Sunteți pe pagina 1din 102

Nicolae Zărnescu

GHID PRACTIC
DE
FOTOGRAFIE DIGITALĂ
Ediția a III-a

Editura Hoffman
2015
1
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ZĂRNESCU, NICOLAE
Ghid practic de fotografie digitală / Nicolae Zărnescu. – Caracal: Editura
Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978­606­615­710­0

77

Foto: Nicolae Zărnescu


Fotografiile care conțin persoane au fost publicate cu acordul acestora.

Noutăți față de ediția a II-a:


 Clasificarea obiectivelor (îmbunătățită)
 Tipuri de monturi ale obiectivelor
 Sufixe utilizate în descrierea obiectivelor
 Caracteristicile DSLR­urilor de la Canon, Nikon și Pentax
 Caracteristicile mirrorless­urilor de la Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus,
Panasonic, Samsung și Sony
 DSRL (Digital Single­Lens Reflex – listă actualizată februarie 2015)
 DSLT (Digital Single­Lens Translucent – listă actualizată februarie 2015)
 MILC (Mirrorless Interchangeable­Lens Camera – listă actualizată februarie 2015)
 LSCC (Large Sensor Compact Camera – listă actualizată februarie 2015)
 Fotografia artistică (retehnoredactată și îmbunătățită)

www.EdituraHoffman.com
Tel./fax: 0249 460 218
0740 984 910

2
Cui i se adreseasă acest ghid?

Odată cu apariția camerelor digitale compacte și a telefoanelor mobile cu


cameră foto încorporată, aproape toți posesorii acestora au devenit
„fotografi“ peste noapte. Paginile de Facebook sunt pline de fotografii mișcate,
prost încadrate sau neclare, de autoportrete deformate, de filmări efectuate cu
aparatul în poziție verticală ș.a.m.d.
Toată lumea este în goană după megapixeli, fiecare lăudându­și camera digitală
sau telefonul după acest criteriu, neștiind că aceasta e doar o tehnică de marketing,
pentru a cere mai mulți bani cumpărătorilor neavizați.
Principalul criteriu de alegere a unei camere digitale este dimensiunea
senzorului. Este foarte ușor de înțeles că senzorul Full Frame (36x24mm) al unei
camere digitale reflex (DSLR) este mult mai sensibil decât senzorul unei camere
digitale compacte (5,76x4,29mm), amplificând mai bine semnalul luminos la un
ISO ridicat (1200–6400), împiedicând astfel apariția zgomotului de imagine. De
aceea camerele compacte nu se descurcă deloc bine în lumina slabă de interior,
când ISO­ul ridicat, calculat în mod automat de aparat, introduce un zgomot de
imagine accentuat.
De asemenea, un megapixel dintr­un DSLR de 20 megapixeli este de 5­7 ori
mai mare decât un megapixel dintr­o cameră digitală compactă cu același număr de
megapixeli, redând mult mai bine nuanțele culorilor și saturația acestora.
Mai mult, dacă nu imprimați fotografii mai mari de A3, 8 megapixeli sunt
suficienți. Un număr mare de megapixeli este absolut necesar doar pentru
realizarea afișelor, posterelor și panoramelor.
Probabil că posesorii camerelor digitale compacte de 16­20 de megapixeli și ai
telefoanelor mobile „performante“ vor fi foarte dezamăgiți citind aceste rânduri, mai
ales dacă le atrag atenția că un telefon mobil nu va face niciodată fotografii mai reușite
decât o cameră digitală, indiferent de numărul de megapixeli cu care este dotat.
Citind cu atenție ghidul, aceștia își vor da seama că, totuși, vor putea face
fotografii reușite și cu telefonul mobil sau cu camera digitală compactă, ținând cont
de regulile elementare de încadrare și de lumina ambientală.
Cui i se adresează, de fapt, acest ghid? Dacă doriți să faceți fotografii setând
aparatul pe modul AUTO, atunci acest ghid vă poate ajuta doar în ceea ce privește
regulile de compoziție. Dacă aveți o cameră compactă megazoom cu mod M
(manual) de fotografiere, cu modurile T/Tv (prioritate de timp de expunere) și A/Av
(prioritate de diafragmă), un DSRL, un DSLT sau un MILC (mirrorless), atunci
acest ghid vă este foarte util pentru realizarea fotografiilor deosebite.

3
Posesorii camerelor digitale compacte care au modul SCENE (portret, peisaj, apus,
răsărit, zăpadă, macro, sport, petrecere interior etc.) vor înțelege astfel că este
importantă alegerea scenei potrivite, în funcție de lumina ambientală, deoarece modul
AUTO nu se descurcă întotdeauna bine în condiții de lumină cu contraste ridicate.
Cu timpul, stăpânind foarte bine tehnicile de fotografiere expuse în acest ghid,
veți putea trece la fotografia artistică, cumpărând un mirorless, un DSLT sau un
DSRL Expert Level și cel puțin patru obiective suplimentare față de cel standard
(macro, wide, prime și tele). Ulterior puteți achiziționa filtre, blițuri și
declanșatoare externe, blende, umbrele foto etc.
Ghidul este exclusiv tehnic, de aceea veți fi surprinși de absența frazelor frumos
întoarse din condei sau a fotografiilor în exces.
De asemenea, ghidul nu este exhaustiv, așa că fotografii cu experiență pot
contribui la îmbunătățirea acestuia, trimițând sugestiile lor pe adresa de e­mail
niczarnescu@yahoo.com. Tot pe această adresă aștept și întrebările utilizatorilor
neexperimentați, cărora nu le sunt clare anumite pasaje din ghid.
Cu speranța că ghidul va întruni aprecierile cititorilor, le urez lectură plăcută și
fotografii de calitate.

ing. informatician
Nicolae Zărnescu

fotonic.webnode.ro

4
Noțiuni generale de fotografie digitală
Obturatorul este un dispozitiv aflat sensibilitatea ISO este mai mare (peste
între obiectiv şi senzor, a cărui durată de 3200) trece mai mult curent prin senzor,
deschidere stabileşte durata expunerii. rezultând o imagine mai luminoasă și
Timpul de expunere (shutter speed) timp mai scurt de expunere, dar și
reprezintă, în secunde (1/250, 1/60, 1/4, zgomot de imagine (la fotografiile în
1, 15 etc.), durata pătrunderii luminii pe lumină slabă).
senzorul aparatului. Zgomotul de imagine (image noise)
Diafragma / apertura (exprimată reprezintă granulaţia care, în funcţie de
în f/stop: f/1.8, f/2.5, f/11, f/16 etc) este aparat, poate fi colorată sau monocromă.
alcătuită dintr­un anumit număr de Temperatura de culoare (white
lamele a căror mişcare controlează balance – balans de alb) este un
cantitatea de lumină ce pătrunde pe parametru care indică dominanta de
senzor. Valoarea diafragmei reprezintă culoare provenită de la sursa de
raportul dintre diametrul diafragmei lumină. Ilustrează nuanţa luminii la
și distanța focală. momentul fotografierii (grade Kelvin).
Profunzimea de câmp (DOF, Există valori presetate pentru diferite
Depth Of Field) reprezintă zona de situaţii (ex. apus, bec incandescent, bliţ,
focus, în care subiectul este foarte clar, cer noros etc.) În funcţie de
distingându­se foarte bine de fundal. temperatura de culoare a luminii, o
Diafragma deschisă (ex. f/1.8­3.5) fotografie poate avea nuanţele culorilor
implică un timp de expunere mai scurt mai reci (ex. 2500° K) sau mai calde
și o profunzime de câmp mai mică (în (ex. 6500° K).
special la fotografia portret). Distanţa focală reprezintă distanţa
Diafragma închisă (ex. f/11­16­22) în milimetri de la centrul optic al
implică un timp de expunere mai lung obiectivului până la planul de
și o profunzime de câmp mai mare (în focalizare, această distanţă definind
special la fotografia peisagistică). unghiul de cuprindere, câmpul de
Profunzimea de câmp este profunzime și magnificarea.
influenţată şi de filtre (ex. filtrele Compensarea expunerii (de
macro), distanţa până la subiect şi exemplu între ­3EV și +3EV, în trepte
distanţa focală. de 1/3EV) se foloseşte în cazul
Profunzimea de câmp scade când vă utilizării modurilor automate şi
apropiați de subiect și crește când vă semiautomate. Compensând expunerea
îndepărtați de acesta. fie cu două trepte în plus, fie în minus,
Sensibilitatea ISO (ex. 100 – aparatul va modifica timpul de
25600) reprezintă sensibilitatea expunere necesar pentru obţinerea
senzorului la lumină. Dacă valorii cerute.
5
Triunghiul expunerii

Observație:
O expunere corectă se poate obține celorlalți doi parametri sau cel puțin a
modificând cei trei parametri: durata unuia dintre ei.
expunerii (shutter speed), diafragma Astfel, dacă s­a obținut o expunere
(aperture) și sensibilitatea (ISO). corectă cu 1/15 – f/16 – ISO200, o altă
Aceștia sunt strâns legați între ei, astfel expunere corectă poate fi obținută cu
încât modificarea unuia dintre 1/30 – f/11 – ISO200 sau cu 1/30 – f/16
parametri impune și modificarea – ISO400, dar efectele sunt diferite.

6
Clasificarea camerelor foto digitale

1. Compacte Point-and-shoot: Se 5. DSLR-uri (Digital Single-Lens


adresează utilizatorilor fără experiență. Reflex): Se adresează fotografilor avansați
Caracteristici principale: senzor mic (1/2,5 sau profesioniști. Caracteristici principale:
inci, 1/2,3 inci, 1/1,8 inci, 1/1,7 inci), oglindă rabatabilă, pentaprismă, vizor
obiectiv încorporat, zoom optic 5­15x, optic, senzor mare (APS­C –
reglaje automate, performanțe reduse la 23,6x15,7mm, Full­frame – 36x24mm,
lumină slabă. Medium­format – 50,7x39mm), obiectiv
2. Compacte megazoom (bridge): Se detașabil prime lens (focală fixă) sau zoom
adresează utilizatorilor cu pretenții, care (focală variabilă), reglaje automate și
vor să deslușească tainele fotografiei manuale, autofocus prin detecție de fază,
digitale. Caracteristici principale: senzor performanțe excelente în orice condiții.
mic (1/2,5 inci, 1/2,3 inci, 1/1,8 inci, 1/1,7 6. DSLT-uri (Digital Single-Lens
inci), obiectiv încorporat, zoom optic 10­ Translucent): Se adresează fotografilor
30x, reglaje automate și manuale, avansați sau profesioniști. Caracteristici
performanțe reduse la lumină slabă. principale: oglindă fixă, pentaprismă, vizor
3. Compacte cu senzor mare (LSCC electronic, senzor mare (APS­C –
- Large Sensor Compact Camera): Se 23,6x15,7mm, Full­frame – 36x24mm),
adresează utilizatorilor cu pretenții, pentru obiectiv detașabil prime lens (focală fixă)
care calitatea imaginii este foarte sau zoom (focală variabilă), reglaje
importantă, dar nu vor să poarte cu ei mai automate și manuale, autofocus prin
multe obiective. Sunt foarte potrivite detecție de fază, performanțe excelente în
pentru fotografiile din călătorii. orice condiții.
Caracteristici principale: senzor mare 7. Mirrorless-uri (MILC – Mirrorless
(Nikon 1 – 13,2x8,8mm, Four Thirds – Interchangeable-Lens Camera): Se
17,3x13mm, Foveon – 20,7x13,8mm, adresează fotografilor avansați sau
APS­C – 23,6x15,7mm, Full­frame – profesioniști. Caracteristici principale:
36x24mm), obiectiv încorporat prime lens fără oglindă și pentaprismă, vizor
(focală fixă) sau zoom (focală variabilă), electronic sau hibrid (optic +
reglaje automate și manuale, performanțe electronic), senzor mare (Nikon 1 –
excelente în orice condiții. 13,2x8,8mm, Four Thirds –
4. Compacte hibride cu senzor 17,3x13mm, Foveon – 20,7x13,8mm,
mare: Au aceleași caracteristici ca și APS­C – 23,6x15,7mm, Full­frame –
compactele cu senzor mare, dar, în plus, 36x24mm), obiectiv detașabil prime
îndeplinesc și funcția de smartphone. lens (focală fixă) sau zoom (focală
Aici ar putea fi încadrate și camerele­ variabilă), reglaje automate și manuale,
obiectiv din seria Sony QX, care pot fi autofocus prin detecție de contrast sau
atașate la un smartphone și comandate hibrid (contrast + fază), performanțe
prin Wi­Fi sau NFC. excelente în orice condiții.

7
Point and shoot (mici, obiectiv încorporat, Megazoom (medii, obiectiv încorporat, zoom 15­60x,
zoom 5­15x, senzor foarte mic) senzor foarte mic, mod manual)

LSCC (mici, obiectiv încorporat, zoom redus, Mirrorless (mici, obiectiv atașabil, fără oglindă, senzor
senzor mare, mod manual) mare, mod manual, Contrast Detection Autofocus)

DSLT (mari, obiectiv atașabil, oglindă nerabatabilă și vizor electronic, senzor mare,
mod manual, butoane dedicate pentru reglaje, Phase Detection Autofocus)

DSRL (mari, obiectiv atașabil, pentaprismă, oglindă rabatabilă și vizor optic TTL, senzor mare,
mod manual, butoane dedicate pentru reglaje, Phase Detection Autofocus)

8
Clasificarea obiectivelor (lens)

Superangulare (grandangulare, pentru instantanee de la distanță, fără a


ultra-wide, 8­24mm) și angulare (wide, deranja subiectele respective.
18­30mm). Au unghiul de câmp foarte Superzoom (18­400mm). Sunt
mare (47­120o), o mare claritate în obiective cu distanță focală variabilă,
profunzime și măresc efectul de cuprinzând toate caracteristicile
adâncime. Sunt ideale pentru peisaje, celorlalte categorii, fiind cele mai
arhitectură și spații interioare înguste. potrivite pentru călătorii, deoarece se
Standard (normal, de kit). Au pot realiza toate tipurile de fotografii cu
distanţa focală de 27‒82 mm și un singur obiectiv.
„văd“ ca un ochi uman. Sunt cele mai Macro (50­60mm, 90­105mm și
uzuale, deoarece se comercializează 150­200mm). Sunt optimizate pentru
împreună cu corpul camerei digitale, fotografierea, de la distanțe mici, a
dar sunt și cele mai slabe din punct de insectelor, fluturilor sau a anumitor
vedere calitativ. obiecte de dimensiuni reduse.
Prime lens (obiective cu distanță Speciale (fish-eye, tilt&shift,
focală fixă, de exemplu la 50mm). lensbaby). Se folosesc pentru obținerea
Acestea sunt de cea mai bună calitate, unor efecte speciale sau pentru
au o luminozitate foarte bună, datorită corectarea unor erori de perspectivă.
diafragmei foarte deschise (f/1.8 sau Observație: Distanțele focale sunt
mai mult), sunt de dimensiuni reduse și exprimate în echivalent 35mm (senzor
pot avea distanțe focale diverse, pentru full­frame). Pentru a obține distanțele
orice tip de fotografie (14mm, 24mm, focale echivalente, se înmulțesc
50mm, 70mm, 100mm, 200mm etc.) distanțele focale înscrise pe obiectiv cu
Tele (70­300mm), supertele (300­ factorul de crop. De exemplu, dacă pe
1000mm). Au un unghi foarte îngust un DSLR cu senzor APS­C (factor de
de cuprindere. Profunzimea este slabă crop = 1,5), distanțele focale
și apare fenomenul de aplatizare a inscripționate pe obiectiv sunt 18­
imaginii (se turtește relieful). Sunt utile 55mm, atunci distanțele focale
pentru fotografia sportivă, wildlife sau echivalente în 35mm vor fi 27­82mm.

Distanțele Distanțele focale echivalente în funcție de factorul de crop


înscrise pe Full­frame APS­H APS­C APS­C (Canon) 4/3
obiectiv 1x 1,3x 1,5x 1,6x 2x
10­17mm 10­17mm 13­22mm 15­25mm 16­27mm 20­34mm
18­55mm 18­55mm 23­71mm 27­82mm 29­88mm 36­110mm
50mm 50mm 65mm 75mm 80mm 100mm
55­200mm 55­200mm 71­260mm 82­300mm 88­320mm 110­400mm
18­200mm 18­200mm 23­260mm 27­300mm 29­320mm 36­400mm

9
Tipuri de monturi ale obiectivelor

DSLR + DSLT
Canon EF­S (APS-C) Canon EF (full-frame)
Nikon DX (APS-C DX) Nikon FX (full-frame)
Pentax DA (APS-C) Pentax FA, DFA (medium-format)
Sigma DC (APS-C) Sigma DG (full-frame)
Sony DT (DSLT – APS-C) Sony A (DSLT – full-frame)
Tamron Di­II (APS-C) Tamron Di (full-frame)
Tokina DX (APS-C) Tokina FX (full-frame)

MILC + Rangefinder
Canon EF­M (APS-C) ­
Fujifilm X (APS-C) ­
Leica M (rangefinder – APS-C) Leica M (rangefinder – full-frame)
Nikon 1 (1 inch) ­
Olympus Micro 4/3 (4/3) ­
Panasonic Micro 4/3 (4/3) ­
Pentax K (APS-C) ­
Pentax Q (1/1.7) ­
Samsung NX (APS-C) ­
Sigma X3 (Foveon X3) ­
Sony E (APS-C) Sony FE (full-frame)
Tamron Di­III (APS-C) ­

Angular (18‒30mm) Prime lens (50mm)

Superzoom (18‒270mm)

10
Sufixe utilizate în descrierea obiectivelor

Canon Sigma
DO (Diffractive Optics), EF (Electro Focus), APO (Apochromatic), ASP (Aspherical), DC
EF-S (Electro Focus Short), FE (Fisheye), IS (APS­C), DG (Full­frame), DF (Dual focus),
(Image Stabilization), L (Luxury), SF DN (Mirrorless), ELD (Extraordinary Low
(Softfocus), STM (Stepping Mottor), TS-E Dispersion), EX (Excellent), HF (Helical
(Tilt­Shift Electronic), UD (Ultra­low Focusing), HSM (Hyper Sonic Motor), OS
Dispersion), USM (Ultrasonic Motor) (Optical Stabilization), RF (Rear Focusing),
SLD (Super Low Dispersion)
Fujifilm (Fujinon):
APD (Apodization filter), LM (Linear Motor), Sony
OIS (Optical Image Stabilization), WR DT (APS­C), G (Gold), OSS (Optical Steady­
(Weather Resistant) Shot), SAM (Smooth Autofocus Motor), SSM
(Supersonic Motor), ZA (Zeiss Alpha)
Hasselblad + Mamiya
FLE (Floating Lens Element) Tamrom
ASL (Aspherical), AD (Anomalous
Nikon (Nikkor) Dispersion), Di (Digitally Integrated – APS­C
AW (Waterproof and shockproof), AF-DC + Full­frame), Di II (APS­C ), Di III (APS­
(Defocus), AF-S (Autofocus Silent), CRC C mirrorless), HID (High Index Dispersion),
(Close Range Correction), D (Distance info), LD (Low Dispersion), PZD (Piezo Drive),
DX (APS­C), FX (APS­C + Full­frame), G SP (Super Performance), SHM (Super
(Without an aperture ring), N (Nano Crystal Hybrid Mount), USD (Ultrasonic Silent
Coating), RF (Rear Focusing), SIC (Super Drive), VC (Vibration Compensation),
Integrated Coating), SWM (Silent Wave XLD (Extra Low Dispersion), XR (Extra
Motor), VR (Vibration Reduction) Refractive), ZL (Zoom Lock)

Olympus Tokina
SWD (Supersonic Wave Drive) AT-X (Advanced Technology Extra), DX
(APS­C), FC (Focus Clutch Mechanism),
Panasonic FE (Floating Element), FO (Focus One­
ASPH (Aspherical), PZ (Power Zoom) touch), HLD (Low Dispersion), IRF
(Internal Rear Focusing), PRO
Pentax (Professional), SD (Super Low Dispersion),
DA (Digital Auto), DA* (DA + VCM-S (Vibration Correction Module)
weatherproofing), DFA (APS­C + Medium­
format), FA (Medium­format), HD (High Generale
Definition), SDM (Supersonic Drive ED (Extra­low Dispersion), IF (Internal
Motor), WR (Weather Resistant) Focusing), OIS (Optical Image Stabilization),
M-OIS (Mega Optical Image Stabilization),
Samyang Power OIS (Power Optical Image
USM (Ultrasonic Motor) Stabilization), RF (Rear Focus)

11
Principalele moduri de expunere
Moduri de bază de culoare). Timpul de expunere se
Auto – automat (timpul de expunere, stabilește în mod automat.
ISO, diafragma și temperatura de culoare S/Tv – prioritate de timp de
sunt stabilite de aparat în mod automat). expunere (setat de fotograf). Aparatul
Scene – scenă (se alege o scenă de va regla valoarea diafragmei și a
fotografiere – portret, zăpadă, apus, celorlalți parametri.
sport etc. – iar aparatul stabilește P – combină modurile A şi S,
timpul de expunere, ISO, diafragma și calculând timpul de expunere necesar
temperatura de culoare pentru acel tip şi valoarea diafragmei pentru
de scenă). obţinerea unei fotografii bine expuse şi
a unei profunzimi de câmp corecte, în
Moduri creative funcţie de situaţie. Toți ceilalți
M – manual (se regleză manual parametri pot fi modificați de utilizator.
timpul de expunere, ISO, diafragma şi Custom – utilizator (parametrii
temperatura de culoare). expunerii au fost memorați anterior).
A/Av – prioritate de diafragmă (se B – bulb (timpul de expunere depinde
regleză diafragma, ISO şi temperatura de durata apăsării declanșatorului).

