Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea „Spiru Haret” Anul universitar 2018-2019

Facultatea de Arhitectură Ciclu secundar, Anul V,semestrul II

Proiectul numărul 1 Analiza urbanistico-arhitecturala si studiu de


reamplasare a Halei Matahe în zona Buzeşti Berzei
Lansare temă 01.10.2018, ora 1000 la atelier
Predare 29.10.2018, orele 1500-1630, la atelier

Susţinere publică 02.11.2018, orele 10-14.00, la atelier

Număr credite 2 credite

1 DATE GENERALE

1.1 SCOPUL DIDACTIC


La fel ca in anul trecut, proiectele acestui an universitar vor fi inscrise in zone bine delimitate de ale
orasului , propunand nu doar studiul si abordarea programelor de arhitectura ci integrarea lor in strategii
ale dezvoltarii urbane. Proiectele se vor desfasura in zone ale orasului care prezinta in acelasi timp
caracteristici urbane clar decelabile si ( datorita amenintarilor si distrugerilor deja prezente sau celor
viitoare) si destructurari si incoerente semnificative. Zona studiata in primul semestru este
Buzesti_Berzei, in portiunea ce cuprinde ca piesa centrala aria Pietei Matache. Primul proiect se constituie
intr-o analiza aprofundata a zonei, in vederea creerii unei noi vecinatati coerente si ancorate in tipologia
arhitecturala si functionala a locului. In acest sens elementul central al temei, reamplasarea Halei Matache,
isi propune reinvierea memoriei, recent ocultate a locului. Prin elaborarea proiectului de studiu si analiza se
urmareste:

- intelegerea rolului si responsabilitatii arhitectului in cadrul unui proiect de integrare/ regenerare urbana
- studiul caracteristicilor morfologice, functionale si sociale care fac dintr-o zona a orasului un loc
- intelegerea arhitecturii nu numai ca functionalitate si imagine ci si ca raspuns la o serie de factori ce tin
de raportul cu istoria construita si traita a locului.
- intelegerea rolului economiei urbane si a strategiilor de dezvoltare si autosustinere a unui proiect urban
- intelegerea importantei studilui tipologiilor locale caracteristice, element de pornire indispensabil ce
asigura coerenta urbana a interventiilor propuse.

1.2 OBIECTUL STUDIULUI


CARTIER

Primele doua proiecte ale semestrului ( de fapt faze ale unui proiect complex) isi propun crearea unei noi
vecinatati, reinterpretand sau inovand tipologia traditionala a locuirii urbane locale in contextul urban, economic
si social actual. Se va insista asupra necesitatii mixtiunii functiunilor, flexibilitatii utilizarii in timp, prezentei
spatiilor semipublice, rezultanta studiului urmand sa fie crearea de spatii atragatoare, care sa ofere uun
sentiment de siguranta si confort trecatorilor si utilizatorilor.

Proiectul in curs va trebui sa gaseasca raspuns la urmatoarele intrebari:


Exista modalitati caracteristice viabile ale locuirii bucurestene?
Cum se poate schimba in bine imaginea cartierului Matache punand in valoare elementele lui
caracteristice?
Care elemente merita pastrate, potentate, exploatate?
Care sunt avantajele construirii la scara locului?

1
Exista /care sunt posibilitatile avantajoase de a depasi punctual scara locului? (acupuntura)
Ce putem oferi orasului in termenii: - reconstrucţiei complexităţii urbane
- valorizarii spaţiului public
- asigurarii confortului pietonal si crearii capilaritatii

Se va urmari realizarea unei optimizari a functionalitatii si imaginii zonei pornind de la valorizare a


contextului local .

1.3 CARACTERISTICI ALE FAMILIEI DE PROGRAME


Ansamblul propus studiului conţine mai multe familii de programe de arhitectură . Se urmăreşte atât
abilitatea studenţilor de a rezolva cerinţele fiecărui program în parte cât şi funcţionarea acestora împreună.

