Sunteți pe pagina 1din 3

Itemii fişei de evaluare

I.1 Recunoaşte pozitiile spaţiale

Colorează răţuşca Incercuieşte creionul care se Colorează elefantul mai


şi căprioara din faţă. află în poziţie verticală. îndepărtat.

I.2 Formează mulţimi de obiecte de acelaşi fel


Încercuieşte :
grupul găinilor grupul maşinilor grupul pisicuţelor

I.3 Taie din fiecare mulţime ceea ce nu se potriveşte .

I.4 Continuă modelul .


I.5 Colorează cercurile cu galben şi dreptunghiurile cu albastru.

I.6Realizeaza corespondenţa element cu element şi colorează mulţimea care are mai multe
elemente:

I.7 Încercuieşte cifra care corespunde fiecărei mulţimi de obiecte:

1592 0 2 5 7 8 1 3 5 4 6 7 9 1 6 2 5
GRUPUL ŞCOLAR BUDEŞTI
BUDEŞTI CĂLĂRAŞI

EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA I

DISCIPLINA : MATEMATICĂ

Obiective operaţionale:

O.1 Să recunoască poziţiile spaţiale;


O.2 Să formeze mulţimi de obiecte de acelaşi fel;
O.3 Să identifice obiecte care nu fac parte dintr-o mulţime dată;
O.4 Să scrie elemente grafice după model;
O.5 Să identifice figuri geometrice;
O.6 Să realizeze corespondenţa elment cu element;
O.7 Să asocieze cifra cu numărul de elemente ale unei mulţimi date.

Descriptori de performanţă

Itemii Foarte bine Bine Suficient


I.1. Identifică toate cele trei Identifică două din cele trei Identifică o singură
poziţii spaţiale. poziţii spaţiale. poziţie.
I.2. Formează toate cele trei Formează două mulţimi. Formează o singură
mulţimi. mulţime.
I.3. Taie obiectele care nu se Taie obiectele care nu se Taie obiectele care nu se
potrivesc din cele trei potrivesc din două mulţimi. potrivesc dintr-o singură
mulţimi. mulţime.
I.4. Scrie corect şi îngrijit Scrie corect cu stersături Scrie cu ştersături o
toate elemntele grafice toate elemntele grafice parte din elemntele
respectând modelul dat şi respectând modelul dat şi grafice respectând
liniatura . liniatura. modelul dat.
I.5. Identifică toate figurile Identifică toate figurile Identifică doar cercurile
geometrice şi le colorează geometrice şi le colorează
respectând condiţiile. respectând condiţiile dar
confundă ovalul cu cercul.
I.6. Realizează corespondenţa Realizează corespondenţa Realizează
element cu element şi element cu element, corespondenţa element
identifică mulţimea care identifică mulţimea care are cu element, dar nu
are mai multe elemente. mai multe elemente,dar identifică mulţimea care
foloseşte culori nepotrivite. are mai multe elemente.
I.7. Asociază cifra cu numărul Asociază cifra cu numărul Asociază cifra cu
de elemente pentru toate de elemente pentru trei numărul de elemente
cele cinci mulţimi. mulţimi. pentru două mulţimi.
mulţimi.