Sunteți pe pagina 1din 16

PAG. 2 INvEsTIţII PAG. 3 săNăTATE PAG.

5 TINERI
Primăriile din mediul rural Medicii hunedoreni Echipele de robotică
pot derula investiţii avertizează asupra hunedorene au participat,
importante doar dacă pericolului îmbolnăvirii de săptămâna trecută,
accesează fonduri gripă. Iată câteva sfaturi la cel de-al doilea demo
europene. Este cazul utile pentru a preveni din acest an desfăşurat la
celor din Crişcior şi Veţel. apariţia bolii. Timişoara.

Fondat de Cornel POENAR

Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai


cunoscute monumente istorice, va fi
reabilitat printr-un proiect european în
valoare de 5 milioane de euro. /pag.16

Anul XIv • Nr. 597 • Apare 25 - 31 ianuarie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Gunoiul neridicat Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!

aduce amenzi pentru


Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• BOŞTINĂ ELISAVETA din Deva

firma de salubritate
• HOROPCIUC ANGELA din Hunedoara

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTuaLiTaTe 25 - 31 ianuarie 2019

Crişcior: impozitele vor fi


la fel ca anul trecut
S
ingura creştere este
cea cu rata inflaţiei.

Crişcior – Primăria Criş-


cior nu va majora taxele şi
impozitele locale pentru
acest an, singura modificare
fiind actualizarea acestora cu
rata inflaţiei, potrivit preve-
derilor legale. Conducerea namentale s-a acoperit dife-
primăriei şi consilierii locali renţa de bani pe care co-
au decis ca şi în acest an să muna Crişcior o pierde din
fie aplicat un bonus de 5% impozite, pentru că se află
pentru cei care se achită de sub incidenţa Legii Munţilor
obligaţiile către buget până Apuseni, iar taxele se reduc
la 31 martie. la jumătate.
„Avem un buget mic şi Administraţia locală a mai
cheltuieli mari pentru că în primit un ajutor financiar la
subordinea noastră se află rectificarea bugetului Consi-
mai multe instituţii. De liului Judeţean Hunedoara,
aceea, pentru proiectele de astfel că, într-un final, s-a
investiţii pe care dorim să le reuşit achitarea datoriilor pe
implementăm pe raza co- care administraţia locală le
munei ne vom îndrepta troducerea apei potabile şi a comunei Crişcior, Ovidiu fost unul destul de greu, în avea faţă de diverşi furnizori
atenţia spre fondurile eu- canalizării în cât mai multe Furdui. care s-a pornit cu un deficit de servicii sau faţă de profe-
ropene nerambursabile. Un locuinţe de pe raza comunei Pe de altă parte, edilul co- de aproape 600.000 de lei. sori, cărora le-a fost achitată
prim proiect se referă la in- noastre”, a declarat primarul munei spune că anul trecut a Ulterior, din fonduri guver- naveta la şcoală.

Veţel: proiecte derulate prin PNDR Utilaje cumpărate pe


fonduri europene la
Activitatea Goscom

Orăştie – Conducerea peană acordă 70% din sumă,


operatorului regional de apă iar diferenţa este cofinanţare
faza de validare a documen- Activitatea Goscom Orăştie locală. Ne propunem să
taţiei de atribuire a lu- are în plan să-şi sporească achiziţionăm, în acest mod de
Veţel – Administraţia lo- avizelor pentru autorizaţia crărilor de către ANRMAP. parcul de utilaje moderne finanţare, un buldoexcavator,
cală din comuna Veţel caută de construire. Un alt obiectiv de in- folosind oportunităţile pe un excavator şenilat de 3,5
cele mai bune soluţii pentru Un alt proiect se referă la vestiţii este cel prin care se care oferă fondurile euro- tone, o maşină de transport
finanţarea lucrărilor de in- modernizarea şi dotarea va construi o grădiniţă cu pene. de 5,5 tone cu graifer şi benă
vestiţii propuse. O asemenea căminelor culturale din Veţel spaţiu exterior de joacă în lo- De aceea, în atenţie se află rabatabilă. Estimăm că val-
axă de finanţare este şi Pro- şi Herepeia. Investiţia pre- calitatea Mintia. Proiectul se redactarea unui proiect pe o oarea acestor utilaje se ridică
gramul Naţional de Dez- vede realizarea instalaţiei de află la faza de întocmire a axă de dezvoltare europeană la circa 2 milioane de euro”, a
voltare Rurală (PNDR) prin încălzire, dotarea cu scaune documentaţiei de atribuire a ce permite accesarea de fon- declarat directorul societăţii
care a fost obţinute sumele şi instalaţie de sonorizare lucrărilor de construire. duri în vederea dotărilor cu Activitatea Goscom Orăştie,
necesare în vederea deru- pentru sala de spectacole şi Nu în ultimul rând, prin echipamente. Nicolae Timaru.
lării mai multor proiecte. extinderea căminului din acelaşi program de finanţare „Societăţile comerciale, Potrivit acestuia, scrierea
Primul dintre acestea se Herepeia. De asemenea, se va fi modernizată infrastruc- cum este şi cazul nostru, pot proiectului de finanţare ar
referă la introducerea canal- vor face dotările necesare şi tura rutieră de interes local accesa fonduri nerambur- putea fi gata în următoarea
izării menajere în localitatea vor fi achiziţionate costume în comuna Veţel, proiectul sabile cuprinse între 500.000 perioadă de timp pentru ca
Mintia. Investiţia de află în pentru formaţiile de dubaşi fiind în faza de avizare a pro- şi 5 milioane de euro pentru acesta să fie depus la evalu-
stadiul de realizare a proiec- din Veţel şi Herepeia. În cedurii de achiziţie a lu- achiziţia unor utilaje speci- are în sesiunea februarie-
tului tehnic şi obţinere a prezent, proiectul se află în crărilor de către AFIR. fice activităţii. Uniunea Euro- martie 2019.
25 - 31 iaNuarie 2019 aCTuaLiTaTe - 3

Noul operator de salubritate,


depăşit de situaţia din teren
P
rimarul municipiu-
lui Deva este
nemulţumit de
starea de curăţenie din
unele cartiere.
Deva – Autorităţile locale
din Deva sunt extrem de
nemulţumite despre modul
în care noul operator de
salubritate din oraş înţelege
să-şi respecte obligaţiile con-
tractuale. Primarul Florin
Oancea a declarat, zilele tre-
cute, că a primit sute de
reclamaţii de la cetăţenii
nemulţumiţi că gunoiul nu s-
a mai ridicat din cartiere de o
perioadă de timp. Cea mai
grea situaţie pare să fie însă
în zona de case, unde ,
potrivit edilului, ridicarea
gunoiului se întârzie cu săp-
tămânile.
„Constat, pe zi ce trece, că
municipiul Deva se umple de
gunoaie şi nu este un caz Florin Oancea a acordat suri, şi le vom lua împreună Dezvoltare Intercomunitară Concluzie
punctual. În fiecare zi se în- firmei de salubritate un ter- cu devenii”, a arătat Oancea. ADI Deşeuri, cea care a şi or- subiectivă
tâmplă acest lucru, în fiecare men de o săptămână pentru Primarul a spus că este de ganizat, de altfel, licitaţia
a-şi rezolva problemele de neînţeles cum o asemenea pentru desemnarea noului Rămâne de văzut cum se
cartier din municipiul Deva. va încheia această situaţie ex-
Nu pot tolera. Cu toate organizare, precizând că firmă nu are propriile utilaje, operator de colectare şi
dacă acest lucru nu se va în- toate cele cu care se lucrează transport al gunoiului. trem de tensionată şi din care
pârghiile pe care le avem la au de pierdut cetăţenii oraşu-
dispoziţie vom acţiona îm- tâmpla este dispus să de- acum fiind închiriate de la În acest context, Florin
clanşeze o consultare publică fosta companie de salubri- Oancea a anunţat că va cere lui. Din fericire, suntem încă
potriva acestui operator, prin în perioada de iarnă şi
amenzi, prin sesizări”, a spus, pe tema înfiinţării unei firme tate din Deva. ca municipiul Deva să fie
proprii de salubritate, aflată „Ce s-ar fi întâmplat dacă reprezentat în consiliul di- gunoiul nu apucă să fer-
într-o conferinţă de presă, menteze şi să elimine miro-
primarul municipiului Deva. în subordinea Consiliului vechiul operator nu ar fi rector al ADI, organismul
Local Deva. închiriat utilajele? Acum lu- care ia decizii în cadrul aso- surile neplăcute.
„Dacă într-o săptămână nu creazp cu cinci maşini şi ciaţiei şi nu ca acum, când Ce se va întâmpla însă în
Prima amendă şi un vară? Este greu de anticipat,
posibil referendum vor intra în normalitate şi să- toate sunt închiriate”, a afir- reşedinţa de judeţ dispune
şi respecte clauzele contrac- mat primarul. doar de un vot în adunarea însă autorităţile trebuie să se
De altfel, prima amendă tuale, vom solicita devenilor, generală. mobilizeze aşa cum scrie la
de 20.000 de lei a fost apli- prin referendum, să se pro- ADI Deşeuri Pe de altă parte, este de re- carte, să lase orgoliile politice
cată marţi de Poliţia Locală, nunţe dacă doresc sau nu să marcat că în ultimele zile de-o parte, pentru că cetăţe-
după ce s-a constatat că Edilul Devei a lăsat să se nilor nu li se poate reproşa
mai rămânem în ADI Deşeuri. gunoiul a fost strâns la timp
gunoiul din cartierele Dacia înţeleagă şi nemulţumirea sa nimic că un proiect de 58 de
(...) Dacă lucrurile merg mai în multe dintre cartierele
şi Micro 15 nu mai fusese referitoare la reprezentarea milioane de euro lasă gunoiul
prost acum decât mergeau Devei.
ridicat de câteva zile. municipiului în Asociaţia de sub geamurile oamenilor!
înainte, trebuie să luăm mă-

