Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 PolitiCă PAg. 2 tiMP liber PAg.

8-9 săNătAte
Rezultatele partidelor Urmează trei zile de În urma ploilor abundente
politice la alegerile pentru distracţie la Deva. din ultima vreme, și-au
Parlamentul European. Connect-R şi Smiley vin la făcut apariția și ciupercile,
Cum ar trebui să fie noii ediţia din acest an a Zilelor într-o multitudine de
politicieni? Devei. Nu va lipsi nici forme și culori. Cum
spectacolul folcloric, care prevenim intoxicațiile
va încheia sărbătoarea. cu ciuperci ?

Fondat de Cornel POENAR

Peste 50.000 de pelerini sunt aşteptaţi la


Blaj, pe 2 iunie, cu ocazia vizitei Papei
Francisc, pe Câmpia Libertăţii. /p.3

Anul XiV • Nr. 615 • Apare 31 mai - 6 iunie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Culoarul Mureş Nord Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
prinde contur Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• GIANINA STANCA din
Câmpuri-Surduc
• MIHAELA GABOR din
Certeju de Sus

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTuaLiTaTe 31 Mai - 6 iunie 2019

Mihaela Miroiu: Politica românească


mai are timp să se relanseze
C
um au trecut partidele
primul test al Rezultate la vot pe localităţi
alegerilor. Pe localităţi, la Deva PNL a obţinut 26,34 %; USR-PLUS
24,34 % şi PSD 20,18 %. La Hunedoara, PSD – 25,79 %; PNL
Deva – Partidele politice şi- 24,75 %; USR-PLUS 20,68 %. În municipiul Brad, PSD a
au putut face o primă evaluare obţinut un scor de 36,76 %, PNL 23,8 %, USR-PLUS18,29 %,
a prizei la electoratul din iar la Orăştie PNL 33,38 %, PSD 23,52 %, USR-PLUS 21,05 %.
România cu ocazia alegerilor La Simeria, PNL a strâns 24,28 % din voturi, USR-PLUS
pentru Parlamentul European, 23,29%, PSD 21,37 %, Pro România 12,57 %, iar la Geoagiu
care au avut loc la sfârşitul săp- PNL a câştigat alegerile cu 33,30%, PSD 23,12 %, ALDE 13,89
tămânii trecute. Dincolo de %, USR-PLUS 13,55 %.
faptul că aproape toate par-
tidele se declară câştigătoare,
într-un fel sau altul, sau de într-adevăr, putem să fim 29,5%. Pe locul al doilea s-a
analizele complicate prezen- cetăţeni demni fără să ne calce clasat PNL cu 26,59% din
tate pe diverse canale de tele- Miroiu, a votat duminica tre- profunzime. Eu sper să apuc să nimeni în picioare. Mă aştept numărul total de voturi valabil
viziune, politicienii trebuie cută la o secţie din municipiul trăiesc în Statele Unite ale Eu- din partea românilor, ca după exprimate, iar locul al treilea în
însă să ţină cont de faptul că Hunedoara, oraşul natal. Fus- ropei şi categoric aleg pe toţi aproape 30 de ani, să înţeleagă alegeri a revenit Alianţei USR
este necesar un dialog real cu ese prezentă la un eveniment cei despre care cred că vor face cetăţenia activă şi faptul că PLUS, cu 16,94% din sufragii.
oamenii. A trecut vremea de suflet, întâlnirea cu foştii asta pentru ţara noastră”, a fiecare dintre noi, dacă vrem Partidul Pro România a
plaselor cu pui şi ulei şi a venit colegi de liceu. În opinia doam- spus Mihaela Miroiu. să ne vedem de treabă şi să o reuşit să se claseze pe locul al
timpul unei comunicări mod- nei profesor, politica Cât despre politicieni, aceş- facem bine, trebuie să avem patrulea, cu 7,54%, urmat de
erne, aplicate, concrete, mai românească mai are timp să se tia trebuie să devină profe- politicieni care să-şi vadă de ALDE, cu 4,7%, PMP cu 4,18%
puţin stufoase. relanseze. sionişti în ceea ce fac şi să ţină treabă şi să o facă bine”, a con- şi UDMR cu 2,9%.
Unul dintre cei mai apreci- „În mod sigur, da. Politica cont de agenda publică reală a chis Mihaela Miroiu. Prezenţa la vot în cele 524
aţi profesori universitari, de la românească este o parte a celor de la care solicită votul. Rezultatele alegerilor eu- de secţii din judeţul Hune-
Şcoala Naţională de Ştiinţe politicii europene, trebuie să „Sper să vedem România în roparlamentare arată că PSD a doara a fost de 48,34%, iar
Politice şi Administrative devină chiar un vârf de lance al care vom trăi senin, ştiind că câştigat acest scrutin în judeţul numărul de voturi valabil ex-
(SNSPA) Bucureşti, Mihaela continuării europenizării de bunul simţ prevalează şi că, Hunedoara cu un scor de peste primate a fost de 181.187.

3,28 % - rata şomajului Încep Zilele Devei – recitaluri Connect-R,


în judeţ în aprilie Smiley şi un spectacol folcloric
T
La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției oată lumea este invi- urmată de Florin Mureşan, morodean, Cristian Fodor, Lil-
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau tată la petrecerea Play IT Band, DevOrchetra şi iana Laichici, ansamblul fol-
care va avea loc în pe- Quas. De la 22,30 sunteţi invi- cloric din Baia Mare.
înregistrați 5.798 șomeri (din care 2.953 femei), rata șomaju-
rioada 31 mai - 2 iunie. taţi la concertul Connect-R. Ca la orice petrecere, nu vor
lui fiind de 3,28 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata
Deva - Distracţie la maxi- Sâmbătă, primii care sunt lipsi bucatele tradiționale ro-
șomajului a fost de 3,53 %, în această lună acest indicator a în-
mum, timp de trei zile, în Piața invitaţi la distracţie sunt copiii, mânești, berea, dulciurile și
registrat o scădere de 0,25 pp.
Cetății şi în centrul orașului, la pentru că ei vor sărbători şi băuturile răcoritoare, meșterii
Din totalul de 5.798 persoane înregistrate în evidențele
„Zilele Devei” 2019. Programul Ziua de 1 Iunie. De la ora 10,00, populari, suvenirurile și pro-
AJOFM Hunedoara, 2.730 erau beneficiari de indemnizaţie de
sărbătorii va cuprinde: con- în faţa casei de cultură, vor fi dusele de artizanat.
şomaj, iar 3.068 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește
certe, spectacole de teatru, organizate jocuri şi dansuri „Zilele Devei” 2019 aduc
mediul de rezidență, 1.905 șomeri provin din mediul rural și
dansuri și jocuri sportive, pentru copii, pictură fără pen- restricţii de circulaţie în Piaţa
3.893 sunt din mediul urban.
iluzionism, baloane zbură- sule şi numere de iluzionism. Cetăţii, pe toată durata des-
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv
toare și un impresionant foc de Seara, de la ora 18,00, spec- făşurării evenimentului. Astfel,
astfel:
artificii. Invitați speciali pe tacolele vor continua la poalele până luni, 3 iunie, la ora 8:00,
scena din Piața Cetății vor fi: Cetăţii Deva, cu recitaluri ale traficul rutier va fi interzis pe
Connect-R și Smiley. unor trupe şi solişti locali, la strada Stadionului, până la in-
Sărbătoarea de suflet a de- ora 22,30 tinerii fiind invitaţii tersecţiile cu străzile Axente
venilor, devenită deja tradiție lui Smiley. Sever şi Horea. De asemenea,
în capitala județului, de- Duminică va fi ziua folcloru- va fi interzis accesul autove-
butează vineri, 31 mai, la ora lui de calitate, într-un specta- hiculelor în parcarea Comple-
17:00, cu ceremonialul schim- col maraton ce va începe la ora xului „Aqualand”. Primăria
bului de Gardă în Cetatea Deva. 18,00 şi se va încheia, târziu în Deva face apel la toţi partici-
Spectacolul de vineri seara noapte, cu un foc de artificii. Pe panţii la traficul rutier să re-
Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în
va începe la ora 18,00, cu un scenă vor urca, printre alţii, specte restricţiile instituite şi
totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara
recital al Roxanei Olşanschi, Ciprian Roman, Ovidiu Ho- semnalizarea rutieră.
27.03 %, urmat de cei cu studii liceale 24.6 %, iar 19.5 % au
absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii.
Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17.7 Ştrandul de la Hunedoara se deschide de 1 Iunie
% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare
sunt 9.14 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.03 %. Hunedoara - Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Ștrand Corvina vă invită să vă
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, bucurați de soare. Astfel, începând cu ora 9:00, în ziua de 1 iunie 2019, dăm startul Zilei
stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.019 persoane foarte Porților Deschise la Complexul de Agrement "Corvina" din municipiul Hunedoara. Toți
greu ocupabile, 3.805 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, copiii, dar și părinții, sunt așteptați la ștrand. Intrarea este liberă. „Sperăm ca vremea să
iar 538 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o cate- țină cu noi!”, au transmis autorităţile locale.
gorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de Tot de Ziua Copilului, minorii până în 18 ani vor avea acces gratuit la Castelul Corvinilor
profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. şi la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. De asemenea, copiii vor putea intra gratuit
şi la alte muzee ce sunt în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.
31 mai - 6 iunie 2019 aCTuaLiTaTe - 3

Zece secţii ale spitalului Vizita Papei Francisc


impune restricţii de
judeţean, dotate din circulaţie la Blaj
fonduri ale Primăriei Deva

