Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 JUSTIŢIE PAg. 4 ADMINISTRAŢIE PAg.

16 TIMP LIBER
Poliţiştii atrag atenţia Preşedintele Consiliului Muzeul din Deva este
asupra pericolului creat Judeţean Hunedoara, gazda unei impresionante
de infractori. Înşelăciunea Mircea Bobora, a dezminţit expoziţii de fotografie
„Maşina de cusut” revine, informaţiile apărute în etnografică. Pe simeze
iar un bărbat a pierdut spaţiul public potrivit sunt expuse zeci de fo-
7.000 de euro din cărora ar urma să tografii-document.
această cauză. demisioneze din funcţie.

Fondat de Cornel POENAR

Hristos a Înviat!
Sărbători fericite,
pline de lumină,
celor ce
sărbătoresc
Paştele
catolic!

Anul XIII • Nr. 557 • Apare 30 martie - 5 aprilie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Simeria intră puternic pe DUMINICA FLORIILOR

piaţa muncii: Bosch deschide


o fabrică în oraş

Sărbătoare cu o mare încărcătură emoțională,


Duminica Floriilor ne reamintește de intrarea
triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Toto-
dată, sărbătoarea îi pregăteşte pe credincioşii
ortodocşi pentru bucuria pe care o aduce biru-
inţa lui Hristos asupra morţii, din duminica ur-
mătoare, cea a Învierii. Tot de Florii sunt
celebrați toți credincioșii cu nume de floare.
/p.8-9

/p.3

Anunţuri
de mare
şi mică
publicitate
în ziare
locale
şi centrale
Deva, 22 Decembrie,
37A • Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro
2 - aCtUalitate 30 martie - 5 aPrilie 2018

Pagubă de 7.000 de Droguri blocate de poliţişti


şi procurori, la Deva
euro prin metoda
„maşina de cusut”
n Atenţie la „ofertele” extrem de avantajoase de cumpărare a unor maşini
de cusut! Poliţiştii deveni sunt pe urmele unor indivizi care au obţinut
7.000 de euro printr-o înşelăciune bazată pe acest mod de operare.
Deva – Un bărbat din
judeţul Timiş a depus o recla-
maţie la Poliţia Deva în care
explică faptul că a fost înşelat
cu 7.000 de euro de mai multe
persoane prin metoda
„maşina de cusut”. Acestea i-
au spus păgubitului că va
primi 60.000 de euro dacă va
avea documentele prin care să
ateste unui colecţionar că
maşina de cusut pe care o
avea în casă este una originală.
Neinspirat şi credul, băr-
batul a plătit 7.000 de euro

P
unei persoane pe care nu o rocurorii DIICOT pungi autosigilante. Pentru a
cunoaştea, dar care ar fi urmat Vrancea au dispus nu fi descoperite la vamă,
să îi elibereze „acte” pentru reţinerea, pentru o peste pachete s-a aplicat un
mașina de cusut. Timişeanului perioadă de 24 de ore, a strat de materie vâscoasă, cel
i s-a promis că pe 22 martie prejudiciului. Cum în cele mai multe două persoane bănuite de mai probabil vaselină.
urma să se încheie tranzacția cazuri acest act (sau „pere- săvârşirea infracţiunilor
vânzării mașinii de cusut, con- Mecanismul înşelătoriei chea” maşinii) lipseşte, „colec- de trafic şi consum illicit Acoperite cu vaselină
tra sumei de 60.000 de euro. „maşina de cusut” ţionarul” îl pune pe vânzător în de droguri de risc şi mare
risc şi introducere în ţară Inculpaţii au decis să in-
legătură cu un alt individ (în
În spaţiul public sunt pro- de droguri de risc. troducă drogurile în ţară prin
Colecţionarul a dispărut realitate un complice al său),
intermediul unei firme de
movate (prin mica publicitate
care pentru o sumă impor-
Aşa-zisul colecţionar nu a sau chiar prin afişaj stradal) Deva – Un colet în care se curierat rapid, disimulând
tantă (de regulă în euro) îi
mai răspuns, însă, la telefon anunţuri prin care se afirmă afla o cantitate de aproxima- cantitatea de cannabis într-
oferă actul de autenticitate
pentru a perfecta „tranzacţia”, că un aşa-zis colecţionar (de tiv 5 kg cannabis a fost ridi- o cutie de carton având-ul ca
(sau „perechea” maşinii).
motiv pentru care partea vătă- regulă german) va oferi între cat de oamenii legii, în seara expeditor pe inculpatul Ion
După ce vânzătorul plă-
mată s-a adresat poliţiştilor, 50.000 şi 60.000 de euro pen- zilei de 22 martie, de la o Cătălin.
teşte pentru acel act (sau pen-
solicitând efectuarea de tru maşini de cusut (mărci firmă de curierat din mu- Ulterior, inculpaţii Ion
tru „perechea” maşinii de
cercetări, sub aspectul comi- germane vechi). nicipiul Deva. Cătălin şi Popa Sergiu Paul
cusut), „colecţionarul” nu mai
terii infracţiunii de înşelăci- În momentul în care cei in- Povestea coletului începe împreună cu o persoană de
răspunde la telefon.
une. teresaţi să vândă o astfel de în anul 2017, iar protago- sex feminin s-au deplasat din
Polițiștii le recomandă
În acest caz, poliţiştii maşină îl contactează, acesta niştii sunt doi tineri din Spania către România, cu ace-
cetăţenilor să fie extrem de
Biroului de Investigaţii Crimi- afirmă că va oferi suma Vrancea. „La începutul lunii laşi autoturism cu care ple-
precauţi în legătură astfel de
nale Deva au întocmit dosar promisă doar dacă maşina martie 2018 inculpaţii Ion caseră iniţial, fiind opriţi şi
„oferte” extrem de avanta-
penal şi efectuează cercetări, are un document de autentic- Cătălin şi Popa Sergiu Paul depistaţi pe raza comunei
joase, care, în realitate, ascund
în vederea identificării au- itate (sau are o „pereche” din împreună cu o altă persoană Boloteşti, judeţul Vrancea.
intenţii de natură infracţio-
torului faptei şi a recuperării aceeaşi serie). de sex feminin, s-au deplasat Asupra inculpatului Popa
nală.
în Spania via Germania, Sergiu Paul şi a persoanei de
ajungând în oraşul Roqueta sex feminin a fost descoperit
del Mar în data de 06 martie un grinder metalic care
2018, toţi trei cazându-se conţinea o cantitate de aprox-
într-un apartament de hotel imativ un gram de cannabis
rezervat anterior de către in- pe care aceştia l-au consumat
culpatul Ion Cătălin. Scopul după trecerea punctului de
celor doi inculpaţi era de a se frontieră Nădlac, astfel încât
aproviziona cu cantităţi mari la momentul depistării în
de cannabis pe care să-l in- trafic din interiorul autotur-
troducă în ţară, după care să- ismului emana un puternic
l vândă în scopul obţinerii de miros de cannabis.
profit”, a informat DIICOT Tribunalul Vrancea a dis-
Vrancea. pus arestarea preventivă a in-
Cele trei persoane au stat culpaţilor pentru o perioadă
în Spania până în data de 20 de 30 de zile.
martie 2018, timp în care in- Acţiunea a fost efectuată
culpaţii Ion Cătălin şi Popa cu sprijinul structurilor de
Sergiu Paul au achiziţionat o combatere a criminalităţii or-
cantitate de aproximativ 5 ganizate din Galaţi, Bucureşti,
kilograme de cannabis con- Brăila, Hunedoara şi Braşov
tra sumei de 6.000 de euro, şi cu poliţişti de la Inspec-
cannabis-ul cumpărat am- toratul de Poliţie Judeţean
balându-l în opt pachete şi Vrancea.
30 martie - 5 aprilie 2018 aCtUalitate - 3

Oraşul Simeria a dat lovitura


cu cei de la BOSCH
nBSH Hausgeräte GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, va construi, pe raza oraşului Simeria, o fabrică de
maşini de spălat rufe.
Simeria – Oraşul Simeria
poate deveni un pol de dez-
voltare al judeţului Hune-
doara în urma deciziei luate
de oficialii companiei ger-
mane Bosch, prin care o fab-
rică de maşini de spălat va fi
construită pe raza localităţii,
în urma unei investiţii de
aproximativ 110 milioane de
euro. Producţia noii fabrici va
fi, începând din anul 2022, de
peste un milion de maşini de
spălat pe an.
„BSH Hausgeräte GmbH
îşi continuă cursul de
creştere în Europa şi va in-
vesti aproximativ 110 mil-
ioane de euro într-o nouă
locaţie în România în urmă- Comunicatul de presă remis opiniei publice a constituit
torii ani. Producătorul de ieri, la Primăria Simeria, tema unui conferințe de presă, în
aparatură electrocasnică a care primarul orașului Simeria, Emil Rișteiu și-a exprimat
achiziţionat un teren de 40 bucuria de a avea în zonă o firmă de prestigiu precum
de hectare pentru constru- Bosch.
irea unei fabrici de maşini de Prezența investitorului german în zonă a fost posibilă,
spălat. Părţile contractante milion de maşini de spălat uz casnic adaptate nevoilor
pentru piaţa europeană. consumatorilor şi de a face în primul rând, datorită receptivității deosebite a admin-
au convenit să păstreze con- istrației locale. Aceasta a făcut tot posibilului ca să se
fidenţialitatea cu privire la Noua locaţie va fi în viitor, viaţa de zi cu zi mai uşoară
după cele din Germania, pentru oameni. Pentru obțină, în cel mai scurt timp, toate autorizațiile și avizele
preţul de cumpărare. Con- necesare pentru demararea investiției.
strucţia unei hale de pro- Spania şi Polonia, cea de-a aceasta avem nevoie de si-
patra fabrică de maşini de turi de producţie şi de centre Dincolo de cele 700 de noi locuri de muncă care se vor
ducţie, precum şi a unui crea în zonă, orașul Simeria va beneficia de o creștere sub-
centru logistic şi a clădirilor spălat din Europa. logistice de primă clasă”, a
„În ultimele luni am căutat adăugat Voicilă. stanțială a veniturilor la buget, de circa 2,5-3 milioane de
administrative trebuie să lei.
înceapă pe proprietate încă intens o locaţie potrivită. Pro- Filiala română BSH a fost
prietatea din Simeria ne oferă înfiinţată în 1999 şi comer- Resursele financiare care vor veni în plus la bugetul
din acest an”, se arată într-un local, vor fi folosite, potrivit edilului Simeriei, pentru dez-
comunicat al companiei. condiţii ideale pentru pro- cializează aparate electrocas-
ducerea maşinilor de spălat nice sub mărcile Bosch, Neff voltarea cadrului educațional, la reabilitarea și modern-
Investitorul intenţionează izarea orașului.
să înceapă producţia de moderne, precum şi logistica şi Zelmer în România. Gama
maşini de spălat în anul necesară”, a declarat Mihai de produse include frigidere,
2020. După construirea unor Voicila, directorul general al maşini de gătit, maşini de este unul dintre cei mai im- jaţi. BSH produce în aproxi-
noi facilităţi de producţie, filialei BSH din România. spălat, uscătoare, maşini de portanţi producători de mativ 40 de fabrici şi este
fabrica va avea - începând cu „Vom crea peste 700 de spălat vase, aspiratoare, aparate electrocasnice din reprezentată de peste 80 de
2022 - o capacitate de pro- locuri de muncă acolo, în ur- roboţi de bucătărie, maşini de lume cu vânzări de aproxima- companii din aproximativ 50
ducţie anuală de peste un mătorii ani. Scopul nostru cafea. tiv 13,8 miliarde de euro în de ţări. BSH este o companie
este de a produce aparate de BSH Hausgeräte GmbH 2017 şi peste 61.800 de anga- a Grupului Bosch.

