Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură
Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură
Anul universitar 2021-2022 Semestrul 8, An de studiu IV
Proiect scurt: 4 săptămâni, 3 credite
Domeniul de studiu: CONVERSIE Extindere, reabilitare, construire in mod sustenabil

Grupa 41
Prof. dr. arh. Anca Mitrache
Asist. dr. arh. Anda Sfintes
Asist. dr. arh. Oana Abalaru-Obancea

METABOLISM - RESTLESS GROUND - Calea Moșilor - București

PREMISA:

Aflată la confluenţa vechilor zone de influența culturală: românească, evreiască, armenească din
Bucureşti, zona Căii Moşilor pune în evidenţă un caracter multicultural al orașului, estompat in
identitatea capitalei în perioadă regimului comunist. Prezent încă la nivelul memoriei colective, acest
caracter multicultural este amenințat de evoluția mediului economic și social. O abordare integrată
pentru acest perimetru ar marca şi un proces asumat de re-folosire a istoriei Bucureştiului și
valorificare a potențialului local. Convieţuirea unor comunităţi de etnii, religii şi tradiţii culturale
diferite face parte din specificul locului. Trebuie însă luate în considerare, pe de o parte, schimbările
socio-economice, geopolitice internaţionale, procesul globalizării și, pe de altă parte, noile fenomene
ce se dezvoltă în jurul spațiului virtual, a mediului cyber, caracteristice secolului XXI.

Acest prim exercitiu al semestrului 8 țintește reafirmarea identităţii urbane, prin conversia,
conservarea și reabilitarea unor edificii istorice si a spatiilor urbane aferente adiacente Căii Moșilor.

AMPLASAMENT:

Zona suport a acestui exercitiu este delimitata de stazile Calea Mosilor, Strada Cavafii Vechi, Str.
General Emanoil Ion Florescu si capatul strazii Lipscani.

PARAMETRI DE EDIFICARE:

Parametrii de edificare se vor corela cu documentatiile urbanistice aprobate in zona (PUZ Zona
Centrului Istoric Bucuresti, PUZ Zona Protejata nr. 1 - Calea Mosilor, PUZ Zona Protejata nr. 26 -
Lipscani).

DATE GENERALE DE TEMĂ:

Tintele acestui proiect scurt sunt orientate catre descoperirea, analizarea si intelegerea mecanismelor
sociale, economice, politice sau culturale care pot genera un raspuns arhitectural in raportarea la un

1
sit cu personalitate . Analiza existentului si a unor interventii similare de arhitectura contemporana
din prima etapa a proiectului va conduce la descoperirea unor principii si scenarii de conversie la nivel
arhitectural.

Pornind de la aceaste premize, cea de a doua parte a proiectului reprezinta intentia de a transpune
conceptul si principile descrise in prima parte, intr-un proiect propriu cu premize spatial-functionale
definite de fiecare student. Astfel, pornind de la un scenariu propriu, bazat pe un context spatial-
functional specific Caii Mosilor se va realiza conversia, extinderea sau reabilitarea unor obiecte din
tesutul urban existent propus spre studiu cu ilustrarea unei rezolvari spatial volumetrice coerente a
intregii insule.

DETALIEREA SPAȚIILOR ȘI SUPRAFEȚELOR NECESARE:

Detalierea spatiilor se va realiza in acord cu scenariul propus. Pentru elaborarea propunerilor se vor
consulta releveele existente ale edificiilor disponibile la adresa https://relevee.uauim.ro.
(Casă, str. Cavafii Vechi, nr. 2, nr. 11
Casă, str. Cavafii Vechi nr. 15, nr. 17
Casă, str. Florescu Ion g-ral, nr. 10, nr.12)

DESFĂȘURARE ACTIVITATE:

Săptămâna I
L 21 Feb – prezentare temă, vizită amplasament
J 24 Feb – discuții studii de caz, analize proprii
Săptămâna II
L 28 Feb – discuții analize proprii
J 3 Mart – corectură la panou - propuneri
Săptămâna III
L 7 Mar – corectură la panou - propuneri
J 10 Mar– corectură la panou - propuneri
Săptămâna IV
L 14 Mar – corectură la panou - propuneri
J 17 Mar – critică finală

CONȚINUT MINIM DE PREDARE - proiect scurt:

- Caiet de documentare și activitate (format A4/A3)


- Planșe de prezentare cu cartuș*
o Concept
o Diagrame, analize
o Plan de situație
o Planuri considerate relevante pentru propunere
o Secțiuni și fațade caracteristice considerate relevante pentru propunere
o Imagini reprezentative, fotomontaje, text argumentativ 300 cuvinte
o Macheta sc: 1:200/1:500

2
*Scara reprezentării (1:100 / 1:200) va fi stabilită în cadrul atelierului, în acord cu
propunerile.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE EVALUARE


Obiectivele didactice și criteriile de evaluare corespund cu obiectivele generale ale temei cadru din
acest semestru: https://www.uauim.ro/departamente/sp/teme4/

BIBLIOGRAFIE

- El Croquis nr. 181/2015 - MGM, Barozzi Veiga, Haequitectes, Salgascano.

- Sara Lardionois, Ana Paula Arato Goncalves, Laura Matarese, Susan Macdonald, Contemporary
architecture in the historic environment, The Getty Conservation Institute, 2015

- El Croquis nr. 133/2006 Juan Navarro Baldeweg 1997-2006

- Detail No. 1/2011 – Refurbishment

- Detail No. 4/2013 – Refurbishment

- Detail No. 1/2016 – Refurbishment

- Detail No. 1/2/2017 – Refurbishment, Conversion

- Graeme Brooker, Sally Stone. Re-Readings: Interior architecture and the design principles of
remodelling existing buildings. RIBA Publishing, 2014

- Robert Klanten, Lukas Feireiss, Die Gestalten Verlag, Build-on Architecture — Converted Architecture
and Transformed Buildings, RIBA Publishing, 2009

- Christia Schittich, In Detail: Building in Existing Fabric - Refurbishment, Extensions, New Design. Basel,
2004

S-ar putea să vă placă și