Sunteți pe pagina 1din 5

Nume şi prenume ………………………………………………..

Data: ………………………………

EVALUARE SUMATIVĂ
la Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învățare nr 7.
Ne antrenăm pentru o viață sănătoasă

1. Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite. 10 puncte


 Numerele care se înmulțesc se numesc ........................................
 Rezultatul înmulțirii se numește ......................................
 Orice număr înmulțit cu 0, produsul va fi .............
 Orice număr înmulțit cu 1, produsul va fi ........................................
 Dacă inversăm factorii, produsul va fi ..............................
 Numărul care se împarte se numește .................................
 Numărul la care împărțim se numește .................................
 Rezultatul împărțirii se numește .................................
 Dacă împărțim un număr la el însuși rezultatul este ...............
 Triplu înseamnă .......................................
2. Calculați înmulțirile și împărțirile: 10 puncte

2x4= 12 : 2 =
3x5= 21 : 3 =
6x2= 30 : 5 =
8x7= 63 : 7 =
10 x 6 = 90 :10 =
3. Efectuați exercițiile și faceți proba prin operația inversă. 10 puncte
2 3 7 + P: 5 7 1 - P:
4 1 6 2 4 7

2 1 5 + P:
1 5 3
7 x 8 = P:

8 1 : 9 = P:

9 x 5 = P:

5 4 : 9 = P:
4. Află numărul necunoscut: 16 puncte
a + 78 = 390 285 + b = 793 c – 145 = 620 842 – d = 417

A x 5 = 35 7 x b = 28 C:9=4 49 : d = 7

5. La diferența numerelor 541 și 125 adaugă suma numerelor 45 și 17. 6 puncte

6. Din produsul numerelor 7 și 9 scade câtul numerelor 24 și 3. 6 puncte

7. Într-o librărie sunt 621 de cărți cu povești, iar cu 437 mai puține cărți cu poezii.
Câte cărți sunt în librărie? 12 puncte
8. În livada bunicilor s-au plantat 9 meri, peri de 4 ori mai mulți decât meri, iar caiși de 6
ori mai puțini decât peri.
Câți pomi s-au plantat în livada bunicilor? 18 puncte

12 puncte din oficiu


SUPLIMENTAR

1. O șosea lungă de 90 km a fost asfaltată în trei etape. În prima etapă s-au asfaltat 28
km, în a doua etapă cu 8 km mai mult decât în prima, iar restul în a treia etapă.
Câți km s-au asfaltat în a treia etapă?
2. Andrei i-a oferit mamei sale 9 lalele, iar jumătate din numărul lalelor rămase a fost
oferită bunicii. În final, Andrei a numărat 7 lalele rămase pentru învățătoarea lui.
Câte lalele a avut Andrei la început?
Nume şi prenume ……………………………………………….. Data: ………………………………