Sunteți pe pagina 1din 9

2019

Rânduiala Tipicului
IANUARIE
1 MARI
Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Paremii.
Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Ev. Ioan 10,9-16.
Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele Pesnei a 9-a
din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Slavă, şi acum”, troparul
Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.”
Ap. Col. 2,8-12; Ev. Luca 2,20-21, 40-52. Axionul:" De Tine se bucură...". După
Liturghie se face TeDeum pentru Anul Nou.

4 VINERI
Ceasurile Împărăteşti. Vecernia.

5 SÂMBT
Ajunul Botezului. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Axionul: “De Tine se
Bucură.” Sfinţirea Apei. Seara: Pavecernia cea Mare cu Litia, la care se cânt: "Cu noi
este Dumnezeu...". Dup primul "Sfinte Dumnezeule" se cânt troparul Botezului. Dup al
doilea "Sfinte Dumnezeule" se cânt condacul Botezului. Dup Doxologia citit, începem
Litia în care se include Stihovna, Rugciunea Dreptului Simeon i cdirea împrejurul
pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori i Otpustul.

6 DUMINIC
Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: "Dumnezeu este Domnul", Troparul
Praznicului de 3 ori, Polieleu i Mrimuri, Antifoanele Praznicale. Ev. Marcu 1,9-11.
Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eti mai cinstit" se cânt Irmosul Pesnei a 9-a.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: Antifoane Praznicale. În
loc de "Sfinte Dumnezeule", se cânt: "Câi în Hristos v-ai botezat." Ap. Tit 2,11-14 i
3,4-7. Ev. Matei 3,13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei a 9-a din Canonul Praznicului.
Dup Rugciunea Amvonului, ieim în procesiune afar în mijlocul bisericii, pentru
Sfinirea Apei Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” i
otpustul. Pân la încheierea praznicului (Ianuarie 14), cretinii, înainte de a lua anafor,
beau aghiazm mare.

7 LUNI
Sf. Prooroc Ioan Boteztorul. Se combin slujba Praznicului cu a Sfântului, dup îndrumrile
date în Minei.Vecernie Mare. “Fericit brbatul. ” La “Doamne strigat-am…”, se cânt stihirile
pe 8, ale Praznicului şi Sfântului, Slav... a Sfântului, Şi acum... a Praznicului. După Vohod,
Prochimenul Mare: “Dumnezeul nostru în cer i pe pmânt...”. Paremii nu sunt. Stihoavna
Praznicului, Slav... al Sfântului, Şi acum...a Praznicului. Dup stihoavn se cânt Troparul
Sfântului i se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu, Mrimuri i Antifoanele Praznicului.
Ev. Marcu 1:9-11. Catavasiile Botezului. La pesna 9-a se cânt “Ceea ce eti mai cinstit”. La
Laude, stihirile Praznicului, Slava… a Sfântului, Şi Acum… a Praznicului. Doxologia Mare.
Liturghie Sf. Ioan: Antifoane obinuite, “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan
1,29-34. Axionul Botezului. Otpostul începe cu: "Cel ce S-a botezat în Iordan de la Ioan."

13 DUMINIC
Duminica după Botezul Domnului. Glas 8. Voscr. 11. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie
Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. La pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”.
Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.
1
20 DUMINIC
Duminica 29-a după Rusalii. Glas 1. Voscr. 1. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie:
Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. Evanghelia Învierii. Catavasiile
Întâmpinării Domnului. Laude. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. (al Duminicii a 28-a)
Coloseni 1,12-18. Ev. Luca 17,12-19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

27 DUMINIC
Duminica 31-a dup Rusalii. Aducerea Moatelor Sfântului Ioan Gur de Aur. Glas 2.
Voscr. 2. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Litie. Utrenie: Polieleu.
Mărimuri. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile Întâmpinrii.
Liturghie: Ap. 1 Timotei 1,15-17; 1 Corinteni 12,7-11. Ev. Luca 18,35-43; Ioan 10,9-16.
Axionul: “Cuvine-se cu adevrat.

30 MIERCURI
Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Urmează
Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremiile. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan
10,9-16. Catavasiile Intâmpinării. Liturghie: Ap. Evrei 13,7-16. Ev. Matei 5,14-19.
Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

2
Rânduiala Tipicului
FEBRUARIE

2 SÂMBĂTĂ
Întâmpinarea Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie.
Utrenia: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glasului 4. Ev. Luca 2,25-32. Catavasiile
Întâmpinării. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Stihurile speciale
la Vodohul mic. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Evrei 7,7-17. Ev. Luca 2,22-40. Axionul:
Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului. Otpustul Praznicului: “Cel ce a
fost tinut in bratele dreptului Simeon...”

