Sunteți pe pagina 1din 24

Strudent:

Grupa:

GEOTEHNICĂ
LUCRĂRI DE LABORATOR 2018-2019

Asist.dr.ing. BEJAN Florin


Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR.1


DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR
METODA CERNERII (STAS 1913/5-85)
Cantitatea de material uscat (md)

Diametrul Cantitatea rămasă pe sită/ciur Cantitate trecută pe


particulelor, d [mm] [g] [%] sită/ciur [%]

Taler

METODA SEDIMENTĂRII (STAS 1913/5-85)


Corecția de menisc ΔR
Cantitatea de material uscat md g
Densitatea scheletului ρs g/cm3

Citiri Corecția Ecuația dreptei Fracțiuni cu


Citirea pe Citiri Diametrul
Timpul reduse pe Temp. de de calibrare diametrul mai
areometru corectate granulelor
areometru temp. Hr=............................. mic decât d
t [min] R' R=R'+ΔR T [°C] Ct Rc=R+Ct Hr d (mm) mp (%)
0,5

15

30

60

120

720

1440

1
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

NOMOGRAMA CASAGRANDE

2
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

DISTRIBUȚIA GRANULOMETRICĂ (STAS 1913/5-85)

FRACŢIUNEA GRANULOMETRICĂ Factorul de Factorul de


uniformitate curbură
Curba ARGILĂ PRAF NISIP PIETRIŞ BOLOVĂNIŞ
granulometrică granulometrică
granulometrică
𝒅𝟔𝟎 (𝒅𝟑𝟎 )𝟐
< 0,005 0,005-0,050 0,063-2 2-70 70-200 𝑪𝒖 = 𝑪𝒄 =
𝒅𝟏𝟎 𝒅𝟏𝟎 ∙ 𝒅𝟔𝟎

3
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

DIAGRAMA TERNARĂ (STAS 1913/5-85)

FRACŢIUNEA GRANULOMETRICĂ
Curba
ARGILĂ PRAF NISIP Denumirea pământului
granulometrică
< 0,005 0,005-0,050 0,063-2

4
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 2


DETERMINAREA UMIDITĂȚII ȘI DENSITĂȚII PĂMÂNTURILOR
UMIDITATEA (STAS 1913/1-82)
Proba nr.
Elemente de calcul UM
1 2 3
nr. recipient -
tara m1 [g]
masa probei umede + tara m2 [g]
masa probei uscate + tara m3 [g]
m2 − m3
umiditatea w=
m3 − m1
∙ 100 [%]

VALOAREA MEDIE wmed [%]

METODA CU ȘTANȚA (STAS 1913/3-76)


Proba nr.
Elemente de calcul UM
1 2 3
masa inelului m1 [g]
masa inelului + proba de pământ m2 [g]
volumul interior al inelului V [cm3]
m2 − m1
densitatea pământului ρ= [g/cm3]
V
VALOAREA MEDIE ρmed [g/cm3]

METODA CÂNTĂRIRII HIDROSTATICE (STAS 1913/3-76)


Proba nr.
Elemente de calcul UM
1 2 3
masa epruvetei de pământ
m0 [g]
neparafinată
masa epruvetei de pământ + învelișul
m1 [g]
de parafină
masa epruvetei de pământ
m2 [g]
parafinată imersată în apă
volumul epruvetei de pământ m1 − m3
V1 = [cm3]
parafinată, imersată ρw
m1 − m0
volumul învelișului de parafină V2 =
ρparafină [cm3]
m0
densitatea pământului ρ=
V1 − V2 [g/cm3]

VALOAREA MEDIE ρmed [g/cm3]

5
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 3


DETERMINAREA INDICILOR DE STRUCTURĂ DERIVAȚI

Nr. Denumirea indicelui Relația de calcul U.M. Valoarea

umiditatea pământului în stare


1 se preia valoarea din lucrarea nr. 2 %
naturală

densitatea pământului în stare


2 se preia valoarea din lucrarea nr. 2 g/cm3
naturală

3 densitatea scheletului ρs = g/cm3

4 indicele porilor e= -

5 porozitatea n= %

greutatea volumică a
6
pământului în stare naturală γ= kN/m3

greutatea volumică a
7
pământului în stare uscată γd = kN/m3

greutatea volumică a
8
pământului în stare saturată γsat = kN/m3

greutatea volumică a
9 pământului în stare γ’ = kN/m3
submersată

10 gradul de umiditate Sr = %

6
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 4


DETERMINAREA PLASTICITĂȚII ȘI CONSISTENȚEI PĂMÂNTURILOR COEZIVE

METODA CILINDRILOR DE PĂMÂNT (STAS 1913/4-86)


