Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism”Ion Mincu” Bucureşti

Facultatea de Urbanism
Mastere Urbanism - Anul II - 2018 – 2019
Curs: Expansiune urbană şi Intercomunalitate

TEMA REFERAT PENTRU EXAMEN


- EXPANSIUNE URBANA ŞI INTERCOMUNALITATE -

Se va elabora un referat/sinteză care să pună în evidenţa relaţiile complexe care se


stabilesc între fenomenele care definesc expansiunea urbană şi elementele principale
care pot să justifice intercomunalitatea privită ca proces şi cadru general instituţional.
Se vor sublinia raporturile dintre cele două domenii tratate care definesc cel mai
bine corelaţiile posibile privind dinamicile (tendinţele corelate) ale dezvoltării spaţiale
asociate celor două domenii studiate.

Lucrarea va evidenţia succint şi structurat:


1. aspectele generale calitative / cantitative ale dinamicii teritoriului corelate cu
fenomenul expansiunii urbane;
2. importanţa elementelor de context suprateritorial, referitoare în primul rând la
potenţialul de grupare intercomunală;
3. gradul de relevanţă al diferitelor aspecte instituţional/administrative caracteristice
teritoriului analizat şi aprecieri privind posibilitatea de gestiune prin procesele de
intercomunalitate a fenomenului expansiunii urbane;
4. se vor identifica elementele de dezvoltare coordonată, (cu relevanta
interorăşenească şi/sau intercomunală), inclusiv cele referitoare la importanţa
proceselor istorice precum şi a evoluţiilor structurilor spaţiale care pot conduce
către cooperare şi stimularea expansiunii urbane la diferite scări teritoriale.

Aceste elemente constituie capitole obligatorii pentru structura lucrării.

Se pot prezenta adiţional dar neobligatoriu, planuri şi/sau scheme ale principalelor
idei care ilustrează structurile şi procesele analizate.
La sfârşitul lucrării va fi inclusă obligatoriu bibliografia utilizată.
Lucrarea va fi semnată.

Referatul va fi individual, iar predarea se va face în ziua examenului. Lucrarea se va


preda numai pe hârtie, format A4 şi va avea 1500 -1800 de cuvinte, exclusiv bibliografia şi
eventualele scheme şi tabele incluse.

Evaluarea pentru disciplina Expansiune urbană şi Intercomunalitate se va face


în felul urmator:
- Pentru modulul Expansiune urbană, nota obţinută la lucrarea scrisa pe parcursul
semestrului reprezintă 25% din nota finală a disciplinei.
- Pentru modulul Intercomunalitate, nota obţinută la lucrarea scrisa pe parcursul
semestrului reprezintă 25% din nota finală a disciplinei.
- Pentru Referatul final 50% din nota finală a disciplinei.
- Condiţia minimă de promovare este obţinerea mediei cinci (fără rotunjire), atat la
fiecare dintre cele doua lucrari pe parcurs cât si la referatul care se va preda în ziua
examenului.