Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

-CURS OPŢIONAL-
ANUL ŞCOLAR 2021-2022
Liceul Teoretic Piatra
Profesor:Buican Florian
Nr.ore /săptămână: 1 oră
Clasa: a X-a,
Nr Unitatea de Competen Conţinuturi Nr Săpt. Obs.
crt. învăţare ţe or
specifice e
1. Evreii în 1.1., 3.1., Evreii în spaţiul antic european: Imperiul 2 2-3
lumea 3.2., 3.3. Roman.
Evreii în Evul Mediu european:statut
antică şi
juridic, economic şi cultural.
medievală
2. Istoria 1.2., 2.1., Prezenţa şi condiţia evreilor în Ţările 6 4-9
evreilor din 3.1., 3.2., Române(Sec. XV-XVIII)
3.4., 4.1., Statutul evreilor din România înainte de
România
4.2. 1878.
Evreii din România între 1878-1919. De
la marginalizare la emancipare; legislaţia din anul
1919.
Statutul juridic al evreilor din România
Mare ; participarea evreilor la viaţa cotidiană.
Evreii din România între 1919-1938.
Manifestări ale mişcării antisemite
(1919-1938).
Începuturile legislaţiei antisemite;
guvernarea Goga-Cuza.
Noul antisemitism (1938-1944).
Evreii români şi comunismul în perioada
1938-1944.
Emigrarea forţată a evreilor din România.
3. Despre 2.2., 3.3., Forme de intoleranţă: rasism, xenofobie, 3 10-
antisemitism 4.2. antisemitism,excluziune, marginalizare. 12
Antisemitismul:definiţie, concepte,
accepţiuni.
Evoluţia antisemitismului: de la
societatea antică la cea modernă.
De la naţionalismul modern, la nazism.
Exacerbarea antisemitismului.
Antisemitismul lui Adolf Hitler.
4. Holocaustul. 2.2., 3.7., I. Holocaustul: 8 14-
Holocaustul 4.1., 4.2., Holocaustul .Terminologie. 21
4.3., 4.4. Premisele Holocaustului.
în România
Politica de exterminare a evreilor din
Europa.
II. Holocaustul în România:
Relaţiile româno-germane înainte şi în
timpul Holocaustului.
Legislaţia antisemită (1938-1944).
Exluderea evreilor din societatea românească.
Situaţia economică , socială şi politică a
evreilor din România în anii războiului. Reacţia
lor la Holocaustul din România.
Organizarea comunităţii evreieşti în
perioada Antonescu.
Regimul Antonescu şi evreii (1940-1944):
1.Statul naţional-legionar.
2.Rebeliunea legionară(21-23 ianuarie 1941).
3.Pogromul de la Iaşi (29 iunie 1941)
Deportarea şi exterminarea evreilor din
Basarabia, Bucovina de Nord şi Transnistria
(1941-1942). Situaţia evreilor din aceste teritorii
după 1942.
Emigrarea forţată a evreilor din România.
Situaţia evreilor din Transilvania de Nord
sub regimul horthyst(mai-iunie 1944).
Holocaustul în Transilvania de Nord.
Soarta evreilor din Vechiul Regat şi din
Transilvania de Sud.
Prigoana asupra ţiganilor.
5. Cetăţeni 3.2., 3.6., Contribuţia unor fruntaşi politici. 2 23-
români-“Dr 4.2. “Drepţi ai popoarelor”. *Studiu de caz: 24
-Regina Maria
epţi ai
-Viorica Agarici
popoarelor”. - Traian Popovici
Acţiuni de
solidaritate
a românilor
cu evreii.
6. Mărturii ale 1.2., 4.2., Istoria orală 2 25-
supravieţuit 4.4., 4.5. Jurnale şi hârtii personale 26
Memorii.
orilor
7. Perceperea 3.1., 3.5., Antisemitismul contemporan.Forme de 3 27-
Holocaustul 3.6., 4.1., manifestare. 29
4.2. Distorsionarea, negarea şi minimalizarea
ui în
Holocaustului.
perioada Politica regimurilor comuniste faţă de
postbelică evrei.
8. Evreii în 3.5., 3.6., Sionismul. 2 30-
lumea 3.7., 4.3., Constituirea statului Israel. 31
4.4., 4.6. Conflictul din Orientul Apropiat. Palestina
contempora
şi Israel.
nă Israelul azi.
9. Contribuţia 3.5., 4.5., Contribuţia evreilor la dezvoltarea 2 32-
evreilor la 4.6. patrimoniului economic şi cultural românesc 33
dezvoltarea
patrimoniul
ui economic
şi cultural
românesc
10. Evaluare 5 1,13,
iniţială, 22,34
semestrială
şi finală

Competenţe specifice:
1.1. Analiza informaţiilor dintr-un document prin metode comparative
1.2. Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la
sursele istorice
2.1. Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei
2.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise
3.1. Analiza factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei
societăţi
3.2. Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic
3.3. Plasarea în spaţiu a evenimentelor şi proceselor istorice
3.4. Recunoaşterea continuităţii,schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia societăţii
3.5. Recunoaşterea continuităţii,schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
3.6. Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg
3.7. Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor
istorice
4.1. Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane
4.2. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diferite contexte
4.3. Analiza aspectelor referitoare la interculturalitate, în diferite contexte sociale
4.4. Alcătuirea planului unei investigaţii , a unui proiect personal sau de grup utilizând
resurse diverse
4.5. Recunoaşterea asemănărilor şi diferentelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane,
dintre grupuri
4.6. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE


L 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
M 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
M 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
J 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
V 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
S 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
D 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
L 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17
M 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
M 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
J 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20
V 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
S 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
D 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

S-ar putea să vă placă și