Optimism şi pesimism pentru autostrada Lugoj-Deva


Deva – Compania Naţio- acelaşi antreprenor care a dus în proiect un nou nod ru-
nală de Administrare a Infra- făcut şi cei 8,7 kilometri. În tier, la Holdea.
structurii Rutiere (CNAIR) total vorbim, pe acest seg- De aici au apărut şi
şi-a propus ca în acest an să ment, de 22,5 km”, a declarat neînţelegerile între cele
finalizeze 60 de kilometri de Ştefan Ioniţă, şeful CNAIR. două părţi, cei de la Com-
autostradă, printre care şi Probleme sunt însă la lotul panie nedorind să re-
lotul 4 din Lugoj – Deva. 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, cunoască aceste lucrări
Şeful CNAIR, Ştefan Ioniţă din cauza neînţelegerilor din- suplimentare, chiar dacă în
vorbeşte despre mai multe tre constructor şi beneficiar. proiectul iniţial nu au existat,
loturi din autostrada Transil- În urma revizuirii studiului constructorul efectuându-le
vania, dar şi despre lotul 4 de mediu, pe traseu a fost in- ulterior. Acest lot era anunţat
din A1 Lugoj – Deva. trodus un nou ecoduct, ca fiind finalizat în acest an.
„Urmează să finalizăm şi acesta fiind deja şi realizat. Cu toate aceste sincope, lotul
să recepţionăm un pod peste De asemenea, pentru că cei 3 este cel mai avansat, cu un
Someş, în luna iunie, care va de la CNAIR nu sunt capabili progres de 79,74 %, urmat
pune în evidenţă cei 8,7 km Tot anul acesta se va realiza care 24 de kilometri pot fi să rezolve problemele de pe de lotul 4, cu 71,79%. Lotul 2
recepţionaţi în 2017 pe recepţia la sectoarele Sebeş- deserviţi circulaţiei. Alt sec- lotul 2, pentru a viabiliza apare cu un progres de
tronsonul Gilău-Nădăşelu, Turda, loturile 3, 4 – este tor pe care mizăm este lotul 3 şi a oferi un mod de 95,80%, fără porţiunea cu
pe Autostrada Transilvania. vorba de 28,5 kilometri, din Lugoj-Deva 4. Aici lucrează acces pe acesta, a fost intro- tuneluri.
4 - aCtUalItate 30 MartIe - 5 aprIlIe 2018

Incertitudini la De ce atâta suferinţă?


Dumnezeu îmi dă mie bani blestemați, Dumnezeu

Consiliul Judeţean
atâtea suferinţe? Preotul îi îngăduie să-i pierzi sau să ți se
răspunse tot printr-o între- fure, pentru că întâi tu ai furat
bare:– Dumneata te uiţi numai Ziua Lui – Sfânta Duminică. Sau
la suferinţele pe care le îi pierzi pe la doctori și pe

Hunedoara: rămâne
primeşti, dar te uiţi oare şi la medicamente. Și toți cei care
păcatele pe care le săvârşeşti? câștigă bani de pe urma ne-
Sau oare dumneata eşti fără de dreptăților, mințind și înșelând,
păcat? asuprind și calomniind săraci,

Mircea Bobora?
– Cum să fiu fără de păcat, orfani, văduve, lipsiți, nevoiași,
părinte, că L-aş mânia pe Dum- bolnavi – mănâncă o pâine
nezeu; am şi eu, ca orice om, murdară. Acești nedreptățiți
păcatele mele. strigă răzbunare, fiindcă li s-a
– Bine zici, spuse preotul şi furat dreptul lor câștigat prin
n Starea de sănătate a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara luând o haină prăfuită din muncă cinstită, cu sudoare, de
pare să fie la originea zvonurilor că acesta ar intenţiona să renunţe la cuier, cu care fusese la un drum banii lor folosindu-se tot bo-
lung, îl invită pe omul nostru în gații, asupritorii, ei cumpă-
conducerea instituţiei. curtea casei. Părintele întinse rându-și a doua vilă, a treia
haina pe o frânghie, luă un băţ mașină, lipsind pe sărac de
şi începu să bată în ea cu pu- pâinea de pe masă.
tere. Un praf gros se ivi de în- Câte lacrimi am strânge,
dată şi el zise:– Vezi, omule, dacă am stoarce toate casele și
acesta este păcatul pe care-l mașinile de lux ale bagaților? Și
avem în haina sufletului nostru chiar de nu-i blesteamă nimeni
şi întocmai ca şi acest praf, pă- pe acești asupritori, blestemul
catul nu va ieşi, dacă sufletul nu dumnezeiesc tot îi ajunge, căci
va fi lovit cu băţul suferinţelor. se îmbolnăvesc ei sau copiii lor,
Înţelegi acum de ce Dumnezeu pierzând acești bani îndoit pe
ne trimite suferinţe? la doctori, sau le mor vitele, sau
– Mare adevăr m-ai învăţat pământul nu-și mai dă rodul ca
părinte; Mai bine să-mi dea altă dată… Căci nedreptatea
Dumnezeu multe suferinţe şi este păcat strigător la cer!!!
să am sufletul curat, decât fără Dacă dintr-un lucru rău
suferinţe şi să-mi ajungă sufle- primești un câștig, socotește că
tul întinat şi să merg în iad. acest beneficiu este un zălog al
Slavă Ţie Doamne, zise omul nenorocirii. Toate aceste lu-
necăjit, căci adevărate sunt cu- cruri citeam în ,,puterea sufle-
vintele: ,,Mari şi minunate sunt tului şi nu credeam că într-o
lucrurile Tale, Doamne!”. Banii ţară ca a noastră voi trăi
câștigați din înșelăciuni şi ne- asemenea întâmplări care se
dreptăți sunt bani aseamănă cu spusele din pilde.
BLESTEMAȚI. ”Banii câștigați Tot ce este acum în România pe
Deva – Mai multe zvonuri trecut. În consecință, în șe- Mircea Bobora a venit la prin minciuni, nedreptăți și vi- toate posturile de radio şi tele-
au alimentat, săptămâna dința ordinară de vineri, 30 conducerea CJ Hunedoara pe cleșug atrag blestemul dum- viziune cu excepția a 2-3 pos-
aceasta, o posibilă informaţie martie, a Consiliului Jude- 19 decembrie 2016, după ce nezeiesc asupra celor ce se fac turi nu îmi vine să cred că la noi
potrivit căreia preşedintele țean Hunedoara, Mircea Bo- fostul preşedinte, Laurenţiu partași de ei. Avocații și alţii, în ultimii 10 ani s-a întâmplat
Consiliului Judeţean (CJ) bora nu își va anunța demisia Nistor, a fost ales deputat în care sunt părtinitori și mint cu aşa ceva. Parcă trăiesc un film
Hunedoara, Mircea Bobora, din funcția de președinte, așa Parlamentul României. scopul de a câștiga procese pe american cu mafie şi spionaj.
ar intenţiona să renunţe la cum se specula în spațiul *** nedrept – mănâncă o pâine Îmi pare rău că în loc să recu-
şefia instituţiei administra- public”, se arată în comuni- Mircea Bobora este mem- murdară.Doctorii care fac pereze banii furaţi din visteria
tive. Unele publicaţii au mers catul CJ Hunedoara. bru al PSD (fost PDSR) din avorturi (sau orice altă muncă statului, să fie condamnaţi
mai departe şi a anunţat „pe Instituţia precizează că o anul 1992. El a declarat, la necinstită), care iau bani pe corupţii, unii oameni din frun-
surse” că succesorul lui demisie la vârf nu se poate învestire, că în perioada operații mai mult decât trebuie tea statului au fost preocupăti
Mircea Bobora ar putea fi ac- face fără ca înainte să aibă 1997- mai 2016 nu s-a putut – mănâncă o pâine murdară. de altele. M-am scârbit de tot ce
tualul vicepreşedinte al CJ loc o analiză la nivelul orga- implica activ în politică Patronii care nu-și plătesc an- văd şi aud, multe încălcând
Hunedoara, Daniel An- nizaţiei politice din care face deoarece calitatea de direc- gajații, sau nu le acordă drep- legile, constituţia ţării. Nu mai
dronache. Ambii sunt mem- parte persoana în cauză, tor al unei companii multi- turile ce li se cuvin, oprind avem minimul de bun simţ, de
bri ai Partidului Social ceea ce este şi firesc dacă e să naţionale nu i-ar fi permis banii pentru ei – mănâncă o cultură, educaţie, civilizaţie, di-
Democrat, filiala judeţeană ne aducem aminte că postul acest lucru. pâine murdară. Aceia care au alog spre o societate normală.
Hunedoara. de preşedinte al CJ Hune- Noul preşedinte al CJ fost ajutați în vreun fel și li s-au Adevărul românilor trebuie
Consiliul Judeţean a dez- doara este unul ales prin Hunedoara s-a născut la data prestat servicii dar fără să-și văzut şi de alţii. Vă rog nu vă
minţit, zilele trecute, infor- votul consilierilor judeţeni şi de 2 februarie 1951, în plătească muncitorii – faceți că nu vedeţi adevărul, că
maţia şi a precizat, printr-un nu prin vot, aşa cum a fost Hunedoara. Este absolvent al mănâncă o pâine murdară. Cei Dumnezeu va pedepsi pe
comunicat oficial, că preşed- până la alegerile din anul Facultăţii de Mine din care fac bani din afaceri necu- fiecare. Nu ne rămâne decat sa
intele instituţiei este plecat 2016. Petroşani, în anul 1977. Din rate, vânzând la un preț dublu, ne rugam,sa credem si sa ne
în concediu de odihnă pen- „De altfel, o eventuală re- anul 1981 a lucrat la fosta câștigând bani din camătă – schimbam noi pe noi.Trebuie
tru a-şi rezolva o problemă tragere a lui Mircea Bobora fabrică de ciment din locali- mănâncă o pâine murdară. Cei întoarsă fata spre acest popor
de sănătate. din funcția de președinte al tatea Chişcădaga, de lângă care împrumută și iau cu şi nu spatele sau să ascultam
„Președintele Consiliului Consiliului Județean Hune- Deva, unde a îndeplinit, pe dobândă – mănâncă o pâine de poruncile altora. Un om fără
Județean Hunedoara, Mircea doara va fi discutată la vârful rând, funcţiile de şef de murdară. Cei care vând lucruri, logică nu are o direcţie, o ţară
Bobora, se confruntă cu o Organizației Județene a Par- secţie, director tehnic şi apoi haine sau mâncare stricată la fără conducători, nu poate să
problemă mai serioasă de tidului Social-Democrat și va director general, după prelu- preț de marfă bună, punând se îndrepte decât spre rău. Am
sănătate, lucru ce l-a deter- fi supusă analizei Biroului area întreprinderii de către o apă în vin sau în lapte, scris acest articol cu gândul la
minat să-și întrerupă activi- Politic al formațiunii politice companie multinaţională. amestecând mere mici printre sărbătorile care bat la uşă, să
tatea curentă și să-și ia al cărui membru este Mircea În luna iunie 2016 a fost mere mari și luând același preț fim măcar acum mai buni,
câteva zile din concediul de Bobora”, se arată în comuni- ales vicepreşedinte al CJ – mănâncă o pâine murdară. înţelepţi şi să gândim pozitiv.
odihnă rămas restant de anul catul CJ Hunedoara. Hunedoara. Banii câștigați din duminici și
sărbători, nu sunt buni, sunt Prof. Ioan Romeo Mânzală
30 MartIe - 5 aprILIe 2018 aCtUaLItate - 5

