Sunteți pe pagina 1din 193

MICHAEL FREEMAN

COMPOZIŢIE ŞI DESIGN
PENTRU CELE MAl BUNE FOTOGRAFII

'
1 1
L _j
1 1
+
L _j
1/i;•fl/IIJIOIJIIIfJ/11'11.1 lyt•
OIIII)(J\IIIOII lllliiOi•llgu for IJcl tcr Ol!]lt'nl Photos
Mit h.wll'fCclll,lll

pyrlght � 2007 Thc llcx Press. Toate drepturile rezervate

Conceput şi produs de:


The llex Press, Lewes, England

Redactor: Alastair Campbell


Director creaţie: Peter Bridgewater
Director editorial: Tom Mugridge
Editor: Adam Juni per
Director artistic: Julie Weir
Designer: Simon Goggin

Nici o parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă,


stocată sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace,
electronic, mecanic, de fotocopiere, prin înregistrare sau altfel,
fără consimţământul anterior al editorului.

�� ®
LITERA

O. P. 53; C. P. 212, sector 4, Bucureşti, România


tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372
e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteţi vizita pe

�� www.litera.ro

Ochiul fotografului
Compoziţie şi design pentru cele mai bune fotografii
Michael Freeman

Copyright© 2011 Litera


pentru versiunea în limba română
Toate drepturile rezervate

Traducere: Ioana Pricop


Editor: Vidraşcu şi fiii
Redactor: Mona Apa
Corector: Cristiana Miu
Copertă: Vladimir Zmeev
Tehnoredactare şi prepress: Teodor-Aiexandru Pricop

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


FREEMAN, MICHAEL
Ochiul fotografului 1 Michael Freeman;
trad.: Ioana Pricop.- Bucureşti : Litera I n ter naţional 2011 ,

Index
I S BN

11
11111111 111 1'1 \:
108 CAPITOlUl4: COM PUNEREA CU lUMINĂ
ŞI CULOARE
c J\PII'OLUL1: CADRUL IMAGINII
110 Clarobscurul şi cheia
llollllll.l
114 Culoarea în compoziţie
llliltlol
118 Relaţiile dintre culori
�lllildiiJIIII şi extinderea
122 Culorile estompate
''"' ilp.tl\',1
126 Alb-negru
llttiplr·�t·.l c:1drului

Aitipl.t· .II'C�
.

128 CAPITOLUL 5: INTENŢIA


1 Hvlllillte.t cadrului
130 Convenţional sau provocator
tl/1 11111"
134 Reacţie sau planificare
:
idtiJI III C;:tdru
136 Documentar sau expresiv
138 Simplu sau complex
< APITOLUL 2: PRINCIPII DE DESIGN
140 Evident sau ambiguu
(_ tilllt .t It il
.,

144 Amânarea
i't•iit·pţi:-r gestaltistă
146 Stilul şi moda
ltltiiiiHIII

lt•thiunci'l dinamică
150 CAPITOLUL 6: PROCESUL
'tlliH'I.t şi fundalul
152 Căutarea ordinii
i'litiiUI
156 La vânătoare
Model! il, textura, mulţimea
160 Studiu de caz: călugăr japonez
i',•,·.pcctiva şi adâncimea
162 Repertoriul
( ''l'lll.ttca vizuală
164 Reacţia
Plivi Lui şi interesul
166 Anticiparea
Uttţl11utul slab şi conţinutul puternic
168 Explorarea
172 Revenirea
11,1 CAPITOLUL 3: ELEMENTE GRAFICE
174 Construcţia
1 FOTOGRAFICE
178 Juxtapunerea
llll l'ttrrclul unic
180 Fotografii alăturate
M.ll rnulte puncte
184 Postproducţia
llrdlle orizontale
186 Sintaxa
liniile verticale
1 )l.ltJOnalele
188 Index
1 II'IJCI
192 Mulţumiri şi bibliografie selectivă
ll11i�r privirii

1.1•1 ltlir 1 1 g h iurile


ÎIH t t·rcmile şi dreptunghiurile
III 1

11•1
'"' Ml·1carc.

qH MOIIICIItUI
_,_, __
INTRODUCERE

" ... cum se construieşte o fotografie şi în ce constă aceasta,


cum se armonizează formele, cum sunt umplute spaţiile,
cum totul are o unitate anume." PAUL STRAND

omentariile filosofice, lirice, uneori obscure şi percepţiei. Fotografii au avut întotdeauna după cum se şi întâmplă adeseori. Johannes ltten,
C despre cum se fac fotografiile şi despre sensul o relaţie complexă şi capricioasă cu echipamentul marele profesor al Şcolii Bauhaus din Germania
lor sunt profunde şi, de obicei, aparţin profanilor. lor. Pe de-o parte există fascinaţia faţă de anilor 1920, le-a spus studenţilor, vorbind despre
Ceea ce nu înseamnă că perspectiva amatorului dispozitivele noi, faţă de jucăriile sofisticate culoare în artă: "Dacă voi, fără să ştiţi, puteţi crea
ar fi greşită; acest gen de obiectivitate poate aduce care-ţi iau ochii. Pe de altă parte există, cel puţin opere de artă în culori, atunci necunoaşterea este
observaţii noi şi valoroase. Roland Barthes la cei suficient de încrezători în sine, convingerea calea voastră. Dar dacă nu puteţi crea capodopere
considera chiar nepriceperea sa cu privire că talentul lor înnăscut depăşeşte simplele de culoare din ignoranţa voastră, atunci trebuie
la procesele implicate în fotografie mecanisme ale aparatului foto. Avem nevoie să căutaţi cunoaşterea." Acest lucru este general
( "N-aş putea să mă alătur celor care... de echipament, dar îl utilizăm cu prudenţă, valabil în ceea ce priveşte arta, inclusiv fotografia.
privesc fotografia-prin-ochii-fotografului") ba uneori chiar îl respingem. Când fotografiaţi, vă puteţi baza pe aptitudinile
ca pe un avantaj în cercetarea subiectului Unul dintre lucrurile absolut necesare pentru naturale sau pe o bună cunoaştere a principiilor
("M-am decis să încep studiul cu doar câteva o fotografie de succes este un echilibru adecvat de design. În alte arte grafice, designul este
fotografii, cele de care eram sigur că există al acestui conflict. Chiar şi aşa, tentativele studiat ca materie de bază. În fotografie a primit
pentru mille. Fără nici o legătură cu un corpus... ). " editoriale de abordare a compoziţiei în fotografie mai puţină atenţie decât cea cuvenită, iar eu voi
Totuşi, lucrarea de faţă îşi propune să fie au fost relativ reduse în comparaţie cu cele încerca aici să îndrept acest neajuns.
diferită, având scopul de a explora procesul care tratează aspectele tehnice. Subiectul este Un element relativ nou îl reprezintă trecerea
fotografierii. I-aş spune o privire din interior, ·bogat şi incitant, prea adesea trivializat, dacă rapidă de la fotografia pe film la cea digitală,
deşi sintagma lasă impresia de orgoliu, întrucât nu chiar ignorat de-a dreptul. Majoritatea celor ceea ce, din punctul meu de vedere, are potenţial
mă bazez pe experienţa fotografilor la momentul care folosesc un aparat foto pentru prima dată de revitalizare a designului. Întrucât o mare
fotografierii, incluzându-mă aici şi pe mine. încearcă să stăpânească funcţiile, dar ignoră parte a etapelor desfăşurate între fotografiere
În realizarea unei expuneri se petrec multe ideile. Ei fotografiază intuitiv, apreciind şi imprimare se realizează acum pe computer,
lucruri ce vor fi trecute cu vederea de cineva sau nu ceea ce văd, fără să reflecteze asupra de către fotograf, mulţi dintre noi acordă
care va vedea rezultatul mai târziu. Asta n-o motivelor, şi încadrând perspectiva în acelaşi fel. mai mult timp studierii şi modificării imaginilor.
să-i împiedice pe istoricii şi pe criticii de artă Dacă îţi iese bine, înseamnă că eşti un fotograf Acest fapt încurajează mai mult studiul, analiza
să-şi formuleze propriile interpretări, care pot fi înnăscut. Însă a şti de la bun început de ce imaginilor şi a calităţilor lor. Ba mai mult,
foarte interesante, dar posibil fără nici o legătură anumite compoziţii sau combinaţii de culori postproducţia digitală, cu numeroasele sale
cu împrejurările şi intenţiile fotografului. par să meargă mai bine decât altele constituie ajustări ale luminozităţii, ale contrastului
Voi încerca să arăt cum îşi compun fotografii un avantaj pentru orice fotograf. şi ale culorii, redă fotografilor controlul asupra
imaginile, în funcţie de intenţiile, de inspiraţia Un motiv important pentru care fotografia imaginii finale, care era inerent în fotografia
şi de aptitudinile lor, precum şi modul în care intuitivă, în comparaţie cu cea studiată, este atât pe film alb-negru, dar foarte dificil în cazul
abilităţile de organizare a unei imagini prin de răspândită constă în faptul că fotografierea filmului color. Acest control extins influenţează
,izor pot fi îmbunătăţite şi împărtăşite altora. este un proces foarte facil şi direct. Indiferent inevitabil compoziţia, iar simplul fapt de a schimba
Deciziile importante din fotografie, digitală de gradul de planificare implicat într-o atât de multe în etapa de postproducţie sporeşte
sau de alt fel, ţin de imagine în sine: motivul fotografie, pe o scală de la zero la considerabil, nevoia de a aborda cu mai mare atenţie imaginea
realizării ei şi felul în care arată. Tehnologia imaginea este creată într-o clipă, la simpla şi posibilităţile sale.
este vitală, dar nu poate face mai mult decât apăsare a declanşatorului. Asta înseamnă
să ajute la transpunerea în realitate a ideilor că o fotografie poate fi realizată la întâmplare,

6 INTRODUCERE
:zj!
lJ
, <:JJ
::)�--
.....1 1
O::J
�--�
o..O
<C<:J
uu
otografiile sunt create într-un context de întins pentru a permite decuparea fără marginile cadrului dobândesc o importanţă

F spaţial, care este asigurat de cadrul a pierde prea mult din rezoluţia imaginii considerabilă atunci când obiectele intră

vizorului. Acesta poate rămâne neschimbat finale, şi adesea este tăiat, îndeosebi în cadru şi interacţionează imediat

până la imaginea finală, indiferent dacă în fotografia comercială. La acest aspect, cu ele. Ultimul capitol al cărţii, "Procesul",

este tipărită sau digitală, sau poate fi tăiat fotografia digitală contribuie prin abordează gestionarea acestei interacţiuni

ori mărit. Marginile imaginii, care este utilizarea pe scară largă a stitching-ului în permanentă schimbare dintre perspectivă

aproape mereu dreptunghiulară, exercită pentru panorame şi pentru imagini şi marginile cadrului. Procesul este complex,

o puternică influenţă asupra conţinutului supradimensionate (vezi pag. 18-19). chiar şi la o abordare intuitivă. Dacă subiectul

care se regăseşte între ele. În tehnica tradiţională, aceea de a este static, ca de pildă un peisaj, aveţi

Trebuie, totuşi, făcută distincţia fotografia compoziţia în formă finală, suficient timp la dispoziţie pentru a studia

între compunerea fotografiilor în cadrul cadrul joacă un rol dinamic, mai important şi a evalua cadrul. În cazul subiectelor active

în care urmează să rămână şi planificarea chiar ca în pictură, după părerea unora. nu există timp de pierdut. Deciziile cu privire

cu scopul de a decupa sau de a mări cadrul. Motivul ar fi acela că, în timp ce un tablou la compoziţie, oricare ar fi acestea, trebuie

În momentul fotografierii, cele mai multe este creat de la zero, prin intermediul luate adesea chiar înainte de a vă da seama

imagini pe film de 35 mm vizau compoziţia percepţiei şi al imaginaţiei, procesul că aveţi de luat o astfel de decizie.

finală, ceea ce, în timp, a dus la o modă fotografierii este unul de selecţie Uşurinţa utilizării cadrului depinde

a dezvăluirii marginilor filmului în imaginea a scenelor şi a evenimentelor reale. de cunoaşterea principiilor de design

imprimată, ca o modalitate de a spune "fără Fotografii potenţiale apar în cadru şi de experienţă. Cele două se îmbină

modificări" după apăsarea declanşatorului. de fiecare dată când fotograful ia camera pentru a forma o viziune a fotografului,

Filmul în format pătrat, aşa cum vom vedea şi priveşte prin obiectiv. Într-adevăr, un soi de perspectivă în cadru, care evaluează

la pag. 13-17, este mai puţin adaptabil în fotografia foarte activă şi rapidă, scene din viaţa reală ca imagini potenţiale.

compoziţiei confortabile şi, adesea, este cum este cea de stradă, cadrul este scena Factorii care contribuie la această

decupat ulterior. Filmul de format mare, pe care se desfăşoară acţiunea. Urmărind perspectivă constituie subiectul primei

ca, de pildă, 4X5 şi 8x10, este suficient în mişcare o scenă, cu camera la ochi, secţiuni a cărţii.

CADRUL IMAGINII �
DINAMICA

2drul fotografiei reprezintă decorul


C
,.. CADRUL GOL
in care este plasată imaginea. În fotografie, Simpla existenţă a unui cadru dreptunghiular
induce ochiului o anumită reacţie. lată schema
:o:-;:aatul acestui cadru este stabilit la momentul
unuia dintre modurile în care poate reacţiona
:O• erii, deşi ulterior se poate modifica.
ochiul. Explorarea începe din mijloc, merge către
-:-oreşi, indiferent de modificările ulterioare
stânga, sus, apoi către dreapta, jos, iar într-un
?'care le puteţi face (vezi pag. 58-61), anume punct, prin intermediul vederii periferice
::1 • subestimaţi influenţa vizorului asupra sau al clipitului, înregistrează colţurile "ascuţite".

:ompoziţiei. Majoritatea aparatelor de fotografiat Rama întunecată care mărgineşte cadrul


accentuează colţurile şi marginile.
o:er2 o perspectivă asupra lumii sub forma
' ui dreptunghi luminos înconjurat de întuneric,
:Zr rezenţa cadrului este, de obicei, resimţită
cu intensitate. Deşi, în baza experienţei, puteţi
,.. ALINIEREA
ora dimensiunile cadrului vizorului, putând
O variantă simplă
astfel să fotografiaţi în format diferit, intuiţia de a crea o fotografie
se va împotrivi, încurajându-vă să creaţi un design cu linii proeminente
mulţumitor la momentul fotografierii. este alinierea uneia
sau două linii cu cadrul.
Cea mai comună zonă a fotografiei
În cazul acestei clădiri
este cea reprezentată sus, şi anume un cadru
de birouri, alinierea
orizontal cu proporţia de 3:2. Din punct
muchiilor superioare
de Yedere profesional, acesta este cel mai utilizat evită acoperirea a două
format, iar poziţionarea aparatului pe orizontală petice de cer. O aliniere

constituie cea mai uşoară metodă. Cadrul gol de acest fel accentuează
geometria unei imagini.
are anumite influenţe dinamice, aşa cum reiese
din schemă, deşi acestea·au tendinţa de a se face
reslmţite doar în imaginile foarte minimaliste
sau în cele cu tonuri delicate. De cele mai multe
ori, dinamica liniilor, a formelor şi a culorilor
din fotografie preia total controlul.
În funcţie de subiect şi de prelucrarea aleasă
de fotograf, marginile cadrului pot avea o influenţă
puternică sau redusă asupra imaginii. În exemplele
de aici, marginile orizontale şi cele verticale,
precum şi colţurile, contribuie din plin la designul
fotografiei. Ele au fost utilizate ca puncte
de referinţă pentru diagonalele din fotografie,
iar unghiurile create sunt elemente importante.
Fotografiile prezentate aici demonstrează
cum cadrul poate interacţiona intens cu liniile
imaginii, dar şi că acest lucru depinde de intenţia
fotografului. Dacă doriţi să fotografiaţi mai liber,
bazându-vă pe improvizaţie, cadrul nu este atât
de important. Comparaţi imaginile structurale
din aceste două pagini cu fotografia având
o compoziţie mai puţin formală, realizată
pe o stradă din Calcutta (pag. 165).

10 CADRUL IMAGINII
-<A TENSIUNEA DIAGONALE!
Dinamica pronunţată a acestei fotografii
superangulare provine din interacţiunea
diagonalelor cu cadrul dreptunghiular.
Deşi diagonalele au mişcare şi direcţie
independente, standardul de referinţă
al marginilor cadrului le permite
că creeze tensiunea imaginii.

-<A INTERSECTAREA PENTRU ABSTRACŢIUNE


Încălcând regulile, un cadru panoramic este utilizat
aici pentru a exagera o prelucrare abstractă a părţii
din spate a unei biserici din chirpici din New Mexico.
O abordare convenţională ar fi fost surprinderea
părţii de sus a clădirii şi a contraforturilor inferioare,
aşezate pe pământ. Totuşi, subiectul nu îl reprezintă
o versiune prozaică a bisericii, ci geometria
şi texturile planurilor neobişnuite. Îngustarea
imaginii în partea superioar:i şi în cea inferioar:i
elimin:i mult din realism, oblili!ilnd ochiul
"�nali tructura în n·fnril contcxt11lul.
FORMA

orma cadrului vizorului (şi a ecranului LCD) de clasă între fotografii profesionişti şi amatorii sunt adesea prea alungite pentru a s.e ?O : -:
F are o influenţă extraordinară asupra formei serioşi, pe de-o parte, şi toţi ceilalţi, pe de altă compoziţiei de portret.
:rnaginii. În ciuda uşurinţei cu care se realizează parte. Motivul acestor proporţii ţine de o pură Un cadru orizontal este natural şi obi,nui',
ulterior decuparea, există o presiune intuitivă întâmplare, şi nu de principii estetice. Proporţiile influenţând compoziţia unei imagini, dar nu
utemică în momentul fotografierii de a realiza mai "naturale" sunt mai puţin alungite, după cum într-un mod marcant, ieşit din comun.
o compoziţie corectă până în marginile cadrului. este dovedit de nenumăratele moduri de afişare Se conformează orizontalei, aşadar majorităţii
Într-adevăr, doar după mulţi ani de experienţă a imaginilor, ca, de pildă, pânzele de pictură, peisajelor şi perspectivelor generale. Componenta
ajungi să ignori acele părţi ale imaginii care nu monitoarele de computer, hârtia fotografică orizontală a cadrului încurajează o dispunere
sunt utilizate, iar unii fotografi nu se obişnuiesc pentru imprimantă, formatele de cărţi şi reviste, orizontală a elementelor, suficient de naturală.
niciodată cu acest lucru. şi aşa mai departe. Filmul de 35 mm a fost Este firesc să plasezi o imagine mai jos în cadru
Spre deosebire de alte arte grafice, majoritatea multă vreme considerat prea mic pentru o mărire decât mai sus, ceea ce tinde să sporească senzaţia
fotografiilor se limitează la câteva formate strict bună, iar forma alungită oferea mai mult spaţiu. de stabilitate, însă, într-o fotografie, există multe
definite (formate de aspect). Până la apariţia Totuşi, popularitatea sa demonstrează cât alte influenţe. Plasarea sus în cadru a unui
fotografiei digitale, pe departe cel mai des de adaptabil este simţul compoziţiei intuitive. subiect sau a orizontului induce o uşoară coborâre
întâlnit format era 3:2, acela al camerei Acest format este aproape mereu utilizat pe a direcţiei privirii, o senzaţie de aplecare a capului,
standard de 35 mm, având dimensiunile orizontală, din trei motive. Primul ţine exclusiv care poate avea unele asocieri negative.
de 36x24 mm, însă acum, când nu mai există de ergonomie. Este dificil de proiectat Pentru subiectele verticale, alungirea specifică
constrângerile dimensiunii fizice a filmului, o cameră utilizată la nivelul ochiului, cu care unui cadru de 2:3 constituie un avantaj, iar silueta
majoritatea aparatelor foto pentru amatori şi să se fotografieze la fel de uşor atât vertical, umană în picioare este subiectul vertical cel mai
semiprofesionale au adoptat formatul4:3, mai cât şi orizontal. SLR-urile sunt proiectate des întâlnit, ceea ce constituie o coincidenţă fericită,
puţin alungit şi mai "natural", care se potriveşte pentru fotografii orizontale. Rotirea lor nu este întrucât, în multe alte privinţe, proporţiile de 2:3
mai bine pe hârtia de imprimantă şi pe afişajele la fel de confortabilă, iar majoritatea fotografilor sunt rareori pe deplin mulţumitoare.
monitoarelor. Care formate de aspect sunt cele evită s-o facă. Al doilea motiv este ceva mai

mai confortabile reprezintă o dezbatere în sine, întemeiat. Vederea noastră binoculară este
dar, în principiu, se pare că există o tendinţă în plan orizontal. Nu există un cadru, întrucât
Y VEDEREA UMANĂ
către o orizontală mai mare (datorită popularităţii vederea umană implică urmărirea cu atenţie Vederea noastră naturală este binoculară şi orizontală,
în creştere a formatelor tip ecran lat şi letterbox a detaliilor locale şi scanarea rapidă a unei scene, astfel că o imagine orizontală pare întru totul firească.
pentru televiziune), dar mai puţin alungită mai degrabă decât o privire generală instantanee. Marginile câmpului vizual par vagi deoarece ochii

Perspectiva noastră firească asupra lumii se concentrează clar doar pe un unghi îngust,
pentru imaginile compuse pe verticală.
iar imaginea din jurul acestuia devine din ce în
are forma unui oval orizontal cu margini
ce mai neclară. Nu este vorba despre estompa rea
CADRUL 3:2 imprecise, iar cadrul-standard al unui film
convenţională, întrucât marginile pot fi identificate
Este cadrul clasic de 35 mm, transferat întocmai orizontal este o aproximare acceptabilă. cu vederea periferică. Limitele vederii, ilustrate cu gri,
SLR-urilor digitale, creând astfel un fel de distincţie Ultimul motiv este că proporţiile de 3:2 nu sunt percepute în mod normal, ci ignorate.

FORMATUL
Este raportul dintre lăţimea şi înălţimea unei imagini sau a unui
afişaj. Aici, pentru coerenţă, presupunem că lăţimea este mai mare,
dacă nu avem de-a face cu o imagine verticală explicită. Aşadar,
cadrul-standard al unui SLR este 3:2, iar pe verticală, 2:3.

12 CADRUL IMAGINII
A PANORAMA
Corespondenţa dintre linia orizontului şi format face ca un cadru
orizontal să fie firesc pentru majoritatea peisajelor pe lungime.
Aceasta este o imagine a palatului Blenheim, de la Oxford,
şi a împrejurimilor sale, aşa cum se înfăţişează prima dată
vizitatorilor, oferind la momentul construirii sale "cea mai
frumoasă privelişte din întreaga Anglie". Pentru realizarea
acestui cadru este necesară lungimea, nu şi adâncimea.

--<A CADRUL-STANDARD 3:2


În comparaţie cu cadrul de 4:3 al aparatelor compacte şi cu majoritatea
ecranelor de afişaj, lungimea foarte mare face ca lucrul cu acest raport
să fie interesant. Domină senzaţia de orizontalitate. În această fotografie
a Paradei Lordului Primar din Londra, structura de bază depinde
de echilibrul dintre soldatul aflat în stânga prim-planului şi trăsura
împodobită, din spate, având o direcţie clară de la stânga la dreapta
şi creând o senzaţie pregnantă de adâncime.

ot '
1
4:3 ŞI ALTE CADRE SIMILARE
111110d (l':ldi\iOIIiil, prC.:Clllll Şi in C:tz u l i(llog r:liici

digiliik şi ni pn:�.cnt�rilor pc ecr a n , aceste cadre

rn<ti a m pl e sunt cele mai fireşti formate de imagine,

li ind mai puţin st rid en te şi mai odihnitoare pentru


ochi. Pc câ n d existau numeroase formate de film

lat, printre ele se numărau şi cele de Sx4, 10X8,

14X11 şi 81/2X61/2. Acum varietatea este mult


mai redusă, însă proporţiile funcţionează

în acelaşi fel pentru formate pe rolflim, digital back

(dispozitiv cu senzor electronic care se ataşează

la un aparat foto, în locui compartimentului


pentru film) şi aparate compacte.

În ceea ce priveşte compoziţia, dinamica

din cadru se impune mai puţin asupra imaginii,

deoarece direcţia dominantă este mai slabă decât


în cazul 3:2. Totodată, faptul că se face diferenţa

între înălţime şi lăţime ajută ochiul să asimileze


imaginea şi să facă diferenţa între orizontală

sau verticală. Comparaţi acest aspect

cu dificultăţile generate de un format pătrat, A> SCHIMBAREA ORIENTĂRII


care adesea are de suferit de pe urma lipsei În aceste fotografii înfăţişând
un bărbat care doarme în gara
de direcţie. Aşa cum am mai spus, aceste
din Khyber, echilibrul natural
proporţii sunt foarte potrivite pentru
se stabileşte atunci când capul
majoritatea imaginilor compuse pe verticală. său este poziţionat un pic mai jos
în fotografia verticală şi într-o
parte în cea orizontală.

-<SCHIMBAREA ORIENTĂRII 2
Văzut de sus, Marele Izvor
Prismatic, din Parcul Naţional
Yellowstone, se potriveşte
într-un cadru orizontal.
Totuşi, a fost nevoie şi de un
cadru vertical. Schimbarea
de perspectivă a presupus
amplasarea subiectului mai
jos şi găsirea unui alt element
(alt izvor) care să umple spaţiul gol
din partea superioară a imaginii.
1
!! l "
A.

' _;_ • l

\ " ..

1

l!1:. l
l '. l �
'

' t
jl

. ., � - ,•· f' / :

-.

j 1 ' t t i • •. .
l1
l '1 t •L' .... ·�
'" "

A SUBIECTE VERTICALE ÎN CADRE ORIZONTALE


Deşi acest format nu se potriveşte foarte bine
subiectelor verticale, cum ar fi un om stând
în picioare sau o clădire înaltă, din inerţie,
fotografii încearcă uneori să găsească soluţii.
Una dintre tehnici constă în decentrarea subiectelor
de acest tip, pentru a convinge ochiul să se mişte
pe orizontală de-a lungul fotografiei.

A UN CADRU DISCRET
<Jdrele 4:3, 5:4 şi alte formate ample similare
domină mai puţin compoziţia decât panoramele
;'IU cadrele 3:2, întrucât fotografierea este
mnl flcxibll:l. Orizontala templului Angkor
Wat din Carnbodgla a fost decu pilt�
pc l:rtcr�l şi utlllz�t:l pcntn' o coperte•·
nici nu influenţează deloc
imagi'nea.

PĂTRAT aliniere. Majoritatea lucrurilor sunt mai lungi de geometrie, iar simetria muchiilor şi a colţurilor

Pe lângă toate cadrele fotografice dreptunghiulare într-o direcţie, fiind firesc să aliniem axa principală orientează permanent privirea către centru.

cu proporţii variabile, există un cadru fix: pătratuL a. unei imagini cu laturile mai lungi ale unui cadru Din când în când, o imagine perfect simetrică

Puţine aparate foto cu film au acest format dreptunghiular de fotografie. Astfel, majoritatea este interesantă, reprezentând o schimbare

neobişnuit, prin prisma faptului că doar câteva peisajelor complexe sunt fotografiate pe orizontală, faţă de designul neregulat al celor mai multe

imagini se pretează compoziţiei pătrate. În general, iar cele mai multe siluete în picioare sunt surprinse fotografii. Totuşi, astfel de imagini sunt adesea

este cel mai dificil format, iar majoritatea pe verticală. de prisos. Este normal pentru fotografii
strategiilor de design care vizează cadrul pătrat Pătratul nu are nici o direcţie. Laturile sale care lucrează în mod constant cu un aparat

încearcă să evite tirania echilibrului său perfect. sunt în proporţie perfectă de l: l, iar influenţa de format pătrat să-şi imagineze o direcţie
Trebuie să analizăm cu ceva mai multă atenţie sa constă într-o împărţire a spaţiului extrem verticală sau orizontală a imaginii şi să taie

motivele pentru care majoritatea subiectelor de exactă şi de stabilă. Acesta este al doilea motiv ulterior cadrul rezultat. Practic, asta echivalează

nu se încadrează bine în pătrat Parţial, acest al naturii impersonale a proporţiilor pătratului: cu o compoziţie destul de liberă în vizor,

f;1pt <.:s i c lcg;ll' şi de axn subiectului. Doar puţine ele impun imaginii o rigiditate formală. Lucrând permiţând un anumit spaţiu liber, fie în l ateral ,
limm• Slllll ai;ÎI de compacte inc:ît s� nu p rez i n te cu un cadru pătrat, este dificil să scapi de senzaţia fie sus şi jos.
STITCHINGUL SI EXTINDEREA .,:,

·s oftware-urile de stitching digital sunt utilizate Panoramele ocupă un loc aparte în cadrul Aceste aspecte depind însă de reproducerea suficient
pe scară largă pentru crearea de imagini artei fotografice. Chiar dacă proporţiile mai mari de mare a fotografiei şi de privirea ei de aproape.
;:nai mari şi mai late. De fapt, acestea sunt de 2: l par extreme, pentru peisaje şi alte panorame Această calitate a panoramei, de a implica
două funcţii separate. Când fotografiezi o scenă sunt foarte satisfăcătoare. Pentru a înţelege privitorul şi de a prezenta o parte din imagine
·tilizfmd o distanţă focală mai mare, în cadre de ce, trebuie să analizăm din nou felul în care doar vederii periferice, este de obicei exploatată
suprapuse, obţii o rezoluţie mai mare şi, funcţionează mecanismele vederii umane. în cinematografie, unde ecranul alungit reprezintă
rin urmare, o imagine imprimată mai amplă, Vedem parcurgând imaginea şi nu instantaneu. norma. Sistemele speciale de proiecţie, cum sunt
echivalentul unei fotografii de format mare. Ochiul se plimbă de-a lungul imaginii, de obicei Cinerama şi IMAX, pornesc de la premisa
Cartea de faţă se axează îndeosebi pe schimbarea rapid, iar creierul pune informaţiile cap la cap. efectului realist de plasare a spectatorului
formei imaginii finale. Aceasta tinde să fie Toate formatele fotografice standard, precum în mijlocul imaginii. Fotografiile panoramice
panoramică, întrucât imaginile orizontale şi majoritatea formatelor de tablou, sunt suprafeţe au un efect similar.
lungi prezintă o atracţie de durată din motive care pot fi prelucrate într-o singură secvenţă rapidă Şi cadrul poate fi extins în postproducţie,
pe care le vom discuta imediat, însă există de analiză. Procesul normal de privire a unei în alte moduri (prin tehnici de warping,
şi o libertate totală, ca în exemplele de faţă. fotografii constă în preluarea cât mai multor distorsionare şi cu alte instrumente software
.\desea, se trece cu vederea efectul stitching-ului informaţii cu putinţă dintr-o vizualizare, geometrice, chiar şi prin clonare). Anumite imagini
asupra procesului, deoarece ar necesita anticiparea apoi revenirea la detaliile care par interesante. se pretează la extindere într-una sau mai multe
imaginii finale. În momentul fotografierii, nu există Panorama însă permite ochiului să analizeze direcţii, de exemplu, prelungirea cerului în partea
nici un preview al imaginii finale, ceea ce constituie imaginea fragmentar, ceea ce nu constituie superioară sau lărgirea fundalului în cazul unui
o situaţie nouă pentru fotografie, de imaginare un dezavantaj, reproducând felul în care privim cadru static de studio. Machetele de revistă
a cadrului final. Astfel, imaginile extinse prin stitching o scenă reală. În afara faptului că adaugă imaginii sugerează adesea acest lucru, deşi modificarea
capătă un caracter imprevizibil, care poate avea un plus de realism, încetineşte procesul vizionării implică unele aspecte etice care trebuie luate
un efect reconfortant. şi, cel puţin teoretic, prelungeşte interesul. în considerare, imaginea finală nefiind una reală.

18 CADRUL IMAGINII
·�:

A EXPERIMENTE CU CADRUL
Pentru această perspectivă asupra falezei
de lângă Dover, Anglia, s-a tras o secvenţă de cinci
cadre suprapuse. Panoramele de tip stitching
se fotografiază cu aparatul perfect echilibrat,
pentru ca orizontul să fie drept. Orientarea
în jos a aparatului împiedică acest lucru, din pricina
distorsiunii puternic curbate, însă aici efectul a fost
intenţionat. Cadrul arcuit a fost decupat la sfârşit.

-c PANORAMĂ 5:1 -<C STITCHING PENTRU


In .ICcastă vedere panoramică CONTROL ŞI LĂRGIRE
t•·o�llzată prin stitching, o mare Pentru o imagine la scară
p.Hlc din cer şi din fundal sunt mare şi pentru acoperire
••llntlnate, permiţând ochiului extinsă, un obiectiv cu corecţie
··�urmeze nestingherit linia a perspectivei a fost rotit
otlwntului şi interacţiunea la maximum, cadru cu cadru.
dltttrc nori şi munte. Tehnica de stitching aplicată
lt'.ttate în asemenea manieră, acestor 13 imagini este, oarecum,
ttumeroase peisaje se pretează echivalentul digital al fotografiei
••xcclent proporţiilor extinse. în format mare. În mod normal,
i\11 fost realizate opt imagini această formă dinţată ar fi
orizontale suprapuse. decupată, dar aici a fost lăsată
nu doar pentru a ilustra procesul,
ci şi pentru a particulariza
forma imaginii.
DECUPAREA

ecuparea este o tehnică de editare dezvoltată


D pe vremea fotografiei alb-negru, uitată
� epoca fotografiei color şi readusă astăzi

�actualitate, ca parte integrantă a procesării


inaginii digitale finale. Chiar şi când încadrarea
iniţială este bună, ajustările tehnice, ca, de pildă,
orecţia distorsiunii obiectivului, o impun.
Decuparea este o modalitate de a reface
imaginea după fotografiere, o opţiune
pentru amânarea deciziilor de design,
ba chiar de explorare a unor noi modalităţi
de organizare a imaginii. Spre deosebire
de stitching, reduce dimensiunea imaginii,
necesitând încă de la început o rezoluţie mare.
În tiparul clasic la scară mare, şevaletul de mărire
are rol de ghid de tăiere, însă poate fi mai uşor
să încercaţi mai întâi cu măşti de decupare

în formă de L, pe film (pe un light box)

sau pe o copie-contact. La imaginile digitale


(sau la filmul scanat), procesul este infinit
mai uşor şi mai clar, cu ajutorul instrumentelor
software de decupare.
Nu trebuie să consideraţi decuparea
ca pe un panaceu al designului sau ca pe o scuză
pentru a fi nehotărât când fotografiaţi. Riscul
implicat de posibilitatea de a modifica un cadru
după fotografiere este acela că vă îndeamnă
să credeţi că veţi realiza pe computer o mare parte

a fotografiei. Decuparea marchează o întrerupere


în proces, iar majoritatea imaginilor beneficiază

de pe urma continuităţii perspectivei.

>PEISAJ NORD-THAILANDEZ
Pentru acest peisaj thailandez sunt prezentate
laolaltă mai multe variante viabile, suprapuse
pe o versiune alb-negru a imaginii. Templul
părăsit trebuie să rămână elementul dominant,
iar opţiunile ţin de amplasarea liniei orizontului
şi de includerea sau excluderea pâlcului de bambus
din stânga. Plasarea joasă a orizontului (violet şi
verde) dă o senzaţie de deschidere şi accentuează
cerul (cu răsărit de soare şi nişte nori de furtună).
Ridicarea liniei orizontului (roşu) atrage atenţia
asupra câmpului de orez. Decuparea verticală
(albastru) are nevoie, de asemenea, de o porţiune
semnificativă de câmp pentru a rămâne ancorată.

20 CADRUL IMAGINII
UMPLEREA CADRULUI

entru a putea discuta despre diferitele


P demente grafice ale compoziţiei şi pentru
2 2naliza modul în care interacţionează, mai întâi
::rebuie să le luăm separat, alegând cele mai simple
S::tuaţii. În acest caz, trebuie să avem grijă, deoarece
:.n practică există o multitudine de posibilităţi,
iar un subiect singur şi izolat este o raritate.
E-.;;:emplele de aici pot părea evidente, însă
in această etapă avem nevoie de subiecte
cat mai clare.
Cea mai simplă situaţie fotografică este
un subiect unic, aflat în faţa aparatului foto,
dar chiar şi în acest caz avem două opţiuni.
Trebuie să alegem pe loc: să apropiem, astfel
incât subiectul să umple cadrul, sau să depărtăm,
pentru a cuprinde o parte a zonei înconjurătoare.
Cn factor de decizie este conţinutul informaţional
al fotografiei. Evident, cu cât subiectul ocupă
o porţiune mai mare în fotografie, cu atât
se Yor vedea mai multe detalii ale sale.
Dacă este ceva neobişnuit şi interesant, varianta
aceasta devine obligatorie; dacă subiectul fotografii mari necesită forţă şi impact. A FILTRE CONTRA VIERMILOR DE GUINEEA
este familiar, situaţia se schimbă. De pildă, Mai mult chiar, după cum o arată exemplele Doi băieţi din sudul Sudanului folosind filtre
de plastic pentru a bea dintr-un iaz. O potrivire
dacă un fotograf pasionat de natură a găsit de aici, poate exista o precizie satisfăcătoare
exactă, cu puţin spaţiu liber, înseamnă de obicei
un animal dintr-o specie rară, ne aşteptăm în potrivirea subiectului cu cadrul, în special
să lucrezi rapid, fie deplasându-te cu viteză,
sa-I vedem cât mai în detaliu. dacă imaginea trebuie compusă rapid. fie folosind un obiectiv zoom. În acest caz, există
Un alt factor este relaţia dintre subiect Forma subiectului în relaţie cu formatul spaţiu atât sus, cât şi jos, câmpul de lintiţă părând
şi cadrul în care se află. Sunt împrejurimile cadrului are în mod evident un anumit efect. astfel nemărginit.

importante pentru conţinutul fotografiei sau În seria cu feribotul din Hong Kong, din dreapta,
pentru designul ei? În studio, subiectele sunt fotografia principală înfăţişează o potrivire
plasate pe un fundal neutru; aici, cadrul nu cât se poate de bună: din acest unghi, barca
are nimic de comunicat privitorului, având ajunge către toate marginile. În majoritatea
valoare doar pentru compoziţie. În exterior, fotografiilor cu un singur subiect, concentrarea
cadrul prezintă aproape întotdeauna o anumită atenţiei nu umple cadrul. Forma poate să nu
relevanţă. Indică scara (un căţărător pe o stâncă) coincidă cu formatul fotografiei (pute_ţi oricând
sau un aspect legat de activitatea subiectului. să decupaţi, însă nu este neapărat elegant
VIZOR SAU ECRAN LCD?
Un al treilea factor este relaţia subiectivă şi poate chiar să nu se potrivească cu metoda Aparatele foto digitale oferă două posibilităţi

pe care fotograful doreşte s-o creeze între de afişare intenţionată). Un alt risc posibil pentru compoziţie: privirea prin vizor, tradiţională,
sau metoda mai nouă, privirea la ecranul
privitor şi subiect. Dacă prezenţa este importantă, în cazul plasării marginilor subiectului la limitele
bidimensional LCD, care facilitează trecerea
iar subiectul trebuie să fie impunător, atunci cadrului este ca ochiul să nu se poată concentra de la o scenă 3D la o imagine 2D. Pentru încadrarea

umplerea cadrului constituie o opţiune firească. în punctele aflate foarte aproape de marginile activă, acest lucru este valabil doar la aparatele
foto fără mecanisme prismatice mobile (nu SLR-uri).
_\ici sunt implicate şi unele aspecte mecanice, fotografiei. Adesea, este nevoie (sau cel puţin
Ecranul LCD oferă o revizuire utilă, care ţine
ca, de pildă, dimensiunea finală a fotografiei, constituie un avantaj) de un mic spaţiu liber de aspectele tehnice şi de compoziţie,

distanţa focală a obiectivului şi scara subiectului. în jurul subiectului, pentru a-ţi putea plimba în egală măsură.

Totuşi, un subiect mare care umple cadrul unei privirea fără a resimţi vreo constrângere.

22 CADRUL IMAGINII
AMPLASAREA


1 :1 orice compoziţie care presupune un subiect pentru a influenţa amplasarea subiectului. mai bine dacă sunt necentrate, astfel încât

unic, cât se poate de limpede, în afară În cazul caselor pe piloni, suntem conştienţi să "privească" în cadru.

"e umplerea întregului cadru, apare întotdeauna de soarele aflat în stânga, sus; există aici o relaţie Ca regulă de bază, când cadrul este

Uiema amplasării sale, păstrând proporţiile faţă dedusă, care determină amplasarea firească semnificativ, mai exact când poate contribui

e spaţiul înconjurător. Când îngăduiţi prezenţa a caselor într-o direcţie opusă. la ideea care stă la baza fotografiei, atunci merită

unui spaţiu liber în jurul subiectului, poziţia Vectorii pot influenţa şi ei o poziţie luat în calcul acest tip de compoziţie, în care

sa în cadru devine o problemă. În mod logic, necentrată. De exemplu, dacă subiectul este subiectul ocupă doar o zonă redusă. În cazul caselor

poate părea că poziţia evidentă este chiar în mijloc, evident în mişcare şi traiectoria sa este limpede, de pe mare, fotografia se axează pe ideea că există

cu spaţiu egal în jur şi, într-adevăr, această regulă tendinţa naturală este de a-l amplasa la intrarea oameni care locuiesc în asemenea circumstanţe

funcţionează în numeroase ocazii. Dacă în fotografie în cadru, nu la ieşire. Subliniez cuvântul "firesc" neobişnuite, înconjuraţi de ape. Apropierea ar duce

nu mai sunt şi alte elemente, de ce nu? deoarece pot exista mereu motive speciale pentru la pierderea acestei idei. Din nefericire, îndepărtarea

Un argument convingător împotriva a face lucrurile în mod diferit, iar originalitatea nu ar face decât să reducă dimensiunea caselor atât

aceste{ reguli este predictibilitatea crescută şi, prin beneficiază întotdeauna de mai multă atenţie. de mult, încât privitorul nu şi-ar mai da seama

repetiţie, monotonia. Ne confruntăm cu o alegere În general, subiectele "îndreptate" într-o direcţie despre ce este vorba, deşi fotografia ar înfăţişa

conflictuală. Pe de o parte, există dorinţa de a crea anume (nu neapărat în sens strict) se potrivesc o parte mai mare din ocean.

ceva interesant din punct de vedere al designului

şi de a evita metoda de încadrare centrală

a subiectului. Pe de altă parte, amplasarea acestuia

oriunde, dar întio poziţie naturală, are nevoie

de un motiv. Dacă poziţionaţi un subiect în colţul

unui cadru care altfel este gol, aveţi nevoie


de o justificare, altminteri designul devine unul
artificial. O compoziţie excentrică poate funcţiona

foarte bine, însă, aşa cum vom vedea mai târziu,

succesul său depinde de un scop subiacent.

Importanţa amplasării creşte pe măsură

ce subiectul este mai mic în comparaţie


cu cadrul. În fotografia străjerului de la pag. 15,

nu conştientizăm, de fapt, poziţionarea siluetei

in cadru. De fapt, ea este centrată, dar fără mult

spaţiu împrejur, astfel încât acest aspect

să nu fie evident. În cazul fotografiei cu cătunul

din mijlocul apei, suntem profund conştienţi

de poziţia sa în cadru, deoarece se află, evident,


izolat şi înconjurat de ocean. Uneori, este necesară

o uşoară decentrare, doar pentru a stabili o relaţie


-<A VIAŢĂ PE MARE
intre subiect şi fundal. O amplasare centrală
Scopul acestei perspective aeriene asupra caselor
este atât de stabilă, încât nu are nici o tensiune pe piloni construite în mijlocul Mării Sulu din Filipine
dinamică. Dacă este un pic depărtată de centru, este de a sublinia amplasarea lor neobişnuită
se creează un context. Sunt şi consideraţii privitoare şi izolată. Necentrarea subiectului însufleţeşte

la armonie şi echilibru, pe care le vom aborda


designul şi încurajează privirea să se mute dinspre
case către colţul din stânga, sus, al cadrului.
in capitolul următor.

Când vine vorba de practică, în majoritatea

imaginilor se strecoară şi alte elemente, ba chiar

şi un punct de interes secundar este de-ajuns

24 CADRWL IMAGINII
DIVIZIUNEA CADRULUI

0::-:ce imagine creează în mod automat o împărţire dinamică poate fi realizată prin de numere în care fiecare reprezintă suma
o di,iziune a cadrului fotografiei. O linie construirea unor proporţii mai interesante. celor două care îl preced: 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.
� o ::'..zontului puternic marcată evidenţiază acest Numărul de Aur, cunoscut încă de pe vremea O alta este diviziunea cadrului în funcţie

=::.::-.:,dar chiar şi un obiect mic pe un fundal grecilor, este cea mai faimoasă diviziune de proporţia laturilor sale. Există, ce-i drept,

t:.."1i:orm (cu alte cuvinte, un punct) sugerează "armonioasă". Numărul de Aur se bazează o varietate uriaşă de subdiviziuni care se supun
o · , părţir . Priviţi orice fotografie din această
e pe geometrie pură, iar fotografii aproape unui principiu intern, şi toate au potenţialul
c.rte, care cuprinde un singur subiect de mici că n-au avut niciodată prilejul de a-1 construi. de a crea imagini prelucrabile interesante.
dimensiuni: schimbarea poziţiei modifică Importanţa sa constă în faptul că toate zonele Metodele prezentate mai sus sunt foarte
zonele de diviziune a cadrului. au legătură unele cu alteie; raportul dintre bune pentru un pictor sau pentru un grafician,
În mod firesc există un număr infinit secţiunea mică şi cea mare este acelaşi cu raportul însă cum le poate utiliza fotograful? Evident,
e diYiziuni posibile, însă cele mai interesante secţiunii mari faţă de întregul cadru. Există nimeni nu va calcula matematic diviziunea

sunt acelea care au o relaţie determinabilă una o corelaţie, care creează o senzaţie de armonie. unei fotografii. Compoziţia intuitivă este singura
-aţă de cealaltă. Diviziunea este esenţialmente Logica acestui fapt poate să nu pară întru abordare practică pentru majoritatea fotografilor.
o chestiune ce ţine de proporţii, iar acest fapt totul evidentă de la bun început, dar subliniază Cea mai utilă abordare în diviziunea unui
i-a preocupat pe artişti în diferite perioade mai mult decât subdiviziunea cadrului unei cadru în mai multe zone constă în a familiariza
ale istoriei. În Renaştere, în special, o atenţie imagini. Armonia este generată de principii fizice ochiul cu variantele de echilibrul în diferite
deosebită a fost acordată împărţirii geometrice obiective. În acest caz, principiile sunt geometrice proporţii. Dacă ajungeţi să le cunoaşteţi bine,

a cadrului imaginii. Acest fapt are implicaţii şi, deşi se poate să nu le conştientizăm în timp compoziţia intuitivă va deveni în mod firesc
interesante în fotografie, întrucât în timp ce lucrăm, produc un efect previzibil. mai bine acordată. Ca fotografi, putem ignora
ce pictorul creează structura unui tablou Subdiviziunea unui cadru-standard de 3:2 geometria, dar nu putem ignora faptul
de la zero, fotograful are puţine astfel de ocazii conform Numărului de Aur este ilustrată că aceste proporţii sunt fundamental recunoscute.
şi, prin urmare, mai puţine motive să fie preocupat pe pagina opusă. Precizia nu are o importanţă Remarcaţi şi că, împărţind cadrul în ambele
de proporţiile exacte. Totuşi, proporţiile generează capitală, după cum arată fotografiile. direcţii, se creează o intersecţie, reprezentând

anumite reacţii în privitor, calculate sau nu. Numărul de Aur nu este singura o amplasare în general satisfăcătoare a unui punct

în Renaştere, mulţi pictori au înţeles modalitate de a realiza o diviziune armonioasă sau a unui alt element în care să se concentreze

că proporţiile diviziunii bazate pe numere sau de relaţionare integrală a proporţiilor. atenţia. Comparaţi această variantă cu amplasarea
simple (precum 1:1,2:1 sau 3:2) aveau ca rezultat O altă modalitate, datând tot din perioada excentrică a subiectelor de mici dimensiuni,

o împărţire eminamente statică. Dimpotrivă, Renaşterii, o reprezintă seria Fibonacci, o secvenţă ca în imaginile de la pag. 66-69.

PROPORŢIILE NUMĂRULUI DE AUR


Se spune că două părţi se află în proporţia de aur
dacă suma lor este pentru partea mai mare la fel
cum aceasta din urmă este pentru partea mai mică.
Ecuaţia este următoarea:

a+ b a
-_-a- = b
unde a este partea mai mare, iar b, partea mai mică.

Acest raport, notat cu <p (phi), este un număr iraţional


cu valoarea
NUMĂRUL DE AUR APLICAT LA CADRU
c.p = � (1 + v'S) == 1,618033989 Cadrul din stânga are proporţia de 1,618 sau 144:8g,
fiind plăcut din punct de vedere estetic şi echilibrat.
În fotografie, această analiză are loc postjactum; Pentru mai multe informaţii despre proporţii
nici un fotograf nu va face vreodată calculul, şi principiul echilibrului, citiţi pag. 40-43.
însă obişnuinţa cu aceste proporţii le face Prin comparaţie, în dreapta este cadrul-standard
mai uşor de reprodus, mai mult sau mai puţin de 35 mm (acum SLR digital) cu proporţia dep.
instinctiv, într-o compoziţie. Nu sunt nicidecum diferite.