3 DUMINICĂ
Duminica a 32-a după Rusalii. (a lui Zaheu). Glas 3. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod.
Utrenie: Catavasiile Întâmpinării. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei
4,9-15. Ev. Luca 19,1-10. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Chiar daca suntem in
perioada praznicului Intampinarii Domnului, fiind duminica, otpustul este: “Cel ce a
inviat din morti...”

10 DUMINICĂ
Duminica a 17-a Dup Rusalii. (A Cananeencei). Glas 4. Voscr. 4. Vecernie Mare.
Vohod. Utrenie: Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 6,16-7,1. Ev. Matei
15,21-28. Axionul: Cuvine-se cu adevrat….

17 DUMINIC
Duminica a 33-a dup Rusalii. (A Vameului i a Fariseului - Începutul Triodului). Glas
5. Voscr. 5. Se combin Triodul cu Octoihul. (Regulă Generală: În toate duminicile
Triodului şi Penticostarului, slujba Sfântului zilei se lasă afară, cu exceptia pentru
praznicul Buneivestiri). Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Dup Ev. Învierii și Ps. 50 se
cânt Uile pocinei…, care se continu pân la Duminica a 5-a din Postul Mare.
Catavasiile din Triod. Liturghie: Ap. 2 Timotei 3,10-15. Ev. Luca 18,10-14. Axionul:
Cuvine-se cu adevrat….

24 DUMINIC
Duminica a 34-a dup Rusalii. (A Fiului Risipitor). Glas 6. Voscr. 6. Vecernie Mare:
Vohod. Utrenie: Polieleu: Robii Domnului…, la care adăugăm și Polieleul: La râul
Babilonului…(Acest psalm se cânt numai acum i in Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai), și Binecuvântările Învierii. Ev. Învierii. Învierea lui Hristos văzând…, și Psalmul
50. Slava…, Ușile pocăinței…, Și acum…, Cărările mântuirii…, și Stihira La mulțimea
faptelor mele celor rele…. Catavasiile Duminicii Fiului Risipitor din Triod. Laudele.
Doxologie mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 6,12-20. Ev. Luca 15,11-32. Axionul:
Cuvine-se cu adevrat….

3
Rânduiala Tipicului
MARTIE
Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 13, 15, 20, 22, 27, 29

2 SÂMBT
Sâmbta lăsatului sec de carne. Pomenirea morilor – Moșii de iarnă. Pentru slujba
Vecerniei i Utreniei urmeaz Triodul. Slujba Sfinților se lasă afară. Vecernia: În loc de
Prochimenul Vecerniei se cânt Aleluia de trei ori cu stihurile de la Parastas. Nu este
Vohod. Troparul Morilor. Utrenie: În loc de Dumnezeu este Domnul se cânt Aleluia cu
stihurile i Troparul Morilor. Apoi Catisma 17 în dou stri. Dup prima stare: Ectenia
Morilor, iar dup 2-a: "Binecuvântrile Morilor" urmate de Ectenia Morilor. Nu este
Evanghelie. Canonul i Catavasiile Morilor. Dup Cântarea a 3-a: Ectenia Mic, iar
dup 6-a: Ectenia Morilor urmat de Condacul i Icosul de la Parastas, adic Cu sfinii
odihnete… i celelalte. Doxologia i restul Utreniei este citit. Liturghie: Ap. 1 Corinteni
10,23-38; Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Luca 21,8-9; 25-27; 33-36; Ioan 5,24-39. Axionul:
Cuvine-se cu adevărat.... Dup Liturghie, Parastas de Obte (adic pentru toi, în
general, nu numai pentru o anumit familie).

3 DUMINIC
Duminica a 35-a dup Rusalii. A lsatului de sec de carne. A Înfricotoarei
Judeci.. Glas 7. Voscr. 7. Se combină Octoihul și Triodul. Vecernie Mare: Vohod.
Utrenie: Polieleul: Robii Domnului… Ev. Învierii. Învierea lui Hristos văzând…, și
Psalmul 50. Slava…, Ușile pocăinței…, Și acum…, Cărările mântuirii…, și Stihira La
mulțimea faptelor mele celor rele…. Catavasiile din Triod. Laudele. Doxologie mare.
Liturghie: Ap. 1 Corinteni 8,8-13. Ev. Matei 25,31-46. Axionul: Cuvine-se cu
adevrat…. În aceast sptmân se mânânc lapte, ou i brânz în fiecare zi.

