici. pitul. A doua zi de Paști, fetele lușari sau colindători cu vătaf, coșul pascal. Cu lumânări eteni ca să anunțe Învierea
Acolo, preotul cu Sfânta tinere sunt stropite cu apă de strâng ouă de Paști, apoi se aprinse, se așază în formă de Domnului. Gazda le dăruiește,
Evanghelie şi crucea în mâini, izvor, de către feciorii îmbră- organizează un picnic, unde cerc, în așteptarea preotului în semn de bucurie, câte un
urmat de alaiul de credin- cați în haine tradiționale. În vor avea loc tot felul de între- care va veni să le binecuvân- ou roșu. La plecare, pragul
cioşi, iese cu lumânarea teze bucatele. Abia după case trebuie trecut de un
aprinsă şi înconjoară biserica „Hristos a înviat! înseamnă: într-adevăr Dumnezeu există!” sfințirea coșului, ritualul pas- băiat, pentru ca în acea
de trei ori. Când el rostește „Hristos a înviat! înseamnă: viaţa e mai tare ca moartea!” cal se continuă în familie. gospodărie să fie liniște tot
„Christos a înviat!” toţi cei „Hristos a înviat! înseamnă: toate nădejdile bune ale omenirii anul.
prezenţi la slujbă rostesc: sunt îndreptăţite!” „Hristos a înviat! înseamnă: toate prob- În Bucovina
„Adevărat a înviat!”, răspun- lemele vieţii sunt pe deplin dezlegate!” „Hristos a înviat!, prin Se obișnuiește ca fetele www.crestinortodox.ro
sul fiind recunoaşterea tainei urmare nu se termină totul cu mormântul.” tinere să meargă în clopotnița www.traditiisiobiceiuri-
Învierii. Apoi, cu lumânările Părintele Arsenie Boca bisericii, ca să spele limba pascale.ro

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor fi
publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Lo-

calitatea……….................................... Tel….................................................
26 aPriLie - 2 mai 2019 SPort - 7

Judo: Judoka de la LPS Cetate Lupte libere:


Denisa Fodor

Deva calificaţi la etapa finala medaliată în


Turcia
La Deva s-au desfășurat pe La mai puțin de o săp-
finalul săptămânii trecute, în- tămână de la campionatele
trecerile din cadrul etapei eu- Europene de seniori des-
roregionale a Campionatului fășurate la București,
Național de Judo pentru tânăra sportivă Denisa
tineri U13 și U15 , individual Fodor, legitimată la secția
masculin și feminin și în para- de lupte libere din cadrul
lel Cupa "LPS CETATE DEVA", LPS Cetate Deva, pregătită
cu participarea sportivilor de prof. Suraj Moravan , a
prezenți la etapa euroregion- participat la un puternic
ală.Ambele competiții au fost turneu internațional pen-
organizate de către LPS tru juniori organizat în An-
Cetate Deva în colaborare cu talia(Turcia), dotat cu
Inspectoratul Școlar al trofeul International Cham-
Județului, Direcția Județeană pions 2019. Sportiva din
pentru Sport și Tineret Hune- Deva a ocupat la finalul în-
doara și SCM Deva. trecerilor ,locul al treilea și
Sportivii de la secția de a cucerit o medalie de
judo din cadrul LPS CETATE bronz la categoria 59 de kg,
DEVA, pregătiți de profesorii ceea ce constituie un nou
Dan Gârbovan și Constantin succes pentru luptătoara
Gabi Vasiliu a obținut urmă- din Deva, componentă a lo-
toarele rezultate:la U13- kg),Eduardo Barbu Ed- secțiunii U15 s-au înregistrat Toți sportivii ocupanți ai tului național. Ca urmare a
Locul 1 Maria Păcurar (cate- uardo(-60 kg) și Iulian Ne- următorele rezultate: Locul primelor trei locuri la com- rezultatelor obținute în
goria - 48 kg) și Alexandru goiță (-66 kg) iar Rareș 1- Raluca Cadar (categoria - petița de la Deva vor participa acest sezon, este posibil ca
Glodeanu (categoria- 46 kg); Petruse(-46 kg) și Giani Năs- 63 kg) iar Claudiu Negoiță (- la etapa finală din cadrul Denisa Fodor să participe
Locul 2 Andreas Schulleri tase (- 46 kg) s-au situat pe 60 kg), Bogdan Denșorean Campionatului Național care la FOTE (Festivalul Olimpic
(+66 kg); Locul 3- Tudor Vlad locul 5. (+73 kg), Yasher Szekely (- se va desfășura la Timisora în pentru Tineretul European
(-30 kg), Roland Bențe (-55 La întrecerile din cadrul 55 kg) s-au clasat pe locul 5. perioda 24-26 mai. de la Baku și să prindă
echipa care va reprezenta
România la Jocurile Eu-
Atletism: Juniorul Raul Răzvan Burleanu vine la Deva ropene de la Minsk (Be-
Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, în partener- larus) din 24-30 iunie.
Manuel Dan- LPS Cetate Deva, iat cu Federația Română de Fotbal, Consiliul Județean
medalie de bronz la Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara,
organizează în data de 6 mai 2019, ora 16:00, la Deva, în RUGBY: Știința
naționalele de cros Sala Spiru Haret din cadrul Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara o interesantă acțiune:,,Forumul
Petroșani,
privind dezvoltarea fotbalului hunedorean”.
"Ne bucurăm să confirmăm prezența Președintelui
victorie la scor
Federației Române de Fotbal – dl Răzvan BURLEANU și o pe teren
serie de reprezentanți din conducerea Instituțiilor
partenere. propriu
La acest forum vor participa primari ai localităților
Echipa de rugby Știința
hunedorene, președinți ai asociaților/cluburilor din județ
Petroșani s-a impus cu
precum și alte persoane implicate în dezvoltarea fotbalu-
scorul de 49-14, într-o în-
lui. Se vor dezbate mijloace și metode privind dezvoltarea
tâlnire care s-a desfășurat ,
fotbalului, beneficiul social al investiției în fotbal, organi-
pe teren prpriu , în fața
zarea și conducerea activității financiare în domeniul
echipei Grivița București.
sportului precum și alte subiecte de interes", se arată în
Jocul a contat pentru play-
comunicatul oficial al Asociației Județene de Fotbal Hune-
off-ul Diviziei Naționale,
doara.
unde echipa din Valea Jiu-
lui se află în cursa pentru