Iresponsabilitate: un ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

angajat al Minei Lupeni


Redeschiderea Incintei I de pe
Cetate

foloseşte telefonul
Deva - Primăria Deva lucrează la redeschiderea Inc-
intei I din Cetatea Deva, fapt care va da o nouă valoare
monumentului emblematic al Devei. În acest context, pri-
marul Florin Oancea şi-a manifestat speranţa că, până la

mobil în subteran
sfârșitul anului, Incinta I va intra în circuitul turistic.
După amenajările necesare, aici vor putea fi organizate
evenimente culturale și sociale. Pe de altă parte, admin-
istraţia locală este pe punctul de depune un proiect în
n Telefonul mobil folosit într-un mediu cu praf de cărbune şi concen- valoare de 5 milioane de euro pentru reabilitarea Incintei
traţie de gaz metan poate duce la o catastrofă, deoarece din cauza scân- I. Fondurile vor putea fi accesate după redeschiderea
teilor electrice amestecul poate exploda. aAxei 5 a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Colaborare între poliţii


Deva - Poliţia Locală Deva va desfăşura acţiuni co-
mune cu poliţiştii şi jandarmii la diverse acţiuni publice
sau în traficul rutier. Consiliul Local Deva a aprobat un
protocol prin care poliţiştii locali vor trebui să conlucreze
cu alte structuri ale Poliţiei şi Jandarmeriei. Scopul aces-
tor echipe mixte este creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor. Conform protocoalelor aprobate de con-
silierii locali, poliţiştii locali din Deva vor fi prezenţi,
printre altele, la acţiunile de linişte şi ordine publică din
zona şcolilor, la mitinguri şi activităţi cultural-artistice
desfăşurate în aer liber. Tot ei vor ajuta la identificarea
şi prinderea infractorilor şi la dirijarea circulaţiei acolo
unde este cazul.

Termen pentru impozite


Deva - Devenii mai au
la dispoziţie câteva zile
pentru a-şi achita im-
pozitele pentru acest an,
cu bonificaţia de 5 la sută.
Pentru că data de 31 mar-
tie cade într-o zi de sâm-
bătă, Primăria Deva a
Lupeni - Un gest de o ires- angajat al exploatării miniere alte dispozitive cu risc de ex- prelungit termenul sca-
ponsabilitate incredibilă s-a pe profilul său de Facebook. plozie într-un mediu cu praf dent pentru plata im-
produs zilele trecute la Mina A fost o sesizare venită din de cărbune şi gaz metan. pozitelor şi taxelor locale
Lupeni, din Valea Jiului, acolo partea ITM, iar acum se an- „În ultima perioadă, numă- aferente semestrului I al
unde un angajat al ex- chetează acest lucru. (...) Este rul acestor verificări a crescut, anului până luni, 2 aprilie 2018, inclusiv. După această
ploatării nu a găsit altceva foarte grav, pentru că tele- atât în ceea ce priveşte dată, se va percepe o majorare de 1 la sută din cuantumul
mai bun de făcut decât să fonul nu este un dispozitiv rechizitele de fumat, cât şi con- obligaţiilor fiscale neachitate la termen, pentru fiecare
folosească telefonul mobil în antigrizutos (un echipament troalele pentru un eventualul lună de întârziere. Pentru a evita aglomeraţia de la
subteran pentru câteva fo- prevăzut cu dispozitive spe- consum de alcool. Conform ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Deva, con-
tografii. ciale de protecţie care permit Contractului Colectiv de Mun- tribuabilii îşi pot achita dările locale şi online, pe portalul
Este o greşeală majoră pe folosirea unui aparat în că al Complexului Energetic ghiseul.ro.
care acest om a făcut-o, poate minele de cărbune unde este Hunedoara, acestea sunt aba-
din neştiinţă, deoarece intro- prezent şi gazul metan - n.r.). teri disciplinare care pot fi
ducerea în subteran a tele- Este o abatere disciplinară, sancţionate şi cu desfacerea A plătit cu cardul altuia
foanelor mobile este la fel de care poate fi sancţionată cu contractului individual de Haţeg - Un hunedorean a fost condamnat la un an şi
periculoasă ca şi brichetele desfacerea contractului indi- muncă. (...) Sperăm ca astfel de 11 luni de închisoare de Tribunalul Hunedoara pentru că
sau ţigările, din cauza riscu- vidual de muncă, pentru că lucruri să fie evitate la timp, a făcut cumpărături de peste 1.200 de lei cu un card ban-
lui de explozie care ar putea prezenţa gazului metan pentru a nu crea alte fapte care car ce nu-i aparţinea. Din datele anchetatorilor, în noiem-
să apară în frontul de lucru la poate declanşa oricând o ex- pot genera accidente colective brie 2016, bărbatul a găsit în centrul oraşului Haţeg, un
momentul utilizării acestui plozie ce poate duce la de muncă”, a arătat Câmpean. card bancar tip contactless, pe care l-a folosit pentru
echipament. pierderea de vieţi omeneşti cumpărături succesive. Ulterior, bărbatul a fost trimis în
În acest caz, la Mina Lu- în zona respectivă”, a declarat Explozia de la Uricani, judecată pentru însuşire a bunului găsit, efectuare de
peni a început o anchetă, preşedintele Sindicatului cauzată de fumat operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la
după ce un inspector al In- „Muntele”, Darius Câmpean. Verificarea survine la un sistem informatic în formă continuată.
spectoratului Teritorial de câteva zile după ce o anchetă
Muncă (ITM) Hunedoara a Creşte numărul con- a ITM Hunedoara, efectuată Locuri de muncă în Spania
observat fotografiile şi a troalelor după explozia din subteranul
atenţionat verbal conducerea Potrivit liderului sindical, Minei Uricani, a arătat că prin- Deva - Un grup de firme spaniole oferă 150 de locuri
exploatării miniere despre numărul controalelor efectu- cipala cauză a deflagraţiei a de muncă în agricultură, în domeniul producerii și co-
ceea ce a postat pe internet ate asupra minerilor la in- fost utilizarea obiectelor de mercializării fructelor, a informat Agenţia Judeţeană pen-
angajatul unităţii miniere. trarea în schimb a crescut, fumat într-un loc nepermis. tru Ocuparea Forţei de Muncă AJOFM Hunedoara.
„La Lupeni se desfăşoară, rostul lor fiind de a preveni Deflagraţia de la Uricani a avut Muncitorii vor lucra în câmp la cules fructe şi curățat de
în momentul de faţă, o an- introducerea în subteran a loc pe 30 octombrie 2017 şi s- pomi. Persoanele cu domiciliul în județul Hunedoara
chetă care se face pentru obiectelor interzise, cum a soldat cu moartea a doi care sunt interesate de aceste locuri de muncă, trebuie
postările pe care le-a avut un sunt ţigările, brichetele sau mineri. să se adreseze AJOFM Hunedoara, până la 31 martie.
6 - SPORT 30 MARTIE - 5 APRIlIE 2018

Judo: Bianca Prodan Campionatul


naţional de
(SCM Deva) campioană karate
L
a sfârșitul săptă-
mânii trecute s-au

naţională de seniori
desfășurat întrecer-
ile Campionatului național
de karate WUKF pentru
copii și juniori 1 și 2.

J
udo-ul devean se în- Competiția organizată de
scrie de pe acum în către federația de speciali-
rândul disciplinelor tate la Sighișoara este de
sportive din județ care mare anvergură, la start
acumulează puncte pen- prezentându-se 652 de
tru clasamentul anual. sportivi de la 62 de cluburi
Un rezultat de excepție a din toată ţara. Sportivii de la
fost obținut, recent, la Campi- CS Heian Deva au avut
onatul Național de seniori, prestaţii foarte bune.
desfășurat la Cluj-Napoca. Bi- Karateka antrenaţi de
lanțul sportivelor de la SCM Tomiuc Oana, Daniliuc
Deva pregătite de Mugurel Andra și Ilie Dragoș au
Ciușcă ,Ramona Enache și cucerit un număr de 8
Daniel Gârbovan, a fost de medalii, dintre care două de
cinci medalii, dintre care una aur, una de argint şi cinci de
de aur și câte două de argint bronz.
și bronz. Medaliile de aur au fost
Cadeta Bianca Prodan, o adjudecate de Cristian Josan
judoka de mare viitor, a în- la proba de kata și kumite
vins la această ediție, toate individual. Argintul a reve-
adversarele și a devenit cam- nit sportivei Horvath Anna
pioana României fiind la proba kata individual, iar
medaliată cu aur în cadrul cele 5 medalii de bronz au
categoriei de greutate de +78 fost cucerite de Tatoiu Car-
de kilogram. categoria 70 kg, a pierdut în podiumul de premiere, Daria junioare, respectiv Cristina men, Dragoș Melissa,
Daria Biriș a avut o com- finală, dar a cucerit medalia Biriș cucerind medalia de Sîrbuleț și Ana Melnic, cele- Munteanu Ianis, Horvath
portare excelentă și deși este de argint și titlul de vicecam- argint iar Cristina Sîrbuleț pe lalte cinci, Bianca Prodan , Anna și Ilie Diana.
cadetă a cucerit medalia de pioană de judo a României la cea de bronz. Daria Biriș, Cătălina Topală, CS Heian Deva s-a clasat
bronz la categoria 70 kg. se- senioare. Cele două sportive Este important că din cele Crina Marton și Petronela pe locul 24 la nivelul
nioare.Junioara Cristina Sîr- de la Deva au evoluat și la șapte judoka legitimate la Șincari fiind cadete, toate cu cluburilor participante.
buleț, a evoluat foarte bine la „open”, unde au urcat pe SCM Deva doar două au fost vârsta sub 18 ani.