9 SÂMBT
Sfinii 40 de Mucenici din Sevastia. Pomenirea mortilor. Liturghia Sf. Ioan Gur de
Aur: Ap. Evrei 12,1-10. Ev. Matei 20,1-16.

10 DUMINIC
Duminica a 36-a dup Rusalii. A lsatului de sec de brânză.Izgonirea lui Adam din
Rai. Duminica Iertrii. Martirii prigoanei comuniste. Glas 8. Voscr. 8. Vecernie
Mare: Vohod. Utrenie: Polieleul: Robii Domnului…, la care adăugăm și Polieleul: La
râul Babilonului…, și Binecuvântările Învierii. Ev. Învierii. După Ps. 50, se cântă Ușile
pocăinței… Catavasiile din Triod. Liturghie: Ap. Romani 13,11-14; 14,1-4. Ev. Matei
6,14-21. Axionul obinuit. Seara se face Vecernia Iertării cu metanii și Rugăciunea Sf.
Efrem Sirul. Parastas pentru martirii prigoanei comuniste.

11 LUNI
Începe Postul Mare. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfinite 5 zile pe
sptmân, nu numai Miercurea i Vinerea. In aceasta prima saptamana, de Luni până
Joi, se citeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. Se zice
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul, cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte

4
ori scrie în Triod. Zilele de Luni si Marti sunt zile aliturgice. Iar miercuri, 13 martie,
se sarvarseste prima Liturghie a Darurilor mai inainte Sfintite.

16 SÂMBT
Sâmbta Sfântului Teodor Tiron. Vecernia s-a fcut Vineri diminea, dimpreun cu
Liturghia Mai Înainte Sfinit. Vineri seara se citete doar Pavecernia Mare fr
metanii i Canonul Sf. Teodor i Binecuvântarea colivei. Liturghia Sf. Ioan: Ap. Evrei
1,1-12; 2 Timotei 2,1-10. Ev. Marcu 2,23-3,5; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Axionul: Cuvine-se
cu adevărat.... După Sf. Liturghie Pomenirea Mortilor si Binecuvântarea colivei.

17 DUMINIC
Duminica 1-a din Post. A Ortodoxiei. Glas 1. Voscr. 9. Vecernie Mare: Vohod. Se
combin Triodul cu Octoihul. Troparul Învierii, plus Troparul Icoanelor: Prea curatului
Tu Chip…. Utrenie: După Ps. 50 se cântă Ușile pocăinții…. Catavasiile din Triod.
Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 11,24-26; 32-40. Ev. Ioan 1,43-51. Axionul:
De Tine se bucură….

24 DUMINIC
Duminica a 2-a din Post. Sf. Grigorie Palama. Glasul 2. Voscr. 10. Toat rânduiala
Tipicului ca în Duminica precedent. Urmează Triodul. Vecernie Mare: Vohod. Fără
Paremii. Troparul Învierii şi Troparul Sfântului. Utrenia: Polieleu. Binecuvântările
Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf.
Vasile cel Mare: Ap. Evrei 1,10-14; 2,1-3; 7,26-28; 8,1-2. Ev. Marcu 2,1-12; Ioan10,9-
16. Axionul: De Tine se bucur….

25 LUNI
Bunavestire. Dezlegare la pete. Vecernia Mare se savarseste duminica seara: Vohod.
Paremiile. Litia. Utrenie: dupa inceputul obisnuit: Dumnezeu este Domnul…troparul
praznicului de 3 ori. Sedelenele. Polieleul: Cuvant bun... Mrimurile. Antifonul I al
Glasului al 4lea. Ev. Utreniei: Luca 1,39-56. Canoanele Praznicului se combin cu a
Triodului. Catavasiile Buneivestiri. În loc de Ceea ce eti mai cinstită… se cânt
Irmoasele din Cântarea a 9-a. Laudele si stihirile. Se citete Doxologia Mic. Liturghia
Sf. Ioan Gur de Aur combinat cu Vecernie (vecernia zilei urmatoare din 26
martie): se începe Vecernia cu: Binecuvântată este Impărăția...psalmul 103, Ectenia
mare. Doamne strigat-am..., Vododul mic cu Evanghelia, Lumină Lină, Prochimenul
zilei, 3 Paremii ale Praznicului, Ectenie mică cu ecfonisul Că sfânt ești Dumnezeul
nostru...apoi Sfinte Dumnezeule…. Ap. Evrei 2,11-18. Ev. Luca 1,24-38 si celelalte ale
Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur. Axionul: Binevestește, pământule bucurie mare...Ca de
un sicriu însufleit al lui Dumnezeu….