METODA CU CUPA CASAGRANDE (STAS 1913/4-86)
limita inferioară de
limita superioară de plasticitate (wL)
Elemente de calcul UM plasticitate (wP)
1 2 3 1 2 3 4
nr. recipient -
tara g
proba umedă + tara g
proba uscată + tara g
umiditatea %
numărul de căderi ale cupei (N)

limita inferioară de plasticitate wP


limita superioară de plasticitate wL
umiditatea naturală w
indicele de plasticitate IP
indicele de consistenţă IC

7
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 5


DETERMINAREA STĂRII DE ÎNDESARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE

DETERMINAREA DENSITĂȚII MINIME CORESPUNZĂTOARE STĂRII USCATE A


PĂMÂNTURILOR (STAS 13002-91)
DETERMINAREA DENSITĂȚII MAXIME CORESPUNZĂTOARE STĂRII USCATE A
PĂMÂNTURILOR (STAS 13006-91)
densitatea minimă a nisipului densitatea maximă a
Elemente de calcul UM în stare uscată nisipului în stare uscată
1 2 3 1 2 3
masa cilindrului + material [g]
masa cilindrului [g]
volumul materialului [cm3]
densitatea [g/cm3]

Densitatea minimă ρ min [g/cm3]

Indicele porilor maxim emax -

Densitatea maximă ρ max [g/cm3]

Indicele porilor minim emin -

Densitatea nisipului în stare naturală ρ [g/cm3]


Indicele porilor nisipului în stare naturală e -
-
Capacitatea de îndesare Ci
-
Gradul de îndesare ID

8
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 6


DETERMINAREA PERMEABILITĂȚII PĂMÂNTURILOR

METODA GRADIENTULUI VARIABIL (STAS 1913/6-76)


CARACTERISTICILE PROBEI
Epruvetă
Caracteristică Simbol UM
1 2 3
înălțimea inițială a probei L cm

secțiunea cilindrului/tubului de sticlă gradat a cm2

secțiunea epruvetei A cm2

temperatura apei T °C

coeficient de corecție c -

VALORILE ÎNREGISTRATE ȘI CALCULATE

Interval Coeficient de permeabilitate la temperatura


Nivel inițial Nivel final
timp h1 de 20°C
ln ( )
Epruveta h2 a∙L h1
Δt h1 h2 kt = c ∙ ∙ ln ( ) Media
Δt ∙ A h2

[sec] [cm] [cm] - [cm/s] [cm/s]

9
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 7


DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE A PĂMÂNTURILOR

ÎNCERCAREA PROCTOR (STAS 1913/13-83)


Natura pământului: ρ s = g/cm3

Cilindru Mai Compactare


d h V D H m Număr de Număr de lovituri
Parametrii
[mm] [mm] [cm3] [mm] [mm] [kg] straturi pe strat (n)
compactării

Numărul încercării
Caracteristici UM
1 2 3 4 5 6 7 8

masa cilindrului cu material [g]

masa cilindrului gol [g]

masa materialului [g]

volumul materialului compactat [cm3]

densitatea, ρ [g/cm3]

nr. recipient -

tara [g]

proba umedă + tara [g]

proba uscată + tara [g]

umiditatea, w [%]

densitatea în stare uscată, ρd [g/cm3]

10
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

DIAGRAMA PROCTOR

umiditatea optimă de compactare wopt [%]

densitatea în stare uscată maximă ρd, max [g/cm3]

11
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 8


DETERMINAREA COMPRESIBILITĂȚII PĂMÂNTURILOR (2 ȘEDINȚE)
ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE EDOMETRICĂ (STAS 8942/1-89)
amplasament: nr. proiect:
nr. foraj:
descrierea pământului: număr eșantion:
adâncimea:
data:

metoda:
nr. celulă edometrică: densitatea scheletului
nr. ștanță: măsurată/adoptată _____ [g/cm3]
proba modificarea metoda de pregătire a
dimensiuni proba finală
inițială totală probei
diametrul, D [mm]
aria, A [mm2 ]
înălțimea, H [mm] H0 Hf
volumul, V [cm3 ]