Atenţie la gripă. În judeţ sunt câteva persoane suspecte de boală


Deva – Şase persoane sunt Cum ne ferim de îmbol- tru scăderea încărcăturii mi-
suspecte de gripă în judeţul năvire? crobiene.
Hunedoara, pentru două din- Vaccinarea antigripală cu Atunci când strănutăm,
tre acestea diagnosticul nefi- vaccin gripal sezonier. Vac- folosim batista de unică folo-
ind însă confirmat prin cinarea continuă să fie singura sinţă, iar, dacă nu avem, este
analize de laborator, a metodă de profilaxie specifică de preferat să strănutăm pe
anunţat Direcţia de Sănătate a gripei. La circa 70-80% din- mânecă sau pe umăr, pentru
Publică. tre persoanele care se vac- a evita răspândirea parti-
În săptămâna 14.01.2019- cinează, oferă o protecţie de culelor posibil infectante.
20.01.2019 numărul infecţi- bună calitate (conform repre- Evităm aglomeraţiile, atunci
ilor acute respiratorii înregis- zentanţilor Ministerului Să- când nu este neapărat nece-
trate pe teritoriul judeţului nătăţii). sară prezenţa noastră în aceste
Hunedoara este de 1.250 de Medicii ne recomandă locuri.
cazuri, din care pneumonii, câteva gesturi simple, pe care, Respectarea unui regim de
527 de cazuri. Au fost inter- dacă le vom face cât mai des, viaţă sănătos – alimentaţie bo-
nate un numar de 190 per- şansele de îmbolnăvire scad. gată în proteine, legume şi
soane, faţă de aceeaşi Astfel, ne spălăm des cu apă fructe, odihnă şi mişcare De asemenea, persoanele locurilor aglomerate care
săptămână din 2018 când au şi săpun ori de cate ori este (mers pe jos, cu bicicleta, vârstnice, în special cele cu creează premisele îmbol-
fost înregistrate 1.143 de nevoie. Mai des ca oricând, în sporturi diverse) este esenţial afecțiuni cronice cardiace și năvirii sau a apariţiei compli-
cazuri, din care 550 au fost această perioadă, trebuie să pentru menţinerea unui corp respiratorii, este bine să evite caţiilor afecţiunilor existente.
pneumonii. ne spălăm faţa şi nasul pen- sănătos. deplasările și frecventarea
4 - FRUMUSEŢE 25 - 31 IANUARIE 2019

Dicţionarul poftelor
T e-ai gândit vreo- fie cât mai puţin procesat. sau ulei de pește. Pofta de amar este un
dată că poftele pe semnal de alarmă pentru
care le ai sunt de Pofta de dulce poate su- Pofta de mâncare grasă posibile afecţiuni cardiovas-
fapt semne care te gera un deficit de vitamina B este semn de lipsă de calciu. culare. Încercaţi să con-
anunță că organismul sau un deficit de magneziu. Calciul se găseşte, în mod sumaţi cu moderaţie
tău are anumite Pentru a reduce această natural, în boabele de muş- grapefruit şi începeţi să
carențe? Astăzi mi-am poftă putem introduce supli- tar, ceapă, broccoli, legume, faceţi un minim de mişcare,
propus să alcătuiesc un mente minerale în rutina susan, ouă, brânză şi lactate în special exerciţii cardio.
dicționar al poftelor noastră zilnică. De asemenea în general.
noastre. Astfel vom pofta nejustificată de dulci- Pofta de lactate poate
putea să învățăm să ne uri poate fi un semn de stres. Pofta de murături poate transmite mai multe mesaje.
ascultăm organismul și În acest caz, o plimbare zil- fi semn că obișnuim să con- Vă mai aduceți aminte de
să îi înțelegem în- nică de 30 de minute ne va sumăm prea mult alcool și triptofan? Triptofanul este
deaproape limbajul. ajuta organismul să producă grăsimi. Soluția este intro- unul dintre precursorii sero-
mai multă serotonină și ast- ducerea în alimentație a toninei, hormonal fericirii.
Pofta de sărat indică o fel să ne simțim mai bine. seminţelor, nucilor, alunelor Această carență ne face, la
carență de sodiu în orga- şi fructelor. propriu, mai nefericiți. Lipsa
poroză, insuficienţă tiroidi-
nism. Consumul regulat de Pofta de carbohidraţi acestui aminoacid de-
ană, insuficienţă renală,
legume fierte în abur poate (orez, cartofi, paste, pizza) Pofta de iute indică un clanşează afecţiuni ale glan-
ciroză hepatică. Dacă suspec-
reduce acest dezechilibru, poate fi semn al lipsei de nivel scăzut al zincului. dei pineale, care se
tați vreuna dintre aceste
eliminând pofta de sare. De acizi graşi esenţiali. Ce facem Încercaţi să consumaţi ba- manifestă prin insomnii,
afecțiuni, consultați de ur-
asemenea, consumul de în acest caz? Includem în nane, proteine (din carne stress şi nervozitate. De
gență medical dumneavoas-
lapte proaspăt poate reduce meniu două linguriţe cu ulei roşie sau ciuperci, linte, soia, asemenea pofta de lapte
tră. Și, desigur, pofta de lapte
semnificativ pofta de sărat. de floarea-soarelui presat la etc.), rădăcinoase, salată poate semnala apariția unor
ne anunță că avem o lipsă de
Este de preferat ca laptele să rece, ulei de argan alimentar verde, nuci şi seminţe. afecțiuni periculoase: osteo-
calciu și fosfor.

Pofta de legume și
fructe. În cazul în care obi-
ceiurile noastre alimentare
conțin în mare parte ali-
mente procesate termic, s-ar
putea ca organismul nostru
să aibă o lipsă de enzime. O
altă cauză ar putea fi abuzul
de carne, alcool sau cafea.

Acum că am învățat alfa-


betul poftelor noastre, putem
lua decizii conștiente care să
ne ajute să ne simțim mai
bine. Încercați să vă procurați
ingredientele din surse cât
mai naturale și să reduceți
consumul de alimente semi-
preparate care sunt pline de
grăsimi hidrogenate. Aceste
grăsimi sunt responsabile
pentru apariția și dez-
voltarea bolilor neuro-dege-
nerative.
Multă sănătate și un an
nou îmbelșugat!

fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
25 - 31 ianuarie 2019 aCTuaLiTaTe - 5

Participare de excepţie a echipelor de


robotică hunedorene, la demo Timişoara
N
e apropiem cu pași
repezi de start-ul
Campionatului
Național al BRD FIRST Tech
Challenge România. Sâm-
bătă, 19 ianuarie, la Univer-
sitatea de Vest din
Timișoara s-a desfășurat
cel de-al doilea demo de ro-
botică din acest an, la care
au participat 32 de echipe
înscrise în concursul BRD
FIRST Tech Challenge
România, implementat în
România de Asociația
„Nație Prin Educație”.
Antrenamentele sunt de-
osebit de importante pentru
tinerii participanți, oferindu-le
șansa de a vedea cum se des-
curcă, pe teren, robotul pe care
l-au pregătit cu multă muncă și
migală, pentru cel de-al treilea
sezon al deja celebrei com-
petiții.
Echipele participante în
cadrul demonstrativului sunt:
Cyber 2.0 Warriors și Decebal-
Tech, ale clubului CND Robot-
ics al Colegiului Naţional
Decebal din Deva Xeo (Alba GoRobo (Oradea), Wafy la Detroit, în SUA, la Finala
Iulia), Team Davos (Timi- (Petrila), Bionic Royals (Râm- Mondială FIRST Tech Chal-
șoara), WizzTech (Timișoara), nicu Vâlcea), Gear Maniacs lenge.
TeamOriginals (Timișoara), (Sibiu), Robotica CNRG Programul educațional
CSH (Timișoara), Harambe (Slatina), Tea-Borgs (Târgu BRD FIRST Tech Challenge Ro-
Cartel (Arad), Muşchetarii Jiu), Bliss (Timișoara), Brain- mania este adus în România de
(Arad), WireImpulse (Arad), storms (Zalău). către Asociația „Nație Prin Ed-
DeltaForce (Arad), Bolts and Vor urma meciuri demon- ucație”, cu licență de la FIRST
Gears (Bistrița), Rubix (Blaj), strative la Cluj-Napoca și Bu- USA (For Inspiration and
Bots Brain (Calafat), HYPE curești, iar competiția dintre Recognition of Science and
(Cluj-Napoca), Soft Hoarders liceeni va deveni tot mai Technology), cea mai mare
(Craiova), RaSky (Craiova), strânsă, începand cu etapele structură ONG din domeniul
NRG Robotix (Deva), The Em- regionale de calificare, din luna roboticii și educației STEM.
peror (Drobeta-Turnu Se- februarie. Finala Națională va
verin), RobotX (Hunedoara), avea loc la Sala Polivalentă din Alexandra Tarod,
RobotY (Hunedoara), PEAKY București, între 22 și 24 mar- reporter junior, participant
Robotics (Ineu), Little Future tie, iar echipele care vor reuși în cadrul echipei Cyber 2.0
Robots (Jimbolia), LTCDMNro- performanța de a se clasa pe Warriors, al clubului
botics (Moldova Noua), primele patru locuri vor pleca CND Robotics Deva
6 - SPORT 25 - 31 iAnuARie 2019

Rezultate remarcabile FOTBAL: Cetate Deva


are jucători noi în lot
pentru atleţii hunedoreni
la Romania Master Atletic
Junioara Petrina Pivniceru,
legitimată la CSS HUnedoara a
câștigat proba de 60 m ju-
nioare categoria a III-a iar
colega ei Cezara Bucur s-a
impus în proba similară a ju-
nioarelor de categoria a II-a, ea
fiind urmată de către Denisa
Țibichi. Andrada Gheață (CSS
Hunedoara) s-a clasat pe locul
secund la 200 m junioare II iar
Sarah Scurtu s-a situat pe locul

A
tleții de la categoriile impus în probele preferate secund în finala de la 200 m iar