C L
onsiliul Local Deva a tul spitalului sau al Consiliu- marul municipiului Deva, a Blaj sunt aşteptaţi doar pentru pietoni, iar circu-
aprobat o finanţare lui Județean (CJ). Sunt zece Flori n Oancea. peste 50.000 de laţia spre Câmpia Libertăţii şi
de 1,5 milioane lei. secții ale spitalului județean Potrivit hotărârii adop- pelerini. spre Piaţa 1848 se va face pe
Deva – Consiliul Local cărora le-am asigurat, în pro- tate de consilierii locali, fon- Blaj - Peste 50.000 de jos.
(CL) Deva a aprobat o fi- porție de 100 %, banii pen- durile de la bugetul CL Deva pelerini sunt aşteptaţi la Blaj, Blajul va putea fi tranzitat
nanţare de 1,5 milioane lei tru a-și putea procura vor fi folosite pentru achiz- pe 2 iunie, cu ocazia vizitei cu maşina, dintr-o parte în
pentru dotarea cu echipa- aparatură medicală. Proce- iţia de aparatură medicală și Papei Francisc pe Câmpia cealaltă, pe traseele care vor
mente medicale a unui dura de achiziție a aparaturii echipamente de uz medical Libertăţii. Pentru buna des- fi clar stabilite de către Poliţia
număr de 10 secţii ale Spi- medicale o face spitalul pentru secțiile de Cardiolo- făşurare a evenimentului vor Română, care va asigura diri-
talului Judeţean de Urgenţă județean, iar Primăria Mu- gie, Interne I și Interne II, fi instituite mai multe res- jarea şi fluidizarea circulaţiei.
Deva, chiar dacă unitatea nicipiului Deva va plăti con- Neurologie, Urologie, Pneu- tricţii de circulaţie în oraş, în Pentru pelerinii care vor
medicală se află în subor- travaloarea acelor echipa- mologie, Radiologie RMN paralel cu delimitarea mai sosi la Blaj se vor amenaja
dinea Consiliului Judeţean mente. Suma alocată este copii, UPU, Anatomie Pato- multor zone cu locuri noi de parcări speciale, la intrarea în
Hunedoara, care ar trebui să mai mare față de cea acor- logică, ATI și Chirurgie. parcare pentru cei care sosi oraş, pe mai multe direcţii.
acopere toate costurile în dată spitalului județean anul Mai mult de jumătate în localitate cu maşinile. Astfel, autocarele care vor
astfel de situaţii. trecut. Vom continua să spri- dintre bolnavii tratați în Restricţiile de circulaţie sosi din direcţia Alba Iulia
Fondurile au fost alocate jinim financiar această uni- cadrul spitalului judeţean vor fi instituite în în zona vor avea locuri de parcare în
în funcţie de solicitările ven- tate medicală și în anul 2020. sunt locuitori ai municipiu- centrală a Blajului şi pe Blaj, pe strada Clujului - zona
ite din partea şefilor de secţii Sunt convins că, în câțiva ani, lui Deva, iar fondurile alo- traseul vizitei Suveranului terenului viran de la staţia de
ale spitalului. aportul Primăriei Deva la cate de administraţia locală Pontif, începând cu data de 1 carburant Lukoil.
„Am constatat că, într- sprijinul pe care îl acordă demonstrează un model de iunie, ora 19,00, şi până în Pelerinii care sosesc cu au-
adevăr, sunt multe secții care spitalului județean va trece colaborare între autoritatea seara zilei de 2 iunie, ora toturismele au la dispoziţie
au nevoie urgentă de de 1,5 milioane de euro, ceea locală şi alte instituţii pu- 18,00. zonele de parcare din car-
aparatură și nu au posibili- ce cred că este un lucru ex- blice, în folosul cetăţenilor. În ziua vizitei, zona cen- tierul Petrisat, zona industri-
tatea să o procure din buge- traordinar”, a declarat pri- trală a Blajului va fi deschisă ală Bosch.

Culoarul Mureş Nord –


finanţat cu peste 35 de milioane de euro
Deva – Culoarul Mureş prin zona localităţilor Bră- şi de siguranţă cu tot ceea ce
Nord, ce reuneşte circa 65 de nişca, Vălişoara, Şoimuş, înseamnă acest drum”, a pre-
km de drumuri judeţene de- Băiţa şi se încheie în Geoagiu, cizat managerul de proiect,
a lungul râului Mureş, va fi la limita cu judeţul Alba. Eugen Mitriţă.
modernizat cu fonduri eu- „Proiectul presupune mo- Contractul de proiectare
ropene. Contractul de fi- dernizarea culoarului, ple- al Culoarului Mureş Nord, în
nanţare are o valoare de 36,7 când de la Ilia până la valoare de 1,3 milioane lei, a
milioane euro, iar lucrările Geoagiu, şi legătura dintre fost semnat deja şi va trebui
trebuie terminate până în drumurile judeţene cu au- finalizat până la sfârşitul
august 2023. tostrada şi calea ferată, mod- lunii august 2019. Apoi va
Culoarul de transport în- ernizarea însemnând accesul urma partea de licitaţii pen-
cepe în comuna Ilia, trece mai uşor, un trafic mai lejer tru execuţia lucrărilor.
4 - SĂnĂTaTe 31 mai - 6 iunie 2019

Şapte trucuri pentru dinţi


albi şi sănătoşi, pe care
le poţi folosi de acasă
Î n orice situație am fi, Amestecă o lingură de bicar- rării gingiilor. cocos are de asemenea un
oricât de tensionată, bonat de sodiu cu o lingură de 5. Coaja de portocală. Da- efect antimicrobian puternic.
un zâmbet sincer apă oxigenată, iar cu pasta torită acidului pe care îl con- 7. Sarea de mare. Calciu,
este un prim pas înspre rezultată periază bine dinții. ține, coaja de portocală este magneziu, fosfor, sodiu, ni-
rezolvarea conflictului. Pe lângă o curățare în profun- un agent foarte bun pentru al- chel, fier, sunt doar câteva
Am putea spune cu în- zime a dinților, această sub- birea dinților. Îndepărtează dintre mineralele care se găs-
credere că este unul stanță îți oferă totodată și o cu grijă coaja de pe o porto- esc în compoziția sării de
dintre cele mai respirație proaspătă. cală, iar cu partea albă curăță mare. Acești nutrienți întăresc
prețioase accesorii pe Atenție! Acest remediu bine suprafața dinților. Apoi gingiile, protejează împotriva
care le avem la în- poate fi folosit doar o dată pe clătește bine gura și spală-te depunerilor de tartru și, im-
demână. săptămână, deoarece în exces cu pastă de dinți, pentru a în- plicit, împotriva respirației lingură de sare. Aveți mare
Am pregătit o listă cu tru- poate afecta smalțul dinților, depărta eventualele resturi. urât mirositoare.Poți folosi grijă să scuipați această
curi simple, la îndemână și care nu se mai reface. 6. Ulei de cocos. Oil- sarea de mare direct soluție și să nu o înghițiti,
ușor de folosit chiar din in- 3. Oțet de mere. Pentru ca pulling este o tehnică ayur- presărată pe pasta de dinți odată cu bacteriile pe care le-
timitatea casei tale. acest ingredient să fie eficient, vedică folosită de secole atât sau în stare naturală, fără a curățat.
1. Alimente care au rol trebuie folosit în fiecare zi, pentru albirea dinților cât și pasta de dinți, lăsând-o să Acum că avem câteva tru-
de curățare. Există anumite timp de o lună. Se clătește pentru eliminarea gingivitei. acționeze direct asupra dan- curi la îndemână, nimic nu ne
alimente a căror textură are foarte bine gura, se lasă să Această metodă constă în turii. Mai mult, îți poți face o mai poate împiedica să avem
rol benefic asupra sănătății și acționeze aproximativ 2 mi- clătirea gurii cu ulei timp de soluție salină care să te ajute un zâmbet de excepție. Cu
curățirii dinților, dar ajută de nute, iar apoi se periază dinții câteva minute, în fiecare zi, de la curățarea dinților, folosind perseverență și dedicare, vom
asemenea la prevenirea cari- cu o pastă de dinți obișnuită. preferat dimineața. Uleiul de apă încălzită și jumătatea de obține rezultatele dorite.
ilor și a îngălbenirii. Ajută la curățarea eficientă a
Exemple: măr, țelină, mor- cavității bucale și la îndepăr-
cov, pere, castraveți, desigur, tarea petelor de la suprafața
în stare crudă. dinților.
2. Bicarbonat de sodiu și 4. Busuioc. Pudra obțin-
apă oxigenată. Bicarbonatul ută din frunzele uscate de bu-
de sodiu are o textură ușor suioc poate fi folosită pentru
abrazivă, astfel îndepărtează a peria dinții, ajutând în acest
petele galbene de la suprafața fel la menținerea igienei bu-
dinților. Ce trebuie să faci? cale și la prevenirea sânge-

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru-
museţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex-
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din
săptămâna respectivă.

Nume .........................................................................................
prenume ..................................................................................
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................……
................................Tel…............................................................
31 MAI - 6 IUNIE 2019 DESPRE OAMENI - 5

LA SPITALUL MUNICIPAL „ALEXANDRU SIMIONESCU” DIN HUNEDOARA

SPERANŢE DE REABILITARE A
UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE

P
rezentă la Spitalul lui spitalului, ec. Radu Ion
municipal „Alexan- BUDAE, posibilitatea
dru Simionescu” din solicitării de sprijin finan- manager, ne-a declarat în ex- majore și anume: această itrofe, practic poate fi consi-
orașul de pe Cerna, dele- ciar pentru reabilitarea clusivitate: „Da. S-a discutat zonă nu a beneficiat de lu- derată o carte de vizită a in-
gația guvernamentală con- Unității de primiri urgențe despre necesitatea finanțării crări pentru reabilitare de la stituției noastre spitalicești.
dusă de premierul Viorica din cadrul instituției reabilitării Unității de prim- darea în folosință a spitalu- Costurile estimate ale re-
DĂNCILĂ, însoțită de vizitate. iri urgențe din cadrul spi- lui. abilitării la care ne referim
miniștrii sănătății, muncii Pe acest fond, cu amabili- talului nostru. Considerăm Unitatea de primiri ur- sunt de 5 milioane lei”.
și finanțelor, a oferit edilu- tatea și profesionalismul ce- acest aspect ca fiind o pro- gențe este „interfața” spitalu-
lui șef al municipiului, Dan l caracterizează, ec. Radu Ion blemă prioritară de rezolvat lui cu pacienții, cu locuitorii Ioan Vlad
BOBOUȚANU și manageru- BUDAE, în calitatea sa de în acest moment din motive municipiului și a zonelor lim- Georgeta-Ileana Cizmaș

“SATISFACŢIILE NE HRĂNESC ŞI STAU LA BAZA


FIECĂREI ZI DE LUCRU”
Dialog cu Csaba TOTH - medic stomatolog/ rezident în chirurgie orală și maxilo-facială.
- O scurtă autobiografie, toate manoperele pot fi în- - Studiul individual este
ne puteți oferi? registrate foto/video cu o extrem de important în spe-
- Mă numesc Toth Csaba, calitate asemănătoare imagi- cialitatea noastră care se
născut în Cluj-Napoca, jude- nii reale care pot fi ulterior dezvoltă pe zi ce trece, odată
țul Cluj, de profesie Medic arătate publicului pentru a-l cu terminarea facultății, este
Stomatolog și medic rezident invita cu încredere la diferite alegerea fiecăruia cât do-
la chirurgie orală și maxilo- tratamente. rește să investească în studii
facială. Sunt o persoană ac- contemporane, acestea con-
tivă, plină de energie care a - Greutățile vă ocolesc stând din conferințe, con-
făcut sport de mic, lucru care sau nu? grese, workshop-uri etc., fără
m-a ajutat pe plan profe- - Am învățat de mic că ele am rămâne în urmă, iar
sional prin disciplină și per- greutățile duc într-un final la rata succesului ar scădea.
severență, calități obligatorii lucruri bune, la recompense
în orice domeniu. mai mari, astfel mereu am - Ce noutăți medicale veți
îmbrățișat orbește greutățile, oferi pacienților în perioa-
- Aveți o specialitate pro- obligându-mă să fac sacrificii, da imediat următoare?
fesională frumoasă, intere- știind în subconștientul meu - Scanările orale digitale,
santă. Prezentați-ne-o! că la finalul zilei succesul va realizarea planurilor de
- Atât stomatologia gene- fi pe măsură. tratament cu ajutorul unui
rală cât și chirurgia orală și simplu laptop, simularea
maxilo-facială sunt specia- - Prezentați-ne o reușită rezultatului final înainte de a
lități frumoase, ocupându-se profesională. se atinge medicul de pacient
de cea mai vulnerabilă și - Cea mai plăcută reușită statusul dentar, ci și cel men- factorul uman joacă un rol sunt tehnologii care deja se
vizibilă parte a corpului. profesională este atunci când tal. foarte important în succesul folosesc în ziua de astăzi și
transformi o persoană inhi- tratamentului lăsând mereu
- Cât despre satisfacții, ce bată, retrasă în a-și exprima sunt în plină dezvoltare,
- Cât despre nereușite? o fereastră pentru un rezul-
ne puteți spune? emoțiile cu expresii faciale și - Ca în orice specialitate, tat neașteptat, dar care acestea reprezentând vi-
- Satisfacțiile ne hrănesc, zâmbete din cauza statusului nereușite există, scopul este aproape mereu poate fi itorul, atât al stomatologiei
fuga după o manoperă cât dentar, într-una de nere- de a învăța din ele și de a le corectat. generale, cât și al chirurgiei
mai reușită, cât mai estetică, cunoscut care mereu zâm- preveni cu planuri de trata- orale și maxilo-faciale.
cât mai eficientă stă la baza bește și vorbește, în decursul mente cât mai bine puse la - Privind studiul indivi-
fiecărei zi de lucru, mai ales a câtorva săptămâni sau luni punct. O nereușită nu în- dual, pe linia pregătirii pro- Ioan Vlad
într-o eră digitalizată unde de zile, reabilitând nu doar seamnă neaparat un eșec, fesionale, ce ne puteți spune? Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 31 MAI - 6 IunIe 2019

