Sunteți pe pagina 1din 8

e j a u i o â ă î e j a u i o â ă î

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

SILABE 1. 2. SILABE 1. 2.

ja aj jar o–jă ja aj jar o–jă


je ej joc po–jar je ej joc po–jar
ji ij joi cu–raj ji ij joi cu–raj
jo oj jos pla–jă jo oj jos pla–jă
ju uj jur joa–că ju uj jur joa–că
jă ăj ruj me–saj jă ăj ruj me–saj
jâ îj jder ma–saj jâ îj jder ma–saj
..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Raj se joacă. Raj se joacă.

e j a u i o â ă î e j a u i o â ă î
.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

SILABE 1. 2. SILABE 1. 2.

ja aj jar o–jă ja aj jar o–jă


je ej joc po–jar je ej joc po–jar
ji ij joi cu–raj ji ij joi cu–raj
jo oj jos pla–jă jo oj jos pla–jă
ju uj jur joa–că ju uj jur joa–că
jă ăj ruj me–saj jă ăj ruj me–saj
jâ îj jder ma–saj jâ îj jder ma–saj
..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Raj se joacă. Raj se joacă.


Formeaza cuvinte: Formeaza cuvinte:

_____ raj _____ jă _____ raj _____ jă

____ jor je ____ uri ____ jor je ____ uri

vra ____ joa ____ vra ____ joa ____

co ____ car jur ____ co ____ car jur ____

____ joc pi ____ ma ____ joc pi ____ ma

ja _____ ____ saj ja _____ ____ saj

Formeaza cuvinte: Formeaza cuvinte:

_____ raj _____ jă _____ raj _____ jă

____ jor je ____ uri ____ jor je ____ uri

vra ____ joa ____ vra ____ joa ____

co ____ car jur ____ co ____ car jur ____

____ joc pi ____ ma ____ joc pi ____ ma

ja _____ ____ saj ja _____ ____ saj


e j a u p i o â ă î e j a u p i o â ă î
SILABE 1. 2. SILABE 1. 2.
ja aj jar o–jă ja aj jar o–jă
je ej joc po–jar je ej joc po–jar
ji ij joi cu–raj ji ij joi cu–raj
jo oj jos pla–jă jo oj jos pla–jă
ju uj jur joa–că ju uj jur joa–că
jă ăj ruj me–saj jă ăj ruj me–saj
jâ îj jder ma–saj jâ îj jder ma–saj
Ana se joacă. Ana se joacă.

e j a u p i o â ă î e j a u p i o â ă î
SILABE 1. 2. SILABE 1. 2.
ja aj jar o–jă ja aj jar o–jă
je ej joc po–jar je ej joc po–jar
ji ij joi cu–raj ji ij joi cu–raj
jo oj jos pla–jă jo oj jos pla–jă
ju uj jur joa–că ju uj jur joa–că
jă ăj ruj me–saj jă ăj ruj me–saj
jâ îj jder ma–saj jâ îj jder ma–saj
Ana se joacă. Ana se joacă.
Formeaza cuvinte: Formeaza cuvinte:

_____ raj _____ jă _____ raj _____ jă


____ jor je ____ uri ____ jor je ____ uri
vra ____ joa ____ vra ____ joa ____
co ____ car jur ____ co ____ car jur ____
____ joc pi ____ ma ____ joc pi ____ ma
ja _____ ____ saj ja _____ ____ saj
Formeaza cuvinte: Formeaza cuvinte:

_____ raj _____ jă _____ raj _____ jă


____ jor je ____ uri ____ jor je ____ uri
vra ____ joa ____ vra ____ joa ____
co ____ car jur ____ co ____ car jur ____
____ joc pi ____ ma ____ joc pi ____ ma
ja _____ ____ saj ja _____ ____ saj
Formeaza cuvinte: Formeaza cuvinte:

_____ raj _____ jă _____ raj _____ jă


____ jor je ____ uri ____ jor je ____ uri
vra ____ joa ____ vra ____ joa ____
co ____ car jur ____ co ____ car jur ____
____ joc pi ____ ma ____ joc pi ____ ma
ja _____ ____ saj ja _____ ____ saj
3. 4. 3. 4.
pi-ja-ma vi-je-li-e pi-ja-ma vi-je-li-e
a-ju-tor ju-de-ca-tă a-ju-tor ju-de-ca-tă
ju-că-tor ju-mă-ta-te ju-că-tor ju-mă-ta-te
pa-ti-naj ju-că-ri-e pa-ti-naj ju-că-ri-e
je-le-uri ju-de-că-tor je-le-uri ju-de-că-tor
pe-i-saj pri-mej-di-e pe-i-saj pri-mej-di-e
per-so-naj îm-bu-jo-rat per-so-naj îm-bu-jo-rat
vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să
ne-că-jit pră-ji-tu-ră ne-că-jit pră-ji-tu-ră
di-ri-jor în-con-ju-rat di-ri-jor în-con-ju-rat
3. 4. 3. 4.
pi-ja-ma vi-je-li-e pi-ja-ma vi-je-li-e
a-ju-tor ju-de-ca-tă a-ju-tor ju-de-ca-tă
ju-că-tor ju-mă-ta-te ju-că-tor ju-mă-ta-te
pa-ti-naj ju-că-ri-e pa-ti-naj ju-că-ri-e
je-le-uri ju-de-că-tor je-le-uri ju-de-că-tor
pe-i-saj pri-mej-di-e pe-i-saj pri-mej-di-e
per-so-naj îm-bu-jo-rat per-so-naj îm-bu-jo-rat
vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să
ne-că-jit pră-ji-tu-ră ne-că-jit pră-ji-tu-ră
di-ri-jor în-con-ju-rat di-ri-jor în-con-ju-rat
3. 4. 3. 4.
pi-ja-ma vi-je-li-e pi-ja-ma vi-je-li-e
a-ju-tor ju-de-ca-tă a-ju-tor ju-de-ca-tă
ju-că-tor ju-mă-ta-te ju-că-tor ju-mă-ta-te
pa-ti-naj ju-că-ri-e pa-ti-naj ju-că-ri-e
je-le-uri ju-de-că-tor je-le-uri ju-de-că-tor
pe-i-saj pri-mej-di-e pe-i-saj pri-mej-di-e
per-so-naj îm-bu-jo-rat per-so-naj îm-bu-jo-rat
vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să
ne-că-jit pră-ji-tu-ră ne-că-jit pră-ji-tu-ră
di-ri-jor în-con-ju-rat di-ri-jor în-con-ju-rat
Dojenilă j Dojenilă j
Jan are un câine: Dojenilă. Câinele Jan are un câine: Dojenilă. Câinele se
se uită spre cei doi copii ai lui Jan. uită spre cei doi copii ai lui Jan. Copiii
Copiii se joacă prea aproape de se joacă prea aproape de jar. El îi
jar. El îi dojeneşte cu un lătrat. Ieri dojeneşte cu un lătrat. Ieri erau cât
erau cât pe-aici să-şi aprindă pe-aici să-şi aprindă jachetele. El i-a
jachetele. El i-a salvat! Pentru asta salvat! Pentru asta a primit răsplată o
a primit răsplată o bucată de bucată de jambon şi jumări. Bravo lui!
jambon şi jumări. Bravo lui!

Dojenilă j Dojenilă j
Jan are un câine: Dojenilă. Câinele Jan are un câine: Dojenilă. Câinele se
se uită spre cei doi copii ai lui Jan. uită spre cei doi copii ai lui Jan. Copiii
Copiii se joacă prea aproape de se joacă prea aproape de jar. El îi
jar. El îi dojeneşte cu un lătrat. Ieri dojeneşte cu un lătrat. Ieri erau cât
erau cât pe-aici să-şi aprindă pe-aici să-şi aprindă jachetele. El i-a
jachetele. El i-a salvat! Pentru asta salvat! Pentru asta a primit răsplată o
a primit răsplată o bucată de bucată de jambon şi jumări. Bravo lui!
jambon şi jumări. Bravo lui!

Dojenilă j Dojenilă j
Jan are un câine: Dojenilă. Câinele Jan are un câine: Dojenilă. Câinele se
se uită spre cei doi copii ai lui Jan. uită spre cei doi copii ai lui Jan. Copiii
Copiii se joacă prea aproape de se joacă prea aproape de jar. El îi
jar. El îi dojeneşte cu un lătrat. Ieri dojeneşte cu un lătrat. Ieri erau cât
erau cât pe-aici să-şi aprindă pe-aici să-şi aprindă jachetele. El i-a
jachetele. El i-a salvat! Pentru asta salvat! Pentru asta a primit răsplată o
a primit răsplată o bucată de bucată de jambon şi jumări. Bravo lui!
jambon şi jumări. Bravo lui!
1. 2. 3. 3. 4.
Jiu Ja–na Ji–a–nu Ja–po–ni–a
Jan Je–ni Je–ni–ca Jim–bo–li–a
Dej Jea–na Ji–la–va Jim–bo–rea–nu
Ji–ji–a Ju–li–e–ta
Cluj Lu–goj Ja–ni–na
Dolj Ji–bou Jo–ia–na
Ja–mai–ca

Jenica şi Jeana sunt surori.


O J E B A Ă I S Î Ș Â R
U
Noi ne jucăm pe malul Jiului, în
SILABE 1. 2. Petrila.
Ja Aj Jiu Ja– Jean a venit la prietenii lui, la Cluj.
na – Cine a sosit din Japonia?
Je Ej Jan Je–ni Jeleurile mele sunt dulci.
Ji Ij Dej Jea– Joi seara ne vom întâlni cu Jianu.
na
Jo Oj Cluj Lu–
goj
Ju Uj Dolj Ji–
bou
Jă Ăj Raj Jo–jo
Jâ Îj
Jana prăjește carn
e.
3. 4.
pi-ja-ma vi-je-li-e
a-ju-tor ju-de-ca-tă
ju-că-tor ju-mă-ta-te
pa-ti-naj ju-că-ri-e
je-le-uri ju-de-că-tor
pe-i-saj pri-mej-di-e
per-so-naj îm-bu-jo-rat
vâ-jâ-ie cu-ra-joa-să
ne-că-jit pră-ji-tu-ră
di-ri-jor în-con-ju-rat

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me cu bu jă jo co coa

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me că le ja le me nal

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me cu bu jă jo co coa

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me că le ja le me nal

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me cu bu jă jo co coa

cu bu jă jo co coa le că nal ja le me că le ja le me nal

S-ar putea să vă placă și