Sunteți pe pagina 1din 2

Carpații Occidentali

- Sunt formați din roci moi, calcaroase, de aceea apele au săpat cu ușurință văi.
- Se întind de la Dunăre până la văile răurilor Barcău şi Someş în N
- Carpatii Occidentali se împart în trei grupe:

a) Munții Banatului
- Se întinde de la Dunăre până la Valea Timișului
- Au aspect de dealuri cu înălțimi cuprinse între 600 si 1400m
- Sunt acoperiți de păduri de foioase si de conifere
- Puncte de atracție: Defileul Dunării și Hidrocentrala Porțile de Fier

b) Munții Poiana Ruscăi


- Se întinde de la Valea Timișului până la Valea Mureșului
- În subsol se găsesc importante zăcăminte de marmură și fier

b) Grupa Munților Apuseni


- Se întinde între Valea Mureșului și Valea Barcaului
- Sunt culmi domoale acoperite cu păşuni
- M-ții Apuseni, M-ții Metaliferi – bogați în minereuri de aur si argint
- Ape: Crișurile (Alb, Negru, Repede)
- Locuri turistice: Cheile Turzii, Peștera Scărișoara care adăpostește un ghețar subpământean

Bogăţii: păduri, cărbuni, aur , argint, fier, marmură.

Exersăm:
a) Completând rebusul vei afla pe verticala A-B numele celui mai înalt vârf muntos din Carpații
Orientali.

1) Grupa Munților ________________ este cuprinsă între Dunăre și Valea Timișului.


2) În Munții Poiana Ruscăi se află zăcăminte de ________.
3) Văile adânci și înguste săpate de apele curgătoare se numesc _______ .
A
4) Peștera __________ din Munții Apuseni adăpostește un
ghețar.
5) Mureșul mărginește la nord Munții Poiana
____________.
6) În subsolul Munților Apuseni se găsește și _______ ,
un metal prețios.
7) Carpații Occidentali se află la
vestul depresiunii ______________.
8) Râul ______ curge prin sudul Munților Apuseni.
9) Locuitorii Munților Apuseni se
numesc
___________.

B
Ha-Ha-Ha!

— Ai învățat pentru azi la geografie?


— Da, doamnă învățătoare!
— Spune-mi atunci unde se află Munții Apuseni?
— La pagina 16!!!