12
Camera digitală potrivită

Dacă doriți doar să faceți fotografii Dacă vreți să deveniți fotograf


în concediu sau să surprindeți profesionist și să realizați fotografii
instantanee, o cameră digitală artistice, atunci trebuie neapărat să
compactă este cea mai potrivită. achiziționați un MILC, DSLT sau DSRL.
Dacă sunteți un fotograf amator cu Principalele avantaje ale acestor
pretenții și vreți să faceți fotografii tipuri de camere digitale:
 sezorul de dimensiune mare oferă
deosebite, dar nu dispuneți de un buget
o calitate excepțională a imaginii, chiar
consistent, atunci un superzoom este
și în condiții de iluminare slabă.;
cel mai potrivit, deoarece are reglaje
 pornesc foarte rapid, focalizează la
manuale și acoperă toată plaja de
fel de rapid, permit efectuarea mai multor
fotografiere (macro, wide, normal, tele). fotografii pe secundă și au miniLCD care
Avantajele camerelor digitale afișează parametrii expunerii;
compacte și superzoom:  bateriile puternice asigură o
 au dimensiuni foarte mici și sunt utilizare îndelungată;
foarte ușoare;  permit atașarea unui bliț și a unui
 reglajele automate recunosc scena declanșator externe;
respectivă și stabilesc parametrii de  au butoane dedicate de reglaj
fotografiere, fiind suficientă doar manual al parametrilor (timp de expunere,
apăsarea declanșatorului; diafragmă, ISO, blocarea focalizării etc.),
 modul video oferă o calitate foarte permițând setarea foarte rapidă a acestora.
bună a imaginii. Dezavantajele ar fi următoarele:
Dezavantaje:  sunt mari și greu de transportat
 dimensiunea mică a senzorului sau de ținut în mână (excepție făcând
mirrorless­urile);
(lipsa detaliilor și creșterea zgomotului de
 sunt foarte scumpe;
imagine în condiții de iluminare slabă);
 necesită obiective separate pentru
 timp de pornire și de focalizare
fiecare tip de fotografie (macro, wide,
destul de lung (se pot pierde
normal sau tele), care și acestea sunt la
oportunitățile de fotografiere); fel de scumpe;
 interval redus de deschidere a  senzorul poate fi murdărit sau
diafragmei. distrus din neatenție.

13
Criterii de alegere a unei camere foto digitale

Dimensiunea senzorului, adică stabilizare internă (IBIS ­ In Body Image


dimensiunea fizică a acestuia (nu are Stabilization) pe 3 sau 5 axe (obținută
legătură cu numărul total de prin deplasarea senzorului), atunci gradul
megapixeli): Cu cât un senzor este mai general de stabilizare este cumulat
mare (APS­C, APS­H, Full­frame, (stabilizare internă + stabilizare optică).
Medium­format), cu atât pixelii sunt Calitatea LCD-ului: Acesta trebuie
mai mari. Un pixel mai mare captează să aibă cel puțin 3 inchi și peste 1
mai multă lumină, aceasta însemnând milion de puncte (dots), eventual să fie
zgomot de fond mai mic pe imagine și și rabatabil, pentru a­l putea urmări și
culori vii în condiții de iluminare slabă. în poziții incomode.
Tipul senzorului: Senzorul CMOS ISO: Cu cât un senzor are un ISO
(complementary metal oxide mai mare, cu atât este mai sensibil la
semiconductor) este mai bun ca senzorul lumină. Granulaţia apărută la diferite
CCD (charge-coupled devices), iar valori ale numărului ISO face diferenţa
senzorul de tip BSI (backside illuminated) între o cameră profesională şi una pentru
este mai bun ca cel FSI ( frontside amatori. ISO26500 este deja un standard.
illuminated). Un senzor aparte este Modurile P,A,S,M: Sunt modurile
Foveon X3, din DSLR­urile Sigma, care în care parametrii camerei digitale se
are trei straturi, spre deosebire de CMOS pot stabili în mod semiautomat sau
și CCD, care au doar un strat. manual, fiind preferate de fotografii
Formatul RAW (NEF=Nikon; CRW, avansați și de profesioniști.
CR2=Canon; RAW, RW2=Panasonic; Numărul de megapixeli: Dacă nu
PEF, PTX=Pentax; ORF=Olympus; printați la dimensiuni mai mari de A3,
ARW, SRF, SR2=Sony; DNG=Adobe): 8 megapixeli sunt suficienți. Un număr
Memorează imaginea fără a interveni în mare de megapixeli pe un senzor de
nici un fel asupra informațiilor dimensiune mică înseamnă o calitate
înregistrate, spre deosebire de formatul îndoielnică a imaginii..
JPEG, obținut în urma unor algoritmi de Zoom-ul optic: Acesta este zoom­ul
compresie executați de software­ul real, obținut prin intermediul lentilelor.
aparatului, ceea ce duce la timpi mari de Nu aveți nevoie de mai mult de 20x
memorare și pierderi de calitate. Formatul zoom optic. Zoom­ul digital este un
RAW permite editări ulterioare, fără zoom de proastă calitate, care nu face
pierderi de calitate a imaginii. altceva decât să mărească imaginea, în
Calitatea stabilizării (IS–Image loc să apropie subiectul. Este mai
Stabilization, VR–Vibration Reduction): indicat să­l dezactivați.
Stabilizarea optică se realizează prin Observație: Cele mai corecte teste
mișcarea lentilelor pentru a compensa și clasamente ale camerelor digitale le
tremuratul mâinii. Dacă aparatul are și puteți găsi pe dpreview.com.

14
Dimesiunile senzorilor Dacă se înmulțește distanța focală
Factor de crop (crop factor) = a obiectivului aparatului cu factorul de
diagonala senzorului full­frame crop, se obține distanța focală echiva-
(43,3mm) / diagonala senzorului lentă în format full-frame (35mm). De
aparatului. De exemplu: Full­frame exemplu: 18­55mm APS­C este echi­
/APS­C (Sony) = 1,5. valent cu 27­82,5mm full­frame.

15
Parametrii expunerii

Diafragmă (f/1.4‒2‒2.8‒4‒5.6‒8 O treaptă de ISO este echivalentul


‒11‒16‒22‒36‒45) unui f/stop.
Regulă: închiderea diafragmei cu 2 Compacte: recomandat max. 400
trepte față de deschiderea maximă este (senzor mic, apare zgomotul de
optimă pentru obținerea unei imagini imagine la amplificare);
clare (ex. f/4 ‒ 5.6 ‒ 8). DSRL, DSLT și MILC: recomandat
Portret: f/4 sau mai deschisă și max. 6400 (senzorul mare amplifică
distanță focală lungă (profunzime de mai corect).
câmp mică și fundal neclar). Zgomot de imagine: apare la timp
Fotografia de produs, mâncare,
de expunere mare sau ISO mare.
compoziție abstractă: f/16 sau mai
închisă (profunzime de câmp mare și Eliminare: dezactivare ISO automat +
claritate a imaginii). activare Long exposure noise reduction.
Peisaje: grandangular + f/8 (unghi Observație: o cameră digitală cu ISO
mare de cuprindere și claritate). maxim 6400 va produce imagini decente
doar până la ISO800 (ISO real este de
Timp de expunere (1/8000‒1/4000 1,6­2 ori mai mic decât cel afișat).
‒1/2000‒1/1000‒1/500‒1/250‒1/125‒1/6
0‒1/30‒1/15‒1‒2‒5‒10‒15‒30sec‒Bulb) Distanță focală
Instantanee: timp de expunere cât Macro (60mm) – insecte sau produse;
mai mic + fotografiere în rafală. Grandangular (8­24mm) – clădiri
Copil jucându-se: 1/250 – f/5.6 cu flori în prim­plan;
(imagine clară, profunzime de câmp Normal (50mm) – perspectivă
mai mică, evidențierea subiectului). clasică de ansamblu;
Panoramare (pan ‒ urmărire Teleobiectiv (100mm) – imagine
subiect în mișcare): 1/60­1/8 (fundal concentrată, cu doză mare de
neclar, dar plin de dinamism). neclaritate
Sport: timp de expunere mic Observație:
(1/1000‒1/500) + f/8 + mod rafală. a) pe obiectivele aparatelor este
Timp maxim de expunere, în funcție inscripționată distanța focală în funcție
de obiectiv, pentru a obține o imagine de diagonala senzorului. Pentru a
nemișcată:
a) fără stabilizator de imagine calcula distanța echivalentă pentru
(1/distanța focală): 1/60 la 50mm, senzorul full­frame (35mm), se
1/250 la 200mm; înmulțesc cu factorul de crop
b) cu stabilizator: 1/15 la 50mm, extremele distanței focale inscripționate.
1/60 la 200mm. b) Dacă lângă distanța focală apar
inscripționate pe obiectiv și două valori
ISO (50­409600) ale diafragmei, acestea reprezintă
ISO100–400 (vreme frumoasă), deschiderea maximă a diafragmei la
ISO400–800 (cer noros, apus), extremele distanței focale (de exemplu
ISO800–6400 (lumină slabă, noaptea). 18­55mm f/3.5­5.6).

16
Metode de măsurare a lumino- Bliț
zității cadrului a) Tipul blițului: normal, fill-in (de
Matrix sau evaluative (întreg cadrul umplere), slow-synchro (potret nocturn),
– instantanee și peisaje), partial (o zonă rear-syncro (picturi cu lumină);
din cadru), center (pe centru – portrete), b) Modul blițului: Auto (se auto­
spot (pe un anumit obiect). activează la lumină slabă), On (activat
permanent), Red Eye (activat, reducere
Balans de alb efect ochi roșii), Off (dezactivat);
Auto, Day Light (lumina zilei), c) Puterea blițului: minimă, medie,
Cloudy (noros), Tungsten (bec cu maximă.
incandescență), Fluorescent (tub de
neon), Custom (manual, fotografierea Formate foto
unei coli albe sau a unui card gri), Shift a) Portrait (portret) – tensiune și
(modificarea balansului în incremente dinamism, Landscape (peisaj) – liniște
mici). O setare „incorectă“ se poate și spațialitate;
utiliza ca efect fotografic (culori calde b) 3:2 – corespunde Secțiunii de
sau reci). Aur, efect foarte armonios (portrete și
structuri înalte), 4:3 – similar ecran
Presetări de culoare (exemple) televizor normal, 16:9 – similar ecran
Off (normal), Vivid (evidențiază cinematografic sau ecran televizor HD,
contrastul și saturează culorile), Neutral 1:1 – fotografii de produs;
(scade contrastul și desaturează culorile), c) JPEG (comprimat), TIFF sau
Sepia (tonuri de sepia), B/W (alb/negru), RAW (necomprimate).
Positive Film (simulează culorile de pe
film), Lighter Skin Tone (tonuri luminoase Formate video
ale pielii), Darker Skin Tone (tonuri a) SD (720x576) – echivalent format
întunecate ale pielii), Vivid Blue foto 4:3, HD (1280x720) – echivalent
(evidențiază cerul și marea), Vivid Green format foto 16:9, Full HD (1920x1080),
(evidențiază iarba și frunzișul copacilor), 4K/Ultra HD (3840x2160), Cinema 4K /
Vivid Red (evidențiază florile de culoare C4K (4096x2160);
roșie), Custom (reglare manuală contrast, b) Tip de fișier: AVI, MOV, MP4,
claritate, saturație, canale RGB de culoare). AVCHD sau XAVC S.

Efecte speciale (exemple) Histogramă


High key (predomină zonele Dacă histograma e deplasată spre
supraexpuse), Low Key (predomină dreapta, există zone supraexpuse, iar
zonele subexpuse), Fish-eye (ochi de dacă e deplasată spre stânga, există
pește), Toy Camera (cameră jucărie), zone subexpuse. Aparatele performante
Zoom Blur (se focalizează, apoi se face afișează histograma în timp real, în
brusc zoom și se declanșează), Lens timpul fotografierii, simplă sau în trei
Flare (reflexii și refracții aberante). culori (RGB ­ Red, Green, Blue).

17
Expunere corectă fotografiere, consumă cel mai rapid
a) Peisaj/oraș + cer: 1. Filtru gradual bateriile, deci este mai bine să o
pentru cer (atașat pe obiectiv). 2. Expu- dezactivați (focalizare doar la apăsarea
nere dublă (cer expus corect + peisaj/oraș declanșatorului până la jumătate).
expus corect + suprapunere în Photoshop). g) Dacă la vizualizarea imaginii
3. Imagini HDR (3­5 imagini cu expuneri captate există zone care clipesc,
diferite + combinare cu HDR Photomatix). înseamnă că în acele zone nu au fost
b) Obiect pe fundal luminat: surprinse detaliile (subexpuse sau
restrângere cadru + metoda spot de
supraexpuse).
evaluare.
c) Persoane în contralumină: bliț de h) În cazul în care camera digitală
umplere pentru eliminare umbre pe fețe nu dispune de modurile Manual, A/Av
(dacă fețele sunt asudate: bliț=off + sau S/Tv, utilizați scena cea mai
blende, cearșaf alb sau coală mare albă). potrivită din modul SCENE.

Remedii pentru efectul de Moduri de fotografiere


blooming (luminozitate excesivă): Single (o singură fotografie),
a) Filtru gri (diminuare cantitate de Continuous / Burst / Rafală (mai multe
lumină). fotografii, declanșatorul e ținut apăsat –
b) Filtru de polarizare (blocarea fotografia sportivă), Continuous AF
luminii pe o anumită direcție). (mai multe imagini, focalizare blocată
pe subiect), Continuous MF (mai multe
Recomandări: imagini, focalizare într­o zonă stabilită
a) Mai bine subexpuneți ușor o manual).
imagine și o prelucrați ulterior într­un
editor foto, decât să pierdeți detaliile Autodeclanșatorul (Self Timer)
prin supraexpunere. Off (inactiv), 2 (2 secunde), 10 (10
b) Cele mai bune imagini sunt secunde), Custom (număr imagini
surprinse în momentele de tranziție sau/și număr secunde)
între două faze diferite ale vremii
(„înainte și după furtună“). Bracketing
c) Utilizați setarea RAW + JPEG Realizarea unui număr de 3-5-7
pentru a permite prelucrări ulterioare fotografii (de obicei automată), cu
complexe asupra imaginii cu formatul parametri diferiți ai expunerii
RAW. (diafragmă, timp de expunere, claritate,
d) Dacă soarele intră în cadru, balans de alb, bliț), pentru a obține cel
utilizați un grandangular și o diafragmă puțin o fotografie de calitate sau pentru
foarte închisă (f/16 sau mai mult). combinare ulterioară cu un HDR editor
e) Profitați de umbrele lungi lăsate (Photomerge în Photoshop sau HDR
de obiecte și personaje la răsărit și la Photomatix). Cel mai recent tip de
apus (imaginile devin tridimensionale). bracketing este acela al efectelor
f) Focalizarea continuă, deși vă aplicate asupra imaginilor (sepia,
ajută să nu pierdeți oportunitățile de chrome, toy-camera etc.)

18
Părțile componente ale unei camere foto digitale

1. Microfon 2. Led AF 3. Obiectiv 4. 10. Difuzor 11. Suport baterie dată/oră


Buton On/Off 5. Suport curea 6. Buton 12. Suport trepied 13. Capac card de
declanșator 7. Buton de tip Fn 8. Disc memorie/baterie 14. Buton deblocare
selectare mod fotografiere 9. Bliț 15. Port cablu

1. Ecran (monitor LCD) 2. Buton ridicare bliț 3. Macro/focalizare/stânga 10 Disc selectare


Buton compensare expunere/ștergere imagine 4. comenzi 11. Buton FUNC/SET 12.
Buton filmare 5. Buton redare 6. Terminal Bliț/dreapta 13. Autodeclanșator/jos 14.
HDMI 7. Terminal USB 8. ISO/filtru/sus 9. Indicator 15. Buton DISP 16. Buton MENU

19
LCD-ul unei camere foto digitale

1. Nivel baterie 2. Orientare (portrait, 20. Compensare/nivel bliț 21. Cadru punct
landscape) 3. Balans de alb 4. Efecte culori AE 22. Cadru focalizare 23. Data curentă
5. Normal/rafală 6. Autodeclanșator 7. 24. Valoare ISO 25. Blocare AE/FE 26.
Avertisment mișcare aparat 8. Metodă de Bară comutare parametri expunere 27.
măsurare a expunerii 9. Stare conexiune Timp de expunere 28. Diafragmă 29. Nivel
Eye­Fi 10. Rezoluție/compresie 11. compensare expunere 30. Bară nivel
Număr de fotografii disponibile 12. Grilă expunere 31. i­Contrast 32. Bară zoom 33.
13. Rezoluție film 14. Timp rămas pentru Detectare clipire 34. Blocare AF/focalizare
film 15. Zoom digital 16. Interval de manuală 35. Mod IS 36. Nivel expunere 37.
focalizare 17. Mod fotografiere/scenă 18. Indicator FM 38. Fus orar 39. Stabilizare
Moduri bliț 19. Corectare ochi roșii imagine 40. Filtru de vânt

fotonic.webnode.ro

20
MiniLCD-ul unui DSLR

21
Vizor b) Moduri de autofocus: Single-shot
Este de trei tipuri: AF (autofocus pe subiect staționar – util
1. Scena este vizualizată direct, nu pentru portrete și arhitectură),
prin lentilele obiectivului (rangefinder); Continuous AF (autofocus pe subiect în
2. Scena este vizualizată prin mișcare – util pentru sport și wild­life),
lentilele obiectivului (TTL – through- Intelligent AF (modul de autofocus se
the-lens). Este cel mai bun tip de vizor; schimbă automat, în funcție de
3. Vizor electronic (EVF – deplasarea subiectului – util pentru
electronic viewfinder), care este, de instantanee și copii în mișcare), DMF
fapt, un microdisplay. (autofocus obișnuit + focalizare
Pe unele vizoare este specificat manuală de precizie), Manual (ultimele
procentul de acoperire (100% este cel două fiind utile pentru scenele cu
lumină slabă sau cu contrast scăzut și
mai bun) sau magnificarea, alte vizoare
pentru fotografia macro).
oferă o reglare a dioptriilor, pentru
c) Zone de autofocus: Single-point
purtătorii de ochelari.
AF (autofocus pe o zingură zonă, de
obicei centrală), Multi-point AF
Autofocus
(autofocus pe mai multe zone).
a) Tipuri de autofocus: Phase-
Detection AF (autofocus prin detecție
Dotări moderne:
de fază – se calculează distanța până la –Monitor LCD rabatabil și tactil;
subiect), Contrast-Detection AF – buton dedicat pentru bracketing
(autofocus prin detecție de contrast – se (BRK);
focalizează pe subiectul cu contrast mai –Wi-Fi (transmiterea wireless a
ridicat); Hybrid AF (detecție de fază + fotografiilor în computer sau pe
detecție de contrast), Face-Detection Internet);
AF (autofocus prin detecția fețelor), –NFC (Near Field Communication:
Smile-Detection AF (autofocus prin comunicare între două dispozitive prin
detecția zâmbetelor), Touchscreen AF simpla atingere a acestora);
(autofocus prin atingerea ecranului –GPS (înregistrarea locației în
tactil), Trap AF (autofocus când metadatele fotografiei);
subiectul se află la o anumită distanță). –PictBridge (imprimare directă).

Brand/Autofocus Single­shot AF Continuous AF Intelligent AF


Canon One Shot AI Servo AI Focus
Nikon AF­S AF­C AF­A
Olympus S­AF C­AF A­AF
Pentax AF.S AF.C AF.A
Sony AF­S AF­C AF­A

22
Tipuri de carduri de memorie
SD (Secure Digital): Cel mai MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC:
popular card, fiind utilizat de marea Dimensiunea este pe sfertul cardurilor
majoritate a camerelor digitale. SD, fiind utilizate în camerele digitale
SDHC (Secure Digital High de dimensiuni foarte mici. Dacă
Capacity): Aceste carduri arată la fel cititorul de carduri nu suportă Mini SD,
ca cele SD, dar permit o capacitate de se poate utiliza un adaptor special de
stocare mai mare. Deși puteți utiliza mărimea cardului SD, în care se
carduri SD în camerele digitale care introduce cardul Mini SD.
suportă SDHC, reciproca nu este CompactFlash: Sunt mari și au
întotdeauna adevărată. De asemenea, formă pătrată, având capacități diverse,
dacă vreți să descărcați imaginile în fiind utilizate în camerele digitale de
computer utilizând un cititor de carduri dimensiuni mari.
(card reader), acesta trebuie să fie xD-Picture Card: Proiectate de
compatibil și cu SDHC, nu doar cu SD. Fujifilm și Olympus, sunt mai mici
SDXC (Secure Digital Extra decât un timbru poștal, dar au capacități
Capacity): Permit o capacitate de de memorare remarcabile.
memorare foarte mare (până la 256GB). Sony Memory Stick: De formă
MMC (MultiMediaCard): Diferă de dreptunghiulară (ca lama gumei de
SD ca dimensiuni, dar poate fi citit într­un mestecat), sunt utilizate în camerele
slot SD. Reciproca nu este adevărată. digitale produse de Sony.

23
DSLR (Digital Single-Lens Reflex
DSLR­urile reflectă semnalul sunt Sigma și Mamiya (Japonia), Leica
luminos, primit de la subiectul (Germania), Phase One (Danemarca) și
fotografiat, printr­o oglindă rabatabilă Hasselblad (Suedia).
și o pentaprismă, acesta ajungând la Linia de DSLR­uri de la Canon
vizorul optic, apoi la senzor, după include Canon EOS 1200D (Rebel T5),
ridicarea oglinzii. 760D (Rebel T6s), 750D (Rebel T6i),
O parte din semnalul luminos 700D (Rebel T5i), 100D (Rebel SL1),
ajunge și la un senzor de detectare a 60D, 60Da, 70D, 7D Mark II, cu
fazei, aflat sub oglindă. senzori APS-C și 6D, 5D Mark III, 5Ds,
Piața DSLR­urilor este dominată de 5Ds R și 1D X, cu senzori full-frame.
companiile japoneze Canon, Nikon și Din luna mai 2014, toate DSLR­urile
Pentax. Alți producători importanți de la Canon folosesc senzori CMOS.

