Sunteți pe pagina 1din 17

STANDARDE APLICABILE ED / REV

SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008


CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

Date generale

Date generale: SC CONSTRUCT PLUS SRL

Adresa:str. Daliei , Nr.2.Loc Giurgiu


Date de contact: 0372.870.653; 0246.210.704
Date de identificare fiscal: RO 18627070

Domeniul de activitate certificat conform seriei de standarde SR EN ISO 9001:2008 ;SR EN ISO
14001:2005 ; SR EN OHSAS 18001:2007 de catre Organismul de Certificare SC CERTIND SA Bucuresti.

Este:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Lucrari de constructie a drumurilor ,


autostraziilor , podurilor si tunelurilor;Constructia de rigole si sisteme de drenare a apei; Lucrari de
aductiune si distributie a apei; Lucrari de canalizare a apelor uzate si statiilor de epurare;Lucrari
hidrotehnice si indiguiri; Lucrari de tamplarie si dulgherie pentru constructii; Lucrari de ipsoserie si
placare a peretiilor;Lucrari de vopsitorie , zugraveli si montaj de geamuri; Alte licrari de finisaj;Lucrari de
invelitori si sarpante la constructii;Alte lucrari speciale de constructii;Lucrari de instalatii termice, Lucrari
de instalatii sanitare interioare, Instalatii electrice interioare;Constructia de hale industriale;Executia de
pardoseli industriale;Activitati de amenajare si intretinere peisagistica;

Date de identificare a proiectului;

Denumire proiect de investitii –„Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ”;

Autoritatea contractanta :
Denumire: PRIMARIA SECTORULUI 3 ;
Adresa: Strada Parfumului nr. 2-4, sector 3;
Localitatea:Bucuresti;
Persoana de Contact : MARIA DRAGHICI
Telefon: 021. 318.03.36
Fax: 021. 318.03.36;
E-mail: dmaria@primarie3.ro;

Locatia implemenarii proiectului


Adresa: strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva;
Localitatea:Bucuresti;
Judetul: Bucuresti
Zona : Urbana

Scopul Planului de Interventie Situatii de Urgenta

Scopul Planului de Interventie Situatie de Urgenta este acele de a pregatii masuri pentru interventie in cazul
situatiilor de urgenta .

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

Domeniul de aplicare a Planului de Interventie Situatii de Urgenta

Prezentul Plan de Interventie Situatii de Urgenta se aplica strict lucrariilor ce se vor executa de catre firma
SC CONSTRUCT PLUS SRL la obiectivul: –„Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. 24 – Drumul
Lunca Cetatii )str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ”;

Definitii si Abrevieri
Nu este cazul

Documente de Referinte

Anexa 1 la Planul de Interventie Situatii de Urgenta ( Lista Legislatiei aplicabile de mediu pentru
implementarea proiectului-–„Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ”);

LISTA SITUATIILOR DE URGENTA


Nr. Situatii de Urgenta Sursa Cauza producerii Impact Plan de actiune
crt. generatoare potential (cod )
1. INCENDIU - Scurtcircuit instalatii Poluare apa, Plan PSI
electrice.incendiu aer, sol,
datorat focului . afectare
sanatate
2. CUTREMUR - Dezastre naturale - Plan interventie
cutremur
3. Deversari accidentale de Utilajele de Manipularea gresita Poluare sol Plan de
uleiuri si combustibili din executie lucrari a utilajelor , interventie
rezervoarele utilajelor defectiuni tehnice deversari uleiuri
si combustibil

Intocmit,
Avizat,

Resp. PM si PSI
Director

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PLAN DE INTERVENTIE
MASURI ORGANIZATORICE IN CAZUL PRODUCERII CUTREMURELOR

1. Verificarea imediata a cladirilor si instalatiilor afectate si stabilirea proportiilor distrugerii, gradul de


pericol, pentru oameni, mijloacele si procedeele de salvare, starea cailor de acces din interiorul cladirii,
masura in care au fost afectate instalatiile de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale.
2. Organizarea actiunilor de salvare a oamenilor de sub daramaturi .
3. Intervenirea cu operativitate pentru stingerea incendiilor produse.
4. Asigurarea alimentarii cu apa a unor instalatii in cazul deteriorarii retelei de apa.
5. Supravegherea atenta a locurilor unde exista posibilitatea izbucnirii incendiilor.
6. Urmarirea repunerii in functiune a instalatiilor de semnalizare, avertizare si stingere a incendiilor.