P
POPICE: Medalie de bronz pentru popicarii obținerea unui titlu națio-
arcul “Nicolae Roma- El a câștigat o medalie de de la Inter Petrila
nescu” din Craiova a bronz la finala competiției nal, la mare concurență cu
fost gazda ospital- naționale de la Craiova, final- Echipa de popice care a reprezentat clubul Inter formația din Năvodari. Vic-
ieră a finalei pe țară din izând o probă de alergare de Petrila, antrenată de către Marcel Dobrică, a reușit să toria a fost îndelung aplau-
cadrul Olimpiadei Naționale 2500 m, pe un onorant loc câștige medalia de bronz la etapa finală a Campionatului dată de un public numeros,
a Sportului Școlar (ONSS) la III. Raul Manuel Dan, este Național de Seniori, care s-a desfășurat recent la Ploiești. prezent la această partidă
cros pentru elevii din clasele pregătit la liceul devean de Alcătuită din sportivii Radu Balaban, Claudiu Feier, Co- dar și de fostul jucător al
gimnaziale și de liceu. Au fost către prof. Cornelia Juratoni drea Hoarca, Mihai Balaban Denis Pădurean, Adrian Științei, Costel Avram, acum
prezenți elevi-sportivi din și se pregătește pentru Matei, Dorin Virtei, Marian Bălan, Petre Cimpoer, formația administratorul public al
toate județele țării,insclusiv apropiatele campionate Na- de la Inter Petrila s-a clasat pe locul al treilea, favorita Județului Hunedoara, cel
din județul Hunedoara. ționale de atletism în aer competiției CFR Cluj(cu hunedoreanul Mănel Manea în care la final a făcut o fo-
Tânărul atlet Raul Manuel liber, unde își dorește o reed- echipă), fiind cea care a cucerit titlul de campioană națio- tografie de grup cu jucă-
Dan, elev la LPS Cetate Deva, itare a performanțelor din nală, urmată de Poli Iași. “A fost o competiție foarte grea torii actuali ai echipei din
multiplu campion național în sezonul trecut, când a adus pentru noi. Am avut în echipă numai copii din Petrila. Nu Petroșani și le-a urat succes
probele de obstacole și 3000 la clubul devean medalii de avem jucători veniți din alte părți așa cum au alte echipe. în tentativa de a aduce un
m a reușit o nouă perfor- aur în probele de obstacole Avem o medie de vârstă de 19 ani”,a spus antrenorul Mar- nou titlul național în Valea
manță pe care o trece în pal- și de 3000m. cel Dobrică. Jiului.
maresul personal. Felicitări!
8 - FELICITĂRI 26 APRILIE - 2 MAI 2019

Primăria şi Consiliul Hristos e viu ! Hristos trăiește!


Hristos a înviat! Pe fondul acestei
Local BALȘA dogme a Mântuirii noastre,
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, transmit tuturor femeilor hunedorene,
vă transmit cele mai calde urări de cât și familiilor acestora,
sănătate, fericire și bucurii.
urarea de ”Sărbători fericite!”
Minunea Învierii Domnului Iisus
să va inunde sufletul cu lumină și pace. Elena Corban
Hristos a Înviat! Administratorul magazinului
Simion Meteșan ”Haine pentru femei”
Primar Hunedoara, str. Lipscani

Ziua Învierii și a Dumnezeirii


REVA SIMERIA Mântuitorului, frumusețea zilelor
Prin miracolul ei, Lumina Pascală de Paște să aducă tuturor
ne aduce bucurie în suflete, hunedorenilor, cât și locuitorilor
linişte şi armonie. din Zona Pădurenilor,
Marea Sărbătoare a Învierii bucurie și sănătate.
să vă călăuzească paşii spre mai bine,
Hristos a Înviat!
sănătate şi gânduri frumoase.
Sărbători fericite!
Sărbători Fericite!
Minerva Aurelia Muntean
Alina Magdău
Administratorul unității ”Plăcinte
Director general
pădurenești”- Hunedoara, str.Libertății

Primăria şi Consiliul Local RUSTICARM PODELE


BUNILA De Sfintele Paşti, binecuvântarea cerească
să pătrundă în fiecare casă, iar Lumina Divină
Marea Sărbătoare a Învierii
să vă aducă linişte şi armonie.
să vă îndrume paşii spre fericire,
clipe de lumină şi zile binecuvântate. Sărbători Fericite!
Hristos a Înviat !
Hristos a Înviat !
Romulus Stroia Cristian Indrieș
Primar Administrator

Primăria şi Consiliul Când Lumina Sfântă a Învierii


Local TELIUCU INFERIOR coboară în fiecare casă, fie ca
Învierea – Sărbătoarea sărbătorilor, speranțele voastre să se
biruința lui Hristos pe pământ, îm- împlinească, iar bucuria
plinirea și încoronarea slujirii sale pe Sărbătorilor Pascale să o
Domn și Mântuitor al lumii, să aducă împărtășiți cu cei apropiați.
tuturor locuitorilor comunei Teliucu
Inferior, cât și colaboratorilor noștri, Hristos a Înviat!
sănătate, bucurie și fericire. Dr.Romeo Stănescu
Hristos a Înviat !
Daniel Gheorghe Pupeză, Primar

Sfintele Paști, pe care le aşteptăm Lumina Sfântă, dătătoare de viață din Noaptea Învierii,
an de an pentru a primi în suflete să vă înalțe sufletul spre fericire, să aveți parte de
Lumina Învierii, ne oferă sănătate, belșug și numai bucurii.
plăcutul prilej de a vă transmite Sărbători Fericite!
cele mai sincere gânduri de Hristos a Înviat !
sănătate, prosperitate şi fericire, PENSIUNEA PONOR -Ioana Maria Pașca, administrator
alături de cei dragi.
Sărbători fericite !
SALUBRITATEA SA DEVA
26 APRILIE - 2 mAI 2019 fELIcItăRI - 9

EUROVENUS Primăria şi Consiliul


Acum, când Lumina Sfântă a Local ROMOS
Învierii coboară în fiecare Pacea şi Lumina din Noaptea
casă, fie ca speranțele voastre Sfântă a Învierii Domnului să se
să se împlinească, iar bucuria reverse cu căldură peste familiile
Sărbătorilor Pascale să o îm- şi casele tuturor locuitorilor co-
părtășiți cu cei apropiați. munei noastre. Să aveţi parte de
Hristos a Înviat ! sănătate, fericire şi belşug.
Ionel Olteanu Hristos a Înviat!
Președinte Mircea Pătrânjan, Primar

Prin miracolul ei, Lumina Pascală Primăria şi Consiliul Local PUI


ne aduce bucurie în suflete, linişte Marele Praznic al Învierii Mântuitorului Iisus
şi armonie. Marea Sărbătoare a îmi oferă prilejul de a vă transmite
Învierii să vă călăuzească cele mai sincere gânduri de sănătate,
paşii spre mai bine, fericire, prosperitate şi fericire, alături de cei dragi.
sănătate şi gânduri frumoase. Sărbători fericite !
Sărbători Fericite! Hristos a Înviat !
Lucian Heiuș Victor Stoica
Deputat PNL Primar