FUTSAL: Juniorii de la Autobergamo au câștigat Cupa României


J
uniorii de la Autober-
gamo Deva au obținut
o mare performanță ,ei
câștigând finala Cupei
României pentru juniori
sub 19 ani la futsal,fiind
primul trofeu la această
categorie de vârstă. În
meciul din ultimul act al
competiţiei, disputat luni
seară la Arad, în Sala
„Mihai Botez” a Univer-
sităţii Aurel Vlaicu, de-
venii au învins pe
Dunărea Călăraşi U-19
după loviturile de depar-
tajare, scor 6 – 5.
Scorul de pe tabelă a fost
egal, 0-0 la sfârşitul celor 40
de minute regulamentare,
deşi ambele fromaţii au irosit
destule ocazii pe parcursul
partidei. Eroul întâlnirii a fost la obţinerea acestui trofeu nea Toader, Andrei Vesa, nalele Cupei României la 2 – 1, după un joc dificil dar
fără îndoială portarul Darius pentru Autobergamo. Zaban Kovacs, Sergiu Boglea, futsal seniori, partide care au controlat de deveni.În finală
Savu, căpitanul echipei de- Au înscris din lovituri de Robert Bulzan, Andrei Trofin. stabilit și formațiile care vor devenii vor juca cu rivala In-
vene, care a păstrat poarta departajare pentru Auto- Antrenor Adrian Moţ eviolua în marea finală. În formatica Timișoara.
echipei sale imaculată, bergamo Deva: Grosu, Echipa de seniori a clubu- primul meci al zilei Infor- AUTOBERGAMO: Toniţă,
parând inclusiv o lovitură de Bulzan, Savu, Kovacs, Pieptea, lui devean s-a calificat în ul- matica Timişoara a învins cu Savu – Pânzaru, Ferreira,
pedeapsă de la 10 metri pe Vesa. timul act al Cupei României, 4 – 3 pe CSM Politehnica Iaşi, Obadă, Tacot, Cristi Matei,
final de meci, plus alte două AUTOBERGAMO U19: după ce miercuri în Sala iar Autobergamo Deva a tre- Florin Matei, Ignat, Stoica,
lovituri de departajare de la Darius Savu – portar, Bogdan Sporturilor din Miercurea cut greu de gazdele de la Im- Csoma, Andre, Pedro.
6 metri, contribuind decisiv Pieptea, Andrei Grosu, Mih- Ciuc, s-au desfășurat semifi- perial Wet Miercurea Ciuc cu Antrenor Florin Ignat.
30 MARTIE - 5 APRILIE 2018 SPORT - 7

Lupte libere: Trei medalii Gimnastică


naţionale pentru CSŞ Petroşani

D
upă ce scandalul acuzat faptul că federaţia i-a

U
n număr de 350 de căi și Gheorghe Văcărașu, au din urmă, ca urmare a rezul- dintre Marian tăiat o parte din indemnizaţia
sportivi reprezen- câștigat o medalie de aur prin tatului obținut, fiind convocat Drăgulescu şi An- de lot aferentă lunii decem-
tând structurile Răducu Cojocaru la categoria la lotul național. Sportivii de dreea Răducan a căpătat brie.
sportive cu secții de lupte 65 kg. și una de bronz prin la CSȘ Petroșani au mai amploare, a venit rândul Andreea Răducan a repli-
libere din țară (printre Alexandru Tămaș la categoria obținut un loc cinci, prin Se- Nadiei Comăneci să inter- cat destul de acid, precizând
care și cele din județul 51 kg. Foarte aproape de bastian Crăciun (45 kg). vină pentru a calma că i s-a tăiat lui Drăgulescu in-
Hunedoara), au participat podium au fost Valentin Antrenorul Gheorghe Răducu spiritele. demnizaţia pentru zilele în
la întrecerile Campiona- Pănoiu și Ionuț Stoian, care face parte din stafful tehnic al "Am să-i sun pe amândoi să care a lipsit nejustificat din
tului Naţional de lupte au pierdut în sferturile de fi- lotului național masculin văd dacă există o posibilitate sală, participând la showuri
libere pentru cadeți de la nală. De remarcat faptul că de a ajuta cumva", a spus TV.Federaţia îl invită pe Mar-
Târgu Mureș, prima com- Luptătorii de la CSȘ sportivele de la CNS Cetate Nadia, pentru Telekom Sport. ian Drăgulescu la o nouă şe-
petiție importantă din Petroșani (pregătiți de Deva, Andreea Bocănici și An- Diferendul a început în dinţă de Comitet Executiv, în
acest an. Gheorghe Răducu) au obținut dreea Manea au fost și ele luna februarie, sub forma data de 27 martie 2018 și îl
trei medalii de bronz, prin convocate la lotul național de unor declaraţii şi replici date aşteaptă la lotul olimpic, pen-
Reprezentanții de la CNS Alexandra Chiș, la categoria la Cluj Napoca ,unde se vor în presă sau pe reţelele de so- tru a reconfirma prin perfor-
Cetate Deva, sportivi pregătiți 73 kg., Viorel Scorei (60 kg) și pregăti pentru viitoarele cializare. manţe sportive poziţia de
de Suraj Moravan, Ioan Ailin- Claudiu Căldăraș (45 kg), cel competiții internaționale. Marian Drăgulescu a campion pe care o deţine".

FOTBAL INTERNAȚIONAL HANDBAL


Oltchim Rm. Vâlcea şi Rul-

U
EFA a adus modi- mentul Braşov, două din cele
ficări noi Ligii Cam- mai bune două echipe din is-
pionilor şi Cupei toria handbalului feminin, se
Europa, care vor fi imple- vor afla din nou faţă în faţă
mentate începând cu se- pe 20 mai, în Sala Sporturilor
zonul următor. ”Traian”, cu ocazia unui meci
Astfel, printre cele mai im- de gală. Evenimentul va avea
portante modificări se numă- un scop caritabil, de a ajuta
ră a patra schimbare şi ora un copilaş în vârstă de numai
începutului meciurilor. 5 luni, care suferă de o boală
- a patra schimbare va fi genetică rară.
permisă, dar numai în fazele Până la această oră, mai
eliminatorii ale competiţiei şi multe jucătoare din generaţi-
doar în prelungirile partidei, ile Oltchim şi Rulmentul au
iar cele trei schimbări nu vor confirmat deja prezenţa la
fi afectate. acest meci caritabil: Carmen
Echipele care vor ajunge în Amariei, Ildiko Kerekes, Lu-
finalele din Liga Campionilor, miniţa Huţupan-Dinu, Clara
Europa League şi Supercupa Vădideanu, Mariana Tîrcă,
Europei vor putea să se pre- Simona Gogârlă, Patricia Viz-
zinte cu 23 de jucători, faţă de itiu, Valeria Motogna, Roxana
18 jucători în prezent. La Cherăscu, Janina Luca, Mia
restul meciurilor se vor păs- Rădoi, Adina Meiroşu, Mag-
tra loturile formate din 18 fot- dalena Urdea Voicu, Mihaela
balişti Tivadar, Cristina Niculae.
- orele de start se vor Evenimentul va avea loc
schimba şi ele. În loc de ora în 20 mai, într-o duminică, şi
21:45, ora clasică, UEFA a programate la orele 19:55 şi de trei ori consecutiv sau de legiu, datorită celor cinci tro- se va întinde pe durata a
hotărât ca partidele să 22:00, în timp ce semifinalele cinci ori în istorie Europa fee Europa League câştigate aproximativ 3 ore, fanilor fi-
înceapă la ora 22:00, cu mici şi finala se vor disputa de la League, inclusiv Cupa Uefa în 2006, 2007, 2014, 2015 şi indu-le pregătite multe alte
excepţii: două meciuri ale 22:00. (n.r. – vechea denumire a 2016. surprize. Aşadar, un show de
zilei din faza grupelor vor fi - cluburile vor putea să su- competiţiei), vor putea purta Champions League şi Eu- zile mari cu două din cele
programate la 19:55. În ceea plimenteze lista pe care o pe mânecă o emblemă care să ropa Legue intră într-o nouă mai bune echipe ale istoriei
ce priveşte Europa League, trimit la UEFA cu trei jucători, le dovedească performanţele. eră, după aceste ultime decizii handbalului românesc, ”Îm-
toate meciurile care se vor la finalul fazei grupelor. În prezent, doar Sevilla se ale UEFA. preună pentru Ayan!”, aşa
disputa până în optimi vor fi -echipele care au câştigat poate bucura de acest privi- cum sună titlul campaniei.
8 - SĂRBĂTOARE 30 MARTIE - 5 ApRIlIE 2018

Duminica Floriilor

n Sărbătoare cu o mare încărcătură emoțională, Duminica Floriilor ne reamintește de intrarea triumfală a Mântuitorului în
Ierusalim. Totodată, sărbătoarea îi pregăteşte pe credincioşii ortodocşi pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos
asupra morţii, din duminica următoare, cea a Învierii. Tot de Florii sunt celebrați toți credincioșii cu nume de floare.