L
de juniori, tineret sau adică de 60 m cu timpul de tânărul Andrei Marian s-a otul echipei de fot- de ani de la Galaţi, fost ultima
seniori,au participat 7.56 sec și la lungime cu o clasat pe locul V în finala bal de la CNS Cetate oară la Medgidia, de Cristian
la prima competiție din ac- săritură care a măsurat 6.43 aceleiași probe. s-a reunit la în- Cocan, mijlocaş central ofen-
tualul sezon, concurs care m . Dacă atleta din Deva va Atleții deveni au excelat în ceputul acestei săptămâni siv de 23 de ani de la Braşov,
s-a derulat la finalul săp- confirma și la următoarele probele de săritură în la stadionul din Deva, şi juniorul Iulian Ilie,fost la...
tămânii trecute în Sala de două concursuri atunci ea va lungime. La juniori II băieți Se- pentru debutul perioadei Borussia Dortmund! „Am
atletism din cadrul com- fi prezentă cu siguranță atât la bastian Popa a fost al treilea, de pregătire a returului. dus o adevărată bătălie prin
plexului “Lia Manoliu” din Cupa balcanică pentru seniori iar colegul lui Ovidiu Șitoianu Devenii pornesc la drum telefoane pentru a-l aduce pe
București. de la Istanbul (16 februarie) l-a urmat în clasament în timp în 2019 conştienţi că îi acest puşti născut în 2001,
Romania Master Atletic a cât și la Campionatele Eu- ce la fete Giorgiana Timu s-a aşteaptă un retur dificil în pe care şi-l dorea multă
fost o bună posibilitate de ver- ropene Indoor de la Glasgow impus cu săritură care a mă- campionatul care este lume, inclusiv cinci echipe de
ificare a potențialului pentru programate la finalul lunii vi- surat 5.85 m, ea fiind în top programat să se reia pe liga a doua. Este un mijlocaş
concursurile de sală progra- itoare. pentru a participa la Cupa Bal- data de 2 martie și s-au de bandă care poate evolua
mate în perioada următoare La nivelul seniorilor, sări- canică de juniori programată derulat câteva antrena- atât pe partea dreaptă cât şi
iar competiția de la București torul cu prăjina Andrei Deliu pe 10 februarie tot la Istanbul. mente bune , coordonate pe stânga şi care a primit
s-a bucurat de o organizare (SCM Deva) se menține în La junioare mici s-a impus de către antrenorul prin- numai laude de peste tot. La
ireproșabilă din partea Fe- topul celor mai buni, cu o hunedoreanca Andrada cipal Ioan Petcu. 17 ani este considerat mai
derației Române de Atletism, săritură măsurată la 5.10m iar Gheață iar Grațiela Pantea a Sunt modificări în lotul cu bun decât seniorii, sper să fie
rezultatele înregistrate de la fete Antonia Irimie (SCM încheiat concursul pe locul al care echipa a terminat turul aşa şi să nu fi fost înzadar
către sportivii din județul nos- Deva ) s-a clasat pe locul III. treilea. de campionat , conducerea toată munca pentru trans-
tru ne dau speranțe pentru un Andrei Deliu a încercat și la În fine, la triplusalt cate- anunțând o serie de transfer- ferul lui”, a declarat Daniel
an competițional cu reușite lungime seniori unde a ocupat goriile seniori/tineret de- ări de la și la echipă, astfel că Simina, preşedintele clubului
pentru o parte dintre cei care locul IV cu 6.74 m. Juniorul veanul Rareș Maier a câștigat în perioada următoare , con- CNS Cetate Deva.
sunt legitimați fie la CSS Hune- Rareș Maier (CNS Cetate) a cu o săriură bună măsurând ducerea tehnică va avea posi- Conducerea clubului de-
doara, fie la cluburile din ocupat locul III în proba de 13.21 m iar la juniori Ovidiu bilitatea să decidă asupra vean intenţionează să mai
Deva, CNS Cettae sau SCM lungime juniori categoria a III- Șitoianu (Cetate) s-a clasat pe unui lot cu care echipa să aducă în perioada imediat
Deva. a iar Eduard Agrigoroaie(CSS locul doi . La junioare podiu- pornească în retur. următoare încă un fundaş
Lidera actuală a atleților Hunedoara) s-a situat pe locul mul a fost în totalitate devean Trei jucători au decis să central. „Suntem în discuţii
din județ, Florentina Marincu secund în finala de la 200 m cu Marta Mariș pe locul I ur- plece de la Deva: Robert Cris- cu mai mulţi jucători până la
Iusco (CNS Cetate Deva, juniori III și pe locul III la mată de Grațiela Pantea și tian care a ales să se întoarcă definitivarea lotului şi spe-
antrenor Nicolae Alexe) s-a aruncarea greutății. Georgiana Barta. la Hunedoara, Şoit şi Circov răm să mai realizăm câteva
s-au adăugat lui Romică transferuri de valoare”, a mai
David şi Braga, care s-au des- spus Simina.
CS Hunedoara pregătește cu atenție returul părţit de formaţia deveană Cum era de așteptat se fac
încă din toamnă, înainte de

C
tot felul de preparative pen-
S Hunedoara își echipa hunedoreană deo- Deocamdată am perfectat încheierea turului de cam- tru jocurile amicale de
continuă pregătirile camdată pentru returul de cinci meciuri. În 2 februarie pionat. După discuții, deși pregătire. Conducerea a
la sediul din mu- campionat. A fost transferat jucăm cu Metalurgistul Cugir, inițial au dorit să plece, au decis ca să se organizeze
nicipiul de pe Cerna cu Răzvan Dulap, 23 de ani, un acasă sau în deplasare, încă rămas la echipă Voinea şi pregătirea centralizată la
câte un antrenament în fundaş central care poate nu ştim, ei se află în canto- Fetiţa, care vor continua să Deva, aici fiind condiții de
fiecare zi. juca şi fundaş dreapta, iar în nament şi urmează să mai joace şi în retur. antrenament iar de săp-
La reuniunea lotului din afară de acesta s-au mai ală- vorbim. În 8 februarie jucăm La capitolul transferuri tămâna viitoare se vor efec-
14 ianuarie ,toți jucătorii s- turat formaţiei de pe Cerna la Hunedoara cu Dacia spre echipa CNS Cetate Deva tua câte două antrenamente
au prezentat în limitele nor- mijlocaşul Robert Cristian, Orăştie, în 13 februarie am notat sosirea lui Alexan- pe zi şi vor începe jocurile
male de greutate, lucru întors la echipa de suflet dru Muscă, un atacant de 22
mergem la Orăştie pentru re- amicale.
apreciat de către conduce- după perioada petrecută la turul cu Dacia, iar în 16 fe-
rea tehnică. „Au fost băieţi cu Deva, şi Andrei Vasinc, ata- bruarie jucăm returul cu Iată programul stabilit până acum, cu menţiunea că mai
un kilogram, un kilogram şi cantul celor de la Şoimii Cugirul, la noi sau la ei, în pot fi modificări:
ceva peste greutatea optimă,
Lipova. funcţie de primul meci. Pe 23 în 30 ianuarie cu Pandurii Târgu Jiu
dar asta se încadrează în
Sâmbăta aceasta CS Hune- februarie jucăm la Haţeg cu în 6 februarie cu Luceafărul Oradea
limita admisă, nu e nici o
doara avea prevăzut în pro- Retezatul. Am fixat acest joc în 9 februarie cu Energeticianul
problemă. Ba chiar au fost
gram să susţină primul în deplasare pentru că şi în 13 februarie cu Unirea Alba Iulia
câţiva care au venit cu un
amical din această perioadă, prima etapă din retur o avem în 16 februarie cu Ghiroda şi Giarmata Vii
kilogram în minus, se mai în-
dar nu a găsit încă adversar. în deplasare, la Giarmata cu în 20 februarie cu Metalurgistul Cugir
tâmplă şi din astea”, a spus
„Dacă nu găsim cu cine să Millenium”, a declarat Mircea Echipa CNS Cetate va juca toate meciurile în deplasare
Mircea Alic, antrenorul prin-
jucăm în 26 ianuarie vom Alic, antrenorul lui CS Hune- pentru a proteja suprafața gazonului.
cipal al echipei.
Trei nume noi vor fi în face un joc-şcoală între noi. doara.
25 - 31 iAnUArie 2019 SpOrT - 7

FUTSAL: Autobergamo Deva,


doar egal la Odorheiul Secuiesc
E
tapa cu numărul 13 la Odorheiu Secuiesc a fost căpitanul Barna Szecs de
din actualul campi- foarte aproape să se încheie două ori şi Hadnagy, plus un
onat, desfășurată la cu un rezultat excelent pen- autogol al lui Ferreira.
final de săptămână nu a tru echipa deveană, care a Din acest moment Auto-
adus surprize, favoritele condus pe tabela de scor ,dar bergamo a evoluat în majori-
impunându-se fără la final am consemnat un tatea timpului în varianta 5 +
probleme. rezultat de egalitate ,4-4, (la 0,adică fără portar în
Informatica Timişoara nu pauză 2-2), până la urmă căutarea egalării. În minutul
s-a prezentat la partida de la echitabil, dacă ținem cont că 28 acelaşi Andre Sasse a
Miercurea Ciuc cu Imperial ambele formații au trecut redus diferenţa la capătul
Wet nu și va fi penalizată cu atât pe lângă victorie, dar şi unui atac rapid purtat ca la
depunctare. Dar după cum se pe lângă înfrângere. carte de jucătorii deveni.
cunoaște, formaţia timişorea- Autobergamo a condus la Golul de 4-4 a fost înscris de
nă trece prin momente difi- jumătatea primei reprize cu 2 către Ferreira, care a profitat
cile, după plecarea majorităţii – 0 prin golurile lui Varela, de o greşeală în defensiva
jucătorilor şi retragerea fi- care a fructificat din doi metri gazdelor şi l-a „executat” din
nanţatorului. o pasă excelentă primită de la apropiere pe Grigoraş, cu
Sâmbătă seara United Ga- Andre Sasse, şi a lui Andre, cinci minute înainte de final.
laţi a făcut scor cu Bukovina aflat la finalizare după un Cum spuneam ,un egal care Antrenor Nelu Stancea. lui întâi la finalul sezonului
Vicov (16-6) şi a trecut pe contraatac în care a scăpat însă detronează pentru mo- Echipa deveană are însă regulat, extrem de impor-
primul loc al clasamentului, singur cu portarul Grigoraş. ment echipa deveană, clasată în etapa următoare, progra- tant în perspectiva play-off-
iar Dunărea Călăraşi a învins Gazdele au revenit în joc şi după această etapă pe locul mată începând din 25 ia- ului de la actuala ediţie a
pe Futsal Poli Iaşi (7-0).Du- până la pauză au reuşit secund nuarie, un meci greu și Ligii 1.
minică, Gloria Buzău a învins egalarea, iar imediat după re- Autobergamo Deva a dificil, pe teren propriu cu O altă pretendentă la
pe teren propriu pe Clujana luare au mai înscris încă de evoluat în formula: Toniţă liderul United Galaţi, care se primul loc , Imperial Wet
Cluj cu 4 – 1. două ori, ajungând să con- (cpt), Iancu – Ferreira, Noe va disputa sâmbătă, de la Miercurea Ciuc, va juca în
Partida derby a etapei a ducă cu 4 – 2. Golurile Odor- Pardo, Tacot, Pânzaru, Anton, ora 18. Va fi o partidă care deplasare la Iaşi cu Futsal
programată duminică seara heiului au fost marcate de Biro, Varela, Andre Sasse. poate stabili ocupanta locu- Poli Iași.

Tir cu arcul: Juniorii de la Schi alpin: concursul FIS Cup 2019


Minerul Aninoasa în
L
a Poiana Braşov, a Trofeul FIS Cup este dotat lui, Ştefan Ţânt, a dezvăluit
cantonament la Deva avut loc prima con-
ferinţă de presă a
cu premii în valoare totală de
20.000 de euro. Locul 1 va fi
care sunt costurile totale ale
acestui eveniment: ” Cheltu-
concursului FIS Cup 2019, răsplătit de organizatori cu ielile totale, se ridică undeva
prima ediţie a acestui suma de 2.500 de euro, locul la circa 200.000 de euro.Banii
eveniment, ce se va 2 cu 1.500 de euro, iar ocu- vin de la primărie, nu sub
disputa între 5 şi 6 febru- pantul ultimei trepte a podiu- formă materială, sub formă
arie. De asemenea, tot în mului va primi 1.000 de euro. de suport. Şi Federaţia
Poiana Braşov va avea loc Participanţii vor fi nevoiţi să Română de Schi e foarte im-
şi Children Trophy, un suporte costurile cazărilor, ce plicată în treaba asta, sunt
concurs destinat tinerilor se vor ridica la 55 de euro de cronometrări, plăţi, arbitrii, e
pasionaţi de schi alpin din persoană, lucru diferit de o organziare, vorbind de cele
Europa, între 19 şi 20 partea juniorilor. Aceştia vor două curse. E vorba de fan-
februarie primi cazarea gratuită. ioane, lucrurile sunt în miş-
Promotorul evenimentu- care”.