TEBA BRAD INDUSTRY Primăria şi Consiliul Local


Lumina Sfântă, dătătoare de viață LELESE
din Noaptea Învierii, să vă înalțe Ziua Învierii este ziua celei mai curate
sufletul spre fericire, să aveți bucurii, a celei mai mari minuni care a schim-
parte de sănătate, belșug și bat durerea în bucurie. Ziua Învierii să aducă
numai bucurii. tuturor locuitorilor comunei Lelese, cât și co-
Hristos a înviat! laboratorilor noștri, bucurie și sănătate.
Hristos a Înviat!
Ec. Florin Oprişa
Sărbători fericite!
Administrator Achim Ciprian Gheorghe
Primar

Primăria şi Consiliul Local


Primăria şi Consiliul
SĂLAȘU DE SUS
Aşteptăm cu bucurie în fiecare an Sfintele Paşti, pentru a
Local SIMERIA
primi în suflete Lumina Învierii. Fie ca ea să coboare în Sărbători fericite, încărcate de lumină,
fiecare casă, să aducă sănătate, împăcare şi vise împlinite. bucurii şi dragoste! Noaptea Sfintei Învieri
să vă aducă sănătate și să vă inunde sufletul
Hristos a Înviat! de pace și credință.
Ioan Vlad, Primar Hristos a Înviat!
Emil Rișteiu
Primar

Binecuvântarea cerească din Noaptea SPITALUL HUNEDOARA


Sfântă de Paşti să vă deschidă sufletul În aceste zile de pioşenie şi curăţenie
spre armonie, speranţă de mai sufletească prilejuite de Marea
bine şi credinţă. Lumina Divină să vă Sărbătoare a Învierii Domnului Iisus,
călăuzească paşii pe drumurile fie ca sufletul vostru să renască întru
Hristos şi să primiţi cu bucurie în inimi
vieţii, vă aducă sănătate,
Lumina Sfântă. Vă doresc sărbători
fericire şi numai bucurii. fericite, sănătate, prosperitate
Sărbători fericite! şi împliniri !
Irina Tâlvescu Hristos a Înviat !
Radu Budae
Laboratoarele Tacomi Manager
10 - tImP LIbER 26 APRILIE - 2 mAI 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII DOCUMENTAR Lucruri mai puțin


Vineri, 26 aprilie, ora 17,15 cunoscute despre Paști
• Cuvântul "Paște” derivă din ebraica
”Părintele Arsenie Boca, „pesah” care semnifică trecere.
om al lui Dumnezeu” • Data Paștelui se calculează în funcție de
lună. Ziua de Paști va fi prima duminică după
Părintele Arsenie Boca, numit ”Sfântul”, prima lună plină de după (sau de) echinocțiul
de către colegii săi de la Academia Teolo- de primăvară (20 martie).
gică din Sibiu, era neclintit în credința că • Ca majoritatea sărbătorilor creștine,
Dumnezeu se află la cârma lumii. Pictor de Paștele au început ca un festival păgân, care
biserici, om de cultură și filozof al științelor celebra venirea primăverii, timp al renașterii
și religiei era căutat și urmat de mii de și reînnoirii.
credincioși, dornici să împărtășească din • În vechime, covrigii erau asociaţi cu sărbă-
izvorul spiritualității sale. Cu o personali- toarea Paştelui, deoarece coca răsucită semăna
tate unică, părintele Arsenie Boca atrăgea cu mâinile împreunate pentru rugăciune.
ca un magnet oameni din toate categoriile • Procesul de încondeiere a ouălor se nu-
sociale, dar și permanenta suspiciune a au- mește Pysanka. Acesta a apărut în Ucraina și
torităților de la acea vreme, care nu puteau datează din perioada precreștină.
înțelege de unde venea forța și puterea de • Iepurașul de Paste își are originile în Franța,
TVR 1 a strânge atâta lume în jurul său. însă conceptul de iepuraș care aduce ouă a fost
inventat de americani, în secolul al XIX-lea.
• Primul iepuraș de Paște comestibil a fost
preparat în secolul al XIX-lea, din aluat și zahăr.
• În secolul al 19-lea, în unele regiuni din
Germania, ouăle de Paşte serveau drept certi-
ficat de naştere. Când familiile nu reuşeau să
Vineri, 26 aprilie, ora 21,30 ajungă în timp util pentru a scoate certificatul
BARABA de naştere al copilului, un ou era acceptat ca
metodă de identificare. Oul era vopsit şi in-
Povestea filmului urmărește destinul și devenirea lui scripţionat cu numele şi data naşterii copilului,
Baraba, criminalul pe care Pilat din Pont l-a eliberat, la fiind recunoscut de autorităţi.
Ierusalim, de Paști, în locul lui Iisus. Când Pilat din Pont per- • Primul ou de ciocolată a fost făcut în Ger-
mite mulțimii să salveze un condamnat la moarte chiar în mania, în secolul al XIX-lea.
ajunul sărbătorii pascale, Baraba este cel ales iar Iisus din • Cel mai mare ou de ciocolată a fost făcut în
Nazaret va fi răstignit. Filmul urmărește astfel călătoria spir- Belgia și măsura 8,32 metri. Pentru fabricarea
ituală a supraviețuitorului Baraba, un tâlhar care ajunge să lui au fost necesare aproximativ două tone de
descopere atât căința, cât și adevărata puterea a credinței. ciocolată.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Chiar dacă problemele de la Reușiți să vă consolidați statutul Aveți șanse să rezolvați toate Dacă v-ați schimbat locul de
serviciu s-au clarificat, nu tre- profesional, dar pot apărea difi- problemele care vă frământă și muncă, trebuie să vă compor-

H
buie să tolerați în continuare cultăți în comunicare. Trebuie să să mergeți cu încredere mai de- tați în așa fel încât să faceți im-
indisciplina. Un proiect impor- vă concentrați pe latura finan- parte. Trebuie să aveți încredere presie bună. Evitați să discutați
tant vă determină să cereți ciară și să urmăriți cu atenție în voi și mai ales că lucrurile se cu alte persoane despre gân-
schimbarea condițiilor de toate documentele pe care le veți vor rezolva în favoarea voastră. durile voastre de viitor. Axați-vă