Sărbătorirea Floriilor suşi Dumnezeu a venit în moartea, căci era și Dum- minica Floriilor se aduc în bis- dincolo, dar aceasta nu a vrut
lume, a păşit printre ei, pentru nezeu, nu fuge de moarte. erici ramuri de salcie. Acestea spunându-i că și ea a avut trei
Datează din secolul al IV- a aduce mântuirea lumii. Dimpotrivă, o primește, pen- sunt binecuvântate și îm- copii, care au fost omorâți de
lea, iar prima celebrare a avut Atunci, a fost singura dată în tru a o birui din interiorul ei. părțite cre¬dincioșilor. Noi le roata unei căruțe, și nu a mai
loc la Ierusalim. În scurt timp, viaţa Sa lumească, când Iisus Astfel, intrarea Sa în Ierusalim purtam în mâini ca semn al plâns după ei. Fecioara a
a cuprins întreaga lume creş- a acceptat să fie aclamat ca este o anticipare a biruinței biruinței împotriva morții. blestemat-o să se usuce, dar
tină, fiind sărbătorită cu mare Împărat, ca să fie recunoscut asupra propriei Sale morți. să nu putrezească niciodată.
fast. Totodată Floriile deschid după Lege că este Mesia, Mân- În tradiția populară Așa a ajuns la salcie, cea care
săptămâna cea mai impor- tuitorul lumii. Acolo, pe Biserica Ortodoxă și-a făcut ramurile punte,
tantă pentru pregătirile de Ramurile de salcie sunt un
Muntele Măslinilor, Mântu- Urmând modelul mulţimii simbol al fertilității şi vege- pentru a o ajuta pe Fecioară
Paşti, cunoscută sub numele itorul a rostit Cuvântarea des- să treacă râul. Fecioara a
de "Săptămâna Mare", după din cetatea Ierusalimului, care taţiei de primăvară. De
pre viaţa veşnică şi a petrecut l-a întâmpinat pe Mântuitor asemenea, salcia invocă senti- binecuvântat-o, ca niciodată
cele 40 de zile de post. În ultimele nopţi de dinaintea să nu ardă, să rodească și să
seara acestei zile, în bisericile cu frunze de palmier, a rân- mentul de tristețe, dar şi de
morţii Sale. La poalele duit ca, după săvârşirea Sfin- mângâiere sufletească, fiind se înmulțească oriunde s-ar
ortodoxe încep slujbele nu- muntelui, în Grădina Ghetsi- așeza.
mite Denii, care se încheie în tei Liturghii, să se sfinţească pusă în strânsă legătura cu Fe-
mani, a fost locul de linişte şi ramurile de salcie aduse de cioara Maria. Ramurile
Joia Mare. rugăciune pentru Iisus şi Tradiții și obiceiuri
credincioşi. Slujitorii Bisericii sfinţite de salcie se pun la
ucenicii Săi, după Cina cea de citesc rugăciuni de sfinţire a icoane sau deasupra uşii şi de Florii
Intrarea Domnului Taină. Şi tot de pe Muntele salciei, ţinând în mâini aceste sunt folosite, în timpul anului,
Iisus Hristos în Măslinilor a avut loc Înălţarea De-a lungul timpului, pe
ramuri înmugurite, cu ca leac împotriva bolilor sau
la Cer a Domnului. lumânări aprinse, ca simbol al ca mijloc de apărare îm- lângă însemnătatea ei reli-
Ierusalim gioasă, sărbătorii i s-au adău-
biruinţei vieţii asupra morţii, potriva dezastrelor naturii.
Evenimentul se petrece cu ”O jertfă de bună voie” gat numeroase tradiții și
dat fiind faptul că salcia are o
o săptămână înaintea Sfin- obiceiuri populare, păstrate
telor Paști.
Chiar dacă moartea lui Iisus mare putere de regenerare. Legenda salciei
a fost hotărâtă de conducătorii Despre salcie există mai până astăzi. Iată câteva dintre
La intrarea în Ierusalim,
poporul L-a întâmpinat pe
cărturarilor și fariseilor, Sfân- Semnificația Salciei multe legende. Una dintre ele ele:
tul Ioan Evanghelistul vor- Salcia aminteşte de ra- ne spune că, Fecioara Maria
Iisus cu ramuri de finic şi de În sâmbăta Floriilor
bește de ea ca fiind o jertfă de murile de finic și măslin, cu auzind de Răstignirea lui
măslin, strigând: "Osana! Bine
bunăvoie. Pentru că, deși Hris- care Mântuitorul Iisus Hristos Hristos, a plecat să-L caute. Înainte de intrarea în
este cuvântat Cel ce vine întru
tos avea puterea de a-i în- a fost întâmpinat la intrarea în Ajungând la malul unui râu, s- Ierusalim, Hristos își arată din
numele Domnului!" Asta pen-
frunta pe cei care îi doreau Ierusalim. De aceea, în Du- a rugat de broască să o treacă nou minunile, înviindu-l pe
tru că oamenii simțeau că în-
30 MARTIE - 5 ApRIlIE 2018 SĂRBĂTOARE - 9

Lazăr, la patru zile după


moarte. Învierea lui Lazăr este
simbolul învierii viitoare a
omenirii.

În tradiția
românească
Despre Lazar se spune că
era un fecior tânăr, fratele fetei
care s-a căsătorit cu Dragob-
ete, Cap de Primăvară.

Legenda lui Lazăr


Ne spune că, într-o sâm-
băta Lazăr a plecat cu oile la
păscut. Pe drum, acesta se
urca într-un copac, de unde
cade și moare. Potrivit legen-
dei, Lazar ar fi murit de dorul
plăcintelor pe care le făcea
mama sa acasă. Tocmai de
aceea, exista obiceiul ca în
această zi, femeile să facă
plăcinte şi să le dea de po-
mană săracilor, la fel ca mama
lui Lazar, din vremea lui Iisus.
• În unele zone din țară, în
sâmbăta Floriilor, încă de
dimineață se primenesc mor-
mintele, se stropesc cu apă
sfințită, crucile se împodobesc
cu flori de primăvară și cren-
guțe de salcie. Spre seară, se În clipa când Domnul a intrat în Ierusalim, notează Matei,
pornește spre cimitire cu "toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta?" (21,
lumânări aprinse. Acolo, pre- răsăritul soarelui, aceste repede. 10), iar mulțimile au răspuns: "Acesta este Iisus, proorocul
oții fac slujbe de pomenire a obiecte erau folosite la farme- • Tot de Florii, este ultima din Nazaretul Galileii" (21, 11). Are loc, așadar, o adevărată
celor plecați, dându-se și de cele de dragoste, noroc şi zi în care se poartă Mărțișorul, explozie de bucurie, iar fariseii, înțelegând că planurile lor
pomană plăcinte și gogoși. sănătate. el fiind așezat pe un măceș s-au spulberat, încearcă să o domolească. Plini de mânie, dar
• Cu o zi înainte de Florii se • La miezul nopţii, se fierbe sau pe crengile unui pom în- neputincioși în fața acestui val de entuziasm, unii dintre ei
strâng ramuri de salcie în- busuioc în apă, iar în florit. se adresează direct lui Iisus, spunându-I: "Învățătorule,
mugurită, se leagă în snopi și dimineața de Florii, fetele se • De Florii se mănâncă ceartă-Ți ucenicii" (Luca 19, 39), la care Domnul răspunde:
se duc la biserică pentru a fi spală pe cap cu această fier- peşte, fiind a doua dezlegare "Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga". (19, 40).
sfințite de preot. După sfințire tură, ca să le crească părul fru- din postul Paştelui, după cea
și slujbă, “mărțișorii” sunt mos şi strălucitor. Ce rămâne din ziua Bunei Vestiri.
se toarnă la rădăcina unui păr, va suferi de dureri de gât. • Ramurile de la icoana se
luați acasă și puși la icoane,
în speranţa că băieţii se vor Superstiții de Florii • Salcia se foloseşte şi în așezau de către gospodar în
uși, ferestre, intrări în graj-
uita după ele ca după un scopuri comerciale. Astfel că, mijlocul casei, când era vre-
duri, fântâni și streșini. • În această zi, fetele care
copac înflorit. animalele, înainte de a fi duse mea rea, pentru a o apăra de
• La sate, femeile nu torc vor să se mărite trebuie să la târg la vânzare, trebuiau trăsnete.
deloc în sâmbăta Floriilor, scoată la soare zestrea, pentru
În duminica Floriilor atinse cu salcia, pentru a • Se spune că este interzis
pentru ca nu cumva morţii, a chema ursitul. De Florii, e atrage cumpărătorii. ca oamenii să se spele pe cap
care aşteaptă la poarta Raiu- • Se culeg flori, care se bine să fie aerisite toate • În trecut, crenguțele de în această zi, pentru că vor
lui, să revină pe pământ. aduna în ciubere, ele urmând hainele. salcie așezate la icoane după albi de timpuriu. Dacă totuşi
• În Ardeal, fetele nemări- a fi folosite pentru încon- • Se crede că, cine se Florii se aruncau vara pe foc se va face acest lucru, se va
tate obişnuiau să pună deierea ouălor de Paști. încinge peste mijloc cu salcie atunci când începea o furtună, folosi doar apă sfinţită.
oglinda, împreună cu o că- • Se crede că, dacă oamenii sfinţită, va fi ferit de dureri, iar pentru a se împrăștia norii, ori
maşă curată sub un păr altoit. se împărtășesc de Florii, dor- cine înghite în aceasta zi trei se așterneau în ogradă, pentru www.calendarulortodox.ro
A doua zi dimineaţa, după ințele lor se îndeplinesc mai mâţişori de salcie sfinţită, nu a alunga grindina. www.perfecte.ro

Tratament pentru VARICE


cu LIPITORI
• Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie
• Masaj terapeutic şi de întreţinere
• Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice,
tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
• Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat
• Împachetări cu parargilă

Kineto Rorelax Fizio SRL,


Brad, Str.1 Mai, bl. A4, ap.2
Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023
10 - TIMP LIbER 30 MARTIE - 5 APRILIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


• Primăvară frumoasă ?!
S-a însurat - Păi dacă ați spus la toate urâtele: ”Îți
Ozcan Deniz, protagonistul serialului doresc o primăvară frumoasă ca tine”, na
”Mireasa din Istanbul”s-a căsătorit, pe 8 primăvară ! Altădată, să vă țineți gura !
martie cu mai tânăra lui iubită Feyza
Aktan, bloggeriță. La petrecere, care a avut • La tribunal
loc în reședința lui Ozcan din Istanbul, au - De ce i-ați dat soțului cu telecomanda-n
participat doar familiile și apropiații celor cap ?!
doi. Ozcan a mai fost căsătorit cu o cân- - Pentru că televizorul era prea greu, dom-
tăreață, Handan Deniz. Actorul filmează în nule judecător !
continuare la”Mireasa din Istanbul”, serial
ajuns în Turcia la sezonul doi. • În parc:
- Ce câine frumos ai!
- Mângâie-l, dacă vrei..,
- Nu muşcă?
- Asta aş vrea să aflu şi eu!

• Două blonde la facultate:


- Tu, în ce an eşti?
- 2018! Tu?
TVR 2
Duminică, 1 aprilie, ora 22,10
• Doi amici într-un bar:
Minunea dragostei - Scuze, dar trebuie să-ţi spun: ieri ţi-am
Își păstrează văzut soţia ieşind dintr-un hotel, însoţită de
un tânăr macho!
Plecând într-o călătorie prin Europa, Neil, un tânăr scriitor
american ajunge la Paris, unde o întâlnește pe Marina, o optimismul - Şi la ce hotel era?
- Marriot.
ucraineancă divorțată, care-și crește singură fetița. Cei doi se Edith Gonzales, după ce a învins can- - Ah, da, îl ştiu. Nu ai de ce să-ţi faci griji, e
îndrăgostesc unul de altul, iar relația lor devine din ce în ce mai cerul, dorește să împărtășească din expe- un hotel foarte bun.
serioasă. După ce se căsătoresc, se mută în America, stabilindu- riența sa de viață cu cât mai multe femei.
se în Oklahoma. Aici, Neil își găsește o slujbă, iar Marina se În urma tratamentului, actrița și-a păstrat • Doi prieteni stau de vorbă
adaptează cu ușurință și plăcere la noul mediu. Pe măsură ce optimismul și a decis să dezvăluie lecțiile – Ce ai spune tu, dacă ai întâlni o femeie,
trece timpul, relația lor se deteriorează și apar primele îndoieli. pe care le-a învățat, în cadrul unor confe- care ar ierta totul, ar fi bună, gingaşă, înţe-
Marina își găsește liniștea în compania unui preot catolic spa- rințe, femeilor care trec prin asemenea leaptă?
niol expatriat ca și ea, iar Neil întâlnește o fostă iubită din ado- încercări. – “Sărut mâna mamă!”
lescent, Jane, de care se simte din nou atras.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Încă din primele zile ale săp- Sunteți încrezători în forțele La locul de muncă aveți multe Profesionalismul de care dați
tămânii, bugetul vostru se va voastre și reușiți să faceți tot ce de făcut, așa că n-ar strica să dovadă vă ajută să avansați

