Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte applicative ale electrochimiei. Bazele chimiei coloidale.

Probleme pentru lucru individual Nr. 2


“Teoria termodinamică a activităţii. Teoria electrolţilor tari”.

1. Determinaţi molalitatea medie a soluţiei de Na 3PO4, cu tăria ionică I = 0,035 mol/kg.


( m( Na3PO4) = 0,0132 mol/kg).
2. Calculaţi tăria ionică a soluţiilor ce conţin: a) 0,04 mol/l KBr; b) 0,35 mol/l BaCl2; c)
0,04 mol/l Na2SO4 şi 0,004 mol/l Na3PO4. ( a) I = 0,04 mol/l< b) I = 1,05 mol/l; c) I = 0,144
mol/l )
3.. Pentru o soluţie 0,1 mol/kg de Cr2(SO4)3 calculaţi molalitatea medie, activitatea
electrolitului şi activitatea ionilor Cr3+ şi SO42-, considerând că  = - = + = 0,0458. ( m = 0,
255 mol/kg; ae = 2,19  10-10; a+ = 9,16  10-3 a_ =13,7  10-3 ).
4. Să se determine activitatea şi activitatea medie a ZnSO 4 în soluţie apoasă de
concentraţii C(ZnSO4) = 0,1 mol/l, şi La(NO3)3 în soluţie cu C(La(NO3)3 ) = 0,01 mol/l, dacă
factorii mediu de activitate sunt egali cu egal cu f  (ZnSO4) = 0,148 şi f (La(NO3)3) =0,57. (a
(ZnSO4 ) = 0,0148; ae (ZnSO4) = 2,2  10-4; a (La(NO3)3 ) = 0,013; ae (La(NO3)3) = 3  10-8).
. 5. Utilizând a II-a aproximaţie a teoriei Debye-Huckel, să se calculeze factorul de
activitate al ionului de Cl- la 25C într-o soluţie apoasă ce conţine 0,003 mol/kg NaF şi 0,005

mol/kg CaCl2. la 25C. (  Cl   0,871 ).

6. Calculaţi activitatea medie a Na2SO4 în soluţia apoasă ce conţine 0,013 g de electrolit


în 400 g apă la 25C. Pentru determinarea factorului mediu de activitate aplicaţi I aproximaţie a
teoriei Debye-Huckel ( a(Na2SO4) = 3,43  10-4 ).
7. Utilizând a II-a aproximaţie a teoriei Debye-Huckel, calculaţi factorul mediu de
activitate al AlCl3 în soluţia apoasă ce conţine 0,00035 mol/l de AlCl 3 şi 0,0025 mol/l de Na2SO4
la 25C. (f(AlCl3) = 0,729).
8*. Să se calculeze masa de MgCl2 care trebuie adăugată la o soluţie de KNO 3 de
concentraţia 0,25 mol/kg pentru ca tăria ionică a soluţiei să crească până la 0,54 mol/kg. Masa
apei în soluţie G2 = 350 g. ( G2(MgCl2) = 3,2153 g).