O muncă sau chiar salarizarea. Se


recomandă prudență și răb-
dare în tot ce faceți.
semna. Vă veți simți bine în com-
pania prietenilor, dar nu luați în
serios tot ce se discută.
Sfârșitul intervalului vă solicită
mult, pentru că vă pregătiți de
vacanță.
doar pe ceea ce aveți de făcut,
iar rezultatele nu vor întârzia să
apară.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Urmează o săptămână foarte Se conturează o direcție profe- Sunt șanse să vă schimbați pro- În plan profesional, traversați o
agitată, în care faceți cumpă- sională la care nu v-ați așteptat. gramul, în funcție de obligațiile pe perioadă bună. Sunteți apreciați
rături și vă pregătiți intens Informațiile pe care le primiți de care le aveți față de familie. În atât de șefi, cât și de colabora-
pentru sărbători. Un prieten la persoane apropiate, vă pot fi plan profesional apar noi oportu- tori. Proiectul la care lucrați se

S de departe vă poate schima


planurile de vacanță. Nu tre-
buie să vă faceți probleme,
de ajutor. Chibzuiți bine și cu
atenție situația și nu vă luați
după aparențe. Mergeți pe dru-
nități, care vă pot aduce beneficii
însemnate. Ca să reușiți în tot ce
vă propuneți, evitați stresul și ex-
apropie de final, iar acest lucru
vă face mai încrezători în forțele
voastre. S-ar putea să aveți de

C
doar să-i explicați deschis care mul gândit, în funcție de nevoile cesele alimentare. Sărbătorile le semnat acte de proprietate sau
este situația. voastre și ale familiei. veți petrece alături de prieteni. succesiune.

O SĂGETĂTOR
Doriți să vă relaxați în perioada
următoare, dar trebuie să țineți
CAPRICORN
Este momentul să vă implicați mai
mult în problemele familiei și să nu
VĂRSĂTOR
Urmează o perioadă mai relax-
antă, în care veți cunoaște oa-
PEŞTI
Aveți nevoie de concentrare și
multă atenție în luarea decizi-

P cont și de cheltuielile pe care le


implică o mică vacanță. Banii pe
care-i așteptați vor veni. Decizi-
ile voastre viitoare pot influența
lăsați lucrurile la întâmplare. Nu
de altceva, dar s-ar putea com-
plica. La serviciu urmează dezba-
meni și locuri noi. Investiția
făcută poate da roade, dar se re-
comandă prudență, mai ales
ilor importante. Intuiția vă ajută
de cele mai multe ori, dar nu
neglijați nimic și manifestați
teri profesionale, în care ideile și atunci când este vorba de bani. prudență în orice întreprindeți.
întreaga familie, așa că aveți proiectele voastre sunt apreciate. Dacă nu sunteți atenți, se poate Ca să vă relaxați, încercați să pe-
nevoie de calm și diplomație. Relaxarea în natură vă poate renunţa la o colaborare sau un treceți mai mult timp în mijlocul
aduce multe beneficii. sprijin financiar. naturii, alături de cei apropiaţi.
26 aprilie - 2 mai 2019 OpiNii - 11

Clipele vieţii
“Vine o vreme când se tine un colțișor de poveste fac decât să vadă urâtul din porumbeii, picăturile dulci
termină tot. Omul crede că plin de lucruri magnifice, drumul lor, merg cu capul în de ploaie ce ne murdăreau
pe acest pământ cu puterea locuri mirifice ca oamenii jos, și observă doar gropile, geamurile abia spălate,
imaginației, crede că a con- când te văd, să te omeneasca gunoiul și mocirla. Acești oa- scenele de teatru din nori,
struit mecanisme științifice. creștinește. Bucură-te tare meni nu vor să vadă tot ce prospețimea firului de iarbă
Invențiile sunt de oameni și de clipă, zâm- este frumos pe acest pământ. primăvara, corpul magic de
materializarea doar bește ochilor care nu știu să Acești oameni trăiesc dege- femeie care este capabil să
ale gândului”. zâmbească și ține cu bucurie aba, viața trece pe lângă ei nască îngeri, liniile perfecte
de mână pe cineva chiar exact cum trece trenul prin ale violoncelului, cu sunetele
Vine o clipă, o oră, o se- străin ție, dar care simte că
cundă mai bine zis, o vreme gară. lui…Toate îți vor umplu cor-
are nevoie.
când se termină tot și pleci. Mai grav, alții, sunt orbi pul emoțional de fericire. Îți
Pentru că adesea strân-
Pleci într-o unică clipă, fără soarea caldă a mâinii cuiva sufletește, secați și goi, așa își vor confirma că trăiești, că
prieteni, neamuri, fără cei venită pe neașteptate e doresc să fie cât mai închiși ești vie, că ești trează.
dragi din familie, fără bani, unicul detaliu ce nu se poate la suflet, fără comunicare, Fiecare moment din viața
fără bijuterii, fără casă, fără o uita pentru o viață întreagă. aleg să nu vadă…nimic – fie ta, fiecare acțiune cât de
scrisoare de rămas bun și Pentru că adesea doar clipa măruntă, fiecare circum-
fără nimeni și nimic. Pleci bun sau rău. Totul este trans-
din strânsoarea caldă a parent și indiferent pentru stanță îți va oferi posibili-
fără să vezi și să te vadă ni- tatea de a te înconjura de
mâinii cuiva, venită pe ei. Cel puțin în zilele de săr-
meni. Fără imagini, fără cu-
neașteptate, salvează și se frumusețe.
vinte, fără planuri, fără bătoare ar trebui să fie mai
gânduri, pleci fără niciun transformă într-o prietenie
buni, mai înțelepți, indifer- Pe acest pământ este bine
rost, logică, direcție, pleci veșnică. Încearcă să nu vezi
”Strângerea de mână ent de ce religie suntem este petele negre din să stai și să amâni și cu voia
fără nimic. Pleci singur sau ta clipa plecării. Am scris de-
înseamnă o apropiere de un bine sa avem trăirile noastre peisajul vieții tale
singură și, probabil, fără să
om nu numai sufletește, ci și măcar acum să ne simțim spre clipă în săptămâna mare,
știi că ai plecat sau că ai
fost… sau cine ai fost. chiar în corpul tău se produc, cu toții în fieful lui Dum- Viața e frumoasă, crede- arătând că noi pe acest
Mai devreme sau mai călduri, emoții, tremur etc. nezeu. mă! Trebuie doar să o alegi… pământ suntem ca frunza pe
târziu toți primim de la viață stări cu care ne întâlnim mai Este bine ca noi să conști- să o vezi! ”Trebuie ca în aceste apă.
lucruri pe care le conștien- rar în contactele noastre cu entizăm că bucuriile cele mai zile cu semnificații deosebite, Nu suntem nimic pe acest
tizăm, dar nu vrem să auzim oamenii. Ne naștem și noi oamenii să ne apropiem pământ, trăim și ne hrănim
mari pe acest pământ sunt
de ele. Această călătorie, ca și plecăm, iar pe acest pământ unii de ceilalți, să ne unim su- mai mult cu imaginația noas-
de aceste mărețe sărbători,
plecatul, se produc când noi nu facem decât să ne matur- fletele, să dăruim celor care tră. Viața este o imaginație
fiecare sărbătoare având obi- nu au ce mânca, să nu-i jude-
nu cunoaștem nici ora, ziua, izăm, să vedem multe la care care ne înșală zilnic. În aceste
nu găsim explicații, o lume ceiurile care țin loc de cam pe alții. Să lăsam pentru
ceasul și locul unde mergem. fiecare, cu tradițiile lor. zile de mare sărbătoare, când
Nimeni nu cunoaște, absolut fără un finiș frumos. câteva zile răfuielile politice așteptăm nașterea Domnului,
nimeni. Pe acest pământ se care nu duc la nimic bun, să
Să vedem când în fiecare zi sunt slujbe
vehiculează mii și milioane lăsam ura din noi și să dăm pe
frumuseţea şi prin la biserici, când oamenii se
de ipoteze dar nimeni nu știe Plecăm cu ochii acest pământ bunătatea aceea
închiși sau deschiși “ochii” interiori cu care ne naștem. spovedesc, avem alte trăiri,
exact. Vorbim de multe ori
vorbe, să creăm impresii dar, Să ne întoarcem cu fața simțim speranța de a trai
Ochii sunt cei care văd Oricât de “urât ”ar putea simțim bucuria și viitorul. În-
din păcate, ne auzim singuri. părea un peisaj, ființă sau spre biserică, să aprindem
Bucură-te acum de am- mereu tot ce este bun și rău lumânări pentru toți, să vierea Domnului ne aduce lin-
pe acest pământ, în funcție situație la prima vedere, el va iștea sufletească, bunătate și
intirile tale grozave, te poți mergem la slujbe, iar preoții
bucura doar în viața asta. de ce vedem, sunt și trăirile avea întotdeauna o parte fru- înțelepciunea necesară tu-
să se îndrepte cu fața mai
Construiește ceva și rămâi în noastre pe care le simțim în moasă. Ființa umană are mult spre enoriași, pentru că turor oamenilor.
amintirile altora pe acest orice moment. Depinde ce nevoie să vadă frumusețea între ei trebuie să existe o co- Nu ne rămâne decât să
pământ. Fii bun, înțelept, vrei să vezi și să auzi pe prin ochii exteriori cât și in- municare sufleteasca iar pre- trăim acum aceste clipe fru-
pentru când pleci, pentru că această lume. teriori. oții au obligația să transmită moase de pe acest pământ.
nu știi ce va fi acolo unde Alege să vezi prin ei fru- Vezi măreția copacilor, enoriașului toate gândurile
lumea merge fără întoarcere. musețea din jurul tău în bunătatea din ochii câinelui curate. HRISTOS A ÎNVIAT!
fiecare moment! Minunează- care te așteaptă cu sufletul la Aceste gânduri, enoriașul SĂRBĂTORI FERICITE!
Lasă un semn te de tot ce vezi, atingi, gură, nisipul fin cu povești trebuie să le simtă în inte-
că ai fost miroși și guști! sărate, grinzile clădirilor riorul lui, în sufletul și trăirile Al dumneavoastră același
Permite să rămână din Vei vedea, unii oameni nu dărăpănate pe care se așază lui. Prof Ioan Romeo Mânzală