Reîntâlnire cu generaţia de Fotbal: Turneul


”Ţara Haţegului

aur a handbalului devean


Junior's
Cup”ediția a III-a

T
urneul, care se dis-

Î
n cadrul evenimentu- pută pe stadioanele
lui ,,Ziua Handbalului din Haţeg şi Sân-
Devean”! programat tămăria Orlea, se află la a
sâmbătă cu începere de la treia ediţie şi reuneşte
ora 16 la Sala Sporturilor peste 1.500 de copii şi
din Deva, ocazionat de 132 de echipe înscrise de
aniversarea a 750 de ani la 50 de cluburi, pe mai
de la prima atestare multe categorii de vârstă.
documentară a munici- În săptămâna 31 mai – 2
piului de sub Cetate, or- iunie, când va participa şi
ganizatorii le oferă celor Cristi Balaj, se vor întrece ju-
interesați o întâlnire cu niorii de la grupele de vârstă
componentele echipei 2007, 2009, 2011 şi 2013.
,,Universitatea Remin” Printre echipele înscrise: Ben-
Deva care a câștigat fica Bucureşti, UTA Arad,
Challenge Cup 2002. Şcoala de Fotbal Damian Mili-
Handbalistele vor evolua taru, LPS Banatul, ASU Poli
într-un meci demonstra- Timişoara, FC Dinamo Bu-
tiv cu jucătoare ale cureşti, Pandurii Târgu Jiu,
,,Universitatea Remin” Retezatul Haţeg, CFR Cluj,
Deva, din generațiile Şcoala de Fotbal Florea Văe-
2000-2007. tuş, „U” Cluj, Academia Flavius
Au confirmat prezența din Stoican, U.Craiova, Academia
echipa de aur a Devei: Valen- Voluntari. Cristi Balaj, fost ar-
tina Elisei, Simona Bozan, bitru FIFA şi actualmente
Georgeta Năniță, Codruța Za- Șovar, Maria Lupu, Larisa se transforme în realitate, prof. clubului devean, care au fost preşedintele Agenţiei Naţio-
vragiu, Geanina Toncean, Coman, Marcela Spătăriuc, Cornel Bădulescu și prof. Ion necondiționat alături de fete, nale Anti-Doping, va fi prezent
Ionela Dragomir, Melinda Toth, Dana Maxim, Mihaela Ilieș, Mătăsaru. acasă sau la meciurile jucate în la ”Ţara Haţegului Junior”s
Doina Roman-Picu, Laura Poe- Tania Paliu, Laura Morariu, Invitată de onoare la acest deplasare și le-au încurajat, nu Cup”, unde va arbitra câteva
naru și Elena Avădanii cărora Diana Covaci, Lavinia Mărăscu, eveniment - Luminița Huțu- vor lipsi de la partida pe care meciuri de copii. Balaj va
li se vor alătura : Oana Pop Anca Petresc, Cristina Jeler. pan-Dinu. fostele handbaliste ale Clubu- susţine în faţa micuţilor fot-
Apetrei, Violina-Maria Hențiu, Vor fi prezenți și cei doi ,,Viperele Galbene”, renu- lui ,,Universitatea Remin” o balişti şi o expunere despre
Claudia Boronchi, Gabriela antrenori emeriți care au făcut mita galerie a celor pe care i-a vor juca sâmbătă seara la pericolul dopingului în sport
Guleș, Gabriela Cornea, Alina ca, în 2002, visul devenilor să unit iubirea pentru culorile Deva. şi, implicit, în fotbal.

Atletism Gimnastică aerobică:


Zece medalii pentru
T
rei competiții atle-
tice s-au desfășurat
la Pitești la finalul gimnaștii români la Baku
săptămînii trecute, în or-

D
ganizarea Federației elegația României Cătălina Străliciuc și Ebru
Române de Atletism,în- revine de la ediția Gheneghez),alte două medalii
trecerile Campionatelor din acest an a Cam- de argint revenind echipelor
Naționale Școlare și cele de juniori și seniori, ca ur-
Universitare la atletism pionatele Europene care
s-au desfășurat la Baku cu mare a rezultatelor înregis-
ca și cele din cadrul trate pe probele din concurs.
Cupei României la care au un total de 10 medalii
Cele cinci medalii de bronz
participat cei mai buni cucerite. Sportivii noștri
au fost cucerite de către
atleți ai momentului din și-au trecut în palmares echipa seniorilor de Dans
Romania. un titlu european , deci o aerobic, trio-ul seniorilor
Remarcăm comportarea medalie de aur, 4 medalii (format din Andreea Bogati,
excelentă a sportivelor de la a ocupat locul I cu o săritură Cupa României și cele de de argint și 5 de bronz. Marian Broței și Mihai Popa),
CSS Hunedoara care au dom- care a măsurat 1,54 m și care tineret, seniori și univer- "Deşteaptă-te române" a perechea mixtă a seniorilor
inat întrecerile din concursul i-a adus medalia de aur. sitare, Florentina Iusco-LPS răsunat în sala de la Baku (alcătuită din Andreea Bogati
ștafetelor școlare. Echipa al- Nicolae Rareș Maier a Cetate Deva a ocupat locul I la pentru frumoasa perfor- și Dacian Barna), juniorul
cătuită din Ioana Țibici, Sarah câștigat medalia de aur la săritura în lungime cu 6.70m manţă a gimnaştilor noştri Daniel Tăvoc la individual și
Scurtu,Cezara Bucur și Petri- triplusalt cu 13,74 m iar la în timp ce Maria Claudia Flo- din finala seniorilor de la perechea mixtă a juniorilor
na Pivniceru a câștigat meda- săritura în lungime s-a clasat rea (SCM Deva) s-a clasat pe Grup, echipa fiind alcătuită (alcătuită din Darius Branda
lia de aur în proba de 4 x 100 pe locul III cu 6,36 , ce i-a locul II la 800 m și pe locul IV din Andreea Bogati,Marian și Selena Sotângă).
m cu timpul de 50 .06 se- adus medalia de bronz. Gior- la 1500 m. Broţei, Mihai Popa, Gabriel Aprecieri deosebite pentru
cunde iar în cea de-a doua zi giana Timu s-a clasat pe locul Cele două sportive aș- Bocşer şi Dacian Barna. aceste rezultate se cuvin și
a întrecerilor de la Pitești ele II la triplusalt cu o săritură teaptă confirmarea de la FR Medaliile de argint au fost celor din colectivul tehnic al-
au câștigat medaliile de aur și care a măsurat 11.92 m și pe Atletism pentru a fi prezente aduse la palmaresul dele- cătuit din: Maria Fumea (șef
la ștafeta 4x400 m în 4:12.71. locul III la lungime fete cu la întrecerile campionatelor gației de către trio-ul junior- echipă și antrenor principal),
În întrecerile Campiona- 5,48 m. Mondiale Universitare, cu ilor (în alcătuirea Claudia Mădălina Cioveie și Alexan-
tului Național Școlar au mai Deveanul Raul Dan și-a precizarea că Florentina Mar- Gheorghe, Leonard Manta și dra Ghezea (antrenoare),
urcat pe podiumul de pre- trecut în palmares o altă me- incu este nominalizată în Daniel Ţavoc), echipa de ju- Cristiana Spînu și Mariana
miere: Eva Alzner(legitimată dalie de argint în proba de delegația pentru Jocurile Eu- niori la dans aerobic(Ioana Mezei (arbitre) și Alina Dră-
la LPS Cetate Deva) în proba 2000 m obstacole, ropene de la Minsk din luna Calenici, Mirela Frîncu, Victo- gan (arbitru,vicepreședinte al
de săritura în înălțime unde În paralel la întrecerile din iunie. ria Scupra, Catinca Geamănu, Comitetului Tehnic UEG).
31 MAI - 6 IUNIE 2019 INTERVIU - 7

