Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie

Ocrotitorul Eghinei
(Vindecatorul de cancer)
9 noiembrie

glas Πα

P e cel năs cut - în Si li vri a şi o

cro ti to - rul __ E ghi nei Pe cel - ce s-a a

ră tat în vre - mu __ ri le din ur mă pri e ten

a de vă rat - al ___ vir tu ţii Pe sfân tul Nec

ta ri e să-l cin stim__cei cre din cioşi ca pe un dum

ne ze iesc slu ji tor al luiHristos că iz vo răş te

bo ga te vin de cări ce lor ce stri gă cu e vla

vi e Sla vă lui Hris tos ce lui ce te-a slă vit Sla vă

ce lui ce mi nu nat te-a a ră tat Sla a vă Ce lui ce

lu cre - ză prin ti ne tu tu ror tă mă - du - iri

Petre Alexandru Marian Titel 1