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
12 - MASA FESTIVĂ DE PAŞTE 26 APRILIE - 2 MAI 2019

Ciuperci umplute cu legume Borș de miel


și carne de miel Ingrediente: 1 kg carne de miel, 2 l borș,
Ingrediente: 16 ciuperci mari, 40 g carne tocată de 4 ouă, 4 legături de ceapă verde, 2 legături
miel, 180 g unt, o lingură de muștar, doi ardei grași, de pătrunjel, 2 legături de leuștean, 2-3 lin-
roșii, o ceapă, usturoi, 150 g castraveți murați, un ou, guri de smântână, sare, piper.
apă minerală, pătrunjel, mărar verde, sare, piper, alte Mod de preparare:
condimente. Pentru prepararea borșului de miel se
Mod de preparare: folosește capul și picioarele. Carnea se curăță
Ardeiul gras se taie cubulețe, la fel și castraveții. Carnea bine și se fierbe în apă rece cu sare, luându-se
se frământă cu apă minerală, puțin ulei, ou, muștar, cas- și spuma atunci când este nevoie. Între timp, borșul se fierbe separat, apoi se strecoară,
traveciori, condimente și verdeață. Din compoziția obțin- se bat ouăle și se taie ceapa mărunt. Atunci când carnea este fiartă, se adaugă borșul și
ută se fac chifteluțe mici, cu care se umplu opt ciuperci ceapa, cu tot cu frunze, iar după vreo două-trei clocote, se drege cu ou bătut și smântână.
mari. Celelalte ciuperci rămase se folosesc sub formă de
căpăcel, cu care se acoperă umplutura. Se împachetează,
în folie, două câte două din ciupercile umplute, se așază Drob mozaic de ied
într-o tavă unsă cu unt și se dau la cuptor pentru 30 de
minute. Înainte de a fi gata, se scoate folia și se mai lasă 10 Ingrediente: 900 g
minute la cuptor. Se vor servi ca aperitiv, cu salată verde. măruntaie de ied (ficat,
(Reteta Nina) inimă, rinichi, plămâni),
plus 100 g carne de ied
fiartă, 3-4 cepe verzi, un
FRIPTURĂ DE MIEL CU CIMBRU fir de usturoi verde, o
INGREDIENTE: o pulpă legătură de pătrunjel
de miel, 10 căței de usturoi, verde, 1/2 legătură de
cimbru uscat sau proaspăt, mărar, 4 ouă,12 ouă de
rozmarin, 3 linguri de prepeliță, 2 felii franzelă
miere, ulei de măsline, sare înmuiate în lapte, pra- din acestea se taie cubulețe adaugă la compoziție, ames-
și piper după gust. pure de ied, sare piper, 5 (cam jumătate din cantitate), tecându-se până la omoge-
Mod de preparare: linguri ulei. iar cealaltă jumătate va fi dată nizare. Compoziția se pune în
Pulpa de miel se spală bine Mod de preparare: prima mașina de tocat, îm- prapure, apoi într-o tavă unsă
și se curăță de pielițe. Din loc în loc se crestează și se îm- Măruntaiele se fierb apro- preună cu pâinea muiată în cu grăsime și se dă la cuptor
pănează cu felii de usturoi. Separat, se face un amestec din ximativ 10 minute și se ia lapte. pentru 30-35 de minute,
miere, rozmarin, cimbru, piper, ulei și încă 2-3 căței de us- spuma. Prima apă se aruncă La carnea astfel pregătită până se rumenește ușor dea-
turoi. Se pisează toate bine în mojar, și cu amestecul rezultat și se pun din nou la fiert în se adaugă verdețurile tocate supra. Drobul se lasă să se
se unge bine carnea și se sărează. Carnea astfel preparată se apă cu sare. După 20-30 de și ouăle de prepeliță fierte, răcească și se taie a doua zi.
așază într-o tavă unsă cu grăsime, la care se adaugă o cană minute se scot din apă și se tăiate în cuburi. Ouăle crude
de apă și se dă la cuptor pentru aproximativ o oră. lasă să se răcească. O parte împreună cu sare și piper se https://divainbucatarie.ro