26 CADRUL IMAGINII
PROPORŢII INTEGRATE
'In principiu, orice subdiviziune Integrati:\ a c a d rului
;rccnz� o senza ţ ie de echilibru şi armonie. Prima
Cli;l[lf()mă de mai jos înfăţişează o subdiviziune
onform seriei Fibonacci (vezi pag. 26). A doua
� x c m plifică o regulă geometrică ce utilizează
lnturile cadrului. Majoritatea subdiviziunilor
utile sunt rectilinii, însă diagonalele pot fi
utilizate pentru a crea spaţii triunghiulare.
În fotografia din dreapta, compoziţia a fost
Intuitivă, desigur, însă schimbarea alinierilor
a sugerat în mod vădit o diviziune rectilinie.
După cum arată secvenţa, scena iniţială
cuprindea doar orizontul şi ambarcaţiunile
din depărtare, de unde şi experimentele
de poziţionare. Sosirea pescarului în barca roşie
cu vâsle a schimbat dinamica, iar momentul în care
ntât el, cât şi barca erau aliniaţi vertical în cadru
a reprezentat cheia succesului. O clipă mai târziu,
compoziţia s-a destrămat.

DIVIZIUNI FIBONACCI ÎNAINTE

GEOMETRIC (iN FUNCŢIE DIZ LATURI) nuri\


ORIZONTUL

robabil că cel mai comun context fotografic (vezi pag. 118-121 pentru principiile combinării Pe de altă parte, existenţa unui element
P in care cadrul trebuie împărţit curat şi precis culorilor în funcţie de luminozitatea lor relativă). interesant în prim-plan va încuraja o poziţie
es!e cel care include linia orizontului. În peisajele O altă metodă constă în împărţirea mai înaltă a orizontului. Când cerul nu are
_ rezentate în aceste pagini devine elementul cadrului în funcţie de importanţa intrinsecă valoare grafică, iar prim-planul este interesant,
grafic dominant, mai ales dacă în scenă nu există acordată pământului şi cerului. De pildă, zona se justifică inversarea divizunii şi plasarea
uncte de interes deosebite. din prim-plan poate fi neinteresantă, în timp orizontului foarte aproape de partea superioară
Dacă linia orizontului este singurul ce văzduhul este dinamic, ceea ce poate constitui a fotografiei.
element grafic semnificativ, amplasarea sa devine un argument pentru un orizont aşezat foarte Este limpede că nu există amplasare ideală
o chestiune importantă, cazul simplu fiind atunci jos în fotografie, aproape de marginea cadrului. pentru nici o scenă sau perspectivă anume.
când chiar este orizontală (fară contururi deluroase). Există astfel de exemple aici şi în alte secţiuni Datorită acestui fapt şi tipurilor de decizii
Există o tendinţă naturală de a amplasa orizontul ale lucrării (decuparea, discutată la pag. 20-21, amintite mai sus, pot exista motive întemeiate
mai jos în cadru, ceea ce ţine de asocierea părţii este o altă cale de aprofundare a acestor observaţii). pentru a experimenta cu diferite poziţii.
inferioare a fotografiei cu o bază. Vom analiza În fotografia lacului Inle, forma norilor merită Totuşi, puteţi începe să fotografiaţi de jos,
mai târziu acest aspect, la pag. 40-43 ("Echilibru"), pe deplin să fie în imagine, însă aceştia sunt apoi să urcaţi progresiv fără să luaţi în calcul
însă, în principiu, o amplasare în partea de jos prea delicaţi din punctul de vedere al tonurilor influenţele şi motivele. Aşa cum este ilustrat
a majorităţii obiectelor conferă o senzaţie mai pentru a utiliza un unghi mai mare al obiectivului în cadrele realizate în Monument Valley,
accentuată de stabilitate. În plus, problema poziţiei şi pentru a include un segment mai mare al diferite poziţii ale orizontului pot fi justificate,
exacte rămâne deschisă. O tehnică este utilizarea pământului din prim-plan. Norii pot fi surprinşi în funcţie de circumstanţele fotografiei
relaţiilor liniare descrise în paginile anterioare. doar dacă partea de teren este redusă drastic, şi de preferinţele fiecăruia.
O alta este echilibrarea tonurilor de culoare astfel încât să nu domine cadrul.

-<POZIŢIE JOASĂ, NATURALĂ


În această imagine a lacului Mono,
din California, orizontul este
continuu, iar cerul este perfect
senin, ceea ce simplifică factorii
care influenţează amplasarea.
Această poziţie aproximează
Numărul de Aur (vezi pag. 26).

28 CADRUL IMAGINII
A EVIDENŢIEREA CERULUI A DE SUS SAU DE JOS
Cerul misterios şi munţii din această fotografie înfăţişând lacul lnle, Stâlpul totemic şi stâncile Yei-Bichei din Monument
din Burma, realizată cu teleobiectivul justifică o amplasare foarte Valley, văzute de la baza unei dune de nisip. Textura
joasă şi evită terenul aflat în prim-plan, care nu ar fi fost focalizat. dunei privite în razele oblice ale soarelui şi dispunerea
norilor pe cer con cur au pentru captarea interesului,
sugerând două opţiuni de încadra re justificate
în egală măsură.

-< IGNORAREA CERULUI


O perspectivă cu unghi larg de cuprindere, înfăţişând
nişte dune de nisip din Valea Morţii, concentreazi:i
atenţia asupra detaliilor nlsipului văi urit. Soarel
uflclcnt de cilptlv�nt pentru
porţlmtc tn�ltnrtrc d
"

CADRUL IN CADRU

na dintre construcţiile fotografice au ca efect atragerea privitorului, asemenea unor Dorinţa de a îmblânzi mediul înconjurător

U cu cel mai previzibil succes este cadrul ferestre. Există o relaţie între cadrul fotografiei este proprie naturii umane, ceea ce are ca urmare
:.. cadru. Ca în cazul oricărei formule de design şi pasul iniţial, în care atenţia spectatorului imediată structurea imaginilor. Este plăcut să vezi

-onsacrate, prezintă riscul de a fi utilizată excesiv, este atrasă înspre interior (în acest sens sunt că elementele unei fotografii au fost definite

?recum şi toate premisele de a ajunge un clişeu, deosebit de importante colţurile). Mai apoi, şi plasate sub un control aproximativ.

:.. să acestea sunt dovezi ale faptului că funcţionează, există impulsul de a intra în cadru. Walker Evans, La un nivel exclusiv grafic, cadrele orientează

necesitând doar ceva mai multă imaginaţie atunci de pildă, utiliza adesea această tehnică. Biografa lui, atenţia privitorului deoarece stabilesc o direcţie
cand este aplicată. Belinda Rathbone, scrie: "Faptul că în fotografiile restrictivă din cadrul exterior fotografiei.
Atractivitatea cadrului în cadru se datorează, sale vedeai prin ferestre, pe verande şi pe după Cadrul interior atrage ochiul treptat, în special
parţial, compoziţiei, însă, la un nivel mai profund, colţuri, le conferea acestora o dimensiune dacă are o formă asemănătoare cu formatul

are legătură cu percepţia. Cadrele precum cele şi o putere noi, ba chiar şi o aură de revelaţie." fotografiei. Apoi, acest impuls se continuă

prezentate aici şi în paginile următoare sporesc Un alt element de atracţie este acela că, prin fără probleme în fotografie. O altă oportunitate

dimensionalitatea fotografiei, accentuând faptul trasarea unui hotar în jurul imaginii principale, demnă de a fi amintită în ceea ce priveşte designul
ă spectatorul priveşte dintr-un plan un alt plan. un cadru intern este o dovadă de organizare. este relaţia dintre două cadre. După cum am văzut
După cum vom vedea în alte secţiuni ale volumului Asupra scenei s-a impus o măsură de control, la analiza dinamicii cadrului de bază, unghiurile
de faţă, una dintre problemele recurente ale artei au fost stabilite limite. În acest caz este implicată şi formele stabilite între graniţele fotografiei şi

fotografice are de-a face cu ceea ce se întâmplă şi o senzaţie de stabilitate ba chiar rigiditate, liniile din imagine sunt importante. Acest lucru

la transformarea unei scene tridimensionale iar acestui tip de fotografie îi lipsesc asocierile este valabil mai ales în cazul unei muchii continue

intr-o imagine bidimensională. Problema devine întâmplătoare, neintenţionate pe care le vedeţi, în interiorul fotografiei. Relaţia grafică dintre

mai stringentă în fotografie decât în pictură de exemplu, în fotografia clasică jurnalistică cele două cadre este foarte puternică atunci
sau ilustraţie, din cauza rădăcinilor eminamente sau de reportaj. Prin urmare, cadrul în cadru face când spaţiul dintre ele este îngust.
realiste ale fotografiei. Cadrele dintr-o fotografie apel la un anumit aspect al personalităţii noastre.

>-PODUL MANHATTAN
Aceste două fotografii realizate la un interval
de timp scurt, înfăţişând Empire State Building
şi Podul Manhattan din New York, ilustrează felul
în care tehnica de cadru în cadru poate modifica
dinamica imaginii. În prima fotografie, perspectiva
a fost aleasă în aşa fel încât clădirea apare imediat
lângă marginea pitonului de pod. Dinamica principală
de aici constă în corespondenţa formelor, îndemnând
privirea să se mişte între cele două elemente,
după cum se vede în prima schemă. Dintr-un
punct de observaţie aflat mai în dreapta, clădirea
se încadrează perfect în arcul central al pilonului
de pod. Acum, privirea este atrasă înspre interior,
către clădire, în trei paşi, după cum sugerează
săgeţile din a doua schemă. Şi aici, cadrul intern
structurează imaginea într-un mod mai formal.
...c; A AMPLIFICAREA PERSPECTIVEI
Dintr-o poziţie inferioară şi foarte precisă
a aparatului fato (cu puţine posibilităţi de mişcare),
cadrul natural alcătuit aici de copacul din prim-plan
ajută la consolidarea unei compoziţii în care privirea
este călăuzită pe sub ramură, în sus, pe peluză
şi către clădire.

30 CADRUL IMAGINII
A INTRODUCEREA MIŞCĂRII
•, (
\"'!! n ,")
\
-,-::.-'.
1
'? ·.
•,:..."
(_ ,J ,_!
.: L
,- �,( ' �? -� )
.; l,
Utilizarea reuşită a cadrelor interne depinde

,;;�g��� ��;���;'
-�
în mare parte de corespondenţa corectă a formei,

,, �-.,.: e," : ' ; . . - �:.� �� '�·>·��-�,: ·�


urmată de o combinaţie între poziţia aparatului

.l[ )l.:-]�0.:,
hl.
./
- ':, J\,. -�>:.. ...:::;.: ��- · ...::: f foto şi distanţa focală potrivită. În acest caz,
·. �·� �� "·:;:!..: 3 '.:'·
.
.'
'>• , 1 ' 1 " �.... .. >'"� , · -·�; ; ':"- ��' · ' .
. .•

�.z· :: - . '-::::
�;'\ 1�
,, 'i,l l j l" " [ .1 · . .''\ � J.l · 'c� ' -� mişcarea ondulatorie a ramurii puternic
<'\_ ! 1• · · r;,, . �ţr,:-
� Q ••

� o• .�7

� rj·
/;t:j [)�
. '.
� �· . ' >

- i;i_ :.�

•,

·>

-:r,.._
·.

� i' ' 1
if 1�//," /' ;\,( 1
.
1
1'() conturate, din prim-plan, creează un vector
.

1 >)� (� _1
·

. >1l ·---r:
.

' .
.
�. <
• .• '

' )' '''1//"'
li l;
.' . rotativ care animă imaginea.

:t•l' LA_��� :·
11
(i/ , �-:rl
! ·,'\i · '\['. .. 1,:-:-:: <

,
il '

1 L.. �··
l;f� l
�::SJ_
' ' 'i: <
:· ,
r�
I ·.:J: o {.
,
-

.;· ·.1 1 �(1 !


1

·
li
'
. '' t\'
· v · 1· ,
� . /
1,; 1\- . ,
i:;
1

jţ.
,, � ''i 1
. , �,. . ,�
�-
'
l . ' - d �i\' .:
.

t L,�;
· �.
.
1 ' 'c,_.,�:·� . . L �"

.. � ;II I p
·.

:· ·:-.
. . .
1,.1 l r�n�:�:' t '
//'
: ·'\ -"
.,.
• .

. _;::: :;
f/
, �'- 7/ · ,'; 'v /
·.

. :'' ��� :. , . � l \....


·� ii .
.
' � :\_!� i
. 1//·\ <._,� ..� i
, 7< '
.;? L_ ��

- , ţV,:.l �. 1. ���, ..1 ;1: ·'! ·


_
:;,: J, 'i

�;1� � � .,, ;: l

·:�� ....

:-' � , , .
f\"
.BL Si '
'' �
l• •j
''
1 �·V
�' 1 :) 1 �·
1 ' .
•.
. 1 .
. x. � .. . 1
�'
.1
"J

1 ._ . ._ , ,
---� / .\ -- \<

�� � f
-- l'

�-L1 �I
.D�
.7
i 1 i
,
1 1), _,, .
1
1 �

:
.
• • • . ••

..
1
1 : - .....
" -� '.J, :', :..• i.
'·i.. l [1 1• •

tt21f\:JUil��Jlt� u
• ,

· •ll /n1' /iA� 1\\ ll #.11\\ inJL tl /�\ ··


�---
z
CJ
ompoziţia este esenţialmente utile, însă este important să înţelegem ochiului un echilibru perfect putem crea

C organizarea în cadru a elementelor că există principii obiective de design, o imagine mai interesantă şi stârni reacţia

w;:�fice. Acesta este principiul fundamental independente de preferinţele individuale. dorită. Compoziţia eficientă nu înseamnă

.ti designului, aplicabil oricărei arte grafice. Ele explică de ce unele fotografii creează să te limitezi la producerea unor imagini

i riscurile coincid- anume că transpunerea anumite impresii şi de ce unele moduri de "cuminţi", de proporţii familiare. De obicei,

111 scris a unei tehnici poate deveni organizare a imaginii au efecte previzibile. este satisfăcătoare din punct de vedere

1111 set dogmatic de reguli. Este deosebit Cele două principii fundamentale vizual, însă, în cele din urmă, un design

cit: important să abordăm principiile sunt contrastul şi echilibrul. Contrastul bun funcţionează. Începe cu o idee clară

dcsignului ca pe o formă de investigaţie, subliniază diferenţele dintre elementele a fotografului cu privire la potenţialul

o ;1titudine a minţii şi un rezumat grafice ale unei fotografii, indiferent unei imagini şi la efectul pe care aceasta

. ti resurselor disponibile. Nu este o soluţie dacă este vorba de un contrast al tonului, trebuie să îl aibă.

r.1pidă, de moment. al culorii, al formei etc. Două elemente Designul trebuie să funcţioneze

Există o analogie utilă cu limbajul. contrastante se evidenţiază reciproc. între limitele a ceea ce publicul ştie deja

l)rică luăm cadrul ca pe un context Echilibrul este strâns legat de contrast. despre fotografii. Se poate ca privitorii

<.:luca pe o situaţie, principiile de bază Avem aici de-a face cu relaţia activă dintre să nu cunoască tehnicile de design,

.de designului reprezintă gramatica, elemente opuse. Dacă există o concordanţă dar să înţeleagă convenţiile pentru

vlcmentele grafice din capitolul următor în acest sens (între blocuri de culoare, că sunt familiarizaţi cu ele în urma

reprezintă vocabularul, iar procesul, de exemplu), imaginea conferă o senzaţie vizionării a nenumărate imagini.

din ultimul capitol, este sintaxa, felul de echilibru. Altminteri, pare dezechilibrată, Se consideră, de pildă, că focalizarea

111 care formele sunt puse laolaltă, persistând o tensiune vizuală. marchează punctele de interes.

definind natura fotografie!. Ambele extreme, precum şi toate Anumite moduri de compoziţie a unei

Principiile designului în fotografie variantele de echilibru dintre acestea, imagini sunt considerate normale,

unt, într-o oarecare măsură, diferite îşi au întrebuinţările lor în fotografie. devenind standarde asumate; fotograful

de c e le din pictură sau din il us t r aţie. Ochiul caută armonia, fără ca aceasta le poate respecta sau nu, în funcţie

fl<>tfel de paralele nu sunt ne;Jp::\r:rl �:1 ne o rc•g11l:'\ de compoziţie. Refuzând de intenţia


CONTRASTUL

'S � himbarea � �
ndamen ală de paradigmă
.
Intenţia lui Itten era de a "trezi în subiect sau de orice element de conţinut. Contrastul poate
in teona designulm dm secolul XX un sentiment vital prin observaţie personală", fi de concept, ca, de exemplu, continuu/intermitent,
a avut loc în Germania, în anii 1920, în cadrul iar exerciţiul său era ca un vehicul cu care plonjezi sau nonvizual, cum ar fi zgomotos/liniştit.
curentului Bauhaus. Înfiinţată în 1919 la Dessau, înăuntru şi explorezi natura designului. Aici găsiţi Lista din caseta de mai jos provine din exerciţiUl

a eastă şcoală de artă, design şi arhitectură o adaptare a exerciţiului său pentru fotografie. original propus de Itten.

a exercitat o influenţă majoră datorită abordării Proiectul este structurat în două părţi. Dascăl pasionat, Itten a dorit ca studenţii
sale experimentale, interogative cu privire Prima constă în realizarea unor perechi de fotografii săi să abordeze aceste contraste din trei direcţii:
la principiile designului. Johannes Itten susţinea contrastante. Cea mai uşoară modalitate constă "să le experimenteze cu simţurile, să le obiectiveze
'
cursul de bază la Bauhaus. Teoria compoziţiei în selectarea dintre fotografiile existente pe cele intelectual şi să le realizeze sintetic." Trebuia
elaborată de el îşi are rădăcina într-un concept care ilustrează cel mai bine un anumit contrast. ca studenţii să simtă fiecare constrast fără să-I

simplu: contrastele. La baza compoziţiei O metodă mai solicitantă, dar cu rezultate gândească imediat ca imagine, apoi să enumere

unei imagini stătea contrastul dintre lumină considerabil mai bune, este să ieşiţi din casă modurile de transpunere a acestei senzaţii şi, în cele

şi întuneric (clarobscur), dintre forme, culori şi să căutaţi imagini care marchează un tip din urmă, să facă o fotografie. De exemplu, pentru
şi chiar senzaţii. O temă dată de către Itten de contrast preplanificat. "mult/puţin", o primă impresie poate fi un grup
studenţilor să� consta în găsirea şi ilustrarea A doua parte a proiectului constă în combinarea mare de elemente, unul dintre ele ieşind în evidenţă
diferitelor posibilităţi de·contrast: mare/mic, într-o fotografie a doi poli de contrast, un exerciţiu prin ceva anume. Pe de altă parte, poate fi tratat

lung/scurt, neted/aspru, transparent/opac care necesită mai multă imaginaţie. Nu există ca grup de elemente în opoziţie cu un obiect identic

şi aşa mai departe. Acestea erau exerciţii artistice restricţii cu privire la tipul de contrast, acesta putând aflat la distanţă, iwlat. Acestea sunt doar două

deliberate, care se aplică foarte uşor fotografiei. fi legat de formă (luminos/întunecat, difuz/clar) dintre abordări.

CONTRASTELE LUIITTEN

punct/linie suprafaţă 1 linie

plan/volum suprafaţă 1 corp

mare/mic linie/corp

sus/jos neted 1 aspru

lung/scurt tare/moale

larg/îngust static/dinamic

gros 1 subţire uşor 1 greu

luminos/întunecat transparent 1 opac

UN SUBIECTIZOLAT
negru/alb continuu 1 intermitent
Pentru a accentua izolarea acestei bărci abandonate,

mult/puţin lichid 1 solid un obiectiv superangular măreşte perspectiva,


separând-o de ţărmul îndepărtat. Compoziţia
drepti curbat dulce/acru este reuşită prin faptul că elimină din raza vizuală
alte puncte neesenţiale de concentrare a atenţiei.
ascuţit! bont puternic/firav
O MULŢIME
orizontal/vertical zgomotos 1 liniştit Pentru a spori impresia de mulţime, această fotografie
cu peşti puşi la uscat a fost realizată până în marginile
diagonal 1 circular plasei, fără a le depăşi însă, astfel încât imaginea
pare să se extindă în afara limitelor cadrului.

34 PRINCIPII DE DESIGN
FIN DUR
1 (•xtttra foarte fină a ierbii din apropierea lacului Peisajul urban monoton, lumina mată şi efectul de reducere
M01 1 D, din California, pare şi mai delicată datorită a perspectivei creat de un teleobiectiv, toate acestea contribuie
.il•'l(Crii unei perspective în contre-jour. la trăsăturile aspre, agresive ale piramidelor de pe acoperiş.

ONTRAST SLAB
1 on trast u l slab al acestei imagini înfăţişând
1111 !;;)t al comunităţii shaker din Maine este creat
111 In t regime de tipul de lumină: ceaţa din zorii zilei.

CONTRAST PUTERNIC
Efect ul de lumină cu cel mai puternic contrast este produs de soarele aflat
la altitudine mare, pe un cer senin şi într-o atmosferă nepoluată. Relieful
;)CCCntunt al 11ccstor i'lrCade de p ia t ră creea ză o umbrtl ncl5 ndl, :Jspr:'l.
LICHID
Apa şi alte lichide nu au o formă intrinsecă,
astfel încât o metodă obişnuită de reprezentare
a lor este sub forma picăturilor sau a căderilor
masive, pe un fundal solid. Totuşi, în cazul de faţă,
efectul este creat de felul în care se oglindeşte
lumina pe suprafaţa apei unei piscine, ceea ce face
posibilă fotografierea exclusivă a apei.

SOLID
Lumina puternică şi textura aspră, aridă a stâncilor,
dau impresia de soliditate. Un teleobiectiv comprimă
perspectiva asupra acestor canioane într-o structură
de tipul unui zid, care umple cadrul.
FIN/DUR
Un fulg delicat de flarnlngo,
căzut pe noroiul uscat şi crăpat
din rezervaţia Rio Lagartos,
din Yucatân, Mexic.

SOLID/LICHID
r •Hnbinând într-o singură fotografie cele două
1 Plltraste de pe pagina opusă, această imagine
11 !1"�1ţişează un dispozitiv de oţel superconductor
mi •Jia sa de răcire cu azot lichid, clocotind
l.1l.cmperatura ridicată din laborator.

DELICAT/STRIDENT
Sărbătoarea Cireşilor din Japonia
este un prilej pentru a admira
florile roz şi delicate. Totuşi,
în acest cadru, ele se observă
pe un fundal de panouri stridente
din Tokyo. Contrastul este
şi mai pregnant, deoarece
pictograrnelc înscarnn�
in japonez:\ ,;foat- t c Ief tin".
PERCEPTIA GESTALTISTĂ .!>
.

-ibologia gestaltistă a luat naştere în Austria din fotografii, ca, de pildă, liniile, punctele,
P şi Germania la începutul secolului XX şi, formele şi vectorii potenţiali sunt "încheiaţi"
-J toate că o parte din teoriile sale (cum ar fi în mintea privitorului şi înţeleşi ca animând
zceea că obiectele văzute lasă în creier urme şi conferind echilibru unei imagini. Una dintre
cu forme similare) au fost abandonate, cele mai importante şi mai uşor de înţeles legi
curentul a cunoscut o renaştere din perspectiva este cea a închiderii, ilustrate de bine cunoscutul
recunoaşterii vizuale. triunghi Kanizsa (dreapta, jos). Vedem adeseori
Teoria gestaltistă modernă are o abordare acest principiu aplicat în fotografie, acolo unde
holistică a percepţiei, în baza principiului anumite părţi ale unei compoziţii sugerează
fundamental că întregul este mai mult decât o formă, iar această formă percepută structurează
suma părţilor şi că, la vederea unei scene sau imaginea. Cu alte cuvinte, o formă sugerată
imagini, mintea face un salt de la recunoaşterea are tendinţa de a consolida o compoziţie,
elementelor individuale la înţelegerea întregului. ajutând privitorul să o înţeleagă. Triunghiurile
Poate părea că aceste două concepte - aprecierea sunt printre cele mai generoase forme de "închidere
sensului mai amplu al imaginii ca întreg şi sugerată" din fotografie, însă exemplul alăturat,
inţelegerea ei bruscă şi intuitivă -nu se potrivesc format dintr-un cerc dublu, este neobişnuit.
cu ce ştim despre felul în care privim imaginile. Aşa cum vom vedea mai în detaliu
(Reconstruirea unei fotografii în baza unei serii în Capitolul 6, crearea şi interpretarea unei
de mişcări rapide ale ochiului ce urmăresc punctele fotografii implică în mare măsură înţelegerea unei
de interes este anali:iată în detaliu la pag. 80-81.) scene sau a unei imagini, preluarea informaţiilor
În realitate, teoria gestaltistă s-a adaptat vizuale şi încercarea de a le potrivi cu o ipoteză
la cercetarea experimentală şi, în ciuda aserţiunilor care explică felul în care arată aceasta.
sale uneori vagi, oferă unele explicaţii întemeiate Teoria gestaltistă introduce ideea de regrupare
cu privire la procesele perceptive complexe. şi restructurare a elementelor vizuale, astfel încât
Importanţa sa pentru fotografie constă îndeosebi imaginea să capete sens în întregul ei, idee
în legile organizării, pe care se bazează majoritatea cunoscută şi sub numele de "fenomen phi".
principiilor de compoziţie a imaginii, în special În vreme ce teoria gestaltistă este utilizată
cele din capitolul de faţă şi din următorul. în designul academic, de pildă pentru a elimina
Cuvântul "gestalt" nu are un corespondent confuziile şi pentru a grăbi recunoaşterea
exact în română, însă se referă la modul în care (diagrame, tablouri de comandă, planuri etc.),
ceva. a fost gestellt, adică "localizat" sau "pus cap în fotografie poate juca un rol opus, dar la fel
la cap", cu relevanţă deosebită pentru compoziţie. de valoros.
Ca mod de înţelegere a percepţiei, oferă Aşa cum vom vedea în CapitolulS, "Intenţia",
o alternativă la tehnica atomistă, repetabilă, există multe avantaje în încetinirea procesului
în care funcţionează computerele şi formarea prin care oamenii văd o fotografie, pentru
imaginilor digitale, pas cu pas, subliniind a le oferi o surpriză sau a-i implica mai profund
Yaloarea insight-ului. Un alt principiu gestaltist în imagine ("participarea privitorului",
este "optimizarea", înlesnind claritatea în concepţia lui Gombrich, pag. 140). Principiul
şi simplitatea. Înrudit cu acest concept este şi cel emergenţei (vezi casetă) explică felul în care,
de pragnanz ("precizie"), care afirmă că, atunci brusc, mintea înţelege un mesaj "ascuns" într-o
când înţelegerea are loc sub forma unui tot unitar fotografie (pag. l44-l45",Amânarea", detaliază A TRIUNGHIUL KANIZSA
Cea mai cunoscută demonstraţie a închiderii
("surprinderea imaginii" ), implică un efort minim. acest aspect). În mod normal, forţarea minţii
este această imagine, creată de psihologul italian
Legile gestaltiste ale organizării, enumerate spectatorului în momentul prezentării informaţiilor
Gaetano Kanizsa, în care singurele forme sunt
in casetă, contribuie în mare măsură la explicarea nu este recomandată, dar în fotografie şi în alte trei cercuri în care sunt tăiate arce de cerc,
modalităţilor prin .care elementele grafice arte devine o recompensă pentru viitor. dar ochiul percepe un triunghi.

38 PRINCIPII DE DESIGN
LEGILE ŞI PRINCIPIILE GESTALTISTE

LEGILE GESTALTISTE ALE ORGANIZĂRII


PERCEPTIVE:
1. 1 cgca proxlmit�ţii. Elementele vizuale sunt
urupate in minte in funcţie de apropierea
dintre ele.
. 1 cgea asem�nării. Elementele asemănătoare

din punct de vedere al formei sau al


onţinutului tind să fie grupate.
. Legea inchiderii. Elementele dispuse relativ
grupat sunt percepute ca formând un contur.
Mintea caută forme închise.
4. Legea simplităţii. Mintea are tendinţa de a
da explicaţii vizuale simple; sunt preferate
liniile, curbele şi formele simple, precum
şi simetria şi echilibrul.
5. Legea destinului comun. Elementele grupate
sunt percepute ca acţ.ionând împreună şi
comportându-se ca entitate unică.
6. Legea continuităţii. Similară cu cea de mai sus,
aceasta afirmă că mintea tinde să continue
formele şi liniile dincolo de limitele acestora.
7. Legea izolării. Pentru ca o formă să fie
percepută, ea trebuie să se distingă
de fundal. Imaginile duble (vezi pag. 48}
exploatează incertitudinea separării formei
de fundal, având astfel un interes creativ.

ruparea joacă un rol important in gândirea


gestaltistă, fiind cunoscută ca "aglomerare".

PRINCIPIILE GESTALTISTE INCLUD:


1. Emergenţă. Părţile unei imagini cu informaţii
insuficiente pentru a fi explicată apar brusc
in urma cercetării indelungate şi, in cele
din urmă, a descoperirii sensului.
2. Materializare. Mintea completează forma
sau suprafaţa când informaţiile vizuale
sunt insuficiente. Aceasta cuprinde
inchiderea (sus).
3. Pluristabilitate. În unele situaţii, când

există prea puţine informaţii privitoare


la profunzime, obiectele pot fi percepute
instantaneu ca inversate. Acest principiu
a fost exploatat mai mult in pictură
(M.C. Escher, Salvador Dali} decât
in fotografie.
4. Constanţ�. Obiectele pot fi recunoscute

indiferent de orientare, rotaţie, aspect,


scară sau alţi factori.
ECHILIBRUL

"""
1 n centrul compoziţiei se află conceptul deoarece ochiul şi mintea au o reacţie obiectivă Al doilea tip de echilibru vizual pune
de echilibru. Echilibrul presupune eliminarea la echilibru, care funcţionează foarte asemănător în opoziţie greutăţile şi forţele inegale,
tensiunii, forţe opuse potrivite astfel încât cu legile mecanicii. Putem dezvolta mai clar ceea ce animă imaginea. Într-o balanţă, un obiect
să asigure stabilitate şi armonie. Un principiu analogiile fizice dacă ne gândim la imagine mare poate fi echilibrat de unul mic, dacă acesta
fundamental al percepţiei vizuale este că ochiul ca fiind o suprafaţă echilibrată într-un anumit din urmă este plasat la suficientă depărtare
caută să echilibreze o forţă prin alta. Echilibrul punct, ca o balanţă. Dacă adăugăm un element de centru. În mod similar, un mic element grafic
înseamnă armonie, o situaţie care, intuitiv, într-o parte a imaginii, nu în centru, se creează se poate opune cu succes unuia dominant, atâta
este plăcută estetic. Aşadar, în fotografie, un dezechilibru, iar noi simţim nevoia să-I timp cât este amplasat înspre marginea cadrului.
echilibrul se poate referi la orice element grafic corectăm. Nu contează dacă e vorba despre Opoziţia reciprocă constituie mecanismul
(în Capitolul3 vom analiza aceste elemente). tonuri, culori sau altceva. Scopul este găsirea de obţinere a majorităţii echilibrelor. Evident,
Dacă, de exemplu, într-o fotografie avem "centrului de gravitaţie" în plan vizual. această opoziţie este un tip de contrast (vezi
două elemente puternice, centrul cadrului devine Privind astfel, există două tipuri diferite Contrastul, pag.34-37).
un punct de referinţă în funcţie de care vom de echilibru. Unul este simetric sau static, celălalt Acestea sunt regulile de bază ale echilibrului
percepe poziţia celor două. Dacă o diagonală este dinamic. În echilibrul simetric, distribuţia vizual, însă ele trebuie abordate cu oarecare
creează o senzaţie accentuată de mişcare într-o forţelor este centrată, astfel că toate elementele prudenţă. Până acum am descris funcţionarea
direcţie, ochiul simte nevoia unei mişcări opuse. se află la distanţă egală de centru. Putem realiza echilibrului în situaţii simple. În multe fotografii
In relaţiile dintre culori, contrastele succesive şi acest lucru plasând subiectul unei fotografii interacţionează diferite elemente, iar problema
simultane demonstrează faptul că ochiul va căuta chiar în mijloc. În analogia noastră cu balanţa, echilibrului poate fi rezolvată intuitiv, în funcţie
să-şi furnizeze propriile nuanţe complementare. subiectul se află în punctul de echilibru. de context. Analogia cu balanţa este potrivită
Când vorbim despre echilibrul de forţe O altă modalitate de a obţine acelaşi echilibru în explicarea elementelor fundamentale,
dintr-o imagine, există tendinţa ca analogiile static este plasarea a două greutăţi egale de fiecare însă nu recomand utilizarea ei ca un sprijin
obişnuite să fie cele din mediul fizic: gravitaţie, parte a centrului, la distanţe egale. Adăugând real în alcătuirea compoziţiei.
puncte de sprijin, greutate, echilibru. Sunt nişte o dimensiune, mai multe elemente grafice dispuse Un aspect mai important este dacă echilibrul
analogii care pot fi utilizate în mod rezonabil, în mod egal în jurul centrului au acelaşi efect. trebuie sau nu obţinut. în mod cert, ochiul

40 PRINCIPII DE DESIGN
...:. ECHILIBRU DINAMIC
Echilibrul dinamic pune în opoziţie două subiecte
sau suprafeţe inegale. La fel cum o greutate mică
poate echilibra o masă mai mare, printr-o amplasare
mai departe de punctul de sprijin, elementele mari
şi mici dintr-o imagine pot ajunge la echilibru prin
amplasarea lor cu grijă în cadru. Remarcaţi aici
că ceea ce se află în partea superioară dreaptă
(ideogramele chinezeşti) capătă o mai mare
importanţă vizuală (vezi pag. 98-99 pentru
mai multe informaţii despre greutatea vizuală}.

jumătăţi, pentru a accentua modelele şi pentru Acest lucru este evidentin orice fotografie intr-o zonă a fotografiei care,in mod normal,

a evidenţia asemănarea dintre cele două părţi compusă excentric. În fotografia înfăţişând ar fi prea neinteresantă pentru a se face remarcată.

ale imaginii." Compoziţia simetrică trebuie un agricultor într-un câmp de orez, de la pag. 69, Un al doilea factor implicat in imaginile

să aibă o precizie perfectă. Puţine imagini arată conform analogiei cu balanţa, echilibrul este cu compoziţie excentrică este logica. Cu cât

mai neîngrijit decât una aproape simetrică, complet stricat, dar, chiar şi aşa, imaginea asimetria este mai pronunţată, cu atât privitorul

dar care nu a ieşit. nu este deranjantă. Ochiul şi creierul încearcă se aşteaptă să existe un element justificativ.

Trebuie să luăm in calcul felul in care să găsească un element mai apropiat de centru, Cel puţin teoretic, cineva care priveşte o astfel

se creează tensiune� intr-o compoziţie pentru a-1 echilibra pe cel din dreapta, sus, de imagine va fi mai pregătit să o cerceteze

neechilibrată. Mecanica este considerabil astfelincât tot revin în partea centrală din stânga, cu luare-aminte pentru a găsi motivaţia. Totuşi,

mai subtilă decât poate demonstra analogia jos, a cadrului. Evident, acolo se află doar fiţi cu băgare de seamă la faptul că o compoziţie

cu balanţa. In timp ce ochiul şi creierul se află întinderea de orez, prin urmare, cadrul beneficiază excentrică poate fi considerată artificială.

în căutarea echilibrului, nu înseamnă că este bine de atenţie suplimentară. Firele verzi de orez ar fi Toate observaţiile referitoare la echilibru

să il oferim de-a gata. In orice imagine, interesul mai puţin dominante dacă silueta ar fi amplasată trebuie să ia in calcul complexitatea grafică

este direct proporţional cu efortul depus în centru. Având în vedere compoziţia dată, a multor imagini. Pentru a studia designul

de privitor, iar un echilibru perfect nu mai este greu de spus dacă fotografia înfăţişează fotografiilor din volumul de faţă, am incercat

lasă ochiul să lucreze. Astfel, echilibrul dinamic un agricultorintr-un câmp de orez sau un câmp să izolăm fiecare element grafic în parte.

tinde să fie mai interesant decât cel static. Mai mult, de orez, unde, întâmplător, cineva munceşte. Multe dintre exemple, precum fotografia

în abs enţa sa, ochiul încearcă să-I creeze in mod Acest proces prin care se încearcă o compensare cu câmpul de orez, sunt voit atât de simple.

independent. Tn te o r ia culoril.or, acesta este a unei asimetrii evidente creează tensiune vizuală În realitate, majoritatea fotografiilor conţin

procesul care nre loc în contrastul succesiv şi poate fi foarte u til în construirea dinamismului mai multe niveluri de efecte grafice.

şi in �d sirruillan (vc.:1.i p;IJ�. IIK-12'1). unei l·(>tografii. El contribuie la atrngcrea atenJ·ici


A SIMETRIE BILATERALĂ
/\numite categorii de subiecte sunt, în mod natural, ECHILIBRU ŞI GRAVITAŢIE
Există tendinţa naturală de a proiecta asupra
:1simetrice în jurul propriei axe, cum este cazul
imaginilor şi cadrelor imaginii propria noastră
.lCestei bărci de pescuit greceşti, văzută din faţă.
experienţă în ceea ce priveşte gravitaţia.
De obicei, arhitectura se încadrează tot în această
Aşa cum vom vedea în Capitolul 3, verticalitatea
clasă, ca şi alte perspective frontale (de pildă, chipul
exprimă o atracţie gravitaţională în jos, în timp
uman). Precizia este deosebit de importantă într-o ce bazele orizontale furnizează o suprafaţă
compoziţie simetrică, întrucât cea mai mică eroare de sprijin. Probabil că acesta este motivul
de aliniere va ieşi imediat în evidenţă, iar imaginea pentru care amplasarea unui element dominant

V<l părea un eşec. în cadru tinde să fie mai joasă, în special într-un
cadru vertical (vezi pag. 26). Aşa cum scria
pictorul şi profesorul Maurice De Sausmarez
despre o verticală deasupra unei orizontale:
.,Împreună, cele două generează un sentiment
profund satisfăcător, probabil deoarece
simbolizează experienţa umană a echilibrului
absolut, de a sta în picioare pe pământ."
TENSIUNEA DINAMICĂ

m văzut deja cum anumite elemente grafice obositoare după o vreme. Ca orice tehnică

A de bază conţin mai multă energie decât altele, pregnantă şi de efect când este văzută prima

ca, de exemplu, diagonalele. Unele construcţii dată, are tendinţa de a-şi slăbi puterea

de design sunt, de asemenea, mai dinamice în timp. Efectul se pierde rapid, iar ochiul

decât altele: ritmul creează impuls şi activitate, � trece la următoarea imagine.

iar amplasarea neobişnuită a obiectelor induce Tehnicile de obţinere a tensiunii dinamice

tensiune, întrucât ochiul încearcă să-şi creeze sunt destul de clare. Fără a reprezenta o reţetă,

propriul echilibru. Totuşi, în loc să ne gândim combinaţia ideală constă într-o varietate

la o imagine în termeni de echilibru sau de diagonale dispuse în direcţii diferite,

dezechilibru, o putem discuta din punctul linii întretăiate şi dispozitive structurale

de vedere al tensiunii dinamice, ceea ce presupune care conduc ochiul către exterior, de preferat

utilizarea energiei inerente a diverselor structuri în direcţii opuse. Este un argument împotriva

pentru a ţine privirea în alertă şi pentru a o utilizării de structuri circulare şi sugerează

îndepărta de centrul fotografiei. Este opusul faptul că se poate folosi eficient un suport

caracterului static al compoziţiilor formale. puternic, liniile privirii (vezi pag. 82-83).
Se impune o oarecare precauţie, deoarece

introducerea tensiunii dinamice într-o fotografie >-A TURNĂTORlE DE FONTĂ


pare o modalitate prea simplă şi rapidă de atragere Direcţia privirii, precum şi direcţia din care apar
elementele sunt responsabile aici pentru liniile
a atenţiei. Aşa cum utilizarea culorilor intense,
de perspectivă divergente. Bărbatul priveşte
vibrante este eficientă imediat într-o fotografie,
în stânga. Pâlnia cu metal topit este orientată
dar devine artificială când este constantă, către dreapta. În plan vizual, cele două subiecte
la fel şi acest tip de activare poate deveni trag în direcţii opuse.

-< Y ALEE STRĂJUITĂ DE STEJAR


Liniile divergente şi mişcarea constituie cheia
tensiunii dinamice. Aici, ramurile copacului
şi umbra sa puternic curbată au o mişcare
accentuată către exterior, exagerată de obiectivul
superangular de 20 mm efi (distanţă focală
echivalentă). Distorsiunea şi amplasarea
clădirii dau impresia că aceasta se deplasează
spre stânga, în afara cadrului.

44 PRINCIPII DE DESI<
-< A MOVILĂ DE BUMBAC
La sud de Khartoum, sortând bumbacul proaspăt
cules, două sudaneze se mişcă cu graţie şi pricepere.
Un obiectiv superangular exagerează geometria
imaginii în apropierea marginilor cadrului,
iar dintr-o serie de fotografii, cea aleasă conţine
cea mai mare cantitate de energie şi mişcare:
liniile şi gesturile atrag deopotrivă atenţia
către exterior, atât la stânga, cât şi la dreapta.
SILUETA SI FUNDALUL .!>

untem programaţi să acceptăm ideea unui fi alegerea fundalului, altfel spus, care dintre şi înapoi. Precondiţiile în acest caz sunt
S fundal. Cu alte cuvinte, în baza experienţei decorurile disponibile va pune cel mai bine destul de simple. În imagine trebuie să existe
noastre vizuale normale, pornim de la ideea în valoare subiectul. Acest lucru se întâmplă două tonuri, cât mai contrastante cu putinţă.
că, în majoritatea scenelor, există ceva la care foarte des, după cum se poate observa dintr-o Este necesar ca cele două suprafeţe să fie cât
să pri,im (subiectul), iar acel ceva se află privire fugară asupra imaginilor din această carte. mai egale posibil. În cele din urmă, conţinutul
situat într-un anumit decor (fundalul). Totuşi, există circumstanţe în care fotograful imaginii trebuie să aibă un număr limitat
Unul iese în evidenţă, celălalt este retras. trebuie să aleagă dintre două componente de indicii cu privire la ce constituie
Unul constituie motivul realizării fotografiei; ale unei perspective care va fi subiectul şi care prim-planul şi ce constituie fundalul.
celălalt este acolo doar ca să umple restul fundalul. Acest prilej apare când în imagine În acest context, important nu este cum
cadrului. Aşa cum am văzut, acesta constituie există o oarecare ambiguitate, şi ajută să avem să faci fotografii iluzorii, ci cum să utilizezi
un principiu de bază al teoriei gestaltiste. un minimum de detaliu realist. În această sau să elimini ambiguitatea în cadrul relaţiei
Pentru majoritatea fotografiilor, acest privinţă, fotografia prezintă un dezavantaj dintre subiect şi fundal. Cele două exemple
principiu se aplică întocmai. Adesea, alegem în comparaţie cu desenul, prin prisma realismului de aici, ambele siluete, utilizează aceeaşi tehnică
un obiect sau un grup di�tinct de obiecte ca fiind inerent. Privitorul ştie că imaginea reproduce din caligrafie: fundalul real este mai deschis
scopul imaginii. Poate fi o persoană, o natură o realitate şi, prin urmare, ochiul caută indicii. decât subiectul real, care tinde să-i imprime
moartă, un grup de clădiri, o parte din ceva. Unele dintre cele mai clare exemple o mişcare în faţă; suprafeţele sunt aproape
Dincolo de centrul atenţiei se află fundalul şi, de relaţie ambiguă între siluetă şi fundal se găsesc egale, iar formele nu sunt întru totul evidente
în multe imagini bine concepute, acesta vine în caligrafia japoneză şi cea chinezească, în care la prima vedere. Totuşi, acestea pot fi identificate,
în completarea subiectului. Adesea, ştim deja care spaţiile albe dintre tuşele de pensule sunt la fel după o clipă de reflecţie. Ambiguitatea siluetă/fundal
este subiectul înainte ca fotografierea să înceapă. de active şi de logice ca şi caracterele negre. este utilizată nu în scopul abstractizării,
Punctul de interes principal a fost decis: o figură Când ambiguitatea atinge cel mai înalt nivel, ci pentru a adăuga imaginii o tensiune
umană, poate, un cal sau un automobil. Dacă apare o alternare a percepţiei. La un moment optică şi un interes sporit.
circumstanţele în care este realizată fotografia dat, tonurile întunecate avansează, apoi se retrag.
sunt controlabile, decizia următoare poate Două imagini interconectate fluctuează înainte

-<FERESTRE
Perspectiva asupra unei case nubiene din sudul
Sudanului se realizează prin două ferestre construite
din pământ bătătorit. În soarele puternic, contrastul
dintre lumină şi umbră este extrem, iar decuparea
atentă a cadrului, pentru ca suprafeţele de lumină
şi umbră să fie egale, creează o ambiguitate cu privire
la siluetă/fundal, cu atât mai mult cu cât este
de aşteptat ca lumina, în mod normal, să fie
în prim-plan în comparaţie cu umbra.

46 PRINCIPII DE DESIGN
RITMUL

ând în scenă se află mai multe elemente sau mai multe persoane se nimereau
C similare, în anumite condiţii, dispunerea să fie în aceeaşi poziţie la un anumit moment.
lor creează o structură vizuală ritmică. Am aşteptat, aşadar, ca trei persoane să muncească
Repetiţia este un ingredient necesar, însă ea la unison. O altă problemă a constat în găsirea
in sine nu garantează senzaţia de ritmicitate. unghiului corect de vizualizare din care cele trei
Există o analogie muzicală evidentă, perfect siluete să fie aliniate, astfel încât ritmul să aibă
_justificată. Precum ritmul unei piese muzicale, efect grafic maxim. Astfel de situaţii nu prezintă
ritmul optic al unei fotografii variază de la perfect niciodată certitudini (se poate ca un muncitor
uniform la sincopă. să se oprească din lucru), dar într-o situaţie
Într-o fotografie, ritmul are nevoie de timp de acest gen, şansele sunt destul de mari.
şi de o dinamică a privirii pentru a putea fi apreciat.
Prin urmare, dimensiunile cadrului impun anumite
limite, astfel încât ceea ce se vede este doar o secvenţă
ritmică. Ochiul şi mintea extind percepţia (vezi
legea gestaltistă a continuităţii) şi presupun ritmul
continuu (într-o fotografie precum cea a şirului
de soldaţi de la pag. 183). Astfel, un flux repetitiv
de imagini este perceput ca fiind mai lung decât
se vede.
Ritmul constituie o trăsătură a felului în care
ochiul scanează fotografia, similară cu repetiţia.
Devine mai accentuat atunci când fiecare ciclu
al său încurajează ochiul să se mişte (precum
în exemplul din dreapta). Tendinţa naturală
a ochiului de a se mişca dintr-o parte în alta
(vezi pag. 12-15) este evidentă aici, întrucât
ritmul are nevoie de direcţie şi curgere pentru
a căpăta viaţă. Mişcarea ritmică are loc de obicei
în sus şi în jos, întrucât ritmul vertical este mai uşor
de perceput. Intr-o imagine, ca şi în muzică, ritmul
deţine o forţă considerabilă. Are impuls şi, datorită
acestuia, creează o senzaţie de continuitate.
Odată ce ochiul a recunoscut repetiţia, privitorul
presupune că ea continuă şi în afara cadrului.
Ritmul este şi o caracteristică a acţiunii <C. A RITM ŞI PAUZĂ
Când ritmul �ste previzibil, ca, de pildă, în cazul
repetitive şi are o semnificaţie practică reală
faţadei acestui palat din Jaipur, India, repetiţia duce
în fotografie şi în alte activităţi similare. In fotografia
adesea la monotonie. În cazul de faţă, o anomalie
principală de pe pagina opusă, cu ţăranii indieni
care marchează o întrerupere de ritm poate dinamiza
din apropierea Madrasului, care cern orezul, imaginea. Aici, măturătorul oferă pauza necesară.
potenţialul devine imediat evident. Prima fotografie Remarcaţi că, deoarece ochiul urmează în mod

din serie nu este interesantă, dar ilustrează acţiunea natural o structură ritmică de la stânga la dreapta,
se recomandă amplasarea siluetei în extrema
in sine, care consta în a lua orez cu coşul şi a-l ridica,
dreaptă, pentru ca ochiul să aibă timp
apoi a apleca uşor coşul, astfel încât vântul

1
să stabilească ritmul.
să separe orezul de pleavă. Fiecare lucrător
muncea independent, însă: în mod inevitabil, două

48 PRINCIPII DE DESIGN
MODELUL, TEXTURA, MULTIMEA ..!>

semenea ritmului, modelul se construieşte

A pe repetiţie, dar, spre deosebire de primul,

este asociat cu suprafaţa, nu cu direcţia. Un model


încurajează privirea să se plimbe de-a lungul

fu ografiei. Are cel puţin un element de omogenitate

şi, prin urmare, un soi de natură statică.

Calitatea principală a unui model este

că acoperă o suprafaţă, astfel că fotografiile

care prezintă cel mai puternic model sunt cele


In care acesta se întinde dintr-o margine în alta

a cadrului. Apoi, la fel ca în cazul unui ritm

"din margine în margine", apare fenomenul

continuităţii, iar ochiul presupune că modelul

se extinde şi în afara cadrului. Fotografia şeilor

de bicicletă ilustrează acest aspect. Cu alte cuvinte,


dezvăluirea unei margini a modelului instituie

limite; dacă nu se vede nici un capăt, se consideră

că imaginea este o parte a unei suprafeţe mai mari.


Cu cât numărul elementelor vizibile în imagine
este mai mare, cu atât există o senzaţie mai acută

de model, şi nu de grup de obiecte individuale.