Intocmit, Aprobat,
Resp PM si PSI Director
Debreteni Florin

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

LISTA PERSONAL DE INTERVENTIE SITUATII DE URGENTA

Nr. Nume si prenume Functie


crt.
1. Coordonator
2. Actionare hidranti
3. Actionare hidranti
4. Actionare hidranti
5. Actionare extinctor
6. Actionare extinctor
7. Actionare extinctor
8. Dirijare personal
9.
10.

Intocmit, Avizat,
Resp. PM si PSI Director
Ing Debreteni Florin

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

SIMULARE
IN CAZ DE CUTREMUR

SC CONSTRUCT PLUS SRL a luat masuri de simulare in caz de cutremur la sediul firmei si organizarea de
santier pe data de 06.09.2011.

1. Date de identificare
 denumirea agentului economic: S.C . CONSTRUCT PLUS SRL

2. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de cutremur .


 Actiuni de interventie in caz de cutremur , salvarea, acordarea primului ajutor si protectia
persoanelor si bunurilor periclitate de cutremur ;
 Particularitati tactice de interventie:
1. Evacuarea personalului si a bunurilor materiale, acordarea primului ajutor si protejarea
bunurilor periclitate;
2. Anuntarea situatiei imobilului la Inspectoratul Situatiilor de Urgenta din Dealul Spirei - Bucuresti
.
3. Intreruperea alimentarii cu gaze a cladirii , precum si a apei .
4. Localizarea persoanelor prinse intre daramaturi , si actionarea urgenta pentru salvarea
acestora cu mijloace umane si caini specializati;
5. Protectia personalului de interventie;
6. Impiedicarea accesului personalului neautorizat in zona evenimentului;
7. Inlaturarea efectelor negative majore produse de cutremur .
 Responsabilitatile si atributiile membrilor echipelor de interventie se prelucreaza de seful locului
de munca respectiv, Sef santier sau Responsabil PSI si se inregistreaza in PV de instruire si Fise
individuale de instructaj.

3. Forte de interventie in caz de cutremur


 Echipa de interventie impotriva cutremurelor la nivel de societate/punct de lucru – conform Liste de
personal de interventie societate/punct de lucru.
 Dotare societate/punct cu unelte necesare in caz de cutremur- tarnacoape, lopeti, galeti,casmale
 Afost luat acordul verbal al vecinilor pentru ajutor cu personal pentru interventie in caz de situatie de
urgenta .
 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” – Biroul de Prevenire a incendiilor si Protectie
civila a sectorului unde se deruleaza evenimentul – mijloc de alarmare, telefon: 112.
 Alte forte cu care se colaboreaza si modul de anuntare – ambulanta, telefon: 112.

Intocmit, Aprobat,

Resp. PM DIRECTOR GENERAL


Ing Debreteni Florin

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PLAN DE INTERVENTIE
IN CAZ DE INCENDIU

3. Date de identificare
denumirea agentului economic: S.C. CONSTRUCT PLUS S.R.L.

4. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu


 Actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si
protectia persoanelor si bunurilor periclitate de incendiu;
 Particularitati tactice de interventie:
8. Evacuarea personalului si a bunurilor materiale, acordarea primului ajutor si protejarea
bunurilor periclitate;
9. Localizarea si lichidarea incendiului;
10. Protectia personalului de interventie;
11. Impiedicarea accesului personalului ;
12. Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
 Responsabilitatile si atributiile membrilor echipelor de interventie se prelucreaza de seful locului
de munca respectiv, Sef santier sau Responsabil PSI si se inregistreaza in PV de instruire si Fise
individuale de instructaj PSI.

3. Forte de interventie in caz de incendiu


 Echipa de interventie impotriva incendiilor la nivel de societate/punct de lucru – conform Listei de
personal de interventie societate/punct de lucru.
 Dotare societate/punct de lucru – conform Listei dotare interventie PSI societate/punct de lucru.
 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” – Biroul de Prevenire a incendiilor si Protectie
civila a sectorului unde se deruleaza evenimentul – mijloc de alarmare, telefon: 112.
 Alte forte cu care se colaboreaza si modul de anuntare – ambulanta, telefon: 112.

Intocmit, Aprobat,
Resp. PM si PSI Director
Ing Debreteni Florin

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PLAN DE INTERVENTIE
IN CAZ DEVERSARI ACCIDENTALE DE ULEIURI SI COMBUSTIBILI

5. Date de identificare
denumirea agentului economic: S.C. CONSTRUCT PLUS S.R.L.

6. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de deversari accidentale de


uleiuri si combustibil
 Actiuni de interventie pentru interventia in cazuri de deversari accidentale si diminuarea
impactului asupra solului;
 Particularitati tactice de interventie:
13. Localizarea si lichidarea deversarii accidentale;
14. Protectia personalului de interventie;
15. Impiedicarea accesului personalului ;
16. Inlaturarea efectelor negative majore produse de deversariile accidentale.
 Responsabilitatile si atributiile membrilor echipelor de interventie se prelucreaza de seful locului
de munca respectiv,
 .