A
ntrenorul coordo- niorii să urce pe podiumul TENIS DE CÂMP: Simona Halep a confirmat
nator Gigi Pușcă, de premiere la două turnee
împreună cu internaționale. discuțiile cu antrenorul Thierry Van Cleemput

S
colegul său Eduard Mik- Grupul juniorilor care s- imona Halep a fost ,
loș a decis ca un număr au pregătit la Deva, au efec- după cum se stie,
de 13 arcași legitimați la tuat câte două antrenamente eliminată de Serena
Minerul Aninoasa și SCM în fiecare zi, în condiții exce- Williams din optimile de fi-
Deva să participe la un lente, ei beneficiind de posi- nală ale turneului de la
cantonament centralizat Australian Open și a pier-
bilitatea de a efectua trageri
timp de o10 zile la baza dut locul 1 în clasamentul
de la Sala Sporturilor din la țintele montate special
pentru pregătirea lor, chiar WTA, dar știrea importantă
Deva , iar componenții lo- este că antrenorul Thierry
tului național au fost cu în interiorul sălii.Valoric,
grupul juniorilor legitimați Van Cleemput a fost sur-
Viorel Hăbian alte 10 zile prins alături de Simona la
în cantonament la Izvo- la cluburile din județul nos- spărțirea lui de David Goffin”, a a fost asistent în echipa de
încălzirea dinaintea par- spus Halep în timpul confer- Cupa Davis. După eliminarea
rani. tru, este cel mai bun din ul- tidei. El a renunțat la co-
Ambele grupuri de timii ani iar rezultatele lor inței de presă de la finalul lui David Goffin, publicația
laboarea cu David Goffin. meciului cu Serena. Sudpresse a menționat ne-
sportivi se află în fața unui sunt așteptate de către con- „Suntem în tratative, încă nu
an competițional dificil, se- ducerea federației de spe- Thierry Van Cleemput a co- gocierile dintre Halep și Van
e nimic oficial. Îmi place de el laborat cu David Goffin de la în- Cleemput. Jurnaliștii aminteau
niorii având drept obiectiv cialitate, care a asigurat ca antrenor. Îmi place și ca om. ceputul lui 2014, dar cei doi că antrenorul a refuzat-o pe
clasarea pe locurile de califi- condiții și echipament de ul- Dar încă nu ne-am decis. Tre- s-au despărțit oficial. De-a lun- româncă inițial, înaintea tur-
care la Jocurile Olimpice de timă generație pentru toți buie să ne cunoaștem mai bine. gul carierei i-a mai pregătit pe neului, dar s-a răzgândit între
anul viitor de la Tokyo iar ju- sportivii. Nu am nicio legătură cu de- Olivier Rochus, Steve Darcis și timp.
8 - SĂNĂTATE 25 - 31 IANUARIE 2019

Siropurile de tuse
S
unt binevenite, mai taie în bucățele. Coaja lămâilor
alest atunci când, în se rade, iar într-o oală mai
urma unei răceli, mică, se toarnă o cană cu apă,
tusea persistă și parcă nu la care se adaugă bucățelele de
se mai dă plecată. Putem ghimbir și două lingurițe de
scăpa de ea cu ajutorul coajă de lămâie. Apa se pune
siropurilor naturale, care la fiert, la foc mic, timp de cinci
se prepară ușor și au efi- minute, după care se strecoară
ciență maximă. Cum le și se lasă să se răcească. Într-o
preparăm, vom vedea în crăticioară se încălzește o
cele ce urmează:
cană de miere, în baie de abur,
dar nu se lasă la fiert. Mierea
Siropul indian se amestecă bine cu ghimbirul
Ajută la tratarea multor fiert și răcit, apoi la compoziție
probleme de sănătate, datorită se adaugă sucul celor două
proprietăților sale antifungice, lămâi. Compoziția se lasă la
antibacteriene, antioxidante. foc mic, se amestecă timp de
Ingrediente: 1/4 de linguriță câteva minute. Siropul obținut
de miere, 1/4 de linguriță de se toarnă într-un borcan din
pulbere de lemn dulce și 1/4 sticlă. Adulților li se pot ad-
de linguriță de scorțișoară, o ministra una-două lingurițe
cană cu apă. Din siropul de sirop de ghimbir, la patru
obținut se bea câte o cană, de ore.
două ori pe zi. Ingredientele
sale fluidizează secrețiile bron- Siropul de ceapă O altă reţetă
șice, inducând o stare de bine Propune realizarea unui
Are efecte antioxidante, an- decoct cu următoarele ingre-
întregului organism. Acest tiinflamatorii şi desconges- diente: două cepe cu coajă, tăi-
remediu nu este indicat copi- tionează tractul respirator. ate mărunt şi trei nuci
ilor. Este bogat în uleiuri eterice zdrobite. Ceapa şi nucile se
puternic mirositoare, acizi şi fierb împreună, într-un litru
Siropul de ridiche vitamine. Are un conţinut ridi- de apă, timp de 10-15 minute,
neagră cat de sulf, ceea ce stimulează la foc mic. Când se răceşte, de-
Are proprietăţi antiscorbu- metabolismul şi transformă coctul se îndulceşte cu miere
tice, antialergice și antitusive. consumul de ceapă într-un de albine şi se bea pe par-
Este recomandat în special scut împotriva cancerului. cursul unei zile.
copiilor şi se prepară astfel: Ingrediente: o ceapă mare
tocată, 2/3 ceaşcă de miere, o bere
Ridichea se spală bine şi în Siropul de usturoi
linguriţă de cuişoare uscate, o într- cu trei linguriţe de tinctură de
locul unde au fost frunzele, se
taie un capac. Se scobeşte în linguriţă de ghimbir, zeama de cu lămâie un vas cu apă (pe un prosop) mentă şi două ceşcuţe cu
la o jumătate de lămâie, un Are efect antiviral, antibac- şi se fierbe o jumătate de oră miere polifloră. Ingredientele
interior, iar în scobitură se pun
vârf de cuţit de piper. terian descongestionând căile după ce a dat în clocot. Se se pun într-un vas, la foc mic şi
câteva linguri de miere. Se lasă
Se toacă ceapa şi se respiratorii. Nu este recoman- păstrează la frigider, într-o sti- se lasă să dea câteva clocote.
la macerat peste noapte, timp
amestecă bine cu mierea, o dat diabeticilor! clă de culoare închisă. Din Din siropul obţinut se iau trei
în care ridichea îşi va lăsa
linguriţă de cuişoare, o lin- Ingrediente: o căpăţână de siropul obţinut, adulţii iau câte linguri pe zi.
sucul, rezultând astfel un sirop
consistent. Din acest sirop se guriţă de ghimbir, un vârf de usturoi, un litru de apă plată, o lingură, de trei ori pe zi, iar
iau două-trei linguriţe pe zi. cuţit de piper şi zeama de la o sucul de la o jumătate de copiii o linguriţă. Siropul de praz
jumătate de lămâie. Ingredi- lămâie şi două linguri de Tulpina de praz se pune la
Siropul de hrean entele se amestecă bine şi se miere. Căţeii de usturoi se Siropul de lămâie fiert în apă, cât să fie acoperită.
pun la fiert, la foc mic. Siropul fierb timp de 20 de minute în Lămâia se pune la fiert într- După ce se înmoaie bine, prazul
O rădăcină de hrean se dă se fierbe 20-30 de minute, apă, până se obţine o jumătate un vas cu apă, timp de zece se scoate din apă, iar când de-
pe răzătoare, apoi se amestecă amestecându-se din când în de litru de decoct. Peste de- minute, apoi se stoarce sucul. coctul s-a mai răcorit, se adaugă
bine cu patru linguri de miere. când. Siropul obţinut se coct se toarnă zeama de Peste sucul de lămâie se două linguri de miere. Prazul
După ce compoziţia s-a omo- păstrează la frigider trei zile, lămâie şi se mai lasă la foc toarnă miere de albine şi se fiert se zdrobeşte şi se ames-
genizat, se lasă la macerat într-un vas de sticlă. Se ia câte două minute. După ce siropul amestecă bine, până la omog- tecă cu lichidul. Din acest sirop
câteva minute. Se strecoară o linguriţă dimineaţa şi una se răceşte, se adaugă mierea. enizare. Se ia câte o linguriţă se ia câte o lingură, de fiecare
apoi printr-un săculeţ de tifon, seara. După administrare, nu Se ia câte o înghiţitură de sirop după fiecare masă şi dată când tusea se înteţeşte.
presâdu-se bine conţinutul. se consumă nimic, timp de 30 dimineaţa, la prânz şi seara, înainte de culcare. Dacă tusea
Hreanul stors se pune la fiert de minute. timp de şapte zile. se înteţeşte, se poate adminis- Siropul de cătină
cu puţină apă, (cât să-l aco-
pere) timp de cinci minute. tra mai des.
Important! Siropul de pătlagină Are un conţinut bogat de
Când s-a răcorit fiertura se Dacă se elimină piperul, vitamina C, fiind şi un puternic
strecoară şi se amestecă bine şi miere Siropul de morcovi
siropul poate fi administrat şi antioxidant. Boabele de cătină,
cu siropul crud. Poate fi consumat de ori- Se iau trei-patru morcovi, curăţate şi zdrobite, se aşează
copiilor.
cine, cu excepţia persoanelor se spală, se curăţă şi se taie într-un vas de sticlă sau de
Siropul de ceapă se mai
Siropul de ghimbir bolnave de diabet. Este an- rondele subţiri. Rondelele se porţelan. Deasupra se toarnă
poate prepara astfel: se toacă
Calmează tusea seacă și tifebril, un bun expectorant, pun într-o farfurie adâncă şi se
mărunt 100 g ceapă şi se pune miere naturală, astfel încât să
ajută la expectorație, în cazul un puternic remediu împo- acoperă cu zahăr pudră. Se
la fiert în 200 ml de apă, timp acopere boabele. Vasul se lasă
tusei productive. Acționează triva tusei şi se prepară în felul lasă de seara până dimineaţa
de zece minute. După acest in- la frigider o săptămână, timp
ca un antioxidant puternic, următor: într-un borcan se şi din siropul obţinut se iau
terval, siropul se strecoară şi în care, preparatul se ames-
care stimulează și sistemul aşază straturi alternative de trei-patru linguriţe pe zi.
se amestecă apoi cu două lin- tecă din când în când. Se iau
imunitar. Ingrediente: o rădă- guri de miere. Se pune din nou pătlagină şi miere, lăsându-se câte şase linguri de sirop pe zi.
cină de ghimbir, miere, două la fiert, până se obţine un la macerat. Când siropul s-a Siropul de bere
lămâi, o cană cu apă. După ce- preparat mai gros. Se iau între lăsat pe fundul borcanului, se Pentru obţinerea siropului https://clicksanatate.ro
cojire, bucata de ghimbir se două şi şase linguri pe zi. sterilizează: borcanul se pune de bere se amestecă 250 ml de www.sanatate.ro
25 - 31 IANUARIE 2019 SĂNĂTATE - 9

Când şi în ce condiţii luăm antibiotice


A
tunci când sunt
prescrise de medic,
antibioticele vor fi
administrate exact cum ni
se spune. Cu toate aces-
tea, ele pot avea și efecte
secundare. Tocmai de
aceea, trebuie să știm ce
alimente vom consuma în
timp ce luăm antibiotice,
dar și după. Asta pentru
că, asocierea antibio-
ticelor cu anumite ali-
mente poate declanşa o
serie de efecte adverse,
susțin specialiștii.