H
mări. Sunt posibile cadouri, vă propuneți în perioada ur- apelați la sprijinul colegilor. la locul de muncă, dar vă
moșteniri, recompense sau re- mătoare. Și cum săptămâna în- Trebuie să aveți încredere în aduce și sarcini de serviciu în
zolvări financiare mult aștep- cepe cu vești bune, urmează forțele voastre și să vă bucu- plus. Pe lângă că le veți re-
tate. Intenționați să vă doar să profitați de timpul rați de tot ce vă înconjoară. zolva pe toate, învățați și lu-

O schimbați modul de viață, iar


în demersurile voastre veți fi
susținuți de membrii familiei.
disponibil. Trebuie să nu vă
avântați în investiții care,
aparent, promit câștiguri mari.
Spre sfârșitul intervalului,
sunt posibile vești legate de o
nouă grilă de salarizare.
cruri noi, utile în cariera
voastră. Mare atenție la per-
soanele din anturaj.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Încă din primele zile ale săp- Dacă aveți bani dați cu îm- Vă preocupă situația finan- Se conturează noi idei de
tămânii sunteți solicitați de prumut, îi veți primi în cel ciară a familiei și căutați să afaceri în perioada urmă-
șefi, care vă propun un proiect mai scurt timp. Dialogul cu faceți tot ce e posibil pentru a toare, în care rolul vostru este
de anvergură sau un post de șefii sau cu reprezentanții ieși din impas. Sunt șanse să deosebit de important. Ca să

S conducere. Trebuie să manifes-


tați prudență și să nu vă haz-
ardați în acțiuni pe care nu le
unor instituții importante
sunt de bun augur. O per-
soană aflată în străinătate vă
primiți bani dintr-o colabo-
rare sau pot intra în discuții
noi planuri de afaceri.
aveți succes, trebuie să vă
bazați și pe sprijinul colegilor,
care pot veni cu idei inova-

C
puteți finaliza. Față de colegi oferă informații deosebite, Gândiți-vă bine și studiați cu toare. În familie, vor fi discuții
ar fi bine să păstrați distanța. utile în munca voastră. atenție orice amănunt. legate de o moștenire.

O SĂGETĂTOR
Vă străduiți, în continuare, să
restabiliți liniștea în relațiile
CAPRICORN
Sunt posibile discuții aprinse
legate de planurile voastre vi-
VĂRSĂTOR
O problemă ce ține de viața
personală sau de serviciu vă
PEŞTI
În primele zile ale intervalu-
lui sunteți înconjurați de

P profesionale. Dar atenție, pot


apare oricând situații nepre-
văzute, greu de gestionat.
Reușiți, în final să le rezolvați
itoare și pentru lămurirea unor
conflicte mai vechi. La serviciu
aveți mult de lucru, dar veți
poate pune într-o situație de-
licată. Reușiți să o rezolvați și,
mai mult decât atât, vă
multă lume, iar surprizele se
țin lanț. Câștigați respectul
superiorilor și s-ar putea să
reuși să duceți totul la bun așteaptă proiecte importante. fiți avansați sau să primiți
pe toate și să vă ocupați și de sfârșit. Este nevoie de tact și Doriți ca cei dragi să vă fie ceva bani în plus. Sunt posi-
lucruri frumoase. Sfârșitul de diplomație ca să abordați toate alături și să se implice în ceea bile și unele călătorii scurte,
săptămână va fi reconfortant. aspectele care pot să apară. ce faceți. legate de serviciu.
30 MARTIE - 5 ApRIlIE 2018 ACTUAlITATE - 11

Modificări la restituirea Învățământ


obligatoriu

taxei auto şi la impozitul


de 15 clase
Bucureşti - Învăţământul
ar putea să aibă 15 clase

din venituri sportive


obligatorii până în 2023, au
decis deputaţii. Dacă şi sena-
torii vor vota legea, atunci
grupa mijlocie şi cea mare de
la grădiniţă vor deveni şi ele
n Guvernul a adoptat ieri două modificări în cazul persoanelor care doresc restituirea taxei auto. obligatorii.
„Situaţia actuală repre-
Bucureşti – Persoanele zintă intrarea în sistemul ed-
care doresc să-şi recupereze ucaţional de tip preşcolar de
taxa auto vor depune mai la 3 ani, cu grupă mică, grupă
puţine acte la dosar, după ce mijlocie, grupă mare. Nu ex-
Guvernul a decis, ieri, prin istă însă obligativitate, deşi la
ordonanţă de urgenţă, să toate judeţele, la toate
elimine obligativitatea de a nivelele, sistemul educaţional
depune, o dată cu cererea, face eforturi pentru a asigura
certificatul de înmatriculare şcolarizarea preşcolarilor. (...)
şi cartea de identitate a Prin această iniţiativă, care va
maşinii. merge la Senat, ne propunem
„Prin această ordonanţă ca grupa mijlocie şi grupa
de urgenţă au fost introduse mare să devină treptat parte
măsuri care vizează acor- a învăţământului obligatoriu.
darea eşalonărilor la plată a În felul acesta, la cei 13 ani de
obligaţiilor fiscale şi resti- acum - 12 clase şi una
tuirea taxei auto, timbrului pregătitoare - se adaugă încă
de mediu, în scopul simpli- doi ani, dar în etape”, a de-
ficării acestor proceduri de clarat deputatul Camelia
restituire pe cale administra- Gavrilă, iniţiator al proiectu-
tivă a taxelor respective. Se lui legislativ. Într-o primă
elimină, aşadar, obligativi- etapă, grupa mare va deveni
tatea contribuabilului de a obligatorie începând cu 2020,
anexa certificatul de înma- termenii prevăzuţi în Ordo- glementări privind veniturile vitate sportivă încheiate iar grupa mijlocie va deveni
triculare şi cartea de identi- nanţa 52/2017, respectiv obţinute din activităţile potrivit Legii 69/2000, cu în 2023 grupă obligatorie.
tate a maşinii, pentru că data de 31 august 2018 până sportive. Astfel, s-a decis modificările şi completările
organul fiscal are la dispoz- la care se poate depune cere- reţinerea la sursă a impozi- ulterioare. În ceea ce priveşte
iţie toate informaţiile respec- rea, rămâne în vigoare”, a tului pentru veniturile din ac- CAS-ul şi CASS-ul se vor
tive, le poate verifica în baza arătat purtătorul de cuvânt al tivităţi independente aplica regulile referitoare la
de date proprii sau în baza de Guvernului. realizate de persoanele fizice plafonul de 12 salarii minim
date la care are acces. În rest, Totodată, s-au adoptat re- în baza contractelor de acti- brute.

Ministrul Transporturilor: Cota redirecționată din impozitul


Nu sunt bani pentru reparația gropilor pe venit crește la 3,5%

I
eșită din iarnă ciuruită, El a arătat că sumele desti-
Deva - Entitățile non- Măsura este cuprinsă într-
rețeaua de drumuri nate măcar acoperirii gropilor,
profit și unitățile de cult care o Ordonanță de Urgență care
naționale și autostrăzi care produc şi ele accidente,
sunt furnizori de servicii so- prevede măsuri privind ONG-
are toate șansele să rămână sunt foarte mici. Estimările
ciale acreditați cu cel puțin urile furnizoare de servicii
așa căci nu există bani de arată că pentru a se astupa
un serviciu social licențiat sociale.
reparații. Ar fi nevoie de 4 doar gropile din România, pe
vor beneficia de o cotă de „Astfel, microîntreprinde-
miliarde de euro însă în drumurile naţionale, ar trebui
3,5% din impozitul pe venit rile care fac sposorizări pen-
bugetul companiei de dru- patru miliarde de euro.
datorat de persoanele fizice, tru finanțarea organizațiilor
muri sunt doar 800 de Ministrul Şova a dat asigurări
față de 2,5% în prezent. „În non-profit, care sunt furni-
milioane de euro, susține că la întocmirea bugetului
cazul persoanelor fizice se zori de servicii sociale acred-
ministrul Transporturilor, un pic peste 500 de milioane ministerului pe anul viitor sau
majorează de la 2% la 3,5% itați la cel puțin un serviciu
Lucian Șova, citat de de lei, aici fiind şi o parte din chiar la rectificarea bugetară
cota din impozitul pe venit social licențiat, vor beneficia
digi24.ro. veniturile proprii pe care le re- va cere alocarea unor sume
care poate fi donată pentru de deducerea sumelor afer-
"În Compania de Drumuri alizează din rovinietă. Deci, pe mai mari pentru reparaţia şi
susținerea entităților non- ente din impozitul pe venitul
ştiu ce se întâmplă astăzi. Pen- de o parte, există această cifră, întreţinerea drumurilor naţio-
profit și a unităților de cult microîntreprinderilor până
tru întreţinere şi reparaţii au mare, care este pusă în buget nale.
care sunt furnizori de servicii la nivelul de 20% din impoz-
aproape 800 de milioane de pentru cazul ideal, când România are 16.167 de
sociale acreditați cu cel puțin itul pentru trimestrul în care
lei. Pentru modernizare, infra- proiectele toate ar merge cu kilometri de drumuri națio-
un serviciu social licențiat”, a au fost înregistrate cheltu-
structuri, drumuri naţionale - viteza corespunzătoare anului nale, fără a socoti centurile
declarat premierul Viorica ielile respective”, a spus Dăn-
nu vorbesc de autostrăzi - au bugetat”, a spus Şova. ocolitoare și autostrăzile.
Dăncilă. cilă.
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 30 MARTIE - 5 APRILIE 2018

INGREDIENTE cIoRbă DE PIPoTE șI INIMI


500 g amestec de pipote și inimi, 2 morcovi, un sare. Separat, într-un bol se
păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, o țelină, o ceapă, amestecă smântâna cu us-
3-4 căței de usturoi, trei linguri ulei, 300 ml smântână, turoiul pisat și se toarnă ]n
două gălbenușuri, pătrunjel, sare, piper, 500 ml borș, ciorbă. Se mai dau apoi
pătrunjel verde. câteva clocote, se oprește
focul și se presară verdeață
Mod de preparare: ceapa se curăță și se taie în deasupra.
Pipotele de pui se spală, cubulețe mici. Când pipotele Ciorba se acoperă cu un
se curăță și se pun la fiert în au fiert pe jumătate, se capac pentru 15-20 de
apă cu sare, într-un vas cu 4- adaugă legumele. minute, ca să se pătrundă
5 litri de apă. Când apa în- După ce au fiert și aromele, apoi se poate servi.
cepe să fiarbă, se ia spuma. legumele, ciorba se acrește
Între timp, rădăcinoasele și cu borș și se potrivește de www.reteteculinare.ro

MElcI cu bRâNză DE vacI


INGREDIENTE
pentru aluat: 350 g de făină, 3 g de drojdie uscată, 100 ml de lapte, 50 g de zahăr,
50 g de unt (82%), 70 g de smântână, 3.5 g de sare.
Ingrediente pentru umplutură: 500 g brânză de vaci, un ou, 100 g zahăr.
Ingrediente pentru sos: 200 g smântână, o lingură de zahăr.