3. Forte de interventie in caz de incendiu


 Echipa de interventie impotriva deversariilor accidentale la nivel de societate/punct de lucru – conform
Listei de personal de interventie societate/punct de lucru.
 Dotare societate/punct de lucru – conform Listei dotare interventie in cazul deversariilor accidentale
societate/punct de lucru.

Intocmit, Aprobat,
Resp. PM si PSI Director

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PROGRAMARE SIMULARI ALE PLANULUI PSI / 2011

Nr. Localizare 2011 Luna


crt. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI
INCENDIU
1. Sediu/organizare de * *
santier
CUTREMUR
1. Sediu/organiozare de *
santier
Deversari accidentale
1. Puncte de lucru
/organizare de santier

Intocmit,
Avizat,
Resp. PM, Protectie civila si PSI
Director

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PROCES VERBAL
incheiat in data de 06.09.2011
Privind testarea Planului de interventie in caz de cutremur
conform Programare simulari Septembrie / 2011
Participanti:

Dotari utilizate:
-Tarnacop, lopata, casmale si galeti

Actiuni ( conform masuri prezentate in Simulare in caz de cutremur ):


1. Alarmare personal si autoritati – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii”- care ne-au spus
ca pot sosi in 30 minute – Biroul de Prevenire a Incendiilor si protectie Civila de sector, ambulanta.
2. Evacuare personal ( conform Planului de evacuare ) si bunuri din intraga cladire.
3. Impiedicare acces personal in zona afectata.
4. Stingere incendiu si indepartarea efectelor.
5. Inchidere gaze si apa .

Durata interventiei: 30 min.

Concluzii si propuneri de imbunatatire:

Interventia s-a desfasurat conform actiunilor cuprinse in Plan de interventie , personalul indeplinindu-si
corespunzator sarcinile.

Se recomanda imbunatatirea modului de actiune in vederea reducerii timpului de interventie prin utilizarea unui
numar mai mare de extinctoare.

Intocmit, Avizat,
Resp. RM DIRECTOR GENERAL

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PROCES VERBAL
incheiat in data de 06.09.2011

Privind testarea Planului de interventie PSI conform


Programare simulari Septembrie / 2011
Participanti:-

Dotari utilizate:
1 Hidrant
1 Extinctor cu CO2 si pulbere

Actiuni ( conform masuri prezentate in Plan de interventie PSI ):


1. Alarmare personal si autoritati – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” – Biroul de
Prevenire a Incendiilor si protectie Civila de sector, ambulanta( numai anununtare si eventual in cate
minute pot sosi la interventie ).
2. Evacuare personal ( conform Planului de evacuare ) si bunuri din intreaga cladire.
3. Impiedicare acces personal in zona afectata.
4. Stingere incendiu si indepartarea efectelor.

Durata interventiei: 30 min.

Concluzii si propuneri de imbunatatire:

Interventia s-a desfasurat conform actiunilor cuprinse in Plan de interventie PSI, personalul indeplinindu-si
corespunzator sarcinile.

Se recomanda imbunatatirea modului de actiune in vederea reducerii timpului de interventie prin utilizarea unui
numar mai mare de extinctoare.

Intocmit
Resp. PM, Protectie civila si PSI

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

PROCES VERBAL
incheiat in data de 06.09.2011

Privind testarea Planului de interventie Deversari Acidentale


Programare simulari Septembrie / 2011
Participanti:-

Dotari utilizate:
1 Lopata
1 Materiale absorbante ( nisip, rumegus);

Actiuni ( conform masuri prezentate in Plan de interventie PSI ):


1. Alarmare personal
2. Impiedicare acces personal in zona afectata.
3. Izolarea si indepartarea efectelor deversarii accidentale accidentale.

Durata interventiei: 10 min.

Concluzii si propuneri de imbunatatire:

Interventia s-a desfasurat conform actiunilor cuprinse in Plan de interventie Deversari Acidentale, personalul
indeplinindu-si corespunzator sarcinile.

Se recomanda imbunatatirea modului de actiune in vederea reducerii timpului de interventie prin utilizarea unui
numar mai mare de extinctoare.

