Sunteți pe pagina 1din 1

Autonomii locale si instituții central în spațiul românesc în secolele IX-XVIII

Eseul

1. Elaborați, în aproximativ 2 pagini, un eseu despre formarea statelor medievale românești


extracarpatice, având în vedere:
- Menționarea a două formațiuni prestatale românești situate la sud și/sau la est de Carpați atestate
în secolele IX-XIII și precizarea a două izvoare istorice care le atestă;
- Menționarea unui factor care a favorizat constituirea statelor medievale românești extracarpatice
și a unui fapt istoric referitor la contribuția românilor din Transilvania la întemeierea Țării
Românești și Moldovei;
- Prezentarea câte unui fapt istoric desfășurat în procesul de constituire a Țării Românești,
respectiv a Moldovei și menționarea unei asemănări în procesul de constituire a celor două state
românești;
- Formularea unui punct de vedere referitor la importanța constituirii statelor medievale românești
extracarpatice și susținerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei
cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării
elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de
spaţiu precizată.

2. Elaborați, în aproximativ 2 pagini, un eseu despre Domnia și Biserica în Evul mediu românesc,
având în vedere:
- Menționarea unui principiu care stătea la baza domniei medievale în Țările Române
extracarpatice;
- Prezentarea importanței acestor două instituții fundamentale ale statelor medievale românești;
- Precizarea unei caracteristici a situației confesionale a Transilvaniei în perioada voievodală și o
consecință a acesteia asupra românilor;
- Precizarea a două mitropolii și a două ctitorii ale domnilor români;
- Formularea unui punct de vedere referitor la semnificația legăturii dintre Domn și Biserică în
Evul mediu și susținerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei
cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării
elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de
spaţiu precizată.

S-ar putea să vă placă și