Mod de preparare:
Drojdia se dizolvă în lapte
călduț, la care se adaugă o lin-
guriță de zahăr și 2-3 linguri
de făină. Totul se amestecă și
se lasă într-un loc cald, pentru
10-15 minute.
Între timp, se cerne făina și
se amestecă cu sarea și za-
hărul. La compoziție se
PIEPT DE PuI uMPluT adaugă și untul moale, la tem-
peratura camerei, apoi smân-
tâna. Ingredientele se Dacă este prea moale, se lasă la temperatura camerei,
INGREDIENTE amestecă bine, până se obține adaugă griș, pesmet sau făină. pentru 40 de minute. După
piept de pui, ciuperci, bacon, ceapă verde, pătrunjel o masă fărâmicioasă. Se încor- După ce a crescut, aluatul acest interval, feliile se ung cu
verde, sare, piper, 2-3 linguri de făină, un ou, puţin porează apoi maiaua, se se întinde pe un blat, ou bătut, apoi se dau la cup-
muştar. adaugă laptele și totul se grosimea lui fiind de aproxi- torul preîncălzit până se
frământă până se obține un mativ 1 cm. Se acoperă apoi rumenesc.
Mod de preparare: aluat consistent. Dacă este cu un strat uniform de umplu- În timp ce melcișorii cu
Ciupercile şi ceapa verde se taie mărunt, iar baconul feli- cazul, se mai adaugă făină sau tură și se rulează, dar nu prea brânză se coc, smântâna se
uţe mici. Toate se călesc în unt, apoi se adaugă condimentele. lapte. Aluatul se acoperă cu strâns. Din ruloul obținut se amestecă bine cu zahărul.
Pieptul de pui se bate, până devine subţire, se umple cu com- un prosop sau folie alimen- taie felii, de grosimea dorită, Imediat ce sunt scoși din cup-
poziţia obţinută, după care se rulează. Rulourile obţinute se tară și se lasă la dospit până care se așază într-o tavă tor, aceștia se ung cu sosul
prind cu scobitori. își dublează volumul. tapetată cu hârtie. Între felii obținut și se acoperă, lă-
Din făină, ou, puţin muştar, puţină apă şi condimente se În timp ce aluatul dospește, se păstrează o anumită dis- sându-se așa până se răcesc.
face un sos gros (ca de clătite). Rulourile, după ce au fost date se prepară umplutura. Brânza tanță, ca acestea să poată
prin făină, se dau prin sosul obţinut, prin pesmet, apoi se se zdrobește, apoi se ames- crește în timpul coacerii. Tava www.bucatarul.eu
prăjesc în mult ulei. Se vor servi cu garnitura preferată. tecă bine cu zahărul și oul. se acoperă cu un prosop și se www.bucataras.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
30 MARTIE - 5 APRILIE 2018 jocuRI - 13

C - V - D - F - MAGIC - FELII - BISA - MERS - HAN - L - MIA - O - NEAM - SNOP - RASI - ZIDI - E - TAR - E - A - CUM - OREZ - AUR -
Dezlegarea integramei ARHAICA - IMNURI - PADUCEL - EROINA - IS - AUTOR - OMNI - E - BUNA - BI - ARA - COD - C - H - D - II - AERE - SOI - F - CARAGANA
din numărul trecut - NAIBA - EVA - MIRT - CAPER - URI - IU - UG - SMIRDAR - USITA - L - ACT - HAR - AU - MALIN - LAITA
14 - MICA pUBlICITATE 30 MARTIE - 5 ApRIlIE 2018

l Vând apartament trei camere, l Vând apartament două


IMOBILIARe Vând apartament
l
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, camere, posibilitate spaţiu comer-
2 camere, elegant, cu 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
l Vând cabinet stomatologic cial, salon coafor, cabinet medical.
suprafață generoasă (55mp),
în Municipiul Brad, jud. Hune- 26.000 euro, telefon: 0721.055.313. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
zonă liniștită și verde, cu
doara, str. Libertății, bl.B1, îmbunătățiri și finisaje l Persoană fizică, vând casă în Telefon: 0723.382.890.
Parter( vis-à-vis de Poștă). Crăciunești, lângă șosea sau schimb
deosebite. Este situat la lVând garsonieră Brad, etaj 2,
Spațiul are 3 camere, baie, 2
parter, cu balcon mare și cu garsonieră în Deva. Aștept oferte gresie, faianţă, parchet, termopane,
aparate stomatologice, 2 steril-
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor la telefon: 0725.371.788 (Jeni).
instalaţii sanitare şi electrice noi,
3 lămpi pentru fotopolimelizare, turn din vecinătatea Pieții Vând casă, central, Deva, 2
l zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 41.000 euro, camere, bucătărie, baie, 3 sobe de
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel. 0722.327.148. Telefon: 0725.318.158.
teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
gociabil. Persoană de contact:
Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910.
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. Vând apartament 4 camere,
l SCHIMBURI LOCUINŢĂ
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, lVând garsonieră în Deva, 30
l Schimb în Hunedoara aparta-
CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică,
ment 2 camere, etaj 2, bloc de
l Vând apartament semimobilat. Preț: 50.000 euro, tele- termopan, renovată. Preț: 17.500
cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
2 camere, neamenajat, parter, fon: 0725.452.888. euro, telefon: 0735.923.683. nemodificat, cu garsonieră confort 1,
Deva, Aleea Streiului, bl.85
Vând garsonieră, Geoagiu Băi,
l l Vând apartament 2 camere, zona de la teatru până la Micro 2,
(Micro 15). Relații la telefon:
et.3, hol, baie, bucătărie complet Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă Dunărea, plus diferență. Exclus par-
0722.743.852.
amenajată, CT, termopan, uși noi. metalică, termopan, izolat exterior, ter, ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt
l Vând apartament 2 camere, 60
bucătărie mobilată, zona piață. agenție. Telefon: 0751.813.770.
Preț: 16.000 euro, telefon:
mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru Preț: 36.000 euro, tel. 0721.055.313.
0748.039.401, 0728.
nivele, balcon 6 mp. Deva, AL. Crizan- lVând gospodărie în Brâznic, ÎNCHIRIeRI
Proprietar, vând apartament
l
temelor, colț cu Zamfirescu. Telefon: com.Ilia, compusă din: două corpuri l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
2 camere, decomandat, în Brad, str.
0720.843.289. de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2 ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
Vând apartament 2 camere, camere, apa curentă+fântână, curte, l Ofer pentru închiriere casă,
l mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
negociabil, telefon: 0729.025.887. alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
mp, balcon,CT, termopan, izolație exte- mopan, mobilată și utilată, pentru
l Vând casă, central, Deva, 0733.617.581. persoane serioase sau firmă. Preț: 300
rioară, renovat și mobilat modern.
D+P+1, două apartamente a 3 camere, euro/lună plus garanție. Telefon:
Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, telefon: l Vând apartament 2 camere
baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- 0745.202.448.
0735.923.683. Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă
mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
metalică, gaz cu două focuri, parchet, l Ofer pentru închiriat aparta-
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la Preț:224.000 euro, telefon:
etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, ment 2 camere, la o familie cu serviciu.
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC 0721.055.313.
telefon: 0727.974.306. Zona piață, decomandat,
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, teren 757 l Vând garsonieră Deva – Dacia, mobilat și utilat complet, termopan,
m, pretabil casă de locuit, casă de va- 16 mp, cameră, hol, baie, convector, l Vând apartament 2 camere,
foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus
canță, pensiune etc. Tel. 0751.462.085. gaz, termopan, ușă metalică. Preț: Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan, garanție. Telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 4 camere, 11.000 euro, telefon: 0722.968.910. renovat, vedere spre bulevard. Preț:
l Ofer spre închiriere spaţiu
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- Vând apartament 3 camere, cu
l 47.000 euro, telefon: 0733.345.459. comercial 45 mp, central. Brad.
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: garaj și boxă, central, Deva, bloc P+2, l Vând apartament 2 camere, Informaţii la tel . 0745.368 070.
45.000 euro, telefon: 0745.202.448. cu acoperiș de țiglă. Preț: 65.000 euro, Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent l Ofer pentru închiriere garaj,
Persoană fizică cumpăr în Deva telefon: 0745.202.448.
l renovat. Preț: 41.000 euro, telefon: Deva, zona piață, pentru depozit sau
apartament 2 camere, etaj 1, bloc de l Vând apartament 3 camere, 0722.968.910. mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! Deva, central, et.3, decomandat, 75 0722.968.910.
l Vând casă în sat Pojoga
Telefon: 0767.370.464. mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, l Ofer pentru închiriere la per-
AC, renovat, ocupabil imediat. Preț: (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament trei camere, soane serioase, cu serviciu, garsonieră
Gojdu, semidecomandat, CT, ter- 50.000 euro, telefon: 0725.452.888. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, ușă metalică, l Vând apartament 3 camere,
3000 mp arabil+pomi fructiferi, mopan, mobilată și utilată modern.
renovat. Preț: 40.000 euro, telefon: garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei. Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
0733.345.459. Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. Tel. 0769.897.804. Telefon: 0727.974.306.

TAlON DE ANUNŢ GRATUIT pENTRU pERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
30 MARTIE - 5 ApRIlIE 2018 MICA pUBlICITATE - 15