Acest lucru funcţionează în cazul unei mulţimi din faţă a falezei este suprafaţa, iar textura A MULŢIME
în care elementele individuale sunt dificil constă, la o scară mult mai mare, din fisurile Aglomerările masive prezintă o atracţie aparte,
atât grafică, precum şi de uimire in faţa cantităţii
de distins, devenind o textură. În ceea ce priveşte şi crestele stâncii. Gândiţi-vă la un lanţ muntos
neaşteptate. Umplerea totală sau aproape totală
numărul de elemente, limitele eficiente se află care cuprinde faţada falezei. O imagine din satelit
a cadrului este mai mult sau mai puţin esenţială
între 10 şi câteva sute, un exerciţiu util atunci înfăţişează chiar şi cei mai înalţi munţi ca pe nişte pentru funcţionarea acestui tip de imagine.
când vă aflaţi în faţa unei mase de obiecte similare încreţituri pe suprafaţa pământului: textura sa. În acest caz, deşi unghiul de vizualizare este redus,
fiind să începeţi de la o distanţă (sau o distanţă Acest tip de scară repetitivă a texturii are legătură un teleobiectiv de 6oo cuprinde intreaga masă.

focală) de unde să surprindeţi întregul grup, cu geometria fractală.

asigurându-vă că acesta ajunge până în marginile Textura este o caracteristică a structurii, excepţie făcând suprafeţele netede, ca, de pildă,

cadrului, apoi să faceţi fotografii succesive, şi nu a tonului sau culorii, astfel că se adresează metalul lustruit, care reflectă lumina, textura

apropiindu-vă şi încheind cu patru sau cinci în special simţului tactil. Deşi nu o putem atinge fiind înlocuită de reflecţie (vezi pag. 124).
elemente. Seria de imagini va cuprinde una propriu-zis, cu mâna, înfăţişarea sa acţionează Legată de model şi textură, dar în situaţia

sau două în care efectul de model este cel mai prin acest canal tactil, ceea ce explică de ce textura în care conţinutul are un rol mai puternic,

vizibil. Aşadar, modelul depinde şi de scară. este relevată cu ajutorul luminii: la scară redusă, este ideea de mulţime, ca, de pildă, o aglomeraţie
Un model văzut la scară suficient de mare doar lumina reliefează, direcţia şi calitatea de oameni sau un banc de peşti. Atracţia faţă

are aparenţa unei texturi, aceasta fiind calitatea luminii fiind deosebit de importante. Relieful şi, de mulţimi constă în surpriza de a vedea laolaltă

primară a unei suprafeţe. Structura unui obiect în consecinţă, textura se văd cel mai bine când un număr atât de mare de indivizi. Perspectiva

reprezintă forma sa, în timp ce structura lumina este oblică şi intensă, nu delicată şi difuză. clădirii Kaaba din Mecca, văzută dintr-un

materialului din care este alcătuit reprezintă Aceste condiţii se îmbină pentru a crea cele mai minaret, de pildă, cuprinde cel puţin un milion

textura. Ca şi modelul, aceasta este determinată ascuţite umbre, proiectate de fiecare element de persoane, fapt remarcabil în sine. Adunările

de scară. Textura unei bucăţi de gre


, sie este dată al texturii, fie că este vorba de ţesătura unui numeroase marchează, de obicei, un eveniment.

de asprimea grăuntelor individuale compacte, material textil, de încreţiturile pielii sau de fibra Încadrarea în interiorul limitelor unei mase face

cu diametru! de un milimetru. Gândiţi-vă lemnoasă. Cu cât textura este mai fină, cu atât ochiul să creadă că aceasta continuă la infinit.

la aceeaşi gresie ca parte a unei faleze; partea lumina trebuie să fie mai oblică şi mai puternică,

50 PRINCIPII DE DESIGN
--<MODEL REGULAT
Şirurile ordonate şi alte dispuneri geometrice
.de mulţimi constituie modele regulate. Într-un
exemplu de acest fel, alinierea în sine nu este prea
captivantă, iar interesul pentru fotografie depinde
în mare măsură de natura obiectului: nişte gâturi
de sticlă ar fi mult mai neinteresante decât aceste
tăbliţe religioase. Remarcaţi că senzaţia de model
depinde de scară şi de număr; decuparea ar diminua-o.

-<MODEL NEREGULAT
Ca să fie neregulate şi totuşi
să apară sub forma unui model,
obiectele trebuie plasate grupat;
neregularitatea nu presupune
neapărat dezordine, după cum
se crede. Eficienţa unui model
depinde şi de suprafaţa acoperită.
Dacă elementele ajung până
în cele patru margini ale cadrului,
ca în această fotografie, ochiul
presupune că se continuă
şi dincolo de acestea.

-<MODEL ÎNTRERUPT
Modelele sunt lipsite de direcţie
şi adesea constituie fundaluri mai
bune decât subiecte propriu-zise.
În acest exemplu însă, grămada
de perle, proaspăt recoltate
de la o fermă thailandeză,
reprezintă subiectul. Pentru
a sublinia ideea de cantitate,
au fost aranjate în aşa fel
încât să depăşească marginile,
A ILUMINARE DIRECTĂ OBLICĂ
dar pentru a forma o imagine,
Condiţia clasică de iluminare pentru cea mai bună
a fost inclus un element vizual
reliefare a texturii este unghiul activ şi sursa directă,
contrastant, o perlă barocă
nedifuză. Soarele pe cer senin este cea mai intensă
decolorată, care rupe tiparul,
surs� disponibil;'\, iar, aici, ilumlnarcil itproape paralele,
tocn1:1i pcmtru 11-l a'ccentua.
11 nril:1jul ele fier f:1cc c:1 t e xl: t 1 r:1 5� elomi ne lntilfllnc:J.
PERSPECTIVA SI ADÂNCIMEA .!)

nul dintre paradoxurile vederii este că, său asupra fotografiei constă în aceea că imaginea ele şi privitor. În mod obişnuit, în fotografie
U deşi imaginea proiectată pe retină se supune înregistrată este pur optică, astfel încât obiectele este utilizată pentru a descrie intensitatea
:egilor opticii şi înfăţişează obiectele în depărtate îndepărtate apar doar mici, iar liniile paralele impresiei de adâncime a imaginii. În continuare
fiind mai mici, creierul cunoaşte dimensiunea converg. Ca şi pictura, fotografia trebuie vor fi descrise diversele tipuri de perspectivă
lor adevărată, în baza unor indicii suficiente. să respecte anumite strategii pentru a spori şi alte elemente de control al perspectivei,
Elc.cceptă ambele realităţi: obiectele îndepărtate sau a reduce senzaţia de adâncime, iar imaginile însă mai întâi trebuie să luăm în calcul modalităţile
unt in acelaşi timp mici şi la scară reală. Acelaşi funcţionează în propriul cadru de referinţă, de utilizare, precum şi motivele. Având în vedere
lucru se întâmplă şi în cazul perspectivei liniare. nu în cel al percepţiei normale. posibilităţile diferite de abordare a perspectivei,
_ Iarginile paralele ale unui drum ce se desfăşoară Relaţia constantă a fotografiei cu scenele în ce condiţii ar fi util pentru fotograf să sporească
in faţa noastră converg optic, fiind totodată percepute reale face ca senzaţia de adâncime a imaginii sau să reducă senzaţia de adâncime? O senzaţie
ca drepte şi paralele. Explicaţia acestui fapt poartă să fie întotdeauna importantă, ceea ce influenţează acută de perspectivă are tendinţa de accentuare
numele de "constanţă a scalei", un mecanism realismul fotografiei. În sensul cel mai larg, a sentimentului privitorului că se află în faţa unei
perceptiv puţin înţeles, care permite minţii perspectiva reprezintă aspectul obiectelor scene reale. Evidenţiază calităţile de reprezentare
să rezolve contradicţiile de adâncime. Impactul în spaţiu şi relaţiile dintre ele, precum şi dintre ale subiectului, şi mai puţin structura grafică.
Următoarele tipuri de perspectivă cuprind
variabilele care influenţează senzaţia de adâncime.
Dominanta depinde de împrejurări, la fel ca şi
cAl DEACCENTUAREA PERSPECTIVEI cAl DE DIMINUAREA PERSPECTIVEI
influenţa fotografului.

Modificaţi punctul de observaţie astfel încât PERSPECTIVA LINIARĂ


Alegeţi un punct de observaţie care oferă diferite distanţe din scenă să pară planuri fără În imaginile bidimensionale, este cel mai întâlnit
un interval de distanţă. legătură; cu cât mai puţine, cu atât mai bine. tip de efect de perspectivă. Perspectiva liniară este
caracterizată de linii convergente. În majoritatea
Utilizat aproape de zonele din faţă ale scenei, scenelor, aceste linii sunt paralele, ca, de pildă,
Un teleobiectiv comprimă aceste planuri,
obiectiv superangular accentuează perspectiva
un
reducând perspectiva liniară atunci când marginile unui drum sau laturile de sus şi de jos
liniară şi poate cuprinde un interval mare,
este utilizat de la distanţă. ale unui zid, dar, dacă se îndepărtează de aparatul
din prim-plan până în fundal.
foto, par convergente către unul sau mai multe
puncte imaginare. În cazul în care se continuă
Plasaţi subiectele în culori calde pe fundaluri Plasaţi subiectele în culori reci pe fundaluri
suficient de mult în imagine, apar ca unite
în tonuri reci. în tonuri calde.
într-un punct real. Când aparatul este drept,
iar perspectiva reprezintă un peisaj, liniile
Utilizaţi mai multă lumină directă, nedifuză. Utilizaţi iluminarea frontală, difuză şi fără umbre. orizontale sunt convergente la orizont. Când
aparatul este orientat în sus, liniile verticale,
cum sunt muchiile unei clădiri, vor converge
Utilizaţi iluminarea sau amplasarea pentru Egalizaţi sau inversaţi distribuţia tonurilor, astfel
a păstra tonuri le vii în faţă şi pe cele întunecate către o parte nespecificată de pe cer; vizual,
încât obiectele deschise să nu apară îri prim-plan.
în spate. acest aspect este mai greu de acceptat ca imagine
normală de cei mai mulţi oameni.
Unde se poate, includeţi obiecte cu dimensiuni Maximizaţi adâncimea câmpului pentru ca, în mod

familiare, situate la distanţe diferite, pentru a oferi ideal, întreaga fotografie să aibă o focalizare clară. »- OBIECTIVU L TILT
o scară uşor de identificat. De preferat, folosiţi Cu un aparat de format mare sau cu un obiectiv tilt, Realizată cu un obiectiv ti/t ("înclinat"), această
obiecte similare. utilizaţi mişcările pentru a creşte claritatea globală. imagine este clară nu doar în apropierea documentelor
cartografice, dar şi în partea îndepărtată a încăperii.
Un obiectiv tilt plasează elementele obiectivului
Permiteţi focalizării să nu mai fie clară la distanţă. Reduceţi ceaţa, cu ajutorul filtrelor UV la un anumit unghi faţă de senzorul aparatului,
sau de polarizare. care, la rândul său, plasează planul focal al imaginii
la un unghi mai mare faţă de senzor.
În procesul de convergenţă, toate sau majoritatea Distanţa focală este un alt factor important A PERSPECTIVA LINIARĂ
liniilor devin diagonale, iar acest fapt induce în perspectiva liniară. Dintre două obiective Un obiectiv superangular de 20 mm efi şi un punct
de vizualizare care surprinde laturile paralele ale unui
tensiune vizuală şi o senzaţie de mişcare, orientate direct către punctul de fugă al scenei,
zid (Zidul lui Hadrian din nordul Angliei) pornind
aşa cum vom vedea la pag. 76-77. Mişcarea superangularul arată mai mult din diagonale
direct din aparatul foto oferă condiţiile clasice
în sine contribuie la percepţia adâncimii, în prim-plan, iar acestea tind să domine structura pentru o perspectivă liniară puternică. Înălţimea
alături de liniile care ghidează privirea în scenă imaginii. Obiectivele superangulare au o predilecţie la care este amplasat aparatul foto aflat deasupra
şi în afara ei. Prin asociere, diagonalele creează către sporirea perspectivei liniare, în timp zidului determină distanţa verticală vizibilă

o senzaţie de adâncime, aici fiind inclusă ce teleobiectivele tind să o aplatizeze. în fotografie. La rândulsău, aceasta determină
gradul de convergenţă (vezi pag. 55).
şi umbra, care, dacă este privită oblic, poate

apărea sub forma liniilor. Lumina directă PERSPECTIVA REDUCTOARE


a soarelui aflat jos pe cer va spori perspectiva Reprezintă o variantă a perspectivei liniare. Din motive similare, orice obiect recognoscibil

dacă umbrele proiectate sunt diagonale. Punctul Imaginaţi-vă un rând de copaci identici, va fi o referinţă de scară; în locul potrivit din scenă,

de observaţie determină gradul de convergenţă care străjuiesc un drum. O perspectivă acesta ajută la stabilirea perspectivei. Asociate

şi, cu cât unghiul format de direcţia privirii de-a lungul drumului duce la convergenţa cu perspectiva reductoare sunt şi amplasarea

cu suprafaţa este mai ascuţit, cu atât gradul şirului de copaci, însă, luaţi individual, aceştia (prin prisma familiarităţii, obiectele din partea

de convergenţă este mai mare, cel puţin până vor părea din ce în ce mai mici. Perspectiva de jos a fotografiei sunt considerate a fi în prim-plan)

când ap aratul ajunge aproape de nivelul solului, reductoare funcţionează. perfect în cazul şi suprapunerea (în cazul în care conturul unui
situatie în C<lrc convergenţa devine extremă obiectelor identice sau asemănătoare, obiect se suprapune peste altul, este considerat

şi di,parc. ;1nate la distanţe diferite. a fi cel elin f a ţiî) .


-<CONVERGENŢĂ ŞI ÎNĂLŢIME
Unghiul de vizualizare cu suprafaţa care poartă
liniile convergente determină forţa efectului de
perspectivă. Dacă este prea jos, devine neclar;
dacă este prea sus, surprinde prea puţin
din convergenţă.

A FOARTE JOS AJOS

A MEDIU A SUS

..---/1
-
--
--
-- --
--
--
-
--

-----

-- -
---- ------- -- -- ------
-

A I'ELEOBIECTIV A SUPERANGULAR

A CONVERGENŢĂ ŞI DISTANŢĂ FOCALĂ


/11o·lo�·1l punct de observaţie cu obiective având diferite distanţe

1·" o�l•· oferă o imagine mai convergentă în cazul obiectivului


'IJ'I'I,IIlHUiar.
PERSPECTIVA ATMOSFERICA
< \•;qu a<.:\iOII\';Izii Gl Llll llltru, rcdu..:;1nd contrast·ul

�i dcschi�.�nd tunul în phmul îndep�rl'at. Obişnuinţa


no;�slT� cu ;�cest efect (orizonturi paie, de pildă)

permite ochiului să-I utilizeze ca indiciu


al adâncimii. Scenele înceţoşate par mai profunde

decât sunt, datorită perspectivei foarte diafane.


Efectul poate fi sporit cu iluminare de fundal,
ca în imaginea de mai jos, Îară filtre (precum
cele împotriva radiaţiei ultraviolete), care reduc
ceaţa. Teleobiectivele au tendinţa să prezinte
o perspectivă mai diafană decât obiectivele
superangulare, deoarece dezvăluie mai puţin
din obiectele aflate în apropiere, care au mai puţină
ceaţă între ele şi aparat. Efectul este accentuat şi de
favorizarea canalului albastru la mixajul canalelor,
în conversia unei imagini RGB la alb-negru.

PERSPECTIVA TONALA
În afară de efectul de deschidere pe care îl are
ceaţa asupra lucrurilor îndepărtate, tonurile A PERSPECTIVA REDUCTOARE
deschise par să se apropie, iar cele întunecate, În acest şir de arcade memoriale din provincia Anhui, din China, ochiul presupune
că ele sunt indentice. Dimensiunea lor, din ce în ce mai redusă, creează o senzaţie
să se îndepărteze. Un obiect luminos pe fundal
puternică de adâncime. De remarcat şi perspectiva diafană, datorată ceţii.
întunecat va ieşi în evidenţă, generând o senzaţie
de adâncime. Efectul poate fi controlat printr-o
amplasare atentă a subiectelor sau prin iluminat.
Procedând invers, cum am văzut la pag. 46-47,
se creează o amibiguitate subiect-fundal.

PERSPECTIVA DE CULOARE
Culorile calde avansează la nivel perceptiv,
iar cele reci se retrag. Exceptând alţi factori,
un subiect roşu sau portocaliu pe un fundal
verde sau albastru va crea o senzaţie de adâncime,
din raţiuni optice. Amplasarea corectă poate
fi utilizată ca măsură de control. Cu cât culorile

sunt mai intense, cu atât efectul este mai puternic,


însă dacă există o diferenţă de intensitate,
aceasta ar trebui să favorizeze prim-planul.

)>PERSPECTIVA DIAFANĂ
Tonurile din ce în ce mai deschise ale umbrei indică
efectele unei profunzimi în creştere a perspectivei
atmosferice, ceea ce creează adâncimea. Efectul
te mal accentwJt de Iluminarea din spate, ca aici.
'LARITATEA
(l, • li lli\i < l htlll;1 Sll[\<.'f'<.'iiZ:1 :1propk-r�. �i orkl'

,, , . ,.:ll,il o d i l� r� n ! i i de cbrit;il\: In 1:1voarL::1


111 i111 pl ;l ll ll l ll i v;l spori impres ii! de :1dnnci m c

"int:IJ•,inii. Cc:qa :llmosfcricii ;�re un efect

•l•· :lt'<.'St l'cl. ' l otuşi, cel mai put e rn ic control


, ""stil in focaliza re. Dacă există diferenţe
.r,. d :lri t ;�t c în i magi ne , în baza familiarităţii
·

, '>llsidcrăm acest lucru ca indiciu al adâncimii,

i1Hiil'crcnt că lipsa de focalizare este în planul

. q •rop i il t, în cel îndepărtat sau în ambele.

Â. CLARITATEA
1 oc:1lizarea selectivă creează adâncime prin
•·xploatarea a două mecanisme perceptive. Unul
i".lC ntragerea atenţiei către zonele cu cea mai mare
i11�11Sitate a informaţiei (focalizate). Celălalt este
•·xpcrlcnţa noastră in privirea fotografiilor, conform
, :'\rei:� o zona nefocalizată suprapusă peste o zonă A LIPSA PERSPECTIVEI ATMOSFERICE
lli.tl cl�r:l se află mai in faţă. În această imagine Iluminarea frontală şi vremea senină sunt cele două condiţii care reduc
"1111111 s�t tribal din nordul Thailitndci, exist: perspectiva diafană , ca în această fotografie realizata dimineaţa devreme,
•1!11 wmponcnti\ psiltologic�t: st:ntltncn t ul în port. Ton mi le şi c ontr;1 5 t11llo cal elin fundal şi din pr i m- plan sunt foart<>
de• .1 Lr. pl:1 �; ] în :�f:11·�, şi d1� :1 tmw� cu or.lti11l. .l'.elll�ll�t.o.IIT' �11111 rr.d:111 �;c"znţl:� ele :�cl!lnclmc.
GREUTATEA VIZUALĂ

aptul că privim mai ales ceea ce ne interesează Cele mai atrăgătoare subiecte sunt într-o limbă străină pot avea o calitate estetică
F este cât se poate de evident. Înseamnă că, punctele-cheie ale feţei, îndeosebi ochii şi gura, directă, nemodificată de sensul cuvintelor",
atunci când începem să privim ceva anume, deoarece de aici extragem majoritatea dar au o calitate vizuală tocmai datorită
:le că este vorba despre o scenă reală sau o imagine, informaţiilor cu privire la reacţiile viitoare faptului că reprezintă o limbă.
. e folosim de "informaţiile înmagazinate", ale persoanei. Cercetările având ca obiect Pe lângă aceste subiecte "informaţionale",
dobirndite din experienţă. Cercetări recente sistemul nervos au arătat că există unele zone există o clasă şi mai vastă şi mai greu de definit
in domeniul percepţiei confirmă acest lucru; specifice ale creierului dedicate recunoaşterii care face apel la emoţii. Aceasta include atracţia
Deutsch şi Deutsch (1963) au propus "estimările feţelor şi altele pentru recunoaşterea mâinilor, sexuală (imagini erotice şi pornografice),
de importanţă" ca factor principal al atenţiei ceea ce constituie o dovadă clară a importanţei drăgălăşenia (pui de animale şi animale de
yizuale. Acestea sunt cruciale în deciderea vizuale a acestor subiecte. companie, de pildă), groaza (scene reprezentând
modului de privire a fotografiilor noi deoarece, Un alt subiect care atrage privirea şi are o mare moarte şi violenţă), dezgustul, moda, noutăţile etc.
in plus faţă de compoziţie, anumite tipuri valoare informaţională este scrisul. În fotografia Reacţiile din această clasă depind şi de interesele
de conţinut vor atrage mai mult atenţia. stradală, de pildă, semnele şi panourile distrag individuale ale privitorului.
Desigur, eliminarea idiosincraziei este dificilă, atenţia, iar sensul cuvintelor poate adăuga Nu există o modalitate de echilibrare
în cel mai fericit caz, însă există câteva un alt nivel de interes; gândiţi-vă la un cuvânt precisă a tuturor tipurilor de greutate vizuală,
generalizări utile. Anumite subiecte au tendinţa şocant, procedeu utilizat uneori în publicitate. însă, intuitiv, este destul de uşor, câtă vreme
de a atrage un număr mai mare de persoane Chiar dacă limba este necunoscută privitorului fotograful conştientizează gradele diferite
decât altele, fie pentru că ne aşteptăm să primim (ca în imaginea de la pag. 42, pentru cineva care de atracţie. Aceste evaluări în funcţie de conţinut
mai multe informaţii de la ele, fie pentru nu ştie chineză), tot atrage atenţia. Ansel Adams trebuie realizate pornind de la modalităţile
că rezonează mai puternic cu sentimentele scria, cu privire la o imagine înfăţişând inscripţii complexe prin care forma imaginii (elementele
sau dorinţele noastre. de pe nişte morminte chinezeşti: "Inscripţiile grafice şi culorile) canalizează atenţia.

-<A STRADĂ DIN BENARES


În această scenă de pe o stradă din India, centrul de interes este bărbatul
care face o muncă extrem de neplăcută şi periculoasă, în mijlocul
traficului. Totuşi, cum se întâmplă foarte des în India, orice întârziere
în realizarea fotografiei are ca rezultat atragerea privirilor către aparat,
ceea ce a fost imposibil de evitat, având în vedere că a durat ceva timp
până când personajul a ajuns în această poziţie. În cea de-a doua variantă,
chipul celui care se uită înspre aparatul foto a fost decupat şi, indiferent
dacă imaginea generală este sau nu îmbunătăţită, ea ilustrează schimbarea
modului în care privirea se plimbă prin cadru în mod natural.

58 PRINCIPII DE DESIGN
A PIAŢĂ DE PEŞTE
lin prim-plan cu bucăţi de peşte, surprins într-o piaţă din Kyoto, oferă, pe neaşteptate,
l rei "atracţii" într-una singură: ochiul (ce-i drept, separat de peşte, dar totuşi un ochi),
l••xtul şi pata de culoare intensă. Aceste trei încadrări au fost realizate în mod firesc,
l � r� intenţia de a exersa. În prima dintre ele, ochiul este, fără îndoială, principalul
p1111ct de interes, fiind uşor decentrat. Al doilea cadru, realizat mai din spate şi mai de sus,
1111 :iţişeazil o ideogramil japoneză şi o jumătate dintr-o alta. Fotografiind de la distanţă
•1111l:li mare şi mai de jos, în cadru intr� şi un plastic albastru, astfel încât ochiul parcurge
11 ('i puncte de inte res.
PRIVITUL SI INTERESUL .)

elul in care oamenii privesc imaginile faptul că ochii şi buzele comunică multe despre
F este esenţial pentru orice creatori de imagini. dispoziţia şi atitudinea oamenilor.
.\ceastă carte porneşte de la premisa că felul Un al doilea tip de privit este cel relevant
in are este compusă o fotografie va influenţa pentru sarcina propusă, în care spectatorul
modul in care este privită apoi. Deşi acest lucru caută ceva sau doreşte să obţină anumite
este acceptat tacit în artele vizuale, informaţiile informaţii dintr-o imagine sau o scenă.
au fost insuficiente pentru identificarea motivelor Când cineva priveşte o fotografie, presupunem
şi a modurilor de manifestare a atenţiei vizuale. că o face intenţionat şi probabil cu o anumită
Prin tradiţie, criticii de artă şi fotografie s-au folosit plăcere sau în scopul divertismentului
de e),:perienţa proprie şi de empatie pentru (în speranţa că fotografia îi va stârni aceste
a presupune ce poate sau ce trebuie să vadă reacţii). Este o condiţie iniţială importantă.
privitorul într-o fotografie, însă abia în ultimele Pe locul următor se situează aşteptările
decenii acest aspect a început să fie studiat. privitorului. Dacă acesta observă din prima
Urmărirea mişcărilor oculare oferă dovada că imaginea are ceva neobişnuit sau inexplicabil,
experimentală a felului în care oamenii privesc privirea sa va urma o traiectorie de căutare

o imagine, cel mai de seamă studiu fiind a informaţiilor justificative. Un studiu clasic
cel al lui A.L. Yarbus, din 1967. Atunci când este cel realizat de Yarbus în 1967, în care a fost
priveşte o scenă sau o imagine, ochiul o scanează, arătată fotografia unui musafir care intră într-o
trecând de la un punct de interes la altul. Aceste sufragerie, mai întâi fără indicaţii, apoi adresând
mişcări oculare sunt sacadate. O explicaţie premergător şase întrebări diferite, inclusiv despre
este aceea că doar partea centrală a retinei, vârsta personajelor din imagine. Traiectoriile
A>- ORDINEA 1 NTENŢIONATĂ
fovea, beneficiază de o rezoluţie mare, foarte diferite ale privirii au ilustrat felul
În această fotografie realizată într-un cort
iar o succesiune de mişcări sacadate permite în care sarcina a influenţat mişcările oculare.
de campanie de lân gă un spital al Crucii Roşii
creierului să stocheze o vedere de ansamblu Alte cercetări arată că părţile cu conţinut pentru răniţii din războiul civil din Sudan, am vrut
in memoria de scurtă durată. Aceste mişcări informaţional mare ale unei fotografii să arăt două lucruri în mod mai mult sau puţin egal.

pot fi urmărite, iar "traseul" lor, înregistrat. sunt aceleaşi pentru cei mai mulţi oameni, Unul era soldatul rănit, cu un membru amputat,
iar celălalt era peretele acoperit de-a lungul timpului
Dacă, mai apoi, traseul este suprapus peste însă depind şi de experienţa individuală
de graffitti. Pe perete era inscripţionat şi un slog an
o fotografie, se vede cum şi în ce ordine a fost (cunoştinţele stocate în memorie). Totodată,
care se face imediat remarcat şi care are rol
scanată imaginea. majoritatea pictorilor şi fotografilor consideră
de legendă a fotografiei, precum şi desene
Mişcările sunt foarte rapide (între 20 că pot controla, întru câtva, felul în care ceilalţi de animale, îndeosebi vite (mulţi dintre pacienţi
şi 2 000 de milisecunde), iar majoritatea persoanelor le privesc lucrările (la urma urmei, aceasta este proveneau din grupurile etnice de crescători

nici nu sunt conştiente de traiectoria privirii lor. tema volumului de faţă), iar cercetarea susţine de vite) şi imitaţii de picturi rupestre. Deşi modul
de vizionare a fotografiei nu a fost g ândit cu precizie,
Cercetările au arătat că există mai multe modalităţi această teorie, îndeosebi un experiment (Hansen
am identificat elementele-cheie în ordinea intenţiei
de a privi, în funcţie de ce aşteaptă privitorul şi St0vring, 1988) în care un artist a explicat
mele (evidenţiate şi numerotate în ilustraţia de mai
să obţină, în baza experienţei. Există privitul cum dorea el ca spectatorii să-i privească sus). Am obţinut, astfel, o ordine dorită a vizionării,
spontan, când "doar te uiţi", fără un scop anume. lucrarea, iar analiza ulterioară traiectoriei privirii conform săg eţilor din schema de dedesubt

Tiparul privirii este influenţat de factori cum i-a dat în mare parte dreptate. Un alt experiment (reconstruită astfel pentru ilustrarea scopului
acestei pagini).
ar fi noutatea, complexitatea şi distonanţele. interesant este acela în care traiectoria privirii
În cazul unei fotografii, ochiul va fi atras la prima vizionare ocupă în jur de 30% din timpul
de lucruri care prezintă interes şi de acele total de vizionare, iar majoritatea privitorilor
părţi ale imaginii care conţin informaţii utile îl reiau în loc să utilizeze timpul pentru a explora

pentru descifrarea sensului. Greutatea vizuală alte părţi ale imaginii. Cu alte cuvinte, cei mai
_joacă un rol semnificativ, deoarece privitul mulţi oameni decid destul de repede ce consideră
spontan este influenţat şi de "informaţiile important şi/sau interesant într-o imagine,
inmagazinate în memorie", printre care, apoi privesc mai departe elementele respective.

60 PRINCIPII DE DESIGN
CONTINUTUL SLAB SI CONTINUTUL PUTERNIC
� � �

elaţia dintre conţinutul şi geometria unei Conţinutul este subiectul, fie concret cu abordări individuale. Cu alte cuvinte, conţinutul
R fotografii, precum şi dificultatea separării (obiecte, oameni, scene etc.), fie abstract puternic impune abordarea directă şi compoziţia
lor în scop analitic a cauzat frământări, (evenimente, acţiuni, concepte şi emoţii) practică, mai degrabă decât una neobişnuită.
sau cel puţin confuzie in rândul mai multor şi influenţează designul, deoarece are o valoare Următoarea povestire a fotografului englez
scriitori. Roland Barthes, de exemplu, considera specifică de atragere a atenţiei. În plus, categorii George Rodger (1908-1995), cofondator

fotografia mai mult sau mai puţin neclasificabilă, diferite de subiecte au un cuvânt de spus în alegerea al agenţiei Magnum, este edificatoare, chiar

deoarece "poartă în sine referinţa" şi nu există metodei de fotografiere, mai ales din raţiuni dacă, din fericire, mulţi dintre noi nu ne vom

"fotografie fără ceva sau cineva". practice. În fotografiile de ştiri, surprinderea unui afla nicicând într-o situaţie atât de extremă.
Ca problemă filosofică, afirmaţia se aplică eveniment este crucială, cel puţin pentru redactori. La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial,
imaginii finite şi interpretărilor, însă, in contextul Se pot face fotografii la un anumit eveniment Rodger a intrat în lagărul de concentrare
realizării unui cadru, aspectele tind să fie simplificate care să trateze diferit subiectul, poate căutând de la Belsen alături de trupele Alianţei.
de cunoaşterea sarcinii. Într-un anumit punct ceva mai general sau simbolic, însă în acest Mai târziu, declara: "Când mi-am dat seama
in procesul de realizare a aproape oricărei caz nu mai vorbim despre o fotografie de ştiri că priveam oroarea de la Belsen (4 000 de morţi)

fotografii, fotograful ştie care va fi subiectul în adevăratul sens. Iar dacă faptele ghidează şi mă gândeam doar la o compoziţie fotografică
şi trebuie să rezolve problema celei mai bune procesul de fotografiere, este puţin probabil interesantă, am ştiut că ceva se întâmplase
redări a acestuia. să existe prilejuri sau motive de experimentare cu mine şi că trebuia să înceteze."

62 PRINCIPII DE DESIGN
NTOARCEREA LA CÂMPURILE DE EXECUŢIE

1
i\111 I nclus ncenst!llmnglne pentru c:l, in seam in cnre nrn rcnllzat-o,
11!1 . 11 1 adus aminte de comentariul lui George Rodgcr referitor
1.1 IJclsen. Prilejul era oferit de întoarcerea în Cambodgia, pentru prima
d.ll:l, <1 protagoniştilor filmului The Killing Fields (Câmpiile morţii},
1 illh Pran, a cărui experienţă a stat la baza filmului, şi Haing Ngor,
1 .11·c a Interpretat rolul acestuia în film, pentru care a primit Premiul
1 i·,c�r. Conţinutul nu este doar dominant, ci şi înspăimântător. A iscat

Jll<lbleme morale, atât mie, cât şi scriitorului Roger Warner. Scopul


"''l 'las ă rii era de a crea un reportaj de impact pentru o emisiune
.1 nnei televiziuni americane, Prime Time, iar în plan secund se găsea
nilslunea noastră pentru The Sunday Times Magazine. Scopul tuturor,
111 �pecial al lui Dith Pran şi al lui Haing Ngor, era de a reaminti
J\l'nocidul unui public cât mai numeros, şi fiecare ştia foarte bine
, "il re de făcut. Dith Pran, în special, îşi controla perfect emoţiile,
't•ca ce însemna că producătorul emisiunii întâmpina dificultăţi
111 transmiterea dimensiunii emoţionale a situaţiei. Roger şi cu mine
.1fl:tsem despre această şcoală părăsită, aflată lângă Angkor, unde
l115eseră depozitate de-a valma cranii şi oase. Era limpede că cei doi
h;'\rbaţi ar fi fost puternic afectaţi dacă vizitau acest loc. Le-am propus
Ideea şi au acceptat amândoi, deoarece ştiau că documentarul
•11 imaginile reportajului ar fi fost mai eficiente în acest fel.
Nu a fost plăcut pentru nimeni, însă cu toţii am socotit că e necesar.
V� puteţi imagina că discuţiile cu privire la compoziţie ar fi fost
deplasate. Totuşi, aşa cum va recunoaşte orice fotograf profesionist,
1 rcbuie să faci mereu uz de abilităţile şi capacitatea de decizie,
probabil cu mai mult respect şi atenţie într-un caz ca acesta.

.f,J> •

, 1�,
J
...
;>
' '�.

\..
' .� ��
..... .
·, . ·,

- .·

� '-.. . J
_.

A ACCENTUL PE FORMĂ A ACCENTUL PE CONŢINUT


ubiectul, greu de ghicit, Imaginea înfăţişează cu precădere un fapt (un obiect şi un eveniment)
îl reprezintă topirea unor şi aproape tot interesul este orientat către acţiune. Descrierea imaginii
llngouri de aur într-un creuzet. este: .,«Buddha cu ochelari de aur>•, într-o localitate de lângă Pye,
De sus, elementele grafice Birmania. Se crede că Buddha vindecă problemele de vedere,
şi culorile erau uimitoare, iar perechea uriaşă de ochelari a fost donată de un ofiţer colonist
oferindu-mi prilejul de ;1 crc<l britanic, în semn de mul·ţumire pentru un leac la boi11n so·ţiei sa le.
o lm<l(JI�e surprlnz:'\to:1rr.. Ochelarii sunt cur!l·ţilţllunar."
••
m
.,.

ocabularul specific designului este şi în crearea de vectori. Urmează formele, se bazează pe recognoscibilitatea

V alcătuit din ceea ce numim elemente care au rolul de a organiza şi de a structura lor fundamentală, nu este nevoie

t;r.rfice, formele bidimensionale din cadru. elementele unei imagini. Ceea ce alegem să analizăm mai mult decât aceste figuri

lr r teoria clasică a designului, cu privire să identificăm într-o fotografie ca fiind plane de bază. Formele subtile, sugerate

1.1 pictură şi grafică, nu este dificil punct, linie sau formă depinde adesea şi subestimate, sunt printre cele mai utile;

d(· separat, pe hârtie, aceste semne de felul în care alegem să privim o fotografie, ele ajută la ordonarea unei imagini într-o

•11 forme de subiectele reale -lucrurile iar acest lucru este influenţat de conţinut, formă uşor de recunoscut şi dau ochiului

pl· care le reprezintă în mod obişnuit. de interesul nostru şi de ceea ce înţelegem satisfacţia descoperirii lor cu un efort

Pictura şi desenul nu necesită realism, din imagine. vizual redus. '•

,t•,tfel că o abordare abstractă a elementelor Cele trei categorii sunt strâns Acestea sunt elementele clasice

ele bază este perfect acceptabilă. legate, întrucât cele mai simple elemente ale graficii, însă fotografia mai are şi altele,

Lucrurile nu stau la fel în cazul fotografiei. grafice au tendinţa de a crea structuri caracteristici vizuale specifice procesului,

Rt•venim mereu la caracteristica sa unică, mai complexe. Un şir de puncte sugerează care sunt exclusiv fotografi ce. Aceste

oiC.CCa că imaginile sunt reprezentări directe o linie, liniile definesc forme etc. Astfel, influenţe pur fotografice pot fi uneori

.tic unor lucruri reale. Semnele dintr-o formele depind îndeaproape de linii, grafic limitări {de exemplu, lumină insuficientă

fotografie nu sunt niciodată aceleaşi şi expresiv. Dreptunghiurile constituie pentru un timp de expunere necesar

u cele desenate manual. Ele reprezintă deopotrivă rezultatul liniilor orizontale surprinderii unui subiect în mişcare)

tncreu ceva ce a existat. Acest fapt şi verticale, triunghiurile sunt formate şi, alteori, un efect (de pildă, reflexie).

nu invalidează ideea de elemente grafice, de diagonale, iar cercurile, din curbe. Totuşi, ele pot fi utilizate în mod deliberat

c lle conferă o manifestare mai complexă. Există, surprinzător, doar trei forme în avantajul imaginii (cum ar fi estompa rea
,

Cele mai simple elemente sunt de bază: dreptunghiul, triunghiul culorii din cauza lipsei focalizării)

punctele, care au tendinţa să atragă şi cercul. Toate celelalte, de la trapez şi le putem aprecia ca făcând parte

.tlcnţia. La un nivel imediat superior la elipsă, sunt variaţii ale acestora din sintaxa fotografiei.

•.c ;1'fl:l liniile, importante în orient;� re şi, întrucât importanţa lor în compoziţie
PUNCTUL UNIC

lementul primordial este punctul. ZONE DE AMPLASARE


E
Y
Prin definiţie, un punct este o parte foarte Un cadru fotografic are, practic, trei zone
în care se poate amplasa un punct dominant.
mică a imaginii în întregul ei, însă pentru
Totuşi, limitele trasate aici în scop demonstrativ
a fi semnificativ trebuie să se afle într-un fel
nu sunt foarte precise în realitate. Un punct are
de contrast cu decorul, de exemplu, din punct
două tipuri de relaţie cu cadrul. Primul tip implică
de vedere al tonului şi culorii. Cea mai simplă forţe proporţionale cu distanţa faţă de fiecare colţ
formă de punct în fotografie este un obiect izolat şi de margine. În al doilea tip, liniile presupuse

văzut de la distanţă, pe un fundal relativ simplu', sugerează o diviziune orizont<llă şi verticală a cadrului.

ca, de pildă, o barcă pe apă sau o pasăre pe cer.

Situaţia elementară de design în fotografie este

următoarea: un subiect fără o formă deosebită

şi un singur fundal. Aici, principala problemă este


amplasarea. Oriunde s:ar afla punctul în cadru,
r l
va fi reperat imediat. Amplasarea sa într-o anumită
1 _1
poziţie depinde în special de estetica fotografiei,

stabilind un echilibru sau un centru de interes

şi chiar acordând atenţie fundalului.

Unele aspecte implicate în amplasarea


subiectului în cadru au fost discutate deja
A CENTRALĂ
la pag. 24-25 şi aproape toate se aplică şi aici. Statică şi, de obicei, neinteresantă.
Recapitulând: din punct de vedere exclusiv estetic,

plasarea unui punct în mijlocul cadrului poate

fi logică, dar este deopotrivă statică, neinteresantă

şi rareori mulţumitoare. Problema se pune cât ,....----


de departe de centru să fie amplasat punctul
şi în ce direcţie. Cu cât poziţia este mai excentrică,

cu atât are mai multă nevoie de justificare.


Amplasarea liberă nu este niciodată

garantată în fotografie, iar condiţiile sunt adesea

de aşa manieră încât nu puteţi aranja lucrurile


'
întocmai cum doriţi, nici chiar schimbând
A APROAPE DE MARGINE
obiectivul sau,punctul de vizualizare. Este cazul Foarte excentrică, are nevoie de o justificare.
fotografiei reprezentând un cultivator de orez,

de la pag. 68-69, dar rezultatul este acceptabil.


De remarcat variaţiile din compoziţia fotografică.

De asemenea (şi aceasta reprezintă o consideraţie

personală), este de obicei mai bine să greşeşti

făcând ceva neobişnuit decât să fii previzibil.

> EGRETĂ
Contrastul de ton dintre egreta albă şi fundal
o transformă într-un punct natural. Este nevoie
doar de un mic motiv pentru a influenţa direcţia
amplasării unui punct; în acest caz, pata de lumină
slabă este de-ajuns pentru a plasa egreta către colţul A UŞOR DECENTRATĂ
din dreapta al imaginii, creând astfel o distonanţă. De o dinamică moderată, fără a fi extremă.

66 OCHIUL FOTOGRAFULL
MAl MULTE PUNCTE

e indată ce se adaugă un alt punct, de la punctul puternic la cel slab şi către (jad, perle şi obiecte în răşină), o dispunere

D simplitatea dispare. Două puncte cel aflat aproape de o margine. prea artistică poate insulta inteligenţa

'orninante într-un cadru creează o distanţă, Prin implicaţie, mai multe puncte creează privitorului. Fotograful american Frederick

o măsură a unei părţi din cadru. Puterea relaţiei senzaţia de ocupare a spaţiului aflat între ele, Sommer a făcut următoarea afirmaţie despre

dintre două puncte depinde, evident, de cât putând astfel uni suprafaţa. Acest efect depinde compoziţiile artificiale şi despre cele găsite

ce dominante sunt şi de cât de retras este fundalul. de amplasare şi de spaţiu, iar atunci când avem în mod firesc în natură (el fiind întrebat,

Exemplele alese aici sunt ilustrative, însă când de-a face cu un grup, ochiul are o tendinţă aproape de fapt, dacă rearanjase un grup de schelete):
a\·em imagini complexe, elementele suplimentare irezistibilă de a crea forme din dispunerea lor "Lucrurile ni se înfăţişează în moduri mult

reduc relaţia dintre cele două puncte. (vezi percepţia gestaltistă de la pag. 36). Efectul mai complexe decât le-am putea aşeza noi.

Privirea este îndemnată să treacă de la un poate fi utilizat pentru a exclude alte zone ale Să vă dau un exemplu. Luăm cinci pietricele,

punct la altul şi înapoi, astfel încât întotdeauna cadrului, ceea ce duce la fragmentarea imaginii. ceva mai mari decât zarurile şi de formă

există o linie imaginară care conectează punctele. Când mai multe obiecte trebuie aranjate oarecum neregulată. Observăm că le putem

Această linie constituie elementul dinamic cel pentru o fotografie, ordinea şi aşezarea pot arunca la nesfârşit, obţinând aranjamente

mai important într-o imagine cu două puncte; fi foarte problematice. Cât de structurat trebuie interesante. Fiecare aruncare scoate la iveală

ca orice linie, se află în relaţie cu orizontalele să fie grupul? Trebuie să existe o naturaleţe? o combinaţie de relaţii de care noi nici măcar

şi verticalele cadrului şi, totodată, are direcţie. Dacă este evident că imaginea reflectă un nu ne-am apropia dacă am încerca să le aranjăm.

Aceasta din urmă depinde de numeroşi aranjament care nu există în mod firesc, Cu alte cuvinte, forţele naturii lucrează

factori, însă tendinţa este să se îndrepte cum este cazul celor trei exemple de la pag. 71 întotdeauna în folosul nostru."

A >GRE BLÂND OREZUL


Muncitorii de la o moară thailandeză de orez
parcurg un spaţiu deschis acoperit cu pleavă
de orez. Privind de pe un acoperiş, în scenă există
suficiente opţiuni cu privire la sincronizare şi aşezare,
cu cazuri favorabile pentru fiecare. Observaţi dinamica
diferită în plan orizontal şi vertical.

70
1 ,
/

IA,

A NESTEMATE DE JAD
1111 r.odru static, realizat la prăvălia unui negustor imaginii este liber, nu geometric. Dispunerea a nouă
dt· J.ld. Pietrele neşlefuite reprezintă fundalul, obiecte asemănătoare, fără formarea unui contur

..i -
1111.1 dintre ele având o "fereastră" tipică ieşită precis, a durat ceva vreme şi a implicat o atenţie
1.1 •,11prafaţă. Aceasta a creat suprafaţa disponibilă specială în ceea ce priveşte vectorii. "Fereastra"
p • ' l ltru amplasarea celor nouă pietre preţioase. din fundal a iniţiat o mişcare în grup, iar structura
.
-..

1111.1 dintre cele mai plăcute ocazii în fotografia finală are linii de direcţie care se îndreaptă 1 '

··· · mmmţ
•.po11tană este apariţia neaşteptată a formelor către exterior în trei sensuri, dar nu într-un

�··;··
-
·-

•111 iparelor regulate, dar fotografia de studio ridică mod foarte accentuat. Crearea unei dezordini '

" problemă de ordin opus. Este evident că pietrele care să rămână, totuşi, coezivă este, adesea,

.•
>- �<· .
.111 fost aranjate, nu găsite astfel. Totuşi, stilul mai dificilă decât stabilirea unei ordini.

� .. _· rt�
_ fffi-
·_
it+j
. -
•. •.

�.·•
� .

r ��-•-

.
11,
tiJU±i'
·•· • • ......
......
. 'rn=Et

• • • _,,.
.
· ·-�
,

e • ' + 1-

• '
A PERLE PORTOCALII A VESTIGII ÎN RĂŞINĂ
/\It :1ranjament static, de această dată cu perle Şi acum, un pic de arheometrie. Aceste fragmente
pl)l tocalii, rare. Decizia-cheie a fost crearea unui de unelte romane din metal, solidificate în blocuri
lt1ndal de pietre negre lustruite, care să asigure de răşină, sugerează o dispunere ordonată.
• ontrastul de textură şi culoare. Efectul fundalului Totuşi, există limite ale preciziei şi, întrucât au
.1··11pra compoziţiei a fost formarea unui număr fost amplasate de la bun început într-un tipar
lln1ltnt de spaţii pentru aşezMeil pcrlclor. Structura foarte ordonat, mai multe dintre ele sunt înclinate
.tiL·nsl\ n fost o curb!\ de fo n n n unei polr,onv<'.
·
inten ţ io na t, pentru a evita o compoziţie banală.
LINIILE ORIZONTALE

şa cum am văzut, formaţiile de mai multe unei fotografii este alcătuit din linii, acestea Orizontala este baza oricărei compoziţii,
A puncte produc efectul de unire, care conduce dau naştere unei comparaţii naturale privind din mai multe puncte de vedere. Aşa cum am
firesc la următorul grup major de elemente unghiul şi lungimea. descris deja la pag. 12-13, există o componentă
dintr-o imagine: liniile. Dacă în desen, linia Totodată, liniile au o oarecare capacitate orizontală distinctă a modului în care privim.
este adesea primul semn trasat, în fotografie apare de expresie. Poate că e mai bine să nu mizăm Câmpul nostru vizual este orizontal, iar ochiul
mai puţin evident şi, de obicei, prin implicaţie. pe acest lucru, însă diversele linii au asocieri scanează cel mai uşor dintr-o parte în alta.
În această privinţă, există o analogie cu felul distincte. Liniile orizontale, de pildă, au un efect Deloc surprinzător, liniile orizontale sunt cele
în care vedem lumea, unde majoritatea liniilor mai liniştitor decât diagonalele; o linie în zigzag mai confortabile din punct de vedere vizual.
sunt, de fapt, muchii. Contrastul deţine rolul poate fi interesantă. Liniile puternice, clar definite, ln plus, orizontul este o linie de referinţă
major în definirea vizuală a liniilor: contraste exprimă îndrăzneală; cele subţiri şi curbate fundamentală (şi cea mai familiară) şi chiar
între lumină şi umbră, între zone de culoare sugerează delicateţe etc. Totuşi, în timp ce în arta şi gravitaţia ne aminteşte că suprafaţa orizontală
diferită, între texturi, forme şi aşa mai departe. abstractă, linia poate fi utilizată ca fundament este o bază de sprijin. Din toate aceste motive,
Evident, calităţile grafice ale liniilor al expresiei, nu ne putem aştepta la întrebuinţări orizontalele exprimă în general stabilitate,
sunt mai puternice decât cele ale punctelor. marcante în fotografie. Asocierile care vor fi calm şi linişte. Prin asocierea lor cu orizontul,
Precum acestea din urmă, liniile definesc descrise în paginile următoare sunt suficient pot sugera distanţă şi întindere. Remarcaţi, totuşi,
amplasarea, o trăsătură statică, dar, odată de reale, dar, într-o fotografie, subiectul domină. că astfel de calităţi expresive capătă importanţă
cu lungimea, conţin şi trăsăturile dinamice Totuşi, tratarea lor cu atenţie este răsplătită doar când din conţinutul fotografiei se obţin

'
de direcţie şi mişcare. Şi, deoarece cadrul atunci când apare prilejul. puţine informaţii reale.

l
:.=:====�==�==.::-=:;
·························································�
·······································••!
lllllllllllllllllllllllllli

............... ;

••••••••• !
A-< ORIZONTALELE ÎN PERSPECTIVĂ
Chiar şi grupurile neregulate de elemente ajung
să formeze, de la depărtare, benzi orizontale şi,
în cele din urmă, linii. Componentele orizontale
ale acestei fotografii cu flamingi din Craterul
Ngorongoro, din Kenya, există doar datorită
unghiului ascuţit al perspectivei.

72 OCHIUL FOTOGRAFULUI
A UMBRE CONTRASTANTE
Într-un exemplu foarte precis al formării liniilor
cu ajutorul contrastului, lumina şi umbra
de-a lungul unui şir de arbori formează benzi
din ce în ce mai înguste pe o alee de pe un domeniu
englezesc. Din punct de vedere expresiv, acest fapt
contribuie la crearea unui efect de stabilitate
şi seninătate; din perspectivă grafică, tiparul
care se îndepărtează este interesant. Această
îndepărtare oferă un indiciu şi despre multitudinea
liniilor orizontale care se întind pe o distanţă anume;
pe o suprafaţă plană văzută dintr-un punct aflat
puţin mai sus, practic toate detaliile se îmbină
şi converg la orizont.