Pască însiropată Prăjitură ”Ciocolatina”


Ingrediente pentru Ingrediente pentru blat: 5 ouă, 160 g zahăr, 140 g
aluat: 1 kg făină, 1/2 lapte, făină, 20 g cacao, 10 g praf de copt.
200 g unt, o linguriță rasă Crema: 6 gălbenușuri, 80 g zahar cristal, 50 g făină,
de sare, 3 gălbenușuri, 50 500 ml lapte, 100 g unt la temperatura camerei, 20 g.
g stafide, 25 g drojdie zahăr pudră, 2 linguri pudră de cacao.
proaspătă, un plic zahăr Glazura: 100 g ciocolată neagră, o linguriță ulei.
vanilat, coajă rasă de por- Mod de preparare:
tocală, 150 g zahăr, 2 lin- Pentru obținerea blatului, ouăle se mixează cu zahărul,
guri untură pentru uns. apoi treptat, se încorporează făina împreună cu praful de
Pentru umplutură: 500 copt și cacao. Aluatul obținut se toarnă într-o tavă cu dimen-
g brânză de vaci, un pahar siunea de 20 x 30 cm, tapetată cu hârtie de copt și se dă la
mic de smântână, 100 g cuptor pentru aproximativ 8-10 minute, testându-se cu sco-
griș, 50 g stafide, 3 gălbe- bitoarea. Între timp, se pregătește crema mixându-se gălbe-
nușuri. nușurile cu zahărul până la omogenizare. La compoziție se
Pentru sirop: 100 ml adaugă făina și pudra de cacao, apoi se subțiază cu lapte.
zahar, 300g zahar. Amestecul obținut se toarnă într-o crăticioară și se pune la
foc, amestecându-se continuu, până ce crema capătă consis-
Mod de preparare: tență, apoi se ia de pe foc. După răcire, se încorporează untul
Drojdia se amestecă cu 50 frământare, coca se laspă la tură. Aluatul se mai lasă în amestecat, în prealabil, cu zahărul pudră. Crema obținută se
g zahăr, o ceșcuță de lapte și crescut aproximativ o oră. cratiță zece minute, apoi se distribuie peste blatul răcit.
o lingură de făină, apoi se Între timp, se amestecă dă la cuptorul încins. Pentru glazură, cio-
lasă să crească. În laptele brânza cu gălbenușurile, Pentru obținerea siropu- colata, amestecată cu
rămas se pun aromele, sarea, smântâna, stafidele și grișul. lui, zahărul se fierbe în apă ulei, se topește în baie
100 g zahăr și se încălzește După ce coca a crescut, se până se topește. de aburi. Glazura răcită
la foc mic, amestecându-se împarte în două. Pe fiecare Când pasca este coaptă, se întinde uniform
până se dizolvă zahărul. Se foaie de cocă se pune umplu- se toarnă peste ea jumătate peste cremă. Prăjitura
adaugă apoi făina și începe tura și se rulează. Cele două din sirop, se mai dă 10 se dă la rece pentru
frământatul, adăugându-se rulouri obținute se îm- minute la cuptor, iar după ce aproximativ două ore,
maiaua, gălbenușurile și pletesc și se așază într-o se scoate definitiv, se toarnă apoi se poate tăia.
untul topit. După cratiță de 4 kg, unsă cu un- restul de sirop. http://bucataria-uni-
versala.com
26 APRILIE - 2 mAI 2019 jocuRI - 13

D - MOS - A - S - Z - IEZI - POSTUMI - CHELALAIALA - BA - VAR - D - IAZ - AA - T - IA - L - II - L - A - E - F - AR - APOPLEXII - A - ARO - CENTRI - AN - H - NEAM - SS -
Dezlegarea integramei AGRO - GHIZI - POSTAV - LADA - HAITA - AER - EXPRES - E - U - EURO - AZ - LR - RAZA - FAMILII - RI - TOLA - ETA - TA - RANA - ASIN - I - PAR - INITIA - PRO - AT - H
din numărul trecut - TRI - USI - O - LAZI - POSTURA - MACI - VIAGER - CANADIAN - ACT - CAIER - AGREA
14 - mICA PUBLICITATE 26 APRILIE - 2 mAI 2019