31 DUMINIC
Duminica a 3-a din Post. A Sfintei Cruci. Glas 3. Voscr. 11. Se combin Octoihul cu
Triodul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii.
Ev. a 7-a a Învierii. Ps. 50. “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. La Doxologia Mare,
preotul îmbrăcat în toate veşmintele, cădeşte împrejurul Sfintei Mese, iar la al 3-lea Sfinte
Dumnezeule… se scoate crucea din altar în procesiune prin usa diaconeasca din partea de

5
nord i se aeaz pe un tetrapod în mijlocul bisericii, pentru inchinarea credincioilor. În
timpul procesiunii se cânt Troparul i Condacul Crucii. Crucea nu se închin în cele 4
puncte cardinale ca la ziua Înlrii Sf. Cruci, ci doar se aeaz pe tetrapod, cdind în
jurul ei. Se face inchinare cu metanii mari, cântând: “Crucii Tale…”. Liturghia Sf.
Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale...” Ap. Evrei 4,14-
16; 5,1-6. Ev. Marcu 8,34-38; 9,1. Axionul: De Tine se bucură…

Rânduiala Tipicului
APRILIE
Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24

7 DUMINICA
Duminica a 4-a din Post. A Sf. Ioan Scrarul. Glas 4. Voscr. 1. Se combină Octoihul
cu Triodul. Vecernie Mare: Vohod, fr Paremii. Pe lâng Troparul Învierii, se pune i
Troparul Sf. Ioan Scrarul, la Vecernie, Utrenie i Liturghie. Utrenie: După Ps. 50 se
cântă Ușile pocăinții…. Catavasiile din Triodul. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap.
Evrei 6,13-20; Efeseni 5,8-19. Ev. Marcu 9,17-32; Matei 4,25; 5,1-12. Axionul: De Tine
se bucură….

10 MIERCURI
Seara: Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. (Vezi rânduiala în Triod).

12 VINERI
Seara: Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului (Vezi rânduiala în Triod).

14 DUMINICA
Duminica a 5-a din Post. A Cuvioasei Maici Maria Egipteanca. Glas 5. Voscr. 2. Se
combină Octoihul cu Triodul. Vecernie Mare: Vohod. Fără Paremii. Pe lângă Troparul
Învierii, se pune și Troparul Sf. Maria Egipteanca, la Vecernie, Utrenie și Liturghie.
Utrenie: Ps. 50. Ușile pocăinței…. Catavasiile Buneivestiri. Liturghia Sf. Vasile cel
Mare. Ap. Evrei 9,11-14; Galateni 3,23-29. Ev. Marcu 10,33-45; Luca 7,36-50. Axionul:
De Tine se bucură….

20 SÂMBT
Sâmbăta lui Lazăr. Urmează Triodul. Vecernia Sfantului Lazăr s-a făcut în ajun (Vineri
dimneata), dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfinţită. Utrenie: Nu este Polieleu,
Mărimuri, nici Evanghelie. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi "Învierea lui
Hristos văzând..." Catavasiile din Triod. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă
Cantarea a 9-a de la Catavasii din Triod. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru", fără
Voscr. Se canta Laudele. Doxologia cea Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obinuite.
La Vohodul cu Evanghelia se cântă: Veniți să ne închinăm…Mîntuiește-ne pe noi…Cel
ce ai înviat din morți…. Troparul praznicului (Învierea cea de obște…). În loc de Sfinte
Dumnezeule…, se cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Evrei 12,28-13,8. Ev. Ioan
11,1-45. Axionul: Irmosul Cântării a 9-a a Canonului Sfântului Lazr (Să cinstim și să
preaslăvim, popoare, pe curate Născătoare de Dumnezeu…). Chinonicul din Triod. În

6
loc de Văzut-am lumina cea adevărată…, se cântă: Învierea cea de obște…. La otpust:
Cel ce a înviat din morți...

