Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

FIŞA NR. 1. Procesul penal. Fazele şi principiile aplicării legii procesuale penale____________________ 1
FIŞA NR. 2. Procesul penal. Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu ____________________ 19
FIŞA NR. 3. Acţiunea penală ___________________________________________________________ 22
FIŞA NR. 4. Acţiunea civilă _____________________________________________________________ 35
FIŞA NR. 5. Participanţii în procesul penal. Consideraţii generale. Succesorii, substituiţii şi
reprezentanţii procesuali __________________________________________________________ 46
FIŞA NR. 6. Participanţii în procesul penal. Organele judiciare _________________________________ 52
FIŞA NR. 7. Participanţii în procesul penal. Părţile. Subiecţii procesuali principali __________________ 68
FIŞA NR. 8. Participanţii în procesul penal. Avocatul. Asistenţa juridică __________________________ 78
FIŞA NR. 9. Competenţa. Cadru general. Forme ____________________________________________ 86
FIŞA NR. 10. Competenţa instanţelor judecătoreşti _________________________________________ 91
FIŞA NR. 11. Competenţa organelor de urmărire penală _____________________________________ 99
FIŞA NR. 12. Prorogarea de competenţă. Excepţiile de necompetenţă,
declinarea şi conflictul de competenţă ______________________________________________ 104
FIŞA NR. 13. Incompatibilitatea. Strămutarea ____________________________________________ 113
FIŞA NR. 14. Probele. Cadrul general ___________________________________________________ 124
FIŞA NR. 15. Audierea persoanelor _____________________________________________________ 136
FIŞA NR. 16. Percheziţia ______________________________________________________________ 153
FIŞA NR. 17. Expertiza şi constatarea ___________________________________________________ 164
FIŞA NR. 18. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea _____________________________________ 172
FIŞA NR. 19. Comisia rogatorie şi delegarea ______________________________________________ 176
VI Cuprins

FIŞA NR. 20. Măsurile preventive. Cadrul general _________________________________________ 178


FIŞA NR. 21. Reţinerea _______________________________________________________________ 188
FIŞA NR. 22. Controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune_______________________________ 193
FIŞA NR. 23. Arestul la domiciliu. Arestarea preventivă _____________________________________ 204
FIŞA NR. 24. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive ___________________ 227
FIŞA NR. 25. Aplicarea măsurilor preventive faţă de minori __________________________________ 233
FIŞA NR. 26. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii ___________________________________ 235
FIŞA NR. 27. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere _________________ 245
FIŞA NR. 28. Termenele ______________________________________________________________ 260
FIŞA NR. 29. Cheltuielile judiciare ______________________________________________________ 266
FIŞA NR. 30. Nulităţile _______________________________________________________________ 271
FIŞA NR. 31. Amenda judiciară ________________________________________________________ 275
FIŞA NR. 32. Urmărirea penală. Dispoziţii generale ________________________________________ 278
FIŞA NR. 33. Urmărirea penală. Sesizarea organelor de urmărire penală _______________________ 283
FIŞA NR. 34. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală
de către procuror _______________________________________________________________ 292
FIŞA NR. 35. Efectuarea urmăririi penale. Desfăşurarea urmăririi penale _______________________ 297
FIŞA NR. 36. Terminarea urmăririi penale ________________________________________________ 317
FIŞA NR. 37. Efectuarea urmăririi penale de către procuror __________________________________ 320
FIŞA NR. 38. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei _____________________________________ 323
FIŞA NR. 39. Reluarea urmăririi penale __________________________________________________ 327
FIŞA NR. 40. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală ______________________ 332
FIŞA NR. 41. Camera preliminară ______________________________________________________ 340
FIŞA NR. 42. Judecata. Dispoziţii generale _______________________________________________ 348
FIŞA NR. 43. Judecata în primă instanţă. Aspecte generale __________________________________ 377
FIŞA NR. 44. Judecata în primă instanţă. Desfăşurarea judecării cauzelor _______________________ 382
Cuprins VII

FIŞA NR. 45. Judecata în primă instanţă. Deliberarea şi hotărârea instanţei _____________________ 401
FIŞA NR. 46. Căile de atac ____________________________________________________________ 416
FIŞA NR. 47. Apelul _________________________________________________________________ 418
FIŞA NR. 48. Contestaţia _____________________________________________________________ 439
FIŞA NR. 49. Căile extraordinare de atac. Cadru general. Contestaţia în anulare__________________ 448
FIŞA NR. 50. Revizuirea ______________________________________________________________ 458
FIŞA NR. 51. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului ________________ 470
FIŞA NR. 52. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate _____ 473
FIŞA NR. 53. Recursul în interesul legii __________________________________________________ 479
FIŞA NR. 54. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept _______________________ 483
FIŞA NR. 55. Proceduri speciale. Cadru general. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei _____________ 487
FIŞA NR. 56. Procedura în cauzele cu infractori minori ______________________________________ 497
FIŞA NR. 57. Procedura reabilitării _____________________________________________________ 508
FIŞA NR. 58. Executarea hotărârilor penale ______________________________________________ 514
Bibliografie selec vă ________________________________________________________________ 521

S-ar putea să vă placă și