Elemente de calcul Proba inițială Proba finală


(a) (b) (c)
masă pământ umed+inel+tavă
masă pământ uscat+inel+tavă
masă inel+tavă
masă pământ umed
masă pământ uscat
masă apă
umiditatea (măsurată)
umiditatea (din resturi)
densitatea în stare umedă
densitatea în stare uscată
indicele porilor
gradul de umiditate
înălțimea probei
(a) utilizând umiditatea determinată pe resturi
(b) folosind datele de la (a) și (c)
(c) folosind datele probei de după încercare

12
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

ÎNREGISTRAREA TASĂRILOR PE MICROCOMPARATOR

Treapta de încărcare: 1 Treapta de încărcare: 2 Treapta de încărcare: 3


Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN]
Presiunea: 12,5 [kPa] Presiunea: 25 [kPa] Presiunea: 50 [kPa]
Citirea pe Citirea pe Citirea pe
Timpul Timpul Timpul
microcomparator microcomparator microcomparator
𝑡 𝑡 𝑡
∆ℎ ∆ℎ ∆ℎ
-2 -2 -2
[min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm]
0,25 0,25 0,25
0,50 0,50 0,50
1 1 1
2 2 2
4 4 4
8 8 8
15 15 15
30 30 30
60 60 60
120 120 120
240 240 240
480 480 480
1440 1440 1440

Treapta de încărcare: 4 Treapta de încărcare: 5 Treapta de încărcare: 6


Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN]
Presiunea: 100 [kPa] Presiunea: 200 [kPa] Presiunea: 400 [kPa]
Citirea pe Citirea pe Citirea pe
Timpul Timpul Timpul
microcomparator microcomparator microcomparator
𝑡 𝑡 𝑡
∆ℎ ∆ℎ ∆ℎ
-2 -2 -2
[min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm]
0,25 0,25 0,25
0,50 0,50 0,50
1 1 1
2 2 2
4 4 4
8 8 8
15 15 15
30 30 30
60 60 60
120 120 120
240 240 240
480 480 480
1440 1440 1440

13
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

Treapta de descărcare: 1 Treapta de descărcare: 2 Treapta de descărcare: 3


Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN] Forța: ______ [daN]
Presiunea: 200 [kPa] Presiunea: 50 [kPa] Presiunea: 12,5 [kPa]
Citirea pe Citirea pe Citirea pe
Timpul Timpul Timpul
microcomparator microcomparator microcomparator
𝑡 𝑡 𝑡
∆ℎ ∆ℎ ∆ℎ
-2 -2 -2
[min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm] [min] [10 mm] [mm]
0,25 0,25 0,25
0,50 0,50 0,50
1 1 1
2 2 2
4 4 4
8 8 8
15 15 15
30 30 30
60 60 60
120 120 120
240 240 240
480 480 480
1440 1440 1440

Curba de consolidare: Metoda Taylor

t 90 = [min]
0,111 ∙ (Hmed )2
cv = = [m2 /an]
t 90

14
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

Curba de consolidare: Metoda Casagrande

t 50 [min] =
0,026 ∙ (Hmed )2 2
cv = [m /an] =
t 90

∆h
p ∆h hi = h0 − ∆h ε= ∙ 100 A ∙ ρs
h0 e= ∙h −1
m2 − m3 i
[kPa] [cm] [cm] [%]
12,5

25

50

100

200

400

200

50

12,5

15
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

CURBA COMPRESIUNE – DEFORMAȚIE SPECIFICĂ

MODULII DE DEFORMAȚIE EDOMETRICĂ:


100−300
𝐸𝑜𝑒𝑑 = __________ [kPa]
200−300
𝐸𝑜𝑒𝑑 = __________ [kPa]

MODULUL DE DEFORMAȚIE LINIARĂ:

16
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

CURBA COMPRESIUNE – POROZITATE

Interval
Eoed mv av imp
presiune Cc
[kPa] [kPa-1] [kPa-1] [kPa-1] [%]
12,5 - 25

25 - 50

50 - 100

100 - 200

200 - 400

400 - 200

200 - 50

50 - 12,5

17
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 9


DETERMINAREA REZISTENȚEI LA FORFECARE (3 ȘEDINȚE)
ÎNCERCAREA DE FORFECARE DIRECTĂ PE PLAN OBLIGAT (STAS 8942/2-82)
amplasament: nr. proiect:
nr. foraj:
descrierea pământului: număr eșantion:
adâncimea:
data:

metoda:
nr. casetă de forfecare: densitatea scheletului
nr. ștanță: măsurată/adoptată _____ [g/cm3]
Aria ștanței, A [cm2 ] =
Înălțimea ștanței, h [cm] =
Volumul ștanței, V [cm] =