AM SOLICITAT TUTUROR MEMBRILOR COEZIUNE


ŞI CREDINŢĂ STATUTULUI DE MILITAR
Dialog cu colonelul (r) NEGOIȚĂ Alexandru Toma - președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în
Retragere din M.A.I. Filiala „Țebea”, județul Hunedoara
- Pentru început, punctați-ne valorile fundamentale ale demo- doara, domnul Flavius Tiberiu tivitatea asociației noastre și în
câteva date biografice. crației, ale interesului și ale sim- KISZELY, șefii I.P.J. Hunedoara, special „Marea Sărbătoare Națio-
- Sunt colonel în rezervă în bolurilor naționale ale României. I.J.J. Hunedoara, Centrului Militar nală de la Țebea” din septembrie,
cadrul Ministerului Afacerilor In- Județean, al A.N.C.M.R.R. „Al. I. când se împlinesc 195 de ani de
terne. M-am născut în municipiul - Cine poate fi membru al Cuza” din M.Ap.N. Filiala la nașterea eroului național,
Ploiești, județul Prahova. Am asociației? „Sarmizegetusa” Județul Hune- Avram Iancu (patronul spiritual
crescut și învățat în municipiul - Poate fi membru orice re- doara, a Asociației Naționale a al asociației noastre) și 147 de
București, absolvind Liceul de zervist, cetățean român, provenit Veteranilor de Război Filiala ani de la moartea sa, ocazie cu
aviație Băneasa, după care am lu- din cadrele active ale unităților Județului Hunedoara precum și care se vor organiza expuneri
crat în cadrul fabricii de avioane Ministerului Afacerilor Interne, alți invitați. Au fost elaborate și privind semnificația eveni-
București. Am efectuat stagiul indiferent de sex, vârstă, națion- dezbătute documentele asoci- mentelor aniversate, prezentare
militar obligatoriu. Am fost se- alitate, rasă, religie, apartenență ației, iar în încheiere au fost efec- de programe cultural-artistice,
lecționat pentru admiterea în politică ori situație materială, tuate alegeri pentru o nouă excursii la obiectivele istorice ale
Școala militară de ofițeri a Minis- dacă solicită aceasta și semnează structură de conducere. județului nostru, precum și în-
terului de Interne, unde am o adeziune la filiala în a cărei rază mânarea unor distincții omagiale
susținut examen de admitere și își are domiciliul. Pot fi primiți ca - Ați fost ales președinte al membrilor asociației noastre.
am fost declarat admis. Am ab- membri ai asociației și rezerviști asociației. De ce credeți că me-
solvit Școala militară de ofițeri din alte structuri ale sistemului ritați această funcție? - Cum colaborați cu condu-
activi ai M.A.I. cu gradul de Lo- de apărare, ordine publică, sigu- - Nu știu dacă trebuie să spun cerea județeană a poliției
cotenent, ulterior absolvind și ranță națională și autoritate eu cât și de ce merit această române și cu celelalte instituții
Facultatea de Științe Juridice a judecătorească, numai în loca- funcție. O pot face cei care m-au din județul nostru?
Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, litățile unde nu există organizații ales. Dar vă pot spune ce am - Inspectorul Șef al I.P.J. Hune-
specialitatea drept. Am mai ab- proprii ale acestora, precum și încercat să fac în cei patru ani de doara, domnul Comisar Șef de sănătate ale membrilor noștri.
solvit și Cursul Postuniversitar de membrii de familie ai rezer- mandat ca președinte al asocia- poliție Ovidiu Gabriel BÎRLEA Dorim să creăm un fond de întra-
Management Resurse Umane din viștilor care beneficiază de pen- ției noastre. Am solicitat tuturor este de drept și Președintele de jutorare a persoanelor cu prob-
cadrul Universității Petroșani și sie de urmaș. membrilor coeziune și credință Onoare al filialei noastre. De leme de sănătate. În funcție și de
cele de Master în cadrul Facultății statutului de militar pe care aceea, legătura cu Inspectoratul problemele ridicate, vom încerca
de Drept și Științe Sociale, Spe- - Cum atrageți membrii și vremelnic unii politicieni au Județean de Poliție se realizează să elaborăm toate documentele
cializarea Instituții de Drept Pri- care sunt beneficiile acestora? încercat să ni-l fure. Reafirm că în foarte bune condiții și avem necesare rezolvării acestora cu
vat din cadrul Universității „1 - Asociația apără drepturile și unele drepturi pentru care sprijinul total al conducerii aces- operativitate.
Decembrie 1918” Alba-Iulia. Pe interesele cadrelor militare în militează în prezent asociația nu tuia. Pot menționa faptul că, avem
parcursul carierei am urmat și rezervă și în retragere, ale famili- sunt lipsite de legitimitate, nu încheiate protocoale de colabo- - Se apropie aniversarea
alte cursuri de specializare, im- ilor acestora în relațiile cu M.A.I., sunt privilegii și nu reprezintă rare cu mai toate structurile de „Zilei Rezervistului Militar”.
portant fiind cel de Monitor cu autoritățile și instituțiile pu- pretenții fără justificare sau re- apărare, ordine publică, sigu- Cum întâmpinați acest eveni-
O.N.U. din cadrul Poliției Civile blice centrale și locale, precum și compense. Ele se cuvin acestor ranță națională și autoritate ment?
O.N.U. cu organizațiile similare din țară cadre militare după zeci de ani de judecătorească, atât la nivel cen- - Data de 31 mai, „Ziua Rez-
și străinătate, în spiritul devizei serviciu în condiții dure, su- tral, cât și local. Cu celelalte insti- ervistului Militar”, este o zi spe-
- Sunteți președintele asoci- asumate, realizează cerințele cul- portând rigorile vieții militare și tuții administrative se colabo- cială în calendar, consacrată
ației, care este menirea aces- tivării patriotismului, înfăptuirea privațiuni de tot felul, sacri- rează conform Statutului drept moment de referință pen-
teia? aspirațiilor membrilor săi în ficându-și sănătatea, uneori liber- Asociației și se menține o perma- tru a omagia venerabilii înaintași
- Asociația Națională a Cadre- domeniul militar și de protecție tatea, familia și chiar viața, nentă legătură pentru o cât mai care ne-au învățat de-a lungul
lor Militare în Rezervă și în Re- socială. Asociația contribuie la făcându-și cu onoare și demni- bună cunoaștere a problemelor timpului lecția demnității și a pa-
tragere (A.N.C.M.R.R.) din M.A.I. cultivarea trecutului național tate datoria față de țară, având sociale cu care se confruntă triotismului, dovedind, prin fapte,
Filiala „Țebea”, Hunedoara este român, la comemorarea eveni- mereu tricolorul în suflet. Am cadrele militare în rezervă și în că iubirea de țară este cea mai no-
persoană juridică română de mentelor și a personalităților is- încercat și cred că am reușit să fac retragere. bilă virtute. Ziua Rezervistului
drept privat, de utilitate publică, torice ale României. totul pentru o bună și strânsă co- Militar și ziua înființării
fără scop patrimonial, indepen- laborare între toate structurile de - Ministerul de Interne, con- A.N.C.M.R.R. din M.A.I., la data de
dentă, democratică, apolitică și - Câți membri sunt în asoci- apărare din județul nostru, pen- ducerea acestuia, vă sprijină cu 5 iunie 1991, stă sub semnul
nonprofit a cadrelor militare în ația pe care o conduceți? tru o foarte bună reprezentare a ceva? unității noastre și a credinței de a
rezervă și în retragere din M.A.I. - În cadrul asociației sunt intereselor cadrelor militare în - Suntem parte din Asociația promova acest principiu în în-
Asociația are însemn heraldic cadre provenite din toate struc- raport cu structurile adminis- Națională a cadrelor Militare în treaga noastră activitate și de a
specific, cu deviza „CONSEC- turile MAI, mare parte a acestora trației județene și locale, pentru o Rezervă și în Retragere din M.A.I. ne afirma ca un segment socio-
VENȚĂ ȘI VIGILENȚĂ (CON- fiind polițiști, jandarmi, pompieri. mai bună cunoaștere și susținere ca structură centrală, care la rân- profesional aparte în societatea
STANTIA ET VIGILANTIA)” și Avem la data actuală un număr de a tuturor cadrelor din Ministerul dul ei face parte din structura românească. În acest context, se
funcționează sub înaltul patronaj 471 membri înscriși, număr care Afacerilor Interne. Am susținut Ministerului Afacerilor Interne. vor organiza expuneri privind
al președintelui României, în cal- se află în continuă creștere da- temeinic toate inițiativele mem- Structura centrală coordonează semnificația evenimentelor
itatea sa de comandant al torită numărului mare de treceri brilor asociației și am elaborat și conduce toate filialele județene, aniversate, prezentare de pro-
Forțelor Armate, sub patronajul în rezervă a cadrelor care în- actele juridice necesare obținerii emite actele statutare ale acesteia grame cultural-artistice, precum
M.A.I., ministrul fiind președinte deplinesc condițiile de pensio- drepturilor acestora, cuvenite în și reprezintă interesele coordo- și înmânarea unor distincții oma-
de onoare - tradiție preluată de la nare militară. raport cu legea. Am organizat în- nate ale tuturor membrilor în ra- giale membrilor asociației noas-
înaintași (S.O.R.P.A.), conform De- tâlniri de lucru și schimburi de port cu conducerea ministerului. tre. În slujba țării, păzitori ai
cretului Regal nr. 452/1924. - Am aflat că nu demult au opinii cu toți camarazii de arme ordinii, oamenii Internelor
Scopul și menirea asociației sunt avut loc alegeri la nivelul asoci- pentru a fi împreună la toate - La ce v-ați gândit să orga- (polițiști, jandarmi, pompieri,
menținerea și permanența legă- ației. evenimentele și comemorările nizați pe viitor pentru o polițiști de frontieră) s-au aflat și
turii dintre rezerviști, societatea - Da. În data de 17 mai 2019, a faptelor de arme ale eroilor funcționare eficientă a activi- se află într-o continuă stare de
civilă și cadrele active ale minis- avut loc Conferința Anuală a Aso- noștri. tății asociației pe care o coor- mobilizare. Ei veghează zi și
terului. Ea participă la elaborarea ciației la care au participat donați cu profesionalism. noapte cu modestie, sârguincios,
de studii și concepte pe teme de reprezentanții tuturor subfil- - Ce activități se organizează - Ne propunem să sprijinim și cu devotament, credință și spirit
asigurare a ordinii sociale, a pro- ialelor din județul Hunedoara, cu membrii asociației? să vitalizăm activitatea subfil- de sacrificiu pentru odihna lin-
movării și respectării legalității conducerea Comitetului Executiv - În acest an ne propunem să ialelor din teritoriu, acestea fiind iștită a cetățeanului, pentru
legilor, propune temeiuri juridice și a Biroului Executiv, precum și participăm la cât mai multe întâl- organizate în mai toate municipi- apărarea vieții și a avutului său.
privind drepturile și libertățile invitați din cadrul structurilor niri, în mod special ținând cont că ile și orașele mari din județ, pen-
cetățenilor și a normelor inter- reprezentative ale județului, cum în perioada următoare vor avea tru a putea să cunoaștem mai în Ioan Vlad
naționale, respectă cu sfințenie ar fi Prefectul Județului Hune- loc evenimente deosebite în ac- detaliu problemele sociale și de Georgeta-Ileana Cizmaș
8 - sĂnĂTaTe 31 mai - 6 iunie 2019

Cum prevenim intoxicaţiile cu ciuperci?


Î
n urma ploilor abun-
dente din ultima
vreme, și-au făcut
apariția și ciupercile, într-
o multitudine de forme și
culori. Unele dintre ele
sunt comestibile, altele nu.
Tocmai de aceea, trebuie
să fim foarte atenți și să nu
ne bazăm pe criterii
greșite de selecție atunci
când le culegem. Pentru
că, există o serie de mituri
potrivit cărora, ciuper-
cuile pot fi testate. Acest
acest lucru este complet
greșit, iar rezultatele pot fi
dezastruoase.