Canon EOS 1200D Canon EOS 750D (Rebel T6i)

Canon EOS 5D Mark III Canon EOS 1D X

24
Nikon, aflat în concurență directă cu D7100a, cu senzori APS-C DX și D610,
Canon, are o gamă largă de DSLR­uri, D750, D810, D4S și DF, cu senzori full-
incluzând D3300, D5300, D5500, D7100, frame.

Nikon D3300 Nikon D7100

Nikon D810 Nikon D4


Leica produce S (Typ 007) și S2, back­uri ca Leaf Credo și Phase One
care are un senzor medium-format de IQ250, ambele de 50MP.
37 milioane de pixeli (30x45mm și Pentax oferă modelele K­3, K­5
5000x7500 pixeli) într­un corp (body) II, K­5 IIs, K­30, K­50, K­500, K­S1
de mărimea unui DSLR. și K­S2, toate cu senzor APS-C și
Mamiya produce DSLR­ul 645D, 645Z, cu senzor medium-
medium­format 645DF, care acceptă format.

Leica S2 Pentax K-500

25
Phase One IQ250 este primul de senzorul convențional Bayer.
DSLR medium­format cu senzor Modelele lansate au fost SD­15 (entry-
CMOS de 50MP. IQ260 și IQ280 au level) și SD­1 MERRILL (profe-
60MP, respectiv 80MP. ssional), scoase în prezent din
Sigma a produs DSLR­uri fabricație.
utilizând senzorul Foveon X3, diferit

Phase One IQ2050 Sigma SD-1 MERRILL


Sony a întrerupt, în 2010, producția de autofocus prin detectarea fazei full-time, în
DSLR­uri în favoarea camerelor DSLT timpul înregistrării video, precum și de
(Digital Single­Lens Translucent), care au fotografiere continuă de până la 12 cadre/s.
o oglindă semitransparentă fixă, ce Aparatele din seria Alpha oferă în
transmite 70/% din lumina primită prin corpul acestora un stabilizator de
obiectiv către senzorul de imagine, iar imagine shift-sensor (deplasarea
restul de 30% o reflectă către un senzor de senzorului) și montură AF, moștenită
detectare a fazei, pentaprisma fiind de la obiectivele Minolta. Gama
eliminată. Vizorul este electronic include Alpha 58, Alpha 77 și 77 Mk II,
(electronic viewfinder ­ EVF). cu senzor APS-C și Alpha 99 (cu
DSLT­urile de la Sony dispun de senzor full-frame).

Sony Alpha 77 Sony Alpha 99

26
DSLR-urile de la Canon

Opt modele EOS au senzori CMOS mai rapid DSLR de la Canon: 14fps, în
APS­C (14,9 x 22,3mm), rezoluția condiții de autofocus continuu.
cuprinsă între 16 și 24MP, factorul de Canon EOS 700D și 7D Mark II au,
crop fiind 1,6x. de asemenea, ecran tactil.
5 modele au senzori CMOS full­ Sistemul de evaluare a expunerii
frame (24 x 36mm), având rezoluția este tip iFCL Dual­layer în 63 de zone
cuprinsă între 18 și 51MP. și 150000 de pixeli.
Procesoarele DIGIC 5 sau DIGIC 6 Toate modelele recente oferă
oferă o calitate deosebită a imaginii și funcția Live View, atât pentru imagini
viteză de procesare excelentă. cât și pentru filme.
Majoritatea imaginilor în format Formatul Full HD (1920 x 1080) a
RAW (CR2) sunt înregistrate pe 14 biți devenit deja un standard și se pregătește
și conțin detalii amănunțite în zonele trecerea la formatul 4k (3840 x 2160).
întunecate și luminoase. 6D permite Trei camere full­frame au un ISO
editarea fotografiilor RAW în modul maxim remarcabil: 102400 (6D și 5D
Playback. Mk III) sau 204800 (1D X).
Unele modele permit obținerea Canon EOS 6D este dotat cu Wi­Fi și
imaginilor HDR direct din cameră. GPS, iar 750D, 760D și 70D doar cu Wi­Fi.
Autofocusul se face prin detecție de Camerele full­frame nu au bliț
fază, numărul de puncte de autofocus încorporat, dar pot utiliza un bliț pe
ajungând la 61 (seria 5D, 1DX) sau patină, care poate comanda mai multe
chiar la 65 (7D Mark II). 1DX este cel blițuri externe.

DSLR-urile de la Nikon

Patru modele de la Nikon au senzori Sistemul de evaluare a expunerii


CMOS APS­C DX (15,6 x 23,6mm), este de tip 3D Color Matrix II sau III.
rezoluția de aproximativ 24MP, Majoritatea imaginilor în format RAW
factorul de crop fiind 1,5x. (NEF) sunt înregistrate pe 16 biți, iar
Cinci modele au senzori CMOS sitemul Active D­Lighting păstrează
full­frame FX (24 x 36mm), având detaliile în zonele întunecate și luminoase.
rezoluția cuprinsă între 16 și 36MP. Unele modele permit obținerea
Procesoarele EXPEED oferă o imaginilor HDR direct din cameră.
calitate deosebită a imaginii și viteză de Autofocusul se face prin detecție de
procesare excelentă. Multe din fază, numărul de puncte de autofocus
modelele de la Nikon au eliminat filtrul fiind cuprins între 11 (D3300) și 51
low­pass, permițând o claritate (D7100, D7200, D750, D810 și D4S).
superioară a imaginii. D4S este cel mai rapid DSLR de la

27
Nikon: 12fps, în condiții de autofocus D810 având facilități speciale pe partea
continuu. de video.
Toate modelel oferă funcția Două camere full­frame au un ISO
Dynamic AF, pentru urmărirea maxim remarcabil: 204600 (DF) sau
subiectului în condiții dificile, iar D810 409600 (D4S).
și D4S oferă funcția Group­Area AF, Doar DF și D4S nu au bliț
prin adăugarea a 4 puncte de detecție încorporat, dar permit atașarea unui bliț
adiacente zonei centrale. pe patină. Toate modelele de la Nikon
Toate modelele recente oferă Live permit controlul blițurilor externe prin
View pentru imagini și filme. diverse metode.
Formatul Full HD (1920 x 1080) a D5300 este dotat atât cu Wi­Fi, cât
devenit deja un standard, D750 și și cu GPS. D550 și D750 au doar Wi­Fi.

DSLR-urile de la Pentax

Caracteristici generale: senzor DNG); HDR in­camera;11­27 puncte


CMOS APS­C (15,6 x 23,7mm), 16­ autofocus prin detecție de fază; ISO
24MP, crop 1,6x; procesor PRIME; maxim peste standard (51200, K­30 are
rezistență la ploaie, zăpadă, praf și frig doar 25600); Wi­Fi + GPS (K­S1, K­
(excepții: K­500 și K­S1); HD video S2); bliț încorporat (toate modelele); K­
(unele cu audio mono); RAW (PEF, 3 este cel mai rapid, cu 8fps.

DSLT-urile de la Sony

Caracteristici generale: un model prin detecție de fază (A99 are 19 + 102


(SLT­A58) cu senzor CMOS APS­C suplimentare pentru urmărirea unui
(15,6 x 23,5mm), 20MP, crop 1,5x ; subiect care este îndepărtat de centru);
trei modele (SLT­A77, A77 Mk II și urmărire continuă predictivă; ISO
A99) cu senzori full­frame; procesor maxim modest: 16000 (A58, A77) sau
BIONZ; vizor electronic (1,44 – 2,36 25600 (A77 Mk II și A99); DRO
milioane puncte); LCD articulat, dar nu (Dinamic Range Optimizer) pentru
tactil (460800 – 921600 puncte); Live menținerea detaliilor în zonele
View; Auto Object Framing (decupare luminoase sau întunecate; Auto HDR
imagine pentru o compoziție mai bună); (obținerea imaginii HDR direct din
Sweep Panorama (panoramă direct din cameră); Wi­Fi + NFC (A77 Mk II);
cameră); efecte speciale; HD video GPS (A77, A99); doar A99 nu are bliț
(H.264, AVCHD sau MP4); RAW încorporat ; toate full­frame­urile sunt
(ARW) 14 biți; 15­79 puncte autofocus foarte rapide: 10­12fps.

28
MILC (Mirrorless Interchangeable-Lens Cameras)
Camerele digitale MILC (Mirrorless Mirrorless­urile au, față de DSLR­
Interchangeable­Lens Camera) au uri, avantajul dimensiunilor și a
eliminat oglinda și prisma, aducând greutății reduse, al manevrabilității și al
mai aproape obiectivul de senzor, zgomotului mecanic minimal,
eliminând lag-urile (întârzierele) egalându­le și chiar depășindu­le în
produse de mișcarea oglinzii, crescând performanțe pe acestea din urmă,
astfel viteza de declanșare până la 15 făcându­ne să credem că vor constitui
cadre/s. Vizorul este electronic, la fel viitorul fotografiei digitale.
ca în cazul DSLT­urilor. Fără îndoială, Sony este cel mai
MILC­urile au fost, inițial, incluse renumit producător de mirrorless-uri la
greșit în categoria camerelor digitale ora actuală, urmat de Olympus,
compacte, datorită miniaturizării, Panasonic și Samsung. Aparatele de la
neglijând faptul că obiectivele acestora Sony din seria Alpha, au dimensiunile
din urmă nu sunt interschimbabile. Și unei camere digitale compacte, dar sunt
denumirea a fost disputată în diverse dotate cu senzori APS­C sau full­frame,
publicații de specialitate: MILC la fel ca DSLR­urile.
(Mirrorless Interchangeable­Lens Mirrorless­urile de la Canon,
Camera), Mirrorless CSC (Compact Fujifilm, Samsung și Pentax au senzori
System Camera) sau, mai simplu, APS­C, iar cele de la Olympus și
Mirrorless, care, se pare că va deveni Panasonic sunt dotate cu senzori 4/3.
denumirea tradițională. Nikon utilizează un senzor CX de 1 inch.

Tip mirrorless Senzor Montură Crop


Sony α7x Full­frame (35,8x23,9mm) Sony FE 1
Sony NEX, ILCE APS­C (23,4x15,6mm) Sony E 1,5
Olympus/Panasonic 4/3 (17,3x12,98mm) Micro 4/3 2
Fujifilm XF APS­C (23,6x15,6mm) Fujifilm X 1,5
Samsung NX APS­C (23,4x15,6mm) Samsung NX 1,53
Canon EOS M APS­C (22,3x14,9mm) Canon EF­M 1,6
Nikon 1 Nikon CX (13,2x8,8mm) Nikon 1 2,7
Ricoh GXR APS­C; 1/1,7”; 1/2,3” Leica M 1,5
Leica M, M9 Full­frame (35,8x23,9) Leica M 1
Leica M8, RDx Half­frame (27x18mm), APS­C Leica M 1,53
Pentax K APS­C Pentax K 1,53
Pentax Q 1/1,7; 1/2,3” Pentax Q 4,6~5,5

29
Mirrorless-urile de la Nikon

Caracteristici generale: senzor (serie de mai multe imagini cu ISO


1inch (13,2 x 8,8mm), 14­18,4MP, ridicat combinate pentru a elimina
crop 2,7x; procesor EXPEED 3A zgomotul de imagine); 41­171
sau 4A; fără filtru low­pass (V3, J4); puncte autofocus hibrid (contrast +
submersibil (AW1); fără vizor fază); ISO maxim sub standard
electronic (excepție V2); LCD 3in (6400 ­12800); HD video (H.264,
(460000­1037000 puncte), tactil (J4, MPEG­4, cu semi slow­motion efect:
V3) și articulat (V3); RAW (NEF); clip + imagine); Wi­Fi (J4, S2,
Easy Panorama (J4); Five Best AW1); GPS (K­S1, K­S2); bliț
JPEGs (cele mai bune 5 dintr­o încorporat (excepție J4); foarte
serie continuă); Night Landscape rapide: 15­60fps.

Mirrorless-urile de la Olympus

Caracteristici generale: senzor 4/3 1037000 puncte), tactil (excepție E­PL7)


(17,3 x 12,98mm), 16­16,8MP, crop 2x; și articulat (excepție E­PM2 și E­PL7);
procesor TruePIC VI (E­M5) sau HDR, Interval și Time­Lapse; HD video
TruePIC VII (E­M1, E­M5 II, E­M10, (H.264, Motion JPEG); RAW (ORF);
E­PL7); stabilizare internă pe 5 axe (E­ 23­81 puncte autofocus hibrid (contrast
M1, E­M5, E­M5 II, E­P5, E­PL7) sau + fază – seria OM­D); ISO maxim
pe 3 axe (E­M10); rezistență la praf, standard (25600); Wi­Fi (excepție E­
umezeală și îngheț (E­M1, E­M5, E­M5 PM2); GPS (E­P5); bliț încorporat
II); fără vizor electronic (seria PEN) sau (excepție E­M5 II); destul de rapide: 8­
cu vizor (seria OM­D, până la 2,36 10fps (E­M1, E­M5 II), destul de grele
milioane puncte); LCD 3in (460000­ (373 ­ 497g – seria OM­D).

Mirrorless-urile de la Panasonic

Caracteristici generale: senzor 4/3 4k video (GH4 – specializat pe filmări)


(17,3 x 13mm), 16MP, crop 2x; și HD video (restul), atât AVCHD, cât
procesor VENUS ENGINE; stabilizare și MPEG­4; RAW (RW2); Fast Light
internă (GX7); fără vizor electronic Speed AF (prin detecție de contrast); 49
(GF6, GF7, GM1) sau cu vizor (până la puncte autofocus (GH4) sau 23 (restul);
2,765 milioane puncte – GX7, care este ISO maxim standard (25600); Wi­Fi
și mobil); LCD 3in (614000­1040000 (toate); GPS (niciunul); NFC (GF6,
puncte), tactil (toate) și articulat GF7, G6, GX7); bliț încorporat (toate);
(excepție GM1 și GM5); Silent Mode; cele mai rapide sunt G6 și GH4 (7fps);
Snap Movie Mode (videoclip nou din GX7 și GH4 sunt destul de grele (402g,
videoclipuri scurte, cu efecte și muzică); respectiv 560g).

30
Mirrorless-urile de la Canon

Caracteristici generale: senzor și Multi Shot Noise Reduction (4


CMOS APS­C (14,9 x 22,3mm), 16MP JPEG­uri combinate pentru zgomot de
(EOS M) sau 24MP (EOS M3), crop imagine minim); 31 sau 49 puncte
1,6x; procesor DIGIC 5 (M) sau DIGIC autofocus hibrid (contrast + fază);
6 (M3); fără vizor electronic; LCD 3in viteză redusă: 4,3fps; ISO maxim
și 1,04 milioane puncte; HD video standard (25600); Wi­Fi (ambele); bliț
(videoalbum din videoclipuri de 2, 4 încorporat (M3) sau nu (M); STM
sau 8 sec); RAW (CR2); HDR in­ (Stepping Motor) pentru autofocus
camera (3 JPEG­uri); Handheld Night continuu fără zgomot).

Mirrorless-urile de la Fujifilm

Caracteristici generale: senzor Mode; Contrast AF (detecție de


CMOS X­TRANS APS­C (15,6 x contrast) sau Hybrid AF (contrast +
23,6mm), 16MP, crop 1,5x; procesor fază – X­E2 și X­T1); 41­54 puncte
EXR II; rezistență la praf, umezeală și autofocus; ISO maxim (6400 – X­M1
îngheț (X­T1); fără vizor electronic (X­ la 51200 – X­T1); Wi­Fi (excepție X­
A1, X­A2, X­M1) sau cu vizor (până la Pro1); GPS (niciunul); bliț încorporat
2, 5 milioane puncte – X­E2); LCD 3in (excepție X­Pro1); Super­Intelligent
(920000­1040000 puncte) și articulat Flash (modelarea intensității blițului în
(excepție X­E2 și X­Pro1); expunere funcție de scenă); cel mai rapid este X­
multiplă; Panorama Mode; HD video T1 (8fps); X­T1 și X­Pro1 sunt destul
(H.264); RAW (RAF); Film Simulation de grele (460g, respectiv 450g).

Mirrorless-urile de la Samsung

Caracteristici generale: senzor automată a profunzimii de câmp ­


CMOS X­TRANS APS­C (15,7 x NX300 și Galaxy NX); 4k video H.265
23,5mm) sau BSI­CMOS X­TRANS (NX500 și NX1) sau HD video (H.264
APS­C (NX500, NX1), 20­28MP, crop și MPEG­4); RAW (SRW); Contrast
1,53x; procesor DRIMe IV sau 5; fără AF (detecție de contrast) sau Hybrid
vizor electronic (NX3000, NX300, AF (contrast + fază – NX300 și Galaxy
NX500) sau cu vizor (NX30, Galaxy NX); 41­54 puncte autofocus; ISO
NX, NX1); LCD 4,8in și 1036000 maxim (51200 – NX500, 25600 ­
puncte (Galaxy NX), 3,3in și 768000 restul); Wi­Fi (toate); NFC (NX3000);
puncte (NX300), 3in și 460800­ GPS (NX300, Galaxy NX); Android
1036000 puncte (restul), articulat 4.2 Jelly Bean (Galaxy NX); bliț
(excepție Galaxy NX și NX1), tactil încorporat (NX30, Galaxy NX, NX1);
(excepție NX3000 și NX30); i­Function cel mai rapid este NX1 (15fps); Galaxy
(schimbarea setărilor prin rotirea unui NX și NX1 sunt destul de grele (495g,
inel de pe obiectiv); i­Depth (ajustarea respectiv 560g).

31
Mirrorless-urile de la Sony

Caracteristici generale: senzor bună); DRO (Dynamic Range


CMOS APS­C (15,4 x 23,2mm), 20­ Optimizer); Auto HDR (HDR direct
24MP, crop 1,5x (A3000, A5000, din cameră); Anti­Motion Blur și
A5100, A6000); senzor CMOS Full­ Hand­Held Twilight (mai multe JPEG­
frame (23,9 x 35,8mm), 12­37MP (A7, uri cu ISO ridicat, apoi combinate
A7R, A7S, A7 II); procesor BIONZ X; pentru eliminarea zgomotului de
vizor electronic (excepție A5000 și imagine); Contrast AF (APS­C) sau
A5100); LCD 3in (230400­1230000 Hybrid AF (contrast + fază – Full­
puncte), articulat (excepție A3000), frame); 25­179 puncte autofocus; ISO
tactil (doar A5100); 4k video, pe maxim (16000 – 25600) sau 409600
suport extern, prin HDMI (A7S); HD (A7 S); Wi­Fi și NFC (excepție A3000
video (XAVC S, AVCHD, H.264 sau și A5000); GPS (niciunul); bliț
MPEG­4); RAW (ARW); Sweep încorporat (A3000, A5000, A5100,
Panorama (panoramă automată); Auto A6000); cel mai rapid este A6000
Object Framing Mode (decupare (11fps); full­frame­urile sunt destul de
imagine pentru o compoziție mai grele (465­599g).

Sony Alpha 3000 Sony Alpha 6000

Sony A7S Sony A7 II

32
Facilități introduse de mirrorless-uri
Mai multe reviste de specialitate au supraexpunere, precum și a celorlalți
declarat anul 2014 ca fiind anul decesului parametri (diafragmă, timp de expunere,
DSLR-urilor. Mirrorless­urile au introdus ISO etc.). Mirrorless­urile de ultimă
o multitudine de facilități, cu care DSLR­ generație activează vizorul electronic
urile nu mai pot ține pasul. Iată care sunt doar la apropierea ochiului de acesta,
cele mai importante dintre acestea: oprind, în același timp, afișarea pe
 Filmarea Full HD (1920x1080) a monitor, prelungind astfel durata de
devenit deja un standard, unele mirrorles­ funcționare a bateriei.
uri fiind capabile să filmeze 4K  Fujifilm X100T utilizează un vizor
(3840x2160). Pentru 2015 se anunță hibrid (electronic rangefinder – OVF +
primele mirrorles­uri capabile să filmeze EVF). Vizorul electronic corectează
8K (7680x4320). Există mirrorless­uri care eroarea de paralaxă a vizorului optic și
permit atât fotografierea, cât și filmarea 3D. afișează în colțul din dreapta jos o imagine
 Majoritatea mirrorless­urilor sunt mărită a zonei focalizate.
dotate cu Wi-Fi, putând transfera rapid  Tehnologia LCD (Liquid Crystal
date către un smartphone sau o tabletă, iar, Display) a monitoarelor începe să fie
prin intermediul unor softuri specializate, înlocuită cu OLED (Organic Light­
există posibilitatea de a fi comandate de la Emitting Diode) sau AMOLED (Activ­
distanță cu ajutorul acestor dispozitive. Matrix Organic Light­Emitting Diode),
Prin NFC (Near Field Communication), permițând rezoluții excepționale (peste 2
două echipamente pot comunica prin milioane de puncte), iar rabatibilitatea
simplă atingere între ele. Aparatele cu GPS acestora permite fotografierea și filmarea
încorporat permit introducerea locației de din poziții greu accesibile. În plus, unele
fotografiere în EXIF­ul imaginii. monitoare sunt tactile (touch screens),
 Vizorul electronic (electronic permițând accesarea funcțiilor direct de pe
viewfinder ­ EVF) are o rată de refresh de monitor (la mirroless­urile miniaturizate)
sute de cadre pe secundă și o rezoluție de sau focalizarea instantanee pe o anumită
peste 2 milioane de puncte, egalând în zonă din cadru. Panasonic Lumix GM5
claritate vizorul optic al DSLR­urilor. În permite chiar observarea efectelor
plus, permite afișarea histogramei în timp focalizării prin vizorul electronic, în timp
real, avertizarea la subexpunere și ce degetul atinge ecranul tactil.