21 DUMINIC
Duminica a 6-a din Post, a Floriilor. Intrarea Domnului în Ierusalim. Toate ale
Praznicului din Triod. Vecernie Mare: Litie. Paremiile. Utrenie: Polieleu. Mrimuri.
Ev. Matei 21,1-11; 15-17. Dup Evanghelie, se citete imediat Ps. 50, iar preotul
binecuvinteaz stâlprile, stropindu-le cu aghiazm i citind rugciunea. Se cânt întreg
Canonul Stâlprilor. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la
Vodohul Mic. Sfinte Dumnezeule…. Ap. Filipeni 4,4-9. Ev. Ioan 12,1-18. Axionul
Praznicului Floriilor. Dezlegare la pete. Cu Denia de Duminic seara, începe
Sptmâna Patimilor.

22 - LUNI, MARŢI
24 i MIERCURI
Sptmâna Patimilor. Urmează Triodul. Dimineata in aceste prime 3 zile ale Saptamanii
Patimilor se slujete Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinite, iar seara, Deniile asa
cum prevede randuiala din Triod, cântarea Iat Mirele vine…, i Luminânda: Cmara
Ta Mântuitorule…. Miercuri diminea înceteaz rostirea Rugciunii Sf. Efrem Sirul, cu
ritualul metaniilor mari. Tot Miercuri dup amiaz se svârete Taina Sfântului Maslu
de obste (pentru toat parohia).

25 JOIA MARE
Cina cea de Tain. Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile combinat cu Vecernia
Mare: se incepe Vecernia cu: Binecuvântată este Impărăția...psalmul 103, Doamne
strigat-am...Ectenia mare, Vodod Mic cu Evanghelie, Lumină Lină, Prochimenul din
Triod: Scoate-ma Doamne, de la omul viclean, si Paremiile, Ectenia mică cu ecfonisul Că
sfânt ești Dumnezeul nostru...apoi se intr în Liturghie cu Sfinte Dumnezeule…. Ap. 1
Corinteni 11,23-32. Ev. Matei, îns de fapt este o combinaie din toi Evanghelitii (vezi
Evangheliarul): Matei 26,2-20; Ioan 13,3-17; Matei 26,21-39; Luca 22,43-44; Matei
26,40; 27,1-2. În loc de heruvicul obișnuit se cântă Cinei Tale...până la cuvintele... nici
sărutare îți voi da ca Iuda... după care se face Vodohul Mare cu Sfintele Daruri, după
care se continuă cântarea de la cuvintele: ...ci ca tâlharul mărturisesc. In loc de Să se
umple gurile noastre…, se cânt Cinei Tale … Iar în loc de Axion, se cântă Din Ospul
Stpânului…. Se scoate un nou Agne pentru împrtirea bolnavilor din timpul anului.
Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. Cruce se
scoate din Altar între Evangheliile 5-a i 6-a așa cum prevede rânduiala din Triod.

26 VINEREA MARE
Urmează Triodul. Ceasurile Împrteti cu Evangheliile lor. Vecernie Mare a
Scoaterii Sfantului Epitaf: Vohod cu Evanghelie. Lumina Lina. Paremii. Apostol si
Citirea Evangheliei. Scoaterea Sfântului Epitaf. Dup tradiia bizantin, Sf. Epitaf se
scoate în timpul Slavei de la Stihoavnă. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul:
Preotul se imbraca in toate vesmintele. La Dumnezeu este Domnul..se canta troparele:
Iosif cel cu bun chip.. si celelalte...iar intre timp preotul cadeste toata biserica ramanand
in mijlocul bisericii din fata Sf Epitaf, si incepe Prodohul: In mormant viata..., se zice

7
ectenia mica si se cadeste la inceputul fiecarei stari a Prohodului. Se urmeaza apoi
randuiala din Triod. La Doxologie preotul, fiind deja imbracat in toate vesmintele, iese in
fata Sf. Epitaf si la Sfinte Dumnezeule..., cadeste de trei ori imprejur Sf Epitaf dupa care
este scos în procesiune împrejurul bisericii cu patru opriri si ecteniile corespunzatoare.
Venind înapoi in biserica, in fata usilor imparatesti, preotul ridica usor Sf Epitah si zice:
Intelepciune Drepti! dupa care intra in altar prin Sfintele Usi si aseaza Sf. Epitaf pe Sf.
Mas, unde rmâne pân la Înlarea Domnului, in timp ce se canta troparele: Iosif cel cu
bun chip...din Triod. Încheierea Utreniei se face cu citirea Paremiilor, a Apostolului,
Evangheliei, ecteniile i otpustul: “Cel ce pentru noi oamenii si pentru a noastra
mantuire...”

