Sunteți pe pagina 1din 18

EVALUAREA RISCURILOR

DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE
PROFESIONALA
Locul de munca: OPERATOR CNC-
PRELUCRARE CU LASER

SOCIETATEA: SC VOX FAD COM SRL

107
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

 se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a


lucrărilor, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile
prime şi materialele de bază folosite;
 cunoaşte modul de programare şi funcţionare a utilajelor cu comandă numerică,
echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate;
 interpretează şi citeşte dimensiunile cotate într-un desen de ansamblu sau de execuţie;
 urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice
sau prin instrucţiunile tehnologice;
 consemnează eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin calitativ sau de timp de
preluare-prelucrare-predare şi de raportare a activităţii;
 pregăteşte utilajele, instalaţiile şi echipamentele la sfârşitul schimbului de lucru
corespunzător instrucţiunilor de lucru, în vederea continuării în schimbul următor a
lucrărilor şi operaţiilor planificate pentru execuţie;
 identifică necesarul de instruire propriu în funcţie de cerinţele şi domeniul de activitate al
societăţii;
 identifică şi participă la diverse forme de pregătire profesională (cursuri, seminarii etc.)
pentru dobândirea de noi cunoştinţe în funţie de necesităţile de instruire identificate.

Specifice :

 aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri, in conformitate cu


tehnologia de fabricatie;
 transportă, manipulează şi depozitează materialele, semifabricatele şi S.D.V-urile pe
tipuri, după destinaţia tehnologică şi în funcţie de prescripţiile furnizorului, în spaţii
special amenajate (marcate).

 asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică (MUCN)


 verifică înainte de începerea lucrului consemnările din fisa de urmarire a masinii;
 remediază atunci când este competent sau raportează defecţiunile / disfuncţionalităţile
constatate personalului de întreţinere – reparaţii în vederea remedierii;
 consemnează la sfârşitul turei starea tehnică a utilajului;
 opreşte şi protejează utilajul şi echipamentele sale anexe la sfârşitul programului de lucru,
atunci când acestea nu lucrează în sistem foc-continuu.

 studiază comanda, pregăteşte maşina-unealtă cu comandă numerică pentru executarea


lucrării
 identifică în baza de date, tipul de documentaţie în funcţie de comanda planificată pentru
execuţie;
 selectează programul de comandă şi verifică compatibilitatea cu tipul şi caracteristicile
MUCN pe care se execută operaţiile planificate;
 alege sculele adecvate, le asamblează şi efectuează prereglarea cu aparatură specifică în
funcţie de precizia dimensională indicată în documentaţie;

108
 montează rigid dispozitivele pentru fixarea pieselor şi semifabricatelor pe MUCN pentru
a preveni apariţia vibraţiilor şi pentru a asigura siguranţa în funcţionare;
 verifică conform instrucţiunilor de lucru abaterile de formă şi realizarea montajului
pentru ca elementele de bazare şi de strângere ale dispozitivelor de fixare să nu
incomodeze deplasarea sculelor;
 parcurge un ciclu de încălzire în funcţie de conţinutul programului de execuţie;
 efectuează reglarea dinamică a sculelor prin comenzi pe cicluri elementare numai pentru
fazele cu precizie de prelucrare ridicată precizate în programele de lucru;
 verifică reglarea sculelor la cote ce permit prelucrarea ulterioară a piesei de reglaj, prin
măsurarea fiecărei dimensiuni prevăzute în documentaţie cu instrumente de măsură şi
control universale;
 prelucrează piesa de reglaj la parametrii prescrişi în documentaţia tehnologică;
 preda prima piesa (de reglaj) la Inspectia calitatii;
 corectează dimensiunile de reglaj astfel încât abaterile dimensionale şi abaterile de formă
şi poziţie să se încadreze în limitele toleranţelor admise de documentaţia tehnologică
 corectează programul în sensul optimizării mişcărilor de deplasare şi de schimbare a
sculelor;
 încărcă programul în comanda numerică a MUCN şi verifică valabilitatea programului
prin simulări;
 stabileşte originea coordonatelor în funcţie de programul fixat;
 verifică revenirea sculei în punctul de referinţă, stabileşte valorile deviaţiei punctului zero
de lucru.