--<IMPORTANŢA PUNCTULUI DE VIZUALIZARE


Acest şir de traverse de oţel de pe un şantier
din Calcutta formează un cadru orizontal dominant,
doar cu ajutorul punctului de observaţie şi al distanţei
focale în fotografia înfăţişând un muncitor care
bea apă. Dintr-un punct de observaţie aflat mai jos,
traversele ar fi părut o masă nedefinită, iar de mai
sus, s-ar fi separat. Un teleobiectiv a comprimat
perspectiva şi a permis o decupare care a eliminat
clcmcr,tde încorrh.rrl\toarc.
LINIILE VERTICALE

erticala este a două componentă primară

V a cadrului, fund percepută din punctul


de Yedere al alinierii cu formatul şi cu laturile

fotografiei. Evident, o verticală unică este dispusă

mai bine într-un format vertical decât într-unul

orizontal. Totuşi, mai multe verticale dobândesc

o structură orizontală, ca în fotografia vâslaşilor,


de pe pagina opusă; în acest caz, un cadru

orizontal pune mai bine în valoare seria.


Linia verticală este componenta principală

în imaginea înraţişând o siluetă umană şi un arbore.

Direcţia sa este dată de gravitaţie sau de ceva care

i se opune. Fără asocierile implicate ale unei baze


de sprijin care conferă liniei orizontale o parte

din caracterul său, o verticală implică, de obicei,


ideea de viteză şi mişcare, în sus sau în jos. Văzută

ca orientată în sus, în circumstanţele potrivite,

verticala poate confrunta privitorul. Mai multe

forme verticale pot fi asociate cu o barieră,

cum este cazul stâlpilor sau al unui şir de oameni

care stau cu faţa spre aparat. Într-o anumită măsură,


pot exprima forţă şi putere. Practic vorbind,

alinierea exactă este foarte importantă, la fel

ca şi în cazul orizontalelor. Într-o fotografie,

ambele sunt imediat comparate de ochi

cu marginile cadrului, chiar şi cea mai mică


discrepanţă fiind imediat observată.
Luate împreună, liniile orizontale şi cele
verticale sunt complementare. Ele creează

o balanţă, în sensul că energiile lor sunt

perpendiculare; fiecare acţionează ca o barieră

pentru cealaltă. De asemenea, pot crea o senzaţie

primară de echilibru, deoarece există o asociere


intensă cu poziţia perpendiculară pe o bază.

Utilizate cu forţă şi simplu într-o imagine,


creează un efect puternic.

> CONTINUARE
Într-un exemplu clasic al legii gestaltiste
a continuităţii, linia verticală clară, uşor ondulată,
trasată de un palmier, se armonizează cu profilul
unui ţăran indian care-şi duce vita la apă.
Verticala, o punte între sus şi jos, domină
şi ordonează compoziţia.

74 OCHIUL FOTOGRAFULL
A VERTICALE ÎNTR-UN CADRU ORIZONTAL
Adesea, verticalele paralele se potrivesc mai bine
într-un cadru orizontal, care le conferă o desfăşurare
mai amplă, importantă când este necesară
sublinierea cantităţii, ca în această fotografie,
realizată cu teleobiectiv, înfăţişând nişte vâslaşi
din statuiShan, Birmania. De obicei, distanţa focală
mare comprimă perspectiva. Comparaţi cu abordarea
similară a unei siluete unice, de la pag. 163.

-<VERTICALE DIN COMPRIMARE


Prin efectul său de comprima re, un teleobiectiv
puternic (400 mm efi) converteşte ceea ce în altă
situaţie ar fi fost o perspectivă reductoare într-un
design vertical. Ca în cazul majorităţii imaginilor care
prezintă linii dominante de un anumit tip, se adaugă
o notă interesantă prin discontinuitate, aici linia
ncrccul:rt� 'forrn<ltl'l de t11:1rclnca clrc:lptl\;) str:lzii.
DIAGONALE LE

-< IMPUNEREA UNEI


STRUCTURI DIAGONALE
O soluţie în cazul unui subiect
care are potenţialul de a stârni
confuzii este impunerea
unei structuri grafice simple.
În acest exemplu, activităţile
de întreţinere a unei aeronave
F4 au ridicat exact această
problemă. O diagonală
dintr-un colţ în altul este uşor
de construit cu un superangular
şi cu o lăţime suficientă
a apusului. Braţul inginerului
întregeşte linia, iar silueta
este evidenţiată prin
reducerea tonurilor.

Y DINAMICA DIAGONALELOR
Diagonalele par mai dinamice
când formează un unghi puternic
cu lungimea cadrului. Diagonalele
paralele se potenţează reciproc;
mai multe diagonale conferă
maximum de energie imaginii.

liberate de necesitatea de a fi aliniate prin vizor, cele mai multe diagonale


E cu exactitate în cadru, diagonalele apar ca rezultat al punctului de observaţie­

au o varietate a direcţi�i care le lipseşte liniilor perspective oblice ale liniilor orizontale şi verticale.

orizontale şi verticale. Practic, asta înseamnă Acest aspect este cât se poate de util, deoarece
că în fotografiile care nu se bazează pe orizont ele se află, aşadar, sub controlul fotografului
sau pe un alt reper absolut, există un element mai mult decât liniile orizontale şi verticale.
suplimentar: unghiul liniei. Marginile cadrului oferă în sine o anumită
Dintre toate liniile, diagonalele introduc cantitate de contrast. Acest efect de activare
cel mai mare dinamism într-o fotografie. Sunt este proporţional cu unghiul format de diagonală
ex"trem de active, cu o nuanţă şi mai accentuată cu marginile cadrului. Unghiul maxim pentru A DIAGONALELE DINAMICE

de direcţie şi viteză decât verticalele. Ele insuflă o diagonală sau un set de paralele este de 45°,
ritm tocmai pentru că reprezintă o tensiune însă, în cazul combinării cu două sau trei diagonale
nerezolvată. Dacă stabilitatea şi forţa relativă diferite, cel mai puternic efect este generat când
a orizontalelor şi a verticalelor se datorează unghiurile relative sunt toate mari, fără a fi egale.
asocierilor lor simbolice cu gravitaţia (vezi În fotografiile cu perspective normale,

pag. 72-75), tensiunea stârnită de vederea la nivelul ochiului, liniile orizontale care pornesc
unei diagonale provine din aceeaşi sursă. dinspre ochi sunt convergente; este efectul firesc
_\re o poziţie instabilă, ca şi cum ar fi în cădere. al perspectivei. Convergând, majoritatea devin
Într-adevăr, din punct de vedere structural, diagonale. Întrucât fenomenul este cât se poate
maj oritatea scenelor şi obiectelor sunt compuse de familiar, diagonalele sunt asociate
din orizontale şi verticale, nu din diagonale, cu profunzimea şi cu distanţa, mai ales dacă
in special mediile create de om. Când privim sunt mai multe şi converg. Acest lucru poate A DIAGONALELE PARALELE

76 OCHIUL FOTOGRAFULUI
-<A ZIGZAGURILE
Perspectivele oblice ale unghiurilor drepte creează
zigzaguri, un efect de tresă al diagonalelor multiple.
Unghiurile sunt îmbinate, menţinându-se impresia
de mişcare de-a lungul diagonalelor, dar cu o
inflexiune ascuţită. Precum in perechea alăturată
de fotografii a şirurilor de corturi de pe plajă, realizate
la câteva clipe distanţă, acest tip de efect dinamic este
diferit. În fotografia diagonală, mişcarea grafică
este unidirecţională (sensul este imprimat de siluetele
in mişcare). În versiunea in zigzag, schimbarea
de direcţie Imprimi'\ m ii i mult dlnnmlsm Intern.
li 111 ili�.:\1 Î11 IH111iî 111i l s ul'ili11 iiiL't:rL·arc:l

d1· :1 111:111i111 d : i SL'IlZ:J\i:l de :1d:în cimc :1 imaginii.

l11lr-1111 pdsaj, includerea sau cvidenţierea

di:�gonalclor ( ca re adesea ţine doar de alinierea


ohicclclor sau a muchiilor) tinde să sporească

impresia de profunzime; chiar şi dispunerea

elementelor unei naturi moarte poate crea,

destul de artificial, senzaţia de distanţă.

Mişcarea este legată de aceasta. O diagonală


atrage privirea de-a lungul ei mai mult decât

orice altă linie, astfel încât este un instrument

foarte util în a stimula atenţia să se deplaseze

în anumite direcţii într-o fotografie. Despre

asta vom vorbi mai pe larg la pag. 94.

Aceste diagonale de perspectivă apar


mai puternice cu un obiectiv superangular,

cu atât mai mult dintr-un punct de vizualizare

mai apropiat. Cu toate acestea, teleobiectivele

îşi au utilitatea lor în abordarea diagonalelor.

Oferind o perspectivă selectivă, un obiectiv

cu distanţă focală mare poate accentua o anumită


parte a unei diagonale. În mod tipic, vederile

oblice de la o anumită înălţime produc tipul

de diagonale din fotografia cu corturile de pe


plajă (pag. 77). Ceea ce conferă forţă acestor

imagini este repetiţia diagonalelor; efectul

de comprimare a perspectivei pe care îl are un

obiectiv lung le face să pară paralele. Un obiectiv


superangular utilizat de la o distanţă mică

le-ar face să conveargă în imagine.

>- DIAGONALELE CONSOLIDATE DE MIŞCARE


În această imagine există o singură diagonală
semnificativă (grilajul} şi, totuşi, fotografia
este plină de "diagonalitate", efect creat doar
de percepţia mişcării, a masei de oameni care merge
în aceeaşi direcţie pe London Bridge, de autobuz
şi de ciclistul care traversează în direcţia opusă,
ultimele doui\ elemente având rol de contrabalansare.
tografia 11 fost compusă şi calculată exact pentru
.1 S llrprlnc l c accast:'\ poziţie.
A DIAGONALA UNICĂ
ltt această utilizare directă a unei diagonale convenţionale
·,.i cât se poate de evidente, intenţia a fost de a realiza o fotografie
1 .tre să înfăţişeze o parte a unui stadion, precum şi un atlet în mişcare.
potenţială problemă a fost diferenţa de scară între cele două
· , ubiecte; cuprinderea unei mari părţi din stadion ar putea face A PERSPECTIVA SUPERANGULARĂ
1 :1 silueta umană să devină nesemnificativă. Soluţia a fost utilizarea Un obiectiv superangular apropiat de un zid lung produce o diagonală previzibilă,
diagonalei pentru orientarea atenţiei. Direcţia naturală a diagonalei care radiază din punctul de observaţie. În acest caz este vorba de Zidul lui Hadrian,
este în jos, iar atletul s-a aşezat chiar la baza ei. Alegerea cadrului din nordul Angliei, obiectiv de 20 mm efi, iar compoziţia a fost aleasă pentru
·.-a făcut pentru a conferi cât mai multă lungime diagonalei. a introduce o notă de dramatism. O perspectivă frontală ar fi înfăţişat această
Imaginea a fost încadrată, apoi realizată când atletul s-a aşezat parte a zidului roman aproape ca pe un povârniş obişnuit. Remarcaţi că diagonalele
·,n această poziţie. Amplasarea nivelului solului chiar la baza au fost întărite de utilizarea unui filtru neutru gradual, înclinat pentru a întuneca
fotografiei oferă spaţiu maxim diagonalei. cerul în aliniere cu linia diagonală a părţii superioare a zidului.

·�
'-.
i
i 1
i
... ..:__ ·--· ·''

A INSTABILITATEA DIAGONALELOR A PERSPECTIVA


Mare parte din d i n a mis mu l diilfJOn;]lelor provine Efectele de perspectivă sunt responsabile pentru majoritatea
din t e n siun e a po zl
·ţiellor între orlzot1tnl: diagonalelor care apar în fotografii. Înclinarea unghiului
ţi vertlcill:.l. v;,ri;1Zl\ în 'funcţie de punctul de observa ţie.
CURBELE

ana acum am discutat despre liniile drepte. de zigzaguri). De asemenea, senzaţia de mişcare un al doilea instrument util în controlarea modului
P Curbele au trăsături cu totul diferite, atât şi accelerare este mai puternică. De pildă, dacă în care privitorul se va uita la o fotografie.
•: • unct de vedere grafic, cât şi expresiv. fotografia unui vehicul este animată de urmele Totuşi, curbele sunt mai dificil de introdus
Ca linie, trăsătura unică a unei curbe este luminoase ale farurilor din spate (cu expunere într-o imagine decât diagonalele. Dacă o diagonală
·-himbarea progresivă a direcţiei, astfel încât pare lungă), cea mai puternică senzaţie de viteză este o linie dreaptă, indiferent de direcţie, modificată
- e\ită orice comparaţie directă cu marginile ar fi creată dacă dârele ar fi uşor curbate. de punctul de observaţie, de obicei, curbele trebuie
or'.zontale şi verticale ale cadrului. Totuşi, multe Mişcarea curbată de acest fel este lină, şi multe să fie astfel de la bun început. Ele pot fi exagerate
curbe sunt aliniate în special într-o direcţie alte asocieri ale curbelor sugerează blândeţe, de un unghi ascuţit, însă singura metodă optică

szu alta, aşa cum se poate vedea în exemplele fluiditate, graţie şi eleganţă. Curbele sunt inerent de creare a lor, disponibilă fotografilor, este utilizarea
de pe pagina alăturată; în alt sens, curba poate fi atractive pentru majoritatea oamenilor, în special unui obiectiv ochi-de-peşte, care curbează toate
considerată o serie de linii drepte care-şi schimbă când sunt sinuoase. La fel cum diagonalele liniile, fără a face diferenţa. Totuşi, uneori se poate
progresiv direcţia. Din aceste motive, curbele nu au un caracter aparte (sunt active şi dinamice) introduce o curbă prin implicaţie: printr-o
interacţionează cu liniile drepte dintr-o imagine. şi o particularitate de mişcare, la fel şi curbele dispunere a punctelor, ca în fotografia cu pelicani,

Calitatea progresivă a curbei îi conferă au trăsături specifice (line şi fluide) şi atrag privirea sau cu ajutorul unor linii sau muchii scurte.
un ritm care lipseşte liniilor drepte (în afară de-a lungul lor. Prin urmare, ele reprezintă

A RELAŢIA CU LINIILE DREPTE


Deşi o curbă îşi schimbă direcţia în permanenţă,
ea presupune componente drepte, îndeosebi
la fiecare dintre capete.

A GESTUL
Gestul acestei femei în pelerinaj pe Gange, cu barca,
de a-şi aranja sariul, creează o curbă puternică, având
rolul unei lentile convergente şi atrăgând atenţia
către centrul şi dreapta imaginii.

A RELAŢIA CU CERCURILE
O curbă poate fi văzută, cel puţin parţial,
ca un arc de cerc. Acest fapt ajută la explicarea
senzaţiei de închidere generată de curbe.

80 OCHIUL FOTOGRAFULUI
A CURBELE CONCENTRICE
C:1 în cazul oricărei linii, mai multe curbe concentrice cum un punct de observaţie jos, în unghi ascuţit
•,c potenţează reciproc. Senzaţia de mişcare este cu şirurile, întăreşte curb ura (în schemă, albul
puternic resimţită, şi în cazul acestor şiruri de cruci reprezintă unghiul mare, violetul, pe cel redus).
dintr-un cimitir militar din Filipine, întrucât se apropie Imaginea mică ilustrează importanţa majoră
de cameră. Fotografia demonstrează, totodată, a punctului de observaţie.

>-CONTRASTUL DE LINIE
Curbele formează un contrast
mai puternic cu liniile drepte
decât diferitele tipuri de linii
între ele. Aici, constrastul este
delicat: tiparul complex, de curbe
A CURBA SUGERATĂ realizate de picăturile de ulei
te �llnlcrcil altor elemente. pe apa de mare, alcătuieşte
un fundal pentru diagonala
formată de puii de creveţi.
LINIILE PRIVIRII

m ajuns la una dintre cele mai importante însă îşi datorează expresivitatea importanţei

A
A PRIVIRE DIAGONALĂ
linii sugerate, care pot fi utilizate deosebite acordate oricărei reprezentări a unui Pentru o sărbătoare publică din Filipine, icoana
înfăţişând-o pe Fecioara Maria a fost aşezată
in planificarea unei fotografii. Atracţia noastră chip, şi în special ochilor (vezi pag. 58-59).
în prealabil�.evident, astfel încât să pară că Maica
faţă de imagini înfăţişând chipul uman este Deşi contactul vizual direct dintre persoana
Domnului priveşte spre cardinalul aflat pe scenă.
atat de puternică, încât suntem imediat atenţi fotografiată şi privitor are întotdeau'na
Pentru a utiliza la maximum acest element
la orice figură care apare clar într-o fotografie. cea mai puternică atractivitate, tot vrem să ştim în fotografie, pictura a fost amplasată la extremitatea
Dacă persoana din imagine priveşte spre ceva, la ce privesc oamenii, din simplul motiv că, cadrului, astfel încât linia privirii să fie dominantă.

ochii noştri vor urma aceeaşi direcţie, în baza dacă o persoană vede ceva intresant, s-ar putea Cu alte cuvinte, întrucât ochiul este atras în mod
firesc de imaginea puternică a chipului Fecioarei,
simplei curiozităţi. Orientarea privirii creează să ne intereseze şi pe noi. Privirea "indică" un alt
amplasarea ei la margine înseamnă că, în partea
o direcţie puternică în cadrul imaginii. Cunoscute element din imagine sau, dacă este orientată către
opusă a cadrului, nu există nici un element
ca linii ale privirii, acestea sunt aproape întotdeauna exteriorul cadrului (ca în imaginea spectatorilor, de distragere. Atenţia apare într-un loc previzibil
elemente importante în structura imaginii. de la pag. 141), creează o incertitudine în mintea şi se îndreaptă către un loc la fel de previzibil.

Liniile privirii sunt exemple practice privitorului, ceea ce poate fi util în crearea
ale legii gestaltiste a continuităţii (vezi pag. 38), ambiguităţii (vezi pag. 140-143).

82 OCHIUL FOTOGRAFULUI
/
f,
A� DEALUL MANDALAY
Prin tr-o combinaţie de elemente
1lr: design, această fotografie
.1 c ă lugărilor novici dintr-un
lernplu birmanez este organizată
111 <�şa fel încât să fie privită într-un
•.ingur sens. Deşi răgazul pentru
1 cillizarea ei a fost foarte scurt
(doar o clipă pentru gestul şi
privirea celui dE:-al doilea băiat),
.1111 avut suficient timp pentru
pregătirea şi anticiparea celor
111.1i multe posibilităţi, inclusiv
.1 faptului că statuia aurită
din fundal a fost surprinsă
'11 privirea îndreptată spre
.1paratul fato. Coincidenţa
�:xpresiilor de pe chipurile celor
doi băieţi nu a fost planificată,
'·vident, însă aşteptarea
.1 facilitat identificarea
potenţialului şi fotografierea
l.1 timpul potrivit. Rezultatul
,.::.te o imagine foarte structurată,
d : rto rită felului în care cele
1 rei direcţii ale privirii
·.e combină, proiectându-se
111 afară, către spectator.
TRIUNGHIURILE

....
1 n ompoziţia fotografică, triunghiurile sunt cele
mai puternice forme, din mai multe motive.
E!e sunt comune, pe de-o parte pentru că sunt

::.şor de construit sau de sugerat (necesită doar


trei puncte pentru vârfuri, iar acestea nu trebuie
să aibă o numită dispunere) şi, pe de altă parte,
datorită convergenţei (efectele grafice naturale
de perspectivă fac ca diagonalele convergente
să fie foarte des întâlnite în fotografie, în special

cu obiective superangulare). De asemenea,


reprezintă cea mai simplă dintre formele
geometrice, având cel mai mic număr de laturi.
Sunt, totodată, şi dinamice, datorită diagonalelor
şi colţurilor, şi stabile, întrucât una dintre laturi
constituie baza.
Triunghiul este o formă atât de puternică
în sine, încât se face uşor remarcată. În cazul

liniilor, adesea sunt suficiente doar două;


A TRIUNGHIURILE PRIN IMPLICAŢIE A TRIUNGHIURILE PRIN CONVERGENŢĂ
a treia poate fi doar presupusă, ori una dintre
Orice dispunere a trei obiecte (mai puţin cea în linie Convergenţa generată prin perspectiva liniară,
marginile cadrului poate fi considerată latură dreaptă) formează un triunghi sugerat. în special de obiective superangulare, creează
a triunghiului. Sunt de-ajuns oricare trei cel puţin două laturi ale unui triunghi.

puncte de interes, în special dacă au conţinut, Y CONVERGENTA VERTICALĂ Suprafeţele verticale care merg către orizont
O perspectivă înclinată în sus, realizată cu un creează triunghiuri ce par să stea pe o latură.
ton, dimensiune sau o altă calitate similară.
superangular, creează un triunghi prin convergenţă. Vârful principal este orientat către punctul de fugă.
Spre deosebire de dreptunghiuri şi cercuri,
ale căror elemente trebuie să fie în ordine exactă,
triunghiurile pot avea aproape orice configuraţie.
Singura dispunere a trei puncte care nu creează
un triunghi este şirul. De exemplu, un portret
înfăţişând trei persoane va cuprinde aproape
inevitabil un triunghi, fiecare chip fiind un vârf.
Tendinţa naturală a perspectivei liniare
este ca liniile să conveargă într-un punct de fugă
aflat la depărtare şi, astfel, să formeze două laturi
ale triunghiului. Dacă aparatul foto este aşezat
orizontal, vârful principal al triunghiului va fi
îndreptat mai mult sau mai puţin către orizont
(puteţi considera triunghiul ca având o latură
formată din şirul de case care se îndepărtează,
cu vârful la orizont şi baza fiind verticala cea mai
apropiată de aparatul foto). Dacă acesta din urmă
ar fi îndreptat în sus, către o clădire, un pâlc
de copaci sau orice alt grup de linii verticale,
Yârful s-ar afla în partea superioară a fotografiei,
iar baza, în partea inferioară. De altfel, aceasta
este cea mai stabilă configuraţie a unui triunghi.

84 OCHIUL FOTOGRAFULUI
Sr11�;qia <k �lallilil;lil' Îlll'l'<.:lll� a lttullor

II'ÎIIItgiliuri proVÎIIc din asociere;! slructuralii;

l'Sil; l(mn:l Ulll:Î pira111id e sau a două contraforturi

apleca le unul ciÎITe celălalt. Dispunerea a trei obiecte

sub form;1 u nei baze şi a unui vârf este stabilă,

iar această asociere se transpune în imagine.

Este cadrul clasic cu trei personaje, iar în fotografia


care permite subiectelor să fie manipulate,
rearanjarea elementelor în acest fel este
o tehnică-standard şi, de obicei, încununată
de succes. Într-un astfel de triunghi, cele două
diagonale elimină senzaţia de greutate a unei
dispuneri pătrate sau dreptunghiulare.
Configuraţia inversă, cu baza în partea
superioară a imaginii şi vârful în cea inferioară,
este la fel de utilă pentru designul imaginii, fiind
asociată cu instabilitatea, agresivitatea şi mişcarea.
Vârful este mai evident, probabil deoarece pare
îndreptat către aparat şi privitor, existând un fel
de tensiune, previzibilă din partea unei forme
care simbolizează echilibrul extrem de precar.
O utilizare specială a triunghiurilor inversate A CADRUL CU TREI ELEMENTE
apare în natura moartă şi în grupuri de obiecte De obicei, cadrele cu trei elemente au potenţial
de mărimi diferite care trebuie unite (plasându-l de structură triunghiulară. Aici, cadrul a fost

pe cel mai mic în apropierea aparatului, în vârful intenţionat întărit prin alegerea punctului
de observaţie, care nu doar înfăţişează o relaţie
triunghiului, iar pe restul, în spate). Un obiectiv
triunghiulară a capetelor, ci şi un triunghi format
superangular, utilizat dintr-o poziţie înălţată,
de contururile celor trei siluete.
orientat uşor în jos, va accentua proporţiile
unui triunghi inversat, la fel cum un superangular
orientat în sus va crea verticale convergente
la nivel superior.
În ce circumstanţe este utilă încercarea
de a impune o structură circulară? Este important
să vedem triunghiurile sugerate ca pe nişte
instrumente de ordonare a unei imagini
sau de dispunere a lucrurilor care urmează
să fie fotografiate. Astfel de organizări sunt
necesare când se cere claritate, ca în naturile >TRIUNGHIUL INVERSAT PENTRU FOCALIZARE
moarte sau în diverse tipuri de fotografie Un triunghi cu vârful în prim-planul fotografiei
de reportaj, când cel mai important lucru constituie o configuraţie utilă, nu doar pentru

este o reprezentare clară, de obicei a unui grupurile de obiecte, ca în cazul unei naturi statice,
ci şi pentru a concentra mai mult atenţia asupra
cadru vizual dezordonat. Întrucât aceasta este
vârfului, când laturile convergente atrag privirea
o c oncli p c comună în fotografia profesionistă,
către acest punct. În acest exemplu, tehnica a fost
idee;! slrucluriîrii imaginii înl'r-o dispunere aleasă din cauză că subiectul (orezul} nu prezenta
gralid si1t1plii rsll: drosrhil de i111pori;111L1. interes vizual.
-<A TRIUNGHIUL INVERSAT
În general, dispunerea a două
siluete aşezate sugerează
o formă doar uşor triunghiulară,
dar o fotografie făcută
din picioare, cu un obiectiv
de 20 mm, întăreşte structurile
prin convergenţă.
CERCURILE SI DREPTUNGHIURILE .!)

upă frecvenţa structurii triunghiulare, distorsiunilor cauzate de obiectiv şi de înclinaţie

D celelalte forme fundamentale (cercurile este o procedură-standard de postproducţie


şi dreptunghiurile) tind să fie mai rare digitală, ca, de exemplu, opţiunea Filter >
in fotografie şi, astfel, o opţiune nu foarte Distort > Lens Correction din Photoshop.
des întâlnită în compoziţie. Ca şi în cazul Dreptunghi urile sunt asociate cu gravitaţia,
triunghiurilor, sunt mai interesante soliditatea, precizia şi limitarea clară, ca implicaţii
când sunt sugerate, nu delimitate clar. ale celor două tipuri de linii (verticale şi orizontale)
Cercurile au un loc special în compoziţie. care le formează. Ele tind să fie statice, rigide
Spre deosebire de triunghiuri şi de linii, nu sunt şi formale. Pătratul (dreptunghiul cu toate laturile

atât de uşor de sugerat, deoarece trebuie să fie egale) prezintă cel mai mult aceste însuşiri.
aproape complete şi să aibă o formă foarte precisă Pentru ca o formă dreptunghiulară să apară A OBIECTIVUL OCHI-DE-PEŞTE
şi uşor de recunoscut. Totuşi, ele apar deseori, ca atare în imagine, trebuie fotografiată Subiectul este o pădure deasă de stejar, însă
create atât de mâna omului, cât şi natural. din faţă şi de la acelaşi nivel. Perspectivele problema designului constă în lipsa de structură.

înclinate şi obiectivele superangulare transformă Aici, soluţia a fost găsirea unei perspective având
În natură, creşterea radială, ca de pildă
o structură cu un anumit potenţial (ramura curbată
la inflorescenţe, tinde să formeze un cerc. dreptunghiurile în trapezoide. Astfel, maniera
care iese în evidenţă), apoi exagerarea acesteia
Cercurile au valoare compoziţională datorită de fotografiere a structurilor rectangulare
cu un obiectiv ochi-de-peşte cu cadru întreg.
efectului de închidere. "Cuprind" lucruri este, de obicei, formală şi calculată. Deşi aproape integral corectată de obiectivele
amplasate în interiorul lor şi atrag privirea, obişnuite, distorsiunea curbilinie este deliberat

iar din această pricină sunt utile în fotografiile păstrată de obiectivele ochi-de-peşte. Tdate liniile,
Y ORDINEA ÎN DESIGN SHAKER
cu excepţia celor radiale, sunt curbate: cu cât
regizate, în special în naturile statice, Acesta este un exemplu dintr-o carte cu fotografii
este mai îndepărtată de centru, cu atât curba
când fotograful creează compoziţia de la zero. ce înfăţişau exclusiv forme rectangulare. Subiectul
devine mai extremă.
este arhitectura şi meşteşugurile comunităţii shaker,
Efectul de concentare a atenţiei privitorului
iar caracterul aspru şi funcţional al materialului
poate fi atât de puternic, încât să scadă importanţa
a sugerat o abordare de acest fel. Regularitatea
lucrurilor din jur, aşadar, cercurile trebuie utilizate definită a dreptunghiurilor le face deosebit
cu grijă. Circumferinţa sugerează şi o oarecare de adaptabile designului care accentuează
mişcare, fiind asociată cu rotaţia. echilibrul şi proporţiile.

Din cercuri derivă elipsele, alte forme flexate


şi ciclice, precum şi aproape orice formă închisă,
alcătuită din curbe. Elipsele reprezintă un caz

D
special în fotografie, deoarece aceasta este forma
proiectată pe film de un cerc atunci când este
văzut din lateral. În oarecare măsură, ochiul
transpune elipsele în cercuri presupuse.
Dreptunghiurile abundă în structurile
construite de om, găsindu-se mai rar în natură
şi fiind utile în compoziţie datorită faptului
că reprezintă cea mai simplă formă de împărţire
a cadrului. Într-adevăr, forma cea mai apropiată
de cadrul fotografiei este dreptunghiul. Se cere
un grad mare de precizie, întrucât cea mai
obişnuită modalitate de dispunere în cadru
a formelor dreptunghiulare este alinierea
lor cu orizontalele şi verticalele cadrului.
Astfel, alinierile greşite sunt uşor de identificat
şi de corectat digital. De fapt, corectarea

88 OCHIUL FOTOGRAFULU
VECTORII

m Yăzut cât de prompt urmează ochiul Cele mai puternice linii care pot fi utilizate prin alinieri. Aceste alinieri pot fi puncte sau linii
A o linie, sau chiar sugestia uneia. Această în acest fel sunt cele cu direcţie şi mişcare scurte, ca, de pildă, marginile unor umbre.

teadinţă este cel mai important instrument evidente. Diagonalele sunt deosebit de utile, Un alt instrument este orice reprezentare
le. indemâna unui fotograf, în conceperea unei iar dacă în imagine apar două sau mai multe a mişcării. Imaginea unei persoane care păşeşte
imagini, astfel încât aceasta să fie privită într-un şi sunt convergente, cu atât mai bine. Şi curbele sugerează direcţie, ceea ce presupune impuls.
<.numit fel. În principiu, dacă puteţi echilibra dau senzaţia de mişcare, uneori chiar de viteză Ochiul are tendinţa de a privi un pic în faţa
o imagine astfel încât atenţia să fie atrasă şi accelerare. Totuşi, prilejurile de utilizare persoanei, în direcţia în care este condus. Acelaşi
mai intâi de un punct previzibil, apoi să furnizaţi a liniilor reale sunt limitate de scenă, în mod lucru se aplică oricărui obiect aflat în mişcare
o linie care să sugereze mişcare într-o direcţie, suficient de natural, şi adesea nu sunt disponibile evidentă, cum ar fi căderea sau zborul. Întrucât
aţi oferit privirii o traiectorie. Vectorii sunt atunci când aveţi nevoie de ele. Liniile sugerate în fotografii, deplasarea este îngheţată, chiar
elemente grafice (sau combinaţii) care au mişcare, nu sunt la fel de definite şi de evidente, dar cel şi direcţia în care este orientat un obiect sugerează
impunând dinamism imaginii. Un alt termen puţin pot fi create de fotograf, cu ajutorul întru câtva ideea de mişcare; obiectul trebuie
utilizat uneori este acela de energie cinetică. punctului de observaţie şi al obiectivului, să fie uşor de distins, ca o maşină, de exemplu.

90 OCHIUL FOTOGRAFULUI
«A� ROTAŢIE ÎN SPIRALĂ
· •Ubiectul acestei fotografii, elicea
unei nave mari scoasă p� uscat,
·,ugerează structura fotografiei,
o spirală compusă din trei linii

11rbe principale. Cu toate acestea,


nvldenţierea necesară vine
tiin partea celor trei bărbaţi care
lucrează la elice. Pentru a completa
Imaginea, a fost necesar ca cei trei
lnulvizi să fie amplasaţi în mod
uniform şi cât mai vizibil, orientaţi
in direcţii care o confirmau pe cea

;1 spiralelor. După selectarea

ilUnctului de observaţie, singurul


lucru pe care a rebuit să-I fac
•1 fost să aştept momentul optim.

Fotografiile mai puţin dinamice


•umt incluse pentru a ilustra

•·fectul mai slab.


A DIAGONALELE CONVERGENTE
Aceasta este o fotografie regizată, având drept de bază constă în trei linii care converg spre sămânţă,
scop exemplificarea procedurii pentru însămânţarea astfel încât, în ciuda vârfului scoicii care apare
unei scoici de perlă. S-a decis ca stilul fotografiei sub forma unei siluete, sămânţa este centrul
să fie curat, simplu şi clinic, ilustrând ideea atenţiei. Unghiul liniilor a fost ales astfel încât
că procesul seamănă cu o operaţie chirurgicală. să nu fie simetric, adică previzibil şi neinteresant.
Elementele necesare au fost scoica, instrumentarul Instrumentele din dreapta au fost răsfirate
specific, sămânţa (o sferă mică) şi, desigur, acţiunea pentru a evita orientarea tuturor liniilor către
propriu-zisă de inserare. centru, iar gura deschisă a scoicii conferă senzaţia
Sămânţa este elementul central şi, totodată, de mişcare. Ochiul se deplasează spre sămânţa
cel mai mic, astfel că structura grafică a fost gândită din centru, apoi un pic în jos şi în stânga, către scoică.
pentru a atrage atenţia asupra acesteia. Forma Acţiunea este comunicată limpede cu ajutorul liniilor.
FOCALIZAREA

ocalizarea clară constituie un standard de aşteptat ca suprafaţa clară să coincidă Distanţele focale mai mici conferă imaginilor
F in fotografie, în aşa măsură încât rareori cu punctul principal de interes- unde se aşteaptă o adâncime a câmpului mai bună decât cele
este tratată altfel decât ca o modalitate ca privirea să stăruiască- intervalul de focalizare mari, iar noi suntem obişnuiţi cu perspective
ce producere a unei imagini "corecte", conţine un sens al direcţiei de la neclar la clar. superangulare focalizate în întregime. În cazul
�a fel ca inserarea cardului de memorie înainte Nu este o sugestie la fel de puternică pentru unei imagini de teleobiectiv, pierderea focalizării,
de a fotografia şi ca alte elemente esenţiale ochi precum liniile privirii, despre care tocmai în fundal sau în prim-plan, este o condiţie atât
e\idente. Majoritatea fotograftlor nu variază am discutat într-un capitol anterior, însă, de familiară, încât ne aşteptăm la ea. În cazul
prea des focalizarea pentru a obţine un efect chiar şi în aceste condiţii, funcţionează. unei perspective superangulare, nu ne aşteptăm
asupra designului. În circumstanţele potrivite Este important faptul că acţionează prin la zone nefocalizate, iar când ele apar la utilizarea
insă, metoda poate fi eficientă. familiaritatea privitorului cu felul în care ochii unui superangular cu apertură maximă, pe un
Problema punctului de focalizare apare i se concentrează pe un obiect. subiect adânc, imaginea poate părea greşită.
foarte rar, deoarece practica normală este

de a decide mai întâi subiectul, apoi de a orienta


Y,.. SENSUL MIŞCĂRII FOCALIZĂRII
aparatul foto asupra acestuia. E ceva destul
Cu un obiectiv de 6oo mm focalizând la depărtare,
de firesc, iar problemele obişnuite de focalizare adâncimea câmpului din această fotografie
sunt legate de precizie, nu de selecţie. În mod a lacului Magadi din craterul Ngorongoro, Tanzania,

normal, punctul care va fi focalizat (doi ochi este foarte redusă. Dintr-un punct de vizualizare
aflat la o uşoară înălţime (capota unui automobil),
sau o siluetă pe un fundal) nu are alternativă.
focalizarea este progresivă, conducând rapid ochiul
Totuşi, anumite situaţii permit o alegere
în sus, către punctul de interes, unde o hienă a prins
care ţine mai ales de felul în care definiţi imaginea.
un flamingo. Amplasarea acestui subiect principal
Când fotografiaţi un grup de obiecte, trebuie de interes în partea de sus a cadrului utilizează
să fie focalizate toate? Ar fi mai eficient ca doar la maximum efectul în discuţie.

unul sau câteva dintre ele să fie focalizate, şi restul,

progresiv mai neclare? Dacă da, care dintre

ele trebuie focalizate şi care nu? În plus, se poate

să nu existe în mod obligatoriu o astfel de alegere.


Dacă lumina este redusă pentru combinaţia

de film şi obiectiv, se poate să focalizaţi doar o zonă

a imaginii, caz în care va trebui să luaţi o decizie.


Nu subestimaţi niciodată puterea vizuală

a focalizării. Claritatea reprezintă standardul

practic indiscutabil, ceea ce este suficient să arate

că, indiferent care este subiectul focalizat, acesta


devine defacto centrul atenţiei. Utilizarea greşită,
sau mai degrabă neaşteptată, funcţionează foarte

bine deoarece respinge procedura obişnuită.

Dacă utilizaţi focalizarea în mod previzibil,

este important să evaluaţi diferitele sale variaţiuni

cu distanţe focale variate. Chiar şi fără a cunoaşte

tehnici fotografice, majoritatea celor care privesc

o fotografie sunt familiarizaţi cu distribuţia


normală a focalizării. Cu un teleobiectiv,

adâncimea câmpului este foarte redusă,

iar intervalul de focalizare poate fi văzut

in fotografie de la difuz la clar. Întrucât este

94 OCHIUL FOTOGRAFULUI
�--:.-:·
;::.: . ..:..::::--·

,,.. _;..,_,..
_.�

..,:,...::·..·�..-..;,-. ,.,._;�- .....�... .


.... ....'
. ""
:"- ..... ..
... �
. -,,..
.,.�
.. -......
"'-o:"" ·�--:.., .•,:: ::.."""'
......

:··�;;..:···· �.......".,:..: ··-"'·� ' . .. ,/"4"""'-:::�-�---;.ţ<;,..


�""-•#..<"'-'"'�--�
• '/ - ..

....... "-....-. .....".."""'"""·


..:·-..
-��-- �--: .....:·<y .
"

. ....��--<(,. "7�.., ?''V


,
... ·-·... �"... ..,., '""·..-
a.:;..,_." �...__ .."
_ ___

�-<- -:-:::'"'-." """"-·" ·-


", ,..

,
. "

� ·� .,.
....-�

.,_':'' ••�c
"""Y-< ·-e. · ...... .,. ---�"'·
"''"'•

" ··.,
.....;·
-"'
""' -i-..;'r!"�"' w
.."-:-...;:-�..: ...,. ..- .,"�""'""- ._. �
..."_; ....
,;:--,.--
.. :-- �-
,_,_·�--. -.?-
- ---4--- --�-
"..,...,... . .

>.., .. .. - -
. ...... ., ,...,� --. -� .. .
.;--., :'-""':-�-
.._ ..... ...... ... . . . ......,
.. ..A(
.....,• .ţ-�-
• .._" ·� " -.. "'� --- . ....
.
"" ..�. ·-· -"-..; . ......
'.. ' ... �. '-� "'� •l,-.. "<',,. ""'� .",
:

• :'""�-.�.-"''
"
_..6,
... ·<ov. ••,., ..,.
. ·""'"'· ..
'•'>< ·� .....
�. ·� 4>, ••• �- • ,,"'-�
. ._,., "
''•.;< ""··· '"'--:4 "'"4 - ''"9''
.,
•i',
. ".,. ' '<":
.
..._,;. ...,•·. .ro(...","V "
... ...•� >:...,. •.,.. '""<,; ....,.,..
.
-.''·. ··<'·· ..... ... ' ,
'·• ,. ··-...
... ........ ... ... -«; . .... . �"'41:-
, ., ' .L �. � •., ".;,. •,.,.
'• '

, . ": ,, ...." . ............. ,.,,..


• ·.,
'" ·
• . ;., " ' "
• '· '•
... ·j·.,� .. ..- �. •••.,., ..,
•'; �.. " "-<'
...
'• •• ' ... ' "" •• , .. "1
,, ..... ..... .:·'\;.,:" <
·

...• ' • ' ",'· •• •• .. .


'

,
.
'•... '"". . "'· . :�". '......-;_,·� .........
'\., \. � . ....,."... .". .
.. ,.; ....
"'- . ....
..

--< ESTOMPAREA CULORILOR A FOCALIZAREA SELECTIVĂ


Adâncimea redusă a câmpului Valoarea deosebită a focalizării restrânse constă
este tipică imaginilor macro, în aceea că atrage atenţia asupra unei anumite
fiind practic imposibil de evitat. părţi a imaginii, aleasă de fotograf, şi totul
Înceţoşarea extremă de ambele funcţionează cum trebuie întrucât elementele
părţi ale punctului de interes nefocalizate rămân inteligibile. în acest caz-
creează o estompare a nuanţelor un scrib care lucrează în scriptoriu -,scopul
de verde şi galben, astfel încât tehnicii a fost de surprindere a caligrafiei,
subiectul principal ajunge în ciuda dimensiunilor mici pe care le are în cadru.
să fie reprezentat de culorile Focalizarea selectivă este extremă aici,datorită
pure ale primăverii. utilizării unui aparat cu perspectivă de 4XS inchi,
cu obiectivul înclinat, pentru a avea o adâncime
a câmpului minimă,la apertură maximă.
MISCAREA .!>

A
1 n fotografie, intervalul de la clar la difuz combinaţii şi permutări, ca, de exemplu, rotirea clarităţii. Henri Cartier-Bresson era împotriva

nu depinde doar de focalizare. Acesta apare camerei şi mişcarea independentă a subiectului a ceea ce numea "o poftă insaţiabilă pentru

sub o formă diferită şi ca urmare a mişcării. (vezi pescăruşul de la pag. 97) şi t.ehnica, de acum claritatea imaginilor. Să fie o pasiune obsesivă?
_
După cum ştiu utilizatorii de filtre digitale familiară, a declanşatorului de cortină anterioară, Sau oamenii aceştia speră să surprindă mai mult

din Photoshop şi din alte aplicaţii, există tipuri în care dârele de mişcare apărute în urma unei din realitate cu această tehnică trompe l'CEi!?"

diferite de neclaritate de mişcare, fiecare având expuneri prelungi sunt îngheţate prin suprapunerea În circumstanţele adecvate, neclaritatea de mişcare

o natură şi un sens aparte. Există o neclaritate unui imagini clare, realizată cu bliţ. poate transmite ideea de deplasare şi de realitate,

sacadată, cauzată de mişcarea aparatului Aici discutăm despre utilizarea neclarităţii, iar incertitudinea surprinderii ei cu expuneri
foto, care produce margini dublate. Mai există nu despre evitarea ei. La modul convenţional, lungi generează senzaţia de experimentare.

şi dârele lăsate de un subiect care se mişcă neclaritatea de mişcare este o greşeală, însă asta Tehnica poate consta în abordarea mişcării

in timpul expunerii, şi altele mai liniare, generate depinde în mare măsură de efectul scontat. în acest fel sau în îngheţarea unui moment

de rotirea camerei sau de fotografierea dintr-un Ca element expresiv, poate funcţiona foarte bine temporal. Pe aceasta din urmă o vom analiza

,·ehicul in mişcare. Sunt disponibile numeroase şi există argumente puternice împotriva obsesiei la pag. 98-99.

96 OCHIUL FOTOGRAFULUI
-< TREPIED CU SUBIECT ÎN MIŞCARE A NECLARITATEA DE MIŞCARE
O capelă slab luminată din Jokhang, Lhasa, PRIN FOCALIZAREA DE URMĂRIRE
fotografiată cu aparatul pe trepied şi cu timp Un pescăruş în zbor pe un fundal întunecat,
de expunere de jumătate de secundă. fotografiat cu un obiectiv de 400 mm, la o vitez:l
Mişcarea oamenilor este în mod inevitabil de expunere de o secundă, îşi dezvăluie bătăile
neclară, însă acest lucru este acceptabil, de aripi într-un model la limita inteligibilită·ţii.
cadrul fiind bine focalizat şi clar.
MOMENTUL

--<ACŢIUNE REPETITIVĂ
Anumite tipuri de acţiune permit anticiparea,
în cazul de faţă este vorba despre un muncitor
cărând sare cu lopata. După ce am privit o vreme,
am ales acest moment, în care o încărcătură de sar�
este aruncată în aer, iar aparatul foto se află într-o
poziţie inferioară, astfel încât sarea să se vadă clar.

incronizarea nu este doar o calitate esenţială şi numeroase încercări de negare a sa, cele mai face evaluarea, judecata este şi mai aspră.
S în realizarea majorităţii fotografiilor, recente izvorâte din filonul postmodernist. Cred că problema reală o constituie faptul
ci are şi un efect direct asupra designului imaginii. Fotograful american Arnold Newman, de pildă, că Henri Cartier-Bresson a fost dificil de egalat,
Toate fotografiile, cu excepţia celor cu subiecte a emis această critică, nu întru totul convingătoare: iar fotografia de reportaj cu adevărat bună,
complet statice, trebuie să fie sincronizate. "Fiecare moment este unul hotărâtor, chiar dacă care urmăreşte momentul decisiv, necesită
A face o fotografie înseamnă a realiza o imagine trebuie să-I aştepţi o săptămână ... Este o afirmaţie abilităţi rar întâlnite.
a unui eveniment. Se poate ca evenimentul bună, la fel ca toate propoziţiile simple care devin Indiferent care ar fi acţiunea, fie că este
să fie scurt (cu o durată de câteva milisecunde) sloganuri, determinându-i pe studenţi să-şi pună o persoană care păşeşte în scenă sau nori adunaţi
sau mult mai lung, ca, de pildă, schimbarea luminii la îndoială modul de lucru. Problema reală este deasupra unui munte, cu siguranţă subiectul
naturale într-un peisaj, care are loc într-un interval că, adesea, ei îşi spun: <<Ei bine, dacă există se va mişca în cadru. Prin urmare, acţiunea
de câteva ore. un moment decisiv, asta e ceea ce caut.» afectează inevitabil designul fotografiei, deoarece
Desigur, cuvântul în sine invocă una Ei ar trebui să caute fotografii, nu momente modifică echilibrul. Să luăm, de pildă, o scenă
dintre cele mai celebre expresii din fotografie, decisive. Dacă durează o oră, două ore, o săptămână, prin faţa căreia urmează să treacă cineva.
"momentul decisiv". Henri Cartier-Bresson, două secunde sau o fracţiune de secundă, Înainte ca acest lucru să se întâmple, compoziţia
fotojurnalistul desăvârşit care a aplicat expresia nu există un singur moment p_�trivit. Sunt multe care este sugerată diferă de cea cu personaj.
în fotografie, a preluat-o de la cardinalul de Retz, momente. Uneori, cineva face o fotografie într-un Anticiparea schimbării dinamicii este întotdeaun
din secolul al XVII -lea: "Il n'y a rien dans ce monde moment, iar altcineva, în altul. Se poate să nu vitală. Poate părea evident, însă reacţia naturală
qui n'a it un moment decisi[' ("Nu există nimic fie una mai bună decât cealaltă, ci doar diferite." la orice situaţie fotografică este urmărirea
pe lume care să nu aibă un moment hotărâtor"), Perspectiva lui Newman este de bun-simţ, mişcării şi realizarea compoziţiei care pare
şi a definit-o astfel: "În mişcare, există un moment dar reflectă şi compromisul, constituind o justificare cea mai mulţumitoare în momentul respectiv.
în care elementele se află în echilibru. Fotografia pentru momentele care nu sunt foarte reuşite. Dacă, totuşi, planificaţi în avans o imagine,
trebuie să surprindă acest moment şi să-i Ca orice artă, fotografia are un public şi este este important să vă imaginaţi rezultatul atunci
imortalizeze echilibrul." judecată. Unele imagini şi, prin urmare, momente, când toate elementele vor fi la locul lor. Astfel,
Această afirmaţie este atât de logică, încât sunt într-adevăr considerate mai grăitoare vă va fi mai uşor să încadraţi viitoarea imagine
de atunci i-a urmărit pe mulţi fotografi, existând decât altele, iar când fotograful este cel care şi să aşteptaţi mişcarea să intre în cadru.