Despre antibiotice
Acestea sunt utilizate, în
general, pentru tratarea in-
fecțiilor bacteriene. Ele
acționează prin uciderea in-
fecției sau prin împiedicarea
acesteia de a se răspândi în
organism. Potrivit specia-
liștilor, unele dintre ele au un
spectru larg, iar altele distrug
doar anumite specii de bac-
terii. În același timp, ele pot timp ce se administrează an- infecție, este bună. înseamnă că se ajunge la polen crud, verdețurile,
distruge și bacteriile sănă- tibiotice, în special tetraci- Pentru că, alcoolul produce starea de beţie foarte repede. ovăzul, orzul verde, grâul
toase. În urma studiilor efec- clinele), deoarece calciul, dilatarea vaselor de sânge, iar verde, leguminoasele, ceapa,
tuate s-a ajuns la concluzia că magneziul şi fierul (alu- acest lucru poate interfera cu Sarea usturoiul sunt binevenite.
substanțele pe care le conțin miniu) din compoziţie, poate eforturile organismului de a Potrivit specialiștilor,
unele alimente sau băuturi, împiedica absorbţia tetraci- ridica temperatura corpului atunci când luăm antibiotice Alimentele bogate
pot influența gradul de ab- clinelor din tractul digestiv. pentru a încetini răspândirea din clasa penicilinelor, trebuie în fibre
sorbție al antibioticelor. Ca să Cercetătorii ne spun că pro- infecţiei. Astfel că, rinichii vor să reducem consumul de sare. Vor fi evitate în timpul
evităm pe cât posibil astfel bioticele din iaurt consumă fi forţaţi de către alcool să tratamentului cu antibiotice.
de situații, specialiștii ne sfă- doar dacă iaurtul se admi- elimine mai mult fluid, ceea Băuturile acidulate Dar după tratament, acestea
tuiesc ce alimente vom con- nistrează la o distanţă de ce poate duce la deshidratare. ajută la restabilirea bacteriilor
suma în timpul și după Ar putea afecta capacitatea
minim 4-5 ore de la admin- În plus, durerea musculară intestinale sănătoase. Studiile
tratamentul cu antibiotice. organismului de a absorbi efi-
istrarea antibioticului. provocată de infecţia virală au arătat că alimentele care
cient antibioticele.
poate fi agravată de ingestia conțin fibre dietetice nu nu-
Alimente interzise Alcoolul de alcool.
Suplimentele mai că pot stimula creșterea
Grepfruit Este un alt produs care tre- De asemenea, o noapte bo- bacteriilor sănătoase în intes-
gată în alcool poate inflama
cu calciu
Un astfel de fruct trebuie buie evitat atunci când luăm tine, dar pot reduce și crește-
suplimentar ficatul, care ori- Pot afecta, de asemenea,
evitat în orice tip de trata- orice tip de medicaţie şi mai rea unor bacterii dăunătoare.
cum se străduieşte să-l eli- absorbția de antibiotice.
ment medicamentos, în- ales antibiotic. Acesta ani-
hilează efectul unor medica- mine. În plus, unele antibiotice Alimentele fermentate
trucât interacționează cu După întreruperea
mente cum sunt penicilinele. luate cu alcool, pot duce la
peste 200 de medicamente, tratamentului cu Pot ajuta, de asemenea, la
Nu afectează însă activitatea reacţii secundare severe, pre-
printe care și antibioticele, antibiotice restabilirea florei intestinale
tetraciclinei, gentamicinei, cum tulburări gastrointesti-
ne spun specialiștii. după tratamentul cu antibio-
kanamicinei, cloramfenicolu- nale, diaree, stomatită şi Pentru refacerea florei in-
tice. Acestea includ, printre al-
lui. Asta nu înseamnă că, idea pierderea apetitului. Aceste testinale, consumul probio-
Laptele și medicamente cresc efectul ticelor precum: iaurtul, sana,
tele, brânza, varza, kombucha.
produsele lactate de a consuma alcool în exces http://epochtimes-
atunci când în corp există o sedativ al alcoolului, ceea ce kefirul, laptele bătut, borșul,
Nu trebuie consumate în romania.com

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
10 - tImp lIbER 25 - 31 IANUARIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Sâmbătă, 26 ianuarie, PRO 2, ora • La examenul pentru permis auto
19,00 Două blonde, după ce au dat examenul pen-
tru permis auto, discută:
Raze de lună - Și, cum a fost la examen ?
- Păi… am picat…
Serialul spune povestea impresionantă - Vai, dar ce s-a întâmplat ?!
a patru surori, care s-au născut în același - Am ajuns la o intersecție cu sens giratoriu
an, concepute de același tată. Juana Victo- și acolo era un semn pe care scria 30. După ce
ria, Juana Ines, Juana Soledad și Juana Bar- am încercuit sensul de 30 de ori, m-a pus să
bara au fost despărțite de un destin crud. opresc mașina și m-a picat !
Pe patul de moarte, Rosaura, mama - Aha! Sigur te-ai încurcat când ai numărat!
Juanei Victoria îi spune numele adevăra-
tului ei tată, Juan Oropeza, un important • La deszăpezit…
om de afaceri. Am deszăpezit până acum două mașini și
După moartea acesteia, Juana Victoria mă apuc de a treia…
își caută tatăl și descoperă că mai are încă Cu puțin noroc, poate o nimeresc, naibii, și
trei surori. Povestea ia o întorsătură neo- pe a mea !
bișnuită, atunci când Juana Victoria se în-
• Un telefon….
drăgostește de Sebastian, fiul cel mare a - Alo, Parlamentul ? Vreau să fiu și eu depu-
lui Juan, adică fratele sau vitreg. tat !
TVR 2 - Bă, tu ești prost ?!
Sâmbătă, 26 ianuarie, ora 20,10 - De ce ? E obligatoriu ?
O fată de milioane • Doi prieteni
Filmul îl are în prim plan pe antrenorul de box Frankie Stăteau la o bere pe o terasă, în timp ce afară
ploua.
Dunn, care încearcă să-și îndrepte greșelile din trecut,
Unul dintre ei zice:
ajutând o pugilistă amatoare să-și realizeze visul. Din dorința - E bună ploaia, că învie tot ce este în
de a deveni canpioană de box, Maggie Fitzgerald, o chelneriță pământ!
obișnuită, s-a mutat din Ozarks la Los Angeles. În plus, ea visa - Nu mă speria, abia mi-am îngropat soacra!
să fie antrenată de legendarul antrenor de box Frankie Dunn.
Dar el, după ce s-a înstrăinat de fiica sa, n-a mai lăsat pe ni- • Discuție între prietene
meni să-i fie aproape. Asta până când a apărut în sala de gim- - M-am gândit mult ce să-i iau soțului de ziua
nastică Maggie. Cucerit de determinarea ei, Frankie este de lui, spune una dintre ele.
acord să-i fie elevă. Neavând o relație apropiată cu fiica sa, - Ei, și ce-ai hotărât?
Frankie se ataşează din ce în ce mai mult de Maggie. Cei doi - Mi-am luat un bilet în Maldive. Să se odih-
vor duce o luptă interioară, care necesită mult curaj și voință. nească și el, săracul !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Munciți foarte mult, încă de la Chiar dacă sunteți la început de Aveți un proiect costisitor de dus În privința carierei, lucrurile vor
începutul intervalului. Chiar an, puteți cere o mărire de la capăt și încercați să vă repar- fi în favoarea voastră. Dacă veți

H
dacă proiectele la care lucrați salariu, întrucât astrele vă fa- tizați cu atenție bugetul. Ocu- căuta un nou loc de muncă,
vă ocupă o mare parte din timp, vorizează. Toate situațiile neplă- pați-vă mai întâi de taxele pe care reușiți fără probleme. Totul este
vă place ceea ce faceți. Efor- cute se vor rezolva în cel mai trebuie să le achitați și apoi re- să faceți alegerea corectă, iar
turile voastre vor fi apreciate de scurt timp. Aveți nevoie de mai zolvaţi celelalte lucruri. Proiectele pentru asta, trebuie să studiați cu

O șefi. Spre sfârșitul intervalului,


vor veni vești bune legate de
carieră.
mulți bani, dar cu răbdare veți
reuși să vă reechilibrați bugetul.
Partenerul de cuplu vă sprijină.
voastre se vor finaliza cu bine, iar
satisfacția reușitei vă aduce mai
multă energie și curaj.
atenție orice propunere. Șansele
pot veni de la prieteni, dar reușita
depinde doar de voi.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Este o perioadă benefică pentru Sunteți apreciați la serviciu, mai Veți profita de toate ocaziile ivite Este momentul să vă axați mai
voi, dar încercați să nu faceți ales în situațiile dificile, pe care în această perioadă. Vor apare mult pe latura profesională, alt-
compromisuri. Situația voastră știți să le gestionați. Planurile și oportunități în carieră, dar tre- fel, vor veni alții din urmă cu
materială se va îmbunătăți sim- ideile voastre pe care le veți buie să fiți receptivi la nou. Pro- ideile lor. Nu lăsați lucrurile

S țitor, iar bugetul familiei va crește


spre sfârșitul intervalului. Relați-
ile cu cei din jur, cât și comuni-
prezenta șefilor, vor avea succes.
Este o perioadă benefică pentru
relațiile cu cei din jur, pentru ar-
blemele pe care le aveți încep să-și
găsească rezolvare, mai ales că
veți primi ajutor de la persoanele
neterminate și încercați să vă în-
cadrați în timp cu proiectele ma-
jore, mai ales că aveți planuri

C
carea cu persoanele de la monie în cuplu, dar mai ales pen- apropiate. Foarte curând, veți noi. În familie lucrurile s-au lin-
serviciu, vă vor aduce satisfacții. tru planurile legate de carieră. primi banii pe care-i așteptați. iștit.

O SĂGETĂTOR
Energia pe care o aveți vă va
ajuta să rezolvați toate pro-
CAPRICORN
Urmează o perioadă mai relax-
ată, în care primiți vești bune de
VĂRSĂTOR
Reușiți să găsiți o cale de mijloc
sau un compromis în ceea ce vă
PEŞTI
Vă puteți aștepta la schimbări
neprevăzute, care vor fi în

P blemele de la serviciu, dar și din


familie. Vă bucurați, în contin-
uare, de zile pline de armonie.
Sunt momente prielnice și pentru
la cei apropiați. De asemenea, vă
întâlniți cu rude sau prieteni
apropiați, pe care nu i-ați mai
doriți să faceți cu resursele de
care dispuneți. Chiar dacă finalul
intervalului vă aduce câștiguri în
favoarea voastră. Reușiți să vă
rotunjiți veniturile, să obțineți
profit din activitățile pe care le
văzut de mult timp. Nu este ex- plus, bugetul nu vă permite să vă desfășurați. Tocmai de aceea, vă
tratamente sau terapii noi, în clusă nici o călătorie în străină- satisfaceți toate dorințele. Este faceți planuri noi legate de servi-
cazul în care vă confruntați cu tate. Vă faceți planuri noi bine să mai așteptați, pentru a ciu și familie. Dacă aveți nevoie de
probleme de sănătate. împreună cu partenerul de cuplu. strânge banii de care aveți nevoie. sprijin, puteți apela și la prieteni.
25 - 31 iANuArie 2019 OPiNii - 11

Normalitate sau Anormalitate?