Ciupercile otrăvitoare
Din cele mai vechi timpuri
și până în prezent, ciupercile
continuă să facă victime, cu
toate cunoştinţele acumulate
de-a lungul anilor referitoare
la ele. Specialiștii ne atrag
atenția că în ultimul timp, ast-
fel de ciuperci şi-au modificat
într-o oarecare măsură for- greşală poate fi fatală. Și, Banul, lingurița de ar- Ciupercile ținute în oțet
ma, dar nu şi compoziţia. Toc- foarte important, nu trebuie gint, usturoiul sau ceapa Chiar dacă se procedează Buretele viperei
mai de aceea, o cunoaştere să ne bazăm pe considerente Nu au nicio relevanță în acest fel, eventualele toxine
mai temeinică a caracterelor Este o specie foarte toxică.
ca: atunci când sunt introduce în nu vor fi eliminate, pentru că Astfel de ciuperci au o culoare
botanice precum şi o atenţie vasul în care fierb ciupercile. oțetul nu poate neutraliza
sporită la recoltare sunt abso- măslinie sau verzuie, iar
Oxidarea ciupercii Eventualele modificări de cu- otrava. De asemenea, dacă carnea albă. Otrăvirea cu
lut necesare. Ciupercile loare ale acestora sunt da- aruncăm prima apă în care au
otrăvitoare au, în general, un Înnegrirea ciupercii nu in- acest soi produce primele
dică faptul că este toxică, în torate unei enzime ce poate fiert, nu le va face inofensive, simptome abia după 12 ore
miros înțepător, pete la da aceeași reactie la orice ciu- pentru că toxinele nu se di-
nivelul pălăriei și o formă ciuda unei opinii larg răspân- de la ingerare.
dite. Potrivit specialiștilor, ox- percă. De asemenea, argintul zolvă în apă.
neregulată. se înnegreşte din cauza hidro-
idarea nu are legătură cu Buretele panterei
toxina, de aceea există multe genului sulfurat, care nu are Soiuri toxice
Ciupercile legătură cu toxinele. Are suprafața pălăriei de
comestibile ciuperci comestibile care se Apar peste tot, dar printre culoare brun deschis sau
oxidează. Ciupercile co- cele mai toxice soiuri se cenuşiu, are solzi albi şi este
Au un miros similar mestibile trebuiesc prelu- Culoarea vie a ciupercii numără:
alunelor sau făinii. Din pă- Nu este întotdeauna un lipicioasă.
crate în stare proaspătă,
cate, multe dintre ele pot fi deoarece proteinele lor struc- semn pivind toxicitatea ei. Cea Buretele pestriț
confundate ușor cu ciuperci turale se descompun rapid, mai otrăvitoare ciupercă are o Buretele dracului
otrăvitoare, de același gen, culoare foarte banală, ştearsă. sau muscarița sau hribul ţigănesc
generând produși nesănătoși
din cauza similitudinii. Toc- sau chiar toxici. Prin urmare, De asemenea, nu trebuie să Pălăria acestui soi este ca Pălăria acestei specii este
mai de aceea, specialiştii ne consumul de ciuperci co- ne bazăm pe faptul că viermii un clopot bombat, de culoare de culoare alb-cenușie, apoi
recomandă să fim cu băgare mestibile degradate provoacă sau insectele nu vor cunsuma roşie, cu scame albe. Intoxi- ruginie, cu diametrul de 10-
de seamă atunci când otrăviri, care sunt mult mai ciupercile otrăvitoare. Pentru cația cu o astfel de ciupercă 15 cm. Piciorul are o reţea
culegem singuri ciupercile frecvente decât intoxicațiile că, aceste nevertebrate pot produce unele simptome roşie în partea de sus, iar
sau le achiziționăm din locuri cu cele otrăvitoare. mânca ciuperci care pentru similare beției, uneori delir carnea este albă.
neavizate, pentru că orice om sunt deosebit de toxice. sau pierderea cunoștinței.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
31 mai - 6 iunie 2019 sĂnĂTaTe - 9

Soiurile comestibile în decembrie, în luminișurile


Pot fi adunate pe tot par- din pădurile de foioase.
cursul anului, chiar și iarna, Pălăria este de 2-7 cm, de cu-
întrucât unele dintre ele cresc loare crem, în stare umedă, cu
pe trunchiurile copacilor. marginea mai închisă la cu-
Totul este ca atunci când le loare. Este o specie ideală
culegem să fim atenți la anu- pentru supe.
mite detalii.
Ciuciuletele
Hribii Se mai numește și zbârciog
Cresc pe sol în luminişurile galben. Apare în lunile mar-
din pădurile de conifere sau tie-mai, în pădurile de luncă și
foioase. Pălăria lor este cas- cele de foioase. Palaria are 3-
tanie-brună. 10 cm în diametru și 6-12 cm
înălțime. Are o formă sferică
sau alungit-ovoidală, mai
Gălbiorii sau mult sau mai putin conic-tur-
bureţii galbeni tită, cu o singură cavitate.
Au culoarea gălbenuşului
de ou la exterior şi carnea Cum și când culegem
albă în interior. Cresc în ciupercile ? sunt de două categorii: unele Asta pentru că toxinele au tea inferioară, murdară a pi-
grupuri, în pădurile um- Culegătorii de ciuperci cu o perioadă de incubație timp să facă ravagii în organ- ciorului. De asemenea, ciuper-
broase şi umede. pornesc la drum dimineața scurtă, altele cu o perioadă ism, încă înainte de apariția cile se vor spăla de două-trei
devreme, deoarece atunci mai lungă. Din acest motiv, primelor simptome. ori sub jet de apă, după ce au
Ghebele ciupercile sunt proaspete. principalul criteriu de clasifi- Semnele intoxicației cu pe- fost ținute câte 30 de minute
Dar atenție, există ciuperci care a intoxicaţiei cu ciuperci rioadă de incubație mai lungă în apă sărată, pentru înlătu-
Astfel de ciuperci apar este perioada de incubaţie. apar după 12-24 de ore de la rarea viermilor. Ciupercile se
toamna în tufe mari, cu multe comestibile, dar și otrăvi-
toare, a căror carne își consum. Se manifestă prin vor păstra în frigider și, foarte
exemplare. Incubația scurtă grețuri, vărsături și diaree în important, nu trebuie con-
La maturitate au pălăria schimbă culoarea în momen-
tul tăierii. Buretele viperei, o Nu există o regulă strictă, primele 24 de ore, după care, summate în stare crudă.
aproape plană, cu mici solzi dar s-a constatat că, cu cât se ameliorează. Acest fapt
bruni, dispuşi în cercuri. Pe ciupercă foarte toxică, își
păstrează culoarea și după debutul intoxicaţiei este mai creează o stare falsă, de bine, În caz de intoxicație
picior au un inel cu marginile rapid, cu atât ea este mai dar extrem de periculoasă. cu ciuperci
în jos. tăiere.
Pentru colectarea ciuper- puţin periculoasă. Ulterior, apar fenomene ca: Încă de la primele semne,
cilor se vor folosi coșuri de Semnele intoxicației cu icter, hemoragii, encefalo- ne vom prezenta la medic sau
Ciupercile de tipul ciuperci, care au o perioadă patie, afectare renală gravă,
nuiele sau cutii de carton. Nu vom anunța ambulanța. Dar,
champignon sunt indicate pungile din de incubație scurtă, apar afectarea gravă a tractului di-
până la venirea ei, pentru
Sunt cele mai cunoscute plastic. De asemenea, nu se după 15 minute, până la trei gestiv, convulsii, iar după 48-
ore de la consum. Se mani- 72 se instalează coma, care eliminarea toxinelor, medicii
ciuperci comestibile, fiind recoltează ciuperci înghețate, ne recomandă să ne provo-
considerate și cele mai sigure. umede, mucegăite, roase de festă prin creșterea salivației, adesea duce la deces.
tegumente umede, lăcrimare, căm vărsături. Acest lucru se
Ciupercile proaspete trebuie melci, îmbătrânite sau stri-
să fie de culoare albă sau ușor pupilă mică, dureri abdomi- Ce este de făcut? face prin atingerea luetei
cate. De asemenea, ciupercile
maronie. Dacă sunt înnegrite, nale, scăderea frecvenței car- Ca să nu riscăm nimic, vom (omușorului), după ce pa-
proaspete sau mâncarea de
înseamnă că acestea sunt ciuperci nu se păstrează mai diace, hipotensiune arterială. consuma ciuperci achiziționa- cientul bea 500 ml de apă căl-
supramaturate. Acest tip de mult de o zi în frigider. Pentru Mai târziu apar tremurături, te doar din magazinele autori- duță. Procedeul se repetă de
ciuperci nu sunt dăunătoare o depozitare de lungă durată, furnicături ale pielii, agitație, zate, care prezintă aviz 4-5 ori, până când conținutul
pentru organism, dar devin se congelează sau se conservă stare de confuzie, mișcări fitosanitar. Ar fi bine să evacuat devine limpede.
rigide după preparare. Dacă cu sare. În vederea uscării, se bruște și dezordonate, con- evităm ciupercile culese de De asemenea, tratamentul
pălăriile ciupercilor proas- folosesc locuri călduroase, vulsii și chiar comă sau halu- necunoscuți, din păduri sau poate începe cu spălături gas-
pete au deasupra pete în- aerisite, iar apoi ciupercile us- cinații. grădini, pentru că identifi- trice cu soluție de perman-
tunecate, acest lucru ne arată cate se păstrează în pungi de carea ciupercilor comestibile
ganat de potasiu, 0,05%,
că au fost culese de mai mult hârtie sau de plastic, închise Incubația de lungă du- nu este un procedeu simplu.
rată Nu vom consuma ciupercile perfuzii cu glucoză și medica-
timp. ermetic. mente hepato-protectoare.
Simptomele provocate de degradate sau viermănoase,
intoxicaţiile cu ciuperci cu pe- în care s-au acumulat urina și www.desprecopii.com
Buretele de rouă Intoxicația cu ciuperci www.click.ro
rioadă lungă de incubaţie dejecțiile larvelor de insecte.
Este o specie des întâlnită, Potrivit cercetătorilor, ciu- sunt cu mult mai periculoase Ciupercile achiziționate vor fi www.romedic.ro
care apare din aprilie și până percile care produc intoxicații decât cele cu debut rapid. curățate bine, tăindu-se par- www.descopera.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Relaţii la telefon 0726-219999.
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - timp libEr 31 mai - 6 iUNiE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Luni, 3 iunie, Happy Chanel, ora 21,00
• La un proces de divorț
”Ține-mă de mână!” Judecătorul o întreabă pe soția care vrea
să divorțeze:
Serialul spune povestea unei tinere pa- – Care este motivul divorțului?
ssionate de gastronomnie pe nume Azra, – Acum ceva timp, i-am făcut soțului meu
care îşi doreşte să ajungă un mare Chef şi cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui
dreaptă.
care este marcată de moartea tatălui său. Judecătorul zâmbește și spune:
Destinul ei se schimbă atunci când îl – Dragă doamnă, acesta nu este un motiv
cunoaşte pe Cenk, un bărbat şarmant, care de divorț.
provine dintr-o familie bogată. În prima zi Soția supărată:
(3 iunie) vor fi difuzate trei episoade, iar – Serios? Mâna lui dreaptă este secretara
începând cu 4 iunie. Unul singur, de la ora de la birou!
21,00 la 22.00.
• Se întâlnesc doi amici
– Ce s-a întâmplat ? De ce ești așa abătut ?
– Cum să-ți explic – săptămâna trecută mi-
am plătit taxele și impozitele pe anul trecut…
– Păi, odată ce ți le-ai plătit, stai calm, poți
să dormi liniștit!
PRO CINEMA – Ție ți-e ușor să spui – dormi liniștit. Dar
eu, în fiecare Noapte, mă gândesc cum să le
explic celor de la administrația financiară de
unde am eu așa venituri încât am reușit să-
Vineri, 31 mai, ora 22,30 mi plătesc toate taxele și impozitele.