 prelucrează piesele utilizând MUCN


 poziţionează şi fixează semifabricatele respectând indicaţiile tehnologice referitoare la
bazare, orientare, strângere şi fixare;
 execută corect prinderea şi desprinderea semifabricatelor astfel încât să se evite
tensionarea;
 efectuează, înainte de fixarea în dispozitiv, verificarea vizuală a fiecărei unităţi se pentru
a evita prelucrarea unor piese defecte;
 efectuează comanda de pornire a maşinii unelte după fixarea semifabricatului şi
închiderea incintei de lucru;
 urmăreşte începutul ciclului de lucru pentru fiecare piesă şi supraveghează periodic
desfăşurarea ciclului de lucru;
 măsoară periodic piesele pentru urmărirea uzurii tăişului sculei şi a influenţei acesteia
asupra preciziei;
 corectează reglajul sau înlocuieşte scula în funcţie de parametrii obţinuţi;
 urmăreşte încălzirea organelor în mişcare ale MUCN-ului şi încadrarea acestora în
limitele normale prescrise în normele de lucru;
 evacuează aşchiile şi şpanul şi le depozitează în containere speciale.

 verifică vizual integritatea pieselor executate, starea şi aspectul suprafeţelor prelucrate


 verifică cu etaloane, la microscop, sau direct vizual - calitatea suprafeţelor prelucrate,
conform instrucţiunilor tehnologice;
 verifică cu verificatoare specifice cotele pieselor prelucrate comparându-le cu cele
înscrise în documentaţie.

 depozitează şi expediază piesele prelucrate


 curăţă, şterge de aşchii şi de lichid de răcire piesele prelucrate pe MUCN;

109
 manipulează şi depozitează piesele în containere, lăzi de transport în funcţie de
configuraţie şi de condiţiile de aspect şi de precizie impuse.
MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Masini unelte cu comanda numerica- prelucrare cu laser


 Calculator;
 Copiator;
 Hârtie;
 Scaun ergonomic;
 Fişete;
 Rafturi;
 Bibliorafturi;
 Dosare;
 Ventilatie

SARCINA DE MUNCǍ

 Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Işi desfăşoară activitatea în atelier prelucrari.Temperatura aerului este de aproximativ 200 C.


În perioada de vară confortul termic este realizat prin utilizarea instalaţiei de aer condiţionat iar în
perioada de iarnă este realizat cu ajutorul centralei termice în mod corespunzător. Iluminatul este
natural sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Pregatirea necorespunzatoare a masinilor unelte cu comanda numerica
inainte de inceperea lucrului;
- Neverificarea starii tehnice a MUCN – disfunctionalitati neremediate (
nefunctionerea comenzii de oprire de urgenta in caz de avarie sau accident
- Alegerea necorespunzatoare a sculelor, aparaturii specifice in functie de
precizia dimensionala indicata in documentatie
110
- Montarea necorespunzatoare a dispozitivelor pentru fixarea pieselor pe
MUCN
- Aparitia vibratiilor pe MUCN
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau
mijloace de transport în comun;
- Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase;
- Deplasare sub efectul gravitaţiei: răsturnare accidentală, cădere liberă.
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu
izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc).
 Factori de risc fizic
- Necunoasterea caracteristicilor laserului( lungime de
unda a radiatiei, puterea la iesire, forma si dimensiunea
fascicolului, distanta de la sursa laser la punctul de
lucru)

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ

 Factori de risc fizic:


 Calamitǎţi naturale (seisme, etc);
 Zgomot;
 Radiaţii de la videoterminal;
- Iluminat scăzut sau strălucitor.
- Neamenajarea corespunzatoare a spatiului de lucru( pereti, tavan, mobilier-
care sa permita reflexia sau difuzia accidentala
- Amplasarea necorespunzatoare a instalatiei laser( inaltime fata de nivelul
ochilor, pentru evitarea reflexiei radiatiei)
- Neavertizarea cu indicatoare a pericolului de radiere
- Neamplasarea pupitrului de comanda in afara zonei periculoase
- Nefunctionarea instalatiei de ventilare in cazul degajarilor de substanta toxice(
pulberi, aerosoli sau gaze nocive)
- Nerespectarea stricta a instructiunilor tehnologice pentru a modifica
parametrii emisiei, propagarea radiatiilor si reflexiile intempestive

