Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA ……

COMISIA DE CURRICULUM

Pentru anul şcolar ………… şcoala noastră propune la clasa ……….. următoarele opţionale
dintre care vă rugăm să alegeţi 1-2 opţionale pe care aţi dori ca fiul/fiica dvs. să le urmeze în anul
şcolar viitor. Vă mulţumim pentru opţiunile exprimate şi pentru colaboare.

Opţionalul 1 : Optional integrat la nivelul a doua arii curriculare (Om si societate, Limba si
comunicare)

Opţionalul 2…………………………………

Opţionalul 3…………………………………

Data Parinte

ŞCOALA ……

COMISIA DE CURRICULUM

Pentru anul şcolar ………… şcoala noastră propune la clasa ……….. următoarele opţionale
dintre care vă rugăm să alegeţi 1-2 opţionale pe care aţi dori ca fiul/fiica dvs. să le urmeze în anul
şcolar viitor. Vă mulţumim pentru opţiunile exprimate şi pentru colaboare.

Opţionalul 1 : Optional integrat la nivelul a doua arii curriculare (Om si societate, Limba si
comunicare)

Opţionalul 2…………………………………

Opţionalul 3…………………………………

Data Parinte