Intocmit
Resp. PM, Protectie civila si PSI

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

4.1. Puncte critice


Poluanti potentiali
Nr. Locul de unde poate proveni
Cauzele poluarii
Crt. poluarea
Denumirea Observatii

1 Organizarea de Santier Incendiu CO, CO2, NOx, Sox -

2 Depozit Incendiu CO, CO2, Nox, Sox

Organizarea de santier
3 Deversare ape uzate Ape uzate
Grup sanitar
Deversare accidentala prin
spargerea rezervoarelor Benzina, motorina,
4 Santier
utilajelor pierderi acidentale ulei uzat
de ulei

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

4.2. Planul de Actiune in Cazul Situatiilor de Urgenta

Impactul Valoarea
Situaţii de Modalităţi
Activitatea/ de impactul Modalităţi de
urgenţă Cauza de Înregistrări Responsabil
punct critic mediu ui de control
posibile prevenire
asociat mediu
Instruiri cu Actionare cu Registru de Responsabil
privire la stingatoare proprii accidente/inci protectia mediului
normele de Anuntarea pompierilor dente
protectia
Nerespectarea muncii PSI
Organizarea Poluarea
Incendiu normelor de PM 47 Supravegher
de Santier atmosferei
/ PSI ea conectarii
la retea a
echipamente
lor
electronice
Instruiri cu Actionare cu Registru de Responsabil
privire la stingatoare proprii accidente/inci protectia mediului
normele de Anuntarea pompierilor dente
protectia
Nerespectarea muncii PSI
Poluarea
Depozit Incendiu normelor de PM 47 Supravegher
atmosferei
/ PSI ea conectarii
la retea a
echipamente
lor
electronice
Instruiri cu Actionare cu Registru de Responsabil
privire la stingatoare proprii accidente/inci protectia mediului
normele de Anuntarea pompierilor dente
protectia
Inundatii
Organizarea Executie muncii PSI
create de Poluarea
de santier defectuoasa a 47 Supravegher
neetanseitatile atmosferei
Grup sanitar constructiei ea conectarii
rezervorului
la retea a
echipamente
lor
electronice
Instruiri cu Actionare cu Registru de Responsabil
privire la stingatoare proprii accidente/inci protectia mediului
normele de Anuntarea pompierilor dente
protectia
Poloare cu Manipulare muncii PSI
Poluarea
Santier uluiuri uzate si defectuasa a 47 Supravegher
atmosferei
benzina utilajelor ea conectarii
la retea a
echipamente
lor
electronice

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

4.3. Componenta colectivului constituit in cazul poluariilor accidentale

Nr.
Sectia/Punct critic Functia Adresa Telefon
Crt.
Sef de Santier strazi din sectorul
3 – str. Marului (nr. 24 –
Mastru de Lucrare Drumul Lunca Cetatii )
1. Organizarea de Santier str. Lunca Merilor, str. 0729068741
Responsabilul de Mediu Malul cu Flori, str.
Echipa de Muncitori Malva
Sef de Santier strazi din sectorul
3 – str. Marului (nr. 24 –
Mastru de Lucrare Drumul Lunca Cetatii )
2. Puncte de Lucru str. Lunca Merilor, str. 0729068741
Responsabilul de Mediu Malul cu Flori, str.
Echipa de Muncitori Malva

4.4. Lista dotariilor pentru interventii in cazul situatiilor de urgent

Nr.ctr Denumire material/echipament Furnizor material/echipament


Organizarea de santier
1 Rumegus Metro

2 Nisip Metro

3 Stingatoare Metro

4. Lopeti , tarnacoape, cangi Metro

5. Galeti din metal Metro

Santiere

1. Materiale absorbante Metro

2. Stingastoare Metro

3. Folie PE Metro

4.5. Lista unitatiilor care asigura sprijin in cazul situatiilor de urganta

Nr. crt. Situaţii de urgenţă Denumire unitate Tel//Fax


Incendiu Unitatea de Pompieri 112
1.
Deversari accidentale APM Bucuresti 021-4301237
2.

Capitolul 5. Comunicare

5.1.Comunicari interne de mediu


Comunicarea interna intre si la toate nivelurile si functiile din interiorul organizatiei este decisiva
pentru eficacitate SMM.
Comunicarea interna este importanta pentru rezolvarea problemelor, pentru coordonarea activitatilor,
pentru urmarirea planurilor de actiuni si pentru dezvoltarea viitoare a SMM.
Metode de comunicare interna:

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

a) procese verbale ale intalnirilor;


b) panouri informative;
c) buletine informative interne;
d) panou de sugestii/ propuneri;
e) Website;
f) e-mail;
g) intalniri si comitete comune.