1.3.1 Locuire si Spaţii semipublice


1.3.3 Funcţiuni comerciale şi servicii
1.3.4 Funcţiuni de utitlitate publica

2 ELEMENTE DE TEMĂ

2.1 PREZENTAREA SITULUI SI ELEMENTE DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

2.1.1 PREZENTAREA CADRULUI GENERAL


Zona Buzeşti – Berzei a suferit un demolare - remodelare din luna noiembrie a anului 2010, culminand cu
demolarea Halei Matache, constructie a carei arhitectura si functionalitate era definitorie pentru zona studiata..
Evacuarea rezidenţilor şi demolarea clădirilor din zonă au creat confuzie, dezamăgire şi neîncredere din partea
locuitorilor , neimplicaţi sau informaţi cu privire la proiectul care a afectat semnificativ o arie extinsa din punct de
economic, social, cultural şi urban.
In ciuda promisiunilor municipalitatii si a interventiei constante a societatii civile Hala Matache, nu demult
centrul viu al cartierului, a fost demolata, in unicul scop al creerii unui traseu liniar al diametralei Buzesti Berzei.
Partea de nord a Strazii Buzesti, in reconstructie continua in ultimii 20 de ani, a fost dezvoltata fara o
strategie constructiva, functionala sau economica unitara: sunt cladiri singulare, monofunctionale, care nu ofera
atractie publicului pietonal si nici confort personalului care lucreaza in zona: lipsesc restaurante, spatii
comerciale, vitrine, cafenele, spatii publice, semipublice, sau functiuni de utilitate publica. Segmentarea frontului
urban este datorata investitiilor punctuale, relativ inflexibile; polarizarea in jurul vreunei cladiri hibrid ar fi putut
dinamiza zona in mod natural, atragand dupa sine crearea de noi functiuni si noi spatii adiacente.
Partea de sud a strazii se afla actualmente in abandon – demolare, iar propunerile Primariei urmaresc
realizarea unui front stradal inalt, continuu, fara o legatura functional-spatiala cu restul tesutului urban inca
prezent. De asemenea scara propunerii nu se adreseaza publicului pietonal: trecerile de pietoni sunt rare, spatii
semipublice, pasaje, curti interioare nu sunt prevazute, atractia si confortul sunt reduse.
Obiectul prezentului studiu il constituie reamplasarea Halei Matache si reconfigurarea insulei din imediata
apropiere ca ansamblu urban de functiuni publice, comerciale, rezidentiale si servicii, care sa recoasa tesutul
distrus in mod consecvent cu scara interventiei si punctele de reper, urmand o strategie de dezvoltare si
autosustinere pe termen lung. Se va urmari gasirea de variante optime de densitate constructiva si repartitie a
functiunilor, astfel incat cifrele investitorilor sa fie garantate, oferind in schimb orasului si utilizatorilor un spatiu
urban, complex si de calitate.

2.1.2 PARTICULARITĂŢI ALE TERENULUI ŞI ELEMENTE DE REGULAMENT


Terenul studiat este cel din zona cuprinsa intre Str. Buzeşti, bulevardul Garii de Nord, Strada Atelierului ,si
Calea Grivitei , incluzand si fronturile/ zonele adiacente arterelor delimitante.Se vor studia deasemenea
raporturile cu pietonalul propus pe Bulevardul Garii de Nord si Parcul Garii.
Elementele de regulament urmeaza sa rezulte in urma acestei faze de analiza. Cerintele obligatorii sunt cele
referitoare la propunerea de amplasare a Halei si respectarea scarii si elementelor morfologice ale locului.
Deasemenea este obligatorie realizarea unei dale urbane ce va cuprinde mai multe niveluri subterane, pentru

2
realizarea eficientei economice a solutiilor.Scopul proiectului este constituirea unui loc/ pol urban la scara
vecinatatilor . In acest sens seva urmari logica unei functionalitati fluente cu coerenta dispunerii functiunilor
publice si de locuire propuse. Se vor studia atat traseele pietonale cat si dispunerea acceselor auto la dotarile
subterane propuse.

3 DESFĂŞURAREA PROIECTULUI

ANALIZĂ, RECONFIGURARE ŞI STRATEGIE

Analizele reprezinta fundamentarea raspunsului arhitectural propus si se vor referi la :

- ţesut urban: legaturi front stradal – profunzimea parcelei, parcelare, ocupare a terenului: densitate si
inaltime ( low rise high density, high rise low density, acupunctura)
- mobilitate – staţii de tramvai, parcări, zone pietonale
- spaţii publice, clădiri publice, zone reprezentative: poli de atracţie – Gara de Nord, Piata/Hala Matache
- funcţiuni : prezente /traditionale/ absente/ necesare

Analiza va lua in considerare nu numai situatia actuala ci si pe cea anterioara demolarilor atat in termenii
morfolgiei urbane cat si ai functionalitatii.