l Vând apartament 3 camere, l Vând casă, dependințe, teren l Proprietar, vând apartament 3
IMOBILIARe Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 fon: 0729.423.035. hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, euro, telefon: 0738.246.138, l Vând garsonieră în Deva, str. M mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- 0769.213.866.
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, mopan, renovat și utilat modern,
trală pe gaz, apă curentă, garaj, grăd- l Vând urgent și ieftin casă în 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000 Simeria, trei camere, din care două baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- telefon: 0772.185.332.
euro, telefon: 0723.784.821, mobilate și cu teracotă, beci spațios,
0721.479.233. rat, renovată recent, totul nou. Tele-
două bucătării de vară vechi, grajd l Vând casă în sat Pojoga
fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
l Vând casă, 2 camere, hol, mare, șură, găbănaș, fântână pota- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
bucătărie de vară, grajd plus atelier, bilă, cotețe, grădină de legume și bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
curte, grădină, toate utilitățile, pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
fon: 0722.564.004. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
telefon: 0725.452.888. l Vând apartament 2 camere,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la
Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 3 camere, Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 l Vând apartament două
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, camere, posibilitate spaţiu comer-
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 telefon: 0745.202.448.
l Persoană fizică, vând garson- cial, salon coafor, cabinet medical.
euro, telefon: 0738.246.138., ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, l Proprietar, vând apartament 3
Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
0769.213.866. camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, Telefon: 0723.382.890.
l Vând apartament 3 camere, 2 mobilat, an construcție: 2007-2008,
încălzire centrală, geam termopan,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- curte interioară privată, zona micul
semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: Pretabilă pentru amenajarea unui
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. fon: 0737.702.160. l Schimb apartament 2 camere,
birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
l Vând casă, dependințe, teren 10 l Vând casă nouă în Deva, P+1, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
0732.456.730, 0746.209.471,
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și nător în Deva sau Simeria. Suport
l Vând apartament 2 camere, teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
beci, curte separată pentru animale.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
Preț: 21.000 euro, tel. 0748.557.794.
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, l Vând urgent casă din cărămidă, ÎNCHIRIeRI
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
satul Sâncrai, formată din 3 camere, l Ofer pentru închiriat casă în
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. curentă. Preț negociabil, telefon:
din care două tencuite, cu teracotă, 0748.557.794. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
grajd mare și șură, beci încăpător, l Vând casă în roșu, 3 camere,
l Vând apartament 2 camere,
garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
două bucătării vechi și alte depend- teracotă, hol mare, cămară, beci Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
CT, termopan, ușă metalică, parțial
ințe. Este bună pentru casă de va- încăpător, două bucătării de vară mobilat. Deva, Micro 15. Preț: 0733.345.459.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 24.000 euro, telefon: 0726.667.754.
0254.730.209, 0760.193.089. mare, grădină de zarzavat și de pomi l Ofer locuință, la curte, zona
lVând garsonieră Deva, bloc spital, Deva, unei persoane încadrată
l Vând casă+anexe+grădină în fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, în muncă sau pensionată, pentru aju-
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. 0254.730.209, 0760.193.089.
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, l Vând apartament două camere
tor casnic și contravaloare consum.
euro, telefon: 0725.452.888.
0734.531.776. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, Telefon: 0724.451.762.
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Ofer de închiriat apartament 3
mp, din cărămidă, pe fundație
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: camere, Deva, zona piață, decoman-
solidă din piatră, cu pivniță zidită
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0721.055.313. dat, CT, termopan, mobilat și utilat
în piatră, 3 camere mari (4x4) și
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Vând apartament două camere, complet, pentru o familie cu serviciu.
loc pentru baie, sursă de apă pro-
metalică, izolat pe interior 95%, par-
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- prie, grădină cu pomi fructiferi, Preț: 250 euro/lună, tel.
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4.
Apartamentul este situat aproape de mopan, mobilat, centrală electrică. gard din beton, anexe gospodărești, 0745.202.448.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro Preț: 16.000 euro, telefon: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
km. de Deva. Preț negociabil, tele- l Ofer pentru închiriere unei
fix. Telefon 0722 603 959. 0725.475.211.
fon: 0769.223.207, 0726.392.735. familii cu serviciu, apartament 2
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren-
l Vând casă în Chișcădaga, două
camere, zona piață, Deva, CT, ter-
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că-
CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi camere, hol, bucătărie de vară, beci, mopan, mobilat și utilat complet.
dern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
euro, telefon: 0725.452.888. 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
26 APRILIE - 2 mAI 2019 mICA PUBLICITATE - 15

l Ofer de închiriat o cameră de l Fac curățenie în case și aparta-


cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
AUTO mente, doar în Deva. Preț avantajos, PIERDERI
Maconului, etaj 1. Telefon: l Vând Ford Escort Turnier, AF telefon: 0732.369.565. l Pierdut certificat constatator
0730.106.589. 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- l Caut femeie pentru menaj și nr. 9953/06.04.2015, eliberat de ONRC
cent, valabil – martie 2020, cu multi- curățenie, o zi pe săptămână. Hunedoara pentru MAGHERI IOV
l Ofer pentru închiriere aparta-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte Telefon: 0756.847.708. IMPEX SRL, cu sediul în comuna Cer-
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, bună. Preț: 1250 euro, telefon: băl, sat Poiana Răchițelii, nr. 21, CUI
decomandat, CT, termopan, mobilat și l Schimb şi repar plase insecte
0767.510.260. pentru geamurile termopan. 7365519, J20/451/1995. Se declară
utilat complet, pentru o familie cu nul.
l Vând Nissan Micra, AF 2000 Tel. 0722.603.959.
serviciu. Preț: 250 euro/lună, plus
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 l Pensionară, execut costume l Pierdut certificat constatator
garanție. Telefon: 0721.055.313.
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. nr. 16961/19.03.2009, eliberat de
l Ofer pentru închiriere garaj, telefon:0723.357.090. ONRC Hunedoara pentru FRĂȚILĂ
Deva, zona piață, pentru depozit sau MATRIMONIALE VALERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTOR-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- IZATĂ, cu sediul în comuna Vața de Jos,
0722.968.910. ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic l Doamnă singură, 49 de ani, fără
sat Ciungani, nr. 94, jud. Hunedoara,
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: obligații, fără vicii, caut doamne/ CUI 21465980, F20/812/2005. Se de-
l Ofer pentru închiriere la per- 7500 euro, negociabil, telefon: domni pentru petrecerea timpului clară nul.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 0728.776.944. liber într-un mod plăcut. Nu exclud și
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- o relație de prietenie serioasă, pe ter- l Pierdut certificat constatator
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând pentru Dacia Super Nova men lung. Exclus persoanele needu- nr. 9953/06.04.2015, eliberat de ONRC
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. următoarele piese second hand: aripi cate. Telefon:0762.034.459. Hunedoara pentru MAGHERI IOV
față, triple spate, alternator, electro-
Telefon: 0727.974.306. l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- IMPEX SRL, cu sediul în comuna Cer-
motor. Prețuri negociabile, telefon:
l Închiriez spaţiu comercial în lație de prietenie, bazată pe respect, băl, sat Poiana Rachițelii, nr. 21, CUI
0769.473.088.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, cu un domn de vârstă apropiată, fără 7365519, J20/451/1995. Se declară
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând Citroen CT Diesel, 1400 obligații. Prefer să dețină mașină. Rog nul.
magazin alimentar. Preţ avantajos. cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere seriozitate: 0749.198.130. l Pierdut Legitimație persoană
Tel.: 0745.970.007. centralizată, AC, funcțional, geamuri
l Sunt singur, divorțat, fără obligații, cu handicap, pe numele Marcu Nicolae
electrice. Preț: 1800 euro, telefon:
situație materială OK, 51/178/70, agre- Vasile, Deva, str. Zarandului, bl. 80/2,
TERENURI 0725.147.370.
abil, comunicativ, cu bun simț, doresc eliberată de Asociația Handicapaților
l Vând teren în Popești, 3600 mp, l Vând Skoda Fabia break, cu să cunosc o doamnă într-o situație Neuromotori Hunedoara Deva. Se de-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 asemănătoare și, sigur, împreună vom clară nulă.
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig alunga singurătatea. Rog seriozitate!
0738.246.138. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP Telefon: 0730.350.889.
l Vând bocanci solizi nr.37, valabil până în 2019. Preț negociabil, l Domn singur, catolic, fără vicii, DIVERSE
marca Lendrover și rucsac școlari. telefon: 0724.246.514. de vârsta a treia, doresc să cunosc o l Vând grapă din fier, originală,
Preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888. doamnă fără vicii, de vârsta a treia, după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte care să fie alături de mine la bine și la fon: 0769.473.088.
l Vând teren intravilan, 550 mp,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- bună, direcție schimbată, consum rău, să luptăm împreună împotriva
singurătății. Rog seriozitate. Telefon: l Vând goblenul ”Maica Domnu-
can).Telefon: 0732.139.547. foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
0754.377.359 sau 0755.667.714. 0254.211.731.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
l Domn de 64 de ani, 170/83, Telefon: 0725.483.189.
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- l Vând tractor U 650, remorcă
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri doresc să cunosc o doamnă de vârstă l Vând urgent masă pliabilă, cu
ciabil, telefon: 0721.055.313. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. șase scaune și bicicletă semicursieră.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Prețuri convenabile, telefon:
l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu fon: 0727.636.444. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, 0254.225.678, 0745.231.153.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru loial, fără vicii majore, ortodox, cred că l Vând fân de grădină, aproxima-
l Vând VW Passat 2007, full, mer-
fabrică sau depozite. Preț:12 tiv două tone, preț convenabil, în satul
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: există o femeie care să fie alături de
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
0742.074.855. mine, cu bună înțelegere și la bine și la
l Vând teren în localitatea 0760.193.089.
greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, OFERTE DE SERVICIU ozitate! Telefon: 0720.366.434. l Vând, în Deva, măsuță TV cu
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l Societatea comercială ANDRIS l Domn discret, 40 de ani, doresc o 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
0745.202.448. – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- relație discretă, cu o doamnă discretă, 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
jază îngrijitoare. Cerințe minime pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Vând teren intravilan Deva, nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
obligatorii: studii medii și cunoașterea
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, telefon: 0734.387.097. mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
limbii engleze. CV-ul se va trimite la
preț: 10.000 euro. Tel. 0726.770.765. următoarea adresa de e-mail: pan- l Tânără, simpatică, sinceră, se- l Vând convenabil vin alb și roșu,
dris@aktor.gr. rioasă doresc să cunosc un tânăr serios producție proprie, fără zahăr sau alte
l Vând 7 hectare de pădure, zona
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
l Pensionară, din Deva, doresc să
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. tate! Telefon: 0744.818.223. minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
ajut la curățenie pe o doamnă sau
Telefon: 0721.055.313. 0724.451.762.
domn, de preferință la curățenie casă, l Domn din Brad, distins, 63 de
curte, grădină, în Deva sau împre- ani, caut o doamnă de vârstă apropiată l Vând otavă de lucernă și fân, în
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
jurimi, două zile pe săptămână. Rog pentru prietenie – căsătorie. Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 seriozitate. Telefon: 0771.139.136. Telefon: 0752.755.480. Telefon: 0754.391.915.
euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Caut femeie pentru a îngriji o
persoană vârstnică (bolnavă), în Deva. Deva, 22 Decembrie, 37A •
l Vând teren intravilan, Luncoiu
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Informații la telefon: 0723.056.710. Tel. 0726 871 728
0720.067.310.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 26 aPRilie - 2 mai 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSILIUL JUDEȚEAN