98 OCHIUL FOTOGRAFULL
A ANTICIPAREA
În această scenă cu acrobaţi ambulanţi dintr-un oraş
indian, este evident că fata urmează să fie aruncată
în sus, dar nu se ştie cât de mult. Se poate să nu mai
existe o a doua şansă din simplul motiv că ne aflăm
în India, unde de îndată ce apa ratul foto este
observat, trecătorii vor începe să se uite la el.
Scena este încadrată cu aproximaţie, apoi, când
fata este aruncată, aparatul este rotit şi el în sus.
Presupunerea este că, în cel mai înalt punct, fetiţa
se va afla deasupra clădirilor, ceea ce se şi întâmplă,
deşi nu a fost timp decât pentru realizarea unui

A SILUETĂ ÎN PEISAJ singur cadru. Timpul de expunere de 1/250 sec

În această scenă cu nişte tera se de orez din Baii, în stânga, departe, în cea mai luminoasă parte este suficient pentru a îngheţa mişcarea.

subiectul este peisajul, dar acesta va fi pus mai bine a terasei inundate, pentru a fi cât mai vizibil. Prima
în valoare de cultiv11torul aflat într-o poziţie clară şi fotografie, în care omul se află mai departe, a fost
adecvată. Situ11ţi� �fost dest u l de simplu de planificat făcută pentru siguranţă. Apoi, bărbatul s-a mişcat
în avans. Pozi·ţi:l idc·.d:'l :1111\r:îtonllill p�rea să fie aşa cum am anticipat, înspre coşurile din stânga, jos.
OPTICA

eoarece, în fotografie, imaginea se formează impresionantă de adâncime, ca în exemplul


D
".. O SCENĂ, DOUĂ OBIECTIVE
optic, alegerea obiectivului este esenţială de pe pagina opusă. (Vezi pag. 52-57 pentru Aceste două fotografii, având acelaşi subiect
dar realizate de la distanţe diferite, ilustrează
pentru design. Stabilirea distanţei focale informaţii despre tehnici de amplificare
caracteristicile principale· ale obiectivelor
nu influenţează doar cuprinderea unei scene, a percepţiei adâncimii.) superangulare şi teleobiectivelor. Prima

ci determină o mare parte din geometria imaginii Transformarea liniilor în diagonale este legată fotografie a fost realizată cu un obiectiv
de 400 mm, iar a doua, cu unul de 20 mm.
şi ii poate influenţa considerabil şi caracterul. de acest efect în perspectiva aparentă. Unghiul de
Elementul de referinţă pentru ambele imagini
În plus, există unele construcţii optice speciale, vizualizare este foarte mare, aşa încât sunt vizibile este lăţimea clădirii, care reprezintă jumătate

in special obiectivele ochi-de-peşte şi shift, mai multe dintre liniile care converg în punctele din dimensiunea cadrului.

care permit modificarea formelor din fotografie. de fugă ale scenei, iar acestea sunt adesea diagonale.
400mm
Deşi schimbarea distanţei focale influenţează În plus, corecţia "efectului de butoi" în construcţia • Unghi de cuprindere redus.

doar unghiul perspectivei, acest fapt are efecte unui obiectiv superangular normal are ca rezultat • Linii orizontale şi verticale mai proeminente
decât diagonalele.
pronunţate asupra structurii liniare a imaginii, distorsiunea rectilinie, o întindere radială
• Relaţiile dintre dimensiuni sunt modificate
a percepţiei adâncimii, a relaţiilor dintre dimensiuni, care este mai accentuată pe laterale. Un obiect de compresie; clădirea din spate pare mai mare.

precum şi asupra calităţilor expresive, mai puţin circular, de exemplu, este întins astfel încât • Deşi aparatul foto este poziţionat ceva mai jos
decât clădirile, distanţa mare necesită o înclinare
evidente, ale vederii. De pildă, lungimea focală în colful cadrului pare oval.
uşoară în sus, practic fără să existe convergenţă.
poate controla implicarea privitorului în scenă, Obiectivele superangulare tind să implice • Structura liniei obiectivului: îndeosebi orizontală

aşa cum un teleobiectiv are tendinţa de a îndepărta privitorul deoarece, dacă sunt utilizate ca aici şi verticală.
Structura planului obiectivului: plată, apropiată.
subiectul, iar un obiectiv superangular îl va atrage şi imaginile sunt reproduse la scară mare, îl atrag

în scenă pe spectator. în scenă. Prim-planul este evident apropiat,


2omm
Standardul îl reprezintă lungimea focală iar întinderea către margini şi colţuri "înfăşoară" • Relaţia dintre dimensiuni este exagerată;
clădirea din spate pare mult mai mică.
care oferă cam acelaşi unghi de perspectivă imaginea în jurul celui care o priveşte. Altfel spus,
• Diagonale proeminente.
cu al nostru. Este posibilă doar aproximarea, spectatorul este înştiinţat că scena se extinde • Cuprindere unghiulară mai mare.
căci vederea umană şi imaginea percepută dincolo de cadru, stil care este des utilizat • Aparatul este orientat uşor în sus, ceea ce
produce convergenta liniilor verticale.
de obiectiv sunt destul de diferite. Privim scanând în fotojurnalism: rapid, slab structurat şi care
• Structura liniei obiectivului: îndeosebi diagonală.
şi nu avem un cadru al vederii cu delimitare implicii privitorul. Subiectele cele mai des întâlnite • Structura planului obiectivului: adâncă, ascuţită.
e.xactă. Pentru un aparat foto de 35 mm, o lungime sunt oamenii şi mişcarea. În cinema, stilul
focală de 40-50 mm oferă cam aceeaşi impresie. echivalent poartă numele de cameră subiectivă.
Obiectivele superangulare au lungimi Aceasta este fotografia SLR la nivelul privirii,
focale mai reduse, iar unghiul de perspectivă este realizată cu obiective superangulare sau standard
direct proporţional cu lungimea focală. Acest tip (niciodată cu teleobiectiv, care imprimă imaginii
de obiective influenţează structura imaginii în trei distanţă şi detaşare). Pentru eficienţă maximă,
moduri principale. Schimbă perspectiva aparentă încadrarea necesită prim-plan apropiat şi siluete
şi percepţia adâncimii; au tendinţa de a produce şi chipuri trunchiate în margini; acest decupaj
diagonale (reale şi sugerate), aşadar şi tensiune aparent imperfect extinde scena pe laterale,
dinamică, şi induc un punct de observaţie oferind privitorului impresia că e?.te învăluit
subiectiv, atrăgând spectatorul în scenă. de imagine. Imperfecţiunile.de încadrare
Efectul de perspectivă depinde foarte mult şi adâncime a câmpului pot conferi
de modul de utilizare a obiectivului, mai exact fotografiei un aspect brut, care sugerează
de punctul de observaţie. Utilizat de la marginea ideea că aceasta a fost făcută în grabă,
unei faleze sau de pe acoperişul unei clădiri înalte, fără răgazul necesar unei compoziţii atente.
fără prim-plan, nu produce practic nici un efect Remarcaţi că fotografiile fotojurnaliştilor
asupra perspectivei, ci doar un unghi mai mare experimentaţi sunt de obicei bine compuse,
de vizualizare. Totuşi, utilizat cu o scară completă chiar şi în situaţii stresante.
de distanţă, din apropierea aparatului şi până Pe lângă obiectivul-standard, există
la orizont, superangularul creează o senzaţie şi teleobiectivul (care, de fapt, este un obiectiv

100 OCHIUL FOTOGRAFULUI


cu focalizare la distanţă, dar acesta este termenul Efectul de compresie este important Selectivitatea din unghiul îngust de vizualizare
încetăţenit), şi el cu numeroase efecte asupra deoarece constituie un alt mod de a vedea lucrurile permite eliminarea elementelor care distrag atenţia
structurii imaginii. Reduce impresia de adâncime (insolitul poate fi atractiv în sine), dar şi pentru sau creează un dezechilibru. Echilibrul constant este
prin comprimarea planurilor imaginii; oferă că permite compoziţia bidimensională, adesea mai uşor de atins, necesitând doar o mică
o perspectivă selectivă, putând fi utilizat pentru cu un set de planuri în locul senzaţiei complet schimbare a unghiului aparatului; dispunerea

a surprinde structuri grafice precise; în general, realiste de adâncime, cu comparaţii evidente zonelor de ton şi culoare poate fi modificată
simplifică structura liniară a unei imagini, cu pictura tradiţională chinezească şi japoneză. fară schimbarea perspectivei. Din acelaşi motiv,
cu o tendinţă către orizontale şi verticale; O utilizare practică specifică este adăugarea direcţia liniilor tinde să fie mai precisă. Acolo unde
facilitează juxtapunerea a două sau mai multe unei uşoare înălţimi într-o perspectivă oblică un obiectiv superangular folosit de aproape creează
elemente şi creează o modalitate mai obiectivă de la nivelul solului. Cu un obiectiv-standard, o varietate de diagonale, un teleobiectiv lasă liniile

�i nwi rece de a vedea lucrurile, îndepărtând unghiul ascuţit tinde să interfereze; un teleobiectiv paralele şi unghiurile aşa cum sunt. Din p u nc t
privit or ul d..: suhi..:ct" (c;l �i cum f"i1tograful utilizat la distanţă. dă impresia de înclinare de vedere expresiv, acest lucru gcn<.: n::ml

ar li11.\" l( ltogr;i/];1 de l:1 dist;lll\i i ) . <1 suprafeţei în sus, ca în f"irtografi;1 de la pag. 105. un Glractcr mai static, lipsit dl' dill:lllli:o�ll.
..c: EFECTELE PERSPECTIVEI SUPERANGULARE A SUPERANGULARUL: LINII DINAMICE
În această fotografie sunt combinate două efecte Utilizând aparatul foto în unghiul
ale unui obiectiv de 20 mm: perspectiva liniară adecvat, un obiectiv superangular
produsă de liniile care converg la orizont produce diagonale accentuate, în special
şi perspectiva reductoare, dată de forme dacă este inclus şi prim-planul.
aparent similare.
)11xl;1pu,H.:n.::1 \:Slt: o u ti l i zar e co1npozition:1l;
111ajortl a ldeobiectivcl.or (vezi pag. 178-179)
�i se poate realiza cu orice obiectiv, schimbând

do:u: punctul de observaţie sau mutând unul


dintre obiecte, însă doar un teleobiectiv poate
face acest lucru fără a produce schimbări majore
în restul imaginii. În plus, când cele două elemente
sunt depărtate unul faţă de celălalt, efectul
de compresie al unui teleobiectiv le apropie.
În cele din urmă, felul în care un teleobiectiv
este utilizat în mod normal (de la distanţă),
se dezvăluie privitorului şi dă o impresie
mai obiectivă şi mai distantă. Există o diferenţă
majoră de natură vizuală între fotografierea
într-o situaţie cu un obiectiv superangular
şi surprinderea unei imagini din depărtare.
Anumite tipuri de obiective modifică,
în afară de distanţa focală, şi forma imaginii.
Acestea au utilizări speciale, însă permit
fotografiei să fie întinsă ori curbată. Un astfel
de model este obiectivul ochi-de-peşte, cu două
variante, circular şi cadru întreg. Ambele
au un unghi extrem de perspectivă, de 180°
sau mai mult, însă, în versiunea cadru întreg,
cercul proiectat este ceva mai mare decât cadrul
SLR dreptunghiular normal. Curba pronunţată
este extrem de nefirească şi, în cel mai bun caz,
poate fi utilizată ocazional. Acest tip de obiectiv
nu permite prea multă subtilitate, decât
dacă subiectul nu are linii drepte evidente
(cum ar fi fotografia cu pădurea, de la pag. 88).
O altă modalitate de schimbare a structurii

imaginii este înclinarea obiectivului sau a corpului


aparatului, ori a ambelor, o procedură relativ
comună în fotografia de format mare. Înclinarea
obiectivului schimbă unghiul planului pentru
focalizare clară, astfel încât, chiar şi la apertură
maximă, claritatea dintr-o imagine poate
fi distribuită mai mult sau mai puţin subiectiv. A OBIECTIV TILT: MODIFICAREA DISTRIBUŢIEI CLARITĂŢII
înclinarea senzorului sau a filmului controlează Înclinând fie obiectivul, fie aparatul foto (posibil doar în cazul aparatelor speciale),
şi ea distribuţia clarităţii, întinzând-o progresiv planul focalizării clare poate fi înclinat din poziţia sa verticală normală, cu faţa
spre aparat. În acest exemplu, un prim-plan al picăturilor de ploaie, a fost
în direcţia înclin ării acestora. Exemplul picăturilor
posibilă claritatea din faţă până în spate (ajustarea adâncimii câmpului
de ploaie ilustrcazft această tehnică.
prin intermediul aperturii nu ar fi fost suficientă).
A TELEOBIECTIVUL:
COMPRESIE
Una dintre impresiile vizuale
distincte ale unei perspective
îndepărtate realizate
cu un teleobiectiv este aceea
că planurile subiectului au fost
ridicate pentru ajunge în dreptul
aparatului foto.

A,... APARATUL SUBIECTIV


Un obiectiv superangular utilizat de aproape
în mijlocul unei mulţimi dă senzaţia plasării
în mijlocul acţiunii, ceea ce este tipic pentru
fotografiile subiective. Trunchierea şi pierderea
focalizl:\rii re l�tcmlc, precum şi prim planul foarte
-

apropiat dnttliitprt".l.t pl.t·.�rll î11 l11tcrlorul imaginii.


EXPUNEREA


j il 2;::elaşi fel în care focalizarea este utilizată poate îndrepta atenţia de la întuneric spre lumină, însă nu tolera supraexpunerea. Astfel a apărut

1 ""' modalitate-standard de a produce un fel în timp ce contrastul mai redus permite ochiului strategia de expunere a zonelor luminoase,

i.e 2curateţe tehnică într-o fotografie, se consideră să se plimbe de-a lungul cadrului, aşa cum o arată care a dominat de atunci fotografia color,
· esea că ell:punerea are un rol "corect". Aceasta cele două versiuni ale dealurilor la apus. O variaţie cu importanţă deosebită în captura digitală.
este perspectiva convenţională. Decizia cu privire a acestui efect este diferenţa radială de luminozitate Două trăsături marcante ale expunerii
·a e.-punerea corectă presupune , consideraţii creată de efectul de vinietare, destul de comun fotografice, care pot fi considerate elemente

einice şi raţionamente logice. Tehnic vorbind, la obiectivele superangulare, deoarece designul grafice de sine stătătoare, sunt silueta şi reflexia.

limitele superioare şi cele inferioare ale expunerii lor tipic permite luminii să ajungă la margini, Vom reveni asupra lor în cadrul discuţiei despre

sunt stabilite mai întâi de ceea ce este vizibil şi apoi nu în centru. schimbarea sintaxei fotografiei. Expunerea zonelor

de aspectul dorit. Cu alte cuvinte, o parte a sarcinii În varianta color, expunerea poate avea luminoase este o precondiţie pentru siluetă, în care
e:-.-punerii constă în normalizarea perspectivei, un efect critic asupra saturaţiei, în funcţie absenţa totală a detaliilor din forma neluminată
in aproximarea felului în care vedem scena reală. de proces. Filmul Kodachrome, produs prima conduce la o tehnică de alegere a orientării,

Convenţiile cu privire la expunere au multe dată în 1935, şi-a câştigat notorietatea în fotografia a punctului de observaţie şi a sincronizării,

lucruri în comun cu cele ale focalizării. Ochiul profesionistă începând cu anii 1950, când a fost realizată doar prin contur. În partea opusă a scalei

are tendinţa de a urma suprafeţele cu expunere utilizat de fotografi cunoscuţi, ca, de pildă, Ernst de expunere se află reflexia, care poate lua multe

"normală", în special dacă sunt luminoase. Haas şi Art Kane. Tehnologia sa unică a favorizat forme, dar cea principală pentru compoziţia

.-\.şadar, contrastul mai mare dintr-o scenă subexpunerea, oferind culori bogate şi saturate, fotografică este o strălucire cu margini difuze.

A DIFUZIA SAU CONCENTRAREA ATENŢIEI


Expunerea poate restrânge sau extinde atenţia acestei imagini digitale. Optimizarea automată pe de altă parte, concentrează atenţia asupra culmii
într-o fotografie, dacă există două zone diferite deschide umbrele, având ca rezultat alunecarea luminate parţial, o transformă în subiect şi sporeşte
de luminozitate, ca în această imagine a soarelui ochiului dinspre partea luminată de soare dramatismul iluminării. De asemenea, accentuează
matinal care se proiectează, printre nori, către restul scenei. Astfel, expunerea a ajutat senzaţia de sincronizare; suntem conştienţi că,
pe pintenul unei culmi galeze. Există două la direcţionarea radială a atenţiei către exterior. în primele clipe ale zilei, soarele se concentrează
modalităţi de procesare a fişierului Raw în cazul Creşterea contrastului şi reducerea expunerii, pe o suprafaţă mică, doar pentru un moment.

106 OCHIUL FOTOGRAFULUI


A VINIETARE
Întunecarea radială către colţuri din această fotografie
realizată cu un superangular, înfăţişând două clădiri
în stil shaker din Maine, concentrează atenţia către
interior, reafirmând diagonalele puternice.

� -----c-·
�..�-rtt �.t.·:,-- :;11 !-:.�
-_:
- '
.. .. ·�
·_ - ·-'

..
'
< .•
.
• .... -..-...-�
' . ..
..
. .
- ..
. ,�

- . -...� ·., . . . . . ;- ·... ' .. - : .:.


. ..
·ao ,, , _,, �·:-:- i•;". '7"1 �*'
.

'l � ·��
• • ....-::-�
.
��"�-

-:!!!!
-- � ... � � ţ .
- .. . ') -. . ' •.


'

.

.. . ha
III
....
. -�-
--�# �
';]

A CONCEPTUL DE EXPUNERE KODACHROME


Tehnica de expunere a zonelor luminoase a apărut
odată cu filmul Kodachrome. Tonurile subexpuse
şi semiîntunecate păstrează saturaţia bogată,
putând fi deschise la reproducere sau în postproducţia
digitală. Este esenţial să nu supraexpunem zonele
luminoase, iar la un aparat foto digital, avertizarea
de luminozitate pe afişaj este crucială.

,._ REFLEXIA CAMEREI


Reflexia obiectivului este o entitate grafică de sine
stătătoare, iar considerarea sa ca pe o greşeală
sau, dimpotrivă, ca pe un avantaj în imagine
depinde întru totul de preferinţele fotografului.
Această perspectivă vaporoasă a fluviului Orinoco
din Venezuela ar fi putut fi realizată şi fără razele
soarelui, umbrinu oi>icctivlll. Î n schimb, razele sunt
utilizate pcntn1 :1 liIII' <>lllj>mi\:ia şi pentru a conferi
s cn vrţ i:1 dt•lilliilll� Plilllclolll' .I'.O.II<'Iili.
CAPITOLUL 4:
COMPUNEREA
u

CU LUMINA
Sl CULOARE
altă perspectivă asupra compoziţiei mult mai mulţi oameni cu ştiinţa imaginii primită de toată lumea. Nu doar fotografii

O în fotografie este aceea care ţine decât ar fi fost cu putinţă fără tehnologia tradiţionalişti erau sceptici (lucru destul

cont de distribuţia tonurilor şi a culorilor. digitală. Majoritatea fotografi lor avansaţi de firesc, de altfel, întrucât le punea

Acest aspect este strâns legat de expunere sunt acum obişnuiţi cu caracteristicile la îndoială abilităţile greu dobândite

şi de modurile de interpretare ulterioară, ezoterice cum ar fi histogramele, ajustarea şi viziunea), ci şi criticii şi unii filosofi,

la început în camera obscură, la imprimare curbelor, punctele negre şi punctele albe. o parte dintre aceştia considerând-o

şi developare, astăzi în procesul Ajustarea imaginii cu funcţiile Levels pângărită de spiritul comercial al publicităţii

de postproducţie digitală, când fişierul (Niveluri), Curves (Curbe) şi Hue-Saturation­ şi al vânzării de bunuri.

imagine este optimizat şi ajustat. Brightness (N uanţă-Saturaţie-Luminozitate) Totuşi, fotografia color a fost salutată

Distribuţia tonurilor şi culorilor depinde evidenţiază perfect legătura strânsă dintre de mulţi profesionişti şi artişti şi, desigur,

şi de gestionarea elementelor grafice ton şi culoare. de către public. Influentul fotograf elveţian

discutate în capitolul anterior, cele două Culoarea ne influenţează percepţia, Ernst Haas, care s-a mutat în SUA în 1951,

fiind inseparabile. Un punct funcţionează iar complexitatea ei multistratificată şi-a identificat preferinţa faţă de fotografia

într-o fotografie deoarece are contrast a fost recunoscută încă de la începuturile color cu experienţa războiului din Europa:

de ton sau de culoare cu fundalul. Liniile artei. Există efecte optice de culoare "Tânjeam după ea, aveam nevoie de ea, eram

şi formele creează şi ele un efect în funcţie ca, de pildă, contrastul succesiv, care pregătit pentru ea. Am vrut să sărbătoresc

de cât de distincte sunt şi, în cele din urmă, funcţionează independent de gusturi, prin culoare vremurile noi, pline de speranţă".

totul se reduce la relaţiile dintre tonuri cultură şi experienţă, însă există şi efecte Din acel moment, interpretarea culorii

şi/sau culori. Acestea sunt componentele emoţionale şi contextuale care, deşi a devenit subiect de experimentare

spectrale ale designului. nu sunt pe deplin înţelese, au aceeaşi continuă şi de aprigi dispute.

Tonul şi culoarea sunt legate între ele, forţă. Este interesant că însăşi fotografia, Fotografia alb-negru, pe de altă parte,

dar rămân distincte, aflându-se într-o prin istoria dezvoltării sale, a promovat îşi menţine sănătatea viguroasă şi, departe

interrelaţionare complexă. Unul dintre distincţia dintre ton şi culoare. de a-şi fi găsit sfârşitul, continuă să fie

beneficiile mai puţin evidente ale fotografiei Culoarea a debutat relativ târziu utilizată cu entuziasm, nu doar de către

digitale este acela că procesul optimizării pe scena fotografică (utilizarea în masă tradiţionalişti, ci şi de regizori artistici

imaginilor pc corllpliiN :l f:lmiliarizat a început în anii 1960) şi nu a fost bine şi de editori foto din mass-media.
CLAROBSCURUL SI CHEIA .!>

ontrastul, aşa cum am văzut la începutul Totuşi, umbrele şi zonele luminoase pot contribui Ghidându-ne după aceste două axe, contrastul
C Capitolului 2, stă la baza compoziţiei, din plin la dispoziţia şi la atmosfera unei fotografii. şi luminozitatea (contrastul şi cheia), alegerea
:ar una dintre formele de bază este cea tonală. Schemele de mai jos arată toate tipurile stilului unei imagini depinde de trei lucruri:
-:-ermenul italian chiaroscuro se referă la modelarea posibile de distribuţie tonală dintr-o fotografie caracteristicile scenei (vegetaţie întunecată,
cramatică a subiectelor în pictură prin raze (stilurile de iluminare, ca să le numim aşa). piele deschisă, cer luminos etc.), felul în care
de lumină care deschid scenele întunecate. Dacă ignorăm culoarea, aceste variaţii sunt scena este iluminată şi interpretarea aleasă
in ens mai general, defineşte opoziţia esenţială definite de două axe (contrast şi luminozitate), de fotograf. Acum, datorită postproducţiei
care stabileşte relaţiile tonale. În cursul de bază ce devin imediat familiare celor care lucrează digitale, ultima dintre ele este mai influentă
al şcolii Bauhaus, Johannes Itten (vezi pag. 34-35) cu imagini digitale în Photoshop. În cadrul acestor ca niciodată. La pag. 112-113 am luat o imagine
a spus că este "unul dintre cele mai expresive grupuri există o varietate infinită de distribuire înÎaţişând nişte elefanţi sub o acacie, am redat-o
şi mai importante mijloace ale compoziţiei". a tonurilor. În accepţiune restrânsă, clarobscurul în chei diferite şi am arătat cum oricare dintre
Contrastul nu controlează numai forţa modelării se află la extremitatea de contrast mare a scalei. variante este justificată.
intr-o imagine (de unde şi tridimensionalitatea Cea de-a doua axă, a luminozităţii generale, O trăsătură a cheii constă în aspectul

sa), ci şi structura acesteia şi păr1ile care atrag atenţia. defineşte o mare parte din senzaţia pe care său diferit în alb-negru şi color, fiind mai
Utilizarea sau nu a întregului interval o degajă o imagine. Când expresia generală dificil de lucrat în color cu cheia înaltă.
de tonuri de la negru la alb este o decizie este întunecată, favorizând tonurile de umbră, În timp ce imaginile alb-negru în cheie înaltă
fundamentală, cu atât mai importantă în fotografia imaginea este în cheie joasă. Dimpotrivă, par luminoase şi grafice (când subiectul este bine
digitală, care, în etapa de postproducţie, permite dacă toată modularea tonală are loc în tonurile ales), imaginile color sunt interpretate mai des
controlul histogramelor şi al nivelelor. Cea mai deschise, este în cheie înaltă. Intervalul în termeni negativi, ca şi cum ar fi greşit expuse.
mare parte a conţinutului informaţional de posibilităţi alcătuieşte un tipar în formă Parţial, cauza o constituie legătura mai strânsă
al fotografiilor se regăseşte în tonurile medii, de pană, deoarece contrastul maxim dintr-o a fotografiei color cu realitatea, dar şi preferinţa
multe fotografii convenţionale funcţionând imagine necesită zone aproximativ egale şi familiaritatea (strategia indusă de Kodachrome
în special în aceste zone cu tonalităţi "sigure". de negru şi alb. de expunere a zonelor luminoase).

>INTENSITATEA CULORII
Prin expunerea zonelor
luminoase, ca întotdeauna
în acest tip de fotografie,
clarobscurul luminii matinale
CONTRAST REDUS care pătrunde printr-o fereastră
şi se proiectează pe o pernă
chinezească sporeşte, datorită
contrastului, impresia de culoare
plină, saturată.

CONTRAST MEDIU

[]

CONTRAST MARE

11 o OCHIUL FOTOGRAFULUI
A AMBIGUITATE A CAUSTIC
Un ţăran din Borneo odihnindu-se lângă o fereastră, într-un hambar. Urmele de lumină caustică, de acest fel, iau naştere când lumina este
Contrastul extrem face ca imaginea să fie greu de descifrat într-o primă puternic reflectată sau refractată, focalizându-se parţial pe o suprafaţă
fază, iar această întârziere şi ambiguitate îi conferă atractivitate. difuză, curn este această hârtie.

A MODEL CARE CONSOLIDEAZĂ A FOTOGRAFIE COLOR ÎN "CHEIE JOASĂ"


Umbrele într-o scenă cu contrast puternic pot să consolideze forma Doar conturul fetei şi al undiţei, în lumina ultimelor raze de soilrc,

şi modelul, cttrn ttmbri1 înv:lluie eşarfa femeii şi bananele. definesc această imagine realizată pe un râu elin Suriname. Forrnelt•
umbrite ale arborilor completcazl:\ sccn<t, <tcc<t5t n fiind în îtrlrculntr:
(cu cxccpţin co ntt mt rilo r stthţlri ) îtt rr.(ll�tntl dt: jo•. �1 sr:trrllon:tlf'.
CULOAREA ÎN COMPOZITIE .!>

uloarea adaugă o dimensiune diferită Puterea culorii este determinată în special


C
Saturaţia şi luminozitatea pot fi considerate
organizării unei fotografii, nu întotdeauna de saturaţia sa, aceasta fiind unul dintre modulaţii ale nuanţei.
uşor de separat de alte aspecte dinamice discutate. cei trei parametri ai culorii care sunt cei mai Efectele de culoare au cel mai mare impact
"\Iodurile în care simţim şi analizăm culoarea sunt utili scopurilor noastre. Un beneficiu secundar când culorile sunt intense, iar exemplele
complexe, de la optic la emoţional, iar subiectul al fotografiei digitale este că postproducţia din următoarele pagini le favorizează în scop
general al culorii în fotografie este extrem de vast. în Photoshop şi în aplicaţii similare . de exemplificare. Nuanţa este esenţa culorii,
_
Cartea mea anterioară, Color, din seria Digital ne· a familiarizat pe toţi cu limbajul tehnic iar, în cea mai simplă reprezentare, nuanţele sunt
Photography Expert, este mult mai cuprinzătoare al culorii. Cei mai utilizaţi parametri ai culorii dispuse în cerc. !n secolele de analiză a culorii
decât acest capitol, inclusiv în ceea ce priveşte sunt nuanţa, saturaţia şi luminozitatea. Nuanţa în artă, ideea culorilor primare a fost una centrală,
teoria şi managementul culorii (vezi Bibliografie). este calitatea care dă fiecărei culori numele său, iar opinia generală s-a oprit la trei culori
Ce ne interesează aici este modul în care culoarea fiind ceea ce majoritatea oamenilor înţeleg prin (roşu, galben şi albastru, prescurtate CMY(K)
influenţează compoziţia unei fotografii. "culoare". Albastru!, galbenul şi verdele fac parte de tipografi). Evident, ele nu se potrivesc cu cele
Vom începe prin culori puternice, deoarece din această categorie. Saturaţia este intensitatea trei culori primare (roşu, verde şi albastru)
efectele şi relaţiile sunt mai evidente în acest caz, sau puritatea nuanţei, cea mai redusă fiind utilizate de filmul color, monitoarele de computer
deşi registrul mare de culori pe care îl avem in faţa un gri total neutru, iar luminozitatea determină şi camerele digitale. Motivul principal este că cele
aparatului foto tinde să fie oprit în diverse moduri. dacă nuanţa este întunecată sau deschisă. trei culori primare din pictură sunt ale luminii

114 OCHIUL FOTOGRAFULUI


.c: RGA VERSUS RVA
ele trei culori primii re reflcclalt! de h11nlnn, roşn,
galben şi a lba stru, se amestec� pc ll5 rtlt: sub 'form�
de pigmenţi, cerneală sau vopsea, formând verde,
violet şi portocaliu, precum şi o culoare apropiată
de negru atunci când se combină între ele. Cele trei
culori ale luminii transmise, roşu, verde şi albastru,
se combină prin proiecţie, destul de diferit, rezultând
cian, magenta şi galben, albul fiind combinaţia
dintre ele trei.

reflectate, pe hârtie sau pe pânză, în timp


ce combinaţia RGB, familiară fotograftlor,

este cea a luminii transmise. Roşu! şi albastru!

celor două sisteme diferă. Compararea celor

două seturi de culori primare este un exerciţiu

foarte util, deoarece unul lucrează îndeosebi

cu efectul perceput al culorii (RGA), iar celălalt


este interesat mai degrabă de crearea digitală

şi pe film a culorii. Întrucât scopul nostru


este efectul culorii, voi discuta despre culorile

primare din pictură.

Nuanţele puternice sunt percepute în moduri


A SPECTRUL CROMATIC
plurinivelare, cu: diverse asocieri care privesc
În mod obişnuit, nuanţa este măsurată în grade, arată că cele trei culori primare artistice (cian, magenta
deopotrivă cultura şi experienţa, precum de la o' la 360' şi, în această dispunere, relaţiile şi galben) se află în opoziţie directă cu roşu, verde
şi realitatea optică. Roşu! este perceput ca una din cadrul spectrului sunt importante. Culorile opuse şi albastru. Totuşi, culorile primare artistice
dintre cele mai puternice şi mai dense culori. sunt complementare, ele formând baza principiului nu produc trepte atât de egale, având definiţii
de armonie a culorilor. Aici, paleta clasică digitală variabile ale albastrului şi verdelui.
Tinde să înainteze, astfel încât atunci când îl avem

în prim-plan, accentuează senzaţia de adâncime.

Este energic, vital, telmic, puternic şi cald, ba chiar

fierbinte. Poate transmite pasiune, sugerând şi derivă din două medii naturale care generează se referă la boală şi descompunere. Putem percepe

agresivitate şi pericol (simbol al atenţionării această culoare: cerul şi apa. Astfel, asocieri posibile mai multe varietăţi de verde decât la orice

şi interdicţiei). Este utilizat adesea ca simbol sunt caracterul diafan, răceala, umezeala. altă culoare, de la galben până la albastru.

al căldurii. Fotografic vorbind, este una dintre culorile Violetul este o culoare evazivă şi rară,

Galbenul este cea mai luminoasă culoare cel mai uşor de găsit, datorită reflexiilor cerului. greu de găsit, dar şi de imortalizat, precum şi de

şi nu există în variantă întunecată. Din punct Culorile secundare complementare celor reprodus în mod corect. Este uşor de confundat

de vedere expresiv este incisiv şi stăruitor, uneori primare sunt verdele (de partea opusă roşului cu purpuriu!. Violetul este asociat cu abundenţa

agresiv, alteori zburdalnic. Este asociat cu soarele în cercul cromatic), violetul (opus galbenului) şi somptuozitatea, dar şi cu misterul şi imensitatea.

şi cu alte surse de lumină, iar pe un fundal şi portocaliu! (opus albastrului). Verdele este Culoarea asemănătoare, purpuriu!, are conotaţii

întunecat apare ca o sursă de lumină. culoarea primordială a naturii, iar asociaţiile religioase, regale şi superstiţioase.

Albastru! exprimă calm, este relativ şi simbolismul său, de obicei pozitiv, provin Portocaliu! împrumută. de la roşu,

întunecat şi rece. Are o transparenţă contrastantă în principal de aici. Plantele sunt verzi, sugerând pe de-o parte, şi de la galben, pc de alta. Cald,

cu opa c itat"ca roşului. Apare în numeroase forme creşterea; prin extensie, simbolizează speranţa strălucitor şi puternic, cel puţin î n stare prn·ii,

şi este o Clilo:lt\")',t\"11 d,· di�t in� cu precizie şi progresul. Verdel e giilbui este asociat
- este culo:w.;a focul11i şi :1 ;�slitqitlllui �i :m.: a�ocicri

de m ult� 111111\". Sitnl .. lihllud prin1nr :li alha�tnilui cu tinereţea �i cu prim:'lvar:1. A�ocicri ncgat·iv" cu fcstivit:ll\::1, d:u· �i (11<":1ldltLI .�i usc:killlll':l.
RELATIILE DINTRE CULORI
.!>

ulorile trebuie tratate în relaţie una

C cu cealaltă, ele fiind percepute diferit

b funcţie de contextul coloristic în care se află.

.:..2ngă albastru, roşu pare să aibă altă natură

· ecat prin alăturare cu verdele, iar galbenul


un fundal negru are o altă intensitate
· ecât pe un fundal alb. Acum, fotografia digitală

oferă un grad foarte mare de control asupra

aspectului unei culori în fotografie, iar nuanţa,

saturaţia şi luminozitatea sunt toate ajustabile.

�făsura şi direcţia acestor ajustări este un aspect

relativ nou în fotografie.

Probabil că cea mai mare problemă legată


de culoare în fotografie şi artă o constituie

noţiunile de "corect" şi "greşit". După cum

tocmai am văzut (pag. 114-115), culorile trezesc

in privitor reacţii psihologice şi emoţionale,

însă puţini oameni pot explica de ce le plac


sau nu anumite culori şi combinaţii de culori.
Într-adevăr, puţini sunt cei interesaţi să-şi

analizeze preferinţele vizuale şi să exprime

totodată reacţii clar conturate.

Încă din secolul al IV-lea î.Hr., grecii

au observat o posibilă legătură între scara


de culoare şi cea muzicală, aplicând în muzică
termeni specifici culorii atunci când au definit

scara cromatică, ce era împărţită în semitonuri.

_\ceastă relaţie a dăinuit, iar de aici până la teoriile

armoniei n-a fost decât un pas. Armonia,

in muzică şi culoare deopotrivă, a avut sensuri

diferite de-a lungul istoriei, de la cel grecesc,.

al potrivirii, la cel mai modern, al ansamblului


plăcut. Aici este vorba şi de gust şi de modă,

rezultatul fiind numeroase teorii conflictuale

despre cum "trebuie" combinate culorile.

Tema este extrem de vastă şi am discutat-o

mai în detaliu în cartea mea Digital Photography


E':pert: Color, subiect explicat şi mai amănunţit
de John Gage în volumul Color and Culture,
însă aici vreau să ofer o perspectivă echilibrată,

nedogmatică. Pe de-o parte, există modalităţi

ac eptabile de combinare a culorilor pentru


majoritatea privitorilor, şi nu se cade să fie
A PORTOCALIU-ALBASTRU
ignorate. Pe de altă parte, utilizarea creativă O combinaţie fotografică de culori clasică
a culorii necesită o expresie personală, şi deloc neobişnuită.

118 OCHIUL FOTOGRAFULUI


A TEMPERATURA CULORII
Căldura luminii directe a soarelui contrastează
cu temperatura mai mare a reflexiei cerului.

A VERDE-PORTOCALIU
Verdele de aici contrastează cu portocaliulluminii
reflectate de acest iaz.

A ROZ-VERDE A ROŞU-VERDE
Ve şmân tul roz r11 :H <".it il h.'\tlt.tl .,, • • tii� .tprn.tp" Penajul roşu in contra s t ctt frttnzlşul verde pnr e
în opozl·ţie cu ntt.ttt\.tlt·iltll dltt )ttt �� �cp:1re p:'ls:'lrllc de 'ftmcl:-�1.
care presupune o încălcare a regulilor. Acest sunt văzute una lângă alta, situaţie în care ochiul A ACCENT DE CULOARE 1

dualism- acceptând faptul că anumite relaţii tinde să compenseze; în interiorul spectrului Pe fundalul monotonelor culori deşertice din acest
sat de pe malul Nilului, în Nubia, vă lui mov al femeii
şi tehnici funcţionează, însă fără a le utiliza cromatic, amestecarea a două nuanţe opuse
aduce o detensionare în plan vizual şi, în acest fel,
în mod necesar- ne duce înapoi la principiul duce la obţinerea uneia neutre.
un punct de concentrare a atenţiei.
fundamental al echilibrului, pe care l-am discutat Armonia similarităţii este mai evidentă.
în Capitolul2 (pag. 32-63, în special pag. 40). În orice model al culorilor, de la un cerc al culorilor

Dacă abordăm armonia în sensul relaţiilor până la o formă tridimensională precum sistemul

plăcute, acceptabile, există două categorii Munsell, culorile aflate una lângă cealaltă ca trei, toate acestea fiind şi acum considerate

bine definite. Una este armonia complementară se potrivesc pur şi simplu pentru că nu prezintă funcţionale. Aşa cum arată barele de culoare
(nuanţele opuse din spectrul cromatic), nici un conflict. Cele "calde ", de la galben până de la pag. 121, pentru a obţine cea mai previzibilă
iar cealaltă este armonia similarităţii (nuanţele la roşu, au o asemănare cât se poate de clară, armonie, culorile sunt combinate în proporţie

din acelaşi sector al spectrului). Baza experimentală la fel şi cele "reci", de la albastru la verde inversă cu valoarea luminozităţii lor.
a armoniei complementare, pe care nu este necesar sau un grup de nuanţe de verde, de pildă. Teoriile armoniei înseamnă că şi culorile

să o detaliem aici, se referă la contrastul succesiv Un alt aspect este luminozitatea relativă. pot fi discordante? Posibil. Ele pot părea uneori
şi simultan, precum şi la dispunerea spectrului Nuanţe diferite sunt percepute ca având valori distonante, iar alteori, perfect acceptabile.
cromatic, în care nuanţele sunt aşezate în ordine, diferite ale luminii, galbenul fiind cel mai luminos, P ictorul Kandinsky cu siguranţă era de această
în funcţie de lungimea lor de undă. Mai simplu, iar violetul, cel mai întunecat. Cu alte cuvinte, părere, afirmând, în 1912, că: "Discordanţă
în contrastul succesiv, dacă priviţi fix o pată nu există galben-închis sau violet-deschis; răsunătoare ... «principii>> răsturnate ...
de culoare timp de cel puţin 30 de secunde, în schimb, ele devin alte culori, ocru, de exemplu, tensiune şi dorinţă ... opoziţii şi contradicţii. ..

apoi vă mutaţi privirea pe o suprafaţă albă, sau mov. Poetul şi dramaturgul J.W. von Goethe aceasta e armonia noastră." Roz şi verde pot

veti ved ea o im agin e de culoare complementară a fost primul care a atribuit valori nuanţelor: să nu se încadreze în ideea de armonie a tuturor,
(din partea opusi\ a cerc u l ui). Un efe ct similar, galben ca cifra nouă, portocaliu ca opt, roşu dar dacă vă place kitschul şi îndeosebi varianta
cL11·mai p t t \ in dratll<lt·ic, arc loc atunci când culorile şi verde ca şase, albastru ca patru, iar violet sa japoneză, combina p a f"ri�.\'n �. :1 idl'nlill.
A ACCENT DE CULOARE 2

Scopu'l.acestei fotografii a fost să înfăţişeze o masă


de proteze din titan, însă, fără cea cu bandă roşie,
compoziţia ar fi fost lipsită de direcţie. Roşul este
un punct de reper la care ochiul se întoarce după
ce parcurge cadrul.

Accentul de culoare este o variaţie importantă

în combinaţiile cromatice. La fel cum un subiect


mic care iese în evidenţă în cadrul în care se află

are rolul grafic al unui punct (vezi pag. 66-69),

o mică pată de culoare contrastantă are un efect

de concentrare similar. Relaţia culorilor continuă

să se aplice, însă cu o forţă mai redusă, din cauza

diferenţei de mărime a suprafeţelor. Cel mai distinct

efect apare când cadrul este relativ lipsit de culoare

şi două nuanţe mai pure ocupă suprafeţe clare.

Acest constrast special evidenţiază ceea ce pictorii


numesc "culoare loc:tl:1", pr..:supusn culoare
adevărată a unui ohict:l v�w1111 ht111in� n c u iT�,

fără influcnţ';l VITI!IIl"i allr 1 id . . ri. 1'.-!rk dr ,·uloaf'<'


subliniaziltn:li l >i 111' , 11-..11111 i,,., ul"·'''''l .,j,j,., l1d1ti.
CULORILE ESTOMPATE

u excepţia mediilor construite de om, pot oferi subtilitate şi o plăcere liniştită, mai unui maestru de talia lui Ernst Haas, fiind
C culorile puternice sunt relativ rare. rafinată, aşa cum se poate vedea în imaginile în general considerată comercială şi excesivă.
::..e ţinem minte mai bine, ca în cazul florilor din aceste pagini. Formaliştii culorii (vezi pag. 152) au abordat
sau al apusurilor de soare, însă ocupă mult Felul în care culorile reale sunt transpuse culoarea mai circumspect, chiar şi atunci când
;:aai puţin spaţiu vizual decât nuanţele estompate în imagine de către senzor sau de către film au utilizat Kodachrome, după care imprimau
e ,-erde, maro, ocru, albastru-ardezie, cenuşiu este o altă problemă. Într-adevăr, "transpunere" fotografii, ca în cazul lui William Eggleston.
şi pasteluri, care se găsesc în majoritatea scenelor este un termen mai corect decât "redare", Totuşi, în marea lume a fotografiei, saturaţia
naturale. Cei care nu cred trebuie doar să iasă deoarece procedeul, atât cel cu film, cât şi cel a fost utilizată în continuare, iar filmul
din casă şi să încerce să surprindă cu aparatul foto digital, implică separarea culorilor complexe care a fost parţial responsabil de dispariţia
cele şase culori de bază discutate (pag. 114-121), în trei componente (roşu, verde şi albastru) Kodachrome-ului, Velvia de la Fuji, a fost
fără să recurgă la obiecte create de mâna omului. şi apoi recombinarea lor în anumite proporţii. produs tot cu scopul de a crea nuanţe bogate
Majoritatea culorilor care nu se găsesc Există posibilitatea mai multor opţiuni, şi vii. În prezent, datorită fotografiei digitale,
in stare pură sunt descrise ca estompa te, sparte, iar în perioada de apogeu a filmului color, transpunerea se află în totalitate în mâinile
şterse, desaturate, umbrite, atenuate. Nuanţele producătorii aveau strategii diferite pentru utilizatorilor, iar culorile palide pot fi însufleţite
neutre cu o tentă colorată sunt numite şi gri, mărci diferite. Kodachrome, care a fost primul tot aşa cum cele puternice pot fi estompate.
negru sau alb cromatic. Tehnic vorbind, toate film color disponibil publicului larg, dar şi filmul Acum, fotografii au o paletă de culori la fel
sunt nuanţe pure modulate prin desaturaţie, profesionist timp de multe decenii, era celebru de uşor de manipulat ca cea a unui pictor.
deschidere sau întunecare, ori printr-o combinaţie pentru culorile sale bogate şi saturate, în special
dintre acestea. Imaginile color în cheie înaltă când era subexpus (vezi pag. 112). Paul Simon
sau joasă sunt obligatoriu estompate, dacă chiar a compus un cântec numit "Kodachrome",
nu este adăugat un accent puternic de culoare. în 1973, atrăgând atenţia asupra "culorilor frumoase
Relaţiile de complementaritate şi contrast şi luminoase" şi a felului în care efectul de saturaţie
sunt mai puţin evidente, însă posibilităţile "vă face să credeţi că lumea este un loc însorit".
de lucru într-un sector al spectrului cromatic Totuşi, această transpunere a culorii nu a prea
sunt mai mari. În general, culorile atenuate avut succes în lumea artistică, nici chiar în mâinile

-c: PALETA ORIENTALĂ


Apus de soare pe Nil, mai jos de Khartoum.
O gamă de culori de la portocaliu la mov este
combinată cu reflexiile albăstrii, acolo unde
o adiere de vânt a creat valuri la suprafaţa
apei, dând naştere unei relaţii discrete
între culori complementare.

122 OCHIUL FOTOGRAFULUI


-< HENNA
Maronul, care din punct de vcdcr
tehnic este u n roşu puternic
desaturat, reprezintă culoarea
spartă prin excelenţă, încărcată
de conotaţii telurice. Aici, se aplică
henna pe mâna unei femei
din Sudan.
VERDELE-MUŞCHI
Nuanţele palide de verde, ca cele ale muşchiului
care acoperă un basorelief din Angko, sugerează
ideea de ploaie, umiditate şi vcgct;rţie.
ELEMENTE METALICE
Lumina difuză a soarelui reflectată de bronzul
patinat al unei urne dinastice vietnameze
defineşte natura metalică a suprafeţei, datorită
reflexiei şi a unei schimbări delicate de nuanţă.

CULORI DE INTERFERENŢĂ
Pe unele suprafeţe apare un efect trecător
de curcubeu, în special pe baloanele de săpun
sau pe petele de ulei, care se vede cel mai bine
în lumină puternică şi deschisă, pe fundal închis.
Reflexiile unor suprafeţe transparenţe suprapuse,
ALB-NEGRU

1 maginea fotografică alb-negru ocupă un loc alb-negrul permite o libertate mai mare A DOUĂ ABORDĂRI
aparte în artă. Desigur că nu constituie în modularea tonului, în redarea texturii, Două fotografii, ambele cu acelaşi subiect
şi realizate cam în acelaşi timp. Imaginea
o noutate (desenul, schiţele în cărbune, în definirea formei. Totuşi, nu mai este adevărat
color, făcută cu film transparent, este naturală
xilogravurile şi gravurile au fost realizate argumentul conform căruia permite cea mai
şi realistă, orientând atenţia direct către acţiuni
fără culoare de-a lungul istoriei), dar aceasta mare libertate de interpretare în camera obscură. şi către atitudinea leoaicei şi a puiului. Versiunea
a fost norma în fotografie, la început din motive La ora actuală, posproducţia digitală şi imprimarea alb-negru este un pic diferită. Lipsindu-i culoarea,

exclusiv tehnice. Şi mai interesant este că, atunci cu jet de cerneală au transformat în realitate imaginea este ceva mai abstractă, iar silueta
leoaicei devine mai importantă pentru efectul
când limitările tehnice au dispărut, fotografia interpretarea expresivă totală din fotografia
de ansamblu al imaginii.
alb-negru a rămas principala alegere pentru color. Întâmplător, fotografia alb-negru
mulţi fotografi, fapt valabil şi astăzi. a beneficiat şi ea de pe urma postproducţiei
Din această perspectivă populară, fotografia digitale, prin faptul că cele trei canale (roşu,
este mai realistă decât orice altă artă grafică, verde şi albastru) pot fi amestecate în orice
deoarece aparatul foto surprinde imagini proporţie, permiţând un control al interpretării
ale realităţii în mod direct, optic. Prin extensie, tonale mai mare decât a fost posibil cu utilizarea
fotografia color este mult mai realistă decât filtrelor colorate la fotografiere. Deşi gama
cea alb-negru pentru că reproduce mai multe de efecte era limitată la câteva, printre care
informaţii despre lumea reală. Totuşi, toate formele se numărau cerul întunecat folosindu-se
de artă sunt iluzii (vezi studiul clasic Artă şi iluzie un filtru roşu, ceaţa atmosferică accentuată,
al lui E.H. Gombrich), iar fotografia, ca şi pictura, cu un filtru albastru, şi vegetaţia mai deschisă
este un exerciţiu bidirnensional în declanşarea şi tonurile mai închise ale pielii, cu un filtru verde,
reacţiilor perceptive, nu o versiune bidimensională mixarea canalelor în Photoshop şi în aplicaţiile
a lumii reale. Argumentul pentru fotografia similare permite redarea oricărei nuanţe în orice
alb-negru este că, spre deosebire de cea color, punct al intervalului dintre alb şi negru.
nu se străduieşte să fie precisă. În termeni vizuali,

126 OCHIUL FOTOGRAFULU


.�
,..,

..... �
- :::-:
[ ,_: ...;...

�/'(
. ..

A TEXTURA ŞI FORMA
Eliminând culoarea dintr-o imagine, îi accentuăm
celelalte calităţi. Când modulaţia este întru totul
limitată la ton, ochiul este mai atent la textură,
linie şi formă. Calităţile texturii suprafeţelor joacă
un rol important în această fotografie şi au fost
accentuate utilizând ca suport un carton pentru
a păstra negrul dens şi întunecat al fundalului.
,
:.1'
n .