5.2. Comunicare externa

In cadrul CONSTRUCT PLUS sunt stabilite procese de comunicare referitoare la:


a) identificarea necesitatilor, asteptarilor, reclamatiilor si satisfactiei clientilor si partenerilor si
comunicarea acestora catre cei interesati;
b) evaluarea comportarii produselor in exploatare;
c) aprovizionarea cu materiale etc;
d) masurile necesare cresterii competentei profesionale;
e) tratarea produselor neconforme, a sesizarilor si reclamatiilor;
f) analizarea rezultatelor auditurilor, evaluarilor si analizelor efectuate de management;
Implementarea actiunilor corective, preventive si de imbunatatire continua a proceselor si
serviciilor CONSTRUCT PLUS;
g) managementul resurselor;
h) managementul proceselor.
Comunicarea externa – comunicarea cu partile interesate poate fi un instrument important si eficace
pentru managementul mediului. Metodele proactive pot creste eficacitatea comunicarii externe.
Metode de comunicare externa:
a) discutii informative;
b) organizarea de zile deschise;
c) focus grupuri;
d) dialoguri cu comunitatea;
e) implicarea in evenimentele comunitatii;
f) website;
g) e-mail;
h) comunicate de presa;
i) publicatii periodice si reclame;
j) rapoarte anuale;
k) linii telefonice cu apel gratuit.
Atat pentru Comunicarea interna de mediu cat si pentru Comunicarea externa este important ca
- informatiile sa fie usor de inteles si explicate adecvat;
- informatiile trebuie sa fie trasabile;
- organizatia trebuie sa prezinte o imagine exacta a performantelor sale;
- informatiile, daca este posibil, sa fie prezentate in forme comparabile.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

Capitolul 6. Lista reglementariilor legale cu privire la protectia mediului


Nr. Denumirea Cod
crt.
1. Ordonanta Urgenta 195/2005 – Legea protectiei mediului OU 195/2005
2. HGR 314/1998 – Actualizarea limitelor amenzilor prevazute in legea protectiei HGR 314/1998
mediului 137/1995
4. OUG 91/2002 – pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului OUG 91/2002
137/1995
6. Legea 107/1996 – Legea apelor L 107/1996
9. HG 100/2002 – pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le HG 100/2002
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului
privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din
apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
10. HG 472/2000 – privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa HG 472/2000
12. Ordin 756/1997 – pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii O 756/1997
mediului
13. OUG 243/2000 – privind protectia atmosferei OUG 24/2000
14. Legea 655/2001 – pentru aprobarea OUG 243/2000 L 655/2001
16. OG 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea OG 89/1999
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
17. OUG 78/2000 – privind regimul deseurilor OUG 78/2000
18. Legea 426/2001 – pentru aprobarea OUG 78/2000 L 426/2001
19. HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei HG 856/2002
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
21. OUG 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile OUG 16/2001
22. Legea 465/2001 – pentru aprobarea OUG 16/2001 L 465/2001
23. HG 349/2002 – privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HG 349/2002
24. HG 441/2002 – pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea HG 441/2002
deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a
datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile
medicale
25. HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor HG 162/2002
26. HG 262/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea HG 262/2001
prevederilor OUG 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor
neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile
29. HG 1022/2002 – privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol HG 1022/2002
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
30. HG 490/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG HG 490/2002
200/2000
31. Ordin 803/2001 – privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect O 803/2001
biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori
de risc de imbolnavire profesionala
34. Ordin 1141/2002 – pentru abordarea Procedurii si a competentelor de emitere a O 1141/2002
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
36 Legea 307/2006 - legea PSI si protectia Civila – obligatii privind sect 7 , art 223
sect 6 – art 19-22
37 Ord. MI nr. 163/2007 – Norme Generale Impotriva Incendiilor
38 Legea 481/2004 – modf leg 15/2005 – Legea protectiei civile
39 Instructiuni proprii pentru apararea impotriva incendiilor
40 Ordinul MI nr 712/2005 - instruirea personalului pentru situatii de urgent
41. Hg 235/2007 – Privind gestionarea uleurilor uzate
42 Hg 1408/2008 privind clasificarea si ambalarea substantelor periculoase
43 Hg 1132/2008- privind regimul bateriilor si acumulatoriilo si al deseurilor de
baterii si acumulatori

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0


STANDARDE APLICABILE ED / REV
SC Planul de Interventie Situatii de Urgenta ISO 9001 : 2008
CONSTRUCT Pentru 1/0
PLUS „Lucrari de pietruire strazi din sectorul 3 – str. Marului (nr. ISO 14001:2005
SRL 24 – Drumul Lunca Cetatii )
str. Lunca Merilor, str. Malul cu Flori, str. Malva ” OHSAS 18001:2007

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0

S-ar putea să vă placă și