“Mare noroc că există n copac, de mari maeștri ai riscantă a „modelelor“ pu- ce să mai inventeze.”
oameni care sunt idioți! papotajului de periferie. blice sunt fenomene curente.
Funcția idiotului este pozi- Văd o doamnă parlamen- PSD a făcut cea mai
tivă, pentru că fără el tar la un post de televiziune, Cred că e timpul să mare greșeală de
n-am înțelege nici geniul, având un nume mai nemțesc, tragem linie și să strategie
nici normalitatea. Hilde de Brande, membru privim puțin înapoi O să vadă mai târziu unde
Păi cum am cunoaște un PNL și care nu știa de ce este
E timpul să ne întrebăm vor duce aceste decalaje de
om pe care-l numim acolo. Primea mesaj pe tele-
dacă puteam lua decizii mai salarii dintre stat și privat.
desăvârșit, dacă n-ar fi fon în timpul emisiunii că
bune sau dacă puteam trăi Din 2012, statul ne obligă să
prezenți ăștia idioți? Un orice ar fi întrebată, să
mai frumos. E prea târziu să muncim mai mult pentru el.
tâmpit mai mare ca mine spună nu. Sublima doamnă
putem îndrepta ceva ra- Ce face statul pentru noi?
nu există. Să faci 13 ani de cred că a realizat că nu este
portându-ne doar în acest Munca privată este net deza-
temniță pentru un popor româncă și că nu reprezintă
moment, dar nu e prea târziu vantajată în fața statului.
de idioți! De asta numai eu România în Parlamentul
să ne raportăm în viitor. Pen- Toată lumea pleacă sau îngropați, dacă s-ar putea,
am fost în stare.“ României. Mă întreb: ce
tru că, mereu ne rămâne visează un loc călduț la stat. acolo în Bancă. Se joacă cu
PETRE ȚUTEA caută acești oameni în poli-
ceva de schimbat în mai Niciunde în lume salariile de Roborul, se joacă cu ratele
tica românească? Pe cine
bine, de reparat, de îndrep- la stat nu sunt dublu și triplu oamenilor, totul ca băncile să
Într-o țară normală, Pre- reprezintă oameni? Acești
tat. Pentru mine, anul trecut față de cele de la privat. Cum facă profit cât mai mult.
ședintele ales este al tuturor, oameni au auzit de cu-
a avut multe lecții de oferit, să facem autostrăzi, spitale, Conducerea este pe vecie, că
indiferent că provine din vințelul acela ,,patriot"?
lecții care poate trebuiau în- investiții când nu accesăm de, fac parte din structuri in-
opoziție sau de la cei de la Nu mai e clar ce
vățate mai devreme. fonduri europene - că nu se ternaționale, care dirijează
putere. Îmi pare rău că ne înseamnă, de fapt, a fi „pa-
„Succesul“ a devenit strict pot fura bani cât doresc lumea. Drepturile noastre
confruntăm cu lucruri peste triot“. Să iubești țara în
efectul „combativității“ politicienii, privații nu mai sunt de a munci și a fi ma-
puterile noastre, de a mai pofida „emblemelor“ ei gu-
obraznice, al populismului au de unde vira bani la buge- nipulate.
înțelege diferența dintre nor- vernamentale? Sau, mai
impudic, al bășcăliei de gang. tul de stat, neavând de unde Conducerea noastră este
mal și anormal. Am văzut cât mult, să lauzi – ori să tolerezi
A sfâșia beregata interlocu- și condiții de a dezvolta afac- decorativă, se observă cu
de mizerabilă a devenit polit- Puterea, în pofida precar-
torului, a-ți „lua la mișto“ ad- erea respectiva, iar în 2018 ochiul liber la toate aceste
ica practicată de oameni care ității ei, pentru simplul motiv
versarul, a înlocuit banii europeni absorbiți refuzuri pe care le practică.
nu au ce căuta în fruntea că ea se confundă cu „țara“?
demonstrația prin epitet pentru capitalul uman sunt Înseamnă că refuzi propriul
țării. Cum poți să spui că Păi cum să conduci o țară, cu
gros și sudalmă pestriță – sub 1%. Se dau salarii mari tău popor de a-i da o brumă
justiția își face treaba, când miniștrii lipsă, cu șeful ar-
acestea sânt „talentele“ în detrimentul investițiilor de fericire. Justiția trebuie
posturile de televiziune, matei repus cu multe semne
politicianului adevărat! Face publice, și nu s-a schimbat reformată radical, serviciile
ziare etc. în fiecare zi arată de întrebare în problema le-
„rating“, e „haios“ (sau „crân- nimic în comportamentul la fel, educația, sistemul san-
nemerniciile făcute de MAN galității, cu asemenea parla-
cen“), e, de fapt, un interlop funcționarilor publici și nici itar, inclusiv în cadrul Bi-
și oamenii lui de la Oradea, mentari care nu știu bine
nărăvaș, ajuns în fotoliul no- în hățișul de documente ex- sericii s-au strecurat oameni
care au distrus oameni de limba română.
torietății și al deciziei de par- istent. care nu fac cinste prin com-
afaceri, judecători, procurori
tid. O să vedeți dezastrul făcut
etc. Toți am văzut și vedem Președintele Sunt momente în care îți în acești ani la expirarea
portamentul lor.
aceste lucruri. Iohannis vine să spui că niciodată, în celor șase luni de Președ-
Prin hapsânitatea lor, fac
La Ploiești, Portocală, ca oamenii să se depărteze
De când a venit la timpul biografiei proprii (și a inție a UE, care și asta este de Biserică, un lucru foarte
Onea și compania au făcut
Cotroceni este șeful Opo- generației tale), n-ai fost formală, că tot de la Brux- grav. Fără încredere în Ar-
dezastru și toată lumea vede,
ziției și vede doar campanie încălecat de o asemenea jal- elles se conduce. mată, Biserică și fără oameni
zi de zi, ce au făcut acești
electorală. Păi domnule nică adunătură…Una peste cu adevărat români, care
,,oameni" inumani. Apar
semne de la Pitești, Con-
Președinte, ați uitat că șeful alta, arătăm ca după un Trăim într-o lume simt și trăiesc românește, nu
stanța, Tg Mureș, Brașov că
este Dl ORBAN, care acum se război pierdut! Și ce e falsă și mediocră poți să trăiești liniștit în
vrea europarlamentar, ca să supărător e că, până una- această lume. Noi trebuie să
s-a făcut dezastru. Toată țara Minciuna și șmecheria au
scape partidul de el? Putem alta, suntem învinși nu de ne cunoaștem și să ne
vede dezastrul, dar unii se luat loc concepțiilor intelec-
observa eșecul național și că oștiri monumentale, nu de apărăm tradițiile, limba,
fac ca nu vad și că nu aud. Nu tului, ne interesează doar
a striga după ajutor este „tră- strategii subtile, nu de per- pământul natal, în concluzie
vreau sa pronunț nume, este câștiguri ușoare și, ,,să
dare“ a tuturor politicienilor, sonalități vânjoase, in- identitatea de a fi cu ade-
prea jenant! Văd, seară de moară vecinul cu capră cu
care au dus țara într-un teligente, cuceritoare, ci de vărat român.
seară, pe unii care pop- tot". Și în Europa sunt prob-
unghi din care nu mai au cale chintesența mediocrității ,,Poporul român nu e cu
ulează studiourile noastre de leme, nu numai la noi, dar
de a o scoate la lumină. Sau, naționale, de o mână de nimic inferior poporului ger-
televiziune, fie ca sunt politi- noi să le vedem pe ale noas-
dimpotrivă, speranța realistă șmecheri nătângi și gureși, man sau francez. Că n-avem
cieni, fie că sunt analiști tre. Pe noi nu ne va cuceri ni-
a rămas doar în intervenția bucuroși de victoria lor și de un Goethe, dar avem un
„profesioniști“, care mai bine meni, nici nu au de ce. Nouă
salutară a partenerilor eu- melancolia noastră. Eminescu. Din punct de
rămâneau în umbra anoni- nu ne mai aparține decât
ropeni, cu care s-a dorit să ne Citez din Andrei Pleșu: vedere politic, vifornița din
matului. Vin să demonstreze masa umană, mințită și
„încuscrim“? “Pentru o mână de voturi spațiul în care s-a desfășurat
nemerniciile din politica manevrată. Pentru ce să ne
Iubirea de țară trebuie să calcă pe cadavre, mint istoric poporul român, ne
românească. cucerească, ca să aibă încă o
fie ascundere „diplomatică“ a râzând, te fac din vorbe, arată că suntem unul din
Orice spectator cât de cât belea pe cap? Noi am vândut
gunoiului sub preș sau conș- promit nave cosmice, iar marile popoare ale Europei.
decent, e condamnat la per- tot și acum am devenit
tientizare publică a derapa- când se văd pe acel scaun, nu A reușit vreo invazie să-și
plexitate. Se vorbește prost sclavii stăpânilor noștri,
jului, stigmatizarea lui și mai văd pe nimeni decât pe impună stilul și credințele
limba română, se gândește cărora le-am vândut.
efortul de evacuare a cei din anturajul lor de furat. aici?“ PETRE ȚUTEA.
partizan, se abuzează de vol- BNR MANEVREAZĂ masa
cauzelor care l-au produs? Salariile lor s-au dublat și
ubilitate, tupeu, eschivă și monetară după bunul plac al
Schimonosirea ideii de triplat, pensii speciale, Al dumneavoastră același
grosolănie. E plin de „vedete“ unor oameni care vor să fie
„charismă“ și împuținarea sporuri de nici ei nu mai știu Prof .Ioan Romeo Mânzală
devenite mari VIP-uri suite-
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 25 - 31 IANUARIE 2019