. '·
'
'

.. ,I'·),'
It' •
'
'
airnil ncn��uvr, .��.orlq•otl\lel p1.,vliw rr1rna�:1 s e întilmpl� din pricin ă c;'l sunt În mJjorit;:rtci'l fotograflilor, c o nţ i nutul este

F din sugcstii'l cxb'lcn\rl rc'l!''lllor. at�t de uşor de re produs şi utilizate pe scară cel ca re domină, şi maj orit atea tehnicilor

Cu siguranţ;:i am văzut cxcrnplc ilust rative largă de către neprofesionişti, diminuând stilistice pe care le poate utiliza în mod

ale felului în care funcţionează lucrurile, evoluţia stilului individual clar. Stilul previzibil un fotograf sunt limitate.

ale modului în care principiile şi elementele în fotografie, subiect cu care vom încheia Până acum am discutat despre

de design au efecte previzibile asupra acest capitol, este mai evaziv decât gramatica şi vocabularul compoziţiei,

privitorilor, însă acestea nu constituie în pictură. În esenţă, semnifică un anumit însă, de obicei, procesul începe cu scopul,

un set de reguli. O pată galbenă este timbru grafic pe o lucrare de artă, însă o idee generală sau specifică a tipului

complementara unei suprafeţe mari elementele şi tehnicile care o constituie de fotografie pe care o doreşte fotograful.

de violet, însă a pretinde că trebuie nu sunt întotdeauna atât de distinctive Totuşi, poţi porni fără o idee anume,

să vă străduiţi să obţineţi această pe cât le-ar plăcea unora. Geoff Dyer, bazându-te doar pe capacitatea de reacţie.

relaţie între culori ar fi cu totul deplasat. în The Ongoing Moment, nu este primul Aceasta este una dintre problemele

Compoziţia este determinată de scop, care a remarcat acest fapt. În studiul său centrale ale fotografiei, şi anume depăşirea

de intenţie. Pentru a da un exemplu simplu, asupra Marii Crize, scria: "Mereu ne izbim lejerităţii lipsite de intenţie în realizarea

scopul este de a mulţumi cât mai mulţi de acest aspect când studiem fotografia: unei fotografii. Problema se naşte din faptul

oameni sau de a fi diferit şi surprinzător? un subiect puternic identificat cu un fotograf, că, uneori, o imagine puternică poate

Intenţia nici măcar nu trebuie să fie într-atât încât fotograful poate fi identificat să apară în mod neintenţionat. Accentul cade

specifică; poate fi o preferinţă individuală în funcţie de subiect, ajunge să fie utilizat pe "uneori", şi chiar şi bazarea pe reacţii

nerostită. Totuşi, înaintea deciziilor şi repetat de mulţi alţii." imediate la scena care ţi se derulează

compoziţionale, ar trebui să ştiţi În pictură, chiar procesul de realizare prin faţa ochilor este un fel de plan.

ce anume doriţi să obţineţi. a imaginii depinde de percepţia artistului Când hoinăriţi cu aparatul în căutarea

Majoritatea fotografiilor tind şi de felul în care sunt aplicate materialele. unui subiect vag, fotografiile anterioare

să fie pragmatice, întrucât aparatul foto Nu există imagine neutră, fără caracter vă pot convinge că se va ivi ceva promiţător.

este un instrument atât de potrivit pentru (chiar şi tehnicile de imitaţie se bazează Este important să fiţi conştient de ceea

înregistrarea şi prezentarea informaţiilor pe un anumit stil). Contrariul se aplică ce faceţi şi de rezultatele mulţumitoare.

vizuale. În privinţa cantităţii, fotografia în fotografie. Fotografiile pot fi realizate, Contează mai puţin că intenţia este doar

este utilizată mai mult în comunicarea şi din păcate adesea chiar sunt, fără a acorda schiţată; asumarea acestui lucru este

în masă decât în artă. Marele designer atenţie felului în care arată. Aparatul foto întotdeauna utilă designului. Tipurile

grafic american, Milton Glaser, scria: poate produce singur o fotografie, de intenţie se încadrează în perechi

"Odată cu dezvoltarea societăţii, informaţia iar pentru a influenţa compoziţia contrastante, aşa cum le voi examina

şi funcţiile artei s-au separat, făcându-se şi caracterul unei imagini este nevoie în capitolul următor, începând cu cele

diferenţieri între marea artă şi comunicarea de efort, după cum am văzut. Pentru mai simple, între convenţional şi provocator.

informaţiilor unui număr din ce în ce mai a crea o diferenţă identificabilă în stilul Poate fi mai util să le percepeţi sub formă

mare de Oi'lmcni." r�pl11l c;'\ maj oritatea unei imagini, tehnicile utilizate trebuie de scale, între cele două extreme existând

foto erafiilo r lnlr:'l111 < .ii•·II(HI.I conrunic:Jrii să fie mai degrabă clare, nu subtik . numeroilse poziţii.
CONVENTIONAL SAU PROVOCATOR .!>

.....
1- cadrul intenţiei, una dintre cele mai importante să detaliez. Dacă trebuie să fiţi limpede în intenţie ,.. TĂIETOR DE TRESTIE

-ecizii se referă la cât de mult doriţi să rămâneţi şi să vă situaţi în limitele acceptabile, atunci În contrast cu perspectiva japoneză pitorească,
atât tehnica, precum şi conţinutul acestei fotografii
:.:t limitele a ceea ce se aşteaptă să vadă privitorii. scopul este clar şi exact. Mai mult, chiar,
nu reprezintă ceva ce mulţi privitori pot anticipa.
Pe par=sul primelor cinci capitole, am văzut tehnicile cunoscute, bazate pe psihologia
Subiectul este un tăietor de trestie din sudul
cum anumite tehnici de compoziţie şi relaţii percepţiei, acţionează în slujba dvs., în aceeaşi Sudanului, la locul de muncă, retezând tulpinile
generează rezultate mulţumitoare, dar previzibile. direcţie. Totuşi, dacă doriţi să vă îndepărtaţi înnegrite ale trestiei de zahăr, după incendierea
De pildă, amplasarea şi diviziunea care respectă de ele şi să încercaţi ceva mai creativ, definiţiile lotului; întrucât se apropie răsăritul şi terminarea

intru câtva Numărul de Aur (sau, mai simplu, se estompează. Îndepărtarea de imaginile turei sale, munceşte şi mai îndârjit pentru a-şi
îndeplini norma. La realizarea fotografiei au contribuit
regula treimilor) sunt considerate adecvate convenţionale înseamnă îndepărtarea de ceea
experimentarea şi norocul: atmosfera era înecăcioasă
de către majoritatea oamenilor. Similar, culorile ce se ştie că funcţionează. Dar ceea ce merge
. şi întunecată, iar singura cale garantată de a
complementare în proporţiile de la pag. 121 pentru dvs. poate să nu funcţioneze în cazul fotografia de aproape cu un superangular a fost
creează un efect plăcut- tot pentru cei mai privitorului. Trebuie să luaţi în calcul două să ţin aparatul la o lungime de braţ şi aproape

mulţi privitori. Totuşi, este important de reţinut elemente: cât de departe să mergeţi cu compoziţia de sol. Surprinderea lămpii de pe frunte şi a luminii
crepusculare a presupus o expunere plus bliţ cortină
că eficienţa nu constituie o regulă. Doar pentru către extrema neconvenţională şi din ce motiv.
anterioară, rezultatul fiind total imprevizibil.
că ceva se încadrează în gusturile majorităţii Dacă înaintaţi prea mult (de exemplu, plasând
Au fost mute rateuri înaintea acestui cadru.
nu înseamnă că este mai bun. Compoziţia a cărei subiectul chiar în colţul fotografiei), aveţi
eficienţă este previzibilă poate fi ideală pentru nevoie de o justificare întemeiată pentru a evita fundamentală, de a căuta ceea ce este diferit,
anumite scopuri, însă nu pentru toate. Evident, să păreţi laborios sau amator. În ceea ce priveşte nu mai are mult până să devină ea însăşi
nu este interesantă şi nici riscantă. Aici intervine "motivul exact", există numeroase nuanţe posibile convenţională. Fotografia, din motivele
intenţia. ale intenţiei, iar simpla dorinţă de a fi diferit analizate în acest capitol, dar pe care le-am
De exemplu, dacă vreţi să înfăţişaţi ceva este cea mai puţin convingătoare. Scriind despre întâlnit de-a lungul cărţii, are o tendinţă specială
cât mai limpede cu putinţă sau cât mai atractiv, fotograful american Garry Winogrand, a cărui de a încuraja originalitatea, însă pericolul evident
atunci trebuie să aplicaţi anumite reguli. perioadă de glorie a durat de la jumătatea anilor este acela de a încerca să fii diferit doar de dragul
Compoziţia, iluminarea şi abordarea generală vor 1960 până la jumătatea anilor 1970 şi ale cărui nonconformismului. Diferit nu înseamnă neapărat
fi orientate către convenţional şi către ceea lucrări erau îndoielnice din.cauza lipsei evidente mai bun şi constituie un obiectiv fără forţă
ce a fost încercat şi testat. Într-un peisaj, de pildă, de talent şi de scop, directorul de fotografie în lipsa unei justificări solide şi a îndemânării.
trebuie utilizat un punct de observaţie folosit de pe atunci al Muzeului de Artă Modernă, John Abordările devin convenţionale deoarece,
de multe ori de către alţi fotografi (pentru că Szarkowski, care 1-a promovat pe acest fotograf, în general, ele funcţionează, iar în fotografie
se ştie că este atractiv), precum şi "lumina aurie" a afirmat: "Winogrand spune că dacă vede există extrem de multe situaţii care trebuie
a după-amiezii târzii sau a dimineţii, pe vreme în vizorul aparatului o imagine familiară, <<ar face să fie eficiente şi mai puţin neobişnuite.
senină. Acesta este tipul de fotografie dorit ceva să o schimbe>> , ceva care i-ar crea o problemă Căutarea originalităţii, a unei abordări vizuale
de editorul unei broşuri turistice: o imagine nerezolvată." Este o intenţie precară şi o judecată diferite de ce s-a mai făcut înainte, ocupă un loc
corectă, eficientă, cu potenţial de vânzare ridicat. slabă. Un motiv mai întemeiat ar fi alegerea unui special în fotografie. Mai mult decât în alte arte
Pe de altă parte, simplul fapt că o astfel de imagine stil compoziţional care reflectă mai precis felul vizuale, spun eu, şi se pot vedea încercări constante
seamănă cu multe altele făcute înainte poate în care fotograful vede subiectul, �şa cum a făcut în acest sens. Există două motive pentru care
constitui un motiv suficient de bun pentru Robert Frank când a traversat America anilor 1950, lucrurile stati aşa: cantitatea mare de fotografii
a o evita, iar, în acest caz, veţi căuta o abordare finanţat de Gugge�heim, rezultatul fiind influenta la care avem acces şi procesul de înregistrare,
originală, care să-I surprindă pe privitor sa lucrare The Americans. direct şi optic, din scenă şi prin obiectiv, către
şi să vă pună în valoare capacităţile imaginative. Dacă cele de mai sus par laude nejustifiCate senzor. Combinaţia dintre acestea două îngreunează
În acest caz, problema este cât de departe pentru individualitate şi pentru încălcarea realizarea de imagini diferite ale scenelor similare.
trebuie să mergeţi cu compoziţia neobişnuită, regulilor, aş vrea să vă ofer contraargumentul În mod inevitabil, scenele şi subiectele celebre
fără ca rezultatul să arate forţat sau ridicol. în favoarea convenţiei. Este foarte uşor să susţii au fost fotografiate la nesfârşit şi, întrucât
De altfel, pe această scală foarte importantă dintre încercările de originalitate, implicând oarecum modalităţile de a realiza acest lucru sunt destul
conwnţional şi neconvenţional, toate deciziile ideea că abordarea convenţională este obişnuită de limitate (câteva puncte de perspectivă evidente,
dificile ţin de partea neconvenţională. Permiteţi-mi . şi lipsită de imaginaţie. De fapt, această recomandare câteva moduri rezonabile de compoziţie),

130 OCHIUL FOTOGRAFULUI


-< MUNTELE FUJI
Aceasta este o imagine complet ,.sigură",
prin faptul că satisface aşteptările unei audienţe
vaste: o panoramă a muntelui Fuji în condiţii prielnice
de anotimp (cu crestele acoperite de zăpadă), vreme
(senin, cu vizibilitate bună) şi lumină (imediat după
răsărit). În plus, punctul de observaţie a fost ales
atent, cu intenţia de a include un simbol al Japoniei
tradiţionale, iar încadrarea a fost eficientă. Una peste
alta, o imagine total convenţională în ceea ce priveşte
subiectul şi abordarea.
majoritatea fotografilor resimt o nemulţumire unor filosofi precum Roland Barthes. Vreau A SAT DIN NUBA

firească la crearea unei imagini care poate, să discut despre acest aspect doar atât cât este Cu cât compoziţia este mai excentrică, cu atât
este mai puţin convenţională şi necesită un motiv
foarte bine, să nu se evidenţeze printre celelalte. util pentru procesul de fotografiere, însă problema
întemeiat. În această perspectivă a unui sat
Cu excepţia atestării prezenţei în acel loc, poate îşi are rădăcinile în faptul că toate fotografiile
din munţii !'Juba, la răsărit, adevăratul motiv
fi considerată chiar ca lipsită de sens. Nu avem nemodificate înîaţişează ce s-a petrecut acolo, pentru cuprinderea bărbatului şi a copilului în colţul
de ales cu privire la redarea detaliilor sau formelor, în spaţiu şi timp. Prin urmare, dacă subiectul din stânga, sus, este că cea mai bună suprafaţă
aşa cum se întâmplă în pictură. Aparatul foto sau abordarea nu au ceva special, există un risc de acoperişuri din stuf (ca model şi consistenţă)
era cea de sub el şi din partea dreaptă.
este imparţial şi nu are personalitate. Din această constant ca imaginea să fie ignorată şi considerată

pricină, fotografii caută noi moduri de încadrare, neinteresantă. Jean-Paul Sartre a scris că "fotografii

designul fiind cea mai accesibilă cale către de ziar pot foarte bine <<Să nu-mi spună nimiC>> ... Barthes a identificat o gamă de surprize

interpretarea individuală. Mai mult, chiar, apar cazuri în care fotografia (deşi nu i-a păsat de nici una în mod deosebit),

Acest aspect duce la problema fundamentală mă lasă atât de indiferent, încât nici nu mă obosesc printre care se numărau raritatea subiectului,

a rol ul ui pe care îl are elementul de surpriză să o văd ca pe o «imagine>>. Fotografia este vag surprinderea unui gest care, în mod obişnuit,

în fotog ra fi c. În cele din urmă, acesta este constituită ca obiect..." De aceea mulţi fotografi trece neobservat, curajul tehnic, "contorsiunile

1111 subiect îilosoîic, <tiT�gftnd chiar atenţia vor să. transgreseze obişnuitul şi să surprindă. tehn icii" şi descoperirea n o roc o;� s� .
� Y FEMEl MUSULMANE
în ambele imagini, realizate la dist a n-ţ
de câteva minute, cel mai interesant
aspect din punct de vedere fotografic
a fost masa de siluete înveşmântate
în alb, iar abordarea a fost cea evidentă,
dintr-un punct de observaţie un pic ridicat
şi cu un teleobiectiv, pentru a comprima
perspectiva (excluzând, astfel, detaliile
înconjurătoare). Primul cadru este un fel
de imagine de .,câmp" (vezi pag. 50-51),
cât se poate de directă. Al doilea cadru
a reprezentat rezultatul explorării
unor poziţii diferite ale aparatului
foto şi al apariţiei întâmplătoare a fetiţei,
care a ieşit din şir pentru că se plictisea.

A STUF PENTRU ACOPERIŞ


Fete din tribul akha, din nordul Thailandei,
se întorc în sat la lăsarea serii, ducând în spate
legături mari de paie pentru acoperişuri.
După ce surprinsesem scena într-o lumină mai
convenţională, am fost intrigat de înfăţişarea
bizară a siluetelor văzute de la baza dealului,
şi am făcut fotografia cu un teleobiectiv.
REACTIE SAU PLANIFICARE
..!>

altă alegere ce ţine de intenţie este şi a elementelor de sprijin, realizarea iluminatului

O
Y STRADĂ DIN DELHI
intre fotografierea bazată pe observaţie şi a cadrului, până la construirea imaginii, contrariul Spontană şi reactivă, această fotografie a unui băiat
fără adăpost care se trezeşte lângă un tomberon,
s: :::>e ,·iteza de reacţie în surprinderea evenimentelor este în egală măsură posibil: fotografia cu natură
pe o stradă din Delhi, a fost rezultatul unei simple
i:: timp ce se desfăşoară în faţa aparatului foto, statică surprinsă direct din realitate. Personalitatea
plimbări pe străzi timp de câteva ore, încă de la
_::-e de-o parte, şi fotografia care este organizată fotografului are un rol crucial. Chiar şi Edward
răsăritul soarelui.
intr-o anumită măsură încă de la început. Weston, cunoscut pentru expunerile de mai multe

Problema este una de control, sau cel puţin ore, la lumină naturală, şi extrem de riguros

de incercare de control, al circumstanţelor în compoziţie, a afirmat că a reacţionat mai degrabă

de fotografiere. Aici nu se pune problema decât să urmărească realizarea unui plan bine

legitimităţii, iar o fotografie de reportaj pus la punct: "Modul meu de a lucra: încep

pur reactivă nu se pretinde mai veritabilă decât fără a avea vreo idee, descoperirea mă face

o natură statică aranjată cu grijă pe parcursul să mă concentrez. Urmează redescoperirea

unei zile. Este mai mult o problemă de stil, prin obiectiv- forma fmală de prezentare

influenţată de natura subiectului fotografiat. văzută pe monitor, printul finisat previzualizat

Perspectiva obişnuită este aceea că gradul şi complet în fiecare detaliu de textură, mişcare,

de control exercitat în timpul fotografierii proporţie, înainte de expunere-, declanşatorul

este determinat de subiect. Astfel, fotografia porneşte automat şi surprinde concepţia mea, fără

de stradă este cea mai reactivă, aceasta fiind a mai permite o altă manipulare. Rezultatul final,

menirea ei, iar natura statică, cea mai planificată, fotografia pe hârtie, nu este decât un duplicat

pentru că acest lucru este posibil. În mare parte, a tot ceea ce am văzut şi am simţit prin int�rmediul

este adevărat, după cum vom vedea în capitolul aparatului foto."

următor, "Procesul", însă nu este câtuşi de puţin Oricât de bine este planificat şi regizat

inevitabil. Doar pentru că majoritatea oamenilor un cadru, cum se întâmplă în publicitate, există
au tendinţa de a aborda un anumit tip de subiect momente în timpul şedinţei foto când se ivesc

intr-un mod previzibil nu înseamnă că nu sunt idei şi prilejuri noi. Fotograful american Ray

posibile şi alte abordări. Stilul personal poate Metzker afirma: "În timpul creării de imagini,

depăşi abordările evidente. Să luăm fotografia există un flux, generând anumite cadre care

de stradă, terenul realismului rupt din viaţă. sar în ochi. Uneori este o mare încântare, alteori

Fotograful american Philip-Lorca diCorcia este, pur şi simplu, uimire. Însă pot recunoaşte A MACHIAJ PENTRU DANS
a abordat subiectele tradiţionale în mod diferit, acel semnal..." Acesta este subiectul următorului O fotografie semiplanificată, în care cunoşteam
evenimentul {culisele unui spectacol de dans
instalând bliţuri ascunse care erau declanşate capitol, "Procesul", însă când fotografii ştiu
din Kerala, sudul Indiei) şi la care mi-am asigurat
cu o telecomandă, pentru a adăuga "o strălucire din experienţă că se poate întâmpla acest lucru,
intrarea şi permisiunea de a fotografia. Ceea ce îmi
de cinema unui eveniment obişnuit". Un exemplu face parte din intenţie. Există multe nuanţe rămânea de făcut era să explorez această situaţie
mai timpuriu, celebru este fotografia Sărut lângă ale fotografiei semiplanificate, în care fotograful specifică.
h otelul Viile, realizată de fotograful francez creează condiţiile favorabile pentru. fotografiere,

Robert Doisneau in 1950, imagine care a devenit apoi lasă loc reacţiei să-şi joace rolul. O incursiune

un simbol romantic şi un afiş celebru. Aparent de recunoaştere pentru o fotografie de peisaj,

spontană, a fost de fapt aranjată. După cum în care să verificaţi toate punctele de vizualizare
>-BUCĂTĂRIE THAILANDEZĂ
a declarat Doisneau mai târziu: "N-aş fi îndrăznit posibile şi felul în care cade lumina, urmată
Un interior, în care a fost recreată o bucătărie
ni iodată să fotografiez oameni în acest fel. de întorcerea atunci când condiţiile atmosferice
thailandeză tradiţională, din secolul al XIX-lea,
Iubiţi sărutându-se pe stradă, cuplurile acelea şi de lumină par favorabile, este un astfel cu un model costumat, îşi datorează efectul
sunt rareori legitime." de exemplu. Un altul constă în studierea unui planificării şi logisticii, care a presupus inclusiv

În timp ce imaginea unei naturi statice eveniment, apoi participarea la evenimentul achiziţionarea elementelor de sprijin,
sincronizarea cu lumina naturală
înseamnă controlul în fotografie, unele fotografii respectiv pregătit pentru un set anticipat
şi asigurarea iluminatului fotografic.
::ecesitând mai multe zile, de la găsirea subiectelor de posibilităţi.

134 OCHIUL FOTOGRAFULUI


:.-MUNTELE POPI\
formt\ cJC pi:H11fll.11l' lttlo•tt•, pt,tl !It oiloÎ 1",11' .ittlh lp,tt'(!d ltitttllll l
naturale, într-O rcr.
� pt't !IV� i'Xkilo,ll,1. ( tt.tjttll)fltl pel s:Jjulu i
şi al arhitecturii, al cxpet'lt•tt\t•l•11.tl c.ntto·1Litrţclor despre locul
respectiv (utili za re;) tabelelor w lltOiltentele răsăritului şi apusului
de soare, a GPS-ului, a busolei şi o prognozei meteo), a fost posibilă
anticiparea felului în care va arăta o anumită scenă într-un anumit
moment. În acest caz- muntele Popa din apropirea localităţii Pagan,
Birmania -,recunoaşterea a fost făcută în timpul zilei, mai devreme,
iar fotografia, realizată cu puţin timp înainte de răsărit, a fost mai mult
sau mai puţin prevăzută.
O�OCUMENTAR SAU EXPRESIV

-< ABAŢIA CALKE


Documentarea a fost scopul principal al acestui
proiect: ultima săptămână a unui conac englezesc
care se păstrase neatins timp de peste un secol,
înainte de a intra în patrimoniul de stat, care urma
să facă inventarul şi să restaureze proprietatea
înainte de a o deschide publicului, mult mai târziu.
Încăperea este ca o capsulă a timpului. În această
poziţie a aparatului fato, cu iluminatul şi unghiul
de vizualizare, abordarea este lipsită de simţartistic:
scopul a fost dezvăluirea, în mod cât mai neutru
cu putinţă, a înfăţişării odăii atunci când intrai în ea.

Primul pol, explorarea lumii (manifestul

revistei Life, publicat în 1936, era de "a vedea viaţa,


de a fi martorii evenimentelor marcante, de a privi
chipurile celor săraci şi gesturile celor mândri..."),

pare la prima vedere practic, însă nu e chiar

atât de simplu. Golită de orice pretenţii creative

sau artistice, această abordare poate fi numită

fotografie documentară şi, într-adevăr, definiţia

iniţială sublinia relativa absenţă a egoului


fotografului. Autenticitatea, chiar şi adevărul,

erau considerate idealuri realizabile, ca în programul

fotografic Farm Security Administration (FSA)

din SUA, în timpul Marii Crize. Printre primii

fotografi documentarişti se numără Walker

Evans, Eugene Atget şi August Sander.


Vorbind spre bogăţia detaliilor dintr-o fotografie
a lui Walker Evans, Belinda Rathbone, biografa
lui, spunea: "Acest amestec edetic de informaţii,

oferit într-o descriere egală, fără nimic

spectaculos, constituie, în viziunea lui Evans,

fotografiile <<tihnite şi veritabile>> ."

La celălalt pol se află dorinţa de a realiza ceva


nemaiîncercat şi unic din punct de vedere fotografic,

modalitate de clasificare a multitudinii mai departe. Însă când vine vorba de intenţie indiferent de subiect. Faptul că subiectul a fost

O de motive pentru care oamenii fac fotografii (scopul autoatribuit al fotografilor), există deja fotografiat la nesfârşit de alţii poate constitui

:ncearcă să separe conţinutul de interpretare o diferenţă bipolară între explorarea lumii chiar un avantaj, o provocare a creativităţii. Garry

sau fondul şi forma, dacă doriţi). Explorarea şi a propriei imaginaţii. La una dintre extreme W inogrand, într-o declaraţie de intenţie adesea

a ro st întotdeauna un element central al fotografiei, găsim dorinţa de a ieşi şi de a descoperi cum arată citată, a afirmat: "Fotografiez pentru a afla cum

oferind posibilitatea analizării tuturor modurilor oamenii, lucrurile şi locurile, iar la cealaltă se află va arăta ceva când este fotografiat." Aceasta este

ce amplasare a subiectelor, de împărţire a cadrelor, impulsul de a vedea ce putem face noi cu ele, una dintre interpretări, o abordare liberă şi deschisă

C.e jtL\.i:apunere a culorilor dintr-un cadru şi aşa prin intermediul aparatului foto. la orice. Există şi altele, inclusiv aplicarea deliberată

136 OCHIUL FOTOGRAFULUI


SIMPLU SAU COMPLEX

implitatea şi reducerea la esenţă sunt o parte

S atat de importantă a artei şi designului

::::!Odem, incât sfatul de "a simplifica" este adesea

s:.�binţeles. A devenit un pol al modernismului,

in special al constructivismului, care a pus bazele

minimalismului şi ale dogmei sale centrale:

. fai puţin înseamnă mai mult." Aplicaţia

sa in fotografie este uimitoare, deoarece dezordinea

naturală a scenelor din viaţa reală pare să ceară

cu insistenţă o astfel de soluţie. Un argument

e)..'tfem dt; convingător al simplităţii ca principiu

al compoziţiei fotografice îl constituie faptul

că aceasta este o extindere naturală a creării ordinii


din haos, ceea ce, desigur, este o definiţie însăşi

a compoziţiei.

Din acest motiv, simplificarea funcţionează

aproape întotdeauna, cel puţin în măsura în care


este utilă la crearea unei imagini eficiente, artificiale,
însă a face din aceasta o regulă ar fi restrictiv.

Fotografia în sine sprijină menţinerea simplităţii

ca scop obişnuit pentr.u că, fără grijă şi atenţie,

majoritatea scenelor din viaţa reală.atl tendinţa

ţ Ş
să fie înregistrate hao.. !� ' i neîngrijit. Aducerea
,dl;. �
în fotografie a unui 'soi de organizare grafică
se obţine cel mai uşor prin ordonare, eliminarea

elementelor redun�ante (prindecupare sau

schimbarea pu11ctului de observaţie) şi, astfel,

impunerea unei structuri mai simple. Aptitudinea

de a genera ordine din haos a devenit una dintre


cele mai apreciate în fotografie.
Totuşi, există argumente în favoarea unui

aranjament mai complex, în care structura este

densă şi bogată, oferind ochiului mai multe

de explorat şi de examinat. Manevrarea mai

multor componente integrate într-o fotografie,

nu doar unul sau două, necesită aptitudini


deosebite, dacă rezultatul presupune un fel

de ordine. După cum am văzut în Capitolele 2 implică o translaţie extremă, departe de reprezentare nu e obligatoriu. Pictorul Paul Klee, printre alţii,

şi 3, adăugarea (sau găsirea) mai multor puncte şi orientată către formele grafice pure. În cazul a fost interesat mai mult să se joace cu formele.
de interes sporeşte complexitatea şi este solicitantă, lui Picasso şi al cubismului, unul dintre motive Fotografia, pe de altă parte, este mai mult sau
însă, după un anumit număr, punctele de interes a fost dorinţa de reprezentare a lucrurilor în forme mai puţin forţată să pornească de la materia primă
se unesc într-o imagine "de câmp", simplificându-se, simple care-şi păstrau profunzimea. În pictură a realităţii, ceea ce face din abstracţie o provocare
de la o singură persoană la un grup sau o mulţime. şi sculptură, punctul de pornire poate fi obiectul mai mare şi mai dificil de obţinut. Dacă o imagine
Una dintre cele mai interesante evoluţii ale real (ca în picturile cubiste ale lui Picasso şi Braque este abstractă sau nu, sau în ce măsură este abstractă,
simplificării este abstracţia. În artă, abstracţia şi în sculpturile lui Constantin Brâncuşi), însă poate fi o chestiune de opinie. Ceea ce este abstract

138 OCHIUL FOTOGRAFULUI


-< CANAPEA ROŞIE -< JAIPUR
Un interior lrlil lirmlls till carP .tlhtli lll:r('ll·liil, În accast1\ Imagine comple x , ,
al tavanului şi al podelei, Î111preu11� cu balconul, a unei scene strada le din Jaipur,
are rolul de a accentua roşul puternic al canapelei India, lumina puternică
moderne. a soarelui şi numeroase
elemente fizice creează
pentru un privitor poate fi, pentru altul, o compoziţie sincronizată

o reprezentare perfect recognoscibilă şi la mai multe niveluri. Cele


principale sunt ilustrate
neinteresantă. Fotograful american Paul Strand
schematic mai jos.
este celebru pentru compoziţiile sale abstracte,

care adesea distrugeau perspectiva, însă el vedea

lucrurile întru câtva diferit: "După Gardul alb

nu am mai făcut nici o fotografie pur abstractă!


Întotdeauna am încercat să aplic ce am învăţat

în tot ceea ce fac. Arta de calitate este abstractă

prin structura sa." Şi A.nsel Adams a avut suspiciuni

cu privire la acest termen aplicat în fotografie:


.�..:i1.; �

"Prefer termenul de extract în favoarea celui

de abstract, din moment ce nu pot să schimb

realităţile optice, ci doar să le gestionez în relaţie

cu ele însele şi cu formatul."

Compoziţia abstractă, dacă o putem numi

astfel, tinde să aibă o organizare riguroasă,

cu accente pe excluderea indiciilor de realism.

Este utilă o alegere adecvată a subiectului,

iar structurile unghiulare, artificiale se adaptează A CLAROBSCUR A ACCENTE DE CULOARE

cel mai bine la acest tip, de compoziţie. O altă

abordare este concentra rea pe detalii care în mod

normal nu atrag privirea, suplinită de decuparea

pentru eliminarea contextului. Şi tiparele

reacţionează la abstracţie. Problema este că baza

reală a fotografiei abstracte tinde să stârnească

privitorului o reacţie de nedumerire, ca şi cum

ar fi un test (ceea ce s-a şi întâmplat adesea

în paginile revistelor şi ale ziarelor).

A LINII A OAMENI

«<FILM
Această fotografie care înfăţişează tipuri diferite de
film este extrem de simplă datorită unei construcţii
geometrice, atent planificate, în care colţurile şi
marginile sunt perfect aliniate. Imaginile de pe filme
au fost alese astfel încât să fie suficient de ambigue
pentru 11 cvidcn·ţia t!lietLirilc.
EVIDENT SAU AMBIGUU

ât de evidentă trebuie să fie o imagine?

C Este o problemă interesantă pentru un fotograf,

pentru că în fotojumalism, îndeosebi, se caută acea


imagine de efect, care surprinde esenţa problemei.

Când devine evidentă şi frapantă pentru fotograf,


la fel este şi pentru redactor şi pentru cititor.
Ideea de fotografie unică, măreaţă, care spune tot

a facut parte din etosul revistei Life, revistă deosebit

de influentă asupra a cel puţin două generaţii

de fotografi. Într-un fel, aşa am fost învăţat

de redactori precum Ed Thomson, de la Life.


Imaginile care spun totul, imediat, au o valoare
deosebită, însă astfel de fotografii nu prea implică

privitorul. Aşa cum a spus Roland Barthes,

scriind despre o fotografie de pe coperta revistei

Paris-Match, imaginea "este deja completă".

În acest caz, dilema este dată de faptul

că limpezimea are influenţă, tind astfel un scop


al fotojurnalismului, însă imaginile mai ambigue,

mai greu de descifrat, atrag mai mult atenţia,

cu alte cuvinte, sunt mai persistente.

Totul se reduce la problema ambiguităţii,

aceasta fiind, aşa cum a afirmat Ernst Gombrich,

istoric al artei, "în mod clar cheia întregii


probleme de interpretare a imaginii".

Cu cât ideea fotografiei este mai puţin evidentă,

cu atât implică mai mult privitorul în descifrarea

şi interpretarea ei. Gombrich a numit acest lucru

"partea spectatorului": implicarea lui, experienţa

şi aşteptările lui în a se bucura şi a finaliza experienţa

de a privi o operă de artă, ceea ce funcţionează

-<BĂRBAT ÎNTR-UN BAR


Nu este nimic ambiguu în conţinutul
sau în abordarea acestei imagini a unui bărbat
care bea prima gură de bere într-un bar
din Amsterdam. Momentul este surprins,
iar lumina este perfect potrivită pentru un pahar
de bere, însă nu există nici un element de reflecţie.
Imaginea comunică rapid şi eficient.

> MAGAZIN APPLE


Noul magazin Apple Store de pe Fifth Avenue,
New York. Scara din sticlă ce coboară în spirală
la subsol a oferit o perspectivă foarte diferită
faţă de ce se aşteaptă de la un magazin:
umbre ale unor tălpi.

40 OCHIUL FOTOGRAFULUI
-< PISCUL LUI ADAM
Trimiterea la obiecte aflate în ::rf<lra cadrului crcca
întotdeauna o stare de ambiguitate şi incertitudine.
În lipsa descrierii, este imposibil de ghicit întreaga
poveste din imagine. Acesta este Piscul lui Adam,
un loc sacru din Sri lanka, unde sute de oameni
se adună în fiecare noapte pentru a aştepta răsăritul.
Fără îndoială, stăruie întrebarea de ce aceşti oameni
sunt atât de uimiţi de un eveniment cotidian.

V FETE BIRMANEZE
Ambiguitatea poate fi mai subtilă decât în exemplul
de mai sus. Aici, se desprinde din expresia de pe chipul
fetei birmaneze, intensificată poate de pudra
de scoarţă de t<Jnaka pe care şi-a aplicat-o pe obraji
şi pe frunte. Nu este o expresie de fericire, însă
nu ne putem da seama dacă este doar cufundată
în gânduri sau se simte tristă.
In 11_·1 dl' hii i L' Îll l(liogr:llic �i In pkt111'i\ dc opot riv:l . Âlllhiguil;llc;l :1parc In nlllllc l(mm.:, nl;li lk:park. Tns:lc:Î11d lllll' l(,;�rlL' (!,,,. l'L' s:111

111 spc(ial, ap:m.: un soi de m:îndrie atunci de h1 conţinut 1� compoziţie. Vom reveni de ce se înt ;împl:l, dliî vrc111c spcct;ll orul po;llc

C<ÎIId lilt ogr;lfia nu este evidentă de la prima asupra rolului compoziţiei la pag. 144-145, fi convins să. stiiruiasd în <1 privi, ;!lunci va I(ICC
vedere, dar, cu puţin efort, privitorul o înţelege. însă am văzut deja (la pag. 130-139) o parte unele interpretări.
Efectu l este cunoscut în artă de mai multe din rolul conţinutului, îndeosebit contrastul Uneori, desigur, aceste interpretări sunt greşite,
secole, iar Roger de Piles, teoretician al artei dintre momentele în care acesta este atât Gombrich denumindu-le "accidente de trafic
din secolul al XVII-lea, 1-a exprimat bine când de puternic încât suţine o compoziţie slabă, pe drumul dintre artist şi spectator". E posibil
a scris în favoarea "întrebuinţării imaginaţiei Precum si situatii în care subiectul este mult
' '
ca acest lucru să nu conteze deloc, însă sugerează
privitorului, care se bucură când descoperă mai puţin important pentru imagine decât tratarea cu atenţie a explicaţiilor scrise, cel puţin
şi desăvârşeşte lucruri atribuite artistului, modul în care îl construieşte fotograful. Acum, ca mijloc de captare a atenţiei suficient de mult
deşi ele vin doar din partea lui". Este cam să analizăm mai profund rolul conţinutului. timp. Când fotografiile sunt prezentate în mod
ca atunci când auzi o glumă inteligentă: Când este evident şi direct, ca în imaginea formal, fie pe peretele unei galerii, într-o carte,
simplul fapt că ai înţeles-o îţi dă o stare de bine. de la pag. 140, privitorul vede, înţelege şi trece revistă sau pe un site web, ele primesc, aproape

> VOPSITOR DE VAPOARE


Imaginea mai mică din dreapta
(pe care am realizat-o prima)
este cât se poate de directă­
un bărbat care vopseşte
un vapor, însă unghiul în care
soarele proiecta o umbră clară
pe peretele vasului a sugerat
o abordare mai puţin evidentă
şi, astfel, posibil mai interesantă
de încadrare a fotografiei. Umbra
comunică suficient de bine ceea
ce se întâmplă.
l:lril �xo:p\i�. 1111litltt, l'l'l'AIHill rw <llt'l:l\11' 11<11111 < :oiiVt:ll\iiil: V<lriaz:lltt i'unl:\ie dc supmtul ..:ontpm.i\it.• �i 1"-'''' ru pmt:t.•s t.:�11d ol\:n

între imaginqi (Oil\ÎIIllitd s.i11, 1'1\'tlltltl:, i l11lrr de prezentan.:. Tn cazulunci galerii, este nevoie o îndnllll<lre grqil ;1 privilorului. l'd u l l n care

im;1ginc, autor şi privilor. 1\sl<.: 1111 il'l'l'll dl' :111:di1.il cel puţin de titlu şi de dată, p recu m şi ele un cineva intcrprcte<I Ză o f(>lograflc este inllucn\'<lt,

fertil, însă destul de îndepilrlal dl' sm pul principal subtitlu care descrie mediul fotografiei fără îndoială, ele descri.erc, iar influenţa

al căr�i, astfel încât mă voi limita la a fiKe comentarii (ca, de pildă, "imprimare cu pigment digital fundamentală este subiectul declarat de fotograf

strict relevante. Spun "primesc" cu bună ştiinţă, de arhivă") şi orice alt aspect neobişnuit referitor (sau de autorul descrierii). De exemplu, un peisaj

deoarece, din câte ştiu, puţini fotografi fac poze la proces (cum ar fi "cameră cu stenopă cu expunere surprins la locul unei lupte sau al unui dezastru

gândindu-se la o etichetă. Abia când momentul de mai multe ore", stenopa fiind o deschidere are altă semnificaţie dacă ştim acest fapt.

în care fotografia devine un obiect util, oamenii foarte mică, ce înl ocuieşte obiectivul). În cazul Evident, cu cât conţinutul este mai puternic,

vor s-o identifice. În cel mai simplu caz, acest lucru unei cărţi sau al unei reviste sunt necesare cu atât spectatorii vor mai mult să ştie povestea

se explică prin nevoia umană de clasificare şi ordine mai multe informaţii, însă gradul de detaliere din spatele său. Prea puţine informaţii pot intriga,

(care probabil se apropie de nevoia fotografului al descrierii depinde de preferinţele individuale dar în acelaşi timp pot stârni frustrare, în funcţie

de a ordona scena la momentul fotografierii). şi de stilul publicaţiei. Este relevant pentru de punctul de vedere al celui care priveşte.

A IMPORTANŢA EXPLICAŢIEl SCRISE A CONTUR ŞI ABSENŢĂ


Această imagine, realizată în timpul unui proiect La fel cum evenimente care se petrec în afara
pe tema parcurilor buddhiste cu sculpturi, cere mai cadrului pot fi contrariante (vezi pag. 141),
multe informaţii. Explicaţia iniţială era următoarea: şi urmele lucrurilor care s-au întâmplat deja
"În parcul cu sculpturi de la Wat Phai Rong Wua, o fată sunt, uneori, misterioase. Acest contur al unui
se opreşte să privci'lsco'\ pedeapsa aplicată unui soţ om pare mai de rău-augur decât în realitate:
adulter. în timp ce 1111 d<•tnon îi devorează braţul, este urma 1:.\sat� de praful presărat pe un adept
pe spntclc h�rll.tllllltl·.l� '·• l'h: ulk ·:� alltli'lt- al unu i cult vcnczuclc<'ln nurnlt M11rln Llonzil.
PC sotl;lllli'.t dt·l,11ttt•1tttltwl•!'
"

AMANAREA

alea compoziţională de promovare subiectului-cheie se bazează pe relaţia dintre cele atenţia, la început, în altă parte. De asemenea,

C a ambiguităţii şi de reducere a clarităţii două, uneori surprinzătoare. Silueta într-un inversarea tehnicilor discutate mai devreme
:nesajului într-o imagine depinde, în cele din urmă, peisaj este probabil cel mai cunoscut tip prin care se accentuează un subiect (ca, de pildă,
de amânare. Mai exact, când invităm spectatorul de compoziţie de acest fel, având o istorie lungă focaliza re şi iluminare diferite) pot ajuta
să se uite la imagine, un element-cheie este inclus în pictură, înaintea artei fotografice. Exemple la "ascunderea" unui subiect.
in compoziţie de aşa manieră încât se dezvăluie demne de amintit sunt tablourile Torturile Există şi alte tactici de amânare mai greu
trepat sau după o pauză. În locul comunicării Sfintei Ecaterina de Matthys Cock şi Predica de clasificat. Una este de a trimite la sau de a "arăta"
rapide, fotograful ţinteşte echivalentul unei poante, de pe munte de Claude Lorrain. În aceste picturi, către un subiect aflat în afara cadrului, prezentând,
abia după ce spectatorul a pătruns în imagine. peisajul domină, din diverse motive, şi de multe de exemplu, doar umbra acestuia sau reacţia cuiva
Realizarea acestui fapt în momentul fotografierii ori abia la o a doua privire devin evidente la acest element nevăzut. O altă tactică, ilustrată la
înseamnă, practic, retragerea în locul reacţiei subiectele umane-cheie. Siluetele mici au rol pagina opusă, constă în surprinderea unui fenomen
mai naturale de apropiere faţă de un subiect nu doar de a spori scara peisajului şi de a comenta neaşteptat, când ceva nu este ceea ce pare a fi
interesant. Înseamnă, totodată, perceperea evenimentele umane care au loc, dar în descifrarea la prima vedere (în acest caz, un şir de bărbaţi
şi abordarea subiectului în context. imaginii creează un mic eveniment pentru care nu stau în picioare, cum ai crede, ci sunt
Probabil că cea mai obişnuită categorie privitor. Prelungesc experienţa de a privi tabloul surprinşi în timpul unei sărituri). În cazul oricărei

de tactici de amânare este reorganizarea spaţială, şi încurajează reexaminarea. În această categorie tehnici este important să fiţi conştient de riscul
în care subiectul critic este înfăţişat mai mic se numără şi "ascunderea" temporară a subiectului, de a oferi prea puţine indicii. În acest caz, privitorul
sau mai puţin central în compoziţie. Acest fapt micşorându-l şi amplasându-l în mod excentric, renunţă înainte de a înţelege mesajul imaginii.
atrage automat atenţia asupra împrejurimilor, departe de centru, şi înşelând ochiul cu ajutorul
iar trecerea de la context la descoperirea geometriei şi al organizării pentru a orienta

-< KLONG DIN BANGKOK


Elementul interesant din această
fotografie nu este barca
de pe un klong (.,canal")
din Bangkok, ci faptul că acesta
s-a păstrat după ce pe deasupra
lui s-a construit o autostradă
imensă. Pilonii de ciment
formează un peisaj pe care
nu l-am asocia, în mod normal,
cu un stil tradiţional de viaţă.
Astfel, o privire atentă asupra
bărcii nu ar fi fost de folos.
Cu toate acestea, o fotografie
de la distanţă, în care barca
se vede foarte mică, ar duce
la pierderea ei din raza vizuală.
În schimb, acest punct
de observaţie şi amplasarea
bărcii în extrema dreaptă
a cadrului ajută la evidenţierea
ei prin convergenţa pilonilor
de susţinere ai autostrăzii.

144 OCHIUL FOTOGRAFULU


� BUDDHA
Douil elemente contribuie la întâ rz l crea cu car
se vede silueta îngenuncheată a unul bărbat
rugându-se, aceasta fiind esenţială în aprecierea
dimensiunii statuii lui Buddha. Unul este unghiul
de vizualizare, dramatic şi neobişnuit de înalt,
iar celălalt este diferenţa uriaşă de scară dintre
cele două personaje.

Y SECTĂ SUFISTĂ
Membrii unei secte sufiste din Omdurman, Sudan, face ca suspendarea în aer să fie mai puţin evidentă
practică o formă de meditaţie prin sărituri la unison. la o primă vedere, ceea ce sporeşte surpriza atunci
Surprinderea lor chiar în timpul săriturii a fost când, după câteva secunde, este observată.
o alegere evidentă, însă modelul covoarelor

A PIAŢĂ DE PEŞTE, GOA


Aceasta este o fotografie făcută la noroc şi la care
nu mă aşteptam. Încadrarea este tocmai bună pentru
a conferi o tentă de umor situaţiei; asigurându-mă
că băiatul care fură apare chiar la baza cadrului,
există o mică întârziere în observarea lui. La început,
privitorul vede o fotografie cu femei aflate într-o
piaţă de peşte şi abia apoi pe micul hoţ care
se furişează pe jos. Desigur, acesta este şi modul
în care pescăresele au văzut întâmplarea.
STILUL SI MODA .!)

""
1 n ciuda caracterului vag al ideii de stil sau un truc, iar opiniile sunt extrem de diferite. A VATRĂ
in fotografie, acesta poate şi chiar influenţează Când stilul e uşor de definit, de pildă în privinţa Expunerea lungă se combină cu subiectul, acest
foc la care oamenii din imagine gătesc. Expunerea
felul in care lucrează unii oameni. Există o oarecare iluminatului, două denumiri care îmi vin în minte
întreagă şi nuanţele galben-portocalii ajută şi ele
distincţie între stilul individual al unui fotograf sunt "pictura cu lumină" folosind "tuburi"
la armonizarea elementelor, rezultând o imagine
şi stilul mai general în care se înscriu, la un moment adaptate şi cu bliţ în formă de inel, care oferă fluidă. Aproape că poţi auzi trosnetul lemnelorîn foc.
dat, un număr mai mare de fotografi. Dificultatea un efect lipsit de umbre, puternic, dintr-un

constă în a obţine acordul cu privire la ceea ce tub special care înconjoară partea frontală

constituie în mod legitim un stil, şi nu o tehnică a obiectivului- mai bine spus "manierism".

146 OCHIUL FOTOGRAFULUI


1'<: d�: allilp:�rl\', ,·n11d 1 1 11\1 ii 1.1· 1 111111111''" S·i\ll r;ili:ll Î I III HitriV<I fi�GII <.:forp\ctt�ri;iliS IIHiflli.

sii d<:fi 1 1<:asd n·vn, ,. :li1111 ',I,·Hd,l, 1'""''' li " l .;!lncl.!putul <�ni lor 1'):10, seri<� Atbl11s, sindromul

vorba chiar dl' ccl n1:1i :ailllil ::tii. sal onul ui era în floare, iar pictorialiştii se aflau
lndifcn.:nl da<::i 11.: plat.: Silll sunl�:m de a..:ord pe val. Pentru oricine avea o formare în

cu ele, au existat mai mu l te stiluri de fotografie muzică sau în artele vizuale, sentimentalismul

general recunoscute. Deoarece stilul este strâns superficial al <<aiurelilon> (după cum le numea
legat de modă, celor mai multe dintre ele Edward Weston) era un blestem, mai ales atunci

le-a trecut vremea, deşi, aşa cum se întâmplă când se lăudau cu importanţa lor în <<Artă» ...

şi cu moda, pot reveni oricând. În mare, în ordinea Am simţit nevoia unui manifest serios!"

apariţiei, printre acestea se numără pictorialismul, Ca antidot, îmi place comentariul

Linked Ring, Photo-Secession, Nene Sachlichkeit lui M.F. Agha, care a devenit director artistic

(Noua Obiectivitate), fotografia simplă, al revistei Vogue în 1928, despre curentul


modernismul, constructivismul, minimalismul, modernist care domina pe atunci fotografia:

formalismul color şi neorealismul postmodern. "F otografia modernistă este uşor de recunoscut

De asemenea, suprarealismul, la momentul după subiectul său. Ouă (orice stil). Douăzeci

său şi după acesta, a avut o influenţă puternică de pantofi, aşezaţi în şir. Un zgârie-nori,

în fotografie, cel mai cunoscut reprezentant fotografiat dintr-un unghi modernist. Zece
al acestuia fiind Man Ray. Însă, deşi majoritatea ceşti aşezate în rând. Un horn de fabrică văzut

oamenilor consideră fotografia suprarealistă prin scheletul unui pod de cale ferată (unghi
din ziua de azi ca pe o versiune a operelor modernist). Ochiul unei muşte mărit de 2 000

lui Rene Magritte şi Salvador Dalî, aceasta de ori. Un ochi de elefant (aceeaşi dimensiune).

a avut un efect fundamental. În cartea sa, Henri Mecanismul unui ceas. Trei capete diferite

Cartier-Bresson, The Early Work, Peter Galassi ale unei doamne, suprapuse. Interiorul unui

scria: "Suprarealiştii au abordat fotografia coş de gunoi. Alte ouL.". După o vreme, toate
A PALATUL ST JAMES
în acelaşi mod în care Aragon şi Breton... stilurile intenţionate încep să-şi piardă din farmec.
Acest cadru ,.direct" al palatului St James
au abordat strada: ct!• un apetit vorace pentru Conceptul de frumuseţe nu este eliminat din Londra ilustrează mai multe caracteristici
obişnuit şi pentru neobişnuit... Suprarealiştii din stil, dar se bucură de o atenţie mai puţin ale formalism ului. Compoziţia este îngrijită,
au recunoscut în actul fotografic simplu riguroasă decât ar trebui, nefiind pus la îndoială. sunt incluse trăsăturile arhitecturale esenţiale,

o calitate esenţială exclusă din teoriile anterioare Însă dacă înţelegem cum ajunge să fie percepută liniile verticale sunt corecte, detaliile sunt clare,
cum doar un aparat de format mare ar putea
ale realismului fotografic. Ei au observat la un moment dat şi într-un anumit loc, putem
să le redea, iar expunerea şi imprimarea au fost
că fotografiile obişnuite, îndeosebi când erau întări compoziţia imaginilor, utilizând-o sau
realizate cu grijă, pentru a surprinde atât umbrele,
separate de funcţiile lor practice, aveau o bogăţie respingând-o. Deşi frumuseţea este un concept cât şi zonele luminoase.
de sensuri neintenţionate şi imprevizibile." evaziv, cu toţii îl întrebuinţăm şi, în general,

Chiar şi Cartier-Bresson a scris: "Singurul aspect presupunem că ceilalţi ştiu la ce ne referim.

al fenomenului fotografiei care mă fascinează Este cert că unele scene şi chipuri, de pildă,

şi care mă va interesa mereu este surprinderea vor fi considerate frumoase de majoritatea Moda este o extensie a frumuseţii, ceva mai
cadrului intuitiv, prin intermediul aparatului, oamenilor. Nu ştim de ce însă şi, de îndată bine conturată. Este ceea ce se consideră a fi bun,
a ceea ce se vede. Este chiar felul în care ce încercăm să explicăm motivul consensului puţin provocator (nu foarte mult), elitist şi,
[Andre] Breton a definit norocul obiectiv general cum că razele apusului de soare care mai presus de orice, nou. În fotografie, ca şi
(le hasard obj ectif) în Entretiens." străpung norii risipiţi deasupra parcului Yosemite în îmbrăcăminte şi machiaj, moda este o cale
O tendinţă a fotografilor care lucrează în mod sau a regiunii Lake District, din Anglia, alcătuiesc de a pune la îndoială ordinea existentă, ele a încerca
conştient într-un stil anume este de a lua lucrurile un peisaj minunat, misterul se dezleagă. Există ceva puţin diferit (fără a fi radica l ) pentru a vedea
foarte în seri os . lk CXl'lllplu, cî nd Ansel Adams, un consens, care se schimbă cu timpul şi cu moda, dacă este aprec ia t' şi
ele ceilal ti. Aş adar, csl'e uşor
Edw;ml W,·st1111 �� l ll \ ii :111 Îllil'ln<"iat grupul "16,�", Vilriind ele la o cultur{lla alta. Că fru m uscţ·ca se ami cx pcrimcnl'alil, extrem (1\.! conlpi.!litivii şi unniirl.!ştc

CirC si\ 1 11'011 H IVI'/\' j, >il 'f',l .ili.1 "l:illlf'l:l'', "plll'il", î11 o..:hii privitorului este do:1rpaqi;d adcvilral. sii tie adopt:11il.
>- MODELE DE STICLE
DE PARFUM
Abordarea acestei fotografii,
prezentând o colecţie
de modele de răşină pentru
sticle de parfum, poate fi
considerată constructivistă.
Cele mai multe forme sunt
abstracte şi, prin includerea
unei sticle cu o formă uşor
de recunoscut, aproape
de centrul imaginii, m-am
jucat cu geometria, utilizând
diagonalele ca temă generală.
A DEŞERTUL BAYUD
O altă abordare minimalistă, într-un context diferit, utilizează forma şi diviziunea
cadrului, precum şi izolarea unui pomişor firav, pentru a ilustra pustietatea acestui
deşert aspru din nordul Sudanului. Includerea arbustului, în prim-plan, sporeşte
această impresie, în loc să umple cadrul, şi am cugetat îndelung cu privire la locul
în care să-I amplasez: o decentrare foarte vagă creează un echilibru cu duna
de nisip din fundal.