27 SÂMBTA MARE
Urmează Triodul. Ceasurile, Obednia. Liturghia Sf. Vasile cel Mare combinat cu
Vecernia (vezi mai sus randuiala din Joia Mare): În loc de Sfinte Dumnezeule…, se
cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Romani 6,3-11. Ev. Matei 28,1-20. Heruvic i
Axion special asa cum prevede Triodul. Cartea Triodului iese din funcie i se introduce
"Penticostarul" care va fi ghid pentru toate slujbele pân la Duminica Tuturor Sfinilor.

28 DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI (SF. PAŞTI)


Urmează Penticostarul. Procesiunea cu Sfanta Lumina cu înconjurarea bisericii, apoi
Utrenia Patilor. Evanghelia ce se citete afar: Matei 28,1-15. În tot timpul Sptmânii
Luminate, Utrenia începe ca în noaptea de Pati: Slav Sfintei…, apoi cdirea împrejurul
mesei, cu stihurile Patilor. Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur: Obinuita binecuvântare,
apoi Hristos a Înviat… de 3 ori, cdirea împrejurul Sf. Mese cu Stihurile Patilor: S
învie Dumnezeu…cu Hristos a Inviat i apoi Ectenia Mare. De la Duminica Tomii pân
la Înlare, nu se mai face cdire cu Stihurile Patilor, ci se cânt numai Hristos a
Înviat… de 3 ori. Rugciunea Împrate Ceresc… nu se mai zice pân la Rusalii. În loc de
Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos…. Ap. Fapte 1,1-8. Ev. Ioan 1,1-17.
Axionul Învierii: Îngerul a strigat…. Dup Liturghie, binecuvântarea artosului, a
crnurilor i oulor. A doua inviere sau Vecernia Pastilor: Se incepe cu: Slava
Sfintei...cum s-a aratat mai sus cu stihurile Pastilor si Hristos a Inviat. Vohod cu Sf.
Evanghelie. Lumina Lina, Prochimenul: Cine este Dumnezeu...se citeste Evanghelia
(Ioan 20,19-25) in mai multe limbi, si celelalte ale Vecerniei asa cum prevede
Penticostarul. Uile altarului rmân deschise pân în Sâmbta Tomii. Vecerniile,
Utreniile, Ceasurile, Liturghiile acestei sptmâni sunt ca în ziua de Pati. Pân la
Înlare, în loc de Bine este cuvântat…, Vzut-am Lumina…, S se umple gurile
noastre… i Fie Numele Domnului…, se cânt Hristos a Înviat….

29 LUNEA LUMINATĂ
Vecernia, Utrenia i Liturghia: Se include si slujba Sf. Gheorghe, asa cum este prescis
in Mineiul pe luna aprilie si se combina cu Penticostarul. Ap. Fapte 1,12-17; 21-26;
Fapte 12,1-11. Ev. Ioan 1,18-28; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Catavasiile si celelalte din Slujba
Invierii din fiecare zi a acestei saptamani. La Liturghiile din Saptamana Luminata:
Obinuita binecuvântare: “Binecuvantata este Imparatia...”, apoi Hristos a Înviat… de 3
ori, cdirea împrejurul sf. mese cu Stihurile Patilor: S învie Dumnezeu…cu Hristos a
Inviat i apoi Ectenia Mare. În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos,

8
Axionul Patilor continu pân la Înlare, în loc de Bine este cuvântat…, Vzut-am
Lumina…, S se umple gurile noastre… i Fie Numele Domnului…, se cânt Hristos a
Înviat…., Otpustul special al Pastilor asa cum este randuit la Slujba Invierii.

30 MARŢEA LUMINATĂ
Vecernia, Utrenia și Liturghia ca în ziua de Paști: Urmează Penticostarul. Ap. Fapte
2,14-21. Ev. Luca 24,12-35. Axionul Paștelui. (Vezi randuiala din ziua de luni)