ChIfTElUţE DaNEzE
amestecă continuu, în aşa fel
INGREDIENTE încât să nu se formeze co-
pentru chifteluţe: un kilogram de carne tocată coloaşe. După puţin timp, se
amestec, o ceapă, două ouă, 100 ml smântână grasă, adaugă supa de pui, smân-
150 g pesmet, 50 ml ulei, sare, piper. tâna, mărarul tocat, ieniba-
Pentru sos:125 g unt, trei linguri de făină, 500 ml harul zdrobit, boia, sare şi
piper, după gust.
Utile în bucătărie
supă de pui, 300 ml smântână, o legătură mărar verde,
o lingură rasă boabe de ienibahar, sare, piper, boia. După ce s-au prăjit în cup-
tor, chifteluţele se aşază pe o
tavă, se acoperă cu sos şi se
Mod de preparare: lui, untul se topeşte într-o Când se prăjesc alimentele
pot servi cu piure de cartofi
Carnea se amestecă bine tigaie, se adaugă făina şi se Atunci când dorim să prăjim alimentele, înainte vom
sau paste.
cu ouăle, ceapa tocată, smân- încinge uleiul din cratiță. Fie că este vorba de carne,
tâna, sarea şi piperul. Din legume, ouă, brânză sau gogoși, e bine ca uleiul să fie deja
acest amestec se formează fierbinte. Pentru carne și preparate din aluat, așteptăm
chifteluţe, care se dau prin mai mult timp, ca uleiul să ajungă la o temperatură mai
pesmet. Astfel pregătite, ridicată. Legumele sau brânza pot fi puse în tigaie când
chifteluţele se aşază într-o uleiul abia devine fierbinte.
tavă tapetată cu hârtie de Ca să nu mai sară uleiul
copt. Chifteluțele se stropesc Este bine să presărăm puțină sare, atunci când uleiul se
cu puţin ulei şi se dau la cup- înfierbântă în cratiță.
tor timp de 35 de minute. Pentru a preveni lipirea mâncării de tigaie
Din când în când trebuie în- Vom evita să turnăm mâncare rece într-o tigaie
toarse, ca să fie rumenite pe fierbinte. De asemenea, nu se pun alimentele într-o tigaie
toate părţile. care nu este perfect curată.
Pentru prepararea sosu-
Băuturile acidulate
Sunt foarte utile atunci când preparăm plăcinte, gogoși
PlăCINTă CU IaURT INGREDIENTE
sau șnițele. În astfel de situații, vom pune puțină apă mine-
rală sau cola în aluatul pe care-l vom pregăti. Se poate
un pachet cu foi de adăuga și bicarbonat de sodiu. Astfel, aluaturile vor fi mai
plăcintă, un kilogram de pufoase, mai aerate, se vor prăji mai repede și vor absorbi
iaurt gros, opt ouă, 350 g mai puțin ulei.
zahăr tos, zahăr vanilat Uleiul curat
şi zahăr pudră. Presupune mai puține riscuri pentru sănătate. Tocmai
de aceea, nu este bine să prăjim mai mult de două ori în
același ulei, indiferent de alimente. În plus, este bine să
puţină apă. Tava se dă la cup-
folosim întotdeauna ulei curat, să nu aibă impurități arse,
tor, la foc potrivit, iar când
care sunt nocive pentru organism.
plăcinta este aproape gata,
se bate un ou cu zahăr vani-
Punctul de fierbere
lat şi se toarnă deasupra, La prăjire, ar fi bine să folosim ulei din germeni de po-
peste foi. Se coace aproxima- rumb sau ulei de palmier de înaltă calitate. Aceste două
tiv 40 min. După ce a fost uleiuri au un punct ridicat de fierbere și nu eliberează rad-
Mod de preparare: strat de umplutură, gros de scoasă din cuptor, tava se icalii liberi și toxinele pe care le emană uleiul de floarea
Pentru început, se bat aproximativ 1,5 cm, se pre- acoperă zece minute cu un soarelui când începe să fumege.
şapte ouă cu zahărul, după sară stafide, apoi urmează prosop. Se pudrează cu zahăr Dacă e nevoie de mai mult ulei
care, se adaugă zahăr vanilat alte două foi unse cu ulei. farin şi se porţionează cât Atunci când uleiul din cratiță este fierbinte și realizăm
şi iaurtul. Într-o tavă cu Procedura se continuă cu este călduţă. Fierbinte, nu se că este nevoie de mai mult, acesta se va turna, câte puțin,
pereţii mai înalţi, care a fost straturi alternative de foi şi poate porţiona. Se poate pe marginea interioară a vasului. Asta pentru că, atunci
unsă cu ulei, se pun 3-4 foi de umplutură. Ultimul strat tre- servi atât caldă, cât şi rece. când ajunge în contact cu alimentele, va fi deja încălzit.
plăcintă, unse cu ulei între buie să aibă trei foi, care se Poftă bună ! www.libertateapentrufemei.ro
ele. Peste foi se toarnă un înţeapă, se stropesc cu ulei şi www.culinare.ro
25 - 31 IANUARIE 2019 jocURI - 13

A - B - ARIANA - BUZAU - UITA - R - TA - LE - BR - OUA - P - P - A - AREST - B - C - L - ALCATUIRI - IANUARIE - I - C - ROTI - INEL - ASIAT - DIE -
Dezlegarea integramei L - TR - AE - L - AR - IA - NOE - AB - V - SARM - HIENA - MAI - A - RAR - AO - COS - D - A - C - LECUI - LEI - ARIE PROTEJATA - PRR - IN - IATAC -
din numărul trecut AJ - IDE - ALB - D - STOICI - ATATA
14 - MICA PUBLICITATE 25 - 31 IANUARIE 2019

l Vând casă nouă în Deva, P+1, l Vând casă, de cărămidă, l Vând garsonieră Deva, zona
IMOBILIARe 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, stâlpi beton, 4 camere, mobilate, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
l Vând casă în roșu, 3 camere, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, parchet hol, gresie în baie, termopan. Preț: 22.500 euro,
teracotă, hol mare, cămară, beci teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. bucătărie dublă 5/7 mp, salon telefon: 0725.452.888.
încăpător, două bucătării de vară Preț: 103.000 euro, telefon: 11/6mp, cămară, baie, grădină 1
l Proprietar, vând apartament
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 0725.452.888. ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
mare, grădină de zarzavat și de pomi schimb cu apartament în Hune- 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: doara sau Haţeg. Preț bun, ofer General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
0254.730.209, 0760.193.089. de vară, grajd, curte și grădină, toate
l Vând apartament două camere
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, negociabil, telefon: 0729.025.887.
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: tel.:0755.667.714, 0745.377.359.
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, 0745.202.448. l Vând apartament 2 camere,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Vând apartament 3 camere, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
l Vând urgent casă din cărămidă, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon:
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă CT, termopan, ușă metalică. Preț: euro, telefon: 0721.055.313.
0721.055.313.
curentă. Preț negociabil, telefon: 46.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 2 camere, 0748.557.794. l Vând casă în sat Pojoga
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- Vând apartament 2 camere,
l (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă de vacanță în
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 elegant, cu suprafață generoasă bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
euro, telefon: 0745.202.448. 3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 (55 mp), zonă liniștită și verde, cu 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând apartament două camere, mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, îmbunătățiri și finisaje deosebite.
zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- Este situat la parter, cu balcon mare
Tel. 0769.897.804.
mopan, mobilat, centrală electrică. bil, telefon: 0721.055.313. și boxă, în spatele blocurilor turn din
Preț: 16.000 euro, telefon: l Vând apartament 2 camere, vecinătatea Pieții Arras. l Vând apartament două
0725.475.211. CT, termopan, ușă metalică, parțial Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 2 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Vând apartament 2 camere, cial, salon coafor, cabinet medical.
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. baie, bucătărie, holuri, cămară, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 l Vând garsonieră Deva, bloc grădină, ușă metalică, gresie, faianță, Telefon: 0723.382.890.
euro, telefon: 0725.452.888. nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, parchet, mobilat, bloc de cărămidă,
l Vând casă în comuna Zam, ren- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
ovată, două camere, balcon închis, că- euro, telefon: 0725.452.888. euro, telefon: 0726.475.016.
l Schimb apartament 2 camere,
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament două
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: 2 camere, renovată, căsuță de vară, camere, decomandat, ultracentral, et.1, din cărămidă, izolat termic,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. fântână, curte, cablu TV, uși noi, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- în zonă centrală, Hunedoara, cu
pomi fructiferi, teren arabil 2900 najări deosebite, vedere spectacu- asemănător în Deva sau Simeria.
l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- mp. Rog seriozitate, persoană fizică. loasă în două părți, CT, termopan, uși Suport diferența de preț.
fon: 0729.423.035. Preț: 15.000 euro, telefon: interioare schimbate, ușă metalică, Telefon 0727.288.460.
0733.832.559. gresie, faianță, parchet laminat.
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de l Vând apartament 4 camere, Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel. ÎNCHIRIeRI
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, 0726.770.765. l Ofer de închiriat apartament 3
fon: 0722.564.004. termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. l Vând casă în Chișcădaga, două camere, Deva, zona piață, decomandat,
Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910. camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând garsonieră în Deva, str. M CT, termopan, mobilat și utilat com-
l Vând casă cu grădină, 2470 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, mp, din cărămidă, pe fundație
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
solidă din piatră, cu pivniță zidită
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Proprietar, vând apartament 3
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc l Ofer pentru închiriere unei
rat, renovată recent, totul nou. Tele- pentru baie, sursă de apă proprie, camere, decomandat, în Dorobanți,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că- familii cu serviciu, apartament 2
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. grădină cu pomi fructiferi, gard din
mară, beci, izolat exterior, CT, ter- camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând casă în Deva, P+1+M, la beton, anexe gospodărești, în satul
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de mopan, renovat și utilat modern, mopan, mobilat și utilat complet.
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Deva. Preț negociabil, telefon: totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, telefon: 0772.185.332.
0769.223.207, 0726.392.735. Telefon: 0725.452.888.
telefon: 0745.202.448.
l Vând casă în Sâncrai, 3 l Vând casă în comuna Zam, l Ofer pentru închiriere aparta-
l Proprietar, vând apartament 3 camere, în roșu, două bucătării
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, două camere, balcon închis, mobilată, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
mobilat, an construcție: 2007-2008, grajd mare, șură, alte anexe precum parchet, cablu, tv. fântână în curte, decomandat, CT, termopan, mobilat și
curte interioară privată, zona micul și pădure în composesorat. Preț: căsuță de vară, pomi fructiferi, teren utilat complet, pentru o familie cu ser-
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- 25.000 euro, negociabil, telefon: arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne- viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
fon: 0737.702.160. 0254.730.209, 0760.193.089. gociabil. Telefon: 0733.832.559. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
25 - 31 IANUARIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, l Tânără, simpatică, sinceră, se-
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- caravan, Af 2002, stare bună, înma- rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
mopan, mobilată și utilată, pentru torie auto sau depozit-magazin. Preț: triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
persoane serioase sau firmă. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare tate! Telefon: 0744.818.223.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- l Domn din Brad, distins, 63 de
l Vând teren intravilan, Luncoiu
Telefon: 0745.202.448. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, fon: 0755.667.714. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
l Ofer pentru închiriere garaj,
0720.067.310. pentru prietenie – căsătorie.
l Vând Opel Astra G, motor de
Telefon: 0752.755.480.
Deva, zona piață, pentru depozit sau l Vând 2 ha teren arabil în Lunca 106 COP, an fabricație 2003, înmatric-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 PIERDERI
0722.968.910. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- l Pierdut acte firmă (certificat de
iar trei lângă șoseaua veche, DN7. ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă înmatriculare și certificat constatator)
l Ofer pentru închiriere la per-
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. stare. Preț 2900 euro, negociabil, al SC MC CARRENTAL SRL, cu sediul în
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- AUTO telefon: 0720.692.501. comuna Buceș, sat Mihăileni, nr. 128,
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând VW Passat 2007, full, mer- jud. Hunedoara, număr de înregistrare
l Vând pentru Dacia Super Nova
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: la ORC Hunedoara J20/1818/2007, CUI
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. următoarele piese second hand: aripi
0742.074.855. 22929158. Se declară nule.
Telefon: 0727.974.306. față, triple spate, alternator, electro-
l Închiriez spaţiu comercial în
motor. Prețuri negociabile, telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
0769.473.088. OFERTE DE SERVICIU DIVERSE
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând grapă din fier, originală, l Fac curățenie în case și aparta- l Vând din producție proprie vin
magazin alimentar. Preţ avantajos. după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- mente, doar în Deva. Preț avantajos, alb și roșu, din boabe selecționate, la
Tel.: 0745.970.007. fon: 0769.473.088. telefon: 0732.369.565. prețul de 8 lei litrul. Cantitate max-
l Caut femeie pentru menaj și imă 5 litri. Vinul se poate degusta, iar
l Vând Citroen CT Diesel, 1400 curățenie, o zi pe săptămână.
TERENURI cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere
pentru cantități mari se negociază.
Telefon: 0756.847.708. Telefon: 0724.451.762.
l Vând teren intravilan, la șosea, centralizată, AC, funcțional, geamuri
l Schimb şi repar plase insecte l Vând țiglă tip Bârcea, 170
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu electrice. Preț: 1800 euro, telefon:
0725.147.370. pentru geamurile termopan. Tel. bucăți. Preț, 100 lei, tel.0745.009.937.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru 0722.603.959.
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând mașină de cusut ”Pfaff,
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, l Pensionară, execut costume
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. stare bună, preț: 3000 lei, telefon:
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri populare pentru copii. Tel.0753.128.090. 0745.009.937.
l Vând teren în localitatea
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km,
fabricație pentru Germania, înmatric- l Vând Puffer (boiler cu o ser-
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, MATRIMONIALE pentină), 800 l, pus în funcțiune, dar
ulată în august 2018, ITP valabil
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate nefolosit. Preț: 1500 lei, telefon:
2020. Preț negociabil, telefon: l Văduv, 77/170/70 doresc să
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0745.009.937.
0724.246.514. cunosc o doamnă de 60-70 de ani
0745.202.448. l Vând ieftin fân de grădină, în
l Vând Skoda Fabia break, cu pentru prietenie-căsătorie.
Vând teren intravilan Deva, cinci clăi, aproximativ două tone.
l
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 Telefon: 0758.413.149.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, Telefon: 0254.730.209,
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig l Domn pensionar, 64/175/75, 0760.193.089.
preț: 10.000 euro. Telefon: remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP familist, loial, sincer, manierat, fără l Vând teren intravilan, 500 mp
0726.770.765. valabil până în 2019. Preț negociabil, vicii, evlavios, cu apartament și căsuță parcela. Preț: 20 euro/mp. Telefon:
telefon: 0724.246.514. la țară, auto, caut o doamnă serioasă, 0745.009.937.
l Vând 3,565 mp și casă, depend-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
familistă, gospodină, fără vicii, pentru l Vând cavou de 2 persoane, cu
Telefon: 0729.423.035. uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte a ne ajuta la bătrânețe. Telefon: capac și cruce de marmură, în cimi-
bună, direcție schimbată, consum 0725.271.053. tirul Bejan, Deva, situat în zonă bună.
l Vând teren în localitatea foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Telefon: 0724.786.105.
l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, 0754.377.359 sau 0755.667.714. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că l Ocazii! Vând haină de blană,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, există o femeie care să fie alături de damă, din miel etiopian, neagră cu
telefon: 0725.452.888. l Vând tractor U 650, remorcă
mine, cu bună înțelegere și la bine și la guler de nurcă, mărimea 46-48,
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri pantofi noi, damă, nr.38, rochii damă
l Vând teren intravilan Deva,
greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și noi, mărimea 48, tablou – panoplie cu
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, ozitate! Telefon: 0720.366.434.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- pistoale de epocă, goblenuri cu lău-
telefon: 0732.139.547 l Domn discret, 40 de ani, doresc o tari, picură plus mătase. Prețuri
fon: 0727.636.444.
relație discretă, cu o doamnă discretă, negociabile, telefon: 0354.417.506,
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând Renault Laguna, AF 2005, pentru a ieși din monotonie. Aștept la ora:17,00-19,00.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani Diesel, gri-metalizat, actele la zi. telefon: 0734.387.097. l Vând, în Deva, două fotolii
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. Preț: 2600 E, negociabil. l Doamnă serioasă, cu aparta- mari, cu brațe îmbrăcate, huse noi,
Telefon: 0721.055.313. Telefon: 0799.391.409. maro închis, stare bună, comode. Preț
ment și mașină, doresc să cunosc un
l Vând teren în Ghergheș, 10 km domn manierat, nefumător, care nu 800 lei, telefon: 0726.426.011.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, consumă alcool, să ne îngrijim la l Vând vin roșu, din boabe se-
nou, motor 1388, benzină, 185.000 bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 lecționate, pentru sărbători. Preț: opt
euro/mp, telefon: 0745.202.448. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de lei/litru, minim cinci litri. Telefon:
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- conducere. Telefon: 0799.391.409. 0724.451.762.
l Vând teren în Sântuhalm, trice, cârlig remorcare, proiectoare
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, stare foarte bună, proprietar. Preț:
Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 25 - 31 ianuarie 2019