Panasonic Lumix DMC-GH4 filmează 4K Samsung NX fotografiază 3D

33
 Unele mirrorless­uri au introdus mirrorless­uri de top au introdus
funcționarea în silent mode (mod silențios), focalizarea hibridă contrast detection +
în care obturatorul mecanic este complet phase detection (detecția contrastului +
dezactivat, utilizând doar senzorul pentru detecția fazei), realizând o focalizare
reglarea timpului de expunere. aproape instantanee în orice condiții.
 Mirrorless­urile de top au atins Numărul punctelor de focalizare este
viteze de 10-15 fps (frames­per­second), impresionant. Samxung NX1 are 205
în condiții de focalizare continuă și puncte de focalizare prin phase­detection.
chiar de 60fps, dacă focalizarea se  Focalizarea automată poate fi
realizează doar pe primul cadru. combinată cu focalizarea manuală,
 Prin introducerea unor adaptoare prin mărirea zonei focalizate, într­un
speciale, mirrorless­urile pot utiliza cadru separat, peste cadrul general,
obiectivele dedicate anterior DSLR­ permițând o punere la punct de cea
urilor. În același timp, numărul mai mare precizie.
obiectivelor dedicate mirrorless­urilor a  Senzorii mirrorless­urilor au
crescut în mod exploziv. dimensiuni diverse, de la Nikon 1
 Deși, la început, mirrorless­urile (13,2x8,8mm), Four Thirds
realizau focalizarea prin contrast (17,3x13mm), Foveon (20,7x13,8mm),
detection (detecția contrastului), care era APS­C (23,6x15,7mm), până la full-
mai lentă, din ce în ce mai multe frame (36x24mm).

Nikon 1 J3 fotografiază cu 60fps Sony A7R are senzor full-frame

 Sensibilitatea ISO 26500 a devenit un design retro, pentru nostalgici, ca pe


deja un standard, Sony A7S atingând o vremea aparatelor cu film fotografic,
sensibilitate incredibilă de 409600, dar dimensiunile și greutatea acestora
permiţând fotografierea sub lună plină la sunt mult sub ale DSLR­urilor cu
fel ca sub lumina solară, performanţă aceleași performanțe, oferind o mai
egalată doar de DSLR­ul Nikon D4S. mare portabilitate.
Multe mirrrorless­uri cu sensibilitate  Există mirrorless­uri weather-
ridicată nu mai au bliţ integrat, deoarece resistant (rezistente la praf și
nu mai este necesară prezenţa acestuia. precipitații) și chiar submersibile
 Unele mirrorless­uri au aspect (Nikon 1 AW1 permite utilizarea
profesional (DSLR­like), iar altele au aparatului până la 15m adâncime).

34
Sony A7S are un ISO maxim de 409600 Sony A3000 – primul mirrorless DSLR-like

 Multe mirrorless­uri au eliminat  Unele mirrorless­uri permit


filtrele anti-aliasing și low-pass, realizarea expunerii multiple și a
permițând obținerea unor imagini de o fotografiei HDR direct din cameră,
claritate excepțională și cu detalii eliminând necesitatea unor softuri
extrem de fine. specializate de prelucrare. Mirrorless­
 Pe mirrorless­urile profesionale urile de la Olympus permit modurile
există comutatoare rotative pentru Live Bulb și Live Composite, iar Canon
reglarea manuală a diafragmei, Powershot G7x modurile Star și Star
timpului de expunere, sensibilității ISO Portrait (două fotografii ale subiectului,
și compensării expunerii sau chiar combinate cu o fotografie a cerului).
butoane de tip Fn (Function name) sau  Modul Panorama permite obținerea
Cn (Custom), care pot fi programate să panoramelor în mod automat, fiind
suficientă deplasarea camerei, cu o
îndeplinească anumite funcții.
anumită viteză, în direcția dorită.
 Unele obiective permit reglarea
 Există mirrorless­uri cu stabilizare
diafragmei printr­un inel rotativ, internă pe 5 axe (Olympus OM­M E­M1,
oferind un mod de lucru foarte intuitiv. EM5 și E­M5II sau Sony A7 II – primul
În plus, efectele profunzimii de câmp full-frame din lume cu astfel de
pot fi vizualizate instantaneu în stabilizare). Stabilizarea se realizează
viewfinder sau pe monitor. prin deplasarea senzorului, spre
 Filtrele speciale, ca Partial Colour, deosebire de stabilizarea optică, obținută
permit obținerea unor efecte prin deplasarea lentilelor din obiectiv.
impresionante direct din cameră, fără a  Sunt comercializate și mirrorless-
mai fi necesară editarea ulterioară a uri cu obiective fixe (LSCC – Large
imaginilor. Există chiar și un Sensor Compact Camera), existând
bracketing al efectelor diferite între chiar aparate de acest gen cu senzor
acestea. De asemenea, controlul APS-C (Fujifilm X100T) sau cu senzor
zonelor supraexpuse sau subexpuse se full-frame (Sony Cyber­shot DSC­
poate realiza în aceeași manieră. RX1).

35
Review: Sony A7 II – pro și contra

Specificații tehnice și performanțe  bliț: doar extern, pe patină multi­


 mirrorless DSLR­like; interfață, viteză de sincronizare: 1/250sec;
 material body: aliaj din magneziu;  carduri de memorie compatibile:
 procesor Bionz X; SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro
 senzor CMOS full­frame de 24MP Duo, Memory Stick PRO HG­Duo,
(6000x4000); Memory Stick PRO HG­Duo;
 stabilizare internă pe 5 axe, prin  intrare/ieșire: Wi­Fi și NFC (prin
deplasarea senzorului; aplicația PlayMemories Mobile), USB
 ISO100-25600 (extins: 50­25600); 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI (micro­
HDMI cu posibilitate de înregistrare
 obturator electronic: 1/8000sec ­
video 4k necomprimat pe suport
30sec + Bulb;
extern), fără GPS;
 temporizator: 2sec, 10sec, continuu
 profil culoare: AdobeRGB, sRGB;
(3 sau 5 expuneri);
 formate imagini: RAW (ARW 2.3),
 compensare expunere: ±5 (cu trepte JPEG (DCF 2.0, EXIF 2.3);
de 1/3 EV sau 1/2 EV);  audio: Stereo Dolby Digital (AC­3)
 bracketing expunere: ±5 (3 sau 5 / MPEG­4 AAC­LC, porturi pentru
imagini, cu trepte de 1/3 EV, 1/2 EV, microfon și căști;
2/3 EV, 1 EV sau 2 EV);  video: XAVC S, AVCHD, MPEG­4,
 bracketing balans de alb; 1920 x 1080 (60fps, 30fps, 24 fps), 1440
 rafală: 5 fps la rezoluție maximă x 1080 (30 fps), 640 x 480 (30 fps);
(până la 50 de declanșări consecutive);  moduri expunere: AUTO, P
 vizor electronic 1/2" OLED cu (program Auto), A (prioritate de
2,359,000 de puncte, acoperire: 100%, diafragmă), S (prioritate de timp), M
magnificare: 0,71x; (manual), 1 și 2 (utilizator), Film,
 Xtra Fine LCD 3.0" rabatabil cu Panoramă, SCN (scenă);
1.230.000 puncte;  măsurarea expunerii: multi punct,
central­ponderat, punct;
36
 tip focalizare: AF hibrid (detecție  Acceptă aproape toate obiectivele
de fază ­ 117 puncte + detecție de destinate pentru full­frame, inclusiv cele
contrast ­ 25 de puncte); care nu au stabilizare internă;
 Dacă obiectivele au stabilizare optică,
 mod focalizare: S (Single­servo atunci aceasta se adaugă stabilizării interne
AF), C (Continuous­servo AF), M pe 5 axe;
(Manual Focus);  Înregistrarea video este mai performantă
 Face Detection (recunoașterea decât la A7 (au fost introduse noul codec
fețelor), Live View; XAVC S de 50Mbps pentru Full HD
1080/60p și modurile S­Log2, Time Code
 balans de alb: Auto, Cloudy, Color
sau Dual Video Recording);
Temperature, Color Temperature Filter,  Autofocusul este cu 30% mai rapid, iar
Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool timpul general de răspuns este cu 40% mai
White), Fluorescent (Day White), mic decât la A7;
Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm  Se poate fotografia în rafală cu până la
White), Incandescent, Underwater; 12fps;
 Detaliile și sharpness­ul sunt
 obiectiv kit: Sony SEL 28­70mm
îmbunătățite;
f/3.5­5.6 OSS, zoom: 2,5x, diametru  Calitatea vizorului electronic și a LCD­
filet filtru: 55mm; ului sunt îmbunătățite față de A7 (LCD­ul
 alimentare: Sony Li­Ion NP­FW50, poate fi înclinat la 107o în sus și la 41o în
autonomie: maxim 350 cadre; jos și include tehnologia WhiteMagic, care
 dimensiuni: 127 x 96 x 60mm; promite o vizibilitate mai mare în lumină
puternică);
 greutate (inclusiv obiectiv, card și  Efectul stabilizării poate fi observat atât
acumulator): 599g; prin vizorul electronic, cât și pe LCD;
 preț: 1698$ (body only) sau  Deși este mai greu decât A7, rămâne de
1998$ (cu obiectiv kit). dimensiuni mai reduse decât cel mai
miniaturizat DSLR;
Pro  Imaginile sunt perfect utilizabile până la
 Construcția este robustă și ergonomia ISO 12800;
este mai bună decât la A7;  Conectivitatea Wi­Fi și NFC asigură
 Este rezistent la praf și umezeală; controlul de la distanță cu smartphone­ul și
 Plasarea butoanelor este mai reușită partajarea rapidă pe rețelele de socializare.
decât la A7 (în primul rând a butonului
declanșator, care a fost mutat pe grip și este Contra
înclinat, față de modelele anterioare din  Durata de viață a bateriei este foarte
seria A7, la care poziția era verticală); scăzută (250­350 cadre);
 Are 4 butoane de tip C (C1­C4 ­  Nu este prezentă opțiunea silent shutter,
customizable), în total putând fi asignate 56 ca la A7s;
de funcții la 10 butoane;  Autofocusul devine mai lent în lumină
 Este primul full­frame din lume cu slabă decât la A7s;
stabilizare internă (IBIS ­ In Body Image  Stabilizarea internă (IBIS) este mai puțin
Stabilization) pe 5 axe, compensând eficientă la distanțe focale mari (peste
deplasările senzorului; 100mm), acolo unde sistemele optice de
 Stabilizarea pe 5 axe lucrează excelent, stabilizare se descurcă mult mai bine;
atât pentru imagini, cât și pentru video;  LCD­ul nu este tactil.

37
DSLR (Digital Sin

Rezoluție (MP)
Preț body (lei)

Port microfon
ISO maxim
Tip senzor

Puncte AF
Model

Video
Canon EOS 1200D 1200 APS­C 16 12800 1080p ­ 9
Canon EOS 760D 3330 APS­C 24 25600 1080p • 19
Canon EOS 750D 2940 APS­C 24 25600 1080p • 19
Canon EOS 700D 2250 APS­C 18 12800 1080p • 9
Canon EOS 100D 1600 APS­C 18 12800 1080p • 9
Canon EOS 70D 4315 APS­C 20,2 12800 1080p • 19
Canon EOS 60D 2500 APS­C 18 25600 1080p • 9
Canon EOS 7D Mk II 8000 APS­C 20,2 51200 1080p • 65
Canon EOS 6D 5800 F­F 20,2 102400 1080p • 11
Canon EOS 5D Mk III 12000 F­F 22,3 102400 1080p • 61
Canon EOS 5Ds 14515 F­F 51 12800 1080p • 61
Canon EOS 5Ds R 15300 F­F 51 12800 1080p • 61
Canon EOS 1D X 28000 F­F 18,1 204800 1080p • 61
Nikon D3300 2000 APS­C 24,2 25600 1080p • 11
Nikon D5300 2600 APS­C 24,2 25600 1080p • 23
Nikon D5500 3520 APS­C 24,2 25600 1080p ­ 39
Nikon D7100 4400 APS­C 24,1 25600 1080p • 51
Nikon D7200 5500 APS­C 24,1 25600 1080p • 51
Nikon D610 6000 F­F 24,3 25600 1080p • 39
Nikon D750 8500 F­F 24,3 51200 1080p • 51
Nikon D810 13000 F­F 36,3 51200 1080p ­ 51
Nikon DF 11000 F­F 16,2 204600 ­ ­ 39
Nikon D4S 28000 F­F 16,2 409600 1080p • 51
Pentax K­500 1960 APS­C 16,3 51600 1080p ­ 11
Pentax K­30 2500 APS­C 16,3 25600 1080p ­ 11
Pentax K­50 2150 APS­C 16,3 51200 1080p ­ 11
Pentax K­5 IIs 3920 APS­C 16,3 51200 1080p • 11
Pentax K­3 4270 APS­C 24,2 51200 1080p • 27
Pentax K­S1 2290 APS­C 20 51200 1080p ­ 11
Pentax K­S2 3250 APS­C 20 51200 1080p ­ 11

38
gle-Lens Reflex)

Baterie (cadre)
Bliț încorporat

Grosime (mm)
Dim. LCD (in)

Înălțime (mm)
LCD articulat

acumulator și
Lățime (mm)
Wi-Fi + NFC
Viteză (FPS)

Greutate cu
Vizor (%)

card (g)
GPS

3 95 ­ ­ • 3 ­ 500 129,6 99,7 78 480


5 95 • ­ • 3 • 440 132 111 78 565
5 95 • ­ • 3 • 440 132 101 78 555
5 95 ­ ­ • 3 • 440 133 100 79 580
4 95 ­ ­ • 3 ­ 380 117 91 69 407
7 98 • ­ • 3 • 920 139 104 79 755
5 96 ­ ­ ­ 3 • 1100 145 106 79 755
10 100 ­ ­ • 3 ­ 670 148,6 112,4 78,2 910
4,5 97 • • ­ 3 ­ 980 145 111 71 755
6 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 950 152 116 76 950
5 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 700 152 116 76 930
5 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 700 152 116 76 930
14 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 1120 158 163 82 1100
5 95 ­ ­ • 3 ­ 700 124 98 75,5 460
5 95 • • • 3,2 • 700 125 98 76 530
5 95 • ­ • 3,2 • 820 124 97 70 420
6 100 ­ ­ • 3 ­ 950 135 106 76 765
6 100 •• ­ • 3,2 ­ 1110 135 106 76 675
6 100 ­ ­ • 3,2 • 900 141 113 82 850
6,5 100 • ­ • 3,2 • 1230 140,5 113 78 840
5 100 ­ ­ • 3,2 ­ 1200 146 123 82 980
5,5 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 1400 143,5 110 66,5 765
12 100 ­ ­ ­ 3,2 ­ 3020 160 156,5 90,5 1360
6 100 ­ ­ • 3 ­ 410 130 97 71 646
6 100 ­ ­ • 3 ­ 410 96,5 128,5 71,5 660
4 100 ­ ­ • 3 ­ 410 130 97 71 650
7 100 ­ ­ • 3 ­ 980 131 97 73 760
8 100 ­ ­ • 3,2 ­ 560 131 100 77 800
5,4 100 • • • 3 ­ 410 121 93 70 558
5,4 100 • • • 3 • 410 91 123 73 678

39
DSLT (Digital Sin

Rezoluție (MP)
Preț body (lei)

Port microfon
ISO Maxim
Tip senzor

Puncte AF
Model

Video
Sony SLT­A58 1560 APS­C 20,1 16000 1080p ­ 15
Sony SLT­A77 5000 F­F 24,3 16000 1080p • 19
Sony SLT­A77 Mk II 3720 F­F 24,3 25600 1080p • 79
Sony SLT­A99 9000 F­F 24,3 25600 1080p • 19

Camere digitale
Hasselblad H5D 50c (141275 lei) și H5D 200c (176595 lei).
Leica S (Typ 007 – 99680 lei), S2 (102030 lei) și S­E (66320 lei).

Hasselblad H5D 50c Hasselblad H5D 200c

Leica S (Typ 007) Leica S2

40
gle-Lens Translucent)

Baterie (cadre)
Bliț încorporat

Grosime (mm)
Dim. LCD (in)

Înălțime (mm)
LCD articulat

Lățime (mm)
Viteză (FPS)

Greutate (g)
Vizor (%)

Wi-Fi

GPS

5 100 ­ ­ • 2,7 • 690 129 95,5 78 492


12 100 ­ • • 3 • 470 142 104 80 653
12 100 • ­ • 3 • 480 142,6 104 81 647
10 100 ­ • ­ 3 • 500 147 111 78 812

Medium-Format
Mamiya 645DF (149120 lei), Pentax 645D (17660 lei) și 645Z (33360 lei).
Phase One IQ250 (33315 lei), IQ260 și IQ280.

Mamiya 645DF Pentax 645Z

Phase One IQ 250 Phase One IQ 280

41
MILC (Mirrorless Inter

obiectiv kit (lei)

Rezoluție (MP)

Port microfon
Preț body +

ISO maxim
Tip senzor

Puncte AF
Model

Video
Nikon 1 J3 2800 1 CX 14,2 6400 1080p ­ 135
Nikon 1 J4 2800 1 CX 18,4 12800 1080p • 171
Nikon 1 S2 2000 1 CX 14,2 12800 1080p ­ 135
Nikon 1 AW11 3600 1 CX 14,2 6400 1080p ­ 41
Nikon 1 V2 2700 1 CX 14,2 6400 1080p • 73
Nikon 1 V3 4000 1 CX 18 12800 1080p • 171
Olympus PEN E­PM2 2000 4/3 16,1 25600 1080p • 35
Olympus PEN E­PL5 1550 4/3 16 12800 1080p • 23
Olympus PEN E­PL7 2300 4/3 16 25600 1080p ­ 81
Olympus PEN E­P5 5300 4/3 16 25600 1080p ­ 35
Olympus OM­D E­M12 7000 4/3 16,8 25600 1080p • 81
Olympus OM­D E­M52 6800 4/3 16 25600 1080p • 35
Olympus OM­D E­M5 II2 6300 4/3 16 25600 1080p • 81
Olympus OM­D E­M10 3600 4/3 16 25600 1080p • 81
Panasonic Lumix GF6 2300 4/3 16 25600 1080p • 23
Panasonic Lumix GF7 2355 4/3 16 25600 1080p • 23
Panasonic Lumix G6 3000 4/3 16 25600 1080p • 23
Panasonic Lumix GM1 3000 4/3 16 25600 1080p ­ 23
Panasonic Lumix GM53 4300 4/3 16 25600 1080p • 23
Panasonic Lumix GX7 3700 4/3 16 25600 1080p ­ 23
Panasonic Lumix GH44 9000 4/3 16 25600 4k • 49
1
Submersibil până la 15m; fotografii 3D
2
Stabilizare internă pe 5 axe

42
changeable-Lens Camera)

Rezol. LCD (pt)

fără obiectiv(g)
Baterie (cadre)
Bliț încorporat

Grosime (mm)
Înălțime (mm)

baterie și card
LCD articulat

Lățime (mm)
Wi-Fi + NFC
Vizor electr.
Viteză (FPS)

Greutate cu
LCD tactil
LCD (in)
GPS

15 ­ ­ ­ • 3 921000 ­ ­ 220 101 61 29 244


20 ­ • ­ ­ 3 1037000 ­ • 300 99,5 60 28,5 192
60 ­ • ­ • 3 460000 ­ ­ 270 101 61 29 230
15 ­ • • • 3 921000 ­ ­ 220 113 71,5 37,5 356
15 • ­ ­ • 3 921000 ­ ­ nd 109 82 46 277
60 ­ • ­ • 3 1037000 • • 310 111 65 33 381
8 ­ ­ ­ • 3 460000 ­ • 360 110 64 34 269
8 ­ • ­ • 3 460000 • • 360 110 64 34 261
8 ­ • ­ • 3 1037000 ­ ­ 350 115 67 38,4 357
9 ­ • • • 3 1036800 • • 330 122 69 37 420
10 • • ­ • 3 1037000 • • 330 130 93,5 63 497
9 • • ­ • 3 610000 • • nd 121 89,6 41,9 373
10 • • ­ 3 1037000 • • 310 124 85 45 469
8 • • ­ • 3 1037000 • • 320 119 82 46 396
4,2 ­ •• ­ • 3 1040000 • • 340 111 65 38 323
5,8 ­ •• ­ • 3 1040000 • • 230 107 65 33 266
7 • •• ­ • 3 1036000 • • nd 122 85 72 340
5 ­ • ­ • 3 1036000 ­ • 230 99 55 30 204
5,8 • • ­ • 3 921000 ­ • 210 98,5 59,5 36 211
5 • •• ­ • 3 1040000 • • nd 123 70,7 43,3 402
7 • • ­ • 3 1036000 • • 500 133 93 84 560
3
Cel mai mic mirrorless cu vizor electronic (EVF) (continuare în pag. 44)
4
Primul mirrorless capabil să filmeze 4k

43
(urmare din pag. 43)

obiectiv kit (lei)

Rezoluție (MP)

Port microfon
Preț body +

ISO Maxim
Tip senzor

Puncte AF
Model

Video
Canon EOS M 2000 APS­C 18 25600 1080p ­ 31
Canon EOS M3 3400 APS­C 24 25600 1080p • 49
Fujifilm X­A1 2600 APS­C 16 25600 1080p ­ 41
Fujifilm X­A2 2165 APS­C 16 25600 1080p ­ 49
Fujifilm X­M1 2475 APS­C 16 6400 1080p ­ 54
Fujifilm X­T1 7400 APS­C 16 51200 1080p • 49
Fujifilm X­E2 5000 APS­C 16 25600 1080p • 49
Fujifilm X­Pro1 (2012) 4450 APS­C 16 25600 1080p ­ 49
Leica T (Typ 701) 7500 APS­C 16 12500 1080p ­ 195
Samsung NX3000 2200 APS­C 20 25600 1080p ­ 21
Samsung NX3005 1800 APS­C 20 25600 1080p ­ 105
Samsung NX500 3500 APS­C 28 51200 4k ­ 209
Samsung NX30 4000 APS­C 21 26500 1080p ­ 247
Samsung Galaxy NX6 2300 APS­C 20 25600 1080p • 105
Samsung NX17 8000 APS­C 28 25600 4k • 205
Sony Alpha 30008 1350 APS­C 20 16000 1080p ­ 25
Sony Alpha 5000 1750 APS­C 20 16000 1080p ­ 25
Sony Alpha 51009 2460 APS­C 24 25600 1080p ­ 179
Sony Alpha 6000 3600 APS­C 24 25600 1080p ­ 179
Sony Alpha 710 (body) 5000 F­F 24 25600 1080p • 117
Sony Alpha 7R (body) 8400 F­F 36,4 25600 1080p • 25
Sony Alpha 7S11 (body) 10700 F­F 12,4 409600 1080p • 25
Sony Alpha 7 II12 (kit) 9400 F­F 24 25600 1080p • 117
5
Primul mirrorless waterproof; fotografii 3D
6
Fotografii 3D
7
Cel mai bun mirrorless din lume
8
Primul mirrorless DSLR­like