111
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ
 Solicitare fizică:
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.
- Manipulare si transport necorespunzator a materialelor de prelucrat
 Solicitare psihicǎ:
- Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt;
- Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
- Manipulare si transport necorespunzator a materialelor de prelucrat
- Neutilizarea ochelarilor antilaser corespunzatori, in functie de densitatea de
putere si lungimea de unda a radiatiei
- Folosirea echipamentului de protectie necorespunzator( Nu sunt
termoreistente si de culori inchise)
- Neutilizarea mastilor de protectie daca exista degajari de substante toxice
- Comanda de declansare a fascicolului laser inainte de echiparea cu
echipamentul de protectie si inainte de obturarea dispozitivului optic de vizare si
asigurarea etanseitatii incintei de lucru
- Urmarirea cu ochiul liber a radiatiei laser
- Interventia operatorului laser in zona de prelucrare inainte de terminarea
operatiilor
- Nerespectare tehnologiei de lucru
- Efectuarea comenzii de pornire a MUCN inainte de fixarea sculelor,
semifabricatelor
- Depozitarea incorecta a deseurilor rezultate la prelucrare
 Comportament socio–profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);

112
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.

113
UNITATEA: SC VOX FAD COM NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1
SRL
DURATA EXPUNERII: 8 h
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
Nr.3
LOCUL DE MUNCǍ: ECHIPA DE EVALUARE:
OPERATOR CNC ING. MOCANESCU GHEORGHE
MEDIC MEDICINA MUNCII
ADMINISTRATOR
CONSE- CLASA CLASA NIVEL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI RISC RISC MAXIM GRAVI PROBA AL DE
DE MUNCǍ IDENTIFICAŢ (descriere, parametri) A TATE BILITA RISC
I PREVIZI TE
-BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
DECES 7 1 3
sau mijloace de transport în comun.
ITM < 3
FACTORI DE 2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase. 1 5 1
RISC zile
ITM < 3
MECANIC 3. Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase. 1 5 1
zile
MIJLOACE DE 4. Deplasare sub efectul gravitaţiei: cădere accidentală a obiectelor de ITM < 3
1 4 1
PRODUCŢIE birotică (perforatoare, stative, lămpi), echipamente, materiale. zile
ITM 3-45
5. Pregatire necorespunzatoare a MUCN inainte de inceperea lucrului 2 5 3
zile
6. Neverificarea starii tehnice a MUCN- disfunctionalitati
ITM 3-45
neremediate(nefunctionarea opririi de urgenta incaz de avarie sau 2 5 3
zile
accident)
7. Alegerea necorespunzatoare a sculelor, aparaturii specifice in functie ITM 3-45
2 3 2
de precizia dimensionala indicata in documentatie zile
114
8. Montare necorespunzatoare a dispozitivelor pentru fixarea pieselor ITM 3-45
2 3 2
pe MUCN zile
ITM 3-45
9. Aparitia vibratiilor pe MUCN 2 3 2
zile
FACTORI DE 10. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri
RISC cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc) generat de DECES 7 1 3
ELECTRIC utilizarea echipamentelor de calcul.
11.Necunoasterea caracteristicilor laserului( lungime de unda a radiatiei,
FACTORI DE puterea la iesire, forma si dimensiunea fascicolului, distanta de la sursa
INV. GR.I 6 1 3
RISC FIZIC laser la punctul de lucru)
11.
12. Calamitǎţi naturale (seisme, etc). DECES 7 1 3
MEDIUL DE FACTORI DE
MUNCǍ RISC FIZIC ITM 3-45
13. Zgomot. 2 5 3
zile

ITM 45-
14. Radiaţii de la videoterminal. 3 5 4
180 zile
ITM 3-45
15. Iluminat scăzut sau strălucitor. 2 3 2
zile
16. Neamenajarea corespunzatoare a spatiului de lucru( pereti, tavan,
INV. GR.I 6 1 3
mobilier- care sa permita reflexia sau difuzia accidentala a radiatiei
17. Amplasarea necorespunzatoare a instalatiei laser( inaltime fata de
INV. GR.I 6 1 3
nivelul ochilor, pentru evitarea reflexiei radiatiei)