Castelul Corvinilor, reabilitat


cu fonduri europene
Hunedoara – Castelul
Corvinilor, din Hunedoara, Obiectivele funcţionale propuse
unul dintre cele mai cunos- pentru punerea în valoare în cadrul
cute monumente istorice din
partea de Est a Europei, va fi
Castelului Corvinilor sunt:
reabilitat printr-un proiect • Turnul pictat (Turnul Buzdugan);
european în valoare de 5 mil- • Bucătăria garnizoanei;
ioane de euro, ce a fost câşti- • Loggia Matia;
gat de administraţia locală. • Turn Tezaur;
„Acest proiect este cu ade- •Bastionul de tortură;
vărat cel mai important pen- • Turn flancare pod;
tru comunitatea noastră, fiind • Turnul nou de poartă;
vorba despre obiectivul turis- • Scara spirală;
tic vizitat de peste 350 de mii
• Sala Cavalerilor și Sala Dietei;
turiști anual, cu o importanță tipuri de lucrări care au în vizând înlăturarea morta-
foarte mare la nivel național, • Turnul Capistrano;
vedere consolidarea și valori- relor pe bază de ciment și in- • Ateliere (Locuința sudică); Aripa Zolyomi;
dar și în ceea ce privește co- ficarea durabilă a potențialu- troducerea unor mortare
munitățile maghiară și cea • Turnul Pustiu;
lui istoric și turistic al care să fie cât mai apropiate • Zona intrării în prima cetate;
germană, care au o chemare obiectivului. de cele originale. Un alt tip de
către acest obiectiv turistic”, a • Turnul vechi de poartă;
„Această restaurare vizea- lucrări vizează reabilitarea
declarat primarul municipiu- ză o intervenție pe structura instalațiilor sanitare exis- • Bastionul alb;
lui Hunedoara, Dan Bobou- castelului. Sunt anumite zone, tente, precum și o eventuală • Aripa Bethlen;
ţanu. precum Turnul Neboisa ori creare a unor noi utilități de • Bastionul Toboșarilor;
Contractul se va derula pe Sala Cavalerilor, care prezintă acest tip. Alte lucrări vor viza • Fântâna;
o perioadă de 27 de luni, timp fisuri și va trebui intervenit instalațiile electrice. Așa cum • Capela;
în care vor fi reabilitate mai pentru stabilizarea acestor se cunoaște, zona reabilitată • Groapa urșilor;
multe părți ale monumentu- deficiențe și consolidarea re- și din acest punct de vedere • Bastionul munițiilor;
lui medieval. Castelul va avea spectivului tronson Vor fi, de este așa-numita aripă nordică • Galeria suspendată;
parte de lucrări complexe de asemenea o serie de inter- a castelului – zona Loggiei
consolidare și reabilitare a • Turnul Njeboisia
venții din același capitol și Mattia, care a „suferit” restau-
zonelor afectate, precum și asupra Sălii Dietei, după care rări precedente și a fost re-
lucrări de restaurare finisaje vor fi o serie de lucrări de abilitată și această instalație
interioare și exterioare, cât și
lucrări de reconstituire și de
restaurare care vizează spați-
ile interioare ale castelului –
electrică”, spune Sorin Tincu,
director al Muzeului „Castelul Condiții foarte bune de schi
amenajare a unor spații
rezultate din reconstituirea
și aici mă refer fie la constru-
irea unor tavane și podele
Corvinilor.
În primele trei luni de
în Straja și Parâng
unor planșee, prin refacerea, dispărute de-a lungul timpu- proiect (din cele 27) se va
cât și introducerea acestora Petroșani - Iubitorii spor- schiabil însumeazã peste 26
lui, fie la intervenția pe pereții face construirea proiectului
în circuitul turistic, dar și alte turilor de iarnă au motive de de kilometri de pârtii. Aces-
camerelor deja existente, care are la bază DALI.
bucurie şi la acest sfârşit de tea sunt deservite de 11 in-
săptămână pentru că pârtiile stalatii de transport pe cablu,
de schi din staţiunile mon- iar cinci pârtii sunt dotate cu
tane Straja, Parâng şi Râuşor nocturnă.
pot mulţumi orice pretenţii. Şi staţiunea Parâng va fi
De remarcat este faptul că asaltată de sute de schiori,
preţurile la echipamentele de mai ales că toate pârtiile sunt
schi, instalaţiile pe cablu, dar pregătite.„Ne-a ajutat şi vre-
şi la mâncare sunt mult mai mea, fapt pentru care stratul
mici decât cele percepute de de zăpadă a ajuns la circa un
hotelierii de pe Valea Pra- metru. Toate instalaţiile de
hovei sau alte zone turistice transport pe cablu sunt în
cu pretenţii. stare de funcţionare, iar săp-
Stratul de zăpadă pe pârtii tămâna viitoare va fi montată
se apropie de un metru, iar aici şi o bandă transportoare
administratorii acestora le- pentru copii”, a declarat unul
au pregătit cum nu se poate dintre cabanierii din Parâng.
ÎNCHIRIAZĂ mai bine pentru turiştii care Cea mai căutată pârtie din
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE vor urca la acest sfârşit de Parâng este pârtia B, cu o
săptămână spre locurile de lungime de 3.200 de metri,
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. distracţie, în căutarea aerului dar aceasta are un grad ridi-
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE curat şi mişcării. cat de dificultate, pe prima
Se poate spune că în Straja portiune. Pârtia A măsoară
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 se schiază acum pe un întreg 350 de metri, iar Europarâng,
munte, deoarece domeniul 600 de metri.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!