A NUNTĂ SUDANEZĂ A VEŞMÂNT


Această imagine este tipică pentru bliţul ,.cortină-posterioară", care a generat un nou Utilizând tehnici minimaliste, această cămaşă ce se purta pe sub haine,
tip de fotografie considerată aproape un stil. Cu un SLR, bliţul poate fi declanşat la finalul în secolul al XIX-lea, agăţată pe un umeraş într-o casă de întruniri
timpului de expunere, şi nu la început, aşa cum ar fi normal. În funcţie de expunerea relativă a comunităţii shaker, din Kentucky, a fost redată cu o cantitate minimă
a iluminării i l m bi cn t a lc w neclaritatea de mişcare şi iluminarea cu bliţ, care .,închide" de detalii şi culori. Toate informaţiile necesare referitoare la textură
eficient rniŞC;)ft'<1, c•;tr, distinctiv amestecul dintre părţile neclare şi detaliile precise. şi formă se regăsesc în partea de veşmânt prezent � tll, Iar decupajul
ompact din stting� sus încndrcnz� scenn. Slnrpllt:•t�n este c�r�ctcrlstlca

1 n critic J <Jc ar ti\ d�.: 1o.1lc lt·liulic, într-o lume pe care nu o putem controla. o diferenţă uriaşă în felul în care · fotogr ;: rfii

dar pro bab i l mal11111l'l în fotografl e , De remarcat că fotografiile lui Szarkowski creează şi compun imagini. Scopul unei

procesul a beneficiat de m ai puţină atenţie erau deliberate, non-reactive. fotografii cu design bun poate fi acelaşi,

decât ar merita. Poate din pricină că privitorul Mulţi fotografi spun că fiecare însă procesul este altul. Reacţia, ca în

sau criticul trebuie să extrapoleze în sens fotografie derivă din .,intuiţie". Fără să fotografia de stradă şi în cea de ştiri, tinde

invers, pornind de la fotografie, pentru nege puterea intuiţiei, capitolul de faţă să se bazeze pe intuiţie şi pe experienţă

a-şi imagina situaţia sau ce a gândit investighează fundamentul acesteia. {devenind astfel mai bună în timp). În orice

fotograful. Nu este imposibil, însă Andre Kertesz a declarat că, de când caz, procesul trebuie să fie foarte rapid,

implică o cunoaştere practică amănunţită. a început să fotografieze (în 1912, la 20 uneori fără răgazul de a gândi lucrurile

Aici, fotografia devine mult mai dificil de ani), "din punct de vedere al compoziţiei, în mod logic, pas cu pas. Deliberarea,

de analizat decât pictura, deoarece procesul eram pregătit. Prima fotografie pe care care se află la capătul opus al spectrului

este adesea prea scurt pentru ca fotograful am făcut-o a fost perfect compusă. Echilibrul, şi este intens aplicată în fotografia

să fie conştient de paşii pe care-i urmează. linia, totul era corect, în mod instinctiv. de arhitectură şi natură statică, e mai lentă

Acest lucru tinde să amestece critica Nu este meritul meu, ci un talent înnăscut". şi necesită reflecţie şi îndoială constantă.

de artă cu experienţa personală limitată. În mod logic, acest lucru sugerează Nu este nicidecum mai puţin creativă

John Szarkowski, de la MoMA, scriind că Kertesz nu şi-a rafinat sau dezvoltat din cauză că este calculată, însă energia

despre o fotografie de reportaj celebră, compoziţia, ceea ce nu este adevărat. creativă se utilizează în mod diferit.

realizată de Maria Giacomelli, afirma: Ca mulţi alţii, el pur şi simplu nu era interesat Voi începe capitolul prin analiza

.,Analiza a fost inutilă pentru Giacomelli în a-şi examina propriul proces. Din fericire, fotografiei reactive şi a prilejurilor

în timpul acelei f�acţiuni de secundă care unii fotografi de importanţă istorică, în care anticiparea şi talentul sunt puse
,
a făcut posibilă această imagine, înainte inclusiv Cartier-Bresson, Ansel Adams, la încercare. Dar cel mai important este

ca formele negre să se contopească între Walker Evans, Edward Weston şi Joel să ştii din timp ce tip de imagine poţi obţine

ele, cu fundalul şi cu cadrul, pierzându-se Meyerowitz au făcut-o, iar analizele dintr-o anumită situaţie. Când scena

iremediabil. De fapt, pare total improbabil lor sunt utile, după cum vom vedea şi aici. nu se impune de la sine, fotograful o face

ca inteligenţa vizuală a unui fotograf Termenul .,fotografie" pare să confere să se potrivească în ceea ce eu numesc

să fie suficient de acută încât să recunoască consistenţă unei categorii vaste de subiecte un .,repertoriu". Este un fel de arhivă

o clipă atât de scurtă şi de plastică..." şi aşa şi moduri de realizare a imaginilor, însă mentală de imagini conţinând lucrările

mai departe. Încheie invocând norocul ca descriere-umbrelă sugerează mai multe pe care fotograful ştie că le poate face

ca ingredient ascuns şi făcând ciudata asemănări în proces decât există cu adevărat. şi preferinţele de abordare. În ceea ce

remarcă: .,Norocul sau ghinionul este Tehnologia aparatelor şi software-urile mă priveşte, cuprinde imagini mulţumitoare,

cel mai competent profesor al unui fotograf, pot fi comune pentru numeroasele metode realizate în trecut. Acum ştiu că au funcţionat

întrucât defineşte ceea ce poate fi anticipat diferite în care oamenii fotografiază, însă pentru mine şi le păstrez ca rezervă

cu ocazia următoare." Evident, nu e aşa. doar atât. Între extremele fotografierii mentală, nu pentru a a le copia orbeşte,

Ca noroc sau ghinion, hazardul nu face decât reactive în situaţii imprevizibile şi cea ci ca pe un fel de şabloane de design

să ne rcnmlntc:'lsc:\ f<lptul că fotografiem a controlului total dintr-un studio, există adaptabile în orice situaţie nouă.
CĂUTAREA ORDINII

oate artele vizuale depind în mare măsură ce criticii de artă au început să numească

T
DEZORDINE STRUCTURATĂ
de ordonarea diverselor elemente în funcţie "estetica instantaneului" (sintagmă pe care Aici, scopul a fost fotografierea unor copii
- într-o grădiniţă şi înghesuirea în imagine
e _ referinţele artistului, presupunând că impresiile Winogrand o detesta). Argumentul critic pentru
a cât mai multor informaţii cu putinţă.
-.-:zuale oferite de lume sunt dezordonate şi, adesea, compoziţia "informală" era că, la utilizarea
Cu alte cuvinte, ceea ce numim o scenă
2.zotice. Fotografia nu face excepţie de la această de către neprofesionişti, aparatul foto realiza
aglomerată, poate prea aglomerată.
regulă. De altfel, necesită un efort mai mare uneori "accidente fericite", în care unghiuri Cea mai evidentă variabilă au constituit-o
e organizare a imaginii decât celelalte arte, considerate înclinate şi o încadrare proastă creau expresiile şi acţiunile copiilor. La asta ne-am

intrucât aparatul foto înregistrează tot ce se află geometrie şi juxtapuneri interesante, neaşteptate. aştepta să facă diferenţa între o fotografie
bună şi una comună, fiind şi prima prioritate.
in faţa sa. Un pictor are de ales dintre mai multe Uneori, la acestea contribuiau "în mod fericit"
Un membru al personalului a fost rugat
perspective, însă fotograful trebuie să atenueze, şi alte elemente cum ar fi cadrul tremurat
să-i organizeze pe copii şi să-i încurajeze
să diminueze sau să ascundă elementele nedorite. şi reflexia. !n mâinile unui expert şi creată să se implice în diferite activităţi; apoi a fost
�fărturiile scrise ale fotografilor în acest sens intenţionat, compoziţia vernaculară roate doar o chestiune de observaţie şi de aşteptare.

nu fac decât să sublinieze afirmaţia de mai sus. avea valoare artistică. Totuşi, ca de obicei, designul poate adăuga
o îmbunătăţire suplimentară, aşa cum o arată
În 1922, la începutul carierei, Edward Weston Criticul Sally Eauclaire, scriind despre
secvenţa, în ordine cronologică. Cele două
a scris că, pentru fotografie, peisajul este prea fotograful William Eggleston, din curentul
cadre finale includ informaţiile necesare
"haotic... prea brut şi dezordonat", iar lui i-au formalist, caracterizează şi perspectiva epocii:
(masa, activităţile, casa de păpuşi, educatorul),
trebuit ani de zile pentru a putea răspunde "În decuparea neglijentă, alinierile neglijente însă cu o coerenţă grafică, tocmai pentru
provocării. Ansel Adams scria: "Pentru compoziţiile şi expunerile imprecise ale instantaneelor că au structură. Diferenţa majoră între

fotografice, gândesc în perspectiva creării de amator, Eggleston a recunoscut efecte patente cele două constă în atitudinea şi, astfel,
în importanţa vizuală a băiatului aflat
de configuraţii pornind de la haos, nu încerc care, sub coordonarea sa, puteau produce
cel mai aproape de aparatul fato.
să urmez vreo regulă convenţională de compoziţie." . contraste fascinante şi schimbări ale expresiei

Cartier-Bresson o numea "o organizare riguroasă convenţionale." Mai recent, Graham Clarke,
1. Fotografia iniţială, realizată din poziţie verticală,
a interacţiunilor suprafeţelor, liniilor şi valorilor. vorbind despre compoziţia realizată de Lee
are ca scop surprinderea a trei elemente majore:
Doar în această organizare, concepţiile şi emoţiile Friedlander în imaginea Albuquerque ( 1972), copiii cu educatorul, masa şi căsuţa aflată în spate.
noastre devin concrete şi comunicabile." scria: "La prima vedere pare că este o imagine Rezultatul este destul de limpede şi un punct
de pornire acceptabil.
Fotograful Galen Rowell, specializat în peisaje plată şi nedescriptivă, însă mai târziu începe

montane, scriind despre o compoziţie din Valea să rezoneze cu un sens bogat şi profund... 2. Un prim pas în căutarea celui mai puternic
�·Iorţii, începe astfel: "La început, scena mi s-a Nu are un singur punct focal, astfel încât ochiul unghi de vizualizare şi a celei mai puternice
compoziţii este deplasarea în jurul mesei.
părut de-a valma..." Se pregăteşte să plece, nostru hoinăreşte neîncetat, fără să aibă unde
Pictura de pe perete este un element de interes
apoi se răzgândeşte şi se întoarce: "Zonele care să se odihnească, fără o senzaţie stabilă şi definitivă alternativ în comparaţie cu casa de păpuşi,
la început păreau haotice erau acum convergente de unitate (sau sens şi semnificaţie unitare)". iar unul dintre copii a ales să stea pe partea
opusă a mesei. Însă cadrul nu e bun, din mai multe
in diagonale puternice, pe care le puteam compune El utilizează chiar absenţa priceperii pentru
puncte de vedere. Se văd prea multe personaje
mişcând aparatul foto înainte şi înapoi." a justifica valoarea artistică a imaginii. cu spatele; încadrarea băiatului care se zăreşte
!n primele cinci capitole am examinat "Rezonanţa" şi "sensul profund" sunt, desigur, în spate presupune şi includerea peretelui gol,
de lemn, din stânga; în plus, nu se vede suficient
instrumentele disponibile pentru impunerea indicii ale evitării analizei şi invocării unui insight
de mult din activitatea de pictură.
ordinii într-o imagine, iar acest lucru pare atât misterios din partea unei elite de spectatori,

de elementar, încât aspectele referitoare la interes la care cititorul este invitat să participe. 3. Pasul următor a fost o încercare ceva
mai coerentă de pe partea opusă a mesei,
ţin de modalitate şi de stil. Însă ce facem În asta constă argumentul, deşi logica sa este
utilizând o perspectivă mai apropiată a desenului
cu fotografia care pare să nege organizarea ciudată. Aşa cum am văzut la pag. 94-97, diversele de pe perete. În cadrul anterior nu era evident
omponentelor imaginii? Acest aspect impune efecte din fotografii pot funcţiona foarte bine, modelul în culorile curcubeului de pe această
laterală. Totuşi, chiar şi cu un obiectiv
o discuţie, deoarece o proporţie semnificativă însă schimbă ce ştim noi despre cum ar trebui
superangular, celălalt grup de copii nu intră
a fotografiei de artă, din anii 1960 încoace, . să arate o imagine realizată cu precizie. Aşadar, în cadru.
pune la îndoială aceste norme. Totul a început pentru a avea succes şi pentru a fi acceptate,

in _-\merica, cu fotografi ca Garry Winogrand ele pot fi doar sporadice. Nerespectarea cu bună

şi Lee Friedlander şi cu identificarea a ceea ştiinţă a principiilor de compoziţie şi design poate

152 OCHIUL FOTOGRAFULUI


:::: ..:stificată doar conceptual, afirmând, de fapt,
·

-7 "a easta nu este o fotografie normală".

:::>;: altfel, aşa s-a dezvoltat estetica instantaneului


:n anii recenţi, ca o punere la îndoială a sinelui.
_ Iulţi dintre cei ce lucrează în acest fel se consideră

artişti care, întâmplător, utilizează un aparat

foto, şi nu fotografi. Aceasta este fotografia ca artă


onceptuală, iar conceptul înlocuieşte priceperea.

!nţelegerea acestui lucru facilitează încadrarea

in schemă a "compoziţiei lipsite de artă", deşi


cei mai conservatori fotografi nu o agreează.

Este validă ca formă de artă, însă nu sunt de acord

cu faptul că se încadrează în categoria fotografiei.


Este important de remarcat că fotografia
artistică are propria sa paradigmă şi propria

retorică, inclusiv propriul vocabular. Din ce în ce

mai mult, scopurile şi idealurile sale diferă de cele

ale fotografiei practicate din motive mai mult

sau mai puţin profesioniste. Nu este o critică,

ci o observaţie care afectează modul în care cele


două scopuri ale fotografiei trebuie să se împace

unul cu celălalt. !n această lumină, unele comentarii


ale criticilor de artă sunt mai puţin confuze.

Aşadar, când Graham Clarke, în volumul

The Photograph din seria Oxford History of Art,


publicat în 1997, afirmă că "problema cu Bresson

este că imaginile sale au zăpăcit criticii, în timp


ce Winogrand are capacitatea de a îngheţa

mai degrabă decât de a suprinde un moment",

ambele caracterizări fiind la limita ridicolului

pentru un fotograf. Problema este rezolvată

când înţelegem că scrie cu retorica criticii

de artă şi cu siguranţă nu pentru fotografi.


Imaginile lui Cartier-Bresson nu zăpăcesc
ochiul fotografului; din contră ne fac

să-i admirăm abilitatea desăvârşită.

>-LIBELULĂ
Insectele aflate în mediul lor formează rareori
imagini bine organizate, însă atunci când apare
ocazia, ca în cazul· acestei libelule situate în capătul
unei frunze ascuţite, încadrarea şi poziţia aparatului
foto pot ordona cadrul. Înainte de toate, poziţia
a fost aleasă pentru o perspectivă frontală precisă;
apoi fotografia a fost încadrată ceva mai neobişnuit,
astfel încât să cuprindă şi a doua frunză, identică.

154 OCHIUL FOTOGRAFULU


.. il!!'

" j
� ·-··
• lli">
. •J "'
'• ./1' •' \J --�;.

A . . ' .. �( .·
" _...
�- .. ··,�
"'··':·,; •' •.••!;
. -\

. "' � ., -� . \ ".

jPfl;
1
..,. ... .,
\.'1 ,• ·1 ..
.r "

-<A CANOTORI
O perspectivă realizată
cu un teleobiectiv mediu
a unui echipajde canotori care
se pregătesc pentru o regată.
Scena este dominată de culoare
şi de masculinitate, iar lungimea
focală mare este foarte potrivită.
Şi aici, problema este structurală,
iar, pentru o vreme, nici o încercare
nu a semănat cu o fotografie
adevărată (sus). În timp ce bărbaţii
se pregăteau, ramele încrucişate
aveau potenţial de instaurare
a ordinii, iar mişcându-mă către
dreapta, am obţinut imaginea
'flni111\ (stfm(la).
LA VÂNĂTOARE

entru fotografia dominantă, fundamental vorba doar de o simplă "vânătoare", ci de una activă, iar vânătoarea de imagini implică adesea
P este procesul găsirii situaţiilor care pot produce în care prada (imaginea finală), este hotărâtă un fel de "dans". Meyerowitz i-a văzut la lucru
imagini pline de semnificaţie. În situaţii controlate, doar de dvs. Subiectul imaginii reuşite nu ştie în diferite prilejuri atât pe Cartier-Bresson,
unele imagini pot fi construite, desigur, mai întâi că este fotogenic. cât şi pe Robert Frank. Cu privire la cel din urmă,
in imaginaţie, apoi prin asamblare, eliminare Fotografia neplanificată, reactivă, în situaţiile scria: "A fost uimitor. Am stat la câţiva paşi în spatele
. i prin alte transformări fizice. Însă când situaţia care implică viaţa de zi cu zi- această fotografie lui şi l-am privit. Silueta lui senzaţională, graţioasă,
nu poate fi controlată de fotograf, ca în cazul de stradă, dacă doriţi- implică total fotograful intra şi ieşea din mulţime, se lansa deodată, apoi
fotografiei de stradă, imaginile sunt potenţiale, în incertitudinile şi surprizele cotidiene. Pornind se retrăgea şi se îndepărta. Avea o calitate de a mima
aşteptând să fie puse cap la cap de acea interacţiune de aici, puteţi susţine puritatea acestei forme extraordinară. Am învăţat pe loc că este posibil
specială dintre observator şi realitate, care face de fotografie, deşi este evident o afirmaţie exhaustivă să intri neobservat în mulţime, că ai putea privi
fotografia unică între artele vizuale. şi provocatoare. Conform raţionamentului, esenţa peste umăr asemenea unui toreador care face
Esenţială în înţelegerea acestui proces este fotografiei constă în relaţia sa optică directă un pasa doble." Şi despre Frank: "Cred că ce m-a
chiar psihologia percepţiei şi, deşi chiar şi astăzi cu lumea reală. Indiferent cum este utilizat impresionat cel mai mult a fost că era în mişcare
există mai multe teorii, cele dominante provin aparatul foto, acesta preia imaginile derulate în timp ce făcea fotografii statice. Mi s-a părut
de la Hermann von Helmholtz (1821-1894). în faţa obiectivului. Nu există reluare, întoarcere, un fel de ironie să pluteşti, să dansezi şi să-ţi
Aşa cum a explicat R.L. Gregory, creierul încearcă iar cu un timp de expunere normal, se surprinde păstrezi viu interesul, şi în acelaşi timp să urmăreşti
în mod activ să interpreteze informaţiile senzoriale un singur loc, într-un singur moment. Aşa cum lucrurile şi să le izolezi. Mi-a plăcut acea fuicalitate."
primite de la ochi şi formulează ipoteze cu privire scria Cartier-Bresson: "...pentru fotografi, ceea ce Robert Doisneau chiar şi-a cerut scuze pentru
la ce reprezintă. Acum, fotografia duce percepţia a trecut nu se mai întoarce în veci. De aici se nasc asta: "Sunt un pic jenat de mişcarea mea lipsită
mai departe, către crearea unei imagini permanente. deopotrivă anxietăţile şi punctele forte ale profesiei de logică, de gesticulaţia mea. Fac trei paşi într-o
Fotograful nu trebuie doar să aibă o percepţie noastre." Astfel, greul apare când fotograful direcţie, patru paşi în alta, revin, plec din nou,
exactă, ci şi să încerce să "potrivească" percepţia trebuie să reacţioneze la ceea ce se întâmplă, mă gândesc, mă întorc, iarăşi plec, pe urmă
într-o imagine coerentă despre care ştie fără posibilitatea de a-şi îmbunătăţi şansele prin mă întorc."
(sau crede) că va funcţiona. controlarea evenimentelor sau prin organizarea
Ca fotograf, trebuie să "vânaţi" fotografia lucrurilor. Din acest punct de vedere, fotografia
care îndeplineşte nevoile dvs. creative, dar care de stradă are o anumită puritate.
este extrasă dintr-un set de evenimente fluide, Acei câţiva fotografi de reportaj care şi-au
în evoluţie. Aceasta este esenţa reportajului, definit metoda de lucru au avut tendinţa
sau a fotojurnalismului, iar eu vreau să încep de a utiliza analogii cu vânătoarea. n dau
de aici, cea mai dificilă şi mai eluzivă zonă din nou ca exemplu pe Cartier-Bresson,
a fotografiei, fiind pentru mine una dintre cele maestrul genului: Am colindat străzile ziua
"

mai pure şi mai elementare forme ale sale. întreagă, foarte tensionat şi gata să mă reped,
Este apreciată în cadrul fotografiei profesioniste, hotărât <<Să surprind>> viaţa, pentru a o conserva
fiind foarte dificil de realizat. Unii afirmă că cea în desfăşurarea sa. Mai presus de orice, am tânjit >- MODEL PENTRU "VÂNAREA"

mai bună este fotografia creativă, expresivă, să înşfac, în limitele unei singure fotografii, întreaga UNEI FOTOGRAFII
Are la bază schema pentru percepţie realizată
întrucât reprezintă o combinaţie extraordinară esenţă a unei situaţii care tocmai se desfăşura
de R.L. Gregory, în care cunoaşterea conceptuală
dintre realitate şi viziunea fotografului. sub ochii mei." La fel şi Joel Meyerowitz, care şi-a
şi perceptuală funcţionează activ în rezolvarea
Adesea, nu există o imagine similară ca punct început cariera ca fotograf de stradă în New York:
problemei a ceea ce reprezintă semnalele vizuale
de pornire. Aici nu este Monument Valley dintr-un "Totul se găseşte afară. În fiecare zi mă uitam recepţionate de ochi. Percepţia este o ipoteză aflată
punct de vedere cunoscut, ci mai degrabă pe fereastra biroului, treizeci de etaje mai jos, în continuă schimbare, în timp ce mintea încearcă

un labirint dezordonat de străzi, undeva, într-un şi îmi doream să fiu afară. Aşadar, când mi-am să confere semnalelor semnificaţie. Este rezultatul
interpolării de sus în jos a procesării semnalelor,
oraş. u există nici o garanţie că va apărea ceva luat primul aparat foto, a fost ceva firesc să ies
sub acţiunea anumitor reguli de organizare.
in neme ce hoinăriţi, însă orice s-ar întâmpla pe stradă. Acolo era curentul. Acolo erau peştii."
În acest model, imaginea fotografică rezultată
se Ya datora în întregime alegerii dvs. Asta Deloc surprinzător, există şi o latură fizică poate fi considerată "percepţie creativă",
presupune capacitate de decizie, pentru că nu este a acestui fapt. Fotografia de reportaj este foarte cu alte cuvinte, percepţie cu rezultat fotografic.

156 OCHIUL FOTOGRAFULUI


REPERTORIU

LUNGIME FOCALĂ OBIECTIV SETARE ISO

APERTURĂ OBIECTIV BALANS DE ALB

FOCALIZARE ŞI PROFUNZIME TIMP DE EXPUNERE


A CÂMPULUI

OCAZII APĂRUTE ÎN SCENĂ


o n stltu l c liderul religios T rece mai pu·ţin de un minut înainte
udanez Sadiq ai-Mahdi, prilejul ca Sadiq să apară, şi eu încep
fiind prezen·ţa sa la o moschee, pentru să fotografiez (3), preocupat mai presus
rugi:\ciunea de vineri. În acest moment, de orice să obţin o fotografie clară
Sadiq pleacă de la moschee, înconjurat cu chipul său, neobstrucţionat
de susţinători, ceea ce reprezintă o ocazie, (cum este foarte probabil să se întâmple)
dacă totul decurge bine, de surprindere de cineva aflat în stânga, apărut din afara
a gesturilor şi expresiilor care ilustrează câmpului meu vizual. Revin la 17 mm
respectul cu care este tratat. În prima · pentru o încadrare sigură. Al patrulea
fotografie (1), este precedat de alţii, cadru (4) are loc la o secundă după
iar aceasta constituie un fel de fotografie cel anterior. Panoramez către dreapta,
pregătitoare. Îmi schimb poziţia, nu foarte bine deoarece Sadiq are mâna
plasându-mă mai aproape de ieşire ridicată şi îi acoperă faţa, iar personajul
(în dreapta, în afara câmpului aparatului din prim-plan, stânga, pare cumva detaşat
foto), ceea ce sper să îmi ofere câteva de eveniment. Ultima fotografie (5) este
secunde în plus de fotografiere. Până mai mult decât norocoasă; o secundă mai
la a doua fotografie (2) trece exact apoi continui să panoramez, oprindu-mă
un minut, în acest cadru nou, cu alte asupra siluetei bărbatului din dreapta
personalităţi. Apropii puţin, de la 17 mm (la a cărui apariţie mă aşteptam) şi,
la 20 mm, pentru a decupa chiar deasupra printr-o şansă deosebită, toate siluetele
capetelor. Remarc silueta discipolului sunt la locul lor. Bărbatul din dreapta
din dreapta, departe, în uşa deschisă. se roagă, cel din spate îşi ţine o mână
Aceasta constituie o pauză compoziţională în dreptul inimii, iar în stânga se află chiar
utilă în partea dreaptă a cadrului. fiul lui Sadiq, ancorând stânga cadrului.
Acum sunt pregătit.

3
lll
-PERTORIUL

V\ odelul de căutare a unei imagini, descris care le plac. Ilustrările de aici constituie o încercare meu repertoriu şi, întâmplător, sunt cele la care

anterior, are o importanţă practică reală de a exemplifica acest lucru, deşi sunt perfect m-am gândit de la bun început. Schemele sunt

:_:_a faptul că "repertoriul" poate fi analizat. conştient de riscurile unei precizii exagerate. un fel de stenograme, iar fotografiile care
--·ar dacă procesele vizuale din fotografiere Repertoriul nu este o colecţie de imagini, ci mai le însoţesc sunt exemple din fotografii reale.

s:mt prea rapide pentru a fi gândite în momentul degrabă un set de posibilităţi compoziţionale, Aşa cum puteţi vedea, imagini precum cele

::-cspectiv, puteţi trece în revistă această bibliotecă şabloane sau scheme, dacă doriţi. Nu este un act cu doi călugări birmanezi, de la pag. 180,

mentală atunci când nu fotografiaţi. complet conştient, iar aceste ilustrări sunt prea se încadrează în cel puţin două categorii.

Argumentul meu, bazat pe teoriile "active" exacte şi specifice. Totuşi, reţinând acest aspect, Cred că majoritatea imaginilor prezintă

ale psihologiei percepţiei, pe discuţii cu alţi ele ilustrează principiul analizării diverselor mai multe posibilităţi, iar dvs. puteţi face

fotografi şi pe propriile experienţe, este acela variante în contextul dat, adică să vezi un exerciţiu planificând un fel de joc de domino:

că majoritatea fotografilor aduc într-o situaţie ce se potriveşte şi ce nu. Nu mai este nevoie o schemă se potriveşte într-o imagine, care,

de fotografiere un set mental de tipuri de imagini să spunem că acestea sunt extrase din propriul la rândul ei, sugerează o alta şi aşa mai departe.

SOARE TĂIAT SILUETĂ ŞI FUNDAL

D D D

CER ÎNTINS FORME SEPARATE

1
· - -·

POTRIVIRE ÎN CADRU DECENTRARE

162 OCHIUL FOTOGRAFULU


CLAROBSCUR

* ..
INTRARE ÎN CADRU REFLEXIE

SILUETĂ ÎN PEISAJ PLANURI SUPRAPUSE

UMBRĂ
REACTIA .!>

epertoriul de "imagini care se ştie o persoană, trebuie să existe o legătură între ochi Un concept important aici este şi"renunţarea",
R că funcţionează" este cheia unei rate mari şi inimă. Subiectul trebuie abordat cu spiritul o purificare a minţii care urmează după dobândirea
de succes la fotografierea rapidă, însă utilizarea pur." El a accentuat şi scopul relevării înfăţişării şi şlefuirea abilităţilor. Revenind la trasul cu arcul,
sa necesită diverse tehnici de la cele practice interioare a oamenilor. S-a referit îndeosebi un text-cheie dintr-un manual, Yoshida Toyokazu
la cele observaţionale. Ezit chiar şi să le numesc la lucrarea scurtă, dar influentă, Zen în arta tosho, enumeră tehnicile apoi spune că acestea
tehnici, deoarece cuvântul sugerează o procedură de a trage cu arcul, scrisă de Eugen Herrigel. nu sunt necesare, însă continuă:"A nu fi nevoie
bine definită, însă unele dintre ele sunt destul Autorul, un german, descrie cum a înţeles de ele nu înseamnă că nu sunt necesare de la bun
de evazive. Aici discutăm tactici de reacţie rapidă, mai bine filosofia Zen studiind trasul cu arcul început. Mai întâi, când omul nu ştie nimic,
situaţii imprevizibile, despre cum să te pregăteşti sub îndrumarea unui maestru, Awa Kenzo. dacă ucenicul nu învaţă bine..." şi aşa mai departe.
şi cum să profiţi de ocazie. Să ne întoarcem Această activitate, datorită concentrării intense Către sfârşitul cărţii, Herrigel concluzionează
la Cartier-Bresson: "Fotografia nu este ca pictura", a abilităţii şi atenţiei în momentul eliberării că elevul trebuie să-şi dezvolte"un nou simţ
a spus el în 1957."Este vorba de o fracţiune săgeţii, pentru ca lovitura să fie precisă, dezvoltă sau, mai exact, o nouă conştientizare a tuturor
de secundă în care faci fotografia. Ochiul trebuie concentrarea spirituală şi "capacitatea de a vedea simţurilor sale", care să îi permită să reacţioneze
să surprindă o compoziţie sau o expresie pe care adevărata natură". Paralela dintre trasul cu arcul fără să se gândească."El nu mai trebuie
o oferă viaţa şi trebuie să intuieşti când să apeşi şi fotografia cu reacţie rapidă este suficient să privească şi să-şi canalizeze atenţia într-o
butonul declanşatorului." A mai adăugat că, odată de limpede, atât în privinţa scopului, cât şi singură direcţie... Mai degrabă el vede şi simte
ratat, prilejul a dispărut pentru totdeauna, aspect în cea a concentrării atenţiei. Practicile Zen ce urmează să se întâmple... În acel moment,
ce merită reţinut. arată o cale de a depăşi barierele deliberării asta este ceea ce contează: o reacţie de iluminare
Mă gândesc la patru zone diferite de pregătire: şi conceptualizării. care nu mai necesită observare conştientă."
manevrarea aparatului foto, observaţia, Un adevărat practicant Zen ar considera Toate acestea au legătură cu aplicaţia directă
familiaritatea cu tehnicile de compoziţie utilizarea acestei tehnici în scopul îmbunătăţirii în fotografia reactivă şi, îndeosebi, poate fi

şi starea de spirit. Probabil că cea mai clară etapă artei fotografice ca fiind abuzivă şi foarte trivială. o soluţie pentru o problemă destul de comună,
a pregătirii, aşa cum a fost descrisă de un fotograf, Totuşi, un număr semnificativ de fotografi aceea de ratare a fotografiilor în încercarea
este dexteritatea în mânuirea aparatului, astfel şi-au exprimat o comuniune aproape spirituală de a reflecta la toate problemele compoziţionale
încât acesta să devină o extensie a trupului tău, între conştiinţa proprie şi realitatea înconjurătoare şi tehnice.
ca orice instrument familiar. Conform modelului din timpul fotografierii, ceea ce nu este Formarea implică două tipuri de practică.
vânării imaginilor, de la pag. 157, asta înseamnă departe de spiritul Zen. Robert Frank amintea Primul constă în învăţarea şi utilizarea tehnicilor,
practicarea lucrului"în lateral", astfel încât funcţiile de identificarea cu subiectul: "Privesc un om inclusiv a celor descrise în primele cinci capitole
să poată fi aplicate din ce în ce mai rapid. Al doilea cu chip şi stil de mers care mă interesează. ale cărţii. Al doilea îl reprezintă menţinerea unei
tip de pregătire constă în dezvoltarea unei observaţii Eu sunt el. Mă întreb ce se va întâmpla." conexiuni directe cu situaţia şi subiectul, în acelaşi
mai acute a oamenilor şi evenimentelor ("atenţie Pentru Ray Metzker,"în timp ce face o imagine, timp cu izgonirea din minte a unor deliberări
situaţională", la origine un termen din domeniul are loc acest flux". mult mai lente, de tipul"Unde să amplasez asta
aviatic), prin intermediul unei atenţii constante. Daisetz Suzuki, un celebru învăţat Zen în cadru?" sau"Cât de aproape să aliniez această
Al treilea, abilităţile compoziţionale, presupune din secolul al XIX-lea, care a scris introducerea muchie cu marginea cadrului?" Pe scurt, procedura
încercarea tuturor opţiunilor descrise în această cărţii lui Herrigel, afirma: "Dacă Î!ltr-adevăr este"învaţă, uită, reacţionează" sau cel puţin
carte şi stabilirea celei care vi se potriveşte doreşti să ajungi maestru într-o artă, cunoştinţele "învaţă, renunţă, reacţionează". În volumul
cel mai bine. În cele din urmă, starea de spirit, tehnice specifice acesteia nu sunt de-ajuns." Zen În arta de a trage cu arcul, maestrul exclamă:
probabil cel mai dificil şi mai evaziv tip dintre Este nevoie de transcenderea tehnicii pentru "Nu te gândi la ce ai de făcut sau la cum trebuie
toate, este un aspect foarte personal şi necesită ca arta să devină <<o artă lipsită de artă>> , să faci!" Dobândind abilităţile tehnice prin repetiţia
găsirea unor mijloace de a rămâne mereu care izvorăşte din inconştient." Când luăm continuuă, Herrigel a învăţat să se detaşeze
pe fază pentru surprinderea unei fotografii. în calcul rolul instinctului şi al intuiţiei în găsirea şi a scris: "Înainte [de a acţiona], artistul invocă
Există şi metode mai ezoterice de pregătire şi încadrarea unei fotografii, acest lucru pare această prezenţă de spirit şi o stăpâneşte
şi una care probabil merită atenţie este Zen. să se aplice şi în fotografie. Unul dintre scopurile prin practică."
Cartier-Bresson a exersat o influenţă buddhistă Zen este să te aştepţi la imprevizibil şi să te adaptezi
in modul său de lucru: "Indiferent de ce face la el, fapt relevant în fotografie.

164 OCHIUL FOTOGRAFULUI


A STRADĂ DIN CALCUTTA
În ceea ce priveşte fotografia de stradă, India este
remarcabilă nu doar prin bogăţia de evenimente
şi freamătul străzii, ci şi pentru vigilenţa extremă
a oamenilor. Dacă scopul este de a face fotografii
fără ca cineva să se uite la aparatul foto, probabil
că singura cale este încadrarea fotografiei în ochii
minţii, apoi ridicarea aparatului şi fotografierea
în acea direcţie.

A DANSATOARE KHMERE
O trupă khmeră de dans clasic se pregătea pentru
o reprezentaţie într-un templu din Angkor. Situaţia
a permis răgazul de explorare cu aparatul foto
şi, deoarece machiajul şi costumarea erau destul
de previzibile, căutam exact momente stranii şi,
evident, neregizate, ca acesta.

>-FATĂ CU MĂTURI
Durata disponibilă pentru realizarea acestei
fotografii, a unei femei thailandeze cărând nişte
mături tradiţionale, a fost atât de scurtă încât
nu prea mi-am dat seama dacă încadrarea
e bună. Am zărit-o cu coada ochiului în timp
ce mă concentram asupra altui subiect, astfel
că am avut timp doar să mă întorc spre dreapta
şi sti fotonmficz f!lr!\ �� �t�u pc (J5ndurl.
ANTICIPAREA

cat deţineţi mai puţin control şi alte elemente pe care le-am analizat în Capitolele

C
� FERMĂ DE VITE
in fotografierea unei situaţii, cu atât 3-5 se vor schimba şi se vor alătura în cadru; Acest exemplu a presupus găsirea unui subiect

es:� mai important să aveţi o idee în legătură iar modul de îmbunătăţire a acestora constă
potenţial, cunoaşterea a ceea ce se întâmplă
şi identificarea unei posibile juxtapuneri cu suficient
:t: e se va întâmpla în continuare. Deşi în mare în memorarea cât mai multor tipuri de imagini
timp înainte pentru a ajunge în poziţie şi pentru
rne nerelevantă în fotografiile de studio reuşite, cu alte cuvinte repertoriul de la pag.

a fotografia. Aceasta esta o fermă de vite Mandari,
ş: in alte tipuri de imagini construite, 162-163. unde băieţii şi bărbaţii tineri stau cu animalele
anticiparea are o importanţă deosebită În plan comportamental, numărul de situaţii o perioadă de timp din an, la depărtare de sat.
i.:l reportaj. Anticiparea este o aptitudine mult este infinit, însă există câteva tipuri identificabile. În acest grup etnic din sudul Sudanului, vitele
au un rol social şi cultural important, precum
mai profundă decât fotografia şi se bazează O situaţie generală în spaţiu, de tipul descris
şi unul economic. Animalele au nume, iar o pereche
in special pe observaţie şi pe cunoaşterea extrem de bine de fotograful de reportaj de origine
frumoasă de coarne este foarte apreciată. Locul
omportarnentului. Utilizarea ei în fotografie franceză, Robert Doisneau: "De multe ori, găseşti abunda în posibilităţi de fotografiere, iar eu aveam
ii conferă o anumită incisivitate, deoarece o scenă, o scenă care deja evocă ceva anume, deja mai multe imagini reuşite.
opul nu este doar estimarea modului în care fie stupiditate, fie afectare. Poate chiar farmec.

·a decurge o situaţie şi va reacţiona o persoană, Aşadar aveţi un tip de dramatism. Ei bine, trebuie

ci felul în care rezultatele vor funcţiona din punct doar să aşteptaţi în faţa acestei mici scene pentru

de vedere grafic. Exemplul de pe pagina opusă, ca actorii să se prezinte. Lucrez adesea în acest

de la o fermă de vite din sudul Sudanului, ilustrează fel. Am cadrul şi aştept. Nu ştiu exact ce anume.

această combinaţie. Scopul este întotdeauna Pot sta jumătate de zi în acelaşi loc." Există

transpunerea evenimentului într�o imagine un anumit tip de încadrare a fotografiei care

organizată. :'\şa cum afirma Henri Cartier� Bresson: este bun datorită faptului că un element, de pildă

,,.:\face fotografii înseamnă a recunoaşte, simultan o persoană, se aşază într�o poziţie specifică.

şi într-o fracţiune de secundă, atât faptul în sine, Un alt tip este concentrat pe un subiect identificat,

·cât şi formele percepute care-i conferă sens." dar care încă nu constituie o fotografie din punct

Aşadar, există două aspecte ale anticipării. de vedere grafic; închipuiţi-vă că în sălbăticie

linul vizează comportamentul şi acţiunea, aţi găsit un animal, însă fotografia depinde

dar şi felul în care lucrurile se mişcă în câmpul de aşezarea sa într-o anumită perspectivă.

yizual şi schimbarea luminii. Acest aspect La fotografierea oamenilor, expresia

poate fi îmbunătăţit prin păstrarea concentrării şi gesturile constituie o categorie diferită.

,· a atenţiei, precum şi prin exerciţiu. Celălalt aspect


este grafic, estimând felul în care formele, liniile

-c: PIETONI
O categorie obişnuită de situaţii din fotografie,
în special din fotografia de stradă, este o imagine
potenţială care are o dispunere puternică, însă care
ar fi mai avantajată de intrarea în cadru a uneia
sau mai multor persoane. Această perspectivă
a unei ambarcaţiuni tradiţionale ancorate
pe un canal din inima oraşului Birmingham,
Anglia, conţinea majoritatea elementelor
necesare, iar pasarela de deasupra adăuga
o nuanţă interesantă. Totuşi, din punct de vedere
vizual, greutatea vasului ar fi trebuit echilibrată
de un grup de oameni aflaţi deasupra. Totul depinde
de cât de mult sunteţi dispus să aşteptaţi pietonii
în speranţa că veţi obţine exact ce vă trebuie.

166 OCHIUL FOTOGRAFULUI


EXPLORAREA

�-plorarea devine posibilă când extindem eficienţa sa depinde de cât de mult din scenă Chiar şi atunci când fotograful resimte
E suita de evenimente mai mult, fără a ne limita puteţi vedea în timp ce vă mişcaţi, ceea o aversiune cu privire la realizarea unui efort
:a o simplă reacţie. Deşi se poate afirma, justificat, ce favorizează în mod natural obiectivele suplimentar, există un simţ al datoriei în sensul
: fotografia reactivă este un fel de explorare superangulare; în cazul superangularului, acoperirii tuturor variantelor. Cartier-Bresson
rapidă atunci când avem mai mult timp pentru o modificare substanţială a imaginii scria că, şi atunci când fotograful are senzaţia
·a dispoziţie, ca în aceste exemple, este posibilă este nevoie doar de o modificare uşoară că a surprins cel mai puternic cadru, "vă daţi
o judecată mai coerentă. a punctului de observaţie. Efectele de juxtapunere seama că, totuşi, fotografiaţi în mod compulsiv,
Există tipuri diferite de explorare. De pildă, care fac teleobiectivele atât de valoroase sunt deoarece nu puteţi fi sigur dinainte cum
atunci când subiectul este un obiect fizic clar controlate de punctul de observaţie, însă cu un se va desfăşura scena". Mai mult decât atât,
definit şi avem suficient răgaz să ne mişcăm obiectiv lung trebuie să înaintaţi pentru a vedea nu vă permiteţi să lăsaţi locuri neacoperite,
in jurul său ori să-1 rotim pe el, căutând alt unghi, schimbarea relaţiei. Obiectivele cu zoom oferă întrucât situaţia nu se va mai repeta.
altă lumină etc. Acest lucru este valabil îndeosebi o permutare suplimentară, în măsura în care ln cele din urmă, explorarea trebuie
in fotografia de natură statică, dar şi în orice tip mişcarea în jurul unei scene, în acelaşi timp să fie limitată, ceea ce înseamnă că fotograful
de obiect fizic, cum ar fi o clădire sau o persoană, cu modificarea distanţei focale a zoom ului, trebuie să aleagă când să se oprească. Nu este,
precum în exemplul de pe pagina opusă. poate fi, adesea, prea complicată, ceea ce nicidecum, o decizie uşoară, întrucât nu implică
Un alt tip de explorare apare atunci când înseamnă prea multe niveluri de schimbare doar stabilirea momentului în care s-au epuizat
subiectul general este un loc, iar fotograful pentru a putea fi comod gestionate. toate posibilităţile (ca multe activităţi, fotografia
e mişcă în jurul său, suprafaţa variind din punct În cazul unui singur obiect, punctul poate fi supusă legii rezultatelor în scădere, având
de vedere al dimensiunii, de la o grădină, să zicem, de observaţie îi determină forma şi înfăţişarea. beneficii din ce în ce mai reduse într-o perioadă
până la un parc naţional. Un alt treilea tip intervine Apropierea modifică proporţiile diferitelor sale din ce în ce mai mare), ci şi dacă timpul
atunci când o situaţie apare într-un anumit componente, aşa cum arată secvenţa cu moara va fi utilizat mai bine trecând mai departe
interval de timp (un eveniment îndelungat, de vânt. Baza sa circulară este dificil de recunoscut şi găsind alt subiect.
cu alte cuvinte), iar aici putem include un meci în imaginile îndepărtate, însă în cea mai apropiată
de fotbal, o demonstraţie de stradă sau vreun fotografie formează o treime din clădire,
fel de ceremonie. Dacă dorim, putem face reprezentând o formă contrastantă importantă,
o clasificare în tipuri fizice, spaţiale şi temporale, în comparaţie cu pânzele diagonale. Mişcarea în
deşi există numeroase si.tuaţii de suprapunere; jurul unui subiect oferă o varietate şi mai mare:
in cazul morii de vânt, aceasta este parţial fizică, faţa, lateralele, partea inferioară şi cea superioară.
parţial spaţială. Punctul de observaţie controlează relaţia
Mijloacele de explorare sunt şi mai vaste dintre un obiect şi fundal, sau dintre două obiecte
şi derivă, probabil, din toate metodele de compoziţie diferite, în două moduri: poziţie şi dimensiune.
pe care le-am discutat deja. Vizorul sau, în cazul Alăturarea a două obiecte într-un cadru sugerează
multor aparate foto digitale, ecranul LCD, faptul că între ele există o r�laţie, ceea ce constituie
este instrumentul principal, iar una dintre cele un instrument major de design. Relaţiile depind
mai comune şi mai utile moduri de explorare de cine alege să le vadă, iar un fotograf poate
cu aparatul foto este de a te mişca privind considera semnificativ ceva ce un altul nici
prin vizor, pentru a vedea schimbările continue măcar nu observă. Secvenţa cu Acropole
de încadrare şi geometrie, cu alte cuvinte, de la pag. 170-171 este un astfel de caz. Izolarea
incadrarea activă. în cazul unui subiect static sa cu un teleobiectiv, la momentul răsăritului,
mai degrabă decât în cazul unui eveniment), îl plasează intenţionat în afara contextului; toate
modalitatea fundamentală de explorare este relaţiile au fost evitate în mod voit, pentru a oferi
spaţială. Schimbarea punctului de observaţie o perspectivă cât mai atemporală cu putinţă:
modifică perspectiva reală dintr-o fotografie. versiunea istorică. Dimpotrivă, ultima imagine
Cu alte cuvinte, transformă relaţia reală dintre subliniază juxtapunerea; o relaţie intenţionat lipsită
diferitele părţi ale unei scene. Prin urmare, de romantism dintre Acropole şi un oraş modern.

168 OCHIUL FOTOGRAFULUI


REVENIREA

n alt tip de explorare are loc pe o perioadă

U
ANGKOR
Prima dată am vizitat Bayon, un templu cu peste 50 Am revenit patru luni mai târziu, ca să mă confrunt
lungă de timp. În relaţie cu tema lui
de bastioane din Angkor, Cambodgia, în august, cu o altă problemă. Chiar şi pe vreme senină, copacii
'e predilecţie, peisaj ele, Ansel Adams scria: din jur parează lumina directă a soarelui aproape
în sezonul ploios. în acea săptămână nu a existat nici
Rewnirile repetate pot fi mai satisfăcătoare un moment cu lumină interesantă pentru o perspectivă până la mijlocul dimineţii şi începând cu o oră înainte
de ansamblu şi, în timp ce prim-planurile bastioanelor de apus (3). Rezultat nesatisfăcător, cu o masă întunecată
'ecit aşteptarea prelungită într-un anumit
au fost corecte, templul, de la această distanţă, la bază şi cu un cer plictisitor. Cu ocazia unei alte reveniri,
·oc." Acest lucru are mai mult sens în fotografia câţiva ani mai târziu, am reuşit să beneficiez de ajutorul
pare un amestec de zidărie si necesită lumina soarelui
tllăţişând locuri decât majoritatea celorlalte în plan inferior (1 şi 2). Singurul motiv pentru care am norilor şi am hotărât că varianta alb-negru, concentrată

făcut aceste două fotografii a fost că n·am avut de ales. pe textură şi model, e o idee mai bună (4).
subiecte, însă aduce cu sine noi probleme

şi aşteptări. În cazul unui peisaj, fotograful

se aşteaptă la schimbarea luminii, pe termen

scurt, şi probabil la variaţii sezoniere pe parcursul

citorva luni. Însă improbabilul devine mai


probabil odată cu trecerea timpului şi pe măsură

ce acţiunea umană se face simţită. Explorarea

unui subiect pe o perioadă de timp este foarte

diferită de explorarea într-o şedinţă fotografică

unică pe care am discutat-o la începutul

capitolului. În plus faţă de schimbările


neprevăzute, care pot include demolarea

şi construirea a ceva nou în peisajul artificial,

trebuie să luăm în calcul şi propriile noastre

atitudini care se schimbă. Ceea ce place unui

fotografia un moment dat poate ca, într-un

alt moment, să i se pară plictisitor. 2

Există un risc considerabil în a te baza


pe o eventuală revenire pentru a obţine

o îmbunătăţire, în special deoarece combinaţia

de elemente care a atras la început atenţia unui

fotograf, cu posibilitatea de a forma o imagine, 3

constituie un amestec destul de subtil, care poate

să nu mai fie la fel într-un moment ulterior.