18. Neavertizarea cu indicatoare a pericolului de radiere INV. GR.I 6 1 3

19. Neamplasarea pupitrului de comanda in afara zonei periculoase INV. GR.I 6 1 3

115
20. Nefunctionarea instalatiei de ventilare in cazul degajarilor de ITM 3-45
2 5 3
substanta toxice( pulberi, aerosoli sau gaze nocive) zile
21. Nerespectarea stricta a instructiunilor tehnologice pentru a modifica
parametrii emisiei, propagarea radiatiilor si reflexiile INV. GR.I 6 1 3
intempestive,etc
SOLICITARE 22. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în ITM 45-
3 5 4
FIZICĂ zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare. 180 zile

SARCINA DE ITM 3-45


23. Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt. 2 4 2
MUNCĂ zile
SOLICITARE
PSIHICĂ
ITM 3-45
24. Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală. 2 5 3
zile

ACŢIUNI ITM 3-45


25. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. 2 4 2
GREŞITE zile
ITM 3-45
26. Manipulare si transport necorespunzator a materialelor de prelucrat 2 5 3
zile
27. Neutilizarea ochelarilor antilaser corespunzatori, in functie de
INV. GR.I 6 1 3
densitatea de putere si lungimea de unda a radiatiei
28. Folosirea echipamentului de protectie necorespunzator( Nu sunt ITM 3-45
EXECUTANT 2 5 3
termoreistente si de culori inchise) zile
29. Neutilizarea mastilor de protectie daca exista degajari de substante ITM 3-45
2 5 3
toxice zile
30. Comanda de declansare a fascicolului laser inainte de echiparea cu
echipamentul de protectie si inainte de obturarea dispozitivului optic INV. GR.I 6 1 3
de vizare si asigurarea etanseitatii incintei de lucru

31. Urmarirea cu ochiul liber a radiatiei laser INV. GR.I 6 1 3

116
32. Interventia operatorului laser in zona de prelucrare inainte de
INV. GR.I 6 1 3
terminarea operatiilor

33. Nerespectarea tehnologiei de lucru DECES 7 1 3

34. Efectuarea comenzii de pornire inainte de fixarea sculelor,


DECES 7 1 3
semifabricatelor
ITM 3-45
35. Depozitarea incorecta a pieselor prelucrate 2 5 3
zile
ITM 3-45
36. Neefectuarea colectarii deseurilor rezultate la prelucrare 2 5 3
zile
37. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de ITM 3-45
2 1 1
comunicare). zile
COMPORTA-
MENT SOCIO
38. Lipsa de satisfacţie în muncă. ITM < 3
PROFESIO- 1 3 1
zile
NAL
39. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
ITM < 3
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul 1 2 1
zile
programului.

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

117
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ OPERATOR CNC ESTE:

39

 riRi 2(4 x 4)  25(3x3)  6(2 x 2)  6(1x1) 287


Nrg1  i 1
   2,85
39
2 x 4  25 x3  6 x 2  6 x1
 ri
101
i 1

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

118
NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig. nr.1)
Locul de muncǎ nr. 1
OPERATOR CNC
Nivel de risc global: 2,85

3
NIVEL DE RISC .

FACTORI DE RISC

Figure 1

119
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1.Pregatirea necorespunzatoare a masinilor unelte cu comanda numerica


inainte de inceperea lucrului;
F2.Neverificarea starii tehnice a MUCN – disfunctionalitati neremediate (
nefunctionerea comenzii de oprire de urgenta in caz de avarie sau accident
F3.Alegerea necorespunzatoare a sculelor, aparaturii specifice in functie de
precizia dimensionala indicata in documentatie
F4.Montarea necorespunzatoare a dispozitivelor pentru fixarea pieselor pe
MUCN
F5.Aparitia vibratiilor pe MUCN
F6.Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau
mijloace de transport în comun;
F7.Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
F8.Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase;
F9.Deplasare sub efectul gravitaţiei: răsturnare accidentală, cădere liberă.
F10.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu
izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc).
F11.Necunoasterea caracteristicilor laserului( lungime de unda a radiatiei,
puterea la iesire, forma si dimensiunea fascicolului, distanta de la sursa laser
la punctul de lucru)
12.Calamitǎţi naturale (seisme, etc);
F13.Zgomot;
F14.Radiaţii de la videoterminal;
F15. Iluminat scăzut sau strălucitor.
F16.Neamenajarea corespunzatoare a spatiului de lucru( pereti, tavan, mobilier-
care sa permita reflexia sau difuzia accidentala
F17.Amplasarea necorespunzatoare a instalatiei laser( inaltime fata de nivelul
ochilor, pentru evitarea reflexiei radiatiei)
F18.Neavertizarea cu indicatoare a pericolului de radiere
F19.Neamplasarea pupitrului de comanda in afara zonei periculoase
F20.Nefunctionarea instalatiei de ventilare in cazul degajarilor de substanta
toxice( pulberi, aerosoli sau gaze nocive)