Legături suspecte • Soția disperată


Vine acasă plângâdu-se că i s-au furat
Viața liniștită a Indiei Stoker, care locuia pe o moșie izolată banii din buzunarul cămășii.
a familiei, este zdruncinată de pierderea tatălui și a celui mai – Dar n-ai simțit când hoțul ți-a băgat
bun prieten, într-un tragic accident. În casa ei și a mătușii mâna la sân? - o întreabă soțul.
sale, Evely, sosește unchiul Charlie, care revine din străinătate – Ba da, dar n-am știut ce intenții avea!
pentru a participa la funeralii, dar de existența căruia nu a
știut nimic. Dacă la început India nu are încredere în unchiul • Doi prieteni stau de vorbă:
- Ce mai faci?
său șarmant și misterios, pe parcurs ajunge să o fascineze și - Uite, m-a lăsat nevasta pentru cel mai
să-și dea seama că au multe lucruri în comun. Pe măsură ce bun prieten.
Charlie i se dezvăluie, India se îndrăgostește de el. Sub în- - Credeam că eu sunt cel mai bun prieten
drumarea unchiului său, India este pe punctul de a-și urma al tau…
soarta neobișnuită. - Acum e el...

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sunt anumite lucruri în viața Chiar dacă bugetul vostru nu Sugestiile voastre sunt apreci- Încă de la începutul interval-
voastră care trebuie schim- este așa cum vi l-ați dori, lu- ate la locul de muncă și vă bu- ului vă confruntați cu unele

H
bate sau eliminate. Încercați crurile se vor remedia pe par- curați de încrederea șefilor. probleme la locul de muncă,
să analizați totul cu atenție cursul intervalului. Începeți noi Acest lucru vă poate aduce o pe care le veți rezolva în timp
ca să nu faceți greșeli colaborări sau alte activități di- avansare sau o mărire de util. Veți face unele călătorii
ireparabile. Aveți mai multe verse, care vă pot mări profi- salariu. În viața personală, în interes de serviciu, dar abia

O proiecte legate de familie, dar


nu toate sunt în favoarea
voastră.
turile. Trebuie să manifestați
prudență, dar și diplomație în
relațiile cu partenerii de afaceri.
trebuie să fiți mai atenți la
vecini sau la oamenii care
pretind că vă sunt prieteni.
așteptați să vă întoarceți
acasă. Familia are nevoie de
sprijinul vostru.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Sunteți destul de obosiți și nu Vă preocupă faptul că nu veți Urmează o perioadă favora- Gândiți pozitiv, iar optimis-
reușiți să finalizați tot ceea reuși să finalizați toate lu- bilă pentru voi, mai ales în mul vostru vă ajută să vă
ce v-ați propus atât la servi- crările de la serviciu în timp privința câștigurilor. Reușiți apropiați de persoane impor-
ciu, cât și acasă. Aveți nevoie util. Tocmai de aceea, vor fi mo- să vă achitați o mare parte tante pentru activitatea voas-

S de sprijinul colegilor pentru


finalizarea unui proiect im-
portant. O persoană apropi-
mente în care sprijinul cole-
gilor este foarte important.
Spre sfârșitul intervalului este
din datorii și să mai faceți și
niște economii. Cineva apro-
piat vă roagă să-i rezolvați o
tră. Este posibil să primiți o
ofertă de muncă pe care nu o
puteți refuza. Gândiți-vă bine

C
ată are nevoie de sprijinul posibil să primiți o invitație la problemă mai delicată. înainte de a face orice pas.
vostru. o petrecere de firmă.

O SĂGETĂTOR
Proiectele la care lucrați se
apropie de finalizare. Sunteți
CAPRICORN
Aveți o relație bună cu per-
soanele din jurul vostru, iar
VĂRSĂTOR
Urmează o perioadă aglome-
rată, cu multe probleme și, la
PEŞTI
S-ar putea să renunțați la
proiectele de anvergură și să

P destul de obosiți, iar câteva


zile de concediu ar fi bine-
venite. Relația cu partenerul
de cuplu este tensionată, iar
acest lucru vă face să vă re-
zolvați problemele mărunte, pe
care le-ați tot lăsat în urmă. La
un moment dat, simțiți că nu
le mai puteți face față. Lu-
crurile se vor regla pe parcurs
mergeți mai departe, fără să
complicați prea mult lucrurile.
Banii pe care-i aveți îi veți folosi
serviciu reușiți să vă încadrați și totul va reintra în normal. în alte scopuri. Nu vă grăbiți,
ca lucrurile să nu se complice, în timp cu ceea ce v-ați propus, Partenerul de cuplu vă cere totuși, să faceți cheltuieli mari
este nevoie de înțelegere, răb- iar realizările voastre vă pot sprijinul și ar fi de dorit să-i pentru că, foarte curând, va
dare și multă diplomație. aduce beneficii financiare. fiți alături. apărea o afacere bună.
31 mai - 6 iuNiE 2019 OPiNii - 11

Naiv, Trădător sau Erou?


C
el mai oribil gest, trădătorilor), își asumă ris- părerea lor, o părere deco- bunăstarea lor, a veniturilor
când vezi pe cineva cul de a fi descoperiți și dată, simplistă și nerațion- lor, respectarea legilor de
la necaz, indiferent trădează la vedere, tot ce ală, care cred că nu vor fi către toată lumea, iar legile
care au fost cauzele, este prind. În speță, politicienii, descoperiți niciodată, chiar sa nu fie valabile numai pen-
să desfaci o sticlă de șam- pentru o funcție de rang dacă își trădează țara și se- tru alții. Pentru mine Vic-
paniei și să te bucurii de înalt, apelează la fel de fel de menii prin metode specifice, timele devin ,,eroi", iar
răul celui căzut. Prin tertipuri, care mai de care învățate de mulți, înainte de trădătorii persoane execra-
acest gest, observi și car- mai hazlii și mincinoase. Unii 1989. bile, dezumanizate și fără
acterul acelui om, cu o dintre ei sunt atât de versați, Practici mascate, purtate simțuri umane.
minte nesăbuită, iar int- că plâng la comandă, râd la către cei trădați în așa fel Am răsfoit ,,Selecția Inver-
electul este de cea mai comandă, dar când ai picat în încât să pară a fi dictate de sării", tactici folosite în spe-
joasă speță în această
plasa lor, ești mâncat cu realitate și crezând că, dacă cial de unitățile de forță
cauză. Cineva spunea
înainte de această totul. ei sunt doar o verigă în lanțul începând din 1944, conti-
măreață bucurie a unui Mulți fiind persoane pu- trădării, nu vor fi descoperiți. nuând în 1989 și chiar în
individ, că este cea mai blice, încearcă, prin toate mi- Aceste trădări le preiau co- zilele noastre. ,,Ţine minte !!
nemernică acțiune efec- jloacele, să devină cât mai piii lor, dacă au copii, că unii Să știi să ții sub control oa-
tuată față de țara sa și se- cunoscuți publicului larg, ca nu au, dar au mașini, case menii inteligenți, trebuie pe această temă, însă mă
menii săi. Este fără nicio după aceea să poată mane- luate cu japca etc. obligatoriu să-i ții în sărăcie. opresc aici. A început și
echivalență și fără nicio vra și să poată trăda în con- Exemplele și numele lor, copilul de la țară să înțeleagă
îndoială, trădarea. tinuare fără rușine. Lumea îi care au început să-mi fie Promovează în cine sunt trădătorii, de ce se
Trădările au existat chiar cunoaște de pe vremea când lehamite numai atunci când funcții cheie numai desfac șampanii și de ce nu
și cu 2000 de ani în urmă, in- nu erau trădători și erau le pronunț, le văd în fiecare mediocrii și proștii mai avem nimic nici de spus,
clusiv pe vremea dacilor. Dar niște oameni normali, care zi. Acestea, împreună cu cei nici de ales. Las la cheremul
Ei își vor da viața să-ți conștiinței cititorului de a
acum există ură combinată nu ieșeau în față, nu mergeau de afară, sunt trădătorii me-
oriunde și cu oricine pentru leagului numit România. apere ideile și averile și te discerne cine sunt trădătorii
cu trădarea, în conducerea
a fi cunoscuți. De când se vor lauda tot timpul. Adică, României, a poporului ro-
comunităților, în justiție, în
comportau ca niște oameni Ei au fost și promovarea nonvalorilor în mân, cât și verigile din lanțul
mass media și în multe al-
normali, apărând domnia vor fi mereu detrimentul valorilor. Non- trădării, care se afișează zil-
tele. Acolo, există ființe bol-
legii. valorile le ții sub control per- nic în mersul spre nicăieri,
nave de lăcomie, care pentru Octavian Paler spunea de-
a ajunge pe scaunele mult Dar, dintr-o dată, ei devin manent, valorile sunt greu doar pentru a-și îndestula lă-
susținătorii și apărătorii spre trădători că ei au fost și de controlat. Despre ce în- comia.
visate sau câștigarea unor
statului paralel, care ați sunt la ordinea zilei, în toate seamnă caracter și politică Dumnezeu va judeca pe
funcții politice înalte, fac
văzut cât rău a făcut oame- sectoarele în care pâinea și românească în 2019, un toata lumea, acolo este și va
orice.
Calcă peste cadavre ca să nilor. Și atunci, toată lumea cuțitul este la dispoziția tânăr politician spunea în fi adevărata justiție! Doar cea
ajungă sus, la putere, sau își dă seama că ei și-au trădat celor tentați de lăcomie, jos- noiembrie 2018, pe când nu divină. Ce văd eu la aceasta
pentru a se menține în principiile pe care le apărau nicie și a lipsei de onoare. Ei era înregimentat în niciun oră în România că se întâm-
scaunul puterii. Puși pe o înainte cu cerbicie, dar și co- trădează fără pic de jenă și partid politic: cu cât ești mai plă în sfera politică, mă felicit
căpătuială rapidă, bani, case, munitatea din care fac parte. obraz tot ce-i omenesc în co- prost, mai imoral, mai lin- singur că nu sunt membru a
fabrici, abatoare etc. inclusiv Și asta doar pentru a-și po- munitatea din care fac parte. gușitor, mai grobian, mai unui partid politic, ca să văd
funcții politice înalte, și-au toli lăcomia de ființă josnică Și, pe deasupra, se și erijează ticălos, mai curvă și, obliga- atâta ură, impertinență,
trădat țara și poporul din și fără onoare. Cam așa sun- în diriguitorii democrației, toriu corupt, ai șansa să devii prostie și minciună, dar mai
care fac parte, fără a se gândi tem noi, în zilele noastre, cu care nu au vreo tangență, ,,POLITICIAN DE TOP"! ales trădare. Așa cum spunea
la repercusiuni, nelegiuiri. Ei plini de ură, trădători, infat- fiindcă pentru ei doar banul Aceste cuvinte au devenit re- tânărul politician că ,,poli-
sunt fără scrupule și fără uați contează, omenia nu are val- alitate acum la alegerile eu- tica este o curvă.
teama de a fi judecați, atât de Oameni care, dacă plecăm oare. roparlamentare spuse chiar "Oare o fi avut dreptate?
justiția noastră, cât și de pe un drum, nu știm unde Victimele trădătorilor câș- de către distinsul politician. El nu a avut, că a ales această
justiția divină pentru acțiu- mergem ca destinație și nici tigă definitiv respectul meu Aici suntem, eu personal am carieră! Noi vom vedea, de-
nile lor, dacă sunt de- nu știm un lucru elementar: și al oamenilor, în general. Eu votat cu acest politician, pen- pinde ce introducem în urnă
scoperite. Acțiunea trădării de a ne ține prietenii cât mai nu spun că victimele, unele tru curajul lui de a spune lu- și ce apare electronic!!!!???
este luată ca o acțiune obiș- aproape. Dar, pe lângă aceste dintre ele, nu au vina lor, dar crurilor pe nume. Aici ,,Nu există trădare mai mare
nuită în viața celor netreb- ființe trădătoare, pe față, să te bucuri de un om căzut, suntem! decât trădarea față de tine
nici. există o categorie de trădă- înseamnă să fii cretin să-l Asta este România. Mulți însuți "William Shakespeare.
De regulă, majoritatea tori în afaceri și politică. Ei mai lovești. Eu respect oa- nu știu ce au votat, nimeni
acestor oameni (că numai fac parte dintr-o altă cate- menii care luptă pentru nu a explicat nimic la nimeni. Al dumneavoastră același
oameni nu le poți spune gorie de ființe, care, după binele românilor, pentru Aș putea să scriu un roman Prof Ioan Romeo Mânzală
12 - REŢETE DE SEZON 31 mai - 6 iUNiE 2019