44
Rezol. LCD (pt)

Baterie (cadre)
Bliț încorporat

Grosime (mm)
Înălțime (mm)
LCD articulat

Lățime (mm)
Wi-Fi + NFC
Vizor electr.
Viteză (FPS)

Greutate (g)
LCD tactil
LCD (in)
GPS

4,3 ­ • ­ ­ 3 1040000 ­ • 230 109 66,5 32 298


4,2 ­ • ­ • 3 1040000 • • 250 111 68 44 366
5,6 ­ • ­ • 3 920000 • ­ 350 117 66,5 39 330
5,6 ­ • ­ • 3 920000 • ­ 410 117 67 40 350
5,6 ­ • ­ • 3 920000 • ­ 350 117 67 39 330
8 • • ­ • 3 1040000 • ­ 350 129 89,8 46,7 460
7 • • ­ • 3 1040000 ­ ­ 350 129 75 37 350
6 ͏ ­ ­ ­ 3 1230000 ­ ­ 300 139 81,8 42,5 450
5 ­ • ­ • 3,7 1030000 ­ • ndc 134 69 33 384
5 ­ •• ­ ­ 3 460800 • ­ 370 117 66 39 266
8,6 ­ • • ­ 3,3 768000 • • 320 122 64 41 284
9 ­ • ­ ­ 3 1036000 • • 370 120 64 43 287
8 • • ­ • 3 1036000 • ­ 360 127 96 58 375
8,6 • • • • 4,8 1036000 ­ • nd 137 101 26 495
15 • • ­ • 3 1036000 ­ • nd 139 102 66 560
3,5 • ­ ­ • 3 230400 ­ ­ 480 128 91 84,5 353
3,5 ­ ­ ­ • 3 460800 • ­ 420 110 63 36 296
6 ­ •• ­ • 3 921600 • • 400 110 63 36 283
11 • •• ­ • 3 921600 • ­ 310 120 67 45 344
5 • •• ­ ­ 3 1230000 • ­ 340 127 94 48 474
4 • •• ­ ­ 3 1230000 • ­ 340 127 94 48 465
5 • •• ­ ­ 3 1230000 • ­ 380 127 94 48 489
5 • •• ­ ­ 3 1230000 • ­ 350 127 96 60 599
9
Cel mai mic mirrorless cu senzor APS­C
10
Primul mirrorless full­frame
11
Cel mai bun mirrorless low­light
12
Primul full­frame din lume cu stabilizare pe 5 axe

45
LSCC (Large Sen

Rezoluție (MP)
Focala 35mm

ISO maxim
Tip senzor

Puncte AF
Model

Preț (lei)

Video
Canon Powershot G1x II 24­120 3400 1,5in 13 12800 1080p 31
Canon Powershot G7x 24­100 3000 1in 20 12800 1080p 31
Fujifilm X30 28­112 2550 2/3in 12 12800 1080p 49
Fujifilm X100S 23/35 3200 APS­C 16 25600 1080p 49
Fujifilm X100T1 23/35 5500 APS­C 16 51200 1080p 49
Leica X Vario (Type 107) 28­70 11600 APS­C 16 12500 1080p 11
Leica X (Type 113) 23/35 8300 APS­C 16 12500 1080p 11
Leica D­LUX (Type 109) 24­75 4700 4/3 13 25600 1080p 49
Nikon Coolpix A 28 1770 APS­C 16 25600 1080p nd
Panasonic LX1002, 24­75 4050 4/3 13 25600 4k 49
Panasonic FZ10003 25­400 3200 1in 20 25600 4k 49
Ricoh GR 28 3200 APS­C 16 25600 1080p nd
Sony DSC­RX1R 35 13000 F­F 24 25600 1080p 25
Sony DSC­RX10 24­200 3700 1in 20 12800 1080p 25
Sony DSC­RX100II 24­100 2650 1in 20 25600 1080p 25
Sony DSC­RX100III 25­70 3400 1in 21 12800 1080p 25
1
Cea mai bună cameră compactă cu senzor APS­C
2
Filmează 4k

Canon Powershot G3X Canon Powershot G7X

46
sor Compact Camera)

Rezol. LCD (pt)

Baterie (cadre)
Bliț încorporat

Grosime (mm)
Înălțime (mm)
LCD articulat

Lățime (mm)
Vizor electr.
Viteză (FPS)

Greutate (g)
LCD tactil
LCD (in)
Wi-Fi
GPS

5,2 ­ • ­ • 3 1040000 • • 240 116 74 66 553


6,5 ­ • ­ • 3 1040000 • • 210 103 60 40 304
12 • • ­ • 3 920000 • ­ 470 119 72 60 423
6 • • ­ • 2,8 46000 ­ ­ 330 127 74 54 445
6 • • ­ • 3 1040000 ­ ­ 330 127 74 52 440
5 • ­ ­ • 3 920000 ­ ­ 450 133 73 95 680
5 ­ ­ ­ • 3 920000 ­ ­ 350 133 73 78 486
11 • • ­ ­ 3 920000 ­ ­ 300 118 66 55 405
4 ­ • • • 3 920000 ­ ­ 230 111 64 40 299
11 • • ­ ­ 3 920000 ­ ­ 300 115 66 55 393
12 • • ­ • 3 920000 • ­ 360 137 99 131 831
4 ­ • ­ • 3 1230000 ­ ­ 290 117 61 35 245
5 • • ­ • 3 1230000 ­ ­ 270 113 65 70 482
10 • • ­ • 3 1230000 • ­ 420 129 88 102 813
10 • • ­ • 3 1230000 • ­ 350 102 58 38 281
10 • • ­ • 3 1230000 • ­ 320 102 58 41 290
3
Prima cameră compactă care înregistrează 4k pe card și are stabilizare internă pe 5 axe

Fujifilm X100S Fujifilm X100T

47
Leica X (Type 113) Nikon Coolpix A

Panasonic Lumix DMC­LX100 Sony Cyber­shot DSC­RX1

Sony Cyber­shot DSC­RX1 Sony Cyber­shot DSC­RX100III

fotonic.webnode.ro

48
FOTOGRAFIA
ARTISTICĂ

49
Reguli de compoziție 39

53 Fotografia macro

Fotografia portret 57

63 Fotografia de eveniment

Fotografia sportivă 66

69 Fotografia peisagistică

Fotografia panoramică 73

76 Fotografia crepusculară

Fotografia nocturnă 79

82 Fotografia din călătorie

Fotografia wildlife 86

88 Fotografia alb-negru

50
Reguli de compoziție
Regula treimilor vă ajută să evitaţi plasate în punctelele de culoare roșie.
ro
încadrarea subiectului în centrul Raportul este de aproximativ 1/1,618.
1/1
cadrului, obţinând astfel fotografii cu o Spirala lui Fibonacci: imaginea
perspectivă mult mai interesantă. captează atenția observatorului
ervatorului, dacă are
Folosind regula treimilor puteţi curbe largi care plimbă privirea prin cadru.
împărţi cadrul în 9 casete de
dimensiuni egale, încadrând subiectul
chiar la intersecţia colţurilor acestora.
Liniile de ghidare pot fi afișate pe
display­ul DSLR­ului cu ajutorul
funcției Live View sau, prin selectarea
unei simple opțiuni, pe display­ul
majorității aparatelor digitale.
Spațiul
țiul liber în direcția mișcării
mișc
face ca imaginea să capete dinamism
(un copil care aleargă spre dreapta va fi
încadrat pe linia verticală din stânga a
caroiajului, cele două treimi din dreapta
rămânând libere).

Regula treimilor este o variantă


simplificată a secțiunii de aur, care a
fost utilizată încă din antichitate în artă
și arhitectură. Pentru a obține secțiunea
de aur în fotografie (liniile de culoare
roșie), raportul dintre dreptunghiul cel
mai mic și dreptunghiul cel mai mare Liniile drepte sau curbe (scări,
trebuie să fie egal cu raportul dintre balustrade, străzi, tuneluri etc.) trebuie
dreptunghiul cel mai mare și întreaga
poziționate
ționate pe diagonala ascendentă.
ascendent
imagine, subiectele de interes fiind

51
Detaliile realizate prin apropierea de Structurile și formele pot fi evidențiate
subiect (fizică sau optică) pot oferi schimbând perspectiva și distanța focală
focal
rezultate impresionante (zâmbetul (de exemplu pentru o clădire mare se
bunicii, roua de pe flori etc.). utilizează o focală mai scurtă).
Ramele naturale (crengi, uși, Simetria devine uneori singurul
ferestre, oglinzi etc) accentuează instrument de explicare a scenei (de
subiectul principal. exemplu fotografiile de arhitectură).
arhitectură)
Prezența mai multor subiecte în
cadru nu este de dorit. La portretele în
natură se utilizează diafragma deschisă,
pentru ca fundalul să fie neclar, iar la
fotografiile macro se poate plasa
subiectul în colțul din stânga jos pe
fundalul cerului.

sta poate
Nivelul punctului de stație
oferi perspective inedite (la mare
înălțime,
țime, în genunchi, la nivelul solului,
culcat cu fața
ța în sus etc.)
Obiectele în prim-plan plan fac ca
imaginea să capete adâncime (pietre,
(pietre
plante, flori, bușteni,
șteni, oameni, care vor
părea mai mari dacă se folosește
folose o
focală scurtă și se închide diafragma).

Cadrele verticale au un impact


vizual mai mare (portrete), iar cele
orizontale subliniază adâncimea și
spațialitatea (peisaje), dar această
regulă poate fi încălcată de un fotograf
profesionist.

52
Fotografia macro
Timp de expunere Distanță focală
Insecte: maxim 1/250 (insectele se Obiectiv cu focală lungă (peste
mişcă foarte rapid). 55mm): subiect clar, fundal neclar,
Obiecte (în spațiu închis): orice timp de raport de mărire scăzut.
expunere, ISO ­ valori foarte mici. Obiectiv cu focala scurtă (18­35mm):
subiect și fundal clare, raport de mărire
Diafragmă ridicat.
Flori, fructe, insecte: f/1.4‒2.8‒4
(câmp de profunzime redus, fundal Distanță de focalizare
neclar). Observație: Modul Macro apare pe
Obiecte: f/11‒16‒32 (încadrare camerele digitale simbolizat cu o floare,
subiect întreg în zona de focus, detalii permițând o distanță de focalizare
foarte clare, lărgirea profunzimii de foarte mică.
câmp, timp de expunere mai mare, Obiectivul întors la 18 mm: distanţă
mărire ISO pentru timp de expunere de focalizare mult mai mică (1­2 cm)
mai mic și imagini clare). Majoritatea decât la 55 mm, unde este necesară o
obiectivelor îşi măresc rata de distanţă de 4­5 cm.
sharpness când diafragma se închide
mai mult de f/7.1. Balans de alb
Se reglează în funcție de tipul luminii
ISO ambientale, dar se poate utiliza un
Se modifică în funcţie de lumina balans de alb diferit pentru a intensifica
disponibilă (de preferat ISO100­400). anumite elemente de culoare.

Accesorii
 Minitrepied sau săculeț neelastic  Filtre de densitate neutră (reduc
umplut cu fasole sau orez (pentru a cantitatea de lumină ajunsă la senzor);
obține fotografii nemișcate);  Lentile close-up (apropiere de
 Obiectiv macro (50­60mm, 90­ subiect ‒ scumpe; se înșurubează pe
105mm sau 150­200mm) cu sistem de obiectiv; unitatea de măsură este
focalizare internă (ajută autofocusul dioptria ‒ de la +1 la +4 dioptrii);
aparatului);  Bliț extern, eventual circular
 Burduf macro (mărește distanţa de (compensează lumina soarelui sau
la senzor la obiectiv, scăzând distanţa luminile din studio);
de focalizare; se instalează între aparat  Inele pentru blițuri (lumină
și obiectiv); uniformă);

53
 Cutie fotografică (pusă în direcţia  Filtre de polarizare (reduc reflexiile
luminii soarelui); și saturează culorile când lumina solară
 Spațiu cu fundal monocolor; e prea puternică);
 Surse de lumină (lanterne, veioze,  Declanșator extern (cablu,
reflectoare de putere redusă, lămpi cu wireless) sau declanșare temporizată
halogen sau cu led­uri etc.); (2sec sau 10 sec);
 Surse de difuzie (externe sau  Obiectiv întors + inel inversor
montate în jurul obiectivului); (focalizare manuală prin ajustarea
 Reflectoare solare (albe sau argintii) distanței față de subiect, sistemul de
sau absorbante ale luminii („negre“); autofocus este indisponibil);

Recomandări
 Răbdare și creativitate.
 Lumină naturală: Verificați expunerea
vizual şi nu în funcţie de exponometru, din
cauza faptului că uneori umbrele şi razele TRUC
puternice vor determina o subex­
punere/supraexpunere a fotografiilor. Dacă Fotografiați subiectul cu obiectivul
doriţi să supraexpuneţi, histograma vă pus normal la valoarea cea mai
poate ajuta foarte mult. Expunerea poate fi ridicată a diafragmei (ex. f/5.6) şi
mărită până în momentul în care tonurile reţineţi timpul de expunere. Comutaţi
încep a se deplasa spre dreapta axei, fără a pe modul manual, introduceţi
obţine o fotografie arsă, rezultatul fiind valoarea dorită (puteţi astfel şi
unul interesant, cu contrast bun şi culori supraexpune pentru intensificarea
saturate. efectului) şi realizaţi acum fotografia
cu obiectivul întors.
 O putere de mărire (magnificare)
Se poate utiliza și combinația
mare implică utilizarea trepiedului,
obiectiv montat pe aparat, plus inel
pentru a evita fotografiile mișcate.
inversor, plus obiectiv întors (puterea
 Plasați subiectul după regula
de mărire = distanța focală obiectiv
treimilor, pentru a nu obține o fotografie
normal/distanța focală obiectiv întors,
monotonă.
de exemplu: 100mm/50mm = 2).
 Efectele luminoase se pot obține cu Se pot utiliza și obiective standard
ajutorul blendelor sau „negru“-lui, dar (35­70mm) sau teleobiective cu
și ulterior în Photoshop. funcție macro (135­200mm), folosind
 La DSLR­uri utilizați funcția de o diafragmă deschisă, subiectul fiind
ridicare preliminară a oglinzii, pentru evidențiat, iar fundalul neclar.
ca bascularea acesteia să nu influențeze
claritatea imaginii.

54
55mm – f/5.6 – 1/500 – ISO100

55mm – f/9 – 1/125 – ISO100

55
 Utilizați un fundal negru pentru flori,  Fotografierea bijuteriilor se face
fructe și insecte și unul alb sau de prin iluminare direcționată și punctuală,
culoare deschisă pentru obiecte. pentru redarea realistă a culorilor.
Întindeți cremă de mâini pe frunze și  Evitați utilizarea blițului încorporat
pulverizați câteva picături de apă pe flori (iluminare neuniformă la distanțe mici)
și pe fundal pentru a spori efectul. sau utilizați un bliț circular special
Focalizați pe picătura cea mai mare și pentru macro.
înclinați aparatul pentru efecte deosebite.
 Faceți zoom pe floarea, fructul TRUC
sau felia de fruct până când subiectul
iese din cadru, pentru a surprinde Pentru a improviza un mic studio,
detalii neobișnuite (artă abstractă). utilizând lumina naturală, procedați
Iluminați subiectul de sub acesta, în felul următor. Plasați o masă în
pentru a spori efectele. fața ușii deschise și acoperiți­o cu o
 Dacă fotografiați o floare în aer coală albă, arcuită la 90o, pentru a
liber, cu diafragmă închisă, țineți cont asigura și fundalul.
și de influența vântului, deoarece un
Este bine ca lumina să vină dinspre
timp de expunere mare poate duce la
nord, fundalul fiind plasat în partea
obținerea unei fotografii mișcate. O
soluție ar fi să creșteți valoarea ISO. de sud a mesei. Poziționați obiectul
 Verificați claritatea imaginii imediat în centrul mesei. Fixați camera pe
după obținerea acesteia. Dacă trepied și utilizați o bucată mare de
autofocusul vă creează probleme, carton alb sau o bucată de carton gros
utilizați focalizarea manuală. acoperit cu o folie de aluminiu pentru
 Pentru a evita umbrele prea puternice, a compensa umbrele nedorite.
faceți fotografiile macro dimineața sau Setați balansul pe cloudy (noros),
după-amiaza. Dacă fotografiați la ora iar declanșarea temporizată la 10
prânzului, utilizați blende pentru a secunde și așteptați captarea cadrului.
reflecta lumina și a elimina umbrele.

fotonic.webnode.ro

56
Fotografia portret
Timp de expunere focale, deformările de imagine se
1/250 (sportivi și copii în mișcare), diminuează și se pot încerca unghiuri
1/60­80 (portrete cu bliț de umplere), „subiective“, fără a se obține imagini
1/30 (portrete cu bliț slow-synchro), grotești.
1/4 (portrete de interior cu lumină Planul bust: axa ușor în racursi,
naturală). pentru a se sublinia importanța
subiectului (obiectiv 85­105 mm). În
Diafragmă același scop, poziția subiectului va fi „pe
F/2.8‒5.6 (portrete normale, trei sferturi“, cu privirea îndreptată ușor
asigură fundal neclar), f/4 (copii în deasupra aparatului. Pentru izolarea
mișcare și portrete cu bliț de subiectului față de fundal, se deschide
umplere), f/5.6‒8 (sportivi, cupluri), diafragma, micșorându­se câmpul de
f/11 (fotografii de grup). claritate.
Portret-cap: obiectiv cu unghiul de
ISO cuprindere de max. 200 (distanțe focale
50­80, maxim 200 (se evită apariția de 105­135 mm), pentru a nu deforma
zgomotului de imagine). profilul feței personajului. Vizarea se
face la nivelul ochilor subiectului,
Distanță focală claritatea fiind stabilită pentru acest
Planuri generale: obiective angulare element al imaginii. Se va evidenția
(28­35 mm), cu axa de fotografiere expresia feței prin claritate (cu
orizontală, pentru a nu produce obiectivul complet deschis), conturul
deformări accentuate. Vizarea se face figurii rezultând ușor neclar.
de la mijlocul înălțimii personajelor.
Efectele utilizării distanțelor focale Distanța de focalizare
scurte: dispunerea în adâncime a Se modifică în funcție de tipul de portret.
planurilor subiectului, micșorarea
accentuată a elementelor subiectului pe Balans de alb
măsura situării lor în adâncime și Automat: în exterior sau dacă se
micșorarea înălțimilor pe măsura memorează imaginea în format RAW.
dispunerii în lateral. Manual: se fotografiază o coală de
Planul întreg și planul american: hârtie albă pe care cade lumina ambientală
obiective cu distanța focală de 50­ (portrete de interior sau dacă se memo­
85mm. Odată cu mărirea distanței rează imaginea în format JPEG).

57
Planuri de încadrare a personajelor

Plan general: persoana este redată Plan detaliu: reprezintă numai o


împreună cu decorul în care se află. parte a capului, cea mai expresivă și
Plan întreg (plan ansamblu): cea mai reprezentativă.
persoana este redată în întregime, Portret din față: subiectul este în
restrângând la minim elementele de decor. relație directă cu observatorul­fotograf,
Plan american: persoana este față în față, adresându­i­se prin
redată de la jumătatea gambei (puțin expresie și privire.
mai jos de genunchi), cu foarte puțin Portret pe trei sferturi: subiectul,
spațiu liber deasupra capului. care deși nu ignoră existența
Plan bust: subiectul apare în observatorului­fotograf, are pentru
imagine de la limita de jos a pieptului moment atenția ațintită în altă parte
până deasupra capului, elementele de (30o față de axa aparat­subiect).
fundal fiind neclare. Portret din profil: subiectul este
Portret-cap (plan apropiat): apare prezentat cu fața și privirea îndreptate
numai capul persoanei (umerii mai rar), pe o direcție perpendiculară față de axa
elementele de fundal fiind neclare. aparatului de fotografiat.

Accesorii
 Trepied și reflectoare (portrete de principală (30­45o stânga față de axul
interior executate într­o cameră obișnuită, subiect­cameră), lumina de modelare
dar și pentru portrete în exterior). (75­90o dreapta față de lumina
 În studiourile improvizate se pot principală), lumina de contur (în
utiliza blende reflectoare aurii (lumină spatele subiectului, în opoziție cu
foarte caldă), difuzoare de lumină și lumina principală) și lumina de fundal
umbrele foto. (îndreptată spre fundalul din spatele
 Beauty Dish (redă o lumină moale, subiectului, aproximativ pe aceeași
care se mulează foarte bine pe direcție cu lumina principală).
trăsăturile faciale. Direcțiile celor patru surse de lumină se
 Soft Screen (lumină cât mai schimbă pentru portretul semiprofil
uniformă). (ușor stânga sau dreapta) și pentru
 Exponometru (pentru a măsura potretul profil (subiectul privește spre
lumina ambientală sau a blițului). stânga – simbolizând trecutul – pentru
 Pentru portretul din față, în persoanele vârstnice sau spre dreapta –
studiourile profesionale se utilizează simbolizând viitorul – pentru
patru surse de lumină: lumina persoanele tinere).