l Caut de închiriat, pe termen l Vând teren intravilan, Deva, Zăvoi, l Vând urgent motor pentru
lung, garsonieră sau apartament cu
DIVERSE
la șosea, 2800 mp, FS 20 m, utilități. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca-
două camere, în Deva. Preț: Preț: 45 euro/mp, tel. 0727.974.306. pacitate, nou, ambalat în cutie. l Vând aragaz nou, ”Meta-
0721.055.313. lica”, de culoare albă, cu 4 ochiuri
Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. și cuptor, pe gaz. Dimensiuni:
l Vând 1500 mp., teren, la capă-
l Închiriez garsonieră confort I, l Vând motocultor 12 CP, com- 50x50x85 cm. Preț negociabil,
tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea,
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și pus din cositoare, remorcă, plug, telefon: 0254.214.191.
împrejmuit, cu stâlp de curent și
utilată, cu balcon. Relații la tel. freză, semănătoare, disc scos cartofi.
lampă de iluminat la poartă, pretabil l Vând frigider Finlux, stare
0723834445.
pentru orice construcție. Preț negocia- Telefon: 0744.633.217. foarte bună. Preț: 300 lei, tele-
l Închiriez spaţiu comercial în fon:0732.914.965.
bil, telefon: 0746.602.684. l Vând Opel Astra G, motor de
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
l Vând 6 ari grădină, intravilan, 106 COP, an fabricație 2003, înma- l Vând mănuși de piele, îm-
pretabil pentru bar, restaurant,
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. triculat în 2016, stare perfectă, blănite, maro, mărimea M. Preț: 40 lei,
magazin alimentar. Preţ avantajos. Telefon: 0732.139.547. 160.000 km., ținut în garaj. telefon: 0743.137.888.
Tel.: 0745.970.007.
Se oferă și 8 cauciucuri cu genți l Donez pat dublu, furnir lăcuit,
TERENURI l Vând teren intravilan, Boholt,
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. (vară-iarnă), perfectă stare. Preț 1,50/2. Telefon:0743.137.888.\
l Vând teren intravilan, între
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. 2900 euro, negociabil, telefon:
l Vând iezi, de la capră de Banat.
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, 0720.692.501.
Preț cu reducere, cât mai urgent. Tele-
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. l Vând teren intravilan,
fon: 0740.473.456.
Preț: 6 euro/mp, telefon: Luncoiu de Jos, lângă şosea. OFERTE DE SERVICIU
0745.202.448. Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310. l Vând dulap cu două uși, cu
l Angajez menajeră la casă în suprapozări, nou. Preț: 1000 lei, tele-
l Vând teren pentru construcție
AUTO regim full-time pentru locație din fon: 0751.462.085.
casă, cu toate utilitățile la poartă, Hunedoara. Caut o doamnă harnică, l Vând masă stejar solidă, 2,50/1
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. l Vând Opel Agila, AF 2001,
responsabilă, serioasă și în vârstă de m, 650 lei, antenă parabolică Dolce, cu
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- 128.000 km, albastru metalizat, benz- minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac-
bil, telefon: 0744.633.217. echipament complet, nefolosită, preț:
ină, încălzire centralizată, airbag-uri, tată doar de persoanele ce corespund 350 lei. Telefon: 0751.462.085.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
radio, casetofon, înmatriculat, stare cerințelor menționate anterior. l Vând rucsac cu 3 comparti-
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, Ofer salariu motivant și chiar și mente, roșu. Preț; 25 lei, telefon:
torie auto sau depozit-magazin. Preț: rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 cazare pentru doamnele din afara lo- 0743.137.888
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. euro, negociabil, tel.0749.063.432. calității. Telefon: 0753.083.333.
l Vând mobilă dormitor, garni-
l Vând teren în localitatea l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Văduv, pensionar, caut femeie tură pat dublu+dulapuri, second,
Popești, la 10 km de Hunedoara, 3200 senzori parcare, full, înmatriculat. pentru menaj și curățenie, o zi pe furnir lăcuit. Preț: 580 lei, telefon:
mp. FS 80 m, grădină cu pomi, parce- Preț: 4700 euro, telefon: săptămână. Plata 100 lei pentru ziua 0743.137.888.
labil. Preț: 6 euro/mp, 0723.419.531. respectivă. Preț: 0756.847.708. l Vând măsuță cu scaun alimen-
tel.0721.055.313.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tar pentru copii și scaun auto pentru
l Pensionară, execut costume
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, copii. Preț negociabil, telefon:
populare pentru copii. Telefon 0744.633.217.
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri V-
în 5 loturi. Două sunt lângă râul 0753.128.090.
I, radio CD, comenzi pe volan, spoturi l Vând bicicletă pentru adulţi,
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, alungite pe lateral-spate, înmatricu- CERERI DE SERVICIU marcă germană, stare bună.
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: Preţ 250 lei. Tel. 0722.327.148.
lată, stare bună de funcționare,
0737.702.160. l Doamnă serioasă, doresc să fac
135.000 km. Preț:1450 euro, l Vând schiuri Rosignol și Fiskar,
curățenie sau menaj la apartamente
l Vând loc de casă în Hațeg, str. negociabil, telefon: 0751.813.770. 60 lei/perechea și bocanci Landrover
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, sau hotel. Am experiență în domeniu! nr.37, preț 60 lei. Tel. 0743.137.888.
l Vând autoturism Skoda Fabia, Telefon: 0737.303.795.
posibilități apă, canal, curent, gaze. l Cumpăr vas inox, de preferință
Se vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri. model Avantaj, nouă, pe benzină,
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu-
MATRIMONIALE 300-400 litri. Telefon: 0769.473.088.
Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190.
l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu l Vând mașină de cusut electrică,
lat, stare perfectă, unic proprietar.
l Vând 8 ha teren arabil, zona simțul umorului, caut doamnă sau tip valiză, adusă din Germania. Preț:
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 Preț: 6000 euro, negociabil, telefon:
domnișoară pentru căsătorie. Poate să 300 lei, telefon: 0254.776.082.
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. 0721.613.095.
fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se- l Vând două corpuri suspendate
l Vând curte și grădină intravi- l Vând autoturism Opel Agila, rioasă și credincioasă. Eu sunt orto- de bucătărie, 32/53/2,15 și
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu AF 2001, stare bună de funcționare, dox, am serviciu, casă, tot confortul. 32/53/1,70 și două fotolii 60/55. Preț
gard de fier, fântână, pompă de apă, 127.000 km., rovignetă aprilie 2018, Rog seriozitate. Telefon: 0729.820.711. negociabil, telefon: 0744.633.217.
viță de vie și pomi fructiferi. ITP 2018. Preț: 1200 euro, negocia- l Domn distins din Brad, doresc să l Vând bibliotecă poloneză, com-
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: bil, telefon: 0749.063.432. cunosc o doamnă pe măsură, pentru pusă din două corpuri și dulap,
0729.022.748, 0254.214.191. prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
l Vând Peugeot Diesel, 1500 aproape nouă. Preț negociabil,
l Vând urgent teren intravilan în cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, 0740.239.101, 0740.690.984. telefon: 0728.160.401.
Brad, bun pentru construcții sau agri- înmatriculat în mai, 2017, arată și l Domn 63/170/80, serios, fără l Vând sobă emailată de încălzit,
cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, obligații, cu apartament proprietate, pe gaz sau butelie 25/70/70 cm, masă
telefon: 0723.424.912. funcționează foarte bine. Preț: 4000
lei, telefon: 0725.147.370, Deva. doresc să cunosc o doamnă de vârstă și scaun pentru alimentație copii
l Vând teren pentru cabană în apropiată, pentru căsătorie. Rog serio- (6luni-3 ani) și scaun auto pentru
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect l Vând Opel Astra G, 1600 cmc, copii. Preț negociabil, telefon:
zitate! Telefon: 0734.076.624.
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: benzină, stare perfectă. Preț: 2400 0744.633.217.
l Pensionar, 65/1,70/70, serios și
0745.202.448. euro, negociabil, tel. 0720.692.501. sincer, evlavios, fără alcool, nefumător, l Vând vin roșu și alb, făcut
casă la țară, apartament în Deva, caut numai din boabe, 8 lei litrul, cantitate
Nota redacţiei: doamnă de la țară sau oraș, serioasă, minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- familistă, veselă. Telefon:
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane 0725.271.053.
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au l Văduv, 76/170/80, doresc să
S-a deschis un azil de
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
cunosc o doamnă de 60-68 de ani bătrâni, privat, în Hunedoara.
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
pentru prietenie-căsătorie. Telefon: 0753.083.333.
prin conţinutul lor, legea.
Telefon: 0758.413.149.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 30 MaRtie - 5 apRilie 2018

Expoziţie- eveniment Florin Piersic a jucat, la Deva, cu casa închisă!


Deva - Peste 500 de per- „Străini în noapte” a avut rațiu Mălăele, Maia Morgen-
la muzeul din Deva soane au asistat, miercuri, 28
martie, la Centrul Cultural
premiera în septembrie
2007, la Opera Națională din
stern, George Mihăiță și
Valentin Teodosiu, iar în 24
”Drăgan Muntean”, la București, în prezența dra- aprilie 2018, de la ora 18:00,
reprezentația piesei „Străini maturgul francez Eric Assous. ”Gaițele” lui Alexandru Kir-
în noapte”, de Eric Assous, în În luna aprilie, devenii vor ițescu.
care Florin Piersic a jucat ală- avea o nouă ocazie să ia parte Biletele pentru ambele
turi de Medeea Marinescu. la întâlniri cu mari actori ai reprezentații sunt puse în
Comedia „despre seducție, scenei românești, care vor fi vânzare la Centrul Cultural
minciună și infidelități”, mon- prezenți pe scena Centrului ”Drăgan Muntean” din Deva
tată de Radu Beligan, s-a jucat Cultural ”Drăgan Muntean”. și pot fi achiziționate de luni
pentru a cincea oară, în ul- Marți, 17 aprilie 2018, de la până joi, între orele 10:00-
timii ani, la Centrul Cultural ora 19:00, se joacă ”Fierarii” 17:00 și sâmbăta, între orele
din Deva. - o comedie trăsnită cu Ho- 11:00-13:00.

M
uzeul Civilizației Hunedoara, cum sunt Daniel I.
Dacice și Romane Iancu – Orăştie, Isfan Marius
Deva, cu sprijinul Romulus – Deva, Poenar Raul
Consiliului Județean Hune- – Orăștie, Popa Alexandru
doara, prezintă, până la Nicolae – Deva, Roibu Grigore
jumătatea lunii aprilie, ex- – Deva. Invitații Secțiunii in-
poziția „FOTOGRAFIA – ternaționale sunt: Dacai Xie
DOCUMENT ETNOGRAFIC”. din China și Huu Hung Truong
din Vietnam.
Deva – Manifestarea se află Proiectul expozițiilor itine-
la ediția a XIV-a şi este găz- rante „FOTOGRAFIA – DOCU-
duită de Palatul Magna Curia MENT ETNOGRAFIC” a
al muzeului din Deva. poposit în ultimii zece ani în
Evenimentul, o inițiativă a numeroase săli de expoziție
Asociației Artiștilor Fotografi din țară: Baia Mare, Satu
Hunedoreni, aduce pentru Mare, Bistrița, Ardud, Oradea,
prima dată la Deva o expoziție Sibiu, Târgu Mureș, Brașov,
a proiectului inițiat de Centrul Craiova, Lugoj,Târgu Jiu, Arad
Judeţean pentru Conservarea dar și peste hotare: Polonia,
și Promovarea Culturii Franța, Ungaria și Italia,
Tradiţionale Cluj, a cărui demostrând aprecierea de
vernisaj inițial a avut loc la care se bucură din partea in-
Cluj-Napoca, la sediul Biblio- stituțiilor de cultură și a iu-
tecii Județene „Octavian Goga”, bitorilor genului.
în toamna anului trecut. De „FOTOGRAFIA – DOCU-
atunci, expoziția a mai fost MENT ETNOGRAFIC” este un
itinerată la Oradea și Arad, proiect amplu al Centrul
Deva fiind a treia destinație a Judeţean pentru Conservarea
acestei ediții care se bucură, și Promovarea Culturii Tradi-
pe lângă susținerea Asociației ţionale Cluj, compus din orga-
Artiștilor Fotografi Hune- nizarea unui concurs național
doreni și de sprijinul Consili- de fotografie de autor, expo-
ului Județean Cluj și al ziţii itinerante în ţară şi
Asociației ArtImage. străinătate, editarea de al-
Pe simezele devene vor bume şi monografii foto și or-
putea fi admirate zeci de fo- ganizarea unei arhive de
tografii valoroase, realizate cu fotografie etnografică.
pasiune de fotografi din în- Expoziția va rămâne la dis-
treaga ţară. Între ei se numără poziția publicului până pe
şi artişti fotografi din judeţul data de 13 aprilie 2018.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI HALA


PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET)
Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!