_-\cest lucru este adevărat îndeosebi când avem

de-a face cu o lumină imprevizibilă. De fapt,


a te baza pe o revenire pentru a obţine rezultate

este inacceptabilă, motiv pentru care majoritatea

profesioniştilor aflaţi într-o astfel de situaţie

fotografiază rapid ce pot, la momentul respectiv.


Cele două exemple de aici ilustrează cât de ciudată
poate fi experienţa revenirii.

172 OCHIUL FOTOGRAFULUI


"- pătul celălalt al scalei faţă de fotografia

L stradală se află procesul deliberat, care necesită


Boabele şi bucăţelele de ambalaj
::::U:t: timp, de fotografiere a subiectelor statice, Spaţiere până creează echilibru, însă trebuie
ct:. a aratul montat pe trepied. Natura moartă la marginea cadrului să arate firesc

si 2rhitectura sunt două subiecte care întrupează


�a mai bine acest tip de compoziţie, în care

i:naginea este construită, fie prin selectarea

· amplasarea subiectelor (ca în cazul naturii

statice), fie prin explorarea atentă a punctelor

e observaţie ale aparatului, în funcţie

de lungimea focală a obiectivului. Sau folosind

ambele modalităţi.
A dispune de timp şi condiţii pentru a lucra

la compoziţia imaginii nu înseamnă că acest lucru

este mai simplu decât fotografia de tip reportaj.

În schimb, aptitudinile sunt diferite şi necesită Curbura celei


de-a treia
o atenţie mai mare şi o abordare riguroasă
:.__-li-- unităţi creează
şi bine gândită. Stephen Shore, descriind un spaţiu mare

fotografiile sale în format mare, care înfăţişează

aşezări urbane americane, compara procesul

cu pescuitul la muscă şi cu atenţia continuă

pentru a simţi capătul firului. "Fără presiune

permanentă, cronometrarea şovăie, la fel şi firul Să se atingă

undiţei, lăsându-1 pe pescar să se întrebe nedumerit sau să fie


separate?
n ·nde a dispărut?" Desigur, se pot face foarte
bine fotografii fără a acorda atenţie permanentă
la fiecare decizie care trebuie luată, însă, în ceea

e mă priveşte, atunci când concentrarea mi-a

slăbit şi am început să iau deciziile în mod

automat, din fotografii lipsea ceva şi am rămas


Dificil de păstrat această
cu aceeaşi senzaţie ca pescarul care se întreba
Spaţiere până separare îngustă Câteva seminţe
unde a dispărut?" la marginea cadrului împrăştiate, care
Spaţiul capătă o formă să umple acest colţ
Este o trecere foarte instructivă, deoarece
ondulatorie de panglică
e:q>rimă precis complexitatea organizării

unei imagini foarte detaliate, cu numeroase

componente interconectate. Pentru privitorii

obişnuiţi cu tipurile mai spontane de fotografie,


cea de natură statică, minuţios ordonată, sau

perspectiva arhitecturală poate părea, la început,

:::ece sau exagerat de calculată. De fapt, există

un flux continuu de decizii complexe şi intuitive

care trebuie luate, majoritatea ivindu-se în timpul

_ rocesului, asemenea unui efect de domino asupra

celorlalte părţi ale imaginii. Shores descrie nevoia


de concentrare totală şi de rigoare absolută.

174
#
.\.
t.
..
A ORGANIZAREA STRUCTURILOR
LA SCARĂ MARE
Clădirile, scenele stradale şi peisajele impun solicitări
dificile în găsirea poziţiei exacte a aparatului foto,
fiind necesare mai multe compromisuri şi o poziţie
finală măsurată în inchi. Pentru această fotografie
a unei vile noi de pe deal u rile de deasupra Hiroshirnei,
cu grădin a sa cu design minimalist, dcciziil în favoilrc;
JUXTAPUNEREA

otografia se bazează în mare parte pe o metodă

F compoziţională simplă, aceea de a aduce

:Zo_altă în cadru două sau mai multe subiecte.

_ un "în mare parte" bazându-mă pe tendinţa

aoastră înnăscută de a presupune existenţa

relaţiil or între lucruri văzute unul lângă celălalt.


]tLuapunerea ne atrage atenţia asupra a două

lucruri în acelaşi timp şi, de îndată ce privitorul

incepe să se întrebe de ce fotograful a ales acel

punct de observaţie şi, dacă juxtapunerea a fost

intenţionată, se stârneşte un flux al ideilor.

Există două surse de juxtapunere: conţinutul

şi grafica, deşi una o influenţează inevitabil


pe cealaltă. Poate că "motive" ar fi un termen

mai bun decât "surse", deoarece în primul caz

iniţiativa provine de la subiect, iar în cea de-a

doua, inspiraţia provine mai adesea din apariţiile

intâmplătoare (de exemplu, o reflexie pe o fereastră,


care poate reprezenta, totodată, un al doilea

subiect). Cele două aspecte, conţinutul şi grafica,


nu sunt niciodată separate întru totul.

Gradul de deliberare poate varia enorm,


de la o excursie planificată cu scopul de a găsi

o modalitate de juxtapunere a două subiecte,

până la coincidenţe de moment, iar dacă imaginea


finală reprezintă singurul lucru văzut de spectator,
nu este deloc un indicator de încredere. Exemplele

de aici, descrise mai detaliat, acoperă acest interval.


Fotografia cu reflexia munţilor a fost planificată

dinainte, în timp ce reclama la telefonie mobilă

a fost remarcată şi fotografiată într-un răstimp

de câteva secunde.

> INTERSECŢIA SHIBUYA


La intersecţia Shibuya din centrul oraşului
o o, faţada clădirii este un afişaj digital.
un moment dat în secvenţa de imagini
apare un ochi gigantic, sugerând evident ideea
de Big Brother. Această încadrare, cu ochiul
easupra şi cu o cafenea Starbucks dedesubt,
exploatează această posibilitate.

178 OCHIUL FOTOGRAFULUI


-< REFLEXIE ALPINĂ
onţlnutul a primat în această imagine a unei
creste muntoase, reflectat!� în bara argintie
a unui Rolls-Royce. Emblema distinctivă reprezintă
un hotel în St Moritz, Badrutts Palace, iar scopul
a fost alăturarea acestei imagini cu cea a munţilor.
Conceptul este simplu, însă execuţia a fost
mai dificilă, necesitând o aliniere specială.
Au fost încercate mai multe poziţii ale automobilului
înainte de a mă opri la aceasta, ba chiar şi maşina
a trebuit mutată de câteva ori. Găsirea combinaţiei
exacte a distanţei focale a obiectivului şi a poziţiei
aparatului foto a necesitat timp, iar căutările au avut
loc cu mult înainte de apus. Apertura minimă
a asigurat o profunzime maximă a câmpului.

A RECLAMĂ LA TELEFONIE MOBILĂ


În nordul Sudanului, afişul pare destul de nelalocul
lui pe această stradă neîngrijită dintr-o piaţă,
deşi nu merita fotografiat doar din acest motiv.
Totuşi, poziţia şi iluminarea celui de-ai doilea chip
contrastant (al negustorului) au contat cel mai mult.
Importante au fost decuparea, pentru a elimina
alte elemente şi, desigur, viteza. Eram foarte vizibil
şi într-o secundă sau două, bărbatul s-a uitat direct
la mine, moment în care scena şi-a pierdut aproape
toată valoarea fotografică, din punctul meu de vedere.

-< FATĂJIE
Într-un sat jie din sud-estul Sudanului, armele
sunt ceva obişnuit, din cauza rivalităţii cu alte
grupuri etnice. În timp ce o adolescentă macină
sorg, lângă ea stă sprijinit un Kalaşnikov.
Aici, juxtapunerea a implicat apropierea
de armă şi utilizarea unui obiectiv superangular,
pentru a ad:'lufp ilcl�nclmc conţinutului.
FOTOGRAFII ALĂTURATE

1 =aginile se comportă diferit prin alăturare,


� omparaţie cu prezentarea individuală.
==::;:-un anumit sens, se creează un nou fel
· e :magine, unul în care cadrul este peretele

·e galerie sau pagina unei cărţi sau a unei reviste,


:a: două sau mai multe imagini devin elemente
a!e fotografiei. Dispunerea poate fi realizată
"X criterii de timp sau de spaţiu, sau în baza
unui criteriu combinat, în funcţie de alegerea

_ ri\itorului în legătură cu mediul de vizionare.

O e:qmnere de diapozitive este inflexibilă


şi foarte controlată, în timp ce o revistă

sau o carte permite cititorului să răsfoiască


inainte şi înapoi.
Una dintre întrebuinţările clasice

ale fotografiilor într-un ansamblu este povestea

in imagini, iar unele dintre cele mai bune exemple


provin din apogeul revistelor ilustrate de interes

general, în format mare, de la revistele de început

_\fiinchner Illustrierte Presse şi Ilustrated Weekly


din Londra, până la Life, Picture Post şi Paris-Match.
PoYestea în imagini este o entitate complexă,
ce implică nu doar talentul fotografului,

dar şi pe cel al redactorului, al editorului foto

şi al designerului. Unitatea vizuală este coala

(machetă pe pagină desfăcută), ordinea colilor

asigurând flux narativ şi dinamic.


Din punct de vedere al fotografierii,

cunoaşterea faptului că produsul fmal va fi

o grupare de imagini presupune solicitări noi,

dar este posibil să reducă presiunea de a obţine

o singură fotografie atotcuprinzătoare. Doar

rareori se întâmplă ca toate elementele importante


2le unei situaţii complexe să se regăsească într-o
s:..,.1gură compoziţie, iar când se întâmplă acest

xcru, este remarcabil. Dorothea Lange a scris


C.espre una dintre imaginile ei simbol ale Marii

Crize că este unul dintre acele prilejuri când

,.a: senzaţia că ai surprins esenţa". Alternativa,


·acă scopul este relatarea unei poveşti, este
A COINCIDENŢE PE UN PERETE DE GALERIE
ce a fotografia diferite aspecte ale subiectului
Există la fel de multe moduri de prezentare de culoare şi de formă: doi călugări birmanezi
un set de imagini. Cartier-Bresson compara
a grupurilor de imagini pe cât de mulţi curatori novici, în veşminte roşii, deasupra unei reflexii roşii
o situaţie tipică cu un "miez" din care ies scântei; a soarelui în fluviul Mekong, ambele imagini dintr-o
există, acesta fiind doar un exemplu întâmplător.
cinteile sunt trecătoare, dar pot fi surprinse După alegerea fotografiilor şi înrămare, rămâne expoziţie despre Asia. Fotografia de jos este utilizată
�di,idual. dispunerea lor. Aici s-a ţinut seama de coincidenţa diferit în macheta de la pag. 182.

180 OCHIUL FOTOGRAFULUI


M.II'JIII\1011."1 I.IVINC IN
i\ Ht·:�J<)'n:Aitt'tlll'l'.IJ\1:11 .����
,\ .....� '' " ' ,,, ""' '" , ., ,,,. .. '" ..........., . ....•. �,,,,.. .,... ... .
l'h lio•o ·'' " ' ' " ' ''" ' " '"' " '"' " " '''"'"' ' " ''·• " '' '''' "'' ' ' ' ' "'
,,.,. �.. . . ... . .. 1•1 ...,,, 1,.• ·� 1 ' " "' ,, • • ·1 " "' "' •• ' ''1 " ' " "' ''"
ol o. •ll·. � " '' ·" "''' " , ,,,,,.h"ol • .,,�,., ''"'1"'"''''"'"''" 1>•
�····· ' ., .. ... . . ........... u•.•• � ... .... . ' ••� ... . ..... , .. ... . . ....
"'� ' ' " ''ioo ' " ' � ' ' ' "'' ' " ' ' '""' " ' " " h l .. . ... . ..
,.,.,., .. ,.� •••"'• ,.... �""''· oO..• " '" ' '" ' " " " " K•
. t•ll 1 o•ll ,.,.,
••�.. ••"".� ''"'' "''' ' ' ' "''' ' " ' � · · ·111 �.................. , ..... ,... .;.
Oftlh<III....�... ................. . ...... �.N.. I•.........,,.. ....... . ,.
''"'"'" '"'"'"''" �. ........................................... ,(
,.,"..,.,,.,,.. �'"'"'·�"·�•·-•••••""".,.. "'rt!lool"•"·•l•n
...............)............ �.oo:..·.,•.,.�o •.••• � .........--.. ..
....�. .. ,"" ..... "' ...�.... ...�!tii�· ... ....... .... . .......��·""
'"''<�',....""'··r,.,,"..,..n�,o;....,,,.,,.., ,,,.;. "'"'"'"''"''"'"l'
,,.,..,o...,"..,.,,,..,,.....,, .,,..,,.u�,. ..Jio.�toollo:Ci.... ""'"'*'"
..........._......... lo t"'" "'"""'· · ···

���g

'"""'��t·�;::�:· .. .,��
· · ··�

-<A ĂLA TIME-LIFE


Un exemplu de poveste în imagini dintr-un format de carte realizat de redactorii
de la Time-Life Books: cinci coli, de dimensiunea a două pagini, având ca tematică
���= viaţa marinarilor din Sulu, un arhipelag izolat, din sudul Filipinelor. Cartea este
un volum de 160 de pagini despre Asia de Sud-Est, din seria Library of Nations
(Biblioteca Naţiunilor), structurat în şase capitole, câte unul pentru fiecare grup,
bogat ilustrat cu eseuri vizuale de acest tip. Fiecare eseu constă în surprinderea
în detaliu a unui aspect specific a subiectului prezentat în capitolul precedent,
cel de faţă fiind ales, neintenţionat, în funcţie de puterea elementelor apărute
în timpul şedinţei foto lungi. În total, au fost selectate opt imagini dintr-un total
de 400 de cadre reuşite.
Există aspecte tehnice, ca de pildă acela O componentă suplimentară o constituie explicaţia, (sindromul "prima vedere"), iar acest fapt acordă
că marginea de legare dintre două pagini opuse care trebuie să vină 1n sprijinul imaginii, oferind o valoare semnificativă culorii, care, dacă este
poate strica o imagine cu compoziţie centrală, suficient de mult text narativ. Scrierea acestor intr-un registru puternic, atrage rapid privirea.
precum şi cele editoriale, ca, de pildă, nevoia explicaţii este o abilitate editorială de sine Relaţiile coloristice dintre mai multe imagini
de varietate grafică şi cea de imagini verticale stătătoare, însă pentru noi este importantă prin îşi impun propria structură. Ordinea este mereu
pentru umplerea paginilor. Putem extinde felul în care schimbă percepţia privitorului despre implicată în formele prezentate, deoarece ochiul
această utilizare a imaginilor asociate la cărţi imagine, orientându-i atenţia către un anumit trece de la una la alta. Deoarece unităţile de culoare
ilustrate, unde varietatea stilului este mai mare element, aşa cum am văzut la pag. 140-143. sunt imagini integrale, juxtapunerea fotografiilor
decât în reviste şi avem la dispoziţie mai multe Povestea clasică in imagini este doar are tendinţa de a le favoriza pe cele de culoare
pagini pentru povestea respectivă. Coala rămâne o modalitate prin care fotografii obţin ceva nou. dominantă.
unitatea vizuală, însă, în cazul unei cărţi bogat O altă modalitate importantă in acest sens este
ilustrate (imagini multe şi text puţin), numărul o expoziţie într-o galerie, imaginile fiind lnrămate
mare de pagini introduce o secvenţă de timp. şi atârnate pe pereţi. Colecţiile temporale de in1agini
A COLI DE DESCHIDERE
Cu alte cuvinte, este mai întemeiată vizualizarea sunt secvenţe de tipul diapozitivelor, fie că sunt
Dintre nenumăratele moduri de combinare
imaginilor una după alta decât una lângă alta. prezentate la un eveniment sau se găsesc online. a imaginilor în pagină, favorita directorilor artistici,
Dinamic<l secvenţierii diferă în mod subtiJ În toate aceste situaţii, relaţiile grafice au tendinţa atunci când circumstanţele o permit, este includerea
de rcla\i<l SIKJ\·ial:l pc o coal� dcsfăcut5. să influenţeze nu doar rel aţii le de conţinut uneia într-o zonă relativ goală a alteiu.
A>- EDITARE CREATIVĂ
Aceste două fotografii,
înfăţişând o paradă a evzonilor
greci (gărzi ale palatului), au fost
realizate din aceeaşi poziţie,
cu acelaşi obiectiv de 400 mm,
la câteva secunde distanţă.
Ofiţerul se afla mult mai departe
de soldaţi decât pare în fotografie,
însă directorul artistic a făcut
ca marginea de, prindere a colilor
să reducă vizual distanţa.

�-theloocif4tclft�lw16i="'IO'h?�ldgu;ud G-��cou�fMMII' �noet��• ��f'l.


An EllteCorps of wardsmen �lhl:l"'*�llf'��•tll!dTGI!boflhel!tiMooMI �.•��ey�a •
.",.klOOII\tW :
r.m..�
s.:t:IM-!�Cl! l.1t!�h'/lgllf\.. �/llhor:l!l.hlf kw1A_�!�'id« I�'IIJ4ntJU'IIn!lonMtllhi:'J'tulllki�W��Gn'(l'ti'MW!
�t>.'kl lQ i() II UnA ""'Ah• � �"JI(troey. lnrhe lf:!2(1. ·rlllkty ��t l922. r�tiii !J.adl.ot�tl.otwln.."'l"
u,,
.,. r.nrr� •(ll n ii'IOI.Irt« :nl�k'lh.-lft
l lliltu!do.�ot� "'balt!��. T� d'ol:>s dllrk• Mi tfiiiii ,:Y<l.U11UIOI . btu
W TwM:y. 1 llli • ''"" �'ltm'!'i.y dll*1o1Mr.,tlll fludr...,..,.lritOOAr�Wfrtn'olb:.sll'4\ �t��:l 1'111!11 """ r-!111'
1KJcW IMI" J,pt�h«•IIMl llll.-il lll�lnftll!--.� 1,_..1 1.1111hc! 1111n COI!.*Id't tlll honow toOO��\tn Jtl� • db (t.._. cfl!�
POSTPRODUCTIA ..)

otografia digitală a creat, mai mult decât orice În termeni fotografici, este vorba de pregătirea la fel ca şi convingerea că vorbele sunt adevărate
F a!!ce,-a, o cultură a postproducţiei. Pentru imaginii fotografiate la potenţialul său tehnic. în sine. În afară de retuşarea timpurie, care
.:?. - 17rinşi să respecte puritatea momentului Procedeele includ setarea tonurilor luminoase includea imprimarea unui alt cer în peisaje
--, :um a fost surprins şi cadrul ca limita sacră şi întunecate pentru un interval dinamic avantajos, şi eliminarea din fotografiile de propagandă
2. T.iaginii (includerea marginilor filmului ajustarea contrastului, a temperaturii culorii, a oficialilor epuraţi din Partidul Comunist,
=-. i..."'laginea finală este cea mai grăitoare a nuanţei, a luminozităţii şi a saturaţiei, precum a existat întotdeauna o falsificare a subiectului
cx resie a acestui cult), postproducţia poate şi reducerea zgomotului de imagine şi a particulelor şi a evenimentului. Dezbaterea continuă şi acum
:xtrea o adevărată blasfemie. Însă argumentul de praf. Apare totuşi problema de interpretare în jurul unei celebre imagini, realizată de Robert
GJ.Ie contracarează această reacţie este acela cu privire la lumină, culoare şi contrast. Schimbările Capa, înfăţişând căderea unui soldat republican
-- postproducţia digitală readuce fotograful mai mari necesită reevaluare, inclusiv discutarea din timpul Războiului Civil din Spania, care pare
la nemurile în care singurul mediu era cel naturii fotografiei în sine, în special când sunt a fi împuşcat în luptă. Există argumente puternice
alb-negru, iar camera obscură, locul în care implicate efecte speciale depline. Toate acestea, că poza a fost regizată în timpul instrucţiei.

imaginile deveneau speciale. Evident, se poate de la optimizare la rearanjarea conţinutului, O influenţă majoră a postproducţiei

abuza de postproducţie, însă un alt mod de a privi se încadrează în ceea ce eu numesc "scală asupra procesului constă în felul în care afectează
lucrurile este că le aminteşte fotografilor ce este de intervenţie". Până unde este fotograful dispus fotografierea. Ştiind cum se poate prelucra ulterior
orect şi ce este greşit. În ceea ce mă priveşte, să meargă reprezintă o decizie importantă. imaginea fotograful este influenţat în momentul
asta nu e deloc ceva rău, ci un fel de "asumare Chestiunile etice sunt mai pregnante capturii. De pildă, atunci când sunt confruntaţi
deplină a responsabilităţii". ca niciodată, deoarece au fost eliminate cu o temperatură necunoscută a culorii sau cu

Gama de activităţi de postproducţie toate constrângerile. Manipularea imaginilor, o expunere dificilă, majoritatea fotografilor digitali
este uriaşă şi nu ne propunem aici o prezentare fie deschis, în scopul obţinerii de efecte speciale, optează pentru formatul Raw, încrezători că acesta
exhaustivă, însă este utilă o încercare de categorisire ca în publicitate, sau clandestin, pentru a păcăli le va oferi mai multe opţiuni de recuperare a unei

a procedeelor digitale la care sunt supuse privitorul, a avut loc întotdeauna, însă înainte imagini mulţumitoare din punct de vedere tehnic.
fotografiile. Cea mai mică amploare o are necesita un efort mare. Acum, Photoshop şi alte Sau imaginaţi-vă situaţia în care subiectul este
optimizarea, iar cea maximă, manipularea totală, software-uri permit schimbarea imaginii în orice în permanenţă obturat de trecători, iar fotograful
pană într-atât încât rezultatul nu mai seamănă fel, singura limitare fiind aprecierea vizuală doreşte o perspectivă fără prezenţă umană.
cu originalul. Definiţiile pot părea clare, însă, a utilizatorului de computer. La începutul Soluţia tradiţională ar fi revenirea atunci când locul
in practică, ele ascund numeroase nuanţe fotografiei digitale, mai mulţi critici au respins este pustiu, însă o soluţie digitală este realizarea
e decizie, scop şi efect. întru totul ideea, ca şi cum singurul lucru care-i câtorva cadre cu pietoni în diverse poziţii,
Putem defini generic optimizarea ca fiind împiedica pe fotografi să trişeze era dificultatea pentru ca, în postproducţie, să fie îndepărtaţi,
.,procedeele care fac ca un sistem sau un design tehnică. În realitate, încrederea în fidelitatea suprapunând imaginile. Astfel, fotografia digitală
sâ fie cât mai eficient sau mai funcţional cu putinţă". inerentă a mediului a fost lipsită de sens, poate schimba modul în care fotografiem.

184 OCHIUL FOTOGRAFULUI


� TI{ECilkl A IIMI'IIllll
U11 ·.IIIIIIV.IIIv d•• i'"''llil•idllo \li'. lll' .. i l.llli1dl.1
IIICCIII�\11 ·,lo� ll'.ilhllllilill, 1"·1•• "''llilil\'·11.11 dt·
o �eri(' dt• ( .ul\1' .ti•· 1111111 1111111' \lili\.111\! dc 1:1 efes,
Tu rd . 1 , 1"1"11' o�li.ilt·' .1 •,ollt\k 1.1 ;i(JIOIIlcraţia
(ncrlorll}\) dt• l11rl•1ll. In o � ccast[i tehnică realizată
ulterior, în rct;lstru sunt suprapuse mai multe
cadre, din care au fost şterşi oamenii, în mod
selectiv. Această metodă este mai acceptată
decât clona rea, datorită faptului că părţile
aduse în prim-plan chiar au fost fotografiate.

-<INTERPRETAREA FORMATULUI RAW


Formatul Raw păstrează informaţiile originale
aşa cum au fost capturate şi permite înregistrarea
unui interval dinamic mai vast (în funcţie de senzor),
fiind astfel formatul preferat pentru postproducţie.
Temperatura culorii, schimbările de nuanţă, contrastul
şi multe alte setări pot fi atribuite mai târziu,
nu în timpul fotografierii. Ca în exemplul de faţă,
imaginile pot fi optimizate în felurite moduri, după
preferinţele fotografului. Setările originale, aşa cum
sunt deschise în editarea Raw, au contrast redus şi
o expunere care p!lstrcilz� şi zonele luminoase,
şi umbrei<•. l11 r Oltlllllloil l' •, u1 1 l prczcnt;rtc conversia
aLJtOIIIoil\ oiJlllilltiii\Vi'\',j,· t.!ll' ,lf't' 1 � •;rop S�tlll'ilrCil
Xlrt'lll;'\, pt 'III III .t ol1 t t1JIIII. 1 !tt 'Il :!It' olt• 1 11!0. 11 ('. 1\n�·,)·ea
Ulll cltlii.Î dlii111• 11111111'1• •.l'd'!t• lldiJ',I.I\II)II''•Iloilt•,
SINTAXA

intaxa este studiul regulilor ce guvernează apărea alb, iar majoritatea norilor erau invizibili.

S
A HORI
modul în care cuvintele sunt puse laolaltă Deşi unii fotografi recurgeau la un artificiu, Un bun exemplu al noului stil HDRI, în care întregul

pentru a forma propoziţii. În fotografie avem interval dinamic al acestei scene înfăţişând o staţie
utilizând un alt negativ pentru tipărirea cerului,
a metroului newyorkez este capturat cu saturaţie
ne,·oie de ceva asemănător- în special în era cei fideli mediului au învăţat să compună
completă a culorii, de la cele mai întunecate umbre
digitală-, care să explice schimbările din natura în funcţie de această limitare. Timothy O'Sullivan,
la lămpile luminoase. Nu s-a utilizat iluminare
vizuală generală a fotografiilor. Dacă facem de exemplu, aborda cerul alb ca pe o formă, suplimentară (în comparaţie cu cadrul cu interval
omparaţie între un peisaj de la sfârşitul secolului exploatând relaţia dintre siluetă şi fundal. dinamic redus, de mai jos). Acest tip de imagine

al XIX-lea realizat prin colodionare, o imagine Această abordare a ajuns să fie acceptată era de neconceput până în secolului al XXI-lea,
însă prezenţa tuturor informaţiilor într-o scenă
alb-n egru pe film Tri-X de 35 mm, una realizată de public ca înfăţişarea firească a unei fotografii
necesită o oarecare perioadă de acomodare.
cu film Kodachrome de 35 mm şi o fotografie În lingvistică, sintaxa explică ce anumt!
. face
Cigitală modernă înfăţişând o scenă nocturnă acceptabilă o propoziţie. În fotografie, sintaxa

' format Raw şi utilizând HDRI- imagine explică felul în care trebuie să arate o fotografie.

' interval dinamic mare-, există diferenţe Invenţia filmului de 35 mm a creat o sintaxă

e-.-:dente în felul în care arată imaginile diferită pentru fotografie, aparatul fiind utilizat

�! a_ recierea lor de către public. fără trepied. Cadrul mai mic al filmului a scos
Luând primul exemplu, cerul alb ca varul la iveală granulaţia la mărire în varianta tipărită,
- fotografiei timpurii era generat de reacţia astfel încât fotografii au învăţat să gestioneze
:::e:::.cientă a soluţiilor, care erau sensibile textura. Îndeosebi filmul Tri-X de la Kodak

m albastru. Când expunerea era bună pentru avea o structură granulară distinctă, densă,

?ăJnănt, în imaginea tipărită, cerul senin care a fost apreciată de unii fotografi

86 OCHIUL FOTOGRAFULUI
« REFLEXIE EVOCATOARE
FotografiaU! cu film alb-negru,
fără iluminare suplimentară,
această perspectivă matinală
a capelei St. John din Turnul
Londrei încearcă să surprindă
soarele care se revarsă luminând
altarul, ceea ce utilizează din plin
reflexia caracteristică imaginilor
cu contrast mare, bine expuse.

,.. SILUETĂ
Această imagine Kodachrome
tipică, cu expunerea zonelor
luminoase (aici, soarele care
răsare din spatele Monumentului
Jefferson din Washington DC)
tratează subiectul ca siluetă,
bazându-se pe punctul
de perspectivă şi pe un contur
uşor de recunoscut. Reflexia
cu raze din jurul soarelui
este tipică pentru un obiectiv
cu apertură mică şi subexpunere.

şi de o parte a publicului. Invenţia filmului fotografia color profesionsită în anii 1960-1970, de vedere tehnic. Să ne gândim la cele două.

Kodachrome, în culori bogate, profund saturate a creat şi practica subexpunerii intenţionate. componente ale sintaxei fotografiei care·

(şi mai accei?tuate în situaţia de subexpunere), Fotografii expuneau zonele luminoase, care arătau nu au fost puse la îndoială până acum: reflexia
a condus la un alt mod de lucru. Chiar şi în îngrozitor la supraexpunere pe Kodachrome, şi siluetele. Reflexia este ineficientă în obiectivul

puţinele laboratoare care puteau procesa acest ştiind că, în studio se puteau "deschide" umbrele. camerei, dar asta înseamnă că e greşită?
film, aproape că nu exista libertate de corectare Formalismul culorii, apărut în America anilor Evident că nu. Fotografii au avut la dispoziţie
a greşelilor la procesare. Diapozitivele ajungeau 1970, precum şi obsesia fotografllor de publicitate zeci de ani pentru a o face funcţională şi captivantă.
direct la casa de producţie, astfel încât şi de modă faţă de negativul color procesat Publicul a avut acelaşi timp la dispoziţie pentru

fotografii care utilizau Kodachrome au învăţat şi tipărit idiosincratic, au reprezentat parţial a se deprinde cu ea. Reflexia generează impresia
să-şi concentreze efortul în vederea obţinerii o reacţie la generaţia Kodachrome, aşa cum de lumină care inundă. Acelaşi lucru este valabil

expunerii şi încadrării corecte, mai mult decât am văzut în Capitolul 5. Totuşi, schimbarea şi în cazul siluetelor, despre care eu spun că sunt

oricând. În cazul fotografiei alb-negru, fotografii majoră a regulilor cu privire la imaginea invenţia fotografiei. Cu fotografia digitală, şi reflexia
lucrau ştiind ceea ce puteau obţine ulterior, fotografică acceptabilă are loc în prezent, şi siluetele pot fi evitate. HDRI le poate elimina.
fie ei, fie un studio experimentat. Maratoanele aceasta fiind postproducţia specifică fotografiei Este bine? Este acceptabil sau dezirabil?
legendare ale l11i W: Eugcne Smith din camera digitale. Deosebit de interesant este felul în care Sunt întrebări la care încă nu s-a dat răspuns.
obscur:'\ l
; lt rq1n'Y.\'Illl
: lt'sc·n(;1 imprin1ării postproducţia poate schimba sintaxa fotografiei, Acum există posibilitatea de a face fotografii
ca 1111 stadi1t ,.,,., 1tt1<l, •·:.<'II(Î:il ulpnH.'l'Sttllli. eliminând sau modificând elementele grafice mai apropiate de felul în care vedem, însă rămâne
Accasl� sittnqi,· .t .li•q•.tlttllltl.lli1• 11 l
. p:tri(in speciale ale a p a ra tel or, obiectivelor şi filmului. de discutat dacă. acesta este scopul fotografici.
filn1ttl1ti t,nd.it l1111111t l'''lliltt 11 1'"'"1111'1(' l'rintTC posibilit�ţ'ilc di.g italc se rmmără Ca în totdeauna In fot·ogr;rfic, nimic nu est"

Îlll't"Vi,'ll\'��jj 1d1\l 1\•!'''IIJI111,! III ,1.111111111�11 '.lpaciliill'l


: dt: a l�1cc totul "con:ct" din punct stabilit', ci în pcrn1;1ncn1:1 sd1i11than:.
INDEX

A dinamică a 10-11 constructivism 147, 148

av-:::: acţie 11,138-139 diviziuni 26-27 conţinut

".!..:iams, Ansel 58,139, 147,151,152,172 dreptunghiuri şi 88 ambiguitate 142-143

.=_§ cime extindere 18-19 slab şi puternic 62-63

diagonale 76-78 formă a 12-17 contrast 34-37

pcerspectiva şi 52-57 format 3:2 10,12,13 clarobscur 110

:>.gha, M.F. 147 format 4:3 12,14 fin/dur 37

alb-negru 126-127 gol 1o lichid/solid 37

albastru, culoare 115,116 pătrat 16-17 moale/tare 35

aliniere, cu cadrul 10 poziţia orizontului 28-29 mulţi/unul 34

amânare,ambiguitate 144-145 orizontal12-15 tonal 110-113

ambiguitate, conţinut 140-143 umplere a cadrului 22-23 convergenţă

amplasare vertical 15 perspectivă 52-55

fotografii cu 180-183 caligrafie 46 triunghiuri 84

în cadru 24-25,66-69, 176 Capa, Robert 184 cubism 138

anticipare 99,166-167 Cartier-Bresson, Henri 96, 98,147, 151, culoare

aparate fato digitale, vizor sau LCD 22 152, 154,156,164, 166,168, 180 accent 120,121

aranjare cercuri 88-89 albastru 115, 116

a fotografiilar 180 cheie, tonală 110-113 complementară 115, 120,130

a obiectelor 70-71 chipuri,greutate vizuală 58, 82 campoziţie cu 114-117

armonie Cinerama 18 culori de interferenţă 125

culoare şi 118-120 claritate expunere şi 106,107

echilibru şi 41 focalizare 94-95 galben 115,116

asemănare,lege a 39 perspectivă 57 luminozitate 114-115,120

aspecte etice,manipularea imaginii Clarke, Graham 152, 154 metalică 125

184 clarobscur 110 nuanţă 114-115

Atget, Eu gene 136 complexitate 138-139 perspectivă 56

compoziţie portocaliu 115, 117

8 amânare 144-145 primare 114-115

balans clar sau ambiguu 140-143 proporţii 121

conceptul de 40-41 construcţie a 174-177 relaţii 118-121

dinamic 42 convenţională sau provocatoare roşu 115,116

simetrie 41-42 130-133 saturaţie 114-115

B a rt hes, Roland 62,132 creare a ordinii 152-155 secundare 115

3auhaus 34 documentară sau expresivă 136-137 şterse 122-125

':Jr: cortină anterioară 149 intenţie 129 temperatură 119

3reton, Andre 147 juxtapunere 178-179 verde 115, 117

reactivă sau planificată 134-135,151 violet 115, 117

c compoziţie convenţională 130-133 culori primare 114-115

cad e interne 30-31 compoziţie neconvenţională 130-133 culori secundare 115

c.=d compoziţie planificată 134-135,151 curbe 80-81

ali i ere cu 10 compoziţie problematică 130-133

amplasare cu 24-25 comprimare 75 o


cadru intern 30-31 "constanţa scalei" 52 De Sausmarez, Maurice 43

ecupare 20-21 construcţie, a cornpoziţiei 174-177 decupare 20-21

188 OCHIUL FOTOGRAFULUI


dc:;IHII linii dl;r110n;rlc 76-7� futuur;rfle "dl red�r" '1'1-7

orrtr;rst 3'1--37 linii urlzont:1lc 72-73 fotografic de sl:r:1dir134,156, ·r 6:;, ·r6•·

con· ţl nul şi 62-6 linii ve r ti cal e 74-75 vezi şi fotojurnalism

echili bru 40-43 liniile privirii 82-83 fotografie documentară 136-137

fund a m ent ele 32-33 mai multe puncte 70-71 fotografie expresivă 136-137

greutate vizuală s8-s9 neclaritate de mişcare 96-97 fotografie reactivă 134-135,151,

perspectivă 52-57 optică 100-105 164-165

ritm 48-49 triunghiuri 84-87 fotojurnalism

siluetă şi fundal 46-47 un singur punct 66-69 imagini evidente 140

tensiune dinamică 44-45 vectori 90-93 obiectiv superangular 100

teoria gestaltistă 38-39 elipse 88 vânarea unei fotografii 156

textură 50-51 emergenţă,principiu al 38,39 vezi şi fotografie de stradă

tipar 50-51 "estetica instantaneului" 152 Frank,Robert 130, 156,164

destin comun,lege a 39 "estimări de importanţă" 58 Friedlander, Lee 152

diagonale Evans, Walker 136, 137,151 frumuseţe,conceptul de 147

convergente 92 excentricitate 42 Fuji, film Velvia 122

dinamica 76 explicaţiile imaginilor 142-143, fundal 46-47

mişcare a 78 182

obiectiv superangular 103 explorare 168-171 G


perspectivă şi 76-79 expunere 106-107 Galassi, Peter 147

zigzaguri 77 galben,culoare 115,116

diCorcia, Philip-Lorca 134 F galerii,aranjare a fotografiilor 180,182

dinamică "fenomen phi" 38 geometrie,diviziunea cadrului 26

a cadrului 10-11 figuri,structură triunghiulară 86 Giacomelli,Mario 151

balans 42 film Velvia 122 Glaser,Milton 129

diagonale 76 focalizare,utilizare a 94-95 Goethe,J.W. von 120

tensiune 44-45 formalism al culorii 122,147,152,187 Gombrich,Ernst 38,140,142

distanţă focală format 12 gravitaţie,balans şi 43

obiective 100 format 3:2 10,12,13 Gregory,R.L. 156

perspectivă şi 54,55 format 4:3 12,14 greutate vizuală 58-59

Doisneau, Robert 134,156, format Raw 184

166 forme H
dreptunghiuri 88-89 cercuri şi dreptunghiuri 88-89 Haas, Ernst 109, 122

Dyer, Geoff 129 triunghiuri 84-87 Helmholtz,Hermann von 156

fotografi Herrigel, Eugen 164

E intenţie 129

Eauclaire, Sally 152 intuiţie 151

Eggleston, William 122,152 repertoriu 162-163 iluminat,natural 134,135

elemente grafice 65 stil 146-149 imagine cu interval dinamic mare (HDRi)

cercuri 88-89 fotografi,împreună 180-183 186-187

curbe 8o-81 fotografia de artă 154 imagini extinse 18-19

dreptunghiLJrl 88-fi�J fotografia digitală iMAX18

expu nere 106 107 •fectele de culoare 114,118 intenţie

fo ca li zare �:H-•J'; postproducţia 184-18 5 clar S:lU a mhiiJIIII "IIJ.0-143

l r np1 1l s 9fl Il• ·.lnl.rxa 186-187 urnpm l � l r "q


wnvcnţlonal sau provoca tor 130-133 Metzker, Ray 134, 164 paUl de cu loare uo, '12'1
Jocwncntu sau expresiv 136-137 Meyerowitz,Joel 151,156 percepţie

reactiv sau planificat 134-135 minimalism 138, 147,149 psihologie a 156, 157

simplu sau complex 138-139 mişcare 90-93 teoria gestaltistă 38-39

stil 146-149 curbe 8o perspectivă

intenţie clară 140-143 linii diagonale 78 adâncime şi 52-57

interes moment şi 98-99 atmosferică 56, 57

focalizare a 58-59 neclaritate de mişcare 96-97 claritate 57

ordine de vizionare 60-61 vectori 90-93 culoare 56

intuiţie 151 mişcări rapide ale ochilor 6o liniară 52-54

ltten, Johannes 34,41 modă,stiluri fotografice 146-149 linii diagonale 76-79

modernism 147 obiectiv superangular 100, 102

Î moment decisiv 98-99 reductoare 54. 56

închidere mulţime,tipar al 50-51 tonală 56

lege a 38, 39 muzică,culoare şi 118 Photo-Secession 147

triunghiulară 85 Photoshop 184

N Picasso, Pablo 138

J natură statică 174-176 pictorialism 147

juxtapunere 178-179 neclaritate de mişcare 96-97 Piles, Roger de 142

Neue Sachlichkeit (Noul Obiectivism) 147 pluristabilitate, principiu al 39

K Newman,Arnold 98 portocaliu, culoare 115, 117

Kandinsky, Wassily 120 noul realism postmodern 147 postproducţie, fotografie digitală

Kertesz, Andre 151 nuanţă,culoare 114-115 184-185

Klee, Paul 138 Numărul de Aur 26,130 pregătire 164

Kodachrome 106, 107, 122, 186-187 principiul invarianţei 39

o privire 60-61, 82-83

L O'Sullivan,Timothy 186 linia privirii 82-83

Lange, Dorothea 180 obiective trasee ale privirii 60-,61

legea continuităţii 39,48,74, 82 alegere a 100-105 privitor, implicare a 38, 100, 105,

linia privirii 82-83 obiectiv ochi-de-peşte 88, 104 140-142

linii obiectiv superangular 100-101, 102,103,105, proces, al fotografiei 151

curbe 8o-81 168 proporţii, ale culorii 121

diagonală 76-79 obiectiv tilt 52-53, 104 proximitate, lege a 38


_
în zigzag 77 puncte de observaţie variate 168-171 punct de vizualiza re, schimbare a 168-171

orizontale 72-73 teleobiectiv 100-104, 105 puncte

verticale 74-75 obiective cu zoom 168 mai multe 70-71

Linked Ring 147 optică, obiective 100-105 unul singur 66-69

luminozitate optimizare 184

cheie 110,112-113 ordine, căutare a 152-155 R


culoare 114-115, 120 originalitate 130-3 reflexie 106,107, 187

orizont 28-29 relaţie siluetă/fundal 46

M repertoriu 162-163

Man Ray 147 p repetiţie, ritm 48-49

manipulare, postproducţie 184-185 panorame 13,18-19 reportaj 156,166

materializare, principiu al 39 .,partea privitorului" 38, 140 reportaje în imagini 180-182


revenlrl172-17) lc·n�lnn

reviste, n:potlajc inltnanltt11RO 't!l:z dla!JOII�I;, 11

ritm 118-49 dinamică 44-45

1-!odgcr, George 62 tensiunea diagonalei 11

roşu, culoare 115, 116 teoria gestaltistă 38-39

1-!owcll, Galen 41-42, 152 text, greutate vizuală 58, 59

textură, tipar al 50-51

s tipar 50-51

ilnder, August 136 ton,contraste de 109, 110-113

artre, Jean-Paul 132 traiectorii ale privirii 60-61

!iatura·ţie,culoare 114-115 trecerea timpului 184-185

"scară a constanţei" 52 Tri-X 186

secvenţă, de fotografii 182 triunghiul Kanisza 38

scgregaţie, lege a 39 triunghiuri 84-87

serii Fi bonacei 26-27 inversate 86,87

Se urat, Georges 41

Shore, Stephen 174 V


siluetă 106, 187 vectori 9D-93

simetrie vederea umană 12

balans 41-42 verde,culoare 115, 117

bilaterală 43 vinietare 106,107

adru pătrat 16-17 violet,culoare 115,117

simplitate vizor

compoziţie 138-139 explorare cu 168

lege a 39 pe post de cadru 10

sincronizare, moment decisiv 98

sintaxă 186-187 w
mith, W. Eugene 187 Weston, Edward 134,147,151, 152

Sommer, Frederick 70 Winogrand, Garry 130, 136-137,152

spectru cromatic 115,120

spirale 90-91 y
stil, intenţia fotografului 129, 146-149 Yarbus, A.L. 6o

stitching 18-19

Strand, Paul 139 z


studiu de caz: călugăr japonez Zen 164

160-161

subiect, "ascundere" a 144-145

suprarealism 147

surpriză, în compoziţie 132, 144-145

Suzuki, Daisetz 164

Szarkowski, John 130, 151

T
teleoblcdlv 100-10'1, t<i•,

lcntperalur:l, n c u lo l l i 111
.'"\ i 111111\111111'.'<' l'ditnl'ldlli � j pril'i<'lltdt ti
D
llrt'.',<

IIH'II Vt'l'hÎ,/\Iastair ( ::lll l phc ll, jll'llll'll ÎIH'III'ilj an·a

�i stlgt·st iile nf'crill': dl· usclllell(.'il , îi lllll]\llt i H.: sc

r. .dal'loroloi, Adam Jonipcr, deoarece a rcu�il

s:i gi\scasdi mo dali tiiţ:i de exprimare pentru ca multe

diolrc i<kik mdc sil se potriveascii formatului tipărit;


nHd\Ulllesc u nu i alt vechi prieten, Robert Adkinson,

,·are, cu mulţi ani în urmă, mi-a încredinţat scrierea

cii q ii mele anterioare pe acelaşi subiect, The Image.

li mulţumesc in mod special lui Tom Campbell,

ale d rui sugestii au dus la conceperea volumului de faţă.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

i\clams, Ansel. Examples: The Making of 40Photographs. Gombrich, E. H. Art and Illusion. London: Phaidon; 2002 Newhall, Beaumont. The History ofPhotography

New York: Little, Brown; 1983 Gombrich, E. H. The Image and The Eye. from 1839 to thePresent Day. New York: MoMA/

1\ l bcrs, Josef. Interaction of Color. New Haven: London: Oxford; 1982 Doubleday; 1964

Yale University Press; 1975 Gombrich, E. H., Hochberg, Julian and Black, Newhall, Nancy. Edward Weston: The Flame of

Barthes, Roland. Camera Lucida. London: Vintage; 2000 Max. Art, Perception ar1d Reality. Baltimore: Recognition. New York: Aperture; 1965

llerger, John. About Looking. London: Writers & Johns Hopkins University Press; 1972 Rathbone, Belinda. Walker Evans: A Biography.

l(caders; 1980 Graves, Maitland. The Art of Color and Design. Boston, New York: Houghton Mifflin; 1995

llcrgcr, )ohn. Ways ofSeeing. London: BBC/Penguin; 1972 New York: McGraw-Hill; 1951 Rowell, Galen. Mountain Light. San Francisco:

< :arlicr-Brcsson, Henri. The Decisive Moment. Gregory, Richard L. Eye and Brain: ThePsychology Sierra Club Books; 1986

New York: Simon & Schuster of Seeing. Oxford: Oxford Univetsity Press; 1998 de Sausmarez, Maurice. Basic Design: the Dynamics

l :ar t ic r- B rcsson, Henri. The Mind's Eye Herrigel, Eugen. Zen i11 the Art of Archery. New York: ofVisual Form. London: Studio Vista; 1964

l ltrkc, (;raham. ThePhotograph (Oxford History Vintage Books; 1989 Smith, Bill. Designing aPhotograph. New York:

o( !Iri). Oxford: Oxford University Press; 1997 Hill, Paul. ApproachingPhotography. Lewes: Amphoto; 1985

1 >i:ononst·cin, Bar ba ralee.Visions and Images: Photographers' Institute Press; 2004 Sontag, Susan. On Looking. New York: Fan·ar,

llnll 'rimn 1'/wtographers anPhotography. Hill, Paul and Cooper T homas. Dialogue with Straus & Giroux; 1973

N<'w York: Rizzoli; 1982 Photography. Stockport: Dewi Lewis; 2005 Szarkowski, John. Looking AtPhotographs. New York:

1 >)'<'r, < :coll. 'l'l1c Ongoing Moment. London: Itten, Johannes. Design and Form: Tiu Basic Museum of Modern Art; 1973

l.illlc, Jlrown; 2005 Course at the Bauhaus. London: Thames & Torrans, Clare. Gestalt and Instructional Design.

l'.. todairc, Sally. The New ColorPhotography. Hudson; 1983 Available at http://chd.gmu.edu/immersion/

New York: Abbeville; 1981 Itten, Johannes. The Elements of Color. New York: knowledgebase/strategieslcognitivism/gestalt/

Pk i c h cr, A la n ; Forbes, Colin; Gill, Bob. Van Nostrand Reinhold; 1970 gestalt.htm; 1999

< ,'mf>hic /)csigll: Visual Comparisons. London: Mante, Harald.Photo Design:Picture Composition Winogrand, Garry. Winogrand: Figments From The

Studio Books; 1963 for Black and WhitePlwtography. New York: Real World. Boston: New York Graphic Society/Little,

Prccnwn, M ich:tcl. Thc 1mage (Colli11sPhotography Van Nostrand Reinhold; 1971 Brown; 1988

Workslwf>). l.ondon: Coli in s ; 1988 Mante, Ha raid. Color Design inPhotography. Wobbe, Harve B. A New Approach to Pictorial

l:r,Tntan, M ic h ad. !\rflira,ing 1'/wtogmphic St.ylc. Boston: Foca! Press; 1972 Composition. Orange, N. ).: A rvel cn ; 1941

l.nndon: Macdonald; J')KiJ. Mcl.uhan, Marshall. Understa11di11g Media: Zakia, R ic h ar d D. Pcrcepticm 111111111111ging. Boston:

c ;,'l'll.'•lll'ÎIII, 1 kl l lllll aud i\ liso11 . /\ ( .'oncist• 1/islory 'f'hc lixtcnsions o( Mtlll. <::tmhridg�. Mnss. nnd Poet i Prcss; 2000
t>/l'ilologr<l/>h)'. 1 .ntlllnll: 'l'la:II I H'S IX llodso11; I'IC>:> l.otulon: M IT J'r,·ss; 1 '1'1'1

S-ar putea să vă placă și