Reconfigurarea insulei Str. Vulcanescu – Buzeşti – Cameliei, tinând cont de prezenţa intrării Pârcalab
Baldovin va fi rezultatul concluziilor analizelor. Se vor considera si colturile demolate din intersectia Mircea
Vulcanescu – Buzesti, cu functiuni preponderent publice. Plansele finale vor prezenta:

- propunerea de reamplasare a Halei Matache


- propunere de densitate si inaltimi, volumetrie,
- schema de conexiuni si permeabilitate: spaţii publice, pasaje, curţi interioare,
- schemă a dispunerii funcţiunilor pe verticală,
- identificarea si pozitionarea polilor generatori de atractie si capital
- schemă a circulaţiilor (schimbarea statutului unor străzi în pietonale, sens unic)
- propunere de utilizare a subsolului/crearea de dala urbana: rentabilitate, acces

Se va propune o strategie de dezvoltare a zonei, precum si o posibila etapizare a ei: rentabilitatea, densitatea
si confortul utilizatorilor fiind interdependente.
Studiul se va realiza in grupuri de 2-3 persoane.

Grupa va realiza o machetă de sit sc.1:500, care va fi folosită de toţi studenţii atelierului pentru exprimarea
volumetrică a propriei soluţii.

3.2 CALENDARUL ETAPELOR DE PROIECTARE

01.10.2018 PREZENTAREA TEMEI


01.10.2018 - 15.10 .2018 Discutarea analizelor. Realizarea machetei de sit sc.1:500. Fiecare grupă va
realiza o machetă, care va fi folosită de toţi studenţii atelierului
15.10 – 29.10.2012 Reconfigurare şi strategie, scheme funcţionale. Studiu volumetric pe macheta
de sit
26.10.2018 Judecata la panou
29.10.2018 Predarea
02.11.2018 Sustinerea

3
3.3 REDACTAREA PROIECTULUI

Faza I: Analiză, reconfigurare, strategie


Se va lucra in grup.
Se vor prezenta următoarele piese:
Plan situatie cu parcelare si volumetrie 1:500
Scheme functionale pe nivele (in plan si sectiuni succesive, sau axonometrie) 1:500
Propunere fronturi stradale (inaltimi, indicatie zone de pasaj, spatii comerciale, spatii publice) 1:500
Scheme evolutive: constructie pe etape, eventuala evolutie a functiunilor in timp (axonometrii successive) 1:500
Macheta de sit 1:500

3.4 CONDIŢII DE PREDARE

Numărul minim de corecturi obligatorii: 3 corecturi

Judecata la panou de la prima fază este considerată corectură.

Numărul minim de prezenţe obligatorii: 5 prezenţe

Participarea la lansarea temei şi predarea personală a proiectului sunt considerate prezenţe.

Conform regulamentului în vigoare, PROIECTELE CARE NU RESPECTĂ TOATE DATELE DIN TEMĂ VOR
FI NOTATE CU 1.
Notarea proiectului este condiţionată de participarea la susţinerea publică a proiectelor. Studenţii care au
predat proiectul dar nu se prezintă la susţinere sunt declaraţi absenţi.
Neefectuarea numărului minim de corecturi obligatorii (4 corecturi, Faza II – 3 corecturi), neasigurarea
numărului minim de prezenţe (5 prezenţe), lipsa machetei, lipsa unora dintre piesele desenate, precum şi
nerespectarea scării precizate sunt considetare încălcări ale datelor din temă.
Documentaţia este parte din proiect şi se predă la sfârşitul proiectului in format electronic, , însoţită de
imagini dincaietul de schiţe.
Predarea proiectului se va face obligatoriu şi în format electronic (format pdf), pe adresa de e-mail a
îndrumătorului de atelier. Proiectul predat în format electronic trebuie să fie identic cu cel predat în formă
grafică. Nerespectarea acestor prevederi atrage notarea proiectului cu nota 1.

Informaţiile suplimentare cu privire la predarea şi susţinerea proiectelor vor fi anunţate în timp util, pe site-ul
facultăţii.

Decan. Întocmit
Prof.dr.arh. Emil Creangă Conf. dr. arh. Ana-Maria Hariton
Conf. dr. arh. Maria Duda

S-ar putea să vă placă și