Elemente de calcul Proba 1 Proba 2 Proba 3


proba proba proba proba proba proba
inițială finală inițială finală inițială finală
masă ștanță+tavă
masă ștanță+tavă+pământ umed
masă ștanță+tavă+pământ uscat
masă pământ umed
masă pământ uscat
masă apă
umiditatea
volumul pământului
densitatea în stare umedă
densitatea în stare uscată
indicele porilor
porozitatea
gradul de umiditate

18
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

ÎNREGISTRARE REZULTATE

Proba 1 Proba 2 Proba 3


Presiunea ________ kPa Presiunea ________ kPa Presiunea ________ kPa
Deplasarea Forța Deplasarea Forța Deplasarea Forța
Timpul orizontală orizontală Timpul orizontală orizontală Timpul orizontală orizontală
t Δh Fh t Δh Fh t Δh Fh
[s] [mm] [N] [s] [mm] [N] [s] [mm] [N]
15 15 15
30 30 30
45 45 45
60 60 60
75 75 75
90 90 90
105 105 105
120 120 120
135 135 135
150 150 150
165 165 165
180 180 180
195 195 195
210 210 210
225 225 225
240 240 240
255 255 255
270 270 270
285 285 285
300 300 300
315 315 315
330 330 330
345 345 345
360 360 360
375 375 375
390 390 390
405 405 405
420 420 420
435 435 435
450 450 450
465 465 465
480 480 480

19
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

CENTRALIZARE REZULTATE
Încărcarea Forța maximă, Deplasarea pe Aria, A Tensiunea Tensiunea
Proba verticală, Fv Fh, max orizontală, ∆h normală, σ tangențială, τ
[daN] [N] [cm] [cm2] [kPa] [kPa]
1

REPREZENTARE GRAFICĂ

n ∙ ∑ni=1 σi ∙ τi − ∑ni=1 σi ∙ ∑ni=1 τi


tanϕ =
n ∑ni=1 σ2i − (∑ni=1 σi )2

∑ni=1 σ2i ∙ ∑ni=1 τi − ∑ni=1 σi ∙ ∑ni=1 σi ∙ τi


c=
n ∑ni=1 σ2i − (∑ni=1 σi )2

Parametrii rezistenței la forfecare

Unghiul de frecare interioară 𝛟 [°]

Coeziunea c [kPa]

20
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE MONOAXIALĂ (STAS 8942/6-76)

CARACTERISTICI PROBĂ
Caracteristică Notație U.M. Valoare
Diametrul inițial D0 [cm]
Aria secțiunii transversale A0 [cm2]
Înălțimea inițială a probei H0 [cm]
Volumul inițial al probei V0 [cm3]
Masa probei m1 [g]
Densitatea în stare naturală ρ [g/cm3]
Masa probei uscate m2 [g]
Densitatea în stare uscată ρd [g/cm3]
Umiditatea w [%]
Forța axială maximă Pmax [N]
Unghiul de rupere α [°]

REPREZENTARE GRAFICĂ

PARAMETRII REZISTENȚEI LA FORFECARE

Unghiul de frecare interioară 𝛟 [°]

Coeziunea c [kPa]

21
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE TRIAXIALĂ (STAS 8942/5-75)

Tensiunea Tensiunea Presiunea medie Deviatorul


Proba principală radială principală maximă
𝜎2 = 𝜎3 [kPa] 𝜎1 [kPa] 𝑝 = (𝜎1 + 𝜎3 )/2 [kPa] 𝑞 = 𝜎1 − 𝜎3 [kPa]
1
2
3

𝑛 ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑖 − ∑ 𝑝𝑖 ∙ ∑ 𝑝𝑖 ∙ ∑ 𝑞𝑖
𝑡𝑎𝑛𝜓 𝑛 = 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑛 =
𝑛 ∑ 𝑝𝑖2 − (∑ 𝑝𝑖 )2
𝑛 ∑ 𝑝𝑖2 ∙ ∑ 𝑞𝑖 − ∑ 𝑝𝑖 ∙ ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑖
𝑎𝑛 = 𝑐 𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑛 =
∑ 𝑝𝑖2 − (∑ 𝑝𝑖 )2

PARAMETRII REZISTENȚEI LA FORFECARE

Unghiul de frecare interioară 𝛟 [°]

Coeziunea c [kPa]

22
Laborator Geotehnică 2018-2019
Student:

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 10


Întocmirea fișei sintetice a sondajului

23