HUNEDOARA HUNEDOARA
Sărbătoare a Luminii şi Credinţei, Când Lumina Sfântă a Învierii
coboară în fiecare casă,
Învierea Domnului Iisus Hristos să vă
fie ca speranțele voastre să se
înalţe sufletele şi să le umple de bucuria împlinească, iar bucuria
împlinirilor. Vă doresc sărbători fericite! Sărbătorilor Pascale să o
Hristos a Înviat ! împărtășiți cu cei apropiați.
Sorin Vasilescu Hristos a Înviat!
Vicepreședinte Daniel Andronache
Vicepreședinte

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Lumina Divină din Noaptea Învierii
să pătrundă în sufletul şi în
inimile voastre, să vă aducă pacea
şi fericirea de a petrece aceste
clipe magice alături de cei dragi.

Sărbători binecuvântate!
Costel Avram
Administrator public

Credincioşii sunt aşteptaţi la


„Drumul Crucii”
S
ute de oameni sunt aşteptaţi
vineri, în Valea Jiului, pentru
a participa la procesiunea
religioasă “Drumul Crucii'.
Lupeni – „Drumul Crucii”, proce-
siunea religioasă care a atras atenţia
asupra Văii Jiului şi schitului din staţi-
unea Straja, a ajuns anul acesta la
ediţia a XX-a. Pentru cei care nu ştiu,
este o manifestare a creştinilor în care lemn de paltin, cu o greutate de peste
credincioşii parcurg pe jos un traseu 100 de kilograme, purtată pe umeri
lung de 10,4 kilometri între biserica de preoţi şi credincioşi. Crucea este de
ortodoxă din oraşul Lupeni şi schitul dimensiuni impresionante, cu braţul
din lemn din staţiunea Straja, la 1.400 mare în lungime de 4,4 metri, iar
metri altitudine, în Masivul Vâlcan. braţul mic de 2,2 metri. Credincioşii
Procesiunea religioasă a fost iniţi- ating crucea şi se roagă pentru
ată în anul 2000 de omul de afaceri iertarea păcatelor, mai ales că pe ea
Emil Părău şi este apreciată ca fiind sunt prinse fragmente din moaştele a
cea mai mare din România din punct 14 sfinţi şi o bucăţică din lemn despre
de vedere a distanţei pe care o străbat care se spune că provine din Crucea
credincioşii. Mântuitorului.
„Noi credem că parcurgând acest Pe drumul care urcă prin Masivul
drum putem să medităm la chinurile Vâlcan, participanţii se vor opri la 14
la care a fost supus Mântuitorul Nos- troiţe, iar la fiecare dintre acestea pre-
Pag. 4 - CONCURS tru şi sperăm în iertarea păcatelor
noastre”, spune Emil Părău.
oţii susţin câte o scurtă slujbă prin
care reamintesc credincioşilor de
Ca de fiecare dată, oamenii sunt popasurile făcute de Iisus, cu o cruce
Farmacia TACOMI te face mai frumoasă! aşteptaţi vineri dimineaţa în curtea în spate, în drumul său spre Golgota.
bisericii ortodoxe din oraşul Lupeni, După patru ore de urcuş, credin-
Câştigătoarele din această săptămână sunt: unde un sobor de preoţi va oficia sluj- cioşii ajung la schitul din Straja, unde
ba religioasă de Vinerea Mare. Apoi, se va săvârşi o nouă slujbă. Apoi,
• ZAHARIE AURELIA din Deva după orele prânzului, credincioşii crucea de paltin este aşezată în faţa al-
pleacă pe jos spre schitul din lemn din tarului de la bisericuţa din lemn şi va
• CIBI MINODORA din Deva staţiunea Straja. rămâne acolo până la Sărbătoarea
În faţa lor se află o cruce masivă din Paştelui de anul viitor.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!