DulcEaţă DE TRaNDafIRI
sticloase și vor începe să lase
un suc rozaliu. Se freacă în INGREDIENTE
continuare cu zahăr până ce 10 flori de trandafiri,
acestea încep să se adune 1 kg zahăr tos, 750 ml
ghem. Între timp, se apă, 2 lămâi mari.
pregătește siropul din apă și
zahăr, dacă este posibil, într- cu sucul pe care şi l-au lăsat.
un vas de tuci. Siropul se va După câteva clocote, se
fierbe la foc mare, până când adaugă zeama de la a doua
începe să facă balonașe. lămâie şi se amestecă bine.
După această etapă, focul se Siropul mai trebuie să fiarbă
lasă mai mic și se așteaptă până este suficient de bine
până când începe să se lege. legat, pentru că, după adău-
Ca să aflăm acest lucru, garea petalelor, se va subția
facem un test cu o picătură puțin.
de sirop, care se va pune Se face din nou proba cu
Deliciu culinar, cu un trandafiri pentru dulceaţă depărta polenul sau orice ar într-o farfurie rece. picătura. Dacă nu se îm-
parfum și rafinament apar- sau trandafiri de mai. putea fi lipit de ele. Astfel Dacă acesta stă ca o bo- prăștie, focul va fi oprit, iar
te, dulceața de trandafiri curățate, petalele se pun biţă, fără să se împrăştie, dulceața este gata.
poate fi realizată din peta- Mod de preparare: într-un castron mai mare și atunci siropul s-a legat şi e
lele oricăror trandafiri. Dar Petalele de trandafir se se amestecă bine cu două lin- pregătit să primească Important!
sunt de preferat trandafirii așază într-o strecurătoare și guri de zahăr și sucul de la o petalele de trandafiri. Aces- În dulceaţă se amestecă
cu petale aromate, numiţi şi se cern bine, pentru a se în- lămâie. Astfel că vor deveni tea se pun în vas, împreună doar cu lingura de lemn.

TRaNDafIRaTă
INGREDIENTE
10 trandafiri de mărime medie (cât mai parfumați),
2 lămâi, 200 g zahăr, 2,5 l de apă.

Mod de preparare: ful și insectele care ar putea fi


Pentru prepararea tran- ascunse. În borcanul pentru
dafiratei este nevoie de un sucul de trandafiri se vor
borcan de minim 3 litri. Sucul așeza întâi petalele, apoi feli-
de la o lămâie se va stoarce, ile de lămâie, iar deasupra se
iar cealaltă se va tăia felii. Za- toarnă sucul de lămâie în care
hărul se amestecă bine cu a fost dizolvat zahărul și se
sucul stors de lămâie și cu amestecă bine.
circa 300 ml de apă. Astfel za- Deasupra se toarnă restul
hărul se va dizolva repede și de apă rece, iar borcanul se
nu este nevoie să mai ames- acoperă cu o farfurioară. Se
tecăm în borcanul mare. lasă așa câteva zile până ce
Petalele de trandafir, rupte sucul devine ușor acidulat,
una câte una, se vor clăti cu apoi se strecoară.
apă rece.
Astfel se îndepărtează pra- https://savoriurbane.com

SocaTa
Din florile de soc, ames-
tecate cu lămâie și zahăr, se INGREDIENTE
prepară o băutură parfu- 10-12 flori mari de soc (se pot adăuga mai multe,
mată, numită socată. Sigur, dacă dorim ca socata să fie mai concentrată), un kilo-
există o multitudine de gram de zahăr sau miere, 2-3 lămâi, 8 litri de apă rece,
metode pentru prepararea 8-10 boabe de orez sau 50 g drojdie, pentru a se grăbi
ei, iar noi vă oferim una din- fermentația, un borcan de 10 litri.
tre ele:
Mod de preparare: amar. Borcanul se acoperă şi să strecurăm sucul printr-o
Florile de soc vor fi cură- se lasă o zi. A doua zi punem sită deasă sau printr-o pânză
țate de musculițe sau alte in- zahărul și boabele de orez de tifon.
secte. Ele trebuie să fie bine sau drojdia, amestecăm bine, Socata se păstrează în sti-
înflorite și culese pe soare. acoperim borcanul și lăsăm cle închise ermetic. Înainte
Se vor rupe tulpinile, rămâ- la fermentat încă 3-4 zile. de deschidere, sticla nu tre-
nând doar florile. Lămâile se Borcanul nu se va închide buie agitată. Socata se
spălă cu apă caldă, pentru a complet. Compoziția trebuie servește rece și poate fi și
se îndepărta stratul ceros de amestecată de cel puțin două mai mult împrospătată cu
deasupra. Florile de soc se tăiate felii și stoarse bine de doar pulpa de la lămâi și fâșii ori pe zi. câteva frunze de mentă!
pun într-un borcan curat, la suc în apă. Pentru a nu da un de coajă galbenă. Partea albă Când apa devine gălbuie și
care se adaugă apa şi lămâile gust amar socatei, se va pune a cojii este cea care dă gust mirosul este plăcut, trebuie https://clickpentrufemei.ro
31 mai - 6 iUNiE 2019 jocUri - 13

S - D - U - STOIAN - ACATI - TRABUC - CE - ERE - J - SERA - ATAT - BU - ION - ITI - R - RAIA - LEAC - NC - DG - SS - UH - BURA - BATAIE
Dezlegarea integramei - MAR - VITAL - LAIC - DURE - E - RI - PI - UA - IOLA - FOCA - N - SAU - PAR - TA - FURT - ZARI - V - N - H - A - ALA - VITA - DRAGAN
din numărul trecut - OSII - NEANT - TUN - SA - H - PRO - AI - F - TU - FAURARI - ANIMAT - IDEI - CODREANU
14 - miCa PuBLiCiTaTe 31 mai - 6 iunie 2019

l Vând casă+anexe+grădină în l Vând apartament două camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe Şoimuş, strada Viilor, nr.279. Deva, Bejan, decomandat, cu ter- camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând urgent și ieftin casă în Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, mopan, mobilat, centrală electrică. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Sâncrai, 3 camere, dintre care două 0734.531.776. Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
mobilate, teracotă, două bucătării l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând casă în sat Pojoga
vechi, grajd, șură, fântână cu apă zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
potabilă, grădină de legume și pomi CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: dern, mobilat modern. Preț: 60.000 bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
0760.193.089, 0254.730.209. euro, telefon: 0725.452.888. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, l Vând apartament 3 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând casă, dependințe, teren
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, Tel. 0769.897.804.
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- fon: 0729.423.035.
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
0769.213.866. l Vând garsonieră în Deva, str. M
grădină 500 mp și anexe. Preț:
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, l Schimb apartament 2 camere,
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând urgent și ieftin casă în
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
0721.479.233. Simeria, trei camere, din care două
mobilate și cu teracotă, beci spațios, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
l Vând casă, 2 camere, hol, rat, renovată recent, totul nou. Tele- nător în Deva sau Simeria. Suport
bucătărie de vară, grajd plus atelier, două bucătării de vară vechi, grajd
mare, șură, găbănaș, fântână pota- fon: 0724.786.105, 0772.082.324. diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
curte, grădină, toate utilitățile,
bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, ÎNCHIRIeRI
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
telefon: 0725.452.888. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. l Ofer pentru închiriere aparta-
l Vând apartament 3 camere, fon: 0722.564.004.
Vând apartament 2 camere,
l ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând casă în Deva, P+1+M, la
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
euro, telefon: 0738.246.138., telefon: 0745.202.448. euro/lună, plus garanție. Telefon:
0769.213.866. l Persoană fizică, vând garson- 0745.202.448.
l Proprietar, vând apartament 3
l Vând apartament 3 camere, 2 ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, l Ofer pentru închiriere spaţiu
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, hală 100 mp, vad comercial, pentru
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul producţie, depozitare, acces auto bun.
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- Dispune de toate facilităţile posibile.
l Vând casă, dependințe, teren Pretabilă pentru amenajarea unui fon: 0737.702.160.
Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
10 ari, pomi fructiferi, apă birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1,
negociabil. Tel. 0735/837.114,
curentă,zonă bună, nepoluată, la 0732.456.730, 0746.209.471, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, 0722/634.552.
stradă. Casa are și beci, curte sepa- 0354.104.168.
rată pentru animale. Preț: 21.000 teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. l Ofer pentru închiriat casă în
Vând apartament 2 camere,
l Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
euro, tel. 0748.557.794.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Vând apartament 2 camere, garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, CT, termopan, ușă metalică, parțial Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
satul Sâncrai, formată din 3 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: 0733.345.459.
din care două tencuite, cu teracotă, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754.
grajd mare și șură, beci încăpător, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Ofer pentru închiriere unei
l Vând garsonieră Deva, bloc
două bucătării vechi și alte depend- Vând casă în roșu, 3 camere,
l
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, familii cu serviciu, apartament 2
ințe. Este bună pentru casă de va- teracotă, hol mare, cămară, beci zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 camere, zona piață, Deva, CT, ter-
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: încăpător, două bucătării de vară euro, telefon: 0725.452.888. mopan, mobilat și utilat complet.
0254.730.209, 0760.193.089. vechi, grajd, șură, alte utilități, curte Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului mare, grădină de zarzavat și de pomi mp, din cărămidă, pe fundație Telefon: 0725.452.888.
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită l Ofer de închiriat o cameră de
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0254.730.209, 0760.193.089. în piatră, 3 camere mari (4x4) și cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
muri termopan, gresie, faianţă, uşă loc pentru baie, sursă de apă pro- Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.
metalică, izolat pe interior 95%, par- l Vând apartament două camere
prie, grădină cu pomi fructiferi,
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, l Ofer pentru închiriere garaj,
gard din beton, anexe gospodărești,
Apartamentul este situat aproape de izolat exterior, renovat, mobilat și uti- în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 Deva, zona piață, pentru depozit sau
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: km. de Deva. Preț negociabil, tele- mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
euro fix. Telefon 0722 603 959. 0721.055.313. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. 0722.968.910.