58
82mm – f/5.6 – 1/125 – ISO200 82mm – f/5.6 – 1/160
1/ – ISO200

26mm – f/4 – 1/160 – ISO3200

59
Recomandări
 Dacă faceți un portret în exterior,
poziționați modelul cu soarele în spate, TRUC
pentru a crea efecte luminoase în jurul
părului și umerilor. Utilizați blițul de Dacă vreți să fotografiați, de
umplere pentru ca subiectul să nu exemplu, o mamă cu cei doi copii ai
apară subexpus (1/60 cu f/4). Nu stați săi, utilizați compoziția triunghiulară
prea departe de model, pentru ca blițul (mama în mijloc și copiii în lateral),
de umplere să aibă efectul dorit. plasându­i în fața unui copac cu frunziș
Subiectul poate fi poziționat și la bogat și utilizând blițul de umplere
umbra unui copac. (1/80 cu f/5.6). Aranjați­le mai întâi
 Rugați modelul să se întoarcă ținuta vestimentară, apoi faceți cel puțin
jumătate spre dreapta sau spre stânga cinci cadre, deoarece copiii pot întoarce
și fotografiați mai multe cadre, pentru capetele, pot clipi din ochi sau pot
a­l alege mai târziu pe cel mai reușit. zâmbi forțat, stricând fotografiile.
 Încercați și unghiuri de fotografiere
ușor superioare sau ușor inferioare.  Dacă fotografiați un sportiv care
Dacă exagerați cu aceste unghiuri, veți duce flacăra olimpică, utilizați un unghi
obține portrete caricaturizate. inferior, utilizând cerul drept fundal și
blițul de umplere (1/250 cu f/5.6).
 Evitați umbrele laterale pe fețele
TRUC modelului, mai ales în cazul
persoanelor de sex feminin, deoarece
Dacă faceți un portret în interior, accentuează imperfecțiunile feței.
evitați utilizarea blițului, folosindu­ Utilizați­le doar pentru efecte speciale.
vă doar de lumina naturală (o Pentru eliminarea acestora activați
fereastră sau o ușă deschise și două blițul de umplere.
reflectoare ale luminii, poziționate în  Deși regulile clasice de fotografiere
ambele părți ale subiectului), de un spun că trebuie să aveți tot timpul
timp de expunere lung (1/4 cu f/2.5, soarele în spate, evitați să țineți prea
ISO 50­80 sau maxim 200) și de un mult modelul cu ochii în soare, datorită
trepied. Puteți utiliza și o ușoară grimaselor nedorite ale acestuia, care
supraexpunere (+1EV) sau puteți pot strica fotografia.
ajusta balansul de alb. Fundalul  Evitați fundalurile aglomerate
trebuie să fie monocolor, de preferat (culori deschise, modele lineare sau
negru. Experimentați până obțineți peisaje haotice), deoarece distrag
rezultatul dorit. Dacă, totuși, lumina atenția de la subiectul principal.
naturală este slabă și sunteți forțați să Fundalurile trebuie să fie neclare
utilizați blițul, alegeți modul slow- (focalizare exact pe subiect), pentru a­l
syncro al acestuia și 1/30 cu f/2.5, pune și mai mult în evidență.
pentru a păstra ambianța camerei. Îndepărtați subiectul de fundal, pentru
a­l evidenția mai pronunțat.
60
caldarâm, după ploaie, poate constitui o
TRUC imagine deosebită.
 Un portret­cap, aflat în fața
Dacă veți utiliza blițul, portretul va fi geamului ud, este, de asemenea,
aspru, cu contraste puternice și umbre impresionant. Puteți seta și balansul de
nedorite, deoarece fundalul este slab alb pe cloudy (noros), pentru a obține
luminat, ceea ce nu avantajează deloc tonuri mai naturale ale pielii.
persoanele de sex feminin.
 Pentru portretele de călătorie, mai
O intensitate mai redusă a bilțului și
întâi fotografiați subiectul în fața
îndepărtarea subiectului de fundal vă pot
obiectivului care vă interesează (de
ajuta să eliminați umbrele, să obțineți un
exemplu o catedrală – 1/500 cu f/4.7),
fundal neclar și să evitați efectul de ochi
apoi subiectul împreună cu un element
roșii. Puteți atenua efectele blițului și cu
de arhitectură semnificativ al acestuia
o coală albă de hârtie, plasată în fața
(de exemplu o statuie), care este inclus
acestuia.
în fotografia de ansamblu.
Fotografiați cu aparatul în poziție
orizontală, pentru a evita apariția
TRUC
umbrelor laterale neplăcute. Dacă utilizați
un bliț extern, orientați­l spre tavan, Înainte de a face un portret în studio,
obținând astfel o lumină mai moale. efectuați machiajul persoanei respective
(rimel, luciu de buze, pudră etc.) Fiți
 Utilizați blițul (1/60 cu f/2.5) la
atenți la detalii (coafură, îmbrăcăminte,
intensitate maximă doar pentru
poziția corectă, fundal etc.)
petreceri sau alte activități de interior.
Colaborați în permanență cu
Modurile automate ale camerelor
fotomodelul și creați o atmosferă
automate aleg, de obicei, în aceste
destinsă, relaxantă.
situații, un ISO mare (peste 400), care
Poziționați modelul cu umerii ușor
duce, implicit, la un zgomot de imagine
într­o parte și cu privirea relaxată
la fel de mare.
îndreptată în sus spre cameră (se evită
 Portretele de noapte se execută
bărbia dublă, iar ochii par mai mari),
utilizând un timp lung de expunere
la 2­3 metri de fundal, pentru a evita
(trepied) și modul slow synchro al
reflexiile nedorite.
blițului (fundal luminos și evitarea
Nu încadrați sau nu decupați imaginea
efectului de ochi roșii).
în dreptul coatelor, a genunchilor sau a
 Pentru a fotografia copiii, care sunt încheieturilor de la mână.
foarte dinamici, îngenunchiați, Pentru planul bust poziția aparatului
coborându­vă la nivelul acestora. foto este la nivelul pieptului, iar pentru
Utilizați un timp scurt de expunere portretul-cap la nivelul ochilor.
(1/250 cu f/4) și blocarea focalizării Focalizați întotdeauna pe ochii
(focus lock). Înarmați­vă cu foarte personajului. Dacă ochii sunt clari,
multă răbdare și, până la urmă, veți neclaritatea din restul portretului
obține rezultatul dorit. Portretul întreg este normală.
al unui copil pe stradă, așezat pe

61
TRUC TRUC

Dacă fotografiați grupuri, evitați Nu se recomandă îmbrăcămin­


plasarea capetelor în linie dreaptă, tea cu mult alb sau negru, cu
utilizând scăunele, băncuțe sau dungi, pătrățele sau culori
bazându­vă pe înălțimile diferite ale diverse și țipătoare.
membrilor grupului. Culoarea roșie atrage cel mai mult
Aceștia trebuie să stea cât mai atenția, dar nu utilizată în exces.
aproape unul de celălalt. Fiți atenți la Puteți fotografia modelul cu
detalii (cravate, păr, gulere). hainele fluturând în vânt.
Eventual urcați­vă pe un scaun sau
ridicați camera deasupra capului  Pentru fotografiile bebelușilor
pentru o fotografie ușor în racursi. utilizați lumina naturală și asigurați o
Diafragma f/8 este cea mai temperatură acceptabilă, o lenjerie de
indicată, deoarece asigură și o ușoară pat neagră sau albă, perne sau o blăniță
neclaritate a fundalului. moale și confortabilă. Nu uitați să
Fotografiați mai multe cadre, includeți și părinții în fotografii.
deoarece membrii grupului se pot Utilizați focale lungi (mai mari de
mișca sau pot avea expresii nedorite 70mm) pentru a evita distorsiunile.
ale feței.  Fotografii de efect:
Puteți utiliza fotografierea în rafală –bebelușul ținut în palmă,
(burst) și funcția de detectare a –comparație între pumnul tatălui și al
clipirii (blink detection), pentru a bebelușului,
obține mai multe cadre, din care să­l –comparație între palmele tatălui și
puteți alege pe cel mai reușit. picioarele bebelușului.

 Dacă fotografiați pe lumină TRUC


puternică, ar trebui să setați parametrii
Sharpness și Contrast pe valori neutre. Transformarea fotografiilor color
 Efectele de vignetare se pot evita în alb-negru se face utilizând
lăsând mai mult spațiu în jurul Desaturate în Photoshop, conser­
subiectului și decupând ulterior vându­se astfel detaliile. Evitați
marginile vignetate. Dacă se dorește funcția B/W (alb­negru) a aparatului.
obținerea efectului de vignetare (mai Dacă utilizați un filtru verde, la
ales la fotografiile alb­negru), acesta se transformarea fotografiei din color în
poate adăuga ulterior în Photoshop. alb­negru, buzele vor fi mai
 Un efect deosebit se poate obține întunecate și tenul mai închis la
plasând subiectul în cadrul unei uși culoare, iar dacă utilizați un filtru
deschise și expunând în funcție de roșu, buzele vor fi redate mai deschis
lumina din exterior (persoana va apărea și pielea mai puțin întunecată.
subexpusă, doar conturată).

62
Fotografia de eveniment
Timp de expunere Distanță focală
Mic (1/250–1/60), în aer liber; mare Lungă (50–135mm) – portrete, scurtă
(1/60–1/15) în interior. (28–35mm) – ceremonii.

Diafragmă Distanța de focalizare


Deschisă (f/1.4–4) – portrete cu Variază în funcție de cadrul respectiv.
fundal neclar; închisă (f/11) – cununie
civilă sau ceremonie religioasă. ISO
Mic (ISO100–200) în exterior; mare
Balans de alb (ISO400–800), în interior (funcția de
Automat – exterior, manual – interior. reducere a zgomotului de imagine activată).

Accesorii
 Bliț extern (pivotat pe verticală și pe scade ISO de 4 ori, nu consumă din
orizontală – lumină moale, indirectă). bateria aparatului, deoarece are
 Lampă cu 64 de leduri (cu lumină acumulatori proprii și elimină efectul
continuă, având intensitatea reglabilă – de ochi roșii).

Recomandări
 Utilizați mirrorless, DSLT sau  Schimbul de verighete: fotografiere
DSRL, chiar Entry Level (sensibilitate de la distanță, focală lungă, diafragmă
sporită la lumina din interior). deschisă, flori neclare în prim-plan.
 Dacă sunteți constrânși să utilizați
blițul, utilizați un bliț extern sau
evitați ca persoanele să privească TRUC
direct spre bliț, deoarece la lumină
slabă pupilele se dilată și apare Cele mai reușite fotografii în
fenomenul de ochi roșii. exterior se obțin când cerul este
înnorat, deoarece nu mai sunt
 Ceremonia religioasă: focală scurtă
necesare blițurile sau reflectorii, iar
(28­35mm, unghi de cuprindere mare),
tonurile pielii sunt mai naturale. Nu
diafragmă închisă (f/8­16), combinație
uitați să setați balansul de alb pe
bliț și lumină naturală, timp de
cloudy (înnorat).
expunere mai lung.

63
75mm – f/8 – 1/250 – ISO100

75mm – f/4 – 1/250 – ISO1600

64
Nunți și botezuri
Fotografii de efect în interior Fotografii de efect în aer liber
 Mireasa în stânga, mirele în  Expunere pe centru, distanță focală
dreapta, obiect de separare între ei. lungă și diafragmă deschisă – fundal
 Pahar, ceașcă sau flori în prim­plan neclar, evidențierea mirilor, împreună
neclar, mireasa sau mirele în planul sau individual (regula treimilor).
secundar focalizat corect (diafragmă  Mirii îmbrățișându­se sau
f/5.6 sau mai deschisă). sărutându­se, poziționați în treimea
 Mireasa aranjându­se în fața inferioară, pe centru; cer în celelalte
oglinzii, cu imaginea reflectată două treimi.
 Mireasă cu voal în contralumină,  Mirele vesel o trage pe mireasă de
cadrată stânga, voal pe dreapta (blende voal sau mireasa îl trage de cravată
sau bliț de umplere). (mâinile care săvâșesc acțiunea se
 Cadre spontane, în rafală – mirii se văd, format landscape).
comportă mai natural.  Mirele râzând se trage singur de
 Trena foarte lungă pe diagonala cravată în lateral sau mireasa își
dreapta jos­stânga sus (fotografie înfoaie vălul în lateral.
din spate sau din lateral,  Mireasa își acoperă fața cu voalul,
îngenuncheat, semiperspectivă a încrucișând mâinile în X.
broaștei – dinamism).  Mireasa își descoperă fața și râde,
 Portret cu jumătăți – mirele în ducând mâinile în lateral.
dreapta cu jumătatea stângă, mireasa  Mireasa stă în semiprofil, face cu
în stânga cu jumătatea din dreapta. ochiul și își arată umărul gol.

Lansări de cărți și expoziții


 Fotografiați masa pe care sunt tabloului, pentru obținerea unei
aranjate cărțile și, separat, coperta I a imagini perfect dreptunghiulare.
cărții care urmează să fie lansată.  Dacă reflexiile sunt foarte
 Faceți portrete ale autorului și a puternice și fără bliț, fotografiați
celor care vorbesc despre carte, tabloul cu axa obiectivului la 45o.
eventual și ale unor persoane din  Imaginile reflectate în vitrine pot
public care au figuri deosebite, apoi fi evitate fotografiind de deasupra
executați fotografii de ansamblu cu cei acestora, cu axa obiectivului
care prezintă cartea și cu publicul. perpediculară pe geam sau din lateral,
 Evitați fotografierea cu blițul a cu axa obiectivului la 45o.
tablourilor, deoarece veți obține  La partea de protocol toți cei
reflexii nedorite. Axul obiectivului va prezenți sunt mai relaxați și puteți
fi perpendicular pe centrul obține instantanee interesante.

65
Fotografia sportivă
Timp de expunere ISO
Jogging: 1/250 sec ‒ 1/60 sec; sprint, Cer senin: ISO100‒250
fotbal, ciclism, mașină la 70 km/h: Cer noros: ISO500‒800
1/500 sec ‒ 1/125 sec; curse de cai, tenis Nocturnă: ISO2500‒3200
de câmp, mașină la 100 km/h: 1/1000
sec ‒ 1/250sec; formula 1, tren: 1/2000 Distanță focală
sec ‒ 1/500 sec Tele și supertele: 70‒1000mm

Diafragmă Balans de alb


Ziua: f/8‒16 Ziua: Daylight sau Auto.
Nocturnă: f/2.8‒5.6 Nocturnă: Manual

Accesorii
 Parasolar (se evită pătrunderea  Trepied solid (obiectivele tele și
luminii direct în obiectiv). supertele sunt mult mai grele decât
 Obiectiv tele (70­300mm) sau camera foto, de aceea se fixează direct
supertele (300­1000mm). pe trepied).

Recomandări
 Se poate lucra cu modul S/Tv  Pentru a întări senzația de mișcare,
(prioritate de timp de expunere) și cu mai ales atunci când subiectul se
modul de fotografiere în rafală deplasează de­a lungul cadrului, se poate
(continuous sau burst)), pentru a fi siguri folosi efectul de panning, care se obține
că obțineți cel puțin o imagine reușită, prin urmărirea subiectului și menținerea
evitându­se și timpul de întârziere între lui în cadrul fotografic, în așa fel încât, în
apăsarea declanșatorului și captarea momentul declanșării, subiectul va apărea
imaginii (shutter lag). În nici un caz nu clar, iar fundalului i se va imprima
utilizați blițul. senzația de mișcare dată de mișcarea
 Regula cea mai importantă este obiectivului prin urmărirea subiectului.
lăsarea spațiului de mișcare în fața
subiectului, în sensul de deplasare, la TRUC
fotografiile landscape. În anumite
sporturi este de preferat încadrarea Invalidați afișarea automată a
portrait, deoarece dă o senzație mai fotografiei pe LCD­ul camerei
puternică de dinamică, fiind un cadru digitale, pentru a putea obține mai
ceva mai instabil decât cel landscape multe imagini pe secundă.
(fotbal, tenis, baschet etc.)

66
350mm – f/5.3 – 1/250 – ISO100 300mm – f/5.3 – 1/250 – ISO100

320mm – f/8 – 1/125 – ISO200

67
 Este indicat să știți exact unde vă
așezați pentru a fotografia subiectul și TRUC
traseul pe care­l va urma, pentru a ști ce
modalitate de focalizare veți folosi. În cazul subiectelor ce se depla­
 Dacă subiectul se mișcă spre cameră, sează transversal, se poate folosi
va fi nevoie de un timp de expunere focalizarea automată.
mai mic decât în cazul în care În cazul în care subiectul traver­
traversează cadrul. De asemenea veți sează cadrul, înaintând spre fotograf
avea nevoie de un timp mult mai scurt sau depărtându­se de acesta, este
de expunere în cazul în care subiectul bine să folosiți focalizarea manuală
pe un obiect aflat imediat în apropi­
TRUC erea zonei pe unde va trece subiectul.

Atunci când în mediul de umple tot cadrul, decât dacă subiectul


ar apărea mai mic în cadru.
fotografiere sunt schimbări relativ
 În fotografia sportivă de fotbal se va
bruște de intensitate a luminii, cum ar ține seama de încadrarea subiectului în
fi înnorarea cerului, este recomandat acțiune cu mingea.
să lucrați cu aparatul setat în prioritate  Se pot obține imagini bune și din
timp de expunere (Tv – Time value reacții ale jucătorilor, portrete și
sau S – Shutter priority). fotografii distractive ale mimicii
subiectelor.

fotonic.webnode.ro

68
Fotografia peisagistică
Timp de expunere În miezul zilei se poate fotografia cu f/8,
Expunere matrix: se evită subex­ expunere matrix, balans de alb automat,
punerea / supraexpunerea dramatică de ISO automat.
care suferă fotografiile realizate cu
expunerea pe centru. ISO
Fără trepied: maxim 1/60 (se evită Fără trepied: ISO mare (400­800),
fotografiile mişcate) + mărire ISO. zgomot de imagine.
Cu trepied: orice timp de expunere și Cu trepied: ISO mic (100­200),
o valoare cât mai mică a sensibilității imagini clare.
ISO.
Efecte deosebite: prelungirea timpului Distanță focală
de expunere ‒ mişcări ale unor Obiectiv wide (unghi de cuprindere
elemente din cadru (nori), apă mare). Alternative: ultra-wide sau
mătăsoasă (f/22, 1/60­1/15, ISO mic). fish-eye (peisaj mai larg),
teleobiectiv (peisaj îndepărtat),
Diafragmă tilt&shift (efect de miniatură).
Închisă (f/8­11­16­22): profunzime de
câmp mult mai largă, mai puţine Balans de alb
reflexii, în cazul în care soarele este în Manual (nu foarte cald, însă nici
cadru (rotund, nu oval) şi imagini mult foarte rece, pentru a crea o perspectivă
mai clare, mai bine definite. cât mai reală).

Accesorii
 Trepied (imagini nemișcate, suprafaţa superioară mai întunecată
utilizarea unui timp de expunere mai decât cea inferioară, deci puteţi
lung, efecte interesante). întuneca cerul şi menţine expunerea pe
 Filtrul gradual (neutru, colorat) ‒ partea prim­planului.
lumină uniformă în tot cadrul, evitând  Telecomandă sau cablu declanșator
zonele subexpuse/supraexpuse din (acționarea aparatului de la distanță)
cauza diferenţelor mari de lumină. sau declanșare temporizată, din setările
Majoritatea filtrelor graduale au aparatului (2sec sau 10sec).

69
25mm – f/8– 1/125 – ISO100

20mm – f/16 – 1/30 – ISO100

70
20mm – f/14 – 1/400 – ISO200

25mm – f/8 – 1/30 – ISO100

71
Recomandări
 Utilizați filtrele graduale. Cu  Profitați de culorile deosebite ale
ajutorul acestor filtre veţi putea obţine curcubeului, ale plantelor și florilor
o lumină uniformă în tot cadrul, după oprirea ploii.
expunând bine atât planul terestru, cât  Aduceți obiecte în prim-plan pentru
şi pe cel al cerului. Un truc interesant ca fotografia să capete adâncime.
este utilizarea lentilelor ochelarilor de  Dacă fotografiați pe ceață,
soare ca filtru. supraexpuneți cadrul cu o treaptă,
 Respectați regula treimilor: cer la obținând astfel o lumină blândă și
1/3 de bază (punem în evidență cerul) misterioasă.
sau cer la 1/3 de marginea superioară  Încercați să găsiți alternanțe de
(punem în evidență peisajul). Această tonuri luminoase și întunecate (obiecte
regulă presupune şi separarea strălucitoare și umbre).
fotografiei în trei planuri, în caz că  Utilizați cea mai mare rezoluție
acest lucru este posibil. Puteţi astfel să posibilă și cea mai mare claritate
aveţi un prim plan cu un câmp apropiat, (sharpness).
o stâncă, un gard etc., un plan secundar  Fotografiați și în infraroșu, dacă
cu un peisaj din fundal şi un al treilea setările camerei vă permit acest lucru,
plan cu cerul. pentru a obține efecte foarte interesante.
 Un alt aspect privind compoziţia
este redat de obţinerea unor linii care
vor da adâncime cadrului. Însă trebuie TRUC
să fiţi foarte atenţi la linii, deoarece pot,
de asemenea, să şi strice un cadru. Una dintre metodele de evitare a
Dacă liniile sunt orientate într­o diferenţelor de lumină dintre planul
direcţie opusă faţă de liniile cerului, de cerului şi cel terestru este crearea
exemplu, nu se va găsi un punct în care unei fotografii HDR (high dynamic
să se orienteze privirea, iar cadrul nu va range). Pentru a realiza o fotografie
fi reușit. HDR, este necesar să fotografiaţi
peisajul de trei, cinci sau mai multe
TRUC ori. În fiecare cadru trebuie să aveţi
un timp de expunere diferit,
Puteţi obţine compoziţii interesante expunând pe rând corect atât planul
cu cerul în două treimi din cadru terestru cât şi pe cel al cerului. Un
folosindu­vă de orele de aur pentru exemplu de serie de cadre este
fotografie (30min înainte și 60min următorul: ‒2 EV, ‒1 EV, 0, +1 EV,
după răsăritul soarelui, 30min înainte +2 EV. Compensând în acest mod
și după apusul soarelui). Lumina este expunerea, veţi obţine o serie de 3
caldă și blândă, iar umbrele sunt sau 5 fotografii. Aceste fotografii va
estompate. Puteți încadra soarele în trebui să le uniţi cu ajutorul unui
cadru fără nicio problemă. Veţi program dedicat (HDR Photomatix).
obţine astfel peisaje reuşite şi fără Unele aparate permit obținerea
vreun filtru special. fotografiilor HDR în mod automat.

