Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu:,,Eu ca cetăţean al Republicii Moldova’’

Sunt cetăţean al Republicii Moldova, aici m-am născut şi am fost educat potrivit
tuturor tradiţiilor şi deprinderilor poporului moldovenesc. Îmi iubesc ţara, îmi place să
o laud în companie de oameni străini. Iubesc orașul meu natal, mă mândresc cu el
nespus.Moldova este o țara de o frumusețe rară, sunt mândră de ţara mea, Moldova, o
ţară frumoasă cum nu e alta pe lume. Din negura timpului, aceste plaiuri au fost
considerate de locuitorii acestor pământuri un colţişor de rai. Codrii seculari, dealurile
line şi râurile cu ape curate precum cristalul sunt tot atâtea motive de mândrie şi
bucurie pentru cei care vieţuiesc în Moldova. Moldova este patria străbunilor mei, dar
şi locul în care mă simt cel mai bine. Pentru mine, Moldova reprezintă şi va
reprezenta pentru totdeauna Acasă. Indiferent de zările spre care mă vor purta paşii,
patria mea, Moldova, va fi mereu în inima şi în sufletul meu.Eu,ca cetățean al
Republicii Moldova îmi respect țara,la fel și obiceiurile ,tradițiile,deaemenea
drepturile unele dintre care sunt(Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi
psihică, Libertatea individuală şi siguranţa persoanei, Dreptul la apărare )și obligațiile
printer care sunt(Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, Devotamentul faţă de
ţară, Apărarea Patriei)pe care ele posed din momentul cînd am devenit cetățean al
acestei țări.Legea fundamentală a Republicii Moldova este Constituția pe care eu ca
cetățean trebuie să o respect.Deși pare că e ușor sa iubești o astfel de țară cu bogații,și
frumuseți rare,în realitate asta nu e deloc așa,este vorba de conducerea țării care face
tot posibilul ca numărul populației tinere să scada drastic,prin metodele sale de a
conduce și prin politica promovată.Cu toate acestea eu îmi iubesc țara și n-o să
încetez s-o fac.

Elaborat:Negruță Mariana