TaLOn De anunŢ GRaTuiT PenTRu PeRSOane FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
31 mAi - 6 iunie 2019 miCA PuBLiCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Ford Escort Turnier, AF l Fac curățenie în case și aparta- l Domn din Brad, distins, 63 de
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- mente, doar în Deva. Preț avantajos, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- cent, valabil – martie 2020, cu multi- telefon: 0732.369.565. pentru prietenie – căsătorie.
mopan, mobilată și utilată modern. ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Caut femeie pentru menaj și Telefon: 0752.755.480.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. bună. Preț: 1250 euro, telefon:
0767.510.260.
curățenie, o zi pe săptămână. DIVERSE
Telefon: 0727.974.306. Telefon: 0756.847.708.
Vând pentru colecționari un pat din
l Închiriez spaţiu comercial în l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- l Pensionară, execut costume fier, vechi de 200 de ani, o toaletă cu
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic populare pentru copii. Tel.0753.128.090. oglindă, cam de 80 de ani și un și-
pretabil pentru bar, restaurant, proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț:
magazin alimentar. Preţ avantajos. MATRIMONIALE fonier cu două uși, un set de vase noi,
7500 euro, negociabil, telefon: din inox, fabricate în Elveția, fundul
Tel.: 0745.970.007. 0728.776.944. l Pensionar singur, 65/170/70,
vaselor are 9 straturi. Telefon:
cu apartament şi maşină, loial, 0724.451.762.
TERENURI l Vând pentru Dacia Super Nova familist, agreabil, cu bun simţ, comu-
l Vând fustă de piele, mărimea
următoarele piese second hand: aripi nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o
l Vând teren intravilan, în Bejan - 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, față, triple spate, alternator, electro- doamnă serioasă, de la ţară sau oraş.
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. negociabil. Telefon: 0725.483.189.
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: motor. Prețuri negociabile, telefon:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. 0769.473.088. l Doamnă singură, 49 de ani, fără l Vând zece lăzi pentru albine, pe
obligații, fără vicii, caut doamne/ 12 rame, zece rame fără ceară, 9
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu l Vând Citroen CT Diesel, 1400
domni pentru petrecerea timpului magazii superioare cu câte 10 rame,
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și fiecare, pâslă pentru pregătiri de
închidere centralizată, AC, funcțional, o relație de prietenie serioasă, pe ter-
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. geamuri electrice. Preț: 1800 euro, men lung. Exclus persoanele needu- 0760.193.089, 0254.730.209.
telefon: 0725.147.370. cate. Telefon:0762.034.459.
l Vând teren extravilan în Haţeg,
l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- l Vând sobă teracotă premon-
7200 mp din care 5000 mp livadă l Vând Skoda Fabia break, cu
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. lație de prietenie, bazată pe respect, tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. cu un domn de vârstă apropiată, fără este dotată cu racord la coşul de fum.
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
obligații. Prefer să dețină mașină. Rog Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
l Vând teren în Popești, 3600 mp, remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP
seriozitate: 0749.198.130.
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m valabil până în 2019. Preț negociabil, l Vând culegeri matematică
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: telefon: 0724.246.514. l Sunt singur, divorțat, fără obligații, (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
0738.246.138. situație materială OK, 51/178/70, agre- Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 abil, comunicativ, cu bun simț, doresc
l Vând teren intravilan, 550 mp, Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- uși, AF 2002, înmatriculat, stare să cunosc o doamnă într-o situație
matematică de Bătineţu, Algebră de
can).Telefon: 0732.139.547. foarte bună, direcție schimbată, con- asemănătoare și, sigur, împreună vom
Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- alunga singurătatea. Rog seriozitate!
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 de Nicolescu) şi culegeri fizică de
fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. Telefon: 0730.350.889.
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- Gugui, Hristev. Tel. 0726.344.495.
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- l Domn singur, catolic, fără vicii,
l Vând tractor U 650, remorcă l Vând, în Deva, mobilă living
ciabil, telefon: 0721.055.313. de vârsta a treia, doresc să cunosc o
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri Magnat, deosebită, gen bibliotecă cu
doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
l Vând teren intravilan, la șosea, noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și vitrine, colţar bej cu 2 lăzi de depozi-
care să fie alături de mine la bine și la
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- rău, să luptăm împreună împotriva tare şi 2 fotolii stofă maro închis. Stare
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru fon: 0727.636.444. singurătății. Rog seriozitate. Telefon: foarte bună. Preţ 3.000 lei. Tel.
fabrică sau depozite. Preț:12
l Vând VW Passat 2007, full, mer- 0254.211.731. 0726/426.011, 0747/092.960.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: l Domn de 64 de ani, 170/83,
l Cumpăr vederi vechi, cărţi
l Vând teren în localitatea 0742.074.855. doresc să cunosc o doamnă de vârstă
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, poştale, insigne, medalii, decoraţii,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. brevete, acţiuni vechi, monede,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: OFERTE DE SERVICIU Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. bancnote, eurocenţi, lire sterline,
0745.202.448. l Angajez cioban. Rel. la tel. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, timbre din China. Tel. 0724/576.218,
0760.603.165. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că 0254/213.819
l Vând 7 hectare de pădure, zona
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Societatea comercială ANDRIS există o femeie care să fie alături de l Vând goblenul ”Maica Domnu-
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- mine, cu bună înțelegere și la bine și la lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
Telefon: 0721.055.313. jază îngrijitoare. Cerințe minime greu, în schimbul proprietății. Rog seri- uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
obligatorii: studii medii și ozitate! Telefon: 0720.366.434. Telefon: 0725.483.189.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, cunoașterea limbii engleze. CV-ul se
l Domn discret, 40 de ani, doresc o l Vând urgent masă pliabilă, cu
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 va trimite la următoarea adresa
euro/mp, telefon: 0745.202.448. de e-mail: pandris@aktor.gr. relație discretă, cu o doamnă discretă, șase scaune și bicicletă semicursieră.
pentru a ieși din monotonie. Aștept la Prețuri convenabile, telefon:
AUTO l Pensionară, din Deva, doresc să
telefon: 0734.387.097. 0254.225.678, 0745.231.153.
ajut la curățenie pe o doamnă sau
l Vând Renault Simbol, benzină,
domn, de preferință la curățenie casă, l Tânără, simpatică, sinceră, se- l Vând fân de grădină, aproxima-
1,2, roșu, 4 uși, AF 2010, E.4, 1700 km,
ținută în garaj, nerulată iarna, unic curte, grădină, în Deva sau împre- rioasă doresc să cunosc un tânăr serios tiv două tone, preț convenabil, în satul
proprietar, Deva. Preț avantajos, tele- jurimi, două zile pe săptămână. Rog pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
fon: 0745.344.510. seriozitate. Telefon: 0771.139.136. tate! Telefon: 0744.818.223. 0760.193.089.
l Vând Nissan Micra, AF 2000 l Caut femeie pentru a îngriji o
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 persoană vârstnică (bolnavă), în Deva, 22 Decembrie, 37A •
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, Deva. Informații la telefon: Tel. 0726 871 728
telefon:0723.357.090. 0723.056.710.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualItate 31 MaI - 6 IunIe 2019

Intotero vrea din Ziua Copilului sărbătorită


şi la Simeria
nou „ministră”!
D
evenită celebră în
lumea mondenă,
după țopăiala pe
mese și scaune de la
Geoagiu Băi cu fostul
președinte al PSD, Mircea
Geonă, Natalia Intotero a
avut, ulterior, o ascensi-
une frumoasă în politica

P
românească, obținând, cu rimăria Oraşului made, ţesut, olărit, face
ajutorul mentorului său Simeria, Consiliul painting, concursuri de bici-
politic, Laurențiu Nistor, Local Simeria, Cen- clete, trotinete şi desene pe
două mandate în Parla- trul Cultural şi de Creaţie asfalt.
mentul României. al Oraşului Simeria şi De la ora 18, în Parcul
Frumos lucru am spune, Clubul Sportiv CFR Sime- Tineretului va avea loc un
atunci când un localnic de-al ria organizează o serie de spectacol susţinut de Clubul
nostru face performantă și, manifestări dedicate Zilei SMART, iar de la ora 19,30
mai ales, când speranțele oa- de 1 Iunie. Teatrul Dramatic "I.D. Sîrbu"
menilor locului se leagă de o În cursul dimineţii de din Petroşani va prezenta
asemenea persoană. Ajunsă și sâmbătă, 1 iunie, de la ora piesa de teatru "Vrăjitorul
„ministră”, cum îi place să o 10, în centrul oraşului, vor din Oz". Seara se va încheia
prezinte un apropiat din par- avea loc demonstraţii spor- cu o discotecă a copiilor.
tid care, dacă nu erau fa- tive, ateliere de desen, hand- (Foto: arhivă)
cultățile private rămânea la
stadiul de „erou” al mediului
muncitoresc, a fost propusă
pentru Parlamentul Euro- Aceasta este ierarhia scaunelor?
pean. Surpriză! De la dans din buric pe scaune,
Un vot anti-PSD în țară și o la fotoliul de ministru?!
umilință totală în Diasporă! Sursa foto: comisarul.ro
Oare, ca fost ministru al Ro-
mânilor de Pretutindeni, nu funcție. Mă întreb ca un om ca unii să fie șomeri, să nu aibă
are deloc conștiința apăsată că principial, ce va spune Pre- ce mânca și alții cu tolba plină
zeci de mii de români au fost ședintele, întrucât brădeanca de la bugetul statului? Tatăl
umiliți la cozi infernale. Toți Intotero ascunde multe. dumneavoastră are și pensie
arată spre bunicul Meleșcanu, În urmă cu ceva timp, pen- și un salariu frumos. Cum se
că vezi Doamne, el este vino- siunea familiei a fost închisă împacă spiritul democratic al
vatul de serviciu și acum și la pentru evaziune fiscală. Tine- partidului cu realitatea? Halal
alegerile trecute! Nimic mai re din zona Brad au fost che- democrație!
trist și mai dureros întrucât, mate la audieri în Italia, unde Mă întreb dacă Primul
toate știrile în media aservită socrul său a fost reținut pen- Ministru știe de toate aceste
PSD o prezentau ca o mare tru trafic de carne vie. Mai lucruri? Oare Președintele
speranță pentru rezolvarea mult decât atât, în zona Brad României - căruia începe să-
multor probleme a semenilor sunt angajați la stat, pe multe i mai pese de români – își va
noștri risipiți în lume pentru zeci de milioane de lei, vechi și da acceptul pentru o aseme-
un trai mai bun sau pur și sim- actuali membri marcanți ai nea renominalizare în funcția
plu pentru o bucată de pâine ! PSD – cazul cel mai evident de “Ministră” a Românilor de
Dar să revenim la actuali- fiind al tatălui unei bune pri- Pretutindeni, așa cum o pre-
tate. Rămasă pe dinafară din etene de a lui Nati, Costică zintă câteodată, cu mare bu- ANUNŢ
funcția de ministru al Româ- Macrodin, fost viceprimar la curie în suflet, Laurențiu
nilor de Pretutindeni, noua Bucureșci, la o unitate me- Nistor ! SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,
echipă a PSD o readuce în dicală din Brad. Doamnă con- Vom trăi și vom vedea! nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă începerea
prim plan pentru această silier județean, cum vi se pare Cornel Poenar activității de producție în cadrul proiectului cu denu-
mirea “Înfiinţare fabrică de brichete din rumeguş”
depus la Asociaţia Intercomunitară ŢARA ZARANDULUI
LEADER GAL şi începerea procedurii de achiziţie utilaje.
Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORteS FORtUNA ADjUvAt!