72
Fotografia panoramică
Timp de expunere Distanță focală
În funcție de diafragma și ISO alese Uzual: medie (35­70mm) – nu apar
(vezi și fotografia peisagistică). deformări de tip butoi sau pernă.
Alternativă: Superangular (10­22mm)
Diafragmă + înaltă rezoluție (32 megapixeli sau
Închisă: f/15­22 (câmp de profunzime mai mult) și se decupează părțile
foarte mare). superioare și inferioare.

ISO Balans de alb


Cât mai mic (50­200). Automat sau manual (Daylight).

Accesorii
 Trepied cu cap panoramic înlătură eventuale distorsiuni create
(deplasarea uniformă a camerei în urma rotaţiei).

Recomandări
 Dacă există diferențe mari de
TRUC luminozitate în cadru, utilizați funcția
de bracketing (câte 3­5 imagini pentru
Valorile timpului de expunere, același cadru, cu expuneri diferite) și
diafragmei, ISO și balansului de alb creați o panoramă HDR cu programe
trebuie să fie aceleaşi în fiecare speciale (Photomatix sau PTGui).
fotografie, pentru a obţine o lumină  Camerele digitale performante
uniformă în cadrul final. creează în mod automat o panoramă prin
Acest lucru se poate realiza prin softul intern sau asistă fotograful la
apăsarea butonului de blocare a realizarea panoramei, prin suprapunerea
expunerii sau prin realizarea treimii din dreapta a cadrului precedent
fotografiei pe modul manual. cu prima treime a cadrului următor.
 Chiar dacă valorile expunerii sunt
aceleași pentru toate cadrele, asigurați­ TRUC
vă că aveți soarele în spate, altfel vor
exista zone supraexpuse sau subexpuse. Efect special: persoană care apare
Mențineți aceeași înălțime a aparatului de mai multe ori în panoramă.
pe toată durata fotografierii sau utilizați Aceasta își schimbă poziția atunci
când captați cadrele pare sau impare,
un trepied cu cap panoramic pentru ca
apărând în picioare sau așezată.
rotația aparatului să fie uniformă.

73
74
 Panoramele verticale sunt realizate
TRUC prin fotografierea de jos în sus (cascade
sau clădiri foarte înalte). Pot apărea
În cazul în care camera digitală nu linii curbate, dar acestea pot fi
oferă asistență la panoramă, utilizați îndreptate ulterior în Photoshop.
grila pentru regula treimilor,
 Panoramele cilindrice la 360 de
încadrând treimea din dreapta a
grade sunt obținute prin rotire în jurul
fotografiei precedente în prima
axei, prelucrare cu Panorama Maker
treime a fotografiei următoare,
sau cu alt soft și vizualizare cu
ajutând astfel și softul la realizarea
QuickTime (Apple), PTViewer (Java)
panoramei finale.
sau panoSalado (Flash). Pot fi realizate,
 Unghiul maxim de cuprindere va fi de asemenea, panorame sferice.
120o, deoarece apar distorsiuni la  Pentru realizarea panoramelor pot fi
extremitățile panoramei. utilizate următoarele softuri:
 Raportul de aspect cel mai des –Panorama Maker
folosit este 3:2. Puteți fotografia cu –Autopano Pro
aparatul în poziție verticală. În acest fel –Photomerge (Photoshop),
rezoluția pe lățime va crește, dar vor fi –Image Composite Editor (ICE)
necesare mai multe cadre pentru a –PTGui
obține panorama finală. –Hugin.

fotonic.webnode.ro

75
Fotografia crepusculară
Timp de expunere ISO
Apus: 100­400 (compacte), 100­1200
a) Expunere în funcţie de soare: (DSRL, mirrorless). Exemplu de
siluetă a tuturor subiectelor ce se află combinație imediat după apusul
înaintea acestuia, timp de expunere soarelui („ora albastră“): 36mm – f/4 –
foarte scurt (în jurul valorii 1/1000); 1/40 – ISO400.
b) Expunere corectă cer, soare şi prim
plan: absolut necesar filtrul gradual sau Distanță focală
bracketing de timp de expunere pentru Obiective ultra-wide sau
obținerea de imagini HDR. teleobiective (se surprinde atât un plan
Răsărit: timp de expunere mai lung, mai larg al întregului peisaj, cât şi
f/8–11, format RAW. unul îndepărtat). Peisajele din zori
arată cel mai bine cu superangular.
Diafragmă Varierea distanţei focale: cadre
F/11­16, pentru a nu obţine raze mai largi ale peisajului sau prim
solare puternice în toată fotografia și un plan spectaculos.
soare cât mai „real“, nu oval. Dacă
soarele nu este prea puternic, puteți Balans de alb
încerca și cu f/5.6–8 (se scurtează În funcție de efectul dorit
timpul de expunere și se poate (recomandat Day Light – lumina zilei –
fotografia fără trepied). pentru obținerea culorilor saturate).

Accesorii
 Trepied (pentru evitarea  Telecomandă sau cablu declanșator
fotografiilor mișcate). (acționarea aparatului de la distanță)
 Filtru gradual (neutru, colorat): sau declanșare temporizată (din setările
lumină uniformă în tot cadrul. aparatului – 2sec sau 10sec).

76
250mm – f/8 – 1/400 – ISO200

400mm – f/8 – 1/2000 – ISO100

77
Recomandări
 Adăugați elemente interesante
TRUC (siluete, arbori, ramuri) în prim­planul
fotografiei. Puteți utiliza blițul dacă
Nu vă bazați pe balansul de alb doriți ca aceste elemente să apară în
automat. Acesta tinde să atenueze mod clar.
culorile roșu și galben, pe care le  Efectuați mai multe expuneri
consideră în exces, adică exact ce (bracketing), apoi realizați o imagine
doriți să evidențiați într­o fotografie HDR prin combinarea acestora.
crepusculară.  Pentru a obține siluete negre în
Este mai indicat să setați balansul contralumină, utilizați un timp scurt de
de alb pe daylight (lumina zilei) expunere, ISO mic și diafragma închisă
pentru a obține culori naturale. (de exemplu silueta unei ambarcațiuni,
 La apus, începeți să fotografiați la apus, poate fi obținută cu combinația:
atunci când vă puteți uita la soare 60mm – f/10 – 1/250 – ISO100).
fără probleme. Dacă fotografiați mai
devreme, contralumina va fi prea
puternică pentru obținerea unor TRUC
culori saturate.
Dacă fotografiați un apus cu
 Respectați regula treimilor, în care
soarele în cadru, focalizați mai întâi
fie cerul, fie planul terestru sunt pe un punct din cer, apoi încadrați
încadrate la o treime, respectiv două soarele în poziția dorită. Dacă
treimi unul de celelalte, iar soarele este focalizați pe soare, timpul de
încadrat pe liniile treimii din stânga sau expunere trebuie redus, iar
din dreapta. personajele și obiectele din cadru
 Aranjați umbrele lungi pe diagonala apar ca niște siluete.
ascendentă (stânga­jos – dreapta­sus).

fotonic.webnode.ro

78
Fotografia nocturnă
Timp de expunere introduce deja zgomot de imagine, iar
Manual: 15­30 secunde. un ISO mare îl amplifică. Exemplu de
Bulb: atâta timp cât este ținut apăsat combinație: 18mm‒f/10‒30s‒ISO200.
butonul declanșator.
Distanță focală
Diafragmă Grandangular/ultra-wide (8­35mm).
F4-8-16 (f/5.6 e suficientă,
deoarece noaptea nu e nevoie de Distanța de focalizare
câmp mare de profunzime). Se vor utiliza terasele clădirilor înalte,
pentru a obține perspective interesante.
ISO
Cea mai mică valoare posibilă (50­ Balans de alb
200). Timpul de expunere lung Automat.

Accesorii
 Trepied (fotografii nemișcate);  Declanșator de la distanță sau
 Obiect de sprijin (ex. balustradă); autodeclanșator (după 2 sec sau 10 sec);
 Săculeț cu nisip, boabe de fasole  Lanternă (pentru luminarea
sau linte (înlocuitorul trepiedului); butoanelor aparatului).

Recomandări
 Utilizați formatul RAW care permite  Utilizați modul slow-synchro al
prelucrări ulterioare, fără pierderea blițului pentru a efectua un portret cu
detaliilor. orașul ca fundal.
 Captați mai multe cadre de  Plasați linia orizontului în așa fel
siguranță (modificați timpul de încât să nu trunchiați eventualele
expunere și diafragma pentru a obține reflexii în apă ale clădirilor (20mm –
efecte diferite, eventual utilizați funcția
Exposure Bracketing). TRUC
 Dezactivați sistemul de reducere a
zgomotului de imagine pentru a păstra Dacă vreți să fotografiați luna,
claritatea imaginilor, eventual faceți aveți grijă să n­o supraexpuneți.
fotografii atât cu sistemul activat, cât și Utilizați un obiectiv tele pentru a o
dezactivat, comparându­le ulterior. aduce cât mai aproape în cadru
 Folosiți utilitare speciale de (exemplu de combinație: 200mm –
reducere a zgomotului de imagine: f/11 – 1/15 – ISO100).
Dfine sau Noise Ninja. f/11 – 6sec – ISO100).
79
25mm – f/8 – 10s – ISO100

25mm – f/8 – 15s – ISO100

80
 Apa fântânilor arteziene iluminate
capătă un aspect mătăsos, iar urmele de TRUC
lumină ale mașinilor sunt înregistrate
sub forma unor dâre luminoase. Pentru a fotografia corpuri cerești,
 Dacă fotografiați fulgere, utilizați modul utilizați următoarele combinații (în
Bulb și un declanșator de la distanță, pe care toate cazurile zoom­ul este maxim):
îl apăsați imediat după un fulger și îl  lună plină: ISO100 – f/8 –
eliberați imediat după următorul. 1/500sec sau 1/250sec;
 Pentru a fotografia artificii, puneți  luna pătrar: ISO100 – f/5.6 –
camera pe trepied, setați balansul de alb pe 1/250sec sau 1/125sec;
fluorescent (redare mai caldă a culorilor),
 eclipsă totală de lună: ISO200 –
diafragma la f/5.6­8, timpul de expunere la
3­10sec., faceți zoom la maxim, focalizați f/2.8 – 2sec;
pe zona unde apar artificiile, apăsând  semieclipsă de lună: ISO200 –
declanșatorul până la jumătate, iar când f/4 – 1sec;
încep să apară artificiile, apăsați  auroră boreală: ISO200 – f/2.8 –
declanșatorul până la capăt, apoi așteptați 2­30sec;
scurgerea timpului de expunere și  urmele stelor: ISO100 – f/4 – 10
memorarea fotografiei. Puteți prelungi min sau mai mult;
timpul de expunere, obținând astfel un  meteoriți: ISO100 – f/5.6 – 30min
montaj cromatic de mare efect. Se poate sau mai mult.
utiliza și modul automat Fireworks.

fotonic.webnode.ro

81
Fotografia din călătorie
Timp de expunere Distanță focală
Uzual: 1/125sec (instantanee), 1/8sec Focală scurtă (18­35mm – fotografii
(efecte speciale), lung (fotografii de ansamblu), focală lungă (100­
nocturne). 300mm – detalii arhitectonice).

Diafragmă ISO
Minim f/8 sau mai închisă (f/11­16­22, ISO100­400 (cameră compactă),
profunzime de câmp mare). ISO100­1200 (DSRL, mirrorless).

Recomandări
 Folosiți­vă de lumina curată a  În fața clădirilor foarte mari, găsiţi un
dimineților și serilor („ora albastră“), unghi deosebit, o perspectivă care o
care cade frumos pe clădiri, iar cerul avantajează şi care scoate în evidenţă
este de un albastru profund. La amiază elemente ale acesteia. Nu este obligatoriu
apar umbre și contraste inestetice să aveţi toată clădirea în cadru.
(filtrele gri sau de polarizare reduc  În muzee sau acvarii acordaţi mare
lumina excesivă). atenţie detaliilor tehnice şi obţineţi un
 Respectați regula treimilor: timp de expunere cât mai scurt, pentru
încadrarea subiectului fotografiat sau a a evita fotografiile mişcate. Evitaţi
prim­planului la una, respectiv două utilizarea bliţului (apar reflexii şi
treimi din cadru, evitându­se astfel umbre foarte neplăcute).
fotografiile centrate, clasice.  Transpuneți atmosfera regăsită
 Evitați efectele linilor convergente într­o anumită zonă (portrete ale
date de muchile clădirilor, îndepăr­ localnicilor, costume populare,
tându­vă de acestea sau fotografiind de mâncăruri, pancarte descriptive ale
la o anumită înălțime. Se pot utiliza statuilor, taxiuri, clădiri cu o
obiective tilt&shift, pentru a minimiza arhitectură specifică, panorame ale
aceste efecte. întregii localități).
 Notați informaţiile despre locurile
fotografiate sau simplul nume al
obiectivului turistic (ex. Notre Dame de TRUC
Paris.jpg). Scrieți numele localității pe
nisip și fotografiați­l, dacă vă aflați la mare. Aduceți în prim­plan o floare
frumoasă sau alt detaliu care să
 Utilizați cadrul în cadru (framing):
încadrarea subiectului principal prin scoată fotografia din banalitate.
alt subiect (ex. fereastră, toc de uşă,
poartă, boltă etc.).

82
20mm – f/8 – 1/125 – ISO100 20mm – f/8 – 1/15 – ISO80

20mm – f/2.7 – 1/160 – ISO80

83
25mm – f/8 – 1/250 – ISO200

20mm – f/8 – 1/125 – ISO80

84
 Utilizați luminile și reflexiile în
zilele ploioase și mohorâte, crescând TRUC
puțin saturația culorilor (funcția Vivid
Color sau ulterior cu Photoshop). Dacă fotografiați în muzee sau
 Imaginile nocturne captate după acvarii, nu veți putea utiliza blițul și
ploaie sunt impresionante. trepiedul, iar timpul de expunere este
 Fotografiați stând la umbră. Astfel destul de mare.
Sprijiniți coatele pe corp, pentru
imaginile capătă un contrast mai
a evita fotografiile mișcate sau
puternic.
măriți ISO, dar nu mai mult de
 Pentru a putea avea idee despre
400, pentru a evita apariția
dimensiunile unei clădiri, ale unui copac
zgomotului de imagine.
sau ale unui obiect foarte mare, plasați în
Realizați imagini HDR prin
cadru un automobil sau un personaj. activarea bracketing­ului expunerii
 Dacă fotografiați o șosea din (de exemplu: 1sec, 1/4, 1/15), pe care
mijlocul acesteia, plasați marginile le combinați ulterior cu Photoshop.
exact în colțurile imaginii, cu punctul Pentru a evita reflexiile nedorite în
de fugă spre centru. vitrine, fotografiați­le de deasupra
 Pe plajă evitați pătrunderea acestora, ținând obiectivul orientat
granulelor fine de nisip în obiectiv. spre podea.
 Pentru fotografiile subacvatice
utilizați camere compacte speciale sau  Dacă vreți să apăreți în cadru,
introduceți aparatul foto într­o husă amestecați­vă în mulțime.
transparentă de plastic bine etanșată.  Dacă vă aflați pe stradă, utilizați
 Clădirile arată mai bine dacă le prioritatea de timp de expunere (1/125),
fotografiați din semiprofil (perspectivă pentru a putea obține instantanee cât
la 2 puncte de fugă). mai clare în orice condiții.

fotonic.webnode.ro

85
Fotografia wildlife
Timp de expunere ISO 100­200.
1/250sec sau mai mic (animalele se
pot mișca rapid), 1/125sec sau mai Distanță focală
mare (efecte speciale). Supertele: 200­1000mm (se păstrează
distanța față de subiect).
Diafragmă
Deschisă (f/1.4–4, se detașează Distanță de focalizare
subiectul de fundal). Cât mai departe de subiect, pentru a
Închisă (f/8 sau mai închisă, nu­l deranja.
profunzime de câmp mare, evidențierea
detaliilor cum ar fi fața și ochii). Balans de alb Uzual Auto.

Accesorii
 Parasolar (se evită pătrunderea  Trepied solid (obiectivele tele și
luminii direct în obiectiv). supertele sunt mult mai grele decât
 Obiectiv tele (70­300mm) sau camera foto, de aceea se fixează direct
supertele (300­1000mm). pe trepied).

Recomandări
TRUC  La grădina zoologică utilizați o focală
lungă (100­200mmm) și o diafragmă
Dacă fotografiați animale mici, deschisă (f/5.6) pentru eliminarea
evitați gratiile cuștilor. Așezați
gratiilor din cadru. Timpul de expunere
animalul pe o masă și folosiți un
carton colorat arcuit pentru masă și nu trebuie să fie mai lung decât inversul
fundal. Nu fotografiați cu blițul spre focalei (1/125 sau 1/250sec).
ochii animalului, pentru că speriați  Profitați de clipele de odihnă ale
animalele și apare efectul de ochi animalelor pentru a obține fotografii cât
roșii (poate fi înlăturat ulterior cu mai clare. Faceți zoom pe fața
Photoshop Elements). Este mai animalului și surprindeți­i reacțiile.
recomandată lumina naturală venită  Animalele și păsările fotogra­
printr­o perdea transparentă și fiate în contralumină capătă
deschisă la culoare. Includeți și copii contururi luminoase foarte
în fotografiile cu animale mici.
interesante, dar setările automate
pot realiza o expunere incorectă.

86
125mm – f/8 – 1/250 – ISO100

200mm – f/8 – 1/80 – ISO200

87
Fotografia alb-negru
Alb-negru sau color?
A alege între alb-negru şi color fi cel mai bine sugerate cu ajutorul unui
înseamnă o alegere între o formă de alb-negru puternic, grafic, cu contraste
redare mai abstractă şi una mai şi suprafeţe întunecoase.
naturală. Dacă iluminarea este slabă, dacă
Dacă culoarea subiectului nu este atât contrastele subiectului sunt excesive
de semnificativă sau dacă conturul şi sau dacă culorile subiectului nu sunt
forma sunt mai importante decât saturate, adică predomină culori pale şi
culoarea pentru caracterizarea nuanţe pastelate, atunci este de preferat
subiectului, atunci, desigur, fotografia fotografia alb-negru.
alb-negru va produce o impresie mai Dacă subiectul este cunoscut
puternică, deoarece calitatea ei mai privitorului, chiar şi devierile mici de la
abstractă îi dă posibilitatea fotografului culoarea naturală vor fi descoperite,
să creeze efecte deosebite din punct de iar fotografia va părea nenaturală
vedere artistic. (portrete, frunzişul verde, câmpurile şi
De asemenea, dacă interpretarea este livezile verzi, cerul albastru senin şi
mai importantă decât ilustrarea se subiectele de culoare albă sau cenuşie).
preferă, în general, fotografia alb- Și în acest caz este mai potrivită o
negru celei color. Aceasta îi oferă fotografie alb-negru.
fotografului o mai mare libertate în Dacă culoarea este una dintre cele
alegerea simbolurilor artistice, pentru mai însemnate însuşiri ale subiectului
acele caracteristici ale subiectului care (floare multicoloră, fluture cu pete
trebuie interpretate, nefiind posibilă o colorate, pasări cu colorit viu, cer
descriere directă a lor: putere, forţă, incandescent la apusul soarelui), atunci,
tristeţe, tragism – caracteristici care pot desigur, se va alege fotografia color.

Accesorii
 Trepied, obiect de sprijin (ex. (reduce roșul și diferitele pete –
balustradă) sau săculeț cu nisip, boabe portrete și cărămizi ale clădirilor),
de fasole sau linte; galben (îmbunătățirea aspectului final
 Declanșator de la distanță sau al imaginii – orice tip de fotografie),
autodeclanșator (după 2 sec sau 10 sec); verde (separarea verdelui de alte culori
 Filtre colorate (permit trecerea stridente – plante și peisaje), albastru
propriei culori, blocându­le pe celelalte, (întunecă cele mai multe dintre culori și
în diferite grade): roșu (efect puternic și reduce contrastul unei imagini –
contrast sporit – peisaje), portocaliu atmosferă calmă și liniștitoare).