120
F21.Nerespectarea stricta a instructiunilor tehnologice pentru a modifica
parametrii emisiei, propagarea radiatiilor si reflexiile intempestive
F22. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.
F23.Manipulare si transport necorespunzator a materialelor de prelucrat
F24.Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt;
F25.Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.
F26 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
F27.Manipulare si transport necorespunzator a materialelor de prelucrat
F28.Neutilizarea ochelarilor antilaser corespunzatori, in functie de densitatea de
putere si lungimea de unda a radiatiei
F29.Folosirea echipamentului de protectie necorespunzator( Nu sunt
termoreistente si de culori inchise)
F30.Neutilizarea mastilor de protectie daca exista degajari de substante toxice
F31.Comanda de declansare a fascicolului laser inainte de echiparea cu
echipamentul de protectie si inainte de obturarea dispozitivului optic de vizare si
asigurarea etanseitatii incintei de lucru
F32.Urmarirea cu ochiul liber a radiatiei laser
F33.Interventia operatorului laser in zona de prelucrare inainte de terminarea
operatiilor
F34.Nerespectare tehnologiei de lucru
F35.Efectuarea comenzii de pornire a MUCN inainte de fixarea sculelor,
semifabricatelor
F36.Depozitarea incorecta a deseurilor rezultate la prelucrare
F37.Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F38.Lipsa de satisfacţie în muncă;
F39.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului

121
APROBAT
ADMINISTRATOR

FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU


Nr. NIVEL DE DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC
FACTOR DE RISC
crt. RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
- În timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi
Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii
1. F14 Radiaţii de la videoterminal. 4 (sub formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului),
- Video terminalele vor fi astfel amplasate astfel încât direcţia de privire să fie
paralelă cu sursele de lumină (naturală sau artificială)

 Respectarea regimului de lucru şi al pauzelor, mişcări de înviorare la perioade


regulate de timp;
 Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi
F22 Lucrul în poziţie şezând cu mişcările foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare
2. suprasolicitarea coloanei vertebrale în corespunzătoare a activităţii;
4
zona lombară şi cervicală şi a  Selectarea personalului;
membrelor superioare;  Instruirea personalului privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele
nerespectǎrii acestora;
- Control medical la angajare şi periodic.
- Scaun ergonomic pentru lucrul la calculator.

122
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei, are valoarea 2,85, încadrându-se în categoria riscurilor mici (situate
sub limita de acceptabilitate 3,5).
S-au identificat un număr de 39 de factori de risc, dintre care: 37 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 2 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.1)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor. Aceştia sunt:

F14 Radiaţii de la videoterminal;


F22 Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestui factor de risc sunt necesare mǎsurile
prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare (fig.nr.2), se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor de risc proprii executantului de 38,46%, mijloacele de productie – 28,20
% mediul de muncă cu 25,64 % , iar sarcina de muncă cu o pondere de 7,70 %.

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

123
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ (Fig.nr.2)
Locul de muncǎ nr. 3
OPERATOR CNC- PRELUCRARE CU LASER
Nivel de risc global: 2,85

FACTORI DE RISC
FACTORI DE RISC
PROPRII MIJLOACELOR
PROPRII
DE PRODUCŢIE 28,20%
EXECUTANTULUI
38.46%

FACTORI DE RISC FACTORI DE RISC


PROPRII SARCINII DE PROPRII MEDIULUI DE
MUNCA 7,70% MUNCĂ 25,64%

EVALUATOR: ING. MOCANESCU GHEORGHE

124