88
Recomandări
 Folosiți un filtru de polarizare
TRUC pentru a reduce reflexiile cauzate
de soare.
Fotografiați color, în format RAW,  Extindeți modelele repetitive (forme,
apoi convertiți imaginea în alb­ culori,
ri, structuri, elemente)
elemente și în afara
negru, utilizând funcția Desaturate cadrului, oferind și mai multă
mult forță
din Photoshop. tiparului respectiv.
 Aveți grijă ca histograma să fie  Uneori, expunerile lungi oferă
distribuită și la extremitățile axei rezultate surprinzătoare în alb­negru.
alb
orizontale (zone întunecate – stânga,  Zilele înnorate pot fi excelente,
excelente de
zone luminoase – dreapta), pentru a asemenea, contrastul sporit conferind
obține contraste puternice. dramatism și o stare melancolică.
melancolic
 Acordați o atenție sporită liniilor,  Faceți fotografii nocturne alb­negru
umbrelor și formelor. pentru a scăpa de luminile galbene și de
 Puteți obține o gamă mai largă de poluarea luminoasă.
nuanțe și cu ajutorul unui bliț, pentru a  Utilizați Silver Effex Pro 2 (plugin
arunca lumini și umbre pe anumite zone pentru Adobe Photoshop și/sau
ale fotografiei. Lightroom), care văă poate ajuta să
 Puneți accent pe contraste de lumină, obțineți imagini alb­negru negru incredibile.
de culoare, de texturi, de stare etc.  Eliminați zgomotul de imagine cu
 Evidențiați texturile, atunci când ajutorul softurilor de editare,
editare atunci
lumina este intensă și cade oblic pe subiect. când acesta devine deranjant.
deranjant

110mm – f/5 – 1/100 – ISO100

89
Fotografia cu smartphone-ul

Diafragma caldă, are o tentă portocalie. Lumina


De obicei, la smartphone­uri, fluorescentă de la neoane, fiind mai
diafragma are o singură valoare, deci rece, are o tentă albastruie. Este indicat
rămâne fixă și nu o putem controla. să se facă setări manuale ale balansului
de alb, în funcție de lumina ambientală.
Timpul de expunere
La fel ca în cazul diafragmei, camera Expunerea
smartphone­ului nu permite setarea Sistemul de măsurare a expunerii la
timpului de expunere, aparatul făcând smartphone­uri nu este atât de avansat
automat acest lucru, în funcție de ca la aparatele foto digitale performante
lumina ambientală. (DSLR­uri și mirrorless­uri). Totuși
puteți să încercați această funcție,
ISO focalizând în diverse puncte din
Poate fi setat la anumite valori. De imagine, apoi compensând expunerea
exemplu, valorile pot fi: ISO 100, ISO în mod corespunzător.
200, ISO 400, ISO 800 și ISO 1600. Cu
cât valoarea ISO este mai mică, cu atât Blițul
imaginile vor fi mai clare, însă vom Se utilizează atunci când nu există
avea nevoie de mai multă lumină. lumină suficientă. Totuși, blițul
Atunci când valoarea ISO ajunge la smartphone­ului nu este atât de
1600, imaginile capătă „zgomot de puternic și cauzează umbre nedorite.
imagine“ (image noise). Acesta este Puteți utiliza o veioză mai puternică sau
deranjant pentru că se pierde din o lampă cu leduri.
informație și apar acele puncte care
seamănă cu „puricii“ de la TV. Efecte speciale
Puteți experimenta și utiliza aceste efecte,
Balansul de alb dar este mai indicat să fotografiați fără
Cele mai frecvent întâlnite setări sunt efecte și să le obțineți prin postprocesare,
următoarele: auto, lumina zilei, înnorat, cu diverse softuri, deoarece
incandescent, fluorescent. Lumina previzualizarea pe ecranul smartphone­
incandescentă de la becuri, fiind mai ului poate să vă inducă în eroare.

90
Considerente generale
Un smartphone nu va egala niciodată Memoria RAM de 2GB și memoria
în performanțe o cameră digitală, în internă de 16 GB pot fi majorate, până
primul rând datorită faptului că zoom­ la 128GB, cu un card microSD.
ul acestuia este digital și nu optic, ceea Sony QX1 este o minicameră digitală,
ce duce la o pierdere substanțială a care se poate atașa la un smartphone, cu
calității, atunci când se dorește care comunică prin Wi­Fi sau NFC (Near
apropierea subiectului în cadru. Field Communication), transformându­l
Excepție fac doar acele camere într­o cameră digitală performantă,
digitale care îndeplinesc și funcția de comenzile putând fi efectuate de pe
smartphone sau smartphone-urile care ecranul tactil al acestuia. Senzorul este de
au obiective externe atașate. tip APS­C și are 20 de megapixeli.
Lumix DMC-CM1 este primul Minicamera are montură de tip E, la care
smartphone cu senzor de imagine de 1 se pot atașa diverse obiective Sony.
inch și 20 de megapixeli. Acesta este Procesorul este de tip Bionz X, numărul
completat de obiectivul Leica, cu o de puncte de autofocus prin contrast
diafragmă luminoasă (f/2.8), cu ajutorul detection este de 25, iar ISO este accesibil
căruia se pot realiza fotografii la o în intervalul 100­16000. Minicamera
calitate foarte bună și se pot înregistra dispune chiar de un minibliț încorporat,
videoclipuri în format 4k. Ecranul LCD poate înregistra Full HD AVCHD 30p,
are 4,7 inchi, iar procesorul de 2.3GHz fotografiază RAW+JPEG și are slot
este Qualcomm Snapdragon S801. pentru card SD.

Panasonic Lumix DMC-CM1 Smartphone cu Sony QX1

Încadrarea
Camerele foto ale smartphone­urilor, au vizibil în colțurile cadrului. Aceste
un obiectiv wide, cu un unghi de distorsiuni, în formă de pernă
cuprindere mare, zoom­ul fiind doar (pincushion), deformează imaginea,
digital, care este echivalent cu un creând astfel un efect neplăcut atunci
„crop“ al imaginii. când fotografiați oameni.
Obiectivele wide prezintă distorsiuni Soluția este să nu poziționați fețele
ale imaginii, care se manifestă cel mai oamenilor la extremitățile cadrului.
91
Recomandări
Evitați fotografierea în lumină slabă. În acest fel, obiectele din jur vor
Cele mai bune imagini cu smartphone­ deveni neclare, iar fotografia va
ul se pot face sub lumina naturală, beneficia de un efect artistic, care o va
având soarele în spate. Dacă soarele apropia de cele realizate cu camere
bate din lateral, protejați obiectivul digitale performante.
camerei cu mâna sau cu o șapcă. O fotografie poate arăta mult mai
Exponometrul încorporat mărește în bine atunci când îi aducem mici
mod automat sensibilitatea ISO a îmbunătățiri prin editare.
senzorului, atunci când detectează o
Cele mai frecvente aplicații de editare
lumină insuficientă, ceea ce duce la
sunt: Snapseed și PS Express (Android
zgomot de imagine și la pierderea
calității acesteia. O soluție ar fi să + iOS), Cymera (Android), FX Studio
fotografiați cu filtru sepia sau alb- Pro și PhotoForge2 (iOS). Cu ajutorul
negru, deoarece acestea îndepărtează acestora se pot efectua anumite operații
zgomotul de imagine. asupra unei imagini captate cu
Lumina integrată a unor smartphone­ smartphone­ul: modificarea lumi­
uri nu poate înlocui blițul, dar este nozității, contrastului, saturației,
foarte utilă când faceți portrete la apus balansului de alb și expunerii unei
sau pentru a obișnui ochii cu lumina imagini, reducerea zgomotului din
ulterioară a blițului, evitând, astfel, imagine, schimbarea dimensiunilor în
efectul de ochi roșii. pixeli a unei imagini, schimbarea
Asigurați-vă că folosiți cea mai bună dimensiunilor fișierului, rotirea unei
rezoluție a telefonului. imagini, aplicarea de filtre și de rame
Configurați anterior smartphone­ul să foto, distribuirea fotografiilor prin e­
facă fotografii la rezoluție maximă mail și în rețelele de socializare.
(5Mp, 8Mp sau 12Mp), pentru a putea Nu aplicați filtre de colorizare pe
surprinde instantanee, fără a mai face imagine fără un motiv justificat.
reglaje ale imaginii. Fotografia la Majoritatea fotografiilor arată mai
calitatea cea mai bună posibilă face ca
bine în culorile lor naturale. Folosiți
editarea ulterioară să ducă la rezultate
filtrele doar atunci când vreți să faceți
acceptabile.
mici retușuri de culoare. Aveți grijă să
Obțineți efecte artistice apropiindu-
vă de obiecte. salvați fotografia în original, înainte de
Profunzimea imaginii de câmp poate a aplica filtrele.
părea o sintagmă pretențioasă și Protejați, cu grijă, de praf lentila
complicată, dar în realitate este foarte smartphone-ului.
ușor de reglat atunci când faceți O lentilă se poate murdări chiar și în
fotografii. Pur și simplu apropiați-vă de buzunar, așa că este bine să aveți mereu
subiect și izolați­l cu ajutorul funcției la dumneavoastră o cârpă moale, cum
de auto-focus. este cea pentru șters ochelarii.

92
Nu folosiți zoom-ul digital, ci foarte aproape de smartphone, pentru a
apropiați-vă de subiect. obține trăsături nedeformate ale feței.
Dacă smartphone­ul dumneavoastră Obțineți efecte speciale cu
nu beneficiază de zoom optic, orice perspectiva broaștei și a păsării.
utilizare a zoom-ului digital, va genera Dacă doriți să caricaturizați un
o pierdere dramatică în calitatea personaj, fotografiați­l de jos
imaginii. (perspectiva broaștei) sau de sus
Gruparea fotografiilor maschează (perspectiva păsării).
micile defecte din imagini. Așteptați memorarea fotografiei.
Un simplu colaj din fotografiile Nu mișcați aparatul imediat după
realizate poate muta interesul pe declanșare. Imaginea este salvată
conținut și pe dinamică, și mai puțin pe corect doar după ce este afișată pe
detaliile tehnice. În plus, repetarea temei ecranul smartphone­ului. Altfel, riscați
din mai multe ipostaze ne poate oferi să obțineți o fotografie neclară.
mai multe perspective asupra unui obiect. Nu vă încredeți total în ecranul LCD.
Eliminați problemele generate de bliț. De regulă, redarea este mult diferită
E bine să nu folosiți blițul, atunci de fotografia în sine, datorită diferenței
când puteți folosi o sursă de lumină de rezoluție dintre imaginea captată și
naturală sau artificială. Blițul atașat la cea redată pe ecran. De exemplu, o
camerele smartphone­urilor, oricât de fotografie de 6 megapixeli (3000x2000)
performant ar fi, nu va reda o lumină poate arăta foarte bine pe un ecran
difuză, plăcută și va crea umbre. O LCD cu rezoluția de 960x540pixeli, dar,
soluție ar fi utilizarea unui bliț extern, vizualizată pe un monitor de înaltă
comandat prin smartphone. rezoluție sau pe hârtie fotografică,
Utilizați funcția de temporizare poate arăta deplorabil.
pentru fotografia selfie. Instalați și utilizați aplicația Fast
Dacă vreți să faceți o fotografie selfie, Camera Burst.
este mai indicat să utilizați funcția de Dacă vreți să faceți fotografie sportivă,
temporizare a camerei, deoarece utilizați aplicația Fast Camera Burst,
obiectivul pentru selfie are o rezoluție care permite efectuarea a până la 100 de
slabă, iar imaginea apare deformată, fotografii pe secundă, dar la rezoluții
împreună cu brațul persoanei și cu mai mici decât rezoluția maximă.
amănunte de tip personal. Fotografiați cât mai des, cu diverse
Programați smartphone­ul să facă setări ale camerei foto.
fotografia după 10 secunde, sprijiniți­l Experimentați tot timpul, efectuând
de un obiect solid și așezați­vă liniștiți cât mai multe fotografii, schimbând
la 1­3 metri distanță, așteptând setările camerei foto, pentru a o putea
finalizarea fotografiei. Evitați să stați exploata la performanțele maxime.

93
7 trucuri pentru a obține fotografii artistice cu smartphone-ul
1) Panoramă cu același personaj în persoanei fotografiate să se mute dintr­
mai multe locuri (panodash). un loc în altul și fotografiați­o doar în
Țineți smartphone­ul în poziție cadrele impare. Uniți fotografiile cu
verticală și fotografiați mai multe cadre, Panorama Maker și veți obține o
în care treimea din dreapta a cadrului panoramă ireală, cu prietenul
anterior să se suprapună cu prima dumneavoastră stând în picioare sau
treime a cadrului următor. Cereți așezat în diverse locuri.

2) Panoramă din mașină (pano 5) Utilizați reflectorul unui


drive-by). autoturism pentru a lumina fețele.
Setați smartphone­ul pe fotografiere Husa reflectoare, care vă protejează
în rafală (burst). Țineți­l în poziție mașina de razele soarelui, poate fi
verticală, deschideți geamul mașinii și utilizată pentru a lumina fețele, atunci
fotografiați mai multe cadre, pe care le când fotografiați în contralumină.
uniți acasă cu Panorama Maker. 6) Trepied din carton și buton
3) Zoom cu binoclul. declanșator de la căști.
Utilizați un binoclu pe care­l puneți Deoarece smartphone­ul este foarte
cu vizorul în fața camerei smartphone­ ușor, puteți confecționa un trepied din
ului. Veți obține o imagine mărită, fără carton, pentru a evita fotografiile
a pierde din calitate, deoarece zoom­ul mișcate. Atașați căștile și puteți
este optic, spre deosebire de zoom­ul fotografia acționând butonul aflat pe
digital al smartphone­ului, care cablu, cu care răspundeți la apeluri.
mărește forțat centrul imaginii, aceasta 7) Fotografii subacvatice.
apărând pixelizată. Puneți smartphone­ul, cu camera în
4) Obiectiv macro. jos, într­un pahar rotund de sticlă, pe
Picurați cu penseta o picătură de care­l scufundați două treimi în apă.
apă peste lentila camerei. Peste Faceți fotografia, lăsând să apară în
picătură așezați un obiect micros­ treimea superioară fundalul exterior.
copic sau o insectă minusculă, apoi Rotiți apoi fotografia la 180 de grade,
faceți fotografia. cu ajutorul unui soft corespunzător.

94
Cele mai bune smartphone-uri

iPhone 6 iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy Note 4 Spigen HTC One (M8)

Motorola Moto X Oneplus One

Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z3

Google Nexus 5 LG G3

95
Modul Movie (video)

Distanță focală
În loc să ajustați cadrul din zoom, Distanțele ultra-wide sau tele dau
este mai indicată utilizarea unei senzația de lipsă de naturalețe, iar la
distanțe focale fixe și a unui trepied pe apropierea de subiect se activează
rotile, mișcând trepiedul înainte sau
focalizarea automată și imaginea
înapoi, în funcție de cadrul dorit.
Alegeți o distanță focală medie pentru devine neclară. Puteți seta de la început
planurile generale sau o distanță ușor distanța focală la maxim și dezactivați
tele pentru portrete. autofocusul.

Planuri de filmare
Plan de ansamblu: persoana este foarte Prim-plan (close-up): subiectul apare
îndepărtată, decorul fiind majoritar. în imagine de la limita de jos a
Plan general: persoana este redată pieptului până deasupra capului,
împreună cu decorul în care se află, dar elementele de fundal fiind minoritare.
se găsește într­un plan mai apropiat. Plan detaliu: se evidențiază un
Plan larg (mediu): persoana este detaliu uman (grimasă, mâna pe clapele
redată în întregime, restrângând la pianului) sau un obiect (tablou, vază cu
minim elementele de decor. flori, insectă, floare etc).

Recomandări
verticală (tilt), utilizând trepiede de
TRUC calitate cu cap mobil, care asigură
deplasări foarte fine ale aparatului.
Dacă aveți experiență în filmări,  În cazul unui interviu, evitați ca
renunțați la trepied și utilizați persoana să privească direct spre
unghiuri inedite de filmare, cum ar fi obiectiv, filmând ușor de sus și puțin
filmarea de jos (perspectiva broaștei din lateral, creând, astfel, spațialitate.
– simbolizează supunerea) sau
filmarea de sus (perspectiva păsării
– simbolizează dominația). TRUC

Mișcarea aparatului pe orizontală


 Evitați monotonia în filmare.
(pan), de la stânga spre dreapta este
Începeți cu cadru foarte strâns de
similară scrisului, fiind comună
detaliu (5­10 secunde), lărgiți cadrul ochiului, dar poate deveni plictisitoare.
utilizând celelalte planuri, iar la final Încercați să filmați și invers, de la
încheiați cu un plan de ansamblu. dreapta spre stânga, pentru a rupe
Deplasați camera cât mai lent posibil. monotonia și a crea efecte interesante.
 Se pot efectua și mișcări pe

96
 Utilizați surse de lumină externe  Nu exagerați cu efectele la tranzițiile
(lămpi cu leduri) în interior (încăperi slab dintre secvențele video. În televiziune se
iluminate) sau în exterior (când apar utilizează efectul de tăiere bruscă (cut) și
estompare către un fond negru, către o
umbre nedorite pe fețele personajelor).
imagine sau către primele cadre ale
 Ca și în cazul fotografiilor, cele mai secvenței următoare (fade).
spectaculoase filmări se obțin în „orele  La montaj, alternați prim-planurile cu
de aur“ (30min înainte și 60min după planurile de ansamblu și cu cadrele negre.
răsăritul soarelui, 30min înainte și după Utilizați pasaje derulate invers, pentru a
apusul soarelui), mai ales în „ora obține efecte surprinzătoare. Imaginile
albastră“ (20 de minute după ce tremurate pot fi stabilizate cu aplicația
soarele trece de linia orizonului), când SteadyHand (www.dynapel.com).
cerul este de un albastru închis.  Pentru montarea imaginilor puteți
utiliza una din următoarele aplicații:
 La filmarea spectacolelor de orice gen
Adobe Premier, Pinnacle Studio, Magix
este mai indicat să utilizați un microfon Movie Edit Pro sau Final Cut Pro X.
extern sau să luați semnalul audio direct  Videoclipurile pentru Internet
de la stația de amplificare, pentru a evita necesită o compresie anterioară (MP4).
zgomotul de fond. La terminarea unei
anumite secvențe din spectacol, filmați TRUC
sala și aplauzele publicului.
 Un film de vacanță nu trebuie să Copiii trebuie filmați de la
depășească 45 de minute, iar în cazul înălțimea acestora. Îngenuncheați sau
utilizați un minitrepied pentru a
evenimentelor familiale acesta trebuie
obține înălțimea corepunzătoare a
să aibă maxim 15 minute. Eliminați la aparatului. Același lucru este valabil
montaj părțile lipsite de interes, altfel pentru câini, pisici sau alte animale.
filmul devine plictisitor.

Formate video
(Quad HD = Ultra HD = 4k, iar 4K/2K = Cinema 4K = C4K)

97
Bibliografie
Revista WHAT DIGITAL CAMERA
Revista DIGITAL CAMERA WORLD
Revista AMATEUR PHOTOGRAPHER
Revista PHOTO LIFE BUYER’S GUIDE 2015
Revista GETTING STARTED IN DIGITAL PHOTOGRAPHY
Revista TEACH YOURSELF PHOTOGRAPHY
Tom Ang – THE COMPLETE PHOTOGRAPHER
National Geographic ­ FUNDAMENTALS OF PHOTOGRAPHY
Jaime de Diego – DOMINA TU CÁMARA
www.luchotv.com – CLASES DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Foto­Video – FOTOGRAFIA DIGITALĂ – TEHNICĂ ȘI COMPOZIȚIE
Foto­Video – 500 DE SFATURI DE FOTOGRAFIERE
www.photocami.ro – PORTRETUL ÎN FOTOGRAFIA DIGITALĂ
Cristina Țintă ­ TOP 15 SFATURI PENTRU FOTOGRAFII ALB­NEGRU REUȘITE

Site-uri de fotografie digitală


fotonic.webnode.ro www.photographyreview.com
www.f64.ro/blog/ www.shutterbug.com
www.dpreview.com www.photo.net
http://snapsort.com/compare www.photoworkshop.com
www.nikonisti.ro www.canon.com
www.foto­magazin.ro www.nikon.com
www.fotoclass.ro www.sony.com
www.clubulfoto.com www.kodak.com
www.imaging­resource.com www.fujifilm.com
www.megapixel.com eu.fotolia.com
www.pcphotomag.com 1x.com

98
Cuprins

Cui i se adresează acest ghid? – 3


Noțiuni generale de fotografie digitală – 5
Triunghiul expunerii ­ 6
Clasificarea camerelor foto digitale – 7
Clasificarea obiectivelor (lens) – 9
Tipuri de monturi ale obiectivelor – 10
Sufixe utilizate în descrierea obiectivelor – 11
Principalele moduri de expunere – 12
Camera digitală potrivită – 13
Criterii de alegere a unei camere foto digitale – 14
Parametrii expunerii – 16
Părțile componente ale unei camere foto digitale – 19
LCD­ul unei camere foto digitale – 20
Mini LCD­ul unui DSLR – 21
Tipuri de carduri de memorie – 23
DSRL (Digital Single­Lens Reflex) – 24
DSLR­urile de la Canon – 27
DSLR­urile de la Nikon – 27
DSLR­urile de la Pentax – 28
DSLT­urile de la Sony – 28
MILC (Mirrorless Interchangeable­Lens Camera) – 29
Mirrorless­urile de la Nikon – 30
Mirrorless­urile de la Olympus – 30
Mirrorless­urile de la Panasonic – 30
Mirrorless­urile de la Canon – 31
Mirrorless­urile de la Fujifilm – 31
Mirrorless­urile de la Samsung – 31
Mirrorless­urile de la Sony – 32
Facilități introduse de mirrorless­uri – 33
Review: Sony A7 II – pro și contra – 36
Lista DSRL (Digital Single­Lens Reflex) – 38
Lista DSLT (Digital Single­Lens Translucent) – 40
Camere digitale medium­format – 40
Lista MILC (Mirrorless Interchangeable­Lens Camera) – 42
Lista LSCC (Large Sensor Compact Camera) – 46
99
FOTOGRAFIA ARTISTICĂ – 49
Reguli de compoziție – 51
Fotografia macro – 53
Fotografia portret –57
Fotografia de eveniment – 63
Fotografia sportivă – 66
Fotografia peisagistică – 69
Fotografia panoramică – 73
Fotografia crepusculară – 76
Fotografia nocturnă – 79
Fotografia din călătorie – 82
Fotografia wildlife – 86
Fotografia alb­negru – 88

Fotografia cu smartphone­ul – 90
7 trucuri pentru a obține fotografii artistice cu smartphone­ul – 94
Cele mai bune smartphone­uri – 95
Modul Movie – 96
Bibliografie – 98
Site­uri de fotografie digitală – 98

fotonic.webnode.ro

100